HK Krimpenerwaard West

4 december 2018

HK Krimpenerwaard West 4 december 2018


Hockeyfeestje loopt uit de hand

Bezoekers van een hockeyfeestje in Krimpen aan den IJssel keerden zich in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de politie. Een grote groep jongeren belaagde, beledigde en bekogelde agenten met glazen flesjes. Het glas spatte letterlijk tussen hun voeten kapot. Uiteindelijk waren er zestien agenten en een surveillancehond nodig om de orde te herstellen. Twee mannen werden aangehouden. Het bestuur van de hockeyclub vindt het optreden van de politie buitenproportioneel.

Panorama: 'Van krimp naar groei'

Een nauwe samenwerking tussen inwoners, ondernemers en bestuurders is een vereiste om de ruwe schets van de toekomst van de Krimpenerwaard te verfijnen. "De aanpak van dit vergezicht is best ingewikkeld met zoveel participanten en keuzes", sprak Sybilla Dekker, voorzitter van de Tafel van Verkenning, woensdag in Lekkerkerk. "Het omturnen van een krimpregio naar een groeigemeente behoort tot de belangrijkste opgaven als je de vitaliteit in dit gebied wilt behouden."

Van Kooij geniet van cross

Waardrenner Nils van Kooij won in de Zuid-Hollandse veldritcompetitie van de zeven verreden wedstrijden drie crossen op rij. De inwoner van Krimpen aan de Lek staat in de A-klasse met nog zeven veldritten te gaan riant aan de leiding in de tussenstand. De Bart Brentjes Challenge, met 48 beklimmingen in Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek, was in oktober de eerste uitdaging. Van Kooij (28) deed er ruim vijf uur over. "In mijn periode als eliterenner was ik een uur sneller."

Wandelend door het kerstverhaal

Wandelend het kerstverhaal tot je nemen. Dat kan op woensdag 19 december in Krimpen aan de Lek. Op elf verschillende locaties in het dorp worden die avond scènes uit het kerstverhaal nagespeeld door inwoners van Krimpen aan de Lek. Bij elke scène wordt in enkele minuten uitleg gegeven over wat de wandelaars zien. Uiteindelijk moet dat leiden tot een op beeldende wijze gepresenteerd kerstverhaal. Ds. Luci Schermers kwam op het idee om een kerstwandeling te organiseren.

Twee drielingen mochten bij de Sint langskomen. Foto: Floris Bakker

• Zo'n 150 kinderen vierden woensdag in De Bron het jaarlijkse Sinterklaasfeest van Stichting Fair Chance. Voor elk kind was er een cadeautje. Fair Chance is tien jaar geleden opgericht om om kleinschalige activiteiten te organiseren voor kinderen uit Krimpense gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

dinsdag 4 december 2018 • 12e jaargang nr. 49

Krimpenerwaard West

Feest hockeyclub eindigt met rellen

De politie rukte uit vanwege overlast van feestvierders. Foto: Politie Rijnmond Oost

krimpen a/d ijssel • Een après-ski feest in het clubhuis van Mixed Hockey Club Krimpen (MHCK) is in de nacht van vrijdag op zaterdag behoorlijk uit de hand gelopen. Feestvierders gooiden met flesjes naar agenten die afkwamen op een melding van overlast. Twee personen zijn aangehouden.

Een agent reed rond 02.00 uur langs de feestlocatie aan de Driekamp na signalen dat het daar helemaal mis zou gaan. Jongeren van de hockeyclub en externe bezoekers zouden hommeles met elkaar hebben gekregen tijdens de uitloop. Ter plaatse zorgde een groep van zo'n 50 tot 60 jongeren voor 'aanzienlijke overlast' voor de woonomgeving, zo schrijft de politie in een verklaring.

Flesjes

Toen de jongeren weigerde weg te gaan, volgde er een aanhouding. De agent moest uiteindelijk om assistentie vragen omdat diverse jongeren hem - en later ook toegesnelde agenten - belaagden, beledigden en bekogelden met glazen flesjes. Ondanks meerdere vorderingen weigerde de groep naar huis te gaan en keerde zich tegen de agenten. Ook zij moesten op hun beurt weer om extra politie-eenheden vragen.

Zeker zestien agenten en een surveillancehond waren nodig om te helpen de openbare orde te herstellen. Agenten gebruikten geweld tegen verschillende jongeren die weigerden te luisteren naar de oproep om weg te gaan. Een 19-jarige jongen uit Krimpen werd opgepakt voor baldadigheid en een 23-jarige Dordtenaar moest mee vanwege openbare dronkenschap. Nadat agenten de groep uiteen wisten te drijven keerde de rust terug.

Het bestuur van de hockeyclub vindt het droevig dat het feest, dat plezierig was verlopen, buiten de hekken zo moest eindigen. Van te voren had de club de nodige maatregelen getroffen. "Er waren drie bewakers aanwezig die de bezoekers hebben gecontroleerd. Bier is getapt in plastic bekers en ook alle andere drankjes zijn uitgeschonken in plastic waarbij de flesjes achter de bar direct werden opgeruimd. De flesjes waar de politie over bericht, komen dus niet uit het clubhuis."

Buiten proportioneel

Over het gebruik van de wapenstok richting de jongeren plaatst het bestuur z'n vraagtekens. "Protocollair zal alles volgens het boekje zijn gegaan, maar gezien de situatie zijn wij van mening dat er anders had moet worden opgetreden. Dit was buiten proportioneel." MHCK is inmiddels met verschillende partijen in gesprek over het incident. Buurtbewoners kunnen donderdag langskomen voor een (kennismakings)gesprek met het bestuur. De uitnodiging hiervoor was voorafgaand aan het feest al verstuurd.

Krimpen wil rookvrije ruimtes

krimpen a/d ijssel • De Krimpense roker komt steeds verder in het nauw nu de gemeente roken in de openbare ruimte aan gaat pakken. Het beleid komt voort uit een motie van de ChristenUnie waarin wordt gepleit om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van roken. "Als college zijn we het daar van harte mee eens", laat wethouder Kirsten Jaarsma weten. "Daarom willen wij delen van de openbare ruimte waar kinderen komen rookvrij verklaren. Je moet dan denken aan speelplekken, schoolpleinen en rond sportvelden." Handhaven is lastig. Daarom plaatst de gemeente borden, om mensen te ontmoedigen een peuk op te steken. Jaarsma: "Ik ga uit van het gezonde verstand van onze inwoners. Iedereen weet dat roken in de buurt van kinderen hartstikke slecht is." Om het goede voorbeeld te geven is het raadhuis en omgeving al aangewezen als rookvrije plek. Wie hier toch een sigaret rookt, zal daarop worden aangesproken.

Krimpen wil rookvrije ruimtes

krimpen a/d ijssel • De Krimpense roker komt steeds verder in het nauw nu de gemeente roken in de openbare ruimte aan gaat pakken.

Het beleid komt voort uit een motie van de ChristenUnie waarin wordt gepleit om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van roken. "Als college zijn we het daar van harte mee eens", laat wethouder Kirsten Jaarsma weten. "Daarom willen wij delen van de openbare ruimte waar kinderen komen rookvrij verklaren. Je moet dan denken aan speelplekken, schoolpleinen en rond sportvelden." Handhaven is lastig. Daarom plaatst de gemeente Krimpen aan den IJssel borden, om mensen te ontmoedigen een peuk op te steken. Jaarsma: "Ik ga uit van het gezonde verstand van onze inwoners. Iedereen weet dat roken in de buurt van kinderen hartstikke slecht is." Om het goede voorbeeld te geven is het raadhuis en omgeving al aangewezen als rookvrije plek. Wie hier toch een sigaret rookt, zal daarop worden aangesproken.

Groot Dictee in bibliotheek

krimpenerwaard • Bibliotheek Krimpenerwaard organiseert op zaterdag 15 december van 11.00 tot 13.00 uur in de vestiging te Bergambacht het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Belangstellenden kunnen hun spellingkunsten meten met andere Krimpenerwaarders, onder wie wethouder Leon de Wit. Er zijn prijzen voor de beste spellers en een poedelprijs. Het Groot Dictee der Nederlandse Taal wordt uitgezonden op de publieke zender NPO radio 1. Philip Freriks leest het dictee als vanouds voor, Frits Spits presenteert de uitzending en het Genootschap Onze Taal kijkt na. Aanmelden kan via info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl. Er is plek voor een beperkt aantal deelnemers.

Presentatie 'Panorama K'waard'

'Omturnen van krimpregio naar groeigemeente'

Oud minister Sybilla Dekker (midden) bij de uitreiking van Panorama Krimpenerwaard. Foto: Stephan Tellier

krimpenerwaard • "De aanpak van dit vergezicht is best ingewikkeld met zoveel participanten en keuzes", sprak Sybilla Dekker, voorzitter van de Tafel van Verkenning, woensdagavond in gebouw Amicitia in Lekkerkerk. "Het omturnen van een krimpregio naar een groeigemeente behoort tot de belangrijkste opgaven als je de vitaliteit in dit gebied wilt behouden."

Dekker presenteerde met schrijver Peter van Rooy het boek 'Panorama Krimpenerwaard' aan de deelnemers van de gesprekken en de leden van de Waardcommissie, die tips en aanwijzingen gaven. Alleen professor Riek Bakker, de initiatiefneemster van de doorkijk naar 2050, ontbrak vanwege gezondheidsproblemen. Precies een jaar hadden de participanten uit de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel nodig om tot een breed gedragen 'product' te komen. Het vitale slagenlandschap met eigentijds elan, zoals de subtitel van het boek luidt, telt maar liefst 29 agendapunten. "Het spreekt hoop en verwachting uit. Er is een onomkeerbaar proces in gang gezet", meende Peter van Rooy. "Het succes is afhankelijk van een integrale aanpak. De Waardtafel is de opvolger van deze verkenning."


Gaat dat gepaard met dynamiek en vliegende vaart of en stroperigheid? Die vraag konden de deelnemers niet uit de losse pols beantwoorden. Feit is dat er nu al van alles gebeurt om de energietransitie en verduurzaming te bewerkstelligen. In de Krimpenerwaard is bovendien sprake van bodemdaling en heeft hoogwaterbescherming prioriteit. Daar kan je volgens Dekker en Van Rooy vlot op inspelen met maatregelen die de overheid wil financieren, zoals onderwaterdrainage in de weilanden, een snelfietsroute voor recreanten en de beoogde tweede oeververbinding voor een vlottere doorstroming van het verkeer. "Grijp die kansen. Het gaat er nu om de schouders er onder te zetten."

Eigenbelang zal aan de kant moeten worden geschoven om eensluidende oplossingen te bedenken en tot speerpunt te maken. Agrariërs en natuurbeschermers zullen een verdeelsleutel voor bedrijvigheid en natte natuur moeten aanreiken en dat kan wel eens botsen. "Je kan niet alles voor elkaar krijgen", weet Jaap Graveland van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. "Iemand zal aanpassingen moeten aandragen."

De boer wil graag droge voeten.. Er zijn er al genoeg collega's gestopt of vertrokken om elders een boterham te verdienen. Cees Verhagen hoort daar niet bij, ook al verhuisde hij naar een ander perceel in de polder: "Ik wil graag doorpakken. Misschien moeten we enige bodemdaling accepteren. Deze waard verdient koeien."

De economie heeft volgens ondernemer Peter Breedveld veel te bieden. "Hier liggen kansen. De arbeidsmoraal is hoog en je hebt prachtige bedrijven, die zelfs wereldwijd meetellen. Duurzaamheid speelt daarbij een voorname rol. Misschien moeten we de ruimte-voor-ruimte-regeling, die voor agrariërs geldt ook bij bedrijven toepassen. Dat voorkomt leegstand." Chris Kalden (Staatsbosbeheer) riep op tot daadkracht. "Er komt een belangrijke fase aan. Het gaat er niet om volgens de letter stappen te zetten, maar het draait om de geest die rondwaart in deze polder." Hoewel enkele jongeren betrokken waren bij de eerdere verkenningsgesprekken, was er geen tiener of jong volwassene te bekennen in Amicitia. De Waardcommissie begreep dat wel: "Deze bijeenkomst is gewoon te saai voor onze jeugd." De beide gemeenteraden moeten zich nog officieel achter het panorama stellen. Volgens Krimpens burgemeester Martijn Vroom moeten ze er daarna zoveel mogelijk van af blijven. "Laat de Waardtafel z'n werk doen." Zijn collega Roel Cazemier wees op de snelle veranderingen in het nieuwe tijdperk. "We moeten samen beslissen. Dit is geen bestuurlijke opgave. Het gaat ons allemaal aan."


Pieter van der Laan

'Van Rooy stalkt jagers al drie jaar'

krimpenerwaard • Sinds een week staat een foto van Coen Wouda op Facebook en Twitter. Daarbij wordt de jager van de Wild Beheer Combinatie Stolwijk afgebeeld met een zwart balkje voor zijn ogen. Dorpsgenoot Saskia van Rooy heeft de foto voorzien van laatdunkend commentaar.

"Onwaar en schandalig", zegt Wouda. "Ze doet dit, omdat er aanklachten tegen haar zijn ingediend. Op deze manier probeert ze haar gram te halen. Ze provoceert voortdurend in de hoop dat een jager in de fout gaat. Dan kan Van Rooy tegen iedereen zeggen dat wij niet deugen. Ze haalt het bloed onder je nagels vandaan. Maar we tellen steeds tot tien en proberen intussen de instanties te wijzen op haar obsessieve gedrag. Dit moet echt stoppen. Dat heb ik tegen burgemeester Cazemier en de teamchef van de politie gezegd. Tot op heden maakt dat weinig indruk op Saskia van Rooy, die nota bene als raadslid namens Dierbaar Krimpenerwaard in de gemeenteraad zit en juist een voorbeeldfunctie heeft."


Regels

Volgens Wouda worden hij en zijn collega's al drie jaar gestalkt door Van Rooy. "We jagen volgens de regels van de wet in het gebied rond Stolwijk. Alle wildbeheerders moeten eerst een pittige opleiding volgen, voordat ze tot uitvoering over mogen gaan. Daarna mag je pas het veld in om daadwerkelijk te beheren en schade te bestrijden. Feitelijk beheren we het evenwicht in de natuur. Alle tellingen en afschotgegevens worden verplicht afgestaan aan een provinciale databank. Wil je overpopulatie tegengaan en ziekten onder dieren voorkomen, dan moet je in een bepaalde periode tot afschot overgaan. Als wij op pad gaan, scheurt Van Rooy er in haar auto achteraan met haar filmtoestel. Dan stapt ze uit en begint ze te schreeuwen. Of ze gaat midden op de weg een tijdje staan toeteren. Vraag me niet waarom. Ze wordt steeds agressiever met deze stemmingmakerij."

Wouda meent dat Saskia van Rooy best een andere mening mag hebben over wildbeheer, maar dat ze bij de Tweede Kamer moet zijn om de Natuurwet te veranderen. "Daarnaast voeren wij schadebestrijding uit aan de hand van ontheffingen van de Provincie. Het verstoren van ons werk is feitelijk verstoring van de openbare orde. Daarom heb ik een aanklacht tegen haar ingediend."
De jager toont beelden van provocaties van Van Rooy op zijn mobiele telefoon. "Ik heb deze bewijzen doorgestuurd naar de bevoegde instanties. Kunnen ze zelf zien hoe deze mevrouw zich steeds laat gaan en bewust de confrontatie zoekt." De Wild Beheer Combinatie Stolwijk heeft het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard en de Provincie van zijn zorgen op de hoogte gebracht. "Er liggen ook diverse aanklachten bij de Officier van Justitie. De overheid heeft moeite met het gedrag van Van Rooy, maar heeft tot op heden niet ingegrepen. Het moet blijkbaar eerst een keer goed fout gaan."
Saskia van Rooy wilde niet op de uitspraken van Coen Wouda reageren.

Verzoeningspoging om buren mee te krijgen

bergambacht • Om draagvlak voor uitbreiding van zijn melkveebedrijf te krijgen, heeft agrariër Martin Verhoef onlangs zijn buren aan de Zuidbroek in Bergambacht bezocht en nader geïnformeerd.

Zij hadden met een petitie geprotesteerd tegen grootschalige ingrepen bij zijn melkveehouderij en Kaasboerderij Schep. Weliswaar leidden de gesprekken niet meteen tot verzoening, maar wel tot enig begrip voor zijn situatie. "Je kan beter blijven praten dan elkaar bestrijden. Ik heb het idee dat de sfeer nu verbeterd is", sprak Verhoef dinsdagavond tot de leden van de commissie Ruimte & Financiën van de gemeente Krimpenerwaard.


Illegaal

Twee buren hadden daar geen trek in. De één wees de commissie op stank, lawaai, verkeersbewegingen en illegale bouw van sleufsilo's. Ze stelde vraagtekens bij het gebrek aan handhaving door de gemeente en de matige communicatie sinds maart van dit jaar. "Het terrein van Schep is intussen vier keer zo groot en Verhoef heeft flink gebouwd zonder vergunning. Dat moet je als gewone burger eens in je hoofd halen."

De politieke vertegenwoordigers waren te spreken over de verzoeningspoging van Verhoef, maar hadden moeite met de illegale bouwactiviteiten. Wethouder Leon de Wit kon dat begrijpen, maar wees op de wettelijke mogelijkheid tot legaliseren als de plannen niet botsen met het bestaande bestemmingsplan. "Daarbij houden we een bouwoppervlak aan van 1,5 hectare. Verhoef blijft daar binnen; Schep zal mogelijk weer een deel moeten afbreken."

De wethouder zag in deze kwestie geen rol weggelegd als bemiddelaar of politieagent. "Inwoners moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom juichen wij gesprekken tussen beide partijen toe." Volgens Willem Schoof (GBK) vraagt de situatie om een breder onderzoek. "Het gaat om de juiste afstemming tussen tussen natuur, landbouw en leefbaarheid. Dat is nogal complex. Het verdienmodel van de agrariër schuurt met het woongenot van zijn omgeving." Dergelijke geluiden waren ook te horen bij diverse andere partijen. In de raad zal de discussie een vervolg krijgen. Beide veehouders hebben de gemeente Krimpenerwaard inmiddels verzocht om een omgevingsvergunning.


Pieter van der Laan

Rebus, winkel vol wooninspiratie

Ronald van Vliet en Linda Brummelaar van Rebus Design Vintage & More. Foto: Floris Bakker

krimpen a/d ijssel • Vintage items, designartikelen en een grote collectie eigentijdse meubelen. Het is allemaal te vinden bij Rebus Design Vintage & More op winkelcentrum Crimpenhof.

De woonwinkel is nog maar enkele dagen open, maar over belangstelling hoeven eigenaren Ronald van Vliet en Linda Brummelaar niet te klagen. Voortdurend wandelen mensen binnen die even willen snuffelen tussen de meubels en interieurartikelen. Ze zijn verrast over wat ze zien. Ronald snapt dat wel. "Een woonwinkel als deze zat er nog niet op de Crimpenhof en veel mensen willen toch meer weten van dit toch wel unieke concept. Je kunt bij Rebus terecht voor vintage- en designartikelen, maar ook gewoon een hip bankstel kopen. Zowel nieuw als gebruikt." Linda en Ronald struinen dagelijks het internet af en bezoeken beurzen om unieke spullen te scoren. Ronald rijdt met zijn bus stad en land af om die vervolgens op te halen. Hij is kritisch. "Als ik bijvoorbeeld een mooie booglamp tegenkom, moet -ie echt in een puntgave conditie verkeren. Is dat niet het geval, dan nemen we 'm gewoon niet." Hij benadrukt dat Rebus geen kringloopwinkel is. "Er staan hier stoelen van een paar honderd euro die je in een dergelijke winkel nooit zult tegenkomen."

Ronald was tot vorig jaar mede-eigenaar van een woonwinkel in Ridderkerk met eenzelfde concept. De winkel draaide prima. Toch deed de Capellenaar na een half jaar de zaak over aan zijn compagnon. "Ik had er gewoon geen tijd meer voor", zegt hij. "In de zomermaanden vaar ik praktisch elke dag wel met het nostalgische passagiersschip Nehalennia tussen Rotterdam en Kinderdijk. Vandaar dat ik ben gestopt met de woonwinkel."

Na het zomerseizoen begon het echter weer te kriebelen. Heel toevallig hoorde hij dat de eigenaar van het pand aan het Raadhuisplein, waar tot anderhalf jaar geleden ABN-Amro in was gevestigd, een huurder zocht. "Ik ben gaan informeren. Al na een paar gesprekken was het geregeld en konden we een tijdelijk huurcontract tekenen. Voorlopig kunnen wij deze mooie ruimte huren." Het gaat hard, want binnenkort gaat in Ridderkerk de tweede vestiging van Rebus open. Ronald: "We kunnen onze voorraad nu over twee panden verdelen. Dat is mooi, want we hebben echt heel veel leuke spullen voor verrassend lage prijzen. Iedereen is welkom, al is het maar om inspiratie op te doen."


Op de website www.rebusinterieur.nl staat een actueel overzicht van de collectie van Rebus Design Vintage & More.

Oproep om laagvliegen te verbieden

Beeld van de vliegtuigcrash in mei van dit jaar in Stolwijk. Foto: Stephan Tellier

krimpenerwaard • Burgemeester Roel Cazemier wil het laagvliegen boven de Krimpenerwaard aankaarten bij bevoegde instanties.

Hij noemde het initiatiefvoorstel van Pro Krimpenerwaard om naar aanleiding van het recente ongeval met een sportvliegtuig en de verstoring van het leefgebied van vogels een verbod in te stellen 'sympathiek, maar wellicht onhaalbaar'. Dat stelde de burgemeester dinsdagavond in de commissie Ruimte & Financiën. Cazemier gaf aan dat het college niet precies weet bij wie de kwestie moet worden voorgelegd. "Het is wellicht een oude aanwijzing van het ministerie van verkeer om de Krimpenerwaard als laagvlieggebied te gebruiken. Inmiddels is de situatie sterk gewijzigd en is een onderhoud met de overheid zeker op z'n plaats. De raad zou met een politiek besluit de oproep krachtig kunnen steunen."

Een groot deel van de Krimpenerwaard is destijds op grond van de luchtvaartwet aangewezen als laagvlieggebied om noodlandingsprocedures te oefenen. Daarbij wordt een hoogte aangehouden van zo'n 300 meter. De polder is daarnaast door de Provincie Zuid-Holland bestempeld als stiltegebied en deels ook door de provincie Zuid-Holland aangewezen als natuurgebied voor weidevogels. Het laagvliegen betekent een verstoring van het leven van duizenden aanwezige vogels. "Zowel de natuurverstoring als de luchtveiligheid zijn in het geding", aldus Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard). "Daar moeten we iets aan doen om verdere ongelukken te voorkomen." Hij kreeg bijval van Saskia van Rooy (Dierbaar Krimpenerwaard), die een emotioneel betoog hield over het lot van de kleine zwaan en de vele ganzen, die het veld moeten ruimen.

Andere partijen vroegen zich af hoe vaak incidenten voorkomen en of er wel sprake is van een ernstig probleem. Het debat wordt in de raad van 11 december vervolgd.


Vliegtuigcrash

In mei dit jaar stortte een sportvliegtuigje in een weiland in de buurt van de Benedenheulseweg in Stolwijk neer. De twee inzittenden kwamen daarbij om; waarschijnlijk oefenden ze een noodlanding.

Start Stichting Leergeld

krimpenerwaard • De gemeente Krimpenerwaard gaat een samenwerking aan met Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Deze stichting zal vanaf 1 januari 2019 een deel van de minima-kindregelingen uit gaan voeren. Deze regelingen zijn nodig omdat steeds meer kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes normaal zijn. Te denken valt aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Stichting Leergeld gaat een kindpakket met voorzieningen aanbieden. Dit pakket bestaat uit een fiets, computer, laptop, kindpas, schoolspullentas en jarige Job verjaardagsbox.

Inzameling vreemd geld en koffiepunten

krimpen a/d ijssel • De Krimpense Lions Club houdt vanaf zaterdag 1 december voor de vijfde keer een inzamelingsactie van buitenlands geld en waardepunten van Douwe Egberts. Mensen kunnen deze zaken de hele maand december deponeren in dozen in bijna alle Krimpense supermarkten. Er staan ook inzameldozen in bijna alle kerkgebouwen en in de gele bussen van Belbus Krimpen hangen inzameltassen. Met de DE-punten worden pakken koffie aangeschaft voor de Voedselbank Krimpen aan den IJssel en met het ingezamelde vreemd en oud geld bekostigt de Krimpense Lions Club staaroperaties in derde wereld landen.

MyMoveGetsSerious: 24 uur voor goed doel

Diana Kraan, geflankeerd door twee collega's: zin in MyMoveGetsSerious. Foto: Jan Timmer

krimpen a/d ijssel • Vierentwintig uur in touw in het kader Serious Request. Sportschool MyMove uit Krimpen aan den IJssel gaat op vrijdag 14 en zaterdag 15 december die uitdaging aan.

Onder het motto MyMoveGetsSerious wil de sportschool mensen in beweging brengen en een mooi bedrag ophalen. Dit voor het goede doel van het Rode Kruis: zoveel mogelijk mensen leren reanimeren. "Dat spreekt ons zeer aan", zegt Diana Kraan namens het MyMove-team. "Eén op de vier Nederlanders weet niet wat hij of zij moet doen als iemand in de omgeving een hartstilstand krijgt. Ook is er nog veel onwetendheid als het gaat om het toepassen van een AED. En dat terwijl je met zo'n apparaat binnen zes minuten de de overlevingskans met vijftig procent vergroot."


Certificaat

Met het geld dat de 24-uurs actie op moet brengen, verzorgt het Rode Kruis reanimatiecursussen. Kraan: "Eén zo'n cursus is er al voor 40 euro en daarin leer je, onder begeleiding van een instructeur, in vier uur tijd de noodzakelijke kennis van reanimeren en het gebruik van een AED. Je leert een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen en hulp te verlenen bij een hartstilstand en bewusteloosheid. Na afloop krijg je een Europees erkend certificaat, dat twee jaar geldig is."

MyMove roept dan ook al haar leden en andere belangstellenden om mee te doen aan MyMoveGetsSerious. De goede doel-marathon start op vrijdag 14 december om 19.00 uur met een muzikale opening met medewerking van zangeres Shelby Paays. Om 19.15 uur vindt een anderhalf uur durend spinning-event plaats. "Die loopt al aardig vol", stelt Diana Kraan tot haar genoegen vast.

Van 20.00 tot 21.00 uur is er ook een 'pump-class'. Gevolgd door een boxing-class waarvoor de inschrijving ook nog geopend is. Van 23.00 uur tot middernacht kunnen deelnemers en bezoekers genieten van een live-optreden van Age Kat & Friends. De nacht begint om 24.00 uur met een workshop Slaap & Stress. Wie het leuk vindt om een gezamenlijke nachtwandeling te maken door Krimpen kan op pad met Audrey (van 01.00 tot 02.00 uur). Van 02.00 tot 05.00 uur vindt er in de sportschool een playstation-toernooi plaats onder leiding van Jacqueline.


Dansvoorstelling

Voor vroege vogels/late blijvers is er van 07.00 tot 08.30 uur 'wake-up yoga' met aansluitend een lekker ontbijt. Om 12.00 uur staat er een anderhalf uur durende reanimatie-clinic op het programma. Van 13.00 tot 16.00 uur kunnen de aanwezigen genieten van drie dansvoorstellingen van de dansgroepen van MyMove. Ze brengen een spin-off van hun succesvolle theatershow. Audrey trekt er vervolgens om 15.00 uur weer op uit voor een wandeling met - zo verwacht men - flink wat 'mede-looplustigen'. Ook om 15.00 uur is er de crossbox-clinic. Wie tussendoor zin heeft in een pizza kan zaterdagmiddag terecht bij de voor het gebouw opgestelde pizzabus. Zo'n Italiaanse lekkernij kost 10 euro, waarvan 5 euro naar het goede doel gaat. Van 15.00 tot 16.30 uur is iedereen ook welkom bij de My Move Gets Serious Raceday. Vanaf 17.00 uur is er een afsluitende borrel met DJ Joe Bailar, bekend van het Amsterdam Dance Event. "En daarna hopen we een mooie opbrengst bekend te mogen maken", glimlacht Diana Kraan. Ze merkt dat het evenement steeds meer gaat leven bij leden van MyMove en in Krimpen en omgeving. "Het zou geweldig zijn als het hier straks 24 uur lang enorm druk is en iedereen komt meedoen. De activiteiten zijn leuk en divers, denken wij. En het doel - reanimeren in Nederland - moet iedereen aanspreken."


Inschrijven kan bij de balie van MyMove (IJsseldijk 357b), telefonisch via: 0180-580522 of via de website. Meedoen aan de workshops en clinics kost 5 euro.


q www.mymove.nl

Jan Timmer

'Bij Aafke' eerste duurzame bloemist

Burgemeester Roel Cazemier reikte het certificaat uit. Foto: aangeleverd

krimpen a/d lek • Bloemenwinkel 'Bij Aafke' in Krimpen aan de Lek mag zich de eerste duurzame bloemist van de gemeente Krimpenerwaard noemen. Burgemeester Roel Cazemier kwam zaterdag langs om het officiële certificaat uit te reiken.

Het keurmerk toont aan dat een groot gedeelte van de inkoop duurzaam is en de bloemist rekening houdt met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en bedrijfsvoering. Al sinds de opening, nu drie jaar geleden, is 'Bij Aafke' bewust bezig met duurzaamheid. "We waren gedreven om de eerste duurzame bloemist van de gemeente te worden", vertelt Aafke Ligthart. "Eenmaal lid van het landelijke bloemistencollectief FloraNL begon het balletje te rollen voor de certificering. Alle aangesloten bloemisten hebben namelijk de intentie zich te certificeren voor de Barometer Duurzame Bloemist."


Touw

Voordat het begon met de certificering hield 'Bij Aafke' zich al bezig met duurzaamheid. Zo werd het afval gescheiden en is er gekozen voor een groene energieleverancier. Daarnaast gebruikten de teamleden van de bloemenzaak al gerecycled craftpapier- en labels, maar ook touw in plaats van lintjes. In de winkel bestaat de verlichting voor zo'n 75 procent uit ledlampen. Klanten kunnen nu ook zien dat 'Bij Aafke' duurzaamheid belangrijk vindt. Zo heeft een percentage bloemen keurmerken, zoals biologisch/EKO, Fairtrade/Max Havelaar en MPS-A(+). Ligthart: "Als bloemist werk ik met natuurproducten. Daarbij hoort dat je milieubewust omgaat met materialen, maar ook dat je met het sociale aspect rekening houdt." De bloemenwinkel biedt onder meer dagbesteding aan mensen met een beperking. Verder is Aafke lid van de Fairtrade werkgroep van de gemeente Krimpenerwaard. Met de certificering hoopt ze andere mensen en bedrijven aan te moedigen, bewuster te worden. "Door bijvoorbeeld chloor uit je pand te bannen. Het feit dat je jaren al iets zo doet, hoeft niet te betekenen dat dit goed is. Het draait allemaal om bewustwording van duurzaamheid en dat moet gewoon wat normaler worden."

Informatieavond over logopedie

krimpen a/d lek • Logopediepraktijk Krimpenerwaard verzorgt woensdag 12 december een informatieavond over logopedie bij Jordens Fysio Medisch Centrum in Krimpen aan de Lek. Een logopedist biedt therapie en advies aan kinderen en volwassenen die problemen ondervinden bij het communiceren. Deze problemen worden onderverdeeld in de aandachtsgebieden: taal, spraak, mondmotoriek, eten/drinken, adem/stem, gehoor en lezen/spellen. Wie meer wil weten over logopedie is welkom. De avond begint 19.00 uur. Opgeven kan via: 0180-398929 of per mail: info@jordensfysio.nl.

Cheque voor ijsclub Eendracht Maakt Macht

Uitreiking van de cheque. Foto: PR

ouderkerk a/d ijssel • IJsclub Eendracht Maakt Macht uit Ouderkerk aan den IJssel ontving vrijdagavond een cheque van 3.000 euro van het Stimuleringsfonds van Rabobank Krimpenerwaard.

De uitreiking vond plaats voorafgaand aan de 139e algemene ledenvergadering. Rabobank-medewerkster Patricia Speksnijder reikte de cheque uit aan voorzitter Arie Sterk van Eendracht Maakt Macht. De ijsclub gaat het geld gebruiken om de toiletten in het clubhuis op te knappen. Eendracht Maakt Macht is zeer blij en bedankte de Rabobank Krimpenerwaard voor de gift.

Printer voor Samenloop voor Hoop

lekkerkerk • Zuyderleven Verzekeringen/RegioBank Lekkerkerk hebben een kleurenprinter (plus cartridges) beschikbaar gesteld aan de organisatie van de Samenloop voor Hoop in de Krimpenerwaard. Dit voor het benodigde promotiemateriaal. De Samenloop voor Hoop is een 24-uurs estafetteloop die op zaterdag 29 en zondag 30 juni wordt gehouden. Teams zamelen geld in voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels hebben 70 deelnemers verdeeld over twaalf teams zich ingeschreven. Vanwege de grote animo wordt begin januari nog een informatiebijeenkomst gepland. Meer informatie: Krimpenerwaard@samenloopvoorhoop.nl.

Uitslag kleurwedstrijd Markt van Krimpen

krimpen a/d lek • Sinterklaas heeft met hulp van zijn Pieten de prijzen uitgedeeld aan de winnaars van de kleurwedstrijd die door de winkeliers van De Markt van Krimpen in Krimpen aan de Lek was georganiseerd. Omdat er veel mooie kleurplaten waren ingeleverd was het voor de Sint een moeilijke keus. Uiteindelijk hebben de volgende kinderen een mooie prijs gewonnen: Emma Boon (won in de leeftijdscategorie 2 tot en met 4 jaar), Nick Wermers (won in de leeftijdscategorie 5 tot en met 8) en Anna Hoogendijk (won in de leeftijdscategorie 9 tot en met 11 jaar). De prijzen zijn zaterdag uitgereikt aan de drie winnaars.

20 / 32

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117


21 / 32

Wandelend het kerstverhaal beleven

De organisatie achter de kerstwandeling in Krimpen aan de Lek. Foto: Jan Timmer

krimpen a/d lek • Wandelend het kerstverhaal tot je nemen. Dat kan op woensdag 19 december in Krimpen aan de Lek.

Op elf verschillende locaties in het dorp worden die avond scènes uit het kerstverhaal nagespeeld door inwoners van Krimpen aan de Lek. Bij elke scène wordt in enkele minuten uitleg gegeven over wat de wandelaars zien. Uiteindelijk moet dat leiden tot een op beeldende wijze gepresenteerd kerstverhaal. Ds. Luci Schermers, predikant in de Ontmoetingskerk, kwam, geïnspireerd door soortgelijke kerstwandelingen in Capelle en Moordrecht, op het idee om ook in Krimpen aan de Lek iets dergelijks te initiëren. "Ik ontmoette meteen veel enthousiasme", zegt ze glimlachend. "Niet veel later werd een kerngroep samengesteld die samen met onder meer de kerken, scholen, toneelvereniging, muzikale gezelschappen, het Cultuurhuis, stichting KRAK en het naaiatelier een grote groep mensen mobiliseerde."


Live-muziek

"In totaal gaat het om een kleine honderd vrijwilligers die op 19 december in touw zijn", vertelt kerngroeplid Jacqueline Roozendaal. "We proberen met deze kerstwandeling het hele dorp de mogelijkheid te bieden om iets van het kerstverhaal mee te krijgen", zegt Sander van der Leeden. "De route is drie kilometer lang. Onderweg krijgen de mensen de scènes te zien en is er ook live-muziek in kerstsfeer. Daarnaast roepen we alle inwoners langs de route op om lichtjes neer te zetten. Dat maakt het geheel nóg mooier!" Aan medewerking is er in ieder geval geen gebrek, weet Van der Leeden's 'kerngroepcollega' Nicolien Kortenoeven. "Vrijwel iedereen die we om medewerking hebben gevraagd, reageerde enthousiast. Leuk is ook dat De Dertienhuizen en de tuinen van Stinis en die van O Zo Mooi op 19 december geopend zijn. En ook belangrijk: de wandelroute is veilig en goed toegankelijk. We hebben de mensen van KRAK bereid gevonden om als verkeersregelaars te fungeren."

Startpunt van de kerstwandeling is het Cultuurhuis in hartje Krimpen aan de Lek. "De deelnemers kunnen daar tussen 18.30 en 19.30 uur aan de route beginnen", vertelt ds. Schermers. De Ontmoetingskerk is het eindpunt van de bijzondere happening. "Daar kunnen de wandelaars genieten van een lekker kopje of thee of een beker chocomelk én met elkaar napraten over wat ze onderweg hebben meegemaakt. Ook staat er een kerststal opgesteld en zijn er muzikale optredens gepland van de zanggroep van Mirjam IJsseldijk - net als Arthur Seton en Yvonne Metaal ook lid van onze kerngroep - en muziekvereniging Crescendo. Het belooft kortom een prachtige avond te worden met en voor de inwoners van Krimpen aan de Lek en omliggende dorpen. Laten we hopen op goed wandelweer; dat maakt het extra fijn."

Jan Timmer

Rikkoert genomineerd voor prijs

Het bezoek van de jury. Foto: aangeleverd

schoonhoven/lekkerkerk • Rikkoert Juweliers is afgelopen week bij de Ondernemersprijs Midden-Holland 2019 genomineerd in de categorie 'detailhandel & horeca'.

"We zijn blij verrast met deze nominatie en zien dit als een waardering voor de inzet en het vakmanschap van ons personeel en de bevestiging van het unieke karakter van ons bedrijf. We danken de gemeente Krimpenerwaard en de ondernemerskring Schoonhoven voor het aandragen van ons bedrijf", meldt Herjan Rikkoert.

Vervolgens: "Dinsdag mochten wij de jury ons bedrijf laten zien. We hebben ze unieke zilverstukken, bijzondere horloges en sieraden getoond en verteld over de historie van ons bedrijf sinds 1876. Bij het bezoek aan de ateliers hebben we de werkzaamheden van onze uurwerkmakers, goudsmeden en zilversmid laten zien en onze toekomstvisie besproken. De jury vond het een zeer inspirerend bezoek en zei een goed beeld te hebben gekregen van de diversiteit van ons bedrijf. We wachten in spanning af of we ons volgend jaar 'Onderneming van het Jaar' mogen noemen."

Stinis

In de categorie grootzakelijk viel de pitch van Stinis Holland BV (Krimpen aan de Lek) in de smaak van de jury.

Maandag 14 januari 2019 wordt de vijfde editie van de OndernemersPrijs feestelijk gevierd in de Goudse Schouwburg te Gouda.

Daar worden de genomineerde bedrijven gepresenteerd aan de aanwezige ondernemers uit de regio en worden de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt.

Tiende Nacht van het Zilver

schoonhoven • 'Heel Schoonhoven Smeedt' is de kers op de taart tijdens de tiende editie van de Nacht van het Zilver, in de avond en nacht van zaterdag 15 december.

In sprookjesachtige setting kan het publiek de jubileumeditie van het intieme evenement bijwonen. En bij een verjaardag hoort taart, bedachten de organisatoren Dick van de Lagemaat en Frans van Mierlo. Dat is de wedstrijd 'Heel Schoonhoven Smeedt' geworden. Met het vervaardigen van een zilveren taartstuk dingen vakscholieren, (semi-)professionals en cursisten mee naar verschillende prijzen. Dat doen zij achter de werkbanken van in Schoonhoven gevestigde goud- en zilversmeden, die hiervoor hun werkplek een avond afstaan. Het publiek krijgt met deze invulling een uniek kijkje in de ateliers. Inschrijven voor de smeedwedstrijd kan via www.nachtvanhetzilver.nl.

Meer dan dertig goud- en zilversmeden zetten de deuren van hun atelier, galerie of werkplaats open om tijdens de Nacht van het Zilver het ambacht van de zilverkunst te tonen. Het is voor hen dé avond om in een unieke setting de nieuwste creaties en ontwerpen van sieraden en zilverkunst te presenteren. De oude binnenstad is verlicht met fakkels en vuurkorven. Geïnteresseerden kunnen onder leiding van een gids tijdens een stadswandeling over de geschiedenis van Schoonhoven en haar zilver horen.

Tijdens de Nacht van het Zilver wordt live verslag gedaan van de vorderingen van deelnemers aan de smeedwedstrijd. De rol van André van Duijn uit het populaire tv-programma Heel Holland Bakt wordt vertolkt door ambassadeur van Schoonhoven Zilverstad, René Kappers. De prijsuitreiking vindt rond middernacht plaats in de Hoge Vierschaar, onder het stadhuis in Schoonhoven.

Lezers schrijven

Jubelstemming over oeververbinding

'Ik heb mij enorm verbaasd over de jubelstemming bij enkele politieke fracties met betrekking tot de eventuele oeververbinding Krimpen aan den IJssel-Ridderkerk. Een plan van de jaren zeventig wordt hiermee nieuw leven ingeblazen. De vraag is dan ook: waarom is dit plan niet eerder doorgezet? Waarom moeten we dit nu, anno 2018, wel willen als gemeente Krimpenerwaard zijnde? Kortom, zijn 'we' vergeten waarom dit plan jaren lang niet goed landde bij de toenmalige gemeenten?'

'Hiervoor is wel een verklaring te bedenken: de Krimpenerwaard is het groene gebied met mensen die graag landelijk dan wel dorps willen wonen. Dit opgeven omdat er een expansiedrift vanuit de gemeente Rotterdam/Rijnmond is?! Een autosnelweg naar de waard halen is stap 1. Vervolgens zal deze weg de waard aan stukken gaan snijden richting Gouda/Utrecht. De Krimpenerwaard is immers een geweldige Vinix-locatie voor de stedenbouwkundigen in het Rotterdamse. Bestuurders, kijk verder dan uw neus lang is.'


Willem van der Graaf
Bergambacht

Toename diefstal aanhangers

krimpenerwaard • De politie waarschuwt voor een toename van het aantal diefstallen van aanhangers in de Krimpenerwaard. "De afgelopen drie maanden zijn er al acht aanhangwagens weggenomen in de Krimpenerwaard", schrijft de politie op Facebook. Het advies aan eigenaren is om een aanhanger met een goed slot ergens aan vast te zetten.

'Ik blijf dezelfde persoon'

Mariëtte Bac veertig kilo lichter na maagverkleining

Mariëtte Bac-Engels: 'Ik heb mijn mobiliteit weer terug'. Foto: wijntjesfotografie.nl

Precies een jaar geleden onderging Mariëtte Bac-Engels (50) een maagverkleining. Nu, veertig kilo lichter, telt ze haar zegeningen. "Maar", zegt ze: "Geluk hangt niet van je gewicht af. Ik blijf dezelfde persoon."

Ze laat een foto van zichzelf zien van ruim een jaar geleden. Ze staat naast Feyenoord-trainer Giovanni van
Bronckhorst, tijdens de opening van het Van Bronckhorst-sportveld in Krimpen aan den IJssel, waar ze als voorzitter van Stichting Fair Chance nauw bij betrokken was. Maar je moet goed kijken om in de vrouw op de foto de Mariëtte Bac van nu te ontdekken. "Ik kijk er zelf ook met een dubbel gevoel naar", erkent ze. "Ik was destijds zo'n veertig kilo zwaarder, maar het bepaalde niet mijn zelfbeeld. Ik weet nog dat ik die dag vond dat ik er heel leuk uitzag, met mooie kleren aan. Voor mezelf ben ik dezelfde persoon gebleven, maar dan in slankere vorm." Het is het verhaal van haar leven, waarin gewicht altijd al een grote rol heeft gespeeld. Niet zozeer voor haarzelf, wel voor anderen, zegt ze: "Ik heb talloze diëten gevolgd en onderzoeken laten doen met 'nul resultaat'. Het waren vooral anderen die me op mijn gewicht wezen. Als ik vroeger bijvoorbeeld een ijsje at met onze vriendengroep kreeg ik als enige de opmerking: 'zou je dat nou wel doen?' Als thuis de snoeppot leeg was, kreeg ik de schuld, terwijl mijn zus het had gedaan. Natuurlijk ben ik regelmatig onzeker geweest door mijn gewicht, vooral in de pubertijd. Maar ik vond mezelf niet dik, eerder volslank. Ik woog op mijn zeventiende 80 kilo, bij een lengte van 1.68 meter. Maar gewicht is ook maar een getal. Dat bleek toen de dokter mij nog een keer op de weegschaal liet plaatsnemen, omdat hij dacht dat ik lichter was. Pas toen de weegschaal nogmaals 80 kilo aangaf, vond hij dat ik actie moest ondernemen om af te vallen." Ze is geboren en getogen in Amsterdam, waar cynische humor de boventoon voert. "Ofwel humor over de rug van een ander, in mijn geval dus mijn gewicht. Toch heb ik me nooit in een hoekje laten drukken. Daar paste ik voor." Ze zat op balletdansen en deed dat vol overgave. "Ook dat was soms confronterend. Kreeg ik de opmerking dat ik beter niet tussen die slanke meisjes kon gaan staan, omdat ik dan uit de toon viel. Eigenlijk, terugdenkend, krijg je veel rotopmerkingen, al zijn die lang niet altijd zo bedoeld. Toen wij met vrienden op vakantie waren, werd me gevraagd of ik me voor hen inhield. Blijkbaar hadden ze verwacht dat ik de hele dag aan het eten was. Nou, ik ben helemaal geen 'snaaier'. Nooit geweest ook." Een auto-ongeval in 2010 deed haar situatie geen goed. "Ik kreeg een dubbele whiplash toen twee auto's achterop me knalden. Dat heeft een enorme impact op mijn gezondheid gehad, zelfs zo zeer dat ik er ook mijn baan door verloor. Ik kon me niet meer concentreren, alles kwam versterkt binnen en mijn nek en bovenrug zaten op slot. Ik werd enorm in mijn mobiliteit beperkt. Ik fietste en wandelde graag, maar dat ging niet meer. Ik kwam steeds meer aan, waardoor ik in een vicieuze cirkel terechtkwam. Doordat ik dikker werd, kon ik nog slechter uit de voeten."

Haar uitweg zocht en vond het voormalige VVD-raadslid in een maagverkleining. Het grootste deel van haar maag werd verwijderd, waardoor ze nog maar kleine porties kan eten. "Ik ben tientallen kilo's kwijt en heb mijn mobiliteit weer terug. Ik ben niet meer constant moe en denk er over om naar de sportschool te gaan." Bij MHC Krimpen kan ze op zondag het clubhuis draaien zonder 'kreupel' naar huis te gaan. Mariëtte: "En -ook een enorme vooruitgang- ik kan weer in gewone winkels mijn kleding kopen." Onlangs beleefde ze een leuk uitje door met het gezin naar Disneyland in Parijs te gaan. "Ik was drie dagen lang met mijn man en kinderen op stap en en kon iedere achtbaan in. Het was fantastisch." De ongemakken neemt ze voor lief. "Veel eten zit er niet meer in. In restaurants neem ik soms alleen een voorgerecht, want bij een hoofdgerecht moet ik de helft laten staan. Ik moet voortdurend keuzes maken. Ach, ik weet waar ik het voor doe." Op Facebook plaatste ze afgelopen week de volgende boodschap om precies een jaar na haar maagverkleining haar nieuwe-ik te vieren: 'Ik heb me nooit bewust laten beperken door mijn gewicht of mijn zelfbeeld er door laten overheersen. Natuurlijk wist ik dat ik de kilo's met me meedroeg, maar het heeft nooit bepaald wie ik was of hoe ik me voelde. Mijn geluk hing er niet vanaf'. Het leverde haar een stroom aan lieve reacties op, zoals: 'mooi hoor, maar je was al prachtig'. "Echte schoonheid zit van binnen", zegt ze afsluitend. Ze wil mensen wel iets meegeven: "Denk na voordat je iets zegt over iemands uiterlijk. Hoe onschuldig ook in eigen ogen, het kan enorm kwetsend overkomen.'

'Eigenlijk krijg je best veel rot-
opmerkingen naar je hoofd'

Het Kontakt besteedt in 2018 extra aandacht aan mensen die zich niet laten weerhouden door tegenslag en met 'vallen en opstaan' proberen er het beste van te maken. Doorzetters dus. Dit is deel 8. Zie ook: www.hetkontakt.nl

woensdag 5 december

Open Tafel Project
12:30, Benschop, Dorpshuis XXL
Het ouderencomité het Trefpunt in Benschop houdt op iedere laatste woensdag van de maand het Open Tafel Project. Iedereen die een vorkje wil mee prikken is uitgenodigd. Kosten voor deelname bedragen 8,50 euro. Vooraf reserveren kan telefonisch bij Thea Boere: 0348-451749.

Spel- en activiteitenmiddag
14.00-16.00 Lopik, dorpshuis de Schouw
Voor 2 euro (inclusief koffie) kunnen de deelnemers kaarten, sjoelen, kegelen en rummicub spelen.

donderdag 6 december

Repair Café
13:30-16:00, Haastrecht, Theater Concordia
Iedereen kan met zijn of haar kapotte spullen naar Concordia komen, ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs weer in orde te maken. De handige technische vrijwilligers van het Repair Café kunnen (kleine) reparaties uitvoeren aan allerlei defecte spullen, zoals huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap, klokken en verlichting.

Spelletjesmiddag
14:00, Stolwijk, Het Kwartier, Jan Steenlaan 16b
Middag georganiseerd door de lokale seniorencommissie. Bezoekers gaan koersballen, sjoelen en spellen een spelletje rummicub met elkaar. Voor de beste speler is er een beker beschikbaar.

Film : Manchester by the sea
20:15, Schoonhoven, Arto Theater
Naast somberte viel er zelden zoveel te lachen in een loodzwaar drama. Na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer wordt Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore. Kaarten kunnen besteld worden via www.artotheater.nl, bij Provence (Haven 63) of aan de kassa van het theater.

vrijdag 7 december

Lampionnenoptocht
18:45, Benschop, Dorpsplein
Vakantie Ontspanning Benschop organiseert ook dit jaar weer in samenwerking met Brandweer Benschop een lampionnenoptocht. Vanaf 18.45 uur worden de lampionnen bij Sportcafé De Bosrand uitgedeeld. Om 19.00 uur gaat de optocht van start. Na de optocht worden op het Dorpsplein de lichtjes in de kerstboom ontstoken.

Adventsconcert
19:30, Krimpen aan de Lek, Hervormde Kerk
Mannenensemble Maranatha uit Ouderkerk aan den IJssel geeft een adventsconcert. Aan dit concert werken verder mee: gemengd koor Rejoice uit Hoogvliet en kinderkoor De Regenboog uit Krimpen aan den IJssel. Carina Bossenbroek speelt panfluit, Vincent van Dam piano en Piet de Vries het orgel. Entree is gratis. Wie verzekerd wil zijn van een mooi plekje, kan die reservere op de website.
www.korenindekerk.nl

Bingo
20:00, Lopik, dorpshuis De Schouw
Naast verschillende waardebonnen valt er totaal 300 euro aan cash geld winnen. Het eerste kopje koffie of thee is gratis.
www.deschouwlopik.nl

Pubquiz
21:00, Haastrecht, Theater Concordia
Samen strijden om smakelijke en vermakelijke beloningen tijdens deze Concordia-quizavond. Het hele Grand Café is gevuld met twintig teams van drie tot vijf deelnemers. Alleen met een groepsticket kun is deelname mogelijk. Minimumleeftijd: 14 jaar. Kaarten à 15 euro per team) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).

zaterdag 8 december

Winterwandeling
09:30, Ouderkerk aan den IJssel, Tuincentrum De Tiendhoek, Kerkweg 170b
Winterwandeling van wandelsportvereniging Op Stap. Deelnemers kunnen kiezen uit een wandeling van 8 of 13 kilometer. Net als vorig jaar gaat de wandeling langs de winterfair in Ouderkerk. Deelname kost 3,50 euro (kWbn leden 2,50 euro). Voor leden van wsv Op Stap is de tocht gratis. Een lidmaatschap kost 27,50 euro per jaar.
www.wsvopstap.nl

'Sacrale Parels'
15:00, Krimpen aan den IJssel, De Bron, Memlinghof 2
Onder de titel 'Sacrale Parels' brengt gemengd koor Pur Sang klassieke liederen ten gehore. Dirigent is Hans Barkmeijer, met begeleiding van Federica Grassullu op de piano. Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop en 12 euro aan de deur. De entree voor kinderen is 7 euro. Bestellen kan per e-mail: kaarten@gemengdkoorpursang.nl.
www.gemengdkoorpursang.nl

Bibo avond
19:00, Lopikerkapel, buurthuis
Jaarlijkse bingo & bout avond. Om 19.30 uur start de eerste bingoronde. Zoals gebruikelijk worden de bingorondes afgewisseld met rondes van het rad van avontuur. De bingoboekjes kosten 10 euro (tien kaarten per boekje). De lootjes voor het rad van avontuur zijn 1 euro per stuk. Daarnaast kunnen er loten gekocht worden à 0,50 cent per stuk voor de grote verloting aan het einde van de avond, met als prijs 'het halve varken'. Aanmelden voor de bibo avond is niet nodig.

Adventsconcert
19:30, Stolwijk, Hervormde Kerk
Christelijk mannenkoor Con Forza uit Woerden verzorgt en adventsconcert. Thema van het concert is: 'Uitzien naar Jezus'. Entree is gratis. Wie verzekerd wil zijn van een mooi plekje, kan deze reserveren via de website.
www.korenindekerk.nl

Kerstoratorium
20:00, Krimpen aan den IJssel, IJsseldijkkerk, IJsseldijk 232
Christelijk gemengd koor 'Oefening & Stichting' brengt het kerstoratorium 'In de Volheid van de Tijd' ten gehore, een stuk geschreven door Leander van der Steen. Het koor wordt begeleid door christelijk ensemble Parlando, Martien van der Zwan (orgel) en Leander van der Steen (piano). Hans de Borst (bariton) zingt de verbindende bijbelteksten. Dit alles onder leiding van dirigent Cees van der Slik. De toegang is gratis.

Culture Beats 18+
20:00, Krimpen aan de Lek, het Cultuurhuis
Muzieklab presenteert 'Culture Beats' met DJ Marco en DJ Mies. Zij draaien nummers uit de jaren '80, '90 en '00. Kaarten kosten in de voorverkoop 5 euro. Aan de deur is de prijs 7,50 euro. Tickets reserveren kan via: receptie@cultuurhuiskrimpenaandelek.nl.

Absolutely Floyd
20:15, Haastrecht, Theater Concordia
Optreden van de Pink Floyd Tributeband Absolutely Floyd. Bezoekers worden verwend met een keur aan hits uit het gehele oeuvre van Pink Floyd. Kaarten à 17,50 euro zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).

Dansavond
20:30, Lopik, dorpshuis De Schouw
Iedereen kan deze avond met de voetjes van de vloer en dansen op live muziek. Dans de tango, de cha cha cha of de rumba. Marco & Ineke van Roosy Entertainment zorgen voor de muziek. Entree is 5 euro.
www.deschouwlopik.nl

zondag 9 december

Clean Foot Clan
15:00, Haastrecht, Theater Concordia
Live-optreden van de Clean Foot Clan. Het top 40-bandje uit Oudewater van 45 jaar geleden maakt een comeback. Het repertoire is niet echt veranderd. Dus volop terug in de tijd. Kaarten à 7,50 euro zijn te bestellen via: www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).

maandag 10 december

Kerstavond
19:30, Cabauw, partycentrum In 't Witte Paard, Cabauwsekade 42
Kerstavond van ZijActief Cabauw. Het Weteringkoor zorgt voor de muzikale omlijsting. Zij brengen eigentijdse kerstliedjes ten gehore. Voor de afwisseling leest het bestuur een paar gedichten en een kerstverhaal voor. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de avond afgesloten.

Klaverjassen
19:30 Bergambacht, De Waard.
Nieuwe kaartavond bij klaverjasvereniging De Waard. De uitslag van de vorige speelavond: 1. Dija van der Marel, 5116 punten; 2. Ingrid van der Wouden, 5001; 3. José van Schoonhoven, 4883. De kaarters komen iedere maandagavond bijeen in De waard. Nieuwe belangstellenden zijn welkom.

dinsdag 11 december

Bingoavond
20:00, Cabauw, partycentrum In 't Witte paard, Cabauwsekade 42
Er worden tien rondes gespeeld en één superronde. Bingokaarten kosten 12,50 euro. Voor de superronde (met kans op een hoofdprijs van 250 euro cash) betalen deelnemers 5 euro.

woensdag 12 december

Creakids: lampion met lichtje
14:00, Krimpen aan de Lek, het Cultuurhuis
Onder leiding van de vrijwilligers van het Creakids-team maken kinderen een lampion met lichtje. Kinderen tot 6 jaar kunnen met begeleiding meedoen. Een kaartje kost 2,50 euro, te verkrijgen bij aan de balie van het Cultuurhuis.

donderdag 13 december

Kerstviering
14:15, Krimpen aan den IJssel, De Ark, Burgemeester Aalberslaan 41
Kerstviering van PCOB afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. Met een meditatie, declamatie en samenzang. Medewerking wordt verleend door de christelijke zangvereniging 'Vita Nova'. Iedereen is welkom.

Filmmiddag
14:30, Ammerstol. H. Zanenhuis
Peter Dijkstra vertoont films van landen die hij heeft bezocht, bijvoorbeeld China, Jordanië, Spanje, Madeira en Italië. Kosten zijn 3 euro, inclusief een kop koffie of thee.

vrijdag 14 december

Boekpresentatie
14:00-17:00, Lopik, De Manebrug, Rolafweg Noord 50
Auteur Kitty Johansen presenteert haar boek 'Ken je mij?'. Het is is een biografie van de onschuldig veroordeelde Martien Hunnik voor de 'Hilversumse Showbizzmoord'. De langstlopende gerechtelijke dwaling ooit.

Cameretten Finaletournee
20:15, Haastrecht, Theater Concordia
Het Cameretten Festival is dé cabaretkweekvijver van Nederland. De drie finalisten van de 53e editie treden op in Haastrecht: Waterkonijnen, Chris Verlaan en Hassan el Rahaui. Kaarten à 15 euro zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website). Minimum leeftijd is 14 jaar.

zaterdag 15 december

Kerstconcert Onomatopee
14:15, Krimpen aan den IJssel, De Bron, Memlinghof 2
Het concert is georganiseerd door project 'Samen Een Tegen Eenzaam' en wordt uitgevoerd door vocaal ensemble Onomatopee. Naast een vertolking van The Promise zullen ook kerst-klassiekers en Nederlandstalige samenzangnummers op het programma staan. Iedereen is welkom. Toegang is vrij.
www.kooronomatopee.nl

Kerstconcert
16:00, Benschop, Nederlands Hervormde Kerk
Medewerking wordt verleend door Musica Sororum, de bekende panfluitiste Carina Bossenbroek, pianist Rens de Winter en organist Jan Teeuw. Voor deze gelegenheid schreef Jan Teeuw weer een kerstfantasie waaraan alle instrumentalisten deelnemen. Er is bewust voor een tijdstip op de zaterdagmiddag gekozen zodat ook kinderen de gelegenheid hebben het concert bij te wonen. Op het programma staan bewerkingen van allerlei bekende kerstliederen. De toegang is vrij.

Reinaert de Vos
19:30, Krimpen aan de Lek, het Cultuurhuis
Het Nieuw Krimpenerwaards Kinderkoor brengt de muzikale kindervoorstelling Reinaert de Vos op de planken. Het verhaal over de vos die iedereen te slim af is wordt door het kinderkoor aanstekelijk verteld in een serie swingende en humoristische liedjes. Met dirigente Mirjam IJsseldijk aan de piano en Jeroen Bron op dwarsfluit wordt het toneel omgetoverd tot een muzikaal dierenbos. Het muziekspektakel is gratis toegankelijk voor kinderen, volwassenen betalen 5 euro entree. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, reserveren kan via: nkkreservering@gmail.com.

WinterWonderland in Ouderkerk

De coverband Shaky Ground. Foto: M. Kelfkens Photography

ouderkerk a/d ijssel • Na tien jaar op rij vonden de winkeliers in Ouderkerk aan den IJssel het tijd om de traditionele Winterfair in een nieuw jasje te steken. En daar hoort een nieuwe naam bij: WinterWonderland.

Zoals de naam al doet vermoeden zal het plantsoen op vrijdag 7 en zaterdag 8 december zijn omgetoverd tot een 'wonderland', met kramen, eettentjes, een draaicarrousel en het bekende reuzenrad. Nieuw dit jaar is het speelparadijs waar de kleintjes lekker kunnen spelen.

Charles Dickens-figuren zullen er dit jaar niet rondlopen op het terrein. "We hebben bewust gekozen voor een ander thema", laat Henk Ceelen namens de winkeliersvereniging weten. "Scrooge ga je dus niet zien op de fair. Af en toe is het nodig om wat te vernieuwen, om je bezoekers te verrassen."

Toch keren er een aantal dingen terug. Zo kunnen bezoekers genieten van een glas gluwein en zijn de Ouderkerkse Kronkels 'gewoon' verkrijgbaar. Ook treden er zowel op de vrijdag als zaterdag een groot aantal koren op. Verder zijn er optredens van jongerentheater Quint en de turnselectie van OKK. Kinderen kunnen zich laten schminken en kerststukjes maken.

Ook in de avonduren is er genoeg te beleven. Zo treedt op vrijdagavond de coverband Shaky Ground op en draaien zaterdagavond de dj's van La Grotta oude en nieuwe nummers. Tijdens de fair staat er een glazen huis om geld in te zamelen voor Maureen van Dam. Deze 21-jarige Ouderkerkse lijdt al jaren aan de ziekte van Lyme en zamelt geld in voor een therapie. Het volledige programma staat op de website.


q www.winterwonderlandouderkerk.nl

Duo-expositie in Galerie Deerenberg

schoonhoven • Galerie Deerenberg aan de Haven in Schoonhoven toont van eind november tot januari volgend jaar een duo-expositie met schilderijen van Aart Verduijn en keramieken en bronzen beelden van Jan Leeuwenburgh. Leeuwenburgh werkte tot 2004 als docent beeldende vorming waarna hij zich vol overtuiging ging wijden aan zijn eigen kunst. Hij heeft een voorliefde voor keramiek en ontwikkelde een zeer herkenbare stijl: keramieken beelden (ook geschikt voor buiten) die vaak, soms op humoristische wijze, de 'ploeterende' mens verbeelden die probeert te ontsnappen aan het dagelijkse moeten. Geïnspireerd door zijn vader begon Aart Verduijn ooit met schetsen en pentekeningen. Vanuit zijn aandrang ook andere technieken en materialen te ontdekken kwam hij uit bij aquarel en olieverf op paneel. In Galerie Deerenberg zijn beide te zien: aquarel schilderijen van landschappen en stillevens van olieverf op paneel. Galerie Deerenberg (ingang via Optiek Boon) is van dinsdag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur geopend, vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Lekker jammen in Bar Double D

Voor de derde keer vindt in Bar Double D aan de Burgemeester Roosstraat in Lekkerkerk een jamsessie plaats. Iedereen kan langskomen met zijn of haar muziekinstrument om een moppie te spelen. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. ook zangers en zangeressen kunnen van zich laten horen. Wie geen muziek wil maken kan langskomen om te luisteren. De jamsessie begint om 20.00 uur.

Foto: Cameretten/Marcel Kollen

zaterdag 8 december

Autist Fabian speelt 'Vlafeest'


schoonhoven • Fabian Franciscus is cabaretier en autist. Het programma 'Vlafeest' dat hij in het Schoonhovense Arto Theater brengt, gaat over hoe hij met dat laatste steeds beter heeft leren leven. Fabian: "Het theater is een goede plek om het daar over te hebben. Als mensen op straat met me praten denken ze: wat een mafkees. Sta ik op een podium denken ze: dit is echt theater! Dat voelt veilig en daar kan ik mee spelen." Tijdens zijn show praat hij uitgebreid over zijn autisme en beschrijft op een hilarische manier hoe dat hem soms in verwarrende situaties brengt. Kaarten voor de voorstelling kosten 15 euro per stuk en zijn via www.pakhuishoorn.nl en www.artotheater.nl. De voorstelling begint 20.15 uur.

Brief schrijven voor vervolgde vrouwen

Amnesty-groep Krimpenerwaard Oost houdt in de bibliotheek van Schoonhoven op deze dag van de mensenrechten een schrijfmarathon. Tussen 14.00 en 17.00 uur is er gelegenheid om brieven te schrijven of te ondertekenen. De aandacht gaat dit jaar uit naar tien vrouwen die wereldwijd opkomen voor rechten van de mens, maar daarvoor vervolgd worden. Iedereen is welkom.

Herinnerings- bijeenkomst

De SWOBV nodigt nabestaanden die recent een dierbare hebben verloren uit voor een herinneringsbijeenkomst in De Tulp in Bergambacht. Tijdens deze tijd van het jaar is er dikwijls behoefte aan troost en aan het ophalen van warme herinneringen. Samen herinneren kan troost en herkenning bieden. Aanvang is 19.30 uur. Aanmelden via: 0182-350012, e-mail: info@swobv.nl of p.wolffenbuttel@swobv.nl.

Kerstuitverkoop bij kringloopwinkel

Bij kringloopwinkel De Groene Weg in Krimpen aan de Lek gaan deze dag alle kerstartikelen met 50 procent korting de deur uit. De Groene Weg is onderdeel van Stichting Oost Europa Zending/CCEW. De opbrengsten uit de kringloopwinkel komen ten goede aan diverse hulpprojecten in Oost-Europa. Meer informatie: 0180-521966 of e-mail: info@oosteuropazending.nl.

Kerkdiensten zondag 9 december


AMMERSTOL - Herv. Gem. 10.00 uur mevr. ds. A. Nottelman.

BENSCHOP - Herv. Gem. 09.30 uur ds. C. Bos, 18.30 uur ds. S.J. Verheij. Prot. Gem. 09.30 uur ds. M.A.H. Six-Wienen.

BERGAMBACHT - Geref. kerk, Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. A. Schumacher, bed. H.A., 18.30 uur ds. A. Schumacher, dankz. H.A.. Herv. Gem. 08.45 en 10.30 uur ds. R.R. Eisinga, 18.30 uur ds. L. de Wit.

BERKENWOUDE - Geref. Gem. 10.00 uur Leesdienst, 19.00 uur ds. W.A. Zondag. Herv. Gem. Wijk 1 10.00 uur ds. Hartogsveld.

HAASTRECHT - Geref. Kerk 10.00 uur ds. C.M. Baggerman-van Popering, bed. H.A., 19.00 uur You tube dienst geref.kerk. H. Gabrielkerk 10.00 uur Themaviering. Herv. Gem. 10.00 uur ds. F. Bos.

SCHOONHOVEN - Evangelische Gemeente De Levensbron, Het Bastion 10.30 uur Thijs Jansen. Prot. Gem. De Hoeksteen Schoonhoven en Willige Langerak 10.00 uur ds. Anja van Alphen, 15.00 uur ds. Hanneke Ouwerkerk, bevestiging en intrede prop. Agnes Gooijer-Snel.

STOLWIJK - Geref. Gem. 19.30 uur ds. A. Verschuure (woensdag 5 december). 10.00 uur leesdienst, 15.00 uur ds. J.W. Verweij.

GOUDERAK - Herv. Gem. 09.30 uur ds. W.G. v.d. Top, bed. H.A., 18.30 uur ds. W. Geerlof, dankz. H.A..

KRIMPEN A/D IJSSEL - De Rank 10.00 uur ds. M.D. v.d. Giessen, 18.30 uur dienst in de IJsseldijkkerk. Evang. Gem. Krimpen - Ontmoetingscentrum De Tuyter 10.00 uur Job van Beek. Geref. Kerk Vrijgem. (Immanuelkerk) 10.00 en 19.00 uur ds. J.B. de Rijke. Herv. Gem. IJsseldijkkerk 10.00 uur ds. M. Vreugdenhil-Mijnarends, 18.30 uur dr. G. den Hartogh. Herv. Wijkgem. van Bijzonder Aard - Rehobothkerk 10.00 uur ds. J.J. Mulder, 18.30 uur ds. J.A.W. Verhoeven. Herv. Wijkgem. van Bijzonder Aard - Sionskerk 10.00 uur ds. J.A.W. Verhoeven, 18.30 uur ds. J.J. Mulder. PKN-Gemeente De Ark 10.00 uur dr. G. den Hartogh. PKN-gemeente De Wingerd 10.00 uur ds. C.R. Groenendijk.

KRIMPEN A/D LEK - Gemeente 'Leven in het Woord' 10.00 uur dienst. Geref. Ontmoetingskerk 10.00 uur mw. drs. J. v.d. Neut. Herv. Gem. 10.00 uur ds. B.F. Bakelaar, 18.30 uur ds. E. v.d. Ham.

LEKKERKERK - Herv. Gem. 't Venster 10.00 uur ds. P. Vernooij, 19.00 uur ds. G.H. Molenaar. Kath. Gemeenschap St. Jozef 09.30 uur viering. Prot. Gem. 10.00 uur ds. A. Admiraal(Grote- of Johanneskerk).

OUDERKERK A/D IJSSEL - Gemeente Schaapskooi Ouderkerk 13.15 uur dienst. Geref. Kerk Ouderkerk/Berkenwoude 10.00 uur ds. D. Siebelink, 18.30 uur ds. G. Schouten. Herst. Herv. Gem. Oudekerk 10.00 en 18.30 uur ds. D. Heemskerk. Herv. Gem. Dorpskerk 09.30 uur ds. L.J. Geluk. Herv. Gem. Oosterkerk 18.30 uur ds. B.F. Bakelaar.

Lezing lama Jigme in Ammerstol

De jaarlijkse lezing met de boeddhistische lama Jigme Namgyal in de kerk in Ammerstol. De lezing begint 19.30 uur. Entree is 10 euro. Kaarten kunnen worden besteld via: 0182-353333.

The Rude Move in Het Gebouw

Foto: Ron van Varik

The Rude Move speelt tijdens het Cultureel Café Ammerstol in Het Gebouw. De band speelt gevarieerde blues-, en rockmuziek. Het optreden begint 16.00 uur. Entree is 5 euro.

Foto: aangeleverd

Het Nieuw Krimpenerwaards Kinderkoor speelt 15 december de voorstelling Reinaert de Vos.

'Zolang ik heel blijf, ben ik beschikbaar'

Ammerstol-goalie Guido de Gruijter: 'We zijn voor niemand bang'. Foto: wijntjesfotografie.nl

ammerstol • Wie diverse keren aan zijn knie is geopereerd, zou zich wel twee keer bedenken om weer onder de lat te gaan staan. De ervaren doelman Guido de Gruijter (33) laat vierdeklasser Ammerstol echter niet in de steek.

"Ik wissel deze positie af met Coen van der Schee, een jonge keeper met potentie. In principe zouden we evenveel wedstrijden op doel staan, maar door een blinde darmontsteking is dat er niet van gekomen. Omdat het herstel lang vergde was dit pas mijn derde wedstrijd van het seizoen. Daarom ben ik de komende weken present. Ik moet nog veel duels inhalen om op hetzelfde gemiddelde als Coen uit te komen."

De Gruijter is een echte clubman, ook al bracht hij zijn jeugdjaren door bij ADO Den Haag. Het Ammerse talent brak vanwege zijn blessuregevoeligheid niet door bij de Haagse profclub. De bewuste knie mist inmiddels de binnen- en buitenmeniscus en een kruisband. Die is later met spieren uit het bovenbeen gerepareerd. "Menigeen verslijt me voor gek dat ik blijf keepen, maar ik vind het leuk en laat mijn club niet in de steek", zegt hij na de wedstrijd tegen CKC, die nogal ongelukkig met 0-2 werd verloren.

Guido de Gruijter speelde vorig seizoen een belangrijke rol in de redding van prestatievoetbal. Dat de spelers voor de zaterdag kozen, was niet zo gek. "Maar het gevaar bestond dat te veel jongens zouden afhaken. Dat hebben we met veel inspanning kunnen voorkomen. Daardoor voelde ik me verplicht om het goede voorbeeld te geven. Afhaken zou verkeerd uitgelegd kunnen worden. Zolang ik heel blijf, ben ik beschikbaar. Alleen moet ik de trainingen overslaan, omdat ik keeperstrainer ben bij Gouderak en Stolwijk."

De vertegenwoordiger maakt dus lange dagen, maar hij vindt het prima. "De voetbalsfeer is prettig en de clubs waar ik kom zijn heel gezellig. Ammerstol maakt bovendien een prima seizoen door. Er wordt gedisciplineerd gevoetbald en we zijn voor niemand bang. Die derde plaats hebben we bereikt door collectieve inzet en flair."

Daarom was het jammer dat Ammerstol na noeste arbeid een punt weggaf tegen koploper CKC.De rood-witten hadden ten minste een gelijkspel verdiend, maar twee minuten voor tijd ging het alsnog mis. Michel Rozendaal zou volgens scheidsrechter Schuitemaker de bal met de arm uit het doel hebben gewerkt. Vanaf elf meter schoot CKC-speler Jeffrey Bourne dankbaar raak: 0-1. Ammerstol koos daarna massaal de aanval en zag CKC in de 90ste minuut via een snelle counter 0-2 aantekenen door Nick Koster.

De nummer drie van 4F had daarvoor mogelijkheden om zelf aan de leiding te komen, maar was voorin te slordig. Trainer Chris van der Weide miste de broers Mick en Yori de Lange, die met hun vader Ben in de Premier League de Londense derby Arsenal-Tottenham Hotspur bijwoonden.

Pieter van der Laan

Lekkerkerk verslaat Schoonhoven

schoonhoven • Schoonhoven verliest terrein in 3C. Lekkerkerk was de blauw-witten in de streekderby op het Hoflandpark met 2-3 de baas.

Schoonhoven had de nederlaag voor een groot deel aan zichzelf te wijten, want bij spelhervattingen was de ploeg van trainer Raymond van der Kort niet bij de les. Dat leidde al in de 9e minuut tot een 0-1 achterstand door toedoen van Tristan de Bruijn.

Daarna nam Schoonhoven het heft in handen. Via Amine Karroum en Walter van Maurik werd de tussenstand omgebogen in 2-1. Lekkerkerk kwam echter op slag van rust door Pim Molenaar op 2-2 en na de hervatting meteen op 2-3 door Mike van Gent. Deze mokerslagen kwam hard aan bij Schoonhoven, dat niet meer scoorde. Lekkerkerk greep drie belangrijke punten in de strijd tegen handhaving.

FC Perkouw verloor op het eigen sportpark met 0-1 van het sterke VVOR uit Rotterdam. Zonder het geblesseerde centrale verdedigingsduo Maarten Adriaanse/ Eelco van Viersen hadden de Perkouwenaren het erg moeilijk voor rust. Hun vervangers Julian van Lith en Dennis Bodegom stonden onder grote druk, maar hielden stand. De thuisclub kreeg slechts enkele kansen via Stef de Goede en Kevin Guttink.

"Na rust viel na een hoekschop de enige treffer van de wedstrijd," vertelde Perkouw-trainer Mark Buijs enigszins teleurgesteld. "Je weet vooraf dat je het moeilijk krijgt tegen de nummer twee op de ranglijst, maar zolang het verschil maar een doelpunt is blijf je hoop houden."

In de slotfase werd een kopbal van Pieter Jan Geneugelijk nog van de doellijn gehaald. Aankomende zaterdag speelt FC Perkouw tegen DRL, dat een-na-laatste staat.

'Dichtgespijkerd' DCV blijft winnen

krimpen a/d ijssel • DCV blijft winnen. Ook het Rotterdamse Alexandria '66 slaagde er op eigen veld niet in om de Krimpenaren temmen. De ploeg van trainer Ronald Klinkenberg won door een doelpunt van Daan van Ingen met 0-1 en dat betekende de zevende overwinning in deze competitie. De rood-zwarten maken een fantastisch seizoen door en nemen met Neptunus-Schiebroek ruim afstand van de overige clubs in 2D. De grote kracht is de stabiliteit van het team. De defensie is vrijwel dichtgespijkerd. DCV incasseerde tot op heden slechts vijf tegentreffers. Dat is een historisch record.

Zevenklapper Haastrecht tegen Cabauw

Foto: wijntjesfotografie.nl

haastrecht • Haastrecht won vrij simpel met 7-0 van hekkensluiter Cabauw, dat er voor rust niet aan te pas kwam. Al in de tweede minuut kopte Lars Harmsen de bal tegen de touwen. Rik Nap (3x), nogmaals Harmsen en Björn van Leeuwen bepaalden de ruststand op 6-0. De naam van de maker van de hattrick was opvallend. Rik Nap nam namelijk vorig seizoen met zijn broer Mark afscheid van de hoofdmacht en ging lager spelen. "Dat klopt, ik speel nu in het vijfde mijn wedstrijdjes," zegt hij lachend. "Omdat het eerste vanwege blessuregevallen dun in de aanvallers zit, vroeg trainer Edwin de Bruin mij erbij. Dat doe je dan uiteraard voor je club. Tot de winterstop ben ik beschikbaar. Daarna ga ik weer lekker in het vijfde ballen." In de tweede helft viel de concentratie bij de Haastrechtenaren weg en vond alleen Lars Harmsen, die dus ook drie keer scoorde, nog het doel. Haastrecht-doelman Max Tuinenburg, die voor rust vrijwel niets te doen kreeg, moest eenmaal handelend optreden op een inzet van Rutger de Lang.

Benschop net niet langszij

benschop • Benschop verloor in De Bilt met 1-0 van de gelijknamige vereniging, die na deze speelronde de koppositie inneemt in de tweede klasse B (West 1).

De thuisclub was voor rust de bovenliggende partij. De eerste goede kans was echter voor Benschop. Een kopbal van David Verweij haalde de sluitpost van De Bilt met een miraculeuze redding uit het doel. Kort daarna wilde verdediger Coen Horb de bal over de achterlijn laten rollen. Een aanvaller van de tegenpartij zag toch nog kans de bal voor te geven. De attente spits van de gastheer schoot vervolgens raak.
In de tweede helft ging Benschop op jacht naar de gelijkmaker. Verweij, die constant door twee man op de huid gezeten werd, zag zijn lob rakelings langs de verkeerde kant van de paal gaan. "Op basis van onze inzet hadden we wel een puntje verdiend," aldus elftalleider Martijn Sluis.

BFC in laatste minuut langs Lopik

lopik • Lopik verloor in Bussum in de slotfase met 2-1 van BFC.

De Lopikenaren speelden een puike eerste helft. Ardy de With en Bas Landman zagen echter geen kans om te scoren uit de mogelijkheden die zij kregen.

In de tweede helft ging de strijd wederom gelijk op. Een kwartier voor rijd knalde Jonathan Werrie de bal van ver buiten het zestienmetergebied tegen de touwen. Direct na de aftrap schoot de linksbuiten van BFC uit een onmogelijke hoek raak. "We leken na twee nederlagen op weg naar een verdiend puntje," baalde Lopik-trainer Bertus van Schaik na afloop. "We zijn dit seizoen goed gestart, maar de laatste weken zat het tegen. Ook nu weer. In de laatste minuut mocht de thuisclub nog een corner nemen. Een aanvaller schoot tijdens een scrimmage voor ons doel half in de grond, maar de bal hobbelde wel over onze doellijn."

Spirit heeft lek nog niet boven

ouderkerk a/d ijssel • Spirit heeft het lek nog steeds niet boven. De 'Kanaries' bleven op eigen veld tegen middenmoter SVS steken op 1-1.

De formatie van trainer Richard van Cappellen moest nog flink z'n best doen om tenminste een punt aan dit duel over te houden, want SVS kwam in de 56ste minuut op een 0-1 voorsprong. In de 78ste minuut werd dat hersteld door spits Micky Veldhoen: 1-1. Beide teams slaagden er daarna niet in het winnende doelpunt te produceren.

Slordig Dilettant zegeviert

krimpen a/d lek • Dilettant vertrok met de volle buit uit Rotterdam door Excelsior met 2-3 te verslaan.

Dat ging niet makkelijk. De rood-witten speelden nogal slordig. Het team van trainer Jan Verveer begon fel aan de wedstrijd , maar creëerde weinig kansen Tot de 30ste minuut, toen Stefan de Kok de bal na een voorzet van Sven Schilders vanaf de rand van het strafschopgebied hard binnenschoot. Even later plantte Robin Segers de bal uit een vrije trap in de bovenhoek en leek de wedstrijd beslist: 0-2.
Na rust werd Excelsior agressiever en kwam de thuisclub terug tot 2-2. Na een counter schoot Sven Schilders in de 83ste minuut alsnog nummer drie binnen: 2-3.

Nils van Kooij geniet van de cross

Waardrenner aan de leiding in A-klasse

Nils van Kooij: 'Ik fiets voor mijn plezier, maar als het moet geef ik vol gas'. Foto: wijntjesfotografie.nl

krimpen a/d lek • De inwoner van Krimpen aan de Lek staat in de A-klasse met nog zeven veldritten te gaan riant aan de leiding in de tussenstand.

Van het amateurteam van de Waardrenner, dat dit seizoen op de weg aardige resultaten boekte, zijn enkele coureurs ook 's winters actief. De Bart Brentjes Challenge van 110 kilometer, met 48 beklimmingen in Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek, was begin oktober de eerste uitdaging. Nils van Kooij (28): "Ik deed er ruim vijf uur over. In mijn periode als eliterenner was ik een uur sneller. Nu fiets ik echt voor mijn plezier, maar als het moet geef ik vol gas. In de Ronde van Lekkerkerk eindigde ik als vijfde en op de districtskampioenschappen tijdrijden kwam ik enkele seconden tekort voor een bronzen plak."

Na het wegseizoen trainde hij een tijdje niet. "Ik besloot toch te gaan crossen", blikt hij terug. "De eerste wedstrijden vielen mij niet mee. Mijn techniek was niet goed en het lopen met de fiets in mijn nek liep voor geen meter. Ik kan alleen op mijn vrije donderdag trainen. Nu heb ik het juiste ritme te pakken, maar ik zal tot het uiterste moeten gaan om deze competitie winnend af te sluiten. Het niveau van de deelnemers is best hoog." Afgelopen zaterdag werd hij vierde in Dordrecht.

Binnenkort verhuist Nils van Kooij naar Leiden. Hij werkt in de gehandicaptenzorg in Wassenaar. "Ik ga dichterbij mijn werk wonen, maar ik blijf De Waardrenner trouw," weet hij zeker. "De wielervereniging is goed bezig. Er is sprake van jeugdaanwas en het aantal licentiehouders bij de senioren stijgt. De Weydehoeck in Lekkerkerk is onze thuisbasis. De jeugd kan er al trainen en het bestuur is bezig met een wielerparkoers in dit park." Volgend jaar versterkt Jan Bos uit Friesland het amateurteam. Eerder reed hij al voor De Waardrenner. In 2013 won hij als eliterenner de Ronde van Lekkerkerk.

Mits de verhuizing meevalt, wil Nils van Kooij geen regionale cross missen. "Voor de telling mag je niet je slechtste resultaat wegstrepen," aldus Van Kooij. "Ik sta nu 20 punten voor. Die marge moet ik zien te behouden, mocht ik onverhoopt toch een keer niet kunnen."

Na het crossen gaat het team de weg weer op. "Dit jaar is het er niet van gekomen om een buitenlandse etappewedstrijd te rijden. In 2019 staat in België de Ardennen Challenge voor amateurs op het programma. Die reed ik al eens als eliterenner. Ik ben benieuwd wat ik er nu kan presteren met een zwaar crossseizoen in de benen."

Wim Kroone

Alsnog een punt voor Bergambacht

bergambacht • Bergambacht sleepte in Rotterdam tegen HWD na een 3-1 achterstand een 3-3 gelijkspel uit het vuur.

Het duel startte rommelig. De arbiter keurde het hoofdveld af, omdat de krijtlijnen niet goed te zien waren. Na vijf minuten viel verdediger Max Bakker op het plaatsvervangende kunstgras uit met een liesblessure. Snel daarna viel de Rotterdamse openingstreffer. Pieter Meijer schoot Bergambacht vanaf de penaltystip langszij, nadat een overtreding op Erik Kuiper gehonoreerd werd met een strafschop. "In de tweede helft bakten wij er weinig van," erkende Bert Potuyt. "We kwamen met 3-1 achter en het had daarna nog erger kunnen worden. Vanuit het niets scoorde Pieter Meijer na prima acties echter twee keer. Een inzet van Rody Bezemer raakte daarna de onderkant van de lat. Nu was het de thuisclub die niets meer in te brengen had. De winnende treffer konden we net niet forceren."

Gouderak herstelde zich van de 5-6 nederlaag tegen Bolnes vorige week. De ploeg van trainer Raymond Noordam won knap met 2-4 van Hillegersberg.

SPV'81 verloor op eigen veld van Linschoten. Binnen vijf minuten stond de thuisclub al met 0-2 achter na weifelend optreden achterin. Martijn Hakkenberg verkleinde de achterstand, maar vlak voor rust vergrootte Linschoten de marge weer: 1-3. In de tweede helft ontstond er na een afgekeurde Polsbroekse treffer enig tumult, nadat een Linschotenaar natrapte. Hij kwam er met geel goed van af, maar de Linschotense grensrechter kon zich in die hectische fase niet beheersen en moest met rood het veld verlaten. Na een afkoelingsperiode werd het uiteindelijk 2-5.

Stolwijk verloor in Montfoort in de strijd om de belangrijke zesde plaats met 2-1 van concurrent MSV'19. Via Christian Both kwam Stolwijk op voorsprong in het harde maar sportieve duel, maar de Montfoorders kantelden het duel. Een slotoffensief van de Stolkers leverde de (verdiende) gelijkmaker niet op.

Periodekampioenen

Blijdschap bij de spelers van JD1.

krimpen aan den ijssel • Aan het eind van het herfstseizoen zijn de Krimpense hockeyteams Jongens C1, D1 en Meisjes C1 en C2 alle vier periodekampioen geworden.

JC1, MC1 en MC2 konden vorige week al niet meer ingehaald worden; JD1 pakte afgelopen weekend in een bloedstollende eindstrijd de eerste plaats in hun poule. De teams gaan nu aan het zaalseizoen beginnen en worden daarna opnieuw ingedeeld in andere poules voor het tweede deel van de veldcompetitie.

MHC Krimpen is blij met de goede prestaties van de jeugdleden, waardoor het met de toekomst van Dames 1 en Heren 2 wel goed lijkt te zitten.

Uitvoering Sparta

krimpen aan de lek • Gymnastiekvereniging Sparta uit Krimpen aan de Lek organiseert na vele jaren weer een uitvoering.

Dit gebeurt op donderdag 13 december van 16.00 tot 18.00 uur in sporthal De Walvis.

Het wordt een kleine uitvoering met als thema 'Kijk ons gaan'. De meisjes en jongen die bij Sparta gymmen zullen laten zien wat ze afgelopen periode hebben geleerd. De toegang voor publiek is gratis.

Piotr Havik zegeviert in Panama

ammerstol • Eliterenner Piotr Havik boekte in de Vuelta a Quiriqui (Panma) een zege in de tiende en laatste etappe van deze rittenkoers, waarin niet eerder een Nederlander won. Vanaf de eerste rit, waarin de inwoner van Ammerstol als elfde finishte, loerde de Beat-coureur op etappewinst. Met een vierde plaats in de tijdrit en een vijfde plaats in de achtste etappe zat hij er dichtbij. In de afsluitende rit zat Havik mee in de beslissende ontsnapping en soleerde in de laatste kilometers naar zijn vierde seizoenszege.

36-ste Oliebollenloop

schoonhoven • De 36-ste editie van de populaire Oliebollenloop van de Schoonhovense atletiekvereniging Avantri wordt traditiegetrouw gehouden op Oudjaarsdag, maandag 31 december. Inschrijven met korting kan tot en met 24 december via: www.inschrijven.nl.

De Oliebollenloop kent vier afstanden: 6.4 kilometer (11:00 uur), 2 kilometer (11:05 uur), 10 kilometer (12:00 uur) en 15 kilometer (12:20 uur). Start en finish zijn op de Opweg. Het parcours is geheel geasfalteerd en loopt door het poldergebied van Bergambacht en Vlist. Na afloop kunnen deelnemers in de kantine van het Schoonhovens College, Vlisterweg 22, nagenieten onder het genot van een oliebol. Voor meer informatie: www.avantri.nl.

Minicross- wedstrijden

krimpenerwaard • Wielerclub De Waardrenner organiseert dit seizoen minicrosswedstrijden. Deze laagdrempelige crosswedstrijden zijn voor jongens en meisjes in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar en maken onderdeel uit van een serie van acht wedstrijden in het district Zuid-Holland.

In verschillende categorieën ging de jongste jeugd zaterdag de strijd met elkaar aan. Het was fris op het terrein van sportcomplex de Weydehoeck in Lekkerkerk, maar in de kantine kon iedereen zich laven aan warme en eventueel koude versnaperingen. De eerste vijf per categorie werden verrast met een metalen prijs, gemaakt door Verdo Staalconstructies.

Eerste ronde

krimpen a/d ijssel • Zaterdag is het wedstrijdseizoen voor de turnselectie heren en dames van KDO Krimpen van start gegaan. De jongens en meisjes turnden hun eerste ronde turncompetitie.

Voorlopig staan er acht gymnasten van KDO eerste, drie gymnasten tweede en vier gymnasten op de derde plaats.

In 2019 volgt de tweede ronde van de turncompetitie en wordt de einduitslag bekend.