HK Klaroen

17 oktober 2018

HK Klaroen 17 oktober 2018


Rommelmarkt in Lekkerland brengt 49.000 euro op

Rommelmarkt Richard van Hoek Fotografie

nieuw-lekkerland • De rommelmarkt van Nieuw-Lekkerland Dorp, die afgelopen vrijdag en zaterdag gehouden werd, heeft 49.000 euro opgebracht.

Daarmee is de markt, die gehouden werd op industrieterrein Veenweide in Nieuw-Lekkerland, enorm geslaagd.

De opbrengst is bestemd voor vier goede doelen: voor de bouw van een kerk in Malawi, nieuwe bekleding van de banken in de Dorpskerk, voor De Haven en voor stichting Christian Refugee Relief.

Op de rommelmarkt werd tevens door de organisatie een spel aangeboden: Nieuw-Lekkerland Deal, gebaseerd op het kaartspel Monopoly Deal, maar dan met namen van straten uit Nieuw-Lekkerland.

Maximumaantal toeristen in Kinderdijk

kinderdijk • Een maximumaantal toeristen dat de Kinderdijkse molens mag bezoeken; daarvoor pleiten SGP en DoeMee! Molenlanden in hun verkiezingsprogramma's. De laatste partij wil het gebied zelfs afsluiten.

DoeMee! Molenlanden gaat het verst. Wat de nieuwe lokale partij betreft komen er straks slagbomen te staan die het nu nog openbare gebied afgrendelen. Lijsttrekker Berend Buddingh': "Nadenken hebben we al te lang gedaan. Het klinkt heftig om het molengebied af te sluiten, maar het zal wel moeten. Overal ter wereld wordt het aantal bezoekers gereguleerd en daar ontkomen we in de Alblasserwaard niet aan. Laatst was ik in Amerika; bij de National Parks is het daar heel gewoon, terwijl je het daar over een veel groter oppervlakte hebt."

Wat DoeMee! Molenlanden betreft hoeven inwoners van Kinderdijk en wellicht ook de bewoners van de omliggende plaatsen straks geen entree te betalen om te wandelen langs de molens. "Voor omwonenden zouden we kunnen werken met een bezoekerspas, zodat zij wel toegang krijgen. Al moeten we dan wel kijken wie die omwonenden dan zijn; is dat alleen Kinderdijk of bijvoorbeeld de hele gemeente?"

De SGP stelt in het verkiezingsprogramma een maximum te willen stellen aan het aantal bezoekers, maar ziet helemaal niets in een afsluiting.

Zie verder pagina 7: 'Toeristenstop geen gekke gedachte'

Aangepast plan voor
gemeentehuis

woensdag 17 oktober 2018 | jaargang 76 no. 42

Aangepast plan voor gemeentehuis

Bibliotheek sluit definitief aan bij project

• Chantal Cunnen, wethouder Kraijo en wethouder Verheij tijdens het persgesprek. Foto: Bert Bons

alblasserdam • De gemeente Alblasserdam is in de afgelopen maanden druk bezig geweest met een aangepast plan voor de renovatie van het gemeentehuis.

Een eerste plan, waarmee de gemeenteraad van het dorp in juni 2017 heeft ingestemd, kon niet doorgaan doordat drie van de vier aannemers afhaakte omdat ze het te druk met andere projecten hadden. De vierde aannemer wilde graag aan de slag, maar de prijs bleek veel te hoog te zijn.

Het gemeentehuis is echter nog steeds toe aan renovatie. Het pand voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Het energieverbruik is te hoog en de technische staat van het gebouw is slecht.

De gemeente wil graag een 'Huiskamer van de gemeente' creëren in het gebouw. Behalve gemeentelijke diensten moeten er meer activiteiten komen. De politie en leerwerkbedrijf Smile wilden ernaar toe verhuizen en later deed de bibliotheek het verzoek om onderdak te vinden aan het Raadhuisplein.

"Een 'stand-alone' bibliotheek is op de lange termijn niet levensvatbaar", legde wethouder Peter Verheij donderdagmiddag tijdens een persgesprek uit. Chantal Cunnen van de Bibliotheek Aanzet vulde aan: "We willen een ontmoetingsplek creëren en meer mensen bereiken. Daarom willen we samenwerken. De gemeente is daarin een geschikte partner, bijvoorbeeld als het gaat om het bereiken van laaggeletterden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

De bibliotheek heeft er begrip voor dat de vaste bezoekers van de bibliotheek niet staan te springen om te verhuizen, maar beschouwt het onderkomen aan het Raadhuisplein en vooral de combinatie met de gemeente als een meerwaarde om haar doelstelling te bereiken. "We hebben hiervan in de afgelopen tijd elders in het land mooie voorbeelden gezien, waardoor we er vertrouwen in hebben dat dit concept werkt", aldus Cunnen.

Wethouder Verheij: "Als mensen het niet meer weten, komen ze bij de gemeente aan de balie. Wij kunnen ze helpen, maar de bibliotheek kan hen ook behulpzaam zijn. Zo versterken we elkaar."

De bibliotheek gaat ervan uit dat de verhuizing van het Wilgenplein naar het Raadhuisplein kosten neutraal gedaan kan worden. De volledige collectie die er nu is, kan ondergebracht worden in het gerenoveerde gemeentehuis. De openingstijden kunnen op de nieuwe locatie waarschijnlijk verruimd worden, mede doordat er samenwerkt gaat worden met Smile.

Over de kosten van de aangepaste plannen doet de gemeente Alblasserdam geheimzinnig. Er was een bedrag van bijna acht miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbouwing, maar de aangepaste plannen zijn waarschijnlijk duurder. Aan de andere kant komen er straks ook meer opbrengsten binnen doordat de bibliotheek als nieuwe huurder aangeschoven is. Oftewel; de gemeente is aanvankelijk meer geld kwijt, maar verdient dat in de loop der jaren terug als huuropbrengsten.

De gemeenteraad van Alblasserdam buigt zich in november over het plan. Er komt een presentatie op 15 november, waarna de raad waarschijnlijk in december een beslissing zal nemen. Er zijn verschillende scenario's waarover de gemeenteraad zich mag uitspreken.

De bibliotheek organiseert op 26 oktober een informatieavond om toe te lichten waarom zij de verhuizing belangrijk vinden voor het toekomstbestendig zijn van de bibliotheek.

Persconferentie niet erg bevredigend

Kennisgenomen hebbende van de persconferentie die het college van B&W op donderdag 11 oktober heeft gegeven, heb ik er behoefte aan hierover nog enkele opmerkingen te maken. Zoals een ieder in de Drechtstedenbijlage van het AD van vrijdag 12 oktober heeft kunnen lezen, is de persconferentie helaas niet erg bevredigend verlopen.

De bijeenkomst riep meer vragen op dan er werden beantwoord. Dat schiet niet echt op. Jammer is ook dat men zich genoodzaakt zag om een aperte onwaarheid te debiteren.

Pop de vraag wie nu eigenlijk het initiatief had genomen om de bibliotheek te verhuizen, is geantwoord dat het initiatief van de Regionale Bibliotheek is uitgegaan. Nu is het best mogelijk dat de bibliotheek een bepaalde beleidswijziging voorstaat, maar het zou op zijn minst logisch zijn geweest als daarover in de raad van gedachten was gewisseld op een zodanige wijze dat de inwoners daar ook kennis van hadden kunnen nemen en desgewenst op hadden kunnen reageren.

Vervelend voor de bibliotheek is echter dat ze zelf in augustus in de bibliotheek aan het Wilgenplein, op verzoek, een A4'tje ter hand stelden waarin nota bene werd gezegd dat en nu citeer ik de letterlijke tekst: 'de bibliotheek Aanzet is uitgenodigd deel uit te maken van dit concept'.

Nu is er maar één conclusie mogelijk. Of men heeft tijdens de persconferentie onjuiste informatie verstrekt. of men heeft bij de bibliotheek Aanzet zelf onjuiste informatie verschaft. Dit soort zaken draagt niet echt bij om het geschonden vertrouwen te herstellen!

Het bericht op het A4'tje sluit ook naadloos aan op het bericht in de Klaroen van 11 juli waarin wethouder Verheij verklaart: "Het huisvesten van de bibliotheek in het gemeentehuis pas goed in de 'verlevendiging' van het centrum en de ontwikkeling van het Raadhuisplein tot een huiskamer van het dorp."

Nog afgezien van de vraag wat wij ons als inwoners precies moeten voorstellen bij het begrip 'huiskamer', is inmiddels wel duidelijk dat de renovatie van het plein (wanneer is het ook alweer helemaal opnieuw ingericht met lampen en duren stenen?) een slordige 2,5 miljoen euro moet gaan kosten. Ja ik begrijp dat er in dat bedrag nog meer wordt gedaan dan alleen het plein veranderen, maar wat zijn nu eigenlijk de prioriteiten van de inwoners? Van het college weten we dat nu zo langzamerhand wel.

Lieve mensen, het zou heel jammer zijn als het gemeentebestuur onnodig het vertrouwen van een deel van de bevolking zou verliezen, namelijk dat deel dat belangstelling heeft voor de plaatselijke politiek. Het kan ook anders door middel van openheid naar de bevolking. Daarom een laatste ongevraagd advies: ga zo snel mogelijk als college en raad een dag in een vergaderruimte zitten in een bos of op de hei, met de benen op tafel en maak met elkaar een heel nieuw plan.

G.C. de Groot
Alblasserdam

Lezing over voeding en emoties

oud-alblas • Ploni van Zessen-Stuij, eigenaresse van Voedingspraktijk Balanz, spreekt maandagavond 5 november bij Graan&Zo. Tijdens deze interactieve lezing spitst ze toe op emoties en voeding. Hoe je 'gezonde'(voedings-)keuzes kunt maken, je emoties leert begrijpen en wat je kunt doen met emotie-eten. Ploni heeft als visie dat je met een leven in balans meer in je kracht kunt staan. De lezing start om 19.45 uur en duurt tot 21.45 uur. De kosten zijn 20 euro. Opgeven kan via de website www.graanenzo.nl.

De Schalm viert 150-jarig bestaan

Foto: ingimage

alblasserdam • Kindcentrum De Schalm in Alblasserdam, gevestigd aan de Kerkstraat 60, bestaat 150 jaar. Vanwege dit lustrum viert de school deze week feest.

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er ook nog gewoon les gegeven op de jubilerende school, maar is er wel voor alle groepen iets feestelijks. Op woensdag zijn er muziekworkshops, zowel op school als in de sporthal. Aansluitend aan de workshops zullen de leerlingen de ouders trakteren op een voorstelling met alles wat zij tijdens de workshops geleerd hebben. Op vrijdag 19 oktober staat een Oud-Hollandse spelletjesdag gepland, met allerlei extra leuke attracties, zoals een draaimolen, rodeostier, survivalbaan, klimtoren. Uiteraard horen daar ook limonade, popcorn en suikerspinnen bij.

Vriendschapskunstwerk

• De burgemeester helpt bij de onthulling.

papendrecht • Burgemeester Moerkerke van Papendrecht heeft donderdag 11 oktober samen met drie kleuters het kunstwerk Mural Vriendschap onthuld op OBS De Knotwilg in Papendrecht.

In een uniek en schoolbreed project cultuur hebben alle kinderen van groep 1 tot en met 8 een eigen beeld- Mural 'Vriendschap' ontworpen. Dit gebeurde in samenwerking met de Kunstenaars van atelier L2 Art en Design, uit Eygelshoven, Leo Klein en Leny Franken.

Het unieke van dit project is dat kinderen van nu, de volwassenen van de toekomt zijn, die zich nu en later, blijvend kunnen herkennen in het kunstwerk.

VVD Molenlanden biedt inkijkje

molenlanden • De eerste negen kandidaten van VVD Molenlanden geven een kijkje in hun leven. Vanaf donderdag 18 oktober komt er iedere dinsdag en donderdag een filmpje online op de sociale media en website van VVD Molenlanden. Bij ieder filmpje staat een andere kandidaat centraal. De opnames zijn gemaakt in verschillende kernen in de gemeente Molenlanden. Vanaf donderdag 18 oktober komt er iedere dinsdag en donderdag een nieuw filmpje online op de sociale media en website van VVD Molenlanden.

Foto: Liesette Lorier-Oudijn

De mist van 10 oktober heeft Liesette Lorier uit Alblasserdam geïnspireerd tot het maken van bijgaande mooie foto. Op www.klaroen.nl staan er nog drie.

Foto: Liesette Lorier-Oudijn
Foto: Liesette Lorier-Oudijn
Foto: Liesette Lorier-Oudijn
4 / 32

Kinderopvang nodig? Een gastouder iets voor u? Kijk op www.gobziezo.nl

OVERDEKTE OPENLUCHT VLOOIENMARKT ZAT 27 + ZON 28 OKT FEIJENOORDSTADION 250 KR/PD (10-16 U) INFO 06-53.777.967

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

Feestelijke heropening winkelcentrum

• De officiële openingshandeling met het aansnijden van de taart. Foto: Bert Bons

papendrecht • Met champagne, taart, confetti en enkele toespraken werd donderdagochtend winkelcentrum Westpolder in Papendrecht feestelijk heropend.

De openingshandeling werd verricht door wethouder Pieter Paans van de gemeente Papendrecht, die samen met voorzitter Edwin Kraaijeveld van winkeliersvereniging Westpolder de reusachtige taart aansneed. Dit deden zij in het bijzijn van afgevaardigden van Van der Vorm Vastgoed, de eigenaar van het winkelcentrum, en een van de directeuren van bouwbedrijf Van Wijnen, die de renovatie uitgevoerd heeft.

Foto: Bert Bons
Foto: Bert Bons
Foto: Bert Bons

Ook waren er veel bezoekers van het winkelcentrum, die even bleven staan voor de officiële openingshandeling, en genodigden aanwezig bij de feestelijke heropening. "Dit is nu het mooiste verscentrum van de Alblasserwaard", sprak Kraaijeveld trots tijdens de bijeenkomst op het centrale plein van het winkelcentrum.

Wethouder Paans sloot zich aan bij die woorden: "Een prachtige aanvulling voor de gemeenschap en in het bijzonder voor de Westpolder. Ik ben er trots op!"

Metamorfose

Van der Vorm Vastgoed heeft Westpolder een complete metamorfose gegeven. Het gehele winkelcentrum is voorzien van nieuwe dakkapellen, waardoor de lichtinval flink is verhoogd. Door de verplaatsing van de hoofdingang aan het grote parkeerplaats en het dichtmaken van een entreepartij is de looproute verbeterd.

Veel ondernemers hebben het moment aangegrepen om het interieur van hun eigen winkel te vernieuwen. In de nabije toekomst wil Van der Vorm het winkelcentrum nog duurzamer maken door zonnepanelen te plaatsen op het dak. Hierdoor moet de verlichting energieneutraal gaan worden.

De uitstraling van Westpolder aan de binnenzijde heeft een moderne upgrade gekregen door de nieuwe lichte tegels in de gehele passage en plaatsing van nieuwe winkelpuien voor alle winkels.

Op het vernieuwde middenplein is een gezellig terras geplaatst, waar Bakker Vlot voor een kopje koffie en thee gaat zorgen en waar mensen kunnen nuttigen wat ze bij de verswinkels hebben gekocht. Hiermee is er een ontmoetingsplaats gemaakt.

De ondernemers van Westpolder hebben in samenwerking met Van der Vorm Vastgoed een compleet feestprogramma georganiseerd. In de afgelopen dagen was er van alles te doen in het winkelcentrum. Daarnaast kunnen klanten tot zaterdag 24 november kassabonnen sparen en kans maken op een Fiat 500. Op 1 december is de bekendmaking van deze verloting.

Het feestprogramma is te vinden op www.winkelcentrum-westpolder.nl.

Waardering voor mantelzorgers

Foto: 123RF

papendrecht • Om mantelzorgers te waarderen en hen te bedanken organiseren de gemeente Papendrecht en Sterk Papendrecht op zaterdag 10 november vanaf 13.30 uur de Dag van de Mantelzorg in Papendrecht.

"Mantelzorgers zijn absoluut onmisbaar voor onze samenleving", zegt wethouder Corine Verver. "Het grootste deel van de zorg en ondersteuning in Nederland wordt door hen geleverd. Veel mantelzorgers genieten van de leuke momenten, maar veel van hen verlenen deze zorg ook naast hun eigen baan en gezin. We mogen dan ook niet uit het oog verliezen dat langdurig en onbetaald zorgen voor een familielid, vriend of kennis met een ziekte of een beperking een wissel op hun leven trekt."

Op zaterdag 10 november zijn mantelzorgers vanaf 13.30 uur welkom in de bibliotheek. Om 14.00 uur start de bijeenkomst 'Communiceren voor mantelzorgers'. Tot 16.00 uur neemt trainer, coach en adviseur in de zorg Tineke van Sleen de bezoekers op een leuke en inspirerende manier mee in de verrassende wereld van communicatie. Mantelzorgers die de bijeenkomst bezoeken en zich hier online voor inschrijven ontvangen een dik verdiend cadeau. Inschrijven voor de bijeenkomst kan tot vrijdag 2 november. Mantelzorgers die niet kunnen aansluiten bij de bijeenkomst maar wel het cadeau willen ontvangen, kunnen zich aanmelden bij Sterk Papendrecht. Aanmelden als mantelzorger voor ontvangst van het cadeau kan tot 5 november via www.sterkpapendrecht.nl/aanmeldformulier-voor-mantelzorgers. Ook kunnen Papendrechters die intensief voor iemand anders zorgen laten weten informatie te willen ontvangen over cursussen, trainingen en handige tips.

Meer informatie is verkrijgbaar via 078-6154741 of info@sterkpapendrecht.nl.

'Toeristenstop geen gekke gedachte'

kinderdijk • Een maximumaantal toeristen dat de Kinderdijkse molens mag bezoeken; daarvoor pleiten SGP en DoeMee! Molenlanden in hun verkiezingsprogramma's.

De SGP stelt in het verkiezingsprogramma een maximum te willen stellen aan het aantal bezoekers, maar ziet helemaal niets in een afsluiting.

Openbaar houden
Lijsttrekker Corné Egas: "Het gebied moet openbaar blijven, dat is de uitdrukkelijke wens van de inwoners van Kinderdijk. En hoe wil je bezoekers tegenhouden als ze er eenmaal zijn? Dat wordt een chaos. Wij zien twee wegen om het aantal toeristen in te dammen: via de site aangeven wanneer Kinderdijk vol is, zodat toeristen een andere hotspot kunnen kiezen en daarnaast terughoudender zijn met het maken van reclame. Laatst zag ik in een hotel folders liggen van Kinderdijk. Dat kan wel wat minder."

Niet schrikken
Cees van der Vlist, directeur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, schrikt niet meteen van het idee van een toeristenstop. "Op zich is dat geen gekke gedachte. Wel zou je dat per dag of zelfs per uur moeten bekijken; in januari kunnen er over het algemeen nog wel wat toeristen bij."

Maar waar het volgens Van der Vlist vooral om gaat is het verminderen van de overlast voor Kinderdijk. We zijn bezig met het opstellen van een gebiedsperspectief waarbij op basis van diverse onderzoeken oplossingen worden aangedragen. En we maken al stappen, onder meer met de nieuwe in - en uitstapzone en bussen die geparkeerd worden op een industrieterrein in Nieuw-Lekkerland. Onze parkeerinkomsten zullen dit jaar voor het eerst lager zijn. Dat is een goed teken."

Groene dag
De ideeën van de SGP worden in de praktijk al toegepast, vult communicatieadviseur Jan-Dirk Verheij aan: "Via onze site proberen we te sturen. Wie voor een drukke dag een kaartje koopt ziet een oranje kleur (druk). Normale en rustige dagen zijn (licht)groen. Zo hopen we mensen te laten kiezen voor een 'groene' dag."

Bij een bepaald aantal online boekingen op één dag is het simpelweg niet meer mogelijk om online een ticket te bestellen. "Wanneer wij op piekdagen oordelen dat Kinderdijk vol is, sluiten we ook de kassa's hier. Via onze site en sociale media vertellen we uiteraard wat hier gebeurt, maar adverteren doen we praktisch niet."

Spullen ophalen voor rommelmarkt

streefkerk • De organisatoren van de rommelmarkt in Streefkerk houden op zaterdag 27 oktober vanaf 08.30 uur weer een ophaaldag in het dorp.
De aangeleverde artikelen moeten degelijk en verkoopbaar zijn. Grote wandkasten en bankstellen zullen niet meer worden meegenomen, behalve bankstellen die in zeer goede staat verkeren. Verder zijn alle spullen welkom, uitgezonderd kleding. Verder doet men de rommelmarkt met DE punten een groot plezier. De eerstvolgende rommelmarkt van Streefkerk wordt gehouden op zaterdag 13 april 2019.


Politie pakt heler uit Papendrecht op in Alblasserdam

alblasserdam • De politie heeft in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober op het Scheldeplein een achttienjarige man uit Papendrecht opgepakt, omdat hij in het bezit was van een gestolen bromfiets.

Vanwege deze heling werd de verdachte enige tijd ingesloten in het politiebureau aan de Overkampweg in Dordrecht.

Opbrengst collecte

nieuw-lekkerland • De onlangs gehouden collecte voor de Nierstichting heeft in Nieuw-Lekkerland 2718,60 euro opgebracht. Dat was een nieuw record voor deze collecte in het Lekdorp.

Educatief bos voor De Lage Waard

Tegels eruit, bomen, planten en beestjes erin

• Angelique gaat een deel van de lessen straks in het educatieve bos geven. Foto: Anne Marie Hoekstra

papendrecht • De docente schreef een plan voor een educatief bos met inheemse soorten.

In de docentenkamer van de school, waar collega's overleggen of even relaxen, vertelt Angelique: "Ik werd geïnspireerd door een avond van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ). Onze hele maatschappij is heel erg op geld gericht. Ik wil de maatschappij en omgeving verduurzamen. Dat inspireerde mij die avond. Ik dacht: hoe gaaf zou het zijn om op school tegels weg te halen en te zaaien."

Met een lachje: "Mijn plan was eigenlijk best vaag. Ik zei: we kunnen radijsjes zaaien of een heel bos maken. De directie was enthousiast, maar wilde meer duidelijkheid. Een collega bracht me in contact met Leo Quist, van het voedselbos hier in Papendrecht. Samen met Leen den Ouden van de Natuur- en Vogelwacht kwam hij naar onze school."

Via gangen vol leerlingen loopt Angelique naar het schoolplein, waar ze wijst op een stuk van ongeveer 15 bij 15 meter. De tegels zijn eruit gehaald. In september plantte wethouder Kees de Ruijter samen met leerlingen het eerste boompje. De docente schiet in de lach om de aanblik van dat ene appelboompje te midden van zand en stapels tegels. "Zaaien kan pas in het voorjaar. Ook met het planten van de andere boompjes moeten we nog even wachten, anders lopen ze nog uit en bevriezen ze zodra het kouder wordt." Leerlingen legden een paadje met kieren en scheve tegels, hoveniers kapten een groenstrook om ruimte te maken voor geschiktere soorten.

Nestkastjes

Adviseurs Leen en Leo vertelden Angelique welke planten ze de leerlingen het best kan laten zaaien en in welke tijd van het jaar. Op hun advies kocht ze inheemse jonge boompjes en struikjes, zoals lijsterbessen, liguster en meidoorn. "Daar hebben beestjes die hier voorkomen meer aan. Er is veel ruimte voor zoogdieren en insecten; we hebben ideeën voor insectenhotels en nestkastjes voor vogels. Ik heb een cursus gevolgd over bijen en leerde dat zandbijen de grootste groep wilde bijen vormen in Nederland. We gaan daarom een zandberg maken waarin deze insecten nestjes kunnen maken. Ook lijkt het me superleuk om een egeltje uit te zetten."

Het geld voor het bos komt van de school zelf, van de gemeente en het Oranjefonds. Angelique vroeg verder subsidie aan bij het Waterschap Rivierenland. "En Ron's Bloemenshop is sponsor. Verder houden leerlingen tot aan de kerstvakantie een flessenactie." Heeft ze tips voor andere scholen? "Gewoon beginnen. En de juiste mensen benaderen voor advies. We zien de natuur als iets wat maakbaar is, maar dit hoeft niet tot in de puntjes uitgedacht. De natuur regelt het wel. Daarom vind ik dat scheve pad ook zo leuk."

Anne Marie Hoekstra

Bekendste tweeling krijgt duofiets

• Lenie en Adrie Romijn op de duofiets.

papendrecht • Papendrechts bekendste tweeling kan sinds deze week weer met de fiets op pad.

Door een ongeval in 2016 waren de dames Romijn behoorlijk aan huis gebonden omdat Lenie niet meer kon fietsen.

Bemiddeling

Na bemiddeling door Sander de Groot van het in Papendrecht gevestigde Letselschade.com heeft de gemeente Papendrecht de tweeling een zogenaamde duofiets in bruikleen gegeven.

Aangereden door scooter

Lenie werd in 2016 bij de brug naar Dordrecht aangereden door een scooter. De dubbele botbreuk in haar arm is nooit goed hersteld.

Omdat de dames geen auto hebben, is hun bewegingsvrijheid enorm beperkt. "Mijn mobiliteit is mij buiten mijn schuld ontnomen en daar kon ik moeilijk mee overweg", zegt Lenie Romijn. Lenie en Adrie probeerden daarom via de WMO een duofiets te regelen.

Maar dat bleek lastiger dan verwacht, vooral het vinden van een geschikte parkeerplek stuitte op veel bezwaren bij de gemeente. Adrie Romijn vertelt dat ze de hoop eigenlijk al had opgegeven.

In de bres springen

Sander de Groot verhaalt Lenie Romijns letselschade en sprong voor de dames in de bres nadat het traject dreigde stuk te lopen.

"Ik vond het belachelijk dat het bijna mislukte op zoiets simpels als een veilige parkeerplek en uiteindelijk bleek het inderdaad eenvoudig te organiseren", aldus Sander de Groot van Letselschade.com.

Weer naar buiten

Donderdag 11 oktober is de fiets geleverd en hoewel Lenie nog erg bang is in het verkeer, zijn de dames blij dat ze weer 'naar buiten kunnen'.

"Bij onze belangenbehartiger hadden wij eindelijk het gevoel dat iemand echt naar ons luisterde en dit is het geweldige resultaat", laten de zussen stralend weten.

Actie Voedselbank bij Plus

nieuw-lekkerland • Bij de Plus supermarkt aan het Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland wordt op vrijdag 2 en zaterdag 3 november een actie gehouden voor de Voedselbank.

De Voedselbank Sliedrecht heeft op dit moment rond de 80 gezinnen als klanten. Er zijn uitgiftepunten in Nieuw-Lekkerland en Bleskensgraaf. Om de mensen een volwaardig voedselpakket te kunnen meegeven, moeten de pakketten aangevuld worden met houdbare basisproducten. Om te voorkomen dat er producten 'over de datum' raken, heeft men dit keer voor een andere opzet van inzamelen gekozen. Gerard van der Wal van de Plus in Nieuw-Lekkerland zal een ruime hoeveelheid goederen van dezelfde houdbaarheidsdatum voor ons in één schap te plaatsen. De Voedselbank hoopt dat bezoekers van Plus Van der Wal willen helpen om het magazijn gevuld te krijgen door extra boodschappen te kopen uit dat schap.

Brugklasleerlingen van de Willem gingen terug in de tijd

PAPENDRECHT • Begin oktober zijn de brugklassers van de wetenschapsklassen en het gymnasium van het Willem de Zwijger College terug in de tijd geweest.

Van Romeinse inwoners van het Archeon kregen de leerlingen een rondleiding en uitleg. De Romeinen lieten de leerlingen kennis maken met het soldatenleven en ze vertelden over uitvindingen die ze naar Nederland hadden gebracht, zoals vloerverwarming in het badhuis en de draaischijf voor het maken van potten.

Ook konden leerlingen een echt Romeins sieraad maken of een offerceremonie bijwonen. Veel leerlingen speelden ook de quest 'het Romeinse feest', om zo als slaaf te proberen hun vrijheid te krijgen. Bovendien was er nog even tijd om met een paar stappen de prehistorie of de Middeleeuwen in te duiken.

Aan het eind van de dag moedigden de leerlingen met hun docenten in de arena 'hun' gladiator aan bij het gladiatorengevecht in de arena. Zo hadden de brugklasleerlingen een boeiende, leerzame en inspirerende dag.

muzikale presentatie Foto: Obs De Boomgaard

jubileum • Juf Conja heeft vorige week dinsdag haar 25-jarig jubileum op De Boomgaard in Streefkerk gevierd. De dag werd feestelijk ingevuld door muzikale workshops met een grootse muzikale presentatie van de kinderen, waar iedereen van genoot.

Foto: Bert Bons

65 jaar getrouwd • Echtpaar Stigter uit Nieuw-Lekkerland vierde vorige week maandag hun 65-jarig huwelijksfeest. Burgemeester Van der Borg en zijn vrouw brachten hen 's middags in 't Waellant een felicitatiebezoek namens de gemeente Molenwaard.

KC De Schalm groep 5

grote voertuigen • Corina Hamer, chauffeur en instructeur van Transport en Logistiek Nederland, was dinsdag 9 oktober te gast op KC De Schalm in Alblasserdam om de leerlingen van de groepen 5 (zie foto),6 en 7 bewust te maken van de gevaren van grote voertuigen in het verkeer.

KC De Schalm groep 6
KC De Schalm groep 7
• Begeleiders Anja, Henk en vrijwilligster Jeanette genieten samen met de ouderen van een feestelijke traktatie.

feest • Bij zorgboerderij De Wevershof in Oud-Alblas genieten begeleiders Anja, Henk en vrijwilligster Jeanette samen met de ouderen van een feestelijke traktatie. De in Groot-Ammers gevestigde stichting Zorgboeren Zuid-Holland bestond op zondag 14 oktober namelijk exact tien jaar.

boomwhacker • Leerkrachten van basisschool De Wielen in de wijk Middenpolder in Papendrecht heeft kunst- en cultuuronderwijs hoog in het vaandel staan en volgde vorige week een Boomwhacker workshop. Ze kregen goede adviezen om deze leuke percussie-instrumenten in te zetten.

sulawesi • De Kinderboekenweek stond dit jaar in het teken van Vriendschap. Tijdens de afsluiting van de Kinderboekenweek werd er, door de leerlingen van Kindcentrum Oranje Nassau, uitbundig gedanst en gezongen voor Sulawesi. Hierbij werd maar liefst 244,20 euro opgehaald.

17 / 32

Uniek U2 fotoboek Danny van Schendel

• Danny met het boek, op de achtergond de foto’s van U2 in de Arena 2017.

alblasserdam • De 41-jarige Alblasserdammer Danny van Schendel brengt op vrijdag 19 oktober een uniek fotoboek uit over de Ierse rockband U2, de band waar hij al jaren fan van is.

Het boek bevat zijn foto's van de huidige tour van U2, de Experience + Innocence tour, die ook onlangs de Amsterdamse Ziggo Dome aandeed.

Naast foto's van deze twee shows, bevat het boek ook foto's van de shows in Parijs en Keulen.

Rode draad

"U2 fotograferen loopt als een rode draad door mijn leven", zo vertelt Danny. "Ik werd op tienjarige leeftijd gegrepen door het album The Joshua Tree en de bijbehorende fotografie van Anton Corbijn. De combinatie van die muziek met die beelden was zo sprekend. Dat wilde ik toen al dus ook".

In 2001 begon Danny met het fotograferen bij concerten voor magazines, nieuws- en muzieksites. Eerst bij lokale bands, daarna krijg hij al snel Bløf voor de lens.

Toen ging het hard

"Vanaf toen ging het hard en had ik binnen de kortste keren acts als Lenny Kravitz, Sting, Editors, Muse en AC/DC voor de camera. Bij Metallica stond ik zelfs naast Anton Corbijn in de fotopit".

In 2009 kwam dan eindelijk de droom uit. Hij fotografeerde U2 voor het eerst in de Amsterdam Arena.

Elke tour

Sindsdien heeft Van Schendel bij elke tour van U2 gefotografeerd. Aan zijn muur in de woonkamer hangt een grote foto van U2 tijdens hun optreden van vorig jaar in de Amsterdam Arena.

"Het zal waarschijnlijk een lange tijd duren voor U2 na deze tour weer gaat optreden", vertelt Danny. "Het kan misschien zelfs wel eens de laatste keer zijn.

Sterfelijkheid

"Het laatste album 'Songs of experience' heeft nogal wat verwijzingen naar de sterfelijkheid van zanger Bono, dus misschien stoppen ze er wel binnenkort mee", vertelt Danny van Schendel.

"Daarom wilde ik de tour tijdens deze vier shows vastleggen in een fotoboek. Daarnaast leent deze show zich er ook goed voor, visueel is deze tour één groot spektakel".

Bestellen

Het boek bevat 100 pagina's met meer dan 200 foto's en is geprint op dik mat fotopapier. Het boek is te bestellen voor 112,99 euro (exclusief verzendkosten) door contact op te nemen met Danny via zijn social media kanalen www.instagram.com/dvschend en www.twitter.com/dvschend.

Vakantiebijbelweek in Oud-Alblas

oud-alblas • In gebouw Beréa in Oud-Alblas wordt in de herfstvakantie weer de vakantiebijbelweek georganiseerd.

Alle kinderen van groep 1 tot en met 6 zijn van harte welkom op maandag 22 oktober van 14:00 tot 16:15 uur, ook groep 7 is deze middag van harte welkom, dinsdag 23 oktober van 10:00 tot 12:00 uur en woensdag 24 oktober van 10:00 tot 13:00 uur (inclusief eten).

Het Thema van dit jaar is: Zoek het uit! Aan de hand van dit thema gaan de kinderen luisteren naar Bijbelverhalen, zingen, knutselen en spelletjes doen. Op maandagmiddag is er een voorstelling van Matthijs Vlaardingerbroek. Op woensdagavond 24 oktober is er een slotavond van 19:00 tot 20:00 uur, waarbij ook ouders/verzorgers en andere belangstellenden van harte zijn uitgenodigd om te komen kijken wat de kinderen tijdens deze dagen hebben uitgezocht en hebben geleerd. Ook zal er iemand komen spreken van het Leger des Heils.

Voor tieners

Op donderdag 25 en vrijdag 27 oktober aanstaande hoopt de Hervormde Gemeente van Oud-Alblas tienerdagen te organiseren voor jonge tieners, uit groep 7 en 8 en klas 1 en 2. Op deze dagen hebben de jongeren met elkaar een bijbelstudie over het thema: 'Zoek het uit'. Naast de bijbelstudie over het verlorene gaan we nog veel meer leuke dingen doen: Spel, lasergamen en een maaltijd. Op donderdag 25 oktober zijn de jongeren van groep 7 en 8 welkom van 16.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 27 oktober van 16.00 tot 21.00 uur zijn de jongeren van klas 1 en 2 welkom in verenigingsgebouw Beréa, Schoolstraat 18 te Oud-Alblas.

Voor vragen kan er gebeld of geappt worden naar Sandra de Waal (06-45104181). Opgeven bij voorkeur via WhatsApp.

Cursus vrijwilliger in zorg en welzijn

papendrecht • Het vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht organiseert, in samenwerking met Yulius, een cursus voor vrijwilligers die actief zijn in een zorg- of welzijnsorganisatie of mensen met een ziekte of beperking begeleiden. De cursus vindt plaats op vier maandagmiddagen vanaf 19 november.

Vrijwilligerswerk is meestal leuk en prettig om te doen. Het geeft voldoening, of het is gezellig. Je leert vaardigheden die elders van pas komen, of je bent even op een andere manier aan het werk en leert nieuwe mensen kennen. Toch kun je als vrijwilligers soms ook tegen zaken aanlopen waarvan je twijfelt hoe ermee om te gaan, zoals: Is het míjn taak om deze mevrouw hierbij te helpen? De meneer die ik bezoek gaat wel erg achteruit, wat moet ik doen als ik me zorgen maak? De taken die ik nu krijg, vind ik eigenlijk niet leuk, hoe bespreek ik dat?
Juist in een tijd waarin er meer van vrijwilligers wordt gevraagd, is het van belang dat je als vrijwilliger plezier blijft houden in het werk en voldoening krijgt van de taken die je uitvoert.

Onderwerpen die in de training aan de orde komen: Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk? Wat zijn verschillende rollen en taken van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals? Wat is van belang bij communicatie en luisteren naar de ander? Hoe ga je om met afstand en nabijheid en hoe stel je hierin je eigen grens? Waar kun je terecht als je je zorgen maakt om iemand? Hoe kom je voor jezelf op, zonder een ander te benadelen?

De cursus wordt gegeven aan de Veerweg 127 in Papendrecht. Data zijn maandag 9 en 26 november en 3 en 10 december. Tijdstip is steeds van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot 9 november via vrijwilligers@bwi-papendrecht.nl of 078-6154741 (ook voor meer informatie).

Bijzondere archeologiedagen in Dordt

Foto: Antoine de Zeeuw

dordrecht • Voor liefhebbers van geschiedenis was er zaterdag genoeg te beleven tijdens de Nationale archeologiedagen in Dordrecht. Deze dag, die werd georganiseerd door de AWN en gehouden werd op het kasteelterrein van huis te Merwede in Dordrecht, lieten veertiende eeuwse ridders zien hoe er in hun tijd werd gevochten en werd er met scherp geschoten met historische kanonnen.

Op het kasteelterrein, wat gelegen is ten oosten van de brug naar Papendrecht, waren diverse kramen opgesteld, waar diverse activiteiten uit de regio werden getoond die te maken hebben met geschiedenis. Zo waren er diverse grondvondsten te zien, zoals vliegtuigonderdelen van een verongelukt toestel uit de tweede wereldoorlog. Ook waren er potscherven en glaswerk te zien uit de 17e eeuw en diverse dierenschedels. De liefhebber kon zelf aan de slag met een metaaldetector en zoeken naar schatten in de grond. Verder waren er op het terrein diverse vrijwilligers uitgedost in historische kleding en waren middeleeuwse activiteiten te zien. Er werd gekookt op een open vuur en werd er gewerkt op een weefgetouw. Dit alles maakte dat de geschiedenis weer even tot leven kwam.

Gedurende de dag werden er ook diverse demonstraties gegeven. Zo vuurde de 'Compagnie van Brederode' een aantal historische kanonschoten af. Deze schoten waren in de verre omgeving te horen. Toen de Compagnie haar kruit verschoten had, werd er door de 'Heeren van Altena' een gevechtsdemonstratie gegeven. Twee ridders joegen elkaar in een veertiende eeuws harnas en gingen elkaar vervolgens te lijf met zwaarden en lieten de omstanders zien hoe er in de late middeleeuwen werd gevochten.

Foto: Antoine de Zeeuw
Foto: Antoine de Zeeuw
Foto: Antoine de Zeeuw
Foto: Antoine de Zeeuw
• Middeleeuws zwaardvechten tijdens de Archeologiedag. Foto: Antoine de Zeeuw

Vakantie Bijbelweek De Sloep

Foto: Bert Bons Foto: Bert Bons

papendrecht • In de herfstvakantie wordt door de kerken van Papendrecht weer de Vakantie Bijbelweek De Sloep georganiseerd.

Alle kinderen van de basisschool zijn van harte uitgenodigd voor dit super leuke festijn. Het thema van dit jaar is: 'Zoek het uit!'. Samen met een journalist gaan de kinderen op zoek naar antwoorden op heel veel vragen die er kunnen zijn over Jezus. Waar woont Hij bijvoorbeeld? Wat doet Hij? Wat weet je over Hem? We verwerken het thema door middel van een sketch en een knutselwerkje. Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 zijn er workshops.

De Sloep wordt gehouden op maandag 22 oktober en dinsdag 23 oktober van 10:00 tot 12:00 uur en woensdag 24 oktober van 10:00 tot 13:00 uur (inclusief pannenkoeken eten). Woensdagavond wordt er afgesloten met een theatervoorstelling van Timo van den Heuvel en na de voorstelling volgt nog een kleine verrassing. Deze avond duurt van 18:30 tot 20:00 uur en de ouders mogen mee. De toegang de hele week is gratis.

De Sloep wordt gehouden in het gebouw van de Vrije Baptisten Gemeente aan de Poldermolen 7 in Papendrecht.

Activiteiten bij Biesboschcentrum

dordrecht • In de herfstvakantie, van 20 tot en met 28 oktober, organiseert Biesboschcentrum Dordrecht leuke activiteiten en excursies. Tijdens de vakantie is er een speciaal activiteitenprogramma.

Er zijn verschillende vaartochten, waarbij men kan genieten van de kleurrijke omgeving. Aan boord

vertelt de schipper tijdens het varen van alles over het gebied. Ook is er een wandelexcursie, waarbij men op zoek gaat naar paddenstoelen en volop de herfst beleeft. Ook zijn er tijdens de vakantie kinderactiviteiten en gezinsexcursies. Eén hiervan is de griendexcursie, waarbij deelnemers terug gaan in de tijd en een griendwerker een spannend verhaal vertelt bij een vuurtje. De rust opzoeken kan door mee te gaan met de kanotocht bij volle maan, waarbij men de stilte in het gebied ervaart en de groep geleid wordt door de gidsen en het maanlicht.

Voor het volledige programma en reserveringen: www.biesboschcentrumdordrecht.nl.

Kinderdag bij ToBe in de herfstvakantie

dordrecht • Op donderdag 25 oktober is er weer een leuke Kinderdag bij ToBe in het Energiehuis aan de Noordendijk 148 in Dordrecht.

Kinderen van zes tot twaalf jaar zijn dan van harte welkom voor leuke workshops Dans, Kunst & Design en Muziek en een film. Kaartjes kosten 10 euro per dag.

Alle kinderen volgen over de gehele dag drie workshops: Dans, Muziek en Kunst & Design, waarbij ze met een mooi kunstwerk naar buiten gaan. We starten om 09.00 uur met de film en sluiten rond 14.45 uur de dag af met een korte eindpresentatie aan elkaar en aan ouders/verzorgers en andere fans. Een kaartje voor de Kinderdag kost 10 euro,- per kind. De kaartjes zijn te koop via www.tobe.nl/agenda en aan de kassa van het Energiehuis in Dordrecht.

woensdag 17 oktober

Optreden The Ashton Brothers
20:15, Papendrecht, De Willem. The Ashton Brothers komen op woensdag 17 oktober vanaf 20.15 uur naar Theater De Willem aan de Van der Palmstraat te Papendrecht. De briljante gekkigheid van Enfants Terribles nog één keer op herhaling. Het bejubelde circus vol muziek, acrobatiek, clownerie, magie en anarchie trekt al drie seizoenen en 300 voorstellingen lang volle zalen. Een flitsend spektakel vol halsbrekende capriolen, maar ook ontroering, verbazing en heel veel humor. Entree bedraagt 27,50 euro (inclusief consumptie). Voor meer info of kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.

donderdag 18 oktober

Huis van de Waard Lekkerland
13:30, Nieuw-Lekkerland, Pand 83, Planetenlaan 83. Inloop tot 16.30 uur voor een kopje koffie, praatje, spelletje of een andere activiteit. Van 16.30 tot 19.00 uur eten koken: drie gangen voor 4 euro. Opgeven tot 10.00 uur bij Wilma Neven, 06-27281714.

Bijeenkomst PCOB
14:00, Papendrecht, Elimkerk. In de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan 178 in Papendrecht wordt op donderdag 18 oktober vanaf 14.00 uur weer een PCOB-middag gehouden. De heer Batist uit Scheveningen verzorgt dan een lezing met als titel 'Maarten Luther, wat heeft hij ons te zeggen/'. Ook introducés zijn altijd welkom.

Koersbal in De Strevenaer
14:30, Streefkerk, De Strevenaer. Koersbal voor senioren.

vrijdag 19 oktober

Purper in De Willem
20:15, Papendrecht, Theater De Willem. Theatergroep Purper, de grand old dame van het cabaret, verzorgt op vrijdag 19 oktober vanaf 20.15 uur een optreden in Theater De Willem aan de Van der Palmstraat te Papendrecht.
In deze nieuwe voorstelling bestaat de groep uit oudgedienden Erik Brey en Frans Mulder en nieuwkomers Diederick Ensink (muzikaal multitalent) en Anne van Veen (actrice, zangeres en dochter van…) Met z'n vieren gaan ze op zoek naar de ware betekenis van passie. Dat is nog niet zo gemakkelijk, want bijna alles is passie tegenwoordig, van brood uit de supermarkt tot een dure show in de open lucht. Wat betekent hert woord nog? Purper's Passie is een hilarische show vol sketches en liedjes, gemaakt en gespeeld met passie.
Entree bedraagt 26 euro (inclusief consumptie). Voor meer informatie en kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.

zaterdag 20 oktober

Michael Prins in De Vijf Lelies
19:30, Streefkerk, De Vijf Lelies. Singer-songwriter Michael Prins geeft een concert met zijn band. De oud-inwoner van Streefkerk zal nummers van zijn derde album 'It's murder, guilty of killing sweet emotion' spelen, evenals nieuwe nummers. Entree: 17,50 euro. Kaarten: via eventbrite.nl

Muzikale Sche(r)ts met Kamerkoor Canticum
20:00, Alblasserdam, Havenkerk. Op zaterdag 20 oktober voert Kamerkoor Canticum Amicorum een spannend programma uit. De Havenkerk van Alblasserdam is het decor voor Muzikale Sche(r)ts.
Tijdens het concert brengt het kamerkoor uit Hardinxveld-Giessendam onder leiding van dirigent Patrick van der Linden geestelijke en niet-geestelijke muziek ten gehore. De verstilde Lamentations van Tallis staan zo in een mooi contrast met Italian Salad van Genée. Een van de hoogtepunten zal het Deconstructing Johann zijn, een komisch stuk van Runswick over J.S. Bach. Canticum hoopt met Muzikale Sche(r)ts een veelzijdig programma te presenteren. In het voorprogramma staat het opleidingskoor Belle Magali van Ilona van Grondelle-de Kievit. Zij zingen onder meer muziek van John Rutter.
Het concert vindt plaats op zaterdag 20 oktober om 20.00 uur (voorprogramma) in de Havenkerk van Alblasserdam. Kaarten via www.canticumamicorum.nl.

Bingo in De Beemd
20:00, Oud-Alblas, dorpshuis De Beemd. De Bingocommissie Oud-Alblas houdt de eerste in een serie van zes bingoavonden. Er zijn prijzen te winnen; voor de laatste ronde is een grotere prijs beschikbaar. De entree is gratis. Later binnenlopen mag ook.

Martijn Kardol in het theater
20:15, Papendrecht, Theater De Willem. Martijn Kardol verzorgt op zaterdag 20 oktober vanaf 20.15 uur een optreden in Theater De Willem aan de Van der Palmstraat te Papendrecht.
Martijn was met zijn nieuwe programma Bang genomineerd voor de Neerlands Hoop 2018, zo goed is het. Martijn, vooral bekend van zijn maandagochtend columns op 3FM, is een geweldige verteller met heel veel humor, sterke timing en fijne zelfspot. Een briljante ouwehoer met een actueel thema. Hoe ga je om met de voortdurende aanslagdreiging? Hoe ben je zelf in zo'n crisis? Geestig en slim cabaret vol mooie liedjes en geraffineerde verhalen.
Entree bedraagt 17 euro (inclusief consumptie). Voor meer informatie en kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.

zondag 21 oktober

Open Deur Dienst
09:30, Nieuw-Lekkerland. In de hervormde gemeente Maranatha, Mattenbies 1 vindt een Open Deur Dienst plaats. Het thema is 'Bouwers gezocht'. Voorganger is dominee G.J. van Beek. Er is kinderoppas. Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.

Eén voor één dienst
12:59, Papendrecht, Elimkerk. In de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan 178 te Papendrecht wordt op zondag 21 oktober weer een één voor één dienst gehouden. Het onderwerp is 'Span u in voor uw redding'.
Anita Stigter spreekt over verantwoordelijk zijn, omkijken naar de ander, behulpzaam en Jezus zoeken, want Hij komt terug.

dinsdag 23 oktober

Huis van de Waard Lekkerland
13:30, Nieuw-Lekkerland, Pand 83, Planetenlaan 83. Inloop tot 16.30 uur voor een kopje koffie, praatje, spelletje of een andere activiteit.

Bibliotheek Papendrecht: Digitaal Inloopspreekuur
15:00, Papendrecht, Bibliotheek Papendrecht. Vanaf 7 mei is er elke maandag van 15.00 tot 17.00 uur een digitaal inloopspreekuur in Bibliotheek Papendrecht. Hier kan iedereen gratis binnenlopen met vragen over het gebruik van internet en digitale media. Wil je meer weten over het internet of heb je vragen over e-readers, tablets of digitale media? Heb je vragen over smartphones, de Bibliotheekapps of het cursusaanbod? Kom op maandag naar het digitaal inloopspreekuur in Bibliotheek Papendrecht. Vanaf 7 mei ben je elke maandag van 15.00 tot 17.00 uur welkom. Een deskundig begeleider is aanwezig om al je vragen te beantwoorden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Je kan zo binnenlopen!

woensdag 24 oktober

Koersbal en spelmiddag in De Strevenaer
9:45, Streefkerk, De Strevenaer. Koersbal voor senioren. Vanaf 14.00 uur is er een spelmiddag voor senioren.

Ichthus Inn
10:00, Alblasserdam, Ichthuskerk. Op woensdagochtend 24 oktober van 10.00 tot 12.00 uur wordt er in de Ichthuskerk in Alblasserdam weer een Ichthus Inn gehouden. Het thema 'Wat is er aan de hand' bewerkt de manier waarop we met God kunnen praten. De vaste gast 'De banaan' is er ook bij. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom.

Open Tafel
12:30, Nieuw-Lekkerland, Waellant. In 't Waellant aan de Ooievaar in Nieuw-Lekkerland wordt op woensdag 24 oktober weer een open tafel gehouden voor mensen van 55 jaar en ouder uit Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Organisatie is in handen van de L. en N. Smit's Stichting. Aanmelden kan tot maandag 22 oktober 10.00 uur. Voor aanmelden, vervoer naar 't Waellant en/of meer informatie: de balie van het Service- en Informatiepunt van de L. en N. Smit's Stichting, iedere werkdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Telefonisch te bereiken op 0184-689360.

donderdag 25 oktober

Huis van de Waard Lekkerland
13:30, Nieuw-Lekkerland, Pand 83, Planetenlaan 83. Inloop tot 16.30 uur voor een kopje koffie, praatje, spelletje of een andere activiteit.

vrijdag 26 oktober

The Story Tellers
20:15, Papendrecht, Theater De Willem. The Story Tellers verzorgen op vrijdag 26 oktober vanaf 20.15 uur een optreden in Theater De Willem aan de Van der Palmstraat te Papendrecht.
Het gaat op vrijdag 26 oktober om een nieuwe show van de makers van Motel Westcoast en Best Of Britain. In dit programma is er vooral aandacht voor singer-songwriters, muzikale grootheden als Bob Dylan, Elvis Costello, Neil Diamond, Simon & Garfunkel, Bonnie Raitt, joni Mitchell, Ed Sheeran en vele anderen. Zij schrijven liedjes die een verhaal vertellen, de de luisteraar meenemen op avontuur. Met Syb van der Ploeg, Maarten Peters, Dilana Smith, Hubert Heeringa en een live band. Heerlijke muziek met geweldige muzikanten.
Entree bedraagt 25 euro (inclusief consumptie). Voor meer informatie en kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.

dinsdag 30 oktober

Bibliotheek Papendrecht: Digitaal Inloopspreekuur
15:00, Papendrecht, Bibliotheek Papendrecht. Van 15.00 tot 17.00 uur is er een digitaal inloopspreekuur in de bibliotheek van Papendrecht. Hier kan iedereen gratis binnenlopen met vragen over het gebruik van internet en digitale media. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Je kan zo binnenlopen!

woensdag 31 oktober

Vrouwenochtend
09:00, Nieuw-Lekkerland, Maranathakerk. In de Maranathakerk aan de Mattenbies 1 in Nieuw-Lekkerland wordt op woensdag 31 oktober van 09.00 tot 11.15 uur een vrouwenochtend gehouden. Spreekster Madelon Meester zal het gaan hebben over het onderwerp 'Gods stem verstaan'. De muziek wordt verzorgd door Corine van Krimpen en Jantine de Zwart. Er is kinderoppas en ook is er kraam met fotokaarten. Ter bestrijding van de onkosten wordt er een collecte gehouden. Voor meer informatie: Patricia de Bie via 0184-685635.

Israëlavond

streefkerk • In de Koffiemolen aan de Hoge Tiendweg in Streefkerk wordt op vrijdag 9 november vanaf 19.30 uur een bijzondere Israëlavond gehouden. Thema is 'Israël zeventig jaar, een Godswonder'.

De avond wordt gehouden naar aanleiding van het feit dat in mei 1948 door de toenmalige premier Ben Gurion de huidige Staat Israël werd uitgeroepen. Op deze avond zal worden stilgestaan bij Gods leiding met Zijn volk, Zijn oogappel zoals dat met name in de profetieën in de bijbel wordt beschreven. Gastheer is Adri Schot uit Streefkerk, die de deelnemers in deze unieke lokatie zal ontvangen met koffie en gebak en later op deze feestelijke avond nog een drankje zal serveren. De presentatie is in handen van Gijs Zonnenberg uit Sliedrecht, die aan de hand van een prachtige powerpoint-presentatie bezoekers meeneemt naar dit bijzondere land en met name het Joodse volk. Het Jubeljaar wordt luister bijgezet door in het tweede deel van de avond het Hatikvah (volkslied) en andere feestelijk Hebreeuwse liederen te zingen. Een speciale avond voor 25 personen. Opgeven kan via koffieindemolen@gmail.com. Entree is 25 euro.

Popkoren Sing and Swing Festival

• Popkoor Papendrecht.

papendrecht • Popkoor Papendrecht organiseert op zondag 4 november haar tweede Popkoren Sing and Swing Festival Papendrecht.

In vergelijking met vorig jaar doen dit jaar ook het Popkoor Prestige Alblasserdam en Vocal Group Route Sixteen uit Dordrecht mee. Daarnaast treden Popkoor Schoonhoven en Popkoor Papendrecht op.

De middag begint om 14.30 uur in theater De Willem in Papendrecht en wordt geopend door wethouder mevrouw Corine Verver. Deze middag wordt gepresenteerd voor Robert Snel.

Popkoor Papendrecht staat bekend om de Engelse ballads en daarop geschreven regie voor de gehele formatie. Onder andere Africa van Toto, Just give me a reason van Pink en I am a Soul Man van de Blues Brothers zullen ten gehore worden gebracht. Tevens treedt de bekende Kaylee Hoekwater als soliste op.

De middag wordt om 17.00 uur afgesloten met het bekende nummer Ease On Down The Road.

De toegangskaarten á 10 euro kunnen worden verkregen bij de deelnemende koren en bij Electro World Van Eijl in het winkelcentrum Westpolder in Papendrecht. Ook zijn de kaarten op 4 november verkrijgbaar bij theater De Willem in Papendrecht.

Bij Popkoor Papendrecht is nog altijd ruimte voor meer zangers en zangeressen. In de maand november repeteert het koor op de woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur aan de Goudenregenstraat 15 te Papendrecht. Meer info bij Hans Ardon via pr.popkoorpapendrecht@gmail.com.

Foto: Bert Bons

herfstvakantie

Veel activiteiten bij De Stuif

papendrecht • Sportcentrum Papendrecht, Wasko en Jeugd&Jongerenwerk Papendrecht organiseren in de herfstvakantie weer een Stuif voor alle kids van zes tot twaalf in Papendrecht. Van 22 tot en met 25 oktober is het Sportcentrum weer the place to be met de Spring-in, Filmhuis, diverse Workshops, wateractiviteiten, Crea-tent en Wasko-Sport. Entree bedraagt 4 euro per dag per persoon of 12,50 euro voor een weekband. Deze weekband is alleen in de voorverkoop tot en met 18 oktober tussen 9.00 en 15.00 en 19.00 en 21.00 uur en vrijdag 19 oktober tussen 9.00 en 15.00 uur aan de kassa van het Sportcentrum. Wethouder Pieter Paans van onder andere jeugdzaken zal op maandag 22 oktober om 10.00 uur de Stuif officieel openen. Zie ook www.sportpapendrecht.nl.

Expositie Fotoclub Alblasserdam

alblasserdam • Fotoclub Alblasserdam houdt op vrijdag 26 oktober vanaf 10.00 uur zijn tweejaarlijkse expositie van fotowerk van een aantal leden. De tentoonstelling wordt gehouden op het centrale plein van het Makado winkelcentrum te bereiken via het Wiilgenplein of via de ingang aan het Nedersassen in Alblasserdam. De tentoonstelling is te bezoeken op vrijdag 26 oktober van 10.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 27 oktober van 09.00 tot 16.00 uur. Fotoclub Alblasserdam is opgericht in 1969 en heeft momenteel 24 leden die elke veertien dagen bij elkaar komen om met elkaar hun hobby te delen en door onderlinge tips meer plezier aan de fotografie te beleven. Daarnaast worden eens per maand excursies gemaakt naar fotografisch interessante plekken. De fotoclub is ook aangesloten bij de Fotobond (Nederlands Centrum vrijetijdsfotografie). Ook wordt regionaal en landelijk met andere fotoclubs samengewerkt en vinden er onderlinge uitwisselingen plaats met andere fotoclubs. Voor het komende 50-jarige jubileum volgend jaar worden diverse activiteiten voorbereid. Voor meer informatie: www.fcalblasserdam.nl.

Kerkdiensten zondag 21 oktober

ALBLASSERDAM - Baptisten Gem. 'De Hoeksteen' 09.30 uur Peter Hazenoot. Chr. Geref. Kerk 09.30 uur stud. A.J. Dorst, 16.00 uur ds. H. vd. Heuvel, themadienst. De Alblashof/De Waard 11.00 uur mw. J. van Bockel. DoorBrekers, in Landvast 10.30 uur samenkomst. Evang. Gem. 't Scheepke in Alblasserdam 09.00 uur J. Barten. Evang. Gem. Jozua Alblasserwaard 10.00 uur Gerrit Mes. Geref. Gem. Eben-Haezerkerk 09.30 en 16.30 uur ds. C. Sonnevelt. Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur ds. O.M. v.d. Tang. Geref. Kerk De Haven 09.30 uur ds. J. Bruijn. Geref. Kerk Vrijgem. De Levensbron 09.00 uur ds. D.C. Meijer, 16.30 uur ds. J.J. Meijer. Herst. Herv. Gem. Alblasserdam 09.30 en 18.00 uur ds. W.J. Teunissen. Herv. Elthetogem. Alblasserdam i.s.m. de Ver. van Vrijz. Herv. 10.00 uur ds. H. Radstake. Herv. Gem. I Grote Kerk 09.30 uur prop. G.J. Anker, 18.00 uur ds. R.W. van Mourik. Herv. Gem. III Ontmoetingskerk 09.30 uur ds. P. Barmentlo. Jehovah's Getuigen, Fazantstraat 20 10.00 uur Openbare lezing. 19.15 uur Bijbelstudie (dinsdag 23 oktober). Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur ds. R. Bakker.

KINDERDIJK - Herv. Gem. Kinderdijk 10.00 uur ds. J. van Dijk, 18.00 uur ds. W. van Vreeswijk. Herv. Gem. Rehoboth 10.00 uur ds. P. Vermaat, 18.00 uur ds. K. Groenendijk.

NIEUW-LEKKERLAND - Geref. Kerk 09.30 uur drs. P. van Genderen, 18.30 uur ds. J. de Bruijn. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 10.45 uur ds. D.C. Meijer, 16.30 uur dienst in Albl.. Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.00 uur ds. J. van Meggelen. Herv. Gem. Dorp 10.00 uur ds. M. Klaassen, 18.30 uur ds. E. Gouda. Herv. Gem. Maranatha 09.30 uur ds. G.J. van Beek. Vrije Baptisten Gem.(Maranathakerk, Mattenbies 1) 13.30 uur Gerrit Mes.

OUD-ALBLAS - Herv. Gem. 09.30 uur ds. W. van Weelden, 18.30 uur ds. J. Tadema.

PAPENDRECHT - Agape Pinkstergemeente, Papendrecht (Pr. Florisschool, Zuidkil 53) 10.30 uur br. Wicher Krabbe. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. S. Otten. Evang. Gem. De Schuilplaats (Schooldwarsstraat 50) 10.00 uur dienst. Geref. Kerk De Morgenster 10.00 uur ds. P. van Die, H.A.. Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht 09.30 uur kand. J.W. Bonenberg, 14.30 uur ds. L. Treur. Herv. Gem. Bethlehemkerk 10.00 uur ds. J.A.L. Duijster, H.A.. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. H.J. Stoutjesdijk, 17.00 uur ds. B.E. Weerd. Herv. Gem. Sionskerk 09.30 uur ds. H.L. Versluis, 17.00 uur ds. B.E. Weerd. Iglesia di Cristo 10.30 uur pastor Benjamin Coutinho. Joods Messiaanse Kehila 'Ashuv Eleicha' gebouw "het Scheepke", Rijnstraat 434 10.30 uur Rav. Jaäcov Noorland (zaterdag 20 oktober). Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. R.K. Parochie 11.30 uur Eucharistieviering, R. Winkelhuis, m.m.v. jongerenkoor Onderweg, 15.00 uur Eucharistieviering. Verg. van Gelovigen (Pr. Florisschool) 09.30 uur Eredienst. Vrije Baptisten Gem. Papendrecht (Poldermolen 7) 10.00 uur dhr. J.H. de Jong.

STREEFKERK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J.A.H. Jongkind, 18.30 uur ds. T. van Bruggen.

Medische diensten: zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018

HUISARTSEN; Alblasserdam: 078-2020020.

Graafstroom: drs. M. den Breejen, Burg. Dekkingstraat 3 Bleskensgraaf, tel. 0184-691453. Spreekuurbezoek uitsluitend voor spoedeisende hulp tussen 12.00 en 12.30 uur. Gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken tussen 11.30 en 12.00 uur.

Waarneemgroep "Alblasserwaard-West-Noord-West" Huisartsen Streefkerk – Nieuw-Lekkerland – Kinderdijk: 078-6542600. Alleen voor nood- of spoedgevallen, ongevallen 112. Inlichtingen over de dienstdoende apotheek, tel. 0184-415546.

Muzikale Sche(r)ts met Canticum

Op zaterdag 20 oktober vanaf 20.00 uur voert Kamerkoor Canticum Amicorum een spannend programma uit. De Havenkerk van Alblasserdam is het decor voor Muzikale Sche(r)ts. Tijdens het concert brengt het kamerkoor uit Hardinxveld-Giessendam onder leiding van dirigent Patrick van der Linden geestelijke en niet-geestelijke muziek ten gehore. Kaarten via www.canticumamicorum.nl.

Herfstconcert OKK in de Vijf Lelies

Muziekvereniging Oefening Kweekt Kunst verzorgt op zaterdag 3 november een concert in De Vijf Lelies in Streefkerk. De muziekcommissie heeft een prachtig en gevarieerd programma samengesteld. Het word een avondvullend muzikale avond met muziek voor ieder wat wils. Ook zullen de jeugdleden van zich laten horen. De aanvang is om 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. De toegang is gratis.

Popkoren Sing and Swing Festival

Popkoor Papendrecht organiseert op zondag 4 november vanaf 14.30 uur haar tweede Popkoren Sing and Swing Festival Papendrecht. In vergelijking met vorig jaar doen dit jaar ook het Popkoor Prestige Alblasserdam en Vocal Group Route Sixteen uit Dordrecht mee. Daarnaast treden Popkoor Schoonhoven en Popkoor Papendrecht op. De middag begint om 14.30 uur in theater De Willem in Papendrecht.

Excelsior Papendrecht heeft zaterdag jubilaris Ilse van Tilburg (25 jaar lid) in het zonnetje gezet.

Bijeenkomst PCOB Papendrecht

In de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan 178 in Papendrecht wordt op donderdag 18 oktober vanaf 14.00 uur weer een PCOB-middag gehouden.

De heer Batist uit Scheveningen verzorgt dan een lezing met als titel 'Maarten Luther, wat heeft hij ons te zeggen?'. Ook introducés zijn zoals altijd weer welkom.

Purper treedt op in De Willem

Foto: Robin Kamphuis

Theatergroep Purper, de grand old dame van het cabaret, verzorgt op vrijdag 19 oktober vanaf 20.15 uur een optreden in Papendrecht. Voor meer informatie: www.theaterdewillem.nl.

Martijn Kardol in het theater

Foto: Saskia Kerkhoff

Martijn Kardol verzorgt op zaterdag 20 oktober vanaf 20.15 uur een optreden in Theater De Willem aan de Van der Palmstraat te Papendrecht. Meer info: www.theaterdewillem.nl.

Edward de Groot: strijdlust als basis

'Een periodetitel zou haalbaar moeten zijn voor Nieuw-Lekkerland'

• Edward de Groot. Foto: Richard van Hoek

nieuw-lekkerland • Oké, op je 33e duren de pijntjes wat langer na een training of wedstrijd en werkt kunstgras ook niet echt mee in je streven tot optimale fitheid. Maar toch: Edward de Groot heeft het nog altijd prima naar zijn zin tussen de palen bij vv Nieuw-Lekkerland.

"Het plezier met de jongens, de wedstrijdspanning, de serieuze gesprekken en het slappe gelul in de kleedkamer; het zijn allemaal dingen die ik niet graag zou willen missen", glimlacht de goalie. Voeg daarbij de prima competitiestart van de groenwitten en het moge duidelijk zijn dat De Groot de gedachten aan het eind van zijn sportieve loopbaan nog even voor zich uit schuift. "Ik heb inmiddels wél een leeftijd waarop je per seizoen kijkt of je door gaat", zegt hij. "Natuurlijk spelen de resultaten en de sfeer daar een rol in. Als ik er geen lol meer aan beleef dan is het op een gegeven moment wel klaar. En er kan een situatie ontstaan waarin je meer tijd wilt investeren om naar je sportende kinderen te kijken. Bij mijn dochter Fayen is daar nog geen sprake van - ze is pas twee- maar mijn zesjarige zoon Noël is al wél actief. Ik vind het prachtig om op zaterdagochtend bij hem langs de lijn te staan."

Zijn eigen keepersloopbaan begon ooit in de jeugd van De Zwerver. Op de leeftijd va A-junior zocht Edward de Groot vervolgens zijn geluk bij ASWH. Hij was er bij toen het eerste elftal onder leiding van trainer Jack van den Berg kampioen van Nederland werd, maar keepte vooral in het tweede team van de club uit Hendrik-Ido-Ambacht. Daarna vertrok hij naar VVGZ, waar hij twee seizoenen het doel verdedigde. "En toen kwam Nieuw-Lekkerland. "Ik maakte daar mijn debuut onder de toenmalige hoofdtrainer Ton Rekelhof", vertelt hij. "In de loop der jaren maakte ik verschillende trainers mee, onder wie Theo den Boon, Johan van Bijsterveld, Marco van Rijn, Jan Verveer en Ronald Hulsbosch. En nu staat Maarten van Gastelen aan het roer. Een rustige coach aan wie je kunt zien dat ie op een goed niveau gevoetbald heeft. Bevalt me prima zo, hoewel ik als doelman natuurlijk vooral te maken heb met de keeperstrainers Daam Vuurens en Frank Bakker. Een doelverdediger krijgt in principe minder aandacht van de hoofdtrainer. Logisch, omdat je aan hem minder tactische eisen stelt. Je moet een bal tegenhouden en helpen je verdediging te organiseren. Ik hoef niemand te dekken en instructies over wanneer ik diep moet gaan zijn ook vrij nutteloos, ha ha. Dat is iets voor de veldspelers.

Het woord 'kunstgras' viel al tijdens het interview. Hoewel Edward de Groot er de voordelen van inziet voor zijn club - er kan altijd op getraind worden en het heeft relatief weinig onderhoud nodig- denkt hij met weemoed terug aan het echte gras op het 'oude' sportpark van Nieuw-Lekkerland. "Daar konden we het spelletje op spelen dat ons gevreesd maakte door veel tegenstanders", zegt hij met pretlichtjes in zijn ogen. "Het eerste fluitsignaal klonk en we klapten er meteen bovenop, gesteund door onze fanatieke supporters aan de korte zijde achter de sporthal. dat waren mooie tijden op een terrein dat een Engelse sfeer uitademde. Natuurlijk, ook op het prachtige, nieuwe complex voelen we ons gesteund door de fans, maar het is tóch net even anders dan toen. Destijds stonden ze dicht op het veld, nu op de tribune. Wat ondanks de moderniteiten nooit veranderd is, is de typisch Lekkerlandse vechtlust. In sommige seizoenen verdween die soms wat meer onder de oppervlakte, maar dit seizoen is ie terug, constateert Edward de Groot. "We hebben het in de wedstrijden tegen Montfoort en Geinoord laten zien. In beide duels kwamen we op achterstand om uiteindelijk met de volle winst van het veld te stappen. Dat duidt op karakter. Het besef dat we het met z'n alleen moeten doen lijkt voldoende aanwezig binnen de spelersgroep. In dat geval zijn we lastig te verslaan en kon het wel eens een heel leuk jaar worden. Een periodetitel zou haalbaar moeten zijn. Met strijdlust als basis!"

Jan Timmer

De Zwerver houdt het zakelijk in streekderby

De Alblas-De Zwerver Foto: Richard van Hoek

oud-alblas • De Zwerver heeft in de uitwedstrijd tegen De Alblas een einde gemaakt aan een, vanuit Kinderdijks perspectief bekeken, reeks van zeperds en pijnlijke nederlagen op het veld van de streekgenoot. De ploeg van trainer Edward Knook won met 0-2. Beide goals weden gescoord door Redouane El Akchaoui.

"Een zakelijke overwinning", vond Knook, die De Zwerver compact liet spelen en daar de vruchten van plukte. Voor het publiek viel er niet al teveel te genieten op sportpark Souburgh. Nadat De Zwerver op voorsprong was gekomen lukte het De Alblas niet om zelf ook kansen te creëren. In het eerste kwartier na de pauze was de thuisploeg beter op dreef, maar slaagde men er niet in de gelijkmaker te produceren uit respectievelijk een scrimmage én een 100 procent kans van Mike Jongeneel. Toen vervolgens El Akchaoui zijn tweede treffer tegen de touwen liet ploffen - een prachtig afstandsschot- was het over en uit voor trainer John den Dunnen en zijn mannen.

Lekkerland trekt droomstart door

nieuw-lekkerland • Vier gespeeld, tien punten! Het kán niet op voor Nieuw-Lekkerland, dat zaterdag WNC met 4-1 versloeg en aan kop gaat in 1C. "Een droomstart", glunderde trainer Maarten van Gastelen na afloop van het duel waarin middenvelder Thom Versluis de absolute uitblinker was. "WNC is echt een goede tegenstander die dit seizoen nog flink wat punten gaat pakken, maar wij speelden zelf ook uitstekend. Met de 1-0 van Thom Versluis, een vrije trap van 25 meter, als hoogtepunt. Na rust zorgden Lennert de Vries - hij viel in voor de geblesseerde Jeroen Wolf- en Issa Gitenge (2x) voor de overige Lekkerlandse goals, waarna WNC nog scoorde.

Streefkerk knokt zich in kopgroep

gorinchem • Streefkerk blijft maar winnen! Zaterdag pakten de mannen van trainer Raymond Sponselee een 2-3 overwinning op Unitas. Daarmee hebben de Strevelanders zich in de kopgroep van de derde klasse C weten te knokken, een luxe waarop men voorafgaand aan deze competitie nauwelijks durfde te hopen. Andy van Vugt, Olaf Wols en Robert van Herk drukten de suprematie uit in een 0-3 tussenstand. Vervolgens vocht Unitas zich nog terug tot 2-3. "Die laatste treffer viel kort voor tijd en zorgde er nog even voor dat we moesten billenknijpen", glimlachte Sponselee. "Gelukkig liep het goed af. Da's lekker met het oog op november, want dan treffen we kort achter elkaar SVW, Arkel en Schelluinen. Je kunt de punten alvast maar binnen hebben!"

Schoonewil woest op scheidsrechter

alblasserdam • "Ik ben niet zo iemand die regelmatig scheidsrechters bekritiseert maar tegen Ameide hadden we te maken met een clown", toonde Alblasserdam-trainer Dennis Schoonewil zijn onvrede met de arbitrale leiding. "Die man floot eigenlijk voortdurend in ons nadeel en trok zeven keer geel en één keer rood (voor Jaimie Bravenboer, red.) Het duel eindigde in 1-1, door een late tegentreffer. Murat Elibol scoorde de openingstreffer (75e min.).

Mat Drechtstreek wordt weggespeeld

wijk en aalburg • Miguel Munoz had het al na ;één minuut in de smiezen: 'zijn' Drechtstreek zou een uiterst moeilijke zaterdagmiddag tegemoet zien uit bij Wilhelmina'26. Het oefenmeesterlijke gevoel bleek juist. Nauwelijks anderhalf uur later stapten elf makke Papendrechtse schapen van het veld met een 6-0 nederlaag. Geknipt en geschoren door een tegenstander die op voetballend gebied en qua mentaliteit zijn suprematie toonde. "Zij hadden er geloof in, wij niet", vatte Munoz kort samen. Bij rust was het duel al volledig beslist: 4-0. Na rust hield Drechtstreek de schade beperkt tot twee extra tegengoals.

Papendrecht komt maar niet op gang

papendrecht • Hoewel NOAD niet bepaald overloopt van kwaliteit slaagde Papendrecht er ondanks een surplus aan balbezit geen moment in om te overtuigen. Het duel eindigde in 1-1. De gasten kwamen in de 14e minuut op voorsprong door Remy Schouwenaar. Djerrel Saffignani maakte in de 52e minuut gelijk. Wie hoopte dat Papendrecht daarna zou doordrukken, kwam bedrogen uit. Het vuur ontbrak en kansen bleven uit.

Smash'66 dames 1 pakt weer punten

• Een blok van Smash.

alblasserdam • De volleybaldames van Smash'66 uit Alblasserdam hebben in het afgelopen weekend een zwaarbevochten maar verdiende 1-3 overwinning geboekt op AVVA uit Ameide.

Door de afwezigheid van Else-Mieke Korporaal en Eva Wessels, die beiden op vakantie zijn, telde de equipe van de Alblasserdamse volleybalvereniging afgelopen zaterdag maar zeven dames. De ploeg had daardoor voortdurend maar één wisselspeler ter beschikking.

Fanatieke start

Dat hinderde de Alblasserdamse dames niet om goed van start te gaan. De eerste set werd direct fanatiek gestart. De passing liet bij vlagen te wensen over, maar ondanks de slordigheden wist Smash'66 de eerste set met een 25-21 eindstand naar zich toe te trekken.

Na wat tips van coach Brouwer werd de tweede set gestart met dezelfde basis. Smash'66 liet in het begin van de set verzorgd spel zien.

Afwisselend spel

Het aanvallend afwisselende spel deed de Ameidense ploeg wankelen en zo wisten de Alblasserdamse dames een voorsprong te pakken van maar liefst 5 punten. De volleybaldames van AVVA lieten zich echter niet snel van haar stuk brengen. Met één geslaagde servicebeurt, waarop de Alblasserdamse dames het antwoord schuldig moesten blijven, wisten ze de stand weer gelijk te brengen. Daarmee was de spanning in de tweede set weer volledig terug.

Langste adem

Het slot van de set liet een nek-aan-nek-race zien tussen de beide teams, maar uiteindelijk bleek Smash'66 over de langste adem te beschikken. Ook de tweede set werd hierdoor een prooi voor de Alblasserdamse dames. Het werd 25-23.

In de derde set keek Smash al snel aan tegen een achterstand van 6 punten. De passing was slordig en aanvallend werd fout op fout gemaakt. Na een time-out wist Smash'66 zich te herpakken. De gehele set ging het gelijk op maar wederom werd de set gewonnen, ditmaal met 28-26.

Slordig spel

De vierde set leek een kopie van de derde te worden. Slordig spel en verzorgd volleybal wisselden elkaar af. De gehele set ging gelijk op. Uiteindelijk pakte Ameide, welverdiend, de vierde set. Hoewel Smash'66 dames 1 de tweede overwinning op rij pakt, is er nog ruimte voor verbetering. De volgende wedstrijden speelt Smash'66 op vrijdag 19 oktober thuis in de Blokweer tegen Phoenix Dames 1 en op 20 oktober tegen Hou stand voor het bekertoernooi in Oud-Beijerland.

Het tweede damesteam van Smash verloor met 3-2 van koploper SNA uit Bleskensgraaf.

Heren DES '72 herfstkampioen

papendrecht • De heren van DES '72 zijn afgelopen weekend door een 31-29 overwinning op concurrent WHC uit Den Haag als eerste geëindigd aan het eind van de eerste helft van het veldseizoen.

Het was een pittige gelijk opgaande wedstrijd, die door de heren van DES '72 pas aan het einde van de tweede helft werd veilig gesteld.

Hierdoor staan zij 1 punt los van WHC en kunnen zij met een gerust hart gaan beginnen aan de zaalcompetitie, die start voor DES '72 in het weekeinde van 27 en 28 oktober aanstaande. De tweede helft van de veldcompetitie start volgend jaar april.

De heren junioren behaalden een degelijke overwinning in de streekderby tegen Saturnus '72 uit Ridderkerk. Zij wonnen na een ruststand van 10-09 met 29-21. Daardoor stijgen zij naar de tweede plaats met 10 punten uit 7 wedstrijden,achter Ventura/Twist met 12 punten uit 7 wedstrijden.

Allemaal gewonnen

De wedstrijden op zaterdag werden ook allen gewonnen door de DES '72 teams. De E1 won in een hele spannende wedstrijd met 10-09 van Snelwiek uit Rotterdam, waardoor zij nog steeds zicht hebben op het kampioenschap op het veld.

De D1 had het iets gemakkelijker tegen Snelwieken won uiteindelijk met 14-08. De dames C wonnen na drie verliespartijen ook weer eens. Zij rolden hun tegenstander Twist uit Vlaardingen op met 18-13, waardoor zij weer stijgen naar de 3e plaats achter Conventus uit Zwijndrecht en Savosa uit Barendrecht.

Helaas verloren de dames hun midweeks wedstrijd tegen de nummer 2 Schipluiden met 19-15.

Karateka's Wairando op het podium

• De deelnemers aan het toernooi.

alblasserdam • Acht deelnemers van Karate Instituut Wairando (gevestigd in Alblasserdam, Dordrecht, Hoogvliet, Schiedam en Zwijndrecht) hebben zaterdag 13 oktober met veel succes meegedaan aan het open karatetoernooi, zowel kata als kumite, in Oost-Souburg. De acht deelnemers van Karate Instituut Wairando (Keyano Veldhuis (8), Mila Pieplenbosch (9), Jimmy Hegger (10), Jay Stigter (11), Thijs Lengkeek (12), Stephanie van Halen (12), Fatima Catarino Castro (13) en Tim van Kempen (18)) hadden zich allen ingeschreven op het onderdeel kumite (vrijvechten). In de categorie 10 en 11-jarigen kaapte Jimmy voor veel deelnemers het zilver weg. Mila, Jay, Thijs en Tim pakten allen het goud. Mila (9 tot 11-jarigen) die de kleinste van alle deelneemsters in haar poule bleek te zijn wist, door snel spel, gerichte stoten en trappen het goud te pakken en was daarmee alle tegenstandsters, die een kop groter waren dan zij, van de hoogste plaats van het podium af te houden. Jay zat ook in een lastige en sterke poule. Door tactisch inzicht en snelheid wist Jay met een minimum verschil toch het goud te halen.

Thijs, die zelf nog niet zolang aan karate doet, maar wel de wekelijkse wedstrijdtrainingen volgt bij Wairando, behaalde ook goud. Als laatste van de deelnemers behaalde Tim ook het goud binnen. In zijn poule ging het er hard aan toe, een aantal malen werd hij volledig in de hoek gedreven en moest toen zichzelf uit de hoek vechten. Dat dit hem goed af ging bleek wel aan het eind van de wedstrijden toen duidelijk was dat hij het goud had binnengehaald.

Op de foto staan v.l.n.r.: Jay, Tim, Wim (coach), Jimmy, Stephanie, Fatima, Keyano, Mila en Thijs.

Gelijkspel voor CKC Kinderdijk tegen RWA

Gelijkspel voor CKC Kinderdijk tegen RWA

ALBLASSERDAM • Met bij vlagen slordig spel heeft CKC Kinderdijk zaterdag na een spannende wedstrijd gelijkgespeeld tegen RWA uit Rhoon.

Onder leiding van scheidsrechter Watermulder zag het publiek dat RWA het eerste punt scoorde; binnen een minuut. Maar een minuut later lagen er ook al twee in de korf voor Kinderdijk. Vanachter de korf door Max en een moeilijke bal vanonder de korf door Lisanne. 2-1.

Na 8 minuten spelen was er door beide ploegen al een paar keer gescoord en werd er door Koen na een mooie aanval van afstand 4-5 gemaakt. Kinderdijk liep daarna achter de feiten aan en mede door de goede rebounds van RWA kwamen ze een kwartier voor tijd op een achterstand van 4 punten, 6-10.

Na een verbale aanvaring van Lotte en een heer van RWA werd er door de scheidsrechter aan beide spelers een gele kaart uitgedeeld. Ondanks dat er door RWA anderhalve minuut voor tijd een strafworp werd gemist gingen zij met een voorsprong van 9-13 de rust in.

Direct na rust vloog Kinderdijk uit de startblokken en na 4 minuten spelen scoorde Jelle de aansluittreffer: 12-13. Twintig minuten voor tijd werd er gewisseld en kwam Marjolein in het veld. Iedereen langs de kant kon zien dat Kinderdijk veel sterker was dan in de eerste helft en dat was ook te zien aan de stand. Na een prachtige aanval met diverse kansen scoorde Jelle 14 minuten voor tijd de gelijkmaker. 15-15.

Zeven minuten voor het eindsignaal kreeg Simone de smaak te pakken en scoorde in totaal nog 3 keer, wat de stand op 20-20 bracht. 20 seconden voor tijd kreeg RWA hun zevende strafworp die gelukkig voor Kinderdijk gemist werd, waardoor de eindstand op 20-20 bleef steken.

Scores:
Max Donkervoort en Simone Hoek 4x, Jelle Lunenborg 3x, Lotte van de Lustgraaf, Arjan Schook, en Lisanne de Jonge 2x, Martijn Kreuk, Laura Verveer en Koen Golverdingen 1x.

De eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 20 oktober in Zwijndrecht tegen Alblatros. Deze wedstrijd begint om 16:00 uur.

Reünie van 65-jarig CKC Kinderdijk

Foto: Bert Bons

alblasserdam • CKC Kinderdijk bestaat 65 jaar en heeft onlangs een prachtige nieuwe accommodatie geopend. Alle reden voor een feestje. Daarom organiseert de vereniging op zaterdag 17 november 2018 een reünie.

Alle (oud-)leden en (oud-)vrijwilligers worden van harte uitgenodigd voor een reünie bij CKC Kinderdijk op zaterdag 17 november in de nieuwe Molenzichthal. Aanvang is om 15.00 uur. Om 17.00 uur zal de eerste zaalwedstrijd van Kinderdijk 1 in de nieuwe Molenzichthal plaatsvinden. Er is in deze uren alle gelegenheid elkaar te ontmoeten, herinneringen op te halen en bij te praten.

Afgelopen weken heeft de reünie-commissie geprobeerd zoveel mogelijk (gegevens van) oud-leden van CKC Kinderdijk te achterhalen. Er zijn veel namen voorbij gekomen en gegevens verzameld via allerlei wegen. Afgelopen week zijn de uitnodigingen verspreid. Toch zullen er nog mensen zijn die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, maar wel lid zijn geweest van of veel hebben betekend voor CKC Kinderdijk. Er zijn namelijk ook vrijwilligers (geweest) bij CKC Kinderdijk, die geen lid zijn of waren, maar die wel een binding met de vereniging hebben. Ook zij zijn welkom.

Aanmelden kan tot 1 november via reunie@ckc-kinderdijk.nl (graag vermelden met hoeveel personen).

Open avond Badmintonclub Alblasserdam

Open avond Badmintonclub Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Badmintonvereniging Alblasserdam (BCA) houdt op donderdag 18 oktober een open avond in Sportcentrum Blokweer (Sportlaan 3 in Alblasserdam) voor kinderen en volwassenen die willen kennismaken met de badmintonsport en met BCA.

Het doel van deze avond is om geïnteresseerden mee te laten spelen met de leden van Badmintonclub Alblasserdam. Oud- leden zijn uiteraard ook van harte welkom.

Voor de jeugd is de open avond van 18.00 tot 19.30 uur en voor de volwassenen vanaf 20.30 uur. Na afloop is er iets te drinken voor de deelnemers in de horecaruimte van het sportcentrum.

Badmintonclub Alblasserdam kan deze open avond organiseren door giften van Stichting Fondsenwerving Alblasserdam (Sfea) en de AA de Haan Stichting.

Zilver voor Isa van Swieten

papendrecht • Isa van Swieten uit Papendrecht heeft zaterdag 13 oktober op de Dordtse Sportboulevard zilver gewonnen tijdens het Gewestelijk Kampioenschap kunstrijden Zuid-Holland.

In de categorie Junioren had Isa (15) een moeilijk begin met twee vallen 's morgens in haar korte kür. Maar ze wist de rest goed af te maken, waardoor de score positief uitpakte. In de lange kür heeft ze zichzelf omhoog gevochten met een prachtige dubbel Axel en veel andere technische elementen met hoge scores. Ze is haar eerste jaar in de categorie Junioren goed begonnen en wist met haar puntentotaal op de tweede plaats te eindigen op het Gewestelijk Kampioen Zuid-Holland.

Gelijkspel voor CKC tegen RWA

alblasserdam • Met bij vlagen slordig spel heeft CKC Kinderdijk zaterdag na een spannende wedstrijd thuis gelijkgespeeld tegen RWA uit Rhoon.
In de eerste helft was RWA de bovenliggende partij; ruststand was 9-13 voor de gasten. Direct na rust vloog Kinderdijk uit de startblokken en na 4 minuten spelen scoorde Jelle de aansluittreffer: 12-13. Twintig minuten voor tijd werd er gewisseld en kwam Marjolein in het veld. Iedereen langs de kant kon zien dat Kinderdijk veel sterker was dan in de eerste helft en dat was ook te zien aan de stand. Na een prachtige aanval met diverse kansen scoorde Jelle 14 minuten voor tijd de gelijkmaker. 15-15.
Zeven minuten voor het eindsignaal kreeg Simone de smaak te pakken en scoorde in totaal nog 3 keer, wat de stand op 20-20 bracht. Twintig seconden voor tijd kreeg RWA hun zevende strafworp die gelukkig voor Kinderdijk gemist werd, waardoor de eindstand op 20-20 bleef steken.

Minioren Wiekslag boeken progressie

alblasserdam • De minioren van Wiekslag kwamen zaterdag in actie tijdens de eerste ronde van de minioren swimkick en lieten gelijk zien dat ze flinke progressie hebben geboekt.

Ivo Bot won goed op de 100 wissel en 100 vrij. Op de 100 vrij zwom hij met 1.24.21 een pr van 5 seconden. Jasmijn Schoonen zwom de 100 rug in 1.40.13. Goed voor goud en een pr van ruim 6 seconden. Ook de 100 vrij ging in 1.32.94, bijna 6 seconden sneller dan haar oude tijd en ook nu kreeg ze goud omgehangen. Yuni Huizer zwom naar een zilveren plak op de 100 rug in 1.33.15 en een pr van ruim 5 seconden. De 200 wissel leverde door een pr van 3 seconden brons op. Julia Sterk zwom naar een zilveren medaille op de 100 rug in 1.46.77 en dat was bijna 5 seconden sneller dan voorheen. Op de 100 vrij won Julia brons.

Open avond badmintonclub

alblasserdam• Badmintonvereniging Alblasserdam (BCA) houdt op donderdag 18 oktober een open avond in Sportcentrum Blokweer (Sportlaan 3 in Alblasserdam) voor kinderen en volwassenen die willen kennismaken met de badmintonsport en met BCA. Het doel van deze avond is om geïnteresseerden mee te laten spelen met de leden van Badmintonclub Alblasserdam. Oud- leden zijn uiteraard ook van harte welkom. Voor de jeugd is de open avond van 18.00 tot 19.30 uur en voor de volwassenen vanaf 20.30 uur. Na afloop is er iets te drinken voor de deelnemers in de horecaruimte van het sportcentrum.

Zilver voor kunstrijdster Isa van Swieten

kunstrijdster Isa van Swieten Piet van Es

Zilver voor kunstrijdster Isa van Swieten

DORDRECHT/PAPENDRECHT • Isa van Swieten uit Papendrecht heeft zaterdag 13 oktober op de Dordtse Sportboulevard zilver gewonnen tijdens het Gewestelijk Kampioenschap kunstrijden Zuid-Holland.

In de categorie Junioren had Isa (15) een moeilijk begin met twee vallen 's morgens in haar korte kür. Maar ze wist de rest goed af te maken, waardoor de score positief uitpakte. In de lange kür heeft ze zichzelf omhoog gevochten met een prachtige dubbel Axel en veel andere technische elementen met hoge scores.

Ze is haar eerste jaar in de categorie Junioren goed begonnen en wist met haar puntentotaal op de tweede plaats te eindigen op het Gewestelijk Kampioen Zuid-Holland.

Isa werd gecoacht door Nicole Goossens en Marieke Ter-Kruithof van Kunstrijvereniging de Drechtsteden.

Nederlaag gehavend Klipperstars

nieuw-lekkerland • Een gehavend Klipperstars U20, vier spelers ontbraken wegens blessures, was niet opgewassen tegen koploper Almonte.
Het werd 107-78 in Eindhoven. Topscorer aan de kant van de Nieuw-Lekkerlandse basketballers was Timon Huisman met 23 punten (en 9 rebounds).

Nederlaag gehavend Klipperstars

Nederlaag gehavend Klipperstars

nieuw-lekkerland • Een gehavend Klipperstars U20, vier spelers ontbraken wegens blessures, was niet opgewassen tegen koploper Almonte.

Het werd 107-78 in Eindhoven. Topscorer aan de kant van de Nieuw-Lekkerlandse basketballers was Timon Huisman met 23 punten (en 9 rebounds).