HK Klaroen

23 mei 2018

HK Klaroen 23 mei 2018


Rechtszaak voor betaalbaar drinkwater

Foto: jurisam / 123RF Stockfoto

regio • Drinkwaterbedrijf Oasen wil dat de lozing van Chemours verder wordt afgebouwd en dat dit terugkomt in de voorwaarden van de vergunning. Dat was donderdag 17 mei de inzet tijdens een zitting van de rechtbank over de lozing van de stof GenX door chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht.

Het drinkwater voldoet weliswaar aan alle strenge eisen, maar Oasen wil voorkomen dat er in de toekomst aanvullende zuiveringen moeten worden gebouwd op kosten van de klant.

In de rechtbank van Den Haag gaf Oasen op 17 mei uitleg over het belang van het verder afbouwen van de lozing. Chemours heeft op dit moment een vergunning om 2.035 kilo GenX per jaar te mogen lozen. Die hoeveelheid levert geen gevaar op voor de veiligheid van de drinkwatervoorziening van Oasen.

Desondanks gaat Oasen in beroep bij de rechtbank, omdat het risico bestaat dat Oasen in de toekomst extra moet investeren om te voorkomen dat de stof na verloop van jaren te dicht bij de veilige richtwaarde komt. Oasen zal er altijd voor zorgen dat het drinkwater veilig is en blijft, maar wanneer de veilige richtwaarde wordt benaderd zal het bedrijf miljoenen gaan investeren voor extra zuiveringsinspanningen. Oasen vindt dat die kosten niet door haar klanten, maar door de vervuiler moeten worden betaald, in dit geval Chemours.

De uitspraak van de rechter volgt naar verwachting aan het begin van de zomer.

Schapen scheren bij de Fruitheerlijkheid in Papendrecht

Foto: Pieter van den Berg

papendrecht • Bij de Fruitheerlijkheid van Papendrecht werd woensdagmiddag 16 mei het jaarlijkse schaapscheerfeest gehouden.

Onder toeziend oog van de aanwezige kinderen werden een aantal schapen van Schaapskooi Ottoland geschoren door een professionele schaapscheerder. Er waren die dag nog meer activiteiten bij het Papendrechtse bedrijf/winkel aan de Kerkbuurt.

Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg

Mishandeling, vernielingen en aanhoudingen in Alblasserdam

alblasserdam • In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 mei 2018 was het onrustig in het centrum van Alblasserdam.

Rond 02.30 uur werd een groepje dronken jongeren belaagd door twee jongemannen uit Papendrecht. Het tweetal nam, ogenschijnlijk zonder aanleiding, een 20-jarige Alblasserdammer flink te grazen. Ook toen de Damdorper al op de grond lag, kreeg hij nog een paar trappen. De Papendrechters gingen er vervolgens snel vandoor. De Alblasserdammer raakte onder meer gewond aan zijn hoofd. Voor hem kwam een ambulance ter plaatse. De 20-jarige is per ambulance thuisgebracht.

De politie ging na de melding op zoek naar 'twee Marokkaans uitziende jongens van rond de twintig jaar met waarschijnlijk bloedsporen op hun handen of kleding'. Op de weg richting Papendrecht, werden twee mannen aangetroffen die aan het signalement voldeden. Het tweetal werd door getuigen direct 'met honderd procent zekerheid' herkend. Hierop werd het duo aangehouden op verdenking van mishandeling. "Het gaat om twee 20-jarige Papendrechters. Ze zitten nog vast," zo laat een woordvoerster van de politie zaterdag weten. Even verderop, bij Plantage 45 aan de Plantageweg in Alblasserdam, werd een ruit vernield met een steen. De politie heeft hiervoor nog niemand aan kunnen houden. Wel is er door iemand een naam genoemd.

Verder werd er op de Plantageweg een steen gegooid richting een langsrijdende politieauto. De steen raakte het dak van een geparkeerde auto en heeft, voor zover bekend, de politieauto niet geraakt. Aan de geparkeerde auto is schade ontstaan aan het dak. Ook hier is de politie nog op zoek naar de dader en eventuele getuigen. Tips zijn welkom via 0900-8844. Tot slot werd op het Cortgene een paal bij de middengeleider uit de weg getrokken en aan de andere kant van de weg op de stoep gelegd.

Beter naar Buiten Fair in Alblasserdam

woensdag 23 mei 2018 | jaargang 76 no. 21

Geen supermarkt op Marktplein

PAB, CDA, CU en SGP presenteren hun plannen voor Papendrecht

De vier beoogde wethouders met de formateur in het midden. Foto: Bert Bons

papendrecht • De vier coalitiepartijen PAB, CDA, CU en SGP hebben vrijdagmiddag hun coalitieakkoord gepresenteerd. Eén van de opvallende zaken daaruit is dat er definitief geen supermarkt komt in het voormalige pand van de bibliotheek aan De Markt.

"Wij vinden dat ontwikkelingen in het centrum en rond het Marktplein om een nieuwe integrale afweging vragen. Nieuwe ontwikkelingen moeten passend zijn bij de Papendrechtse schaal. Daar past voor ons geen supermarkt bij in het voormalige pand van de bibliotheek of in de directe omgeving daarvan", zo staat te lezen in het coalitieakkoord van de vier genoemde partijen.

Soepele onderhandelingen

Alle woordvoerders van PAB, CDA, CU en SGP benadrukten vrijdagmiddag bij de presentatie van het akkoord, dat als leidraad zal dienen voor de komende vier jaar in Papendrecht, dat de onderhandelingen soepel verlopen zijn. "Er werd geluisterd naar elkaars standpunten, het gesprek werd open en eerlijk gevoerd."

De vier partijen geven aan blij te zijn met het akkoord zoals dat er nu ligt. Ze herkennen zichzelf hierin. Ze borduren voort op het verleden en houden rekening met actuele ontwikkelingen in de samenwerking. Wat de partijen bindt, is dat ze gaan voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit en de leefbaarheid van Papendrecht.

Vijf kernpunten

De partijen hebben vijf kernpunten benoemd: Een groen en duurzaam Papendrecht, zorg voor de kwetsbaren, communicatie met en betrokkenheid van inwoners, verbeteren van het lokaal ondernemersklimaat en sterk in de Drechtsteden en de regio.

Vier wethouders

Er komen net als in de afgelopen periode vier wethouders in Papendrecht: Arno Janssen en Corine Verver namens PAB, Pieter Paans namens het CDA en Kees de Ruijter voor de ChristenUnie. Pieter Paans is de enige met wethouderservaring. Hij vervulde in de afgelopen vier jaar die functie in Cromstrijen.

De overige drie komen uit Papendrecht. Janssen en De Ruijter waren in de afgelopen vier jaar raadslid. Corine Verver is de grootste nieuweling in de plaatselijke politiek. Zij stond niet op de kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen, maar is naar voren geschoven voor het wethouderschap.

"Mijn hart ligt bij de zorg voor mensen", vertelde Corine vrijdagmiddag tijdens een voorstelrondje bij de presentatie van het coalitieakkoord. "Ik voel me zeer op mijn plaats in dit gezelschap", voegde ze daaraan toe.

Nieuwtjes in wijzigingen

Andere nieuwtjes en wijzigingen ten opzichte van de afgelopen vier jaar zijn een festival, dat waarschijnlijk jaarlijks aan het eind van de zomervakantie gehouden zal gaan worden. Daarnaast viel op dat de mogelijkheid voor de koopzondag op de eerste en derde zondag van de maand gehandhaafd blijft. "Dit is iets anders dan wij eigenlijk wilden", stelde Arjan Kosten van de SGP. Hij voegde daaraan toe dat dit de uitkomst was van de onderhandelingen. "En daar doen we het mee."

Daarnaast zal er geen Scholendorp komen. Dat was een plan van het vorige college, waarbij het Willem de Zwijger College en De Lage Waard samen één grote school voor voortgezet onderwijs zouden gaan vormen. Beide scholen zijn toe aan een nieuw gebouw, waarbij het vorige gemeentebestuur inzette op samenwerking. Dat wordt losgelaten door het nieuwe gemeentebestuur.

Niet op lange baan

"Maar dat betekent niet dat we de plannen op de lange baan schuiven, er moet wat gebeuren voor de beide scholen", vertelde Kees de Ruijter. Hij wordt straks wethouder voor onder andere onderwijszaken.

Verder worden de mogelijkheden onderzocht voor een Papendrechtse Academie, waar presentaties en lezingen over het eigen karakter van Papendrecht gehouden kunnen worden. De manier waarop Papendrechters hun afval scheiden en aanbieden wordt opnieuw onderzocht (PAB was altijd voorstander van nascheiding) en de zaak van Rijwielhandel Korteland zal opnieuw onder de loep genomen worden. Dat laatste stond niet letterlijk in het coalitieakkoord. Arno Janssen: "De insteek van dit college is anders dan het vorige college, dat alleen maar keek naar de regelgeving."

De slogan van het nieuwe college is 'Zichtbaar nabij'. Het nieuw te vormen college kiest er nadrukkelijk voor om lokaal zichtbaar op te treden. Zichtbaar nabij gaan ze het gesprek aan in Papendrecht. Daarnaast geeft de coalitie duidelijk aan dat ze open staat voor een constructieve inbreng van iedereen; inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en vanuit de gemeenteraad. Daarbij werd met name ook de oppositie bedoeld.

Op de foto de vier beoogde wethouders met de formateur, met v.l.n.r. Arno Janssen, Corine Verver, Rinus de Regt, Pieter Paans en Kees de Ruijter.

Uitwerking van akkoord

Foto: Cees van der Wal

alblasserdam • In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 15 mei is het coalitieakkoord 2018-2022 'Samen maken we Alblasserdam' formeel door formateur Peter Verheij aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jaap Paans.

Ook werden deze avond de wethouders: Peter Verheij (SGP), Dorien Zandvliet (PvdA) en Arjan Kraijo (CDA) geïnstalleerd.

Na de toelichting op het coalitieakkoord door formateur Verheij heeft de raad een eerste reflectie gegeven op het akkoord. Alle partijen zien dit coalitieakkoord als een basis voor het uitwerken van de Samenlevingsagenda 2018-2022.

Foto: Cees van der Wal
Foto: Cees van der Wal

SGP, CDA en PvdA hebben voorgesteld hiervoor als raad in de komende maand met inwoners en maatschappelijke organisaties gesprekken te voeren in de samenleving. VVD, D66 en ChristenUnie pleiten voor een geleidelijker tempo. Afgesproken is dat het college de lopende Samenlevingsagenda 2014-2018, de evaluatie, het coalitieakkoord en de reeds geplande themagesprekken in de samenleving benut om de raad op 10 juli de eerste versie van de Samenlevingsagenda 2018-2022 voor te leggen.

Meerijden in puzzelrit Tablis Trophy

Afbeelding van een vorige rit.

alblasserdam • Op zaterdag 1 september houdt de Lionsclub Alblasserwaard Tablis een gezellige autorally, waaraan iedereen kan meedoen.

De opbrengst gaat naar de Stichting Leergeld. De winnaar van de rally wordt voor een jaar de trotse bezitter van de Tablis Trophy 2018. De deelnemers ontdekken de Alblasserwaard met een uitdagende autopuzzelrit, waaraan zowel classic cars als hedendaagse auto's deel kunnen nemen.

Rally

De deelnemers krijgen via een middagtraject een mooie kijk op het prachtige landschap van de Alblasserwaard. De start is om 12.00 uur in Giessenburg en de rit eindigt aan het eind van de middag in Alblasserdam. Tijdens de trajecten krijgen de deelnemers puzzelopdrachten en routeaanwijzingen. Puzzelen, maar vooral plezier en gezelligheid staan voorop. Bij het afsluitende dinerbuffet, worden de winnaars gehuldigd in twee categorieën: Classic Cars (25 jaar en ouder) en Modern Cars.

Inschrijven

Iedereen kan meedoen. Inschrijven kan via www.alblasserwaardtablis.lions.nl/aanmelden. Het in-schrijfgeld is 150 euro per equipe (een auto en twee personen). Extra meerijders betalen 75 euro per persoon en kinderen tot 12 jaar 20 euro. In dit bedrag is inbegrepen: koffie (start), een lichte lunch en het dinerbuffet. De netto opbrengst wordt geschonken aan de Stichting Leergeld.

Voor zakelijke deelnemers is er de mogelijkheid dit evenement te sponsoren. Zie voor informatie over de sponsorpakketten: www.alblasserwaardtablis.lions.nl/aanmelden-sponsoring. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de organisatie: email alblasserwaard.tablis@lions.nl of telefonisch via 06-515 48 174 (Jesse van Meerkerk) of 06-229 45 652 (Willem Bikker).

Stichting Leergeld

Bij het evenement staat fundraising voorop. In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Zij kunnen door geldgebrek niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. De Stichting Leergeld wil deze 'kinderen aan de zijlijn' mee laten doen.

Lokale Leergeldstichtingen bieden de kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buiten-schoolse activiteiten. Een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en een eigenwaarde krijgen. Kijk voor meer informatie op www.leergeld.nl. De Lions zetten zich belangeloos in om regionaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben.

Schatgraven op de oude MCD-locatie

De schat is opgegraven. Foto: Peter Stam

alblasserdam • De wethouders Dorien Zandvliet en Arjan Kraijo hebben dinsdagmiddag 15 mei, samen met architect Jan Brand en een aantal kinderen, gegraven naar een schat op de voormalige locatie van supermarkt MCD aan de Waalsmondelaan in Alblasserdam.

Daarmee werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van twee nieuwe woningen. Omdat het hier gaat om een plek met een rijke geschiedenis, gingen kinderen die in de nieuwe woningen komen te wonen naar een schat zoeken.

Hofstede 't Torentje

Op de plaats waar de woningen komen, zijn mogelijk sporen aanwezig van de vroegere hofstede 't Torentje. Dit was de 17e-eeuwse pastorie van de oorspronkelijk aan de overzijde van de Kerkstraat gelegen kerk.

Tijdens de sloop van de huidige bebouwing (de voormalige MCD supermarkt) is de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) afdeling Lek & Merwestreek ingezet om eventueel aanwezige archeologische waarden van de locatie te documenteren. De bouw van de woningen is in handen van projectontwikkelaar Merwestreek Projecten.

Toelichting

Na afloop van het schatgraven gaven Bert de Haan en Gerrit Woudenberg van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard een toelichting op de geschiedenis van de locatie.

Dit gebeurde in het pand van de Historische Vereniging aan het Cortgene. Na deze toelichting werden de twee opgegraven kisten met een hamer geopend. Er bleken voor alle kinderen cadeautjes in te zitten.

MCD

De MCD-supermarkt aan de Waalsmondelaan was zaterdag 25 juni 2016 voor het laatst open en staat sindsdien leeg. Veertig jaar lang had Jan Huisman er zijn onderneming. In de afgelopen periode werden plannen gemaakt en vergunningen aangevraagd.

Binnenkort gaan de eerste heipalen de grond in. In overleg met buurtbewoners worden er trillingsmeters geplaatst, om ervoor te zorgen dat er niet te veel trillingen plaatsvinden waardoor hinder of schade kan ontstaan.

Ontwerp

Over het ontwerp van de twee-onder-een-kapwoning vertelt architect Jan Brand: "Het worden grote woningen met zes slaapkamers, twee badkamers en een ruime woonkamer. Het dak krijgt een karakteristieke mansardekap."

Eind 2018

Het is de bedoeling dat de nieuwe bewoners in eind 2018 intrek kunnen nemen in de twee-onder-een-kapwoning.

Peter Stam

The Bleaks viert jubileum met feest

The Bleaks.

alblasserdam • Coverband The Bleaks uit Alblasserdam viert zijn tienjarig bestaan op zaterdag 16 juni met een show in Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam.

Samen met regionale muzikanten verzorgen zij een avondvullend programma. In 2008 speelden The Bleaks hun eerste show in de toenmalige Wipmolen in Alblasserdam. 'Eigenlijk zou de band een eenmalig project zijn', aldus zanger Niels van Zwienen. 'Het leek mij leuk om met wat vrienden een gelegenheidsband te vormen en te spelen op het 25-jarig huwelijks feest van mijn ouders, alleen heeft dat ene optreden inmiddels een langlopend vervolg gekregen.' Gitarist Pieter Zeilstra, ook vanaf het begin bij The Bleaks betrokken, vervolgt; 'We kregen al snel aanvragen om in kroegen en op feestjes te spelen dus besloten we er mee door te gaan. Inmiddels hebben we in de regio bijna overal wel gespeeld maar het komt bijvoorbeeld ook voor dat we op een festival in Overijssel geboekt worden.'

'We liepen al een tijd met het plan rond om in 2018 een jubileumfeest te houden' vertelt Niels. 'Eigenlijk willen we met alle muzikanten waar we ooit mee hebben samengewerkt een avond lang knallen', vult Pieter aan. 'Zo gaan we in ieder geval iets samen doen met alle oud-leden van The Bleaks maar ook met muzikanten uit andere Alblasserdamse bands, zoals bijvoorbeeld Unbend.' De Nieuw-Lekkerlandse zanger Ray Sanders verzorgt het voorprogramma en de Alblasserdamse DJ Michael Warning neemt de afterparty voor zijn rekening en zal alle feestgangers tot diep in de nacht laten dansen.

De deuren van Landvast gaan op 16 juni om 20.30 uur open. Tickets á 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij Landvast.

Publiekszaken tijdelijk op Cortgene 9a

Foto: Peter Stam

alblasserdam • De nieuwe tijdelijke huisvesting van de afdeling 'publiekszaken' (burgerzaken) van de gemeente Alblasserdam is dinsdag 15 mei geopend aan het Cortgene 9a.

De opening werd verricht door wethouder Arjan Kraijo en de manager van Dienstverlening Drechtsteden Peter van Bennekom. Het tijdelijke onderkomen is nodig, omdat het gemeentehuis in anderhalf jaar tijd grondig wordt gerenoveerd. Het voormalige winkelpand aan het Cortgene 9a is in de afgelopen periode omgebouwd tot 'publiekswinkel', waar de Damdorpers terecht kunnen voor bijvoorbeeld het aanvragen of verlengen van paspoort of rijbewijs en aangifte van geboortes.

Om inwoners tijdens de verbouwing zo goed mogelijk van dienst te blijven heeft de gemeente gezocht naar een tijdelijke locatie die niet alleen goed toegankelijk is, maar ook op een centrale plek in het dorp ligt. Het voormalige winkelpand aan het Cortgene voldoet aan die criteria en ligt zó dichtbij het gemeentehuis dat bezoekers gemakkelijk doorverwezen kunnen worden. Wethouder Kraijo: "Inwoners hoeven alleen even de straat over te steken."

De openingstijden blijven ongewijzigd: maandag en woensdag van 14.00 tot 19.30 uur en dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Er wordt gewerkt op afspraak; die kunnen inwoners zelf maken via de website of telefonisch via 14078.

Manager Van Bennekom: "Er is hier te weinig ruimte voor inloop. Daar komt bij dat de verwachting is dat er minder klanten komen, omdat meer dingen digitaal geregeld kunnen worden. Ook is het nieuwe paspoort tien jaar geldig in plaats van vijf jaar. Nieuw is ook dat er, vanuit veiligheidsperspectief, alleen nog met pin betaald kan worden."

Alblasserdam steunt Oasen

alblasserdam • De gemeente Alblasserdam ondersteunt drinkwaterbedrijf Oasen bij het beroep tegen de omgevingsvergunning die het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland aan het Dordtse chemieconcern Chemours heeft verleend. Wat Alblasserdam betreft horen niet afbreekbare stoffen als GenX niet thuis in het milieu en al helemaal niet in het drinkwater.

Donderdag behandelde de rechtbank in Den Haag de beroepen van zowel Chemours Netherlands B.V. als Oasen N.V. tegen een wijziging van de vergunning. Door deze wijziging worden zowel de uitstoot naar de lucht als de maximale hoeveelheid te lozen GenX naar beneden bijgesteld.
De gemeente Alblasserdam is belanghebbende in deze zaak. Tijdens de rechtszaak las wethouder Arjan Kraijo namens het college van burgemeester en wethouders een verklaring voor. Hij stelde ondermeer dat bij de inwoners van Alblasserdam het vertrouwen in de kwaliteit van het drinkwater is aangetast door toedoen van Chemours en dat geen enkele lozing van stoffen de enige aanvaardbare norm is.

De gemeente vroeg bovendien aandacht voor de problemen waarmee zowel de inwoners als het gemeentebestuur worden geconfronteerd als gevolg van de stoffen die Chemours in het verleden heeft uitgestoten en in sommige gevallen nog uitstoot. Zo zijn er op regionale schaal problemen met grondverzet als gevolg van de verspreiding van PFOA door de lucht. De gemeente Alblasserdam is van mening dat Chemours haar verantwoordelijkheid niet neemt en de lozingsnorm onnodig hoog houdt.
Ook ten aanzien van het bevoegd gezag is de gemeente Alblasserdam kritisch. De gemeente vraagt zich af waarom gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland in een column een betoog houdt om nul als de norm te zien, terwijl daar tijdens het traject van vergunningverlening niet naar gehandeld wordt. Overigens ondersteunt de gemeente Alblasserdam het betoog van gedeputeerde Janssen wel. Donderdag heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden. De uitspraak volgt over uiterlijk zes weken.

'Napalmmeisje' vertelt in Landvast

alblasserdam • Kim Phuc, beter bekend als het 'napalmmeisje' uit de Vietnamoorlog heeft op vrijdag 18 mei 2018 in Landvast in Alblasserdam haar levensverhaal verteld en vragen vanuit het publiek beantwoord. Met zo'n driehonderd aanwezigen zat de grote zaal van Landvast helemaal vol. Kim Phuc is inmiddels een bekende vrouw die haar levensverhaal inzet om mensen te vertellen over vrede, vergeving en de liefde van God. Deze week bezoekt zij Nederland ter introductie van haar boek 'Het napalmmeisje' en om te spreken op bijeenkomsten van War Child.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Kim Phuc zou spreken in de Alblasserdamse bibliotheek, maar al snel na de aankondiging bleek dat er veel meer geïnteresseerden waren dan er ooit in de bibliotheek zouden passen. Er werd uitgeweken naar Landvast, waar plaats was voor maximaal 300 gasten. En zelfs toen moest een aantal geïnteresseerden nog teleurgesteld worden, omdat er voor hen geen plaats meer was.

Op 8 juni 1972 nam Nick Ut de foto van Kim Phuc tijdens de Vietnamoorlog. Op de foto is te zien hoe een 9-jarig meisje wanhopig wegrent voor de vlammen van napalmbommen.

Inschrijven voor vlottenrace

alblasserdam • De inschrijving voor de Vlottenrace tijdens het Havenfestival is geopend. Op woensdag 12 september 2018 zal er in het kader van het 28e Havenfestival een vlottenrace worden gehouden in de haven van Alblasserdam. Op deze avond gaan de teams het tegen elkaar opnemen en strijden om de Burgemeester Bert Blase trofee. Het inschrijfformulier is te verkrijgen via janhavenfestival@ziggo.nl

Waterschap maait sloten en vaarten

regio • Vanaf 1 juni maait Waterschap Rivierenland de belangrijkste sloten en weteringen in het gebied. Met het jaarlijkse maaionderhoud wordt voorkomen dat ze dichtgroeien en er wateroverlast ontstaat.
Het maaiwerk gebeurt omdat de grote sloten en weteringen (de A-watergangen) belangrijk zijn voor een goede waterhuishouding. Grondeigenaren en pachters aan dit water moeten de werkzaamheden toelaten en het maaisel op hun grond ontvangen. Het waterschap maait de A-watergangen later in het jaar nog één of twee keer. Bij de kleinere sloten (B-watergangen) is het onderhoud de verantwoordelijkheid van de aangrenzende grondeigenaren. Bij de schouw in het najaar controleert het waterschap dit onderhoud.

Kruimeldief voor de rechter

alblasserdam • Alblasserdammer D.W. (31) staat op woensdag 23 mei voor de politierechter voor drie kleine diefstallen die hij vorig jaar gepleegd heeft in Alblasserdam (tweemaal) en Nieuw-Lekkerland (een keer).
In Nieuw-Lekkerland heeft D.W. omstreeks 23 november 2017 50 euro gestolen bij Autoservice Lekkerland. Enkele maanden daarvoor, op 6 en 15 augustus, heeft hij tot tweemaal toe muntgeld gestolen bij De Haan Minerale Oliën in Alblasserdam.

Beter naar Buiten Fair in Alblasserdam

Evert en Lida Vink van Antilope Outdoor.

alblasserdam • Op de Beter naar Buiten Fair presenteren op zaterdag 2 juni ruim veertig exposanten in Alblasserdam prachtige produkten die het buitenleven en alle activiteiten buiten nóg aangenamer maken.

De exposanten inspireren, informeren en geven tips en tricks voor het buitenleven.

Natuurlijk is er ook genoeg lekkers te eten en is er veel te beleven in en rondom de winkel van Antilope Outdoor aan het Cortgene 9 in Alblasserdam.

Teveel om op te noemen

"Er is echt bijna teveel om op te noemen", meldt Evert Vink van Antilope Outdoor. Hij en zijn vrouw Lida brachten tientallen organisaties en bedrijven bij elkaar voor de Beter naar Buiten Fair.

"Vorig jaar beleefden we onze eerste editie. Dat was een groot succes! Maar dit jaar gaan we het nog veel groter aanpakken."

De grote outdoormerken presenteren zich met artikelen op het gebied van gezond wandelen, een goede uitrusting en reizen en ook zijn er stands met lokaal en regionaal voedsel zoals kaas, groenten en fruit, wijn en honing.

Alle leeftijden

Voor alle leeftijden is er veel te beleven tijdens de Beter naar Buiten Fair. Er is een speurtocht en Scouting Alblasserdam zet in het Bos Rijkee, achter de winkel van Antilope Outdoor, een parcours op met klimtouwen en een tokkelbaan.

Wandelingen

Vanuit Antilope Outdoor worden wandelingen verzorgd door de natuur in de omgeving, maar ook langs historische bijzonderheden van Alblasserdam. Er zijn wandelingen met afstanden tussen 7 en 25 kilometer.

Belangstellenden kunnen dan gelijk testlopen met wandelschoenen van Lowa. Dit bekende outdoormerk komt met een testtrailer, waarin een Experience Center te vinden is. Iedereen kan kosteloos een paar uitzoeken en een wandeling maken door de omgeving. Evert: "Een betere manier om schoenen te testen, is er niet, toch?!"

Gratis APK

Tijdens de Beter naar Buiten Fair is er tevens een gratis APK voor wandelschoenen en rugzakken. Net als vorig jaar is Repair Service Boer uit IJsselstein weer paraat bij de fair. "De gratis APK was toen enorm in trek", vertelt Marcel Boer van Repair Service Boer.

"Versleten en losgeraakte zolen zagen we het meest. Wij kunnen meestal de complete zool en dempingslaag, vervangen. Daarvoor gebruiken we de originele materialen van merken als Lowa, Hanwag en Meindl."

Werkwijze

De reparaties worden niet ter plaatse uitgevoerd. De reparateur neemt de schoenen, rugzakken en reistassen mee naar IJsselstein en bezorgt ze gerepareerd en wel het weekend erop terug bij Antilope Outdoor.

"We vieren deze dag tevens ons vijfjarig bestaan", besluiten Evert en Lida Vink. "Dat feest vieren we graag met onze klanten en andere belangstellenden. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen het beste kan ontdekken van het buitenleven tijdens de Beter naar Buiten Fair!"

Informatie

De Beter naar Buiten Fair wordt gehouden op zaterdag 2 juni van 09.00 tot 17.00 uur in en om Antilope Outdoor aan het Cortgene in Alblasserdam. Het complete programma, de deelnemers en de activiteiten zijn terug te vinden op onderstaande website.

q www.beternaarbuiten.nl

Steeds minder WW-uitkeringen

regio • Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond is in april 2018 wederom afgenomen.

De daling is iets meer dan het landelijk gemiddelde. Steeds meer mensen wisselen van beroep. Er zijn vacatures waar werkzoekenden op willen reageren, maar hier nog niet de juiste competenties voor hebben. Het Leerwerkloket kan mensen daarbij helpen.

Eind april 2018 verstrekte de UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 32.382 WW-uitkeringen: een daling van 0,9% ten opzichte van een maand eerder. Deze daling is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 0,7%. De grootste daling in de drie regio's vond plaats in de handel en de bouw. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Drechtsteden (3,2%) en Gorinchem (2,6%) lager dan het Nederlands gemiddelde (3,7%). Rijnmond (3,8%) beweegt zich gestaag naar het landelijke gemiddelde.

De arbeidsmarkt in continu in beweging en dat zorgt voor mobiliteit onder werkenden. Van de werkzame beroepsbevolking met een bekende beroepssituatie wisselde 12% van beroep in 2017. Zeven van de tien mensen gingen bij een beroepswisseling werken in een andere beroepsklasse dan die waarin zij het jaar ervoor werkten. Vooral werkenden met dienstverlenende, transport en logistiek en commerciële beroepen stapten relatief vaak over naar een andere beroepsklasse. Het aandeel jongeren in deze beroepsklassen is hoog. Vergeleken met het totaal van alle werkenden bevatten deze beroepsklassen ook in Groot Rijnmond veel scholieren en studenten met een bijbaan.
Betere kansen op de arbeidsmarkt kunnen zich ook voor mensen zonder werk in een ander beroep voordoen dan dat waarin iemand voor het laatst heeft gewerkt. In ICT, techniek, zorg en welzijn en transport en logistiek komen beroepen voor waarin werkzoekenden in Rijnmond weinig concurrentie ervaren. In relatie tot het aantal openstaande vacatures zoeken nu nog veel mensen met een WW-uitkering in Rijnmond werk als administratief medewerker, productiemedewerker, verkopers en schoonmakers.

Notities van UWV over kansen, krapte en overstapberoepen helpen mensen die zich willen oriënteren op alternatieven. Zij kunnen ook aan de hand van hun competenties via de 'beroepenvinder' hun mogelijkheden in beeld brengen. Het Leerwerkloket, waar ook UWV in participeert, biedt onafhankelijk advies aan scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Ook mensen die door techniek of automatisering te maken krijgen met verlies van werk kunnen daar terecht, net als laagopgeleide baanwisselaars. Onderzoek laat zien dat deze laatste groep extra risico loopt om bij baanwisseling in nog kwetsbaarder sectoren terecht te komen.

Waterschap bij Statiegeld Alliantie

regio • Om zwerfvuil tegen te gaan, sluit Waterschap Rivierenland zich aan bij de Statiegeld Alliantie, die pleit voor het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flessen.

Zwerfafval hoort niet ons water en ook niet op onze bermen en dijken, vindt het Waterschap. Waterschap Rivierenland werkt aan schoon water, voor mensen, voor de natuur en voor bedrijven. Het terugdringen van zwerfafval door het heffen van statiegeld op blikjes en plastic flesjes levert een bijdrage aan een duurzame circulaire economie.

Plastic flesjes en blikjes vormen op dit moment zo'n 40 procent van het zwerfafval. Na de laatste hoogwaterstanden in de maand januari van dit jaar moesten medewerkers van het Waterschap langs de grote rivieren in het gebied veel plastic afval opruimen. Maar ook binnendijks vormt zwerfvuil langs sloten en weteringen een probleem. Op verschillende locaties werkt het waterschap mee aan opruimacties, zoals de Vuilvisdag in de Alblasserwaard.

Belgische en Nederlandse Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een gezamenlijk pleidooi vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen aan de Nederlandse en Belgische regeringen.

Losse eieren van Wienes bij Jumbo

papendrecht • Sinds enkele dagen verkoopt de Jumbo Supermarkt aan de Jan van Goyenstraat in Papendrecht eieren van Wienes Zorgboerderij, een modern pluimveebedrijf dat een maatschappelijke functie vervult. De boerderij zet zich dagelijks in om mensen met een verstandelijke beperking een leuke en zinvolle dagbesteding aan te bieden. De eieren van de Wienes Zorgboerderij voldoen aan het Beter Leven 1-ster Keurmerk.

12 / 52

Autopoetser kan goedkoop u autopoetsen aan huis of in garage T 0636426765

TUINFAIR Grootmoederstijd 26 mei 9.00-18.00 Lijsterbeslaan 6 Ameide

Te koop: 2 zware tuinstoelen wit met kussens en 1 voetkrukje €50,00 Tel. 078-6411054

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

BAKKER LEKKERKERK REUNIE Wij zijn op zoek naar oud collega's ivm reunie in november 2018.heb je interesse laat het ons weten. waard72@gmail.com carmellomacho@hotmail.com ovv bakkerreunie

4 personen appartement met zweembadte huur aangeboden in Guardamar del Segura, Costa Blanca Spanje. Manden Juni, Julli,Agustus. Prijs 450euros per week. Alles incl.(linnen,eindschoonmaken,wifi.) Meer weten? tel. 0613000868

Werkstraf voor brandstichting en fraude

nieuw-lekkerland • Een 52-jarige man heeft donderdag 120 uur werkstraf gekregen voor brandstichting in een schuur in Nieuw-Lekkerland en het doen van valse aangifte. Bij die brand werd hij zelf levensgevaarlijk gewond.

"Normaliter zou een forse gevangenisstraf op zijn plaats zijn geweest. Maar de rechtbank houdt rekening met het feit dat de verdachte de rest van zijn leven de pijnlijke gevolgen zal ondervinden van zijn eigen handelingen", zo staat in het vonnis.

De straf geldt overigens ook voor brandstichting in een chalet van de man in Noord-Brabant en voor het doen van valse aangifte over een inbraak in zijn toenmalige woning aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland. De verdachte woonde daarna in Sliedrecht en nu in Oud-Beijerland.

Alle acties waren er op gericht om verzekeringsgeld op te strijken. Dat lukte ook, maar de rechtbank heeft nu aan de straf gekoppeld dat de man bijna 17.000 euro moet terugbetalen aan twee verzekeringsmaatschappijen.

Bij de brand in Nieuw-Lekkerland, in maart 2013, zou de man enkele blikken met benzine hebben leeggegoten. Hij liep brandwonden op over zijn hele lichaam. Zijn gezicht en zijn handen vormen een blijvend zichtbare herinnering. Na de brand sprong hij in een vijver en daarna nog in de Lek omdat hij voelde hoe zijn gezicht gloeide. Pas uren na de brand belde hij bij zijn buurman aan, die hem naar het ziekenhuis vervoerde.

Op de zitting ontkende de 52-jarige alles. Hij verwees naar zijn ex-vriendin en zijn buurman. Die zouden een verhouding met elkaar hebben gehad en samen besloten hebben om hem de schuld te geven. "Ik was alleen maar naar de schuur gegaan om mijn telefoon te zoeken. Toen ik het licht aan deed, volgde een explosie", aldus de verdachte. De rechtbank hecht geen waarde aan zijn lezing, omdat de verklaringen van zijn ex en zijn buurman tot in detail gelijk zijn. De buurman heeft trouwens bekend dat hij medeschuldig is en dat hij de blikken benzine had klaargezet. Hij is eerder veroordeeld tot 120 uur werkstraf en hij moet 3200 euro aan de verzekering terugbetalen.

Natuurparel Liesgras geopend

Arie den Boer en kleinzoon Bram op natuurparel Liesgras. Foto: Richard Slagboom

alblasserdam • Eigenaar Arie den Boer uit Alblasserdam heeft afgelopen zaterdag 26 mei samen met zijn kleinzoon Bram natuurparel Liesgras in Alblasserdam geopend.
Natuurparel Liesgras is een voormalig paardenlandje, dat in de herfst van 2017 natuurvriendelijk is ingericht met onder andere natuurvriendelijke oevers en greppels. Ook is er een beheerplan gemaakt om het terrein ecologisch te beheren en de natuur zo veel mogelijk de kans te geven.
Initiatiefnemer Arie den Boer vertelt: "In de media lees ik steeds vaker dat de natuur onder druk staat. Er zijn steeds minder bijen en vlinders. Soorten die zo belangrijk zijn voor de mens als bestuivers van groenten en fruit, maar ook als voedsel voor bijvoorbeeld vogels. Door een deel van mijn terrein ecologisch in te richten en te beheren probeer ik m'n steentje bij te dragen'
Natuurparel Liesgras maakt deel uit van het Prachtlint. Het Prachtlint verbindt in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden kleurrijke natuur, zodat bijen en vlinders, maar ook andere dieren, zich kunnen voeden, voortplanten en verplaatsen. Dat vindt Arie den Boer is belangrijk voor de toekomst, maar ook voor het oog. Prachtlint wordt gesteund door de provincie Zuid-Holland. Natuurparel Liesgras is normaal gesproken niet vrij toegankelijk, maar altijd te bewonderen vanaf het Buitenpad.

Voedselbank: minuut gratis winkelen

Ineke van Zuijen in actie.

papendrecht • Kruidvat heet alle klanten uit Papendrecht en omgeving van harte welkom in de nieuwe winkel aan de Jan van Goijenstraat 12-14-16 in Papendrecht. Woensdag werd de feestelijke opening gevierd met een bijzondere en sympathieke actie. Als allereerste klant mocht Ineke van Zuijen van de Voedselbank één minuut gratis winkelen.

De Voedselbank van Papendrecht heeft als doel om zoveel mogelijk producten te verzamelen voor hun cliënten. Binnen 1 minuut verkreeg Ineke genoeg spullen, waarbij ze de cliënten van de Voedselbank Papendrecht van wat extra's kan voorzien in hun voedsel- en kledingpakket.

"Het is ontzettend leuk om een nieuwe winkel te openen en dubbel zo leuk als we daarmee een goed doel steunen. Het is fijn dat we een bijdrage kunnen leveren aan het goede werk van Voedselbank Papendrecht" vertelt winkelmanager Jules Thijs. De nieuwe winkel is overzichtelijk en toegankelijk, met veel voordeel en wekelijks verrassende aanbiedingen. Jules en zijn team zijn trots: "We nodigen iedereen uit Papendrecht en omgeving uit om bij de nieuwe winkel te komen kijken.

Ineke van Zuijen, is ontzettend blij met de minuut gratis winkelen. Zij zegt: "Ik wil Kruidvat hartelijk bedanken voor de steun. Ik heb veel kunnen shoppen om zoveel mogelijk producten te verzamelen voor de Voedselbank Papendrecht. Elke donderdag en vrijdag worden onze voedselpakketten gemaakt door vrijwilligers. Daarbij komen de verschillende producten goed van pas en dat is geweldig!"

Kruidvat telt meer dan 1180 winkels in Nederland, België en Frankrijk.

Brandweer redt kat uit gang kademuur

alblasserdam • De brandweer heeft zondagmiddag 20 mei een kat gered uit gang in een kademuur langs de rivier de Alblas in Alblasserdam. De kat was ter hoogte van de oude sluis bij de Dam naar beneden gesprongen en kon daar niet meer weg. Iemand zag dit en meldde dit bij de brandweer. De brandweer en dierenambulance kwamen ter plaatse om het dier te redden. Toen de brandweer de kat wilde pakken, sprong het dier het water in, zwom een eindje en verdween daarna in een meterslange gang in de kademuur. Een brandweerman kroop ook de gang in en wist de kat uiteindelijk met een schepnet te vangen. De kat werd in een mand gezet en overgedragen aan Dierenambulance ZHZ Drechtsteden. Medewerkers van de dierenambulance hebben het dier, dat erg gestrest was, meegenomen naar Rotterdam.

Wethouder opent insectenhotel

Foto: Pieter van den Berg

papendrecht • Wethouder Koppenol heeft donderdagmiddag samen met leerlingen van basisschool 't Kofschip een bijen- en insectenhotel in de Tiendzone geopend, schuin tegenover de school (zie foto hierboven).

Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg
Foto: Pieter van den Berg

Het bijen- en insectenhotel biedt onderdak aan verschillende solitaire bijen en andere nuttige insecten. Leerlingen van de groepen 6 en 7 van basisschool 't Kofschip kregen eerst uitleg over waarom bijen zo belangrijk zijn voor de natuur en voedsel en op welke manier zij de bijen een handje kunnen helpen. Daarna gingen de leerlingen zelf aan de slag om een bijen-en insectenhotel te maken. Deze mochten zij na afloop meenemen naar huis. Deze educatieve dag op 't Kofschip was mede mogelijk gemaakt door het Apollo Hotel.

17 / 52

Foto: Peter Stam

kat gered • De brandweer heeft zondagmiddag 20 mei een kat gered uit gang in een kademuur langs de rivier de Alblas in Alblasserdam. De kat was ter hoogte van de oude sluis bij de Dam naar beneden gesprongen en kon daar niet meer weg. Meer informatie elders in deze krant.

ministerie • Onder aanvoering van Chris Kuijpers (Directeur-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen), heeft vrijdag een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een werkbezoek aan de Drechtsteden gebracht.

bruggers op reis • Vorige week was het reis- en activiteitenweek op het Willem de Zwijger College van Papendrecht. Dit brugklaskamp was in bungalowpark Lommerbergen in Limburg. De week zat vol activiteiten zoals onder andere bowlen, zeskamp en een archery shoot out.

bruggers op reis (2) • In de reis- en activiteitenweek van het Willem de Zwijger College uit Papendrecht vertrok op maandag 14 mei een bus met 55 brugklasleerlingen en vijf personeelsleden van het Willem de Zwijger College naar de Brabantse Kempervennen.

sponsorcontract • Tijdens de vrijwilligersavond van de Alblasserdamse avondvierdaagse op dinsdag 15 mei werd de het sponsorcontract met de SNS Bank voor drie jaar verlengd. Meer informatie over het contract en de nieuwe begeleiderskaart staat elders in deze krant.

Dames van alle leeftijden op Ladiesnight

Joke Kreuk, Sandra Sintnicolaas, Ilona de Groot. Melissa Engels ontbreekt op de foto. Foto: Janny den Besten

nieuw-lekkerland • Nieuw-Lekkerland beleeft op vrijdag 1 juni een primeur; dan zal de eerste Ladiesnight plaatsvinden in de kantine van de plaatselijke voetbalvereniging.

Er is een zeer gevarieerd aanbod aan kramen met allerlei artikelen, demonstraties, leuke acties en een modeshow.

Al jarenlang liep Sandra Sintnicolaas met het idee rond om een ladiesnight te organiseren. "Maar hoe begin je zoiets? En met wie? De eerste persoon die in me opkwam, was Joke Kreuk."

Meteen enthousiast

Joke was meteen enthousiast: "Ik vind het heel leuk om zoiets voor het dorp te doen. Het is gezellig om een avondje alleen met vrouwen te hebben. Toen Sandra met het idee kwam, wist ik gelijk: 'Ik ga meehelpen!'"

Ook Melissa Engels en Ilona de Groot waren meteen enthousiast. Ilona: "Ik vind het leuk als er wat te doen is op het dorp en ik hou van organiseren. Daar word ik blij van!" De vier dames vergaderen een keer per week. Ook hebben ze bijna dagelijks contact via Whatsapp.

25 ondernemers

De voetbalvereniging was bereid om de kantine af te staan aan de ladies op de betreffende avond. Ongeveer 25 ondernemers bieden de mogelijkheid om hun producten te bekijken en eventueel te kopen of uit te proberen. Enkele voorbeelden uit het aanbod: kleding, schoenen, tasjes, beauty, alles wat betreft handen en voeten, lingerie, woonaccessoires, babyartikelen, sieraden en boeken. Verder is er de mogelijkheid om creatief bezig te zijn met handlettering, er is een modeshow, er zijn massages. Voor de inwendige mens zijn er hapjes en drankjes. Tevens is er een rad van avontuur, dat om 21.00 en om 22.00 een paar rondjes zal draaien met heel leuke prijzen.

Lekkerlands eerste ladiesnight wordt gehouden op vrijdagavond 1 juni van 20.00 tot 22.00 uur in de kantine bij het voetbalveld. De toegang (over de roze loper!) is gratis. Elke bezoeker ontvangt een welkomstdrankje. Bovendien krijgen de eerste 200 bezoekers een leuke goodiebag cadeau. Alle dames van alle leeftijden zijn van harte welkom. Doordat het aanbod heel algemeen is, is de avond ook werkelijk voor iedere vrouw interessant.

De vier dames verheugen er zich enorm op. Ilona: "Iedereen in het dorp praat er al over. Ik denk dat het een heel gezellige avond wordt met veel gezellig kletsende vrouwen." Sandra: "Het is best heel spannend! De opening zal op een feestelijke manier gebeuren. Hoe? Dat blijft nog een verrassing!"

Meer informatie is te vinden op Facebookpagina (te vinden via de zoekterm Ladies Night 1 juni).

Janny den Besten

Optreden van koor Martin Mans

Martin Mans.

dordrecht • De bekende dirigent Martin Mans is gestart met een nieuw mannenkoor op projectbasis dat luistert naar de naam Groot Mannenkoor Midden-Nederland. Ruim honderd zangers uit het midden van het land hebben zich ingeschreven en hard gerepeteerd om klaar te zijn voor hun concert op zaterdag 2 juni in de monumentale Grote Kerk in het centrum van Dordrecht.

Ze hebben een gevarieerd programma ingestudeerd dat muzikaal wordt omlijst op het grote kerkorgel. Het repertoire bestaat uit bekende geestelijke liederen zoals: 'Houd mij vast, Ziet in blinde razernij en Boven de sterren, spiritual zoals: Coming Home en Where no one stands alone en klassieke werken zoals Veni Jesu en Dank sei dir Herr. De jonge, getalenteerde organist en Mark Brandwijk zorgt voor de begeleiding aan het historische orgel. Martin en Mark zijn muzikaal uitstekend op elkaar ingespeeld wat zorgt voor een gestroomlijnd programma.

Het concert begint om 20.00 uur en de entree bedraagt 15 euro (online via www.martinmans.nl bedragen de kosten 12,50 euro). Leden PCOB/KBO/ANBO mogen voor 11 euro naar binnen en kinderen tot en met elf jaar betalen 5 euro entree. Reserveren kan ook via 06-25391903.

Martin Mans heeft zijn tweede projectmannenkoor op poten gezet: het Groot Mannenkoor Midden-Nederland uit Waarder. Eerder startte hij met het Groot Mannenkoor Noord-Nederland dat in Heerenveen zetelt.
In juni 2019 wil Martin Mans een concertreis naar Ontario in Canada organiseren waaraan beide koren deelnemen. Zangers die aan de projecten deelnemen zij van harte welkom om zich te zijner tijd in te schrijven. Het is echter geen verplichting. Het zingen in eigen land is ook zeker de moeite waard.

Vijfde editie van de Rivas Vierdaagse

Beeld van een eerdere Rivas-vierdaagse.

papendrecht • Veel bewoners van Rivas-locaties en thuiszorgcliënten trekken half juni weer door Papendrecht tijdens de vijfde editie van Rivas Vierdaagse Papendrecht.

Vanaf dinsdag 12 juni tot en met vrijdag 15 juni maken zij elke dag een wandeling. De wandelingen komen langs de drie woonlocaties van Rivas in Papendrecht en beginnen elke dag op een andere locatie: verpleeghuis De Wieken, zorgcentrum De Waalburcht en woonzorgcentrum De Markt.


"We komen iedere dag langs de drie woonlocaties van Rivas in Papendrecht. De wandelingen starten om 11.00 uur", zegt Nadja Krijgsman, vrijwilligerscoördinator bij Rivas.

"Bewoners kunnen op hun eigen locatie aansluiten en bewoners die niet meegaan, kunnen de anderen uitzwaaien", vervolgt vrijwilligerscoördinator Nadja. "Ook de cliënten uit de thuiszorg kunnen meelopen; zij kunnen aansluiten vanaf locaties De Markt en De Waalburcht."

Hulp nodig

Om iedere dag zoveel mogelijk bewoners mee te kunnen laten doen, is Rivas nog op zoek naar extra vrijwilligers. Meelopen is één of meer dagen mogelijk. Aanmelden kan tot 5 juni via vierdaagse@rivas.nl.

De vierdaagse start dagelijks om 11.00 uur en eindigt omstreeks 12.30 uur. De route is als volgt: dinsdag 12 juni De Markt, De Wieken, De Waalburcht; woensdag 13 juni De Wieken, De Markt, De Waalburcht, donderdag 14 juni De Waalburcht, De Markt, De Wieken en vrijdag 15 juni De Waalburcht, De Wieken, De Markt.

Sponsorcontract avondvierdaagse

alblasserdam • Tijdens de vrijwilligers avond van de Alblasserdamse avondvierdaagse op dinsdag 15 mei werd de het sponsorcontract met de SNS Bank voor drie jaar verlengd.

Het is inmiddels alweer achttien jaar geleden dat de avondvierdaagse nieuw leven in werd geblazen in Alblasserdam. De SNS bank is als vanaf dat moment hoofdsponsor van het evenement.

Ondertekening

Namens stichting SSN werd het contract ondertekend door de heren Inge Bouter en Jan Slob. Namens stichting Avond 4 Daagse Alblasserdam werd het contract getekend door Klaas Timmerman (penningmeester) en Erik-Jan Mudde (waarnemend voorzitter).

Begeleiderskaart

De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van 18 tot en met 21 juni. Iedere jaar merkt de organisatie dat veel begeleiders wel meelopen maar zich niet inschrijven.

Een vaak gehoord argument is dan ook dat mensen toch geen medaille hoeven of niet alle avonden meelopen. De organisatie maakt echter wel kosten om de veiligheid van alle deelnemers te waarborgen en het evenement beheersbaar toe houden, denk daarbij ook aan de EHBO.

2 euro

Daarom wordt vanaf dit jaar de begeleiderskaart geïntroduceerd. Deze kaart kost slechts 2 euro en geeft geen recht op het presentje en de medaille. Wel krijgen de begeleiders net als de andere deelnemers een traktatie onderweg.

De begeleiderskaart is overdraagbaar en aan te schaffen tijdens de inschrijfmomenten op 11 juni in Landvast en 16 juni in Makado.

Alzheimercafé over goede zorg

papendrecht • In De Waalburcht aan de Kleine Waal 6 wordt op donderdag 31 mei weer een Alzheimercafé gehouden. Thema is 'Wat betekent goede zorg bij mensen met dementie?'. Annette van Maanen, casemanager dementie, gaat in gesprek met mevrouw L. Joosen, specialist ouderen geneeskunde.
In dit gesprek zal gezocht worden naar antwoorden op moeilijke vragen zoals: Wat is goede zorg bij dementie?, kun je zelf beslissen als je afhankelijk bent van de zorg door anderen?. Er wordt gesproken over het maken van keuzes in de zorg en over kwaliteit van leven. Het programma is interactief, er is veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over dit persoonlijke onderwerp. De avond begint om 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) en duurt tot 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Nacht van Gebed in Nieuw-Lekkerland

nieuw-lekkerland • In de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni wordt de Nacht van Gebed gehouden in Nieuw-Lekkerland. Dit is een landelijk initiatief van Open Doors, een stichting die zich al jarenlang inzet voor vervolgde christenen.
De Nacht van Gebed in Nieuw-Lekkerland wordt gehouden in het Onderkomen aan de Lekdijk 118. De nacht is verdeeld in blokken. Elk blok worden stukjes film vertoond en kan men daarna voor bepaalde gebedspunten bidden (hardop of zacht). Om 20.30 uur gaat de zaal open. De opening is om 20.45 uur. Het eerste blok duurt van 21.15 tot 23.00 uur, daarin wordt gebeden voor de landen Nigeria, Centraal-Azië en Eritrea. Van 23.15 tot 01.00 uur staan in blok 2 Indonesië, India en Kameroen centraal. Van 01.15 tot 03.00 uur wordt in blok 3 gebeden voor Vietnam, Centraal Afrikaanse Republiek en voor eigen punten die ingebracht kunnen worden. Ook is er gelegenheid om kaarten te schrijven. Voor verdere info: Anneke Vonk via 0184-686518, ann.vonk@telfort.nl of www.opendoors.nl.

Avondvierdaagse in Papendrecht

papendrecht • Vanaf maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni wordt voor de 47e keer de Avondvierdaagse in Papendrecht georganiseerd.
De organisatie is zoals altijd in handen van Speeltuinvereniging de Zonnebloem. Er zijn dit jaar weer voldoende vrijwilligers om de Avondvierdaagse door te laten gaan. Vier avonden lang kunnen jong en oud door Papendrecht lopen en genieten van de leuke routes die gemaakt zijn. Er kan zowel individueel als in groepsverband gelopen worden. Groepen kunnen alleen inschrijven voor de 5 km. Individuele wandelaars kunnen zowel 5 km als 10 km lopen.
De start is vanaf 18.00 uur voor de individuele 10 km wandelaars, om 18.40 uur voor de individuele 5 km wandelaars en om 18.45 uur starten de groepen. De finish is op het Marktplein. De laatste avond is de bloemhulde aan de Randweg, vanaf 19.30 uur vertrekken de wandelaars onder begeleiding van drie muziekkorpsen voor de laatste 2 kilometer naar de Markt.
Belangstellenden kunnen op dinsdag 22 mei en dinsdag 29 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur alvast inschrijven in het gebouw van Speeltuinvereniging De Zonnebloem aan de Lisbloemstraat. Tijdens deze voorinschrijfavonden bedraagt het inschrijfgeld 4 euro per persoon. Als je inschrijft op de eerste avond van de Avondvierdaagse bedraagt het inschrijfgeld 4,50 euro per persoon. Voor meer informatie: avondvierdaagsepapendrecht@gmail.com.

Grasmus veert op in toekomstig MCD-perceel

De grasmus. Foto: Leen den Ouden

papendrecht • Natuurliefhebber Leen den Ouden uit Papendrecht heeft onlangs de zeldzame grasmus gespot op het perceel waar over niet al te lange tijd de MCD en twee flatgebouwen zullen komen. Hij houdt er een interessante lezing op na waarom de bijzondere vogel juist hier een nestje gebouwd heeft.

"Voor deze vogel ging ik altijd naar de Biesbosch op een bepaalde plaats", begint Den Ouden, die verbonden is aan de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard en graag vogels spot.

Interessante lezing

De Papendrechtse vogelliefhebber houdt er een interessante lezing op na waarom de vogel nu ineens op die plaats in Papendrecht te vinden is en er zelfs broedt.

Functieverandering

"Als een perceel grond van functie veranderd, bijvoorbeeld van weiland naar bouwterrein, dan doet niemand meer wat aan dat terrein", begint De Ouden. "Het wordt aan z'n lot over gelaten."

Dat gaat een aantal jaren goed, totdat het een bos wordt", vervolgt Papendrechter Leen den Ouden.

"De vogels zoeken juist zulke terreintjes. Overhoekjes, waar de mens niet naar om kijkt of terreinen waar alleen zo nu en dan wat gebeurt. Grond storten en verplaatsen hierdoor de nodige plasjes en slikjes ontstaan."

"Dat is in het verleden gebeurd in polder Nieuwland, bij het industrieterrein tussen Alblasserdam en Papendrecht. Tijdens de jaren voorafgaand aan de aanleg van het industrieterrein zijn daar 250 vogelsoorten gespot!"

Shovel en fles jenever

"Ik zeg wel eens: Als je vogels wilt trekken heb je een shovel met chauffeur nodig en een fles jenever. Je laat de chauffeur een halve fles opdrinken dan stapt hij op z'n shovel en schept grond uit waar plasjes kunnen ontstaan en gooit dit op hopen", aldus Den Ouden.

"Hij doet dit een paar uur. Daarna gaat hij naar huis, met een taxi natuurlijk en de halve fles jenever."

"Dat terrein zal, als niemand er naar kijkt, een vogelparadijs zijn voor veel vogels."

"Uiteraard niet voor de bosvogels, dat moet anders, die hebben verschillende bomen en struiken nodig. Liefst op een eilandje waar ze niet gestoord worden. Wie zijn of haar tuin wat natuurlijker in wil richten, kan advies bij mij inwinnen", besluit Den Ouden.

Even luisteren

"Ga in elk geval eens luisteren in de buurt van het toekomstige bouwterrein, de grasmus zingt frequent, een leuke natuurbeleving."

Leen den Ouden is bereikbaar via 078-6153280 en ouden.l@chello.nl.

Lezing en expositie collectie Luigies

Enkele winnaars met de juryleden. Foto: Mark van Deelen

papendrecht • De Culturele Raad Papendrecht organiseert op woensdag 30 mei in samenwerking met de bibliotheek van Papendrecht een lezing door Pieter Jorissen over de Collectie De Rietgors.

Bestuurslid Piet Kaptein van de CRP reageert op dit artistieke initiatief. "Ik vind het geweldig dat Pieter Jorissen, eigenaar van A. Mak Kunst en Antiek, eind van deze maand de Merwede oversteekt om zijn licht te laten gaan over de topstukken uit Collectie De Rietgors, alias de Collectie Luigies. Ik vind het grandioos dat het Dordrechts Museum van 17 juni tot en met 21 oktober een tentoonstelling presenteert, waarop hoogtepunten uit de verzameling van de heer Nanne Harm Luigies te aanschouwen zijn."

Schenking

"Het was in 1974 dat de gedreven en fervente Rotterdamse ondernemer en kunstverzamelaar Luigies zijn unieke collectie aan de gemeente Papendrecht schonk. Luigies was ongehuwd en kinderloos, woonde in villa De Rietgors aan de Korenbloemstraat alhier. De collega raadsleden in de gemeenteraad vielen mij tijdens een vergadering met onder andere als agendapunt de officiële overdracht bij, toen ik zei dat de schenking 'uit de kunst' was."

De Rietgors

"Vele bewoners van Papendrecht en daarbuiten wisten jaar en dag de weg te vinden naar de exposities van schilderijen, aquarellen en tekeningen. In mijn huisarchief koester ik de ansichtkaart met de uitnodiging om vrijdag 6 oktober 1978 als wethouder van Culturele Zaken de opening in museum De Rietgors, met werken uit eigen bezit van Jan Sluijters, Charley Toorop, Kees van Dongen en Auguste Herbin, te verrichten."

"Ook bewaar ik de uitnodiging die de CRP uit liet gaan voor de opening van de manifestatie 'Het landschap in beeld' die ik zaterdag 18 januari 1992 mocht laten passeren in het Museum voor Moderne Kunst aan de Markt. Onze eigen regio kwam daarbij ook aan bod via schilders als Marinus Reus, Cor Noltee, Roland Lary en Bernard Koldeweij, die zich vaak door de entourage van Dordrecht en Papendrecht lieten inspireren."

"Om goed te verstaan: na het overlijden van de heer Luigies verhuisde de collectie van de privé villa naar een eigen home. Conservator in die jaren was kunstkenner en beoefenaar bij uitstek Adrie Mouthaan, die naast zijn reguliere museale bezigheden lezingen en rondleidingen hield."

Adrie Mouthaan

"Ik ben benieuwd of de heer Jorissen tijdens zijn lezing ook aandacht besteedt aan de werken van Adrie Mouthaan himself. Ik weet dat van onze vroegere plaatsgenoot met geboortejaar 1940 in de collectie van Luigies stukken present zijn als 'Achter het oude gemeentehuis', 'Boerenhoeve', 'Drie scheepjes' en 'Zonnebloem'. Het kwartet getuigt van het vakmanschap en de bezieling van Mouthaan, die in Luigies ook een vriend wist."

Sluiting

"Helaas moest Adrie naast de opkomst ook de teloorgang van Museum De Rietgors beleven, want in 2001 moest de kunstgalerij de deuren sluiten, vanwege te lage bezoekersaantallen."

"Omdat de collectie Luigies te mooi is om niet gezien te worden kreeg het Dordrechts Museum de werken vorig jaar in beheer. Het kunstpaleis wil de werken weer voor de dag halen en doet dat met een tentoonstelling die geheel gewijd is aan de vroegere De Rietgors. Zo zullen topstukken van Floris Arntzenius, Auguste Herbin, Jan Slijters, Charley Toorop, Karel Appel en Corneille te kijk hangen."

Een must

"Om nu een visite in de komende maanden aan de kunstschatten uit Papendrecht nog meer allure te geven, is de lezing van Pieter Jorissen een 'must'. Voor hen die de werken opnieuw of voor het eerst willen gadeslaan. Centraal in die artistieke happening staan de items de totstandkoming en de digitalisering van de bijzondere collectie Luigies."

De voordracht van Jorissen wordt gehouden in de nieuwe locatie van Bibliotheek Papendrecht op Veerweg 135 en begint om 20.00 uur, waarbij de zaal open is om 19.30 uur. De kaartjes kosten 2,50 euro en zijn in de bieb te verkrijgen.

,

'Waterwereld' tijdens Jeugdland

alblasserdam • Het wordt figuurlijk, maar ook letterlijk een nat weekje tijdens Jeugdland Alblasserdam 2018. Want in de week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus staat Jeugdland in het teken van 'Waterwereld'. Alle activiteiten hebben met dit thema te maken.

Jeugdland wordt ook dit jaar weer gehouden in en op het terrein rondom Landvast. Het jaarlijkse evenement in de laatste week van de zomervakantie wordt steeds groter en er komen ook steeds meer kinderen op af. Het is een week waar basisschoolkinderen zichzelf kunnen zijn, waar zij zelf dingen kunnen ontdekken en vooral kunnen doen.

Voorzitter Cynthia Prins vertelt dat het programma weer bol van de activiteiten staat die allemaal met Waterwereld te maken hebben. "Zo zijn er educatieve waterspellen met de kaart van Nederland, buitenactiviteiten en knutsels gericht op het waterthema en in de naaizaal gaan we zeemeerminnen maken. Uiteraard ontbreekt het huttendorp niet. Daarvoor kan al worden ingeschreven via de website van Jeugdland: www.jeugdlandalblasserdam.nl."

De vrijdagactiviteiten zijn dit jaar bij de Scouting van Alblasserdam. De organisatie is nog druk met het programma bezig, maar volgens zeggen belooft het erg leuk te worden.

Verbinding
De verbinding met lokale sportverenigingen breidt steeds verder uit; het aanbod aan sport en spel groeit ieder jaar. Opnieuw is dit jaar is de mogelijkheid om mee te doen aan rolstoelbasketbal.
Het bedrijfsleven is ook weer actief op Jeugdland. Donderdag 23 augustus is het Beroependag. Nog meer bedrijven dan vorig jaar zijn aanwezig om kinderen op een speelse manier met diverse beroepen in contact te brengen. Leuke aanvulling is dat ook de visvereniging en modelbotenbouwers op die dag zullen laten zien wat zij in huis hebben.

Extra sponsoring
De organisatie van Jeugdland is erg blij dat SNS Bank Alblasserdam het hoofdsponsorschap dit jaar heeft verlengd met opnieuw drie jaar. Cynthia Prins: "We hebben ook een mooie extra bijdrage ontvangen van SNS Bank en A.A. de Haan Stichting om zelf een buitentent te kunnen aanschaffen. De tent wordt jaarlijks ingezet om te timmeren. De huur daarvan drukte ieder jaar erg op de kosten. Of we dat dit jaar ook al kunnen realiseren weten we nog niet, maar we zijn druk met de offertes en mogelijkheden aan het bekijken. Naast de hoofdsponsor mag Jeugdland altijd rekenen op veel aanvullende sponsoren en dit jaar zelfs een mooi aantal nieuwe sponsoren. Zonder alle bijdragen, zowel in geld als in natura, is Jeugdland niet mogelijk."

Vrijwilligers nodig
Iets wat ieder jaar terugkeert is de grote vraag naar vrijwilligers. Mensen die tijdens Jeugdland een handje willen helpen. Cynthia: "Jeugdland groeit. In omvang en in het aantal kinderen dat komt. Superleuk! Dat betekent wel dat we ook steeds meer mensen nodig hebben die dit begeleiden. We zitten ieder jaar weer om helpende handen te springen. Met 2,5 uur, een dagdeel, zijn we al dolblij. Ouders, opa's en oma's en ook jongeren die een maatschappelijke stage moeten volgen zijn meer dan welkom. Je kunt je daarvoor inschrijven via onze website. Met alle extra handjes kunnen we er voor de kinderen weer een geweldige week van maken!"

Meer informatie is te zien op www.jeugdlandalblasserdam.nl en de Facebookpagina van Jeugdland.

donderdag 24 mei

Wim Daniëls komt naar Papendrecht
20:00, Papendrecht, Bibliotheek. Op donderdag 24 mei organiseert Culturele Raad Papendrecht in samenwerking met Bibliotheek Papendrecht en Wielercomité Papendrecht een lezing van Wim Daniëls. De taalkundige zal vooral ingaan op zijn laatste boek 'De taal van de fiets', dat op 1 mei uitkomt. Over de liefde voor de fiets en het genoegen van het fietsen vertelt hij regelmatig op de radio en tv. Nu is er dan het boek, dat veel mooie verhalen en anekdotes bevat. De lezing van Wim Daniëls, die wordt gehouden in de nieuwe locatie van Bibliotheek Papendrecht (Veerweg 135) begint om 20.00 uur; de zaal is om 19.30 uur open. De kaartjes, die men alleen contant kan betalen, kosten 5 euro en zijn vanaf maandag 23 april te koop in de bibliotheek.

vrijdag 25 mei

Israëlavond
19:00, Papendrecht, Twinkeltje. Vrijdag 25 mei organiseert Stichting Traveling Light een Israëlavond in Twinkeltje aan de Korenbloemstraat 20 te Papendrecht. Van 19:00 tot 21:30 uur zal de deur open staan. Belangstellenden worden uitgenodigd om gezellig te komen winkelen en elkaar te ontmoeten. Dankzij medewerking van consulente Liesbeth Kortlever uit Brandwijk kunnen veel producten uit Israël te koop worden aangeboden zoals cosmetica, sieraden, thee, jam, wijn en boeken. Daarnaast kunnen bezoekers genieten van lekkere hapjes en drankjes, Arabische koffie, muziek en fotopresentaties. De inloop is vrij. Voor meer informatie: www.traveling-light.nl.

Concert projectkoor Credo
20:00, Alblasserdam, Havenkerk. Projectkoor Credo verzorgt op vrijdag 25 mei een concert in de Havenkerk aan de Ieplaan in Alblasserdam. Het koor voert het oratorium 'Jezus op Aarde' uit. Dit muziekstuk is geschreven door Marco den Toom.
De basis voor 'Jezus Op Aarde' ligt in het lied 'Vader In De Hemel', waar componist Marco den Toom veel positieve reacties op kreeg. Het concert begint om 20.00 uur in de Havenkerk te Alblasserdam. De deuren van de kerk gaan om 19.30 uur open. Voor dit concert wordt een entree van 12,50euro gevraagd tijdens de kaartverkoop bij de kerk. Entreekaarten kan men vooraf reserveren via www.korenindekerk.nl/koren (men ontvangt dan een korting van 2,50 euro per entreekaart). Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Jubileum Marco de Keizer
20:00, Dordrecht. Tijdens een dankavond in de Grote Kerk te Dordrecht wordt stilgestaan bij het veertgjarig organistenjubileum van Marco de Keizer uit Oud-Alblas. 'Met grote dankbaarheid kijkt hij terug op de jaren waarin hij het orgel heeft mogen bespelen tijdens de kerkdiensten als begeleiding van de gemeentezang', melden de organisatoren. 'Daar ligt zijn passie: mensen inspireren om te zingen.' Hij is één van de vaste organisten in de hervormde gemeentes van Goudriaan (2001- heden) en Oud-Alblas (2010-heden). Tijdens de dankavond zingt het Ermelo's mannenkoor dankliederen. Musici als Martin Zonnenberg, Marco de Keizer, dwarsfluitiste Marjolein de Wit, trompettist Mechtild Drop begeleiden het koor en de samenzang. Arie de Rover spreek over het thema 'Dankbaarheid'. Gratis kaarten reserveren: www.dankavond.nl.

War Of The Worlds
20:15, Papendrecht, Theater De Willem. In Theater De Willem aan de Van der Palmstraat te Papendrecht wordt op vrijdag 25 mei vanaf 20.15 uur de rockmusical War Of The Worlds uitgevoerd.
In 1978 bracht Jeff Wayne zijn muzikale versie van de beroemde roman van H.G. Wells uit. Het verhaal over een invasie van Marsmannetjes joeg bij het luisterende publiek de stuipen op het lijf, maar werd ook een mega hit. Nu heeft Edward Reekers (Motel Westcoast, Kayak) een nieuwe vertaling gemaakt die als eigentijdse rockmusical wordt opgevoerd. Naast een 10 koppige liveband met o.a. vier violisten treedt Bert Heerink op als verteller. Een groot spektakel, aldus recensenten uit andere plaatsen.
Entree bedraagt 32,50 euro (inclusief consumptie). Voor meer informatie of kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.

Lezing over neutronensterren, witte dwergen en zwarte gaten
20:30, Papendrecht, Streeknatuurcentrum. Prof. Dr. Edward van den Heuvel geeft op vrijdagavond 25 mei een lezing over het leven na de de dood van sterren: neutronensterren, witte dwergen en zwarte gaten. De lezing vindt plaats bij Streeknatuurcentrum Alblasserwaard aan de Matenaweg 1 te Papendrecht, op de grens met Wijngaarden. De lezing begint om 20.30 uur en de toegang is gratis. Zie voor de routebeschrijving en meer informatie www.verenigingchristiaanhuygens.nl.

zaterdag 26 mei

Versmarkt op Beukelmanschool
09:00, Alblasserdam, Ds. Johannes Beukelmanschool. Op zaterdag 26 mei 2018 wordt er van 9.00u tot 13.30u een versmarkt georganiseerd op het schoolplein van de Ds. Johannes Beukelmanschool/Adullam, Rembrandtlaan 100 te Alblasserdam.
Op deze versmarkt zijn er diverse producten te koop, u kunt onder andere denken aan: heerlijk brood en banket, kaas, verse vis en vlees, groente en fruit, thee, snoep. Maar ook non-food is van de partij: wenskaarten, speelgoed en uiteraard zijn er weer mooie planten en perkgoed te koop!
Kortom een markt waar u heen kunt voor uw wekelijkse boodschappen, gezelligheid of een lekker kopje koffie/thee en een frietje!

Kids Fun Middag in zwembad
13:00, Papendrecht, Sportcentrum. Zaterdag 26 mei as organiseren het Sportcentrum en Jeugd&Jongerenwerk Papendrecht een Kids Fun Middag op de ligweide van het zwembad in Papendrecht. Vorig jaar was de eerste versie van deze activiteit (voor kids van 6 tot en met 12 jaar) erg succesvol. Daarom staan er deze zomer maar liefst drie Kids Fun Middagen op het programma; op 26 mei, 23 juni en 1 juli. Tussen 13.00 en 17.00 uur staan de volgende activiteiten gepland: kinderdisco met DJ Kristian, demo Bounce, free style Demo Breaksquad, twee springkussens en diverse Watergames. Deelname aan de activiteiten is gratis (de gewone toegangsprijzen voor het zwembad gelden natuurlijk wel deze middag).

Dooifeest ijsclub in Streefkerk
14:00, Streefkerk. IJsclub Willem Barendts houdt rondom het ijsterrein een dooifeest. Op een hindernisbaan testen teams (jong en oud) hun conditionele vaardigheden. Afsluitend is er een barbecue en een optreden van de band Nu nog gratis. Er is nog ruimte voor inschrijving van teams: apverboom@gmail.com of sms naar 06-53241426. Inschrijfformulieren liggen bij cafetaria 't Geveltje.

Maestro-concert door Excelsior Papendrecht
20:15, Papendrecht, De Willem. In navolging van het succesvolle tv-programma 'Maestro', waarin bekende Nederlanders de uitdaging aan gaan om zich in een aantal weken te ontwikkelen tot orkestdirigent, presenteert Excelsior het Papendrechtse Maestro-concert in Theater De Willem op zaterdag 26 mei 2018. Leon van Dalen (Prins Florisschool en VV Drechtstreek), Kitty van Veen (Dansstudio Bounce), Bjorn van Dijl (horeca-ondernemer), Margré van Wijngaarden (Stichting Dorpsbehoud) en Bertjan Scheepbouwer (PKC) zullen het dirigeerstokje overnemen van dirigent Ruud Welle en ervaren hoe het is om een orkest zoals Excelsior Papendrecht te leiden. Wie wordt dé Maestro van Papendrecht? Die vraag staat op zaterdag 26 mei centraal. Kaartjes à 12,50 euro zijn verkrijgbaar via Theater De Willem in Papendrecht.

zondag 27 mei

Ernst, Bobbie & De Rest
13:30/16:00, Papendrecht, Theater De Willem. In De Vakantieshow gaan Ernst & Bobbie op zondag 27 mei, hoe kan het ook anders, op vakantie. Natuurlijk gaat er van alles mis tijdens deze uitvoering in Theater De Willem aan de Van der Palmstraat in Papendrecht. Op weg naar de camping verdwalen ze in het bos en Bobbie is vergeten om de tent mee te nemen. En als ze dan de camping vinden, is er geen plekje meer voor hen. Gelukkig heeft Ernst gelijk een oplossing: ze worden het animatieteam van de camping. Een zomerse voorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar.
Entree bedraagt 16 euro (eenheidsprijs). De voorstelling duurt 80 minuten, met pauze. Voor meer informatie of kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.

MultiMusic start LiveMusic Summer Café op zondag 27 mei
OUD-ALBLAS • De Alblasserdamse band MultiMusic start het zomerseizoen van het LiveMusic SummerCafé op zondag 27 mei op het terras van restaurant De Kat in de Wilg in Oud-Alblas. Zie het artikel elders op deze pagina.

dinsdag 29 mei

Huis van de Waard Lekkerland
13:30, Nieuw-Lekkerland, Pand 83, Planetenlaan 83. Inloop tot 16.30 uur voor een praatje, een spelletje, koffie of een activiteit.

woensdag 30 mei

Huis van de Waard Lekkerland
9:30, Nieuw-Lekkerland, Raadhuisplein 1, bibliotheek. Handwerkcafé voor wie van handwerken houdt of dit wil leren.

Koersbal in De Strevenaer
9:45, Streefkerk, De Strevenaer. Koersbal voor senioren.

Spelmiddag in De Strevenaer
14:00, Streefkerk, De Strevenaer. Spelmiddag voor senioren.

Pieter Jorissen houdt lezing over collectie Luigies
20:00, Papendrecht, Bibliotheek. Op woensdag 30 mei organiseert de Culturele Raad Papendrecht in samenwerking met de bibliotheek Papendrecht een lezing van Pieter Jorissen over de collectie Luigies.
De collectie, die werken uit het impressionisme, het expressionisme en de naoorlogse kunst bevat, vormde de belangrijkste bron voor het museum De Rietgors. De lezing wordt gehouden in de nieuwe locatie van Bibliotheek Papendrecht (Veerweg 135) en begint om 20.00 uur; de zaal is om 19.30 uur open. De kaartjes kosten 2,50 euro en zijn aldaar te verkrijgen.

Sharon Kips te gast bij Les Chantres

papendrecht • Zaterdag 9 juni geeft het Papendrechtse interkerkelijk koor Les Chantres weer een groots concert in de Bethlehemkerk in Papendrecht. Dit jaar in samenwerking met soliste Sharon Kips.

Het belooft niet alleen een prachtige muzikale avond te worden, met de creatieve werken van kunstenares Linette Trapman en verbindende teksten van dominee Johan Duijster is het een complete beleving.
Thema van het concert is 'The Only Name'; met muziek, zang, gesproken tekst en beeld willen de koorleden belijden hoe groot en machtig onze God is. Het koor staat onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen en wordt begeleid door het eigen muzikale combo. Het concert bestaat uit een mooie mix van moderne gospelliederen, zowel rustig als up tempo.

Kaarten voor het concert kosten 15 euro (inclusief één consumptie) voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot 12 jaar. De kaarten zijn te verkrijgen via de koorleden lcconcertgroep@gmail.com en bij boekhandel De Waard in Sliedrecht.

Enthousiast voor muziek en dans

De KunstCarrousel Foto: Richard van Hoek

papendrecht • Trombone, ukelele of een ander instrument leren bespelen, zingen of lekker dansen. Kinderen van de basisscholen in Papendrecht kunnen tijdens de KunstCarrousel on Tour tijdens leuke workshops kennismaken met instrumenten, muziek en dans van over de hele wereld en uitproberen of ze het leuk vinden. 'We zijn samen met Excelsior, ToBe Papendrecht en de Jeugdtheaterschool Papendrecht met de KunstCarroussel gestart op basisschool de Wielen', vertelt cultuurmakelaar Pieter Jan den Hartigh. 'De school en de kinderen zijn hartstikke enthousiast. De lessen zitten bomvol, mede dankzij de inzet van de leerkrachten van de Wielen die dit fantastische initiatief omarmd hebben en er echt een succes van willen maken.

Ze werken in vier lessen van een uur op hun eigen school met leuke maar vooral ook hele goede muzikanten, een zangeres en een danser. De ene groep probeert mooie geluiden uit trombones en vrolijke noten uit ukeleles te halen. Andere kinderen zingen of leven zich helemaal uit met modern, klassiek, urban en werelddansen.

'Het is echt mooi om te zien hoe leuk ze het vinden. Je ziet leerlingen ontdekken waar ze wel of niet goed in zijn, wat ze leuk vinden en hoe het is om met elkaar muziek te maken of te dansen. We hopen dan ook dat veel andere scholen hun leerlingen de kans geven om dat te ervaren. Natuurlijk zijn er ook allerlei ander mogelijkheden, zoals gitaar, spelen, drummen of schilderen. Ouders en scholen die meer informatie willen of ideeën hebben, kunnen mij mailen via pieterjan@cultuur-onderwijs.nl."

Muziek tijdens Dordt in Stoom

Op zaterdag 26 mei voert Merwe's Oratorium Vereniging (MOV) vanaf 20.00 uur een gevarieerd concert uit in de Wilhelminakerk aan de Blekersdijk in Dordrecht. Op het programma staan werken van Bach, Händel, Haydn, Rachmaninov, Poulenc en Duruflé. Kaarten kosten 14 euro en zijn beschikbaar via VVV Dordrecht, Radiobeurs Louter, bij de leden en via kaartverkoop@oratoriumdordrecht.nl.

De begeleidingsgroep van MultiMusic, met Martin Boskamp (piano/accordeon) Marcel Perik (contrabas) Peter Boermans (drums) Simon Dekker (gitaar). Foto: Peter Boermans

zondag 27 mei

LiveMusic Summer Café

oud-alblas • De Alblasserdamse band MultiMusic start het zomerseizoen van het LiveMusic SummerCafé op zondag 27 mei op het terras van restaurant De Kat in de Wilg in Oud-Alblas, met een gastoptreden van het Jazz Combo Don't Explain met zangeres Andrea Keller, Henk Kok op de contrabas en Jack Weijts achter de drums. Multi-Music zelf doet natuurlijk ook mee. Het programma van het LiveMusic SummerCafé loopt steeds van 15.00 tot 18.00 uur en gaat bij slecht weer ook door, maar dan binnen in de bovenzaal van het restaurant. De keukenbrigade van de Kat in de Wilg zorgt na afloop, voor een gezamenlijke maaltijd met muzikanten en gasten. Restaurant De Kat in de Wilg zit aan de Peperstraat 28 in Oud-Alblas en telefonisch bereikbaar via 0184-692770. De toegang is gratis.

Skeelertocht door de Alblasserwaard

regio • Skeelervereniging Sliedrecht organiseert op zaterdag 26 mei een skeelertocht door de Alblasserwaard.
De routes gaan over gladde, en zoveel mogelijk verkeersluwe wegen en zijn te volgen via duidelijke pijlen en routebeschrijving. Er is een gezamenlijke tocht van 10 km uitermate voor kinderen en gezinnen. Daarnaast zijn er drie individuele tochten: 20, 50 en 70 km. Deze gaan langs de Merwede en door de Alblasserwaard.
De tochten gaan in principe altijd door, onafhankelijk van het weer. Bij de kinder/gezinstocht van 10 km rijdt men samen met de andere deelnemers in één groep van start tot finish. Deze start om 10.00 uur. De 25, 50 en 70 kilometer zijn tochten die op individuele basis gereden kunnen worden. Om 10:00 uur zullen deze afstanden met een startschot geopenend worden. Er kan tot uiterlijk 11:00 uur gestart worden. De start is vanaf de skeelerbaan aan de Lijsterweg 60 te Sliedrecht. Kosten bedragen 3,50 euro voor de jeugd (t/m 15 jaar) en 7,50 euro voor volwassenen. Inschrijven op de dag zelf op de baan in Sliedrecht. Voor meer info : toeren@skeelerverenigingsliedrecht.nl of 06-38306715.

Kerkdiensten zondag 27 mei

ALBLASSERDAM - 'DoorBrekers' in Landvast 16.30 uur samenkomst. Baptisten Gem. 'De Hoeksteen' 09.30 uur br. E. Leune. Chr. Geref. Kerk 09.30 en 16.30 uur ds. H.H. van de Heuvel. De Alblashof/De Waard 11.00 uur ds. D.C. Meijer. Evang. Gem. Jozua Alblasserwaard 10.00 uur Hans Huijzer. Geref. Gem. Eben-Haezerkerk 09.30 uur leesdienst, 16.00 uur ds. G.W.S. Mulder. Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Geref. Kerk De Haven 09.30 uur ds. J. van Walsum. Geref. Kerk Vrijgem. De Levensbron 09.30 uur ds. G. Hagens. Herst. Herv. Gem. Alblasserdam 09.30 en 18.00 uur ds. W.J. Teunissen. Herv. Elthetogem. Alblasserdam i.s.m. de Ver. van Vrijz. Herv. 10.00 uur dhr. D.H.B. de Waard. Herv. Gem. I Grote Kerk 09.30 uur ds. M. Maas, 18.00 uur ds. R.R. Eisinga. Herv. Gem. II Ichthuskerk 09.30 uur ds. J.H. Reijm, 18.00 uur ds. N.W. v.d. Houten. Herv. Gem. III Ontmoetingskerk 09.30 uur ds. J. van Walsum, H.A.. Immanuël, Gem. van het Levende Woord (De Havenkerk) 10.30 uur br. Maurits de Jong (Sabbat) (zaterdag 26 mei). Jehovah's Getuigen, Fazantstraat 20 10.00 uur Openbare lezing. 19.15 uur Bijbelstudie (dinsdag 29 mei). Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur ds. R. Bakker.

KINDERDIJK - Herv. Gem. Kinderdijk 10.00 uur prop. T. Beekman, 18.00 uur ds. H. Klink. Herv. Gem. Rehoboth 10.00 uur ds. P.J. Teeuw, 18.00 uur ds. R.W. v. Mourik.

NIEUW-LEKKERLAND - Geref. Kerk 09.30 uur ds. J. de Jong, 18.30 uur drs. A.J. den Besten. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.00 uur ds. D.C. Meijer, 16.30 uur ds. L.M. van der Veen. Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. van Meggelen, 18.00 uur ds. J. van Meggelen, Bijbellezing. Herv. Gem. Dorp 10.00 uur ds. A. de Lange, voorber. H.A.. Herv. Gem. Maranatha 09.30 uur ds. G.J. van Beek, H.A.. Vrije Baptisten Gem.(Maranathakerk, Mattenbies 1) 13.30 uur Johan Terlouw.

OUD-ALBLAS - Herv. Gem. 09.30 uur ds. P. Molenaar, 18.30 uur ds. K. Groenendijk.

PAPENDRECHT - Agape Pinkstergemeente, Papendrecht (Pr. Florisschool, Zuidkil 53) 10.30 uur br. Wicher Krabbe. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. S. Otten. Evang. Gem. De Schuilplaats (Schooldwarsstraat 50) 10.00 uur dienst. Geref. Kerk De Morgenster 10.00 uur ds. P. van Die, H.A. jeugdkerk. Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht 09.30 uur ds. J.P. Stoel, 14.30 uur kand. W.F. `t Hart. Herv. Gem. Bethlehemkerk 10.00 uur ds. J.A.L. Duijster, H.A.. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur prop. M. van Dalen, 17.00 uur ds. J. Veldhuijzen. Herv. Gem. Sionskerk 09.30 uur ds. C.W. Rentier, 17.00 uur ds. A.J. Post. Iglesia di Cristo 10.30 uur pastor Benjamin Coutinho. Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. R.K. Parochie 11.30 uur Eucharistieviering, R. Winkelhuis, 15.00 uur Eucharistieviering, gastpriester, poolse mis. Verg. van Gelovigen (Pr. Florisschool) 09.30 uur Eredienst. Vrije Baptisten Gem. Papendrecht (Poldermolen 7) 10.00 uur Jeugddienst.

STREEFKERK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. F. Gouda, 18.30 uur ds. M.C. Stehouwer.

Medische diensten: zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018

HUISARTSEN; Alblasserdam: 078-2020020.

Graafstroom - Bleskensgraaf – Brandwijk – Molenaarsgraaf – Ottoland – Oud-Alblas – Wijngaarden (vrijdagavond 17.30 uur tot maandagochtend 08.00 uur.) 26 en 27 mei: dr. M. den Breejen, Burg. Dekkingstraat 3, 2971 AC Bleskensgraaf, tel.nr. 0184-691453.
Spreekuurbezoek uitsluitend voor spoedeisende hulp tussen 12.00 en 12.30 uur.

Streefkerk – Nieuw-Lekkerland – Kinderdijk: 078-6542600.

Digitaal Inloopspreekuur in bieb

Elke maandag van 15.00 tot 17.00 uur een digitaal inloopspreekuur in Bibliotheek Papendrecht. Hier kan iedereen gratis binnenlopen met vragen over het gebruik van internet en digitale media. Wil je meer weten over het internet of heb je vragen over e-readers, tablets of digitale media? Heb je vragen over smartphones of het cursusaanbod? De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Grote tweedehands kledingmarkt

In de zalen van de Ger. Gem. Eben-Haëzerkerk, Plantageweg 172, Alblasserdam wordt op donderdag 31 mei van 18:00- 20:30 uur en vrijdag 1 juni van 8:30- 12:00 en 18:00- 20:30 uur een grote tweedehands kledingmarkt gehouden. Er is heel veel kleding voor dames en heren en kinderen vanaf maat 92. Ook schoenen, shawls, hoeden, riemen en tassen worden verkocht. Zowel zomer als wintercollectie.

The Bleaks viert jubileum met feestavond

The Bleaks.

Coverband The Bleaks uit Alblasserdam viert zijn tienjarig bestaan op zaterdag 16 juni met een show in Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam. Samen met regionale muzikanten verzorgen zij een avondvullend programma. De deuren van Landvast gaan op 16 juni om 20.30 uur open. Tickets á 7,50 euro zijn verkrijgbaar bij Landvast (ook via de website en telefonisch).

Papendrechtse koren bij Dordt in Stoom

Tijdens Dordt in Stoom op zaterdag 26 mei treden op podium 5 de Papendrechtse koren De Smarties en schipperskoor De Pontonniers afwisselend op tussen 14.00 en 17.00 uur.

Joy houdt Zomer Sing-In

Foto: Ria Scholten

Zanggroep Joy houdt op zaterdagavond 2 juni vanaf 19.30 uur een Zomer Sing-In in de Maranathakerk aan de Mattenbies. Het thema is Bestemming. De toegang is gratis.

Vv Alblasserdam doet handreiking

Voorzitter Arjan Maat spreekt de aanwezigen toe. Foto: Jan Timmer

alblasserdam • Heeft u het wel eens overwogen: mensen met wie u soms al vele jaren in onmin leeft uitnodigen voor een verzoeningsgesprek? Voetbalvereniging Alblasserdam deed het. Negentien mensen namen de moeite om naar 't Wapen van Alblasserdam te komen.

"Deze avond is bedoeld om met elkaar een streep te trekken onder wat gebeurt is en het glas te heffen op de toekomst", vertelt initiator Wim Vos (Club van 50 van vv Alblasserdam). "We hebben voor dat doel 44 mensen uitgenodigd die op één of andere manier niet meer op de club komen, terwijl ze er vroeger toch veel en lang actief waren. Het is spijtig om de relatief lage opkomst te moeten constateren. Dat kan op twee dingen duiden: mensen zijn nog steeds vol wrok óf ze hebben het verleden laten rusten." Dat laatste wil vv Alblasserdam ook, maar wél op de juiste manier. De vereniging verexcuseert zich als zij mensen gekwetst heeft of als oud-leden zich naar aanleiding van gebeurtenissen uit het verleden nog steeds onheus bejegend voelen. Aan de andere kant: kun je het de huidige clubleiding kwalijk nemen als iemand pakweg vijftien jaar geleden op een vervelende manier is weggegaan?

Verdrietig

Van de negentien aanwezigen in 't Wapen hebben er een aantal wat zaken gemeen: ze zetten zich in het verleden met hart en ziel in voor hun club en doen dat nu - om verschillende redenen - niet meer. Zoals Froukje Verboom-Huizinga. "Ik kom al jaren niet meer bij Alblasserdam. Dat heeft alles te maken met een vervelende gebeurtenis waarbij mijn man slecht werd behandeld. Dat deed ons beide zeer, temeer omdat hij zich jarenlang met hart en ziel heeft ingezet voor de vereniging, onder andere bij de realisering van het clubgebouw." Ook Wim Dijk is vanavond present. Bijzonder, want ook hij nam destijds niet al te vrolijk afscheid. En zo zijn er meer; mensen die boos, beledigd of verdrietig sportpark Souburgh verlieten. Dat Alblasserdam anno 2018 niet wegloopt voor deze gevoelens, siert de vereniging in het algemeen en Wim Vos en het bestuur in het bijzonder.

"Ik complimenteer Wim met dit bijzondere initiatief", zegt clubvoorzitter Arjan Maat. "Wij staan er als bestuur volledig achter. We willen graag dat mensen vooral genieten van wat ons allemaal bindt: voetbal. Lelijk praten over elkaar is niet bevorderlijk voor het plezier. Deze bijeenkomst heeft mede ten doel om afscheid te nemen van 'oud zeer' en met elkaar te praten over wat ons bindt. Ik wil al die mensen die we hebben uitgenodigd om vanavond bij ons te zijn bedanken voor hun inzet voor onze vereniging en hoop dat ze zich weer welkom en gewaardeerd gaan voelen bij onze mooie, 90-jarige vereniging. Wij willen niets liever dan dat."

Jan Timmer

Avondvierdaagse vanaf 4 juni

Foto: Teus Admiraal

papendrecht • Vanaf maandag 4 juni tot en met donderdag 7 juni wordt voor de 47e keer de Avondvierdaagse in Papendrecht georganiseerd.

De organisatie is zoals altijd in handen van Speeltuinvereniging de Zonnebloem. Er zijn dit jaar weer voldoende vrijwilligers om de Avondvierdaagse door te laten gaan.

Leuke routes

Vier avonden lang kunnen jong en oud door Papendrecht lopen en genieten van de leuke routes die gemaakt zijn.

Er kan zowel individueel als in groepsverband gelopen worden. Groepen kunnen alleen inschrijven voor de 5 km. Individuele wandelaars kunnen zowel 5 km als 10 km lopen.

De start is vanaf 18.00 uur voor de individuele 10 km wandelaars, om 18.40 uur voor de individuele 5 km wandelaars en om 18.45 uur starten de groepen. De finish is op het Marktplein. De laatste avond is de bloemhulde aan de Randweg, vanaf 19.30 uur vertrekken de wandelaars onder begeleiding van drie muziekkorpsen voor de laatste 2 kilometer naar de Markt.

Belangstellenden kunnen op dinsdag 22 mei en dinsdag 29 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur alvast inschrijven in het gebouw van Speeltuinvereniging De Zonnebloem aan de Lisbloemstraat. Tijdens deze voorinschrijfavonden bedraagt het inschrijfgeld 4 euro per persoon. Als je inschrijft op de eerste avond van de Avondvierdaagse bedraagt het inschrijfgeld 4,50 euro per persoon.

Voor verdere informatie kan men mailen naar avondvierdaagsepapendrecht@gmail.com. De avondvierdaagse is ook te volgen op Facebook.

Handbalinstuif op 23 juni bij DES'72

Foto: Philip Paleewong Foto: Philip Paleewong

papendrecht • Handbalvereniging DES'72 houdt op zaterdag 23 juni een handbalinstuif op het handbalveld aan het Van der Palmpad 10a in Papendrecht.

Kinderen van zes tot en met elf jaar zijn welkom van 09.00 tot 13.00 uur en kinderen van twaalf tot en met vijftien kunnen van 13.30 tot 17.00 uur terecht. Na iedere training zal er een wedstrijd gespeeld worden. Er wordt afgesloten met wat lekkers.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@des72.nl.

De Alblas trekt De Zwerver nacompetitie in

Foto: Richard van Hoek

oud-alblas • Even leek het er op dat De Zwerver de favorietenrol in de strijd om de titel in 3C ging overnemen van koploper EBOH. De Kinderdijkers speelden op dat moment goed voetbal tegen De Alblas, terwijl de Dordtenaren hetlastig hadden met Groote Lindt. Toen de 'stofwolken' na negentig minuten waren opgetrokken was duidelijk dat alle 'opwinding' voor niets was geweest. De Zwerver had met een 4-2 nederlaag de punten laten liggen op Souburgh, terwijl EBOH een 1-1 remise uit het vuur had gesleept in Zwijndrecht. De conclusie: EBOH heeft komende zaterdag thuis tegen het al gedegradeerde Leerdam Sport'55 een puntje nodig om zich officieel kampioen te mogen noemen en De Zwerver wacht de nacompetitie. De Kinderdijkers zetten bij De Alblas een overtuigende eerste helft neer en zagen Redouane in de zesde minuut scoren. Even daarvoor had Mike Jongeneel de thuisploeg op 1-0 gezet. Na de pauze scoorde invaller Raudhi Diamant drie keer namens de thuisploeg. Shagmar Mari deed dat één keer voor De Zwerver.

Hulsbosch krijgt mooi thuisafscheid

nieuw-lekkerland • De spelersgroep van Nieuw-Lekkerland begreep zaterdagmiddag volledig dat men nog één keer alles moest geven om het trainersduo Ronald Hulsbosch/Bart Toom een mooi laatste thuisduel te geven na vier seizoenen technisch leiderschap. "Het was fijn om te zien hoe alle jongens vochten als leeuwen", toonde Hulsbosch zich gelukkig na de 2-1 overwinning op Kloetinge. "Blijer hadden ze me niet kunnen maken!" Lekkerland begon wat flets aan het duel met de Zeeuwen maar toonde zich gaandeweg de eerste helft steeds strijdbaarder. Okan Arslan opende in de 58e minuut de score, waarna Kloetinge binnen een minuut langszij kwam. Een door Niels Brekelmans benutte strafschop leverde uiteindelijke de verdiende driepunter op. Man van de wedstrijd was Gertjan Stout, die samen met A-junior Tom van Besten een solide verdedigingscentrum vormde.

Papendrecht sterk tegen Pelikaan

papendrecht • Pelikaan was vast van plan om via een overwinning op middenmoter Papendrecht zijn kandidatuur voor het kampioenschap in 2F stevig te benadrukken. Het duel op sportpark Slobbengors eindigde echter in een voor de Zwijndrechters frustrerende 1-1. Een uitslag die niet eens onterecht genoemd mocht worden. Papendrecht speelde met het hart en maakte er een echte wedstrijd van. Pelikaan kwam na 17 minuten op 0-1 door een vrije trap van Jesper Nossent. Na rust gleed invaller Roger Dupuis een door George de Brito genomen corner tegen de touwen

Drechtstreek doet zijn sportieve plicht

almkerk • Almkerk hoopte zaterdag thuis tegen Drechtstreek kampioen te oren van de tweede klasse F. men rekende echter buiten de mannen van trainer Miguel Munoz, want Drechtstreek was niet van plan om als decor voor een kampioensfeestje te fungeren. De Papendrechters knokten voor elke meter Almkerks gras en waren zelfs niet onder de indruk van de vroege 1-0 van de thuisclub. In de 30e minuut viel de gelijkmaker, een doelpunt van eigen Almkerkse makelij. Na de pauze kon Michael Slingerland Drechtstreek zelfs een driepunter bezorgen, maar hij faalde in de afwerking.

Streefkerk heeft zin in nacompetitie

zwijndrecht • Dankzij een 0-1 overwinning op degradatiekandidaat ZBC'97 verzekerde Streefkerk zich definitief van een ticket voor de nacompetitie. De enige goal in Zwijndrecht kwam van het hoofd van Andy van Vugt. "We kregen genoeg kansen om nog meer te scoren", wist trainer Maarten van Gastelen. "Maar het is goed zo: we hebben de drie punten in de knip en gaan de nacompetitie in. daar hebben we veel zin in. Christiaan de Jong ontbrak bij Streefkerk. Hij trad vrijdag in het huwelijk.

Alblasserdam en Schelluinen 'gered'

schelluinen • Opluchting bij Schelluinen en Alblasserdam na hun onderlinge 0-0. Beide clubs mogen zich dankzij de deling gaan richten op een nieuw seizoen in de derde klasse. Curieus genoeg was er geen sprake van een salonremise. Beide teams kregen diverse riante kansen om te score, maar faalden op de momenten waarop er afgedrukt moest worden.

Feestje voor lopers en wielrenners

Jubileum voor de Ronde van Papendrecht

Start tijdens de eerste 4 Mijl van Papendrecht. Foto: Aangeleverd

papendrecht • Het waren 65 jaar geleden de Papendrechters Jan Zegelaar en zijn vrienden die het initiatief namen voor een wielerronde in hun dorp. Dat het evenement zo lang zou blijven bestaan, zullen ze niet vermoed hebben.

In de beginjaren veegden de organisatoren zelf het parcours schoon en gebruikten renners gewoon het water uit de Weteringsingel om na afloop het zweet van hun lijf te wassen. Tegenwoordig zijn de faciliteiten beter geregeld; slootwater komt er niet meer aan te pas.

Derde generatie

Initiatiefnemer Zegelaar wist zijn nageslacht enthousiast te maken voor het evenement. Zijn zoon Hans is maar liefst een halve eeuw bij de organisatie betrokken en kleinzoon Michel draait al ruim twee decennia mee in de Stichting Wielercomité Papendrecht.

Waarom is sinds 2017 aan de ronde een hardloopevenement verbonden? Peter Niemeijer van het wielercomité: "De wielerronde is een begrip, maar de populariteit van het hardlopen is enorm gestegen. We zochten eerst contact met Passaat, om te bekijken of we met de atletiekvereniging een hardloopevenement konden organiseren. Dat lukte niet." Dankzij Papendrechter Erik Klooster, een trouwe fan van de Ronde van Papendrecht, kwam er toch beweging in de zaak. Klooster stelde in 2016 zijn hardlooptrainingsmaat Lars Gerritsen voor aan Michel Zegelaar. Gerritsen stelde zich met veel enthousiasme beschikbaar om de eerste editie van de hardloopronde mede te organiseren. Niemeijer noemt het eerste overleg met Gerritsen een 'één-tweetje'. "Aangezien wij al veel faciliteiten hebben, is dat voor de organisatie van 4 Mijl van Papendrecht makkelijk."

Later maakten de wegatleten Micheal Raaijmakers, Aalbert Mintjes en Robin Robart het organisatieteam compleet.

Meer publiek

Lars Gerritsen zag meteen de mogelijkheden van een gecombineerd evenement. Hij vertelt: "Het publiek kan bij dit evenement naast lopers ook de fietsers zien. En de mensen zien de lopers vier keer langskomen, want deelnemers maken vier rondjes van 1600 meter, een Engelse mijl. Voor de Ronde van Papendrecht is het een manier om meer publiek te trekken."

Gerritsen is zelf een enthousiaste hardloper. "Sinds mijn zesde zit ik op atletiek. Momenteel ben ik net terug uit Portugal, ik train voor het NK in juni. Daarnaast heb ik tijdens mijn opleiding geleerd om events te organiseren." Vorig jaar verschenen er bijna veertig lopers aan de start. Niemeijer: "We kregen positieve feedback van lopers en van het wielerpubliek. Dit jaar is het onze doelstelling 100 tot 150 lopers op de deelnemerslijst te noteren. We willen meer publiek genereren voor een evenement met sporten die elkaar kunnen versterken. Vorig jaar is dat al goed gelukt."

Voor een hardloopevent is 100 à 150 deelnemers aan de lage kant. Wordt het bewust wat kleinschalig gehouden? Gerritsen: "We zijn vorig jaar pas begonnen, het moet nog bekendheid gaan krijgen. Elk jaar proberen we het verder op te bouwen. Vorig jaar was het geslaagd, nu hopen we op meer deelnemers. Daarom zijn we langer van tevoren begonnen met voorbereiden."

Er is een unieke herinnering voor de deelnemers. Een professionele fotograaf maakt een actiefoto van ieder deelnemer, die gratis kan worden gedownload.

Typerend voor de Ronde van Papendrecht zijn de lokale sponsoren en de strakke organisatie. Niemeijer: "Die goede organisatie danken we aan onze jarenlange ervaring. Ook van deelnemers krijgen we daar complimenten over." Dankzij de sponsoren kan de organisatie ieder jaar een goed doel steunen. Dit jaar is dat het G-team van Voetbalvereniging Papendrecht. Ook voor het publiek maakt de organisatie er op 2 juni een feestje van, met een cateringplein, speakers die anekdotes vertellen, muziek, een vip-plein voor sponsoren en een springkussen voor kinderen.

Damesklasse

Voor het eerst staat er dit jaar, naast de sportklasse en de elite/beloften, een klasse van dames op het programma. Het parcours heeft een lengte van circa 1600 meter, start en finish zijn gelegen aan de Constantijn Huijgenslaan. Om 11.30 uur starten de dames (elite/belofte club-vr./amateur-vr./junior-vr (40 km). Om 13.00 uur is de sportklasse aan de beurt (50 km). Om 14.15 uur gaan de lopers van de 4 mijl van Papendrecht van start. Het programma wordt om 15.30 uur afgesloten met de elite/beloften (80 km).

Renners kunnen zich aanmelden via de website van de KNWU: www.knwu.nl. Voor meer informatie: www.rondevanpapendrecht.nl. Lopers kunnen inschrijven op 4mijlvanpapendrecht.nl. Op deze site zijn onder andere de starttijden te vinden.

Anne Marie Hoekstra

Finaledag toernooien Regio-Voetbal

sleeuwijk • De finaledag van de Regio-Voetbal Toernooien wordt gehouden op maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) op het sportcomplex van voetbalvereniging Sleeuwijk.

Voor het eerst in de driejarige toernooigeschiedenis zullen er vijf finales worden gespeeld tijdens de finaledag van de Regio-Voetbal Toernooien.

Tijdstippen

Om 12:00 uur begint de finale van de verliezersronde van de EM Kantoorsystemen Cup tussen Papendrecht en LRC of Alblasserdam.

Op hetzelfde tijdstip trappen Kozakken Boys en SteDoCo af voor de finale van de Samba Football Cup JO15. Dit zijn de verenigingen die in het toernooi onder vijftien jaar het best gepresteerd hebben.

Vrouwenfinale

De vrouwenfinale staat gepland voor 15:00 uur. Net als afgelopen winter in de Proxsys Cup treffen GJS VR en SteDoCo hierin elkaar. Eveneens om 15:00 uur begint ook bij de meiden tot vijftien jaar de wedstrijd van LRC tegen Almkerk/Altena of HRC'14. Beide ploegen staan in de finale van de Samba Football Football Cup MO15.

De eindstrijd van de EM Kantoorsystemen Cup gaat vanaf 17:00 uur tussen eersteklasser GRC 14 en titelverdediger Kozakken Boys.

Alle finales zijn voor het publiek gratis toegankelijk.

Jan Slager wint bij de Nessebrug

Jan Slager wint bij de Nessebrug

ALBLASSERDAM • Donderdagavond werd er weer gehengeld met de leden van De Ruisvoorn uit Alblasserdam en wel nabij de Nessebrug te Oud-Alblas.

Helaas liet de vis zich moeilijk vangen deze avond, er werden wel wat grote vissen verspeeld hier en daar maar op de weegschaal na afloop kwam deze niet verder dan 1680 gram.

Dat gewicht aan vis wist Jan Slager naar boven te hengelen en werd hier eerste mee. Tweede werd Allan Klein met 1300 gram en de derde plaats was er voor Henk Velthuis, zijn vangst was 1290 gram.

Duiven vlogen zondag vanuit Pontoise

regio • De duiven van duivensportverenigingen uit de regio vlogen afgelopen zondag vanuit Pontoise in Frankrijk. Hieronder volgen de belangrijkste uitslagen.

De Luchtbode (Hendrik Ido Ambacht): A. van Gelder: 1 ,9, 12, Comb. Burg & Waard: 2 ,4, 6, 10, 20, L. v.d.Spoel: 3,15, 16, 18, 22, C. van Gelder: 5, 7, 8, 14, 21, 24, F. & Q. Verhoef: 11, I. v.d. Rhee: 13, A.H. Ros: 17 ,19 ,25, C. v.d. Poel: 23.

De Luchtbode (Papendrecht): C Leeuwesteijn: 1, 15, 16, 25, A van Dommelen: 2, Comb den Boef & Prins: 3, H van Hofwegen: 4, 7, D.C.W. Verdoorn: 5, 11, T Hubers: 6, 8, 10, 14, 21, 22, Comb Matena & Zn: 9, 18, D v Hofwegen: 12, 13, 23, G Leeuwesteijn: 17, 24, A van de Heiden: 19, H Penninkx: 20.

De Doorzetters (Alblasserdam): Comb. Elkhuizen: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, Roodnat & Middelkoop: 3, 4, 7, 9, 16, 17, 24, Gero Dijk: 11, S. Minovigioudis: 13, 19.

Jan Slager wint

alblasserdam • Donderdagavond werd er weer gehengeld met de leden van De Ruisvoorn uit Alblasserdam en wel nabij de Nessebrug te Oud-Alblas.
Helaas liet de vis zich moeilijk vangen deze avond, er werden wel wat grote vissen verspeeld hier en daar maar op de weegschaal na afloop kwam deze niet verder dan 1680 gram. Dat gewicht aan vis wist Jan Slager naar boven te hengelen en werd hier eerste mee. Tweede werd Allan Klein met 1300 gram.

Zilveren speld voor Harm Geerlings

alblasserdam • Harm Geerlings van voetbalvereniging Alblasserdam heeft op maandag 7 mei van de KNVB de zilveren waarderingsspeld in ontvangst mogen nemen.

De vrijwilliger bij de Alblasserdamse voetbalvereniging kreeg deze speld voor zijn bewezen diensten in de voetbalsport. Zo was hij in het verleden voorzitter van voetbalvereniging Alblasserdam en heeft hij voor die club meerdere posities bekleed in diverse commissies.

De 68-jarige Harm Geerlings was bij het verkrijgen van de speld tijdens de toost op het negentigjarig bestaan van voetbalvereniging Alblasserdam zichtbaar geëmotioneerd en voelde zich zeer vereerd. De jarige voetbalclub kreeg voor de jubileumviering van de KNVB overigens een bronzen beeld.