HK Leerdam

11 juli 2018

HK Leerdam 11 juli 2018


Heukelumse stadswal is klaar

De Heukelumse stadswal is klaar. Deze week werd de laatste steen gemetseld van de 650 meter lange muur, die weer helemaal in oude stijl is opgetrokken. De werkzaamheden hebben ruim anderhalf jaar geduurd. Er zijn maar liefst 70.000 stenen gebruikt voor het project. De werkzaamheden werden voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers. "We hebben het geflikt", zegt Dick van Dijk, initiatiefnemer en voorzitter van de stichting Stadswal Heukelum.

Vraagtekens bij plannen Vuren

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft kritiek op de plannen die gemeente Lingewaal heeft voor het centrum van Vuren. Lingewaal wil daar het principe van 'shared space' toepassen. Oftewel: geen wegmarkeringen of borden aanbrengen. Elke verkeersdeelnemer mag de hele weg gebruiken. VVN vraagt zich af of dit wel past bij Vuren. Immers: Lingewaal geeft aan dat ze vooral vanwege ruimtegebrek voor 'shared space' kiest. En dat is volgens Veilig Verkeer Nederland geen goede reden.

Triatlon Beesd trekt 250 sporters

Bijna 250 triatleten kwamen zaterdag aan de start van de 33e Accon avm triathlon van Beesd. Iets na twee uur klonk het startschot voor het zwemonderdeel van de kwarttriatlon. De deelnemers aan de achtste triatlon gingen om 14:30 uur van start. Het zwemmen werd gevolgd door het fietsen door het Culemborgse en Beesdse Veld. Voor de meeste deelnemers was het lopen door de warmte het zwaarste onderdeel. Winnaar op de kwarttriatlon werd Jeroen Velders uit Tiel.

Sponsoractie voor PICS-patiënten

Margo van Mol uit Spijk vraagt tijdens de Nijmeegse Vierdaagse aandacht voor de aandoening Post Intensive Care Syndroom. "De laatste jaren overleven steeds meer mensen van een ic-opname. Maar we zien tegelijkertijd ook dat mensen nog jarenlang klachten houden. Daar is gelukkig steeds meer aandacht voor. Als intensive care-verpleegkundige zie ik dagelijks de pijn en het verdriet, en vooral ook de hoop en de moed, van ernstig zieke ic-patiënten en hun familieleden."

Pasar malam in Molukse wijk

leerdam • Op en rondom het Tamarindeplein in Leerdam barst zaterdag 14 juli voor de zesde keer de pasar malam los. Op de markt is van alles te beleven, naast lekker eten is er ook veel muziek. Ook is er dit jaar een kleine kermis en een pannatoernooi. De kramen zijn te vinden op het Tamarindeplein, Beukstraat en in de Wilgstraat. Dit jaar heeft de pasar malam een record aantal kramen: zeventig stuks. Op het podium op het Tamarindeplein zijn er tussen 13:00 en 22:00 uur tal van optredens. De markt zelf opent om 12:00 uur en duurt tot 21:00 uur.

Foto: aangeleverd

• Streetwise van de ANWB verzorgde vrijdag interactieve lessen in alle groepen van School met de Bijbel in Herwijnen. Groep 7 leerde hierbij allerlei vaardigheden op de fiets en met de step op een uitdagend parcours.

editie Leerdam

Voorleesuurtje met vakantie

leerdam • Het voorleesuurtje van Bibliotheek Leerdam komt van woensdag 18 juli tot en met woensdag 22 augustus te vervallen. Op woensdag 29 augustus kunnen kinderen tussen 15:00 en 16:00 uur weer komen luisteren naar een mooi verhaal.

Thema Speelweek Asperen

asperen • Speelweek Asperen heeft dit jaar als thema 'Asperen rond de wereld'. De week bomvol activiteiten vindt dit jaar plaats van maandag 20 tot en met vrijdag 24 augustus. Het programmaboekje is inmiddels al verspreid in het dorp.

woensdag 11 juli • jaargang 31 no 28

VVN: 'Geplande invulling plein onveilig'

Geen goede argumenten voor 'shared space' rond Mildijk

vuren • Het plan beslaat de Mildijk tussen de Thaborkerk en de Beukenlaan. De gemeente Lingewaal wil daar het principe van 'shared space' toepassen: er komen geen wegmarkeringen of borden, elke verkeersdeelnemer mag de hele weg gebruiken. Alleen de basis-verkeersregels gelden. Dat blijkt het verantwoordelijkheidsgevoel aan te spreken, zodat mensen voorzichtiger zijn en de veiligheid toeneemt.

Maar, vindt Veilig Verkeer Nederland, 'shared space' moet wel met de juiste argumenten worden toegepast. De gemeente heeft desgevraagd aangegeven voor deze constructie te kiezen omdat er geen ruimte zou zijn voor een bredere rijbaan, omdat de waterhuishouding gevoelig lag en er geen financiering was voor verplaatsen van lichtmasten. Geen verkeerskundige redenen dus. VVN: "Er is in feite geen probleem en geen onveiligheid. Bovendien weet iedere verkeerscategorie zijn eigen plaats."

Deze situatie verandert volgens VVN zelfs ten ongunste door de plannen van de gemeente, omdat er auto's op de weg geparkeerd kunnen worden. Er is immers bij 'shared space' geen stoeprand die dat tegengaat. Ook zijn er onvoldoende maatregelen ingebouwd om de snelheid van auto's eruit te halen, zoals bloembakken of drempels. "Het plan moet worden aangepast aan de gewone verkeersregelgeving met de maatvoering die daarbij hoort", concludeert VVN.

De gemeente heeft naar aanleiding van de bezwaren van VVN aangekondigd de bestratingskleur op sommige gedeelten aan te passen. Ook wil Lingewaal bomen planten; daartussen kunnen auto's geparkeerd worden, maar als die er niet staan moeten automobilisten toch uitwijken voor de bomen, zodat ze niet te hard gaan rijden. Dat zijn verbeteringen, vindt VVN, maar toch zullen met name senioren en schoolkinderen te voet zich niet veilig genoeg voelen, dus blijft het advies om af te stappen van 'shared space'.

Het VVN-rapport is aangevraagd door een aanwonende. Johan Geelhoed, die aan de Mildijk woont, heeft het doorgestuurd naar de gemeenteraadsleden van Lingewaal. Dat was een paar weken nadat de raad de gebiedsvisie 'Hart voor Vuren' vaststelde. Geelhoed betreurt het dat het college niet zelf aan de raad heeft gemeld dat het advies negatief was. Dat was immers al bekend, omdat VVN de gemeente om een reactie had gevraagd.

Wethouder Griedo Bel: "Toen de gebiedsvisie op de agenda stond, hebben we bij de raad aangekondigd dat het onderwerp nog een keer terug zou komen. In september kan naar verwachting het bestemmingsplan vast gesteld worden." Tot 1 augustus kunnen zienswijzen worden ingediend; Geelhoed gaat dat in elk geval doen. Naast het verkeer maakt hij zich zorgen over gebrekkige hemelwaterafvoer en een geplande heg direct aan bestaande erfafscheidingen van bewoners.

Wethouder Bel begrijpt de kritiek van Veilig Verkeer Nederland, maar vindt het 'niet zo heel erg' dat het plein niet aan de richtlijnen voor 'shared space' voldoet. "Het dorpsplein in Herwijnen is op vergelijkbare wijze opnieuw ingericht. Daar was vooraf ook veel kritiek op, maar nu is iedereen er heel tevreden over."

Bert-Jan van der Beek van de Spar aan de Mildijk is ook positief gestemd. "Het project is een enorme verbetering voor de leefbaarheid van het dorp. Natuurlijk moet er wel goed gekeken worden naar verkeersveiligheid."


Janneke Boogaard

Geld voor bluswagens

regio • De gemeenteraden van Geldermalsen en Neerijnen hebben vorige week geld beschikbaar gesteld om een tweede brandweerwagen in Waardenburg en Geldermalsen te houden. Of dat plan uitvoerbaar is, is onzeker.

Overal in het land zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen in 2010 opgegaan in veiligheidsregio's. Geldermalsen en Neerijnen vallen samen met veertien andere gemeenten onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Die stelde dit voorjaar een nieuw brandweerzorgplan op, waarin staat dat in sommige kazernes de tweede tankautospuit overbodig is. Het merendeel van de zestien burgemeesters ging akkoord met het plan.

Volgens het Geldermalsense college vervalt met het nieuwe plan de mogelijkheid voor gemeenten om een 'pluspakket' af te nemen. "Dat betekent dat het individuele deelnemers niet langer vrijstaat om lokaal te bepalen hoeveel materieel zij willen inzetten op de posten in hun beheersgebied. Dit sluit aan bij wat de wet bepaalt", legt het college uit in reactie op het initiatiefvoorstel van Leefbaar Geldermalsen.

Sowieso mogen gemeenten sinds de komst van de veiligheidsregio's geen eigen materieel meer aanschaffen en beheren. "Bovendien zou het voor de inzetbaarheid nodig zijn om gebruik te maken van de faciliteiten, het personeel (beroeps en vrijwillig) en de meldkamer van de VRGZ. Een dergelijke constructie is in strijd met de wet." 'Inhoudelijk niet uitvoerbaar', concluderen B&W.

Ondanks dit pleidooi van de burgemeester en wethouders werd dit voorstel dinsdag aangenomen in Geldermalsen. Alleen het CDA stemde tegen; die partij is het met de regio eens dat de tweede brandweerwagen niet nodig is voor de veiligheid en gelooft niet in de juridische haalbaarheid van eigen materieel.

Ook in de raad van gemeente Neerijnen wil de politieke meerderheid de tweede tankautospuit houden. Voor Neerijnen en het CDA stemden daar donderdag tegen.


Janneke Boogaard

Burger King langs A2 bij Beesd

beesd • Aan de A2 bij Beesd komt mogelijk een Burger King. Het college van B&W van gemeente Geldermalsen heeft besloten hier haar medewerking aan te bieden. Nu Rijkswaterstaat nog. De fastfoodketen wil zich vestigen op verzorgingsplaats De Bisde, ten noorden van Beesd. Initiatiefnemer is EFR Nederland bv, die ongeveer zevenhonderd tankstations exploiteert in de Benelux en ook partnerschappen heeft met ketens als Subway, Spar en dus Burger King. Vanwege de toenemende vraag aan wegrestaurants diende het bedrijf een principeverzoek in voor het realiseren van een Burger King.

'Nieuwjaarsreceptie in Vijfheerenlanden'

regio • De Statenfractie van de PvdA heeft voorgesteld om de nieuwjaarsreceptie van de provincie Utrecht in 2019 in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden te organiseren. Om de kersverse fusiegemeente op gepaste wijze welkom te heten. De partij vraagt Gedeputeerde Staten om samen met de bestuurders van de gemeente Vijheerenlanden te kijken naar de mogelijkheden. Fractievoorzitter Rob van Muilekom: "Wij zien de nieuwjaarsreceptie in begin 2019 als een positief signaal naar de inwoners van Vijfheerenlanden en we hopen op een prettige samenwerking."

Foto: aangeleverd

Scouting Hagemans heeft het seizoen afgesloten met een weekendkamp voor de welpen. Op vrijdagavond hebben ze een vossenjacht gedaan.

8 / 32

BINGO !!! Elke DONDERDAG AANVANG: 20.00 in DE KROOSHOF Dorpsweg 24a te ZIJDERVELD HOOFDRONDE 300 EURO.

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

De Heukelumse stadswal is klaar

70.000 stenen werden gebruikt voor de stadswal in Heukelum Foto: Aangeleverd

heukelum • "Het heeft even geduurd, maar we hebben het geflikt", juicht Dick van Dijk uit Heukelum triomfantelijk. Als voorzitter van de stichting Stadswal Heukelum is hij apetrots dat afgelopen week de laatste steen is gemetseld van de 650 meter lange muur die in oude stijl is opgetrokken.

Van Dijk was in 2013 de initiatiefnemer van het Heukelumse burgerinitiatief. Het doel was om de oude historische stadswal uit de dertiende eeuw weer zichtbaar te maken. De 2,70 meter hoge en één meter dikke stadsmuur werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw bedekt met een aarden wal, na een eerdere mislukte restauratiepoging. Bij het uitgraven van de grond werd echter al snel duidelijk dat de muur in zo'n slechte staat verkeerde dat restauratie niet meer mogelijk was. Daarom werd besloten om een nieuwe muur op te trekken voor de oude muur, inclusief de rondelen en torentjes.

70.000 stenen

De afgelopen anderhalf jaar zijn over een lengte van 650 meter langs de Heukelumse stadsgracht maar liefst 70.000 gemetseld. De stenen zijn gebakken in kolengestookte ovens in Spijk (bij Nijmegen). "Met klei die we ook hier in de omgeving tegenkomen", zegt Van Dijk. "Met een speciaal bakproces zien de stenen er heel oud uit."

Het metselwerk is verricht door een professionele metselaar, maar wel tegen een zeer gereduceerd tarief. En ondersteund door een groep van zo'n vijftien vrijwilligers, die dag en nacht klaarstonden om allerlei hand- en spandiensten te verlenen. De stichting heeft veel steun gehad van bedrijven die gratis werkzaamheden hebben verricht voor het project. "Uiteindelijk hebben we van de gemeente, het waterschap en de provincie Gelderland een geldelijke bijdrage ontvangen van ruim 300.000 euro. Voor dat geld hebben we het talud afgegraven. Dat had als voordeel dat het waterschap in de stadsgracht extra waterberging heeft kunnen realiseren. Dat waren werkzaamheden die sowieso hadden moeten worden verricht. Uiteindelijk heeft het de gemeenschap niks extra's gekost."

Hobbels

Dick van Dijk is trots dat het uiteindelijk is gelukt. Er waren toch nog wel hobbels op de weg. Door protesten van enkele bewoners en door politiek geaarzel, startten de werkzaamheden pas twee jaar later dan gepland. "Maar uiteindelijk is het toch gelukt. We hebben het altijd geroepen. Als je a zegt, moet je ook b zeggen. Wat je roept moet je nakomen."

Als laatste onderdeel van het project wordt er nog een ophaalbrug gerealiseerd. Van Dijk: "Dat is de kers op de taart. Dat project zal geheel kosteloos door mijn bedrijf Agger Bouwgroep bv worden uitgevoerd. Zie het maar als een soort cadeau aan de Heukelumse gemeenschap."

19-jarige verdacht van woningoverval

regio • Een 19-jarige man uit Herwijnen is maandag aangehouden vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij een woningenoverval in Steenbergen. In februari werd al een eerste verdachte gearresteerd: een leeftijdsgenoot uit Werkendam.

Begin februari werden de bewoners van een woning aan het Waterhoefke in Steenbergen op klaarlichte dag overvallen in hun eigen woning. Bij de overval werden zij door twee personen bedreigd met een mes. De overvallers maakten een onbekend geldbedrag buit. De bewoners schrokken destijds hevig van de overval, inmiddels gaat het naar omstandigheden redelijk met hen.


Onderzoek

Er werd direct na de brutale overval een onderzoek gestart. Door de bewoners van de woning werd aangifte gedaan en ze zijn verschillende malen gehoord door de recherche. Enkele weken na de overval, op halverwege februari, werd al een 19-jarige man uit Werkendam aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de overval. Hij werd aangehouden in zijn woning. De Werkendammer is verschillende keren gehoord door rechercheurs. En hij zit nog steeds vast.

Afgelopen maandag - na zo'n vijf maanden dus - kwam daar de tweede verdachte bij: een 19-jarige jongen uit Herwijnen. Hij werd in zijn woonplaats opgepakt. De rechercheurs die met de zaak bezig zijn, sluiten echter niet uit dat er nog meer aanhoudingen gaan volgen.

De 19-jarige is na de arrestatie overgebracht naar een politiecellencomplex. Hij is daar in verzekering gesteld. De verdachte uit Herwijnen zal in de komende dagen door rechercheurs aan de tand worden gevoeld over zijn betrokkenheid bij de overval op de woning in Steenbergen.

Lek en Linge in actie voor goede doel

Leerlingen na de 24-uursactie. Foto: Liesbeth Wattimury

regio • Eens in de twee jaar wordt de traditionele Lek en Linge-dag op scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg gebombardeerd tot Goede Doelendag. Zo ook dit jaar. Er is inmiddels al 22.000 euro opgehaald.

Tweeduizend leerlingen van Lek en Linge, sinds vorige week ook UNESCO-school, waren donderdag volop bezig met acties om geld in te zamelen voor gehandicapte jongeren in Matagalpa (Nicaragua) en voor verschillende projecten in Zuid-Afrika. "De acties varieerden enorm," vertelt Ivo Bronts, organisator van de Goede Doelendag. "Van een color run tot auto's wassen. Een meisje uit vwo 5 heeft één dag een pop-up restaurant geopend en haalde daarmee 833 euro op, een enorm bedrag." Havo 4-leerlingen deden mee aan de 24-uursactie en kregen gastlessen van docenten en medewerkers. "Het is geweldig hoe iedereen zich heeft ingezet", lacht Bronts.

Op de vwo-locatie heerste er op de speciale 'Goede Doelenmarkt' een echt festivalsfeertje. "Ook konden leerlingen op een grote wereldkaart aangeven waar zij op de wereld contacten hebben door met een stift lijnen te trekken vanuit Nederland naar andere plekken op de wereld", vertelt UNESCO-coördinator Anne van Luijtelaar. Directeur-bestuurder Joost van Rijn benadrukt nog eens hoe belangrijk de school het vindt je te bekommeren om degenen die het minder hebben: "Natuurlijk is het slechts een druppel op de gloeiende plaat. Het is wel de druppel die het verschil kan maken voor jongeren in Matagalpa, Durban of Johannesburg."

Het eindbedrag van de acties wordt deze week bekend gemaakt via de website van Lek en Linge.


q www.lekenlinge.nl

Experiment met tellen stembiljetten

geldermalsen • De stembiljetten van de herindelingsverkiezingen voor gemeente West Betuwe worden op de avond van de verkiezingen alleen op partijniveau geteld. Een preciezere telling volgt de dag erna op een centrale locatie. En hierbij zijn ook toeschouwers welkom, mits deze op afstand blijven natuurlijk.

De raad van de gemeente Geldermalsen – die als grootste gemeente de verkiezingen op woensdag 21 november organiseert – heeft ingestemd met het verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koning om mee te doen aan dit telexperiment. Dit betekent in de praktijk dat de lokale stembureaus na sluiting die avond alleen op partijniveau de stemmen tellen. Op grond daarvan kan er op de avond van de verkiezingen een voorlopige uitslag bekend worden gemaakt. De volgende dag worden alle stembiljetten op een centrale plek – in dit geval de sporthal De Randhorst in Geldermalsen – op kandidaatsniveau geteld. Inwoners zijn welkom om dit stemmen te volgen, op gepaste afstand natuurlijk.

Doel hiervan is om het telproces efficiënter en betrouwbaarder te maken. Het tellen van de stemmen is altijd een tijdrovende klus, die pas na 21:00 uur 's avonds kan starten. Dan hebben de tellers dus al een lange dag achter de rug. Om te voorkomen dat de voorlopige uitslag teveel fouten bevat, is er gekozen voor dit experiment.

Geld voor toezicht in Gelderse natuur

regio • Provincie Gelderland gaat jaarlijks 1,1 miljoen euro uittrekken om toezicht in de Gelderse natuur beter te regelen. Natuurorganisaties hebben steeds meer moeite om goede handhavers als boswachters en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in te zetten omdat de financiële mogelijkheden hiervoor ontbraken. Eind 2017 sloeg Natuurmonumenten al alarm over het tekortschietende toezicht, en ze werden daarin gesteund door het Gelders Particulier Grondbezit (GPG), de organisatie van particuliere grondeigenaren. ChristenUnie Gelderland deed al eerder een oproep om te investeren in toezicht in natuurgebieden. CU-statenlid Dirk Vreugdenhil: "De handhavers zijn nodig om criminelen te weren uit de natuurgebieden en bovendien zijn ze van levensbelang om hulpdiensten te ondersteunen bij onverhoopte ongelukken."

Steenuilen gezocht in deze regio

regio • De steenuilenwerkgroep van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is bezig om het kleinste uiltje in deze regio in kaart te brengen. De vrijwilligers zijn benieuwd of er mensen zijn die weten waar zich in deze streek steenuilen bevinden. Al deze gegevens worden in een database gezet waardoor men op landelijk niveau ook weet hoe het met de steenuil in de Betuwe gesteld is. Locaties doorgeven kan bij Gerrit Zeldenrust via ga_zeldenrust@hotmail.com of Tjalda Wiersma via tjaldawiersma@online.nl.

Winst voor witte geit Maisy 35

est • De titel dagkampioen bij de keuring van geitenfokvereniging Neerijnen en Omstreken ging zaterdag naar witte geit Maisy 35 van W. van Rheen uit Bruchem. In totaal werden vijftig dieren ingebracht. De keuring vond plaats op het terrein van Westrienen in Est, waar veel aanloop van belangstellenden was. Zeven eigenaren hadden in totaal vijftig dieren meegebracht, waarbij vijf rassen – wit, bont, nubisch, toggenburger en boergeit – vertegenwoordigd waren. Nadat de dieren in verschillende leeftijdscategorieën waren gekeurd, werden per ras de mooiste lammeren en geiten gekozen. Vervolgens werd onder alle ingezonden dieren bepaald welke geit de beste uier had. Deze prijs ging naar toggenburger Fleur A2 v.d Gouwakker van N. van Honk uit Bruchem. Als dagkampioen bij de lammeren werd ook een witte geit van Van Rheen uit Bruchem gekozen, Maisy 54.

Brandje bij De Wittenberg

haaften • Het verwisselen van een zuurstoffles zorgde vorige week woensdagmiddag voor een brandje op de tweede verdieping van zorgcentrum De Wittenberg in Haaften. Hierbij liep een medewerker lichte brandwonden aan haar handen op.

Nog steeds telefoonstoring

regio • Gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik kampen nog steeds met een telefoonstoring. Bij dringende zaken worden inwoners verzocht te mailen naar info@leerdam.nl. Of contact te zoeken via één van de sociale mediakanalen.

Eerste paal van De Glasmeesters

Het slaan van de eerste paal was een warm klusje. Foto: Peter Verbeek

leerdam • In de oostelijke zone van Broekgraaf is afgelopen vrijdag op ludieke wijze de eerste paal geslagen van project De Glasmeesters. Dat betreft de innovatieve ontwikkeling van twee koop- en twee huurcomplexen, met in totaal 76 energieneutrale appartementen, die in twee fasen worden gebouwd.

Crossing Borders Development realiseert in de eerste fase 17 luxe terrasvormige koop- en 21 huurappartementen. Deze kenmerken zich door een mooie architectuur, een hoogwaardig afwerkingsniveau, veel daglicht en royale buitenruimten. Alle appartementen krijgen onder andere zwevende dekvloeren met daarin opgenomen vloerverwarming en -koeling door middel van een warmtepompsysteem, triple beglazing en hoog isolerende gevels. In het ontwerp zijn tevens aansluitpunten voor elektrische fietsen opgenomen én voorzieningen om hybride en elektrische auto's in de half verdiepte parkeergarage op te kunnen laden. Door de energieneutrale uitvoering zijn er geen energiekosten voor verwarming, koeling en warm water.


Duurzaamheid

Namens de gemeente Leerdam was wethouder Cees Taal aanwezig om, samen met zeven nieuwe bewoners, met een antieke heistelling de eerste - houten - paal in de grond te drijven. "Vanuit mijn duurzaamheidsportefeuille wil ik alleen nog maar zaken doen met ontwikkelaars en bouwers met het groene hart op de goede plaats. De Glasmeesters staat volledig in het teken van duurzaamheid. Alle appartementen zijn gasloos en daarmee voorbereid op de toekomst."

Voor Jaap Kruithof, directeur van Crossing Borders Development, is project De Glasmeesters een mooie mijlpaal als ontwikkelaar van groene en duurzame projecten. "Naast het feit dat wij in al onze projecten mooie architectuur en een hoog afwerkingsniveau nastreven willen we graag een actieve rol spelen in het verduurzamen van onze samenleving. Met het echte heiwerk gaan we op 17 juli beginnen en over een jaar kunnen de nieuwe bewoners hun intrek nemen."

Tina van Ameijde-Harmusial (57), is een van de toekomstige bewoners van een koopappartement. "Mijn man en ik willen graag gelijkvloers gaan wonen en twee jaar geleden zijn we serieus gaan zoeken. Maar in deze prijsklasse - vanaf 240.000 euro - valt dat niet mee. Toen wij lucht kregen van dit project zijn we direct naar de makelaar gestapt. We hebben ons als eersten aangemeld en uiteindelijk hadden we de eerste keuze. Belangrijk voor ons was de stand van de zon en de grootte van de berging en de keuken. In onze cultuur hebben we een grote keuken nodig! Dat deze appartementen energieneutraal zijn sprak ons ook erg aan. We hebben gekozen voor de tweede woonlaag met balkon op het zuiden. Ik ben opgegroeid in Leerdam-West en ga nu weer terug naar oude buurt."

Nieuw: kaasproeflokaal in Leerdam

William Koppelaar in zijn nostalgische kaasproeflokaal. Foto: Peter Verbeek

leerdam • Nieuw in Leerdam: een proeflokaal voor kazen. William Koppelaar heeft een voormalig pakhuis aan Achter de Kerk omgebouwd tot een lokaal waar voornamelijk Leerdamse kaassoorten zijn te proeven.

William (29) is de zoon van het echtpaar Koppelaar dat in de Kerkstraat al meer dan dertig jaar kaasspeciaalzaak De Koppelhoeve runt. Zijn wiegje en ledikantje hebben er gestaan, en de geur van kaas zit diep in zijn poriën. Sinds zijn veertiende steekt hij regelmatig een helpende hand uit in de winkel. Hij verdiende zijn brood daarnaast in de horeca, als barman en cateraar. Onlangs is hij compagnon van de ouderlijke zaak geworden.

"Een paar jaar geleden vertelde onze huurbaas dat hij in Amsterdam een kaasproeflokaal had bezocht. Hij was daar erg lyrisch over en dacht dat zoiets ook wel een aanwinst voor Leerdam zou kunnen zijn. Omdat we in De Koppelhoeve net met een grote verbouwing bezig waren hebben we daar toen niets mee gedaan, maar het idee is wel in ons hoofd blijven hangen", vertelt William.

Toen Leerdamglasstad.nl, het bureau voor toeristische informatie, liet weten op zoek te zijn naar arrangementen voor dagjesmensen en toeristen zette William de horecaknop om en ging hij op zoek naar een locatie voor een proeflokaal. Het voormalige pakhuis van slijterij In de Wingerd, een nostalgisch pandje dat te huur werd aangeboden, was precies wat hij zocht. Het is grondig opgeknapt en uitgebreid met een keuken en toiletvoorziening. Koppelaar schaftte twaalf geweldig leuke houten tafel/zitcombinaties aan, zodat hij in staat is gezelschappen van 24 personen te ontvangen.

"Het concept bestaat uit proeverijen op afspraak, met maximaal drie sessies van vijf kwartier per dag. Ik presenteer zes half-harde kaassoorten met heel veel smaak, en geef daar tekst en uitleg over. Er is een vast assortiment van de kaasfabriek in Schoonrewoerd: Original, Caractère en Delacrème. Daarnaast Emmenthaler en twee wisselende kazen, met daarbij druifjes, walnoten dipsausjes en twee drankjes." Hier zitten natuurlijk kosten aan verbonden. Reserveren kan via onderstaande website.


q www.leerdamglasstad.nl

Straatbarbecue te winnen

Win een geheel verzorgde barbecue voor de straat. Foto: nl123rf.com

regio • Pieter van der Brugge van Van der Brugge Makelaardij en Dico Gremmen van De Hypotheekweter gaan in augustus een geheel verzorgde straatbarbecue verloten in de regio. De ondernemers hebben dit initiatief genomen om ze "willen verbinden". "Samen met lokale ondernemers zoals de slager, de groenteboer, slijter, verenigingen en de bewoners laten zien waar we met z'n allen toe in staat zijn. Als we met elkaar een bijdrage leveren – in wat voor vorm dan ook – wordt het een stuk leuker in de straat", zo vertellen de mannen als toelichting.

Aanmelden kan op onderstaande website. Op Facebook kunnen deelnemers vervolgens hun buren uitnodigen. Onder de aangemelde straten wordt een geheel verzorgde straatbarbecue verloot. Aanmelden kan tot en met dinsdag 31 juli. In de week van maandag 13 augustus wordt de winnende straat bekend.

q www.straat-bbq.nl

Belofte: inzet voor gezonde jeugd

geldermalsen • Ruim twintig organisaties hebben donderdag met de gemeente Geldermalsen de belofte gedaan om zich in te zetten voor een gezonde jeugd in een gezonde omgeving.

Zij zijn daarmee ambassadeurs van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Doel is om jongeren te stimuleren gezonder te eten en meer te bewegen. Deze JOGG-ambassadeurs richten zich op de jongeren én op hun omgeving, zoals leerkrachten, (groot)ouders en werkgevers. Dat kan bijvoorbeeld door ouders of grootouders te stimuleren meer te bewegen en gezonder te eten. Zo wordt ook de omgeving waarin de kinderen opgroeien een gezondere omgeving. Om aandacht te geven aan voldoende beweging, organiseren de JOGG-ambassadeurs tijdens de Nationale Sportweek van zaterdag 15 tot en met zaterdag 29 september iedere dag een activiteit.

Deelnemers zijn: stichting Beheer Kulturhus Beesd, stichting Welzijn West Betuwe, Stichting Servicepunt Thuiswonen Gemeente Geldermalsen, Platform Belangenbehartiging Indoorsporten, Fruitmasters, Lek en Linge, Lingelaar, Sportvereniging Beesd, Focus Coaching, Rabobank West Betuwe, Ondernemersvereniging Beesd, Sint Antonius, VitaRun, rvv Rhelico, vv Beesd, De Schakel, De Lokhorstschool, obs Op 't Hof, ZV Olympia Geldermalsen en de gemeente.

19 / 32

Foto: aangeleverd

maandag 2 juli • De laatste weken van het schooljaar staan op basisschool De Springplank in het teken van het thema 'Afval'. Ook de Avri hielp een handje, chauffeur Freek kwam met zijn containerwagen naar De Springplank om de kinderen te laten zien hoe het afval in de wagen terecht komt.

Foto: aangeleverd

maandag 25 juni • Gaby Klijn uit Asperen won met een landelijke Rabobank-actie geen 800 euro voor een studieproof kamer, zoals vorige week in Het Kontakt stond vermeld, maar 2.000 euro voor het maken van een droomreis. Een Rabobank-felicitatieteam reikte de cheque uit.

Foto: aangeleverd

dinsdag 3 juli • Bij de Leerdamse smurfenwinkel Bluedwarfs.com werd een joekel van een smurfenhuis afgeleverd. Het huis was zo groot dat het aanvankelijk niet eens naar binnen kon. Met zeven man sterk werd er 2,5 uur geknutseld om het gevaarte de loods aan de Energieweg in te krijgen.

Foto: aangeleverd

donderdag 5 juli • Op kindcentrum Het Kristal en jenaplanschool De Wilgenhoek is het eindfeest en de juffendag gevierd. De kinderen uit de bovenbouw begeleidden de jongere kinderen bij de spelletjes op deze zonnige en heel gezellige dag.

Foto: Jaap de Groot

donderdag 5 juli • Jaap de Groot spotte opeens deze koninginnenpage op een vlinderstruik in Heukelum. Een vrij bijzondere waarneming, want de vlinder is schaars en komt vooral in de zuidelijke helft van Nederland voor. De laatste jaren duikt hij echter steeds vaker in het noorden op.

Foto: aangeleverd

maandag 2 juli • Kinderen van de Floris Radewijnszschool zijn op speurtocht geweest in de Noordertuin. De kinderen gingen op zoek naar groente, fruit en bloemen. Naast worteltjes, tomaten, bloemkool en rode biet vonden de kinderen nog veel meer moois en lekkers in de tuin.

21 / 32

Foto: Adrie van Kuilenburg

donderdag 5 juli • Burgemeester Loes van Ruijven-van Leeuwen kwam langs bij echtpaar Van de Water in Herwijnen. Het paar vierde deze dag hun 50-jarige huwelijk. Van Ruijven bracht de felicitaties voor het bereiken van deze mijlpaal over namens de gemeente.

Foto: aangeleverd

zaterdag 7 juli • Stichting African Hands heeft met de recent gehouden boekenmarkt én al haar activiteiten door een recordbedrag van 15.350 euro opgehaald. Vorig jaar was dit nog 10.500 euro. Boekenmarkt Leerdam zelf leverde 7.417 euro op.

Foto: Peter Helmerhorst

zaterdag 7 juli • De Glasbloazers 2.0 trad op tijdens de Open Kersendagen in Wadenoijen. Zo werd het allereerste muzikale seizoen van de blaaskapel - onderdeel van Kunstliefde en Vriendschap - op gepaste wijze afgesloten. In september zal De Glasbloazers 2.0 weer van zich laten horen.

Foto: aangeleverd

maandag 9 juli • Met een bloemenhulde en een speurtocht door Spijk hebben de kinderen van cbs De Hoeksteen afscheid genomen van juf Berdien Reitsma en juf Ida Qazi. Ida gaat een jaar met haar gezin in Thailand wonen en Berdien heeft een nieuwe baan in Groot-Ammers.

Foto: Hille de Bruin

maandag 9 juli • Het gaat goed met het ijsvogelpaar in Heukelum dat mede dankzij Hille de Bruin de winter overleefde. Ze zijn al met hun tweede nest bezig. De jonge ijsvogels worden nog steeds gevoerd door hun ouders, waarschijnlijk vliegen ze volgende week uit.

Foto: aangeleverd

zaterdag 7 juli • Hengelsportvereniging Herwijnen bestaat dit jaar 50 jaar. Dit werd samen met de ruim vijftig leden feestelijk gevierd. Fred Schampaert ontving als lid van het eerste uur een bos bloemen uit handen van de voorzitter Gert Hobo.

Margo: 'Elke dag zie ik pijn van PICS'

Spijkse vraagt tijdens wandelevenement aandacht voor onbekende aandoening

Margo van Mol tijdens de Vierdaagse in 2017. Foto: aangeleverd

spijk • De 53-jarige inwoonster van Spijk weet waar ze over praat. Ze werkt al jarenlang als ic-verpleegkundige bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Vorig jaar promoveerde ze op het onderwerp. In haar proefschrift richtte ze zich vooral op de emotionele impact die de aandoening heeft op naasten van patiënten die lijden aan PICS en de ondersteuning die zorgprofessionals hierbij kunnen bieden. Margo van Mol: "De laatste jaren overleven steeds meer mensen van een ic-opname. Maar we zien tegelijkertijd ook dat mensen nog jarenlang klachten houden. Daar is gelukkig steeds meer aandacht voor. Als intensive care-verpleegkundige zie ik dagelijks de pijn en het verdriet, en vooral ook de hoop en de moed, van ernstig zieke ic-patiënten en hun familieleden."

Klachten

Veel mensen die op een intensive care hebben gelegen kunnen volgens Margo nog jarenlang klachten houden, zowel fysiek (moe, pijn, benauwd), cognitief (vergeetachtig, aandachtsstoornis) als psychisch (angst, PTSS). Na een opname kan het leven daardoor veel uitdagingen geven. Er is gelukkig wel steeds meer bekend over deze gevolgen op lange termijn. In 2012 werden de klachten voor het eerst omschreven als het Post Intensive Care Syndroom. Oftewel: PICS. De Spijkse vertelt: "Veel huisartsen en revalidatie-artsen herkennen het ziektebeeld nog niet, waardoor patiënten soms een lange zoektocht doormaken voordat ze hun klachten kunnen herleiden tot PICS. Dat heeft een grote individuele impact, op de patiënt, maar ook op de naasten die de periode tijdens de ic-opname in grote spanning hebben geleefd."

Lotgenoten

Margo loopt volgende week voor de derde keer mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Gekoppeld aan haar sportieve prestatie (ze loopt vier dagen 50 kilometer) is ze een sponsoractie gestart om geld in te zamelen voor de stichting Family and Patiënt Centered Intensive Care, waar familieleden en ic-professionals hun kennis en ervaring delen over deze aandoening. De stichting werd drie jaar geleden opgericht. "In de stichting komen voormalig ic-patiënten, hun familie, ic-verpleegkundigen, artsen en wetenschappelijke onderzoekers samen om de impact van een ic-opname te beperken. Daarnaast worden lotgenoten gesteund om hun leven weer op een prettige manier vorm te geven."

Het sponsorgeld zal worden gebruikt om een id-café van de grond te tillen. "Een IC-café is een laagdrempelige manier om lotgenotencontact mogelijk te maken en bekendheid over PICS te vergroten."

Margo sponsoren kan al vanaf 1 euro. Meer informatie is te vinden op de website.


q devierdaagsesponsorloop.nl

Dick Aanen

Uitstapje voor cliënten Nooit Gedacht

De cliënten van Nooit Gedacht op stap. Foto: aangeleverd

herwijnen • Stephan van Steenis van zorgboerderij Nooit Gedacht in Herwijnen nam donderdag al zijn cliënten mee voor een rondvaart over de Linge.

In totaal zijn ze met elf ouderen, drie jongeren en vijf vrijwilligers en begeleiders op de boot gestapt. Een ontspannende activiteit waarbij van zowel een koud als een warm buffet genoten kon worden. Dit uitje is voor een aantal cliënten misschien wel hét uitstapje van het jaar.

"Onze cliënten houden van gezelligheid en het ondernemen van activiteiten. Samen met onze cliënten hebben we een mooi eerste jaar achter de rug. En daarom wilden we ze graag meenemen voor een feestelijk uitje", licht Stephan van Steenis toe. De rondvaart werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage in verband met het 10-jarig bestaan van stichting Zorgboeren Zuid-Holland dit jaar. Deze organisatie bestaat onder meer uit verschillende zorgcoördinatoren en een administratie, de stichting verzorgt het secretariaat, de cliënt- en financiële administratie voor de aangesloten zorgboeren.

Start

Zorgboerderij Nooit Gedacht in Herwijnen is sinds mei 2017 gestart met het bieden van dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, ouderen die dagbesteding zoeken en kinderen met een speciale zorgvraag. De zorgboerderij is inmiddels vijf dagen in de week geopend en Van Steenis biedt dagbesteding aan vijf tot acht cliënten per dag (gemiddeld drie à vier cliënten per medewerker). Op dit moment zijn er nog een aantal plekken vrij op de zorgboerderij in Herwijnen.


q zorgboerderijnooitgedacht.nl

Zestien extra ambtenaren in VHL

vijfheerenlanden • De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaat het aantal ambtenaren flink uitbreiden. Er komen ruim zestien formatieplaatsen bij, zo staat te lezen in de zogenaamde Kaderbrief.

Het voorstel werd vorige week al behandeld in het Vijfheerenlanden Beraad en komt deze weken ook nog aan de orde in de drie afzonderlijke gemeenteraden.

Zichtbaarder

De uitbreiding is nodig omdat de drie (kleine) Vijfheerenlanden-gemeenten nu één nieuwe middelgrote gemeente worden, aldus de gezamenlijke colleges. "Wij zullen in de regio dus zichtbaarder zijn. Als kleinere gemeenten konden we meeliften op de inzet van grotere gemeenten. Nu we zelf zo'n grotere gemeente worden, wordt er ook inzet van ons verwacht op regionale opgaven."

Het gaat volgens de colleges om opgaven die ook in het belang van de nieuwe gemeente zijn. "Bijvoorbeeld vitaal platteland, bereikbaarheid en duurzaamheid. Wij willen en kunnen dus geen 'free rider' meer zijn. Voor deze regionale inzet is wel formatie nodig."

De zestien extra formatieplaatsen betreffen niet alleen een uitbreiding. Het gaat bijvoorbeeld ook om functies die de afgelopen jaren veelal werden ingevuld door inhuurkrachten. Waar dus al budget voor beschikbaar was. De extra kosten bedragen voor de formatie-uitbreiding bedragen ongeveer 190.000 euro.

Vacatures

De Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Vijfheerenlanden kampte begin dit jaar nog met zo'n honderd vacatures. Inmiddels lijkt de situatie sterk verbeterd. Alleen zit de gemeente nog wel te springen op ambtenaren, die verstand hebben van verkeer.

Onderzoek naar woongeluk

regio • Het Rotterdamse bureau Springco heeft het initiatief genomen voor de Grote Omgevingstest Zuid-Holland. Doel is om de voorkeur van Zuid-Hollanders voor diverse aspecten van wonen en 'woongeluk' in beeld te brengen. Ook gemeente Zederik en Leerdam doe mee aan het onderzoek. Tienduizenden Zuid-Hollandse huishoudens hebben een uitnodigingsbrief gekregen. Meedoen ook ook via onderstaande website.

q www.startvragenlijst.nl/dgot

Vrijwilligers gezocht

regio • Huis van de Wijk Noord zoekt voor het wekelijkse wandelrondje na de zomervakantie nieuwe vrijwilligers. Een aantal mensen die op dit moment elke week een handje helpt, valt af na de zomer. Huis de Wijk Noord organiseert het wandeluitje al meer dan een jaar, elke woensdagochtend om 10:30 uur vertrekt een groep vrijwilligers met een grote groep ouderen vanuit Huis ter Leede voor een wandelingetje door de wijk. Voor de begeleiding zijn vrijwilligers nodig. Aanmelden kan bij de wijkraad Noord via 06-24641718 of Huis ter Leede via 0345-614241.

Geld voor Boerderij & Erf

regio • Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een subsidie toegekend van 10.000 euro aan de Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Krimpenerwaard-Vijfheerenlanden (A-K-V). Het geld is bedoeld voor de digitale beeldbank.

Het gaat met name om samenvoeging en verder uitbreiden van wat er aan beeldmateriaal al is en dit nog beter toegankelijk maken voor een groot publiek. Het doel is dat de waardering voor de boerderijen in het werkgebied bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht komt.

Nu Boerderij & Erf A-K-V zich ook bezighoudt met het gebied van de Krimpenerwaard, zijn er acties nodig om tot een goede samenwerking met de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden te komen. Zoals: het bundelen van de bestaande beeldbankinformatie. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren heeft de organisatie behoefte aan vrijwilligers. Zij zullen de (opnieuw) te fotograferen boerderijen langsgaan en het eerste deel van het digitaliseren voor hun rekening nemen. Een tweede groep vrijwilligers is nodig om de beeldbank vorm te geven en van verdere informatie te voorzien. Aanmelden kan via secretariaat@boerderijenerf.nl of 0184-661425.

Rotary spekt kas World Servants

geldermalsen • Rotary Geldermalsen heeft een cheque van 10.000 euro overhandigd aan World Servants Geldermalsen 2018. Dit is de opbrengst van het Groot Geldermalsen Kinderdictee dat eerder dit jaar alweer voor de achtste keer in de fruitveiling is georganiseerd. Bijna tweehonderd kinderen van de hoogste groepen van de basisschool hebben hieraan meegedaan. Het geld wordt gebruikt voor een de werkvakantie van zeventien jongeren uit Geldermalsen die deze zomer drie weken naar Zambia en Ghana gaan. De reis en verblijfkosten moesten door de jongeren zelf bijeengebracht worden en met behulp van vele bijdragen van diverse instellingen én door zelf een jaar lang van alles te hebben georganiseerd én samen te werken bij de meest uiteenlopende klussen is het doel bereikt. Er zal in Zambia en Ghana samen met de lokale bevolking gewerkt worden aan de bouw van klaslokalen.

Weer vakantiebijbelweek in Hellouw

hellouw • In de eerste week van de zomervakantie gaat in Hellouw de vakantiebijbelweek weer van start. Thema dit jaar is 'Zoek het uit'.

Alle activiteiten zijn op de Korfgraaf 8 met uitzondering van de kerkdienst op zondagochtend. De vakantiebijbelweek in Hellouw beleeft namelijk zondag 15 juli haar opening in de hervormde kerk van het dorp. De dienst begint om 09:30 uur. Vervolgens is er 's middags vanaf 14:30 uur een sing-in aan de Korfgraaf. Na de sing-in is er voor iedereen koffie of limonade met wat te snacken.

Op maandag 16 en dinsdag 17 juli zijn er kinderdagen voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Op maandag van 9:30 tot 15:30 uur en op dinsdag van 13:15 tot 20:00 uur. Dan wordt er een heus huttendorp gebouwd. De deelnemende kinderen moeten wel zelf een hamer meenemen - met naam - en ook dichte schoenen aantrekken. Bovendien is oude kleding ook handig, want de hutten worden beschilderd met echte verf. Bij warm weer is zwemkleding en een petje handig om mee te nemen.

Op dinsdag 17 juli wil de organisatie van de vakantiebijbelweek in Hellouw een open avond houden voor iedereen uit het dorp. Vanaf 18:00 zijn naast de kinderen ook ouders, broertjes en zusjes en andere belangstellenden van harte welkom om het huttendorp te komen bekijken. Opgeven voor deze dagen kan nog tot vrijdag 13 juli aanstaande door een mail te sturen naar de organisatie:
vbwhellouw@hotmail.com.

Escape

Op woensdagavond 18 juli is er een jeugdavond, waarbij het thema 'Vrijheid' centraal staat en er een escapespel gespeeld wordt. Aanvang is 19:30 uur voor jongeren van 12 tot 15 jaar en jongelui boven de 15 jaar starten om 20:30 uur.

Tot slot is er op donderdagavond 19 juli een dorpsavond voor alle leeftijden. Er kan dan een fietstocht gereden worden in de omgeving. Rond 20:30 wordt deze tocht afgesloten met een hapje en een drankje. Ook degene die niet mee fietsen, maar wel willen komen voor de gezelligheid, zijn welkom.

Meer informatie over de vakantiebijbelweek in Hellouw en het volledige programma is te vinden op de website. Of op de Facebook-pagina.


q vbwhellouw-nl.webnode.nl

Plezier spat er vanaf bij tenniskamp

Het tenniskamp begon met een echte warming-up. Foto: Dick Aanen

rumpt • Bijna veertig kinderen genoten afgelopen zaterdag en zondag van een zonovergoten tenniskamp op het terrein van tennisvereniging Rhelico.

Het kamp werd voor de tweede keer georganiseerd. Vorig jaar aan het eind van de vakantie, dit jaar aan het begin. Op en rond de tennisvelden werden de kinderen (in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar) beziggehouden met leerzame tennisclinics en vrolijke spelletjes. Ook dit jaar maakte het populaire buikschuiven weer onderdeel uit van het programma. Al met al waren de jongens en meiden de hele dag actief bezig. 's Avonds was er een barbecue, een pubquiz en een disco met een dj. De eerste dag werd afgesloten met een kampvuur. Bij de kantine was een mini-camping opgetrokken.

Aan het jeugdkamp was ook nog een soort wedstrijd verbonden. Het algemeen klassement werd gewonnen door het 'groene team' met Maud, Isa, Lotte, Elin en Noa.

Plezier

Yvonne van de Biesebos was zaterdag en zondag één van de begeleiders tijdens het jeugdkamp van haar vereniging. Ze kijkt met heel veel plezier terug op het kamp. "De kinderen vinden dit echt geweldig. Het plezier spat er vanaf. Maar het weer werkte natuurlijk ook fantastisch mee."

Ook volgend jaar staat het jeugdkamp weer op het programma. "Het is belangrijk dat een vereniging naast de tennistrainingen en tenniswedstrijden ook dit soort activiteiten aanbiedt aan de jeugd. We hebben het jeugdkamp nu georganiseerd op ons eigen terrein. Maar we sluiten niet uit dat we in de toekomst het jeugdkamp gaan organiseren in een meer bosachtige omgeving."

Sponsoren

Het tenniskamp werd mede mogelijk gemaakt door de professionele tennisschool van Xander Veelbehr. Ook kwam er steun van Horeca Service Beesd, keurslagerij Arisse, C. van Weenen groente en fruit, snackbar 't Pleintje, Spar De Haas, Van Keulen brood&banket en IJsbar98.

Samen barbecueën in Est

est • Dorpstafel Est organiseert zaterdag 1 september de jaarlijkse dorpsbarbecue. Voor vlees, salades, stokbrood, barbecues en vuurkorven zorgt Dorpstafel Est. Het dorpshuis regelt de 'natte' versnaperingen. Ton de Wilde van Dorpstafel Est: "Wij zien dat, in de ontspannen sfeer van zo'n gezamenlijke bijeenkomst, mensen hun dorpsgenoten beter leren kennen en het fijn vinden om weer eens rustig met elkaar te kunnen praten. Voor onze nieuwe bewoners is het een goed moment om eens te kijken wie die Estenaren nou eigenlijk zijn en te horen wat er allemaal in hun dorp te doen is." De barbecue vindt plaats op het dorpsplein en start om 17:00 uur (bij slecht weer is de barbecue in het dorpshuis). Mensen worden ook deze keer weer aangespoord om zelf gerechten mee te nemen. Tot nu toe was dat altijd verrassend en een mooie aanvulling op het standaard barbecueassortiment. Waar mogelijk probeert Dorpstafel Est rekening te houden met vegetariërs. Inschrijven kan via de website. Of op de volgende adressen: Dreef 8, Dorpsstraat 14, Bommelweg 2, Molenstraat 7 of Esterweg 3. Deelname kost 5 euro per persoon, voor kinderen 2,50 euro.

q www.viacaritas.nl/dorpstafel

Geslaagden fietscursus

Wethouder Niko Wiendels reikte de certificaten uit. Foto: aangeleverd

geldermalsen • Wethouder Niko Wiendels, verantwoordelijk voor het integratiebeleid in de gemeente Geldermalsen, overhandigde vrijdag de eerste zeven certificaten aan deelneemsters van de cursus 'Stap op de fiets'.

De fietscursus is speciaal voor vrouwen die als kind niet hebben leren fietsen. Voor hen biedt het kunnen fietsen vooral meer bewegingsvrijheid en daarmee onafhankelijkheid. Naast het leren fietsen maakte ook het leren van de Nederlandse verkeersregels deel uit van de in totaal twaalf lessen. De cursus is opgezet voor de stichting Integreren doe je samen! van Fieke Bijnagte en Rita Boer Rookhuiszen uit Tricht. Zij lieten zich inspireren door de vrijwilligers die in Leerdam al jaren een fietscursus voor vrouwen geven en verzorgden met vier andere vrijwilligers en een aantal stagiaires van De Lingeborgh de lessen in Geldermalsen. De cursus was mede mogelijk dankzij de medewerking van Bibliotheek Rivierenland, met ruimte voor de theorielessen, en De Pluk waar de lesfietsen gestald konden worden. Geoefend werd rondom De Pluk. In september start een nieuwe cursus, de eerste aanmeldingen hiervoor zijn al binnen.

Nieuwe aanhangwagen

De nieuwe trots van Harp en Luit. Foto: aangeleverd

vuren • Brassband Harp en Luit uit Vuren en haar slagwerkgroep StiX presenteerden vrijdag tijdens het zomeravondconcert haar spiksplinternieuwe aanwinst: een aanhangwagen voor haar slagwerkinstrumenten.

Ereleden van Harp en Luit, Bert Ippel en Jo Zandee, onthulden de nieuwe trots van de Vurense muziekvereniging vrijdagavond. Dit gebeurde tijdens het concert op het Schootsveld. Hiermee sloot de vereniging zoals elk jaar het seizoen af.

De nieuwe aanhangwagen is nodig voor het vervoer van met name de slaginstrumenten, zoals pauken, trommels, drumstel, xylofoon en klokkenspel, naar optredens elders in het land. Harp en Luit kon de wagen aanschaffen dankzij hulp van verschillende sponsoren: stichting Rivierenlandfonds, Van Ekeren Verzekeringen, Tredion Gorinchem, Groeneveld Groep Gorinchem en DBI Techniek Hellouw.

Voorzitter Sander van Tilburg kreeg dezelfde avond van Dick Visser van Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook nog eens een cheque overhandigd ter waarde van EUR 1.500 euro.


q www.brassbandharpenluit.nl

Glasmuseum startpunt fietsroute

leerdam • Het Glasmuseum vormt tot zondag 22 juli het startpunt voor fietsroute 23 van het erfgoedfestival 'Over grenzen van Gelderland'. De tocht, die via Asperen, naar de Diefdijk leidt, eindigt in Culemborg. Het traject is bijna 24 kilometer lang, dus er is voldoende tijd om een bezoek aan het erfgoed op de route te brengen, ook aan het Nationaal Glasmuseum. Op dit moment is daar ook de tentoonstelling 'Art Deco Glas, belofte voor het moderne' te zien met bijzondere vazen en schalen van Copier, aparte automascottes, parfumflesjes, glasservies voor op de stoomschepen en nog veel meer.

q www.erfgoedfestival.nl

TOV-dagen in Neerijnen

neerijnen • Verschillende organisaties in Neerijnen slaan dinsdag 24 en woensdag 25 juli de handen ineen om voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar uit de gemeente weer TOV-dagen te organiseren. TOV staat voor: timmeren, ontmoeting en verschillende spellen. Teams hebben een begeleider nodig van boven de 18 jaar. Aanmelden kan via de website van Heidewaard. Deelname kost 1 euro per dag.

q www.heidewaard.nl

Vertellers gezocht

acquoy • Waargebeurde verhalen uit de Betuwe vertellen en aanhoren onder het genot van een hapje, drankje en muziekje. Dat plan hebben enkele inwoners van Acquoy opgevat. Op woensdag 18 juli om 20:00 uur is er een informatieavond voor mensen die het leuk vinden om verhalen uit hun leven te vertellen. De bijeenkomst is in café Lingezicht aan de Lingedijk in Acquoy. Daar zullen ook de verhalenavonden plaatsvinden, ongeveer vier keer per jaar. De initiatiefnemers zijn ook op zoek naar muzikanten, bijvoorbeeld iemand met een trekharmonica. Vragen stellen en opgeven kan bij Paula Smit: 06-50439053 of smitraaijman@gmail.com.

donderdag 12 juli

Buitenconcert
19:30, Asperen, muziektent. In de muziektent in het bos voor het gemeentehuis sluit muziekvereniging Ad Astra haar seizoen weer af. Het optreden begint om 19:30 uur. Aan het buitenconcert wordt medewerking verleend door de slagwerkgroep onder leiding van John Derks en het fanfareorkest onder leiding van Anne van den Berg. Het concert is vrij toegankelijk en heeft een repertoire van lichte muziek.

zaterdag 14 juli

Vogelbeurs
09:00-12:00, Leerdam, verenigingsgebouw De Vogelvriend. Vogelvereniging De Vogelvriend in Leerdam houdt weer haar maandelijkse vogelbeurs. Er zijn op deze beurs een aantal handelaren aanwezig. Ook is er een stand waar bezoekers vogelbenodigdheden kunnen kopen. Er zijn bestuursleden van de vereniging aanwezig, bij hen kunnen bezoekers vragen stellen over een eventueel lidmaatschap of over het kweken van vogels. Het verenigingsgebouw is te vinden aan de P.M. van Gentstraat 23.

De Rommelschuur
09:00-12:00, Schoonrewoerd, Overheicop 1. De Rommelschuur is weer open. Zomerse topjes, mooie boeken, campingspulletjes, speelgoed, alles voor de vakantietijd en voor een lage prijs. De koffie staat klaar. De organisatie is in handen van de gereformeerde kerk, de opbrengst is voor de kerk en voor goede doelen.

Pasar malam
12:00-22:00, Leerdam, Tamarindeplein. Op en rondom het Tamarindeplein in Leerdam barst voor de zesde keer de pasar malam los. Op de markt is er weer van alles te beleven, naast lekker eten is er ook veel muziek. Ook is er dit jaar een kleine kermis en een pannatoernooi. De marktkramen zijn te vinden op het Tamarindeplein, Beukstraat en in de Wilgstraat. Dit jaar heeft de pasar malam een record aantal kramen: zeventig stuks. Op het podium op het Tamarindeplein zijn er tussen 13:00 en 22:00 uur tal van optredens. De markt zelf opent om 12:00 uur en duurt tot 21:00 uur.

Meet & Greet Stroomhuis
14:00-17:00, Neerijnen, Stroomhuis, Van Pallandtweg. Tineke van Gils (keramiek) en Linda Grool (fotografie) lichten desgewenst hun werk toe en laten zien hoe het tot stand komt.

Concert
14:30, Leerdam, Grote Kerk. Cees van Ooyen bespeelt het orgel in de Grote Kerk in Leerdam. Hij voert onder meer werken van Bruhns, Buxtehude, Bach, Mozart en Franck op. Aanvang is 14:30 uur.

maandag 16 juli

Buurtontmoetingsplek (Bop)
10:15-11:45, Asperen, dorpshuis EMM. Buurtontmoetingsplek (Bop) is weer open van 10:15 tot 11:45 uur. Hierna is de Bop met vakantie tot maandag 20 augustus.

dinsdag 17 juli

Graffitiworkshop
14:00-15:30, Leerdam, Bibliotheek Leerdam. In samenwerking met stichting Samendoen en stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland organiseert de Leerdamse bieb een graffitiworkshop. Deelnemers gaan echter niet aan de slag met spuitbussen, maar met een stift. Ze leren om een eigen 'tag' te ontwerpen. En deze vervolgens op een truckercap te plaatsen. De workshop is geschikt voor kinderen van 10 tot en met 15 jaar. Aanvang is 14:00 uur. Opgeven kan via de website van stichting SamenDoen onder het kopje 'inschrijvingen'. www.samendoen.expert

woensdag 18 juli

Vertellers gezocht in Acquoy
20:00, Acquoy, café Lingezicht. Informatieavond over het plan om avonden met waargebeurde Betuwse verhalen te organiseren. Aanmelden gewenst. Vragen stellen en opgeven kan bij Paula Smit: 06-50439053 of smitraaijman@gmail.com.

zaterdag 21 juli

Zomermiddagconcert
14:00, Vianen, Grote Kerk. Muziekpodium Grote Kerk Vianen organiseert weer een zomermiddagconcert. Deze keer is Niels Adema, organist in Kampen, uitgenodigd. Hij vormt deze middag een gelegenheidsensemble samen met sopraan Fiona Ellis. Op het programma staan onder meer composities van Bach, Händel, Purcell, Scheidemann en Sweelinck. Het concert begint om 16:00 uur, de kerk is vanaf 14:00 uur open. Toegang is gratis, wel er is een collecte bij de uitgang. Meer informatie is te vinden op de website. www.grotekerkvianen.nl

dinsdag 24 juli

Jeu de boules
14:00-16:00,Herwijnen, terrein ijsclub, Schoutensteeg. De vereniging Senioren Activiteiten Lingewaal organiseert een jeu de boulesmiddag. Liefst eigen ballen meenemen; er zijn reserveballen voorradig. Bij slecht weer koersballen in de kantine. Deelname is gratis voor leden, niet-leden betalen 1,00 euro. Consumpties zijn voor eigen rekening. Voor meer informatie: Joop Hendrikse (0418-581556) of Jolisa van Zanten (0418-582033).

Gespreksgroep nah
14:30-16:00, Waardenburg, dorpshuis De Koeldert. Welzijn West Betuwe, Kernteam Geldermalsen en de sociale teams van Neerijnen en Lingewaal organiseren opnieuw een gespreksgroep bijeenkomst voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (nah). De middag is bedoeld voor mensen met nah uit gemeenten Geldermalsen, Lingewaal of Neerijnen. In geval van vervoersproblemen, kan Welzijn West Betuwe wellicht voor een oplossing zorgen. Aanmelden kan bij Pieter van der Keur van Welzijn West Betuwe via 06-422 232 74 of 0345-820961. Of: pvanderkeur@welzijnwestbetuwe.nl.

woensdag 25 juli

Avondwandeling
19:00, Neerijnen, parkeerterrein Stroomhuis Neerijnen. Geldersch Landschap en Kasteelen organiseert een avondwandeling door de uiterwaarden van de Waal. Deelnemers lopen met de boswachter via het parkbos van landgoed Waardenburg en Neerijnen naar de Waalbandijk. Hier hebben ze een prachtig uitzicht op de Rijswaard en kasteel Waardenburg. Daarna wordt afgedaald naar de Rijswaard, waar de struinroute door het uitgestrekte gebied langs de Waal wordt gevolgd. Onderweg vertelt de boswachter over het ontstaan en beheer van het landschap. Ook is er oog voor de bijzondere vegetatie (stroomdalflora) in het gebied. Tegen de schemering is de kans groot dat de reeën tevoorschijn komen. De wandeling duurt zo'n 2,5 uur, deelname kost 5 euro voor volwassenen. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen 2,50 per persoon. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen mogen gratis mee op vertoon van hun pas. Reserveren kan via de website. www.glk.nl/evenementen

zaterdag 8 september

Taptoe Vrijstad Vianen
20:00, Vianen, vv Brederodes. Landelijke top bands treden op tijdens de Taptoe Vrijstad Vianen, showband Urk en Muziekband Juliana uit Amersfoort. Uiteraard zal de Marching band en de junioren van DVS uit Katwijk niet ontbreken. Zeer uniek is een 2tal optreden van de DVS Big Band Plus einde van de middag op de Voorstraat als opwarmer tijdens culinair evenement "Proef Vianen". Kaarten verkoop start 1 april via www.taptoevrijstadvianen.nl

Kerkdiensten zondag 15 juli

ACQUOY - Herv. Gem. 09.30 uur ds. van Kapel.

ASPEREN - Geref. Kerk 09.30 uur mw. D. van Oort. Herv. Gem. 09.30 uur ds. P.G.I. v.d. Berg, 18.30 uur ds. W.H.B. ten Voorde.

BEESD - Protestantse Gemeente Beesd 10.00 uur ds. J.F. Scheffer. `t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur ds. H.G. Dijk.

ENSPIJK - Herv. Gem. 10.00 uur dienst in Beesd.

GELDERMALSEN - Vrije Evang. Gem. de Ark(Helicon,Burg. Roozeveld v.d. Venlaan 7) 10.00 uur C.H. Zondag.

HAAFTEN - Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. G. Mulder, 18.30 uur ds. W.J. Gorissen.

HEI- EN BOEICOP - Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. de Jong, 18.30 uur ds. H. Markus.

HELLOUW - Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.J. Hagedoorn, 18.30 uur kand. G.A. van Ginkel.

HERWIJNEN - Geref. Kerk 09.30 uur mw. ds. M. de Bruin, 18.30 uur ds. E. van Rooijen. Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.B. van Campen, 18.30 uur ds. H.J. v.d. Veen.

HEUKELUM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. Joh. v.d. Berg, 18.30 uur ds. M.C. Dekker.

KEDICHEM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. P.J. Cornelisse.

LEERBROEK - Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. N. den Ouden.

LEERDAM - Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. J. v. Walsem. Evang. Lutherse Gem. 17.00 uur ds. D. Bohlken. Geref. Bethelkerk 10.00 uur Viering voor RK gelovigen o.v.v. Sirkel. Geref. Gem. Adullamkerk 10.00 uur Leesdienst, 14.30 uur ds. F. Mulder. 19.30 uur ds. P.D. den Haan (woensdag 18 juli). Geref. Gem. in Ned. 09.30 en 18.30 uur Leesdienst. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.30 uur ds. W. Schaaij, 16.30 uur ds. H. Drost. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. M.B. Heijting, 17.00 uur ds. A. Schroten. Herv. Gem. Pauluskerk 10.00 uur prop. W. Braaksma. Immanuel Gemeente Leerdam, in "Het Dak" 10.00 uur Ferry Harmusial. Ned. Geref. Kerk (Hoogstraat) 10.00 uur ds. J.W. Ploeg. R.K. Mariakerk 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 14 juli). ROCK CCM Gemeente, Meent 24 10.30 uur spreker Humprey. Verpleeghuis Lingesteijn 10.30 uur ds. F. van Binsbergen.

LEERDAM-OOSTERWIJK - Hersteld Hervormde Gemeente (in Luterse kerk) 09.30 uur kand. J. Kooij, 18.45 uur ds. K. Klopstra.

NIEUWLAND - Herv. Gem. 09.30 uur ds. J.W.J. Guis, 18.30 uur ds. H. Schipaanboord.

OOSTERWIJK - Herv. Gem. PKN 09.30 uur prop. G.A. van Ginkel.

RUMPT - Herv. Gem. 09.30 uur ds. F. v.d. Tempel.

SCHOONREWOERD - Geref. Kerk 10.00 uur ds. G.M. van den Berg-de Haan. Herst. Herv. Kerk 09.00 en 18.30 uur ds. F. van Binsbergen. Herv. Gem., 09.30 uur ds. J.W. Hooydonk, 18.30 uur ds. E. v.d. Poel.

SPIJK - Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. P. Molenaar, 14.30 uur kand. H. Roelofsen.

TRICHT - Herv. gem. "Maranatha" 14.30 uur ds. J.J. Mulder.

TUIL - Evangelische Gemeente Elohim (Dorpshuis) 12.00 uur Hein Hoeré. Ned. Herv. Gem. 10.00 uur ds. P. Vroegindeweij.

VUREN - Geref. Kerk 10.00 uur ds. G.T. Molenaar.

WAARDENBURG - Herst. Herv. Gem. (Kerkstraat 17a) 09.30 en 18.30 uur kand. Joh. Fekkes.

ZIJDERVELD - Herv. Gem. 09.30 uur ds. H.J.P. de Pater, 18.30 uur prop. Joh. van Eijsden.

Medische diensten        

TANDARTSEN - Waarneemgroep Asperen - Beesd - Buren - Culemborg - Everdingen - Geldermalsen - Heukelum - Leerdam - Lexmond - Tricht – Vianen. 14 en 15 juli: Tandartspraktijk LexMOND, Kortenhoevenseweg 59, 4128 CN Lexmond, tel. 0347-341551.

HUISARTSEN - Asperen - Herwijnen - Heukelum - Leerbroek - Leerdam - Schoonrewoerd - Vuren: De dienstdoende huisarts is van ma. t/m vr. van 17.00 tot 8.00 uur en vr. van 17.00 tot ma. 08.00 uur bereikbaar via de Centrale Huisartsenpost in Gorinchem: tel. 0183-646410. Op wo.middag van 13.00 tot 17.00 uur geldt een aparte regeling en via het tel.nr. van uw eigen huisarts hoort u wie er dienst heeft. Nieuw: www.chpgorinchem.nl

Beesd - Deil - Haaften - Waardenburg - Opijnen: de dokterspost Tiel is te bereiken onder tel.nr.: 0900-7060504.

CENTRALE HUISARTSENPOST GORINCHEM e.o. - verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en tijdens erkende feestdagen in de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Lingewaal, Werkendam, Woudrichem en Zederik.

Vakantiebijbelweek van start

In gebouw De Rank in Hei- en Boeicop, achter de hervormde kerk, gaat de vakantiebijbelweek van start. Er zijn tot en met zondag 22 juli activiteiten. Thema is 'Zoek het uit...'. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er deze eerste dag een knutselmorgen van 09:30 tot 11:30 uur. Het volledige programma is te vinden op de website.
www.hervormdheienboeicop.nl

LingeFilm: 'Bankier van het verzet'

Omdat de voorstelling van 'Bankier van het verzet' op vrijdag al is uitverkocht, heeft LingeFilm er een extra vertoning aan vastgeplakt. De film vertelt het waargebeurde verhaal van bankier Walraven van Hall (Barry Atsma), die samen met zijn broer Gijs (Jacob Derwig) in de Tweede Wereldoorlog zijn financiële contacten voor het verzet inzet. De film begint om 20:30 uur in mfc De Pluk in Geldermalsen.

Foto: nl123rf.com

zaterdag 14 juli

Derde editie Boerenmarkt
vuren • In de tuin van restaurant Oud Vuren barst zaterdag 14 juli alweer de derde editie van de Boerenmarkt los. In de door Syndion onderhouden tuin aan de Waaldijk verzamelen zich lokale producenten van kaas, fruit, sap en honing om hun waren te promoten. Daarnaast kunnen bezoekers snuffelen tussen brocante spulletjes, zijn volleybalvereniging Serve'68 en vv Vuren van de partij en zorgt Harp en Luit voor de muzikale noot. Ook Meneertje Appeltaart ontbreekt niet. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen of zich laten schminken. Bezoekers zijn welkom van 10:00 tot 17:00 uur. Toegang is gratis, parkeren kan op het BUKO-terrein.

Hein Hoeré spreekt bij Elohim in Tuil

Zendelingsechtpaar Hein en Teija Hoeré is te gast bij de evangelische gemeente Elohim in Dorpshuis Tuil aan de Sint Antoniestraat 5, de dienst met spreker Hein Hoeré begint om 12:00 uur.

Triatlon Beesd trekt 250 deelnemers

Het podium van de heren op de kwart triatlon. Foto: Aangeleverd

beesd • Bijna 250 triatleten verschenen zaterdag aan de start van de 33e Accon avm triathlon van Beesd. Iets na twee uur klonk het startschot aan de Linge op Mariënwaerdt voor het zwemonderdeel van de kwart triatlon.

Het zwemonderdeel werd vervolgd met het fietsonderdeel door het Culemborgse en Beesdse Veld. Op het fraai vernieuwde dorpsplein in Beesd, waar inmiddels veel toeschouwers zich hadden verzameld, werd van fiets gewisseld om de wedstrijd te vervolgen met het looponderdeel om te finishen op het dorpsplein. Voor de meeste deelnemers was het lopen door de warme omstandigheden en de al geleverde inspanning het zwaarste onderdeel. Winnaar op de kwarttriatlon werd Jeroen Velders. Vorig jaar werd de 22-jarige inwoner van Tiel nog zesde. Dit jaar legde hij het parcours af in 1 uur en 57 minuten en 54 seconden. Hiermee was hij ruim acht minuten sneller dan zijn tijd vorig jaar, wat tekenend is voor zijn ontwikkeling. Titelverdediger Stefan van Thiel uit Zeeland werd tweede voor Martin van Heteren uit Kapel-Avezaath. Snelste deelnemer op de kwart triatlon heren in de leeftijdscategorie 40+ was John Noy, voor Jeroen Schenkel uit IJsslstein en Stefan Uebersezig uit Deil.

Bij de heren in de leeftijdscategorie 50+ ging de winst naar Dirk Jan de Jong. Hiermee zette hij zijn reeks overwinningen in Beesd voort. Afgelopen drie jaar was de inwoner van Heukelum de sterkste in de leeftijdscategorie 40+. Een knappe prestatie van de ervaren triatleet die in oktober voor de tweede maal meedeed aan de Iron Man op Hawaii, de zwaarste triatlon ter wereld. Na zijn eerdere overwinningen op de achtste triatlon in 2014 en 2015 en zijn tweede plaats vorig jaar was Johnny van Heel uit Rossum dit keer opnieuw de snelste. Ditmaal voor Melvin Keppel, geboren in Beesd en Wouter van Roosmalen uit Buurmalsen. Snelste dame op de kwart triatlon was net als vorig jaar Andrea Jochems uit Amersfoort. Met een voorsprong van ruim 24 minuten versloeg ze Femke van de Water uit Beesd en Wietske Bogaerts. Winnares bij de dames in de leeftijdscatagorie 40+ werd Concetta Pichierri voor Ilse Kers-van Santen uit Beesd en Petra Alards. Bij de dames 50+ op de kwart triatlon was Carin van den Bosch uit Geldermalsen de beste, voor de winnares van vorig jaar Tiny Holl uit Beesd. Mieke van de Poll uit Geldermalsen complementeerde het podium. Inge Heus uit Leiden werd winnares op de achtste triatlon bij de dames. In een knappe tijd van 1:05:45 was ze slechts 14 seconden langzamer dan de winnaar van de heren op deze afstand. De tweede plaats was voor Marit van den Berg uit Culemborg, voor Janneke van Schijndel uit Buurmalsen. Team Ask4benefits Kijani team 1 won het teamonderdeel. De organisatie kijkt tevreden terug op een geslaagde 33e Accon avm Triathlon. Veel dank gaat uit naar de inzet van de meer dan honderd vrijwilligers en de sponsoren. Voor alle uitslagen: www.triathlonbeesd.nl.

'Hooge Hoeven Open' in Griekse sfeer

geldermalsen • Het Hooge Hoeven Open Tennistoernooi gaat dit jaar van start op maandag 27 augustus.

Met het mooie weer van de afgelopen weken lukt het wel om in zomerse sferen te komen. Het Hooge Hoeven Open tennistoernooi sluit hier mooi op aan, want dat krijgt dit jaar een Griekse sfeer. De organisatie hoopt dan ook dat het nog even zomers blijft. Het HHO toernooi wordt vanaf 27 augustus gespeeld op het tennispark van GLTC in Geldermalsen. Net als vorig jaar is het een single- en een dubbeltoernooi. Nieuw is dat 55- en 65-plussers de kans krijgen om overdag het toernooi te spelen in aparte categorieën. De organisatie rekent ook deze editie op veel deelnemers uit de regio. Bedrijven uit Geldermalsen en omgeving tonen zoals altijd hun betrokkenheid bij het tennistoernooi. Ze sponsoren het toernooi vooral in de vorm van prijzen voor de jaarlijkse loterij. Tijdens het toernooi worden lootjes verkocht aan spelers en bezoekers. Op de finaledag vindt de verloting plaats, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Sponsoring met een geldbedrag kan uiteraard ook. Zo wordt het mogelijk om lokale evenementen als dit te organiseren. Deelnemers kunnen zich aanmelden via www.toernooi.nl. Inschrijven kan in singles en dubbels (heren, dames en mix, speelsterkte 3 tot en met 8) en voor dubbels in een aparte 55+ en 65+-categorie (speelsterkte 6, 7, 8). Het Hooge Hoeven Open toernooi begint op maandag 27 augustus, maar er is een voorweekend beschikbaar als er veel aanmeldingen zijn (25 en 26 augustus). Door de week wordt overdag gespeeld in de 55+/65+ categorie en voor de overige categorieën 's avonds vanaf 18:00 uur. De finaledag is op zondag 2 september. Dan zijn er Griekse hapjes verkrijgbaar. Uiteraard zijn ook bezoekers van harte welkom. Voor meer informatie: www.toernooi.nl of www.gltc.nl.

Joey Baars derde

regio • Joey Baars uit Leerdam werd in categorie vijf zaterdag 16e in Giessenburg en zondag knap derde bij een wedstrijd in Alphen aan den Rijn. Bij de Geonius jeugdronde in Schinnen in Zuid-Limburg eindigde de ervaren Anna van der Meiden uit Heukelum in categorie 6 als achtste.

Luna Kers tweede

beesd • Luna Kers uit Beesd behaalde zondag tijdens een wedstrijd in Alphen aan den Rijn een knappe tweede plaats in categorie drie. Tijdens de miniwegwedstrijd georganiseerd door Avanti reed ze een gecontroleerde koers. Ze kwam in de eindsprint een half wiel tekort voor de overwinning.

Geslaagd toernooi TC Leerbroek

leerbroek • Het jaarlijkse Versluis Optiek open dubbeltoernooi van Tennisclub Leerbroek werd ook dit jaar een groot succes. Met een heerlijke barbecue op de slotavond en elke dag schitterend weer was het een geslaagde week.

De toernooiwinnaars zijn: HD6 17+: 1. Peter Havelaar en John Keppel, 2. Mark Pompe en Henk-Jan Van Donkelaar. GD6 35+: 1. Helmut en Marja Lebens, 2. Johan Brinkman en Linda Van Oort. HD7 17+: 1. Frank Van Rietschoten en Jan Van Zee, 2. Mark Bel en Jeffry van der Ham. GD7 17+: 1. Gerard van den Boezem en Irene Herrewijn, 2. A. van de Wel en N.E. van der Vlist. DD7 35+: 1. N.E. van der Vlist en A. van der Wel-Oudshoorn, 2. Francis D'Hollosy en Angie De Kluyver-Vlietstra. GD8 35+: 1. P. Maas en Coby Biemans, 2. Léon van Asperen en Carolien Van Asperen. DD8 35+: 1. Sonja Haag en Myra Wallenburg, 2. Myrna Ouderkerk en Petra Pompe.

Winst voor Kees Kool en Piet de Kruijff

leerdam • Personeelsvereniging De Glasfabriek viste zaterdag 7 juli een koppelwedstrijd. Het duo Kees Kool en Piet de Kruijff legde beslag op de eerste prijs.

Er werd gevist in de Broekse uitlaat, bij Kedichem. De omstandigheden waren uitstekend.

Er stond een zwakke noordenwind, de zon scheen volop en met een graad of 23 was het heerlijk visweer. Alle deelnemers vingen vis.

Buit

De buit bestond hoofdzakelijk uit brasems en enkele voorns. In totaal werd er ruim 95 kilo vis gevangen. De grootste vis werd uit het water gehaald door Kees Kool, een brasem van 59 centimeter. Het winnende koppel Kees Kool en Piet de Kruijff ving samen 29.600 gram.

Tweede werden Ton van Kooten en Jasper de Kogel met 25.200 gram, het koppel Joop Woelke en Kees Sprado eindigde met een vangst van 24.800 gram op de derde plaats.

Uitslag

Verdere uitslag van de wedstrijd: 4. Lambert Jansen en Henk van den Oever 8.900 gram en 5. Alfred van Krieken met 6.800 gram.

De volgende koppelwedstrijd van De Glasfabriek wordt na de zomervakantie gehouden op zaterdag 18 augustus.

BC Lingewaal

asperen • Bridgeclub Lingewaal speelde woensdagavond 4 juli de achtste ronde in haar zomercompetitie. De uitslagen van de vijf best scorende paren in twee lijnen: A-lijn: 1. Cor de Pender & Piet Segers 64.58%, 2. Inie Paulus & Toon de Jongh 61.46%, 3. Willemien Bosson & Theo Lagerwerf én Jan Borsboom & Kees Pieterse 60.76%, 5. Jenny de Boer & Ties van Doorn 56.94%. B-lijn: 1. Antonette van der Velden & Gerrit de Jong 56.25%, 2. Bep de Man & Jan Nierop Groot 55.21%, 3. Rita Heemskerk & Tiny van Leeuwen én Dick van Beurden & Willem Heemskerk 54.69%, 5. Janny Tuinstra & Riet de Jong én Helen Stenfert Kroese & Leo de Graaf 48.44%.

De Snelle Vogel

asperen • Leden van Postduivenvereniging De Snelle Vogel uit Asperen deden dit weekend mee met drie vluchten. De duiven werden vrijdag 6 juli om 13:30 uur gelost in Dax over een afstand van 1017 kilometer. De uitslag: J. A. C. Verwey: 1,2,3,9; I. de Jong jr.: 4,5; A. Boei: 6; A. C. Versluis: 7; Berry van Ochten: 8. Zaterdag werden de duiven om 6:50 uur gelost in Bourges over een afstand van 567 kilometer. De uitslag: De Jong van Kampen en zoon: 1,2,4; Ad de Jong: 3,5,12; combinatie De Jong: 6,7,8,9,11,13; Lida de Jong: 10. Zaterdag werden er om 6:45 uur ook duiven gelost in Pt. St. Maxence over een afstand van 338 kilometer. De uitslag: combinatie De Jong: 1,2,5,7,10,16,18; De Jong van Kampen en zoon: 3,12,13,14,20; combinatie van Ochten: 4,6,9,17,19; Ad de Jong: 8,11; Lida de Jong: 15.

Beachvolleybaltoernooi groot succes

Op de kop af 150 teams genoten van het toernooi. Foto: Aangeleverd

haaften • Stichting Friends for Fun kijkt terug op een zonovergoten, sportief en heel gezellig beachvolleybaltoernooi in Haaften.

Maar liefst 150 teams in negen verschillende categorieën streden zaterdag om de prachtige glazen trofee.

Dit keer waren de wedstrijden in meerdere opzichten 'heet' en spannend. Ook de kinderen onder de twaalf jaar hebben zich prima vermaakt: er werd volop geknutseld, geschminkt, gesprongen en gedraaid. Isa (4 jaar): "Ik heb wel vijf rondjes in de draaimolen gezeten en heb een mooi kapstokje en fotolijstje gemaakt." Ook de organisatie is tevreden over het succesvolle verloop van dit sportieve evenement.

Uitslag

De uitslagen in de diverse categorieën zijn als volgt:

Jeugdrecreanten: 1. Tiem Nasa, 2. De Tuinmannen, 3. Reservebank 36. Jeugdwedstrijd: 1. Drie Musketiers, 2. Grappige Ganzen.

Herenrecreanten hoog: 1. De Voetenvegers, 2. De drie Piraten, 3. Lijn 47. Herenrecreanten laag: 1. Bad Bulls 4, 2. Studon KF één, 3. Liever grijs dan kaal. Mix recreanten hoog: 1. AHA, 2. Losbude, 3. Team nummer 1.

Mix recreanten laag: 1. De Korte witte trappen, 2. Workz, 3. Stumpers. Dames recreanten hoog: 1. Rood Wit Blauw, 2. Los Mejores Campeones, 3. Sv Babes.

Dames recreanten laag: 1. Koekeroend, 2. Black Berry Babes één, 3. De Zandhappers. Dameswedstrijd: 1. Sushi's en Dushi's, 2. Groene Leeuwinnen, 3. Groene Welpjes.

Trekkertrek Lexmond zit in de lift

lexmond • De tweede editie van Trekkertrek Lexmond toonde aan dat de organisatoren verstand van zaken hebben. Het spektakel trok zaterdag bijna 1900 toeschouwers.

De commissie van tien die het voortouw nam voor de Trekkertrek Lexmond bestaat uit twee vrouwen en acht mannen, allemaal ervaren wedstrijdrijders. Meest prominent zijn Arco den Hartog, regerend tweevoudig Nederlands kampioen in de standaardklasse 7 ton, en Hanco Kok, die bij NK's al vijf keer met de grootste beker poseerde in de standaardklasse 11 ton. "De mannen hebben zoveel kennis van zaken dat ze de baan zelf hebben geprepareerd. Omdat het de laatste maanden erg droog is geweest, hebben we 50 kuub water moeten sproeien. Zaterdag was de baan zwaar, maar in vrijwel perfecte conditie", aldus Annemieke den Hartog. Het programma bestond uit vijf standaardklassen, twee sportklassen en demo's in de Supersport 3,6 ton en 4,5 ton Topniveau. De animo was zo groot dat meer dan veertig rijders moesten worden teleurgesteld. Om 12:00 uur startte de standaardklasse 3,5 ton. Pas na 22:00 uur waren alle deelnemers aan de beurt geweest. Nadat Michel van Oort (Noordeloos) en Wim Wink (Tienhoven) in de 3,5 ton standaard en de 5,5 ton standaard de verste afstand realiseerden, bleek de status van landskampioen geen garantie om ook in Lexmond te winnen. Arco den Hartog kwam op zijn Deutz 13006 in de standaardklasse 7 ton met 91,09 meter niet verder dan de vijfde plaats. De hoogste eer ging naar Johan de Jong (Hei- en Boeicop), die de sleepwagen met zijn Case 1255 106,99 meter verplaatste. In de standaardklasse 11 ton kwam Hanco Kok met 80,34 meter als derde op het podium. De hoogste tree was voor Kees Sterk (Ameide) met een afstand van 83,70 meter.

Jens Kleppe eerste bij familie Niks

leerdam • Jens Kleppe werd vorige week zaterdag kampioen van de laatste familievisdag die werd gehouden door de familie Niks uit Leerdam. Jens werd niet alleen totaalkampioen, maar ook kanjerkampioen met 190 punten. Om zes uur werd het startsein gegeven, nadat er was geloot om het zo begeerde 'stekkie' in de Linge aan de kade bij Asperen. Om elf uur werd de vis gemeten en de punten genoteerd. Toen werd al duidelijk dat Jens hoge ogen ging gooien, omdat hij twee flinke kanjers in zijn net had. Omdat het de laatste visdag was, werd de prijsuitreiking gedaan in het clubhuis van Hengelaarsvereniging De Snoek in Leerdam. De kampioen werd bekend gemaakt, nadat de prijs voor de 'eerste vis' was uitgereikt aan Maico Voet. Die haalde al binnen enkele minuten de eerste vis uit het water. Tweede van de wedstrijd werd Mannus Niks met 206 punten, derde Connie Voet met 118 punten. De kampioen viste 365 punten bij elkaar. De familie Niks zet na 44 jaar een punt achter deze unieke traditie.

Tennis Fit slaat aan

regio • Tennis Fit heeft zes bijeenkomsten achter de rug. Het is mogelijk de laatste vier lessen voor €40,- mee te doen. De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 13 juli van 9:30-12:00. Tennis Fit wordt gehouden bij vier tennisclubs in de regio en is bedoeld voor 45-plussers. Er zijn kleine aanpassingen in de spelwijze, een ervaren trainer begeleidt de spelers. Ook voor mensen die nog nooit hebben getennist, is het programma geschikt. Informatie: www.welzijnwestbetuwe.nl/neerijnen/tennis-fit.

Kjell Roerbag eerste

VUREN • Na zijn vijfde plaats in Houffalize vorige week heeft Kjell Roerbag (15) uit Vuren dit weekend de mountainbikewedstrijd in Haltern am See gewonnen. Het parcours ligt op en rond de Dachsberg met een aantal steile beklimmingen en technische afdalingen. Na de start nam Kjell direct de koppositie. Slechts een renner kon zijn wiel houden. Kjell demarreerde op de laatste beklimming en kwam met ruime voorsprong over de finish. De eerstvolgende wedstrijd is het NK in Apeldoorn op 23 juli.

WNC JO15-1

Foto: Aangeleverd

Het verhaal: De voetbalschoenen kunnen alweer bijna uit het vet, maar deze hadden we nog te goed. WNC JO15-1 behaalde afgelopen seizoen het kampioenschap in de 4e klasse. Tegenstander Rhelico JO15-1 werd op de laatste wedstrijddag met 6-1 verslagen. Het bestuur van WNC feliciteert het team van harte met het behaalde kampioenschap.

Vrijwilligers WHV

Foto: aangeleverd

Het verhaal: Vrijwilligers zijn van groot belang voor WHV. Het WHV-bestuur stelt vast dat er de afgelopen jaren roofbouw op sommige vrijwilligers is gepleegd. Vandaar dat de vereniging de taken beter wil gaan verdelen. Met de Rabobank werd een adviestraject doorlopen en de ondernemers van het Europaplein in Leerdam steunen de vereniging met speciale vrijwilligersshirts en een extra presentje.

Red Impact doet goede zaken

zijderveld • Tractorpullingteam Red Impact uit Zijderveld heeft vrijdag met een tweede plaats goede zaken gedaan tijdens een wedstrijd in het Gelderse Speuld. Op de Veluwse klei kwalificeerde Mark Pesselse zich met een full pull voor de finale. Daarin legde Red Impact met een afstand van 104,97 meter beslag op de tweede plaats. Simply Green werd eerste, Steel to Steal derde.

Met deze tweede plaats liep Red Impact een aantal punten in op team Peeters dat vierde werd. Stand: 1. Simply Green 141,5 punten, 2. Peeters 131 punten, 3. Red Impact 121 punten. De volgende wedstrijd wordt vrijdag gehouden in Putten.

Kampioenen dubbeltoernooi TC Leerbroek

Foto: aangeleverd

Het verhaal: Het jaarlijkse Versluis Optiek open dubbeltoernooi van Tennisclub Leerbroek werd ook dit keer een doorslaand succes. Met een heerlijke barbecue op de slotavond en elke dag schitterend weer was het een geslaagde week. Op de foto de trotse winnaars.

Visdag familie Niks

Foto: aangeleverd

Het verhaal: De familie Niks uit Leerdam hield vorige week voor de laatste keer haar jaarlijkse familievisdag. Na 44 jaar zet de familie een punt achter deze unieke traditie. Jens Kleppe werd tijdens de laatste wedstrijd eerste, ook sleepte hij de titel 'kanjerkampioen' in de wacht.

Sport in Beeld