HK Alblasserwaard

12 juli 2018

HK Alblasserwaard 12 juli 2018


Het Kontakt bij Vierdaagse Nijmegen

regio • Het Kontakt gaat live verslag doen van de Vierdaagse van Nijmegen.

Een delegatie van de acht edities van Het Kontakt zal op donderdag 19 juli aanwezig zijn langs de Zevenheuvelenweg. Deelnemers uit het verspreidingsgebied van de krant kunnen bij de stand van Het Kontakt een versnapering ophalen en hun verhaal doen. Ook is het mogelijk voor deelnemers om zelf foto's en korte teksten naar de redactie toe te sturen. Deze bijdragen worden geplaatst op de websites. Een selectie van de mooiste foto's en verhalen komt op een speciale fotopagina in de krant. Aanmelden voor een bezoekje aan onze stand kan via redactie.alblasserwaard@kontaktmediapartners.nl maar is niet noodzakelijk. Naar dit mailadres kunnen ook foto's en korte verslagen gestuurd worden.

Klaroen.nl bij Vierdaagse Nijmegen

Klaroen.nl bij Vierdaagse Nijmegen

regio • Het Kontakt gaat live verslag doen van de Vierdaagse van Nijmegen. Hiermee wordt een oude traditie in ere hersteld. In het verleden waren redacteuren van Het Kontakt jaarlijks aanwezig bij het grootste wandelevenement ter wereld, om daar verslag te doen van de verrichtingen van deelnemers uit de regio.

Een delegatie van de acht edities van Het Kontakt zal op donderdag 19 juli aanwezig zijn langs de Zevenheuvelenweg. Deelnemers uit het verspreidingsgebied van de krant kunnen bij de stand van Het Kontakt een versnapering ophalen en hun verhaal doen. Ook is het mogelijk voor deelnemers om zelf foto's en korte teksten naar de redactie toe te sturen. Deze bijdragen worden geplaatst op de websites. Een selectie van de mooiste foto's en verhalen komt op een speciale fotopagina in de krant. Aanmelden voor een bezoekje aan onze stand kan via redactie@klaroen.nl maar is niet noodzakelijk. Naar dit mailadres kunnen ook foto's en korte verslagen gestuurd worden.

Robert van Marion wèl actief op WK

Oranje was de grote afwezige op het Wereldkampioenschap voetbal. Dat kan niet gezegd worden van Robert van Marion. Hij maakte ruim een maand deel uit een van de vele cameraploegen en zag zeven wedstrijden van heel dichtbij. Na de door de Belgen gewonnen achtste finale tegen Japan zat het werk voor Robert van Marion er op. Afgelopen donderdag keerde hij met zijn collega's terug en ziet de Giessenburger terug op een meer dan geweldige ervaring.

Amok om recreatie HannesHoeve

Bedreigingen voor bezwaarmakers tegen de toeristische activiteiten van de HannesHoeve in Giessenburg; de gemoederen lopen hoog op.
Dat bleek donderdagavond tijdens de informatievergadering in Giessenlanden. Op tafel lag het voorstel van het college om de recreatieve bedrijfsactiviteiten waarvoor nu nog geen vergunning is te legaliseren. Omwonenden tekenden daartegen in 2016 bezwaar aan. Overleg bracht de twee partijen niet dichter bij elkaar.

Nieuwe producten uit afval

Met het project Waarde in de Waard geeft BlauwZaam de kringloopeconomie in de regio een impuls. Het zou wel eens tot verrassende resultaten kunnen leiden: nieuwe producten en diensten uit iets dat 'afval' lijkt te zijn. Afval staat bij zzp'er Gerard de Winter tussen aanhalingstekens. Want dat wat wordt afgedankt, kan bij nader inzien toch van waarde zijn. Zo neemt Circuwear in Gorinchem oude bedrijfskleding terug om daar vervolgens nieuwe producten van te laten maken.

Wielrenners gewond na valpartij

Foto: ZHZ Actueel

oud-alblas • Een aantal wielrenners is dinsdagavond 10 juli gewond geraakt op de Zijdeweg tussen Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland. De wielrenners fietsten in een groep langs de Zijdeweg toen enkelen van hen rond 19.30 uur ten val kwamen. Voor twee van de wielrenners kwamen twee ambulances met spoed ter plaatse. De mannen zijn per ambulance meegenomen. Eén van de mannen had in ieder geval flinke last van zijn heup.

Foto: Geurt Mouthaan

• Met spectaculaire sprongen vanaf de nieuwe springplank lieten deelnemers zaterdag tijdens de bommetjeswedstrijd in De Doetse Kom in Giessenburg het water zo hoog mogelijk opspetteren.

alblasserwaard

donderdag 12 juli 2018 | jaargang 39 no. 28

'Dialoog over splijtzwam De Hoeken'

Motie in voorbereiding om beide partijen aan tafel te krijgen

giessenlanden • Initiatiefnemer Arie de Leeuw en de bezwaarmakende Initiatiefgroep Binnenstebuiten staan lijnrecht tegen elkaar. Het draait om een verzoek dat door de Hoornaarse ondernemer is ingediend voor het realiseren van weidelandgoed De Hoeken, dat in hoofdlijnen bestaat uit ruim 18 hectare natuurontwikkeling, 12 vrijstaande woningen en een wandelpad en vissteiger als recreatieve elementen. De natuurontwikkeling, daar is iedereen voor. Dit in tegenstelling tot de woningen. Het aantal opgehaalde handtekeningen 'tegen' is fors: zo'n 1100. Maar zonder woningen geen natuurontwikkeling, liet De Leeuw weten.

Voor alle helderheid: het Giessenlandse college van B&W heeft nog géén positief principebesluit genomen. Maar neigt er wel naar om dat te doen. De beoordeling van het plan is positief uitgevallen; op basis van dezelfde criteria is de Initiatiefgroep negatief. Alvorens de knoop door te hakken, consulteerde het college donderdagavond de gemeenteraad. Een optie waar zelden gebruik van wordt gemaakt. "Maar we willen zorgvuldig te werk gaan", beargumenteerde wethouder Jan de Groot. Daar hoorde al wel een standpunt van het college bij. "Het zou flauw zijn om dat niet te doen. Blijft staan dat het advies van de raad voor ons zwaar zal wegen."

Nadat alle betrokken partijen hadden ingesproken (zie elders op deze pagina) zei Bram Visser (VVD): "Ik ben blij dat het geen kwestie van slikken of stikken is, maar dat De Leeuw nog bereid is tot een gesprek." Het riep het college op 'te kijken of er alternatieve mogelijkheden zijn' en 'om met elkaar om tafel te gaan'. Aart Schalk (CU) miste draagvlak voor het plan. "Het natuurgebied moet er blijven, maar het is niet nodig om in de polder te gaan bouwen. Er zijn in Hoornaar andere alternatieven." Fractie Renes toonde zich verbaasd over het positieve advies van het college. "Waarom wordt, ondanks alle bezwaren, gekozen voor geld in plaats van voor groen?" CDA'er Cees de Jong repte over een 'ontzettend lastig dossier'. "Weten wij het al? Nee!" "We worstelen er allemaal mee", constateerde Ruud van Rijn (PvdA). "Wij zoeken naar alternatieven, naar een plan dat meer draagkracht krijgt."

Volgens verantwoordelijk wethouder Jan de Groot neemt het college de protesten serieus. "Alleen hebben wij het plan op inhoud beoordeeld en niet op emotie." Een woordkeus die hem door sommige partijen niet in dank werd afgenomen en die De Groot vervolgens corrigeerde. "Dit is het beste plan, denken wij. Er kan een hoogwaardig natuurgebied van achttien hectare ontstaan. Dat komt niet vaak voor." De vraag of het college unaniem is in haar positieve afweging, wenste de wethouder niet te beantwoorden.

Een gesprek met beide partijen en een onderzoek naar andere opties kost tijd, 'waarschuwde' Jan de Groot de raad. "Het kan zijn dat deze raad er dan niet meer over beslist. Maar ik wil het ook niet uitsluiten, we staan er open voor. Ook al heb ik niet het idee dat de gedachten van De Leeuw en van de Initiatiefgroep erg dicht bij elkaar liggen."

Een motie die oproept tot een dialoog zal donderdag 12 juli door Visser (VVD) worden ingediend. Het CDA pleitte hierop voor een motie waar de volledige raad achter kan staan.

Na afloop van de vergadering liet Joop Hartog van Initiatiefgroep Binnenstebuiten desgevraagd weten 'in principe een gesprek niet uit de weg te weg te gaan'. "Maar we willen dat eerst nog afstemmen binnen ons bestuur en met onze leden."

Enkele ondiepe scheuren in dijken door droogte

Bij Kinderdijk laat Waterschap Rivierenland extra water in de Alblasserwaard. Foto: Cees van der Wal

alblasserwaard • Bij preventieve inspecties aan kades in de Alblasserwaard vond Waterschap Rivierenland dinsdag enkele ondiepe scheuren door de droogte.

Dat is geen aanleiding voor zorgen. 'Geen verrassing, geen risico', meldt het waterschap via Twitter. 'We houden ze in de gaten. Bij de inspectie controleren dijkwachten in drietallen de kades te voet. Dat gebeurt de komende tijd periodiek, meldt Waterschap Rivierenland.

Bij Kinderdijk laat Waterschap Rivierenland extra water in de Alblasserwaard. Foto: Cees van der Wal

Overwaard
De dijkwachten controleerden de kades langs de belangrijkste boezems en watergangen in de Alblasserwaard, onder meer de hoge boezems van de Overwaard en Nederwaard in Kinderdijk. Daar werden scheuren aangetroffen.

De ondiepe scheuren die ook in Kinderdijk in de gortdroge bovenste laag van enkele kades zijn aangetroffen, vormen geen risico. "Dat is geen verrassing. Onze kades zijn droog, maar nog steeds stevig", zegt specialist waterkeringen Hans Knotter.

Kwetsbaar
Het waterschap besluit nog hoe vaak de inspecties worden herhaald. De kades in de Alblasserwaard zijn van klei en dus minder kwetsbaar tijdens droogte dan veendijken.

De verwachting is dat het neerslagtekort deze week oploopt naar 200 millimeter. Als de droogte aanhoudt, kan het waterschap kades beregenen of het waterpeil verhogen. In de afgelopen dagen liet het waterschap bij Kinderdijk al extra water in de Alblasserwaard.
Bij aanhoudende droogte kunnen kades uitdrogen. Met name bij veenkades is dat een risico, want droog veen is minder sterk dan droge klei. Gelukkig bestaan de kades in de Alblasserwaard vooral uit klei. Dat is sterk, zeker wanneer er water tegenaan staat.

Bovendien is er in juni nog gemaaid in opdracht van Waterschap Rivierenland, zodat uit het gras minder vocht verdampt. Toch kan de droge bovenkant scheuren vertonen. Daarom is het waterschap maandag voor alle zekerheid gestart met preventieve inspecties begonnen.

'Natuur gebruikt als schaamlap'

giessenlanden • Initiatiefnemer Arie de Leeuw van weidelandgoed De Hoeken in Hoornaar en Initiatiefgroep Binnenstebuiten staan vooralsnog lijnrecht tegenover elkaar. Dat bleek ook donderdagavond weer tijdens de Giessenlandse inforaad.

Inspreker Joop Hartog van Initiatiefgroep Binnenstebuiten had weinig woorden nodig om het plan te torpederen. "Het is een slecht plan. Wij zijn op deze locatie voor natuur, maar tegen woningbouw. De natuur wordt gebruikt als schaamlap voor een onroerendgoedproject. Dat is al vanaf het begin zo geweest. De woningen komen middenin het hart van open gebied. Slechter kan niet."

Hartog maakte ook het college -dat voornemens is een positief principebesluit te nemen, maar wel nog eerst de gemeenteraad wilde consulteren- een verwijt. "Er is een enorme kloof tussen B&W en de bevolking. Tegen De Hoeken heerst heel veel weerstand in het dorp. Nergens vinden we enthousiasme, hooguit wat onverschilligheid."

Hartog gaf de raad een dringend advies: steun dit plan niet! "Je kan de open ruimte maar één keer weggeven, die komt nooit meer terug." Op een vraag van Huib Glerum (CDA) antwoordde Hartog dat er binnen de Initiatiefgroep ideeën leven over alternatieven. "Hierover willen we graag in gesprek."

Kleinschaliger

Arie de Leeuw is meer dan tien jaar bezig geweest met de voorbereidingen van weidelandgoed De Hoeken. "En er zal nog veel water door de Giessen moeten stromen voordat het eindresultaat er is", beseft de Hoornaarse ondernemer. Ondanks alle sores peinst hij er nog niet over zijn plan in te trekken.

Ruud van Rijn (PvdA) wilde graag van De Leeuw weten of hij overwogen heeft het plan (12 woningen en 18 ha. natuurontwikkeling, RdB) kleinschaliger te maken. "Nee, want dat kan financieel niet uit", reageerde De Leeuw kort maar krachtig.

Gesprek

Bram Visser (VVD) informeerde bij De Leeuw of er overleg is geweest met de Initiatiefgroep. Arie de Leeuw antwoordde 'steeds aangegeven te hebben open te staan voor een gesprek'. "Er is één keer een overleg geweest in het gemeentehuis. Daar gaf de Initiatiefgroep aan geen enkele woning te willen. Dan heeft een gesprek verder geen enkele zin, al ben ik er nog steeds voor in."

Verkoop

Als het plan niet doorgaat, zal De Leeuw het land niet in eigendom houden. "De kans dat het dan verkocht wordt aan een veehouder die er rendement uit wil halen is 99%. De Hoeken zal dan niet blijven zoals het nu geworden is."

Die wetenschap zorgt tussen alle protesten ook voor een ander geluid. Zoals van Piet Deelen, woonachtig aan de Oudendijk: "Het is zo'n slecht plan nog niet, ondanks dat er huizen komen." En Gerben Schut: "Als we alles willen houden zoals het is, leefden we nog in de MIddeleeuwen. De natuur kan in dit concept uitstekend beheerd worden en wordt er rijker door. Het plan geeft mij de garantie dat de natuurwaarden behouden blijven."


Rick den Besten

Uitvoering Kracht en Vriendschap Richard van Hoek Fotografie

De dansers van Kracht en Vriendschap uit Nieuw-Lekkerland hebben zaterdag een prachtige uitvoering verzorgd in het theater in Papendrecht.

Impuls voor de kringloopeconomie

'We willen een vliegwiel in beweging brengen'

Afvalhoop of nieuw materiaal? Gerard de Winter ziet mogelijkheden. Foto: Anne Marie Hoekstra

regio • Afval staat bij zzp'er Gerard de Winter tussen aanhalingstekens. Want dat wat wordt afgedankt, kan bij nader inzien toch van waarde zijn.

Zo neemt Circuwear in Gorinchem oude bedrijfskleding terug om daar vervolgens nieuwe producten van te laten maken. Ander voorbeeld: het bedrijf Verdraaid Goed maakt originele tassen van afgedankt reclamedoek. Volgens De Winter, projectleider van Waarde in de Waard, moet er veel meer mogelijk zijn. "We gaan vijftien bedrijven bij elkaar brengen", kondigt hij aan. De Winter voert dit initiatief van Blauwzaam uit met Lisanne Addink, oprichter van VerdraaidGoed.

Materiaalkaarten

Hoe gaan De Winter en Addink dat doen? "Aan de hand van materiaalkaarten zullen we bij deelnemers de materiaalstromen in kaart brengen. Wat is het materiaal, hoeveel is het, wat is de waarde? Neem bijvoorbeeld groenafval. Dat kun je verstoken, maar wellicht kun je er ook iets mee doen wat meer waarde oplevert. Ook zullen we bekijken wat de ambities van ondernemers op dit vlak zijn en waar hun mogelijkheden liggen."

Het is de bedoeling dat er in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden nieuwe ketens ontstaan. "Een bedrijf kan zowel aanbieder als ontvanger zijn van een reststroom. Het zou zomaar kunnen zijn dat een bedrijf aan het eind van het traject een heel nieuw idee in handen heeft dat marktwaarde heeft. Idealiter kom je tot nieuwe businessmodellen. Dit zijn twee manieren van kijken. Waarderend waarnemen: wat is de waarde van iets dat waardeloos lijkt? En kijken naar kansen: hoe kan iets opnieuw van waarde zijn, bijvoorbeeld door nieuwe ketens te smeden tussen partijen? Het worden spannende bijeenkomsten waarvan de uitkomst niet te voorspellen is."

De Winter ziet ook mogelijkheden voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. "Het kan zijn dat zij het materiaal ophalen. Als er in de keten handen nodig zijn kunnen zij ook een rol spelen." Het project start met vijftien organisaties of bedrijven, maar het is niet de bedoeling dat het daarbij blijft. BlauwZaam wil anderen inspireren ook het circulaire pad op te gaan. "We willen een vliegwiel in beweging brengen." De Winter heeft goede hoop dat het niet bij vijftien koplopers zal blijven. "Ondernemers hebben wel het verlangen om het beter te doen, maar weten soms niet waar te beginnen."

De Winter is marketingstrateeg, bedrijfsfilosoof en coach bij Koncerna en denkt daardoor in verdienmodellen, kansen en innovatie. "Ik denk vanuit de klant en out of the box. Ik vraag me af: hoe kun je als bedrijf en als mens van waarde zijn voor de samenleving? Als bedrijven kringlopen sluiten, wordt er geen waarde aan de samenleving onttrokken. En als je weet: ik lever echte toegevoegde waarde, maakt dat het leven een stuk leuker."

Concrete initiatieven

BlauwZaam wil met de deelnemers aan het project toewerken naar twee tot drie concrete, uitvoerbare concepten van nieuwe, circulaire initiatieven in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Gaandeweg vergroten de deelnemende organisaties bovendien hun kennis van circulair ondernemen. Er zullen ook ideeën op tafel komen die pas op de langere termijn uitvoerbaar zijn. Dat vinden de mensen van BlauwZaam ook prima. "Stap voor stap willen we groeien naar een economie die oog heeft voor de waarde van de leefomgeving. Het project 'Waarde in de Waard' is daarin een belangrijke stap."

Aanmelden

Geïnteresseerde ondernemers en mensen met ideeën kunnen zich tot 24 augustus bij BlauwZaam aanmelden via www.waardeindewaard.nl. Vragen stellen kan door te mailen naar: gerard@koncerna.nl.

q www.waardeindewaard.nl

Anne Marie Hoekstra

Eerste Kamer stemt in met fusies van gemeenten

molenlanden/vijfheerenlanden • De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 10 juli ingestemd met de samenvoeging van de twee fusiegemeenten in de regio. Giessenlanden en Molenwaard mogen van de overheid samengevoegd worden tot de nieuwe gemeente Molenlanden. En datzelfde geldt voor Zederik, Vianen en Leerdam tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Daarmee is ook het wettelijke traject afgerond en vormen de genoemde gemeenten vanaf 1 januari 2019 definitief de nieuwe gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Mijlpaal
Burgemeester Dirk van der Borg van Molenwaard: "In januari 2014 is door de gemeenteraden besloten om een onderzoek uit te voeren naar de meerwaarde van een fusie tussen beide gemeenten. En nu, ruim vier jaar later, is de herindeling definitief. In de afgelopen periode is met veel enthousiasme gebouwd aan een gemeente die klaar is voor de toekomst, goed kan inspelen op kansen en ontwikkelen en waar de diversiteit van de kernen en initiatieven uit de samenleving centraal staan."

Werk niet nog klaar
Burgemeester Rinette Reynvaan van Giessenlanden vult aan: "Het besluit van de Eerste Kamer is een belangrijke mijlpaal. Ons werk is echter zeker nog niet klaar. In de komende maanden zijn we nog volop aan de slag om het beleid van beide gemeenten te harmoniseren en te zorgen dat we inwoners en ondernemers van de nieuwe gemeente Molenlanden vanaf 1 januari 2019 daadwerkelijk kunnen verrassen met excellente dienstverlening."

Verkiezingen
Vanwege de fusie deden de gemeenten Zederik, Giessenlanden, Molenwaard, Vianen en Leerdam niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Net als in andere herindelingsgemeenten, vinden de verkiezingen plaats op 21 november dit jaar.

De drie burgemeesters van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden zijn erg verheugd met dit besluit: "Na een voorbereiding van drie jaar zijn we in januari al gestart met een ambtelijke samenwerking. Het is de kroon op de inzet van al onze collega's dat nu ook de wettelijke procedure afgerond is."

Jeugdvrienden veroveren derde prijs bij Carbagerun

Jeugdvrienden veroveren derde prijs bij Carbagerun

AMEIDE/MEERKERK • Harry Mesker, geboren Ameide, woonachtig in Meerkerk, heeft op vrijdag 6 juli, samen met jeugdvrienden Krijn Weeda uit Nijkerk en Jan den Oudsten uit Vleuten de derde prijs veroverd in de Carbagerun.

Vorig jaar werd de Carbagerun door Mesker (33) en zijn team winnend afgesloten. Dat zat er dit jaar helaas nipt niet in. "Er mochten dit jaar dubbel zo veel teams meedoen, omdat de Carbagerun tien jaar bestaat. We zijn heel trots dat we derde zijn geworden in een deelnemersveld van 1000 teams", aldus Mesker.

De Carbagerun voerde Mesker en zijn vrienden in vijf dagen tijd door zeven landen. In totaal werd door hen ruim 3000 km afgelegd. Door autopech op de laatste dag werd het nog spannend of ze de finish tijdig zouden halen.

Mesker: "Onze Mercedes heeft het de hele week prima gered, maar de automaatbak kreeg kuren op de laatste dag. We hebben hem laten verslepen tot vlakbij de finish en hebben het laatste stuk zelf gereden. Net op tijd waren we binnen."

Over hun samenwerking zegt Mesker: "Dat we elkaar goed kennen is wel een voorwaarde om het vol te houden onderweg. We zijn opgegroeid in Ameide en woonden vlak bij elkaar. We zijn allemaal competitief en goed op elkaar ingespeeld."

Originaliteitsprijs
Het idee achter de Carbagerun is dat teams zich bij de start melden in een auto met een dagwaarde van maximaal 500 euro en een bouwjaar niet hoger dan 1999. Hoe leuker deze auto is gepimpt, hoe meer kans op het winnen van de originaliteitsprijs.

Twee jaar geleden deed Team Autobahnrasers, zoals ze zichzelf noemen, voor het eerst mee. Ze behaalden toen een knappe vierde plek. Na de winst van vorig jaar kregen ze automatisch een startbewijs voor de editie van dit jaar. De BMW werd ingeruild voor een Mercedes S-Klasse en als wereldleiders verschenen ze aan de start.

Met levensechte maskers van Donald Trump en Vladimir Poetin genoten ze al snel bekendheid onder de deelnemers. Velen wilden met hen op de foto. Na de bekendmaking van hun derde prijs kon een speech van 'Trump' niet ontbreken: "I have many many many friends. I have friends in Hungary, I have friends in Czech Republic, but carbagerunners are the greatest. Make the Carbagerun great again!"

Opdrachten
De Carbagerun staat enerzijds bekend door de mooie routes, maar nog veel belangrijker zijn de ludieke opdrachten die onderweg uitgevoerd moeten worden. Zo moest er dit jaar in Duitsland getankt worden voor exact 40,45 euro, refererend aan de oorlogsperiode, en moesten ze in Hongarije hun auto laten wassen door een vrouw in bikini. Iets meer uitdaging was het laten optillen van de auto door een hijskraan en het meenemen naar de finish van een dronken Pool. Het lukte team Autobahnrasers allemaal.

De laatste opdracht was een benaderingsopdracht waar maximaal tien teams punten konden verdienen. Het team dat de vrouw met de grootste borstomvang mee naar de finish in Kroatië nam kreeg 10 punten, het team daarna 9 punten, enzovoorts. "We dachten redelijk goed te zitten met 110 cm, maar blijkbaar waren er twee teams die een vrouw met een grotere borstomvang hadden meegenomen. Het verschil tussen de winnaar en ons was blijkbaar maar een paar centimeter", besluit Mesker lachend. De runners worden zondagmiddag weer bij hun vrouwen en kinderen thuis verwacht.

Watershow tijdens Waerds Weekend

De voorbereidingen voor het Waerds Weekend zijn in volle gang.

goudriaan • Op de valreep heeft de organisatie van het Waerds Weekend een spectaculair programma-onderdeel kunnen toevoegen. Op zaterdagmiddag 14 juli verzorgt Nol Bikker uit Noordeloos een bijzondere watershow op de Slingelandse Plas. Rondom de plas staan op dat moment kramen en stands vanwege het Waerds Weekend. Dat is een driedaags festival in de Slingelandse Plassen met een braderie, presentaties, shows en bijzonder vermaak. "We zijn er trots op dat we deze laatste toevoeging nog hebben kunnen doen", meldt Jaap van Voorthuijsen van de organisatie van het Waerds Weekend. "Ik kan nog niet verklappen wat het precies wordt, maar het gaat een spectaculaire aanvulling worden!" Het Waerds Weekend wordt gehouden op donderdag 12 juli tot zaterdag 14 juli. Voor meer informatie en kaartverkoop: www.waerdsweekend.nl.

De voorbereidingen voor het Waerds Weekend zijn in volle gang.
De voorbereidingen voor het Waerds Weekend zijn in volle gang.

Nieuwe aanpak voor verkeersacties

De jongeren-ambassadeurs tijdens de eerste actie.

gorinchem/regio • Samen met jongeren-ambassadeurs van het Da Vinci College in Gorinchem Noord heeft de politie vrijdag 29 juni een eerste verkeersactie gedaan met een andere, nieuwe aanpak.

Begin juni vond op de middelbare school het Da Vinci College in Gorinchem Noord een leerlingenpanel plaats over verkeersveiligheid. Een enthousiaste MBO-klas dacht na over manieren om hun mede-scholieren veiliger aan het verkeer te laten deelnemen. Aanleiding voor het gesprek is de vernieuwde 'Veilige Verkeer? Ik doe mee!' campagne. Het doel van de campagne is het stimuleren van gewenst verkeersgedrag van en naar school. Naar aanleiding van het panel vond vrijdag 29 juni een verkeersactie plaats.

Van 2015 tot 2017 werden in Gorinchem-Noord vaak verkeersacties gehouden waarbij politie samen met een promotieteam (schoolgaande) fietsers en weggebruikers staande hield. Daarbij kregen de betrokkenen een beloning voor goed gedrag en een informatieve flyer. Om met leerlingen in gesprek te blijven over verkeersveiligheid in Gorinchem-Noord is dit jaar gekozen voor een andere aanpak met jongeren-ambassadeurs. Er zijn dit jaar twee leerlingengesprekken gepland om zo jongerenambassadeurs te werven op verschillende scholen. De ambassadeurs helpen bij verkeersactiviteiten en kunnen goede ideeën aandragen bij de wethouder. De ambassadeurs op het Da Vinci college konden meteen aan de slag. Op 29 juni was er in het scholengebied Gorinchem-Noord een actie waarbij zij op straat, aan de hand van zelfbedachte tips, in gesprek gingen over verkeersveiligheid.

10 / 44

te koop spartamet in prima staat Tel 0184641946

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

Raad 'worstelt' met Activiteitenzone

Wethouder: 'Moeite waard om extra geld erin te steken'

giessenlanden • In de inforaad bleek dat bedrag voor sommige partijen nog een hele worsteling. "Voor ons is het ontzettend lastig geworden", zei Cees de Jong (CDA), die een amendement overweegt. "Ik heb er buikpijn van en voel me als raadslid voor het blok gezet", waren de woorden van Esther Renes (Fractie Renes).

Het tekort op de grondexplotatie bedraagt 3,7 ton, de bouwkosten van de sporthal vallen 3 ton duurder uit en voor het verenigingsgebouw is door de komst van muziekvereniging Da Capo een slordige half miljoen extra nodig. Binnen de grondexploitatie is de waterberging een aanzienlijke kostenpost. "Er zijn minder ingrepen nodig, maar de kosten stijgen met drie ton", stak De Jong zijn onbegrip niet onder stoelen of banken. Volgens verantwoordelijk wethouder Elisabeth van Leeuwen-Klink is het een ingewikkelde materie. Ze beloofde de watervergunning met de raad te zullen delen en daagde 'haar' CDA uit volgende week met een oplossingsgericht amendement te komen.


Tevreden

Er waren drie insprekers. Giessenburger Meijer waarschuwde voor de verkeersrisico's (oversteken naar de sporthal, RdB) voor de schoolkinderen. Penningmeester Jan de Hoop van zwembad De Doetse Kom stak de loftrompet op het verenigingsgebouw. "Alle gebruikers werken mee om het jaarlijkse tekort van De Doetse Kom terug te dringen. Het zal een enorme boost geven aan de Giessenburgse gemeenschap." Dorpsraadvoorzitter Bert Pesselse riep de raad op verder te kijken dan alleen de extra kosten. "Richt u zich vooral op de waarde, op de inhoud. Wij zijn tevreden over het huidige plan. Geef alstublieft groen licht, laten we doorgaan."


Geen garantie

Bram Visser (VVD) informeerde bij de wethouder naar de verkeersveiligheid. En, ook niet onbelangrijk, "blijft het bij die 1,1 miljoen?" Die garantie kon Elisabeth van Leeuwen niet geven. "Ik durf dat niet te zeggen gezien de huidige markt. Er zit in elk geval al wel een post onvoorzien in. En we zullen natuurlijk vreselijk ons best doen om erbinnen te blijven."

Over de verkeersveiligheid 'zijn de basisscholen vanaf het allereerste begin meegenomen'. "Ze maken zich geen zorgen, er is geen groot gevaar." Esther Renes trok die woorden in twijfel en zal de scholen consulteren. "Dat is uw goed recht", aldus de wethouder. "Ze kunnen ook altijd naar ons toekomen."


Multifunctioneel

Esther Renes sprak van een 'mooi plan'. Maar het totaal aan meerkosten is niettemin voor haar een struikelblok. "Er was een reserve van vijf ton. Maar met het budget dat daar nog bovenop komt, heb ik moeite." Ook het CDA zal niet zondermeer akkoord gaan. "Het multifunctionele aspect is niet overal gelukt", wees De Jong naar Peursum en Vridos. De wethouder bestreed dat. "Het komt juist steeds beter op gang", doelde ze onder meer op een gezamenlijke hal en centrale toiletblokken.

"Ik ben trots op waar we nu staan", betoogde Van Leeuwen. "We hebben heel hard moeten werken om elkaar te vinden, maar er is steeds meer synergie ontstaan. Er zijn eigenlijk alleen maar tevreden partijen nu."

Besluitvorming op donderdagavond 12 juli.


Rick den Besten

Verbod vrachtwagens in Meerkerk

meerkerk • Met een vrachtwagenverbod wil het Zederikse college ervoor zorgen dat bij een calamiteit op de A27 het verkeer in Meerkerk niet stil komt te staan.

Op 22 juni was het weer eens zover: een groot ongeval op de A27 en prompt staat het in Meerkerk helemaal vast door sluipverkeer. Voor de VVD aanleiding om nogmaals wethouder Maks van Middelkoop op te roepen actie te ondernemen. De beantwoording van Van Middelkoop op de vragen van de liberalen stelde fractievoorzitter Hanneke van der Leun verre van tevreden. "Ik mis het vuur. Wij hadden liever excuses gezien dat u onze inwoners in de kou hebt laten staan. Dat zie ik er niet in ons terug en dat stelt ons teleur. We blijven het pertinent oneens over de inzet van verkeersregelaars om bij een calamiteit ervoor te zorgen dat hulpdiensten toch het centrum van Meerkerk kunnen bereiken."

Wethouder Van Middelkoop reageerde met enige ironie: "Wat had ik op 22 juni kunnen doen? Niks. Ik was niet op tijd op de A27 om het ongeluk te voorkomen en ik was ook niet op tijd in Meerkerk om het verkeer om te leiden." Hij vervolgde: "We brengen het steeds onder de aandacht van Rijkswaterstaat, het waterschap en de politie, maar we kunnen niets afdwingen."

De plannen om er als gemeente toch iets aan doen, liggen al wel op tafel. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verbod op vrachtwagenverkeer in Meerkerk. Het gaat daarbij om de Tolstraat tussen de bebouwde komgrens en de Gorinchemsestraat en op de Gorinchemsestraat tussen de Tolstraat en de Blommendaal.

Ontploffing

Dat sluit aan bij wat andere partijen inbrachten. Henk van Nieuwenhuijzen (CDA): "Rijkswaterstaat en politie zeggen dat de kans dat er tegelijkertijd met een calamiteit op de A27 een uitruk van hulpdiensten in het centrum van Meerkerk verwaarloosbaar is. Maar kijk eens op de achterkant van de vrachtwagens en tankwagens die voorbijkomen? Daarop staan aanduidingen van gevaar op ontploffing, vergiftiging en bijtende en brandbare stoffen. Dat rijdt allemaal op amper een meter afstand van de woningen aan de Gorinchemsestraat. En daarbij wurmen zich er ook nog fietsers tussendoor. De kans dat er iets misgaat is veel groter dan wordt verondersteld."

En ook VHL Lokaal Zederik benoemde het vrachtverkeer als bottleneck. "Het grootste probleem zijn de vrachtwagens. Die kunnen elkaar niet passeren en zorgen dan voor stremming. Zijn die er niet, dan gaat het niet hard, maar dan rijdt het verkeer in ieder geval wel door."

Wethouder Van Middelkoop beloofde hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. "Al moet ik wel een middelweg vinden tussen wat u wilt: morgen invoeren, en wat praktisch haalbaar is." Hij doelde daarmee op het overleg met de diverse betrokken partijen als ondernemersvereniging Meerkerk, de politie en Rijkswaterstaat, onder meer over wie in aanmerking komt voor een ontheffing. Ook moet een verkeersbesluit zes weken ter inzage worden gelegd en 'dient er een publiciteitsactie gehouden te worden'. Als alles volgens planning verloopt kun het verbod rond half oktober in werking treden.


Geurt Mouthaan

Zoutzuurlekkage bij Chemours

dordrecht • Bij chemiebedrijf Chemours aan de Baanhoekweg in Dordrecht heeft dinsdagochtend 10 juli enige tijd zoutzuur gelekt.

De stof kwam rond 10.45 uur vrij door een lekkende afsluiter. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse om bijstand te verlenen.

Na enige tijd kon de afsluiter worden gedicht. Volgens de brandweer zijn drie medewerkers van het bedrijf met ademhalingsklachten overgedragen aan de ambulancedienst. De hulpdiensten hebben het incident snel onder controle gekregen.


Lydia Bikker knikkerkoningin

Lydia Bikker en Roosmarijn Koekkoek. Foto: Ferry Verheij

noordeloos • Tijdens het NK 42e Kuiltje Knikkeren in Noordeloos is de twintigjarige Lydia Bikker de trotse knikkerkoningin.
Lydia is vierdejaars PABO studente, loopt in haar vrije tijd graag hard, bespeelt dwarsfluit en is een sociaal actieve meid. Naast Lydia schittert Roosmarijn Koekkoek. Ze staan samen op de foto hierboven. Roosmarijn is elf jaar en gaat na de zomervakantie naar het Gymnasium Camphusianum in Gorinchem. Roosmarijn houd graag van trampoline springen, lezen en piano spelen. Het kampioenschap wordt gehouden op de 'Ovale Stuiterplein' op vrijdag 3 augustus om 19.00 uur.


Verkeersavond Meerkerk uitgesteld

meerkerk • In vervolg op de raadsvergadering van Zederik van afgelopen maandag heeft VHL Lokaal Zederik besloten de geplande bewonersavond van 16 juli in de raadszaal van het gemeentehuis over de verkeersdruk door sluipverkeer in Meerkerk uit te stellen naar begin september.

'De reden hiertoe is dat de tijd van voorbereiding door andere betrokken partijen, zoals Rijkswaterstaat, zeker gelet op de vakantieperiode erg kort was, waardoor een goede invulling van de avond in het gedrang zou kunnen komen', meldt de partij. 'VHL Lokaal Zederik acht een zorgvuldige aanpak van groot belang voor alle inwoners en juicht het dan ook toe als dit gemeentebreed opgepakt wordt.'

Geen verkoop van dorpshuis De Linde

meerkerk • De gemeente Zederik gaat dorpshuis De Linde niet verkopen en houdt de exploitatie in eigen beheer. Dat besloot de gemeenteraad maandagavond.

Het college had voorgesteld de geplande verkoop uit te stellen, maar VHL Lokaal Zederik en het CDA brachten met een amendement in om de verkoop niet door te laten gaan. Aanleiding daarvoor zijn onder meer de grote investeringen die zijn gedaan in het dorpshuis, na het eerdere besluit om te verkopen. 'Bij verkoop kunnen deze investeringen niet terugverdiend worden. Ook wordt bij uitstel de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden genoodzaakt om in een (te) korte tijd een besluit te nemen over de toekomst van De Linde.'

Het amendement kreeg voldoende steun van de overige partijen om aangenomen te worden. Wel werd gevraagd naar de financiële afhandeling, omdat na de verkoop een deel van de opbrengst naar dorpshuis Brandpunt in Nieuwland zou gaan. Wethouder Arie Donker: "Dat is al geregeld door dit bedrag uit de algemene reserve te halen."
Hij gaf daarnaast aan dat het aanpakken van de buitenkant van De Linde nog niet zonder problemen verloopt. "We hebben twee aannemers benaderd, maar kregen in beide gevallen nul op het rekest. In de huidige markt is het niet gemakkelijk om een aannemer te vinden."

Lydia Bikker en Roosmarijn Koekkoek. Foto: Ferry Verheij

Lydia Bikker is straks de trotse knikkerkoningin van Noordeloos. Naast haar schittert Roosmarijn Koekkoek. Zie het artikel hieronder.

'Onze privacy wordt ernstig geschaad'

Recreatieve activiteiten HannesHoeve in Giessenburg onder vuur

giessenburg • Dat bleek donderdagavond tijdens de informatievergadering in Giessenlanden. Op tafel lag het voorstel van het college om de recreatieve bedrijfsactiviteiten waarvoor nu nog geen vergunning is te legaliseren. Omwonenden tekenden daartegen in 2016 bezwaar aan. Overleggen in de afgelopen jaren brachten de twee partijen niet dichter bij elkaar.

Het college heeft de activiteiten waarvoor geen vergunning is tegen het licht gehouden en stelt de raad voor medewerking te verlenen aan de verhuur van sampans, het laten aanleggen van bootjes, gebouwtjes in de theetuin en het schenken van streekgebonden alcohol in de theetuin van de HannesHeerlijkheid. 'Geoordeeld is dat de verhuur van vijf sampans en een aanlegplek voor kano's en bootjes in combinatie met een theetuin kleinschalig is en goed past in de omgeving.'

De woordvoerster van de bezwaarmakers stelde dat deze recreatieve activiteiten - waaronder het varen met sampans, het schenken van alcoholische dranken uit de streek en een 'koffiekot' - een bedreiging vormen voor de rust aan de Slingelandseweg. "Er is sprake van geluidshinder, die het woongenot van omwonenden aantast. Ook wordt de privacy ernstig aangetast doordat toeristen ongevraagd foto's maken. De bewoners van de Slingelandseweg kunnen zo niet ongestoord genieten van de rust als ze thuiskomen van hun drukke banen."

Ze bracht daarnaast in dat de familie Commijs, eigenaar van de HannesHoeve, enkele weilanden gekocht zou hebben. "Wij zijn van mening dat weilanden weilanden moeten blijven, om het rustieke karakter van Giessenburg te behouden. De bewoners zijn voor hun rust hiernaar toe verhuisd. Zij zijn bang dat de landelijke uitstraling zal verdwijnen en zijn zeer tegen iedere vorm van uitbreiding van de activiteiten van de HannesHoeve."

Op de vraag van VVD-er Bram Visser om hoeveel omwonenden het, naast de met naam en toenaam genoemde familie Spijker, gaat, antwoordde de woordvoerster: "Daar kan ik geen mededelingen over doen. Zij willen anoniem blijven om hun privacy te waarborgen. Zij zijn bang voor represailles. Sommigen van hen zijn al bedreigd."

Een mededeling die tot enige consternatie in de raadszaal leidde. Navraag leerde dat er nog geen aangifte van bedreiging door de betrokkenen is gedaan. Burgemeester Reynvaan vertelde later tijdens de vergadering: "Tijdens het overleg met de heer Spijker vertelde hij in het verleden te zijn bedreigd. Dat heeft hij toen niet nader toegelicht. Ik heb de indruk dat er van bedreigingen nu geen sprake meer is." Na enig aandringen vertelde de woordvoerster overigens dat het naast de genoemde familie om 'minimaal twee à drie gezinnen' gaat. Ook wilde Bram Visser weten wanneer de familie Spijker aan de Slingelandseweg was komen wonen. Het antwoord: in 2014.

Een tweede inspreker belichtte een andere kant van de kwestie. Hij vertelde over zijn bijna 21-jarige zoon met een verstandelijke beperking. "Hij gaat elk weekend naar de HannesHoeve. In zijn beleving is hij mede-directeur van de sampans. Zaterdagochtend staat hij om 6.00 uur al klaar om te gaan, zo graag gaat hij. Daar voelt hij: 'Ik mag er zijn, ik tel mee.' Hoe zou ik hem moeten vertellen dat hij straks misschien niet meer terecht kan in dit wereldje van geluk voor hem? Ik wil u vragen dit mee te nemen in uw overwegingen, al staat dit los van alle wetten en regels."

Als laatst kwam Ria van Wijngaarden, die jaren geleden begon met de verhuur van de sampans en dat inmiddels heeft overgedaan aan een andere ondernemer, aan het woord. "Als inwoonster van Giessenburg zeg ik: 'Het moet niet zo zijn dat alles bepaald wordt door mensen die hier alleen maar komen eten en slapen en die het contact met hun omgeving kwijt zijn.'"

Zij benadrukte juist hoe omgevingsvriendelijk deze vorm van recreatie is. "De sampans hebben elektromotoren. Toen ik daarmee begon, kreeg ik zoveel complimenten, juist omdat je ze totaal niet hoort en mensen zo perfect van onze prachtig omgeving kunnen genieten. Het gaat om vijf sampans; dat past helemaal in het streven van de gemeente Giessenlanden naar duurzame en kleinschalige recreatie die in onze streek past."

De raadsleden gingen niet uitgebreid op de kwestie in; donderdag 12 juli staat het onderwerp nogmaals op de agenda. Wel wilden ze van burgemeester Reynvaan weten waarom er zoveel tijd zat tussen het handhavingsverzoek in 2016 en nu het verzoek tot legalisatie. "Er zijn tussentijds diverse overleggen en onderzoeken geweest", lichtte de burgemeester toe. "Dit alles heeft niet tot een oplossing geleid. We hebben ook geprobeerd om beide partijen tegelijkertijd aan tafel te krijgen, maar naar ik begreep had de familie Spijker daar geen behoefte aan. Totnogtoe viel dit dossier onder de bevoegdheid van het college, maar voor deze stap komt u als raad in beeld. Op deze wijze kunnen ook de omwonenden officieel bewaar maken tegen het besluit om een vergunning te verlenen."


Geurt Mouthaan

Gesprek molenaar Bleskensgraaf West

Het 'zoekgebied' van Bleskensgraaf West.

bleskensgraaf • Wethouder Frank Meerkerk gaat in gesprek met de eigenaar van molen De Vriendschap in Bleskensgraaf over de problematiek rond de molenbiotoop en nieuwbouwproject Bleskensgraaf West.

Dat overleg vindt deze week plaats. De molenbiotoop kan een belemmerende factor zijn voor de nieuwbouw. "Het is een 'showstopper'", knikt de wethouder. "Daarom proberen we er in onderling overleg uit te komen. Hoeveel last heeft de molenaar van de nieuwe woningen? Scheelt het als je in de buurt van de molen eerste lage huizen als patiowoningen neerzet?" De eigenaar zelf, Frank Klören, geeft aan nog niet te willen reageren. "Ik ga eerst het gesprek met de wethouder aan."

De donderdag gehouden inloopavond in Bleskensgraaf leverde uiteenlopende reacties op over de bouwplannen van de gemeente. Meerkerk: "We hebben veel mensen gesproken. Sommigen die er dichtbij wonen snappen het, anderen die er verder vandaan wonen vinden het een perfect plan. Maar degenen die nu van het uitzicht over de polder genieten zijn een andere mening toegedaan. Maar daarom hebben we deze avond ook gehouden. Waar mogelijk houden we rekening met de wensen van de inwoners. Het gaat ook om een praatstuk: dit zou het kunnen worden."

Op de vraag of de nieuwe woningen dan ook op een andere locatie zouden kunnen komen, reageert hij: "Dit is het primaire zoekgebied. De kans is wel groter dan gemiddeld dat de huizen hier komen. We zijn in overleg met drie eigenaren van gronden om die eventueel te kopen. Het zoekgebied is fors, maar het is absoluut niet zeker dat dit in zijn geheel ingevuld gaat worden met nieuwe woningen."

Nieuw onderkomen voor Verheij Integrale Groenzorg

sliedrecht • Aan de Kweldamweg in Sliedrecht is op vrijdag 6 juli de symbolische eerste paal geslagen van het nieuwe bedrijfspand van Verheij Integrale Groenzorg.
Algemeen directeur Dick Verheij zette het bouwproces officieel in gang, geassisteerd door zijn jongste zoon Daniël en in bijzijn van het personeel van Verheij, hun partners en kinderen en de familie Verheij. Het nieuwe pand is een bekroning op de forse groei die Verheij in de afgelopen decennia meemaakte. "Bij de groei van Verheij past een nieuw en groter pand", benadrukt Verheij. "Het nieuwe bedrijfspand geeft ons de ruimte die we nodig hadden, maar onderstreept ook onze duurzame en innovatieve koers richting de toekomst. We bouwen een robuust, modern en duurzaam pand dat klaar is voor volgende generaties. Het nieuwe pand laat het karakter van Verheij zien: praktisch en transparant." Het huidige pand van Verheij aan de Kweldamweg staat er alweer achttien jaar. In de afgelopen jaren is het groenvoorzieningsbedrijf ongeveer vervijfvoudigd.

Nieuwbouwplannen in Oud-Alblas

oud-alblas • De gemeenteraad van Molenwaard besprak woensdagavond de nieuwbouwplannen aan de westkant van Oud-Alblas. In het westelijke deel van het dorp is het plan om dertien woningen, het voormalige dorpshuis Trefpunt en de leegstaande brandweerkazerne te slopen. Op de vrijgekomen locaties komen dan 27 nieuwe woningen. Op de website van Het Kontakt staat een verslag van de bespreking door de raad.

Burgemeester Reynvaan live op Klokradio

Rinette Reynvaan.

giesenlanden • Het is inmiddels al weer twee maanden geleden dat Rinette Reynvaan tot waarnemend burgemeester van Giessenlanden is benoemd. Inmiddels ingewerkt en terdege kennis gemaakt met de gemeente, is het nu tijd voor een radio-interview op de lokale omroep.
Zaterdagochtend 14 juli is burgemeester Reynvaan te gast bij Klokradio voor een uitgebreid interview. Luisteraars kunnen dan nader kennis met haar maken, met haar achtergrond, ervaring, belangstelling voor politiek en haar beweegredenen om actief te zijn in het openbaar bestuur. Dit interview vindt plaats in het actualiteitenprogramma Wekkerradio; tussen 10:00 en 11.00 uur. Klokradio is op vele manieren te beluisteren, Zowel in de ether op 97.3 FM (West-Alblasserwaard) en 107,0 FM (Oost-Alblasserwaard), als op alle bekende kabelnetwerken. Zie ook www.klokradio.nl.

Foto: Richard van Hoek

De Club van 100 heeft zaterdag het BHC Beachvolleybaltoernooi gewonnen, dat gehouden werd in het kader van Molenpop in Nieuw-Lekkerland.

Verenigingsraad nu Ons Noordeloos

Het bestuur van Ons Noordeloos. Foto: Rick den Besten

noordeloos • Verenigingsraad Noordeloos heet voortaan Ons Noordeloos. Ook krijgt de Kinder Vakantie Feestweek een andere invulling.

De belangrijkste reden voor het bestuur om de naam te wijzigen is dat deze niet meer aansluit bij wat de vereniging op dit moment doet. Bij de oprichting van de Verenigingsraad in 1972 werd als doel vastgelegd 'De behartiging van de belangen van het verenigingsleven te Noordeloos en voorts het activeren of zelf organiseren van Culturele aktiviteiten en andere evenementen welke hiermede verband houden'. "Deze tekst uit de vorige statuten is achterhaald", licht Jan Willem van Mourik namens Ons Noordeloos toe. "Inmiddels zijn alle verenigingen zo 'volwassen' en veel professioneler dan de Verenigingsraad, dat ze absoluut geen hulp nodig hebben."

Voldoende reden om de statuten aan te passen naar de huidige tijd. De activiteiten gaan gewoon door. "De jaarmarkt, de intocht van Sinterklaas, de Kinder Vakantie Feestweek en de Kerstzangavond blijven we jaarlijks doen. Daarnaast zijn er eenmalige activiteiten waar we aan meewerken."

Door de naam te veranderen verwacht Ons Noordeloos ook dat het duidelijker wordt voor de Noordelozers welke 'club' wat op touw zet. "En de nieuwe naam sluit meer aan bij de huidige tijdgeest. Met deze naam hopen we uit te stralen dat we met elkaar, voor elkaar, van alles organiseren. De leden kunnen nog steeds tegen gereduceerd tarief op de jaarmarkt staan om hun kas te vullen. Wij kunnen daardoor een beroep op ze doen bij de organisatie van de Kinder Vakantie Feestweek. Wij doen dit namelijk samen met hen."

Tegelijkertijd met de naamsverandering presenteert Ons Noordeloos een nieuwe invulling van de Kinder Vakantie Feestweek. Jan Willem: "Deze is ooit bedacht voor kinderen die niet op vakantie gingen. Om hen toch een extraatje te gunnen werden er diverse dingen georganiseerd. Tegenwoordig gaat bijna elk kind wel op vakantie en liepen wij als Verenigingsraad en onze leden steeds meer tegen het probleem op dat er niet of nauwelijks vrijwilligers waren om te helpen met de diverse activiteiten in de vakantieperiode. In overleg met de leden is besloten de activiteiten uit te smeren over het hele jaar."

De invulling wordt daardoor als volgt: op vrijdag 3 augustus is er het knikkerkampioenschap voor de kinderen, samen met het NK voor de volwassenen. Maandag 5 augustus er 's ochtends een viswedstrijd en 's middags een fietswedstrijd, tegelijkertijd met de wielerronde van Noordeloos. De laatste week (21-23 augustus) van de schoolvakantie is er de Vakantie Bijbelclub. Zaterdag 25 augustus is er een zomeractiviteit. "Op 31 augustus gaan we badmintonnen, 26 oktober gaan we eten, is er een bingo en een lampionnenoptocht. Dammen is er op 14 november en op 17 november komt Sinterklaas."


Geurt Mouthaan

Derde prijs bij Carbagerun

ameide/meerkerk • Harry Mesker, geboren Ameide, woonachtig in Meerkerk, heeft op vrijdag 6 juli, samen met jeugdvrienden Krijn Weeda uit Nijkerk en Jan den Oudsten uit Vleuten de derde prijs veroverd in de Carbagerun.

Vorig jaar werd de Carbagerun door Mesker (33) en zijn team winnend afgesloten. Dat zat er dit jaar helaas nipt niet in. "Er mochten dit jaar dubbel zo veel teams meedoen, omdat de Carbagerun tien jaar bestaat. We zijn heel trots dat we derde zijn geworden in een deelnemersveld van 1000 teams", aldus Mesker.

De Carbagerun voerde Mesker en zijn vrienden in vijf dagen tijd door zeven landen. In totaal werd door hen ruim 3000 km afgelegd. Door autopech op de laatste dag werd het nog spannend of ze de finish tijdig zouden halen.
Mesker: "Onze Mercedes heeft het de hele week prima gered, maar de automaatbak kreeg kuren op de laatste dag. We hebben hem laten verslepen tot vlakbij de finish en hebben het laatste stuk zelf gereden. Net op tijd waren we binnen."

Over hun samenwerking zegt Mesker: "Dat we elkaar goed kennen is wel een voorwaarde om het vol te houden onderweg. We zijn opgegroeid in Ameide en woonden vlak bij elkaar. We zijn allemaal competitief en goed op elkaar ingespeeld."

Volgende week komt in Het Kontakt een uitgebreid artikel over de Carbagerun van Harry Mesker en zijn vrienden.

Onderscheiding voor Rafel Oskamp

Rafel Oskamp met de onderscheiding. Foto: Bert Bons

nieuw-lekkerland • Burgemeester Dirk van der Borg heeft donderdagavond een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Rafel Oskamp uit Nieuw-Lekkerland.

De heer Oskamp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De decorandus, tot zijn pensionering in 2016 werkzaam als bouwkundige bij Architectenbureau Rokus Visser te Schoonhoven, ontplooide diverse vrijwillige activiteiten. Van 1977 tot 1984 was hij bestuurslid van basisschool De Schakel te Nieuw-Lekkerland. Hij verrichtte allerlei bouw- en onderhoudswerkzaamheden. Ook was hij begeleider bij de Hervormde Vrouwenbond. De heer Oskamp begeleidde mensen met een beperking tijdens hun vakantie. Vanaf 2013 is hij lid van de bouwcommissie van de adviesraad van WMO Molenwaard. De adviesraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hij verzorgt de rapporten en notulen.

Vanaf 2014 is hij tevens lid van de adviescommissie Monumenten en Gebouwen. Deze commissie geeft financiële adviezen aan de kerkrentmeesters over kerkelijke gebouwen.

Ook is hij vanaf 2014 bestuurslid van De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid-Holland. Betrokkene levert advies aan diverse kerkelijke gemeenten en maakt daar verslag van. Daarnaast geeft hij advies aan flankerende organisaties.

Daarnaast ontplooide hij diverse vrijwillige activiteiten voor de Hervormde Gemeente Dorp in Nieuw-Lekkerland. "U bent iemand die ergens helemaal voor gaat. Dat hoorden we telkens terug in de aanbevelingen", vertelde burgemeester Van der Borg donderdagavond tijdens de uitreiking van het lintje.

Wapen van Streefkerk veilt inboedel

streefkerk • Café 't Wapen van Streefkerk aan de Kerkstraat 13 in Streefkerk sluit eind van de maand voorgoed zijn deuren. Er komt een afscheidsfeest op zaterdag 28 juli en een veiling van de inboedel op vrijdag 27 juli.

Er worden appartementen gemaakt van het gebouw. Voor uitbaters Rob Coule en Ronald van Katwijk komt er na drieënhalf jaar een einde aan hun werk in het café. "Dat is jammer", reageren Rob en Ronald. "Maar we maken er nog één keer een feest van!"

Op vrijdag 27 juli vanaf 21.00 uur wordt de complete inboedel van het café onder de hamer gebracht. "We hebben alleen een paar persoonlijke dingen eruit gehaald, zoals enkele foto's", vertelt Rob. "Maar verder is alles te koop: tafels, stoelen, de biljart, de beamer, bestek en glazen, noem maar op."

Veilingmeester

Een veilingmeester begeleidt de verkoop. Wanneer er belangstelling is voor een item, wordt die per opbod verkocht. Voor sommige wat duurdere spullen geldt een minimumprijs.

Op zaterdagavond 28 juli komt zanger Ferdi de afscheidsavond opluisteren met een optreden. "Iedereen is van harte welkom om dan nog één keer naar het café te komen", besluiten Rob en Ronald. Tot de 28e juli is het café overigens nog gewoon geopend volgens de geldende openingstijden.

Ophalen spullen

De kopers van de veiling kunnen hun aangekochte spullen op zondag 29 juli of maandag 30 juli komen ophalen in het café.

Daarna sluit 't Wapen van Streefkerk definitief en gaat de verbouwing plaatsvinden. Het gebouw was al vele tientallen jaren een kroeg.

Biodiversiteit bij het Wellantcollege

ottoland • In de afgelopen week is een huiszwaluwentil geplaatst bij Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland. Met het plaatsen van deze huiszwaluwentil wordt er bijgedragen aan een betere biodiversiteit. De vogelbescherming heeft 2018 uitgeroepen als jaar van de huiszwaluw, wegens het sterk afnemend aantal broedparen in de afgelopen 50 jaar.

De Beemd: huiskamer van Oud-Alblas

Patrick en Anne Brocken. Foto: Geurt Mouthaan

oud-alblas • De Beemd tot dé huiskamer van Oud-Alblas maken, dat is het doel van Patrick en Anne Brocken. Het beheerdersechtpaar werkt er hard aan om het dorp binnen te halen én te laten weten welke mogelijkheden er zijn in het nieuwe dorpshuis.

Neem het terras, waarop het gesprek met Patrick en Anne plaatsvindt. Een ideale plek voor een kleinschalig feestje of barbecue, waarbij je een prachtig uitzicht over de Alblasserwaardse polders hebt. Het is één van de sterke punten van De Beemd, de vervanger van voorganger Trefpunt. De twee beheerders doen er alles aan om die naam te doen vergeten. "Soms hebben mensen het over 'het nieuwe Trefpunt'. Dan zeggen wij: 'Oh, je bedoelt De Beemd?", lachen ze.

Want de naam Trefpunt is teveel verbonden met de vele jarenlange verwikkelingen rond het oude dorpshuis en de inspanningen die nodig waren om een nieuw te bouwen. Ook Patrick en Anne kregen daarmee te maken, maar dat ligt inmiddels achter hen. "We merken dat we langzaam vooruitgang boeken. Voor ons is het heel belangrijk om transparant te zijn. We luisteren heel goed naar wat mensen willen en leggen uit waarom iets niet kan. En, zeker zo belangrijk: veel aanwezig zijn. Als gezichten van De Beemd moeten mensen erop kunnen rekenen dat ze ons aan kunnen spreken als ze hier langs komen."

Het is najaar 2016 als Patrick de advertentie voorbij ziet komen waarin een beheerder van het dorpshuis van Oud-Alblas wordt gevraagd. "Ik heb op de hotelschool gezeten en werkte jaren in de horeca. Daarna ben ik overgestapt naar het bijzonder beheer bij een bank, maar ik had net een mini sabbatical van drie maanden genomen om na te denken wat ik echt wilde. En de horeca trok me nog steeds." Hij kreeg daarbij zijn vrouw Anne aan zijn zijde; zij zegde onlangs haar baan in de zorg op om samen met Patrick het beheer op te nemen. Het betekende de start van een intensieve periode, waarin ze ook nog een kind kregen. "Toen merkten we trouwens al hoe we ingeburgerd waren. Het was ongelooflijk hoeveel reacties en kaartjes we kregen", vertelt Anne.

Ze staan open voor suggesties en samenwerking met verenigingen om De Beemd tot het hart van Oud-Alblas te maken. Eén vernieuwing is al een succes: de snackbar die ze openden. "Uit enquêtes van de klankbordgroep bleek dat daaraan veel behoefte was en daar hebben we op ingespeeld. Ook de biljarters die in De Krom zaten zijn hierheen gekomen en we zijn van plan om ook dartbanen aan te brengen. We hebben daarnaast toestemming om aan de Dorpsstraat een bord neer te zetten, waarop we fietsers aangeven dat ze bij ons terechtkunnen voor een ijsje of een lunch. Wij gaan er alles aan doen om De Beemd tot een succes te maken."


Geurt Mouthaan

Mega opening van JYSK in Arkel

De nieuwe JYSK in Arkel.

arkel • een gloednieuwe JYSK-winkel heeft op woensdag 4 juli de deuren geopend in Arkel. Dit is één van de eerste JYSK winkels in Nederland volgens het nieuwe concept.

Ook de inwoners van Arkel en omgeving hebben nu hun eigen JYSK-winkel. Het is de 92e winkel van de Scandinavische winkelketen in Nederland is. "We hebben echt naar deze dag uitgekeken en zijn enorm blij dat we onze deuren hier in Arkel kunnen openen. We kunnen niet wachten om al onze klanten inspiratie, geweldige aanbiedingen en fantastische service te geven", zegt JYSK's District Manager John Merkens, die verantwoordelijk is voor de winkel.

Vernieuwd design

Het design en de uitstraling van het JYSK-winkelconcept zijn vernieuwd binnen een groot nieuw project met de naam 'Future Store Concept'.

"Dit project draait om het updaten van het winkelconcept en de uitstraling naar 2018. Het huidige winkelconcept stamt oorspronkelijk uit 2001 en is door de jaren heen uitgebreid. Dus telkens wanneer er nieuwe producten kwamen, moesten we nieuwe oplossingen vinden, waardoor het concept uiteindelijk vol snelle oplossingen zit die niet vanaf het begin als geheel doordacht zijn", aldus Michael Lauritzen, Retail Designer bij JYSK, die een van de kartrekkers binnen het project was.

De eerste winkel die is ontworpen volgens het nieuwe winkelconcept is op 15 september 2017 geopend in de Deense stad Holbæk. "In het nieuwe concept is er meer ruimte in bijvoorbeeld het gedeelte voor meubelen, wat de mogelijkheden voor interieurdecoratie en het inspireren van de klanten vergroot. Hopelijk creëert dat een huiselijke sfeer in plaats van een magazijngevoel, zowel voor de meubelen als voor de woondecoratie", aldus Michael.

Over JYSK

JYSK is een internationale winkelketen met Scandinavische roots die alles voor de woning verkoopt. De eerste winkel ging in 1979 open in Denemarken en op dit moment heeft JYSK meer dan 2.500 winkels en 21.000 medewerkers in 50 landen.

Kringloopwinkel extra open tijdens Waerds Weekend

goudriaan • Op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 juli zijn de openingstijden van de Kringloopwinkel in Goudriaan gelijk aan de openingstijden van het Waerds Weekend, dat bij de Slingelandse Plassen wordt gehouden: op donderdag van 13.00 tot 21.00 uur, op vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Naast het gewone aanbod is er deze dagen een boekenmarkt, koffie en thee voor de bezoekers, grabbelen voor de kinderen en diverse andere acties. Het adres van de Kringloopwinkel is De Hoogt 1b in Goudriaan.

Nieuwe pleinen geopend

De opening van het plein.

groot-ammers • Op OBS De Ammers in Groot-Ammers zijn op woensdag 27 juni de nieuwe 'groene' schoolpleinen geopend.

De leerlingen van groep 7/8 hebben de opening gestart. Zij hebben een spetterende 'drum' sessie neergezet onder leiding van Steven Favier van MCForte. Na deze knallende spectaculaire opening hebben twee leerlingen het bedrag bekendgemaakt wat is opgehaald met de sponsorloop. Dit was maar liefst 2570,34 euro.

Wethouder Piet vat heeft ook nog een woordje gesproken en voordat de pannenkoeken picknick met leerlingen, leerkrachten, ouders, opa's en oma's en buurtbewoners van start ging, hebben de wethouder en juf Anouk een stoeptegel geplaatst die we hebben ontvangen van groep 8 vorig schooljaar. De mooie pleinen met moestuinbakken en veel groen zijn klaar voor gebruik.

Prijswinnaars Stibat

regio • Bij de landelijke campagne 'Lege batterijen? Lever ze in en win' van Stibat zijn vier inwoners uit de regio winnaar geworden van een prijs.
Het ging om mevrouw De Groot Versluis uit Nieuwland, mevrouw Simons uit Meerkerk, mevrouw Gouw uit Leerbroek en de familie Groeneveld uit Arkel. Zij verdienden een pluim ter waarde van 25 euro. Hiermee kiest de ontvanger zelf een cadeau uit de honderden bestedingsmogelijkheden, bestaande uit belevenissen, producten en goede doelen.
Meedoen kan door tien lege batterijen in een zakje samen met naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in te leveren bij één van de ruim 24.000 inleverpunten van Stibat. Er zijn prijzen tot 1000 euro.

Foto: SNA

SNA • Het jeugdclubkampioenschap badminton van SNA is in de categorie Meisjes U12 gewonnen door Hadassah Blom. Nienke Korevaar werd tweede en Joanne Korevaar derde.

Foto: SNA

SNA • Het jeugdclubkampioenschap badminton van SNA is in de categorie Jongens U12 gewonnen door Fabian Holst. Levi Egas werd tweede en Joël de Jongh derde.

Foto: SNA

SNA • Het jeugdclubkampioenschap badminton van SNA is in de categorie Jongens U14 gewonnen door Geert Korevaar. Jesse Vonk werd tweede en Christian Westland derde.

kna • Drie leerlingen van harmoniegezelschap Kunst na Arbeid in Arkel hebben onlangs hun A-diploma gehaald: Kirsten Achterberg, Femke Goes en Ralph van Rooden.

Foto: Esther van Dijk

groep 8 • Groep 8 van de Prinses Wilhelminaschool in Lexmond heeft woensdag op gepaste wijze afscheid genomen: met een Hummer naar Fort Everdingen.

Foto: Esther van Dijk

modderdag • Bij peuterspeelgroep 't Ooievaarsnest in Groot-Ammers werd vorige week donderdag en vrijdag Modderdag gehouden.De peuters hebben ervan genoten.

jammpot • Vorige week zaterdag vierde de kinderband Jammpot hun eerste verjaardag. Dit deden ze met een goed bezochte Sing-in in de oude school in Waal.

modderdag • Op BSO de HannesHoeve in Giessenburg deden vorige week vrijdag 35 kinderen mee aan de Modderdag. Er werden allerlei vieze modderspelletjes gedaan.

prijzen • Vrijdag 6 juli heeft Kaaswinkel Hoogendoorn in Ottoland de Boerentrots speelgoedtrekkers en de koffer van Graafstroom kaas uitgereikt aan de prijswinnaars.

Jack en Carin verrast na afloop trouwdienst Foto: Cora

huwelijk • Carin Swijnenburg uit Ottoland en Jack Aantjes uit Lopik zijn vrijdag 6 juli in de Ottolandse Hervormde kerk getrouwd. De zondagsschool kwam hen verrassen.

honderd • Mevrouw S. de Koning-Verschoor uit Bleskensgraaf is op donderdag 5 juli honderd jaar geworden. Burgemeester Dirk van der Borg en zijn vrouw kwamen haar feliciteren.

Foto: Geurt Mouthaan

huwelijksjubileum • Echtpaar Verhaar uit Nieuw-Lekkerland vierde vorige week hun zestigjarig huwelijk. Burgemeester Van der Borg en zijn vrouw kwamen hen feliciteren.

Robert van Marion wèl actief op WK

Giessenburgse filmstudent net terug uit Rusland

Robert van Marion met een bijzondere selfie in het stadion van Ekaterinburg.

giessenburg • Na de door de Belgen gewonnen achtste finale tegen Japan zat het werk voor Robert van Marion er op. Afgelopen donderdag keerde hij met zijn collega's terug en ziet de Giessenburger terug op een meer dan geweldige ervaring.

"Het was de bedoeling om 15 juni af te studeren, maar ik vond dit het wel waard om mijn Master een halfjaartje uit te stellen", merkt de 24-jarige student aan het Genkse Luca, School of Arts droogjes op. "Het was geweldig, dit had ik niet willen missen. Een jaar geleden werd op de academie een mail rondgestuurd, of er interesse was om naar het WK voetbal te gaan. Na een stage tijdens een tiental wedstrijden in de Belgische competitie kreeg ik eind 2017 te horen dat ik mee kon."

Hard werken

Zijn werkgever NEP, verantwoordelijk voor de verslaglegging van de Belgische Jupiler League en Belgium's Got Talent, werd ingeschakeld om in zes stadions de beelden te verzorgen.

"Als Technical Team Rigger zat ik tussen de 50 camera's letterlijk bovenop het veld. Tijdens de wedstrijden liep ik zelfs langs de lijn. Rigger is een mooie naam voor set-assistent danwel opbouwer. Ik heb genoten, maar het was ook hard werken. We waren er ruim een week voor de eerste wedstrijd en toen konden we de steden Saransk en Jekaterinenburg nog bezoeken. Maar daarna was het flink aanpoten. Voor een avondwedstrijd begint voor ons de werkdag al om 13.00 uur. Diep in de nacht, na de camera's te hebben afgebroken, doken we in bed. Niet lang, want 's ochtends vlogen we naar de volgende speelstad. Toen eenmaal het toernooi in volle gang was, lagen we tijdens onze rustdagen op bed. Bijslapen en energie opdoen voor de volgende klus. Nogmaals, het is het zeker waard geweest."

Jongensdroom

Een jongensdroom is uitgekomen. "ik maakte al op jonge leeftijd foto's. Op de middelbare school kocht ik mijn eerste spiegelreflexcamera en eenmaal op de middelbare school was een filmtoestel mijn grote vriend. Samen met medestudenten hadden we voor Natuurkunde een skelter gemaakt. Een spectaculair apparaat, want een kettingzaag diende als aandrijfmotor. Met een filmpje van mijn hand hebben we de presentatie gedaan."

Natuurlijk meldde Robert zich, na het Vwo-diploma, bij de filmacademie in Amsterdam. "Na twee afwijzingen kreeg ik de tip uit te wijken naar België, waar meer filmscholen zijn. Ik heb gekozen voor Genk. Dat voelde goed, een brede opleiding waarin alle aspecten van de audiovisuele wereld aan bod komen. Mijn voorkeur gaat sterk uit naar geluid en dus ben ik op de set te vinden met een grote harige microfoon."

Sjouwen met kabels

In Rusland had Robert zijn microfoon niet nodig. "Het was sjouwen met de vele kabels, camera's installeren en soms in de rust of na afloop weer verplaatsen naar een nieuwe positie. Tijdens de wedstrijden was het een stuk relaxter. Een bal op de televisiekraan en een keertje wat bier van een lens halen, waren de grootste klussen. Ik heb dan ook bewust de zeven wedstrijden meegemaakt. Waaronder drie keer Japan, het volkslied kan ik bij wijze van spreken zo zingen."

Robert lacht. "De meeste indruk is toch wel de aanvang van een wedstrijd. Echt kippenvel als 50.000 Japanners uit hun dak gaan. Maar ook de klappende IJslanders waren prachtig. De eerste oerkreet en het daarop volgende geluid tijdens de Viking Thunder vergeet ik nooit meer."

Rode Duivels

En natuurlijk ook niet de bijzondere wedstrijd van de Belgen tegen Japan. "Mijn Belgische collega's hadden al zitten rekenen en hoopten op de poulewinst van hun Rode Duivels. Die hoop kwam uit, maar leek na een 0-2 achterstand op een nachtmerrie uit te draaien. De winnende treffer heb ik niet gezien, we stonden in de tunnel klaar om met het oog op de verlenging enkele camera's te verwisselen. Het bleek achteraf niet nodig..."

Theo Sprong

Kapsalon HaarIdee knipt 783,90 voor zorgboerderij BijBram in Ameide

De overhandiging van de cheque voor BijBram.

MEERKERK/AMEIDE • De haarknipactie van Kapsalon HaarIdee heeft zaterdag 7 juli 783,90 euro opgebracht. Het geld gaat naar zorgboerderij BijBram in Ameide.

Op de vraag of Bram al een besteding heeft voor de donatie, denkt hij aan het maken van een ontmoetingsplek met onder andere een pergola bij de bloemenpluktuin. Graag ziet zorgboerderij BijBram de bewoners uit Ameide en omgeving naar deze pluktuin komen, zelf hun boeket plukken en in contact komen met Bram, zijn team en de cliënten. Iedereen mag komen. De deur staat (en stond al) altijd open want zoals Bram en zijn team zeggen: 'Elk mens is van betekenis!'

Expositie 'Foto en Film'

Enkele van de geëxposeerde spullen. Foto: Wim Deelen

nieuwpoort • Zaterdag 14 juli wordt de tentoonstelling 'Foto en Film in de 20e eeuw' in museum Het Stadhuis in Nieuwpoort om 13.30 uur geopend door Gerard Niestadt.

Er wordt tijdens deze expositie een compleet overzicht getoond van apparaten en hulpmiddelen voor fotografie en smalfilm, vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw tot nu. Dat loopt van het kartonnen 'doosje' uit vroeger tijden tot de huidige digitale camera's en van de toverlantaarn tot aan de dia-apparatuur.

De organisatie van de tentoonstelling is in handen van de Historische Kring Nieuwpoort. De openingstijden zijn op donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. Voor de extra openingstijden kunnen belangstellenden op de website van de Historische Kring kijken:


q www.historischekringnieuwpoort.nl

Zederik in Beweging in Meerkerk

meerkerk • Zederik in Beweging houdt in Meerkerk samen met de sportverenigingen een actief programma voor iedereen tussen de 55 en 75 jaar. De sporten worden aangepast aan het niveau van de deelnemers. Het gaat onder meer om (tafel)tennissen, volleyballen en gymmen. De ochtenden zijn elke dinsdag van 17 juli tot en met 28 augustus, van 10.30 tot 11.30 uur. De kosten zijn 15 euro voor het hele programma. Aanmelden kan tot 13 juli bij beweegcoach Henrieke Daniëls, henrieke.daniels@presentvooru.nl of 06-16634512. Meer informatie:

q www.zederikinbeweging.nl

Vakantie Bijbel Week in Hei- en Boeicop

hei- en boeicop • Van maandag 16 tot en met 22 juli vindt in De Rank, achter de hervormde kerk te Hei- en Boeicop, de Vakantie Bijbel Week plaats. Het thema is 'Zoek het uit….'. Het programma voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar: op maandag van 9.30 tot 11.30 uur een knutselmorgen. Dinsdag is er vanaf 10:00 uur knutselen en eten de kinderen aansluitend pannenkoeken tot 12:45 uur. Op woensdag is er van 13.30 tot 16.00 uur een spelletjesmiddag. Donderdag is de laatste dag van de Vakantie Bijbel Week en mogen 's avonds de ouders/verzorgers mee op onderzoek uit. Ook wordt teruggekeken op de afgelopen week. De aanvang is 18.30 uur in De Rank. Op dinsdag 17 juli is er voor de tieners tussen 10 en 14 jaar van 17.00 uur tot circa 20.00 uur een sportief programma. Op zondag 22 juli wordt de VBW afgesloten tijdens de kerkdienst in de hervormde kerk die om 9.30 uur begint. Na de dienst is er gelegenheid om in De Rank wat te drinken en na te praten.

Expositie Lianne Sterk in ziekenhuis

gorinchem/hoogblokland • Realistisch fijnschilder Lianne Sterk uit Hoogblokland exposeert momenteel in de centrale hal van het Beatrixziekenhuis.
De expositie van is tot en met eind september te bewonderen in deze Rivas-locatie aan de Banneweg 57 in Gorinchem. Nieuwsgierig naar de technieken van de oude meesters, volgde Lianne Sterk uit Hoogblokland een opleiding tot fijnschilder. Lianne: "In mijn werk wil ik het ambacht van schilderen terug laten zien. Ik schilder krachtige stillevens, maar ook portretten en dieren. Ik werk graag met een grisaille opzet. Dat betekent dat ik een schilderij eerst in twee kleuren opzet; vaak gebrande omber en titaanwit. Daarna breng ik de kleuren in lagen aan. Dat geeft een intens effect."

Roze lintje voor borstkankerzorg

gorinchem • De borstkankerzorg in het Beatrixziekenhuis is wederom door de Borstkankervereniging Nederland onderscheiden met een roze lintje
De Borstkankervereniging hanteert criteria die belangrijk zijn voor een borstkankerpatiënt. Deze criteria zijn te vinden op www.monitorborstkankerzorg.nl. Ziekenhuizen die voldoen aan de criteria krijgen een lintje. Het Beatrixziekenhuis onderscheidt zich onder meer door de snelheid van werken. 'Patiënten kunnen binnen een week in ons ziekenhuis terecht', zegt Tanja Frakking, mammachirurg in het Beatrixziekenhuis.

Sponsorwandeling

giessenburg • Op zaterdag 1 september wordt in Giessenburg weer een sponsorwandeling van Women to Women georganiseerd. Women to women is het vrouwennetwerk van Open Doors.

De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in Pakistan. Pakistan heeft als enige land ter wereld de maximumscore voor geweld tegen christenen; ontvoeringen, mishandeling, gedwongen huwelijken en aanvallen op kerken komen er het meest voor.

Hartenkreet

Vanuit Open Doors is er een Hartenkreet gedaan. 'Hartenkreten' zijn bijzondere hulpvragen die ze krijgen uit landen waar christenvervolging plaatsvindt en waar de nood extra hoog is.

Ze willen de christenen daar bemoedigen maar ook praktisch helpen met onder meer voorlichting op het gebied van gezondheid, noodpakketten met voedsel en medicijnen en cursussen lezen en schrijven.

Ontvangst

Vanaf 9.00 uur worden deelnemers met koffie en thee ontvangen in De Rank aan de Dorpsstraat 57 Giessenburg. Om 9.15 uur is er een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. Langs het pittoreske riviertje de Giessen, over bruggetjes, langs molens en weilanden vol koeien. Langs de route zijn er enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar te praten of te bidden voor de vervolgde christenvrouwen. De route is ongeveer 10 kilometer. Bij terugkomst staat er rond 12.00 uur een welverdiende high-tea klaar.

Doel

Met deze sponsorwandeling wordt geld opgehaald voor de vervolgde christenvrouwen en hun gezinnen in Pakistan. Na aanmelding ontvangt iedere deelnemer een sponsorkaart waarmee geld opgehaald kan worden. Naast het sponsoren voor de wandeling wordt van iedere deelnemer 15 euro inschrijfgeld gevraagd. Hiervoor krijgt men een mooie georganiseerde wandeling, heerlijke versnaperingen onderweg en een high-tea na afloop.

Mede dankzij verschillende sponsoren zal ook een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenvrouwen.

Aanmelden kan via wtw.giessenburg@gmail.com of 0184-616300.

Doel: spelen op Zwarte Cross

Lat ligt hoog bij plattelandsrockband Niks aan de Zeis

Niks aan de Zeis: Maarten, Lars, Guus, Arjan, Sjakko en Bastian. Foto: Thomas Neibauer

De plattelandsrock van Niks aan de Zeis; het begon als een geintje, maar inmiddels staan de zes bandleden maandelijks meerdere keren op de planken voor honderden feestvierders.

'Je vindt ons in de ouwe schuur achter het woonhuis.' Daar kan geen routeplanner tegenop. Eenmaal uit de auto gestapt, klinkt de sound van Niks aan de Zeis al over de Brandwijkse polder. Langs een trekker en balen stro kom ik een boerenstal binnen, waar Niks aan de Zeis druk aan het repeteren is. "Je hebt de primeur: we zijn net voor het eerst bezig met een eigen nummer." Kijk, dat zijn binnenkomers. Ze zijn zo te zien al even op rit, in de drinkbakken voor de koeien staat al een enkel leeg pijpje pils.
Net na hun allereerste optreden ging ik ook al langs bij Niks aan de Zeis, toen nog bestaande uit zanger Arjan Kortlever en gitarist Lars van Diejen uit Brandwijk en de Ottolandse tweeling Sjakko en Maarten van Houwelingen, respectievelijk op drums en bas. Dat optreden was trouwens min of meer een geintje tijdens de feestweek in Molenaarsgraaf en Brandwijk. "We liepen het podium af en dachten: da's eens, maar nooit weer", lacht Arjan.

Tot hun niet geringe verbazing kregen ze echter zoveel positieve reacties dat ze besloten Niks aan de Zeis een vervolg te geven. Het doel, zoals ze tijdens dat eerste interview zeiden: één keer per maand optreden. Ze kunnen dat streven inmiddels afvinken; ze hebben zelfs al een paar keer nee moeten verkopen. "Vinden we niet leuk, maar je kunt niet op twee plekken tegelijk zijn. En waar we optreden? In feesttenten, met tussen de 500 en 1000 man publiek, maar ook op feestjes met maar dertig, veertig man. Maakt niks uit, we maken overal een feestje van. Eerder dit jaar hadden we nog een bruiloft. Heel de zaal ging helemaal los. Prachtig, da's echt genieten."

Van feesttent tot bruiloft: 'Maakt niet uit, we maken overal een feestje van'

Natuurlijk, de lol en het feestvieren met hun publiek staat voorop. Ze praten met merkbare trots over hoe ze ieder publiek meekrijgen. Maar ze zijn tegelijkertijd zo professioneel als wat. De uitstraling met de klompen, de bretels en de spijkerbroeken is van het ouderwetse platteland, maar de moderne sociale media weten ze goed te bedienen. Instagram, Facebook, je komt Niks aan de Zeis overal tegen op de virtuele podia. Vooral de merchandise hebben ze, zeker voor een nog jonge band, opvallend goed geregeld. T-shirts, bretels, stickers, zelfs speciale Niks aan de Zeis-klompen, het is er allemaal. "Van die shirts hebben we er al een paar honderd verkocht", knikt Lars. "Mensen vinden dat gewoon leuk. We zijn daar al heel snel mee begonnen."
Ook schrijver dezes wordt meteen voorzien van bretels én de titel 'Vriend van de band'. Niet goed voor de objectiviteit van het artikel, dus het aanbod om meteen een biertje mee te drinken, sla ik maar af. Nuchter blijven is het devies. Daarom snel door met de volgende vraag: waarom het succes zo snel komt voor Niks aan de Zeis. "Wat wij doen, brengen maar weinig bands", is het antwoord. "Je hebt heel veel coverbands die Engelse nummers spelen, maar Nederlandstalig bijna niet."

Daarnaast lag en ligt de muzikale lat hoog. Het is één van de reden waarom sologitarist Guus Boom uit Haaften (wiens wieg in Molenaarsgraaf stond) en Bastian de Groot uit Noordeloos de uitnodiging kregen om deel uit te gaan maken van het illustere gezelschap. "In veel nummers heb je een solo; doe je die niet, dan lijkt alles op elkaar en breng je alleen maar ritme", legt Lars uit. "En op een gegeven zijn we meer hoempapa-muziek gaan spelen. Dan wil je er af en toe een trompet of een ander instrument tussendoor en daarvoor is een keyboard ideaal." Enter Bastian, al jarenlang een vriend van Lars. Hij bleek op zolder een keyboard te hebben liggen. De jaren dat hij daar les op kreeg lagen allang achter hem. "Het was wel wat weggezakt", lacht Bastian. "Maar het is net als met fietsen: je verleert het niet."

In de drinkbakken voor de koeien staat al een enkel leeg pijpje pils

De lat ligt ook hoog wat betreft hun ambities. Hun brood en bier verdienen met de muziek die ze maken klinkt ze als muziek in de oren. Ze halen het festival Boeruh Rock aan. Daar kwamen ze al op de planken. "Maar nog niet op het hoofdpodium. Dat zou helemaal mooi zijn." En dé droom voor elke plattelandsrockband leeft eensgezind bij de bandleden: optreden op de Zwarte Cross in de Achterhoek, het walhalla voor iedere zichzelf respecterende liefhebber van het boerenleven.
Toch nog even terug naar het begin van dit interview, de opmerking over de flesjes bier. Het gerstenat is onlosmakelijk verbonden met de wereld van de plattelandsrock. Arjan waagde het tijdens een optreden in een feesttent eens om op het podium uit een flesje water te drinken. Dat werd niet op prijs gesteld. "Ze kwamen over de hekken heen met een treetje bier. 'Je mot bier drinken, het is feest!', riepen ze. Dus dat heb ik maar gedaan. Ik moet trouwens, als je anderhalf, twee uur zingt, ook de keel wel smeren." Met een grijns: "En dat gaat met bier net zo goed als met water."

vrijdag 13 juli

Eerste editie van het Waerds Weekend
10:00, Goudriaan. De Slingelandse plassen vormen het toneel voor de eerste editie van het Waerds Weekend, met onder meer een watershow natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast is er een podium aan de rand van het water wat ruimte bied aan muzikanten uit de regio. Verder bevat het aanbod onder meer waterballen, een stormbaan, brocante markt, speedminton en oldtimers. De openingstijden zijn op donderdag 12 juli van 13.00 tot 21.00 uur, op vrijdag 13 juli van 10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 14 juli van 10.00 tot 18.00 uur. Info: waerdsweekend.nl.

Kersenpresentatie in De Zes Molens
11:30, Hoornaar. Marieke en 'oma' Hakkert geven een kersenpresentatie in woonzorgcomplex De Zes Molens. Zij hebben een familiebedrijf in Buurmalsen. Aansluitend is er een verkoop. De kosten voor externen bedragen 3 euro (inclusief koffie/thee met iets lekkers). De presentatie vindt plaats in het restaurant.

Open eettafel Nieuwpoort
12:00, Nieuwpoort, De Vijverhof. Open eettafel voor inwoners van Nieuwpoort en Langerak. Meer informatie: Diny Brinkman 0184-601710 of Anneke Korevaar 0184-633518.

Dorpskamer Giessenburg
14:30, Giessenburg, Tilplein. Tot 16.30 uur is de bibliotheek open.

zaterdag 14 juli

Open Imkerijdag
12:00, Nieuwland, Kanaaldijk 1. Bij de kleine imkerij NatuurBuzz aan de Kanaaldijk 1 in Nieuwland kunnen belangstellenden op zaterdag 14 juli een kijkje nemen tijdens de landelijke Open Imkerijdag. De imker is aan het werk en er kan honing gekocht worden. Er is beperkte parkeergelegenheid.

zondag 15 juli

LiveMusic SummerCafé met countryzanger
15:00, Oud-Alblas. De Alblasserdamse band MultiMusic speelt weer in het LiveMusic SummerCafé op het terras van restaurant De Kat in de Wilg aan de Peperstraat 28. Als gastmuzikant is deze keer Peter van Zijl de Jong uitgenodigd om een set countrymuziek met de band ten gehore te brengen. Peter is een bekende muzikant in Alblasserdam en Papendrecht en speelt al vele jaren met diverse country & western muzikanten. Als zanger begeleidt hij zichzelf op gitaar en deze keer staat de hele begeleidingsgroep van MultiMusic tot zijn beschikking en dat zal vast heel goed ontvangen worden door het publiek op het terras van De Kat in de Wilg. Zanger Dennis van Aarssen en zangeres Nicole Foree, die allebei al veel fans hebben in onze regio, zijn er natuurlijk ook weer bij en zorgen voor een heel gevarieerd programma. De muzikale leiding is zoals gewoonlijk in handen van pianist & accordeonist Martin Boskamp. Het programma van het LiveMusic SummerCafé loopt steeds van 15.00 tot 18.00 uur en gaat bij slecht weer ook door, maar dan in de bovenzaal van het restaurant. Voor dit zomerseizoen staan behalve aanstaande zondag 15 juli, nog op het programma: zondag 19 augustus samen met de populaire band The Rotations en tot slot zondag 2 september met een gastoptreden van violist Nathan Hol en klarinettist Peter Habraken. De keukenbrigade van de Kat in de Wilg zorgt na afloop, voor een gezamenlijke maaltijd met muzikanten en gasten. Keuze uit twee dagschotels (vis of vlees) en een dessert voor 17,50 euro per persoon, maar reserveren is wel aanbevolen. Dit kan via 0184-692770. De toegang voor het LiveMusic SummerCafé is gratis.

maandag 16 juli

Handlettering in museum Voorhuis
20:00, Bleskensgraaf. In museum Het Voorhuis vindt een workshop handlettering plaats. Tijdens de workshop onder leiding van Marijke Bons leren de deelnemers hoe mooie letters getekend kunnen worden. Voor hen is de entree gratis en zij krijgen een consumptie. De workshop is tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Leeftijd: 10 jaar en ouder. De kosten zijn 15 euro, inclusief materialen. Aanmelden: 0184-422749 of secretariaat@binnenwaard.nl.

dinsdag 17 juli

Huis van de Waard Liesveld
9:30, Groot-Ammers, Bernhardstraat 15. Inloop voor een praatje, een spelletje en een kop koffie of thee.

Huiskamer Ottoland en Goudriaan
9:30, Ottoland, Achter het Regthuys, A 94. Tot 12.00 uur: inloop voor een praatje, kopje koffie, spelletje, mini-bibliotheek. In verband met zomervakantie geen Nederlandse les. Info: www.huisvandewaard.nl

Huis van de Waard Lekkerland
13:30, Nieuw-Lekkerland, Pand 83, Planetenlaan 83. Inloop tot 16.30 uur voor een kopje koffie, praatje, spelletje of andere activiteit.

Vakantievoorstelling in De Zes Molens
14:30, Hoornaar. Michel Coenen entertainment verzorgt een voorstelling over 'Vakantie' in woonzorgcomplex De Zes Molens . Op een herkenbare manier worden de bezoekers meegenomen naar de vakanties zoals deze vroeger gingen. Michel Coenen en Tejo Brouwer zingen liedjes en vertellen korte verhaaltjes. De kosten voor externen zijn 3 euro.

Dorpskamer Giessenburg
14:30, Giessenburg, Tilplein. Tot 16.30 uur is de bibliotheek open.

woensdag 18 juli

Dorpskamer Giessenburg
14:30, Giessenburg, Tilplein. Tot 16.30 uur is de bibliotheek open.

donderdag 19 juli

Huis van de Waard Lekkerland
13:30, Nieuw-Lekkerland, Pand 83, Planetenlaan 83. Inloop tot 16.30 uur voor een kop koffie, praatje, spelletje of een andere activiteit.

Huiskamer Ottoland en Goudriaan
14:15, Ottoland, Achter het Regthuys, A 94. Vanaf 14.15 uur: inloop voor een praatje, kopje koffie, spelletje. Vanaf 17.30 uur gezamenlijke maaltijd. Kosten minimaal 2 euro. Mee-eten: Dini Resseler, 0184-641769. Info: www.huisvandewaard.nl.

Huis van de Waard Liesveld
16:30, Groot-Ammers, Bernhardstraat 15. Inloop vanaf 16.30 uur. Er wordt een maaltijd gekookt. Opgeven bij Aafke de Vos, 0184-662704.

Dorpskamer Giessenburg
18:30, Giessenburg, Tilplein. Tot 19.30 uur is de bibliotheek open.

AMEIDE - Chr. Geref. Kerk 09.30 uur Leesdienst, 18.00 uur ds. P. den Butter. Geref. Sionkerk 10.00 uur ds. A. de Raad. Herv. Gem. 09.30 uur ds. J.C. van Trigt, 18.30 uur ds. A.J. Mouw. Open Vensters 10.00 uur ds. C.N. van Dis. ARKEL - Prot. Gem. - Koepelkerk 10.00 uur ds. W. Roskam. BLESKENSGRAAF - Herst. Herv. Gemeente 09.30 en 18.30 uur ds. B. Reinders. Herv. Gem. 09.30 uur ds. J.A.H. Jongkind, 18.30 uur ds. J. Muller. Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom 10.00 uur Bas Stuij. BRANDWIJK - Geref. Kerk 09.30 uur ds. H. Boot. Herv. Gem. 09.30 uur prof. dr. W. Balke, 18.30 uur ds. P.D. Teeuw.

GIESSEN-NIEUWKERK - Herv. Gem. 09.30 uur ds. M. Dubbelman, 18.30 uur ds. L. van Wingerden.

GIESSEN-OUDEKERK - Herv. Gem. 09.30 uur G. v.d. Bos, 18.30 uur ds. G.J. van Beek.

GIESSENBURG - Geref. Kerk 09.30 uur ds. A. Bouwman, 18.30 uur dhr. P. Verkaik. Rafael Gemeenschap Giessenlanden 10.00 uur samenkomst in de Til.

GOUDRIAAN - Herv. Gem. 09.30 uur dr. A.F. Troost, 18.30 uur ds. P. Hoogendam.

GROOT-AMMERS - Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.30 uur Leesdienst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. J.W. Verboom, 18.30 uur ds. M.W. Westerink. VBG De Levensboom 10.00 uur Samenkomst in CBS Eben-Haezer, Irenestr. 140. HEI- EN BOEICOP - Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. de Jong, 18.30 uur ds. H. Markus. HOORNAAR - Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur dr. H. Klink. LANGERAK - Geref. Kerk Vrijgem./Koningskerk 09.30 uur dienst in NGK, 18.30 uur ds. L.M. v.d. Veen. Herv. Gem. 09.30 uur ds. M.W. Westerink, 18.30 uur prop. J. Domburg. Ned. Geref. BethelKerk 09.30 uur br. L. van Duijn, 18.30 uur dienst in GKV. LEERBROEK - Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. N. den Ouden.

LEXMOND - Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. P. Vroegindeweij. Prot. Gem. Lux Mundi 09.30 uur mw. N. Rijneveld-Schep, 18.30 uur zomerzondagavond. MEERKERK - Chr. Geref. Kerk 09.30 en 18.30 uur ds. M.C. Tanis. Christengemeente Meerkerk 10.00 uur dienst in 'De Pukkel'. Geref. Ichthuskerk 09.30 uur ds. J.T. Wolleswinkel, 18.30 uur Zomeravonddienst. Herv. Gem. 09.30 uur prop. M.G.M. Mudde, 18.30 uur ds. P.L. Tolhoek. MOLENAARSGRAAF - Herv. Gem. 09.30 uur kand. J.J. Hagendijk, 18.30 uur ds. J. Quist. NIEUW-LEKKERLAND - Geref. Kerk 09.30 uur ds. E.R.V. Schuddebeurs, 18.30 uur drs. A.J. den Besten. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 16.30 uur ds. J.H. Riemer. Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.00 uur ds. J. van Meggelen. Herv. Gem. Dorp 10.00 uur ds. A. de Lange, 18.30 uur ds. E. Gouda. Herv. Gem. Maranatha 09.30 uur ds. G.J. van Beek. Vrije Baptisten Gem.(Maranathakerk, Mattenbies 1) 13.30 uur Jacques Brunt.

NIEUWLAND - Herv. Gem. 09.30 uur ds. J.W.J. Guis, 18.30 uur ds. H. Schipaanboord.

NIEUWPOORT - Chr. Geref. Kerk 09.30 en 18.30 uur ds. G.J. Post. Herv. Gem. 09.30 uur ds. T.W. van Bennekom, 18.30 uur ds. I. Hoornaar.

NOORDELOOS - Chr. Geref. Kerk 09.30 en 18.30 uur ds. W.A. Capellen. Geref. Kerk 09.30 uur ds. W. Bisschop. Herv. Gem. 09.30 uur ds. A. Schroten, 18.30 uur ds. H.J. v. Kapel.

OTTOLAND - Geref. Kerk 09.30 uur ds. M.J. Kollenstaart-Muis, 18.30 uur ds. N.W. v.d. Houten, gez.dienst in Ottoland. OUD-ALBLAS - Herv. Gem. 09.30 uur ds. A. Snoek, 18.30 uur ds. J.C. de Groot. SCHELLUINEN - Herv. Gem. 09.30 uur ds. H.E. Veldhuijzen, 18.30 uur ds. M.C. Stehouwer. STREEFKERK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. van Bruggen, 18.30 uur ds. E.van Wijk. TIENHOVEN - Herv. Gem. 11.15 uur Hans Borghuis, campingdienst.

WIJNGAARDEN - Herv. Gem. 09.30 uur ds. M.C. Stehouwer, 18.30 uur ds. H.E. Veldhuizen.

HUISARTSEN - Bleskensgraaf – Brandwijk – Molenaarsgraaf – Ottoland – Oud-Alblas – Wijngaarden (Vr. 17.30 tot ma. 7.00 uur) 14 en 15 juli: drs. A. v.d. Wal, Graafdijk Oost 33A Molenaarsgraaf, 0184-641215. Spreekuurbezoek spoedeisende hulp tussen 12.00 en 12.30 uur. Telefonisch afspraak maken tussen 11.30 en 12.00 uur. Waarneemgroep "Alblasserwaard-West-Noord-West" Huisartsen Groot-Ammers – Streefkerk – Nieuw-Lekkerland – Kinderdijk. Middagdiensten ma. t/m vr. Wie er dienst heeft is te vinden op het antwoordapparaat van uw eigen huisarts. Avond-, nacht- en weekenddiensten: Huisartsenpost Dordrecht, 078-2020020. Alleen voor nood- of spoedgevallen, ongevallen 112. Inlichtingen dienstdoende apotheek, 0184-415546. Huisartsengroep "Alblasserwaard-Oost" Huisartsen Ameide – Arkel – Giessenburg – Goudriaan – Hoogblokland - Hoornaar – Langerak – MeerkerkNieuwland – Nieuwpoort – Noordeloos – Tienhoven. De Centrale Huisartsenpost Gorinchem e.o. verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens avonden, nachten, weekenden en feestdagen in Giessenlanden, Molenwaard en Zederik. De Huisartsenpost werkt op afspraak. Bel eerst 0183–646410. De Huisartsenpost is open tijdens werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur, van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en feestdagen. Neem een legitimatiebewijs mee. Voor meer informatie: www.chpgorinchem.nl.

Eerste editie van het Waerds Weekend

De Slingelandse plassen vormen het toneel voor het eerste Waerds Weekend, met een watershow en een podium aan de rand van het water voor regionale muzikanten. Verder zijn er onder meer waterballen, een stormbaan, brocante markt, speedminton en oldtimers. Openingstijden: donderdag 12 juli 13.00-21.00 uur, vrijdag 13 juli 10.00-21.00 uur; zaterdag 14 juli 10.00-18.00 uur. Info: waerdsweekend.nl.

Vakantievoorstelling in De Zes Molens

Michel Coenen entertainment verzorgt een voorstelling over 'Vakantie' in woonzorgcomplex De Zes Molens te Hoornaar. Op een herkenbare manier worden de bezoekers meegenomen naar de vakanties zoals deze vroeger gingen. Michel Coenen en Tejo Brouwer zingen liedjes en vertellen korte verhaaltjes. De voorstelling begint om 14.30 uur in het restaurant. De kosten voor externen zijn 3 euro.

Circus Bossle in Bleskensgraaf

Foto: Friedr. Klawiter

Circus Bossle geeft een show in de tent op het Melkwegplein in Bleskensgraaf. Aanvang 17.00 uur. Ook op zaterdag 14 juli om 15.00 uur. Voor meer informatie: ww.circus-bossle.nl.

Eerste poldercross in Ottolands weiland

Evenement op wielen, voor alle leeftijden

Het organiserend comité van de poldercross. Foto: Anja Swijnenburg

ottoland • Tien Ottolanders, acht mannen en twee vrouwen, staken in november de hoofden bij elkaar. Ze waren het erover eens dat er in hun dorp een poldercross moest komen. Gewoon voor de fun.

Leanna Jungheim: "Bram Aantjes en Carin Swijnenburg riepen vijf jaar geleden al: we moeten een keer wat organiseren. De cross in Bleskensgraaf liep dood, dat was een gemis." Ben Swijnenburg: "Het is gewoon een leuk evenement. Fun, brommertjes, gezelligheid, saamhorigheid." Leanna: "Iets voor alle leeftijden, van zes tot en met honderd."

Veekarren

Bram was de aanstichter. "We willen de kids achter hun PlayStation vandaan trekken. Vroeger leefde je naar zo'n cross toe, was je maanden bezig om je brommertje klaar te maken. We lasten een buis tussen het frame, anders knikte het dubbel. Vaak werkte je met ouwe zooi, je probeerde wel dertig cilinders." Lachend: "Het was tobben, maar een machtig mooie tijd. Op veekarren met bankstellen erop ging je naar zo'n cross toe."

Er komen zes klassen. Naast de funklasse zijn dat de quads, de lichte klasse voor kinderen (50 en 60 cc), een iets zwaardere klasse voor deelnemers vanaf twaalf jaar (85 cc), een lichte klasse voor volwassenen (125 en 250 cc), de zware klasse (450 cc) en de promotieklasse. Bram: "De laatste is voor gasten die internationale wedstrijden rijden, de snelste mannen van het veld. We hebben een tijdschema. Alle klassen rijden drie keer."

Naast Bram, Ben en Leanna zitten in het comité: Arie Aanen, Hans van den Berg, Thijs Bos, Wilco Jungheim, André Swijnenburg, Carin Swijnenburg en Robert van der Vliet. Ze hebben het best druk met de organisatie. Leanna: "We zijn er al acht maanden mee bezig. Je moet aan veel veiligheidsregels voldoen. We moesten een dure verzekering afsluiten. Voor het geval er iets misgaat en mensen ons aansprakelijk stellen." Ben: "Je moet de EHBO regelen, parkeerbeleid organiseren, sponsoren zoeken." Ruim tien sponsoren hebben ze nu, mensen die vooral materialen doneren. Ze kunnen nog wel een paar geldschieters gebruiken.

Geen vakantie

Op zaterdag 4 augustus beginnen ze met het gereedmaken van de baan, in een weiland aan de Hoefweg. Grond rijden, noodbruggen voor de ambulances maken, schansen bouwen. Leanna: "Er zijn mensen die deze zomer niet met vakantie gaan omdat ze dit moeten doen. Gelukkig hebben we een ploeg van zestig vrijwilligers." De promotie loopt inmiddels, via Facebook, flyers, grote banners op strategische plekken in het dorp. En via de krant natuurlijk. Met een lach erkent Leanna: "De mensen worden misschien ook wel een beetje gek van ons. Op elk feestje hebben we het erover." Het werpt in ieder geval zijn vruchten af: er zijn al bijna honderd deelnemers voor de wedstrijdklassen en bijna veertig voor de funklasse. Allemaal uit de regio.

Met z'n tienen hebben ze al maanden veel voorpret. Laptops op tafel, biertje erbij. Ben: "Zo'n cross is heel leuk om naar te kijken, ook al rijden ze voor geen meter. Er starten in een klasse bijvoorbeeld 35 deelnemers, maar er eindigen er misschien maar 25. En als er bij de wedstrijdmotoren een bekende voorin zit, is het extra spannend." Overigens schrijven ze wel even geschiedenis. "Het is voor het eerst dat zo'n cross in Ottoland gaat gebeuren", aldus Ben. Hij belooft 'de hele dag actie'. Het programma begint om 9.00 uur. 's Morgens om 8.00 uur kunnen mensen nog inschrijven. De dag wordt afgesloten met de twee uur durende funcross, tot 20.00 uur.

De entree en het parkeren zijn gratis op 25 augustus. Wel zal er een fooienpot staan. Deelnemers kunnen inschrijven via de website:

q www.poldercross-ottoland.nl

Anne Marie Hoekstra

Inschrijving voor Fietsmolentocht is geopend

alblasserwaard • Via www.fietsmolentocht.nl is de inschrijving voor de Rotary Fietsmolentocht van start gegaan. Ook deze zesde editie, die op zaterdag 22 september 2018 verreden wordt, volgt zo precies mogelijk het parcours van de beroemde Molentocht op de schaats, die voert door de dorpen van de Alblasserwaard en langs de molens van Kinderdijk. De opbrengst gaat naar de Stichting Lach voor een Dag.

De Fietsmolentocht, die door de Rotary Clubs Alblasserwaard en Kinderdijk georganiseerd wordt, kent vier afstanden: 15, 30, 50 en 70 kilometers. De tocht is niet alleen het uitgelezen moment om stil te staan bij al het moois dat de polder te bieden heeft, bij elke controlepost is bovendien ook weer iets bijzonders te beleven, variërend van het bezoek aan een molen of veehouderij tot aan demonstraties 'slacklinen'.

Opstappen voor de Fietsmolentocht kan vanaf 09.00 uur op zeven verschillende plaatsen. Voor kinderen tot en met 12 jaar is de Fietsmolentocht gratis. Daarboven is het inschrijfgeld, inclusief fraaie medaille, 8 euro. Leuk nieuwtje dit jaar is dat onder de deelnemers theaterbonnen, reischeques en dinerbonnen verloot zullen worden.

Vorig jaar pedaalden bijna 500 deelnemers mee en werd 10.000 euro bij elkaar gefietst voor de Stichting Hulphond. Dit jaar gaat de opbrengst naar Stichting Lach voor een Dag. Dit goede doel organiseert voor kinderen met een ernstige ziekte een complete dag naar het theater, zodat het kind even alle zorgen kan vergeten en kan lachen.

Aanmelden en meer informatie vinden over de route, tijden en bijzondere activiteiten onderweg kan via de website www.fietsmolentocht.nl.
Rotary Alblasserwaard en Kinderdijk zijn clubs waarvan de leden met elkaar onderdeel uitmaken van een wereldwijd netwerk van mensen die graag iets terug willen doen voor de samenleving vanuit hun professie, kennis, ervaring of betrokkenheid bij die samenleving. De Fietsmolentocht is één van de activiteiten.

q www.fietsmolentocht.nl

Zomerse feestweek voor alle leeftijden

Het bestuur van Oranjevereniging Beatrix. Foto: Oranjevereniging

ottoland • Het is ze weer gelukt, de Ottolanders. Ze zetten traditiegetrouw een feestweek op poten die bol staat van activiteiten voor allerlei doelgroepen.

Het bestuur van Oranjevereniging Beatrix is kleiner dan voorheen. Daarom mobiliseerden de bestuursleden ook andere verenigingen in het dorp. Met succes. Voorzitter Marije IJzerman: "Seniorengroep Goudland, IJsclub Wilhelmina en Speeltuinvereniging 't Speelhofje verzorgen een deel van het programma en zijn hartstikke enthousiast."

Beter weer

Voor het eerst vindt de feestweek in de zomer plaats en niet rondom Koningsdag. Marije: "Afgelopen feestweek, vijf jaar geleden, is het heel koud geweest. Daardoor was alles minder leuk. We hopen nu op beter weer." Er is nóg een breuk met de traditie: "Deze keer is er geen boerenbruiloft. De meeste mensen in het dorp vinden dat prima, nu hoeven ze niet op zoek naar geschikte kleding voor het hele gezin." Tijd om dat programmaonderdeel te missen is er trouwens niet: van vrijdag 17 tot en met zaterdag 25 augustus is er volop vermaak in de feesttent aan de Hoefweg en elders in het dorp.

Marije somt de programmaonderdelen op: "We beginnen op vrijdag 17 augustus met een bandjesavond. Op zaterdag 18 augustus is er van 14.00 tot 18.00 uur het Ottobal. Teams van vijf personen binden dan de strijd met elkaar aan. Aanmelden is niet nodig. Diezelfde dag is er een foute party met Qmusic, vanaf 20.30 uur. Fout verkleed zijn is verplicht."

Traditiegetrouw is er op de zondagmiddag een tentdienst. De IJsclub verzorgt op maandag 20 augustus een viswedstrijd voor kinderen van vier tot en met vijftien jaar en 's avonds een playbackshow. Dinsdagmiddag 21 augustus zijn de senioren (vanaf zestig jaar) aan de beurt. Zeemanskoor Bestevaer zingt voor hen en er is een frietmaaltijd. 's Avonds is er een bierproefavond, met dj, borrelhapjes en kroegspellen. Voor basisschoolkinderen is er op woensdagmiddag en avond een programma, met spellen, disco en nachttocht.

De hele week is het dorp feestelijk verlicht. Op woensdagavond doet de jury een beoordelingsronde. De dag erna is er in en bij het water van de boezem het spektakel: 'Ter land, ter zee en in de boezem'. Donderdagavond staat de 'Ottolandse roddelkrant' op het podium, op vrijdag gevolgd door een triatlon, een vrijdagmiddagborrel en een avond met bands. De zaterdag staat in het teken van de poldercross. Jewelste & Het Feestteam sluiten op zaterdagavond de week af. Extra vrijwilligers voor hand- en spandiensten zijn welkom. Meer info: zie Facebook.

NPV op zoek naar meer vrijwilligers

regio • De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) afdeling Graafstroom zoekt extra vrijwilligers voor de Vrijwillige Terminale Thuishulp (VTTH).

Al veertien jaar biedt de NPV-afdeling Graafstroom Vrijwillige Terminale Thuishulp. De VTTH richt zich op de ondersteuning van de mantelzorgers (familie, vrienden) bij de verzorging van zieken die naar verwachting binnen enkele dagen tot maanden aan ziekte of ouderdom zullen overlijden.
De hulp wordt gegeven aan terminale cliënten, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. Ook hoeft men om hulp te ontvangen geen lid te zijn van de NPV. De werkzaamheden van de vrijwilligers bestaan onder andere uit: 's nachts en overdag waken bij een terminaal zieke en eventueel hulp bij de lichamelijke verzorging. Het is een aanvulling op de professionele zorg, die verantwoordelijk is voor de verpleegkundige en medische zorg. Mensen met een christelijke levensbeschouwing die zich aangesproken voelen kunnen vrijblijvend contact opnemen met de VTTH coördinatoren: Aria van Dijk (0184-642040) en Meta Jongeneel (0184-699119).