HK Klaroen

10 januari 2018

HK Klaroen 10 januari 2018


Gezellig concert in Weense sferen

Foto: Richard van Hoek

alblasserdam • Het was zaterdagmiddag genieten in sociaal cultureel centrum Landvast tijdens het Nieuwjaarsconcert van Soli Deo Gloria uit Alblasserdam.

In een goed gevulde zaal van het cultureel centrum aan de Haven in Alblasserdam wist dirigent Jurgen Nab het orkest te inspireren om het beste uit zichzelf te halen.

Foto: Soli Deo Gloria
Foto: Soli Deo Gloria
Foto: Soli Deo Gloria

Muziekfragmenten

Op deze manier zorgde de dirigent van Soli Deo Gloria ervoor het publiek optimaal te laten genieten van de Weense walsen.

Het orkest bleef in Weense sferen door een compilatie van muziekfragmenten uit de musical Elizabeth te spelen.

Leerlingen

Ook de leerlingen van opleidingsorkest Solide speelden tijdens de uitvoering van Suite Symetrique hun partijtje mee in het grote orkest. Het fanfare orkest besloot het concert met de toegift An der schöne blauen Donau.

Winterse lekkernijen

Het aanwezige publiek kon voorafgaand aan het concert genieten van een door de vereniging aangeboden consumptie. Na afloop kreeg het publiek nog een heerlijk kopje erwtensoep aangeboden.

Zo werd er ook aan de inwendige mens gedacht tijdens de jaarlijkse opening van het muzikale jaar.

Met het nieuwjaarsconcert achter de rug kijken alle onderdelen van christelijke muziekvereniging Soli Deo Gloria uit Alblasserdam alweer vooruit naar het Lenteconcert op zaterdag 24 maart.

Concertagenda

's Middags concerteren de opleidingsgroepen tijdens hun Youth in Concert. In de avond is het de beurt aan de Fanfare en de Melody Percussion Band om het jaarlijkse donateursconcert te verzorgen.

Waterlekkage in Nieuw-Lekkerland door scheurtje in hoofdleiding

Foto: Bert Bons

Waterlekkage in Nieuw-Lekkerland door scheurtje in hoofdleiding

NIEUW-LEKKERLAND • Door een scheurtje in een hoofdleiding in verpleeghuis 't Waellant aan de Ooievaar in Nieuw-Lekkerland is donderdagavond een waterlekkage ontstaan.

De brandweer kwam ter plaatse om de lekkage te stoppen en het water van de vloeren weg te zuigen. Later in de nacht heeft een gespecialiseerd bedrijf het probleem verholpen. Bewoners van 't Waellant hebben geen of nauwelijks hinder ondervonden van het incident.

Brand blijkt rook van vuurkorven

papendrecht • De brandweer ging maandagavond af op een brandmelding in een sportcentrum aan de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht.

Er was een sterke brandlucht te ruiken. De brandweerlieden voerden een verkenning uit in het gebouw, dat uit voorzorg ontruimd werd.

Uiteindelijk bleek de lucht afkomstig te zijn van vuurkorven die bij het naastgelegen hotel stonden. De rook was in het ventilatiesysteem getrokken. Toen dat duidelijk was, werden de sporthal en het zwembad weer vrijgegeven voor gebruik.

Waterlek door scheurtje in hoofdleiding

nieuw-lekkerland • Door een scheurtje in een hoofdleiding in verpleeghuis 't Waellant aan de Ooievaar in Nieuw-Lekkerland is donderdagavond een waterlekkage ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse om de lekkage te stoppen en het water van de vloeren weg te zuigen. Later in de nacht heeft een gespecialiseerd bedrijf het probleem verholpen. Bewoners van 't Waellant hebben geen of nauwelijks hinder ondervonden.

Ontwerptracébesluit A15 ter inzage

De A15 zoals die er vaak uitziet; met file. Foto: Pieter van den Berg

papendrecht • De plannen voor de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht liggen van 11 januari 2018 tot en met 21 februari 2018 ter inzage. In deze periode is het mogelijk om formeel op de plannen te reageren.

Op woensdag 24 januari 2018 organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst bij ASVZ in Sliedrecht. Bezoekers kunnen van 16.00 tot 21.00 uur binnenlopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft eind december 2017 het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpsaneringsplan en het MER-beoordelingsbesluit voor de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht ondertekend. De handtekening markeert een belangrijke stap voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Drechtsteden. Rijk en regio werken samen aan dit project.

Brand in sportcentrum in Papendrecht blijkt rook van vuurkorven [update]

Brand in sportcentrum in Papendrecht blijkt rook van vuurkorven [update]

PAPENDRECHT • De brandweer ging maandagavond af op een brandmelding in een sportcentrum aan de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht.

Er was een sterke brandlucht te ruiken. De brandweerlieden voerden een verkenning uit in het gebouw, dat uit voorzorg ontruimd werd.

Uiteindelijk bleek de lucht afkomstig te zijn van vuurkorven die bij het naastgelegen hotel stonden. De rook was in het ventilatiesysteem getrokken. De sporthal en het zwembad werden weer vrijgegeven voor gebruik.

woensdag 10 januari 2018 | jaargang 76 no. 02

'Gratis parkeren zal Meent boost geven'

Burgemeester Moerkerke in nieuwjaarstoespraak:

papendrecht • Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Papendrecht heeft in zijn nieuwjaarsrede voorspeld dat winkelcentrum De Meent een boost zal krijgen, nu daar de eerste twee uur gratis geparkeerd mag worden.

"En dat kunnen we goed gebruiken", vertelde burgemeester Moerkerke gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Papendrechtse gemeentehuis. "In deze tijd van internetshopping en supersnelle bezorging hebben we de nodige zorgen over winkelen in Papendrecht. Het zou mooi zijn als we onze centrumfunctie in de Alblasserwaard nog meer kunnen versterken."

Daarnaast voorspelde Moerkerke dat Papendrecht nog iets veiliger zal worden in 2018. Moerkerke: "Dat kan ook bijna niet anders. Op 15 januari houden we onze derde veiligheidsavond."

Een ongekend aantal Papendrechters heeft zich voor deze avonden opgegeven. Volgens Moerkerke is dat niet omdat ze zich onveilig voelen, maar omdat ze geïnteresseerd zijn in de partijen die zich bezighouden met veiligheid en omdat ze zelf ook bij willen dragen aan veiligheid. "Door mee te doen met de Whatsapp groepen, zich op te geven voor Hartveilig Wonen, of gewoon door in hun eigen omgeving een oogje in het zeil te houden."

De burgemeester van Papendrecht blikte in zijn speech ook terug op het afgelopen jaar. "Het was een bewogen jaar voor de kinderboerderij, voor het sportcentrum en het theater die richting de verzelfstandiging gingen. Een bewogen jaar ook voor de gemeente zelf. Met de herbouw van het gemeentehuis. Helaas niet binnen de, destijds te optimistisch opgestelde begroting en daar kwam de nodige kritiek op."

"En terecht. Met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan als een goed huisvader of -moeder of -een gender neutrale ouder zou doen. Maar er was ook veel lof. Voor medewerkers, maar zeker ook voor onze inwoners is het een plaats geworden die openheid uitstraalt. Waar de eerste verdieping nu al veelvuldig wordt gebruikt door inwoners om een kop koffie te drinken of voor verenigingen om even snel de koppen bij elkaar te steken."

Hij vervolgde: "In 2017 maakten we ons steeds meer zorgen om Chemours/Dupont, kreeg de familie Van Dalen de schrik van hun leven toen hun timmerbedrijf tot de grond toe afbrandde. Maar we vierden ook feestjes met elkaar. Wereldfeest, Koningsdag, de IJsbaan, Lichtjesfeest. En ja, dames en heren, 2017 was het jaar van de Cinclus cinclus, oftewel de waterspreeuw, die in Papendrecht werd gesignaleerd. Deze zeldzame wintertoerist trok rond de Kerstdagen hordes fotograven naar de Wilgendonk."

2017 was voor Moerkerke ook het jaar waarin hij vele bezoekjes bracht in de serie '90 Straatjes Om' en vele Papendrechters leerde kennen. Zelf verhuisde hij in het afgelopen jaar naar het Slobbengors, waar hij met veel plezier woont.

Tot slot blikte hij vooruit met enkele wensen voor zijn toehoorders: "Ik spreek de wens uit dat het komende jaar een prachtraad en -college op zal leveren voor Ons Papendrecht. Dat we liefde en gezondheid zullen kennen. Dat we minder communiceren via een app en meer face-2-face."

"Dat we als gemeente openstaan voor nieuwe ideeën van onze inwoners, dat inwoners de weg naar de politiek en het gemeentehuis weten te vinden met hun ideeën. Kortom, dat we samen kunnen werken aan Ons Papendrecht."

Meer schade rond jaarwisseling in Alblasserdam

alblasserdam • De schade rond de jaarwisseling 2017-2018 valt in Alblasserdam hoger uit dan vorig jaar.

Er zijn tien afvalbakken en een peukenpaal die, zeer waarschijnlijk door vuurwerk, zijn vernield. Het schadebedrag voor de gemeente Alblasserdam komt hierdoor uit op 3450 euro.

Het schadebedrag is hoger dan vorig jaar, toen was er sprake van een schadebedrag van 2250 euro. Toen betrof het vijf afvalbakken, twee verkeersborden, een verkeerszuil en twee abriruiten.

Schade Nieuwjaar valt mee in Papendrecht

papendrecht • De schade die in de Nieuwjaarsnacht is toegebracht aan eigendommen van de gemeente Papendrecht, is lager dan in voorgaande jaren.

Voor zover nu geïnventariseerd, gaat het om 15 kapotte verkeersborden die ruim voor de jaarwisseling al vernield waren door vuurwerk, nog eens 28 kapotte verkeersborden tijdens de jaarwisseling en vier kapotte binnenbakken van prullenbakken.

"Wij kunnen dus spreken van weinig schade vergeleken met voorgaande jaren", meldt Ann-Sophie Oldenburger van de gemeente Papendrecht. Het bedrag dat nodig is om de borden en bakken te repareren, bedraagt ongeveer 3725 euro.

Extra controles door toename inbraken

nieuw-lekkerland • In verband met een toename van het aantal inbraken hebben wijkagenten woensdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur het in- en uitgaande verkeer in Nieuw-Lekkerland onder de loep genomen.

Een aantal daarvoor in aanmerking komende voertuigen en hun inzittenden werden daarbij staande gehouden en nader bekeken. 'Hierbij zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd op het gebied van criminaliteit', meldt de politie.

Toetreding 'binnen financiële kaders'

Een doorrekening leert dat er niet teveel geld is uitgegeven.

drechtsteden • Hardinxveld-Giessendam maakt sinds maandag 1 januari 2018 officieel deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) en het Drechtstedennetwerk. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de invlechting, die volgens planning en binnen gestelde financiële kaders is verlopen.

Door de samenwerking van de zeven gemeenten, kunnen de Drechtsteden meer doen én bereiken. De samenwerking geeft de Drechtsteden meer slagkracht op bestuurlijk en uitvoeringsniveau want samen vormen ze een stedelijk gebied met 288.000 inwoners dat qua omvang vergelijkbaar is met een stad zoals Utrecht. De toetreding heeft ook toegevoegde waarde voor de regionale economie en arbeidsmarkt doordat er gedacht wordt vanuit een gezamenlijk belang. Burgemeester Dirk Heijkoop: "Het is zover, de invlechting is voltooid. Ik ben trots op de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de Drechtsteden. We hebben een goed fundament gelegd voor een vruchtbare samenwerking."

Het samenwerken levert ook schaalvoordelen op voor alle deelnemende gemeenten.

Slagkracht

Wethouder Peter Verheij van Alblasserdam: "Dat komt onder andere doordat we gezamenlijk bedrijfsvoeringstaken uitvoeren en diensten van de sociale dienst delen. Maar we stellen ook gezamenlijk beleid vast. Een mooi recent voorbeeld is de groeiagenda waarin zaken staan benoemd op het gebied van bereikbaarheid en wonen. Door hierin gezamenlijk op te treden, hebben we meer slagkracht."

Foto: Geurt Mouthaan

De eerste spinning marathon Streefkerk Begint Goed was zaterdag meteen een succes. De opbrengst, ruim 5.300 euro, is voor het Thomashuis in Streefkerk.

Foto: Geurt Mouthaan
Foto: Geurt Mouthaan
Foto: Geurt Mouthaan
Foto: Geurt Mouthaan
Foto: Geurt Mouthaan

Onderscheiding voor hulp na ongeluk

Mark Hovingh ontvangt als coach van de Roverscouts de onderscheiding. Foto: Scouting Alblasserdam

alblasserdam • De Roverscouts van Scouting Alblasserdam zijn onderscheiden met het 'Teken van moed'. Deze onderscheiding werd aan hen uitgereikt door Scouting Nederland.

De Alblasserdamse scouts kregen de onderscheiding vanwege hun adequate hulp direct na het ongeluk in België, waarbij ze geprobeerd hebben om het leven van hun twee medescouts te redden. Dit ongeval vond afgelopen zomer plaats toen de groep terug kwam van een vakantie.

Gebaar van dank

Het teken van moed werd afgelopen zaterdag door de voorzitter van Scouting Nederland uitgereikt tijdens de Boerenkool, dat is een activiteit waarmee de scoutinggroep traditiegetrouw het nieuwe jaar begint.

Tijdens die bijeenkomst wordt er terug geblikt en vooral vooruit gekeken naar het nieuwe jaar. De erkenning is een gebaar van dank voor het moedige optreden van de scouts en bestaat uit een beeldje en een oorkonde.

Verwerking

Daarop staat geschreven dat de scouts: "Persoonlijke gevoelens aan de kant gezet om zaken die er gedaan moesten worden, zo goed mogelijk te laten verlopen."

"De roverscouts hebben het in de periode erna aangedurfd om hun gevoelens van angst, schuld en verdriet met elkaar aan te pakken en te delen met nabestaanden, familie en medescouts."

Roverscouts is een leeftijdsgroep binnen scouting voor scouts van 18 tot 21 jaar. Tijdens hun kamp afgelopen zomer kwamen bij een auto-ongeluk in de Belgische Ardennen Martijn Scheepers (28) uit Alblasserdam en Kimberley Capelle (21) uit Nieuw-Lekkerland om het leven.

Botsing met busje

Het ongeval gebeurde op maandagochtend 7 augustus dit jaar op de N89 tussen Samrée en La Roche-en-Ardenne. Martijn en Kimberley zaten samen met twee andere leden van de scouting in een auto en kwamen in botsing met een busje. Ze overleden ter plekke aan hun verwondingen.

Zilveren waarderingsteken

Naast het Teken van moed ontvingen twee vrijwilligers van de groep het zilveren waarderingsteken.

Jeroen van Pelt en Mark Hage kregen het teken voor hun jarenlange inzet bij de groep en in andere lagen van de organisatie van Scouting Nederland. De aanvraag voor het teken is gedaan na hun handelen in Nederland, na het ongeluk waarbij Kimberley en Martijn om het leven kwamen.

Reactie burgemeester

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam gunt de scouts de onderscheiding: "Verdiend en terecht eerbetoon voor betekenisvol optreden in die moeilijke periode in augustus!", twittert burgemeester Paans.

Wat wel en wat niet kon met gratis parkeren

In de laatste week van december werd door de gemeente Papendrecht een persbericht naar buiten gebracht. Het betrof hier het aftellen naar de eerste twee uur gratis parkeren in de parkeergarages Overtoom en Meent. Daarna weer het geldend tarief van 40 cent per kwartier. Ingangsdatum 1-1-2018. Wie in 2017 in de raad de discussies heeft gevolgd kon er tot november 2017 (zie de info van de gemeente hierover namens de wethouder) er van uit gaan dat dit drie uur zou worden. Gelijk aan de wens van de gemeenteraad. Zelfs wilde de raad dat het mogelijk zou zijn geweest om tijdens de feestdagen al gratis parkeren voor drie uur te realiseren. Goed voor de winkels en horeca. Dit gratis parkeren nodigt uit om in Papendrecht te winkelen en daarna voor wie het wilt even uitrusten bij een hapje , drankje of kopje koffie of thee. Tijd genoeg en de auto staat droog in de garage voor als het regent. Mis dus. Na de sof van de feestdagen (geen akkoord dus over de drukste periode van het winkeljaar) nu dus nog eens een uur er af. Waarom? Wie doet er financieel niet mee dat dit oorspronkelijk plan niet doorgaat?

Wat Papendrecht wel echt siert dat gemeente en stichting huiskamer Papendrecht het weer voor elkaar hebben gekregen om de overdekte ijsbaan te realiseren. Dordrecht lukte het niet! Druk bezocht door jeugd vanuit en ook buiten Papendrecht. Een topgebeuren voor onze gemeente. Echt petje af voor de initiatiefnemers. Volop levendigheid in het centrum. Echt een blijvertje. Dit soort zaken maakt het centrum levendig als huiskamer van Papendrecht.

Wat ook top zou zijn als er voor ondernemers een verbeterde beheersverordening centrum zou komen. De huidige en vastgesteld door de gemeenteraad van Papendrecht is van april 2013. In detailhandel (retail) Nederland is de laatste jaren van alles gebeurd. Flexibiliteit is dan ook misschien te overwegen. Inwoners worden niet koud van woorden als 'volumineus' en 'detailhandel'. Zij willen shoppen in hun eigen gemeente. Dus gemeenteraad u bent aan zet om de beheersverordening centrum eens aan te passen , want u stelt deze vast ook in de huidige tijd. Leuk en goed voor de inwoners maar ook de betreffende ondernemer(s) zullen u dankbaar zijn. Koffiedrinken met de politiek op de markt is natuurlijk leuk maar ik zie liever daden. Uiteindelijk moet de kiezer de balans gaan opmaken bij de komende gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. Niet alleen over dit aspect maar ook aangaande (jeugd - ouderen) zorg, woningbouw/ruimte , cultuur, sport, onderwijs etc. Wat kunnen we echt verwachten. Kom dus snel met het beloofde 3e uur gratis parkeren.

Ad Tromp, Papendrecht

Geldboete Alblasserdamse fietsendief

alblasserdam • Een 32-jarige man uit Alblasserdam is donderdag 28 december door de rechtbank van Rotterdam veroordeeld voor het stelen van een fiets in Dordrecht.

De man, die niet bij de behandeling van de rechtszaak in Rotterdam aanwezig was, werd bij verstek veroordeeld tot een geldboete van 300 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar.

Voorwaardelijke straf

De voorwaardelijke straf houdt in dat als de man binnen twee jaar opnieuw de fout ingaat, hij sowieso twee weken de cel in moet. Als hij zich gedraagt, merkt hij niets van de voorwaardelijke straf.

De geldboete van 300 euro moet hij overigens sowieso wel betalen.

Heterdaad

Said B. werd in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 september 2017 door de politie aangehouden in Dordrecht.

Omstreeks 01.20 uur werd gemeld dat een man bezig was met het stelen van een fiets op de Adriaan van Altenastraat, nabij de Toulonselaan.

De politie ging hierop direct ter plaatse en wist de Alblasserdammer op heterdaad te betrappen.

De Alblasserdamse fietsendief, die eerder al werd veroordeeld voor soortgelijke en andere feiten, werd aangehouden en vervoerd naar het politiebureau in Dordrecht.

Hoger beroep

De Damdorper heeft volgens het Nederlandse rechtssysteem twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Als hij dat niet doet, is de straf definitief.

Peter Stam

Ontmoetingsontbijt in de bibliotheek

Foto: Bert Bons

alblasserdam • In de bibliotheek van Alblasserdam wordt op dinsdag 16 januari een ontmoetingsontbijt gehouden.
Tijdens dit ontbijt is er naast een gezonde start van de dag aandacht voor vitaliteit door middel van een sportief randje. Daarnaast is er veel ruimte voor ontmoeting. Het ontbijt wordt georganiseerd door de bibliotheek in samenwerking met de Stichting Welzijn Alblasserdam Deelname is gratis. Er is plaats voor 30 deelnemers, opgeven kan bij Maria Remmers via: m.remmers@stichtingwelzijnalblasserdam.nl of via 078-2021220. het ontbijt duurt van 09.00 tot 11.00 uur.


Officiële opening van Le Barrage

Sfeervolle inrichting bij Le Barrage. Foto: Le Barrage

alblasserdam • Restaurant Le Barrage is de nieuwste aanwinst binnen de Willaerts Group van horecaondernemer Bjorn van Dijl. De opening van het Alblasserdamse restaurant is op donderdag 11 januari.

Met ruim vijftien jaar ervaring en met over de 300 werknemers binnen de Willaerts Group, heeft Van Dijl succesvol diverse horecagelegenheden met verschillende concepten geopend. De horecazaken van Van Dijl hebben allen een eigen karakter, maar er zijn ook overeenkomsten; zoals goed opgeleid personeel, een goede kaart en dito service.

Na een softe opening waarbij, vanaf 18 december 2017, gasten met reservering alvast een sneak preview kregen van de sfeer, de gerechten en de transformatie van het pand, wordt het restaurant 11 januari officieel geopend met genodigden. Vanaf 12 januari is het restaurant geopend voor lunch, borrel en diner.

Le Barrage, wat de dam betekent in het Frans, heeft een uitgebreide dinerkaart met gerechten uit de Franse keuken met moderne invloeden van wereldkeukens.

Wijnkluis

De voormalige kluis van de Rabobank is omgevormd naar een wijnkluis met constante temperatuurregulering waaruit de grootste wijnselectie uit de Alblasserwaard wordt geserveerd. Het restaurant heeft een capaciteit van 180 zitplaatsen verdeeld over de verschillende verdiepingen en zal in het voorjaar daarnaast een ruim terras aan de waterkant krijgen.

"Velen kennen enkel de voorkant van dit prachtige pand op de dam, ik zag het vanaf het water en wist direct dat deze locatie in combinatie met het unieke pand zich uitstekend leent voor een restaurant. Ontzettend trots dat Le Barrage op 11 januari officieel geopend zal worden na de lange periode van verbouwen", aldus Van Dijl.

Van Dijl, geboren in Papendrecht en opgegroeid in een ondernemersgezin, is eigenaar van de snel groeiende Willaerts Group.

De Willaerts Group bestaat uit zeven horecaondernemingen in de regio Zuid-Holland: Le Barrage (Alblasserdam), Grand Café Willaerts (Papendrecht), Italiaans restaurant il Mercato (Papendrecht), Italiaans restaurant Strada del Vino (Dordrecht), BistroTwee33 (Dordrecht), Admiraliteit (Rotterdam) en Crazy Pianos (Scheveningen).

NS wil Merwede Lingelijn overnemen

De NS heeft interesse voor de Merwede Lingelijn.

regio • President-directeur Roger van Boxtel van de NS kondigde afgelopen week in een interview in de Volkskrant aan dat NS 'absoluut' weer in de race is om het spoornetwerk uit te breiden met regionaal vervoer, waaronder de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen.

Van Boxtel geeft in het artikel aan al een rondgang te hebben gemaakt langs provinciale bestuurders om aan te geven dat NS interesse heeft om op lijnen te gaan rijden die nu nog in handen zijn van concurrenten als Arriva. 'NS heeft al het oog laten vallen op trajecten als Dordrecht-Geldermalsen en Amersfoort-Wageningen, die respectievelijk in 2018 en 2021 vrijkomen', zo meldt de Volkskrant.

Opvallend is dat de NS niet heeft ingeschreven voor de MerwedeLingelijn, waarvan een nieuw contract voor de periode van december 2018 tot eind 2026 binnenkort wordt afgesloten. De provincie Zuid-Holland heeft drie inschrijvingen ontvangen voor de concessie van de MerwedeLingelijn. Naast Arriva, de huidige vervoerder, hebben EBS en QBuzz interesse om het vervoer op de MerwedeLingelijn vanaf 2019 te verzorgen. De inschrijving is inmiddels gesloten. Vincent Wever, hoofdredacteur van het OV Magazine, geeft in een artikel aan waarom de NS wellicht toch hun interesse uitspreken. 'Twee van de drie bieders hebben geen ervaring met het rijden van treinen. Dat werd opvallend genoeg ook niet geëist in de uitvraag. EBS rijdt alleen bussen in Waterland; Qbuzz bust in Groningen-Drenthe en Utrecht. Waarom zou je zelf in DAV het treinwiel opnieuw gaan uitvinden als je een eilandbedrijf bent temidden van NS-territorium? Het zou een logische stap zijn om NS in te schakelen als onderaannemer.'

Wever stelt dat het laten rijden en onderhouden van tien treinen op de MerwedeLingeLijn een duurdere aangelegenheid is dan meeliften op voorzieningen en personeel die er toch al zijn. 'Voor het schoonmaken, onderhouden en bemensen van treinen hoef je geen eigen organisatie op te tuigen. Grote kans dat NS ze als onderaannemer goedkoper kan aanbieden dan dat EBS of Qbuzz zelf het zou doen.'

B&W tevreden over proces verzelfstandiging

Het college van B&W is blij met de verzelfstandiging. Foto: Richard van Hoek

papendrecht • Theater De Willem en het Sportcentrum zijn vanaf 1 januari 2018 zelfstandige ondernemingen. De betrokken wethouders Joke Reuwer en Kees Koppenol zijn tevreden over het verloop van het proces en kijken vol vertrouwen naar de toekomst.

"Hoewel verzelfstandiging landelijk inmiddels behoorlijk vaak voorkomt, gaat het toch om een ingrijpend en omvangrijk proces waarbij 13% van de gemeentelijke medewerkers overgaat naar de zelfstandige organisaties", stellen wethouders Joke Reuwer en Kees Koppenol mede namens hun collega's van het college van burgemeester en wethouders.

In oktober werden de statuten getekend voor de Recreatie en Cultuur Holding BV, de vlag waaronder het theater en het Sportcentrum verdergaan. Deze holding is verantwoordelijk voor beheer, programmering en exploitatie van het theater, het Sportcentrum en twee gymzalen. Inmiddels is ook de werving van leden voor de Raad van Commissarissen, die toezicht houdt op de holding en advies kan geven, afgerond.

"We blijven als gemeente honderd procent eigenaar van de nieuwe BV's en houden zeggenschap", vervolgen de wethouders. "Maar de organisaties krijgen door de verzelfstandiging meer ruimte om verbeteringen door te voeren."

Voor het theater staat voorop dat het een veelzijdig, aantrekkelijk programma blijft bieden. De organisatie hoopt de komende jaren haar gastheerschap te verbeteren, onder meer in de vorm van volwaardige horeca. Verder is het de bedoeling de zaal meer te verhuren voor culturele activiteiten en meer samen te werken met inwoners, verenigingen en organisaties. In het Sportcentrum gaan activiteiten van verenigingen en bewegingsonderwijs altijd voor andere activiteiten, maar daarnaast wil het ruimte bieden aan onder meer beurzen en andere evenementen.

"We kijken tevreden terug op het proces zoals dat tot op heden verloopt", stellen de wethouders. "Praktische zaken zijn grotendeels geregeld. We hebben dan ook alle vertrouwen in een succesvolle toekomst voor het theater, het sportcentrum en hun medewerkers."

Groepsaankoop woningisolatie

molenwaard • De gemeente Molenwaard houdt woensdag 17 januari vanaf 19.30 uur in zalencentrum De Spil te Bleskensgraaf een bewonersavond over 'Groepsaankoop woningisolatie'. Met de Groepsaankoop woningisolatie krijgen inwoners van Molenwaard extra inkoopvoordeel op het isoleren van hun woning. 'Als er in één keer een groot aantal woningen wordt geïsoleerd, profiteert de leverancier hiervan en kan hij het werk efficiënt uitvoeren', stelt de gemeente in een persbericht. Gratis inschrijven kan via go.regionaalenergieloket.nl/alblasserwaard-isolatie. De inschrijving sluit op 28 februari. Voor meer info: 088-5254110.

Computerspreekuur in 't Waellant

nieuw-lekkerland • De L. & N. Smits's Stichting wil 55-plussers uit de regio opnieuw in de gelegenheid stellen om met hun problemen of vragen over het gebruik van I-pad, Smartphone of Laptop naar 't Waellant in Nieuw-Lekkerland te komen.

Op woensdagmorgen 17 januari wordt er wederom een inloop gehouden van 09.00 tot 11.30 uur. Er zullen drie vrijwilligers gereed staan om vragen te beantwoorden. De toegang tot het computerspreekuur is gratis, de locatie is de Kleine Wael aan de Ooievaar 10 in Nieuw-Lekkerland.

Kofferbakverkoop op het Kleyburgplein

nieuw-lekkerland • Op Winkelcentrum Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland wordt op zaterdag 13 januari weer een kofferbakverkoop gehouden.

Mensen kunnen deze dag, van 09.00 uur tot 15.00 uur op het plein hun auto parkeren en vanuit hun kofferbak proberen hun afgedankte spullen te verkopen. Iedereen is van harte welkom.
Inschrijving is wel nodig. Dit kan bij Anneke van Vliet via 0184-685096. Belangstellenden worden uitgenodigd om gezellig naar het winkelcentrum in Nieuw-Lekkerland te komen om te verkopen of te kopen.

Burgemeester houdt 'Preek van de leek'

Een deel van het aanplakbiljet van de Preek van de Leek.

papendrecht • Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Papendrecht houdt op zondag 14 januari de Preek van de leek in De Morgensterkerk aan de Muilwijckstraat in Papendrecht. De aanvang van de dienst is om 17.00 uur.

Toen Aart-Jan Moerkerke anderhalf jaar geleden burgemeester werd van Papendrecht, wilde hij kennismaken met alle Papendrechters. Om dat doel te bereiken ging hij ging 'een straatje om' organiseren.

Dozen met gebak

Compleet met dozen vol gebak doorkruiste hij de gemeente, op bezoek bij mensen, verenigingen, bedrijven en andere organisaties om kennis te maken met het dorp langs de rivier en haar inwoners.

In het kader van die actie heeft ook de Werkgroep MiddagViering van de Morgensterkerk contact gezocht met hem om in het voorbij gaande 'straatje om' naar de kerk te komen om de 'Preek van de leek' te houden. Hij heeft daar welwillend op gereageerd.

Lang nagedacht

Burgemeester Moerkerke heeft lang nagedacht waarover hij zal gaan 'preken'. Uiteindelijk kwam hij op een onderwerp waarover hij graag iets wilde delen.

Want veel mensen hebben in hun leven wel een ervaring waar ze vol van zijn of blijven. Na lange tijd kun je ook meten welke gevolgen dit heeft gehad op de maatschappij. Wat is er allemaal door veranderd? Zienswijzen van mensen zijn anders geworden. Ook zijn er mensen die denken het wel te hebben begrepen maar misbruik maken van wat er niet gezegd is.

Cryptisch

"Het is allemaal nog wat cryptisch beschreven want wij willen uw nieuwsgierigheid prikkelen om de 14e januari naar de MiddagViering te komen", aldus de Werkgroep van de Morgensterkerk in haar uitnodiging voor deze bijzondere kerkdienst.

Het thema is: 'Op de puinhopen van Pim'. Volgens de werkgroep zal hij ditmaal niet trakteren op gebak, maar op iets moois wat meegenomen kan worden om nog eens over na te denken, zeker in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande.

Omgewaaide bomen zorgen voor schade en overlast

Foto: Peter Stam

REGIO • De storm die over het land raast, heeft op verschillende plaatsen voor schade gezorgd.

Langs de Blokweerweg in Alblasserdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een boom op een auto gewaaid (zie foto). De voorruit, motorkap en het dak van het voertuig raakten hierdoor flink beschadigd. De brandweer heeft de boom van de auto getild en daarna in stukken gezaagd.

Bij basisschool De Twijn aan de Parallelweg in Alblasserdam waaide een flinke boom op een berging. De berging is hierdoor beschadigd geraakt. De boom wordt later op de dag door de gemeente opgeruimd. Rond 04.00 uur werd de brandweer opgeroepen voor 'vliegende' dakdelen bij Coatinc aan de Edisonweg in Alblasserdam.

Ook waaide er een boom om langs de Peperstraat in Alblasserdam. Verder werd er stormschade gemeld aan de Klokbekerweg in Ottoland, aan de Bovenkerkseweg in Giessenburg, de Hei- en Boeicopseweg in Hei- en Boeicop, de Langesteinseweg in Tienhoven, de Peppelweg in Groot-Ammers, de Lage Giessen in Hoornaar, Graafland en de Wilgenweg in Groot-Ammers, de Doelakkerweg in Ameide en de Zeemansweg en de Elzenweg in Bleskensgraaf.

Het KNMI waarschuwt woensdag voor onstuimig weer. Pas later in de middag en avond neemt de wind af.

Bosshardt verdeelt kinderen

Foto: nl.123rf.com

papendrecht • Buurtsteunpunt Bij Bosshardt aan de Staringlaan 3 in Papendrecht is genoodzaakt om de kindermiddagen op woensdag in tweeën te splitsen. Reden: er komen teveel kinderen.

Elke woensdagmiddag knutselen de vrijwilligers van 14.00 tot 16.00 uur met kinderen uit de buurt. Helaas kan men niet altijd alle kinderen een plekje aan tafel bieden, omdat er dan te veel kinderen zijn voor de ruimte.

Jammer

"Dat vinden we jammer. Daarom zullen we vanaf woensdag 17 januari een andere indeling hanteren", laten de organisatoren weten.

Op de woensdag in de even weken zullen we de kinderen ontvangen in de leeftijd 4 tot en met 6 jaar. In de oneven weken zullen we de kinderen ontvangen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar.

Maximaal 17

Er is plek voor maximaal 17 kinderen per woensdagmiddag. De nieuwe indeling gaat in op woensdag 17 januari 2018.

Bij Bosshardt is dagelijks geopend met diverse activiteiten voor groot en klein. Tevens beschikt het buurtcentrum over een tweedehandskledingwinkel waar kleding gebracht en gekocht kan worden.

Storm zorgt voor schade

Foto: Pieter van den Berg

regio • De storm die over het land raast, heeft op verschillende plaatsen voor schade gezorgd.

Langs de Blokweerweg in Alblasserdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een boom op een auto gewaaid. De voorruit, motorkap en het dak van het voertuig raakten hierdoor flink beschadigd.

De brandweer heeft de boom van de auto getild en daarna in stukken gezaagd. Bij basisschool De Twijn aan de Parallelweg in Alblasserdam waaide een flinke boom op een berging. Die raakte daardoor beschadigd.

Ook waaide er in de Seringenstraat in Papendrecht een boom tegen de gevel en het platte dak van de woning (zie de foto bij dit artikel). De hulp van de brandweer werd ingeschakeld om de boom in stukken te zagen.

Langs de Parkweg in de Oostpolder is een grote tak naar beneden gekomen en in de sloot beland. Ook waaide er een boom om langs de Peperstraat in Oud-Alblas. Verderop in de Alblasserwaard waren vele meldingen van omgevallen bomen.

Inspiratieavond over gasloos huis

Foto: www.123rf.com Foto: 123rf.com

drechtsteden • Drechtse Stromen en Platform Duurzaam Dordrecht organiseren op woensdag 31 januari een informatieavond over wonen zonder aardgas in de Drechtsteden.

Uiterlijk in 2050 willen de Drechtsteden van gas los zijn. Volgens het akkoord van Parijs zou dat zelfs al rond 2035 moeten.

Vragen

De informatieavond gaat over vragen als: Sta je op het punt te verbouwen of een nieuwe cv-ketel of gasfornuis aan te schaffen? Is de aankoop van zo'n ketel of een gasfornuis dan nog slim? Wat zijn de alternatieven? Hoe houd je jouw huis comfortabel? En wat gaat dat kosten?

Tijdens de inspiratieavond komen diverse mogelijkheden om minder of geen gas te gebruiken aan bod. Je krijgt een overzicht wat er aan zit te komen en wat er nu al kan.

"We gaan in gesprek met een aantal woningeigenaren die al gasloos zijn of op weg daar naartoe over hun ervaringen", aldus de organisatoren. Aan de orde komen: energieneutraal (ver)bouwen, all electric (warmtepomp, ventileren), warmte/koudeopslag. En over isoleren (wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken), onze blok-voor-blok-aanpak (investeren en besparen met je buren in koop- en of huurwoningen). "We zoeken mensen in de Drechtsteden die concreet van gas af willen, met wie we kunnen meedenken en die met ons willen meedenken. De kennis en ervaring die daarbij wordt opgedaan, kunnen we delen in volgende bijeenkomsten."

Het programma begint om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.30 uur. De avond wordt gehouden in Duurzaamheidscentrum Weizigt aan het Van Baerleplantsoen in Dordrecht. Toegang is gratis. Aanmelden kan via secr@drechtsestromen.net. Zie ook de website www.drechtsestromen.net.

115 meldingen van vuurwerkoverlast

papendrecht • Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn rondom de afgelopen jaarwisseling 115 klachten vanuit Papendrecht binnengekomen. Landelijk ging het om ruim 53.000 klachten.

De meeste klachten die binnen zijn gekomen gaan over geluidsoverlast door harde knallen en vuurwerk dat buiten de toegestane tijden is afgestoken. Een klein deel van de meldingen gaat over schade door vuurwerk en gevaarlijke situaties op straat.

Het aantal klachten ligt 10 procent hoger dan een jaar geleden. De belangrijkste oorzaak van de extra overlast is dat de vuurwerkverkoop een dag eerder is gestart. "Vanaf het moment dat de verkoop begon, nam het aantal vuurwerkklachten explosief toe", zegt GroenLinks-raadslid Bert Grimmius. "Dat is een trend die we elk jaar zien." De verkoop ging vorige week vier in plaats van drie dagen voor Oud en Nieuw van start, omdat Oudejaarsdag op een zondag viel.

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de fractie uit Papendrecht. GroenLinks zet zich al jaren in voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. In dat pleidooi staat de partij inmiddels niet meer alleen. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van consumentenvuurwerk. Het meldpunt opende op Eerste Kerstdag en sloot woensdag om 13:00 uur.

Schade valt mee

Het aantal klachten mag dan hoger zijn dan vorig jaar, de schade die in de Nieuwjaarsnacht is toegebracht aan eigendommen van de gemeente Papendrecht, is lager dan in voorgaande jaren. Voor zover nu geïnventariseerd, gaat het om 15 kapotte verkeersborden die ruim voor de jaarwisseling al vernield waren door vuurwerk, nog eens 28 kapotte verkeersborden tijdens de jaarwisseling en vier kapotte binnenbakken van prullenbakken. Het bedrag dat nodig is om de borden en bakken te repareren, bedraagt ongeveer 3725 euro.

Koffieconcert in De Markt

Kees Cornelisse

papendrecht • In woonzorgcentrum De Markt verzorgt Kees Cornelissen op zaterdag 20 januari een koffieconcert in de serie Rivas Aangenaam Goud.

Hij zal van 10.30 uur tot 11.15 uur op de accordeon van zich doen horen. De geloofsbrief van de vermaarde accordeonist uit Kinderdijk doet een grandioos optreden vermoeden. Kees speelde oorspronkelijk orgel en kwam bij toeval in aanraking met de accordeon. Hij heeft zichzelf in eerste instantie proefondervindelijk leren spelen. In een later stadium heeft hij les gehad van de vader van Corrie van Gorp, speelgenoot van The Three Jacksons. Naast twee werkaccordeons beschikt Kees over een grote verzameling knop- en pianoaccordeons. Sommige accordeons zijn voor de sier, andere antieke exemplaren zijn volledig gerestaureerd. Kees zal een verzameling van voor- en naoorlogse liedjes spelen en wil zo bij de muziek van de jaren vijftig en jonger uitkomen.

Muzikanten die willen optreden op de koffieconcerten in Papendrecht, kunnen zich melden via info@cultureleraadpapendrecht.nl.

Getuigenoproep na aantreffen kogelhulzen in Alblasserdam

Foto: Politie Drechtsteden Buiten

ALBLASSERDAM • De politie is op zoek naar mensen die meer weten van zes kogelhulzen die begin december gevonden zijn in Alblasserdam.

Op woensdagmiddag 3 januari kreeg de politie het verzoek te gaan naar het Nieuwland Parc. Daar was door een oplettende werknemer gezien dat er meerdere kogelhulzen op de openbare weg lagen.

Toen de agenten ter plaatse kwamen hadden zij netjes de straat afgezet om nog mogelijke sporen intact te houden. De zes stuks 9 mm-hulzen werden voor onderzoek veiliggesteld door de Forensische Opsporing Rotterdam (FO). Er werd in de omgeving nog gezocht naar mogelijke kogelgaten maar die zijn niet aangetroffen.

Wie meer informatie heeft, wordt verzocht te bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Foto-expositie Jong in Papendrecht

papendrecht • Jeugd en jongerenwerk Papendrecht heeft een fotoproject georganiseerd voor Papendrechtse jongeren. De jongeren hebben eerst een basiscursus fotografie gevolgd en zijn vervolgens met het thema 'Jong in Papendrecht' in hun achterhoofd op pad gegaan, en hebben door middel van foto's vastgelegd hoe het is om jong te zijn in Papen-drecht.

Het resultaat van dit project is een expositie waarin de jongeren hun beeld van Papendrecht geven. Op zaterdag 13 januari om 19.00 uur is de officiële opening van deze expositie op de locatie van het jeugd en jongerenwerk Papendrecht. Tijdens de expositie zijn er van elke deelnemers drie foto's te zien en verder hangt er van elke deelnemer een foto op de 'verkiezingsborden' in de verschillende wijken in Papen-drecht. De expositie is alleen op zaterdag te zien van 19:00 tot 22:00 .

Salon Present: 'Wijs met medicijnen'

nieuw-lekkerland • Salon Present organiseert op maandag 29 januari van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur een avond in 't Waellant in Nieuw-Lekkerland met het thema: 'Wijs met medicijnen'. Deze avond wordt verzorgd door mevrouw M. Hermans, apotheker bij Planeten apotheek Nieuw-Lekkerland. Veel ouderen hebben meerdere aandoeningen en dus meerdere medicijnen nodig. Doordat er zoveel middelen tegelijk gebruikt worden, is de kans op interacties en bijwerkingen groter.

Spreekvaardigheid Duits en Engels

papendrecht • Bij Volksuniversiteit Papendrecht kan men in een aantal lessen de spreekvaardigheid van de Duitse of Engelse taal opfrissen, oefenen en verbeteren.

De cursus Duits Spreekvaardigheid is bedoeld voor wie ooit minimaal twee jaar Duits gehad heeft en beter wil leren spreken, telefoneren en eventueel vergaderen. Deze cursus bestaat uit 8 dinsdagavonden vanaf 16 januari van 19.30 tot 21.00 uur. De cursus kost 100 euro, exclusief het cursusboek.
De cursus Engels Conversatie 2 draait op 5 dinsdagavonden vanaf 23 februari van 19.00 tot 20.30 uur. Tijdens deze cursus wordt er bijna alleen maar Engels gesproken, ook tijdens de uitleg. Men moet dus minimaal 3 of 4 jaar Engelse les gehad hebben om deel te kunnen nemen. Het cursusgeld voor deze cursus bedraagt 68,50 euro. De docente zorgt voor het lesmateriaal (geen boek nodig).
Voor meer informatie en eventueel inschrijving kan men terecht op www.vupapendrecht.nl of bellen naar 078-6154764.

Eerste paal Ronald Verkeersopleidingen

Wethouder Koppenol, Ronald van Ee en burgemeester Moerkerke. Foto: Ronald

papendrecht • Burgemeester Aart-Jan Moerkerke en wethouder Kees Koppenol hebben maandagmiddag op de bedrijvenstrook in het Land van Matena de eerste paal geslagen voor een nieuw onderkomen voor Ronald Verkeersopleidingen uit Papendrecht.

De plechtigheid werd bijgewoond door het voltallige gezin van eigenaar Ronald van Ee, die alle vier zeer nauw verbonden zijn aan Ronald Verkeersopleidingen. Verder was Wim Stam van Aannemingsbedrijf W. Stam van de partij. Zij zullen het komende half jaar voor de bouw van het multifunctionele nieuwbouw pand zal gaan zorg dragen.

Mijlpaal

Ronald van Ee spreekt van een mijlpaal en kijkt al uit naar het moment dat de Verkeersschool gaat verhuizen van de Kazernestraat naar dit nieuwe pand. "Want dit biedt ons veel meer mogelijkheden voor de toekomst en bovendien zijn we af van het parkeerprobleem in het centrum van Papendrecht."

Ronald Verkeersopleidingen werd opgericht op 3 september 1982 als autorijschool vanuit een huiskamer aan de Noordersingel in Papendrecht. Al snel werden naast de autorijlessen ook motorrijlessen aangeboden en werd de huiskamer ingeruild voor een bedrijfspand aan de Veerdam. In de jaren die daarop volgden vergaarde de verkeersschool niet alleen bekendheid in Papendrecht, maar ook ver daarbuiten. Het productportfolio werd uitgebreid en Ronald Verkeersopleidingen werd een kwaliteitsbegrip in de regio Drechtsteden.

Uit jasje groeien

De ontwikkelingen die de verkeersschool in het begin van de 21e eeuw doormaakte zorgde ervoor dat het bedrijf uit zijn jasje groeide. Dit resulteerde in 2006 in een verhuizing naar de voormalige brandweerkazerne van Papendrecht aan de Kazernestraat. Vanuit dit prachtige pand wordt er niet alleen gewerkt om mensen te helpen aan het rijbewijs, maar ook om maatwerk te leveren aan bedrijven.

Waar het allemaal begon met autorijlessen behoren nu diverse praktijk- en theorielessen voor onder andere de scooter, motor, aanhangwagen, vrachtwagen en taxi tot het programma. Ook worden er rijvaardigheidstrainingen aan bedrijven gegeven en wordt de nascholing van beroepschauffeurs (Code 95) verzorgd.

Zo bestaat het familiebedrijf dus al ruim 35 jaar en is geleidelijk aan uitgegroeid tot een zeer respectabel bedrijf met achttien medewerkers.

Wat is mooier...

"En wat is er mooier", vertelt Ronald verder, "om als Verkeersopleidingscentrum, met het oog op de toekomst, een eigen bedrijfspand te bezitten compleet met werkplaats, leslokalen, kantoren en voldoende eigen parkeergelegenheid."

Raad wil dossier Eneco geheimhouden

papendrecht • De gemeenteraad van Papendrecht heeft maandagavond in grote meerderheid besloten om de informatie over het aandeelhouderschap van Eneco voortaan achter gesloten deuren te houden. Alleen Onafhankelijk Papendrecht stemde tegen.

Gezien de aard van de informatie, de ontwikkelingen in dit dossier en de afspraken met andere gemeenten vindt het college van B&W van Papendrecht het wenselijk om er voortaan niet meer in het openbaar over te spreken. Als dat wel gebeurt, kan dat negatieve effecten hebben op de prijs van de aandelen en de opbrengst voor de gemeente Papendrecht. Ruud Lammers van Onafhankelijk Papendrecht (OP) vindt dit onzin. "Het aandelenbelang van de gemeente Papendrecht is heel klein. Er zijn andere gemeenten die waarschijnlijk niet voor geheimhouding stemmen. Ik denk aan Amstelveen. Als er daar over geschreven wordt door journalisten, heeft de geheimhouding van Papendrecht geen enkele zin", aldus Ruud Lammers.

Zwaarste middel

"Geheimhouding is het zwaarste middel dat beschikbaar is. Het betekent dat de raad publiekelijk zijn controlefunctie niet kan uitoefenen", vervolgt Lammers. "Ik zie niet in waarom geheimhouding de rol van de raad versterkt. Doet het ook niet. De vraag is of geheimhouding bijdraagt aan transparantie in dit dossier. Doet het ook niet."

Volgens Lammers zet de gemeenteraad van Papendrecht zich met dit besluit buitenspel. Er mag met geen woord meer publiekelijk worden gesproken over Eneco of het dossier. Dit moet zo blijven tot het moment dat de raad de geheimhouding weer opheft. Er zou pas medio dit jaar een besluit kunnen vallen over verkoop van de aandelen dan wel niet.

Politie op zoek naar getuigen van mishandeling

oud-alblas • De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die plaatsgevonden heeft dinsdag 2 januari in Oud-Alblas.

Op die dag tussen 13.30 en 13.45 uur werd een man geslagen door een andere man in het Alblasserbos in Oud-Alblas. De aanleiding hiervoor was dat de hond van de man die aangifte gedaan heeft, een conflict kreeg met de hond van de andere man. Door de klap ontstond letsel bij zijn oog.

Inmiddels heeft de politie gesproken met twee getuigen, maar de politie is nog op zoek naar mogelijke getuigen die meer kunnen vertellen over de identiteit van de verdachte aan de hand van een signalement.

De verdachte zou het volgende signalement hebben: een man met een blanke huidskleur, ongeveer 25 jaar, slank tot normaal postuur, smal gezicht en tussen de 1,75 en 1,80 meter lang. Hij droeg een lichtkleurige grijze of witte gewatteerde jas en een blauwe joggingsbroek. Ook droeg hij een grijs/witte muts met een rode streep over de lengte van de muts.

De verdachte was samen met een vrouw. Haar signalement is: blanke vrouw, ongeveer 25 jaar, ongeveer 1.75 meter lang, normaal postuur en blond/donker opgestoken haar (mogelijk in een knot). Ze droeg een zwarte lederen jas , een zwarte broek en zwarte schoenen.

Zij hadden een jonge (mogelijk vijf maanden oud) hond bij zich. Deze hond zou zwart/wit van kleur zijn geweest en mogelijk van het ras Border Collie. Wie de politie kan helpen naar aanleiding van bovenstaand signalement en de beschrijving van wat gebeurd is, wordt verzocht de politie te bellen via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Sanidrõme viert jubileum

papendrecht • Het is feest bij Sanidrõme Wemmers in Papendrecht. Al 25 jaar is Sanidrõme een bron van inspiratie voor de betere badkamer op maat. En dat wordt elke maand gevierd met een spectaculaire winactie.
Sanidrõme Wemmers maakt dromen waar en realiseert de mooiste badkamers in uiteenlopende stijlen van A tot en met Z, inclusief vakkundige installatie. Wie dit jaar bij Sanidrõme een nieuwe badkamer inclusief installatie koopt, maakt kans op het terugverdienen van 2500 euro. Er zijn nog meer aanbiedingen. Voor meer info: www.sanidrome.nl/wemmers.

Cursus yoga bij VU

ppaendrecht • Op tien vrijdagochtenden vanaf 19 januari van 10.00 uur tot 11.30 kan men bij Volksuniversiteit Papendrecht terecht voor een yogacursus. Yoga is een manier om evenwicht te vinden op alle niveaus van je wezen: fysiek, mentaal en spiritueel. De kosten voor 10 lessen bedragen 120 euro. Voor inschrijving kan men terecht op www.vupapendrecht.nl of bellen naar 078-6154764.

IJskoude stage De Willem

De stagiaires met de hond van de ijsmeester.

papendrecht • Ruim drie weken lang was de ijsbaan op de Markt 'de huiskamer van Papendrecht'. Heel veel Papendrechters ontmoetten elkaar daar om te schaatsen of om gezellig iets te drinken. Zo'n veertig leerlingen uit klas 1,2 en 3 van het Willem de Zwijger College reageerden enthousiast op de oproep van docent Nederlands èn ijsmeester Wim Versteeg, die ook in het bestuur van de Stichting Huiskamer Papendrecht zit. Zij wilden graag hun maatschappelijke stage lopen in het bruisende hart van Papendrecht. Deze MaS stagiaires hebben een enorme bijdrage geleverd aan het slagen van dit evenement. En de hond van de ijsmeester was zo populair, dat de leerlingen het liefst met hem op de foto wilden!

Acht bekeuringen voor lastige jeugd

alblasserdam • De politie van Alblasserdam heeft acht bekeuringen uitgedeeld aan jongeren die overlast gaven op winkelcentrum Makado in Alblasserdam.
De politie had klachten gekregen van winkeliers en bezoekers van het overdekte winkelcentrum. De acht bekeuringen werden uitgereikt vanwege herrie, asociaal gedrag en afval dumpen. "De ingang van Makado is geen hangplek", laat de politie van Alblasserdam weten.

Fietser aangereden op Blokweerweg

alblasserdam • Een 70-jarige man op een elektrische fiets is dinsdagochtend 9 januari op de Blokweerweg in Alblasserdam aangereden door een bedrijfsbus.

De Alblasserdammer fietste over de Blokweerweg en werd ter hoogte van de kruising met de Zeelt over het hoofd gezien door de bestuurder van de werkbus. De zeventiger kwam na de botsing ten val met zijn fiets en had daardoor onder meer last van zijn rug. Omstanders en de bestuurder boden na het ongeval hulp en belden 112. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De fietser is per ambulance naar de huisarts gebracht. Zijn letsel leek mee te vallen.

Alzheimer Trefpunt

alblasserdam • In de Waard-Inn de Alblashof wordt op dinsdag 16 januari een Alzheimer Trefpunt gehouden. Veilig Thuis ZHZ verzorgt dan een voorlichting over wat ouderenmishandeling is, welke vormen en signalen er zijn en wat men ertegen kan doen.
Burgers, Vrijwilligersorganisatie, (mantel)zorgorganisaties, ouderenbonden en welzijnsinstellingen die met ouderen in contact zijn, willen zorgen dat iedereen een veilig thuis heeft. Dan is het belangrijk dat iedereen weet wat hij of zij kan doen als er een vermoeden is van ouderenmishandeling. Mensen die signalen opvangen of als mantelzorger overbelast raken kunnen terecht bij genoemde organisaties of bij Veilig Thuis ZHZ. Maar eerst is het belangrijk dat u weet welke signalen er zijn.
Het Trefpunt wordt elke derde dinsdag van de maand georganiseerd, in Rivas Verpleeghuis De Alblashof, De Alblashof in de Waard-Inn 1a te Alblasserdam. De zaal gaat om 19.00 uur open en het gesprek begint om 19.30 uur. De avond is om 21.30 uur afgelopen. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Alzheimer Café

papendrecht • In De Waalburcht aan de Kleine Waal 6 in Papendrecht wordt op donderdag 25 januari weer een Alzheimer Café gehouden. Wenny van der Hee, voorlichter van Alzheimer Nederland, is te gast om te spreken over het thema 'Wat is dementie?'.
Mevrouw van der Hee vertelt wat dementie precies is: wat gebeurt er in het hoofd, welke verschillende soorten dementie er zijn en wat de omgeving er van merkt. Ook zullen ze de nadruk leggen op de signalen die gepaard gaan met de ziektebeelden van dementie die het 'niet pluis gevoel' veroorzaken. Tevens zal zij in het kort vertellen wat Alzheimer Nederland doet.
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond begint om 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) en duurt tot 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Voor meer informatie: Brede Welzijnsinstelling Papendrecht via 078-6154741.

tropische plant • In de tuinen bij Stal Norwind in Streefkerk is de Yucca (Palmlelie) al helemaal uitgelopen. Naar het zich laat aanzien zullen de witte bloemen binnen enkele dagen in volle bloei staan. Normaal bloeit de tropische plant in juli en augustus en is de bloeitijd dus ver vooruit.

Oriënteren op beroepen in de zorg

dordrecht • Schoolverlaters die (misschien) voor een carrière in de zorg willen kiezen, kunnen zich op vrijdag 26 januari uitgebreid oriënteren tijdens de jaarlijkse Opleidingsmarkt in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht.

Bezoekers kunnen zich laten informeren over tal van medische, verpleegkundige en zorgondersteunende functies die er zijn in het ziekenhuis. Medewerkers van het ziekenhuis staan klaar om vragen te beantwoorden over hun werk en om een kijkje te geven achter de schermen van de beroepspraktijk. De oriëntatie op het beroep staat centraal, het is dus geen banenmarkt waar vacatures te vinden zijn.

Er zijn onder meer informatiekraampjes, presentaties en rondleidingen. Uiteraard is er ook informatie voorhanden over de opleidingen die horen bij de getoonde beroepen, waaronder opleidingen tot verpleegkundige, arts, analist pathologie, radiodiagnostisch laborant, longfunctieanalist en verloskundige. De opleidingsniveaus lopen uiteen van mbo- tot wo-niveau.

Dit jaar richt de markt zich ook op een nieuwe doelgroep: verpleegkundigen die al gediplomeerd zijn en die een specialisatie willen gaan doorlopen, bijvoorbeeld tot SEH-, IC- of CCU-verpleegkundige. Hiermee speelt het ziekenhuis in op het tekort dat momenteel overal in het land bestaat aan verpleegkundigen met een specialisatie, vooral op het gebied van de acute zorg. Ook hier gaat het om een algemene oriëntatie op de specialisatie, niet over vacatures.

Aanmelden is niet nodig: belangstellenden (en hun ouders) kunnen gewoon binnenlopen tussen 16.00 en 20.00 uur op de locatie Dordwijk/Gezondheidspark.

Nieuwe inrichting kleutergroepen Kofschip in Papendrecht

PAPENDRECHT • In de kerstvakantie is er hard gewerkt om de kleutergroepen op obs 't Kofschip, locatie Zuidkil in Papendrecht een nieuwe inrichting te geven.

Alle muren en alle plafonds zijn gewit om meer lichtinval in de groepen te realiseren en ook werd er een compleet nieuwe inrichting in de groepen neergezet.

Op maandagmiddag 8 januari werd de nieuwe inrichting feestelijk geopend door de interim-directeur, René van Engelen. Onder het genot van een glaasje kinderchampagne en koffie en thee voor de ouders werd er door twee kleuters een lint doorgeknipt, waarna de klassen bezocht konden worden.

"We hebben heel veel enthousiaste reacties gekregen tot nu toe en de kinderen zijn heel blij met hun nieuwe inrichting. In de voorjaarsvakantie worden de overige groepen onder handen genomen en worden de nissen compleet aangepakt. De school is dan compleet opgeknapt!", vertelt Lonneke van den Anker van de school.

Reanimatiecursus in Alblasserdam

alblasserdam • De Stichting Reanimatie Alblasserwaard verzorgt in Alblasserdam op 30 januari en 8 maart weer een hartreanimatiecursus voor beginners. In deze cursus wordt eerst de theorie behandeld, daarna wordt er geoefend met een AED op een pop. De kosten bedragen 25 euro (inclusief cursusmateriaal).

Aanmelden voor deze cursus kan via de site www.reanimatie-alblasserwaard.nl.

Vernielingen op winkelcentrum

papendrecht • Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen aangericht op winkelcentrum Wilgendonk in Papendrecht. Dat meldt de politie van Papendrecht. Surveillerende agenten troffen op zaterdagavond meerdere zadels van fietsen op straat aan en de verlichte boom bij de ingang van het winkelcentrum was afgebroken. De feestverlichting en de kerstman aan de gevel werden 's nachts omstreeks 03:00 uur vernield. Ondanks een alerte melder en snelle aanwezigheid van de politie werd er niemand meer in de omgeving aangetroffen. Wie meer informatie heeft en de politie kan helpen, wordt verzocht te bellen met 0900-8844 of anoniem met 0800-7000.

Training voor mantelzorgers

papendrecht • BWI-Papendrecht organiseert vanaf woensdagochtend 13 februari een training van drie ochtenden voor mantelzorgers. Want er wordt veel van mantelzorgers gevraagd. Veel mantelzorgers voelen zich niet begrepen en vinden het ook lastig om duidelijk te maken waar men behoefte aan heeft. In de cursus 'Ik en de anderen' leert men duidelijk te maken waar men behoefte aan heeft, op een goede manier kritiek geven en ontvangen en waardevolle contacten op te bouwen. Meer info of aanmelding: s.joemai@bwi-papendrecht.nl.

VVHP organiseert cirkeltraining

papendrecht • Vanaf april 2018 organiseert de Vereniging Van Hondenbezitters Papendrecht (VVHP) tien weken lang weer een cursus Cirkeltraining.
De hond leert hierbij verschillende commando's op te volgen door middel van beloning en lichaamstaal. Het is hierbij de bedoeling dat baas en hond een éénheid gaan vormen. Iedere hond kan hieraan deelnemen. Voor meer informatie of aanmelding: Arja Smit via 06-12389430.

Foto: Johan Bruin

politiek reisje • Nog voor de Kerstvakantie gingen leerlingen van 3 vmbo en 4 mavo van het Willem de Zwijgercollege van de vestigingen Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam met de bus naar Den Haag. Daar volgden zij het programma 'Politiek in vogelvlucht' bij Prodemos.

Sport en Spel VVHP

papendrecht • Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor Sport en Spel van de Vereniging van Hondenbezitters Papendrecht (VVHP). Sport en Spel is een combinatie van Flyball, Behendigheid, Apporteren, Distance Controll, 't Labyrint en Mobility en met af en toe een Teamspel. Info en aanmelding: www.bezichtig.nu/vvhp.

Foto: Bert Bons

nieuwjaarsreceptie • Gastvrijheid, hoop en leiderschap waren de thema's die burgemeester Dirk van der Borg aansneed in zijn nieuwjaarsrede. Hij sprak donderdagavond in de Spil in Bleskensgraaf een grote groep inwoners van Molenwaard toe, die naar de nieuwjaarsreceptie waren gekomen.

winter vieren • "Als de winter niet naar ons komt, creëren wij zelf de winter", dachten de medewerkers van BijDeKids Kinderopvang uit Papendrecht. Ondanks het 'warme' winterweer stonden water, sneeuw en ijs centraal tijdens de Winterwaterdag op donderdag 4 januari.

26 / 32

heeft u oude fietsen staan? graag kom ik ze gratis ophalen opknappers geen bezwaar! 0624850887

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

Mindfulness trainingenmet persoonlijke aandacht, in kleine groep of individueel, door gecertificeerde trainer. Kijk voor meer informatie op www.mindful-zorg.nl of neem contact op via info@mindful-zorg.nl of 06-15424815.

Interkerkelijke vrouwenochtend

In de Ichthuskerk aan het Scheldeplein

De organiserende groep vrouwen.

alblasserdam • Het gaat om een bijzondere vrouwenochtend, die al jaren met plezier georganiseerd wordt door enthousiaste vrouwen uit vele Alblasserdamse kerken. Ieder jaar neemt een kerk het voortouw en samen met de andere kerken wordt een aansprekend programma bedacht. Dit jaar staat de organisatie onder leiding van de Hervormde Gemeente Wijk II.

Tijdens deze ochtend staan de bezoekers onder leiding van Marja Verschoor-Meijers, een enthousiast spreekster, freelance schrijfster en auteur van verschillende boeken. Het thema voor deze ochtend is: 'Blikopener' toegespitst op de vraag: "Zijn jouw ogen open voor wat God laat zien?".

Marja is auteur van diverse boeken die in de VS en in Nederland worden gepubliceerd. Ze schrijft haar boeken in beide talen. Haar maandelijkse columns verschijnen in één van de grootste christelijke tijdschriften van Nederland. Samen met haar man is zij de oprichter van de stichting Traveling Light, een non-profit organisatie die streeft naar praktische, financiële en spirituele aanmoediging voor christelijke initiatieven in heel Europa en het Midden-Oosten.

Ook dit jaar is er weer tijd voor ontmoeting. Onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers erbij kan men weer winkelen bij de diverse stands. Er zal een collecte worden gehouden voor een vrouwenproject van de stichting Traveling Light én voor de onkosten van de ochtend.

Vanaf 08.45 uur staan de deuren van de Ichthuskerk aan het Scheldeplein open.

Het programma begint om 09.15 uur en duurt tot 11.30 uur. Er is kinderopvang voor kinderen tot de leeftijd van zes jaar. Voor meer informatie of verzoek om vervoer kan men bellen met Sophie van der Klooster (078-6918906) of Marianne Krabbendam (078-7501604).

Nationale Voorleesdagen

Foto: Bert Bons

alblasserdam • Van woensdag 24 januari tot en met zaterdag 3 februari worden de Nationale Voorleesdagen gehouden. Tijdens deze dagen wordt er elke dag voorgelezen door de voorleeshelden in de bibliotheek. Dit gebeurt uit onder andere het prentenboek van het jaar: Ssst! De tijger slaapt. Alle werkdagen van 14.30 tot 15.30 uur en op zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur. Tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen kinderen op woensdagmiddag 24 en 31 januari van 14.30 tot 16.30 uur en op zaterdag 27 januari van 10.30 tot 12.30 uur geschminkt worden als tijger. Dit is gratis. Op zaterdag 27 januari van 10:00 tot 11:00 uur is er een voorleesontbijt van 'Ssst! De tijger slaapt' in de Alblasserdamse bibliotheek. Uiteraard wordt er voorgelezen uit het boek van de nationale voorleesdagen: Ssst! De tijger slaapt. en er wordt natuurlijk tijgerbrood gegeten. Het ontbijt is voor kinderen van drie tot zes jaar en is gratis. Aanmelden is verplicht.

Live Music Café met The Rotations

The Rotations met Zangeres Yvonne Bochanen.

alblasserdam • De band Multi-Music organiseert zondag 14 januari weer het Live Music Café in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam.

Deze keer is als gast de populaire rockband The Rotations met Yvonne Bochanen als zangeres, Paul Matthijssen op gitaar, Jan Bieren op gitaar, Rieks Zuiderbaan op basgitaar en Bas den Otter op drums.

Bekende zangnummers

Multi-Music is er natuurlijk zelf ook en gaat zich steeds meer richten op bekende zangnummers die in de loop der jaren steeds een belangrijker deel van het programma zijn geworden. Iris Boermans en Dennis van Aarssen staan voor het zangwerk van de vele bekende nummers die heel goed passen in de gezellige sfeer van het Live Music Café.

De muzikale begeleiding is, zoals altijd, weer in handen van muzikaal leider Martin Boskamp op piano, Simon Dekker op gitaar, Marcel Perik op contrabas en Peter Boermans op drums.

Het Live Music Café wordt meestal druk bezocht door jong en oud, in een gezellige en ongedwongen sfeer met lekker in het gehoor liggende muziek, een praatje, een drankje en voor sommigen zelfs een dansje.

Meer optredens

Het Live Music Café is dit winterseizoen nog in Landvast op zondag 11 februari samen met Jazzcombo Don't Explain en tot slot op zondag 11 maart samen met violist Nathan Hol en klarinettist Peter Habraken.

Het muzikale programma loopt van 15.00 tot 18.00 uur. Toegang is altijd gratis.

Op de foto staan The Rotations met Zangeres Yvonne Bochanen.

Mama gym in de bibliotheek

Foto: Bert Bons

alblasserdam • In de bibliotheek van Alblasserdam wordt op woensdag 17 januari van 10:00 tot 11:00 Mama gym gehouden, voor mama's die met hun baby zelf weer fit willen worden.

Be happy gym, die dit organiseert, wil moeders en hun baby's bewust laten genieten van de eerste levensfase van het kleintje. Er worden met elkaar dierbare herinneringen gecreëerd door samen te bewegen en plezier te maken. Deelname is gratis.

donderdag 11 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst PCOB
14:30, Alblasserdam, Levensbron. De PCOB van Alblasserdam houdt op donderdag 11 januari haar nieuwjaarsbijeenkomst met medewerking met De Wereld Winkel. Zij geven een presentatie. Alle middagen zijn voortaan in de Levensbron aan de Prinses Julianahof 1 in Alblasserdam. Aanvang is om 14.30 uur. Belangstellenden zijn welkom.

zaterdag 13 januari

Bingo in Oud-Alblas
20:00, Oud-Alblas, dorpshuis De Beemd. De Verenigingsraad Oud-Alblas houdt weer een bingoavond gehouden. Het is de derde avond in een serie van zes van dit seizoen en is voor de eerste keer in Dorpshuis de Beemd, Beemdweg 9. Er zijn prijzen te winnen; vor de laatste ronde is een grotere waardevolle prijs beschikbaar. De entree is gratis. Later binnenlopen mag ook.

Verzamelbeurs in Landvast
12:00, Alblasserdam, Landvast. In sociaal cultureel centrum Landvast aan de Haven 4 in Alblasserdam wordt op zaterdag 13 januari weer de maandelijkse verzamelbeurs gehouden. Belangstellenden zijn tussen 12.00 en 15.00 uur welkom om hun verzameling uit te breiden.

Nieuwjaarsconcert Shaare Zedek Koor
19:30, Alblasserdam, Grote Kerk. In de Grote Kerk aan het Cortgene 8 in Alblasserdam geeft het Shaare Zedek Koor op zaterdag 13 januari 2018 vanaf 19.30 uur een optreden. Ook het Christelijk Krimpens Mannenkoor onder leiding van Hans van Blijderveen zal deze avond te horen zijn. Verdere muzikale medewerking is er van Arie van der Vlist op orgel, Arjan Wouters op de vleugel, Kees Alers op vleugel en Jolanda den Houter op hobo. Dominee J.C. Schuurman zal een overdenking verzorgen. Toegang is gratis, deuren gaan open om 19.00 uur. Er wordt een collecte gehouden ten bate van het Shaare Zedek Ziekenhuis te Jeruzalem.

Nieuwjaarsconcert Excelsior Papendrecht
20:15, Papendrecht, Theater De Willem. Het orkest van Excelsior Papendrecht onder leiding van Ruud Welle verzorgt op zaterdag 13 januari 2018 het traditionele Papendrechts Nieuwjaarsconcert. Excelsior biedt de luisteraars een gevarieerd programma, met een knipoog naar het beroemde Nieuwjaarsconcert in Wenen. Het belooft een sprankelend feest te worden bij deze muzikale opening van het nieuwe jaar in Weense sferen in het Papendrechtse Theater De Willem, door het orkest van Excelsior tezamen met Maestro Bertram Kleis. Gelukkig Nieuwjaar! Kaartjes à 12,50 euro zijn te reserveren via www.theaterdewillem.nl of telefonisch via 078-6158226 (maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur). Aanvang concert om 20.15 uur.

zondag 14 januari

Live Music Café start 2018 in Landvast met The Rotations
15:00, Alblasserdam, Landvast. De band Multi-Music organiseert zondag 14 januari weer het Live Music Café in Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam. Deze keer is als gast de populaire rockband The Rotations met Yvonne Bochanen als zangeres, Paul Matthijssen op gitaar, Jan Bieren op gitaar, Rieks Zuiderbaan op basgitaar en Bas den Otter op drums. Het muzikale programma loopt van 15.00 tot 18.00 uur. Toegang is altijd gratis. Foto: The Rotations met Zangeres Yvonne Bochanen.

dinsdag 16 januari

Ontmoetingsontbijt in de bibliotheek van Alblasserdam
09:00, Alblasserdam, bibliotheek. In de bibliotheek van Alblasserdam wordt op dinsdag 16 januari een ontmoetingsontbijt gehouden. Tijdens dit ontbijt is er naast een gezonde start van de dag aandacht voor vitaliteit door middel van een sportief randje. Daarnaast is er veel ruimte voor ontmoeting. Deelname is gratis. Er is plaats voor 30 deelnemers, opgeven kan bij Maria Remmers via: m.remmers@stichtingwelzijnalblasserdam.nl of via 078-2021220. het ontbijt duurt van 09.00 tot 11.00 uur.

woensdag 17 januari

Henry van Loon in Theater De Willem
20:15, Papendrecht, Theater De Willem. Henry van Loon verzorgt op woensdag 17 januari vanaf 20.15 uur een optreden in Theater De Willem aan de Van der Palmstraat in Papendrecht. Het kan snel gaan. Het ene moment zit je nog in je overcomplete schuur aan een bromfiets te sleutelen, het andere moment word je opperhoofd van een indianenstam. Maar niet voordat je als trots gezinshoofd met oergezellige kinderen hebt laten zien hoe gastvrijheid bedoeld is. Ondertussen speel je de lead in een musical. Het zou zomaar kunnen. Althans in het universum van Henry van Loon. En in zijn voorstelling Sleutelmoment zou het wel eens allemaal tegelijkertijd kunnen gebeuren.
Entree bedraagt 19 euro (inclusief consumptie). Er is geen pauze. Voor meer informatie of kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.

Kerkdiensten zondag 14 januari

ALBLASSERDAM - Baptisten Gem. 'De Hoeksteen' 09.30 uur br. B. Hoogewoning. De Alblashof/De Waard 11.00 uur ds. G.J. van Beek. Evang. Gem. 't Scheepke in Alblasserdam 09.00 uur J. van Beelen. Evang. Gem. Jozua Alblasserwaard 10.00 uur Nico Zwarts. Geref. Gem. Eben-Haezerkerk 09.30 uur ds. B. v.d. Heiden, 14.30 uur ds. M.H. Schot. Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur ds. O.M. v.d. Tang. Geref. Kerk De Haven 09.30 uur ds. B.C. van Wieren. Geref. Kerk Vrijgem. De Levensbron 09.00 uur ds. D.C. Meijer, H.A., 16.30 uur ds. J. Ophoff, H.A.. Herst. Herv. Gem. Alblasserdam 19.30 uur ds. W.J. Teunissen, bijbellezing (donderdag 11 januari). 09.30 en 18.00 uur ds. W.J. Teunissen. Herv. Elthetogem. Alblasserdam i.s.m. de Ver. van Vrijz. Herv. 10.00 uur mw. J. Lambregts. Herv. Gem. I Grote Kerk 09.30 uur ds. R.W. van Mourik, H.D., 18.00 uur ds. W. Meijer. Herv. Gem. II Ichthuskerk 09.30 uur ds. J.H. Reijm, 18.00 uur ds. G.C. Lock. Herv. Gem. III Ontmoetingskerk 09.30 uur ds. J. van Walsum. Immanuël, Gem. van het Levende Woord (De Havenkerk) 10.30 uur br. André Duijzer (Sabbat) (zaterdag 13 januari). Jehovah's Getuigen, Fazantstraat 20 10.00 uur Openbare lezing, 19.15 uur Bijbelstudie. Oud Geref. Gem. in Ned. 19.30 uur ds. R. Bakker, bijbellezing (donderdag 11 januari). 10.00 en 18.00 uur leesdienst.

KINDERDIJK - Herv. Gem. Kinderdijk 18.00 uur ds. A. van Lingen. Herv. Gem. Rehoboth 10.00 uur ds. A. van Lingen, 18.00 uur ds. G.C. de Jong.

NIEUW-LEKKERLAND - Geref. Kerk 09.30 en 18.30 uur ds. A.A. Wisman. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 10.45 uur ds. D.C. Meijer, H.A.. Herst. Herv. Gem. 19.30 uur ds. D. Heemskerk, bijbellezing (donderdag 11 januari). 09.30 en 18.00 uur ds. J. van Meggelen. Herv. Gem. Dorp 19.30 uur ds. A. de Lange, bijbellezing (donderdag 11 januari). 10.00 uur ds. E. Gouda, 18.30 uur ds. A. de Lange. Herv. Gem. Maranatha 09.30 uur ds. G.J. van Beek, 17.00 uur prof. E. Talstra, verdiepingsdienst. Vrije Baptisten Gem.(Maranathakerk, Mattenbies 1) 13.30 uur Martin Koornstra.

OUD-ALBLAS - Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. W. van Weelden.

PAPENDRECHT - Agape Pinkstergemeente, Papendrecht (Pr. Florisschool, Zuidkil 53) 10.30 uur br. Wicher Krabbe. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. S. Otten. Evang. Gem. De Schuilplaats (Schooldwarsstraat 50) 10.00 uur dienst. Geref. Kerk De Morgenster 10.00 uur ds. B. Rapp, 17.00 uur Burgemeester A.J. Moerkerke, Preek van de Leek. Herv. Gem. Bethlehemkerk 10.00 uur ds. J.A.L. Duijster, Doopdienst. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. W. Westland, 17.30 uur ds. R.W. de Koeijer. Herv. Gem. Sionskerk 09.30 uur ds. J.A.W. Verhoeven, 17.00 uur ds. J.C. Schuurman. Iglesia di Cristo 10.30 uur pastor Benjamin Coutinho. Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Verg. van Gelovigen (Pr. Florisschool) 09.30 uur Eredienst. Vrije Baptisten Gem. Papendrecht (Poldermolen 7) 10.00 uur ds. J. Lukasse.

STREEFKERK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. A.J. Kunz, 18.30 uur ds. T. van Bruggen.

zaterdag 13 januari

Nieuwjaarsconcert Excelsior

papendrecht • Het orkest van Excelsior Papendrecht onder leiding van Ruud Welle verzorgt op zaterdag 13 januari 2018 het traditionele Papendrechts Nieuwjaarsconcert. Excelsior biedt de luisteraars een gevarieerd programma, met een knipoog naar het beroemde Nieuwjaarsconcert in Wenen. Een deel van het concert zal gedirigeerd worden door gastdirigent Bertram Kleis, specialist op het gebied van muziek uit de beste Weense tradities. Kaartjes à 12,50 euro zijn te reserveren via www.theaterdewillem.nl of telefonisch via 078-6158226 (maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur). Aanvang concert om 20.15 uur.

Een voor een dienst in de Elimkerk

Het lied 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij staat op zondag 14 januari centraal tijdens de eerste een voor een dienst in de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan 178 in Papendrecht. Anita Stigter zal het gaan hebben over de levensvragen die bezongen worden in het lied en waar iedereen mee te maken krijgt. Hoe de Bijbel omgaat met deze levensvragen is echter ook verrassend actueel.

Concert Drechtsteden Jeugdorkest

Het Drechtsteden JeugdOrkest (DJO) geeft onder leiding van Casper van Nugteren op zaterdag 20 januari een nieuwjaarsconcert in het Energiehuis, Noordendijk 148 in Dordrecht. Het concert begint om 20.15 uur in theaterzaal Ketel 2. Kaarten à 4 euro zijn te bestellen via tobe.nl of aan de kassa van het Energiehuis. Dit jaar spelen de jonge talenten van het DJO muziek in de sfeer van Wenen.

Aan Tafel in de Schoorsteegt

Iedere woensdagmiddag is er een gezamenlijke maaltijd in de Schoorsteegt in Alblasserdam. Iedere woensdag is er een ander menu. Aanmelden kan via 078-6921515.

Medische diensten
13 en 14 januari

HUISARTSEN; Alblasserdam 078-2020020.

Graafstroom - Bleskensgraaf – Brandwijk – Molenaarsgraaf – Ottoland – Oud-Alblas – Wijngaarden (vrijdagavond 17.30 uur tot maandagochtend 08.00 uur.): 0184-691363
Waarneemgroep Alblasserwaard-West-Noord-West: Huisartsen Streefkerk – Nieuw-Lekkerland – Kinderdijk: 078-6542600.

Dekker stopt maar blijft De Alblas trouw

Leo Dekker. Foto: Richard van Hoek

alblasserdam • Leo Dekker stopt aan het eind van dit seizoen als hoofdtrainer bij De Alblas, maar gaat niet verloren voor de zaterdagderdeklasser. Hij wordt bestuurslid technische zaken op sportpark Souburgh.

"Het is straks mooi geweest", zegt Dekker, die is begonnen aan het laatste halve seizoen van een decennialange trainerscarrière. "En wat is er dan fijner dan je loopbaan te besluiten bij een selectie die helemaal aansluit bij wat ik prettig vindt. De spelersgroep van De Alblas is ambitieus, leergierig, enthousiast en talentvol. Je zou daar allemaal redenen in kunnen vinden om juist dóór te gaan als trainer, maar je kunt ook de conclusie trekken dat deze jongens mij precies de finishing touch brengen van al mijn jaren op het veld."

"Want zo zie ik het: mijn cirkel is straks rond. Ik begon ooit als trainer van de jeugd van EBOH, waar ik voetballers als Juul Ellerman en Ries Fok onder mijn hoede had. En nu eindig ik straks met een zelfde aangenaam gevoel bij een vereniging die ik in korte tijd aardig heb leren kennen en waarderen. Vandaar ook dat ik met plezier aan de slag ga binnen de TC."

Dekker (64) volgde de voorbije zomer Michel de Raad op als hoofdtrainer van De Alblas. "De insteek was helder: de club wilde tactisch en technisch groeien en sprak de ambitie uit om zich naar een hoger niveau te ontwikkelen", vertelt hij. "Vanaf de eerste dag van de voorbereiding zijn mijn collega Henk Stok en ik vol vuur aan de slag gegaan met de spelers. We mogen halverwege de competitie stellen dat het uitstekend loopt. Je ziet het aan ons voetbal, je merkt het aan de trainingsopkomst, je voelt het aan de geestdrift waarmee de jongens bezig zijn. En dan heb ik het niet alleen over de jonge voetballers, maar zeker ook over de relatief oudere spelers zoals André de Vos en Richard van den Berg. Ze willen met elkaar succes boeken, hebben daar ook écht iets voor over. Het is heerlijk om daar als trainer richting aan te mogen geven."

Dat De Alblas wil promoveren was al vanaf dag één van de voorbereiding duidelijk voor Dekker en de zijnen. "Het moet mogelijk zijn", zegt de coach. "Hoe dan ook: mijn opvolger krijgt straks een groep voor zijn neus die wíl presteren en daartoe ook de instrumenten heeft. Kortom: een fantastische uitdaging voor een nieuwe trainer. Kandidaten met de juiste drive en de ambitie om zichzelf te ontwikkelen kunnen zich melden bij Harold Verberkmoes, ons huidige bestuurslid technische zaken."

"Ik ga straks de nieuwe trainer op alle manieren ondersteunen, daar kan ie zeker van zijn. Ook zou ik het mooi vinden als mijn opvolger er voor kiest om met mijn collega Henk Stok te gaan samenwerken. Maar goed, eerst maar eens kijken wie de hoofdtrainersfunctie gaat krijgen."

Geen goede start voor Kinderdijk

alblasserdam • Korfbalvereniging Kinderdijk lijkt voorlopig af te moeten haken in de strijd om het kampioenschap. Zaterdag werd er gelijkgespeeld tegen Atlas.

Na de verloren wedstrijden tegen Korbatjo en Maassluis, had CKC Kinderdijk wat recht te zetten. Om mee te blijven doen voor het kampioenschap moest er gewonnen worden in Zeeland. Maar dat gebeurde niet.
In de eerste fase van de wedstrijd ging het gelijk op. Een reeks van vier doelpunten door Daan de Vrieze en Max Donkervoort zorgde voor een voorsprong van 3-6. De wedstrijd kantelde toen echter. Er werden veel fouten in de passing gemaakt en ook de goede aanvallen wist CKC Kinderdijk niet te belonen met een doelpunt. De heren van Atlas zorgden voor vijf doelpunten op rij, waardoor Kinderdijk 8-6 achter kwam te staan. De schade bleef toen echter nog beperkt. Ruststand: 10-10.
Na rust duurde het 8 minuten voordat er weer gescoord werd. Marjolein Verkerk maakte het eerste doelpunt van de tweede helft. Arjan Schook en Amanda Temmer volgden met een afstandschot. Ondanks de weinige doelpunten wist CKC Kinderdijk een voorsprong van 10-13 te bereiken. Echter kon er geen groter gat geslagen worden. Stephanie Smid, Koen Golverdingen en Marjolein Verkerk maakten plaats voor Simone Hoek, Jelle Lunenborg en Laura Verveer. De wissels konden helaas ook niet het verschil maken. In de laatste vier minuten wist Atlas tweemaal op rij te scoren. Dit resulteerde in een 14-14 eindstand. Een flinke teleurstelling voor CKC Kinderdijk, dat nu 5 punten achter staat op koploper Maassluis. Zaterdag 13 januari wordt er om 19.00 uur gespeeld tegen ODO uit Maasland.

PKC houdt één punt over aan thriller

papendrecht • PKC/SWKGroep heeft voor het eerst dit Korfbal Leagueseizoen puntverlies geleden. In het Friese Gorredijk werd de topper tegen LDODK/Rinsma Modeplein een bloedstollende kraker die uiteindelijk geen winnaar opleverde.

Bij rust was de stand al in evenwicht (12-12) en na een enerverende tweede helft, waarin PKC een 23-20 achterstand goedmaakte, stond ook bij het eindsignaal een gelijke stand op het scorebord: 26-26. PKC is nog wel koploper, met één punt voorsprong op TOP/SolarCompleet.

In de openingsfase waren de doelpunten schaars, met een 1-1 tussenstand na 5 minuten. Daarna begonnen de doelpunten te vallen en ontspon zich een spannend gevecht, waarbij de ene keer PKC op voorsprong stond en de andere keer LDODK het initiatief had. PKC kon een klein een gaatje slaan (8-11), maar in de slotminuut scoorde LDODK enkele malen achter elkaar, waardoor beide ploegen bij een 12-12 ruststand naar de kleedkamer gingen.

In de tweede helft was het eerst PKC dat het initiatief nam (13-15), maar LDODK herstelde het evenwicht en nam zelfs een 23-20 voorsprong. Nadhie, Richard en Johannis brachten PKC weer langszij (23-23). LDODK kwam nog twee keer op voorsprong, maar PKC weigerde te capituleren en wist beide keren te antwoorden. En toen dankzij uitgerekend Nadhie, die tegen Marjolein Kroon een heel moeilijke avond had, eindelijk weer eens een Papendrechtse voorsprong op het scorebord verscheen (25-26), mocht PKC zelfs voorzichtig denken aan de overwinning.

Luttele seconden later was het echter alweer gelijk: 26-26, met nog anderhalve minuut op de klok. Beide ploegen hadden nog uitzicht op de winst en voor het publiek was het nagelbijten. Beide ploegen deelden uiteindelijk de punten, na een geweldige wedstrijd die geen verliezer verdiende.

Anna en Phoebe clubkampioenen

De turners van Olympia.

papendrecht • Anna den Boef en Phoebe Overhand hebben zich zaterdag gekroond tot clubkampioenen bij gymnastiekvereniging Olympia Papendrecht.

Er werd in twee wedstrijden geturnd om de titels van clubkampioen van Olympia Papendrecht. Alle wedstrijdturnsters deden mee aan deze eerste wedstrijd van het nieuwe jaar, zowel bij de verplichte oefenstof als bij de keuze oefenstof. In de ochtend turnden de turnsters van de verplichte oefenstof hun wedstrijd in de Olympiaan. Anna den Boef werd clubkampioen, voor Mila Lopez en Mirjam Vroegindeweij. Anna liet keurige oefeningen zien op vloer en balk. Mila en Mirjam waren de beste in hun categorie, respectievelijk de pre-instap en het team Rayon Turn Toernooi D1.

Naast deze gouden medaillewinnaars voor de meerkamp, de beste scores over de vier toestellen sprong, brug, balk en vloer, waren er ook toestelmedailles te winnen. Op sprong waren de beste drie Anna, Britt en Ivana, op brug gingen de medailles naar Mila en Sterre op de eerste plek en Suze op de derde plek. Op balk was Mila de beste, gevolgd door Anna en Mirjam. Op vloer mochten Anna en Mirjam de gouden medaille in ontvangst nemen en werd Aranne derde.

Keuze oefenstof

's Avonds werd er geturnd om het clubkampioenschap bij de keuze oefenstof. Deze wedstrijd werd bij O&O Zwijndrecht geturnd en was voor de turnsters van O&O en Olympia tegelijkertijd een testwedstrijd voor het nieuwe seizoen. Phoebe Overhand mocht zich aan het eind van de wedstrijd de beste noemen op de meerkamp.

Geen goede start voor CKC Kinderdijk

Geen goede start voor CKC Kinderdijk

ALBLASSERDAM • Korfbalvereniging Kinderdijk lijkt voorlopig af te moeten haken in de strijd om het kampioenschap. Zaterdag werd er gelijkgespeeld tegen Atlas.

Na de verloren wedstrijden tegen Korbatjo en Maassluis, had CKC Kinderdijk wat recht te zetten. Om mee te blijven doen voor het kampioenschap moest er gewonnen worden in Zeeland. Maar dat gebeurde niet.

In de eerste fase van de wedstrijd ging het gelijk op. Een reeks van vier doelpunten door Daan de Vrieze en Max Donkervoort zorgde voor een voorsprong van 3-6. De wedstrijd kantelde toen echter. Er werden veel fouten in de passing gemaakt en ook de goede aanvallen wist CKC Kinderdijk niet te belonen met een doelpunt. De heren van Atlas zorgden voor vijf doelpunten op rij, waardoor Kinderdijk 8-6 achter kwam te staan. De schade bleef toen echter nog beperkt. Ruststand: 10-10.

Na rust duurde het 8 minuten voordat er weer gescoord werd. Marjolein Verkerk maakte het eerste doelpunt van de tweede helft. Arjan Schook en Amanda Temmer volgden met een afstandschot. Ondanks de weinige doelpunten wist CKC Kinderdijk een voorsprong van 10-13 te bereiken. Echter kon er geen groter gat geslagen worden. Stephanie Smid, Koen Golverdingen en Marjolein Verkerk maakten plaats voor Simone Hoek, Jelle Lunenborg en Laura Verveer. De wissels konden helaas ook niet het verschil maken. In de laatste vier minuten wist Atlas tweemaal op rij te scoren. Dit resulteerde in een 14-14 eindstand.

Een flinke teleurstelling voor CKC Kinderdijk, dat nu 5 punten achter staat op koploper Maassluis. Zaterdag 13 januari wordt er om 19.00 uur gespeeld tegen ODO uit Maasland.

Scores CKC Kinderdijk: Max Donkervoort 4x, Daan de Vrieze en Arjan Schook 3x, Marjolein Verkerk 2x, Stephanie Smid en Amanda Temmer 1x.

BCA bestaat in 2018 vijftig jaar

alblasserdam • Badmintonclub Alblasserdam (BCA) bestaat in 2018 vijftig jaar. Dit willen ze graag met hun leden en oud-leden vieren tijdens de feestelijke opening van het jubileumjaar op zaterdagmiddag 17 februari 2018. Het programma begint met een ontvangst tussen 13.00 en 13.30 uur. Om 13.30 uur start een badmintonclinic, die tot 15.30 uur duurt. Daarna is er tot 17.00 uur een receptie. Oud-leden die willen komen op 17 februari kunnen zicht tot 15 januari 2018 aanmelden via bcajubileum@gmail.com. Heeft iemand nog oude foto's van activiteiten of wedstrijden van BCA, dan ontvangt de organisatie die ook graag via bcajubileum@gmail.com.

Alblasserdam gaat door met trainer

alblasserdam • Het bestuur van voetbalvereniging Alblasserdam heeft het contract met Dennis Schoonewil met twee jaar verlengd. Hiermee gaat hij zijn derde seizoen in als trainer bij de Damdorpers. Met de overige stafleden zijn de gesprekken nog gaande. Alblasserdam staat momenteel elfde in de 3e klasse C, maar moet nog twee wedstrijden inhalen.

Vier dames winnen Nieuwjaarsdrive

dordrecht • Het District Dordrecht van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) organiseerde afgelopen zaterdag haar traditionele Nieuwjaarsdrive. 180 bridgers wensten elkaar niet alleen nieuwjaar maar streden als afgevaardigden van hun verenigingen ook om de Verenigingsbeker. Die strijd werd gewonnen door het team van Hartenvrouw, een vereniging bestaande uit uitsluitend dames uit de hele regio.

Schaakcursus

alblasserdam • In de bibliotheek van Alblasserdam wordt vanaf zaterdag 13 januari van 10.30 tot 11.45 uur een schaakcursus gehouden. De cursus is bedoeld voor mensen die de spelregels van het schaakspel kennen en af en toe een potje spelen, maar meer willen weten over tactiek en strategie. De cursus bestaat in totaal uit tien lessen, gegeven van 10.30 tot 11.45 uur. Iedereen vanaf 12 jaar mag meedoen. Kosten zijn 25 euro. Opgeven bij meinte.smink@gmail.com.

Gelijkspel voor dammers

alblasserdam • Hoewel de kansen er waren voor damvereniging Alblasserdam tegen Molenaarsgraaf 2 was een gelijkspel vorige week toch het uiteindelijke resultaat.
In de tweede klasse van de nationale competitie was er een spannende wedstrijd tussen twee gelijkwaardige teams. Alblasserdam kwam twee keer op voorsprong door overwinningen van Mijndert Verkaik en Rien Visser, maar Molenaarsgraaf wist ook twee keer tegen te scoren. Damvereniging Alblasserdam blijft vijfde in de tussenstand.

'Drenthe 200' uitgereden

alblasserdam • Henk Tukker uit Alblasserdam heeft donderdag de loodzware mountainbikemarathon Drenthe 200 uitgereden. Tukker finishte als 408e na iets meer dan vijftien uur en een kwartier. De koude en natte omstandigheden tijdens de ruim 200 kilometer lange marathon door het Drentse landschap, met start en finish in het donker, zorgden voor een loodzware koers. Van de ruim 1200 deelnemers volbrachten er nog geen 500 de tocht. Zij trotseerden onder meer in modderpoelen veranderde zandpaden en kregen ook te maken met winterse buien.

Gelijkspel voor Alblasserdamse dammers

Gelijkspel voor Alblasserdamse dammers

ALBLASSERDAM • Hoewel de kansen er waren voor damvereniging Alblasserdam tegen Molenaarsgraaf 2 was een gelijkspel vorige week toch het uiteindelijke resultaat.

In de tweede klasse van de nationale competitie was er een spannende wedstrijd tussen twee gelijkwaardige teams. Alblasserdam kwam twee keer op voorsprong door overwinningen van Mijndert Verkaik en Rien Visser, maar Molenaarsgraaf wist ook twee keer tegen te scoren. Damvereniging Alblasserdam blijft vijfde in de tussenstand.

Henk Tukker uit Alblasserdam voltooi extreme mountainbikemarathon Drenthe 200

Henk Tukker uit Alblasserdam voltooi extreme mountainbikemarathon Drenthe 200

ALBLASSERDAM • Henk Tukker uit Alblasserdam heeft donderdag de loodzware mountainbikemarathon Drenthe 200 uitgereden.

Tukker finishte als 408e na iets meer dan vijftien uur en een kwartier. De koude en natte omstandigheden tijdens de ruim 200 kilometer lange marathon door het Drentse landschap, met start en finish in het donker, zorgden voor een loodzware koers. Van de ruim 1200 deelnemers volbrachten er nog geen 500 de tocht. Zij trotseerden onder meer in modderpoelen veranderde zandpaden en kregen ook te maken met winterse buien.

Winnaar Bas Peters, in 2004 op het onderdeel mountainbike als dertiende geëindigd tijdens de Olympische Spelen, reed Drenthe 200 in ruim acht en half uur.

Alblasserdam verlengt twee jaar met technische staf

Alblasserdam verlengt twee jaar met technische staf

alblasserdam • Het bestuur van vv Alblasserdam heeft het contract met de technische staf van de hoofdmacht met twee jaar verlengd.

Dennis Schoonewil, Bram Rikkers en Patrick van Galen gaan komende zomer aan hun derde seizoen -in deze functie- op Souburgh beginnen.

Alblasserdam staat momenteel elfde in de 3e klasse C, maar moet nog twee wedstrijden inhalen.

Vier dames winnen Nieuwjaarsdrive bridgen district Dordrecht

de winnaars, met v.l.n.r. Wiennie Hoeflaak, Ieneke van der Graaf, Wil van der Wijst, Emmy Kennedie en de voorzitter Peter Grabau.

Vier dames winnen Nieuwjaarsdrive bridgen district Dordrecht

DORDRECHT • Het District Dordrecht van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) organiseerde afgelopen zaterdag haar traditionele Nieuwjaarsdrive.

180 bridgers wensten elkaar niet alleen nieuwjaar maar streden als afgevaardigden van hun verenigingen ook om de Verenigingsbeker.

Die strijd werd gewonnen door het team van Hartenvrouw, een vereniging bestaande uit uitsluitend dames uit de hele regio.

Op de foto de winnaars, met v.l.n.r. Wiennie Hoeflaak, Ineke van der Graaf, Emmy Kennedie, Wil van der Wijst en de voorzitter Peter Grabau.