HK Vianen

4 december 2018

HK Vianen 4 december 2018


Schrijfmarathon in Bibliotheek Vianen

vianen • Amnesty Vianen organiseert zaterdag 8 december in het kader van de Internationale Dag van de Mensenrechten de jaarlijkse schrijfmarathon in Bibliotheek Vianen. Tijdens deze Write for Rights-actie schrijven wereldwijd honderdduizenden mensen naar autoriteiten van verschillende landen. De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Dit jaar staan vrouwelijke activisten centraal. Iedereen die wil meedoen kan op zaterdag 8 december van 10:00 tot 16:00 uur terecht aan de koffietafel in de bieb. Daar kunnen deelnemers aan de hand van voorbeeldteksten hun brief of solidariteitskaart schrijven. Op vrijdag 7 en zaterdag 8 december staat de werkgroep ook met een kraam met kerstkaarten en kaarsen in het winkelcentrum op de Lijnbaan te Vianen. Voorbijgangers kunnen daar ook een petitie tekenen.

q www.amnesty.nl/write-for-rights-2018/

Joris' Kerstboom in de bieb

vianen • In Bibliotheek Vianen is van donderdag 6 tot en met zaterdag 29 december een Joris' Kerstboom te vinden, geïnspireerd op het KRO-NCRV tv-programma van presentator Joris Linssen, waarin hij mensen uitnodigt een boodschap voor een dierbare in de boom te hangen en hun verhaal te delen. In de Bibliotheek Vianen kunnen bezoekers de komende tijd hetzelfde doen. In 183 bibliotheekvestigingen door heel Nederland staat in de maand december een opgetuigde kerstboom. Bezoekers worden uitgenodigd om hun dierbare in het licht te zetten. Ook in Bibliotheek Vianen. Bij de kerstboom staat een tafel met kerstballen. Bezoekers kunnen een kerstbal vullen met hun persoonlijke boodschap, een tekening of een foto van een persoon die veel voor hen betekent. Ze kunnen een reddende engel bedanken, sorry zeggen of een hechte vriendschap vieren. Zo groeit de boom uit tot een echte Joris' Kerstboom.


Van Soest verlengt contract bij LRC

Arwin van Soest maakte afgelopen zomer de overstap van HSSC'61 naar eersteklasser LRC Leerdam. De jonge aanvallende middenvelder gunde zich de tijd zich aan te passen en aan het niveau te wennen. Hij veroverde direct een basisplaats en speelde dit seizoen alles. Onlangs verlengde hij zijn contract in Leerdam. Mijn insteek is altijd geweest hier zeker twee of drie jaar te blijven. De club kwam vroeg, daar spreekt vertrouwen uit. En ze straalden ook uit mij te willen houden."

Vianen koopt plas Middelwaard

Provincie Utrecht heeft het recreatiegedeelte van plas Middelwaard verkocht aan gemeente Vianen - en dus: gemeente Vijfheeerenlanden. Enige eis: dat de plas publiek en vrij toegankelijk blijft. Vianen ziet de plas als een mooie kans om nog meer toeristen naar Vianen te trekken. Als het aan de gemeente ligt, komt er een horecapaviljoen met speelvoorzieningen. De aankoopsom bedroeg 155.000 euro. Maar: als tegemoetkoming aan de onderhoudskosten krijgt Vianen zo'n 2 ton.

Breincafé Camino start januari

Nieuw in Vianen: Breincafé Camino. Een initiatief van gemeente Vianen en Stichting Welzijn Vianen (SWV), die het dementievriendelijk maken van de gemeente hoog in het vaandel hebben staan. Breincafé Camino moet een laagdrempelige ontmoetingsplek worden voor mensen met geheugenklachten. Er is ruimte voor ontmoeting, maar coördinator Petra de Vries wil - in overleg met de doelgroep - ook graag activiteiten optuigen. Immers: "Het leven stopt niet bij dementie."

'Vianen behoudt eigen karakter'

"Vianen blijft ook na de herindeling de hechte gemeenschap die zij is. Met dat eigen karakter. En altijd vrijgevochten." Dat zei commissaris van de koning Willibrord van Beek donderdag tijdens de laatste raadsvergadering in theater Helsdingen. Er waren ook toespraken van de raadsleden Nieuwenhuis (VVD), Kamstra (ChristenUnie) en Den Hertog (SGP). Aan zes langzittende politici werden Viaanse noten uitgereikt en ook de prijzen van de ideeënwedstrijden werden bekend gemaakt.

Reinis Young in ´t Pakhuis Foto: Nico Van Ganzewinkel

• Gitaar-virtuoos Reinis Jaunais AKA Reinis Young uit Letland was donderdag te gast op het kleinste podium van Vianen: 't Pakhuis. Hij reist bijna non-stop de wereld over met zijn gitaar en in zijn eigenzinnige stijl gebruikt hij zijn gitaar ook als een percussie-instrument.

dinsdag 4 december • jaargang 27 no 49

editie Vianen

Bewoners en wethouder ruziën over bomen

vianen • Wil Ammerlaan overhandigde woensdagmiddag namens zes families van het Viaanse appartementengebouw Bestevaer in totaal 281 handtekeningen aan wethouder Frank Meurs. De bewoners willen met de handtekeningenactie duidelijk maken dat ze geen bomen terug willen voor hun woonkamerraam.

De steunbetuigingen kwamen van bewoners uit de zijstraten van de Leyenborch: de Gildenborch, de Rijsenborch en de Merenborch.

Twee jaar geleden werden twee platanen aan de Leyenborch verwijderd. De bomen stonden voor de ramen van de zes appartementen aan de zuidgevel van de Bestevaer. De gemeente wilde twee andere bomen terug. De bewoners vreesden echter dat de voorgestelde bomen, die meer dan 14 meter hoog worden en meer dan vier meter breed, op termijn dezelfde problemen gaan veroorzaken. Namelijk het beperken van daglicht in hun kamer. Tijdens een eerder gesprek in november 2017 kwamen de bewoners en de wethouder tot een compromis: in plaats van twee bomen zouden struiken worden teruggeplaatst. De bewoners boden aan om deze voor eigen rekening aan te schaffen.

Volgens de bewoners kwam de wethouder zijn afspraken niet na. In januari 2018 meldde hij in een brief dat er toch bomen zouden komen. De bewoners voelden zich bedrogen en dienden een klacht in. Ook namen ze een advocaat in de arm. De zaak loopt inmiddels behoorlijk hoog op. De bewoners beweren dat Meurs in een recent krantenbericht leugens heeft verspreid. "Het ontbreekt in deze kwestie niet alleen aan redelijkheid en billijkheid, maar ook aan enkele morele principes, als betrouwbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid."


Wethouder Frank Meurs zegt in een reactie dat hij wel degelijk rekening probeert te houden met de wensen van de bewoners. "Daar hebben we uitgebreid over gesproken. Daarom kiezen we hier bij de vervanging ook voor bomen die veel smaller blijven. Maar een prachtige laan met bomen wordt natuurlijk nooit een straat met struiken."

Volgens Meurs kwamen de bewoners ook met klachten over het onderhoud van de laan. "Dat staat natuurlijk los van de vervanging van enkele bomen. Maar ik heb toegezegd nog dit jaar een onderhoudsinspectie uit te laten voeren en eventueel achterstallig onderhoud daarna weg te werken."

Gemeente Vianen koopt put Middelwaard

vianen • De gemeente Vianen heeft het recreatiegedeelte van de put Middelwaard van de provincie gekocht. De aankoopsom bedraagt 155.000 euro. De raad ging dinsdagavond akkoord met het voorstel

Met de aankoop garandeert de gemeente dat het terrein en de (buiten)zwemgelegenheid publiek en vrij toegankelijk blijft. Daarnaast vormt de put Middelwaard volgens de gemeente "een welkome aanvulling in de aantrekkingskracht van Vianen".

"In samenwerking met een horecaondernemer kan dit gebied bijvoorbeeld worden ontwikkeld tot een hoogwaardig recreatieterrein met een horecapaviljoen, ligweide, zwemplas, speelvoorzieningen en wandelroutes, met aandacht voor minder-validen", zo schrijft het college in het raadsvoorstel.

De put Middelwaard heeft als recreatieve voorziening een belangrijke lokale functie. Per jaar trekt het meer dan 16.000 bezoekers, waarvan 88 procent uit de directie omgeving komt.

Onderhoud

Door de aankoop van dit deel van de plas zit de gemeente (nu nog Vianen, straks Vijfheerenlanden) vast aan het onderhoud. De provincie heeft een gewenningsbijdrage van 205.000 euro toegezegd.

De gemeente meldt in het raadsvoorstel nog dat er in de Put licht verhoogde gehalten gevonden zijn van onder andere slakken, cadmium, cobalt en nikkel. "Deze gehalten in de grond en in het grondwater brengen geen onaanvaardbare risico's met zich mee. Er worden geen belemmeringen gezien voor het huidige en toekomstige gebruik van de locatie als recreatieplas met parkeerterrein."

Honden

De raad ging dinsdag unaniem akkoord met het voorstel. Christa Hendriksen (D66) benadrukte dat het gebied rond de Middelwaard veel gebruikt wordt door wandelaars en ook door mensen die daar hun hond uitlaten. "Ik zou graag willen dat we daar niet aan gaan rommelen." Dat is inderdaad het geval. Wethouder Leendert Wijnmaalen: "Het gebied blijft vrij toegankelijk voor iedereen. Dus ook voor mensen met een smalle beurs."

De exploitatie zal er volgens de wethouder op gericht zijn dat iedereen zich in het gebied op een fatsoenlijke manier kan begeven. "Het moet netjes en veilig zijn."

Opnieuw Lichtjesavond in Leerdam

Lichtjesavond 2017 op de begraafplaats in Leerdam. Foto: Nico van Ganzewinkel

leerdam • In de donkere dagen van december voelen veel mensen nog meer dan anders het verlies en gemis van hun dierbaren.

Daarom organiseert de LBV Vereniging voor Uitvaartbegeleiding op donderdag 13 december opnieuw een Lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats in Leerdam. "Het verlies en het gemis zijn er altijd, maar worden op bepaalde momenten - zoals tijdens de donkere dagen voor Kerst – extra versterkt." Deze openingswoorden sprak werkgroeplid Ben de Weerd donderdag 14 december 2017 in rouwcentrum Rehoboth aan de Tiendweg in Leerdam tijdens het officiële gedeelte van Lichtjesavond. Lichtjesavond 2017 heeft op veel mensen diepe indruk gemaakt. Vandaar dat de LBV Vereniging voor Uitvaartbegeleiding - samen met vele vrijwilligers en in samenwerking met gemeente Leerdam – het initiatief heeft genomen om dit jaar op donderdag 13 december opnieuw een Lichtjesavond te houden. "De behoefte is groot. De Lichtjesavond Leerdam e.o. is speciaal en maakte diepe indruk op de vele bezoekers. Er voor elkaar zijn op zo'n liefdevolle manier geeft niet alleen troost, kracht en moed, maar vooral hoop", zegt De Weerd. Op 13 december is de begraafplaats tussen 18:45 en 21:00 uur verlicht met vuurkorven en andere verlichting. Nabestaanden kunnen brandende kaarsjes op de graven plaatsen, als een warme herinnering aan hun dierbaren. Bezoekers kunnen een eigen lichtje meenemen of krijgen een kaarsje op de begraafplaats. Ook bestaat de mogelijkheid om voorwerpen of foto's op te hangen. Er kunnen gedichten worden gemaakt en voorgelezen en op de achtergrond is er toepasselijke muziek. Lichtjesavond is een jaarlijkse bijeenkomst voor iedereen die zijn of haar dierbare(n) in een sfeervolle en ingetogen omgeving wil gedenken. Ook voor kinderen is deze avond geschikt. Omdat Lichtjesavond Leerdam niet vanuit een kerkelijke of maatschappelijke groepering wordt georganiseerd, heeft de bijeenkomst een neutraal karakter. Zodoende kan iedere bezoeker, ongeacht religieuze of culturele achtergrond, zich aangesproken voelen door deze herdenking.

Gezocht: secret santa's

vianen • Vianenvoorelkaar zoekt secret santa's, oftewel: mensen die de kerst wat leuker of gezelliger willen maken voor iemand, die door wat voor reden dan ook een niet zo gezellige kersttijd tegemoet gaat. Bijvoorbeeld: door eenzaamheid of omdat het geld voor cadeautjes of een kerstdiner ontbreekt. Daarom roept Vianenvoorelkaar de inwoners van Vianen op om iets voor een ander te doen in de feestmaand december. Er worden allerlei secret santa's gezocht. Het idee van een secret santa is dat iemand in het geheim een cadeautje koopt voor iemand anders. "Nu gaan wij geen cadeautjes uitdelen maar wel een helpende hand of een lieve boodschap", legt Simone Visser, coördinator Vianenvoorelkaar uit. "We zoeken bijvoorbeeld 'smullende santa's' die een lekkere maaltijd op tafel kunnen zetten of 'sympathieke santa's', die wel houden van een praatje." Vianenvoorelkaar gaat zelf ook aan de slag. Vrijwilligers gaan kerstkaarten schrijven aan mensen, die wat extra aandacht of gewoon een beetje liefde tijdens de feestdagen kunnen gebruiken. Iemand opgeven hiervoor kan via de website. Daar kunnen mensen zich ook melden als secret santa.

q vianenvoorelkaar.nl/secretsanta

'Bloemenhuis' naar Zederik

zederik • Wethouder Maks van Middelkoop krijgt woensdag 5 december een schilderij van het bloemenhuisje van Lakerveld. Het schilderij wordt aan gemeente Zederik geschonken door Cornelis Peters uit Den Haag. Het schilderij is gemaakt door A.C. Sleeswijk en wordt gedateerd rond 1910/1920. Het 'bloemenhuisje' (in 1953 afgebroken) werd zo genoemd omdat de bewoners veel werk maakten van de bloemen rondom de woning. Dankzij deze schenking wordt verdwenen onroerend erfgoed in de gemeente Zederik door middel van een schilderij toch bewaard voor de huidige en toekomstige generaties.

Ruim zes ton extra voor Viaanse projecten

vianen • De gemeenteraad van Vianen heeft op de valreep nog een bedrag van 687.000 euro toegekend voor projecten in het centrum en het landelijk gebied en voor projecten op het gebied van duurzaamheid, bedrijventerreinen en het sociaal domein. Het gaat om restantbudgetten uit de zogenaamde investeringsagenda.

Er worden gelden beschikbaar gesteld voor de restauratie van retabel/altaar (35.500 euro), een verlichtingsplan voor de Voorstraat (55.000 euro), herstructurering Lijnbaan (35.000 euro), project kasteeltuin van stichting Hof van Brederode (18.000 euro) en verhoging van de subsidie voor de herbouw van de wipkorenmolen (4.945 euro). Er is ook goed nieuws voor de 27 Vianezen die eerder al een beeldkwaliteitssubsidie hadden aangevraagd. In eerste instantie zijn de aanvragen afgewezen omdat het beschikbaar gestelde budget op was. De aanvragen worden opnieuw getoetst en toegewezen als ze aan de voorwaarden voldoen. Het gaat in totaal om een bedrag van 137.200 euro.

Bureau Binnenstad mag ook nog een half jaar langer doorgaan. Het bureau is als praktische communicatielaag voor alle vernieuwing in de binnenstad een doorslaand succes gebleken. "Veel vermeende ruis rondom vernieuwingen is hierdoor in de kiem gesmoord", aldus de gemeente. Omdat nog niet alle activiteiten in de Voorstraat en in de omgeving van de Voorstraat zijn beëindigd, wordt een extra bedrag beschikbaar gesteld van 34.300 euro.

Voor het landelijk gebied gaan respectievelijk bedragen van 10.000 en 40.000 naar de verdere optimale ontwikkeling van put Helsdingen en put Middelwaard. Sport- en cultuurcentrum Helsdingen wordt voorzien van zonnepanelen. Kosten 60.000 euro. Ook komt er een onderzoek naar bedrijventerreinen (25.000 euro). In wijk De Hagen wordt een brede schoolcoördinator sociale veiligheid aangesteld (79.000 euro). Ten slotte komt er financiële ondersteuning voor functionele digibeten (31.000 euro) en ook de minimagroepen krijgen een bedrag van 50.000 euro. Er is in totaal 72.055 euro nodig voor extra inhuur.

Viaanse Noot voor Hans van Breukelen

Bloemen en een Viaanse Noot voor Hans van Breukelen. Foto: Peter Verbeek

vianen • Tijdens de algemene ledenvergadering van Brederodes maandag kreeg scheidend voorzitter Hans van Breukelen een Viaanse Noot uitgereikt door burgemeester Wim Groeneweg.

Als vader van vier voetballende zoons is Van Breukelen al sinds het begin van jaren negentig betrokken bij Brederodes. Eerst als rijouder, later onder andere als lid van de jeugdafdeling, de sponsorcommissie en de werkgroep die jaarlijks het Internationaal Jeugdtoernooi organiseert. In 2003 werd hij gekozen tot voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur van Brederodes. Samen met de andere bestuursleden ijverde hij bij de gemeente Vianen voor de uitbreiding van de trainingsfaciliteiten door de aanleg van drie kunstgrasvelden. Het sportieve succes van de zaterdagafdeling, die relatief snel van de vijfde naar de tweede klasse promoveerde, zal hem altijd bij blijven. Omgekeerd beschouwt hij de leegloop van de zondagafdeling als een dieptepunt. In de gemeente Vianen was Van Breukelen politiek actief voor Lokaal Alert (tegenwoordig VHL Lokaal). Hij stond op de kandidatenlijst, woonde fractievergaderingen bij en was betrokken bij campagne-activiteiten van de partij. De algemene ledenvergadering was eigenlijk al afgelopen toen Hans Buitenhuis zijn opwachting maakte. Als ambassadeur van de KNVB overhandigde hij Van Breukelen de gouden speld. "Ik ben overdonderd door alles wat vanavond is gebeurd en gezegd", reageerde de scheidende voorzitter. "Dat ik een Viaanse Noot zou krijgen had ik niet verwacht. Ook de gouden waarderingsspeld van de KNVB was voor mij een complete verrassing."

Drinkwaterprijs Oasen stijgt licht

regio • In 2019 kost 1000 liter drinkwater bij Oasen 1,16 euro. Dat is 2 cent meer dan in 2018. Ook het vastrechttarief stijgt in 2019, van 75,68 euro naar 77,83 euro. Oorzaak van beide stijgingen is de verhoging van het btw- tarief van 6 naar 9 procent. Exclusief belastingen daalde het kubieke metertarief een cent en bleef het vastrecht gelijk. Het drinkwaterbedrijf blijft investeren in het verder verbeteren van de drinkwatervoorziening. De dalende kostprijs was mogelijk door slimmer en efficiënter te werken. Door de prijsverhoging in 2019 betaalt een gemiddeld gezin voor de waterrekening van Oasen op jaarbasis 4,93 euro meer dan in 2018. De 24 gemeentelijke aandeelhouders van Oasen keurden het nieuwe tarief dinsdag goed.

Sap en stroop van hoogstamfruit

schoonrewoerd • Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden verkoopt ook dit jaar weer streekproducten gemaakt uit het geoogste hoogstamfruit. De vrijwilligers van de natuur- en vogelwacht onderhouden al jaren een aantal hoogstamfruitbomen in deze regio. Om het noodzakelijke onderhoud te te financieren, wordt het afkomende fruit verkocht. Voor de verkoop wordt een groot gedeelte hiervoor verwerkt tot fruitsappen en een appelperenstroop. De beschikbare producten bevatten geen toevoegingen en zijn gemaakt uit onbespoten appels en peren. De producten zijn te koop in het natuurcentrum, ook in geschenkverpakking. Meer informatie is verkrijgbaar via de website van de natuur- en vogelwacht.

q www.natuurcentrum.nl

Foto: aangeleverd

Het kinderkoor van basisschool De Wegwijzer in Vianen heeft donderdag een opgetreden voor de bewoners van Hof van Batenstein. De kinderen brachten hier verschillende sinterklaasliedjes ten gehore.

Vrees voor meer lokale partijen

Dick den Hertog, nestor van de Viaanse raad. Foto: Nico van Ganzewinkel

vianen • De herindeling in de Vijfheerenlanden zou wel eens kunnen leiden tot de oprichting van meer lokale partijen. Dat betoogde Siebolt Nieuwenhuis (VVD) afgelopen donderdag tijdens de buitengewone en tevens laatste raadsvergadering in een tot de laatste plaats gevulde zaal van het nieuwe Theater Vianen.

"Kan ieder raadslid zich voegen in de nieuwe raad naar haar achterban in de hele Vijfheerenlanden of gaan de belangen van de inwoners van Vianen, dan wel Leerdam dan wel Zederik, prevaleren boven het grote Vijfheerenlanden-belang? Voelen de kernbewoners in de Vijfheerenlanden zich nog wel gehoord? En hoe zit dat binnen fracties?" Volgens Nieuwenhuis zal de kernbetrokkenheid in sterkte eerder toenemen dan afnemen. "En dat kan leiden tot nieuwe lokale partijen. De vraag is dus relevant: is straks de tijd rijp voor de Viaanse Volks Partij, Leerdam Vooruit en Zederik Nu, of houden we hart en voeten droog?"

Seniorenwoningen
Tirtsa Kamstra (ChristenUnie) benadrukte dat Viaanse raad nou niet bepaald representatief was voor de Viaanse samenleving. "Als deze raad representatief is voor de samenleving denk ik dat het hard nodig is om het aantal seniorenwoningen uit te gaan breiden." Het percentage vrouwen is volgens Kamstra dramatisch laag. "Dat er zo weinig vrouwen zijn die in de raad willen blijf ik toch wel een beetje gek vinden. Kijk naar scholen. Als er iets geregeld moet worden. Wie staan er dan als eerste klaar? Juist ja: de moeders. Als er een enquête wordt gehouden wat er nou moet verbeteren, wie vult hem dan in? Juist: veelal vrouwen. Als er iets gebeurt in een dorp of een wijk en er moet actie ondernomen worden, wie beginnen dan als eerste met die actie? De vrouwen." Vrouwen staan volgens Kamstra dus heel vaak aan het begin van actie. "En op de plek waar je echt het verschil kan maken zijn ze zo slecht vertegenwoordigd."

Raadsnestor Dick den Hertog memoreerde in zijn speech aan enkele burgemeesters die Vianen heeft gehad. Zoals de welbespraakte jonkheer Beelaerts van Blokland, die burgemeester was van 1967 tot 1971. De inmiddels 86-jarige was vrijdag één van de eregasten. "Van wijlen mijn illustere voorganger Van Duivendak heb ik veel positiefs over u gehoord", zei Den Hertog. Diny Koreman was maar liefst 20 jaar burgemeester van Vianen. Zij kreeg het volgens Den Hertog direct voor haar kiezen, want twee weken na haar aantreden, op 14 februari 1991, ontplofte de vuurwerkfabriek aan de Diefdijk. "Weliswaar op Culemborgs grondgebied, maar met grote impact voor bewoners van Everdingen en Zijderveld."

En sinds 2011 is Wim Groeneweg de burgemeester van Vianen. "U bent een burgemeester, maar ook een burgervader", aldus Den Hertog lovend. "De laatste burgemeester van Everdingen en Hagestein was Van de Gronde. Toen, eind 1981 heb ik, weliswaar met een kwinkslag, gezegd: met burgemeester Van de Gronde gaat de zelfstandigheid van Everdingen ten gronde. En nu, eind 2018, zegt ik - ook met een kwinkslag: burgemeester Groeneweg geeft heel Vianen weg."

Cheques voor winnaars ideeënwedstrijd

Een cheque van 7500 euro voor het dorp Hagestein. Foto: Nico Van Ganzewinkel

vianen • Dorpshuis De Biezen, Stichting de Iris, initiatiefnemer Maike Mossel van het Speelkasteel in Amaliasein en Hagestein Vitaal zijn de winnaars geworden van de ideeënwedstrijden voor een afscheidscadeau in Vianen.

De prijzen werden donderdagmiddag uitgereikt tijdens de laatste buitengewone raadsvergadering in theater Helsdingen

Inwoners konden dit najaar een projectidee indienen dat ten goede komt aan de gemeenschap. De gemeenteraad boog zich in vier raadswerkgroepen over de ideeën in de categorieën sport, cultuur, buurt en zorg. Zij selecteerden elk drie projecten.

De genomineerden deden via een filmpje op www.vianen.nl een oproep om op hen te stemmen. Inwoners konden in elke categorie stemmen op zijn of haar favoriete project.

De hoofdprijs in elke categorie was een geldbedrag van 7500 euro, de tweede prijs een geldbedrag van 5000 euro en de derde prijs een geldbedrag van 2500 euro.

Buurt

In de categorie buurt won de ontmoetingsruimte in dorpshuis De Biezen, ingediend door Hagestein Vitaal, 7.500 euro, de met kerst verlichte poorten, aangevraagd door Kerst in de Vrijstad, kreeg 5.000 euro en Hof van Brederode won 2.500 euro voor de zo gewenste tuinbanken.

Cultuur

In de categorie sport kwam de duofiets voor Stichting De Iris als winnaar uit de bus. Zij wonnen 7.500 euro. De hindernisbaan voor Sportpark Blankensteijn, ingediend door HV Omega, won 5.000 euro en Oranjevereniging Zijderveld kreeg 2.500 euro voor een tafeltennistafel.

In de categorie cultuur kreeg het Speelkasteel in Amaliastein, ingediend door Maike Mossel, de meeste stemmen. Het lichtornament voor het Paardenmarktcomité won 5.000 euro en Oranjevereniging Zijderveld ontving 2.500 euro voor een gedenkplek voor dodenherdenking.

In de categorie zorg sleepte Hagestein Vitaal het hoogste bedrag in de wacht voor de huisartsenruimte in het dorpshuis, won De Iris 5.000 euro voor het automatiserings-systeem op zorglandgoed Bloemendaal en kreeg Bibliotheek Lek en IJssel 2.500 euro voor het Geheugenkabinet.

Waardering voor politici én Kees Steehouwer

Viaanse noten voor de politici. Foto: Nico van Ganzewinkel

vianen • Tijdens de allerlaatste raadsvergadering van de gemeente Vianen in Theater Vianen heeft burgemeester Wim Groeneweg donderdag maar liefst zeven Viaanse Noten uitgereikt.

Marcel Verweij, André Landwehr, Wim van Barneveld, Bram Schoonhoven, Wil Heestermans en Aart de Leeuw hebben allemaal een Viaanse Noot in ontvangst mogen nemen.

Ze zijn allemaal 8 jaar, of veelal langer, actief geweest als wethouder of raadslid voor de gemeente Vianen.

De allerlaatste Viaanse Noot reikte burgemeester Groeneweg uit aan de eerste en enige griffier die de gemeente Vianen ooit heeft gehad: Kees Steehouwer.

"Kees, namens de totale bevolking van Vianen wil ik je heel hartelijk danken voor je tomeloze en compromisloze inzet voor de welvaart en het welzijn van onze inwoners van de gemeente Vianen", aldus Groeneweg.

Compliment voor Vianen

vianen • "Afscheid nemen bestaat niet." Met deze openingszin begon de Utrechtse Commissaris van de Koning Willibrord van Beek zijn toespraak tijdens de laatste buitengewone raadsvergadering van Vianen.

Hij had zich vooral laten inspireren door de tweede zin van het liedje: 'Ik ga wel weg, maar verlaat je niet'. Van Beek complimenteerde de drie fusiegemeenten in de Vijfheerenlanden dat ze op grond van hun huidige kracht hebben besloten tot herindeling. "En niet uit zwakte. Er was geen directe noodzaak. De leidende gedachte was: het gaat goed, maar het kan nog beter. Vijfheerenlanden is dan ook het resultaat van een beoogde optimaliseringsslag." Volgens Van Beek willen de drie gemeenten koesteren van wat er tot nu toe is opgebouwd. "Wat u gedaan hebt is al heel mooi en wilt u niet verkwanselen. De huidige kwaliteit wil je naar de toekomst toe versterken. Dat bent u aan uw inwoners verplicht. Zo wordt de leefbaarheid van de kernen overeind gehouden. Dat was een belangrijk programmapunt van alle politieke partijen. Leefbaarheid in termen van fysieke voorzieningen. Maar ook als de mogelijkheid om te zijn wie je bent. Het identiteitsgevoel van de mensen blijft daarmee intact. Vianen gaat, maar verlaat ons niet. Een Vianees is een Vianees. Vianen blijft de hechte gemeenschap die zij is. Met dat eigen karakter. En altijd vrijgevochten. Want dat is een essentieel kenmerk. Men dopt hier zijn eigen boontjes."

Afscheidsreceptie gemeente Vianen

vianen • Na 758 jaar houdt gemeente Vianen op te bestaan, om stil te staan bij dit historische feit organiseert de gemeente een afscheidsreceptie. Deze is op maandag 17 december van 16:00 tot 19:00 uur in de hal van het Viaanse stadhuis. Iedereen is welkom, aanmelden wordt wel op prijs gesteld, dit kan via bestuurssecretariaat-vianen@vijfheerenlanden.nl.

Actie voor aed's in Vianen

vianen • Monnikenhof-bewoonster Anouk Koster probeert via de crowdfundingswebsite Buurtaed.nl geld in te zamelen voor aed's in haar wijk. Ook de Viaanse Van den Brinkstraat probeert via de website voldoende geld in te zamelen voor een aed. Een eerdere actie in Amaliastein was al succesvol. De website Buurtaed.nl is een initiatief van Philips en de Hartstichting, mensen krijgen er 30 dagen de tijd om genoeg geld in te zamelen voor een aed én buitenkast voor hun buurt. Bij de start van de actie krijgen deelnemers een fikse korting op het aed-pakket dat bestaat uit een aed van Philips, een buitenkast (met of zonder pincode) en 5 jaar service en onderhoud. Anouk Koster heeft nog ruim 2.000 euro nodig, voor de Van den Brinkstraat is ook nog ruim duizend euro nodig. Als dit bedrag niet gehaald wordt, krijgen de donateurs hun bijdrage terug. De acties steunen kan via de website.

q www.buurtaed.nl

'Het leven stopt niet bij dementie'

Nieuw: Breincafé Camino voor mensen met geheugenklachten

vianen • Petra de Vries is als coördinator betrokken bij de start van het gloednieuwe Breincafé Camino in Vianen. Een initiatief van Welzijn Vianen, gesteund en gefinancierd door gemeente Vianen. Breincafé Camino is bedoeld voor mensen met (beginnende) geheugenklachten en/of dementie. Er zijn elke week twee inloopmomenten: op maandag van 10:00 tot 12:00 uur en op woensdagmiddagen van 13:30 tot 16:30 uur. De Vries licht toe: "Eigenlijk is het gewoon een fijne ontmoetingsplek. We werken zonder indicatie om het laagdrempelig te houden." Doel is mensen de kans te geven om gelijkgestemden te ontmoeten. Dat ze ervaringen kunnen uitwisselen, informatie kunnen inwinnen. Maar ook: er gewoon even uit zijn. De maandagen zijn vooral gericht op ontmoeting, daarnaast is het de bedoeling om op woensdagmiddagen vooral activiteiten te organiseren. De Vries denkt aan workshops, maar ook uitstapjes. "Bij mij staat bewegen altijd hoog in het vaandel. Maar het ligt ook aan de doelgroep zelf, wat zij willen."

Breincafé Camino is toch wat anders dan het Alzheimer Café, benadrukt De Vries. "Het Alzheimer Café is natuurlijk sowieso maar één keer in de maand. Bovendien zijn die bijeenkomsten veel informatiever van aard. Die zijn gericht op mensen met dementie, maar ook vooral op mantelzorgers en professionals." Breincafé Camino is laagdrempeliger en informeler qua karakter. En: vooral bestemd voor de mensen met beginnende geheugenklachten. "Overigens zijn partners natuurlijk wel gewoon welkom om een kop koffie te drinken. Om de mantelzorger te ontlasten kan hij of zij, de partner ook een ochtend brengen en hierna iets voor zichzelf gaan doen."

Volgens de cijfers zijn er ruim driehonderd mensen met dementie in Vianen. "Maar dat zijn alleen de mensen die een diagnose hebben. Er zijn er natuurlijk nog heel veel die dat niet hebben." De Vries weet: iedereen met geheugenklachten gaat hier anders mee om. "Ik was laatst bij een bijeenkomst in IJsselstein, waar twee 'ervaringsdeskundigen' aan het woord kwamen. De één, een vrouw, vertelde aanvankelijk dat ze eigenlijk nergens last van heeft. Ja, ze vergat weleens wat. Maar ja, dat heeft iedereen weleens. Er was een familielid bij die haar erop wees dat ze toch wel heel vaak iets vergat de laatste tijd. Daar was dus sprake van ontkenning. Een ander, een man, was er heel eerlijk in. Ja, hij was vergeetachtig. Maar, hij kon zich nog wel redden." Dat is iets waar De Vries ook graag op hamert: het leven stopt niet met dementie. "Natuurlijk, je wordt niet meer beter. Maar je leven houdt niet op. Je kunt nog heel veel. En je moet vooral doorgaan met de dingen die je deed voordat de klachten begonnen." Maar ook: "Je omgeving op de hoogte stellen, je familie, je buren. Dan kunnen zij je helpen, dan weten ze ook waarom je soms anders reageert dan ze hadden verwacht."

De eerste bijeenkomst van Breincafé Camino is maandag 7 januari van 10:00 tot 12:00 uur. Welzijn Vianen zoekt nog vrijwilligers voor de bijeenkomsten. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Petra de Vries via p.devries@welzijnvianen.nl.

Leerling-handhavers lopen mee in VHL

De ondertekening van de overeenkomst met op de achtergrond de handhavers in opleiding. Foto: Dick Aanen

vianen • De Vijfheerenlandense burgemeesters Tjerk Bruinsma en Wim Groeneweg hadden woensdagmiddag in de raadzaal van het stadhuis in Vianen een ontmoeting met 25 eerstejaars studenten van de ROC-opleiding Handhaver Veiligheid en Toezicht (HTV) in Nieuwegein.

De leerlingen zullen in de Vijfheerenlanden ervaring opdoen in hun vakgebied: veiligheid en handhaving. Ze zullen meelopen met professionele boa's (handhavers) en bij hun rondes vooral aandacht besteden aan zwerfafval bij containers, buurtpreventie, controle op vuurwerkoverlast en jongerenoverlast (hangjongeren). Enkele studenten vertelden al enthousiast over hun eerste ervaringen in de praktijk. Na de kennismaking werd door Groeneweg en Bruinsma een contract ondertekend met ROC-directeur Ruud van Diemen.

"De afgelopen twintig jaar is het vak van boa, handhaver en toezichthouder geëvalueerd", vertelde Ruud van Diemen. "Het is echt een vak geworden." Volgens de ROC-directeur gaan de studenten HTV enerverende dingen meemaken. "Natuurlijk fantastische mooie dingen, die je energie geven. Maar je gaat ook vervelende dingen meemaken. Veel mensen zijn blij met jullie, maar er zijn ook veel mensen niet blij met jullie." Soms zullen ze later te maken krijgen met agressie en beledigend taalgebruik. "Die taal is niet gericht alleen naar jullie uniform. Het is ook gericht naar jullie als vakman." Volgens Van Diemen gaan de studenten HTV ook op een andere manier kijken naar dingen die de gewone burger nooit opvalt. "Ik kan je voorspellen: daar kom je ook nooit meer vanaf. Ik heb ooit bij de gemeentepolitie gewerkt en daarna bij de nationale politie. Ik heb het nog steeds als ik een winkel binnenga. M'n vrouw kijkt in de etalage en ik kijk om me heen. Dat is een soort beroepsdeformatie."

Dex Koning - uit het Utrechtse Overvecht - liep vorige week een avondje mee met professioneel handhaver Rick de Kuiper. "Het was leuk, maar in vergelijking met Overvecht is het in Leerdam wel heel erg rustig." De handhavers en de ROC-leerlingen maakten een rondje langs hangplekken in Leerdam. "Op sommige plekken hebben we jongeren weggestuurd en later hebben we nog een keer gekeken of de jongeren waren teruggekomen. De moeilijkheid is wel dat je afhankelijk bent van wat er op zo'n avond gebeurt." Volgens De Kuiper is het overigens niet verboden om ergens rond te hangen. "Zolang jongeren maar niks vernielen of afval achterlaten. Als wij langskomen weten ze wel dat er op hen wordt gelet. Toch luisteren de meeste jongeren wel als je vraagt om weg te gaan." De Kuiper is blij dat er in Nieuwegein een speciale ROC-opleiding HTV bestaat. "Als handhaver moet je een beetje inzicht hebben hoe de maatschappelijk in elkaar zit. In een stad als Leerdam krijg je met verschillende culturen te maken: een Molukse gemeenschap, Turkse mensen, maar ook vluchtelingen. Daar zijn jongeren bij die liever niet door een vrouw willen worden aangeschreven." De ROC-leerlingen zijn soms van dezelfde leeftijd als de hangjongen. Soms krijgen ze opmerking naar hun hoofd geslingerd: 'Hé snotnues, wat kom jij hier doen?'. Dat geeft niks: daar worden ze weerbaar van."

woensdag 5 december

Koffie drinken
09:00-11:00, Vianen, De Hoeksteen. De deuren van De Hoeksteen gaan om 09:00 uur open voor iedereen die een kop koffie of thee wil komen drinken. Deelname is gratis.

Koffie- en spelochtend
10:00-12:00, Everdingen, sc Everstein. In de kantine van de Everstein is er weer een koffie- en spelochtend. Tussen 10:00 en 12:00 uur zijn mensen welkom.

Kerststukjes maken
10:00, Zijderveld, dorpshuis De Krooshof. Mensen zijn welkom in het dorpshuis om kerststukjes te maken. Aanvang is 10:00 uur. Deelname kost tussen de 7,50 en 10 euro. Opgeven kan bij Astrid Brouwer via 06-27232375.

Open eettafel
12:00, Zijderveld, dorpshuis De Krooshof. Open eettafel in het dorpshuis in Zijderveld. Opgeven kan bij De Krooshof via 0345-641498.

Sinterklaasbingo bij ASVL
14:00, Lexmond, Huis Het Bosch. Algemene Seniorenvereniging Lexmond komt samen in Huis Het Bosch. Er is een sinterklaasbingo.

donderdag 6 december

Lees- en ontmoet
15:00, Vianen, Hof van Batenstein. Lees- en ontmoetbijeenkomst in Hof van Batenstein. In een kleine groep worden columns, gedichten of een kort verhaal gelezen en kan iedereen er iets over zeggen. Deelnemers kunnen ook zelf iets meenemen dat interessant is om te lezen en met de anderen te delen. Zo ontstaat een goed gesprek over meer dan alleen het weer en is er mogelijkheid herinneringen en ervaringen te delen. Lees & Ontmoet is een activiteit van Stichting Welzijn Vianen, ZorgSpectrum en de Bibliotheek Lek & IJssel. Er zijn elke maand twee bijeenkomsten: op de tweede donderdag van de maand van 15:00 tot 16:00 uur in de Hof van Batenstein en op de derde dinsdag van de maand van 10:30 tot 12:00 uur in de Bibliotheek Vianen. Iedereen kan zo binnenlopen, meedoen is gratis en aanmelden is niet nodig.

zaterdag 8 december

Kerstfair
10:00-15:00, Vianen, Hof van Batenstein. Stichting Welzijn Vianen (SWV) organiseert een kerstfair in het zorgcentrum. Iedereen is welkom. Er zijn onder meer kerststukjes en allerlei cadeauartikelen te vinden. Ook draait er een rad van fortuin. Bovendien is er van alles te eten. Tussen 10:30 en 12:00 uur én tussen 13:00 en 14:00 uur is de kerstman aanwezig. De opbrengst is bedoeld voor de SWV.

Boutbazaar bij vv Lekvogels
15:00, Lexmond. In de kantine van het Lexmondse sportcomplex houdt vv Lekvogels een boutbazaar. Er zijn allerlei prijzen te winnen. Voorafgaand is er de voetbalwedstrijd Lekvogels 1 - MVV'58 1, aanvang 14:30 uur.

maandag 10 december

Bingo
13:30-17:00, Vianen, zalencentrum 't Klooster. Stichting Ouderencontact Vianen (SOCV) organiseert een bingo met leuke prijzen. De zaal is open om 13:30 uur. Er is koffie, thee een drankje en een hapje verkrijgbaar.

Breicafé
19:00-21:00, Vianen, Hof van Batenstein. Maandelijkse bijeenkomst van het Brei- en haakcafé van Stichting Welzijn Vianen (SWV). Deelnemers breien en haken met elkaar en delen tips met elkaar. Entree is 2 euro, inclusief een kop koffie of thee en een sapje.

dinsdag 11 december

Kerststukjes maken
10:00-12:00, Everdingen, sc Everstein. In de kantine van Everstein kunnen mensen aanschuiven om kerststukjes te maken. Deelname kost 10 euro. Opgeven kan via 06-28959746.

Koffieochtend
10:00-11:30, Vianen, De Prenter. Koffieochtend in De Prenter, in verband met de feestdagen is deze ochtend alleen de eerste dinsdag van de maand.

woensdag 12 december

Koffie drinken
09:00-11:00, Vianen, De Hoeksteen. De deuren van De Hoeksteen gaan om 09:00 uur open voor iedereen die een kop koffie of thee wil komen drinken. Deelname is gratis.

Koffie- en spelochtend
10:00-12:00, Everdingen, sc Everstein. In de kantine van de Everstein is er weer een koffie- en spelochtend. Tussen 10:00 en 12:00 uur zijn mensen welkom.

Goudsmid
13:00-16:00, Vianen, Hof van Batenstein. Stichting Welzijn Vianen (SWV) heeft goudsmid Tony weer uitgenodigd. Hij repareert gouden of zilveren sieraden, schoonmaken is ook geen probleem.

Wereldkeuken
18:00, Vianen, De Prenter. Welzijn Vianen organiseert weer een diner voor alleenstaanden in Vianen. Er staat steeds een ander wereldgerecht op het menu. De aanvang is 18:00 uur. Deelname kost 7 euro, dit is inclusief een drankje. Opgeven kan via 06-45936758 of wereldkeukenprenter@gmail.com. Er is plaats voor twintig personen. Aanmelden kan tot maandag 10 december.

Kerstconcert
19:30, Vianen, Hof van Batenstein. Op uitnodiging van Stichting Welzijn Vianen (SWV) geeft Mixed Voices een kerstconcert in Hof van Batenstein. De aanvang is 19:30 uur, entree is 3,50 euro (inclusief koffie, thee, een drankje en een hapje. Opgeven kan bij de receptie van SWV via 0347-374097.

Bingoavond
20:30, Everdingen, dorpshuis 't Knooppunt. Oranjevereniging Everdingen organiseert weer een bingoavond. De aanvang is 20:30 uur.

Expositie Viaanse kerstgroepen

nieuwegein • In museum Warsenhoeck in Nieuwegein is tot en met zondag 6 januari een expositie van kerstgroepen te zien uit de collectie van Vianezen Clary Houtzager en Cors de Kruijk. Zij zijn gepassioneerde verzamelaars die in ruim 25 jaar tijd een zeer omvangrijke collectie kerstgroepen - oftewel: kerststalletjes - hebben verzameld, van klein tot groot. "Het zijn kerstgroepen uitgevoerd in meerdere stijlen en afkomstig uit verschillende landen", legt Clary Houtzager uit. "Soms alleen Maria, Jozef en het kindje, maar soms ook groepen uitgebreid met koningen, herders, os, ezel en schapen en zelfs met dorpsbewoners." Houtzager en De Kruijk tonen de kerstgroepen in de adventstijd op veel plekken in het land. Maar nu dus in Warsenhoeck in Nieuwegein. Het museum is op woensdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot 16:00 uur geopend. Maar wel gesloten op beide kerstdagen. Warsenhoeck is te vinden aan de Geinoord 11 in Nieuwegein. Meer informatie is te vinden op de website.

q www.museumwarsenhoeck.nl

Händels 'Messiah' in Grote Kerk

vianen • Projectkoor Capella Vianen voert zaterdag 15 december het oratorium 'Messiah' uit in de Grote Kerk van Vianen. Dit grootse meesterwerk van Georg Friedrich Händel wordt uitgevoerd in een ingekorte versie die is aangepast aan de tijd voor kerst. Het projectkoor krijgt orkestbegeleiding van Accademia Amsterdam. Verder werken mee aan het optreden: sopraan Tanja Obalski, de alt Elsbeth Gerritsen, de tenor Sebastiaan Brouwer en de bas Kees-Jan de Koning. Het geheel staat onder leiding van Reitze Smits. Op verzoek van zijn librettist schreef Händel voor een uitvoering in Dublin in 1742, een oratorium met de grootste hoofdrolspeler die men zich kon voorstellen: de messias. De tekst bestaat volledig uit citaten uit de bijbel. Vooral vanuit het oude testament. Het concert begint om 20:00 uur. De kerk is vanaf 19.30 uur open. De toegang aan de deur is 20 euro. In de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar via onderstaande website (18 euro) en bij Emiel Al op de Voorstraat (15 euro, contant afrekenen).

q www.podiumplein.nl

Open eettafel met feestelijk menu

In het Oosterlicht College is er weer een open eettafel voor alleenstaanden in Vianen. De maaltijd begint om 17:30 uur, de gasten krijgen deze keer een feestelijke menu bestaande uit drie gangen voorgeschoteld. Deelname aan de maaltijd kost 10 euro per persoon. Opgeven voor de open eettafel kan bij Dineke Leeuwis, ze is mobiel te bereiken via 06-29232016.

Avondje jammen in 't Knooppunt

Jampop organiseert weer haar jaarlijkse jamsessie in dorpshuis 't Knooppunt in Everdingen. De avond begint met drie korte optredens van bands van Muziekschool Vianen. Daarna start de jamsessie, de organisatie hoopt natuurlijk dat de leerlingen van Muziekschool Vianen mee gaan jammen. Publiek is meer dan welkom. De zaal is open om 20:00 uur, de toegang is gratis.

zondag 16 december

Franse chansons in 't Pakhuis
vianen • Op het podium van 't Pakhuis deze avond: Micheline Van Hautem en Duo De Kleer. De Belgische zangeres Micheline Van Hautem behoeft inmiddels in Nederland, en al helemaal in Vianen, geen introductie. Micheline en Frank de Klees spelen regelmatig in 't Pakhuis of andere plekken in Vianen. Micheline is één van de beste vertolkers van Franse chansons, met Brel als specialiteit. Ze toert hier de hele wereld mee over. Het is een middagconcert, inloop vanaf 14:00 uur. Het concert begint om 14:30 uur. Er is onder voorbehoud ook een avondconcert, inloop vanaf 19:30 uur. Aanvang is dan 20:00 uur. Entree is 18 euro, inclusief een drankje.

Loek Peters met 'Ma' in Viaans theater

Loek Peters voert in Theater Vianen de solovoorstelling 'Ma' op, gebaseerd op het boek van Hugo Borst. De avond begint om 20:15 uur. Er zijn nog kaarten.
www.theatervianen.nl

Arwin van Soest heeft draai al gevonden

Arwin van Soest (LRC): 'Ons doel is handhaving' Foto: Jeroen de Bruin

leerdam • Arwin van Soest maakte afgelopen zomer de overstap van HSSC'61 naar eersteklasser LRC Leerdam. De jonge aanvallende middenvelder gunde zich de tijd zich aan te passen en aan het niveau te wennen. Hij veroverde echter direct een basisplaats en speelde dit seizoen alles. Onlangs verlengde hij zijn contract in Leerdam.

Het is hard gegaan met Van Soest. Hij debuteerde onder Marten Boverhof op jonge leeftijd bij Heicop. Nadat hij een basisplaats veroverde beleefde hij afgelopen jaar een topseizoen, waarin hij 17 competitiegoals maakte. Kozakken Boys volgt hem, maar Van Soest weet dat die stap nog te vroeg komt. "Ik heb daar vorig jaar een testwedstrijd gespeeld en als het goed is houden ze me nog wel in de gaten. Maar zo ver ben ik echt nog niet. Hier bij LRC gaat het al beter dan ik vooraf gedacht had."

Vertrouwen

Van Soest weet wat het is om stappen te maken en weet ook dat dat tijd kost. In de jeugd ging hij ieder jaar vervroegd over en toen hij de stap naar het eerste elftal maakte, had hij wel wat tijd nodig zich aan te passen. "Het verschil tussen de jeugd en een eerste elftal is gewoon groot", ziet Van Soest ook als trainer van de JO19 bij HSSC'61. "Ik had verwacht dat de stap naar LRC ook tijd zou kosten", zegt Van Soest. "Dat ik alles speel is heel mooi natuurlijk, dat verwacht je niet. Ik had me er op ingesteld zeker in het begin op de bank te zitten." De Leerdammers hebben echter vertrouwen in de jonge Van Soest. Onlangs werd zijn verblijf op Bruinsdeel al met een jaar verlengd. "Mijn insteek is altijd geweest hier zeker twee of drie jaar te blijven. De club kwam vroeg, daar spreekt vertrouwen uit. En ze straalden ook uit mij te willen houden. Dat was voor mij een goede reden om al bij te tekenen."

Van Soest hoopt die stap omhoog ooit nog wel te maken. "Maar eerst wil ik hier belangrijk worden voor het team en mezelf ontwikkelen. Ik wil al m'n duels winnen en mijn handelingssnelheid moet omhoog. Het gaat vaak best goed, maar ook wel eens mis. Om echt beter te worden moet het gewoon altijd goed gaan."

Uitstralen

Waar Van Soest al vanaf het begin van het seizoen zijn draai heeft gevonden, deed zijn ploeg er wat langer over. Na een moeizame start van de competitie, wonnen de Leerdammers afgelopen weekend tegen Geinoord voor de derde week op rij. "Ons doel is handhaving", weet Van Soest. "We hebben nu een mooie stap gemaakt, maar we moeten onze punten blijven pakken. Als je wint, krijg je meer vertrouwen. Dat moeten we op het veld ook uitstralen. Dan zie je dat we zoals tegen Montfoort ook gewoon van sterke tegenstanders kunnen winnen."

Maarten van Hoogevest

Black Saturday Vianen en Brederodes

sprang-cappele/driebergen-rijsenburg • Voor zowel Vianen als Brederodes was sprake van black saturday. Beide clubs kregen een nederlaag voor de kiezen.

FC Driebergen was feller dan Vianen, dat een tam spelletje op de grasmat legde. Dat Marcel Peters al snel moest worden vervangen door Bernhard Schreuders, en dat er een veldspeler op doel stond, was evenmin een het voordeel. In de negende minuut nam FC Driebergen de leiding, maar Vianen werd daar niet wakker door geschud. Na een fout van Mitchell Akkerman werd het halverwege de eerste helft 2-0. Tien minuten voor rust counterde FC Driebergen zich naar 3-0. In de tweede helft had Vianen meer controle, maar creëren van kansen was er niet bij. Nadat het 4-0 was geworden misten Gino Vesters en Dean Brookman een kans. Met een eigen doelpunt bracht Dennis den Besten de eindstand op 5-0.

Brederodes

Tegen Altena had Brederodes Robin Stroo weer van stal gehaald en centraal achterin geposteerd. De gasten profiteerden in de vijfde en de zevende minuut optimaal van slap verdedigen: 0-2. Brederodes had zo'n dag dat nagenoeg niets lukte. De ploeg mocht het spel maken maar Altena, dat amper aan aanvallen toekwam, hield achterin alles potdicht.

Na de thee combineerden de groengelen soms aardig maar de voorzetten en de eindpasses bleven zwak. Invaller René de Blok had voor aansluiting kunnen zorgen, maar zijn kopbal werd fantastisch gekeerd door de keeper. Bij de eerste goede Nieuwendijkse aanval van de tweede helft was het meteen raak: 0-3. Pas in blessuretijd maakte De Blok er 1-3 van.

Zwak HSSC'61 onderuit in derby bij Asperen

Foto: Jeroen de Bruin

asperen • HSSC'61 was in de derby bij Asperen bepaald niet in goede doen. De thuisploeg, voor aanvang van de wedstrijd hekkensluiter in 3D, hield de punten thuis: 2-0.

Hoewel Heicop de punten ondertussen hard nodig heeft om niet omlaag te hoeven kijken, speelde de ploeg van Gerrit Molenaar een bijzonder matige wedstrijd. Asperen was ook zeker niet goed, maar de thuisploeg had weinig moeite om HSSC'61 van zich af te houden. "Voor rust was het sowieso erg vlak, van beide kanten", oordeelde Molenaar. "Na rust voetbalden we wel wat beter, maar voorin ontbrak het gif en de over-mijn-lijkmentaliteit."

Toen de eerste helft doelpuntloos leek te eindigen, ging HSSC-doelman Niek de Vos ook nog eens in de fout. Tareq Ibrahim kon de 1-0 binnen koppen. Na rust viel een kwartier voor tijd de beslissing. Michiel den Hartog mocht het halve veld oversteken en bediende Gerard Breider die in een leeg doel raak schoot.

Programma

vianen • Brederodes mag komende zaterdag proberen om NOAD '32 punten af te snoepen. De teams, die in de kelder van 2F bivakkeren, schieten met een gelijkspel allebei niet veel op. Aanvang op sportpark Blankensteijn: 14.30 uur. Aan SC Everstein de taak zich te handhaven als medekoploper. De roodwitten krijgen bezoek van middenmoter Haaften. Op sportpark Ries van Arnhem wordt om 14.30 uur afgetrapt. Na de 5-0 nederlaag is het afwachten of Vianen zich daarvan heeft hersteld. Maar van HMS zal niet zo maar worden gewonnen. Het duel op sportpark Blankensteijn begint om 14.30 uur.

SC Everstein spint garen bij 0-3 zege

sprang-capelle • Door zelf met 0-3 te winnen bij SSC '55 én de grote thuisnederlaag van Sleeuwijk is SC Everstein op grond van een beter doelsaldo de nieuwe koploper van 3D. De roodwitten hadden moeite met het fysieke spel van de thuisclub. Na een overtreding van Erik Bergshoeff miste SCC '55 in de tiende minuut de toegekende strafschop. Los van een paar kansjes voor de gastheren kwam de defensie van SC Everstein niet in moeilijkheden. De bezoekers werden in het laatste kwartier sterker. Op aangeven van Robbie de Roos maakte Brayton Biekman er kort voor rust 1-0 van. In de tweede helft viel de beslissing na een kwartiertje. De assist van rechts kwam opnieuw van de voet van De Roos, en bij de tweede paal schoof Biekman tussen de palen: 0-2. SSC '55 viel wat meer aan over de flanken, maar de laatste linie van SC Everstein gaf nagenoeg niets weg. In de slotfase schoot Simon van Zante de bal, na twee keer kappen en draaien, stijf in de kruising: 0-3.

Lekvogels gelijk tegen Herovina

herwijnen • Lekvogels heeft uit bij Herovina met 2-2 gelijk gespeeld. De thuisploeg zette voor rust goed druk zette en kwam terecht op een 1-0 voorsprong. In het tweede bedrijf pakte Lekvogels het beter op en kwam via Ralf van Klij langszij. Middels een discutabele strafschop kwam de thuisploeg op 2-1, maar het slotwoord was voor Swen van Dorp.

Blessuretijd doet Ameide de das om

gorinchem • Ameide was in Gorinchem dicht bij een tastbaar resultaat, maar met twee goals in blessuretijd greep SVW de winst: 3-1. De ploeg van trainer Gertjan Westerhout kwam terecht op voorsprong via Richard den Hartog. Ook de tweede helft werd sterk aangevangen met direct twee mogelijkheden. De thuisploeg nam vervolgens het heft in handen en kwam na ruim een uur op gelijke hoogte. In de 92e en 93e minuut kreeg Ameide alsnog het eerste seizoensverlies gepresenteerd.

Mooi debuut Luuk van der Leun

meerkerk • De zestienjarige debutant Luuk van der Leun kopte SV Meerkerk kort voor tijd naar een 2-1 zege op Hardinxveld. Hij debuteerde in de hoofdmacht en kreeg tijdens het duel niet geheel onverwacht tweemaal te maken met kramp. Dat belette hem echter niet om kort voor tijd, nadat eerder Joop Friedeman scoorde en Hardinxveld gelijk maakte, een corner binnen te koppen. Het was sowieso een debutantenbal, want zijn eeneiige tweelingsbroer Daan viel in en ook doelman Ruben Vrijbrief mocht voor het eerst de geblesseerde Wilco den Tuinder vervangen.

Leerdam Sport kan verschil niet maken

brakel • Leerdam Sport ging naar Brakel om de koploper pootje te lichten, maar vond een goed voorbereide tegenstander. De thuisploeg hield de punten in huis: 2-0. Leerdam Sport was al twee keer goed weg gekomen voordat de thuisploeg op voorsprong kwam. Leerdam Sport domineerde grote delen van de wedstrijd. Toen Brakel niet lang na de rust op 2-0 kwam, gingen de gasten aanvallender spelen. Veel kansen kregen de Leerdammers echter niet meer.

VIKO houdt Fiducia op veilige afstand

Een drietal VIKO-verdedigers vormt een blok tegen een Fiducia-aanvalster. Foto: Peter Verbeek

vianen • De korfballers van VIKO wonnen zaterdag met 25-20 van Fiducia 1. Jeffrey Vlietstra was met zeven treffers het meeste trefzeker voor de thuisploeg.

Een week eerder hadden coach Berry van den Broek en speelster Linsey van Mourik in het verder sportief verlopen duel tegen EXAKWA uit Lelystad een gele kaart gekregen van de scheidsrechter. Consequentie was dat ze dit keer vanaf de tribune moesten toekijken. De coaching werd waargenomen door Bert Vlietstra en Romey Houweling nam de plaats in van Linsey van Mourik.

Moeizame start

De wedstrijd tegen Fiducia ging voor VIKO moeizaam van start. Binnen vijf minuten keek het Viaanse team tegen een 0-4 achterstand aan. Het was duidelijk dat VIKO zijn draai nog niet had gevonden. Fiducia was echter meteen op volle oorlogssterkte. Bijna elk schot was raak.

In de achtste minuut wist Viko voor het eerst te scoren, Rules Buitelaar schoot na een mooie actie van Vikash Missier, vanachter de korf raak. Fiducia bleef op schot en VIKO had moeite bij te blijven.

Vanaf de dertiende minuut keerde het tij en kroop VIKO langzaam naar Fiducia. Met doelpunten achtereenvolgens van Natascha Hazendonk, Jelmar van Zoolingen, Rules Buitelaar en twee keer Jeffrey Vlietstra leidde dit in de 25e minuut naar de eerste keer een gelijke stand, 12-12. Met nog vijf minuten in de eerste helft te spelen, denderde VIKO over Fiducia heen naar een 17-12 ruststand.

Rustig

In de tweede helft kwam VIKO niet meer in gevaar. De wedstrijd werd beheerst uitgespeeld. Fiducia deed zijn best om zijn niveau van het begin van de wedstrijd terug te vinden, maar VIKO gaf niet veel kansen meer weg en bleef zelf rustig. Er werd dan ook beduidend minder gescoord dan in de eerste helft. VIKO liet het verschil nog terugkomen naar twee doelpunten, maar was duidelijk de betere van de twee en hield Fiducia op veilige afstand.

Overwinning

De scores van Jeffrey Vlietstra, Vikash Missier, Rules Buitelaar, Natascha Hazendonk en Jelmar van Zoolingen brachten VIKO naar een 25-20 overwinning.

Het is duidelijk dat VIKO, net als op het veld, ook nu mee wil doen voor de bovenste plaats in deze competitie. Na een misstap vorige week hebben de Vianezen duidelijk laten zien dat zij hiertoe in staat zijn.

Scores

Doelpuntenmakers voor VIKO: Jeffrey Vlietstra (7 doelpunten), Vikash m Missier (6), Natascha Hazendonk (5), Jelmar van Zoolingen (4) en Rules Buitelaar (3).

Krappe winst voor Volley Meerkerk

meerkerk/groot-ammers • De vrouwenhoofdmachten van Volley Meerkerk'95 en VC WIK blijven goed meedraaien in de top van de tweede divisie D. Beide ploegen kwamen zaterdag weer tot winst, al was het met name voor Meerkerk een dubbeltje op z'n kant.

Volley Meerkerk'95 en Next Volley Dordrecht, de nummers drie en vier van de ranglijst, maakten er een ongekend spannende derby van.

Daar leek het aanvankelijk overigens niet op. Weliswaar ging de eerste set redelijk gelijkop, maar de 'big points' waren voor de thuisploeg (25-20). De geelzwarten wonnen de tweede set met dezelfde cijfers, na geen moment in de problemen te zijn geweest.

Haperen

In deel drie van hetzelfde laken een pak. Volley Meerkerk'95 leidde soeverein met 10-6 en 18-14. Maar op dat moment haperde de machine en stoomde Next Volley door naar 20-25.

Kennelijk een flinke tik voor het team van Wim Roosenburg, want Meerkerk had in de vierde set niks te vertellen. Roosenburg pakte zelfs nog een gele kaart nadat hij iets te nadrukkelijk liet blijken het niets eens te zijn met enkele arbitrale beslissingen: 16-25.

Volley Meerkerk'95 wankelde ook in de beslissende vijfde set nadrukkelijk. Op 12-14 een dubbel matchpoint voor de Dordtsen. Next Volley serveerde fout en Meerkerk profiteerde optimaal: 16-14.

Ook de mannen van Volley Meerkerk'95 verspeelden een punt, hoewel ze zich vast hadden voorgenomen er vijf te halen tegen laagvlieger Haaften Kwiek. Met name de eerste twee sets was er te weinig drive, waardoor set twee werd weggegeven: 25-23, 15-25, 25-20 en 25-16.

Volley Meerkerk'95 staat in de 1e klasse B op de vierde plaats.

Toxopeus al weer weg bij Brederodes

vianen • Na afloop van de wedstrijd tegen Altena heeft David Toxopeus de selectie laten weten dat hij per direct stopt als trainer/coach. Toen Toxopeus, die is opgegroeid bij Brederodes en vijf jaar hoofdtrainer van de zondagselectie is geweest, hoorde dat Charly Olf was ontslagen bood hij direct zijn diensten aan.

Als werknemer van Feyenoord verzorgt hij in het buitenland clinics en workshops voor clubs waarmee Feyenoord een samenwerkingsverband heeft. Omdat Toxopeus (rechts op de foto) pas in januari naar Egypte zou gaan kon hij de groengelen tot de winterstop uit de brand helpen. Die plannen zijn echter gewijzigd, want vanaf komende woensdag is hij bijna twee weken actief in Dubai.

Het bestuur buigt zich pas in januari over de benoeming van een interim-trainer. Tot die tijd nemen assistent-trainer Hans van Doorn en Erik van Mourik, trainer van het tweede elftal, de honneurs waar.

Oliebollenloop in Schoonhoven

schoonhoven • De 36e editie van de populaire Oliebollenloop van de Schoonhovense atletiekvereniging Avantri wordt traditiegetrouw gehouden op oudejaarsdag, maandag 31 december. Inschrijven met korting kan tot en met 24 december via: www.inschrijven.nl. De Oliebollenloop kent vier afstanden: 6.4 kilometer (11:00 uur), 2 kilometer (11:05 uur), 10 kilometer (12:00 uur) en 15 kilometer (12:20 uur). Start en finish zijn op de Opweg.

Het parcours is geheel geasfalteerd en loopt door het prachtige poldergebied van Bergambacht en Vlist. Meer informatie via de website:

q www.avantri.nl

Het Fust kan leven met 4-3 nederlaag

harmelen • Hoewel Het Fust het niet redde bij BHC 13 gaf het Viaanse driebandenteam de koploper goed partij: 4-3. Maurice de Vré kon op het groene laken goed uit de voeten. Tegen Ton Davelaar stootte hij reeksen van 5 en 6 caramboles: 3-15 na negen beurten. Hij kon die lijn niet volledig doortrekken, maar bouwde zijn voorsprong geleidelijk uit en won onbedreigd in 47 beurten (17-35): 0-2.

Aansluitend tekenden Milko Schoen en Niek Schermer (20) voor een prima pot. Voor de Vianer was het zelfs zijn beste van dit seizoen. Na vijftien beurten leidde hij met 11-14, maar ook hij kon dat niet volhouden. Dankzij een serie van 3 caramboles was het eindschot van de Harmelaar net iets beter, waardoor Schermer met 21-19 verloor: 2-2. Bert Vroege (16) trof in Iwan Le Blanc iemand die het bovengemiddeld deed. De Harmelaar maakte weinig poedels en leidde na 21 beurten met 15-6. Voor Vroege was dat gat té groot om te dichten en met 19-11 moest hij de zege in 38 beurten aan Le Blanc laten: 4-3 (bonuspunt voor Het Fust).

Servia wint van koploper Majella

vianen • De volleybaldames van Servia zorgden zaterdag voor een verrassing door koploper Majella met 3-2 te verslaan. De Vianezen zijn nu dus koploper. Majella pakte de eerste set met een reeks services. Ook in de tweede set kwamen de Viaanse dames niet onder de druk uit: 22-25. In de derde set zorgden de dames voor een keerpunt. Er werd goed aangevallen en vooral de servicereeks van Lisanne van Verseveld bleek zeer effectief: 25-10.

In de vierde set verslapten de dames van Majella steeds verder. De servicepass werd steeds slordiger. Dit keer pakte Noa Middelkoop veel punten met haar servicereeks: 25-15. Door wederom een uitstekende servicereeks stonden de dames in de beslissende vijfde set al snel zes punten voor. Majella wist met een eigen service het gat nog wel te dichten, maar de opleving was van korte duur. Servia won de set met 15-12.

Op zaterdag 15 december speelt Servia thuis tegen Tovo Ds3. De wedstrijd begint om 13:00 uur.

Bij DOS Vianen fit de winter door

vianen • Vanaf woensdagavond 9 januari 2019 start Gymnastiekvereniging DOS Vianen weer met een serie van zes (blok)lessen met als thema "winterfit". De Viaanse gymnastiekvereniging geeft het succes van voorgaande jaren een vervolg en speelt hiermee in op de huidige maatschappij waarin we steeds vaker te maken hebben met drukte en flexibele werktijden.

Hierdoor willen mensen zich niet altijd binden aan een vereniging waar vaak een (jaar)abonnement aan vast zit. De lessen beginnen met een warming-up waarna er gewerkt wordt aan kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen.

Met een cooling-down worden de lessen afgesloten. Voor een vast bedrag van € 30,--, zonder verdere verplichtingen, kunt u (m/v) op woensdagavond van 20.30-21.30 uur gedurende zes weken actief bewegen en werken aan uw conditie. Een gemiste les kan ingehaald worden tijdens de reguliere lessen op hetzelfde tijdstip. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@dosvianen.nl. Vol is vol.

MHC-meiden kampioen

Grote vreugde bij de hockeymeiden. Foto: Aangeleverd

vianen • Hockeyteam MC1 van MHC Vianen is ongeslagen kampioen geworden.

De Viaanse hockeymeiden hebben het seizoen op bijzondere wijze afgesloten door alle wedstrijden te winnen. Ondanks dat dit 1e jaars C team uit verschillende teams samengesteld is is het de coaches en trainers gelukt er een hecht en heel gezellig team van te maken.

Met als resultaat: een zo goed als niet te passeren verdediging (5 doelpunten tegen), een sterk middenveld en alerte voorhoede (40 doelpunten). Volgens een woordvoerder van MHC is het een goede basis voor komend zaalhockeyseizoen.

Royale zege voor LRC

leerdam • LRC behaalde zaterdag thuis tegen Geinoord de derde zege op rij. Na een matige eerste helft had LRC al een 2-0 voorsprong. Meteen na rust werd het reeds 3-0 en nadien mocht een onthutsend zwak Geinoord blij zijn dat de Leerdamse zege na nog veel meer uitgespeelde kansen tot 4-0 beperkt bleef.

Aanvankelijk zag het er overigens helemaal niet naar uit dat LRC zaterdag de opmars zo indrukwekkend zou gaan voortzetten. In het begin was Geinoord immers offensief het meest dreigend. Het voetbal van LRC was voor rust echter matig en vaak traag. In de 32e minuut kwam LRC op voorsprong door een snelle aanval van de Leerdammers. Arwin van Soest lanceerde op links de goed opgerukte Furkan Cetin en uit diens gave voorzet schoot Joeri van Iperen mooi raak: 1-0. Langs de lijn glom de legendarische LRC'er Goof van Iperen van trots bij dit doelpunt van zijn kleinzoon. Voor rust werd het 2-0 via Tom Maddison. Meteen na de thee rondde Bart Barendregt een LRC-aanval af: 3-0. Daarna regende het LRC-kansen. In de 70e minuut viel de verdiende 4-0 via Tom Maddison.