HK Klaroen

13 september 2017

HK Klaroen 13 september 2017


Woonwijk op Mercon Kloos-terrein

Een van de grootste loodsen op het Mercon Kloos-terrein. Foto: Bert Bons

alblasserdam • Projectontwikkelaar Whoonapart uit Rotterdam gaat het Mercon Kloos-terrein omvormen tot een grote woonwijk. Na jarenlange radiostilte wordt er binnenkort een plan gepresenteerd.

Projectontwikkelaar Whoonapart wil gebiedsontwikkeling op de voormalige scheepswerf realiseren 'met oog voor omgeving en cultuurhistorie'. Oftewel; delen van het terrein blijven min of meer behouden en worden geïntegreerd in de nieuwbouw die daar zal gaan plaatsvinden. Decennialang vonden er bedrijfsactiviteiten plaats op dit terrein, vooral op het gebied van scheepsbouw en staalverwerking, maar daaraan komt binnenkort een definitief einde. Omwonenden zijn hierover vorige week geïnformeerd middels een brief.

"Het is een heel mooie locatie", vertelt directeur Jaco Poldervaart van Whoonapart. "Gelegen tussen de molens van Kinderdijk en de rivier De Noord."

"We willen een gebied ontwikkelen waar plezierig en duurzaam gewoond en gewerkt wordt en waar plaats is voor recreatie. Dit willen we doen met oog voor de kernwaarden van de gemeente Alblasserdam met toegankelijke oevers, een veilige fietsroute en met veel groen en relatie met water", vervolgt Poldervaart.

Voordat er een definitief ontwerp is en gebouwd kan worden, vindt er nog de nodige afstemming met alle betrokkenen plaats. Lees het complete verhaal op pagina 3 van de krant van deze week.

Geweldig Wereldfeest in het Vijverpark in Papendrecht

Foto: Richard van Hoek

papendrecht • Het had bijna niet mooier gepland kunnen worden; vlak nadat de hevige regenbuien zaterdag overgetrokken waren, startte het Wereldfeest in het Vijverpark in Papendrecht.

Het feest werd gevierd omdat er in Papendrecht maar liefst 74 nationaliteiten met elkaar samen leven. Voor het kleurrijke en muzikaal zeer gevarieerde feest brachten vrijwilligers uit diverse landen lekkere hapjes mee, die zij voor slechts enkele euro's te koop aanboden. Cultuurcentrum ToBe zorgde voor een podium vol wereldmuziek en dansstijlen. Organisatie was in handen van de gemeente Papendrecht, in samenwerking met een grote groep vrijwilligers.

Start project Kansrijk Alblasserdam

Peter Verheij.

alblasserdam • Wethouder Peter Verheij heeft woensdagochtend 13 september het startsein gegeven voor de lessen van de eerste groep leerlingen die naar school gaat in het kader van het project Kansrijk Alblasserdam. De gemeente Alblasserdam betaalt voor deze leerlingen het lesgeld en het boekengeld

De elf leerlingen gaan beginnen in de Entree-klas van ROC Da Vinci college, een eenjarige opleiding op MBO1-niveau. Zij gaan één dag per week naar school en lopen twee dagen stage. Met een diploma van de Entree-klas op zak kunnen zij een opleiding op MBO2-niveau gaan volgen of op zoek gaan naar werk, bijvoorbeeld in de bouw, waar een flink tekort aan vakmensen is. Kansrijk Alblasserdam is bedoeld voor inwoners van Alblasserdam die kun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten.

Anderhalf jaar cel
voor ontucht

Mercon Kloos krijgt woonbestemming

Een van de grootste loodsen op het Mercon Kloos-terrein. Foto: Bert Bons

alblasserdam • Na jarenlange radiostilte wordt er binnenkort een plan gepresenteerd voor woningbouw op het Mercon Kloos-terrein in Alblasserdam.

Het terrein krijgt binnenkort een nieuwe eigenaar: Projectontwikkelaar Whoonapart. Dit bedrijf wil gebiedsontwikkeling op de voormalige scheepswerf realiseren 'met oog voor omgeving en cultuurhistorie'. Oftewel; delen van het terrein blijven min of meer behouden en worden geïntegreerd in de nieuwbouw die daar zal gaan plaatsvinden.

Decennialang vonden er bedrijfsactiviteiten plaats op dit terrein, vooral op het gebied van scheepsbouw en staalverwerking, maar daaraan komt binnenkort een definitief einde. Projectontwikkelaar Whoonapart heeft een hoog ambitieniveau bij de ontwikkeling van bedrijfsterrein naar een woon-, werk- en recreatiegebied. Omwonenden zijn hierover vorige week geïnformeerd middels een brief.

"Het is een heel mooie locatie", vertelt directeur Jaco Poldervaart van Whoonapart. "Gelegen tussen de molens van Kinderdijk en de rivier De Noord."

"We willen een gebied ontwikkelen waar plezierig en duurzaam gewoond en gewerkt wordt en waar plaats is voor recreatie. Dit willen we doen met oog voor de kernwaarden van de gemeente Alblasserdam met toegankelijke oevers, een veilige fietsroute en met veel groen en relatie met water", vervolgt Poldervaart.

Waarschijnlijk zal het grote, centrale gebouw op het terrein blijven bestaan. Tenminste, de contouren ervan. "De gevel kunnen we niet behouden, wel het casco", weet Poldervaart. In de immense loods kunnen bijvoorbeeld commerciële ruimte gerealiseerd worden.

"Het gebied gaat terug gegeven worden aan Alblasserdam", voegt projectonwikkelaar Poldervaart toe. De eerste schetsverkenning geeft een invulling van patiowoningen, appartementen, zorgappartementen, gebouwde parkeervoorzieningen, een klein designhotel, commerciële ruimten met invulling van cultuurhistorie, openbare voorzieningen zoals watertaxi en vrije kavels. Er zullen ongeveer 200 à 240 woningen komen.

Voordat er een definitief ontwerp is en gebouwd kan worden, vindt er nog de nodige afstemming met alle betrokkenen plaats. Whoonapart en de gemeente Alblasserdam wil de ontwikkeling van het gebied samen doen met inwoners. In de komende periode gaat Whoonapart dan ook in gesprek met onder andere inwoners. Op 26 september vindt daarvoor een eerste inloopavond plaats. De gemeente Alblasserdam speelt een faciliterende rol in dit proces. Vervolgens wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. Deze wordt in de laatste periode van dit jaar uitgewerkt in een definitief ontwerp. Dit alles kan dan begin volgend jaar leiden tot een stedenbouwkundig plan en de start van een bestemmingplan procedure, die ongeveer een jaar kan duren.

Extra hulp bij grote schulden

Mensen met financiële problemen kunnen in sommige gevallen een beroep doen op gemeentelijke regelingen. Foto: stockfoto

drechtsteden • Het aantal mensen in de Drechtsteden met problematische schulden is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Daarom heeft het Drechtstedenbestuur donderdag besloten dat er volgend jaar twee bewindvoerders in dienst komen bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

De bewindvoerders helpen mensen met schulden om hun financiële situatie weer gezond te krijgen. Voor portefeuillehouder Peter Heijkoop van de Drechtsteden heeft de aanpak van schulden een hoge prioriteit. "Financiële problemen brengen mensen vaak in een uitzichtloze situatie. Vooral kinderen worden daarvan de dupe. Met gerichte ondersteuning willen we mensen met zware schulden weer zo snel mogelijk zelfredzaam maken."
Bewindvoerders zijn er voor mensen die onder zogeheten beschermingsbewind zijn geplaatst. Ze nemen tijdelijk het volledige beheer van de financiën over en zorgen ervoor dat vaste lasten op tijd worden betaald. Medewerkers van de sociale dienst helpen vervolgens om via afspraken met schuldeisers of een wettelijke regeling de schulden te saneren en de financiële situatie zo snel mogelijk weer stabiel te maken.

Ook als mensen geen grote schulden hebben maar wel moeite hebben om rond te komen, kunnen ze terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Daar kunnen ze kosteloos gebruik maken van een budgetcursus of een persoonlijk financieel advies. Op de website www.socialedienstdrechtsteden.nl/schulden staat meer informatie.

Frans Welschen neemt afscheid

Frans Welschen en zijn vrouw.

papendrecht • Frans Welschen heeft vrijdag een punt gezet achter zijn werkzame leven bij het Willem de Zwijger College. Hij gaat genieten van zijn pensioen.

Zelf zegt hij 'een late roeping te zijn'. Voordat hij het onderwijs in ging, werkte hij in de verpleging en hield hij zich met muziek bezig. Zonder hier geringschattend over te zijn, meldde hij: "Toen kwamen de jaren van verstand en rondde ik mijn studie aardrijkskunde af."

Frans heeft veel functies binnen de school gehad: zo was hij leraar aardrijkskunde, adjunct-directeur en directeur (vóór de fusie) en coördinator van de tweede klassen, conrector, staffunctionaris en tenslotte afdelingsmanager mavo/vmbo.

Warm afscheid

Het was een warm afscheid, waarbij Frans in het zonnetje werd gezet om zijn inzet, bevlogenheid, humor, zelfrelativering, muzikaliteit en bovenal zijn probleemoplossend werken. Bij moeilijkheden was hij er een kei in om mensen bij elkaar te brengen: door samen te buigen en niemand te laten barsten. Ook werd herinnerd dat Frans en zijn vrouw Ineke, bij de kerstbrunch voor het personeel van afgelopen jaar, enthousiast in de weer waren om met nagels lakken geld in te zamelen voor Serious Request.

De schoolband KGB (kerstgalaband) dacht Frans vrijdagmiddag nog even voor het blok te zetten. De geluidsinstallatie en het drumstel stonden opgesteld en Frans werd geacht hierachter plaats te nemen. Dat was geen punt; zonder repetitie vooraf zong en drumde hij de sterren van de hemel met zijn collega's.

Meedenken verkiezingsprogramma

papendrecht • Onder het motto 'Wat heeft u op uw hart?' wil het CDA Papendrecht graag van inwoners, ondernemers en verenigingen horen wat volgens hun de belangrijkste thema's voor Papendrecht de komende jaren.

Het CDA wil dit gebruiken om het verkiezingsprogramma op te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Iedereen welkom

Iedereen is daarom van harte uitgenodigd voor een inloopavond op woensdag 27 september van 17:00 tot 20:00 uur in zalencentrum De Palm aan de Van der Palmstraat 3 in Papendrecht. Tijdens de inloopavond is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van Papendrecht.

Woensdag 27 september

Deze uitnodiging is voor zowel leden, niet-leden, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en iedereen die het belangrijk vindt dat het CDA Papendrecht in het verkiezingsprogramma aandacht besteedt aan een bepaald thema.

Ook inwoners die niet in de gelegenheid zijn om te komen op 27 september, hebben de mogelijkheid hun stem te laten horen. Dit kan via de Facebook-pagina van CDA Papendrecht of via e-mail: cdabestuurpapendrecht@hotmail.nl.

Eerst luisteren

Inmiddels is er een programmacommissie samengesteld die het verkiezingsprogramma gaat schrijven. Zij hebben bepaald dat het belangrijk is om eerst hun oor te luister te leggen bij inwoners van Papendrecht. Het verkiezingsprogramma wordt naar verwachting in november vastgesteld door de leden van CDA Papendrecht en daarna gepubliceerd.

Enkele dorpen scheiden afval niet goed

Jan van der Grijn toont 'verkeerd' afval in enkele PMD-containers. Foto: Bert Bons

molenwaard • Een jaar na de invoering van de nieuwe manier van afvalscheiding constateert afvalverwerker Waardlanden dat het in enkele dorpen van de gemeente Molenwaard nog steeds niet goed te gaat.

"Het gaat nog veel te vaak mis in Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk", constateert Kees van Baalen van Waardlanden. Met name in de grijze PMD-containers zit nog veel te vaak restafval of herbruikbaar afval dat op andere plaatsen aangeboden moet worden.

Hoe het komt dat juist in Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk veel mensen het afval verkeerd scheiden, terwijl het in de rest van Molenwaard veel beter gaat, is voor hem een raadsel. "We krijgen heel verschillende reacties terug", legt Van Baalen uit. "Er zijn nog steeds mensen die denken dat ze al het herbruikbaar afval in de PMD-container kunnen stoppen."

Maar dat is niet het geval. De PMD-container is voor plastic, blik en drankkarton. Glas, papier, groenafval en textiel wordt ook gerecycled, maar op andere manieren. In enkele gevallen merken de medewerkers van Waardlanden dat mensen moedwillig het afval niet scheiden. "Of de antieke gedachte dat alles op één hoop gegooid wordt, gaat ook nog weleens rond", vervolgt Van Baalen. "Dat is absoluut niet het geval."

Door het verkeerd gescheiden afval gebeurt het geregeld dat de eindverwerker partijen PMD-afval afkeurt. Dat kost 2626 euro per afgekeurde vuilniswagen (met daarin ongeveer 4000 kilo afval). "Dat voelt de burger misschien niet direct in zijn portemonnee, maar uiteindelijk wordt het verwerken van afval hierdoor in totaal duurder. Daardoor moet de gemeente de afvalstoffenheffing gaan verhogen."

Om dat te voorkomen controleert Waardlanden vrijwel alle aangeboden PMD-containers. Het is de vaste klus voor Jan van der Grijn. "Ik voel het vaak al aan het gewicht van de container of de inhoud klopt", vertelt Van der Grijn. "Een PMD-container kan nooit heel zwaar zijn." Als er ander afval dan alleen plastic, blik en drankkarton in de PMD-container zit, wordt de kliko gelabeld en apart gezet. De chauffeur van de vuilniswagen weet dan dat die container niet geleegd moet worden.

"We merken dat het scheiden van afval steeds beter gaat, ook in Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Maar omdat het daar toch nog teveel misgaat, organiseren we voor die dorpen begin oktober een informatieavond om alles uit te leggen en vragen te beantwoorden", besluit Kees van Baalen.

De gemeente Alblasserdam heeft onlangs juist het bericht naar buiten gebracht dat het afval aldaar goed gescheiden wordt aangeleverd.

Molenaars langs route Gouden Koets

Foto: Geurt Mouthaan

molenwaard • Een groep van 37 molenaars uit de gemeente Molenwaard staat op Prinsjesdag langs de route van de Gouden Koets.

Van de 37 molenaars zullen er 26 direct langs de route staan, de rest zal het schouwspel van iets meer afstand volgen. Met 26 molenaars vaardigt Molenwaard de grootste groep inwoners af in vergelijking met andere gemeenten.

"Het is een eer voor de gemeente Molenwaard om een groep inwoners af te mogen vaardigen voor de burgerdeputatie tijdens Prinsjesdag. Zij maken deel uit van de erehaag die wordt gevormd door militairen en 200 burgers", vertelt, Dirk van der Borg, de trotse burgemeester van gemeente Molenwaard.

Vanuit de provincie worden ieder jaar enkele gemeenten uitgekozen om inwoners te leveren die langs de route van de Gouden Koets staan. Het duurt vaak vele jaren voordat gemeenten in aanmerking komen hiervoor.

"We vonden het passend bij de gemeente Molenwaard om molenaars in staat te stellen om hierbij te zijn", vervolgt Van der Borg. "Wij zijn de gemeente in Nederland met de meeste molens op het grondgebied, dus vonden we het een prachtige combinatie voor deze historische gebeurtenis in het bestaan van de gemeente Molenwaard." Toen ze gevraagd werden, waren de molenaars direct enthousiast om hierbij aanwezig te zijn.

De 37 molenaars vertrekken op dinsdag 19 september al om 09.00 uur vanuit Kinderdijk. Ruim een uur later worden ze verwelkomd op het provinciehuis om van daaruit te voet naar de ereplek langs de route te gaan. Om 13.00 uur rijdt de Koninklijke stoet vanaf Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal, waar Koning Willem Alexander de troonrede zal voorlezen.

Kiezen uit namen nieuwe gemeente

Wim van Leussen (links) en de burgemeesters Ten Kate van Giessenlanden en Van der Borg van Molenwaard met de drie namen. Foto: Ferry Verheij Foto: Ferry Verheij

molenwaard • De Waard, Groene Waard en Molenlanden zijn gekozen als mogelijke namen voor de nieuwe gemeente die ontstaat na de fusie van Giessenlanden en Molenwaard.

Dat maakte de naamgevingscommissie, bestaande uit tien inwoners van beide gemeenten, woensdag bekend. Inwoners van twaalf jaar en ouder mogen vanaf vrijdag 8 september in de finale ronde van het naamgevingsproces een stem uitbrengen op hun favoriete naam. De finale stemronde duurt tot en met 18 september.
De naamgevingscommissie onder leiding van voormalige notaris Wim van Leussen heeft uitgebreid vergaderd over de keuzes. "Het was niet gemakkelijk", blikt Van Leussen terug. "Er zijn allerlei afwegingen; wat betekent de naam?, hoe klinkt het door de telefoon?, wat is de historische context van een naam?, enzovoorts."
Uiteindelijk zijn De Waard, Groene Waard en Molenlanden gekozen. Voor 'De Waard' in de top 3 is gekozen omdat de gevoelswaarde bij deze naam groot is. Het gaat bij de keuze niet alleen om een landschap tussen rivieren, maar ook om de andere betekenis van het woord; als bijvoorbeeld van grote waarde. De naam De Waard wordt door de naamgevingscommissie gezien als de basis waarop iets kan groeien. Een korte maar zeer krachtige naam die gemakkelijk in het gehoor ligt en goed te gebruiken is.

De tweede naam in de top 3 bestaat uit twee woorden die apart betekenis hebben voor het gebied, maar samen een krachtige naam vormen voor de nieuwe gemeente. Ook in deze naam komt de waard weer terug. Het woordje Groene geeft deze naam echter een andere dimensie. Groen verwijst niet alleen naar het groene karakter van het gebied, het polderlandschap en de weilanden, maar staat ook voor duurzaam, innovatief en milieubewust.
De derde naam in de top 3 verbindt de woorden molen en landen met elkaar; twee woorden die ook weer typerend zijn voor de streek. Er staan vele molens op het grondgebied van de nieuwe gemeente. Wat de commissie betreft is dit daarom ook een goede reden om de molen terug te laten komen in de naam. De naam doet recht aan beide gemeenten doordat zij samengesteld is uit de bestaande namen van beide gemeenten. De naam ligt goed in het gehoor en sluit aan bij het karakter en geschiedenis van het gehele gebied.
Alle inwoners vanaf twaalf jaar kunnen hun stem uitbrengen en krijgen een kaart met een persoonlijke code. Stemmen kan vanaf vrijdag 8 september via www.opwegnaaralblasserwaard.nl of met de antwoordkaart.

Op maandagavond 25 september aanstaande wordt de naam voor de nieuwe gemeente bekend gemaakt. Dat gebeurt tijdens een gezamenlijke raadsvergadering in de Til in Giessenburg en verder onder andere via social media.
De naamgevingscommissie bestond behalve uit voorzitter Wim van Leussen (Ottoland) uit de volgende leden: Lisanne Addink-Dölle uit Nieuw-Lekkerland, Wietse Blok uit Bleskensgraaf, Anneke Bode uit Giessenburg, Marjolein de Kreij uit Schelluinen, Bart Toonen uit Langerak (Waal), Tineke van den Toren-Kool uit Oud-Albas, Kobie van de Visch uit Arkel, Hendrik van Vuren uit Noordeloos en Kees de Zwart uit Groot-Ammers. "We hebben uitstekend samengewerkt, daarbij ondersteund door de ambtelijke dienst van beide gemeenten", besluit Van Leussen. "We zijn blij met de vele namen die ingediend zijn en hopen dat er ook nu weer massaal gereageerd wordt voor de keuze uit de top 3."

Start reconstructie Blokweer

Peter Verheij.

alblasserdam • Door het verwijderen van een stuk oude beschoeiing geeft wethouder Peter Verheij vrijdag 15 september het startsein voor de eerste fase van de reconstructie van de wijk Blokweer 2 in Alblasserdam. Het doel van de reconstructie is het ophogen van de verzakte wijk. Gelijktijdig wordt de riolering vervangen of gerepareerd. De rijbanen en trottoirs krijgen nieuwe bestrating en de straten worden zoveel mogelijk uniform als 30 kilometer-zone ingericht. De waterpartij wordt voorzien van drie composiet bruggen en een nieuwe beschoeiing. Ook de speelplaatsen krijgen een nieuwe inrichting.


Al 30 jaar een stuurman aan het roer

Eigenaar Dick Verdoorn met verkoopster Margriet Gelens in Zipp Mode Foto: Petra Scheurwater

papendrecht • Zipp Mode bestaat dit jaar dertig jaar. De winkel op winkelcentrum de Meent in Papendrecht werd in 1987 geopend door Dick Verdoorn. "Samen met mijn vrouw Margot ben ik begonnen. Zij was verpleegkundige met een groot gevoel voor mode en ik zat op de zeevaart als stuurman. Toen zijn we allebei gestopt en zijn we Zipp Mode begonnen, destijds gevestigd op de Oude Veer."

Om zelf ook de mode in de vingers te krijgen volgde Dick de Modevakschool. Als nog was het een behoorlijke omschakeling tussen de grote vaart en de mode. "Het was een groot verschil. Dan ben je gewend om met grote zware dingen te werken en zo sta je kettinkjes in te pakken."

Origineel

Hoewel de mode in de loop der jaren verandert, is het duidelijk waarvoor je bij Zipp Mode moet zijn. "We verkopen kleding voor volwassenen van alle leeftijden, maar zien vooral dat we klanten van zo'n 35 jaar en ouder trekken. We proberen niet de kleding te verkopen die overal verkocht wordt. Zoals het overhemd wat ik zelf aan heb, daar zijn er maar 150 van gemaakt. We proberen bij al onze merken de leukste artikelen er uit te zoeken en het liefst voor een redelijke prijs."

Kledingstukken boven de honderd euro zul je dan ook niet snel aantreffen in de winkel aan de Schooldwarsstraat. Maar een ding blijft hetzelfde, al die jaren wordt er al uit dezelfde filosofie gewerkt. Verdoorn "Behandel de ander zoals je zelf behandelt wil worden."

Margiet Gelens is al 22 jaar verkoopster in de winkel vult haar baas aan. "Het is een soort buurtsuper: je loopt hier makkelijk binnen en we geven goede service." Verdoorn: "We serveren een kopje koffie met een krantje. De mannen hebben meestal geen zin om te winkelen en je kan bij ons ook rustig zitten. We willen dat je hier op je gemak kan winkelen."

Zij is niet de enige medewerker die al lang in de winkel staat. Andere verkoopsters zijn er gemiddeld ook zo'n 10 jaar in dienst. Verdoorn is er blij mee, want "dat zegt toch wat over de sfeer."

Grote verloting

Voor het jubileum wordt er een grote verloting gehouden. Bij elke dertig euro die besteed wordt in Zipp Mode krijgt de klant een lot. De hoofdprijs is een modecheque van 300 euro, daarnaast zijn er ook cheques van 30 euro en worden er een aantal theatertickets vergeven. Op 7 oktober is de trekking in een feestelijke setting met muziek en een hapje en drankje.

Als kroon op het werk werd de winkel in 2016 Winkel van het Jaar. In de winkel staat de bokaal en in de etalages hangen borden. Verdoorn is trots op de onderscheiding, maar "het was een verrassing dat we het werden".

Petra Scheurwater

TransVORM verduurzaamt

dordrecht/papendrecht • Woningcorporatie Trivire maakt in samenwerking met TransVORM 72 portiekwoningen in de Orionstraat, Schorpioenstraat en Leeuwstraat in de wijk Sterrenburg te Dordrecht klaar voor de toekomst.

De woningen worden comfortabeler en energiezuiniger. Ze krijgen een eigen warmte-unit van HVC Kringloopenergie. HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer en produceert daarnaast duurzame energie. De warmte unit in de woning verwarmt straks het water voor de radiatoren en levert ook het warme water voor keuken en badkamer. Dat maakt de nu nog in de keuken aanwezige geisers overbodig.

Deze duurzame opdracht wordt door TransVORM uitgevoerd, waarbij haar ketenpartner de Werkendamse Verwarmings Industrie het grote installatiedeel voor haar rekening neemt. Het plan is op RGS-wijze geoptimaliseerd passend binnen het VGO-keurmerk, waarbij partijen nauwgezet gekeken hebben naar de beste maatregelen met de minste overlast voor de bewoners en omgeving.

Het team van TransVORM is in staat om op lean-wijze in zeven weken tijd alle 72 portiekwoningen inclusief bergingen gereed te maken. Half augustus is er gestart en de oplevering vindt begin oktober 2017 plaats. Gregory van Randwijk, Projectorganisator TransVORM, geeft aan: "Het is onze passie om op duurzame wijze omgevingen te creëren waarin mensen zich prettig voelen."

Anderhalf jaar cel geëist voor ontucht

Oppas uit Papendrecht maakte slachtoffer in Oud-Alblas

oud-alblas/papendredcht • Een 51-jarige man uit Papendrecht hoorde donderdag voor de Dordtse rechtbank anderhalf jaar gevangenisstraf tegen zich eisen wegens seksueel misbruik van een destijds twaalfjarige jongen uit Oud-Alblas.

De man, die in het verleden als oppas bij het gezin van de jongen over de vloer kwam, zou het slachtoffer bovendien 2000 euro smartengeld moeten betalen.

Gepasseerd station

"Behandeling van verdachte is een gepasseerd station", aldus de aanklaagster. "Celstraf is nu het enige".

Het misbruik zou hebben plaatsgevonden ergens tussen 2003 en 2005 op een stukje land bij het dorp van de familie van de jongen.

Even helpen

De verdachte uit Papendrecht, die het gezin van de kerk kende, was samen met het slachtoffer naar het stukje land toe gegaan. De jongen had er een bootje liggen dat hij voor zijn verjaardag had gekregen. Hij wilde daar een radiootje inbouwen.

Daarbij zou de oppas bij helpen. Onderweg al zou de man enigszins handtastelijk zijn geworden, maar in de caravan die op het landje stond, liep het volgens het slachtoffer helemaal uit de hand.

Niks vertellen

"Als je niks vertelt, krijg je ijs bij McDonalds", zou de Papendrechter na de ontucht hebben gezegd. Hij zou, als de jongen het toch ging vertellen, diens ouders 'iets aandoen'.

Aan het rollen

De zaak kwam pas twee jaar geleden aan het rollen nadat de broer van het slachtoffer een facebook-bericht had gepost waarin hij schreef ook door de oppas te zijn misbruikt.

Toen het slachtoffer dat las, liet hij zijn angst om te praten varen, en stapte hij zelf naar de politie om zijn verhaal te doen.

Geen commentaar

De Papendrechter, al eerder veroordeeld voor ontucht waarvoor hij langdurig was behandeld, ontkende noch bevestigde de beschuldiging, maar gaf op elke vraag' geen commentaar' als antwoord. Donderdag in de rechtszaal was het niet anders.

Vrijspraak

Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Volgens de raadsman klopt er bar weinig van de verhalen zoals die door het slachtoffer en familieleden waren verteld. "Het slachtoffer weet niet eens meer in welk jaar het nu precies was", sprak hij resoluut. "Ook zou cliënt het slachtoffer in de caravan hebben opgetild en dat was daar niet eens uitvoerbaar".

De rechter doet op donderdag 21 september uitspraak in deze zaak.

Persbureau Cerberus

Activiteiten in Alblasserdam tegen eenzaamheid

alblasserdam • Stichting Welzijn Alblasserdam (de SWA) organiseert tijdens de Nationale Week tegen Eenzaamheid, van 21 september tot en met 7 oktober, diverse uitstapjes voor jong en oud.

Op deze manier wil de stichting eenzaamheid onder de aandacht brengen en inwoners van Alblasserdam de mogelijkheid bieden samen iets te ondernemen. Gedurende deze week kunnen deelnemers Dordrecht ontdekken, een boottocht maken door de Alblasserwaard met avondeten, varen langs de molens van Kinderdijk, een obstacleruntraining bij het Lammetjeswiel bijwonen of de natuur in tijdens een natuurtocht. Ook wordt een filmmiddag in Landvast georganiseerd voor opa's en oma's met hun kleinkinderen.

Eenzaamheid is een belangrijk thema voor de SWA. Directeur Tonia Ruybroek vertelt: "Ik hoop dat Alblasserdam straks een dorp is waar niemand alleen hoeft te zijn. Wij gaan graag de komende tijd in gesprek met inwoners en partners om ideeën op te halen. Met deze ideeën willen wij eenzaamheid onder de aandacht brengen en aanpakken. Wij zijn blij dat de gemeente Alblasserdam eenzaamheid als belangrijk speerpunt heeft en ons steunt, zodat wij de positieve gezondheid in het dorp kunnen bevorderen."

Het complete aanbod van activiteiten staat op www.stichtingwelzijnalblasserdam.nl. Hier staan de tijden, eventuele kosten en voor wie de activiteiten zijn. Er zijn voor de activiteiten een beperkt aantal plaatsen. Opgeven of meer informatie: leroy@stichtingwelzijnalblasserdam.nl of 078-2021220.

Beatrixschool de sportiefste school

De uitreiking van de bokaal. Foto: Pieter van den Berg

papendrecht • De Koningin Beatrixschool is dit jaar verkozen tot Sportiefste School van Papendrecht.

Wethouder Koppenol reikte donderdagmiddag de bokaal, een plaquette en een cheque uit aan de school. De cheque houdt een clinic en presentatie van topatleet Roy Hoornweg in aan de groepen 8.

De Sportiefste school van Papendrecht wordt de school met de meeste deelnemers aan de schoolsporttoernooien, Kies voor Hart en Sport, Cruyff Courttoernooien, Schoolhandbal en Schooljudo in schooljaar 2016-2017. Daarbij wordt uitgegaan van het leerlingaantal op teldatum 1 oktober 2016. Tweede op haarlengte afstand is 't Kofschip de Wielen en derde is de Anne Frank school.

Het was een grote verrassing voor de Koning Beatrixschool. Al negen jaar stond 't Kofschip De Wielen ongeslagen aan kop. Bijna hadden zij de derde wisselbeker mogen behouden. Door hen was dit keer een mooie tweede plaats bereikt. Het is bijzonder dat Papendrecht 100 procent deelname van het onderwijs kan registreren aan diverse gemeentelijke initiatieven.

Na de succesvolle bijeenkomst met de sportclubs in november 2016 (Positief Sportklimaat), werd er een startbijeenkomst met onderwijs en jeugdorganisaties en partners in juni 2017 georganiseerd. Hiermee is een bredere invulling gegeven aan dit thema, omdat een positief klimaat ook gewenst is in het onderwijs, werk, opvoeding en relatie.

KinderKlimaatTop in de Drechtsteden

drechtsteden • De Drechtsteden en Duurzaamheidscentrum Weizigt organiseren op vrijdag 10 november 2017 een regionale KinderKlimaatTop.

Alle basisscholen in de Drechtsteden, inclusief Hardinxveld-Giessendam, zijn uitgenodigd in het Energiehuis in Dordrecht. De KinderKlimaatTop is bedoeld voor leerlingen van de groepen 7 en 8. De kinderen worden uitgedaagd om na te denken over hoe de school van de toekomst er uit ziet en duurzame oplossingen te bedenken voor energie, mobiliteit, water en afval. De centrale vraag tijdens de KlinderklimaatTop Drechtsteden is dan ook: 'Hoe ziet onze wereld er in 2050 uit?'.

In 2015 mocht Dordrecht al een podium bieden aan de landelijke KinderKlimaatTop, een groots evenement waarop basisschoolleerlingen met elkaar in gesprek gingen over het milieu en duurzaamheid. Het was een groot succes en leverde een verfrissende blik op.

Wethouder Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid, is blij dat er in dit najaar een KinderKlimaatTop is speciaal voor de Drechtsteden. "We kunnen de klimaatverandering niet terugdraaien. Maar voor de toekomst van onze kinderen moeten we het wel beheersbaar maken. Daarom ben ik heel benieuwd naar de ideeën die de kinderen zelf hebben en hoe zij zich onze regio in 2050 voorstellen. Daarover ga ik graag met ze in gesprek."

Op school aan de slag met het klimaat Het klimaat is een belangrijk en actueel thema. Denk aan het klimaatakkoord van Parijs. Maar ook aan de doelstelling van de Drechtsteden om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Alle ideeën die bijdragen aan een duurzame regio zijn welkom. En zeker ook van kinderen. Het gaat tenslotte om hun toekomst.

De scholen mogen als voorbereiding op de KinderKlimaatTop een gratis les volgen uit het educatief aanbod van Duurzaamheidscentrum Weizigt. Daarna gaan de leerlingen zelf in groepjes aan de slag om duurzame oplossingen te bedenken voor onze regio en presenteren de school van de toekomst op een poster. De klas selecteert vervolgens de poster met de meest inspirerende ideeën. De winnaars mogen de klas vertegenwoordigen tijdens de KinderKlimaatTop Drechtsteden. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

Vrijwilligerspunt zoekt coaches

papendrecht • Het Vrijwilligerspunt in Papendrecht start binnenkort met de training 'vrijwillige coach, een steuntje in de rug'. De vrijwillige coach ondersteunt bijzondere vrijwilligers bij het opstarten van hun vrijwilligerswerk. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor de cursus. Bijzondere vrijwilligers zijn vrijwilligers die graag vrijwilligerswerk willen doen maar tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. De coach biedt voor een bepaalde periode ondersteuning en/of praktische hulp totdat de vrijwilliger zijn weg heeft gevonden. Dit gebeurt in overleg en afstemming met de bijzondere vrijwilliger, soms is meegaan met het eerste kennismakingsgesprek met de vrijwilligersorganisatie al voldoende, soms zal het contact samen wat intensiever zijn. In de training van vier dagdelen leert de coach hoe te werk te gaan en bereidt hij of zij zich voor op het geven van de ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact. Voor meer info: 078-6154741 of vrijwilligers@bwi-papendrecht.nl.

Bevestiging van dominee Talsma

papendrecht • Op zondag 1 oktober zal ds. Henk Talsma bevestigd worden als predikant van de Bethlehemkerk in Papendrecht (in deeltijd). Ds Talsma (44) is geen onbekende in de Bethlehemkerk: al sinds 2015 werkt hij er al parttime als interimpredikant.
De bevestigingsdienst op 1 oktober begint om 10.00 in de Bethlehemkerk aan de Van der Palmstraat. In deze dienst zullen zowel ds. Henk Talsma als ds. Johan Duijster voorgaan.

Willem Goudriaan raadslid SGP

papendrecht • Willem Goudriaan wordt raadslid voor de SGP. Met ingang van donderdag 28 september zal hij de vacature opvullen die ontstaat met het vertrek van Marco Hoogland. Hoogland is kandidaat om wethouder te worden in Papendrecht.

Willem Goudriaan is 36 jaar en werkzaam als adviseur communicatie op het partijbureau van de SGP in Rotterdam. Goudriaan is getrouwd en vader van drie kinderen.

"Ik heb er zin in om dit werk op te pakken. Het is een mooie gelegenheid om je in te zetten voor de Papendrechtse gemeenschap. Aardig genoeg ben ik de derde Willem Goudriaan die raadslid wordt in Papendrecht. Niet alleen mijn vader, maar ook mijn overgrootvader was actief voor de christelijke politiek in ons mooie dorp." De SGP is de achtste partij in Papendrecht en heeft twee raadsleden in de raad.

Toewerken naar zelfstandigheid

Theater De Willem is op 1 januari 2018 zelfstandig.

papendrecht • Het nieuwe theaterseizoen in De Willem start op vrijdag 22 september. Om 20.15 uur spelen onder meer René van Kooten en Vera Mann de musical Sweeney Todd, waarin humor en horror hand in hand gaan.

In de loop van het seizoen, op 1 januari 2018, voert het theater met verzelfstandiging een grote organisatorische verandering door. "In eerste instantie merkt ons publiek hier weinig van, in de jaren erna denken we vooral verbeteringen in ons gastheerschap te kunnen realiseren", licht directeur Erik Groeneweg toe.

Programma

Het volledige programma voor het komende seizoen is te vinden op de website van het theater, www.theaterdewillem.nl. De ticketshop is vanaf deze week weer dagelijks van 13.30 tot 17.00 uur geopend. Ook via de site kunnen tickets worden besteld.

Achter de schermen

"Vanaf 1 januari 2018 werken we als zelfstandige onderneming", vertelt directeur Groeneweg over de nieuwe organisatorische vorm. "Achter de schermen zijn praktische zaken grotendeels geregeld, zoals administratieve aandachtspunten, ict en arbeidsvoorwaarden voor onze personeelsleden."

"De gemeente blijft honderd procent eigenaar en houdt zeggenschap over het theater, maar door deze verzelfstandiging kunnen we ook met andere activiteiten inkomsten binnenhalen, bijvoorbeeld met horecavoorzieningen en samenwerking met bedrijven. We voorkomen op deze manier ook dat De Willem in de toekomst door mogelijke bezuinigingen kwetsbaar wordt of zelfs zou verdwijnen en hebben we meer ruimte om verbeteringen voor onze bezoekers door te voeren."

Veelzijdig en aantrekkelijk

"Centraal staat dat we een veelzijdig en aantrekkelijk programma blijven bieden. Daarnaast zijn doelen dat we nog meer bezoekers trekken, sponsoren aan ons binden, de zaal verhuren voor culturele activiteiten en samenwerken met inwoners, verenigingen en organisaties. We stimuleren bijvoorbeeld om zelf voorstellingen te spelen en ontwikkelen educatieve activiteiten met scholen. Zo starten begin september lessen van de jeugd theaterschool die we samen met OBS De Viermaster hebben opgezet."

"Theater leert kinderen op een andere manier kijken naar de wereld, ze gebruiken hun fantasie, concentratie en tekst, gebaren, zang, dans of andere manieren om hun verhaal te vertellen. Dit is een mooi voorbeeld van de manier waarop we ook in de toekomst de band tussen Theater De Willem, Papendrecht en een breed publiek verder versterken."

q www.theaterdewillem.nl

Lotte kandidaat MBO ambassadeur

Lotte Vogel.

alblasserdam • Lotte Vogel (19 jaar) uit Alblasserdam is namens het Albeda college in Rotterdam kandidaat voor de landelijk verkiezing voor het ambassadeurschap MBO.

Ambassadeurs zijn studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs die zich op school, tijdens hun stage of op een andere manier tijdens hun opleiding hebben onderscheiden. Daarbij wordt verder gekeken dan het halen van hoge cijfers. Alle deelnemende mbo-scholen kiezen jaarlijks hun eigen Ambassadeur die zij nomineren voor de landelijke verkiezing.

Opleiding

Lotte volgde de opleiding Facilitair Leidinggevende. Binnen deze opleiding onderscheidde Lotte zich door haar serieuze aanpak, getoonde inzet, sociale vaardigheden en heeft bovendien een bijzonder 'facilitair zintuig' ontwikkeld. In het speciale talentprogramma Youngflex wist zij positief op te vallen door haar professionele aanpak en wijze van communiceren. Ze was in dit traject rayon leidinggevende in het project (een samenwerking met Facilicom) en was actief als leidinggevende bij defensie en scheepswerf IHC Kinderdijk.

Haar bevlogenheid om leiding te geven in een moeilijke sector die sterk in ontwikkeling is gaf de doorslag. Zij vindt het heerlijk om met mensen te werken en leiding te geven en vertelt helder en concreet over de projecten Careyn en Youngflex. Ze praat vol trots over het mbo-onderwijs en is dankbaar voor alle kansen die zij heeft gekregen om zich te ontwikkelen.

Stapje harder

Door tijdens haar opleiding een stapje harder te lopen, heeft ze al een baan gescoord in een leidinggevende functie bij GOM schoonhouden. Dat kan volgens de organisatoren van de verkiezing alleen als je kansen krijgt én pakt.

Stemmen

Op 23 november wordt bekend wie van de 39 kandidaten de nieuwe Landelijke Mbo Ambassadeur is geworden. Lotte hoopt op veel stemmen, want die helpen haar om te winnen. Haar steunen kan via de website: www.ditismbo.nl/ambassadeurs/2017/lotte-vogel.

Boskalis verwerft transportcontracten

Henk Otten, Adrie Tukker en Dick de Kock ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

papendrecht • Boskalis, dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten, heeft onlangs een aantal maritieme transportcontracten verworven met een totale contractwaarde van circa 50 miljoen Amerikaanse dollars.

Dockwise, een dochteronderneming van Boskalis, verwierf een contract van Husky Oil Operations voor het transporteren van de topside voor het West White Rose-project van Texas naar Newfoundland en Labrador in Canada. Het contract omvat de engineering, voorbereiding en uitvoering van het laden, transporteren en lossen van de topside.

De kerktoren beklimmen

De kerktoren van de Grote Kerk. Foto: Bert Bons

alblasserdam • Tijdens het Havenfestival op zaterdag 16 september in Alblasserdam biedt de Grote Kerk aan het Cortgene in Alblasserdam de mogelijkheid om de toren te beklimmen. Voor 1 euro kan de toren, die op een centraal punt staat van het evenement, worden beklommen waarbij de gehele markt, de gehele omgeving van Rotterdam, met de molens van Kinderdijk tot Dordrecht kan worden gezien. Op het kerkplein wordt het ook gezellig gemaakt met kraampjes waar pannenkoeken, broodjes hamburger, sieraden, honing rechtstreeks van de imker, veel spulletjes uit grootmoeders tijd, verkrijgbaar zijn. De Damsteen aan het kerkplein is geopend voor koffie en thee met gebak, soep en broodjes. Ook kan men de kerk binnen lopen waar men, met orgelspel, kan uitrusten. Natuurlijk is ook de Kelderverkoop, ingericht als kringloopwinkel met boekenuitverkoop op deze dag weer voor het eerst geopend. De opbrengst van de markt komt ten goede aan het onderhoud aan het dak van de kerk. De kerktoren en de overige activiteiten bij de Grote kerk zijn geopend van 09.00 tot 16.00 uur.

Acht woningen in de Waterhoven

Foto: Stockfoto

alblasserdam • In het middengebied van de wijk Waterhoven (Klein Alblas II, fase 2b) is maandag de bouw van acht nieuwe woningen gestart. Het was een feestelijk moment voor de nieuwe bewoners.

De wethouder is blij dat een nieuwe bouwfase gerealiseerd gaat worden. De verkoop van de woningen is snel gegaan. Ook de volgende fase (Klein Alblas II, fase 2c) van acht woningen is uitverkocht. De ontwikkelaar verwacht snel nieuw aanbod te kunnen presenteren. Klein Alblas CV is een samenwerkingsverband van projectontwikkelaar Blauwhoed uit Rotterdam en aannemersbedrijf gebroeders Blokland uit Hardinxveld-Giessendam.

21 / 36

deze week • Het Havenfestival is aan de gang! In het bijschrift van de groepsfoto van het comité die vorige week in de Havenfestivalkrant stond, ontbrak per abuis de naam van Jan de Ruiter. Hij staat tweede van rechts op bijgaande foto.

donderdag 6 september • Op openbare basisschool 't Kofschip in Papendrecht (locatie Zuidkil) wordt het jaarlijkse Zomerfeest gehouden. Ondanks een niet zo zonnig weertje wordt er door iedereen genoten van alle activiteiten; zoals poffertjes eten en de 'buikschuifbaan'.

Foto: Cor Oliemans

vorige week • Nieuwe vogelgeluiden in Papendrecht: in de afgelopen week werden bewoners van de Jan van Scorelstraat in Papendrecht geconfronteerd met vier parkieten die met het nodige geschreeuw de bijna vier meter hoge zonnebloemen ontdekt hadden.

Foto: Gemeente Molenwaard

donderdag 7 september • Echtpaar Verhaar-Stam uit Nieuw-Lekkerland viert hun vijftigjarig huwelijk. Burgemeester Dirk van der Borg van de gemeente Molenwaard en zijn echtgenote kwamen 's morgens op bezoek om het bruidspaar te feliciteren.

STREEFKERK • Wout Sterk krijgt bij zijn afscheid als voorzitter van De Streefkerkse koren een visnetje voor zijn kleindochter. In dat visnetje zat een cadeaubon voor hemzelf. Wout Sterk wordt benoemd tot erelid. Omdat hij dertig jaar in het bestuur zit, wordt hij tevens lid van verdienste.

zaterdag 9 september • De jubileumfair ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van speeltuin De Franse Put in Streefkerk brengt ruim 1600 euro bruto op. Er is een rad van avontuur met mooie prijzen, enveloppen trekken, grabbelen, schminken, speelgoedmarkt en nog veel meer.

Nieuw boek met maritieme schilderijen

Willem Eerland in zijn studio. Foto: Janny den Besten

nieuw-lekkerland • Het tweede boek van Willem Eerland uit Nieuw-Lekkerland verschijnt binnenkort. Het boek heeft de titel 'The Maritime Paintings of Willem Eerland'. Op zaterdag 30 september zal de schilder/schrijver zijn boek signeren in Galerie Kinderdijk.

Reeds vanaf zijn zesde was Willem Eerland bij zijn vader aan boord. Al snel ging hij zelf op sleepboten werken, werd kapitein en later directeur van een veerdienst. Na zijn pensionering was hij projectleider bij de nieuwe pont van Schoonhoven. Tussen alle werkzaamheden door schetste en schilderde hij.

Een moeten

"Het is een hobby," vertelt Willem. "En het is een tic. Je móet schilderen. Al zou nooit iemand een schilderij kopen, dan zou ik toch nog schilderen. Op vakantie neem ik altijd mijn schetsboek mee om in een paar lijnen iets neer te zetten dat ik later thuis kan uitwerken. Als ik een schilderij af heb, open ik mijn schetsboek en maak de moeilijke keuze welke ik vervolgens ga maken. Bij ieder nieuw schilderij denk ik: 'Deze moet nog beter dan de vorige!'"

In 2012 gaf Eerland 'Seaworhy IV' uit met prachtige foto's van zijn maritieme schilderijen. Dit jaar besloot hij opnieuw een boek in eigen beheer uit te geven. 'The Maritime Paintings of Willem Eerland' bevat schetsen, olieverfschilderijen en aquarellen van drie- en viermasters, zeilende binnenvaartschepen, jachten, stoomboten en moderne schepen. Ook laat dit kijkboek zien hoe een schilderij ontstaat. Een enkele maal schildert Eerland dieren. Zo raakte hij op Terschelling geïnspireerd door de reddingsboot met paarden. Schilderijen van deze reddingsboot en paarden, alsmede van de koeien die de schilder vanuit zijn studio ziet, zijn alle in dit nieuwe boek te bewonderen. Een van Eerlands twee dochters, namelijk Carolina, schildert ook. De laatste bladzijden van het boek zijn gevuld met dierenschilderijen die door haar gemaakt zijn.

Stil worden

"Het is weleens lastig als iemand bij een schilderij staat en er niets over zegt", vertelt Eerland. "Dan denk ik: 'Vind je het nou wel of niet mooi?' Maar het blijkt dat mensen er soms gewoon stil van worden. Dat is fijn om te merken! Van 30 september tot 18 november is er in Galerie Kinderdijk een expositie van mijn werken. Tevens signeer ik op 30 september mijn nieuwe uitgave. Ieder is van harte welkom!"

Op zaterdag 30 september signeersessie in Galerie Kinderdijk (naast Primera) aan de Planetenlaan 11 in Nieuw-Lekkerland. The Maritime Paintings of Willem Eerland telt 144 gladzijden en kost 19,95 euro.

Janny den Besten

Met de bakfiets ideeën ophalen

alblasserdam • Stichting Welzijn Alblasserdam (de SWA) introduceert tijdens het Havenfestival op zaterdag 16 september iets nieuws voor in het dorp.

Om 14.00 uur wordt De Bakfiets onthult bij de kraam van de SWA, welke voor het kantoor aan de Cortgene 20 zal staan. De opening zal worden gedaan door wethouder Dorien Zandvliet.

Met De Bakfiets gaat de SWA vanaf 16 september de wijken in. De fiets wordt volgeladen met speelgoed, koffie en ideekaarten. Op strategische plaatsen door het hele dorp zal dit vervoersmiddel worden geplaatst en bemand door werknemers van de stichting. De kinderen kunnen vrijblijvend gebruik maken van het speelgoed, de volwassenen krijgen een lekker bakkie koffie en de medewerkers halen ideeën op bij de Damdorpers. Iedereen is welkom om een gesprek aan te gaan met iemand van de SWA of met elkaar.

Maria Remmers, Dorpsmakelaar bij de SWA, vertelt: "Met behulp van De Bakfiets willen wij ideeën ophalen bij alle inwoners van Alblasserdam. Jong en oud mogen tips en vragen aan ons meegeven, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. Wat mis jij in het dorp? Vertel het ons en samen gaan wij aan de slag. De ideeën en energie komen bij de bewoners vandaan. De SWA is blij met de steun vanuit de gemeente, zodat we deze gave projecten op kunnen zetten."

Voor standplaatsen en de dagen waarop De Bakfiets wordt ingezet, kan men terecht op de Facebookpagina van de SWA. Tijdens het Havenfestival wordt meer informatie over dit project en de SWA gegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria Remmers, Dorpsmakelaar, via m.remmers@stichtingwelzijnalblasserdam.nl of via 078-2021220.

Kinderjury in kaascommissie

Foto: Rick den Besten

hoornaar • De kaascommissie timmert op Fokveedag Boerenlandfeest de laatste jaren flink aan de weg. Ook op zaterdag 7 oktober weer. Dan wordt de kinderjury geïntroduceerd.

De kaaskeuring vindt traditiegetrouw plaats aan de vooravond van de Fokveedag. Vrijdag 6 oktober wordt er in Het Bruisend Hart in Hoornaar in meer dan vijf rubrieken gekeurd. Naar verwachting zullen net als vorig jaar ongeveer 110 kazen worden ingezonden. De inzenders komen grofweg uit de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Rivierenland, Krimpenerwaard, Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. Met recht een regionale keuring dus.

De kazen worden gekeurd volgens het Cum Laude Awards-systeem en bekroond met goud, zilver en brons.

Op de 105e Fokveedag Boerenlandfeest worden de kazen achterin de Streektent tentoongesteld. De (beste) kazen zijn ook te koop en kunnen worden geproefd. Tevens zijn in de kaashoek in de Streektent tijdens de Fokveedag twee koks aanwezig, die volgens eigen recept warme (kaas)hapjes maken en uitdelen.

Nieuw onderdeel is dat er een kinderjury zal worden samengesteld. Kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven. Formulieren hiervoor zijn vanaf heden verkrijgbaar bij zes boerenkaaswinkels in de regio: Noordam in Hellouw, Booij in Streefkerk, Kuiper in Giessenburg, Van Rossum in Vianen, Looijen in Hoornaar en Van Galen in Noordeloos.

Er zullen drie groepen van tien kinderen worden geloot die op Fokveedag Boerenlandfeest als kinderjury mogen optreden. Onder deskundige en ervaren begeleiding gaan zij jonge en belegen kazen proeven en keuren.
In oktober zal extra promotie voor boerenkaas plaatsvinden.

Alzheimer Café

Alzheimer Café

papendrecht • In de Waalburcht aan de Kleine Waal 6 in Papendrecht wordt op donderdag 28 september weer een Alzheimer Café gehouden. Ditmaal staat het lerend vermogen van mensen met dementie centraal.

Gastspreker deze avond is Ruud Dirkse. Ruud geeft veel trainingen over dit onderwerp en heeft ook diverse boeken geschreven. Hij heeft daarmee een schat aan praktijkervaring.

De avond zal een heel praktisch en interactief karakter hebben. Belangstellenden zijn van harte welkom in het restaurant van de Waalburcht, Kleine Waal 6. De avond start om 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Voor meer informatie: 078-6154741.

Bijzondere dienst vanwege jubileum

alblasserdam • In de Elthetokerk aan de Blokweerweg 22 te Alblasserdam wordt op zondag 17 september ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het kerkgebouw om 10.00 uur een bijzondere kerkdienst gehouden. De dienst wordt geleid door ds. Hester Radstake. Het orgel wordt bespeeld door Cor Resseler.

Na afloop van de dienst wordt gezamenlijk koffie gedronken in de grote zaal van de kerk.

Informatiemarkt Week Eenzaamheid

papendrecht • verschillende organisaties presenteren op dinsdag 26 september van 12:00 tot 16:00 uur hun activiteiten op de informatiemarkt in de Week tegen Eenzaamheid. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis van Papendrecht. De inwoners van Papendrecht kunnen langs de verschillende kraampjes lopen en informatie krijgen over de organisaties en de activiteiten die zij organiseren. Bezoekers kunnen verschillende lekkernijen verzamelen bij de kraampjes en hun eigen high tea samenstellen. Deze high tea kan vervolgens genuttigd worden aan een tafeltje op de informatiemarkt. Daarbij zal Toneelvereniging Amato een leuke toneelvoorstelling verzorgen.

's Morgens kunnen belangstellenden al terecht in de bibliotheek voor 'Koffie met…'. Dit duurt van 10.30 tot 12.00 uur. Daarna is vanaf 12.00 uur de informatiemarkt in het gemeentehuis. Toneelvereniging Amato zal tweemaal optreden; van 14.00 tot 14.45 uur en van 15.00 tot 15.45 uur.

Alzheimer Café

papendrecht • In de Waalburcht aan de Kleine Waal 6 in Papendrecht wordt op donderdag 28 september weer een Alzheimer Café gehouden. Ditmaal staat het lerend vermogen van mensen met dementie centraal.

Gastspreker deze avond is Ruud Dirkse. Ruud geeft veel trainingen over dit onderwerp en heeft ook diverse boeken geschreven. Hij heeft daarmee een schat aan praktijkervaring.

De avond zal een heel praktisch en interactief karakter hebben. Belangstellenden zijn van harte welkom in het restaurant van de Waalburcht, Kleine Waal 6. De avond start om 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) en duurt tot uiterlijk 21.30 uur.

Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Voor meer informatie: 078-6154741.

Ad Anthonissen interim griffier

molenwaard • Tijdens de raadsvergadering van vorige week is Ad Anthonissen benoemd tot interim griffier van de raad van Molenwaard.

Na gesprekken met verschillende kandidaten hadden alle fractievoorzitters eerder unaniem al besloten Ad Anthonissen als interim griffier voor te dragen. Burgemeester Dirk van der Borg: "Onze gemeenteraad heeft een hoog ambitieniveau. Met de benoeming van Ad Anthonissen is gekozen voor een griffier die vanuit zijn ervaring en expertise de raad optimaal kan ondersteunen bij het realiseren van deze ambities."
Ad Anthonissen (1956) heeft ruime ervaring bij het binnenlands bestuur, onder andere als gemeentesecretaris en griffier.

Mooie input voor vrijwilligerswerk

papendrecht • Het BWI vrijwilligerspunt van Papendrecht heeft donderdag de eerste netwerkbijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties georganiseerd. Het thema was 'Denk mee met het vrijwilligerspunt'. De bijeenkomst begon in de muziektent, een locatie waarvoor gekozen is omdat de muziektent symbool staat voor het letterlijke fundament van Papendrecht en figuurlijk zijn vrijwilligers het fundament van de samenleving. Na een ludieke start waarbij de deelnemers door middel van vragen een netwerk van touw hebben gemaakt, verplaatste het gezelschap zich naar het leslokaal van rijschool Ronald. Hier heeft onderzoeksbureau Radar zijn bevindingen gepresenteerd over wat de kansen zijn voor het vrijwilligerspunt. De vrijwilligerspunt medewerkers Pauline van der Kraan en Judith van Gulik hebben aansluitend hun visie op de toekomst gepresenteerd. Samen met inspirerende reacties van de enthousiaste deelnemers, heeft het vrijwilligerspunt voldoende input gekregen om de toekomst visie verder te ontwikkelen. De netwerkbijeenkomst is zeer positieve ontvangen en krijgt zeker een vervolg.

Regen op Molenmarkt

De Molenmarkt van afgelopen vrijdag. Foto: Cees van der Wal

kinderdijk • De Molenmarkt die vrijdagmiddag en –avond in Kinderdijk werd gehouden, werd ondanks enkele regenbuien bezocht door honderden mensen.

Het aantal bezoekers was door het slechte weer wel beduidend minder dan voorgaande jaren. De braderie ging rond 17.00 uur van start. Ook dit jaar waren er weer tal van kraampjes met sieraden, kleding, boeken, cadeauartikelen, oliebollen en meer.

De kinderrommelmarkt werd vanwege het regenachtige weer verplaatst van de Christineweg naar een tent achter de kerk. In de dorpskerk werd een 'sing-in' gehouden. De opbrengst van de Molenmarkt gaat naar het onderhoud van de plaatselijke speeltuin´t Balkengat.

Informatiemarkt in de Week tegen Eenzaamheid

Informatiemarkt in de Week tegen Eenzaamheid

papendrecht • verschillende organisaties presenteren op dinsdag 26 september van 12:00 tot 16:00 uur hun activiteiten op de informatiemarkt in de Week tegen Eenzaamheid. De bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis van Papendrecht. De inwoners van Papendrecht kunnen langs de verschillende kraampjes lopen en informatie krijgen over de organisaties en de activiteiten die zij organiseren. Bezoekers kunnen verschillende lekkernijen verzamelen bij de kraampjes en hun eigen high tea samenstellen. Deze high tea kan vervolgens genuttigd worden aan een tafeltje op de informatiemarkt. Daarbij zal Toneelvereniging Amato een leuke toneelvoorstelling verzorgen.

's Morgens kunnen belangstellenden al terecht in de bibliotheek voor 'Koffie met…'. Dit duurt van 10.30 tot 12.00 uur. Daarna is vanaf 12.00 uur de informatiemarkt in het gemeentehuis. Toneelvereniging Amato zal tweemaal optreden; van 14.00 tot 14.45 uur en van 15.00 tot 15.45 uur.

donderdag 14 september

Open eettafel Streefkerk
12:00, Streefkerk, De Strevenaer. Meer informatie: Tineke den Haak, 0184-682853, of Sonja IJsbrandy, 0184-684211.

Netwerkbijeenkomst werkzoekende 50+
14:00, Alblasserdam, gemeentehuis. In het gemeentehuis van Alblasserdam wordt op donderdag 14 september voor 50-plussers die op zoek zijn naar een baan een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Werk+ervaring, voorheen Stichting 50Plus Drechtsteden Werkt, organiseert de bijeenkomst. Dit is een zelforganisatie van werkzoekende 50-plussers. In Alblasserdam worden workshops gehouden en elke maand is er een netwerkbijeenkomst met een interessant thema of een speciale gast. Doel: ondersteuning bij het zoeken naar een passende betaalde baan. Tijd: 14:00-16:30 uur, ontvangst vanaf 13:30 uur. Vooraf aanmelden kan via info@werkpluservaring.nl.

Buitenfilm
18:00, Alblasserdam, Landvast. De film 'Demain tout commence' wordt vertoond tijdens de buitenfilmactiviteit tijdens het Havenfestival van Landvast aan de Haven in Alblasserdam. Kaarten à 17,50 euro (film en diner) zijn te koop via Landvast. In geval van slecht weer is er een even leuk alternatief binnen. Er is voldoende zitgelegenheid, maar wie echt lekker wil zitten, wordt geadviseerd om een stoel mee te nemen.

Bingo Maasplein
19:00, Alblasserdam, MFC Maasplein. In MFC Maasplein wordt op donderdag 14 september weer bingo gespeeld. Organisatie is in handen van Smile in samenwerking met Waardeburgh. De bingo start rond 19.00 uur, inloop is vanaf 18.30 uur. Er worden zes rondes gespeeld. Deelname kost 4 euro inclusief een keer koffie of thee. Lootjes kosten 50 eurocent.

vrijdag 15 september

Taptoe
20:00, Alblasserdam, Raadhuisplein. Op het Raadhuisplein in Alblasserdam wordt de taptoe gehouden. Deelnemende korpsen zijn Bicycleband Crescendo uit Opende, Jeroen Bosch Verkennersband uit 's-Hertogenbosch en Showband KDO uit Groessen. Entree is gratis. Presentatie wordt gedaan door Leendert Jan van de Koppel. Deze activiteit wordt georganiseerd door het Havenfestival.

zaterdag 16 september

Braderie Havenfestival
09:00, Alblasserdam, centrum. In het centrum van Alblasserdam wordt op zaterdag 16 september de jaarlijkse braderie gehouden van het Havenfestival. De braderie telt ruim 400 kramen, met een presentatie van Alblasserdamse bedrijven, autodealers, muziekverenigingen, koren, Klokradio en nog veel meer. Vanaf 11.00 uur zijn er afwisselende optredens van: Gezelligheidskoor De Klinkers, Zeemanskoor Overal uit Sassenheim. Shanty Rotterdam en Politie Harmonievereniging Hermandad. Bedrijven uit Alblasserdam en omstreken presenteren zich op het Raadhuisplein. Op een podium aan de kop van het Raadhuisplein zijn er optredens van Celeste Liberty, Rick Franssens en Rockfour. Leden van de Vrijwillige Brandweer Alblasserdam geven diverse demonstraties op het Zuiderstek.

zondag 17 september

Kerk voor de wijk
11:00-14:00, Alblasserdam, Ichthuskerk, Scheldeplein. Iedere zondag heeft de Ichthuskerk na de ochtenddienst haar deuren open voor de wijk. Iedereen is welkom om binnen te komen.

dinsdag 19 september

Presentatie Cultuurvogels
20:00, Nieuw-Lekkerland. De Bark. Belangstellenden kunnen dinsdag 19 september bij Vogelvereniging 'De Leeuwerik' een presentatie bijwonen van René Kleine uit Hoogeveen. Plaats van handeling is gebouw De Bark aan de Veerweg. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Introducees zijn van harte welkom.
De heer Kleine is al twintig jaar lang enthousiast kweker van tropische en Europese cultuurvogels. De laatste jaren heeft hij zich toegelegd op de kweek van Europese insecteneters zoals de blauwborst, blauwstaart, diadeemroodstaart en bijeneters.De lezing bestaat uit een serie foto's en filmpjes van soorten die hij in de afgelopen jaren gekweekt heeft. Ook de voeding van vogels komt uitgebreid aan bod.

woensdag 20 september

Contactmiddag Seniorenclub Alblasserdam
14:00, Alblasserdam, Landvast. De Seniorenclub Alblasserdam organiseert op woensdag 20 september in Landvast de eerste contactmiddag na de vakantie. Het optreden van de Brutelboys staat garant voor een gezellige middag. Ze nemen ons mee op de muzikale toer, die zij voor de bezoekers in petto hebben. In de pauze een lekker kopje koffie of thee met een koekje gratis. De middag wordt afgesloten met de bekende, gezellige bingo met mooie prijzen. Aanvang is 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. Donateurs gratis toegang, anderen betalen 5 euro entree.

Spelmiddag in Strevenaer
14:00, Streefkerk, De Strevenaer. Spelmiddag voor senioren.

donderdag 21 september

PCOB-middag
14:00, Papendrecht, Elimkerk. Onze de eerste PCOB-bijeenkomst na de vakantie is op donderdag 21 september Krijn van der Ham uit Meerkerk te gast. Hij heeft doorzelfstudie kennis gemaakt van 'de geschiedenis over het geloof en de Bijbel in Nederland'. Door deze interesse heeft hij een mooie collectie oude Bijbels verzameld, waaronder enkele Statenbijbels, Kerkbankbijbels en Bijbels met zilveren en gouden sloten. Met enkele aanverwante artikelen brengt hij deze collectie mee om het ons te tonen. Aan de hand van 100 dia's probeert hij de geschiedenis levendig te maken en komt hij hierover vertellen. De bijeenkomst wordt gehouden tussen 14.00 en 16.00 uur in de Elimkerk aan de P.C. Hooftlaan in Papendrecht.

Molens en hun verhaal in De Waard
14:30, Alblasserdam, De Waard. In Waardeburgh zorgcentrum De Waard in Alblasserdam wordt op donderdag 21 september een interessante lezing gehouden over de molens van Kinderdijk. De heer Stam vertelt anekdotes en verhalen die hij in de loop der tijd heeft verzameld over de molens van Kinderdijk. Zo komen onder andere bijzondere plaatsen van de molens aan bod. De lezing begint om 14.30 en duurt tot 16.00 uur en vindt plaats in de recreatiezaal van Waardeburgh zorgcentrum De Waard, Alblashof 1B in Alblasserdam. De kosten bedragen 3 euro. Belangstellenden kunnen zich vooraf aanmelden via de gratis Seniorenzorglijn (0800) 456 0 456, keuze 3.

vrijdag 22 september

Bazaar op de Prins Constantijnschool
16:00, Papendrecht, Constantijnschool. In en rond de Prins Constantijnschool aan de Walmolen 2 in Papendrecht wordt op vrijdag 22 september van 16.00 tot 20.00 uur een Bazaar gehouden. Er is een Rad van Fortuin met mooie prijzen, kraampjes met kleding, speelgoed, boeken, enzovoorts, vele leuke activiteiten zoals knutselen met hout, sleutelhangers maken, schmincken, nagels lakken, leuke spelletjes enzovoorts, dans- en toneelworkshops, eten en de verkoop van mooie kunstwerken, gemaakt door de kinderen.
De opbrengst van de markt is bestemd voor nieuwe speeltoestellen.

Sweeney Todd in Theater De Willem
20:15, Papendrecht, Theater De Willem. In Theater De Willem wordt op vrijdag 22 september vanaf 20.15 uur Sweeney Todd uitgevoerd.
Het verhaal gaat over een barbier die zijn klanten vermoordt. Zijn buurvrouw verwerkt de lichamen tot smakelijke pasteitjes. Dat is in een notendop het verhaal van Sweeney Todd. In deze met acht Tony Awards bekroonde musical van Stephen Sondheim speelt René van Kooten de rol van barbier. Vera Mann kruipt in de huid van de buurvrouw. Sweeney Todd is een smakelijke traktatie waarbij horror en humor hand in hand gaan. NRC Handelsblad vond het 'veruit de beste versie' van deze musical. Entree 35 euro (inclusief consumptie). De voorstelling is geschikt voor iedereen vanaf twaalf jaar. Voor meer informatie of kaartverkoop: www.theaterdewillem.nl.

zaterdag 23 september

Rommelmarkt Lavendel/Blokweerweg
09:00, Alblasserdam, Lavendel/Blokweer. Wijkvereniging Lavendel/Blokweerweg in Alblasserdam organiseert op zaterdag 23 september tussen 9.00 en 14.00 uur weer de jaarlijkse gezellige rommelmarkt. Naast de vele kraampjes zijn er ook sfeermakers als een ballonnenclown, suikerspinnen en schminken voor de kinderen. Wie interesse heeft in een plaatsje op deze jaarlijks goedbezochte rommelmarkt, kan dagelijks na 18.30 uur telefonisch een plekje reserveren via 078-6914745.

Verkoopdag Hersteld Hervormde Gemeente
09.00, Nieuw-Lekkerland, Hersteld Hervormde Gemeente. Op de verkoopdag van de Hersteld Hervormde gemeente van Nieuw-Lekkerland op zaterdag 23 september is er een gevarieerd aanbod: nieuwe artikelen (ook zelfgemaakt), kaas, groente en fruit, dameskleding, bloemen/planten en héél veel tweedehands spullen. Dit keer ook honderden tweedehands cd's, altijd leuk om tussen te snuffelen. Voor jong en oud zijn er diverse activiteiten te doen. In de kerk zal om 11.00 en 14.00 uur het orgel worden bespeeld en is er tevens de mogelijkheid om de kerkzaal te bezichtigen. De opbrengst is bestemd voor het bouwfonds van de Hersteld Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland en omstreken en de ZOA, een christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie die zich inzet voor mensen in crisisgebieden. De verkoopdag is van 9.00 tot 15.00 uur, op het terrein rondom de kerk aan de Dirk III straat 42 te Nieuw-Lekkerland.

Welterusten, Kleine Beer in Theater De Willem
14;30, Papendrecht, Theater De Willem. In Theater De Willem wordt op zaterdag 23 september vanaf 14:30 uur Welterusten, Kleine Beer uitgevoerd. Welterusten, Kleine Beer is één van de bekendste prentenboeken aller tijden. Het is bedtijd en toch kan Kleine Beer niet slapen. Hij is bang voor het donker. Grote Beer brengt een klein lichtje, een groter lichtje en nog veel meer lichtjes tot hij zelfs met de maan en de sterren aankomt. Dan valt Kleine Beer eindelijk rustig in slaap. Entree bedraagt 15 euro. Voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf vier jaar en duurt 60 minuten, zonder pauze. Voor meer info: www.theaterdewillem.nl.

Top 2000-concert Excelsior

papendrecht • De Top 2000, de béste muziek aller tijden, wordt jaarlijks in december uitgezonden op NPO Radio 2. Highlights uit de Top 2000 kunnen dit jaar al op zaterdag 28 oktober worden beluisterd in uitvoeringen van het orkest van Excelsior Papendrecht in samenwerking met DJ Gerard Ekdom.

Op deze avond trakteert het orkest van Excelsior Papendrecht onder leiding van Ruud Welle de luisteraars in Theater De Willem op een selectie van de meest bekende melodieën, waarbij grote namen als Queen, Michael Jackson en Earth, Wind & Fire niet zullen ontbreken. Gerard Ekdom, bekend als presentator en DJ, zal de swingende after-party verzorgen. Een uniek en avondvullend programma.

Er zijn zowel zitplaatsen als staanplaatsen beschikbaar, te reserveren bij Theater De Willem, via www.theaterdewillem.nl of telefonisch via 078- 615 82 26 (maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur). Kaartjes kosten 20 euro.

q www.theaterdewillem.nl

Foto: Foto Schievink Foto: Foto Schievink

dinsdag 5 september

Feestelijke opening

papendrecht • Onder luid gejuich is de JeugdTheaterSchool Papendrecht dinsdag feestelijk geopend. Schooldirecteur René van Engelen hield een vrolijk gekleurd lint vast en nadat een grote groep kinderen en ouders luidkeels aftelden, kregen twee theaterleerlingen de eervolle taak het lint door te knippen. Zij namen de taak met plezier over van wethouder Reuwer-Verheij, die helaas door ziekte verhinderd was. Ruim zeventig leerlingen beginnen deze dag met de eerste lessen op de kersverse theaterschool, een initiatief van OBS de Viermaster en Theater De Willem. Voor meer informatie: www.theaterdewillem.nl.

Reünie Dansschool Christine Basch

Enkele oud-leden van Dansschool Christine Basch uit Papendrecht organiseren op zaterdag 18 november een reünie voor oud-leden. Dansschool Christine Basch was jarenlang een begrip in Papendrecht en omgeving. "Wie wilde leren dansen, kwam bijna automatisch hier terecht, en bleef er vervolgens jaren hangen", melden Richard Heblij, Marcel Kijkuit en Monique Mes, die de reünie organiseren.
In 1995 kwam er tot groot verdriet van velen een eind aan de gezellige avonden in de dansschool. In 2007 werd er voor het eerst een reünie georganiseerd. "Oude tijden herleefde en het was een enorm succes." Tien jaar na de eerste reünie organiseren de drie oud-leden opnieuw een ouderwets gezellige dansavond voor de oud-leden.

Deze reünie gaat plaats vinden op zaterdag 18 november en wordt gehouden bij Dansschool Peter de Vries in Zwijndrecht. De aanvang is 21.00 uur en entree is 7,50 euro met een consumptie. Oud-leden kunnen zich via de Facebookpagina 'Reünie Christine Basch' opgeven.

Frank and the Club in het Parkhuis

De Papendrechtse band Frank and the Club zal zondag 17 september optreden in het Parkhuis (Dordrecht). In het kader van de Sweet70ties Trip zal de band een set spelen met classic tributes uit die periode (70ties). Zo komen er songs voorbij van onder andere CCR, Robert Palmer, Bad company, the Free, Wild Cherry en Eric Clapton. Het concert begint om 15.00 uur en vindt plaats op de hoofdlocatie van het Parkhuis (in het Trefpunt). De entree is gratis. Voor meer informatie: www.frankandtheclub.nl.

Zaterdag kaartverkoop Back to Vinyl

Het vinyl gaat 28 oktober weer draaien.

alblasserdam • Wie eind oktober aanwezig wil zijn bij het feest Back to Vinyl, zal zaterdag 16 september aanstaande z'n uiterste best moeten doen om een kaartje te bemachtigen. Vanaf 10.00 uur gaat de kaartverkoop, uitsluitend in Landvast, van start. Al jaren organiseren Ben Bochanen, Harry Kemp, Lykele Bokhorst en Ariejan Boon samen met Landvast het 'plaatjesfestijn' Back to Vinyl. In twee zalen worden diverse stijlen muziek aangeboden.

"In de bar wordt (classic) rock gedraaid aangevuld met reggae en in de zaal ernaast soul en disco", meldt Ariejan Boon desgevraagd. "Juist die combinatie en het feit dat de zalen naast elkaar staan, maakt het feest geschikt om bij te praten, te luisteren naar de muziek die jij wilt of lekker swingend los te gaan. De muziek komt uit de jaren 60/70/80, uitsluitend vanaf single of lp." Onder het thema 'Get up and boogie' wordt op 28 oktober het feest voor de 31ste keer georganiseerd.

Vanwege het grote succes van de vorige editie, zal er ook die avond een chill-room worden ingericht. Hier is het mogelijk om even bij te komen van het dansen. "Back to Vinyl is ook een reünie en hier kun je dan even rustig bijkletsen", verklaart Boon. Deze editie is ervoor gekozen om alle kaartjes vanaf één punt, in Landvast aan de Haven 4 te verkopen. Dat kan zowel telefonisch via 078-6912923, aan de balie of via de website www.landvast.nl.

Back to Vinyl vindt plaats op 28 oktober. Die avond gaan de deuren open om 21:00 uur; het feest in de bovenverdieping van Landvast begint om 21:30 uur. Gereserveerde kaartjes moeten binnen een week opgehaald zijn.

Kerkdiensten zondag 17 september

ALBLASSERDAM - Baptisten Gem. 'De Hoeksteen' 09.30 uur br. F.S.L. Koopmans. Chr. Geref. Kerk 09.30 en 16.30 uur ds. H.D. Rietveld. De Alblashof/De Waard 11.00 uur hr. K. Suijker. Evang. Gem. 't Scheepke in Alblasserdam 09.00 uur H. Fijnenberg. Evang. Gem. Jozua Alblasserwaard 10.00 uur Tiemen Westerduin. Geref. Gem. Eben-Haezerkerk 09.30 uur ds. B. v.d. Heiden, 16.00 uur ds. G.W.S. Mulder. Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur ds. O.M. v.d. Tang. Geref. Kerk De Haven 09.30 uur ds. B.C. van Wieren. Geref. Kerk Vrijgem. De Levensbron 09.00 uur ds. J.M. Haak, 16.30 uur ds. D.C. Meijer, te Nw-L. Herst. Herv. Gem. Alblasserdam 19.30 uur ds. W.J. Teunissen, bijbellezing (donderdag 14 september). 09.30 en 18.00 uur ds. W.J. Teunissen. Herv. Elthetogem. Alblasserdam i.s.m. de Ver. van Vrijz. Herv. 10.00 uur ds. H. Radstake. Herv. Gem. I Grote Kerk 09.30 uur ds. R.W. van Mourik, voorber. H.A., 18.00 uur prop. G.J. Anker. Herv. Gem. II Ichthuskerk 09.30 uur ds. C. van de Berg, 18.00 uur ds. W.M. van Laar. Herv. Gem. III Ontmoetingskerk 09.30 uur ds. J. van Walsum. Immanuël, Gem. van het Levende Woord (De Havenkerk) 10.30 uur br. André Duijzer (Sabbat) (zaterdag 16 september). Jehovah's Getuigen, Fazantstraat 20 10.00 uur Openbare lezing. 19.15 uur Bijbelstudie (dinsdag 19 september). Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst.

KINDERDIJK - Herv. Gem. Kinderdijk 10.00 uur ds. R.H. Kieskamp, 18.00 uur ds. H.J. Lam. Herv. Gem. Rehoboth 10.00 uur prop. G.J. Glismeijer, 18.00 uur ds. F. Hoek.

NIEUW-LEKKERLAND - Geref. Kerk 09.30 en 18.30 uur ds. A.A. Wisman, H.A.. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 10.45 uur ds. J.M. Haak, 16.30 uur ds. D.C. Meijer. Herst. Herv. Gem. 19.30 uur ds. J. van Meggelen, H.A. (donderdag 14 september). 09.30 uur ds. J. van Meggelen, H.A., 18.00 uur ds. J. van Meggelen, dankz. H.A.. Herv. Gem. Dorp 19.30 uur ds. A. de Lange, Bijbellezing (donderdag 14 september). 10.00 uur ds. A. de Lange, Doopdienst, 18.30 uur ds. E. Gouda. Herv. Gem. Maranatha 09.30 uur ds. G.J. van Beek. Vrije Baptisten Gem.(Maranathakerk, Mattenbies 1) 13.30 uur Aart Haverkamp.

OUD-ALBLAS - Herv. Gem. 09.30 uur ds. W. van Weelden, 18.30 uur ds. M. Klaassen.

PAPENDRECHT - Agape Pinkstergemeente, Papendrecht (Pr. Florisschool, Zuidkil 53) 10.30 uur pastor R. de Vries. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 17.00 uur ds. S. Otten. Evang. Gem. De Schuilplaats (Schooldwarsstraat 50) 10.00 uur dienst. Gemeente God Redt, gebouw De Spil. 10.00 uur samenkomst. Geref. Kerk De Morgenster 10.00 uur ds. M. Boon. Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht 09.30 uur ds. J.P. Stoel, 14.30 uur ds. A.C. Rijken. Herv. Gem. Bethlehemkerk 10.00 uur ds. J.A.L. Duijster. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur prop. A.A. Teeuw, 17.00 uur ds. P.G. Oskamp. Herv. Gem. Sionskerk 09.30 uur ds. A. Stijf, 17.00 uur ds. P.J. Teeuw. Iglesia di Cristo 10.30 uur pastor Benjamin Coutinho. Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. R.K. Parochie 11.30 uur Eucharistieviering, Tj. Visser, 15.00 uur Eucharistieviering, Poolse mis, gastpriester. Verg. van Gelovigen (Pr. Florisschool) 09.30 uur Eredienst. Vrije Baptisten Gem. Papendrecht (Poldermolen 7) 10.00 uur dhr. H. Kuipers.

STREEFKERK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. T. van Bruggen, 18.30 uur ds. J.P. Kromhout- v.d. Meer.

Bingo in MFC Maasplein

In MFC Maasplein wordt op donderdag 14 september weer bingo gespeeld. Organisatie is in handen van Smile in samenwerking met Waardeburgh. De bingo start rond 19.00 uur, inloop is vanaf 18.30 uur. Er worden zes rondes gespeeld.

Deelname kost 4 euro inclusief een keer koffie of thee. Lootjes kosten 50 eurocent.

Presentatie van cultuurvogels

Belangstellenden kunnen dinsdag 19 september bij Vogelvereniging 'De Leeuwerik' een presentatie bijwonen van René Kleine uit Hoogeveen. De heer Kleine is al twintig jaar lang enthousiast kweker van tropische en Europese cultuurvogels. Plaats van handeling is gebouw De Bark aan de Veerweg. Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Introducees zijn van harte welkom.

Loetbostocht Krimpen aan de Lek

Foto: 123rf Foto: Foto: 123rf

Wandelsportvereniging Kinderdijk doet op zaterdag 16 september mee aan de Loetbostocht. Voor meer informatie: 078-6158842 of 06-14145885 of.www.wsvkinderdijk.nl.

Mooi eindbedrag Samenloop Hoop

Foto: Bert Bons Foto: Bert Bons

papendrecht • Voorzitter Hans Ardon van Samenloop voor Hoop Papendrecht heeft donderdagavond het eindbedrag van de Samenloop voor Hoop Papendrecht 2017 bekend gemaakt: 68.441,54 euro.


Ondanks de regenval wordt er in Alblasserdam terug gekeken op een geslaagde Monumentendag.

Medische diensten 16 en 17 september

HUISARTSEN; Alblasserdam: . 078-6542600.

De voormalige gemeente Graafstroom: 0184-691453.

Lezing over molens in de Waard

In Waardeburgh zorgcentrum De Waard in Alblasserdam wordt op donderdag 21 september vanaf 14.30 uur een lezing gehouden over de molens van Kinderdijk. Entree is 3 euro.

30 / 36

Voor snoeien en planten van uw hoog-laagstam FRUITBOMEN bel:0611463178

Hapert aanhangwagens, zowel te koop als te huur. Zanen Techniek Service: 06 16 03 09 33

TE HUUR KANTOORRUIMTE in centrum Alblasserdam. Ca. 45m2. Parkeren voor de deur. Info: adstigter@kliksafe.nl 078 - 6911353

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD met SPOED,Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

autobanden v.a. € 20 all-in >3000 in stock. WAAR? bij bandjeverstandje in Barendrecht. 0180 619 411 of autobanden@live.nl. Verstand van banden, prijzen en service. Kl. baas en particulier koopt zn banden hier

topstang 56-78, band550-16 +bb. . luifel+3 steunen1,30/3m E25.handliergrootE20. verf en vloeistof spuitE10. 2 nylonlollen E10. kachel3000wE30. clacson 24vE10. zonnescherm5,50knikarm. dieplader 2assen 13680kg met of zonder lier 0631595227

Andy van Vugt scoort zes keer voor Streefkerk

regio • Andy van Vugt verzorgde in zijn eentje de complete doelpuntenproductie voor Streefkerk tegen VVAC. De thuisploeg won de streekderby met 6-3.

Desondanks was trainer Maarten van Gastelen niet tevreden. "Ik vond ons in de eerste helft wat ongeconcentreerd voetballen. Dat had waarschijnlijk te maken met alle festiviteiten rondom de opening van ons vernieuwde sportpark. Sommige jongens oogden wat afgeleid."

VVAC nam op Streveland via Sebastian de Wit een 0-1 voorsprong vanaf de strafschopstip. Van Vugt zorgde daarna – ook van elf meter- voor de 1-1. De gasten kwamen vervolgens opnieuw op voorsprong, ditmaal door een knappe goal van Aljan Dekker. Na rust sloeg Van Vugt weer twee keer toe, waarna Ton Kooijman voor de 3-3 zorgde. Na het wegsturen van Ottolander Mike Vogel – met zijn tweede gele kaart- stelde Streefkerk definitief orde op zaken en voltooide Andy van Vugt zijn sextet.

Trainer Ronald Hulsbosch mag tevreden zijn: zijn Nieuw-Lekkerland speelde een prima bekerpot tegen Sliedrecht. Het duel eindigde in 1-1 (Lekkerlandse doelpunt in de 89e minuut gescoord door Gertjan Stout) en leverde het publiek veel kijkgenot op.

Peter de Haan krijgt Papendrecht prima aan het voetballen, zo bleek ook zaterdag weer in het bekertreffen met Oranje Wit. De thuisploeg liet geen spaan heel van de hoger spelende opponent en won met 5-2.

Dankzij een doelpunt van Leroy Naaktgeboren greep Alblasserdam de volle buit bij SVS'65. "Het ging spijkerhard toe in Spijk", glimlachte trainer Dennis Schoonewil na afloop. "Die gasten hakten er flink in. Wij leken wel hordelopers, ha ha! Het enige wat ik mijn elftal kan verwijten is dat we zeker zeven opgelegde kansen niet benut hebben. Alleen Leroy schoot na twintig minuten raak."

De Alblas had in bekerwedstrijd nummer twee niets te duchten van De Fendert. De Zwerver boekte een riante 1-8 overwinning op SC Emma. Drechtstreek won door een productief laatste kwartier met 1-3 van Zundert.

Dordrecht wint Battle of the Cities

De deelnemende wethouders met hun caddies.

dordrecht • De golfwedstrijd The Battle of the Cities is woensdag gewonnen door Dordrecht. Papendrecht werd tweede en Alblasserdam derde.

Al weer voor de vierde keer werd op woensdag 6 september de traditionele senioren golfwedstrijd gehouden met als doel de felbegeerde wisseltrofee voor de eigen woonplaats binnen te halen. Na Dordrecht in 2014, Hendrik Ido Ambacht in 2015 en vorig jaar Papendrecht waren de overige gemeenten gebrand ook eens te winnen. Dit jaar konden de organisatoren van de traditionele senioren golfwedstrijd maar liefst 80 deelnemers begroeten. De wethouders van de Drechtsteden zijn ieder jaar van de partij om in hun onderlinge putwedstrijd uit te maken wie er dit jaar met de 'gouden putter' vandoor gaat. De putwedstrijd werd deze keer extra spannend, want Rinette Reijnvaan, wethouder van Dordrecht, eindigde gelijk met Jolanda de Witte van Zwijndrecht, beiden met 29 punten. Een play off over drie holes moest de beslissing brengen en Jolanda wist met 1 up te winnen. Zij kreeg de gouden putter overhandigd door mede-organisator Niek Drieënhuizen. Op de derde plaats eindigden Patrick van der Giessen ( HI Ambacht), Arjan Kraijo (Alblasserdam) en Kees Koppenol (Papendrecht). Allen met 26 punten.

Om 12.00 uur begon de wedstrijd met 20 flights. Het werd een bijzondere dag met prettig, droog golfweer en weinig wind. Winnaar werd Dordrecht, met zeven teams vertegenwoordigd. Zij behaalden een score van 32,4. Een mooie tweede werd Papendrecht (vijf teams). Derde werd Alblasserdam (drie teams), vierde HI Ambacht (1 team), vijfde Zwijndrecht (2 teams) en zesde Sliedrecht(1 team).

Terechte winst voor sterk Kinderdijk

alblasserdam • Ondanks de vele regen van afgelopen zaterdag werd de wedstrijd van CKC Kinderdijk tegen Merwede uit Sliedrecht in een lekker zonnetje gespeeld. Na een spannende wedstrijd werd het 16-15 voor Kinderdijk.

Er stond van beide kanten veel publiek langs de kant. Met hetzelfde team als vorige week werd er gestart door Kinderdijk. Merwede kwam binnen een minuut op voorsprong: 0-1. Ondanks het vele balverlies van beide kanten was de stand na ruim een kwartier 4-4. Na 25 minuten spelen was er een flinke botsing waarbij Marjolein Verkerk hard tegen haar hoofd werd gestoten. Na een behandeling van Arie kon ze gelukkig weer verder spelen.
Met nog 4 minuten op de klok zette Koen Golverdingen door middel van een prachtige doorloopbal de stand op 8-6. Merwede kwam voor rust terug en met een stand van 8-8 werd er gerust.

Na rust werd er door Merwede binnen een halve minuut gescoord. Ook in de tweede helft was er veel balverlies van beide kanten. Toch kwam CKC Kinderdijk op stoom en liep langzaam uit naar een voorsprong van 15-12.
Maar Merwede wilde natuurlijk ook met de winst naar huis gaan en kwam dan ook sterk terug tot 15-15. Anderhalve minuut minuut voor tijd scoorde Arjan Schook de 16-15. Merwede kwam door sullig balverlies van de kant van CKC nog bijna op gelijke hoogte en in de laatste minuut was het dus nog onbedoeld erg spannend. Gelukkig stond de verdediging goed en werd er verdiend gewonnen door Kinderdijk.

De volgende wedstrijd word er gespeeld in Rhoon op 16 september tegen RWA. Deze begint om 15:30 uur.

Naar de Wereld Gymnaestrada 2019

Het affiche van de Gymnaestrada.

alblasserdam • Eens in de vier jaar nemen zo'n 20.000 gymsporters uit meer dan 40 landen deel aan het grootste en gezelligste sportevenement ter wereld, de Wereld Gymnaestrada. In 2019 is de volgende editie. Gerda Zijderveld uit Alblasserdam is van plan om weer met een afvaardiging vanuit KDO mee te doen.

"De Wereld Gymnaestrada brengt jong en oud bij elkaar, het is een grote familie", aldus Gerda Zijderveld. Van jazzdans, toestelturnen, acrogym en trampolinespringen tot free running en wall jumping, kortom iedereen en alles die betrokken is bij gymnastiek, springen, dans en turnen doet mee.
Zijderveld: "We starten binnenkort met het trainen van onze demonstratie, waarbij ook mensen uit de regio van harte welkom zijn om bij aan te sluiten". Belangstellenden kunnen contact opnemen met Gerda Zijderveld van KDO Alblasserdam. Op de website www.kdo-alblasserdam.nl staat meer informatie.
Evenals in 2007 is Dornbin in Oostenrijk de stad waar in 2019 de volgende Wereld Gymnaestrada wordt gehouden.

Bowlsclub Papendrecht bestaat 25 jaar

Foto: ingimage

PAPENDRECHT • De Bowlsclub Papendrecht, die op 7 oktober 1992 als zelfstandige vereniging werd opgericht viert dit jaar haar 25-jarige bestaan.

In het kader van dit jubileum heeft het bestuur van de Bowlsclub een aantal evenementen georganiseerd in Sportcentrum Papendrecht aan de Burgemeester Keijzerweg. waar de vereniging haar domicilie heeft.

Zo is er op woensdag 4 oktober vanaf 12.30 uur een onderling toernooi, met later op de middag een boottocht en een barbecue voor leden en hun partners.

Daarna wordt er op vrijdag 20 oktober een jubileumtoernooi gehouden in het Sportcentrum. Aanvang is om 09.00 uur. Hieraan doen verenigingen mee uit de wijde regio. De feestelijke opening van het toernooi zal worden verricht door de Papendrechtse wethouder Cees Koppenol

Bij de Bowlsclub Papendrecht zijn momenteel dertig leden actief die zowel op wedstrijdniveau als recreatief elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in het Sportcentrum Papendrecht aan de Burgemeester Keijzerweg 110 hun sport beoefenen. Aan de Bowlssport kan men tot op hoge leeftijd deelnemen maar omdat er veel gelopen moet worden is het een vereiste dat deelnemers nog redelijk goed ter been zijn.

Leuk detail is dat de huidige voorzitter van de Bowlsclub Papendrecht, Cees Faasse, één van de oprichters van de club in 1992 is geweest.

Voor meer informatie (meer deelnemers zijn welkom): www.bowlsclubpapendrecht.nl of 078-6155197.                        

Gratis Mc Donalds Kidsrun bij Molenloop

ALBLASSERDAM • Zaterdag 7 oktober wordt de Molenloop van de Atletiek vereniging Alblasserdam gehouden. Er zijn dit jaar diverse parcours uitgezet; 10 Engelse mail en 5 Engelse mijls. De kidsrun is gratis.

"Hiermee willen we, net als bij onze trainingen, het bewegen door de kinderen laagdrempelig maken", aldus Jos de Rooij, motor achter deze loop. "Door een financiële bijdrage van Mc Donalds uit Alblasserdam kunnen we de loop voor de kinderen gratis houden en hebben we voor de eerste 50 kinderen die finishen een prachtig aandenken."

Alle parcours voor volwassenen gaan over verharde paden langs de molens. De kinderen verzamelen op het sportpark Souburgh bij het clubhuis van de atletiek. Daar kan iedereen zijn startnummer afhalen. Vanaf daar gaat iedereen naar de start, waar onder leiding van een ervaren lerares iedereen een vrolijke warming-up krijgt.

Inschrijven voor de kidsrun kan tot 11:00 uur bij het clubhuis van AAA Atletiek in Alblasserdam. Om zeker te zijn van een plaatsje is voorinschrijven aan te raden via: www.inschrijven.nl. Meer informatie over de Molenloop is te vinden op: www.aaa-atletiek.nl.

Uitslagen clubkampioenschap NLTC-jeugd

NIEUW-LEKKERLAND • Bij de Nieuw-Lekkerlandse Tennisvereniging (NLTC) zijn de clubkampioenschappen voor de jeugd gehouden.

Er werden zestig partijen afgewerkt. De titels gingen naar:

Enkelspel jeugd t/m 12 jaar, poule A: Joël van der Hoogt.
Enkelspel jeugd t/m 12 jaar, poule B: Micha van der Hoogt.
Mixdubbel jeugd t/m 12 jaar: Annemijn van Dalen/Micha van der Hoogt.

Enkelspel meisjes 13-17 jaar: Michelle van der Griend.
Enkelspel jongens 13-17 jaar: Sven Zuurmond.
Mixdubbel 13-17 jaar: Michelle van der Griend/Sven Zuurmond.

Nieuw sportpark voor vv Streefkerk

De officiële opening van het kunstgrasveld. Foto: Cora Stout

streefkerk • Voorafgaand aan de bekerderby tegen VVAC heeft vv Streefkerk het vernieuwde sportpark Streveland officieel in gebruik genomen.
De opening werd verricht door het oudste (Henk Flier) en jongste lid (Keano Timmer), waarna de Molenwaardse wethouder Fatih Özdere en voorzitter Chris de Lange de aftrap verrichtten. De gemeente Molenwaard stelde ruim vijf ton beschikbaar voor de aanleg van het kunstgrasveld. Hierdoor kan het derde veld worden afgestoten, wat een flinke besparing oplevert. Veel vrijwilligers hebben een bijdrage verleend aan het vernieuwde sportpark.

De Luchtbode

hendrik ido ambacht • De duiven van postduivenvereniging De Luchtbode, met veel leden uit Hendrik Ido Ambacht, vlogen in het afgelopen weekend vanuit Peronne. Hieronder staan de belangrijkste uitslagen.
C. van Gelder 1-15-25, Comb. Burg & Waard 2-3-4-21-22, G.M. Keuter 5, A.H. Ros 9-12, Aria van Gelder 13, A.M. v.d. Rhee 6-7-8-10-11-14-16-17-18-19-20-23-24.

Uitslagen De Doorzetters

Uitslagen De Doorzetters

alblasserdam • Zaterdag 9 september stond alweer de laatste vlucht van het seizoen op het programma, maar vanwege de slechte weersomstandigheden in Frankrijk werd deze vlucht uitgesteld naar zondag. Vanuit het Franse Peronne werden er om 11.30 uur 96 duiven gelost van PV De Doorzetters . De uitslag was volgt: Comb Elkhuizen 1-2-8-13-14-15-18-22. Comb Roodnat/Middelkoop 3-4-5-6-7-16-18-20-21-24. H.Visser 9-10-11-12-17-23.

De Doorzetters

alblasserdam • Zaterdag 9 september stond alweer de laatste vlucht van het seizoen op het programma, maar vanwege de slechte weersomstandigheden in Frankrijk werd deze vlucht uitgesteld naar zondag. De uitslag was volgt: Comb Elkhuizen 1-2-8-13-14-15-18-22. Comb Roodnat/Middelkoop 3-4-5-6-7-16-18-20-21-24. H.Visser 9-10-11-12-17-23.

Badmintonboefjes

Badmintonboefjes

papendrecht • Badmintonclub Papendrecht start komende zaterdag met de Badmintonboefjes voor kinderen van vier tot zeven jaar. Door het spelen van leuke spelletjes met een suttle en een racket worden kinderen klaargestoomd voor de 'echte' badmintonsport. Kosten bedragen 2,50 euro per les. Voor meer informatie; info@papendrechtse-badmintonclub.nl.