HK Vianen

27 juni 2017

HK Vianen 27 juni 2017


Bustocht en pannenkoeken eten

vianen • Stichting Welzijn Vianen (SWV) organiseert in juli weer een busrit en een pannenkoekmaaltijd. Dit jaar heeft de route als thema 'Mens en natuur tussen Lek en Linge', de tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Daarna ontvangen Job en Bas Baars de deelnemers aan de bustour op pannenkoekenboerderij de Ponthoeve voor een pannenkoek en een toetje. Er zijn twee mogelijke data: woensdag 19 en woensdag 26 juli. Op beide data geldt dat de bussen om 15:00 uur vertrekken vanaf de Donjon. De dag is rond 19:15 uur afgelopen. Deelname aan deze activiteit kost 17,50 euro inclusief bustocht, pannenkoek, een drankje en een ijsje. Aanmelden voor woensdag 19 juli moet voor uiterlijk woensdag 12 juli, aanmelden voor woensdag 26 juli moet voor uiterlijk woensdag 19 juli. Kaartjes zijn te koop bij de receptie van het SWV-kantoor of te reserveren door te bellen naar: 0347-374097.

q www.welzijnvianen.nl

Brouwer beticht van contractbreuk

Het onverwachte vertrek van vv Vianen-trainer Jeroen Brouwer heeft kwaad bloed gezet bij het bestuur van deze vereniging. Men verwijt Brouwer contractbreuk. "Als bestuur hadden we dit absoluut niet zien aankomen", zegt voorzitter Stefan de Wit. "We hadden wat meer loyaliteit verwacht. We kregen dit om 2 voor 12 op ons bordje en konden op dat moment geen kant meer op. In plaats van sportief een stap vooruit te zetten moeten we nu twee stappen achteruit doen."

Afscheid na 47 jaar in het onderwijs

Na 47 jaar in het onderwijs actief te zijn geweest – waarvan 43 jaar op de Voorhof - neemt Ly Groeneveld volgende maand afscheid van haar kinderen. Ik heb ervan genoten. Dit is zo'n prachtig vak. Ik ben geen dag met tegenzin naar school gegaan, maar het is nu ook goed om afscheid te nemen." Ly is na al die jaren nog steeds enthousiast. "Prachtig hé, al dat groen om de school en al die speelgelegenheid. Ideaal voor de kinderen. Dit is een echte parkschool."

Lange file door ongeval A27

lexmond • Op de A27 ter hoogte van Lexmond vond woensdag aan het einde van de middag een ongeval plaats. Dit gebeurde op de rijbanen in de richting van Gorinchem. De snelweg werd enige tijd afgesloten; het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Er ontstond een lange file van enkele kilometers.

Zomerfotowedstrijd Het Kontakt

regio • Terug van weggeweest: de zomerfotowedstrijd van Het Kontakt en Klaroen.nl. Na een jaar te hebben overgeslagen, houdt Het Kontakt Edities in 2017 weer een zomerfotowedstrijd. Het thema is 'Zomer!' in de breedste zin van het woord. Er zijn leuke prijzen te winnen. Wil je foto's insturen? Of stemmen op de ingezonden foto's? Ga dan naar:

q www.fotowedstrijden.hetkontakt.nl/zomer-2017

Snuffelkelder

everdingen • De Snuffelkelder in Everdingen is ook in de vakantieperiode elke zaterdag geopend van 10:00 tot 13:00 uur. Er zijn diverse klein meubeltjes of spulletjes die het opknappen waard zijn. De kledingrekken zijn nu gevuld met tweedehands zomerkleding.De Snuffelkelder is gevestigd op Kweldam 15a, Everdingen. E-mail: snuffelkelder@casema.nl.

Sluiseiland: wonen in een park

De kans is zeer groot dat Smit's Bouwbedrijf de inbreidingslocatie Sluiseiland in Vianen mag ontwikkelen. Het bouwbedrijf kreeg de voorkeur van een selectiecommissie boven drie concurrerende plannen. Smit's Bouwbedrijf wil een plan realiseren met 128 grondgebonden en 56 appartementen, vooral gesitueerd in het zuidelijk deel. De woningen zijn voorzien van ruime buitenruimtes met royale bezonning (glazen kamers). Sluiseiland krijgt een parkachtig karakter.

'De Bongerd is een verlieslocatie'

Directie en medezeggenschapsraad van de Meester Vosschool zijn fel gekant tegen het raadsvoorstel om twee nieuwe scholen te bouwen aan de Brink in de nieuwe wijk Hoef en Haag en aan de Bongerd in Hagestein. "De locatie is wat in onderwijsland een verlieslocatie wordt genoemd", zegt de school in een brief aan de raad. "Potentiële ouders kiezen voor een school in de wijk en lopen deze niet voorbij om naar een vergrijzende dorpskern te gaan met hun kinderen."

Foto: Nico van Ganzewinkel

• De Avondvierdaagse in Vianen trok vorige week ondanks het warme weer toch nog zo'n 1502 deelnemers. Ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. Tijdens de wat koelere intocht op donderdag door de Voorstraat kregen de deelnemers een warme begroeting van burgemeester Wim Groeneweg.

dinsdag 27 juni • jaargang 26 no 26

editie Vianen

Raad in z'n maag met zonnepark

Kan aanvraag zomaar worden genegeerd?

vianen • De gemeenteraad zit behoorlijk in zijn maag met de kwestie. Want eigenlijk zit geen enkele fractie te wachten op zo'n groot lelijk veld met zonnepanelen

Probleem is alleen dat de nog niet zo lang geleden vastgestelde landschapsvisie wel een kleine opening laat voor dergelijke initiatieven. Letterlijk staat er: "We bieden geen ruimte aan 'velden' van zonnepanelen in open agrarische gebieden. In het meer verdichte landschap van de stroomruggen is het afweegbaar. Voorwaarde is echter wel dat de zonnepanelen worden afgeschermd door een gebiedseigen beplanting." Volgens het huidige bestemmingsplan is de komst van een zonnepark niet toegestaan.

Veenweidegebied

De zonnepanelen van 2 meter en 30 centimeter hoog zijn gepland in het open landschap achter de Biezenweg. "Daar waar het oeverwallandschap over gaat in het veenweidegebied", zei inspreker Peter Verschoor dinsdagavond tijdens de forumavond. "Het is en blijft een enorme aantasting." Verschoor omschrijft de ingreep als een zware ruimtelijke kwaliteitsverslechtering waar te lichtzinnig mee om wordt gegaan.

Verschoor is niet onder de indruk van de beplanting die de zonnepanelen aan het zicht moet onttrekken. "De geplande beplanting is wel gebiedseigen, maar zal de zonnepanelen onvoldoende afschermen. Datzelfde geldt voor een pas ingeplante hoogstamboomgaard."

'Zeg nee'

De boodschap van Verschoor: 'Raad, zeg gewoon nee tegen het zonnepark.' Andere gemeenten komen volgens Verschoor pas tot een besluit na zorgvuldige afwegingen over de vraag waar zonneparken wel of niet zouden mogen. "In samenspraak met hun burgers." In Vianen is dat huiswerk nog niet gedaan.

Volgens Verschoor kan de gemeente alleen op een dergelijk verzoek ingaan als de plussen en minnen zorgvuldig zijn afgewogen. "Dit geldt zeker voor gebieden die in het bestemmingsplan zijn aangegeven als agrarisch met waarde en gebieden die behoren tot de kernrandzone." Als de raad toch 'ja' zegt wordt de gehele oeverwal vogelvrij verklaard, denkt Verschoor.

Twijfels

De politieke fracties zijn nog volop aan het twijfelen. Dat bleek woensdagavond, tijdens de forumavond. De raadsleden bestookten verantwoordelijk wethouder André Landwehr met een paar lastige vragen. Harry van Tilburg (VHL Lokaal): 'wat is nu het verwachte effect als de raad het principevoorstel afkeurt of terugstuurt?'. Bram Schoonhoven (CDA) wees op een passage in het collegevoorstel waarin staat dat Vianen nog maar 2,9% voorziet in duurzame energie. "Maar wat is nu het percentage als we de goedgekeurde projecten (zoals de windmolens in Hagestein, red.) meetellen?" Dick den Hertog (SGP) was van mening dat de locatie duidelijk een weidegebied is en geen oeverwal. En volgens de SGP'er is de landschapsvisie daar heel duidelijk in. "Dat betekent dus ook dat we als raad een afwijzingsgrond hebben. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we de hele gemeente vol zetten met zonnepanelen. Daar moet echt een rem op."

Landwehr reageerde geïrriteerd. Hij vindt dat de raad er weer van allesen nog wat bijhaalt. "Iedere burger, iedere organisatie moet er van op aankunnen dat spelregels die zijn afgesproken ook daadwerkelijk worden nageleefd. Natuurlijk: u kunt de kaders wijzigen. Maar zolang die niet gewijzigd zijn, moeten wij deze aanvraag in behandeling nemen." Volgens Landwehr kan de raad pas een goede afweging maken als alle aspecten van de aanvraag goed zijn onderzocht. "Je kunt nu niet botweg nee zeggen tegen zo'n aanvraag. Dan loop je de kans op een procedure. De rechtbank zal dan vragen waarom het verzoek is afgewezen en dan heb ik daar geen antwoord op."

Bram Schoonhoven houdt vol dat een principebesluit geen wettelijke aanvraag is. Hij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld of het klopt dat tegen een afwijzing van een principeverzoek (dus) geen beroep of bezwaar mogelijk is.

'De Bongerd in Hagestein is een verlieslocatie'

hagestein • Directie en medezeggenschapsraad van de Meester Vosschool zijn fel gekant tegen het raadsvoorstel om twee nieuwe scholen te bouwen aan de Brink in de nieuwe wijk Hoef en Haag en aan de Bongerd in Hagestein.

"De locatie is wat in onderwijsland een verlieslocatie wordt genoemd", zegt de school in een brief aan de raad van 20 juni. "Geen enkel schoolbestuur zal in staat zijn om daar met succes een schoollocatie in stand te houden. Potentiële ouders kiezen voor een school in de wijk en lopen deze niet voorbij om naar een vergrijzende dorpskern te gaan met hun kinderen."

Huisvestingsplan

Directie en medezeggenschapsraad verwijzen naar het Integraal Huisvestingsplan uit 2013, waarin nadrukkelijk wordt gesproken over een nieuwe school die een brug moet creëren tussen Hoef en Haag en Hagestein.

"Het verbinden van de twee dorpen was hierbij het uitgangspunt. De nieuwe school zou worden verplaatst naar een dusdanige locatie tussen Hagestein en Hoef en Haag dat daardoor de school zowel vanuit Hagestein als vanuit Hoef en Haag bereikbaar blijft."

Voor de bewonersgroep Hartenkreet Hagestein blijft het kasteelterrein de beste locatie. De voorkeur wordt gedeeld door alle schoolbesturen, die onlangs door een onderzoeksbureau zijn geïnterviewd. "Gezamenlijke huisvesting biedt kans voor samenwerking en verbinding tussen organisaties en dorpskernen."

Ook Hartenkreet Hagestein is fel tegen nieuwbouw op de Bongerd. "Wij weten zeker dat er in Hagestein in 2023 te weinig kinderen zijn om een school open te houden en om een nieuw gebouw neer te zetten. Onderwijshuisvesting in Hagestein is niet toekomstbestendig. Hagestein zal in de toekomst haar bestaansrecht verliezen door dalende leerlingenaantallen."

Volgens de bewonersgroep is bouwen op het kasteelterrein duurder. "Maar waarom wordt niet meegenomen dat als je de Bongerd en de Brink verder ontwikkelt, het ook geld oplevert? Als wij ons gezonde verstand gebruiken kunnen wij ons niet voorstellen dat het bouwen van twee aparte schoolgebouwen goedkoper is dan het bouwen van één groot schoolgebouw."

Onthulling glazen kunstwerk LIBRE

Marinke van Zandwijk en wethouder Marcel Verweij. Foto: Nico van Ganzewinkel

vianen • Vrijdagmiddag werd de naam van het gloednieuwe glazen kunstwerk op de rotonde Korte Kerkstraat en Aimée Bonnastraat onthuld: LIBRE. De onthulling van het naambordje gebeurde door kunstenaar Marinke van Zandwijk in samenwerking met wethouder Marcel Verweij.

Het kunstwerk, geschonken door de stichting Strand Links aan de gemeente, is uitgevoerd in de vorm van een boom die aan zijn takken kooien draagt met daarin grote glazen bellen in vele kleuren.

Het ontwerp is gebaseerd op de gedachte dat Vianen altijd een vrijstad is geweest, waar mensen om welke reden dan ook hun toevlucht konden nemen. Vandaar de titel LIBRE (Beschermde Vrijheid). Marinke van Zandwijk: "De bellen vertolken de fragiele vrijheid die momenteel in de wereld nogal onder druk staat. Die vrijheid is iets om te beschermen. De vraag is alleen: ten koste van wat?" Marinke heeft de bellen geblazen in de Glasblazerij in Leerdam, onderdeel van het Nationaal Glasmuseum. De 'boom' is geconstrueerd door de firma A.C. den Hartog in Zijderveld. "Ik ben dolblij hoe het allemaal is gelopen: de samenwerking met de gemeente Vianen, hoe het beeld is gegroeid en hoe alle puzzelstukjes uiteindelijk in elkaar zijn gevallen."

Een groot gezelschap genodigden was tijdens de onthulling van het naambordje gewapend met een bellenblaassetje, om zoveel mogelijk bellen richting de grote glazen bellen van het beeld te blazen.

Opening nieuwe beheerderswoning

vianen • Op de begraafplaats aan de Sparrendreef is een nieuwe beheerderswoning met gedenkruimte gebouwd. Wethouder Frank Meurs en vrijwilligers van Memento verrichten zaterdag 1 juli om 10:00 uur de opening.

Het voormalige historische grafdelvershuisje op de begraafplaats is in de zomer van 2013 afgebrand. Nabestaanden, begrafenis ondernemers en de gemeente Vianen wilden graag herbouw van de woning met een multifunctioneel gebruik. In 2016 is het pand zelf opgeleverd, en nu ook de paden en buitenruimte zijn ingericht is het tijd voor een officiële opening.

Doordat de buitenruimte ook is aangepast, is de begraafplaats voorbereid op de toekomst. In ieder geval kan er tot 2040 probleemloos begraven worden. Daarnaast is de gedenkruimte voorzien van een digitale informatiezuil. Hier kunnen nabestaanden zoeken naar familie of bekenden wat het bezoeken aan een graf van familie of vrienden makkelijker maakt.

De nieuwe woning biedt naast het verblijf van de mannen die op de begraafplaats werken, ook plaats aan een gedenkruimte. In het ontwerp is een stilte ruimte om te gedenken meegenomen en het is mogelijk een kopje koffie, thee of chocomel te nuttigen. Stichting Lichtjes in de duisternis heeft meegedacht over de inrichting van de gedenkruimte om het zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Vanuit de stichting zijn spontaan een aantal vrijwilligers opgestaan die een maandelijkse gedenkdag hebben opgericht

Aanhouding na brand in Leerdam

leerdam • Een 42-jarige Leerdammer is dinsdagmiddag aangehouden voor betrokkenheid bij de grote brand die zaterdagavond woedde in de Leerdamse Hoogstraat. De zondag daarvoor deed de forensische opsporing van de politie onderzoek. In het uitgebrande pand vonden zij een hennepkwekerij van circa 120 planten. Ook was er sprake van illegaal afgetapte stroom. Uit onderzoek bleek dat de brand in de meterkast moet zijn begonnen. Het onderzoek leverde dinsdagmiddag de aanhouding van de 42-jarige man uit Leerdam op. In het pand bleek een hennepkwekerij en was sprake van illegaal afgetapte stroom. De brand ontstond even na elf uur 's avonds en mondde al snel uit in een zeer grote brand. Het gevaar bestond dan ook dat de brand zou overslaan. De omliggende panden werden direct ontruimd en de brandweer moest alle zeilen bij zetten om te voorkomen dat de vuurzee zich zou uitbreiden. Er was groot materieel en veel mankracht nodig om de brand te blussen.

'Raad, houd Blauwpoort groen en open'

vianen • Stichting Hof van Brederode vindt dat de Blauwpoort groen moet blijven en dat er alleen mag worden gebouwd op die plekjes waar nu ook al bebouwing staat."Het is onvoorstelbaar dat we de Blauwpoort dreigen te verkwanselen", vindt voorzitter Jeannette Verplancke.

Verplancke was dinsdagavond één van de insprekers tijdens de technische voorbereiding van het raadsdebat over de wijziging van het bestemmingsplan voor dit stukje Vianen. Het bouwplan wordt gerealiseerd in opdracht van het College van Kerkrentmeester van de Grote Kerk, eigenaar van de grond. Het plan voorziet in enkele extra grondgebonden woningen naast de bebouwing die er nu al staat. De tuinen zullen volgens de ontwikkelaar en volgens architect Bouwstra worden vormgegeven als een semi-openbaar gebied.

Verplancke is tegen verdere verstening van het gebied. De Blauwpoort is volgens haar een 'aanwinst voor de tuinkunst' en een 'onlosmakelijk onderdeel van de kasteeltuin.' "Ook in de Blauwpoort ligt een mooie historie, een waardevolle historie voor Vianen. Ook dat is nog ongerept en onbebouwd in zijn groene onderdelen." Verplancke riep de raadsleden op om te zoeken naar een oplossing die recht doet aan het belang van die locatie. "Dat kan bijvoorbeeld door de nieuwe bebouwing mogelijk te maken op de plek van de reeds bestaande bebouwing en hiermee de groene onderdelen te laten voortbestaan als openbaar toegankelijk gebied met openbaar groen....Houd het groen en houd het open.'

Het groene karakter gaat volgens Verplancke onherroepelijk verloren, nu daar straks acht gezinnen komen wonen. "Met acht gezinnen krijg je ook minimaal acht auto's op het terrein. En verder uiteraard de gebruikelijk attributen, zoals fietsen en speelgoed. Volgens Verplancke wordt het bouwgebied gewoon een woonerf. De term semi-openbaar betitelt ze als een 'wassen neus'. "Het is eigendom van de bewoners en misschien mogen mensen er binnenlopen, maar zouden ze dat doen? Iemands achtertuin is heus niet interessant."

Sluiseiland: keuze voor parkachtig stadsbeeld

vianen • De kans is zeer groot dat Smit's Bouwbedrijf de inbreidingslocatie Sluiseiland in Vianen mag ontwikkelen. Het bouwbedrijf kreeg de voorkeur van een selectiecommissie boven drie concurrerende plannen.

Ook bewoners van Vianen konden begin deze maand stemmen uit één van de vier plannen. In totaal 565 inwoners hebben daar gebruik van gemaakt. De inwoners namen gemiddeld ruim een half uur de tijd om de plannen in de kapel van het stadhuis te bestuderen. De stemmen telden in totaal voor 20 procent mee bij het eindresultaat, de stemmen van de selectiecommissie voor 80 procent.

Smit's Bouwbedrijf wil een plan realiseren, waar zowel plek is voor vitale ouderen als jonge gezinnen op zoek naar stedelijkheid. Ook is er plek ingeruimd voor een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (zelfbouw). Het plan voorziet in 128 grondgebonden woningen met een oppervlakte van 110 tot 150 vierkante meter en 56 appartementen met een oppervlakte van 65 tot 105 vierkante meter. Alle woningen zijn voorzien van ruime buitenruimtes met royale bezonning (glazen kamers). De woningen zijn wat betreft kleur- en materiaalgebruik geïnspireerd op het oude gevelbeeld van de historische binnenstad. "Samen met de buitenkamers en de overgangen tussen park en huis vormen zij een geheel met parkachtige omgeving."

Draaibrug

Het plan heeft een aantal leuke elementen, zoals een fraaie draaibrug in het zijkanaal in het zuidelijke deel van Sluiseiland. In het water voor de bibliotheek op het noordelijke deel is een zogenaamde 'Mozesbrug' voorzien, een soort tunnelbak dwars door het water. Veel bankjes en grasterrassen benadrukken het groene karakter van het eiland en sluiten volgens de ontwikkelaar aan op het historische DNA van Vianen. "Of je er nu woont, sport, of op bezoek gaat, Sluiseiland krijgt een uniek gezicht waar je graag naar toe gaat."

Regenboog krijgt BSO

everdingen • Voor de kinderen van Samenwerkingsschool De Regenboog in Everdingen is het voortaan mogelijk om deel te nemen aan Buitenschoolse Opvang (BSO). Al enige tijd waren team en ouders op zoek naar een passende manier om BSO te realiseren. Door middel van een enquête, gehouden onder alle dorpsbewoners, werd duidelijk dat er in ieder geval voldoende belangstelling was. Een ouder van De Regenboog is vervolgens in gesprek gegaan met Smallsteps Villa Parijsch. Deze gesprekken hebben een positief vervolg gekregen: na de zomervakantie gaat Smallsteps Villa Parijsch uit Culemborg de BSO voor de kinderen van De Regenboog verzorgen. Kinderen zullen na schooltijd (ook bij ongelijke eindtijden) door hun begeleider van Smallsteps met een taxi worden opgehaald. Eind van de middag kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen. Smallsteps Villa Parijsch is gevestigd op de Prijsseweg 8 in Culemborg. Dit is ongeveer zeven minuten van Everdingen vandaan. Voor informatie en inschrijving kunnen belangstellenden terecht op de website: www.smallsteps.nl of email villaparijsch@smallsteps.nl.

Muziekschool sluit zomers af

vianen • Muziekschool Vianen sluit het seizoen af met een zonnige uitvoering. Dit optreden begint op dinsdag 27 juni om 18:30 uur en vindt plaats in het Oosterlicht College in Vianen.

Leerlingen en docenten nemen het publiek mee op een muzikale reis, waarbij men kan luisteren naar muziek uit bijvoorbeeld Frankrijk, Italië en Amerika, uitgevoerd op onder meer viool, dwarsfluit, piano, gitaar en drums. Ook is er een optreden van Speechless, één van de bands van Muziekschool Vianen. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren, entree vrij.

Ook in het nieuwe seizoen is Muziekschool Vianen weer dé plek om muzieklessen te volgen, voor jong en oud, beginner en gevorderd. Het docententeam is thuis in uiteenlopende muziekstijlen, van klassiek tot pop. Binnenkort vindt men op de site van de muziekschool ook het aanbod van de kortlopende cursussen, waaronder de cursus voor kinderen uit groep 3 tot en met 5, waarin zij kennis maken met muziek.

Ook is het bijvoorbeeld mogelijk om mee te spelen in een band, waarbij je les krijgt van docenten met veel ervaring in het spelen in een band. Ook volwassenen vinden de weg naar de muziekschool: beginnende muzikanten of mensen die al jaren spelen en zo nu en dan lessen volgen, of herintredende muzikanten: zij bespeelden vroeger een instrument en willen dat weer oppakken.

Kinderen gezocht voor onderzoek

vianen/utrecht • Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zoeken kinderen van 8, 9 en 10 jaar voor een grootschalig YOUth-onderzoek. Het doel van het onderzoek is ontdekken hoe hersenen en gedrag elkaar beïnvloeden. Hoe een kind zich ontwikkelt, hangt voor een groot deel af van de genen die het heeft gekregen en de omstandigheden waarin het opgroeit. Maar hoe komt het dat er grote verschillen zijn hóe en óf je op latere leeftijd bepaald gedrag ontwikkelt? En beïnvloeden de hersenen het gedrag, of andersom, of allebei? De kinderen die meedoen aan het onderzoek worden in tien jaar tijd drie keer uitgenodigd in het KinderKennisCentrum van de Universiteit Utrecht. In totaal zullen zo'n zesduizend kinderen uit de provincie Utrecht aan het onderzoek meedoen en een berg aan informatie van onschatbare waarde opleveren. De onderzoekers stellen vragen, meten en bestuderen onder andere de hersenen, de sociale interactie, de omgeving en biologische aspecten.

Informatie aanvragen kan via
q www.youthonderzoek.nl/meedoen

Hulptransport naar Roemenië

lexmond • Twee opleggers met vier chauffeurs van stichting Vrienden van Roemenië hebben een transport van hulpgoederen verzorgd vanuit Lexmond naar het projectgebied in het noordoosten van Roemenië. Ook deze keer werd het een bijzondere reis. Naast de chauffeurs Jan van Zessen, Anton Langerak, Johan Bikker en Ewoud Chaigneau besloten ook hun echtgenotes mee te gaan. Bovendien meldden zich een drietal dames van de Kledingbeurs die vanuit de hervormde kerk van Lexmond wordt georganiseerd. "Er was al lang een wens om eens met eigen ogen te zien wat er met de restantkleding gebeurt die wij twee maal per jaar doneren aan de stichting," vertelt Alie Bikker.

Cees Spek, voorzitter van de stichting, coördineerde de reis en vergezelde de zeven dames naar Roemenie waar ze bijzonder gastvrij werden ontvangen. Het reisgezelschap was onder de indruk van het werk dat ter plekke wordt gedaan voor de lokale bevolking. Vooral de maaltijdvoorziening Meals on Wheels was ingrijpend vanwege de zichtbare armoede waarin de mensen daar nog leven."

RTV Utrecht gaat erop UIT!

utrecht • Vanaf zondag 2 juli start er een nieuw seizoen van het televisieprogramma UIT! op RTV Utrecht. Presentatoren Caroline Geijsman en Marco Geijtenbeek trekken deze zomer langs de leukste evenementen in onze regio. Hun verslag is te zien op televisie, online op de RTV Utrecht website en Facebook pagina. Het eerste evenement dat Caroline en Marco bezoeken is de Rijnweek in Rhenen. De presentatoren strijken onder andere neer in Rhenen, Schalkwijk, Vinkeveen, Spakenburg, Lopik en Leersum.

UIT! is vanaf 2 juli iedere zondag vanaf 17.30 uur te zien.

Foto: Peter Verbeek

Carolien Sterk heeft donderdag in Hof van Batenstein afscheid genomen als coördinator van Steunpunt Mantelzorg Vianen. Van diverse sprekers kreeg ze woorden van lof toegezwaaid.

Traditionele zomerborrel Contactus

Het hoogste bod werd gedaan door Wanda Mooijman. Foto: Peter Verbeek

everdingen • Businessclub Contactus heeft het eerste deel van het jaar afgesloten met de traditionele zomerborrel. Een veiling bij opbod, voor een goed doel, leverde meer dan 1.000 euro op.

Op het terras van SC Everstein, de thuisbasis van Contactus, was het voor de binnen druppelende leden en introducées, goed toeven.

Een cocktailbar bood keuze uit zeven exotische drankjes, terwijl troubadour Eduard Hagenstein voor de muzikale omlijsting zorgde. Toen het geanimeerd keuvelende gezelschap na een uurtje tot bijna vijftig was aangegroeid werd het welkom geheten door voorzitter John Hol. Hij was bijzonder verheugd dat er zeven nieuwe gasten waren. Hij verwachtte dat die zich snel thuis voelen in de warme, informele en relaxte sfeer die zo kenmerkend is voor Contactus, en hoopte dat een aantal van hen zich aan zal sluiten bij de businessclub. Na het gebruikelijke voorstellings- en kennismakingsrondje werden speciaal vervaardigde Grillmaster barbecueschorten uitgereikt, en kon iedereen zijn vleesgerechten zelf op de juiste temperatuur en kleur brengen.

Onderdeel van de zomerborrel was de veiling van een grote glazen schaal. Tijdens een eerder bezoek van de leden van de businessclub aan De Uitblaserije in Leerdam was die, in opdracht van Contactus, met assistentie van Marinke van Zandwijk gemaakt door meester-glasblazer Gert Bullée. John Hol vertelde dat die later op de avond bij opbod zou worden geveild. De opbrengst zal deels worden gebruikt om CareClowns, een afgeleide van CliniClowns, later dit jaar een middag te laten verzorgen voor dementerenden die worden verpleegd in zorgcentrum Hof van Batenstein in Vianen. Het resterende gedeelte wordt gereserveerd voor een nog te bepalen ander goed doel. Om deel te kunnen nemen aan de veiling werd een bedrag van 25 euro gevraagd. Dat zorgde al voor een bodembedrag van 525 euro. Veilingmeester notaris Wil Stein nam vooraf eerst de regels door. Na een eerste bod van 100 euro werd het fraaie kunstobject uiteindelijk voor 520 euro afgehamerd. Nieuwe en trotse eigenaar werd Wanda Mooijman. "Ik was er al verliefd op geworden toen de schaal werd geblazen."

Mindfulnesstraining in Vianen

vianen • Coach en trainer Yvonne Koedam start binnenkort met mindfulnesstrainingen voor particulieren in het centrum van Vianen. Yvonne wil haar jarenlange ervaring met stressproblematiek in het bedrijfsleven inzetten voor particulieren, zodat ook die kunnen profiteren van begeleiding in hun zoektocht naar meer rust en ruimte. Yvonne geeft onder meer de internationale achtweekse mindfulnesstraining MBSR en mindfulnessbewegingstrainingen, waarin mensen leren meer in het hier en nu te leven. Meer informatie is op de website te vinden.

q www.mindfulcenter.nl

Nieuw geldwisselkantoor

Nieuw geldwisselkantoor in Vianen. Foto: PR Geldwisselkantoor

vianen • Vianen is een nieuw geldwisselkantoor rijk. Geldwisselkantoor, een dienst van familiebedrijf Goudwisselkantoor, is met bijna zeventig locaties het grootste valutawisselkantoor van Nederland en sinds kort met een mobiel kantoor iedere donderdag aanwezig op locatie Vijfheerenlanden 61. Voor het wisselen van geld kan men altijd zonder afspraak terecht bij Geldwisselkantoor Vianen. Het geldwisselkantoor accepteert niet alleen bankbiljetten maar wisselt ook buitenlandse munten in. Zelfs veel munten en biljetten die geen wettig betaalmiddel meer zijn kunnen worden omgewisseld. Dat geldt ook voor oude Nederlandse bankbiljetten. Dit biedt mensen de mogelijkheid om hun potje 'opgespaard geld' in te wisselen.

Geldwisselkantoor is een onderdeel van Goudwisselkantoor, een Nederlands familiebedrijf met ruim dertig jaar ervaring in munten, bankbiljetten, edelmetalen, sieraden en meer (verzamel)objecten. Goudwisselkantoor maakt deel uit van De Ruiter Groep uit Klaaswaal, onder de rook van Rotterdam.

Cities of Glass in Leerdam

leerdam • Bernard Heesen van Glasblazerij De Oude Horn, Bettina Sommer van Royal Leerdam Crystal en Marjo van Schaik van het Nationaal Glasmuseum hebben vorige week dinsdag een maandenlange periode van voorbereiding voor de glasmanifestatie Cities of Glass bezegeld met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. In een krappe tijdsspanne hebben de samenwerkende partners een manifestatie georganiseerd waarin het ambacht glasblazen centraal staat. Van 24 juni t/m 8 juli zijn internationale meesterglasblazers uit Leerdam, Novy Bor en Venetië gezamenlijk aan het werk. Eerder gebeurde dat in 1986.

Ly Groeneveld neemt afscheid

'Ik ben geen dag met tegenzin naar school gegaan'

Juf Ly Groeneveld neemt afscheid van De Voorhof. Foto: Nico van Ganzewinkel

vianen • "Ik heb ervan genoten. Dit is zo'n prachtig vak. Ik ben geen dag met tegenzin naar school gegaan, maar het is nu ook goed om afscheid te nemen." Na al die jaren is ze nog altijd enthousiast over het vak, de kinderen en haar schooltje. "Prachtig hé, al dat groen om de school en al die speelgelegenheid. Ideaal voor de kinderen. Dit is een echte parkschool."

Op haar 18e begon ze als kleuterjuf in Papendrecht, een jaar of vier later verkaste ze naar de Voorhof waar ze hoofdleidster werd. Ze begon bij de kleuters en schoof langzamerhand op naar de middenbouw.

"Ik heb altijd iets met kinderen willen doen en heb nooit spijt van die keus gehad. Het verveelt nooit. Die jonge kinderen van een jaar 6, 7 jaar zijn zo heerlijk om mee om te gaan. Ze zijn nog zo puur. Ik ben hun juf en dat vinden ze 'toppie'. Als ze goed in hun vel zitten, willen ze graag leren. Lezen, staartdelingen, geschiedenis; het maakt niet uit: ze gaan ervoor. Dit werk is heel afwisselend. Elk kind is anders. Bovendien had ik vaak combinatieklassen, dat zorgt voor variatie. Al die dingen ga ik straks missen. Net als de contacten met collega's en ouders."

Ze had het zo naar haar zin op de Voorhof dat ze er nooit over dacht om elders te solliciteren. "Bovendien woon ik prachtig, in een kapel net buiten Vianen en mijn dochter kreeg hier vriendinnetjes. Ja, dan ga je niet zo gauw weg."

Respect

In al die jaren zag ze het onderwijs én de kinderen veranderen. "Als ik vroeger in mijn handen klapte, zat iedereen recht. Tegenwoordig moeten ze allemaal hun zegje doen en hebben ze allemaal een mening. Maar dat is niet erg, dat past bij deze tijd. Ze mogen best wat vinden, zolang ze niet brutaal zijn en respect voor hun omgeving tonen. Dat staat bij mij hoog in het vaandel. Verder hebben we digiborden gekregen en computers en lap-tops, het hoort er tegenwoordig allemaal bij."

Administratie

Waar ze die veranderingen als 'normale groei' beschouwt, is ze – net als veel collega's - minder te spreken over alle administratieve rompslomp waar de scholen mee te maken krijgen. "Die administratie vind ik vreselijk. Breek me de mond niet open. En dan heb ik het niet over vergaderingen en themadagen, voorbereiding en correctie. Dat overleef je wel. Die dingen horen gewoon bij je vak en het is vaak nog leuk ook. Maar al die gespreksverslagen, de groepsplannen, het invoeren van gegevens in de computer, ik hou er niet van. Het kost meer tijd dan het voorbereiden van de lessen. Dat is toch raar. Zonder al die dingen ging het vroeger ook. En het wordt alleen maar gekker. Het vreet tijd en zorgt voor een kolossale werkdruk. Als je heel goed plant, red je het net. Ik begrijp best dat leerkrachten daartegen in actie komen. Die administratie is een van de weinige dingen die ik niet ga missen."

Afsluiting

Eerder dit jaar werd ze 65 en ze had al eerder met pensioen gekund. "In overleg met het bestuur heb ik besloten het schooljaar af te maken. Ik neem nu afscheid op 7 juli 2017, een mooie datum en zo aan het einde van het schooljaar een mooie afsluiting van mijn loopbaan. De kinderen vinden het raar dat ik wegga. Zeker als ik vertel dat ik nu 'Tuinvrouw' word. Maar ze hebben zich er bij neergelegd. Een gek idee: toen ik hier kwam, was de school nog amper klaar. Nu ik afscheid neem, wordt het gebouw bijna vervangen." Ly Groeneveld is niet bang dat ze zich gaat vervelen tijdens 'de langste vakantie van haar leven'. "Ik heb een enorme tuin, ben dol op de natuur en houd van lezen en cryptogrammen oplossen. Ik heb genoeg te doen en als het vandaag niet afkomt, gaan we de volgende dag gewoon verder. En het heerlijke is dat ik voortaan niet elke dag om zes uur op moet."

Ly Groenveld viert vrijdag 30 juni haar afscheid met de kinderen; van 15:30-18:00 uur staat er een afscheidsborrel op het programma.

André Bijl

Werkstraf voor sexueel misbruik zesjarig kind

dordrecht/nieuwland • Een 62-jarige man uit Nieuwland heeft een werkstraf van tachtig uur gekregen, omdat hij zich in de zomer van 2015 enkele malen vergrepen heeft aan een meisjes van destijds zes jaar, dat bij hem uit de buurt komt. Het meisje, met een beperking, kwam geregeld bij hem over de vloer om klusjes te doen.

Naast de tachtig uur werkstraf kreeg de man uit Nieuwland donderdag een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden opgelegd door de rechtbank van Dordrecht. Ook mogen er geen minderjarigen meer in zijn huis komen als zijn echtgenote er niet is om een oogje in het zeil te houden. Het misbruik vond plaats van begin juli tot eind augustus in 2015 bij hem thuis. De moeder van het meisje had aan de bel getrokken toen het slachtoffer iets vertelde over het misbruik.

Opwellingen

"Het waren opwellingen, waar ik achteraf enorme spijt van had", zo zei de verdachte, zelf opa van meerdere kleinkinderen, tegen de rechters. Tijdens het onderzoek had hij volledig meegewerkt. Hij bekende alles wat hem ten laste was gelegd. Toch was de rechter van mening dat de verdachte te licht over het gebeurde dacht: "Ik heb de indruk dat u het te veel als een 'gevalletje' ziet, terwijl zulke feiten zeker in deze tijd als uiterst ernstig worden beschouwd."De aanklaagster sloot zich daar bij aan. Zij was blij dat de moeder van het meisje aan de bel had getrokken: "Hoe lang had het anders nog geduurd?" De verdachte is inmiddels in therapie, hij zegt contact met onbekende minderjarige kinderen te mijden. Uit deskundigenrapportage bleek dat er voor herhaling wordt gevreesd. De verdachte praat namelijk niet makkelijk over zijn zijn gedachten en gevoelens. De aanklaagster: "U zult dus wat dat betreft dieper moeten gaan bij uw behandeling en meer van uzelf moeten prijsgeven."

Werkstraf

De aanklaagster eiste honderd uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijk celstraf. De rechtbank deed alleen van die taakstraf iets af. Wel vond de rechtbank een langere proeftijd verstandig: drie jaar in plaats van de geëiste twee jaar.


Kidzfun Vianen weer aanstaande

vianen • Alle kinderen van groep 4 tot de brugklas kunnen zich weer opgeven voor Kidzfun Vianen. Stichting GameWorks organiseert deze vakantiespeeldagen op dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 augustus op het Sluiseiland in Vianen. Er zijn elke dag verschillende activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen. Het programma is al op de website te vinden.

q www.kidzfunvianen.nl

Cliëntenportaal Rivas verbeterd

gorinchem • Alle cliënten van de Gorcumse zorginstelling Rivas hebben al enkele jaren de beschikking over een cliëntportaal waarop zij delen van hun medisch dossier bij Rivas in kunnen zien. Onlangs is het portaal grondig gewijzigd. De opmaak en de navigatie zijn verbeterd. De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van de getoonde informatie met onder andere uitslagen van onderzoeken.

Op de Cliëntportaal staan ersoonlijke gegevens, een overzicht van operaties en opnames die in het Beatrixziekenhuis hebben plaatsgevonden, polikliniekafspraken, verwijzingen, informatie over allergieën en medische correspondentie worden getoond.

Sinds kort zijn ook de laboratoriumuitslagen, uitslagen van microbiologische onderzoeken, pathologieverslagen en radiologieverslagen zichtbaar. Om het voor behandelaars mogelijk te maken de uitslagen eerst met de cliënt te bespreken, worden alle uitslagen met een vertraging van drie weken getoond.

Verder is er een overzicht van actuele en gestopte medicatie, zoals die bij Rivas bekend is, beschikbaar op het cliëntportaal. Op die manier kunnen cliënten zelf controleren of dit nog klopt.

Veilige toegang

Om toegang tot het portaal te krijgen heeft de cliënt een DigiD-code met SMS-functie nodig. Inloggen kan via DigiD. Daarnaast vindt nog een extra beveiliging plaats via SMS-verificatie.

Meer informatie over- en toegang tot het cliëntportaal is te vinden via

q www.rivas.nl/clientportaal

BSO voor kinderen De Regenboog

everdingen • Voor de kinderen van Samenwerkingsschool De Regenboog in Everdingen is het voortaan mogelijk om deel te nemen aan Buitenschoolse Opvang (BSO). Al enige tijd waren team en ouders op zoek naar een passende manier om BSO te realiseren. Door middel van een enquête, gehouden onder alle dorpsbewoners, werd duidelijk dat er in ieder geval voldoende belangstelling was. Een ouder van De Regenboog is vervolgens in gesprek gegaan met Smallsteps Villa Parijsch. Deze gesprekken hebben een positief vervolg gekregen: na de zomervakantie gaat Smallsteps Villa Parijsch uit Culemborg de BSO voor de kinderen van De Regenboog verzorgen. Kinderen zullen na schooltijd (ook bij ongelijke eindtijden) door hun begeleider van Smallsteps met een taxi worden opgehaald. Eind van de middag kunnen de ouders hun kinderen weer ophalen. Smallsteps Villa Parijsch is gevestigd op de Prijsseweg 8 in Culemborg. Dit is ongeveer zeven minuten van Everdingen vandaan.

Voor informatie en inschrijving: villaparijsch@smallsteps.nl of bezoek website:

q www.smallsteps.nl

Vierjarige Lana geeft bijzonder cadeau

Lana overhandigt de fruitboom. Foto: aangeleverd

vianen • Lana Sengers nam afgelopen woensdag afscheid van Stichting Kinderopvang Vianen (SKV) én ze had een bijzonder cadeau voor het kinderdagverblijf Kruimel: een jonge fruitboom.

Lana is vier en gaat naar de basisschool. Samen met haar ouders gaf zij het kinderdagverblijf waar ze het zo enorm naar haar zin heeft gehad, een blijvende herinnering in de vorm van een jonge boom.

"Een prachtig symbolisch cadeau", aldus Inge Hertsworm, directeur van SKV. "Kinderen zijn als bomen, met de juiste zorg en aandacht bloeien ze op en daar plukt iedereen de vruchten van."

q www.kinderopvangvianen.nl

14 / 20

1e MEGA KOFFERBAKMARKT Gorinchem Terrein Evenementenhal Zon.2 Juli. @vanaerlebv.nl

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD met SPOED,Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

dinsdag 27 juni

Buitenconcert
19:30, Vianen, Phillippote van der Marckstraat. Harmonieorkest Excelsior geeft een buitenconcert in de wijk Amaliastein. Onder leiding van dirigent René de Jong, brengt het orkest een gevarieerd en swingend programma. Ook het leerlingenorkest is van de partij. Het concert vindt plaats op de Phillippote van der Marckstraat in Vianen en begint om 19:30 uur. De toegang is gratis.

woensdag 28 juni

André Rieu
19:00, Vianen, Hof van Batenstein. Stichting Welzijn Vianen (SWV) toont een concert van André Rieu en het Johan Strauss Orkest. Onder meer voorbij komen: Frühlingsstimmen Walzer, Wiener Blut, Schneewalzer en Rosen aus den Süden. Entree is 1,50 euro per persoon, inclusief een kop koffie of thee en een drankje.

zaterdag 1 juli

Eindshow van Sylvia's Jazz
13:00, Vianen, theater De Stadshof. Dansschool Sylvia's Jazz houdt onder de noemer Dansjacht weer haar eindshow op zaterdag 1 en zondag 2 juli. Er zijn dit weekend vier shows, twee middagvoorstellingen - vanaf 13:00 uur - en twee avondshows - vanaf 19:00 uur. Toegangskaarten kosten tien euro per stuk, ook zijn er combikaarten te krijgen om twee shows te kijken op één dag. De tickets zijn te koop bij de dansschool aan de Stuartweg 25 in Vianen. www.sylviasjazz.nl

Zomerconcert
16:00, Vianen, Grote Kerk. Muziekpodium trapt de reeks zomerconcerten in de Grote Kerk van Vianen met een concert, uitgevoerd door een niet alledaags ensemble. Achter de toetsen van haar fortepiano speelt de française Lucie de Saint Vincent samen met de, van origine Amerikaanse, Kristen Huebner op traverso (barokfluit), werken van componisten uit de achttiende en negentiende eeuw. Beide musici hebben een grote voorliefde voor klassieke muziek en delen hun passie in het gelegenheidsensemble The Primary Sources. Het concert in Vianen begint met werken van drie begaafde zonen van J.S. Bach en wordt afgesloten met werken van de Franse componisten Bréval en Widerkehr. Het concert begint om 16:00 uur. De kerk is vanwege het toeristenseizoen al vanaf 13:30 uur open. De toegang is gratis, maar wel met een collecte aan de uitgang. www.grotekerkvianen.nl

Kerkdiensten zondag 2 juli

EVERDINGEN - H.H. Petrus en Paulus Parochie 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 1 juli). Herv. Gem. 09.30 uur ds. R.R. Eisinga, 18.30 uur ds. G. v. Wolfswinkel.

HAGESTEIN - Herv. Gem. 09.30 uur ds. H.P. Brendeke, 18.30 uur ds. M. van Dam.

LEXMOND - Herv. Gem. 09.30 uur ds. H.E. Veldhuijzen, 18.30 uur kand. R. Boele. Prot. Gem. Lux Mundi 09.30 uur ds. W.A. Roskam, 18.30 uur Zomeravonddienst.

VIANEN - Baptistengemeente De Rank Rivierenland - De Hoeksteen 10.00 uur Jesse Timmer, H.A.. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. A.A. Egas. Herst. Herv. Gem. Eben Haezer 09.30 en 15.30 uur ds. A. den Hartog. Ned. Herv. Comité 19.30 uur ds. B. Reinders (donderdag 29 juni). Prot. Gem. - Grote Kerk 10.00 uur ds. R.M. den Hertog. R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur Eucharistieviering.

ZIJDERVELD - Herv. Gem. 09.30 uur ds. T. v. Bruggen, 18.30 uur ds. D. Verkuil.

Medische diensten

zaterdag 1 en zondag 2 juli 2017

TANDARTSEN - Asperen, Beesd - Buren - Culemborg - Everdingen - Geldermalsen - Heukelum - Leerdam - Lexmond - Tricht - Vianen 1 en 2 juli: Tandartsenpraktijk F.H. Vreugdenhil, ds. R. Lomanlaan 9, 4191 GR Geldermalsen, tel. 0345-572393.

HUISARTSEN - Huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen aangesloten bij de huisartsenpost in het Antonius Ziekenhuis. Alle patiënten uit Vianen en Lexmond kunnen voor dringende huisartsenhulp buiten de praktijkuren bellen naar de huisartsenpost Nieuwegein: 0900-4201420 (op werkdagen van 17.00 tot 08.00 en in het weekend van vr.middag 17.00 tot ma.morgen 08.00 uur). Receptenlijn: 24 uur per dag, 7 dagen per week doorbellen, herhaalrecepten via receptenlijn: tel. 0347-355995. Zijderveld - Informatie welke arts dienst heeft gaat via het antwoordapparaat.

APOTHEKEN - Apotheek Vianen, Hof van Batenstein 2, Vianen, tel. 0347-372311. Ma. t/m vr. 08.00-17.30 uur. Za. 10.00-12.00 uur.
Apotheek Monnikenhof, Rietkamp 62, Vianen, tel. 0347-372521. Ma. t/m vr. 08.00-12.30 uur en 13.30-17.30 uur. Voor alle geneesmiddelen die uw huisarts, tandarts of EHBO-arts buiten deze uren heeft voorgeschreven en die u met spoed nodig heeft, kunt u terecht bij de gezamenlijke dienstapotheek SANEO (tel. 088-3207350) in het Anthonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1, Nieuwegein. Tot 21.30 uur kunt u terecht bij de apotheek in de hal van het ziekenhuis, daarna bij het loket naast de huisartsenpost.

SERVICEPUNT VIANEN - in Hof van Batenstein 1, Vianen, tel.0347-361430, info@servicepuntvianen.nl - Vraagbaak voor informatie en advies voor alle inwoners van Vianen. Dagelijks toegankelijk, gratis folders, spreekuur ma. 11.00-12.00 uur. Informatie en advies over huishoudelijke hulp en verzorging, aanpassingen in huis, mantelzorg, dagverzorging en dagbehandeling, huur- en zorgtoeslag, ontspannings- en educatieve activiteiten, alarmopvolging, maaltijden, PlusBus, etc.
HOF VAN BATENSTEIN - Hof van Batenstein 1, Vianen, tel. 0347-361200 (inlichtingen), www.zorgspectrum.nl. - Voor verblijf in het woonzorgcentrum, op de verpleegafdelingen of voor kortdurende opname. Voor huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, begeleiding en/of zorgbemiddeling in het Batensteinplantsoen. Voor dagverzorging en dagbehandeling Het Buitenhof.

DIERENARTSEN - Dierenkliniek Helsdingen - Drs. E.L.G. Hermens, Beltmolen 1, Vianen. Behandeling volgens afspraak. Voor spoedgevallen 365 dagen per jaar dag en nacht direct bereikbaar, tel. 0347-326632. Mail: info@dierendingen.nl.
Dierenzorggroep Lek en Linge - Dierenkliniek Vianen en Nieuwegein, tel. 0347-371260. Dierenkliniek Giessenlanden, tel.0183-582939. Dierenkliniek Gorinchem, tel. 0183-632774/624637. Dierenkliniek Leerdam, tel. 0345-612270. Buiten de openingsuren kunt u bellen naar uw eigen praktijk, u komt dan automatisch in contact met de dienstdoende dierenarts. 24 uur p.d. bereikbaar! Dierenambulance Vianen e.o., alarmnr. 06-51111290.

Expositie in beeldentuin De Wielegaard

De Wielegaard vorig jaar. Foto: Nico van Ganzewinkel

zijderveld • De Wielegaard-weekenden staan weer voor de deur: op zaterdag 1 en zondag 2 juli en zaterdag 8 en zondag 9 juli is de beeldentuin aan de Diefdijk in Zijderveld geopend van 12:00 tot 18:00 uur.

Acht professionele kunstenaars stellen hun werk tentoon: Juul Rameau (ruimtelijk werk), Hans Nijhof (brons), Roeland van de Wall Repelaer (beelden), Martine van Zwieten (keramiek), Bart Ensing (ruimtelijk werk), Mirjam Jabukowski en René Vlasblom (sieraden). Ook van Carla Molkenboer (beeldhouwer in De Wielegaard) staan nieuwe sculpturen in de tuin. Op de meeste dagen zijn de kunstenaars ook zelf aanwezig om bezoekers meer te vertellen over hun werk.

Er zijn tijdens De Wielegaard-weekenden ook verschillende activiteiten: bijvoorbeeld een diner met muziek op zaterdag 1 juli en een lezing van een kunsthistorica op zondag 2 juli. Hier zijn kosten aan verbonden, aanmelden is ook noodzakelijk. Op de website is meer informatie en een uitgebreid programma te vinden. De Wielegaard is te vinden aan de Diefdijk 1 in Zijderveld.

q www.wielegaard.nl

Zanggroep KLINK! in Gorinchem

Zanggroep KLINK! geeft drie keer een akoestisch "Unplugged"-concert in de Schuilkerk aan de Langedijk 72 te Gorinchem. Bezoekers kunnen luisteren naar de originele vertolkingen van bekende en minder bekende muzikale juweeltjes die door dirigent Ruben Weverling zijn gearrangeerd. KLINK! zingt om 13.30 uur, 15.15 uur en 17.00 uur. toegangsprijs is € 8,50, te bestellen via www.groepklink.nl.

Muziekschool sluit zonnig af

Muziekschool Vianen sluit het seizoen af met een zonnige uitvoering. Dit optreden begint op dinsdag 27 juni om 18:30 uur en vindt plaats in het Oosterlicht College in Vianen. Leerlingen en docenten nemen het publiek mee op een muzikale reis. Ook is er een optreden van Speechless, één van de bands van Muziekschool Vianen. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren, entree vrij.

Strijd in de juniorenfinale tussen Animo en Triade. Foto: Rick den Besten

De korfballers van Blauw Wit maakten zaterdag in Lexmond hun favorietenrol tijdens de ELAR Beachkorfbal Cup volledig waar.

Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten

Eindshow Sylvia's Jazz in De Stadshof

Eindshow 'The Next Episode' van Sylvia's Jazz Foto: Nico van Ganzewinkel

Dansschool Sylvia's Jazz houdt onder de noemer Dansjacht haar eindshow in De Stadshof. Vier voorstellingen. Entree: 10 euro, te koop bij de dansschool aan de Stuartweg 25.

Internationaal debuut Mijarca Dijkstra

Mijarca Dijkstra met haar paard Domingo. Foto: Picture Pure

schoonrewoerd • Amazone Mijarca Dijkstra heeft haar internationale debuut gemaakt. Samen met haar negenjarige zwartharige ruin Domingo kwam ze uit bij de lichte tour tijdens een CDI-wedstrijd in Roosendaal. "Dat ik dit ooit nog eens zou bereiken had ik nooit durven dromen", zegt de inwoonster van Schoonrewoerd

Daarvoor had Mijarca al een prachtige prestatie geleverd door zich met mooie jurycijfers te kwalificeren tijdens Inter 1-wedstrijden in Breukelen. Binnen drie dagen tijd scoorde ze twee keer boven de 65 procent.

Strenge controle

Mijarca is nog steeds een beetje aan het bijkomen van de geweldige ervaring in Roosendaal. "Zo'n internationale wedstrijd gaat heel anders toe dan nationale wedstrijden. Je paard wordt onderworpen aan een strenge medische controle. Er wordt uiteraard ook gecontroleerd op doping. Er wordt ook echt heel goed gekeken naar de sporen. Vervolgens krijgt het paard een stal toegewezen, waar 'ie een paar dagen niet meer weg mag."

Onwennig

Mijarca voelde zich nog wel wat onwennig in het veld met buitenlandse concurrenten en gadegeslagen door vijf internationale juryleden.

"Ook heel bijzonder was dat de prinses van Thailand meedeed aan de wedstrijd. Ze wist zich echter niet te kwalificeren voor de kür op muziek."

"Het was echt geweldig. Maar o wat was ik verschrikkelijk nerveus, niet normaal." Tijdens de verplichte kür was daar overigens weinig van te merken. Mijarca wist met haar geliefde Domingo door te dringen tot de finale.

"Daar had ik bij mijn debuut helemaal niet op gerekend. Een kennis had een cd samengesteld op muziek van dj Alan Walker. Maar eigenlijk had ik daar samen met Domingo amper op geoefend. Toch ging het hartstikke goed. Van één jurylid kreeg ik een waardering van 70%. En uiteindelijk liet ik nog drie buitenlandse concurrenten achter me."

Intermediair 2

Mijarca wil na de zomer nog een paar internationale wedstrijden doen. Zo staat onder andere een wedstrijd in het Duitse Kaplan op haar verlanglijstje. "Maar ik wil uiteindelijk ook gaan starten in de categorie Intermediair 2. Als ik daar voldoende punten haal, zou ik ook mogen starten bij Grand Prixwedstrijden."

Mijarca weet zeker dat haar paard Domingo geschikt is voor het grotere werk. "Hij heeft de kracht en is onvermoeibaar. Andere paarden zijn bekaf na een oefening, maar Domingo barst van de energie. Als je ziet hoe makkelijk hij nu al de piaf en de passage uitvoert, dat is ongelooflijk."

De puzzelstukjes kloppen, zegt Mijarca. "Alleen moet alles nog meer worden getuned. En dat is dan weer mijn taak."

Trekkertrek in Lexmond

lexmond • Lexmond beleeft zaterdag 1 juli een primeur met de eerste Trekkertrek. Het evenement wordt gehouden op een terrein aan Achthoven, bereikbaar via de Polderweg. Tijdens Trekkertrek Lexmond wordt gereden in de Standaardklasse en in de Sportklasse.

Er zullen ongeveer 120 tractoren voor de sleepwagen verschijnen. Daarnaast zijn er demo's van Simply Green, Red Impact en Red Dream, de paradepaardjes uit de regio. Deze tractoren komen normaliter in de 4,5 ton SuperSport-klasse uit. Alle bezoekers ontvangen bij binnenkomst een programmaboekje.

Ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen zich onder meer vermaken op een springkussen en op twee mini Mecalac-kraantjes, waarmee gegraven kan worden. Voor bezoekers tot en met twaalf jaar is de entree gratis. Vanaf dertien jaar bedraagt de toegangsprijs 5,00 euro.

Bestuur

Het bestuur van Trekkertrek Lexmond bestaat uit acht mannen en twee vrouwen. De mannen nemen al jarenlang deel aan trekkertrekwedstrijden en met name Arco den Hartog, die voorzitter geworden is, liep al langer met het idee rond ook een wedstrijd in eigen dorp -op eigen land- te organiseren. Die 'droom' komt nu ook echt uit.

"Vele avonden vergaderen zijn er aan vooraf gegaan. We hebben alles moeten uitdenken. Daarom zijn we er bijzonder trots op dat op 1 juli de allereerste editie van Trekkertrek Lexmond kan plaatsvinden", meldt het bestuur.

Michau snelste in Merwedekanaal

Het water had een heerlijke temperatuur van 23 graden. Foto: Peter Verbeek

vianen • De jeugdige Chad Michau van zwemvereniging DWK was zaterdag de snelste deelnemer bij het hoofdonderdeel van het Open Water Zwemkampioenschap in het Merwedekanaal.

Hij realiseerde op de 5000 meter vrije slag een tijd van 1 uur, 2 minuten en 5,14 seconde. Zo'n vijftig seconde sneller dan de snelste senior, Remco van Althuis van PSV.

Erno Vriens (Jeugd 2) zwom naar een tijd van 1 uur, 2 minuten en 55,59 sec. Amy van Lier van Trb-Res won de strijd bij de dames, met een tijd van 1 uur 8 minuten en 14,35 sec, op korte afstand gevolgd door Anne Noom van Het Y en Maike van de Velde van Zpph.

Het weer zat zaterdag niet echt mee. Toch kijkt stichting OWZ Merwedekanaal terug op een succesvolle achtste editie van sportieve buitenevenement. Om half elf gingen de eerste deelnemers van start in het Merwedekanaal, met een lekkere watertemperatuur van 23 graden. In totaal hadden 219 deelnemers zich aangemeld namens 73 verenigingen. Zij zorgden bij elkaar voor ruim 300 starts. Op de wedstrijd-afstanden sneuvelden dit jaar vijf baanrecords. "Dat betekent dat ondanks de regen de overige omstandigheden goed waren", zegt Ronald Beljaars namens de organisatie. Naast de wedstrijdzwemmers kwamen ook nog eens 23 recreanten in actie.

Beljaars: "De organisatie kijkt terug op wederom een geslaagd evenement en we zijn blij dat het aantal deelnemers en starts aanzienlijk is gegroeid ten opzichte van andere jaren."

Uitslagen en foto's op

q www.owzmerwedekanaal.nl

Van den Dool 12e in Raamsdonksveer

regio • Daags na het NK-wielrennen op de weg is Kelvin van den Dool (Hoogblokland) twaalfde geworden in het door Hans Dilling gewonnen criterium van Raamsdonksveer.

Jarri Stravers (Groot-Ammers) kwam als 23e over de meet en Hermen Bode (Giessenburg) als 28e. In Nieuw Vennep klasseerde Iris Verschuren (Streefkerk) zich als 27e.

Weer nationale titel Van der Greef

biddinghuizen • Bij het NK kleiduivenschieten heeft Jan-Cor van der Greef afgelopen zaterdag het onderdeel sporting skeet op zijn naam geschreven. Na vier series van 25 schoten plaatste de Vianer zich met 97 treffers als gedeeld tweede voor de finale. Daarin miste hij geen enkele duif waardoor hij David Brenkman nipt voor bleef (122 om 121 treffers). Van der Greef werd in 2000 als junior voor de eerste keer landskampioen werd. Dit was zijn 17e titel.

Blauw Wit wint Beachkorfbal

lexmond • Het tot de nationale top behorende Blauw Wit uit Amsterdam heeft zaterdag haar favorietenrol tijdens het vijfde toernooi om de ELAR Beachkorfbal Cup waargemaakt. Blauw Wit won en verdiende hiermee ticket voor het NK-beachkorfbal van komende zomer in Scheveningen. De Lexmondse Beachsportdagen, georganiseerd door LKV Het Bosch en Huis Het Bosch, trokken ruim 200 deelnemers (30 teams). Een record in het vijfjarig bestaan.

Bestuur vv Vianen verwijt trainer contractbreuk

'We hadden wat meer loyaliteit verwacht'

Jeroen Brouwer zag geen perspectief meer bij Vianen. Foto: Peter Verbeek

vianen • Pal daarna stelde hij ook de spelersgroep op de hoogte van zijn beslissing. Dat leidde tot een ongekende uitloop: twee spelers bleven terwijl de rest in allerijl overschrijving aanvroeg naar een andere club. Het gevolg is dat Vianen volgend seizoen geen eerste elftal meer heeft.

"Als bestuur hebben we dit absoluut niet zien aankomen", meldt voorzitter Stefan de Wit. "We hadden wat meer loyaliteit verwacht. We kregen dit om 2 voor 12 op ons bordje, en konden op dat moment geen kant meer op. In plaats van sportief een stap vooruit te zetten moeten we nu twee stappen achteruit doen. Als we dat twee maanden eerder had geweten was er tijd genoeg geweest om een andere trainer te benaderen die wellicht nog wat spelers had meegenomen. Maar Brouwer is iemand die moeilijk communiceert…"

Het bestuur van de tricolores laat het er niet bij zitten. Los van de sportieve consequenties heeft dit voor Vianen ook financiële gevolgen. Geen thuiswedstrijden van een eerste elftal scheelt de club een aanzienlijk bedrag aan barinkomsten. "In onze ogen is er sprake van contractbreuk. Brouwer heeft argumenten gebruikt die niet in zijn contract staan. Dit gaat om arbeidsrecht en dat zal uitmonden in een zaak die door de rechter wordt beslist. We gaan een beroep doen op de KNVB voor juridische ondersteuning", meldt secretaris Martijn Heerkens.

Blessures en schorsingen

Als beginnend trainer/coach liet Brouwer vóór de competitie weten dat hij, met een selectie van 21, geen spelers van het tweede elftal nodig had. Toen de nood, door blessures en schorsingen, al vroeg aan de man kwam waren die jongens dat niet vergeten. De bereidheid om in te vallen in het eerste elftal was minimaal, en daar is in de loop van het seizoen geen verandering in gekomen.

"Maar dit is niet de doodsteek voor Vianen", laat Gert Stijsiger weten. Evenals Jeroen Brouwer heeft hij er tot het laatste moment alles aan gedaan om spelers van elders naar de club te halen. "We zetten nu alles op alles om in seizoen 2018/2019 weer een eerste elftal te hebben. Daar hebben we een jaar de tijd voor. Voor volgend seizoen hebben we geïnvesteerd in een trainer voor het tweede elftal, zodat we een ideale brug hebben met het oog op de toekomst."

Hoofdtrainer

Vorig seizoen ging Jeroen Brouwer (47), voorheen actief als jeugdtrainer bij SC Everstein, bij Vianen aan de slag als hoofdtrainer. Zelf omschrijft hij het afgelopen seizoen als een 'moeizaam huwelijk'. "We begonnen met een volwaardige selectie maar zijn vanaf het eerste competitieduel achtervolgd door blessures en schorsingen. Daar kwam bij dat een aantal spelers te weinig kwam trainen om ze een basisplaats te geven. De spelers van het tweede elftal hadden weinig trek om de selectie uit de brand te helpen. Naarmate het seizoen vorderde moest ik steeds vaker een beroep doen op oudgedienden uit het derde elftal. Vanaf de winterstop heb ik zelf vrijwel elke wedstrijd gespeeld. Ik heb die situatie onder de aandacht van het bestuur gebracht, maar daar heb ik geen steun van gekregen. Penningmeester Theo van Straaten was onze vaste vlagger, maar zowel bij thuis- als uitwedestrijden heb ik nooit een bestuurslid langs de lijn zien staan. Wél heb ik 100 procent steun gehad van Gert Stijsiger, die er zo goed als elke wedstrijd bij is geweest. Ik heb vaak met hem overlegd en hij was voor mij een waardevol klankbord."

Brouwer is aangenomen als trainer/coach, maar moest zich vaak bezig houden met randzaken. Na de winterstop is hij gaan nadenken over het nieuwe seizoen. "Ik heb aangegeven dat ik een doorstart wilde maken, want ondanks de beperkingen waar we mee te maken hadden zijn er ook goede momenten geweest. Ik wilde in elk geval een volwaardige selectie hebben. In de laatste maanden is er veel gelobbyd, vooral door Stijsiger maar ook door mij. Er zijn gesprekken met diverse spelers gevoerd, maar die hebben niet meer dan halve toezeggingen gedaan. Het schoot niet op, en ook de dertien spelers die er nog waren gingen mopperen omdat er niemand bij kwam. Drie dagen voor het sluiten van de overschrijvingstermijn zag ik zo weinig perspectief dat ik zowel het bestuur als de spelersgroep heb laten weten dat ik niet verder wilde. In april is er contact geweest met Alexander Witte. Als lid van de TC van SC Everstein vertelde hij me dat de club op zoek was naar een assistent-trainer voor het eerste elftal. Mogelijk iets voor mij, mocht ik er met Vianen niet uit komen. Op donderdagavond 15 juni heb ik een gesprek gehad met Rob van den Broek, de nieuwe trainer, en één dag later kreeg ik groen licht. Dat een aantal spelers van Vianen overschrijving naar SC Everstein heeft aangevraagd is buiten mij om gegaan. Uiteraard vind ik het vervelend dat er slechts twee spelers zijn gebleven, maar daar kan ik niets aan doen."


Peter Verbeek

Fabio Jakobsen weer Nederlands kampioen

montferland/heukelum • Fabio Jakobsen uit Heukelum is zaterdagmiddag rond de klok van half 1 voor de tweede keer op rij Nederlands kampioen wielrennen op de weg bij de beloften geworden.

De voor SEG Racing koersende Jakobsen, die ook nog altijd lid is van RC Jan van Arckel, maakte in en rond Montferland deel uit van de beslissende kopgroep van vier renners. In de sprint onderstreepte hij zijn klasse door zijn concurrenten er met afstand op te leggen. De Friezen Stef Krul en Hartthijs de Vries (eveneens SEG) eindigden als tweede en derde.

Stevige wind

Mede door de stevige wind was er sprake van een zwaar NK over 165 kilometer. Bas Ottevanger (Groot-Ammers) streed lang in een kopgroep die het wedstrijdbeeld bepaalde. Op twee ronden voor het einde moest hij deze groep laten gaan. Ottevanger stapte moegestreden af.

Fabio Jakobsen, één van de grootste Nederlandse wielertalenten van dit moment, won eerder dit seizoen onder meer al belangrijke koersen als de Ster van Zwolle, de Ronde van Noord-Holland en een etappe in de Ronde van Normandië.

In een interview met Wielerflits zegt Fabio Jakobsen dat hij zich rijp acht voor een stap naar de profs. Onder andere Quick-Step Floors zou interesse hebben getoond in de diensten van Jakobsen.

Verhagen en De Kok winnen Lingewaalloop

herwijnen • Wilfred Verhagen en Marjon de Kok hebben zaterdag de Lingewaalloop in Herwijnen gewonnen, de zesde wedstrijd uit het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Verhagen zette een winnende tijd van 33.00 neer. De Kok kwam met 38.21 vier tellen te kort om haar eigen parcoursrecord te verbeteren.

In Herwijnen liep Verhagen het grootste deel van de 10 kilometer in gezelschap van Paul Visser - favoriet in het overall klassement van het circuit - en twee relatief onbekende gezichten in dit circuit: Maarten van Zetten van Ilion en Marco Keijsers van Scorpio. Met z'n vieren rondden ze de eerste passage op de finishstraat aan de Vervoornlaan en met zijn vieren liepen ze door richting de tweede opgang van de Waaldijk. Daar moest Tilburger Visser als eerste een paar meter prijsgeven. Hij zou in 33.36 als vierde eindigden en deed desalniettemin goede zaken in het klassement.

Marjon de Kok was met behoorlijke afstand de snelste vrouw van de dag. Het gemiste parcoursrecord was jammer, maar de loopster uit Goirle was desondanks tevreden met haar optreden. "Ik heb de laatste tijd vooral getraind voor de marathon. Eerst voor Tilburg, maar daar ben ik vanwege de hitte niet gestart. Daarna heb ik Oss geprobeerd, maar daar werd ik na 2,8 kilometer al de verkeerde kant opgestuurd. Dus dat was een drama. Ik kreeg de uitnodiging van de organisatie om hier mijn titel te verdedigen. Het was afwachten hoe het zou gaan, maar ik ben hier zeker tevreden mee."

Christiaan van Rees wint in Geleen

regio • RC Jan van Arckel-jeugdrenner Christiaan van Rees heeft zondag in zijn leeftijdscategorie het criterium van Geleen gewonnen. De koers in het Limburgse Geleen was een ware belevenis. In het centrum werd langs de terrassen en om de feesttent gereden, wat een technisch parcours met haakse bochten en versmallingen opleverde. Christiaan van Rees (Groot-Ammers) wist daar wel raad mee en sprintte naar de zege. Jens Bassa (Noordeloos) reed met zijn wielervriend Mike Bronswijk van West Wil Vooruit weg en ze hielden dit tot aan de finish vol. Jens kwam als tweede over de meet. Zijn broer Mees stapte na een valpartij toch weer op en eindigde zonder ronde vergoeding als tiende. Na afloop moest Mees nog even zijn schaafwonden schoon laten maken bij de EHBO. Anna van der Meiden werd op zaterdag vijfde tijdens het klimomnium in Dordrecht.