HK Leerdam

13 juni 2018

HK Leerdam 13 juni 2018


Prijswinnaars Rondje Regio bekend

Foto: BDUmedia

regio • Arie en Agnes van Stein uit Heukelum mogen mee op ballonvaart. Ze vonden de juiste oplossing van de vestingstedenpuzzel in de bijlage Rondje Regio van Het Kontakt. De bijlage verscheen begin mei bij de edities van Het Kontakt en BDUmedia in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, West-Betuwe en het Land van Heusden en Altena. Zo'n 175 lezers bestudeerden de plattegronden en ontdekten welke bij Gorinchem, Heusden, Leerdam, Nieuwpoort en Woudrichem hoorden. Naast de hoofdprijs van de ballonvaart ontvangen vijf inzenders vier entreekaarten voor Avonturenboerderij Molenwaard. Dat zijn Arjette Veenvliet uit Hoogblokland, Elly Alblas uit Sliedrecht, Angelina van Vugt uit Giessen, Mirthe Koppelaar uit Hardinxveld-Giessendam en G. Zondag uit Gorinchem. De winnaars hebben persoonlijk bericht gekregen. Volgend jaar verschijnt de speciale uitgave opnieuw bij Het Kontakt.

Leerdamse in actie voor Pink Ribbon

Door het bevolkingsonderzoek kwam de borstkanker van Margreet van Ingen aan het licht. Ze bleek de agressieve triple negatieve variant te hebben. Een groot gedeelte van 2017 kreeg ze chemo's en bestralingen. Met succes. Inmiddels is ze op de weg terug. De behandeling sloeg een flink gat in haar conditie, maar ze blijft niet bij de pakken neerzetten. In september doet ze mee aan de Dam tot Dam Wandeltocht. De opbrengst gaat naar Pink Ribbon.

Asperen ontloopt degradatie

Uiteindelijk kwam het allemaal toch nog goed bij Asperen. Na een roerige week handhaafde de ploeg zich in de derde klasse dankzij een 3-0 overwinning op GSC/ODS. Zonder de afwezige trainer Ton Blom schudde Asperen de Dordtse tegenstander redelijk simpel van zich af. De aanwezigheid van Richard Smaal op de bank deed veel stof opwaaien. De spelers wilden hun ex-trainer graag voor de groep en benaderden Smaal, die na het kampioenschap met Arkel alle tijd had.

Bijzondere Hudson op Oldtimerdag

Oldtimerdag Vianen staat weer voor de deur. Op zaterdag 16 juni stroomt het centrum van de Vrijstad weer vol met historische voertuigen. Eén van de te bewonderen wagens is de Hudson Wasp de luxe van Steven en Sandra van Krieken uit Leerdam. De wagen uit 1953 zal ook bij kinderen herkenning oproepen: de typerende auto dook later op in de Cars-animatiefilms van filmproducent Pixar. "Kleine kinderen herkennen de auto meteen als ze hem zien."

Opknapbeurt voor Benang Radja

Gemeente Leerdam wil 360.000 euro uittrekken voor een flinke opknapbeurt van wijkgebouw Benang Radja aan de Lindestraat. Het gebouw verkeert in slechte staat en moet nodig worden opgeknapt om ook in de toekomst nog als wijkgebouw gebruikt te kunnen worden. Benang Radja speelt een belangrijke rol in de Molukse gemeenschap. Donderdagavond buigt de raad zich over het voorstel. Na groen licht van de raad kan worden gestart met de werkzaamheden.

Potters toch geen trainer vv Asperen

asperen • Gertjan Potters wordt toch geen hoofdtrainer bij vv Asperen. Dit meldt de voetbalclub op haar website. De Werkendammer geeft zijn lange werkdagen aan als reden voor de afzegging. Voetbalvereniging Asperen betreurt het besluit, maar heeft er wel respect voor. De club hoopt snel een nieuwe trainer te kunnen vinden

Wipe out bij West End Foto: Nico van Ganzewinkel

• Wijkvereniging West-End organiseerde zaterdag een spelmiddag voor kinderen. Er waren verschillende spelletjes, daarnaast was er een groot springkussen.

woensdag 13 juni • jaargang 31 no 24

editie Leerdam

Opknapbeurt voor gebouw Benang Radja

leerdam • Gemeente Leerdam wil 360.000 euro uittrekken voor een flinke opknapbeurt van wijkgebouw Benang Radja aan de Lindestraat. Donderdag (morgen) buigt de raad zich over het voorstel van B&W.

Het gebouw verkeert in slechte staat en moet nodig worden opgeknapt om ook in de toekomst als wijkgebouw gebruikt te kunnen worden. Ramen en deuren zijn aan vervanging toe, de gevels en het dak moeten nodig worden gerepareerd en ook de isolatie voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor de Molukse gemeenschap is het gebouw heel belangrijk. Het wordt gebruikt voor begrafenissen, bruiloften en andere belangrijke feesten. Ook de Pasar Malam vindt plaats in en rond het wijkgebouw. Gemeente en stichtingsbestuur hebben inmiddels afspraken gemaakt over de face-lift. Ramen en deuren worden vervangen. Het plafond, elektra en waterleidingen worden vernieuwd en vervangen waar nodig. Er komt isolatie en een nieuwe gevelbekleding, waardoor het gebouw een betere uitstraling krijgt. Bovendien wil de Molukse gemeenschap de indeling van het gebouw veranderen. In nauw overleg met de gemeenschap wordt daarom de keuken verplaatst. Dit wordt financieel mogelijk door zelfwerkzaamheid van de gemeenschap. Uitgangspunt van gemeente en Stichting Benang Radja is dat door de opknapbeurt het pand ook de komende 20 jaar gebruikt kan worden als verenigingsgebouw.

Het werk aan het gebouw is begroot op 350.400 euro. Het college heeft met de stichting afgesproken dat de renovatie en het groot onderhoud wordt uitgevoerd voor dat bedrag met een maximale overschrijding van 10.000 euro. Bovendien zijn beide 'partijen' met elkaar overeengekomen dat de face-lift in nauw overleg en in samenwerking met vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap wordt gerealiseerd. Na groen licht van de gemeenteraad komende donderdag kan worden gestart met de opknapbeurt. Het is de bedoeling om het werk nog voor de jaarwisseling af te ronden. Vanwege de huidige personeelsproblemen en materiaaltekort in de bouwsector is het op dit moment niet duidelijk of die planning haalbaar is.

Burgerinitiatief voor woningbouw

hei- en boeicop • In Hei- en Boeicop heeft een aantal inwoners de koppen bij elkaar gestoken om de woningbouw in dit dorp een duw in de rug te geven. Wethouder Maks van Middelkoop meldde dit maandagavond aan de gemeenteraad. "Met name in Nieuwland en Hei- en Boeicop is nauwelijks nog enige ruimte voor nieuwbouw. In Hei- en Boeicop is inmiddels een burgerinitiatief opgezet. De initiatiefnemers vinden dat er onvoldoende woningen worden gebouwd en maken zich daar grote zorgen over." De wethouder bracht dit in naar aanleiding van vragen van VHL Lokaal Zederik over de woningbouw in de twee dorpen. Govert Versluis vroeg zich naar aanleiding van de beantwoording van Van Middelkoop af of er ook in Nieuwland beweging is. "Daar beweegt niet zoveel", reageerde de wethouder. "Wij staan open voor initiatieven van inwoners. Er zijn al meerdere gesprekken geweest met mensen die plannen hebben. Ik nodig iedereen uit: heb je een geschikt stuk grond, meld je bij de gemeente."

Maria de Jong lijsttrekker CDA

vijfheerenlanden • Maria de Jong-Middelkoop uit Ameide is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden lijsttrekker van het CDA. De Jong is momenteel fractievoorzitter van CDA Zederik. In de top drie zijn ook de andere Vijfheerenlanden-gemeenten vertegenwoordigd: op plaats twee staat de Viaanse wethouder Marcel Verweij en op plaats drie Martine Visser, momenteel fractievoorzitter in Leerdam. Kees Bel is op plaats vijf terecht gekomen, op de zesde plaats staat Vianees Bram Schoonhoven. Maks van Middelkoop uit Ameide - wethouder in gemeente Zederik - staat op de zevende plaats. Frank Koen, voorzitter van het interimbestuur CDA Vijfheerenlanden is enthousiast: "Deze lijst bevat een divers team aan CDA-ers, met een evenwichtige verdeling tussen verschillende leeftijden, man-vrouw en de vele kernen van Vijfheerenlanden."

Edwin Loeff lijsttrekker VVD

west betuwe • VVD West Betuwe heeft tijdens de ledenvergadering Edwin Loeff gekozen als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Loeff is op dit moment lijsttrekker voor de liberalen in gemeente Geldermalsen. De partij heeft ook haar verkiezingsprogramma vastgesteld, waarin ze vooral hamert op "weldoordacht financieel beleid, behoud van culturele waarde en identiteit, veiligheid, solide bestuur en innovatie en duurzaamheid". De volledige kieslijst van VVD West Betuwe is nog niet bekend.

Post NL haalt brievenbussen weg

leerdam • Post NL verwijdert in gemeente Leerdam acht brievenbussen. In de stad Leerdam gaat het om de bussen aan respectievelijk de Vlietskant, Prinses Marijkestraat, Patrimoniumstraat, Drossaardslaan en Hoogeind. In Oosterwijk verdwijnt de brievenbus aan de Kerkelaan, in Schoonrewoerd die aan Kerkeland. In Kedichem wordt de bus aan de Lingedijk 9 weggehaald. Volgens Post NL sturen mensen veel minder post, daarom worden de bussen die weinig worden gebruikt weggehaald.

Foto: Sjoerd van Reenen

Aurora Leerdam schudde tijdens het onlangs gehouden concert in de industriële omgeving van Visscher Bosch Car Services haar oubollige veren van zich af.

West Betuwe trekt taken naar zich toe

west betuwe • De toekomstige gemeente West Betuwe gaat het beheer van de openbare ruimte en vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en strijdig gebruik zelf uitvoeren. Dit betekent dat er taken teruggehaald worden bij de Avri en de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Deze keuzes passen in de visie van de fusiegemeente om taken die inwoners en bedrijven direct raken, zelf te organiseren. Zo kan de gemeente snel en flexibel inspelen op onverwachte situaties en naar eigen inzicht de beste oplossing kiezen.

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente West Betuwe. De taken met betrekking tot beheer openbare ruimte en bouwregelgeving worden op dit moment door de drie gemeenten op verschillende manieren georganiseerd. Nu is bekeken hoe deze taken het beste geharmoniseerd kunnen worden, passend bij de ambities van de nieuwe gemeente.

Hierbij zijn voor alle taken drie mogelijkheden bekeken: zelf doen, uitbesteden of samendoen (een deel zelf en een deel laten doen). Deze scenario's zijn onderzocht door een onderzoeksbureau. Per scenario zijn de volgende criteria onderzocht: dienstverlening, bestuurlijke sturing, organisatiekracht, financiën en regionale positie. Zowel de resultaten van dit onderzoek als de zienswijze van het West Betuwe Beraad, het advies van de bijzondere ondernemingsraad en gesprekken met de betrokken partijen zijn meegenomen in de besluitvorming. "De dienstverleningsvisie van West Betuwe heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bepalen van de uiteindelijke keuzes", aldus Jeroen Staatsen, voorzitter van de stuurgroep West Betuwe. "We willen als nieuwe gemeente West Betuwe dicht bij de samenleving staan en dienstverlening op maat aan kunnen bieden."

Nu de keuzes zijn gemaakt, kan gestart worden met de uitwerking. Voor ieder taakveld wordt de komende tijd samen met de betrokken partij gewerkt aan een implementatieplan. Uitgangspunt is dat er zorgvuldig wordt omgegaan met betrokken medewerkers en dat de ontvlechtingskosten inzichtelijk worden gemaakt. In de implementatieplannen wordt ook uitgewerkt wanneer de taakoverdracht gaat plaatsvinden.


q www.gemeentewestbetuwe.nl

West Betuwe stelt kwartiermaker aan

west betuwe • Arthur van den Brink is voorgedragen als de kwartiermaker in het fusietraject van gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Hij is ook de beoogd griffier voor de nieuwe gemeente. Van den Brink start per 1 september met zijn werkzaamheden als kwartiermaker en griffier. Arthur van den Brink (1968) woont in de gemeente Elst in Gelderland en is sinds 2003 griffier van de gemeenteraad van Overbetuwe. Daarvoor werkte hij onder andere bij Korps Commandotroepen, bedrijfsleven en rijksoverheid. Hij is zowel politicoloog als bedrijfskundige. De selectiecommissie heeft hem geselecteerd uit 21 sollicitanten. Zij ziet in Van den Brink een ervaren en gedreven raadsgriffier die het voornemen van de nieuwe gemeente om dichtbij de burgers te blijven en op maat service te verlenen, goed kan uitdragen. Arthur van den Brink: "Samen bouwen aan een nieuwe gemeente is een prachtopgave. Het is een proces vol pieken en dalen. Als we daarbij onze idealen elkaar laten versterken en continu gaan voor het beste voor alle inwoners, dan kunnen we iets unieks neerzetten: een mooie en sterke gemeente West Betuwe." Het West Betuwe Beraad gaf maandag haar goedkeuring over de voordracht. De kwartiermaker en beoogd griffier treedt tot 1 januari 2019 eerst formeel in dienst bij de gemeente Geldermalsen. De nieuwe gemeente West Betuwe bestaat immers nog niet.

Groen licht voor Windpark Avri

Het windpark op het Avri-terrein mag er komen. Foto: nl123rf.com

regio • De Raad van State heeft vorige week woensdag de ingediende beroepen tegen het windpark op het voormalige afvalterrein van Avri in Geldermalsen ongegrond verklaard.

Daarmee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark onherroepelijk. Voor de initiatiefnemers van Betuwewind en de leden van de burgerwindcoöperatie West-Betuwe betekent dit dat zij definitief door kunnen met het ontwikkelen van het windpark in Geldermalsen. In project Betuwewind, de bouw van veertien windmolens in West-Betuwe, worden de windparken bij Deil en het Avri-terrein nu gelijktijdig ontwikkeld.

De beroepszaak van omwonenden van het uitverkoren terrein richtte zich tegen verschillende aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling. Men vond onder andere dat de hinder en overlast van de windmolens te groot wordt en dat er fouten zijn gemaakt in de onderzoeken van de initiatiefnemers. De uitspraak van de Raad van State betekent dat de rechters van oordeel zijn dat de procedures correct zijn gevolgd en dat het gemeentebestuur in redelijkheid tot de wijziging van het bestemmingsplan kon besluiten.

Aan de ontwikkeling van windpark Avri en het windpark Deil ging een intensief ontwerp- en communicatieproces vooraf. De oksels van de A15 en A2 bij Waardenburg en Deil en het Avri-terrein, zijn door de provincie Gelderland aangewezen als zoekzones voor windenergie. Die zones zijn in 2013 al bevestigd in de windvisies van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Tiel. De projectontwikkelaars verenigd in Betuwewind hebben een vergunning voor de locatie van de windturbines aangevraagd en gekregen.

Onder de slogan 'Betuwewind, iedereen wint' is de burgerwindcoöperatie West-Betuwe onlangs een ledenwerfcampagne gestart om regionaal leden te werven die mee willen doen met de bouw van de windmolens bij Deil en Avri. Mensen kunnen profiteren van het opwekken van groene energie door lid te worden.


q www.betuwewind.nl

Geldermalsen schrikt van verhoging Avri-tarieven

geldermalsen • Politiek Geldermalsen is geschrokken van de plannen van de Avri om de variabele tarieven drastisch te verhogen. Morgen buigt de raad zich over de Avri-begroting voor 2019. Fracties bereiden een aangescherpte reactie naar de Avri voor.

Als het aan de afvalverzamelaar ligt, stijgt het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing voor huishoudens in Rivierenland volgend jaar met vijf euro naar 204 euro. Het basistarief blijft gelijk, het variabele tarief wordt verdrievoudigd. Zo gaat het aanbieden van restafval via de grijze container van 240 liter 18,50 euro per keer kosten. De Avri verwacht dat door een betere afvalscheiding het aanbieden van restafval wordt gehalveerd. Bovendien wordt de verhoging gezien als prikkel om tot een betere scheiding te komen. De plannen zorgen voor onrust, zeker nadat in de pers berichten verschenen over tariefsverhogingen tot 265%. Ook Geldermalsen maakte zich vorige week in de commissie Grondgebied zorgen. "We zijn erg geschrokken. De inwoners begrijpen er niets meer van en ook wij zijn ontstemd. De mensen doen hun best om het afval zo goed mogelijk te scheiden en dan is dit hun beloning', zei Klaartje de Heus (Dorpsbelangen). CDA-er Henk van Heusden: "We zijn verbolgen en dat geldt ook voor andere gemeenten." D66-woordvoerder Ashley Karsemeijer vond de tarieven eveneens aan de hoge kant en stelde vast dat de communicatie beter moet. "Maar we moeten ook leren dat we geen recht hebben om ons afval gratis in te leveren. Bovendien: goed scheiden wordt nog steeds beloond." Avri-directeur Erik de Vries benadrukte dat de Avri het beleid uitvoert wat eerder door de tien deelnemende gemeenten is bepaald. "Uitgangspunt is dat het scheiden van afval loont." Hij betreurde de berichtgeving over de tariefstijgingen. "We hebben zo goed mogelijk uitgelegd hoe de tarieven zijn opgebouwd. Een journalist haalt daar de uitschieters uit en dan gaat het 'los' op sociale media." Maar de fracties bleven bezorgd. In een schriftelijke zienswijze had het college daar al op gewezen. "De voorgestelde verhoging van de variabele tarieven kan de raad niet uitleggen aan onze inwoners." Ook wijzen B&W op het gevaar van ontwijkgedrag, zoals dumpingen in de openbare ruimte. Een deel van de raad wil deze zienswijze aanscherpen. Zo wordt gekeken of kwetsbare groepen kunnen worden ontzien door de tarieven bij te stellen. Ook moet de communicatie beter en ligt er een suggestie om het overschot van 2017 – 177.000 euro – te gebruiken om de verhoging te beperken.

Inwoners kiezen logo

Leerlingen van Het Kompas in Vuren met het logo. Foto: aangeleverd

west betuwe • De nieuwe gemeente West Betuwe krijgt een woordmerk als logo. Dit logo kreeg de meeste stemmen van inwoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

De stuurgroep West Betuwe stemde met deze keuze in. Het nieuwe logo wordt 1 januari 2019 in gebruik genomen. In mei konden inwoners van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal van 4 jaar en ouder stemmen voor het nieuwe logo van de toekomstige gemeente West Betuwe. Zij konden kiezen uit twee logo's: een logo met een bloem en een logo met een woordmerk. Het was een nek-aan-nekrace, maar uiteindelijk kreeg het woordmerk de meeste stemmen van de inwoners.

In totaal brachten 1622 inwoners hun stem uit. De jongste stemmer was 4 jaar, de oudste 97 jaar. Ruim 25 procent van de stemmers was 12 jaar of jonger (426 stemmen). Van alle stemmers koos 55 procent (893 stemmen) voor het woordmerk als nieuw logo.

Reclamebureau Toon uit Geldermalsen bedacht het logo. Het wordt de komende maanden nog wel verder uitgewerkt.

Veel vrouwen op lijst ChristenUnie West Betuwe

west betuwe • ChristenUnie Lingewaal gaat verder als ChristenUnie West Betuwe, dit met het oog op de aankomende fusie en bijbehorende verkiezingen op woensdag 21 november. De partij heeft vorige week ook haar kieslijst samengesteld. Lijsttrekker voor de komende verkiezingen wordt Fred Temminck, de huidige fractievoorzitter van de partij in gemeente Lingewaal. Tweede op de lijst is Martha Kool uit Tricht. Vervolgens Linda van Willigen uit Asperen, Govert van Bezooijen uit Herwijnen en Wilma van Noord uit Hellouw. De kandidatenlijst kent een groot aantal vrouwen en de gemiddelde leeftijd ligt onder de 50 jaar. De volledige lijst is in te zien op de website van de ChristenUnie. Op dit moment is alleen in gemeente Lingewaal een actieve afdeling van de christelijke partij. Daar heeft de ChristenUnie op dit moment wel vier zetels in de gemeenteraad, voor de partij is Govert van Bezooijen uit Herwijnen er al acht jaar wethouder. Hij zal ook in de nieuwe gemeente West Betuwe beschikbaar zijn voor die functie, zo laat ChristenUnie West Betuwe weten.

q westbetuwe.christenunie.nl

Jeugdbrandweer naar finale

neerijnen • De jeugdbrandweer van Neerijnen is na een succesvolle halve finale afgelopen weekend door naar de landelijke finale. De aspirantenploeg – bestaande uit jongelui tussen de 15 ern 18 jaar - werd zaterddag derde in Lelystad, de eerste vijf ploegen gaan door naar de finale. In Lelystad kregen de jongeren een binnenbrand voorgeschoteld waarbij een gasfles werd 'aangestraald' door het vuur. De ploeg uit Neerijnen wist de fles te koelen, de vuurhaard en uitbreiding te blussen en dat leverde een derde plaats op. De landelijke finale vindt zaterdag 6 oktober plaats in Mijdrecht.

All Print verder als WS Media Groep

Walter Cleton (l) en John van Wijk in het bedrijf in Waardenburg. Foto: Lya Cattel

waardenburg • Van visitekaartje tot belettering van de bedrijfswagen. Van brochure tot bedrijfskleding. En van rollup banner tot advertentie.

WS Media Groep biedt het totale pakket aan communicatie-uitingen. Sinds begin dit jaar is het bedrijf gevestigd in een voormalige drukkerij, een mooi groot pand, in Waardenburg. Op de begane grond bevindt zich een nieuw creatief bedrijfskantoor met daarachter de productieruimtes. "Er is nog steeds veel vraag naar goed drukwerk", vertelt Walter Cleton, die samen met Sikko Haan eigenaar is van het bedrijf. Sikko is commercieel verantwoordelijk binnen WS Media. Walter leerde in de jaren negentig het vak en bouwde in de loop der jaren zijn eigen bedrijf op: All Print in Zaltbommel. Dat bedrijf is nu opgegaan in WS Media in Waardenburg. Binnen WS Media is Walter verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. "Natuurlijk is er tegenwoordig vooral veel vraag naar digitaal", zegt Walter. "Maar nog steeds willen mensen ook papier in hun handen houden. Het gaat om de perfecte mix van de communicatiemiddelen." Ook actief binnen WS Media is John van Wijk, oud aandeelhouder van Drukkerij Van Horssen. John is met zijn expertise verantwoordelijk voor 'Sign' oftewel de grotere reclame-uitingen waarmee een bedrijf zich kan presenteren aan de buitenwereld. Zoals bijvoorbeeld grote reclameborden, gevelbekleding, beurswanden en autobelettering.

Klantgericht werken. Daar gaat het om bij WS Media. "We hebben een geweldig team", zegt Walter Cleton. "In totaal werken hier 24 mensen. Vormgevers, dtp-ers, drukkers, afwerkers en buitendienstmedewerkers. Onze mensen kunnen heel snel schakelen, we houden van korte snelle communicatie binnen het bedrijf en naar onze klanten toe. Onze medewerkers zijn heel flexibel. Als het in de productieruimte even te druk is, springen ze vanuit het kantoor makkelijk bij."

"Klantgericht werken betekent ook 'meedenken' met de klant", vult John aan. "Als ik bij een klant kom en zie dat de reclamevlag bij de entree versleten is, dan wijs ik die klant daarop. Vaak weten ze niet dat wij ook vlaggen leveren. Maar we kunnen ook pennen leveren, bedrijfskleding bedrukken en een complete inrichting van een beursstand bedenken, vormgeven en uitvoeren."

Bedrijven kunnen bij WS Media Groep terecht voor een compleet 'communicatieconcept': print, online, offline, mobile en social media. "We hebben deze onderdelen zelf in huis", zegt Walter. "Met ons brede aanbod zijn wij onze klanten graag optimaal van dienst."

WS Media Groep bevindt zich aan de Industrieweg 1 in Waardenburg. Op de website is te zien wat het bedrijf allemaal kan en doet.

q www.wsmediagroep.nl

Stapelbakker geheel vernieuwd

beesd • De Stapelbakker op de Mariënwaerdt in Beesd is ingrijpend verbouwd. Vrijdag 15 juni vindt de officiële opening plaats, op 30 juni en 1 juli kunnen bezoekers tijdens het openingsweekend met speciale aanbiedingen alle veranderingen bewonderen. De nieuwe Stapelbakker heeft een fraaie, overdekte wintertuin die het hele jaar een groene uitstraling heeft. Daarnaast is er een groot buitenterras en een nieuwe speeltuin gerealiseerd. Bovendien kunnen bezoekers het concept van de Stapelbakker voortaan met eigen ogen zien. De 'beleving' van het landgoed en begrippen als duurzaamheid en biologische bedrijfsvoering zijn daarbij belangrijke aspecten.

Nieuwe winkel in Herwijnen

Freddy van As opent witgoedwinkel in Herwijnen. Foto: Marina van Dusseldorp

herwijnen • Freddy van As opent zaterdag 16 juni een witgoedzaak, met de naam Van As Witgoed aan de Achterweg 32 in Herwijnen.

Van As zit al 23 jaar in het witgoed en is inmiddels een bekend gezicht in de regio. Het was voor hem dan ook een logische stap om zelf een witgoedzaak te beginnen. Voor Freddy van As staat service altijd voorop. Mensen kunnen zowel voor reparaties als voor aankopen aan de Achterweg terecht. Van As Witgoed heeft een breed assortiment: van wasmachines tot stofzuigers. De winkel is open op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 14:00 uur tot 19:00 uur en op zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur. Van As Witgoed is op woensdag gesloten. Meer informatie is te verkrijgen via 0418-519762.

De feestelijke opening van de zaak is zaterdag 16 juni tussen 15:00 en 18:00 uur. Belangstellenden zijn welkom om dan een kijkje in de winkel te nemen.

Hendricks even minder zichtbaar

regio • Martin Hendericks zal wegens ziekte de komende tijd minder zichtbaar - en vooral op de achtergrond werkzaam - zijn. De meeste taken worden overgenomen door de collega's Machteld Detmers en Desirée Huis in 't Veld - Heinink. Bij Hendericks werd onlangs lymfeklierkanker vastgesteld. Totdat hij weer helemaal terug is draait het bedrijf gewoon door, de rest van het team de uitvaartwerkzaamheden over. Bij een melding van overlijden kan gewoon het gebruikelijke telefoonnummer worden gebeld. Hendericks: "Ik ben diep geraakt door de kaartjes, berichtjes en bloemen die ik al heb mogen ontvangen. Dit doet mij erg goed in een enorm onzekere situatie."

Foto: aangeleverd

woensdag 6 juni • De werkgroep 'SamenLeven' van stichting SamenDoen organiseerde voor zo'n honderdveertig Leerdammers de iftar in Het Dak. Met deze maaltijd breken moslims tijdens de ramadan dagelijks het vasten. Deze speciale iftar stond in het teken van verbinding.

Indrukwekkende verbinding tijdens de Iftar in het Dak

Op woensdag, 6 juni jl. hebben zo'n 140 inwoners van verschillende achtergronden onder het genot van lekkere gerechten nader kennis met elkaar gemaakt.
Iftar, de maaltijd waarmee moslims tijdens de Ramadan dagelijks het vasten verbreken is georganiseerd door de werkgroep SamenLeven van SamenDoen. De avond stond in het teken van samenleven en samenwonen in Leerdam.

De iftar was bereid door de werkgroep SamenLeven en een aantal leden van het Kook Cafe Plus. Wethouder, Bart Bruggeman die de werkgroep een warm hart toedraagt vertelde wat Ramadan voor hem betekende: 'verbinding maakt ons sterk'.

De muzikale en de theatrale omlijsting van de avond werd verzorgd door Stichting Regenboog. De dans van de Derwisj, een volgeling van Rumi (Perzische filosoof en dichter) die de liefde tussen alle mensen symboliseert was adembenemend. Rumi, een bruggenbouwer nodigt iedereen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of zelfs goddeloosheid, uit tot liefde:
'Kom, kom,
Wie je ook bent.
Heiden, vuuraanbieder,
Zwerver, liefhebber,
Minnaar van het heengaan,
Kom
Het maakt geen verschil.
Dit is geen karavaan van de wanhoop,
Kom, ook al heb je je belofte duizend keer gebroken.
Kom, kom,
kom opnieuw,
Kom'.

De stichting slaat een brug tussen de diverse bevolkingsgroepen, die de huidige Nederlandse samenleving vormen. De Regenboog probeert dit te realiseren door het organiseren van verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten. Het gemêleerde gezelschap van de Regenboog doet dit op een humoristische wijze doch confronterende wijze .

De spontane gastvrouwen Eva-Linde Middag en Berfin Yagmur gaven aan dat deze succesvolle Iftar niet de laatste keer is dat de werkgroep van zich laat horen. De werkgroep Samenleven heeft ideeën uit te gewerkt waarmee Leerdammers meer met elkaar in verbinding komen. In september wordt het Dr. Reilingplein omgetoverd tot 'Kleuren van de Regenboog'.

Ter afsluiting van de avond kregen de gasten een origami vlinder als aandenken met een vers uit de Koran over de samenleven:
"O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden leren kennen. De voortreffelijkste van jullie is de meest rechtvaardige."
Soera Al-Hujurat vers 13

Foto: aangeleverd

woensdag 6 juni • Het jongenselftal van groep 6 van cbs Koningin Wilhelmina is tweede geworden in de districtsfinale van het schoolvoetbaltoernooi van de KNVB. Eerder werd het elftal eerste tijdens het schoolvoetbaltoernooi in Leerdam en tweede op de regiofinales in Tilburg.

Foto: aangeleverd

vrijdag 8 juni • Feest in Vuren. Alle kinderen van christelijke basisschool het Kompas uit groep 7 en 8 zijn geslaagd voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Dit jaar werd het praktisch verkeersexamen voor alle scholen in Lingewaal in Vuren verreden.

Foto: aangeleverd

vrijdag 8 juni • Leerlingen van de Antoniusschool in Beesd hebben honderd euro overhandigd voor het realiseren van de Beesd Op Stap-bus - een bus voor senioren uit het dorp. Dit is een initiatief van het lokale netwerk Beesd voor elkaar. Het geld werd ingezameld tijdens de fancy fair.

Foto: aangeleverd

vrijdag 8 juni • De kleuters van De Zandheuvel in Asperen hebben het thema 'Brandweer' afgesloten met een interactief bezoek aan de brandweerkazerne. De kinderen mochten kijken en plaatsnamen in een echte brandweerauto- en boot.

Foto: aangeleverd

donderdag 7 juni • Zangvereniging UDI uit Kedichem heeft haar jubilarissen in het zonnetje gezet. Het ging om mevrouw A. van Voorden-Buijtendijk (12,5 jaar lid), mevrouw G. de Stigter-van Buuren (75 jaar lid), mevrouw M. Dulos-van Sprang (60 jaar lid) en de heer W. van Zee (50 jaar lid).

Foto: aangeleverd

vrijdag 8 juni • Op de Linge bij Kedichem zijn weer zwarte sterns aan het broeden op de daartoe bestemde vlotjes in de rivier. Op deze foto is te zien hoe een zwarte stern zijn of haar jongen voert. De foto is gemaakt door Jan Horde uit Leerdam.

Foto: H. Lever-Van Dieren

maandag 11 juni • Engbert van Oort van Stichting Ooievaars Research & Knowhow heeft weer een aantal ooievaarsjongen van een pootring voorzien. Op de oude school aan de Wilhelminastraat in Schoonrewoerd troffen ze drie ooievaarsjongen op het nest.

Foto: aangeleverd

zondag 10 juni • Fitness Centrum Leerdam is tijdens de Dutch Fitness Awards in Evenementenhal Gorinchem verkozen tot beste sportcentrum van de gemeente Leerdam 2018. De bijpassend award werd uitgereikt door Katja Schuurman.

Foto: aangeleverd

zaterdag 9 juni • Ruim veertig ondernemers vierden het eerste lustrum van netwerkclub Wij Ondernemen Deil-Enspijk op het golfterrein in Maurik. Daar werd er een rondje gegolfd en vervolgens was er een barbecue. Wij Ondernemen Deil-Enspijk bestaat inmiddels uit zo'n zeventig leden.

Muziekfestival in Everdingen Foto: Nico van Ganzewinkel

zaterdag 9 juni • Muziekvereniging Door Eendracht Sterk heeft zaterdagavond een groot muziekfestival gehouden op het parkeerterrein van dorpshuis 't Knooppunt. Samen met Viva Musica uit Hagestein en Aurora uit Leerdam werd het een geslaagd muzikaal feestje.

Foto: Femke van Esch

zondag 10 juni • Leerdam Praise organiseerde voor de twaalfde keer een openluchtdienst. Een kleine 650 mensen bezocht deze kerkdienst op het Dr. Reilinghplein met als thema 'Hoopvolle toekomst'. Spreker was Jan van den Berg, hij werkt voor hulporganisatie ZOA.

Drie grootoren: een goed teken

Meer vrijwilligers gezocht voor natuurbehoud rond forten

Roel Schroot, met zaklamp, bij één van de kazematten die voor vleermuizen geschikt zijn gemaakt. Foto: Janneke Boogaard

asperen • "We proberen de vleermuizen vanuit de forten ook naar de kazematten te lokken. Maar ja; een bordje ophangen helpt niet", grinnikt Roel Schroot, voorzitter van de Stichting Liniewacht, terwijl hij een grote sleutel in het sleutelgat steekt van één van de bunkers langs de Meerdijk bij Fort Asperen.

Geen bordje dus, maar wel stalen deuren. Die houden ongewenste bezoekers buiten: roofvogels, die vleermuizen eten, maar ook hangjongeren die troep maken. De vleermuizen hebben geen deur nodig, zij hebben genoeg aan smalle gleuven om binnen te komen. Soms helpt de Liniewacht nog een extra handje door gaten te boren in de muren van de kazematten.

"Verder zorgen we dat het hier in het najaar vochtig is door regentonnen neer te zetten waar water uit druppelt. Zo maken we het aantrekkelijk voor de vleermuizen om hier te overwinteren. Dat lukt steeds beter, bij de afgelopen telling hebben we drie grootoorvleermuizen gespot. Die waren er de drie jaar ervoor niet, dus dat is positief", vertelt Schroot enthousiast. In Nederland komen negentien soorten vleermuizen voor, waarvan er acht ook in het werkgebied van de Liniewacht gesignaleerd zijn. Dat gebied loopt van Fort Everdingen tot Slot Loevestein.

Toen de Liniewacht een jaar of vijf geleden in oprichting was, werd Schroot als eigenaar van een Lingelandje benaderd en gaf zich op als vrijwilliger. "Met behulp van subsidies hebben we een goede start gemaakt. Nu is de uitdaging om het zoveel mogelijk op eigen kracht te gaan doen. Ik hoop dat bijvoorbeeld serviceclubs een sponsoractie voor ons willen houden. De apparatuur die we nodig hebben om de vleermuizen te monitoren is prijzig. Het biedt vrijwilligers wel een superkans; zij kunnen bijvoorbeeld gratis cursussen volgen. Eén zaterdagochtend per maand gaan we op pad. Vleermuizenkasten ophangen, wilgen knotten. Voor dat knotten zou ik graag een aparte werkgroep oprichten. De vrijwilligers mogen de dikkere stammen mee naar huis nemen voor in de kachel. In elk geval zijn we altijd lekker buiten. En we komen op plekken die verder altijd afgesloten zijn voor bezoekers."

In de kazematten bijvoorbeeld. In het binnenste van de bunker is het donker. Aardedonker. Met zijn zaklamp brengt Schroot daar even verandering in. Pissebedden en spinnenwebben lichten op. Geen vleermuis te zien, die hebben het in deze tijd van het jaar druk in hun kraamkolonies. In de schemering kun je ze zien jagen. Eng? "Echt niet. Wist je dat een vleermuis drieduizend muggen per nacht moet vangen om in leven te blijven? Hartstikke fijn om zo'n insectenvanger in je tuin te hebben. Vliegt er per ongeluk één naar binnen, zet dan gewoon het raam open en hij verdwijnt weer naar buiten."


q liniewacht.nl

Janneke Boogaard

Start walking football

Het walking football-team van vv Beesd. Foto: aangeleverd

beesd • Het was vorige week woensdagochtend druk op het kunstgrasveld van vv Beesd. Een groot aantal senioren nam vol enthousiasme deel aan de eerste training walking football. Een mooie combinatie van in beweging zijn en onderlinge sociale contacten aanhalen.

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze nieuwe voetbalvorm, waarbij in een stevig wandeltempo op een kwart veld wordt gespeeld. Een ideale activiteit voor senioren, die regelmatig een balletje willen trappen om hun gezondheid te verbeteren en opnieuw de gezelligheid van het voetbal willen beleven.

George Wakkermans, voetbalicoon van vv Beesd, vroeg zijn voetbalmaten van vroeger of zij het leuk vonden om weer een balletje te trappen met elkaar. Iedereen was meteen enthousiast. De leeftijd van het team op het veld varieert van 57 tot 88 jaar. Na een uitgebreide warming-up werden woensdagochtend oefeningen met de bal gedaan. Voorzitter Max Kroeze van de voetbalclub is blij met dit initiatief. "Voetbalvereniging Beesd wil onderdeel zijn van de samenleving en zich graag inzetten voor inwoners van alle leeftijden. Door ruimte te bieden voor walking football wordt de accommodatie ook overdag gebruikt, waardoor de velden en kantine nog efficiënter worden benut. Ook draagt dit initiatief bij aan de vitaliteit van senioren en vormen zij een mooi voorbeeld voor de jeugd." Mensen die ook interesse hebben om een potje mee te voetballen, kunnen vrijblijvend langskomen op een training. Deze is wekelijks op de woensdagochtend van 10:00 tot 11:00 uur, inloop vanaf 09:30 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij George Wakkermans via 06-51230496. Andere voetbalverenigingen die ook willen starten met walking football kunnen contact opnemen met Gillian Franje via 06-52848235.

De gemeente Geldermalsen ondersteunt dit sportieve initiatief in het kader van de campagne 'Jongeren op gezond gewicht' (JOGG). Dit klinkt misschien tegenstrijdig, maar walking football is een onderdeel van de aanpak om de jeugd ook via hun omgeving te stimuleren om meer in beweging te zijn. JOGG is een landelijke campagne voor een gezondere leefomgeving voor de jeugd.


q www.vvbeesd.nl

'Steek je kop niet in het zand'

Leerdamse komt na borstkanker in actie voor Pink Ribbon

Margreet van Ingen: "Je wilt weer kunnen doen wat je voorheen ook deed." Foto: Hans van Vrouwerf

leerdam • Na haar borstkankerdiagnose en haar heftige behandeling vorig jaar, is Margreet van Ingen nu op de weg terug. De chemo's en bestralingen hadden veel impact op haar algehele conditie. "Je hebt in het begin zoveel moeite om je te concentreren. Je hebt veel minder energie. Dat komt nu allemaal langzaam terug." Haar deelname aan de Dam tot Damloop is voor Margreet dan ook een manier om zichzelf positief uit te dagen. "Je wilt weer kunnen doen wat je voorheen ook deed." En voor haar is dat wandelen. Na twee hernia's is het de enige sportieve uitspatting die ze zich kan veroorloven. Ze liep voor haar diagnose al eens de Alpe d'Huez op. Maar nu richt ze zich op de 20 kilometer van de Dam tot Damloop op zaterdag 22 september. Voor Pink Ribbon. Want: "Als je zelf borstkanker hebt gehad, heb je verder weinig motivatie meer nodig."

Bevolkingsonderzoek

Door het bevolkingsonderzoek borstkanker kwam de ziekte bij Margreet van Ingen eind 2016 boven water. "Ik voelde geen knobbeltje, daarvoor zat de tumor te diep." Voor de Leerdamse hét bewijs dat het bevolkingsonderzoek zin heeft. "Ik zou tegen iedereen willen zeggen, gáán. Niet je kop in het zand steken." Het is een paar weken later - dinsdag 10 januari 2017 - als ze van de dokter hoort dat ze triple negatieve borstkanker heeft. Oftewel: een agressieve en snelgroeiende variant. "De grond zakt weg onder je voeten." Want in eerste instantie zag het er allemaal veel onschuldiger uit. "Ik zei ook tegen iedereen: jongens, ik heb bingo, maar ik heb niet de hoofdprijs." Dat bleek toch anders uit te pakken.

Het eerste wat ze dacht na het slechtnieuwsgesprek: "Hoe moet ik dit mijn kinderen en mijn moeder vertellen?" Uiteindelijk besloten zij en haar man gewoon iedereen maar uit te nodigen. "We hebben er met z'n allen een borrel op gedronken." Ze ging een heftig behandeltraject in: chemo's en bestralingen. Een uitputtingsslag. Ze zucht: "In de tijd van de meest heftige chemo's had ik zelfs geen puf om te kruipen. Misselijk, de hele dag misselijk. Geen concentratie om een boek te lezen. Om me te verdiepen in een televisieprogramma." Ze puzzelde wel veel. Legpuzzels vooral. Haar haren vielen uit. "Dat vond ik overigens niet zo erg. Ik heb ook nooit een pruik gedragen. Dat mijn wimpers en wenkbrauwen uitvielen, dát vond ik wel erg. Dat is zo bepalend voor je gezicht."


99 cadeaus

Wat haar ontzettend hielp, was de steun van haar familie, haar man Anjo en haar kinderen. Maar ook haar vriendinnen en collega's stonden voor haar klaar. Deden boodschappen. Sleepten haar mee naar een terrasje. Reden haar naar de chemo's. En van haar Rabobank-collega's kreeg ze op Goede Vrijdag drie kratten bomvol cadeautjes, 99 om precies te zijn. "Ik mocht er elke dag één uitpakken. Dus dat was elke dag feest." Ze kreeg puzzelboeken, chocolaatjes, bemoedigende kaarten. Ze legde alles wat ze kreeg vast en verwerkte het later in een fotoboekje over haar ziektetraject. Waar opvallend veel positieve kiekjes in staan. Maar ook één foto van een haar- en wenkbrauwloze Margreet die wat bleekjes in de camera kijkt. Ze wijst naar die foto. "Ik heb lang getwijfeld of ik die er wel in wilde. Maar ja, zo is het ook geweest." Toen het traject eindelijk achter de rug was, besloot ze iedereen die haar heeft bijgestaan te trakteren op een high tea. Typisch Margreet: "Ik wilde het ook positief afsluiten." Voor haar staat de blik nu weer op de toekomst gericht. "Ik ben niet ongeschonden uit de strijd gekomen, maar ik wil er niet de hele dag mee bezig zijn. Je moet ook door."

Dus heeft ze zich ingeschreven voor de Dam tot Dam Wandeltocht in september. De opbrengst is voor Pink Ribbon en mensen die het goede doel willen steunen, kunnen Margreet sponsoren. Ze hoopt 1.000 euro te kunnen ophalen met haar deelname. "Mijn doel was in eerste instantie 500 euro, want ik wilde niet al te hoogdravend beginnen. Maar ja, dat bedrag had ik na de eerste 24 uur al binnen. Dus nu heb ik het maar bijgesteld."


q voorpinkribbon.nl/margreetvaningen

Janneke Kok

Koffieochtend over Molukse markt

leerdam • David Golverdingen is dinsdag 19 juni te gast in Bibliotheek Leerdam om te vertellen over de zesde editie van de pasar malam in Leerdam. De Molukse gemeenschap organiseert de bijzondere markt op zaterdag 14 juli. Oorspronkelijk is een pasar malam een markt die pas 's avonds opengaat. Er worden groenten, fruit en andere etenswaren verkocht, evenals speelgoed en kleding. Ook is er veel muziek. Tijdens een koffieochtend in de bibliotheek vertelt Golverdingen hier alles over. De koffie staat klaar vanaf 10:30 uur.

Zomerschouw van waterschap

regio • Waterschap Rivierenland controleert vanaf maandag 18 juni het onderhoud van de dijken in het rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. Met deze 'zomerschouw' controleren de dijkbeheerders of de particuliere percelen aan de dijk gemaaid zijn. Het maaisel moet zijn opgeruimd worden en alle distels en brandnetels verwijderd. De dijkbeheerder controleert of dit gereed is. Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het alsnog uit, op kosten van de betreffende eigenaar.

Informatieavond ROC Rivor in Tiel

tiel • ROC Rivor in Tiel organiseert woensdag 20 juni een open dag. Docenten en studenten geven bezoekers dan meer informatie over de school en haar ruim honderd opleidingen en cursussen. De informatieavond vindt van 18:30 tot 20:30 uur plaats op de Bachstraat 1 in Tiel.

Huis ter Leede organiseert reünie

leerdam • Woon- en zorgorganisatie Huis ter Leede in Leerdam bestaat donderdag 23 augustus precies 50 jaar. Op 23 augustus 1988 werd namelijk de stichtingsakte officieel ondertekend. Om dit te vieren vindt er op deze datum een reünie voor oud-medewerkers plaats in Huis ter Leede op Eiland 1 in Leerdam. De avond duurt van 19:00 tot 23:00 uur en deelname is gratis. Mensen die aanwezig willen zijn, kunnen zich onder vermelding van hun naam aanmelden via reunie@huisterleede.nl.

Fotoboek over Oosterwijk

leerdam • In augustus verschijnt deel 16 in de Historische Reeks van Leerdam: 'Oosterwijk, zicht op een dorp'. Het boek is gemaakt door Peter van Rooden. Er staan foto's over het dagelijks leven in het dorp. Foto's van van de zangvereniging, maar ook van de vele feesten die in Oosterwijk gevierd zijn. Ook oude bekende Oosterwijkers ontbreken niet. De oudste foto dateert van 1872 en de jongste foto is zo`n 35 jaar oud. Dat is een flinke periode en voor sommige mensen wordt het een feest van herkenning. Het boek telt ongeveer honderd pagina's. De prijs bij voorinschrijving (dit kan tot en met zondag 15 juli) bedraagt 17,50 euro exclusief verzendkosten. Men krijgt het boek 'Dopen, trouwen en begraven in Oosterwijk' ter waarde van 7,50 euro er dan bij cadeau. Bestellen kan via annette.blom@blominrichtingen.com of via de website.

q www.historischeverenigingleerdam.nl

Brandweer bedankt loyale bedrijven

De Leerdamse Glasfabriek kreeg een gevelbordje. Foto: aangeleverd

leerdam • De Leerdamse Glasfabriek en Friesland Campina kregen dinsdag ieder een eigen gevelbordje van de Leerdamse brandweer.

De borden zijn bedoeld als dank aan werkgevers die hun personeel in staat stellen om vrijwilliger te zijn bij de lokale brandweer. Operationeel manager van de Leerdamse brandweer, Jan Vermeulen, licht het gebaar toe: "De brandweermensen in Leerdam zijn vrijwilligers. Ze komen pas naar de kazerne als ze opgeroepen worden. De vrijwilligers komen vanuit huis of hun werk. Het is niet vanzelf sprekend dat een werkgever zo flexibel omgaat met zijn werknemers. Wij zijn de werkgevers erg dankbaar en dat verdient waardering."

Even cultuur snuiven in het Franse Laignelet

kedichem • Al bijna 20 jaar vindt er een jaarlijkse uitwisseling tussen een groep mensen van alle leeftijden uit het Franse Laignelet en Kedichem plaats. Ook dit jaar gaat er eind augustus weer een groep Nederlanders naar Bretagne. Het organiserende comité is nog op zoek naar deelnemers.

Deze unieke kans is niet enkel voorbehouden aan mensen uit Kedichem, het organiserende vriendschapscomité wil graag belangstellenden en vooral ook jongeren vanaf 10 jaar uit de hele regio gelegenheid bieden deel te nemen aan de uitwisseling. Het geheel is low budget. Hand Godfroid, deelnemer en bestuurslid van het eerste uur vertelt: "We reizen met eigen vervoer en logeren bij gastgezinnen. Op onze beurt zijn wij weer gastgezin voor de Fransen in het jaar daarop." Zo kwamen er vorig jaar bijna dertig Fransen naar Kekum. Zij werden allemaal ondergebracht in gastgezinnen. En Godfroid verzorgde samen met comitélid Hans van Schie onder meer een interessant programma voor de Franse vrienden in Den Haag. Er was een rondleiding voorbereid langs de bezienswaardigheden in de Hofstad, zoals het Binnenhof, de Passage en Paleis Noordeinde. Later in het weekend hebben de bezoekers ook nog Gorinchem en Slot Loevestein bezocht.

Maar tijdens de jumelage is er ook veel ruimte voor eigen initiatief van de deelnemers. Zo is er gelegenheid om met de gasten zelf gekozen activiteiten te ondernemen. Vorige jaar werden er daarom uitstapjes gemaakt naar het GeoFort, Brielle, Amsterdam en ook werd er een fietstocht gemaakt in de regio.

Godfroid: "Ik vind het zelf erg leuk om de slotavond op te luisteren met muziek. Mijn accordeon reist daarom altijd mee naar Frankrijk. Als we samen zingen en dansen kan ik daar enorm van genieten." Dit jaar gaat een groep streekgenoten van woensdag 22 tot en met zondag 26 augustus naar Bretagne. Als voorbereiding volgt een groep deelnemers al Franse lessen in Asperen.

Mensen die interesse hebben in een uitstapje naar Frankrijk, kunnen zich melden via 06-46087614 of kekumfrance@gmail.com.

Geldermalsen leest de Bijbel helemaal

Luisteraars hartelijk welkom in Centrumkerk

geldermalsen • "De Bijbel is het Woord van God voor alle mensen", zegt dominee Gerard Krol van de Centrumkerk (PKN) in Geldermalsen. De predikant is een van de initiatiefnemers van het project. Hij heeft wat moeite met de aanduiding 'leesmarathon'. "Er is geen sprake van een wedstrijdelement of van een prestatie. Integendeel: het Woord van God maakt mensen juist vrij. We hopen dat er een sfeer ontstaat, zoals bij het Joodse Paasfeest: het volk is bevrijd van het slavenhuis in Egypte. Mensen zitten in makkelijke stoelen. Die ontspanning zoeken we."

Doel van het project is om van maandagmorgen tot zaterdagmiddag de Bijbel in z'n geheel te lezen. "Dat is een voorrecht. We mogen in ons land de Bijbel in vrijheid lezen. Hardop, voor elkaar en met elkaar." Maandagmorgen rond 7:00 uur wordt er begonnen in de Centrumkerk. Elke dag wordt er gelezen tot middernacht. "In de nacht van vrijdag op zaterdag lezen we door. Tot zaterdagmiddag rond drie uur." Zo moet in circa honderd uur de gehele Bijbel worden gelezen. Te beginnen met het scheppingsverhaal in Genesis tot en met de Openbaring van Johannes, waarin het onder meer gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vrijwilligers lezen een kwartier lang voor uit de Bijbelvertaling die ze zelf mogen kiezen: de Statenvertaling, de Herziene Statenvertaling, de NBG-vertaling uit 1951 of de Nieuwe Bijbel Vertaling uit 2004. Dat gebeurt exact in de volgorde van de Bijbel, het is niet de bedoeling dat voorlezers hun favoriete gedeelte uitkiezen. "Al kunnen ze wel een beetje hun voorkeur bepalen. Wie per se iets uit het Nieuwe Testament wil lezen, moet zich vanaf vrijdagmiddag opgeven. We verwachten dat voor het lezen van het Oude Testament 75 tot 90 uur nodig is, het Nieuwe Testament vergt 25 uur. We lezen de Bijbel zonder verdere uitleg. Dat geldt ook voor moeilijke of lastige teksten. Die horen er ook bij. In kerkdiensten worden die uitgelegd, dat gebeurt nu niet." In totaal zijn er 400 tot 440 vrijwilligers nodig die een kwartier lezen. "Tot nu toe hebben zich zo'n 250 tot 300 mensen opgegeven. Dus kunnen we nog voorlezers gebruiken. Als er zich niet genoeg melden? Dan moeten sommigen vaker lezen. We beseffen dat de initiatiefnemers en organisatoren dan het eerst aan de beurt zijn", lacht de predikant. Behalve de voorlezers werken er gastheren en gastvrouwen mee aan het project, ook wordt met enige regelmaat passende muziek ten gehore gebracht. "En we hopen natuurlijk dat er luisteraars komen. Het zou leuk zijn als mensen enthousiast raken en hun belangstelling tonen." Aan het project is een collecte voor Open Doors verbonden. Deze instelling steunt christenen die leven in landen waar ze vanwege hun geloof worden vervolgd. "We willen aandacht geven aan de Bijbel, onze liefde voor de Schrift in z'n samenhang en verscheidenheid tonen. De Bijbel is een gids voor het leven van alledag. God zoekt mensen, onder meer via Zijn Woord. Als kerk houden we die week 'open huis': iedereen is welkom. We zijn er als kerk en als christenen voor het hele dorp."

Nadere informatie en opgave via de website www.leesdebijbelhelemaal.nl of bellen met 06-13605492.

        

Golfen voor de fun en voor zwerfkatten

Miranda Heydra bij drie van de vele kittens in de opvang. Foto: Janneke Boogaard

hellouw • Ze terroriseren huiskatten en janken de hele buurt wakker: verwilderde zwerfkatten. Stichting Superkatten doet er wat aan. Dat kost geld, veel geld. Dus wordt op 23 juni voor de vierde keer het charity golf event gehouden.

Een kattenopvang en een golfgreen. Deze opvallende combinatie is te vinden aan de Waalbandijk in Hellouw, op het terrein van Look Boden. Dat hij zwerfkatten zou blijven helpen is een belofte die hij zijn vrouw deed op haar sterfbed; golfen is zijn eigen hobby. Eén keer per jaar worden die twee werelden verenigd tijdens het charity golf event.

Deelnemers starten op de 'huisbaan' en trekken vervolgens het dorp door. Country golf, noemt Boden het - niet te verwarren met boerengolf. Tuinen en velden veranderen voor één dag in een achttien holes golfbaan. "Heel veel inwoners zetten zich die dag belangeloos in, dat is heel mooi om te zien. En de deelnemers zijn heel enthousiast over de gezellige sfeer en de uitgebreide mogelijkheden om te netwerken. Dus ook als je niets speciaals met katten hebt, is het zeker de moeite waard om je in te schrijven", vertelt Boden enthousiast.

Deelname kost 85 euro inclusief uitgebreide verzorging en birdieboekje. De inkomsten zijn keihard nodig om Stichting Superkatten draaiend te houden. Alleen al aan dierenartskosten is de stichting zo'n tienduizend euro per jaar kwijt.

Vangen, neutraliseren, terugplaatsen. Dat is de korte versie van het vele werk dat de Hellouwse stichting verzet. Miranda Heydra, voorzitter van Stichting Superkatten, legt uit: "Als we een melding krijgen, bijvoorbeeld van een gemeente omdat er overlast is in een woonwijk, of van een boer omdat er steeds maar kittens geboren worden, gaan we op pad met vangkooien. Daarvoor hebben we ontheffing."

Een wilde kat vangen valt niet mee, maar Miranda en haar collega-vrijwilligers hebben ervaring én geven niet snel op. "We hebben weleens gepost bij de achterdeur van een pannenkoekenrestaurant. Na twee maanden hadden we beet."

Nadat ze gesteriliseerd of gecastreerd zijn, worden de katten teruggebracht naar hun oude plek. Ze veroorzaken dan geen overlast meer doordat hun hormoonhuishouding is veranderd, ze kunnen weer aan de slag als ongediertebestrijder, en het belangrijkste: er komen geen kittens meer bij.

Zwangere poezen mogen in de Hellouwse opvang bevallen en aansterken, de kittens worden gesocialiseerd en er wordt een nieuw thuis voor ze gezocht.

Behalve de directe aanpak van het probleem werkt Superkatten - één van de grootste organisaties voor zwerfkatten in Nederland - aan lange-termijnoplossingen. "Baasjes moeten verplicht worden om hun kat te laten chippen en neutraliseren. We zijn daarover in gesprek met het ministerie van economische zaken. Heel belangrijk, want zolang dat niet geregeld is, is het dweilen met de kraan open."


q superkatten.nl

q charitygolfevent.nl

Janneke Boogaard

Leren stoppen met roken in Lexmond

lexmond • Stichting Ik Stop Ermee geeft woensdag 13 juni in Lexmond een cursus die mensen in vier uur tijd van het roken af moet helpen. "De sigaret speelt een gemeen spelletje met rokers en onze cursus legt precies uit hoe dat in elkaar steekt. En als je eenmaal weet hoe de sigaret jou voor de gek houdt, dan wil je straks niet eens meer roken", vertelt directeur Hugo Hairwassers van Ik Stop Ermee. "Onze cursus is een ontdekkingsreis. We kijken eerst waarom je rookt om daarna te ontdekken we wat een sigaret voor je doet en wat de verslaving in stand houdt en waarom de rokers wereldwijd dezelfde gewoontes hebben ontwikkeld." De methode van Ik Stop Ermee is jaren geleden vanuit Amerika overgewaaid naar Nederland en verder ontwikkeld en geactualiseerd. Er is in Huis Het Bosch op woensdag 13 juni plaats voor vijftig cursisten. De bijeenkomst begint om 18:00 uur en duurt tot 22:30 uur. Aan deelname zitten kosten verbonden.

q www.ikstopermee.nl

Over borstkanker en erfelijke aanleg

gorinchem • Het mammacareteam van het Beatrixziekenhuis houdt maandag 25 juni van 19:30 tot 21:15 uur een bijeenkomst over 'Borstkanker in de familie. Wat nu?'. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, vooral (voormalige) borstkankerpatiënten en familie. De avond vindt plaats vanaf 19:30 uur in verpleeghuis Het Gasthuis in Gorinchem. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via mammab1@rivas.nl of telefonisch via 0183-644818.

Koolhydraten tellen bij Diabetescafé

gorinchem • Tijdens het Diabetescafé in Gorinchem op donderdag 21 juni gaat deelnemers zelf aan de slag met het lezen van etiketten en het leren rekenen met koolhydraten. Diëtiste Wytske de Paauw (Rivas) verzorgt deze avond een aantal praktische workshop waarin de zomer en haar verleidingen centraal staan. Gezien de opzet van de avond is er deze keer maar plaats voor maximaal 25 personen. Deelname is gratis voor leden van Diabetesverenging Nederland. Aan niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de collectebus. Het programma loopt van 19:30 tot 21:00 uur, inloop vanaf 19:15 uur. Aanmelden is verplicht, dit kan via diabetescafe.gorinchem@gmail.com of 0183-760521.

Open dag bij 't Lichtpunt

leerdam • Sinds enkele maanden biedt de protestants-christelijke woonzorgorganisatie Huis ter Leede in Leerdam dagbesteding aan mensen met een reformatorische achtergrond. Voor belangstellenden is er dinsdag 26 juni een open dag. De dagbesteding vindt elke dinsdag plaats op de eerste etage van Huis ter Leede en heeft de naam ''t Lichtpunt' en is bestemd voor mensen met een indicatie. Dit kan voor één of twee dagdelen zijn. Tijdens de open dag krijgen bezoekers een goede indruk van het reilen en zeilen op 't Lichtpunt. Inloop vanaf 09:45 uur, de koffie staat vanaf 10:00 uur klaar. Daarna is er een welkomstwoord en ruimte voor ontmoeting. Om 12:30 uur kan men deelnemen aan de maaltijd. Daarna is er een activiteit, koffie en thee en om 16:00 uur is de afsluiting. Aanmelden voor de open dag kan telefonisch via 06-57326178.

Altijd bekijks met originele Hudson

Gestrande oldtimer werd in twee jaar tijd weer rijklaar gemaakt

Steven van Krieken is apetrots op zijn Hudson Wasp Deluxe 4c, uit 1953. Foto: Aangeleverd

leerdam • Steven en Sandra kochten de Hudson vier jaar geleden van een Nederlandse handelaar. Het Leerdamse stel wist gelijk dat ze goud in handen hadden, hoewel de auto toen nog helemaal uit elkaar lag. "Ik ben Amerika-gek en was al lange tijd op zoek naar een mooie oldtimer uit de jaren vijftig", zegt Steven. "Vooral vanwege de prachtige eenvoud vind ik die modellen nog net iets mooier dan bijvoorbeeld die glimmende Cadillacs van de jaren zestig. Ook oldtimers van de jaren dertig zijn prachtig. Het enige nadeel is dat je er eigenlijk niet comfortabel mee kunt rijden. En dat kan gelukkig wel met deze Hudson."

De Hudson WASP de luxe is geproduceerd in 1952. De oldtimer is een zogenaamd 'gestrand project.' Sandra: "Dat betekent dat 'ie jarenlang ongebruikt in een schuur heeft gestaan. Toen we hem kochten, lagen alle onderdelen achterin de kofferbak. Waarschijnlijk is de vorige eigenaar nog wel van plan geweest om hem te restaureren, maar heeft hij uiteindelijk z'n poging toch opgegeven."

"Het mooie was dat bijna alle originele onderdelen nog aanwezig waren", zegt Steven, die al 25 jaar werkzaam is bij een autoschadebedrijf. Met een engelengeduld heeft hij de oldtimer weer tot leven gebracht. "Sommige onderdelen ontbraken, zoals een embleem en een autoradio. Die heb ik via veel zoekwerk uiteindelijk via internet op de kop getikt. Ik moest soms midden in de nacht de wekker zetten om te bieden tijdens een veiling op een website. Het heeft heel veel tijd gekost, maar dat was het zeker waard."


Familieproject

De monnikenklus duurde uiteindelijk bijna twee jaar. Ook Sandra en zoon Kasper leverden hun bijdrage. "Het is dus echt een project geworden van het hele gezin", zegt Sandra: "We hadden geluk omdat alle papieren nog aanwezig waren, inclusief het garagehandboek." Toen de klus geklaard was, volgde nog een strenge RDW keuring van 2,5 uur. Steven: "Werkelijk alles werd tot in de puntjes gecontroleerd door de RDW: van de remmen tot de verlichting." Er was gelukkig weinig gereden met de Hudson. Vier jaar geleden stond de teller nog maar op 71.000 mijl. Inmiddels is er op de Nederlandse en Belgische wegen zo'n 4.000 mijl mee getoerd. Steven benadrukt: "Het is echt een uniek exemplaar. Er rijden er in totaal maar twee van rond in Nederland."


Cars

De typerende snoet van de auto was ook een inspiratie voor de filmmakers van Pixar, zij tekenden een op de Hudson gebaseerde auto voor de animatieserie Cars. "Kleine kinderen herkennen de auto gelijk als ze hem zien." Bij mooi weer maken ze een ritje met de oldtimer. Sandra: "Picknick-mandje mee en lekker toeren over de Nederlandse wegen met een gangetje van zo'n 70 mijlen - 110 kilometer - per uur. Je zit prinsheerlijk op zo'n stoffen bank. We genieten van de prachtige vormgeving, de bluegrass green-carrosserie, het dashboardkastje, het gespleten raampje."

Sandra: "We doen zo'n vier keer per jaar mee met georganiseerde oldtimertochten. En altijd hebben we veel bekijks. Sommige mensen zijn echt geïnteresseerd in de auto. Die willen precies weten hoe het technisch in elkaar zit en hoe wij de auto weer rijklaar hebben gekregen. We hebben er in elk geval een paar mooie vriendschappen aan overgehouden."

De Hudson van Steven en Sandra van Krieken is zaterdag 16 juni te zien op Oldtimerdag Vianen. Het evenement beleeft haar 31ste editie. Alle deelnemers arriveren tussen 09:00 en 11:00 uur in het centrum van Vianen. Vanaf 11:30 uur vertrekken de deelnemers voor een toertocht van zo'n 90 kilometer door de regio. De voertuigen komen rond 15:00 uur weer terug op de Voorstraat. Het volledige programma is te vinden op de website van het evenement.


q www.oldtimerdagvianen.nl

Dick Aanen

Zijderveld bekent kleur in feestweek

De nieuwe voorzitter Jan-Reint Vink heeft zin in de feestweek. Foto: Astrid Pel

zijderveld • Jan-Reint Vink is sinds januari voorzitter van Oranjevereniging Zijderveld. De enthousiaste prater valt met zijn neus in de boter: uitgerekend dit jaar barst eind augustus in het dorp de vijfjaarlijkse feestweek weer los én de vereniging bestaat op de kop af 70 jaar.

Gelukkig lijkt het organiseren van een feestje wel aan hem besteed. Zijn Brabantse roots staan garant voor gezelligheid en in verschillende vrijwilligersfuncties ontdekte Jan-Reint dat het hem vaak lukt om "relevante dingen voor elkaar te krijgen", zoals hij het noemt. Hij brengt graag groepen mensen op de been voor de goede zaak op een manier waar anderen zich in kunnen vinden. In 2001 verhuisde hij naar Zijderveld en kwam al vrij snel in de medezeggenschapsraad van de school terecht. "Ik wilde weten hoe zo'n dorpschool goed onderwijs kon bieden en me daarvoor ook inzetten. Die processen vind ik interessant. Via andere functies ben ik nu voorzitter van de oranjevereniging geworden in een jaar waarin veel staat te gebeuren. Daar heb ik ook erg veel zin in."

Als je het dorp binnenrijdt kun je er niet omheen: 'Zijderveld bekent kleur', roepen de posters met daaronder de periode van de feestweek. Van 23 augustus tot en met 1 september zijn alle straten in hun eigen kleur versierd en is er maar één schema leidend in de Zijderveldse huishoudens en dat is het rooster van de feestweek. Die begint op donderdag met een lawaaioptocht en eindigt ruim een week later met de jaarmarkt en het slotfeest. Het getal 70 zal ook regelmatig opduiken. In de tussenliggende dagen is er altijd wat te doen in of rond de grote tent. Voor inwoners van Zijderveld die met feestweek-activiteiten als een blubberrun en VIP-bingo weinig tot niets hebben, wordt op zondag een tentdienst gehouden om half drie 's middags. Jan-Reint: "Met de tentdienst geven we alle inwoners van Zijderveld de mogelijkheid om mee te doen aan de feestweek. Dat is voor ons belangrijk, dat de feestweek er voor iedereen in het dorp is." Het evenement waar velen in Zijderveld naar uitkijken, is de uitvoering van de gymnastiekvereniging SVZ op maandagavond. Als de voortekenen niet bedriegen, raakt deze activiteit zeer snel uitverkocht.

Een goede voorzitter richt ook zijn pijlen op de verdere toekomst en daarover heeft Jan-Reint ook zijn ideeën. Zo wil hij graag met andere dorpen om tafel om te kijken hoe Koningsdag invulling gaat krijgen als Vianen, Leerdam en Zederik onder de vlag van Vijfheerenlanden verder gaan. "Een aubade voor het college in zeventien dorpen lukt nu eenmaal niet. Dus hoe gaan we dat doen? Maar eerst de feestweek en onze 70ste verjaardag. Dan ga ik me daarmee bezig houden."

Jaarmarkt in Haaften aanstaande

haaften • De jaarmarkt in Haaften beleeft zaterdag 16 juni haar 39ste editie. Tussen 10:00 en 16:00 uur zijn er weer tal van activiteiten. Ook is er een groot horecaplein met dj Patrick en diverse activiteiten voor jong en oud. Het horecaplein blijft open tot 18:30 uur. De markt maakt deel uit van de feestweek van Haaften, de afsluiting hiervan is om 21:00 uur met de HOTTUB HEROES en een dj. Meer informatie over het programma van de jaarmarkt is op de Facebookpagina te vinden.

q facebook.com/jaarmarkthaaften

Avondcursus fotografie

geldermalsen • Kijk & Zie Fotoschool organiseert in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland een cursus fotografie in Bibliotheek Geldermalsen. De eerste lesavond vindt vrijdagavond 15 juni plaats. Deelnemers leren in vier avonden de techniek achter fotografie en bijvoorbeeld welke instellingen ze moeten gebruiken om landschappen, mensen, dieren of sporten te fotograferen. Ook onderwerpen als belichting en compositie komen aan bod. De docent neemt met de cursisten inspirerende voorbeeldfoto's door en deelt concrete tips en trucs. De cursus is vooral ontwikkeld voor mensen met een digitale spiegelreflexcamera of digitale systeemcamera met lens. De lessen zijn van 19:15 tot 21:30 uur op vrijdagavonden 15, 22 en 29 juni en 6 juli. Aan deelname zitten kosten verbonden, meer informatie is te vinden op de website van de bibliotheek.

q www.bibliotheekrivierenland.nl

Open dag Leerdams asiel

leerdam • Dierentehuis Leerdam houdt zaterdag 23 juni een open dag. Tussen 10:00 en 15:00 uur zijn bezoekers welkom. Er is een onder meer een rommelmarkt en de asielhonden voeren een behendigheidsshow op. Ook is er een demonstratie van reddingshonden. Hondeneigenaren kunnen voor 2,50 euro ook de naam van hun hond in een blokje hout laten graveren, als accessoire voor aan de halsband.

Flint speelt 'Victoria' in garage

beesd • Theatergroep Flint speelt vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 wederom een voorstelling over het boerenleven in de garage bij Boudewijn Rikmenspoel in Beesd. De voorstelling 'Victoria' is een muzikale en theatrale ode aan de boerenstand, gebaseerd op het boek 'Lied van de vlakten' van Kent Haruf. Op een afgelegen boerderij wonen, hun leven lang al, de twee oudere broers Walter en Harold. Zwijgend rijgen de dagen zich aaneen, zonder hoogte- of dieptepunten. En ineens is ze daar, met haar hoodie en haar rugzak: Victoria. De broers Har en Walt zijn er beduusd van. "Die is niet van hier', zegt de een tegen de ander. Hoe gaan de wereldvreemde broers om met het tienermeisje? En hoe reageert de wispelturige Victoria op het boerenbestaan? De voorstelling op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni begint om 20:30 uur, op zondag 24 juni speelt Flint 'Victoria' vanaf 16:00 uur. De bewuste garage is te vinden aan de Achterstraat 38 in Beesd. Kaarten zijn te bestellen via de website van theatergroep Flint.

q www.theatergroepflint.nl

woensdag 13 juni

LingeFilm: 'Film Stars Don't Die'
20:30, Geldermalsen, mfc De Pluk. LingeFilm toont de film 'Film Stars Don't Die', een romantisch drama over de Amerikaanse actrice Gloria Grahame. Zij speelde in de jaren '40 en '50 in vele film noirs. Zij wordt vertolkt door Annette Bening. Via flashbacks zien we Gloria Grahame uitgebreid in haar jonge jaren. In de periode dat haar relatie met de veel jongere Peter Turner begint. Later – in de jaren zeventig – als ze door vele privé-schandalen is verworden tot vergane glorie en worstelt met haar ziekte en haar eenzaamheid besluit Turner haar te verzorgen.

donderdag 14 juni

Dia-avond
Gezellige dia-avond met dia's van oud Nieuwland, waarbij de presentatie in handen is van de heer A. van Ooijen. Met een bakwedstrijd: Wie bakt de lekkerste cake van Nieuwland? Bij aanvang van de avond kan de cake worden ingeleverd. Tijdens de avond zal een jury alle inzendingen beoordelen. Aan het einde van de avond wordt de winnaar bekend gemaakt. Entree: Leden gratis, Niet leden € 2,50.

vrijdag 15 juni

Concert
18:45, Leerdam, wijkcentrum West-End. Muziekwerkplaats De Doorbraak organiseert samen met wijkvereniging West-End een concert. Thema is: 'Muziek op reis'. De muzikanten maken een muzikale wereldreis langs verschillende stijlen. Leerlingen van de muziekwerkplaats laten muziek horen uit hun favoriete vakantieland. Bezoekers krijgen ook vakantiebeelden te zien. 's Middags is er een workshop van 16:00 tot 17:00 uur voor kinderen uit Leerdam en omstreken. De deelnemers hieraan laten 's avonds horen wat ze hebben geleerd. Deelname hieraan is gratis, er is wel een beperkt aantal plaatsen. Opgeven is dus noodzakelijk, dit kan via info@muziekwerkplaatsdedoorbraak.nl. Het concert start om 19:15 uur, de zaal is om 18:45 uur open. Entree voor volwassenen is 1,50 euro, kinderen hebben gratis toegang.

Cursus fotografie
19:15, Geldermalsen, Bibliotheek Geldermalsen. Kijk & Zie Fotoschool organiseert in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland een cursus fotografie in Bibliotheek Geldermalsen. De eerste lesavond vindt vrijdagavond 15 juni plaats. Er zijn in totaal vier lessen. Aan deelname zitten kosten verbonden, meer informatie is te vinden op de website van de bibliotheek. www.bibliotheekrivierenland.nl

LingeFilm: 'Jusqu'à la garde'
20:30, Geldermalsen, mfc De Pluk. De Franse dramafilm 'Jusqu'à la garde' draait bij LingeFilm. De elfjarige Julien is in deze ontroerende Franse dramafilm het grootste slachtoffer van de vechtscheiding van zijn ouders, Antoine en Miriam. Zelfs de rechter kan niet besluiten wie van de twee de grootste leugenaar is. Julien voelt zich verscheurd tussen zijn ouders. Wie is nu eigenlijk de grootste leugenaar?

zaterdag 16 juni

Kerkmarkt
09:00-13:30, Waardenburg, Dorpsstraat. Op het plein bij de hervormde kerk aan de Dorpsstraat vindt een kerkmarkt plaats. Er zijn tal van oude spulletjes te koop, van boeken, serviesgoed en meubelstukken toto kleding en glaswerk. Ook aan de rammelende magen is gedacht: er is koffie, thee, gebak en er worden oliebollen gebakken. Vanaf 11:00 uur gaat de organisatie friet bakken, daarnaast zijn er broodjes hamburger en saté te koop. De markt is open van 09:00 tot 13:30 uur.

Op de fiets
10:00, Hei- en Boeicop. Op de derde en laatste Zederikdag staat fietsen centraal, voor het eerst vanuit Hei-en Boeicop. Er zijn routes van twintig en veertig kilometer uitgezet met leerzame en gezellige plekjes in de omgeving die wat minder bekend zijn. Inschrijving bij eetcafé 't Trefpunt tussen 10.00 en 12.00 uur. De kosten zijn 5 euro. Tijdens de terugkomst vermaakt troubadour Eduard Hagenstein de gasten.

Toerrit
13:00, Zederik. Motor- en Auto Club de Magneet houdt een toerrit voor motoren. Dit in het kader van de Zederikdagen. De route gaat door midden Nederland. Inschrijven tussen 13.00 en 14.30 uur in cafetaria Het Trefpunt, Hei- en Boeicopseweg 88 in Hei- en Boeicop. Kosten 5 euro. De route is vooraf te bestellen. Afstand circa 120 kilometer. Inlichtingen: Goos Middelkoop 0347-351264 of Aad van Zanten 0345-641446; zijdervelders@hetnet.nl.

Dorpsmarkt
17:00, Enspijk, Lepelmarkt. Het is alweer de 46ste keer dat er in Enspijk een dorpsmarkt plaatsvindt. Muziekvereniging De Volharding zorgt voor een muzikale bijdrage. De 25 kraampjes met allerlei gebruikte maar goede spullen zijn overvol met boeken, speelgoed, elektronica, huisraad en dergelijke. Bij het rad van avontuur zijn weer vele prijzen te winnen. Er zijn verder allerlei lekkernijen te koop: van pannenkoeken tot tompouces en van saté tot friet. Er is voldoende gelegenheid om gezellig te zitten op het terras met een hapje en een drankje. Voor de kleinsten is er een springkussen. De markt begint om 17:00 uur met het luiden van de kerkklok. Parkeren kan aan de Korte Veersteeg, langs de ijsbaan.

Kerkmarkt
09:00-13:30, Waardenburg, Dorpsstraat. Kerkmarkt van de hervormde gemeente van Waardenburg en Neerijnen op het plein bij de kerk aan de Dorpsstraat in Waardenburg. Bezoekers zijn welkom van 09:00 tot 13:30 uur.

LingeFilm: 'Finding Your Feet'
20:30, Geldermalsen, mfc De Pluk. Bij LingeFilm is de film 'Finding Your Feet' te zien van de regisseur Richard Loncraine. In deze Britse komedie komt 'lady' Sandra Abbott er na een huwelijk van 40 jaar achter dat haar vers benoemde 'lord' echtgenoot al jaren een verhouding heeft met haar beste vriendin. Sandra is niet geamuseerd en trekt in bij haar oudere hippiezuster die in een huurflatje woont in een arbeidersbuurt. Maar die verandering van omgeving is misschien wel juist wat ze nodig heeft.

zondag 17 juni

Plantenexcursie
08:00, meerdere opstapplaatsen. Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden organiseert een plantenexcursie met orchideeën in de Everdinger Waarden. Ook de plantenexpert Dick Kerkhof gaat waarschijnlijk mee met deze excursie. Meer informatie is te verkrijgen bij excursieleider Jules Klees via 0347-351499 of fam-klees@hetnet.nl. Vertrek is om 08:00 uur vanaf parkeerplaats aan de Benedictushof 132 in Vianen. En om 07:40 uur vanaf de parkeerplaats bij NS-station Leerdam.

Rivierenland Klassiek
14:30, Neerijnen, Het Stroomhuis. Mirna Ackers (1995) op dwarsfluit. Mirna is Nederlands vertegenwoordiger bij het Euro Concours dwarsfluit en gaat in oktober naar de Europese finale in Skopje. Zij is o.a. lid van het Nationaal Jeugd Orkest. Entree: 10 euro

maandag 18 juni

Buurtontmoetingsplek (Bop)
10:15-11:45, Asperen, dorpshuis EMM. De Buurtontmoetingsplek (Bop) is weer open. Iedereen is welkom voor een kop koffie, een spelletje of gewoon een praatje.

dinsdag 19 juni

Verkoopochtend
10:00-12:00, Leerdam, woonzorgcentrum Emma. Jonker Speciaal Schoeisel vof organiseert een verkoopochtend voor mensen met moeilijke voeten.

Koffieochtend
10:30, Leerdam, Bibliotheek Leerdam. David Golverdingen is te gast in Bibliotheek Leerdam om te vertellen over de zesde editie van de pasar malam in Leerdam.

Open eettafel Vuren
11:00, Vuren dorpshuis De Koels. Vrijwilligers van Welzijn West Betuwe nodigen iedereen uit voor een gezellig samenzijn. Vanaf 11:00 uur zijn er gezelschapsspelletjes. Rond 12:30 uur zal het driegangenmenu worden geserveerd. Aanmelden uiterlijk vrijdag 8 juni bij Dicky van Zandwijk via 0183-631102.

Picknick
11:30, Tuil, boerderijcamping De Hoge Haren. De Zonnebloem, afdeling Neerijnen, organiseert weer een picknick op de boerderijcamping De Hoge Haren in Tuil. Natuurlijk zijn er ook weer kersen bij. Opgeven kan bij Marjan van de Dennen via 0418-591584. Deelnemers moeten wel voor eigen vervoer zorgen.

Open eettafel Herwijnen
11:45, Herwijnen, dorpshuis De Poort. Vrijwilligers van Welzijn West Betuwe nodigen iedereen uit voor een gezellig samenzijn. Rond 12:30 uur zal het driegangenmenu worden geserveerd. Aanmelden uiterlijk vrijdag 15 juni bij Jolisa van Zanten via 0418-582033.

'Kids in Concert'
18:30, Meteren, Dorpshuis Meteren. Met het gratis concert 'Kids in Concert' sluiten de muzikanten van het jeugdorkest M-Tastic! het muzikale seizoen af. Ook de leerlingen van Music@Meteren-class laten dan horen wat ze afgelopen schooljaar hebben geleerd. Het muziekevenement vindt plaats in Dorpshuis Meteren van 19:00 tot 20:30 uur. De zaal is open vanaf 18:30 uur.
www.muziekverenigingmeteren.nl

donderdag 21 juni

Boekenmarkt Leerdam
10:00, Leerdam, oude Emmahuis. Start van de veertiende editie van Boekenmarkt Leerdam. De opening wordt verricht door burgemeester Tjerk Bruinsma. Hij is dit jaar ambassadeur van het evenement. De verkoopdata zijn: donderdagen 21 juni, 28 juni en 5 juli van 10:00 tot 21:30 uur, vrijdagen 22 juni, 29 juni en 6 juli van 10:00 tot 21:30 uur en zaterdagen 23 juni, 30 juni en 7 juli van 10:00 tot 16:00 uur. Let op: locatie is het inleverpunt van Boekenmarkt Leerdam, het oude Emmahuis aan de Oranjehof 27 in Leerdam.

vrijdag 22 juni

Autowasactie
17:00-20:00, Vuren, gereformeerde kerk. Op de parkeerplaats van de gereformeerde kerk in Vuren vindt weer een autowasactie plaats. De jeugd gaat weer hun best doen om de wagens te laten poetsen. Autobezitters kunnen zelf bepalen wat ze over hebben voor de wasbeurt. Tijdens het wachten op de schone auto is er een kop koffie of thee met iets lekkers verkrijgbaar. Of iets van de barbecue. Ook is er een lootjesboom en intekenbord. Met de lootjes uit de lootjesboom is er altijd prijs, op het intekenbord maken deelnemers kans op een grotere prijs. De opbrengst van deze actie is voor het jeugdwerk van de gereformeerde kerk.

Victoria
20:30, Beesd, Achterstraat 38. Theatergroep Flint speelt vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 wederom een voorstelling over het boerenleven in de garage bij Boudewijn Rikmenspoel in Beesd. De voorstelling 'Victoria' is een muzikale en theatrale ode aan de boerenstand, gebaseerd op het boek 'Lied van de vlakten' van Kent Haruf. Kaarten zijn te bestellen via de website van theatergroep Flint. www.theatergroepflint.nl

zaterdag 23 juni

Rommelmarkt
08:00-14:00, Acquoy, Lingedijk. In Acquoy barst om 08:00 uur de jaarlijkse rommelmarkt los. De opbrengst is bedoeld voor het onderhoud van de kerk van de hervormde gemeente. Er zijn volop kramen aanwezig. Bezoekers kunnen snuffelen tussen antieke spulletjes en allerlei boeken. Ook draait het rad van fortuin en is er volop eten en drinken verkrijgbaar. Verder is er een de unieke mogelijkheid om de scheve kerktoren te beklimmen. De markt duurt tot 14:00 uur.

Open dag
10:00-15:00, Leerdam, Koenderseweg 14. Dierentehuis Leerdam houdt een open dag. Tussen 10:00 en 15:00 uur zijn bezoekers welkom. Er is een onder meer een rommelmarkt en de asielhonden voeren een behendigheidsshow op. Ook is er een demonstratie van reddingshonden. Hondeneigenaren kunnen voor 2,50 euro ook de naam van hun hond in een blokje hout laten graveren, als accessoire voor aan de halsband.

'Young Messiah'
19:30, Ameide, Grote Kerk. Jongerenkoor Esperanza geeft een concert in Ameide, op het programma staan vooral muziekstukken uit 'The Young Messiah'. Nummers die langskomen zijn onder meer: 'Worthy is the lamb', 'His yoke' en 'Since by man'. De avond zal muzikaal ondersteund worden door Josefien Hakvoort en Antonie de Potter (viool), Hans Stolk (cello), Geraldine van Hell en Danielle van Schaik (fluit), Wendy Sietsma (saxofoon) en Ruben van Kruistum (slagwerk). De presentator van de avond is Marcel Vroegop. Kaarten voor het concert - 7,50 euro voor volwassenen of 2,50 euro voor kinderen - zijn via het contactformulier op de website te bestellen.
www.jongerenkooresperanza.nl

zondag 24 juni

Smurfenbeurs
10:30-15:30, Leerdam, Energieweg. Webshop Bluedwarfs.com organiseert weer een grote smurfenbeurs in Leerdam. Organisator en Leerdammer Roelof Emck heeft zelfs Paul van Gorcum – de stem van Gargamel in De Smurfen-televisieserie en bekend als de baron Van Neemweggen in de Bassie en Adriaan-films – gestrikt voor een optreden. Iedereen is welkom op de beurs. Van doorgewinterde smurfenverzamelaars tot gezinnen op zoek naar een leuke gratis activiteit voor de hele familie. Er is ook wat te eten en te drinken te krijgen. De beurs van Bluedwarfs.com is één van de vier grootste Nederlandse smurfenbeurzen. Bezoekers zijn welkom van 10:30 tot 15:30 uur.
www.bluedwarfs.com

zaterdag 23 juni

Rommelmarkt in Acquoy
acquoy • In Acquoy barst om 08:00 uur de jaarlijkse rommelmarkt los. De opbrengst is bedoeld voor het onderhoud van de kerk van de hervormde gemeente. Er zijn volop kramen aanwezig. Bezoekers kunnen snuffelen tussen antieke spulletjes en allerlei boeken. Ook draait het rad van fortuin en is er volop eten en drinken verkrijgbaar. Verder is er een de unieke mogelijkheid om de scheve kerktoren te beklimmen. De markt duurt tot 14:00 uur.

Grote open dag in Everdingen

Foto: nl123rf.com

everdingen • Voetbalvereniging Everstein, Landgoed Everstein, Sport Verenigt Zijderveld SVZ) en ltv Gouwenes organiseren zaterdag 16 juni gezamenlijk een open dag aan de Lekdijk 49.

Belangstellenden kunnen dan van alles te weten komen over bovenstaande verenigingen en organisaties. Deze dag zijn de clubkampioenschappen van ltv Gouwenes en houdt sportclub Everstein haar familiedag. Er is dus genoeg te beleven.

Ook is het mogelijk om een kijkje te nemen bij Landgoed Everstein. In deze tuinen worden biologische groenten en fruit geteeld. Landgoed Everstein is in 2016 opgestart als sociaal maatschappelijk project in Everdingen. Het landgoed biedt dagelijks werk aan mensen met een beperking of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden ondersteund door professionele begeleiders en een tiental vrijwilligers uit Everdingen. De tuinen zijn vrij toegankelijk en de producten worden verkocht in de Winkel en Zo aan de Graaf Florisstraat in Everdingen. Het landgoed is een project van stichting Vitaal Dorp, opgericht in 2013, die zich ten doel heeft gesteld de vitaliteit in het dorp te vergroten.

Tussen 10:00 en 14:30 uur kan er worden meegedaan aan een fotopuzzeltocht. Daarnaast zijn er leuke activiteiten aan de Lekdijk, zoals het jeugdvoetbaltoernooi, de strijd om de penaltybokaal, tennissen en 'groot' darten. Ook is er een springkussen en schminken voor de kinderen.

Meer informatie is te verkrijgen bij jeugdcommissie@everstein.nl.


q www.facebook.com/everstein1957

Achter de schermen bij de Bloesemtocht

Bij het Dorpsontmoetingspunt (Dop) in Deil is deze keer Hans van Kranenburg te gast. Hij is de voorzitter van stichting Rode Kruis Bloesemtocht en komt vertellen over wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een dergelijk evenement. En hij licht ook toe waar de opbrengst van de Bloesemtocht naartoe gaat. Inloop vanaf 09:30 uur. Locatie is dorpshuis 't Duifhuis.

Jeugddienst over christenvervolging

In de gereformeerde kerk in Geldermalsen vindt een jeugddienst plaats, thema is: 'Ben jij een christen...?'. De bijeenkomst gaat over de christenvervolging wereldwijd. Overigens is er ook aandacht voor het bijbelleesproject in de Centrumkerk. De spreker in deze dienst is dominee Gerard Krol. De muziek wordt verzorgd door Ted Nuhaan en band. De jeugddienst begint om 19:00 uur.

Bruinsma opent Boekenmarkt

leerdam • De veertiende editie van Boekenmarkt Leerdam gaat donderdag 21 juni van start. De opening wordt verricht door burgemeester Tjerk Bruinsma. Hij is dit jaar ambassadeur van het evenement. Tijdens Boekenmarkt Leerdam worden er duizenden boeken verkocht voor het goede doel. De organisatie is weer in handen van stichting African Hands, zij zetten zich in voor kinderen die als gevolg van aids wees zijn geworden. De boeken kosten 0,50 eurocent per stuk. Er is een enorme voorraad kinderboeken beschikbaar, hierbij geldt de prijs: vier boeken voor 1 euro. De verkoopdata zijn: donderdagen 21 juni, 28 juni en 5 juli van 10:00 tot 21:30 uur, vrijdagen 22 juni, 29 juni en 6 juli van 10;00 tot 21:30 uur en zaterdagen 23 juni, 30 juni en 7 juli van 10:00 tot 16:00 uur. Let op: locatie is het inleverpunt van Boekenmarkt Leerdam, het oude Emmahuis aan de Oranjehof 27 in Leerdam. Uiteraard zijn overtollige boeken tijdens het evenement nog steeds welkom. Meer informatie is ook te vinden op de website.

q www.boekenmarkleerdam.nl

Kerkdiensten zondag 17 juni

ACQUOY - Herv. Gem. 09.30 uur ds. Trapman.

ASPEREN - Geref. Kerk 09.30 uur ds. Pauline Cornelisse. Herv. Gem. 09.30 uur ds. P.G.I. v.d. Berg, H.A., 18.30 uur ds. P.G.I. v.d. Berg, dankz. H.A..

BEESD - Protestantse Gemeente Beesd 10.30 uur ds. J.F. Scheffer, Openluchtdienst Marienwaerdt. `t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur dhr. S. Visser.

ENSPIJK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Touwen.

GELDERMALSEN - Vrije Evang. Gem. de Ark(Helicon,Burg. Roozeveld v.d. Venlaan 7) 10.00 uur Timo Hagendijk.

HAAFTEN - Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. A.C. de Kruijf, 18.30 uur ds. A. van Zetten.

HEI- EN BOEICOP - Herv. Gem. 09.30 uur ds. T.C. Guijt, 18.30 uur ds. P. Vroegindeweij.

HELLOUW - Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.J. Hagedoorn, 18.30 uur ds. A.P. Voets.

HERWIJNEN - Geref. Kerk 09.30 uur ds. A.A. Wisman, 18.30 uur mw. ds. M.C. Dekker. Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.D. Goyert, 18.30 uur dr. M. van Campen.

HEUKELUM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.T. Molenaar, 18.30 uur ds M.T. Cevaal-Erbrink.

KEDICHEM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.C.L. Boot.

LEERBROEK - Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. N. den Ouden, 18.30 uur ds. N. den Ouden, dankz. H.A..

LEERDAM - Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. J. v. Walsem. Evang. Lutherse Gem. 17.00 uur ds. D. Bohlken. Geref. Bethelkerk 10.00 uur Viering voor RK gelovigen o.v.v. Sirkel. Geref. Gem. Adullamkerk 10.00 uur Leesdienst, 18.00 uur ds. J. Schipper. 19.30 uur ds. P. Mulder (woensdag 20 juni). Geref. Gem. in Ned. 09.30 en 18.30 uur Leesdienst. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.30 uur kand. H.T. Wendt, 16.30 uur ds. B. Buitendijk. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. Joh. v.d. Berg, 17.00 uur ds. A. Schroten. Herv. Gem. Pauluskerk 10.00 uur ds. J.P. Ouwehand. Immanuel Gemeente Leerdam, in "Het Dak" 10.00 uur Anita Bons. Ned. Geref. Kerk (Hoogstraat) 10.00 uur ds. R. Hoekstra, H.A.. R.K. Mariakerk 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 16 juni). ROCK CCM Gemeente, Meent 24 10.30 uur pastor Rita. Verpleeghuis Lingesteijn 10.45 uur ds. B. Oosterom.

LEERDAM-OOSTERWIJK - Hersteld Hervormde Gemeente (in Luterse kerk) 09.30 uur kand. J. Kooij, 18.45 uur ds. K. Klopstra.

NIEUWLAND - Herv. Gem. 09.30 uur ds. J.W. Verboom, 18.30 uur ds. A. v.d. Stoep.

OOSTERWIJK - Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. A. v.d. Stoep, 18.30 uur ds. A.J. Hagedoorn.

RUMPT - Herv. Gem. 09.30 uur ds. B. Oosterom.

SCHOONREWOERD - Geref. Kerk 10.00 uur hr. R.L.J.M. van Bijleveld. Herst. Herv. Kerk 09.30 uur ds. C. Gielen, 18.30 uur ds. N. v.d. Want. Herv. Gem., 09.30 uur ds. E. v.d. Poel, 18.30 uur ds. C.H. Bijl.

SPIJK - Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. M.W. Muilwijk, 14.30 uur ds. L. Krooneman.

TRICHT - Herv. gem. "Maranatha" 14.30 uur ds. G. Wassinkmaat, 19.00 uur ds. D.J. Budding.

TUIL - Evangelische Gemeente Elohim (Dorpshuis) 12.00 uur Noes Tahamata. Ned. Herv. Gem. 10.00 uur ds. KW. de Jong.

VUREN - Geref. Kerk 10.00 uur ds. N. van Splunter. PKN Gem. Thaborkerk 10.00 uur dhr. O. Albada.

WAARDENBURG - Herst. Herv. Gem. (Kerkstraat 17a) 09.30 uur ds. L. Groenenberg, 14.30 uur ds. W. Pieters. Herv. Gem. Waardenburg-Neerijnen PKN 18.30 uur Jeugddienst.

ZIJDERVELD - Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. D. Verkuil.

Anjerconcert in Het Dak in Leerdam

Gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam organiseren dit jaar voor het eerst samen de Veteranendagen. Onderdeel van het programma is het Anjerconcert, ook voor niet-veteranen. Fanfare Bereden Wapens komt met hun 'Tour of Duty in Concert' naar partycentrum Het Dak in Leerdam. Het concert begint om 19:30 uur. Tickets zijn voor 7,50 euro per persoon te koop in de gemeentehuizen van de drie gemeenten.

Sing-in in Haaften

haaften • In kulturhus Burcht van Haeften organiseert de interkerkelijke evangelisatiecommissie van Haaften zondag 17 juni een sing-in. Deze begint om 14:30 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Nella de Vos via 06-36569984 en Baukje van Warners via 06-54917430. De evangelisatiecommissie is overigens ook op de jaarmarkt aanwezig op zaterdag 16 juni.

Concert van dwarsfluittalent

neerijnen • Dwarsfluitiste Mirna Ackers geeft zondag 17 juni een concert in Stroomhuis Neerijnen. Ackers werd op vijftienjarige leeftijd toegelaten tot de Sweelinck Academie, nationale opleiding voor jong muzikaal talent. Naast deze conservatoriumopleiding studeert ze ook muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 2016 werd ze geselecteerd om mee te spelen in het 'Side by Side'-project van het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Ook is zij lid van het Nationaal Jeugd Orkest. Het optreden in Neerijnen maakt deel uit van de concertserie Rivierenland Klassiek en begint om 14:30 uur. Entree is 10 euro.

Foto: nl123rf.com

Dierentehuis Leerdam houdt zaterdag 23 juni een open dag.

Weer haring happen bij het Glasmuseum

Lions Club Leerdam organiseert weer een haringparty bij het Nationaal Glasmuseum. Deelnemers mogen onbeperkt haring happen, bovendien is er voor iedereen een glaasje korenwijn. Er zijn ook andere hapjes verkrijgbaar. De haringparty begint om 16:30 uur, deelname kost 29,50 euro. Inschrijven kan via de website.
www.lions-leerdam.nl

Over de 'Muze der tachtigers'

Foto: ingimage

Lisette Le Blanc geeft in Stroomhuis Neerijnen een lezing over Sara de Swart, muze van kunstenaars zoals George Hendrik Breitner en Isaac Israëls. Aanvang is 14:00 uur, entree is 12,50 euro.

Grote jaarmarkt in Haaften

Foto: nl123rf.com

De jaarmarkt in Haaften beleeft haar 39ste editie. Tussen 10:00 en 16:00 uur zijn er weer tal van activiteiten. Ook is er een groot horecaplein met dj Patrick en diverse activiteiten.

Asperen: handhaving na roerige week

Asperen viert uitbundig feest na de 1-0 van Dick Schaaij. Foto: Jeroen de Bruin

asperen • Uiteindelijk kwam het allemaal toch nog goed bij Asperen. Na een roerige week handhaafde de ploeg zich in de derde klasse dankzij een 3-0 overwinning op GSC/ODS.

Zonder de afwezige trainer Ton Blom, hij was op vakantie, schudde Asperen de Dordtse tegenstander redelijk simpel van zich af. De aanwezigheid van Richard Smaal op de bank deed nogal wat stof opwaaien. De spelers wilden hun ex-trainer graag voor de groep en benaderden Smaal, die na het kampioenschap met Arkel alle tijd had. Assistent-trainer Ron Kool, die de honneurs van Blom zou waarnemen, legde zijn functie neer. Volgens het bestuur vond de actie van de spelersgroep plaats zonder medeweten van de club. De spelers waren het daar niet mee eens, maar wilden er ook na de winst op GSC/ODS weinig over zeggen. Gerard Breider, al jarenlang gewaardeerd lid van de selectie en in het verleden ploeggenoot van Kool, verwoordde het als volgt: "Wij hebben natuurlijk nooit de intentie gehad om iemand te beschadigen. Ron is een clubicoon en is één van ons." Die status van Kool was trouwens precies het pijnpunt. "Wij hebben iemand nodig die boven ons staat. Het enige wat we wilden, was ons handhaven. Hadden we dit anders moeten aanpakken? Misschien wel, maar het was altijd pijnlijk geweest."

Richard Smaal was zich van geen kwaad bewust. "Toen ik benaderd werd, was ik ervan overtuigd dat de club op de hoogte was en erachter stond. Dat werd bevestigd toen ik hier aan kwam en iedereen mij vriendelijk welkom heette. Natuurlijk had ik wel door dat er iets speelde, maar pas toen er berichten in de media verschenen, zag ik dat het wel wat groter was." Smaal hield zich echter afzijdig. "Ik heb mijn focus op het doel gehouden: handhaving. Gelukkig hebben we dat bereikt."

Achteraf was de overwinning van Asperen op GSC/ODS volkomen verdiend, maar heel simpel ging het niet. In de eerste helft waren de gasten wat beter. Veel grote kansen kregen de Dordtenaren niet, maar Asperen moest toch alle zeilen bijzetten. De omzetting van Smaal van het twee-spitsensysteem naar 4-3-3 bleek de sleutel tot succes.

Door die omzetting kwam de thuisclub al voor rust beter in de wedstrijd en toen na de thee ook nog Carlo van Santen voor de niet fitte Tareq Ibrahim in de ploeg kwam, viel alles op zijn plek. Met de diepgang van Van Santen en het groot houden van het veld, speelde Asperen de tegenstander kapot. De 1-0 van Dick Schaaij, volgend seizoen Leerdam Sport, was eigenlijk al de doodsteek. De gasten hadden vervolgens niet de inhoud om het Asperen nog moeilijk te maken. Tien minuten voor tijd mikte Michiel den Hartog de 2-0 in de hoek en was de wedstrijd gespeeld. Invaller Hussein Dia bepaalde de eindstand op 3-0.

Maarten van Hoogevest

Tennismiddag voor mensen met beperking

heukelum • TC De Belt uit Heukelum organiseert op zaterdag 23 juni voor de derde keer een gezellige tennismiddag voor mensen met een beperking.

Het is de bedoeling om die dag korte dubbelpartijtjes tennis te spelen, waarbij een tennisser met een beperking samenspeelt met een lid van TC De Belt. Daarvoor organiseert de vereniging voor de deelnemers ook een tennisclinic. Deze activiteit is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. "We hebben vier banen beschikbaar en een gezellig clubhuis met een mooi terras. Helaas is rolstoeltennis op onze banen niet mogelijk", laten de organisatoren Barrie Muilwijk en Hilda Schefferlie weten. "Tennis is een leuke sport voor iedereen. Je bent gezellig en sportief bezig in de buitenlucht. Of je nu 5 bent of 80, of je nu wel of geen beperking hebt, bijna iedereen kan tennissen." Voor andere tennissers zijn er toernooien waar ze aan mee kunnen doen. "Er is gewoon heel veel mogelijk. Voor mensen met een beperking ligt dit anders." Daar wil De Belt wat aan doen. Deelnemers aan de tennismiddag op 23 juni zijn welkom vanaf 12:30 uur. "Er zijn broodjes met wat te drinken. Vanaf 13:00 uur beginnen we met de 'clinic'. Daarna worden er verschillende partijtjes gespeeld samen met een lid van de club. We sluiten de middag af rond 17:00 uur."

Deelname aan deze middag is gratis. Wie zin heeft om mee te doen, kan zich via e-mail aanmelden bij Hilda Schefferlie: hkischefferlie@live.nl.

KiKa wederom 'grote winnaar'

De cheque wordt overhandigd aan Rien Schimmel. Foto: Marleen Bambacht

beesd • Met dank aan de vele vrijwilligers, sponsoren en vv Beesd hebben De Vrienden van Robert Mars vorige week een cheque van € 17.000,00 overhandigd aan Rien Schimmel van KiKa.

Armin van Buuren wenste op beeld iedereen een 'waanzinnige' dag toe en kondigde daarmee ook zijn eigen 'Ping Pong' aan. Tijdens de opzwepende klanken van dit nummer betraden de matadoren met hun clubvlaggen het veld voor de opening die ook na zeven jaar nog even indrukwekkend als emotioneel is. Spreekstalmeester Rob van de Broek, wethouder Nico Wiendels en Beesd bestuurslid Roland Versteegh spraken mooie woorden, waarna de stemming op 'standje vrolijk' ging.

Door de vernieuwde indeling van de competitie is het toernooi van de derde zaterdag in mei naar de eerste zaterdag in juni verplaatst. Door het overvolle toernooischema in een kortere periode heeft dat ook gevolgen voor dit toernooi. Waar vorig jaar nog 42 teams streden om de prijzen waren er nu 24. Uiteindelijk was het Haaften JO11 dat zijn titel met verve verdedigde door in de finale met 2-0 de leeftijdsgenoten van Stedoco te verslaan. De JO10-3 van Brederodes ging met de Fair Play Cup aan de haal. Rien Schimmel, verantwoordelijk voor projecten en acties bij KiKa, kwam zelf de sfeer van deze dag proeven. Dat die sfeer indruk maakte, was te merken tijdens zijn dankwoord waarin ook hij zijn emoties maar moeilijk de baas kon blijven. Hij legde uit waarom geld inzamelen voor KiKa zo belangrijk is. Tot slot verraste hij 'De Vrienden van Robert Mars' met een speld en de titel 'Ambassadeur van KiKa'. Op www.robertmarstoernooi.nl en de facebookpagina staan foto's en reacties.

Lingewaalloop luidt de zomer in

herwijnen • De Lingewaalloop in Herwijnen is zaterdag 23 juni de laatste wedstrijd voor de zomervakantie in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2018.

Het fraaie parcours over de dijk langs de Waal leidt de lopers net als in vorige jaren naar de finishstraat aan de Vervoornlaan. De zeventiende editie van de Lingewaalloop is de zesde van negen lopen in het Grote Rivieren Loopcircuit. De hoofdafstand voor de wedstrijdlopers is de 10 kilometer. Deze begint op 23 juni om 13:00 uur. De prestatieloop over 5 kilometer gaat om 12:00 uur van start en vanaf 11:00 uur zijn er meerdere jeugdlopen. Die jeugdlopen (1500 meter voor de geboortejaren 2005 en 2006, 1000 meter voor 2007 tot en met 2009 en 500 meter voor 2010 en later) worden gesponsord door Rabobank West-Betuwe. Dankzij deze steun hoeven kinderen en jongeren geen inschrijfgeld te betalen bij na-inschrijving.

Wilfred Verhagen en Marjon de Kok kwamen vorig jaar als eerste over de meet in Herwijnen. Marjon de Kok is bij de dames ook houdster van het parcoursrecord (38,17). Lars Gerritsen is de snelste man ooit in deze wedstrijd met 32,34. Er zijn belangrijke punten te verdienen voor het overall klassement van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Annemarie Kersbergen, winnares van drie van de eerste vijf lopen, heeft haar komst al aangekondigd. Bij de mannen is het de vraag of Leendert van der Lugt kan inlopen op Cornelis Chatziioannou en of regiolopers als Henkjan den Braven en Arjan Kaashoek een gooi naar de zege kunnen doen. De kantine van Herovina aan de Zworrelstraat 75 is de plek waar lopers zich 23 juni kunnen inschrijven. Daar is ook kleed- en douchegelegenheid voor de lopers. Na afloop is er voor alle deelnemers een attentie. Alle informatie is te vinden op www.avtyphoon.nl/loopcircuit.

Uitslag Bridgeclub Lingewaal

asperen • Leden van de Bridgeclub Lingewaal speelden woensdag 6 juni de vierde avond in de zomercompetitie. Er werd in twee lijnen gespeeld. De uitslag in de A-lijn: 1. Anneke & Anton van Velsen 64.58%, 2. Inie Paulus & Toon de Jongh 62.08%, 3. Rita Robbe & Nald Rietbergen 52.50%, 4. Maya & Bram Filius 52.08%, 5. Jan Borsboom & Kees Pieterse 51.25%. B-lijn: 1. Magda & Jan de Graaff 59.38%, 2. Willy Veltman & Henk Bot 58.68%, 3. Truus van der Woude & Gerrit de Jong 58.33%, 4. Ans Neijts & Anneke van der Valk 56.25%, 5. Netty & Klaas Arendonk 53.13%.

Anita den Hartog wint viswedstrijd

leerdam • De Leerdamse Hengelaars Vereniging De Snoek organiseerde zaterdag een viswedstrijd voor damesleden. Anita den Hartog eindigde als eerste. Er werd gevist in de Lingehaven, tegenover de houtloods. Het weer was uitstekend. Er stond een zwakke wind en de zon zorgde voor een aangename temperatuur. Vooral in het begin van de wedstrijd werden er veel vissen gevangen. De buit bestond uit een zeelt, drie brasems en veel voorns, bliekjes, baarsjes en grondels. De grootste vis was een brasem van 52 centimeter, gevangen door Anita den Hartog. Ria de Bruin ving een prachtige zeelt van 41 centimeter. Mede door de vangst van de brasem won Anita den Hartog de wedstrijd. In totaal ving ze 2.900 gram. Tweede werd Ted Kon met 1.500 gram, derde Ria de Bruin met 1.300 gram.

Delano Swenne doet mee aan NK

heukelum • Delano Swenne uit Heukelum heeft zich namens Jan van Arckel gekwalificeerd voor het NK op 24 juni in Philippine. De wedstrijden worden gereden op een parcours van ongeveer 20 kilometer. Hierin zijn drie kasseienstroken opgenomen.

Anna elfde in Lisse

heukelum • Sem van Wijngaarden, Hardinxveld (cat. 5), Anna van der Meiden, Heukelum (cat. 6) en Jorik van Maaren, Gorinchem (cat. 7) reden zaterdag in Lisse de eerste wedstrijd die meetelde voor het open Zuid-Hollands kampioenschap. Anna werd 11e, Sem werd 32e en Jorik 26e.

Degradatie voor Herovina na penalty's

Timo de Bruin en Jeffrey van der Meijden in actie. Foto: Jeroen de Bruin

herwijnen • Herovina is de plaats in de derde klasse na één jaar al weer kwijt. Unitas deed het net andersom en hervond na twee degradaties op rij de weg omhoog. In Herwijnen greep Unitas na een 1-1 gelijkspel - en een verlenging zonder goals - via penalty's de promotie, die voor Herovina degradatie inhield.

Mike Venderbos leek Unitas vijf minuten voor tijd al naar de derde klasse te schieten, maar door de gelijkmaker van Kevin Steenbruggen sleepte Herovina er nog een verlenging uit. In dat extra half uur bleef het 1-1 en moesten strafschoppen beslissen. Unitas-keeper Owen Verduijn vervulde een hoofdrol en Unitas werd spekkoper.

Voor Herovina-trainer Gertjan Potters waren de druiven zuur: "Deze afloop had ik niet verwacht. Een enorme teleurstelling. Onze mooie eindsprint in de competitie is niet beloond. Zo'n afscheid na drie mooie jaren wil niemand. Het is jammer dat Herovina niet in de derde klasse blijft, maar Unitas verdiende het vandaag wel. Wij hebben niet overtuigend gespeeld. Ons begin was aardig, maar in zo'n wedstrijd hoop je dat de spelers meer energie kunnen opbrengen." Al na vijftien seconden had Herovina voor moeten staan. Uit een voorzet van Jeffrey van der Meijden miste Kevin Steenbruggen een opgelegde kopkans. Na een kwartier werd een verre vrije trap van Steenbruggen via de paal en keeper Verduijn corner. Van lieverlee ging een technisch vaardiger Unitas beter spelen. Bij een van richting veranderd schot redde Herovina-keeper Wilco de Leeuw in een reflex. Na rust bleef het lang 0-0. Met twee goals werd de slotfase enerverend. Slecht wegwerken door Herovina leidde in de 85e minuut tot 0-1, Mike Venderbos schoot de bal onder de keeper door. Invaller Maurice Schopenhouer lanceerde meteen Jeffrey van der Meijden en uit diens voorzet kopte Kevin Steenbruggen in de 89e minuut de 1-1 binnen. De verlenging bracht geen goals meer. Wel incasseerde Martin Bos (Unitas) zijn tweede gele kaart. De resterende speeltijd was voor Herovina tekort om tegen tien man de beslissing te forceren. Unitas begon de penaltyreeks overtuigend, want Venderbos en Balhagi scoorden en keeper Verduijn stopte zowel een strafschop van Schopenhouer als van Mark Muller. Het tij keerde toen Herovina-doelman De Leeuw de penalty van Van Eldik keerde. Marthijn Hobo zorgde voor 1-2 en daarna miste Zencirkiran voor Unitas. Jeffrey van der Meijden zorgde voor 2-2 en na de 2-3 van keeper Verduijn bewerkstelligde Kevin Steenbruggen met 3-3 een verlenging van de penaltyreeks. Invaller Rottink schoot voor Unitas naast en zo had Herovina alsnog kunnen zegevieren. De strafschop van Mark de Joode werd echter gestopt. Na de 3-4 van Takle Tinsue was de druk op Timo de Bruin te groot, hij schoot de bal over. Voor Herovina restte de ontgoocheling.

Anton van der Giessen

Langebaanzwemmen in Merwedekanaal

vianen • Over een paar weken heeft niet de scheepvaart het alleenrecht op het Merwedekanaal, maar de openwaterzwemmers. Voor de negende keer staan op zaterdag 7 juli, met de kop van Sluiseiland als centraal punt, langebaanwedstrijden op het programma. De Stichting Openwaterzwemmen Merwedekanaal (OWZM) rekent op meer dan 350 zwemmers.

"Omdat het iets nieuws was hadden we het eerste jaar geen officiële ranking", vertelt Ronald Beljaars, voorzitter van de stichting. "Er konden dus geen punten worden verdiend voor de ranglijsten. Gelukkig trokken we toch omstreeks zeventig deelnemers: liefhebbers die voor het zwemmen kwamen en wellicht ook voor de geldprijzen. Organisatorisch hadden we het zó goed voor elkaar dat we een jaar later al in het circuit zijn opgenomen. Vianen heeft lange tijd aan het einde van het seizoen op de kalender gestaan. Twee jaar geleden viel het echter samen met het NK, dat een beschermde status heeft. Ons evenement is toen naar voren geschoven, en dat is dit jaar gelukkig zo gebleven. Op 8 juli is er de grote wedstrijd in de Lek, tussen Beusichem en Culemborg en we hopen dat veel deelnemers eerst naar Vianen komen. We vormen samen een ijzersterk weekend in het midden van het land." Er komen tal van topzwemmers naar de openwaterwedstrijd in de Lek, en Vianen hoopt ook ooit zoveel aantrekkingskracht te krijgen. Het organiseren van het NK staat al langer op het verlanglijstje, maar dat is er nog niet van gekomen. Toch zijn alle voorwaarden aanwezig om de KNZB over de streep te trekken. Vianen ligt centraal, is door de snelwegen goed bereikbaar, heeft een rechte baan en een programma van 23 starts met keuze uit afstanden van 250 meter tot 5 kilometer.

Om het evenement voor de toeschouwers aantrekkelijker te maken, organiseert de OWZM rond de wedstrijden al enige jaren een bier- en wijnproeverij. Voor de kinderen zijn er diverse attracties en er wordt een waterpolotoernooi gehouden.

Iris van Wijk wint bij De Snoek

leerdam • Iris van Wijk is woensdagavond 6 juni bij de derde competitiewedstrijd van de jeugd van De Snoek op de eerste plaats geëindigd. Ze ving 1400 gram. Tweede werd Tygo de Boer met 355 gram, derde Dean met 155 gram. Vrijdagavond wordt aan de haven tegenover het Glascentrum het Leerdams kampioenschap voor de jeugd gehouden. De wedstrijd begint om 18:30 uur, de loting is om 18:15 uur. Deelnemers moeten zelf voor aas zorgen, rode maden en vers de vase zijn niet toegestaan. Deelnemers kunnen bij de jeugdcommissieleden voor een gering bedrag mestpiertjes aanschaffen. Opgeven via jeugdcommissiedesnoek@outlook.com of bellen met 06-23861598.