HK Leerdam

12 september 2018

HK Leerdam 12 september 2018


Startzondag in Acquoy

acquoy • De hervormde gemeente van Acquoy organiseert zondag 16 september een speciale startzondag, als het ware om het kerkelijke seizoen te openen. Thema van de dienst is 'Een goed gesprek'. Voorganger is dominee Henk Dijk, de dienst wordt muzikaal ondersteund door gospelrock- en praiseband eXodus uit Sliedrecht. De aanvang is 10:00 uur. Locatie: Lingedijk 96 in Acquoy.

Hulptransport op weg naar Lesbos

"Mensen denken dat het vluchtelingenprobleem is opgelost. Nou, vergeet het maar. Alleen op Lesbos komen er nog dagelijks honderd vluchtelingen aan." Rien de Jong uit Schoonrewoerd vraagt luid en duidelijk aandacht voor de schrijnende omstandigheden waar onder meer de duizenden vluchtelingen in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in verkeren. Deze week brengt De Jong samen met schoonzoon Arian de Bruijn een hulptransport naar het vluchtelingenkamp.

Inrichting straten even in de wacht

Er is meer dan een miljoen euro nodig voor de herinrichting van de Voorstraat in Asperen en de Voorstraat en Torenstraat in Heukelum. Donderdag spreekt de Lingewaalse raad zich uit over het voorstel. Maar die heeft het niet meer alleen voor het zeggen. Ook de fusiepartners en de provincie moeten instemmen. De opknapbeurt is hard nodig en er zijn toezeggingen gedaan aan de inwoners. Maar het gaat om nieuw beleid dat niet in de begroting is opgenomen.

Droomstart voor BC Leerdam

Badminton Club Leerdam beleefde dit weekend een droomstart van de competitie. Vridos 2 werd met maar liefst 8-0 van de baan geveegd. Hoewel het eerste team net twee weken in training was, moest men al aantreden in een officiële wedstrijd. Het team bleef qua samenstelling ongewijzigd met de heren Jeffrey van Luijn en Jan Peter Sprong en de dames Meltem van 't Pad en Ans van 't Pad-Hoogdalem. Omdat Jan Peter nog op vakantie was, viel Jelmer Agema zaterdag voor hem in.

Eerbetoon aan Hestia Peek

Hestia Peek was pas 39 jaar oud toen ze overleed, iets meer dan een jaar geleden. In De Kunstplaats in Leerdam is binnenkort een overzicht van haar werk te zien. Vrienden van de kunstenaar hebben deze ode aan Peek samengesteld op initiatief van de gemeente, die hiervoor ook budget beschikbaar heeft gesteld. De 'Hommage aan Hestia Peek' wordt zaterdag 15 september geopend door wethouder Cees Taal. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zaterdag 13 oktober.

Foto: Marinus de Keijzer

• De zonsopgang boven de Linge was zaterdagochtend adembenemend, getuige deze foto. Gemaakt rond 07:00 uur in Deil, te zien is molen De Vlinder.

woensdag 12 september • jaargang 31 no 37

editie Leerdam

Ruim miljoen nodig voor herinrichting straten

asperen • Er is in totaal meer dan een miljoen euro nodig voor de herinrichting van de Voorstraat in Asperen en de Voorstraat en Torenstraat in Heukelum. Donderdag spreekt de Lingewaalse raad zich uit over het voorstel. Maar die heeft het niet alleen voor het zeggen. "Ook de fusiepartners en de provincie moeten instemmen."

Het Lingewaalse college schetste vorige week de spagaat waar B&W en raad mee te maken hebben. De opknapbeurt is hard nodig en er zijn toezeggingen gedaan aan de inwoners. "Maar in totaal gaat het om meer dan een miljoen euro. Nieuw beleid dat niet in de begroting is opgenomen. Daarom moeten de twee andere gemeenten en de provincie akkoord gaan. We zijn gebonden aan hun reacties. We weten op dit moment niet hoe dat afloopt, maar wij willen heel graag dat het werk zo snel mogelijk wordt uitgevoerd." Met name in de Voorstraat in Asperen zijn de afgelopen jaren projecten uitgevoerd, waarbij oude panden zijn verbouwd of vervangen door nieuwbouw. Door deze werkzaamheden – en het openbreken van de straat voor de aanleg van nutsvoorzieningen – heeft het wegdek veel te lijden gehad. Inwoners en raad hebben diverse keren aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de bestrating en het ontbreken van voetpaden en oversteekplaatsen. Bovendien zijn er meer parkeerplaatsen nodig, moet de afwatering verbeterd worden en wil men de weg zo inrichten dat de snelheid beter geregeld kan worden.

Alleen al de aanpak van de Voorstraat in Asperen kost 675.000 euro. Daar komen de werkzaamheden aan de Stadswal in Asperen én de Voorstraat en Torenstraat in Heukelum nog eens bij. Donderdag doet de raad – die eerst wordt bijgepraat over de gesprekken binnen West Betuwe - een uitspraak over de voorstellen, daarna is het afwachten wat de 'partners' van het voorstel vinden. Als die akkoord gaan, kan in 2019 met het werk begonnen worden. Anders kan er zo maar een jaar vertraging optreden. "Al staat wel vast dat de straten worden opgeknapt. Het is niet de vraag of, maar wanneer het project wordt uitgevoerd."

André Bijl

Tien partijen doen mee in West Betuwe

west betuwe • Aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente West Betuwe op 21 november doen naar verwachting tien partijen mee. Te weten: VVD, PvdA, D66, GroenLinks, CDA, SGP, ChristenUnie en de lokale partijen Dorpsbelangen, Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe en Verenigd West Betuwe. Overigens kunnen er nog wel landelijk bekende partijen bijkomen, maar dat wordt pas duidelijk als de kandidatenlijsten ingeleverd moeten worden. Dit is op maandag 8 oktober.

Woningbouw in Herwijnen

herwijnen • De gemeenteraad van Lingewaal buigt zich donderdagavond over het voorstel van het college van B&W om het bestemmingsplan voor de Achterweg en de Vervoornlaan in Herwijnen vast te stellen. Dat besluit maakt het mogelijk om op deze locatie twee vrijstaande en vier patiowoningen te realiseren.

Tussen de Achterweg en de Vervoornlaan ligt een stuk grond waar nog niet gebouwd is. Aanvankelijk bestond het idee dat dit perceel onderdeel zou gaan uitmaken van zorgcentrum Avondlicht. Inmiddels is duidelijk dat deze grond niet door Avondlicht in gebruik wordt genomen, omdat de uitbreiding van het zorgcentrum plaatsvindt op een stuk grond ten noorden van het plangebied.

Het bestemmingsplan dat donderdag in de raad komt, maakt de realisatie van twee woningtypen mogelijk: patio- en vrijstaande woningen. De twee vrijstaande woningen worden gebouwd aan de Achterweg en sluiten aan bij de bestaande woningen, de vier patiowoningen komen aan de noordkant van het gebied te liggen.

Herbenoeming

asperen • De gemeenteraad van Lingewaal buigt zich donderdag over het voorstel om burgemeester Loes van Ruijven aan te bevelen voor de herbenoeming als burgemeester. De herbenoeming gaat in op 16 december en duurt vanwege de komst van West Betuwe tot en met 31 december. Burgemeester Van Ruijven maakte eerder twee termijnen vol in Lingewaal. De komende periode gaat ze zich oriënteren op haar (bestuurlijke) toekomst. West Betuwe krijgt eerst een waarnemend burgemeester, Loes van Ruijven is daarvoor niet in de race.

Oppassen voor modder op de weg

regio • Waterschap Rivierenland waarschuwt bewoners in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in verband met de oogsttijd voor gladde wegen. In sommige gevallen kan er modder op de weg liggen, wat voor verkeersonveilige situaties veroorzaakt. "Alle reden om voorzichtig te zijn", schrijft het waterschap. Ze vraagt aan landbouwverkeer en andere weggebruikers om de komende tijd rekening met elkaar te houden. Overigens: boeren en loonwerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de weg. Binnenkort krijgen zij hierover een brief van het waterschap. Als ze modder achterlaten bij hun werkzaamheden, moeten ze een 'modderbord' langs de weg plaatsen en tijdig zorgen dat de weg weer schoon.

q www.waterschaprivierenland.nl

Foto: Adrie van Kuilenburg

De appel- en perenoogst in de Betuwe is weer in volle gang. Zo werd vorige week in Hellouw hard gewerkt in de boomgaarden.

'Legeskorting bij energieneutrale woningen'

vijfheerenlanden • Projectontwikkelaars, particulieren en woningcorporaties die energieneutraal of bijna-energieneutraal bouwen moeten een fikse korting krijgen op de bouwleges. Dat vinden de raadsfracties van PvdA en D66 Vijfheerenlanden, de gemeenteraden van gemeentes Leerdam, Vianen en Zederik buigen zich binnenkort over een initiatiefvoorstel.

De twee politieke partijen vinden het wenselijk dat er nu al wordt gebouwd volgens de zogenaamde BENG-eisen. Die hebben betrekking op de maximale hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen, de maximale hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen en de minimale hoeveelheid energie hernieuwbare energie ten opzichte van de totale hoeveelheid energie. PvdA en D66 Vijfheerenlanden vinden het een gemiste kans om de huidige nieuwbouw niet gelijk conform de BENG-eisen te bouwen. "We begrijpen dat wij partijen niet kunnen verplichten om deze nieuwe eisen te gebruiken, maar we kunnen ze wel stimuleren."

Projectontwikkelaars, particulieren en woningcorporaties die nu al voldoen aan de BENG-eisen moeten een korting krijgen op de bouwleges van 50 procent. Als het gebouw helemaal energieneutraal is moet die korting zelfs oplopen tot 100 procent. PvdA en D66 willen dat dit zo snel mogelijk wordt geregeld in een nieuwe legesverordening. Deze verordening kan bijdragen aan de doelstellingen van de energietransitie, stellen de partijen, de verduurzaming krijgt een boost en de gemeente Vijfheerenlande kan zich hiermee onderscheiden.

De drie gezamenlijke colleges waarderen het initiatief van PvdA en D66, maar zijn niet razend enthousiast. "Er zijn al diverse voorbeelden van bouwplannen die energieneutraal gerealiseerd zijn. Het kan dus al. Moeten we dit dan nog financieel ondersteunen?" Verder vragen de colleges zich af of er wel voldoende financiële ruimte is om korting te verlenen op de leges. In 2018 is het sowieso niet meer mogelijk. De colleges adviseren om er nu nog geen besluit over te nemen, en doen de aanbeveling om het initiatiefvoorstel aan te bieden aan de partijen na de verkiezingen in november.

Inschrijfavonden voor glasvezel

regio • Glasvezel buitenaf organiseert nog verschillende inschrijfavonden in de regio voor mensen die geïnteresseerd zijn in glasvezel.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door lokale verkopers uit het gebied. Zij staan klaar met advies en helpen bij het afsluiten van een abonnement. Ook Glasvezel buitenaf zal aanwezig zijn op deze avonden. Volgens de organisatie is er veel belangstelling, op eerdere bijeenkomsten in Lexmond en Leerdam kwamen een kleine 500 mensen af. Tijdens deze avonden kregen bewoners informatie over de voordelen van glasvezel, het aanbod en de planning.


Data

De data van de komende bijeenkomsten: maandag 10 september in stadspodium GO in Leerdam, woensdag 19 september in Hotel aan de Linge in Kedichem, woensdag 26 september in Partycentrum Schoonrewoerd in Schoonrewoerd, maandag 17 september in dorpshuis De Biezen in Hagestein, woensdag 3 oktober in dorpshuis 't Knooppunt in Everdingen, donderdag 4 oktober in dorpshuis De Krooshof in Zijderveld en woensdag 12 september in Huis Het Bosch in Lexmond. De inloop van alle avonden is vanaf 20:00 uur, de presentatie start om 20:15 uur. Bewoners krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.


q www.glasvezelbuitenaf.nl

CDA: 'Gemeente, help de sportclubs'

vijfheerenlanden • CDA Vijfheerenlanden wil dat de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik sportclubs helpen bij de aanvraag van subsidies. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de colleges van burgemeesters en wethouders. De aanleiding is een nieuwe regeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is namelijk een potje van 87 miljoen euro beschikbaar gekomen, bedoeld voor amateursportclubs die bijvoorbeeld geld nodig hebben om accommodaties te bouwen of te onderhouden. CDA Vijfheerenlanden vindt dat de gemeentes deze subsidie onder de aandacht moeten brengen bij de sportclubs. "Het zou mooi zijn als we een deel van dit geld naar onze sportverenigingen in Vijfheerenlanden kunnen halen", legt fractieleider Maria de Jong uit. "En natuurlijk moeten we de clubs helpen. Vrijwilligers hebben het al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren."

D66 stelt kandidatenlijst vast

vijfheerenlanden • D66 Vijfheerenlanden heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Naast lijsttrekker Christa Hendriksen (48) die al 7 jaar fractieleider in Vianen is staan op de kandidatenlijst: Klaas de Zwaan (41) uit Vianen, Jantine Dijkstra (55) uit Meerkerk, Jaap Breur (35) uit Vianen, Laurens van Leer (37) uit Schoonrewoerd en Merel Tilstra (34) uit Vianen. Vanaf deze week stellen de D66-kandidaten zich voor via de website van D66 Vijfheerenlanden. Christa Hendriksen is "heel blij" met de kandidatenlijst. "Het zijn allemaal goede kandidaten, die met beide benen in de samenleving staan en op hun eigen gebied kennis en kunde meebrengen."

q https://vijfheerenlanden.d66.nl

Rover

Dit is Rover een katertje, geboren rond 26 mei jongstleden. Rover wil kroelen als hij uitgespeeld is. Hij speelt graag met andere katten, ook honden vindt hij wel leuk. Kleine kinderen gaat hij een beetje uit de weg, omdat hij afwachtend van aard is. Er zijn overigens nog meer kittens beschikbaar. Meer informatie is te verkrijgen bij het gastgezin via 06-11513916.

Zederik telt meeste miljonairs

vijfheerenlanden • Gemeente Zederik telt met 3,5 procent de meeste miljonairs in de Vijfheerenlanden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nederland telde begin 2016 iets meer dan 100.000 miljonairshuishoudens. CBS noemt iemand 'miljonair' als er sprake is van een vermogen van 1 miljoen of meer. In gemeente Leerdam kan op basis van die definitie zich 1,1 procent van de inwoners miljonair noemen. In gemeente Vianen is dat 1,4 procent.

Foto: Hille de Bruin

In een bloemweide langs de Diefdijk in Leerdam werden deze parende icarusblauwtjes 'betrapt'. Na de paring zet het vrouwtje de eitjes af op jonge bladeren, zodat de rupsjes meteen te eten hebben.

8 / 36

Huwelijksfeest op uw locatie? Vanripevents.nl Tel. 06 51 26 78 90

Bedrijfsfeest/Themafeest op uw locatie? Vanripevents.nl 06 51 26 78 90

Feestje? vanripevents.nl Tel. 06 51 26 78 90

Te huur: appartement 90 m2 in Beesd. Gelijkvloers. Tel. 06 18 50 30 23

gevraagdoude motoren bromfietsen bakfietsen of vw kever 06 55361013

BINGO !!! ELKE DONDERDAG AANVANG 20.00 in DE KROOSHOF DORPSWEG 24a te ZIJDERVELD HOOFDRONDE 300 EURO.

75 jarige man uit Rossum zoekt vrouw van 70+ tot 80 jaar voor een latrelatie of vrindschap telf.0615033455

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

Goed plekje gezocht voor Cindy boerenfox 3 kleur, 8 jaar oud, ca. 38 cm hoog. Is waaks en kan alleen zijn. Geen handelaren. Info: Tel. 0345-643890 (niet op zondag).

Grote weggeefactie Monkey Town

Monkey Town Leerdam organiseert een grote weggeefactie. Foto: aangeleverd

leerdam • Het indoor entertainmentcentrum Monkey Town Leerdam, bestaande uit onder meer een steengrillrestaurant, speelparadijs en bowlingbaan, is in een vrijgevige bui en begint het nieuwe schooljaar met een grote weggeefactie.

Het gaat om honderd vrijkaarten en honderden kortingskaarten. Verder krijgen alle gasten die het bedrijf liken op de bedrijfspagina op Facebook, in september het tweede kaartje gratis. Ouders hebben sowieso altijd gratis toegang tot het indoor speelparadijs. "Ondanks dat wij al flink wat jaren bestaan, kent niet iedereen in de regio ons ook echt op basis van een bezoek", aldus woordvoerder Micha Reij. "We zochten een laagdrempelige manier om mensen kennis te laten maken en daarom zijn we met deze toch wel extreme weggeefactie gekomen. Normaal gesproken organiseren bedrijven zoiets rond de feestdagen, maar dat vonden wij ook wel weer te cliché. Vandaar de keuze om het nu aan het begin van het nieuwe schooljaar te doen."


Vrijkaarten

De actie bestaat uit meerdere aspecten. Om te beginnen verloot het indoor speelparadijs honderd vrijkaarten onder iedereen die hen liked bij het bereiken van de duizend likes van de bedrijfspagina. "Niet getreurd, de negenhonderd mensen die niet winnen maken ook nog kans op een paar van de driehonderd kortingskaarten", aldus eigenaar Johan Wu. De vrijkaarten en kortingskaarten zijn geldig tot aan einde van het jaar, met uitzondering van de herfstvakantie en de kerstvakantie. De weekenden die vastzitten aan vakanties tellen ook mee als vakantieperiode.


Juiste Facebookpagina

Ongeacht het aantal likes van de bedrijfspagina op Facebook, te vinden onder @monkeytownleerdam, is er sowieso voor iedereen voordeel volgens Monkey Town Leerdam: "Iedereen die onze bedrijfspagina liked en dit aan de kassa kan aantonen, ontvangt in september het tweede kaartje gratis. Dit is uiteraard niet geldig in combinatie met acties en kortingsbonnen of tijdens de peuterochtend."

De woordvoerder benadrukt wel dat mensen de juiste Facebookpagina moeten liken. Hij legt uit: "Er is maar één recente en officiële pagina de juiste. Deze is te vinden onder @monkeytownleerdam."

Monkey Town Leerdam is te vinden aan de Industrieweg 23 en beschikt over gratis parkeergelegenheid en gratis wifi. Voor actuele openingstijden kunnen gasten de website raadplegen. Meer informatie over de acties zijn ook te vinden op de website en de Facebookpagina.


q www.monkeytown.eu/leerdam

Workshop om stress terug te dringen

leerdam • Irispiratie verzorgt woensdag 19 oktober van 20:00 tot 22:00 uur een interactieve workshop bij Koffie in de Bakkerij aan de Kerkstraat. Deze keer leren deelnemers om stress in hun leven te verminderen en krijgen ze tips om piekeren tegen te gaan. Langdurige stress kan uiteindelijk zorgen voor lichamelijke en psychische klachten. Aan deelname zitten kosten verbonden. Meer informatie is te verkrijgen via info@irispiratie.nl.

q www.irispiratie.nl

Nu ook groepslessen zang bij Popschool

leerdam • Popschool Leerdam verzorgde al privé- en duolessen zang, maar sinds kort biedt zij ook zangles in groepen aan. Gabrielle Waal, één van de zangdocenten, geeft vanaf oktober elke woensdagavond les aan groepen bij Popschool Leerdam. De zangles in groepen wordt tweewekelijks aangeboden en duurt 60 minuten per keer. Er komen diverse muziekstijlen aan bod en Waal zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen. Aan deelname zitten wel kosten verbonden. Belangstellenden kunnen op woensdagavond 26 september een gratis proefles volgen. Aanmelden kan via info@popschoolleerdam.nl.

q www.popschoolleerdam.nl

Zangles vanaf 12 jaar bij EZsinging

haaften • Elise Zijlstra van de Haaftense zangpraktijk EZsinging geeft sinds kort ook zanglessen aan kinderen vanaf 12 jaar. Ze legt uit: "Tot nu toe gaf ik altijd zangles vanaf 16 jaar maar ik vind het tijd worden om ook jongere kinderen de kans te geven om op de juiste manier te leren zingen. Ik heb dit zelf nooit mogen beleven op zo'n jonge leeftijd, maar ik denk dat het heel nuttig geweest zou zijn voor mij. Voor mijn vocale, maar zeker ook voor mijn mentale ontwikkeling." Als kinderen de kneepjes van het zingen op een ontspannen en leuke manier willen leren, kan dat in een privéles, samen met een vriendje of vriendinnetje of in een klein groepje. Meer informatie is te vinden op de website van EZsinging. Zijlstra geeft haar lessen in kulturhus Burcht van Haeften.

q www.EZsinging.nl/zangles

Nieuwe terrasserre

De nieuwe serre van de Betuwe Poort. Foto: aangeleverd

rhenoy • De Betuwe Poort in Rhenoy is sinds kort voorzien van een geheel afsluitbare en verwarmde terrasserre die grenst aan de foyer en het grote sfeervolle terras van het dorpshuis.

De afsluitbare terrasserre biedt nu extra mogelijkheden, gasten kunnen er ook verblijven op een regenachtige zomerdag of koude winterdag. Het is zelfs mogelijk om in de winter overdekt te barbecueën. Het weer is geen spelbreker meer.

Omdat de foyer door middel van een schuifwand af te sluiten is van de grote zaal, heeft het dorpshuis met de serre een sfeervolle ruimte gecreëerd voor kleinere gezelschappen tot ongeveer vijftig personen personen. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden op de website. Of door even te bellen naar 0345-683565.

q www.debetuwepoort.nl

Nieuw gezondheidscentrum

Impressie van het nieuwe gezondheidscentrum. Foto: aangeleverd

vuren • Gezondheidscentrum Vuren organiseert zaterdag 22 september van 11:00 tot 14:00 uur een open dag. Alle belangstellenden zijn welkom om een kijkje te nemen in het nieuwe centrum.

Het gezondheidscentrum in Vuren is voor de zomervakantie in gebruik genomen. Eerder werd er al een opening voor genodigden georganiseerd, nu is er een open dag voor alle geïnteresseerden.

De apotheekhoudende huisartsenpraktijk Vuren, fysiotherapie Procare, therapiepraktijk Probalance en Rivas Zorg verlenen hun zorg in het nieuwe gezondheidscentrum. Daarnaast is er een flexkamer die door wisselende disciplines wordt gebruikt. Onder andere door de verloskundige praktijk Gorinchem en de podotherapeut. Het centrum is te vinden aan de Dorpsstraat 10 in Vuren, op de begane grond van het complex Heeren van Vuren, tegenover supermarkt SPAR.

Gratis seo-uitleg bij Safira

geldermalsen • Webbureau Safira organiseert woensdag 10 oktober een gratis informatieavond over zoekmachineoptimalisatie (seo). Ondernemers leren deze avond hoe zij een hogere 'positie' in Google kunnen krijgen en welke invloed een tekst heeft op de zoekresultaten. Na de avond kunnen deelnemers zelf aan de slag met de tips. Aanvang is 19:45 uur. Adres: Bosmanskamp 1b in Geldermalsen. Aanmelden kan via de website.

q www.safira.nl/aanmelden

Whiskyavond in De Vleugelslag

herwijnen • Wijnhandel Jeltje van den Berg in Herwijnen organiseert donderdag 27 september een whiskyavond in De Vleugelslag aan de Waaldijk in Herwijnen. Whiskykenner Ronald Anneveldt verzorgt deze avond, hij laat deelnemers onder genot van allerlei hapjes kennismaken met verschillende whiskysoorten. Aan deelname zitten kosten verbonden. Meer informatie is te verkrijgen bij de slijterij Jeltje van den Berg via 0418-581413. Of door even binnen te lopen aan de Achterweg 1a.

Meubels restylen bij Kringloop Leerdam

leerdam • Kringloop Leerdam organiseert zaterdag 15 september van 12:00 tot 16:00 uur samen met RUBY Wonen een workshop waarbij deelnemers leren om meubels te restylen. Het hergebruik van meubels is een passie die Kringloop Leerdam en RUBY Wonen delen. Ze willen dit graag onder de aandacht brengen. Met het restylen van meubels wordt een grote bijdrage geleverd aan het beperken van afvalstromen, vinden beide organisaties. Met behulp van mooie verf en veel kopjes thee kunnen oude, bruine, stoffige meubels omgetoverd worden tot indrukwekkende eyecatchers, die passen bij de tijd van nu. Om kennis te maken met de passie en werkwijze van Kringloop Leerdam en RUBY Wonen, zijn belangstellenden welkom tijdens een workshop.

q www.kringloopleerdam.nl

Waterlinie in virtual reality

regio • De Nieuwe Hollandse Waterlinie is voor het eerst in zijn geheel vanuit de lucht in virtual reality te bekijken. Meer dan zestig 360 graden-dronefoto's van alle batterijen, kastelen, vestingsteden en forten, waaronder Fort Vuren, Fort Asperen en Fort bij Vechten, zijn aan elkaar geschakeld. Volgens initiatiefnemer Wiebe de Jager van Dronewatch is het voor het eerst dat de onderdelen van het grootste infrastructurele project ooit in hun onderlinge context zichtbaar zijn. "Je kunt op iedere foto letterlijk 360 graden in het rond kijken en zien waar de andere linielocaties liggen. Door op een hotspot in de verte te klikken 'vlieg' je naar het volgende punt. Zo kun je de gehele linie vanuit je luie stoel ontdekken en het prachtige linielandschap bewonderen." Meer informatie is te vinden op de website van Dronewatch.

q www.dronewatch.nl

Kennissessie over 'Groene daken'

gorinchem • Stichting Blauwzaam houdt voor ondernemers en politici donderdag 20 september een kennissessie over 'Groene daken'. Deze vindt plaats bij BDA Dakadvies, Avelingen West 33 in Gorinchem. De aanvang is 13:00 uur. Welkom bij deze bijeenkomst zijn onder meer aannemers, installateurs, politici, makelaars, projectontwikkelaars, adviseurs, architecten en woningbouwcorporaties. Meer informatie is te vinden op de website.

q www.blauwzaam.nl

15 / 36

Foto: aangeleverd

woensdag 5 september • Openbare basisschool De Sterrenkijker in Leerdam heeft na een maandenlange verbouwing de deuren geopend van haar vernieuwde schoolgebouw. Burgemeester Tjerk Bruinsma en wethouder, Bart Bruggeman, hadden de eer om het lint door te knippen.

Foto: PR Aurora Leerdam

zaterdag 8 september • Aurora Leerdam luidde een nieuw muzikaal seizoen in tijdens de Nationale Glas- en Kunstdagen in Leerdam. Dit gebeurde onder leiding van Hans van Leeuwen. Met hun gevarieerde muziekrepertoire wisten zij de luisteraars te boeien.

Foto: aangeleverd

donderdag 6 september • Kinderen van kindcentrum Het Kristal en jenaplanschool De Wilgenhoek plukten hebben vorige week appels in de boomgaard geplukt, in de stromende regen. Van de oogst is de volgende dag op school appelmoes en -sap gemaakt.

Foto: J. Loef

zaterdag 8 september • Stichting Oude Hollandse Waterlinie reisde in het kader van Open Monumentendag met de show 'Party van de Prins' langs verschillende kernen in de regio, waaronder Leerdam. Onder meer de Ducktape Urban Dance Crew uit Utrecht gaf een optreden.

Foto: Annet van Horssen-Pelle

zaterdag 8 september • In het Lingebos kwam Annet van Horssen een onverwachte voorbijganger tegen. Reeën zijn in Europa de meest voorkomende hertensoorten en hun aantal is groeiende. In 2016 kwam er zo'n 110.000 reeën voor in Nederland.

Foto: Janneke Boogaard

maandag 10 september • Onderwijsminister Arie Slob verrichtte de opening van de nevenvestiging van reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Zaltbommel. Slob verrichtte de openingshandeling door een ouderwetse schoolbel te luiden.

Concert door orkesten fusiegemeenten

Viva Musica uit Hagestein. Foto: Aangeleverd

regio • Drie liefhebbers van muziek bereiden een concert voor waaraan jeugd meedoet uit Zederik, Leerdam en Vianen. In de aanloop naar de fusie van de drie gemeenten willen de initiatiefnemers vast een muzikale eenheid smeden.

Een van de bedenkers is dirigente Marilou Krouwel uit Everdingen. "De aankomende fusie heeft er alles mee te maken", vertelt ze. "We dachten dat het enorm leuk zou zijn om orkesten bij elkaar te voegen tot een groot orkest aan de vooravond van de fusie."

Krouwel is dirigente van de leerlingenorkesten Viva Musica (van muziekvereniging Excelsior uit Hagestein) en Aurora (Leerdam). De leerlingencoördinatoren van beide orkesten, Karin van Gent en René van Putten, zijn de andere twee initiatiefnemers.

Plezier

In de drie gemeenten zijn zeven leerlingenorkesten actief. De initiatiefnemers hopen op tenminste honderd deelnemers.

"We krijgen heel enthousiaste reacties, mensen doen graag mee. Overigens kunnen kinderen en jongeren ook individueel meedoen. Onze doelgroep is jeugd van 8 tot 25 jaar. Voor de kleintjes hebben we startpartijen gemaakt, zodat ze ook goed mee kunnen doen. Ook mensen van buiten de drie gemeenten zijn welkom. Het gaat ons erom dat we zo mooi mogelijk muziek kunnen maken en veel plezier zullen hebben. Er spelen ook enkele volwassenen mee. Een mijnheer met een bas bijvoorbeeld, omdat dit instrument moeilijk door kinderen te bespelen is."

Het concert vindt plaats op zaterdag 10 november, in Het Spant in Ameide. De deelnemers treden op onder de naam: Groot Vijfheerenlanden jeugdorkest 2018. De initiatiefnemers hopen dat er meer gezamenlijke optredens zullen volgen. "Het concert in november is een eerste aanzet." De leerlingenorkesten beginnen ieder afzonderlijk met repeteren. "Per gemeente spreken we in de aanloop naar november een aantal gezamenlijke repetities af. Op 10 november zijn we voor het eerst allemaal bij elkaar en hebben we een generale repetitie. De uitvoering is om 16.00 uur."

Programma

Het programma is gevarieerd. Op het repertoire staat onder andere Viva la Vida van de popband Coldplay. "Maar we spelen bijvoorbeeld ook een heel mooie mars waarin het slagwerk kan excelleren. En een heel virtuoos stuk: 'Lord of the dance'. Het is promotie van muziek in zijn algemeenheid en van blaasmuziek in het bijzonder. De entree is 3 euro, voor kinderen tot zestien jaar is de entree gratis."

Individuele deelnemers kunnen zich nog steeds aanmelden via de website van het orkest:

q vhljeugdorkest.nl

Anne Marie Hoekstra

Feestelijke opening Breincafé

Theater Veder verzorgt een optreden na de opening. Foto: aangeleverd

leerdam • Stichting SamenDoen opent donderdag 20 september het gloednieuwe Breincafé Leerdam in stadspodium GO.

Breincafé Leerdam is er voor mensen die een vermindering van het geheugen ervaren. Maar ook hun partners, collega's, vrienden en familieleden zijn welkom. Het moet zich ontpoppen tot een ontmoetingspunt waar mensen ervaringen kunnen uitwisselen en waar kennis en kunde kan worden gedeeld. Het motto is: 'Niks moet, veel kan!'.

De feestelijke opening is donderdag 20 september in de theaterzaal van GO, aanvang is 19:30 uur. Na het officiële moment speelt Theater Veder een interactieve voorstelling voor mensen met dementie en hun dierbaren. Dit theatergezelschap geeft voorstellingen, presentaties en workshops over hoe gemakkelijker contact te maken met kwetsbare doelgroepen voor mantelzorgers en vrijwilligers. Het publiek wordt speels en interactief geïnformeerd over de problemen van ouderen met geheugenproblemen. Veder doet dit met muziek, poëzie en theatrale middelen. Het thema van de voorstelling is: 'Samen herinneringen ophalen'.

De foyer is vanaf 19:00 uur open. Aanmelden voor de avond kan via SamenDoen: 0345-637363 of info@samendoen.expert. De toegang gratis. Breincafé Leerdam is vervolgens elke woensdag geopend in GO, van 09:30 tot 13:00 uur. Dit is inclusief lunch. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. De feestelijke opening is een dag voor de Wereld Alzheimer Dag op vrijdag 21 september.


q www.samendoen.expert

Bijeenkomst over eenzaamheid

regio • Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid organiseren de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen in samenwerking met Coalitie Erbij de informatiebijeenkomst 'Eenzaamheid, nader beschouwd'. De activiteit is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die tijdens hun werkzaamheden te maken hebben met eenzaamheid.

Motto van de Week tegen Eenzaamheid dit jaar is: 'Kom erbij!'. Gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen willen bijdragen aan het bespreekbaar maken van eenzaamheid door aan te sluiten op de Week tegen Eenzaamheid. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. Uit onderzoek van de GGD'en, het CBS en RIVM (de Gezondheidsmonitor 2016) blijkt dat meer dan een miljoen Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. Iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden, maar eenzaamheid is ook een taboe-onderwerp. Tijdens De Week tegen Eenzaamheid 2018 wordt eenzaamheid bespreekbaar gemaakt. De week is van maandag 27 september tot en met zaterdag 6 oktober en wordt voor de negende keer georganiseerd door Coalitie Erbij, hét nationale samenwerkingsverband rond eenzaamheid. Tijdens de bijeenkomst in Beesd wordt ingegaan op zaken als: hoe vaak komt eenzaamheid voor, wat zijn de oorzaken en gevolgen, wie zijn de risicogroepen en hoe kun je eenzaamheid signaleren en aanpakken. Naast een presentatie is er tijdens een brainstormsessie ruimte voor onderlinge uitwisseling en te leren van elkaars ervaringen. De informatiebijeenkomst is dinsdag 2 oktober in Het Klokhuis in Beesd. Aanvang: 17:00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich voor de bijeenkomst opgeven via onderstaande link.


q http://eepurl.com/dFjOiP

Opbrengst jaarmarkt in Deil

deil • De onlangs georganiseerde jaarmarkt in Deil heeft zo'n 8.000 euro opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor het restauratiefonds van de kerk. Nog meer goed nieuws: de markt kan de komende jaren nog op haar huidige locatie - de scheepswerf Van Rijnsoever - blijven. Het is nog niet bekend wanneer de verandering van locatie - er is woningbouw gepland - plaats zal vinden, voorlopig zal de winterberging van schepen nog mogelijk blijven en is de verwachting dat het jaarmarktfeestje ook nog niet hoeft te verkassen.

Computercursus in bibliotheek

leerdam • Bij Bibliotheek Leerdam start donderdag 20 september de cursus 'Klik & Tik', een basiscursus computervaardigheden. Deelnemers leren typen, schrijven met Word, internetten en e-mailen. Tijdens de eerste les maken cursisten kennis met de inhoud van het programma en het werkboek. Er zijn in totaal zes lessen die 2 uur duren. Data: donderdagen 27 september en 4, 11, 18 en 25 oktober. Opgeven kan alleen voor de complete cursus en niet voor een los les. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de balie in de bibliotheek. Deelname is gratis. De lessen zijn 's ochtends van 10:00 tot 12:00 uur.

q www.debibliotheekaanzet.nl

Cursus 'Dementie, en nu?'

leerdam • Stichting SamenDoen en gemeente Leerdam organiseren de cursus 'Dementie, en nu?' voor mantelzorgers die zorg hebben voor een dementerende naaste. De cursus start woensdag 3 oktober. Bijna 70 procent van alle mensen met dementie woont thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Zowel praktisch als emotioneel. Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen, zo weet stichting SamenDoen. In de tiendelige cursus 'Dementie, en nu?' worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven. De bijeenkomsten zijn op woensdagochtenden 3, 17 en 31 oktober, 14, en 28 november, 12 december, 2 en 16 en 30 januari en 13 februari 2019 van 10:00 tot 12:30 uur. Locatie is stadspodium GO. Tijdens de bijeenkomsten zijn ook mensen met dementie welkom. Aanmelden voor deze cursus kan via 0345-637363.

Partnercursus autisme

gorinchem • MEE start woensdagavond 3 oktober een cursus voor mensen die een partner hebben met autisme. Het omgaan met iemand met autisme kan ingewikkeld en verwarrend zijn. Tijdens de avonden leren deelnemers om hier beter mee om te gaan. Ze leren mee over autisme, krijgen inzicht in de problemen die hiermee gepaard gaan en de gevolgen hiervan op een relatie. Cursisten krijgen bovendien krijgt handvatten en tips (ook van elkaar) om met hun eigen gevoelens om te gaan, de omgang met uw partner en de communicatie te verbeteren. Deelnemers ervaren bij elkaar veel herkenning. De bijeenkomsten zijn steeds van 19:30 tot 21:30 uur, in principe om de week met uitzondering van vakanties. Een volledige cursus bestaat uit tien bijeenkomsten. De cursus wordt gegeven bij MEE aan de Edisonweg 30 in Gorinchem. Meer informatie is te verkrijgen bij het servicebureau van MEE via 0183-691600 of cursusregio@meeav.nl. Deelname is gratis.

Rommelmarkt levert 8.625 euro op

vuren • De rommelmarkt in Vuren heeft zaterdag maar liefst 8.625 euro opgebracht. Mede dankzij de goede weersomstandigheden hebben vele bezoekers de weg naar de rommelmarkt gevonden. De opbrengst is bestemd voor het onderhoudsfonds van de Thaborkerk. Dan de uitslagen van de verschillende prijsvragen: er zaten 164 aardappels in de kist, Sieb Tuiten zat met zijn gok - 163 aardappelen - het dichtst erbij en mocht de kist met aardappelen mee naar huis nemen. De kassabon van een tas gevuld met boodschappen gaf 51,70 euro aan. Marian den Dekker raadde 51,63 euro en werd de winnares van de tas. De uitslag van de verloting van de handwerkkraam (lichtgele loten) is: 70, 130 en 153. De uitslag van 'De Verloting' (maïsgele loten) is 22, 31, 62, 112, 122, 128, 148, 184, 231, 232, 238, 243, 382, 491, 545, 603, 622, 648, 750, 765, 810, 883, 918, 938 en 994. De prijzen van alle bovengenoemde lotnummers kunnen worden afgehaald bij Bets den Adel, Lindelaan 4 (0183-630647).

Over gezondheid en vitaliteit

gorinchem • Rivas organiseert op zaterdag 6 oktober een evenement dat helemaal in het teken staat van vitaliteit en gezondheid. Het evenement vindt plaats in de Van Rappardhal in Gorinchem, en duurt van 10:00 tot 15:00 uur. Bezoekers kunnen zelf actief bezig zijn, lezingen bijwonen, een gezondheidscheck laten doen, ontspannen met een massage, gezonde hapjes proeven en nog veel meer. In de centrale hal kunnen bezoekers struinen langs een keur aan stands op de informatiemarkt. Ook is het mogelijk om de lezingen 'Vitaliteit in de huidige tijd' en 'Het effect van aromatherapie' bij te wonen. De toegang is gratis, met een vooraf bestelde toegangskaart. Bestellen kan via de onderstaande website.

q www.rivas.nl/evenement

Hulptransport op weg naar Lesbos

'Het zijn onze naasten, we moeten helpen'

Het hulptransport werd maandag door vrijwilligers geladen aan de Diefdijk in Schoonrewoerd. Foto: Hille de Bruin

schoonrewoerd • Rien de Jong uit Schoonrewoerd vraagt luid en duidelijk aandacht voor de schrijnende omstandigheden waar de duizenden vluchtelingen in kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos in verkeren. Maandag werd bij De Jong Transport aan de Diefdijk een vrachtwagen met hulpgoederen geladen. Samen met schoonzoon Arian de Bruijn brengt De Jong deze week de goederen naar het vluchtelingenkamp.

"In februari is het plan voor het transport ontstaan. Ik werkte samen met mijn zoon Rien en schoondochter Bethina in kamp Moria. Op een gegeven moment brak er brand uit. Dat gebeurde daar wel vaker." Volgens Rien de Jong bestaat het vluchtelingenkamp uit grote tenten die geleverd zijn door de Verenigde Naties. "Er zitten tweehonderd mensen in zo'n tent. De slaapplaatsen worden gescheiden door dekentjes die voor een beetje privacy moeten zorgen. Als het koud is, proberen de mensen met kleine kacheltjes warm te blijven. Levensgevaarlijk. Als het mis gaat, branden die tenten binnen de kortste keren als een fakkel. Er zijn al doden gevallen." Bij terugkeer in Schoonrewoerd besloot De Jong dat daar wat aan gedaan moet worden. Hij zocht sponsors, zamelde geld in en deze week gaat De Jong samen met schoonzoon Arian op pad om de goederen naar Lesbos te brengen. "Zaterdagavond hopen we aan te komen. Maandag worden er 25 vrijwilligers - familie, vrienden, kennissen - ingevlogen die ons gaan helpen bij het werk." De ploeg neemt drie tenten onder handen. "We gaan de vloeren vernieuwen, we hebben 1.200 vierkante meter sandwichpanelen bij ons waar we slaapkamertjes van maken en elke ruimte krijgt een lichtpuntje en een stopcontact." Rien de Jong benadrukt de noodzaak van de hulp aan de vluchtelingen. "De tenten waren bedoeld voor 2.000 militairen, er zitten nu 8.000 mensen in. Het kamp zit propvol. Elke dag komen er honderd vluchtelingen bij, vooral uit Turkije, maar ook uit Lybië. In Syrië wordt weer volop gebombardeerd. De situatie in Jemen is dramatisch. De vluchtelingenstroom blijft aanhouden. Nu hoor je er amper over. Straks wordt het winter. Dan duiken de media erop en krijgt het probleem weer alle aandacht, maar hulp is nu al nodig." De Jong beseft dat er in ons land verschillend over het probleem wordt gedacht, maar voor hem staat als een paal boven water: 'het gaat ook ons aan'. "Ik zou iedereen wakker willen schudden. Natuurlijk zijn er mensen die misbruik maken van de situatie of die naar het westen willen om er economisch beter van te worden. Maar het gaat hier om mensen die vluchten voor de bombardementen en in erbarmelijke omstandigheden leven. Het zijn onze naasten, we moeten ze helpen." Rien de Jong is zijn hulpactie op persoonlijke titel begonnen. Inmiddels 'opereert' hij onder de vlag van CRR uit Nieuw-Lekkerland. Op de site van deze stichting staat hoe projecten ondersteund kunnen worden.

Volop activiteiten op KLM Open

De KLM Open gaat donderdag weer van start. Foto: aangeleverd

spijk • Golftoernooi KLM Open gaat donderdag 13 september van start bij golfbaan The Dutch in Spijk. Ook voor streekgenoten is er veel te doen op het evenement.

Zo zijn er sportieve activiteiten voor jong en oud. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook dit jaar tijdens het KLM Open spelenderwijs kennismaken met golf in het RAAK!-funpark. Nieuw dit jaar is 'Optimist on Tour', in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie laat het Watersportverbond kinderen kennismaken met de watersport in het naast de golfbaan gelegen Lingebos. Deze activiteit wordt ondersteund door de gemeente Lingewaal en mede mogelijk gemaakt door Staatsbosbeheer. Alle basisscholen uit de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben voor beide activiteiten een uitnodiging ontvangen. Daarnaast is er een gratis vrije inschrijving voor kinderen. Meer informatie en inschrijving op de onderstaande website.

Voor senioren uit gemeente Lingewaal is een speciaal programma samengesteld, inclusief een rondleiding over de baan op donderdagmiddag 13 september. Aanmelden kan bij Stijn Brokx van Welzijn West Betuwe: sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl of 0345-616 610.

Ook dit jaar zijn Regio Rivierenland, gemeenten Leerdam, Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hier vertegenwoordigd met een gezamenlijke promotiestand Recreatie & Toerisme op de KLM Open Expo. Deze beurs, die tegelijkertijd met het toernooi plaatsvindt, is de grootste golfbeurs van Nederland. De stand moet bezoekers tonen dat de regio veel meer te bieden heeft dan alleen een golftoernooi in september.


q www.golfraak.nl

Strijd tegen zwerfafval

regio • De toekomstige gemeente West Betuwe wil samen met inwoners nieuwe zwerfafvalbrigades oprichten.

Zwerfafvalbrigades zijn groepen enthousiaste vrijwilligers die er in hun woonomgeving op uit trekken om zwerfafval te verzamelen. In Geldermalsen zijn al zes groepen actief. Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) willen de betrokken gemeenten nu ook zwerfafvalbrigades starten in Neerijnen en Lingewaal. Binnenkort vinden informatiebijeenkomsten plaats voor inwoners die interesse hebben om deel te nemen aan een afvalbrigade. Deelname aan zo'n brigade is vrijblijvend en kost weinig tijd, brigades spreken zelf af wanneer ze aan de slag gaan. Vaak is dat eens in de 4 á 6 weken en zijn deelnemers 1 à 2 uur bezig. De gemeente zorgt voor de benodigde materialen en voor het afvoer van het afval. Het is de bedoeling dat er in iedere kern een eigen groepje afvalopruimers komt. Er zijn binnenkort twee informatievonden voor bewoners die hier meer over willen weten: in respectievelijk dorpshuis De Poort in Herwijnen op woensdag 26 september en in dorpshuis De Krakeling in Heukelum op donderdag 27 september. De aanvang is steeds om 19:30 uur, de avond duurt tot 21:00 uur.

Anti-stresscursus in Meerkerk

leerdam • In Meerkerk start maandag 24 september de cursus 'Minder stress' voor volwassenen. De cursus bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten op maandag van 19:00 tot 21:00 uur, aan deelname zitten kosten verbonden. Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van Indigo Zuid-Holland Zuid via 088-4050607 of secretariaat@indigozhz.nl. Aanmelden kan hier ook. De cursus wordt georganiseerd in opdracht van de Dienst Gezondheid en Jeugd en de gemeenten Leerdam, Zederik, Giessenlanden, Molenwaard en Gorinchem.

fotoreportage glas- en kunstdagen

Foto: Hans van Vrouwerf

vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september • Leerdam was het afgelopen weekend in de ban van de Nationale Glas- en Kunstdagen. Op de Zuidwal toonden galeries oud en modern glas en bijzondere collecties voor liefhebbers en verzamelaars. In het centrum waren er allerlei activiteiten op het gebied van glas en kunst. Het evenement werd in het weekend uitgebreid met een gevarieerde kunstmarkt voor individuele kunstenaars (foto's: Hans van Vrouwerf).

Foto: Hans van Vrouwerf
Foto: Hans van Vrouwerf
Foto: Hans van Vrouwerf
Foto: Hans van Vrouwerf
Foto: Hans van Vrouwerf

Expositie als hommage aan Hestia Peek

leerdam • Op uitnodiging van de gemeente Leerdam organiseren familie en vrienden van Hestia Peek een overzichtstentoonstelling van haar werk in De Kunstplaats aan de Markt.

De expositie is een hommage aan de beeldend kunstenaar en dichter Hestia Peek. Ze was bij velen ook bekend als literaire vraagbaak bij boekhandel Van Kralingen. Peek overleed vorig jaar augustus op 39-jarige leeftijd.

Hestia Peek woonde haar hele werkzame leven in Leerdam. Na haar opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht verdeelde ze haar werkzaamheden over drie sporen: het kunstonderwijs, de boekhandel en het autonome kunstenaarschap. Daarbij speelden Leerdam en de rivier de Linge een hoofdrol als werkterrein, inspiratiebron, en metafoor voor de wereld. Een muurschildering aan de Hoogstraat en haar gedichten op de pijlers van de Lingebrug zijn nu nog stille getuigen van haar verbondenheid met Leerdam.

Een jaar na haar overlijden biedt De Kunstplaats nu een inzicht in haar beeldend oeuvre, waarbinnen met name haar schilderijen worden gekenmerkt door zowel een kleurrijke, sprookjesachtige benadering van het landschap als een wat rauwere weergave van de afbraak van haar woonomgeving in Leerdam-West. Haar van een dromerige poëzie vervulde tekeningen draaien om grote levensvragen als: wie zijn wij en waar gaan we naartoe. Ook haar gedichten, geïnspireerd op kanotochten op en wandelingen langs de Linge, getuigen van een beschouwelijke kijk op de eigen omgeving en natuur.

'Hommage aan Hestia Peek' luidt de titel van de tentoonstelling in De Kunstplaats. De opening door cultuurwethouder Cees Taal vindt plaats op zaterdag 15 september om 16:00 uur. De tentoonstelling duurt tot en met zaterdag 13 oktober. De Kunstplaats, aan de Markt 7 in Leerdam, is open op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 11:00 en 16:30 uur. De entree is gratis.

De tentoonstelling wordt vormgegeven door Gerhard Lentink (beeldend kunstenaar in Dordrecht en familie van Hestia Peek), Rob Witteveen (vertegenwoordiger van de vriendenkring van Hestia) en Tom van Campenhout (beeldend kunstenaar te Leerdam en eigenaar van De Kunstplaats). Het geheel is georganiseerd op initiatief van de gemeente Leerdam.

Spullenmarkt voor Kenia

Sloppenwijk Kibera in Kenia. Foto: nl.123rf.com

herwijnen • De diaconieën van de kerken in Herwijnen en de School met de Bijbel in het dorp willen gezamenlijk helpen met de opbouw van een kinderopvang in de sloppenwijk Kibera in Kenia. Daarom wordt er vrijdag 28 september een spullenmarkt georganiseerd bij de school.

Het kinderopvangcentrum in de sloppenwijk moet zich richten op het opvangen en opvoeden van zeer jonge kinderen (0-5 jaar). Naast een daadwerkelijke kinderopvang, moeten alleenstaande moeders er terecht kunnen met vragen. Alles heeft tot doel zeer jonge kinderen in deze sloppenwijk een betere startkans te geven waar zij op latere leeftijd profijt van hebben.

De twee kerken in Herwijnen en de School met de Bijbel in het dorp organiseren een spullenmarkt om geld in te zamelen voor het project. Tussen 15:30 en 17:00 uur kunnen bezoekers tussen de aangeboden spulletjes snuffelen. Vanaf 18:00 uur is er ook van alles te eten: poffertjes, soepen en hamburgers. Ook is er dan een veiling. De opbrengst van deze middag en avond komt geheel ten goede aan het realiseren van de kinderopvang in Kenia. Meer informatie over het project is te verkrijgen via diaconie@nhkherwijnen.nl of diaconie@gkherwijnen.nl.

Pannafinale met Nasser el Jackson

rumpt • Bij vv Rhelico vindt woensdag 19 september van 14:00 tot 17:30 uur de finale van het pannavoetbaltoernooi van West Betuwe plaats. Tijdens deze finaledag strijden 72 finalisten om de winst in drie leeftijdscategorieën. Het toernooi wordt geopend door professioneel freestylevoetballer Nasser el Jackson (eigenlijk: Nasser El Hajoui, maar vanwege zijn vlotte bewegingen vernoemd naar Michael Jackson). De balkunstenaar uit Tilburg zal na het toernooi ook nog een aantal clinics geven geschikt voor alle leeftijden. Het organiseren van het pannavoetbaltoernooi is een initiatief vanuit Welzijn West Betuwe en wordt opgetuigd in het kader van de Nationale Sportweek. De finalisten zijn voort gekomen uit de voorrondes bij de voetbalverenigingen in de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.

De dag staat in het teken van de pannafinale, maar ook voor niet-finalisten is er genoeg te doen. Zo kan de jeugd deelnemen aan de clinic van Nasser el Jackson, zijn er diverse nevenactiviteiten en is er ruimte om de finalisten aan te moedigen. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle jeugd.

Vijftiende editie Glasstad Classic Car Rally

De Glasstad Classic Car Rally staat weer voor de deur. Foto: PR Glasstad Classic Car Rally

leerdam • Alweer voor de vijftiende keer organiseert Lions Club Leerdam op zaterdag 15 september de Glasstad Classic Car Rally, met de start en finish in de binnenstad van Leerdam.

Tientallen equipes vertrekken die dag vanaf het Dr. Reilinghplein in Leerdam voor een uitdagende tocht door het Rivierengebied. De rally staat open voor equipes met auto's ouder dan 25 jaar en voor jongere sportcoupés en cabriolets. De auto's en hun eigenaren verzamelen zich rond 10:00 uur op het Dr. Reilinghplein. Dan zijn de oude bolides ook te bewonderen.

De start is om 12:00 uur. Tussen 16:00 en 18:00 uur worden de auto's weer terugverwacht in Leerdam. Voor autoliefhebbers biedt het evenement een mooie kans om de deelnemende wagens te bewonderen en voor de bezitters een leuke gelegenheid deel te nemen aan een leuke route, hopelijk met mooi weer. Voordat de auto's overigens finishen, rijden ze traditiegetrouw een rondje langs ASVZ-locatie Lingebolder. Een moment waar bewoners en begeleiders elk jaar weer enorm naar uitkijken.

Er wordt gestart in één klasse, een klasse met enige uitdaging, maar zonder al te moeilijke kaartleesopdrachten. De rit biedt ook voldoende uitdaging voor de ervaren rallyrijders, zo belooft de organisatie. Ook zij zullen zich niet vervelen tijdens de Glasstad Classic Car Rally. Kortom: een leuke rally voor iedereen, er komen verschillende kaartleessystemen aan bod, zoals bol-pijl, punten-pijlen en de ingetekende lijn met barricades. De startlijst van de Glasstad Classic Car Rally is al op de website van de Lions Club te vinden.

De opbrengsten van de rally zullen door de Lions Club Leerdam worden gereserveerd voor toekomstige bijdragen aan dezelfde Lingebolder en aan andere initiatieven in en rond Leerdam. Zo is in het verleden steun gegeven aan bijvoorbeeld de restauratie van gemaal De Oude Horn, het Leerdamse dierenasiel en Voedselbank Leerdam.


q www.lions-leerdam.nl

Kleding- en speelgoedbeurs

hei- en boeicop • In gebouw De Rank in Hei- en Boeicop vindt donderdag 20 september een tweedehands kleding- en speelgoedbeurs plaats. De beurs is open van 09:00 tot 17:00 uur en van 19:00 tot 20:30 uur. Inleveren van spullen kan op maandag 17 september tussen 19:00 en 22:00 uur en dinsdag 18 september tussen 09:00 en 11:00 uur. Welkom is kinderkleding (vanaf maat 80), dames- en herenkleding en speelgoed en babyartikelen (geen knuffels). De helft van de opbrengst is voor de inbrenger, de andere helft voor de hervormde kerk. Meer informatie is te verkrijgen via kledingbeursheicop@hotmail.nl.

woensdag 12 september

Over familie Haagsman
20:00, Leerdam, gebouw Maranatha. Historische Vereniging Leerdam (HVL) organiseert een avond waarin het leven van de Leerdamse familie Haagsman in de zeventiende eeuw wordt geschetst. Dick Haagsman verzorgt de lezing. De avond vindt plaats in Maranatha en begint om 20:00 uur. Ook niet-leden zijn welkom.

donderdag 13 september

Boeken inleveren
10:00-12:00 & 19:00-21:00, Leerdam, oude Emmahuis. Boekenmarkt Leerdam houdt weer een inzameling. Boeken inleveren kan tussen 10:00 en 12:00 en tussen 19:00 en 21:00 uur. Een andere afspraak maken is ook mogelijk, dit kan via 06-22588927 of boekenmarktleerdam@gmail.com.

Informatieavond
19:30-21:30, Leerdam, Noorderberg. Seniorweb Leerdam organiseert een informatieavond over haar cursusaanbod. Bezoekers die hun kennis wat betreft het gebruik van de computer, tablet of mobiele telefoon willen vergroten, krijgen de kans om in een persoonlijk gesprek met de aanwezige vrijwilligers hun eigen wensen duidelijk te maken. De medewerkers van Seniorweb Leerdam kunnen daar vervolgens een passende cursus bij zoeken. Er zijn cursussen beschikbaar over tal van onderwerpen. Bovendien organiseert Seniorweb Leerdam regelmatig themabijeenkomsten over diverse onderwerpen. Vrijwilligers kijken desgewenst ook laptops en computers na. De avond is van 19:30 tot 21:30 uur in Noorderberg in Leerdam. Meer informatie is te vinden op de website.
www.seniorweb.nl/leerdam

vrijdag 14 september

LingeFilm: 'Den Skyldige'
20:30, Geldermalsen, mfc De Pluk. De thriller 'Den Skyldige' opent het filmweekend bij LingeFilm. Een ontvoerde vrouw en een politieagent in de meldkamer vormen het decor van deze spannende film. Een zenuwslopend drama, krachtig verteld door de Deense filmmaker Gustav Möller.

zaterdag 15 september

Beurs
09:30-11:30, Zijderveld, De Oude School. In De Oude School in Zijderveld vindt een kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats. Tussen 09:30 en 11:30 uur zijn er kinder- en tienerkledingstukken (vanaf maat 80), speelgoedartikelen en babyspullen te koop. De opbrengst is voor 50 procent voor de inbrenger en 50 procent voor de christelijke jeugd- en tienerclubs in het dorp. Aanmelden kan tot woensdag 12 september via Anne-Marie Meerkerk (0345-502125 of kledingbeurszijderveld@hotmail.com).

Over afasie
13:30-16:00, Leerdam, verpleeghuis Lingesteyn. De patiëntenvereniging stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland organiseert een themabijeenkomst over afasie. Tijdens de middag worden onder meer zes filmpjes getoond over mensen met afasie, die proberen de regie over hun leven weer terug te veroveren. Naar aanleiding van de filmpjes gaan de aanwezig met elkaar in gesprek. Een ieder die te maken heeft met of belangstelling heeft voor afasie is van harte welkom. De toegang is gratis, de koffie staat klaar.

Koekeloerenmarkt
15:00-20:00, Beesd, Voorstraat. De gratis Koekeloerenmarkt barst weer los aan de Voorstraat in Beesd. De entree is gratis. Bezoekers kunnen neuzen tussen alle spulletjes, daarnaast zijn er ook activiteiten voor alle generaties. Als afsluiting is er een grote dorpsbarbecue die rond 18:30 uur begint. De verkoop van de benodigde barbecuebonnen is inmiddels in volle gang, deze kunnen uiterlijk dinsdag 11 september worden besteld bij Coos van Lith via coosvanlith69@gmail.com of 06-11607286. www.koekeloerenmarkt.nl

Steam Power
20:30, Leerdam, stadspodium GO. De bluegrass- en popformatie Steam Power staat zaterdag 15 september op de planken van stadspodium GO. De groep bestaat uit Joost van Es (viool, zang), Janos Koolen (zang, mandoline, banjo), Laurens Joënsen (zang, gitaar) en muzikale duizendpoot Fay Lovsky (zang, bas). Deze vier muzikanten hebben hun sporen ruim verdiend op podia in binnen- en buitenland en zijn op vele albums te horen. Ze speelden met onder andere Henny Vrienten, Frédérique Spigt, Kaz Lux, Douwe Bob en Magna Carta. Meer informatie over de band is te vinden op hun website. Het optreden in GO begint om 20:30 uur, entree is 15 euro. Reserveren via reserveren@go-leerdam.nl.

LingeFilm: 'My generation'
20:30, Geldermalsen, mfc De Pluk. Deze eerste zinnen van de iconische song 'My generation' van The Who bepalen het beeld van deze gelijknamige documentaire, te zien bij LingeFilm. Michael Caine neemt ons mee op een reis door Londen in de swinging sixties. Ondersteund door muziek uit die periode en gebaseerd op persoonlijke verhalen en archiefbeelden reist Caine terug in de tijd om te praten met enkele Beatles, Stones, Twiggy, David Hockney en andere sterren. Met na de film op zaterdagavond een afterparty met live muziek uit die wilde jaren.

zondag 16 september

LingeFilm: 'Het zakmes'
11:00, Geldermalsen, mfc De Pluk. "Ik ben pas zes. Tim ik heb je mes." Met die pakkende opener zingt Mees in 'Het zakmes' een oproep aan vriendje Tim, van wie hij het zakmes nog heeft. Tim is net verhuisd naar Flevoland. De ouders van Mees zijn erg druk. Dus moet hij zelf op zoek naar Tim. Een onverwoestbare jeugdfilmklassieker, opgefrist en gedigitaliseerd, naar het kinderboek van Sjoerd Kuyper en 25 jaar geleden winnaar van het Gouden Kalf voor Beste Regie. Om 11:00 uur is een autismevriendelijke uitzending, om 14:30 uur een reguliere vertoning.

Rivierenland Klassiek
15:00, Neerijnen, Stroomhuis. In de serie Rivierenland Klassiek speelt Danièle Van Os, klassiek gitaar. Van Os studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven. Nadien specialiseerde ze zich aan de Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen. Zij won in juni de finale van Klassiek in de Ruchte (Someren). Danièle is laureate van wedstrijden in binnen- en buitenland waar ze geprezen werd voor haar muzikaliteit, klankkleur en persoonlijke interpretatie. In de prelude wordt zij voorafgegaan door Tomés van Emden (piano). Na een eerder succesvol optreden met eigen composities en improvisaties keert hij weer terug in het Stroomhuis. Danièle brengt muziek van de Italianen Domeniconi (1947) en Scarlatti (1685-1757), van Logy - Boheems componist (1650-1721) en de Spanjaarden Albeniz (1860-1909), Tarrega (1802-1909) en de Paraguyaanse gitarist Barrias Mangoré (1885-1944). Dit concert komt in de plaats van het eerder aangekondigde harpconcert door Joost Willemse.
Entree: 10 euro.

Sing-in
18:30, Vuren, gereformeerde kerk De Morgenster. In de gereformeerde kerk De Morgenster vindt een sing-in plaats. Voorganger is Rob Favier en muzikale medewerking is er van Erik Versteeg en enkele gemeenteleden. Thema is: 'Positief leven'. Er worden Opwekkingsliederen gezongen en liederen uit de evangelische liedbundel. Onder meer: 'U bent heilig', 'Mijn hoop is op u Heer' en 'Breng dank aan de Eeuwige'.

maandag 17 september

Buurtontmoetingsplek (Bop)
10:15-11:45, Asperen, dorpshuis EMM. De Buurtontmoetingsplek (Bop) is open van 10:15 tot 11:45 uur. Mensen zijn welkom in het vernieuwde dorpshuis. Iedereen is welkom voor een kop koffie of een praatje.

dinsdag 18 september

Open avond crematorium
19:00-21:00, Tiel, crematorium De Linge (Medelsestraat Oost 20). Tijdens de open avond krijgen de bezoekers gelegenheid om rond te kijken, waaronder in de verzorgingsruimte en de crematiekamer. En medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden over de opbaarmogelijkheden, het regelen van een uitvaart en vastleggen van uitvaartwensen. Aanmelden is niet nodig.

Nachtvlinders
19:30-22:30, Neerijnen, Stroomhuis. Minicursus nachtvlinders kijken. In Nederland komen 2400 verschillende soorten nachtvlinders voor. Jurrien van Deijk van De Vlinderstichting komt naar Neerijnen om meer inzicht te geven in wat er 's avonds en 's nachts in de eigen omgeving aan nachtvlinders rondvliegt. Jurrien zal vertellen over de prachtige soortenrijkdom, hoe nachtvlinders zijn te herkennen en wat het nut is van nachtvlinders. Het tweede deel van de avond is er buiten een demonstratie. De avond wordt georganiseerd door de Vlinderstichting en de provincie Gelderland samen met natuurorganisatie IVN West-Betuwe. De toegang is gratis, wel vooraf aanmelden op www.ivn.nl/afdeling/west-betuwe

woensdag 19 september

Buurtontmoetingsplek (Bop)
Vanaf woensdag 5 september start de de Buurt Ontmoetingsplaats(BOP) Herwijnen weer. Dan is iedereen om de 14 dagen weer Van Harte Welkom in dorpshuis De Poort van 10.00 tot 12.00 uur voor een leuke ontmoeting, een lekkere kop koffie en een gezellig praatje. De BOP is voor iedereen toegankelijk, loop eens binnen!!!

Inloopmiddag
14:00-15:30, Leerdam, Noorderberg. Seniorweb Leerdam organiseert een wekelijkse inloopmiddag voor mensen die vragen hebben over het gebruik van hun computer, tablet of mobiele telefoon. Vrijwilligers staan paraat om allerlei problemen op te lossen. Deelname kost 5 euro per 'consult'. Aanmelden is niet nodig. www.leerdam.seniorweb.nl

Boerderij en erf
19:30, Leerdam, gebouw Maranatha. De interkerkelijke bejaardenzorg in Leerdam organiseert weer een avond in Leerdam. Dominee J. Markus verzorgt de meditatie voor de pauze, na de pauze vertelt D. Bassa alles over boerderij en erf. Iedereen boven de 60 jaar is welkom. Aanvang is 19:30 uur.

donderdag 20 september

Over markante vrouwen
14:00, Geldermalsen, gebouw Den Dries. Sylvia Dumont, archivaris bij het Regionaal Archief Rivierenland, geeft donderdagmiddag 20 september bij de PCOB-afdeling in Geldermalsen een lezing met als titel 'Markante vrouwen in de Betuwe'. Hierin komen allerlei vrouwen uit de streek aan de orde. Ook niet-leden zijn deze middag welkom. Locatie is verenigingsgebouw Den Dries. De koffie staat klaar vanaf 14:00 uur, de lezing begint vervolgens om 14:30 uur. De activiteit is rond 16:15 uur afgelopen. Toegang is gratis.

Kunstlezing Stroomhuis
14:00, Neerijnen, Stroomhuis. Lezing over verschillende kunststijlen door Peter Schipper, voormalig conservator van onder andere het Streekmuseum en Flipje museum in Tiel. Deel twee is op 4 oktober. Afsluitend volgt een wandeling door Zaltbommel om het geleerde in praktijk te brengen. Reserveren is nodig en kan via www.stroomhuisneerijnen.nl, de kosten bedragen 20 euro voor het geheel, of per los onderdeel 10 euro.

vrijdag 21 september

Open maaltijd
17:15, Leerdam, Koningin Emmalaan 41. In de zalen van de gereformeerde kerk De Hoeksteen vindt weer een gezamenlijke maaltijd plaats. Deelname is gratis. Doel van de maaltijd is deelnemers de kans te geven nieuwe mensen te ontmoeten en bovendien gezellig samen te eten. De zalen zijn vanaf 17:15 uur open, het eten wordt om 17:45 uur geserveerd. Opgeven kan door te bellen of smsen naar Bettine van Oosterum via 06-20696151. Een mailtje sturen kan ook: openmaaltijdleerdam@gkvl.org. Er is een maximum van 85 plekken, dus tijdig opgeven is aan te raden.

GO: 'The shape of water'
20:30, Leerdam, stadspodium GO. Stadspodium GO toont de film 'The shape of water', een sprookje dat niet van deze wereld is. De film speelt zich af tijdens de Koude Oorlog in Amerika circa 1962. In een verborgen en zwaarbeveiligd overheidslaboratorium waar ze werkzaam is, zit de eenzame Elisa (Sally Hawkins) gevangen in een leven van isolatie. Elisa's leven verandert voor altijd als zij en collega Zelda (Octavia Spencer) een geheim experiment ontdekken. Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones en Michael Stuhlbarg maken de cast van 'The shape of water compleet. De vertoning begint om 20:30 uur, entree is 7,50 euro. Reserveren via reserveren@go-leerdam.nl.

zaterdag 22 september

Vrijmarkt
08:00, Leerdam, Prinses Marijkstraat. In het kader van Burendag wordt op het Oranjehofveldje aan de Prinses Marijkestraat in Leerdam een vrijmarkt georganiseerd. Deelnemers kunnen daar hun eigen spulletjes aan de man brengen. Artikelen klaarleggen voor de verkoop kan vanaf 08:00 uur. Voor de kinderen is er een springkussen, een draaimolen en zelfs een klein treintje. Er komt ook een snackwagen, daarnaast is er popcorn- en een suikerspinkraam.

Fruitfietstocht
10:00, Tricht, fruitbedrijf De Hoenderik. Boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert een fruitfietstocht over landgoed Waardenburg en Neerijnen. De tocht gaat door de Betuwe, waar het fruit volop aan de bomen hangt. Onderweg wordt landgoed Waardenburg en Neerijnen aangedaan voor een korte wandeling. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor lunch en drinken voor onderweg. En: ook een eigen fiets mee te nemen. De tocht duurt zo'n 6 uur. Deelname kost 5 euro per persoon. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen hebben gratis toegang. Reserveren is noodzakelijk via de website.
www.glk.nl/evenementen

Expositie Theo Beijaard

schoonrewoerd • In de maanden september, oktober en november is in natuurcentrum De Schaapskooi een tentoonstelling met werken van Theo Beijaard te bewonderen. Hij begon zo'n 35 jaar geleden met schilderen. Hij werkte lang in aquarel, maar schakelde uiteindelijk over op olieverf. De expositie in De Schaapskooi is te bezoeken tijdens de openingstijden van het natuurcentrum, deze zijn op de website te vinden.

q www.natuurcentrum.nl

Herfstbraderie in Geldermalsen

geldermalsen • In het centrum van Geldermalsen barst zaterdag 22 september weer de herfstbraderie los. Bezoekers zijn van 09:00 tot 17:00 uur welkom. Er staan zo'n tweehonderd kramen klaar. Er is onder meer kleding, sieraden, woondecoratie, speelgoed en multimedia te koop. Ook aan eten is gedacht: er zijn loempia's, frietjes en hamburgers te koop. Bovendien is er voor kinderen een draaimolen, bungeejump en autobaan aanwezig.

Buitenconcert van Harp en Luit

Het is inmiddels een traditie geworden dat brassband Harp en Luit in september een buitenconcert verzorgt op Fort Vuren aan de Waaldijk. Het gezelschap staat onder leiding van dirigent Maarten van der Klok. Het concert begint deze keer om 14:00 uur en duurt zo'n 2 uur. Bezoekers van het fort kunnen op het terras onder de bomen genieten van een afwisselend repertoire. De toegang is gratis.

Gezocht: vlotte verhalenvertellers

acquoy • Voor het Acquoyse verhalenproject 'Vertel mij wat' zoekt de organisatie nog naar verhalenvertellers. Oftewel: mensen die het leuk vinden om anekdotes te vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. Typische Betuwse verhalen zijn ook zeker welkom, ook in dialect. De initiatiefnemers Paula Smit en Charlotte Vonk willen namelijk vertelavonden gaan organiseren in Acquoy, de data zijn al bekend: op woensdagen 10 oktober en 12 december in café Lingezicht. De vertelavonden moeten zich ontpoppen tot ontspannen avonden, met muzikale intermezzo's en publiek. Het is de bedoeling dat er per avond zo'n zes verhalen worden verteld van ongeveer 8 minuten. Wie meer wil weten over het project of zich wil aanmelden als verteller of muzikant, kan zich melden bij Charlotte Vonk via 06 24854850 of charlotte@la-pas.nl of of Adje Steijn via 0345 681860, 06-24768135 of adjesteijn@upcmail.nl. Ook mensen die een leuk verhaal hebben, maar nog niet precies weten hoe ze dat zouden kunnen vertellen, kunnen zich melden. De initiatiefnemers denken hierin graag mee.

Kerkdiensten

ACQUOY - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H. Dijk.

ASPEREN - Geref. Kerk 09.30 uur ds. G. Rietberg. Herv. Gem. 09.30 uur ds. P.G.I. v.d. Berg, 18.30 uur ds. G. Boer.

BEESD - Protestantse Gemeente Beesd 10.00 uur ds. J.F. Scheffer en V. v.d. Helm. `t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur drs. R. Pol.

DEIL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Touwen.

GELDERMALSEN - Vrije Evang. Gem. de Ark(Helicon,Burg. Roozeveld v.d. Venlaan 7) 10.00 uur C.H. Zondag.

HAAFTEN - Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. H. Roseboom, 18.30 uur ds. P. Molenaar.

HELLOUW - Herv. Gem. 09.30 uur ds. A.J. Hagedoorn, 18.30 uur ds. A. Bloemendal.

HERWIJNEN - Geref. Kerk 09.30 uur drs. R. ten Hoopen, 18.30 uur ds. C.K. Koekkoek. Herv. Gem. 09.30 uur dhr. R. Verkaik, 18.30 uur prop. A. Schouten.

HEUKELUM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. C. Fieren, 18.30 uur ds. R. van Laar.

KEDICHEM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. D. Peters.

LEERBROEK - Herst. Herv. Gem. 09.30 uur ds. W. Vlastuin, 18.30 uur ds. P. den Ouden. 19.30 uur ds. N. den Ouden (woensdag 19 september).

LEERDAM - Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. J. v. Walsem. Evang. Lutherse Gem. 09.30 uur ds. D. Bohlken, in GK. Geref. Bethelkerk 10.00 uur Viering voor RK gelovigen o.v.v. Sirkel. Geref. Gem. Adullamkerk 10.00 uur Leesdienst, 18.00 uur ds. A.T. Huijser. 19.30 uur ds. G. van Manen (woensdag 19 september). Geref. Gem. in Ned. 09.30 en 18.30 uur ds. A. van Voorden. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.30 uur ds. W. Schaaij, 16.30 uur ds. L.M. v.d. Veen. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. M.B. Heijting, 17.00 uur ds. W.J. Dekker. Herv. Gem. Pauluskerk 10.00 uur ds. A.A. A. Proman. Immanuel Gemeente Leerdam, in "Het Dak" 10.00 uur Ray de Lima. Ned. Geref. Kerk (Hoogstraat) 10.00 uur ds. M. Janssens. R.K. Mariakerk 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 15 september). ROCK CCM Gemeente, Meent 24 10.30 uur spreker Humprey. Verpleeghuis Lingesteijn 10.30 uur dhr. G. van Essen.

LEERDAM-OOSTERWIJK - Hersteld Hervormde Gemeente (in Luterse kerk) 09.30 uur ds. K. Klopstra, H.A., 18.45 uur ds. K. Klopstra, dankz. H.A..

NIEUWLAND - Herv. Gem. 09.30 uur ds. A. v.d. Stoep, H.A., 18.30 uur ds. A. v.d. Stoep, dankz. H.A..

OOSTERWIJK - Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. Lieftink, 18.30 uur prop. A. van Kralingen.

RHENOY - Prot. Gem. 10.00 uur ds. J. Huttenga.

RUMPT - Herv. Gem. 09.30 uur ds. I. Hoornaar.

SCHOONREWOERD - Geref. Kerk 10.00 uur mw. J. v.d. Berg-Kersbergen. Herst. Herv. Kerk 09.30 uur ds. F. van Binsbergen, voorber. H.A., 18.30 uur ds. F. van Binsbergen. Herv. Gem., 09.30 uur prop. J. IJzerman, 18.30 uur ds. J. Hogenhout.

SPIJK - Herst. Herv. Gem. 09.30 uur kand. J. Kooij, 14.30 uur ds. H. Verheul.

TRICHT - Herv. gem. "Maranatha" 14.30 uur ds. P.D. Teeuw, 19.00 uur kand. J.A. de Kruijf.

TUIL - Evangelische Gemeente Elohim (Dorpshuis) 12.00 uur Anton Doornenbal. Ned. Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. Verdijk.

VUREN - Geref. Kerk 10.00 uur ds. G.T. Molenaar, 18.30 uur Rob Favier, Sing-in. PKN Gem. Thaborkerk 10.30 uur ds. R. Visser.

WAARDENBURG - Herv. Gem. Waardenburg-Neerijnen PKN 10.00 uur ds. K.E. Schonewille, 18.30 uur dienst in Neerijnen.

ZIJDERVELD - Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. D. Verkuil.

zaterdag 22 september

Open dag bij de brandweer
geldermalsen • De brandweerkazerne in Geldermalsen opent haar deuren voor het publiek. Eens in de vijf jaar organiseren de vrijwilligers van deze post een bijzondere dag, waarbij van alles te beleven valt voor jong en oud. Naast diverse tentoongestelde oude en nieuwe hulpverleningsvoertuigen en -materialen zijn er spectaculaire demonstraties en kunnen bezoekers ook zelf aan de slag met het brandweervak. Ze kunnen onder meer reanimeren, blussen en knippen met zwaar gereedschap. De brandweergroep is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, ook hierover is meer informatie te verkrijgen. Van 10:00 tot 16:00 is het terrein op de Rijksstraatweg 62 in Geldermalsen voor bezoekers geopend.
www.facebook.com/BrandweerGroepGeldermalsen

Highland Games bij Het Heerenlanden

Het Heerenlanden in Schotse sferen. Foto: Henk Looij

leerdam • Het team van het tweetalig onderwijs van Het Heerenlanden in Leerdam organiseerde vrijdag Highland Games voor haar leerlingen. Clan 'Black Rebels' won de beker.

Bij het tweetalig onderwijs van Het Heerenlanden krijgen leerlingen van het havo en vwo een flink aantal vakken volledig in het Engels. Daarnaast zijn cultuurbeleving en internationalisering belangrijke doelen. In dat kader werd bedacht om Highland Games te organiseren, een typisch Schotse traditie waarbij verschillende 'clans' het tegen elkaar opnemen. Het gaat hierbij vooral om zeer atletische spelonderdelen. Denk aan: paalwerpen, touwtrekken en steenwerpen. "De dag van de Highland Games begon met Schots weer, maar dat hoort erbij", aldus Ronald Veenstra (op deze dag omgedoopt tot McCeannard), coördinator van het tweetalig onderwijs in Leerdam.

Het evenement van Het Heerenlanden is een nieuw onderdeel van het tweetalig onderwijsprogramma. Leerlingen uit de klassen 1 tot en met 6 waren leerjaaroverstijgend ingedeeld in clans. Tijdens het ochtendprogramma hebben zij samengewerkt om met elkaar een naam, yell en vlag te bedenken en maken. 's Middags op het sportveld trokken ze ten strijde tegen de andere clans.

Onder begeleiding van Wout Zijlstra - Nederlandse krachtsporter en 'Sterkste Man van Nederland' van 2001 - en een Schotse doedelzakspeler presenteerden de clans van leerlingen zich vrijdag aan het publiek. Na uitvoering zeven games ging uiteindelijk de clan 'Black Rebels' naar huis met de felbegeerde wisselbeker en voor iedereen was er een medaille. Volgens Veenstra is er een traditie geboren.

Vriendjesopkomst bij scouting

De activiteiten bij Scouting Hagemans in Leerdam zijn weer begonnen. De bijeenkomsten bij de scouting worden 'opkomsten' genoemd en deze keer is er een 'vriendjesopkomst' voor jongens van 8 tot en met 12 jaar. Iedereen die mee wil doen, is welkom. De activiteit begint om 10:00 uur en duurt tot 12:00 uur. De clubgebouwen zijn te vinden aan de Horndijk.
www.scoutinghagemans.org

'The remains of the day' in Neerijnen

Stroomhuis Neerijnen toont de film 'The remains of the day'. Het is een verfilming van het gelijknamige boek van Kazuo Ishiguro, de Britse Japanner die vorig jaar de Nobelprijs voor de Literatuur won. Stroomhuis organiseert de vertoning samen met Bibliotheek Rivierenland. De film begint om 20:00 uur. Entree is 5 euro. Leden van Bibliotheek Rivierenland betalen 4 euro.

Broodmaaltijd bij West-End

Vrijwilligers van wijkvereniging West-End organiseren een broodmaaltijd in het wijkcentrum. De maaltijd begint om 17:00 uur, deelname kost 4,50 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Opgeven kan tot en met maandag 17 september bij Gerda van der Wielen via 0345-616031, Rika Holtjer via 0345-615882. Of per e-mail: info@wijkverenigingwestend.nl ter attentie van Lenie de Pender.

Muziek in de twintigste eeuw

Lezing over de muziekgeschiedenis van de twintigste eeuw in stadspodium GO. Entree is 14 euro, reserveren via reserveren@go-leerdam.nl. Aanvang is 14:00 uur.

Samen eten in Herwijnen

Welzijn West Betuwe organiseert een open eettafel in dorpshuis De Poort in Herwijnen. Aanvang is 17:00 uur. Aanmelden uiterlijk vrijdag 14 september via 0418-582033.

Foto: PR LingeFilm

De filmklassieker 'Het zakmes' is zondag 16 september te zien bij LingeFilm in Geldermalsen.

Nieuwe namen en vaste krachten

Steenbeek, Groffen en Prigge blikken vooruit

Mark Steenbeek gaat met Leerdam Sport '55 so wie so voor de top drie. Foto: Jeroen de Bruin

regio • Leerdam Sport, WNC en in mindere mate Heukelum verwelkomden deze zomer de nodige nieuwe spelers. De selectie van Leerdam Sport onderging afgelopen maanden een complete metamorfose. Bijna een heel elftal aan nieuwe spelers werd welkom geheten. Strikt genomen is ook Mark Steenbeek één van die nieuwelingen. Hij kwam over van HSSC'61. Op Het Plein was Steenbeek echter slechts één jaar actief. De zeven seizoenen daarvoor droeg hij het shirt van Leerdam Sport en haalde met die club zelfs de eerste klasse. Met nieuwe hoofdtrainer Yoni Sahertian en de nieuwe spelers moet Leerdam Sport weer de weg omhoog vinden.

Titelkandidaat

De Leerdammers degradeerden afgelopen seizoen naar de vierde klasse. Steenbeek weet dat de verwachtingen hoog zijn en zijn ploeg als titelkandidaat wordt gezien. "Wij willen zelf natuurlijk bovenin meedoen", zegt de centrale verdediger. "We moeten sowieso voor de top-3 gaan. Dat zal echter al best lastig zijn. Dat geldt dan natuurlijk helemaal om kampioen te worden." Steenbeek weet uit ervaring dat in de 4e klasse meer wordt gevraagd dan alleen verzorgd voetbal.

"Wij hebben een prima groep met allemaal goede voetballers", zegt Steenbeek. "Maar dat moet er wel uitkomen. Ik weet ook dat er nogal eens wat geroepen wordt vanaf de zijkant. Ook racistische dingen. Ik hou er niet van om daar meteen naar te wijzen, maar ik ben zelf ook een opgefokt standje en weet dat je dan wel eens je hoofd kunt verliezen. Daarbij komt ook dat iedereen van ons zal willen winnen. Ploegen gaan zich ingraven."

Dat laatste begrijpt Steenbeek niet zo goed. "We zijn allemaal amateurs die na een week werken lekker willen voetballen. Dan ga je toch niet negentig minuten niks doen en hopen op een countertje?" Steenbeek vindt Groot-Ammers en Herovina de grootste concurrenten. "En ik denk dat clubs als SVS'65 en Brakel wel eens kunnen gaan verrassen. Ons seizoen is geslaagd als we minimaal bij de bovenste drie eindigen en de nacompetitie halen."

Jonge spelers

In Waardenburg vertrokken vooral ervaren krachten als Vincent Verheul, Nick Vijlbrief en Senaid Jukic. Die plekken werden opgevuld met jonge spelers. Het maakt middenvelder Kevin Groffen in één klap tot één van de ervaren krachten. "Ja, dat is wel even confronterend", lacht de bijna 30-jarige Groffen. "Maar ik voel me nog best jong, hoor. Ik kan prima met die gasten overweg." Groffen kwam vier jaar geleden over van Buren en kreeg vrijwel altijd een plek in de basiself van trainer Cor Prein. Hij is het type dat niet opvalt als hij speelt, maar wel erg gemist wordt als hij er niet bij is. "Ik moet het wel van mijn werklust hebben, ja. Een echte 'stofzuiger'. Dat is best een belangrijke rol in ons team, want we hebben toch vooral veel echte voetballers."

Regio

In de 1e klasse C ontmoet Groffen met WNC een mix van oude bekenden en nieuwe tegenstanders. "Op zich wel leuk, al vond ik 1A eigenlijk iets leuker. Het mooie is wel dat we nu best veel tegenstanders uit de regio treffen. Volgens onze trainer is deze klasse wel sterker dan die van vorig jaar." Toch gaat Groffen er voor om - net als de afgelopen twee seizoenen - mee te doen om de prijzen. "De laatste twee jaar hebben we telkens nacompetitie gehaald. Dat is mooi, al eindigde die twee keer in een domper. Hopelijk kunnen we dit jaar dat laatste stapje wel zetten."

Kwaliteit

In Heukelum was het aantal overschrijvingen wat minder dan in Leerdam en Waardenburg, maar met de komst van onder meer Floris Kool en Robin Boekhout kreeg de ploeg er wel kwaliteit bij. Wilfried Prigge blaast echter niet te hoog van de toren. "Je zult mij echt niet horen zeggen dat wij wel even een periode gaan pakken of bovenin mee gaan doen", zegt de lange mandekker, in Heukelum beter bekend als 'Bony'. Prigge zit al een jaar of zes bij de selectie en lijkt met zijn 37 jaar een ervaren speler. Dat valt wel mee, volgens Prigge zelf. "Ik heb tot mijn 30e nooit bij de senioren gespeeld. Toen ik in Leerdam kwam wonen, kwam ik via vrienden bij Heukelum terecht." Vorig seizoen begon Prigge zonder veel succes als back. "Dat is op mijn leeftijd niet echt meer mijn plek", zegt Prigge. "Door wat blessures kwam ik centraal achterin terecht en dat ging best goed." Hij ontwikkelde zich tot vaste waarde, maar dacht er wel over om te stoppen. Verbeek haalde hem echter over om toch nog een jaar door te gaan. "Ik ben fit en heb geluk gehad dat ik weinig geblesseerd ben geweest." Prigge vindt clubs als Nivo Sparta en Roda Boys favoriet. "In deze klasse is de middenmoot heel groot. Daar kan iedereen van elkaar winnen. Wij winnen niet zomaar van clubs als Wilhelmina'26 of Woudrichem. Maar zij ook niet van ons. Als wij hard werken, zijn wij een lastig ploegje om te verslaan. Dat is wat we willen zijn. Wat dat oplevert, zien we aan het eind van het seizoen."

Maarten van Hoogevest

De Snelvlucht

leerdam • Leden van postduivenvereniging De Snelvlucht uit Leerdam deden mee aan een wedvlucht. De Nalijn werd zaterdag in Niergnies gelost over een gemiddelde afstand van 233 kilometer. De uitslag: Van Dijk-Groenenberg: 1-4-5-6-8-9-13-14-18-19-21-22-23; Felix Stutz: 2-3-12-15-16-20-25; Valentijn Groenenberg: 7-10-11; Joop van Opijnen: 17; Anton van Donselaar: 24.

De Snelle Vogel

asperen • Leden van postduivenvereniging De Snelle Vogel in Asperen deden zaterdag mee aan een wedstrijd. De Nalijn, oude en jonge duiven, werden om 8:15 uur gelost in Niergnies over een gemiddelde afstand van 233 kilometer. De uitslag: combinatie Van Ochten: 1, 2; combinatie De Jong: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 18; De Jong van Kampen en zoon: 7, 10, 13, 16, 17, 19 en Ad de Jong: 15, 20.

Bridgeclub Beesd

beesd • Leden van de Bridgeclub Beesd speelden vorige week woensdag de eerste onderlinge competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Het werd direct ongemeen spannend. De uitslag: 1. Maarten Bults & Jan van der Lingen én Annelies de Klerk & Frans Kuipers 64,24%, 3. Toos Jongerius & Janske van de Water-Kei 60,42%, 4. Mari Jagers & Lenie Versteegh-van den Bosch 60,00%, 5. Cilia van den Broek-van de Vink & Nolda Wakkermans 55,90% en 6. Fortu de Haas & Tiny Verschoor 52.08%.
Nieuwe leden zijn nog altijd welkom op woensdagavond in de Dorpskring aan de Voorstraat in Beesd.

Cabrera naar Spijk

spijk • Opnieuw wordt er een grote naam aan het deelnemersveld van het KLM Open toegevoegd. De Argentijn Ángel Cabrera heeft bevestigd dat hij voor het eerst sinds 2000 weer deelneemt aan het toernooi. Het wordt voor Cabrera zijn zesde deelname aan het toernooi op The Dutch. Zijn beste resultaat behaalde hij in 1997 en 2000, toen hij derde werd. 'El Pato', zoals Cabrera ook genoemd wordt, heeft vijf titels op de Europese Tour op zijn naam staan, waarvan twee majors; in 2007 was hij de eerste Argentijn die het US Open won (en de tweede Argentijn die een major won) en in 2009 won hij The Masters Tournament. De komst van Cabrera is opvallend, omdat hij nauwelijks nog wedstrijden op Europese bodem speelt. De laatste keer dat hij in actie kwam in Europa was in 2014 op het Brits Open.

De 99ste editie van het KLM Open toernooi wordt van 13 tot en met 16 september gespeeld op golfbaan The Dutch in Spijk.

Jordy Kouvelt wint

geldermalsen • Jordy Kouvelt uit Herwijnen heeft zondag de KNMV Cup 500 op het circuit van Geldermalsen gewonnen. Met een foutloze eerste manche die Kouvelt won en een derde plaats in de tweede manche haalde hij genoeg punten voor de eindzege. Kouvelt nam in de eerste manche de kop en vocht een mooie strijd uit met Brian List. Kouvelt was duidelijk de sterkste en pakte de winst. Voor de start van de tweede manche was de baan behoorlijk gesproeid vanwege het stof. Dit was niet in het voordeel van Kouvelt, maar hij wist zich in een sterk veld goed staande te houden. Na een valpartij vocht Kouvelt zich terug van de zesde naar de derde plaats. Dit was genoeg voor de eindzege.

Haaften verslaat ASH in bekerderby pas in de tweede helft: 3-0

Folkert van der Werf (ASH) in fel duel met Tomasz Kilian. Foto: Jeroen de Bruin

haaften • Haaften versloeg thuis in de bekerderby ASH pas na rust. In de eerste helft hielden de gasten met 0-0 simpel stand.

Na de pauze zorgden Jordy Perdon, Tomasz Kilian en Thijmen Gerringa alsnog voor de Haaftense 3-0 overwinning. Dankzij twee duidelijke zeges staat Haaften al met anderhalf been in de volgende bekerronde. Voor rust bewees derdeklasser Haaften echter niet dat de thuisclub één klasse hoger speelt dan ASH. Voor bijna 250 toeschouwers behoefde ASH-keeper Tobi Bambacht, die volgend jaar al vijftig wordt, lange tijd amper in actie te komen. Pas na een half uur werd Haaften gevaarlijk, maar Johnnie Noorthoek schoot over. Kort voor de pauze kreeg de thuisclub nog wel wat mogelijkheden, maar Haaften scoorde niet. Na de thee startte ASH zelfs het best. Al binnen een halve minuut kreeg Haaften-speler Nicolai van Wageningen - na een overtreding tegen ASH-aanvoerder Danny Bijl - de eerste gele kaart. Haaftens keeper Lars Tertoolen had twee ingrepen nodig om een vrije trap van Marijn Hak te verwerken.

Een verre pass op Gerringa brak voor Haaften in de 54e minuut de ban. Gerringa hield de bal nog net binnen en bediende Perdon, die met een schot afrondde: 1-0. Acht minuten later veroorzaakte ASH'er Edwin van Noord een penalty door een overtreding tegen de solerende Daniël van Zuijdam. De strafschop werd door Kilian benut: 2-0. Bovendien kreeg Bernd Duizer bij ASH een gele kaart. Bij een knal van Noorthoek redde ASH-keeper Bambacht goed. Een kwartier voor tijd liep de thuisclub verder uit. Noorthoek lanceerde Gerringa, die voor de eindstand zorgde: 3-0.

Asperen onderuit

ameide • Asperen begon uit bij Ameide vrij goed aan de wedstrijd. Na de 0-1 van Rick van Loopik kwam Ameide echter langszij en niet veel later moest Asperen met tien man verder. Tot ontsteltenis van de gasten kreeg Van Loopik een directe rode kaart voor gevaarlijk spel. Na rust pakte Ameide met 3-1 de volle winst. Asperen-doelman Dennis Rooijackers stopte nog een strafschop.

Leerdam Sport verslaat Beesd

leerdam • Leerdam Sport'55 wist eindelijk weer eens een wedstrijd te winnen. Tegen Beesd bleven de punten dankzij de 3-1 zege in Leerdam. De thuisploeg kwam via Joshua Cohen razendsnel op voorsprong, maar niet lang daarna maakte Beesd de gelijkmaker. In het vervolg lieten Rens Bronk, Jarno van de Water en Nick van Gameren kansen liggen om Beesd ook nog op voorsprong te zetten. Ook in de tweede helft scoorde Leerdam Sport snel. Kees Kerkhof tekende voor de 2-1. Na een afgekeurde treffer van Beesd-invaller Kevin Spronk bepaalde Cohen met zijn tweede doelpunt de eindstand op 3-1.

Duidelijke doelstelling in Beesd: handhaving

beesd • Dick Wammes weet wat Beesd dit seizoen te wachten staat. De ploeg weet zich al enkele jaren op het nippertje te handhaven in de vierde klasse.

De kans dat dit een keer mis gaat, is aanzienlijk, zo laat het verleden zien bij andere clubs. Zeker als belangrijke spelers als Hans Kroeze, Joost de Bruijn en Dyon van Bremen stoppen en er geen versterking van buitenaf komt. "Het is nog wat zoeken", zegt Wammes na de tweede bekerwedstrijd van zijn ploeg. "We hebben deze wedstrijden echt nodig als voorbereiding. We moeten spelers uit de jeugd en het tweede elftal inpassen en dat kost wat tijd."

Pessimistisch is Wammes echter allerminst. "Gezien de fase waarin we zitten, gaat het echt niet slecht", vertelt Wammes, die aan zijn tweede jaar als hoofdtrainer van Beesd begint. "Maar wij weten ook wel dat er voor ons maar één doelstelling is: dat is handhaven." Met de weer steeds fittere Rens Bronk kan Wammes een belangrijke speler inzetten. Met ook nog Jarno van de Water en Kevin Spronk beschikt Beesd over een heel aardige aanval. "Maar het is allemaal wat gemakzuchtig. Niet alleen voorin, hoor. We scoren moeilijk en geven makkelijk doelpunten weg. Die gemakzucht is er lastig uit te krijgen, die zit in de hele maatschappij. En bij ons is er nu weinig concurrentie en dat maakt toch verschil."

De opgave zal niet gemakkelijk zijn. "Beesd speelt al vier jaar niet bovenin en de selectie wordt smaller en smaller", analyseert Wammes. "De puzzel zal moeten passen en we hebben ook wat geluk nodig met blessures en schorsingen. De absentielijst zal bij ons klein moeten zijn. Wij hebben gewoon geen groep van 25 man. Wij moeten het doen met de zestien man die wij hebben. En als we ons stinkende best doen, gaan we het daar mee redden ook."

Heukelum wint, LRC gelijk in IJsselstein

ijsselstein • Heukelum en LRC speelden vrijwel tegelijkertijd naast elkaar in IJsselstein. Heukelum versloeg VVIJ, LRC moest bij IJFC genoegen nemen met een punt: 1-1.

Na het 2-2 gelijkspel van een week eerder wist Heukelum nu dus wel van een IJsselsteinse ploeg te winnen. Met een hele serie afwezigen had Heukelum het verre van gemakkelijk tegen VVIJ. Met het spitsenkoppel Ferry Meijdam en Floris Kool krijgt Heukelum echter altijd wel kansen en dat was zaterdag ook tegen VVIJ het geval.

Terwijl doelman Yoerik van 't Pad eerst een aantal keren aan de bak moest, kwam Heukelum voor rust toch nog op voorsprong. Na een prachtige actie van Benjamin Meijdam scoorde Ferry Meijdam de 0-1. Tien minuten voor tijd leek de thuisploeg via een van richting veranderde vrije trap toch nog een verdiend gelijkspel te pakken, maar Floris Kool besliste anders. Nadat hij een grote kans had gemist, scoorde hij uit de daaropvolgende corner alsnog knap de 1-2.

LRC Leerdam

LRC maakte een paar meter verderop tegen IJFC bepaald geen denderende indruk. De matige wedstrijd leek lange tijd nog wel een overwinning voor de Leerdammers op te leveren, maar vlak voor tijd kwam tweedeklasser IJFC naast LRC. In IJsselstein scoorden beide ploegen in de eerste helft niet. Ansu Camara tekende een kwartier na rust voor de 0-1. Dat leek lang de eindstand te worden, maar drie minuten voor tijd kwam de thuisploeg toch nog langszij.

Na twee wedstrijden hebben Heukelum en LRC beide vier punten. IJFC heeft met twee punten ook nog kans op één van de twee plekken die recht geven op de volgende bekerronde. Komende zaterdag staat in Leerdam de derby tussen LRC en Heukelum op het programma.

Lena Teunissen sterk bij wereldbekerwedstrijd

Foto: aangeleverd

leerdam • In het Spaanse Seu d 'Urgelle heeft Lena Teunissen bij de laatste wereldbekerwedstrijd kanoslalom een uitstekende 18e plaats behaald. Na een 26e plaats in de voorrondes, nam ze in de halve finale met een foutloze run over het wilde water een 18e positie tussen de wereldtop in. Dit was overigens niet voldoende voor een plaats in de finale, waarin de beste tien deelneemsters het tegen elkaar opnamen. Met dit resultaat in een zeer sterk deelnemersveld schaarde de Leerdamse zich bij de twaalf beste landen. Een belangrijke graadmeter, omdat volgend jaar op dezelfde baan het WK kanoslalom wordt gehouden en de uitslag daarvan bepalend is voor de kwalificatie voor de Olympische spelen in Tokio 2020. Lena liet zien op deze baan bij de wereldtop te horen. Ze was dan ook buitengewoon blij met dit resultaat. De Leerdamse woont voor haar studie fysiotherapie een half jaar in Augsburg waar ze op het Eiskanal kan trainen, de wildwaterbaan waar in 1972 de Olympische Spelen werden gehouden.

HSSC'61 opnieuw te sterk voor buurman

meerkerk • HSSC'61 wist ook zijn tweede bekerwedstrijd in winst om te zetten. Na de derbyzege bij Lekvogels moest ook een andere buurman eraan geloven. Sv Meerkerk werd met 1-3 verslagen.

Trainer Gerrit Molenaar was uitermate tevreden over de prestatie van zijn team. "Ik heb weer genoten van mijn ploeg. Ik vond het verschil met Meerkerk groter dan de 1-3. Met name aan de bal waren we erg sterk." Molenaar vond dat HSSC'61 al met een ruime voorsprong had moeten gaan rusten. "We hebben achterin niks weg gegeven en hadden met kansen van Bas Scheenhart en Lucas van Dam minimaal 0-2 voor moeten staan, misschien wel 0-3."

De doelpunten op 't Hoog vielen na rust. Marko Luksen maakte met zijn eerste treffer in Heicopse dienst de 0-1. Via Floren Streefkerk kwam Meerkerk nog wel terug tot 1-1. "Dat was vanuit het niets", vond Molenaar. "Gelukkig konden we daarna weer het verschil maken." Nicky van Dam zorgde er met twee treffers voor dat HSSC'61 zijn tweede bekerwinst pakte. Komende zaterdag wacht de wedstrijd bij Be Ready om een plek in de volgende bekerronde. "Leuk, voor mij alsnog een thuiswedstrijd", zei de uit Hank afkomstige Molenaar.

WNC wint nu wel met tien man

heesch • WNC eindigde ook zijn tweede wedstrijd met tien man, maar nu pakte de ploeg wel de volle winst. Bij HVCH in Heesch wonnen de Waardenburgers met 0-1. Na rust kreeg Aimen Seqqal zijn tweede gele kaart. Met tien man wist WNC echter alsnog de punten te pakken. Willem-Paul van der Heijden maakte op aangeven van Maxim Kivaka het enige doelpunt van de wedstrijd. Zaterdag wacht WNC de derby tegen Nivo Sparta.

SVS'65 en Vuren verliezen

regio • SVS'65 en Vuren verloren hun tweede bekerwedstrijd.

SVS'65 kon zijn goede prestatie van een week daarvoor tegen Vuren geen vervolg geven. Waar de derdeklasser nog met 2-0 werd verslagen, was het uit de tweede klasse gedegradeerde Hardinxveld te sterk. Op bezoek bij de ploeg van Arjan de Vries werd het 5-1. Namens SVS'65 maakte spits Bart van Andel de eretreffer.

Vuren verloor in dezelfde poule ook zijn tweede bekerwedstrijd. Op eigen veld was opnieuw een vierdeklasser te sterk. Peursum won met 2-3. Vuren maakte twee keer een achterstand ongedaan. Timothy Bonthuis scoorde de 1-1. Ryan van Wijk poetste de 1-2 weg. De derde achterstand kwam Vuren echter niet meer te boven en dus won Peursum (na Hardinxveld) opnieuw van een derdeklasser.

Herovina wint, Rhelico onderuit

regio • Herovina won met ruime cijfers van zondagvijfdeklasser Wadenoijen: 1-4. De ploeg uit Herwijnen kwam vlak voor rust via een doelpunt van Maarten Lievaart op voorsprong. Gijsbert van Maaren en Mark Muller voerden de score verder op, voordat Wadenoijen met de 1-3 iets terug deed. Het laatste woord was aan Jeffrey van der Meijden die er 1-4 van maakte. Rhelico verloor ook zijn tweede bekerwedstrijd. Na de 1-3 nederlaag tegen Unitas was Dussense Boys met 6-0 een maatje te groot.

Droomstart competitie voor BC Leerdam

Een van de mixdubbels van BC Leerdam in actie met Ans van 't Pad-Hoogdalem en Jelmer Agema. Foto: aangeleverd

leerdam • Badminton Club Leerdam beleefde dit weekend een droomstart van de competitie. Vridos 2 werd met maar liefst 8-0 van de baan geveegd.

Hoewel het eerste team net twee weken in training was, moest men al aantreden in een officiële wedstrijd. Het seizoen begon voor de Leerdammers thuis tegen Vridos 2. Het team bleef qua samenstelling ongewijzigd met eerste heer Jeffrey van Luijn, tweede heer Jan Peter Sprong, eerste dame Meltem van 't Pad en tweede dame Ans van 't Pad-Hoogdalem. Omdat Jan Peter nog van zijn vakantie geniet, viel Jelmer Agema uit het tweede van Leerdam voor hem in.

De dubbels gingen tegelijk van start. De heren van Leerdam speelden sterk, waardoor ze geen moment in de problemen kwamen. Met een ruime overwinning was het eerste punt voor Leerdam dit seizoen een feit. De dames speelden hun partij op de baan ernaast. Omdat ze nog weinig gespeeld hadden dit seizoen, kwamen de slagen net niet lekker diep genoeg. Hierdoor maakte de dames het zich onnodig moeilijk. Aan het einde van de set bleek het toch genoeg te zijn en ging ook het tweede punt naar Leerdam.

Eerste heer Jeffrey van Luijn speelde tegen een oude bekende die jarenlang uitkwam voor Leerdam. De mannen kenden elkaars spel dus door en door. In de eerste set gingen de punten heen en weer. Uiteindelijk wist Jeffrey de set met 27-25 naar zich toe te trekken. In de tweede set maakte de heer van de tegenstander veel onnodige fouten, waardoor ook het derde punt naar de Leerdammers ging. Eerste dame Meltem van 't Pad had geen moment moeite met haar tegenstander. Door het tempo in de rally telkens iets te verhogen, kon haar tegenstander het niet bijhouden. Ook het vierde punt ging zo naar Leerdam. Invaller tweede heer Jelmer Agema kon het niveau goed aan. Door zijn lengte kon hij gemakkelijk overal bij, tot ergernis van zijn tegenstander. Jelmer wist in twee sets te winnen en sleepte dus ook het vijfde punt voor de thuisclub in de wacht. Tweede dame Ans van Hoogdalem liet haar tegenstandster het hele veld over lopen. Die hield dit niet de hele set vol, zodat Ans het zesde punt voor BC Leerdam binnenhaalde. Met een 6-0 voorsprong begonnen de Leerdammers aan de mixen. De eerste mix met Jelmer en Ans begon sterk. Ze wisten de eerste set dan ook te winnen. In de tweede set gingen de Leerdammers te veel mee in het 'geram' van de tegenstanders. Deze set werd dan ook nipt verloren. In de derde en beslissende set speelden de Leerdammers weer hun eigen spelletje en wisten gemakkelijk de set te winnen: 7-0. In de tweede mix moesten Jeffrey en Meltem even aan elkaar wennen. Door hun eigen spel te blijven spelen en niet mee te gaan in de harde klappen van de tegenstanders ging ook het laatste punt naar Leerdam: 8-0.

Komende zaterdag 15 september speelt het eerste team om 16:00 uur thuis tegen Duinwijck 10.

Leren bridgen bij Bridgeclub Beesd

beesd • In Beesd is een leuke en gezellige bridgeclub actief. De leden spelen elke woensdagavond in gebouw De Dorpskring van 19:30 tot ongeveer 23:00 uur.

Volgens het bestuur van de Bridgeclub Beesd is bridge een buitengewoon plezierig tijdverdrijf. "Het zorgt voor een gezellige avond buitenshuis, maar dat is zeker niet het enige. Het is vooral het spel zelf dat blijft boeien. Je moet blijven nadenken, welke kaarten je ook krijgt. Over het bieden, het spelen en het tegenspelen." Bovendien is bridge een sociale sport. "Als je bij een club speelt, ontmoet je voortdurend andere bridgeparen. Je praat met elkaar en er ontstaan zodoende nieuwe vriendschappen. Met je partner maak je afspraken over het bieden en het spelen. Alles is erop gericht om beter te scoren dan de tegenstanders."

Cursus voor beginners

Maar hoe je het ook wendt of keert: om bridge te spelen, moet je het een keer leren. Bridgeclub Beesd organiseert daarom dit najaar een cursus bridge voor beginners. Zo'n beginnerscursus duurt tien lessen van ongeveer twee uur. Na deze cursus hebben de deelnemers voldoende kennis om bij BC Beesd mee te kunnen spelen. Wie belangstelling heeft voor de cursus kan contact opnemen met Annelies de Klerk: 0345-682379 of anneliesdeklerk@gmail.com.

Wie thuis al bridge speelt of actief is bij een andere club, kan ervaren hoe gezellig het is om bij bridgeclub Beesd te spelen. Spelers zijn harte welkom om een aantal avonden mee te komen doen. Vanaf 5 september wordt er elke woensdagavond vanaf 19:30 uur gespeeld. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met Frans Kuipers: 06-47048099, bcbeesd@gmail.com of met Nolda Wakkermans via wakkermans@ae.nl.

Kampioenen bij Brederoderuiters

De kampioenen kregen na afloop een bad. Foto: Peter Verbeek

hagestein • Ter afsluiting van het buitenseizoen zijn vrijdag en zaterdag op het complex van Stal Bosgoed de jaarlijkse kampioenschappen van de Brederode Ruiters gehouden.

Voor de eerste keer was daar een dubbele invulling aan gegeven, met als gevolg dat er twee amazones zijn gehuldigd. Door de enorme groei van het aantal ruiters dat les krijgt bij Stal Bosgoed is voor hen een apart kampioenschap in het leven geroepen. Omdat veel leden van de Brederode Ruiters er lessen volgen, hield dat in dat een aantal amazones twee keer in de prijzen zou kunnen vallen. Vrijdagavond werd in de buitenbak gestart met de dressuurproeven. Zaterdag is in alle vroegte een grote springtuin ontworpen met hindernissen die, afhankelijk van ieders niveau, varieerden van 30 tot en met 110 centimeter. Onder prima weersomstandigheden moest na een proefronde het officiële parcours worden gereden, met na elke foutloze rit de barrage er direct achter aan. Na dat onderdeel werd de bak met veel mankracht omgebouwd tot een speel-uw-spel parcours. De hindernissen bestonden uit balken, boomstammen, hooibalen en een waterbak. Iedereen kreeg één minuut tijd om er zo veel mogelijk te bedwingen. Terwijl de wedstrijdcommissie de standen opmaakte, reden alle ruiters in wedstrijdkleding de parade, uiteraard op passende muziek. Om kampioen te worden, moest aan alle disciplines zijn deelgenomen. De bokalen en kampioenslinten zijn uitgereikt aan Quinty Mayer met manegepony Appie (Stal Bosgoed) en aan Soscha Kastelein met haar paard Formidable (Brederoderuiters). Na de huldiging werden de kampioenen, volgens traditie, in een kruiwagen vol water gekieperd.

Gezellig kennis maken met bridge in Spijk

spijk • Ook Spijk heeft een eigen bridgeclub. 'De Lingewaelsche' speelt op donderdagavond in dorpshuis De Lindehof in Spijk. Belangstellenden mogen vrijblijvend een paar avonden mee komen doen.

Volgens het bestuur van de vereniging is bridge een spel om thuis te spelen. "Maar wil je een beter inzicht krijgen in je eigen spelniveau, dan moet je jouw resultaten vergelijken met die van anderen. Dat kan het beste door te spelen op een club. Er zijn er in onze regio heel veel." De Lingewaelsche speelt volgens dezelfde spelregels en scores als de NBB. De resultaten zijn met behulp van de computer snel beschikbaar. "Maar er is bij ons géén competitie met promotie en degradatie. Elke avond staat los van de resultaten van vorige avonden en wordt afgesloten met de resultaten van de A- en de B-lijn, afhankelijk van het aantal deelnemende paren van de avond. We vragen een bescheiden contributie, er is een vriendelijke bediening en na afloop altijd een gezellig samenzijn."

De Spijkse bridgers beginnen op 20 september weer met hun onderlinge wedstrijden. Die duren tot en met eind april. Belangstellenden kunnen een paar avonden meespelen zonder verdere verplichtingen. "Zo is het eenvoudig mogelijk om kennis te maken, de sfeer te proeven en te kijken of we een klik hebben." Bij dorpshuis De Lindehof is voldoende parkeergelegenheid. Nadere informatie via gjdop@ziggo.nl of 06-19084888.

BC Leerdam op pad voor Clubactie

leerdam • Leden van BC Leerdam starten zaterdag 15 september met de lotenverkoop voor de Grote Clubactie. Vanaf die dag gaan zij langs de deuren om inkomsten op te halen voor hun club. BC Leerdam gaat net als bijna 6.000 andere verenigingen op pad. Met de Grote Clubactie realiseren verenigingen extra inkomsten. Een lot kost € 3,-, waarvan maar liefst 80% direct naar de club gaat. Ans van 't Pad, clubcoördinator van BC Leerdam: "Dit jaar hopen wij met de opbrengst een leuke seizoensafsluiting te organiseren voor alle jeugdleden. Wij kunnen de steun van onze omgeving dus goed gebruiken." BC Leerdam doet al jaren mee. Vorig jaar werd ruim € 600 opgehaald. Dit bedrag werd destijds ook besteed aan jeugdactiviteiten. Mensen die loten kopen, maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van € 100.000,-. De trekking van de Grote Clubactie vindt plaats op 12 december. Vanaf 13 december staat de uitslag op clubactie.nl.

Lingewaaldrive

asperen • In het Dorpshuis van Asperen aan de Van Langerakstraat 8 wordt op zaterdag 6 oktober de 31e Lingewaaldrive gehouden. Wie mee wil doen, kan zich inschrijven via de website van BC Lingewaal: http://www.nbbclubsites.nl/club/2057 en gelijktijdig een bedrag van €22.00 per paar overmaken op bankrekeningnummer NL17RABO014.26.21.080. Deelnemers worden verzocht om op 6 oktober om 12:30 uur aanwezig te zijn. Voor eventuele nadere informatie: inekevanklaveren@hotmail.nl of bellen met 0345-615188.

BC Lingewaal