HK Leerdam

10 oktober 2018

HK Leerdam 10 oktober 2018


Opijnen Boveneind vreest kaalslag

Bewoners van buurtschap Opijnen Boveneind vechten voor behoud van hun boomgaarden, oude bomen en historisch agrarisch erfgoed. Die zijn in gevaar door de geplande binnenwaardse dijkversterking. Waterschap Rivierenland is van plan om de dijk ter hoogte van de vier historische boerderijen aan de Zandstraat aan de binnenkant te versterken. "Dat zou echt een kaalslag betekenen", zegt bewoonster Marrigje Scheurwater. De buurt wil een buitendijkse verzwaring.

Raad buigt zich over radarstation

De gemeenteraad van Lingewaal buigt zich donderdagavond over de vraag of het veelbesproken radarstation dat het ministerie van Defensie wil plaatsen in de polder van Herwijnen, er wat haar betreft mag komen. Verschillende informatieavonden ten spijt: de zorgen over het eventuele stralingsrisico van een dergelijke installatie zijn bij omwonenden nog steeds volop aanwezig. Overigens kan het ministerie een eventueel 'nee' van de Lingewaalse politiek overrulen.

Over brugwachters

leerdam • De interkerkelijke bejaardenzorg organiseert woensdag 17 oktober weer een avond in Maranatha. Voor de pauze verzorgt dominee J. W. Ploeg de meditatie. Erna zijn H. Rijneveld en J. Sebus aan het woord. Zij spreken over het thema: 'De brugwachters van het Merwedekanaal'. Het belooft weer heel interessant te worden. Iedereen boven de 60 jaar is welkom.

Jaarvergadering en reisverslag

herwijnen • De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Herwijnen, komt woensdag 17 oktober bijeen voor haar jaarvergadering. Na de pauze vertellen Dick en Bas Klein Geltink over de Annapurna-trektocht in Nepal, die zij vorig jaar hebben gemaakt. De aanvang is 19:45 uur, entree voor niet-leden is 5 euro. Locatie is dorpshuis De Poort in Herwijnen.

Presentatie boek 'Baronie Acquoy'

Predikant Henk Dijk schreef het boek 'Baronie Acquoy', waarin de roemrijke geschiedenis van het dorp aan het licht komt. Want, zo zegt de auteur: "Acquoy lijkt misschien een klein, onbetekenend dorpje, maar het heeft een ongekende geschiedenis." Dijk - die sinds 2008 in het dorp woont - presenteert zijn gloednieuwe boek vrijdag 13 oktober in De Schakel. Dan onthult hij meteen of koning Willem-Alexander nu wel of geen baron van Acquoy is.

Ruime overwinning heren WHV

De Asperense volleyballers van WHV boekten afgelopen zaterdag hun tweede 4-0 overwinning op rij. Tegenstander was Move4U uit Vlaardingen dat vorig seizoen promoveerde vanuit de 1e klasse. De basis voor de royale overwinning werd gelegd door de prima servicedruk van de kant van de heren van WHV, waardoor gastheer Move4U steeds grote problemen had om de side-out te spelen. Trainer/coach Hessel Reinsma keek met een goed gevoel terug op de wedstrijd.

Broodmaaltijd bij West-End

leerdam • Wijkvereniging West-End organiseert woensdag 17 oktober een broodmaaltijd. Er wordt altijd wel iets warms bij geserveerd. Iedereen is welkom: van jong tot oud. De maaltijd begint om 17:00 uur, deelname kost 4,50 euro per persoon voor leden. Niet-leden betalen 5 euro. Opgeven kan tot en met maandag 15 oktober bij Gerda van der Wielen via 0345-616031 of Rika Holtjer via 0345-615882.

Rommelmarkt voor 5 jarige Daniël Foto: Nico Van Ganzewinkel

• Bij de gereformeerde kerk in Leerdam werd zaterdag een rommelmarkt gehouden voor de 5-jarige Daniël, die door een genafwijking kampt met een ontwikkelingsachterstand. Mede door het stralende weer werd de markt erg goed bezocht.

editie Leerdam

woensdag 10 oktober • jaargang 31 no 41

Opijnen Boveneind vreest kaalslag

Protest tegen versterking binnendijks

De bewoners van het Boveneind in Opijnen voor de monumentale zwarte populier. Foto: Aangeleverd

opijnen • Waterschap Rivierenland is van plan om de dijk ter hoogte van de vier historische boerderijen aan de Zandstraat aan de binnenkant te versterken.

De dijkenbouwers gaan er vanuit dat ze ongeveer dertig meter nodig hebben van de boomgaard. "Dat zou echt een kaalslag betekenen", zegt Marrigje Scheurwater, samen met haar man Uli Stibane actief binnen de groep van verontruste buurtbewoners. Marrigje groeide op in de boerderij aan de Zandstraat 60. "Het is een typisch Betuwse boerderij, met een compleet boerenerf wat het verhaal vertelt van het voorbije agrarische leven. Voor de boerderij werd in mijn kinderjaren in de jaren '50 graan en bieten verbouwd. Naast de boerderij en de stal stonden en staan nog steeds drie monumentale hooibergen en daarachter een boomgaard met fruitbomen: appels, peren, pruimen en natuurlijk kersen. In het voorjaar gingen de koeien naar buiten, om te grazen in de uiterwaarden achter de dijk."

Veel van het oorspronkelijke beeld uit haar jeugd is gelukkig gespaard gebleven. Vooral in de lente is het ensemble van boerderij, hooiberg en boomgaard en grazende schapen een fotogeniek plekje. Toch is er bij de vorige dijkversterking na het hoge water in 1995 ook al veel moois verloren is gegaan. Marrigje: "Toen is de dijk al zo'n twintig meter opgeschoven. In totaal zijn er toen elf dijkhuisjes tegen de vlakte gegaan. Vrijwel alle bomen langs de dijk verdwenen. Op de huidige teen van de dijk mogen geen bomen worden teruggeplaatst."

Zwarte populier

Wonder boven wonder is een 111 jaar oude zwarte populier gespaard gebleven. Marrigje: "In 1995 woonde ik nog in Amsterdam. Op een dag werd ik gebeld door m'n vader, die toen al slecht ter been was: 'Ze zijn bezig om de oude populier om te zagen'. Ik ben als de wiedeweerga in m'n auto gestapt en naar Opijnen gereden. Daar heb ik de aannemer gezegd dat 'ie er meteen mee moest stoppen." Marrigje is ruim twintig jaar later nog steeds trots op deze kleine verzetsdaad. De populier is nog steeds een sieraad in de boomgaard. "We zijn heel blij dat ook De Bomenstichting de monumentale waarde erkent en dat de boom is geplaatst in het Landelijk Register van Monumentale bomen." De bewoners van de boerderijen hebben op eigen initiatief en kosten door gerenommeerde partijen uitgebreid onderzoek laten verrichten naar de ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied. Het Gelders Genootschap omschrijft het ensemble van boerderijen als "zeer karakteristiek en zeldzaam voor dit deel van het Gelderse rivierengebied". Uli Stibane: "Het waterschap zegt: 'We komen toch niet aan je huis en aan je hooibergen'. Maar als de dijk zover oprukt en de hoogstambomen verdwijnen, dan wordt het losgerukt uit z'n landschappelijke context. En dan is er weer een stukje authentiek Betuwe voorgoed verloren." Marrigje: "En dat is niet alleen bij ons, maar ook van de andere mensen hier aan de Zandstraat. De meesten hebben hier een huis gekocht, juist omdat ze er dan gelijk ook een stukje achterland bij hebben."

Ooibosje

De bewoners van het Boveneind hopen op een buitendijkse verzwaring. Marrigje: "Na de vorige versterking in 1996 is daar door verwaarlozing een ooibosje ontstaan. Nu is juist dat bosje voor het waterschap een argument om te kiezen voor een binnendijkse versterking. Verderop in de uiterwaarden staan nog veel andere ooibosjes, groter dan deze, maar die worden niet beschermd. Het is gewoon willekeur. Als je die schietwilgen een paar meter verplaatst, dan zijn ze na 20 jaar weer net zo groot. Dat is heel anders dan met de kwetsbare hoogstambomen en de bijzondere ecologische waarde binnendijks." Uli: "Binnendijks houdt men rekening met de monumentale boerderijen en hooibergen, maar het gebiedje tussen de dijk en de woningen is niet beschermd. Dat is merkwaardig."


Dick Aanen

Loden regenpijpen van kerk gestolen

asperen • Bij de Nederlandse hervormde kerk in Asperen heeft het dievengilde afgelopen dagen grote stukken van vier loden regenpijpen gestolen. Dit betekent duizenden euro's schade voor de kerk. De kerkrentmeesters van de hervormde kerk zijn terneergeslagen door de diefstal. "We hebben de kerk net opgeknapt voor vele duizenden euro's. Dan krijg je dit. Dat geeft wel een moedeloos gevoel." Het begon zo'n twee weken al: toen bleek één van de loden regenpijpen flink beschadigd te zijn. Ogenschijnlijk "in elkaar getrapt". Toen de kerkrentmeesters vanmorgen gingen kijken hoe het met de reparatie daarvan stond, bleken opeens grote stukken van maar liefst vier regenpijpen te ontbreken. Het gaat om kostbare loden pijpen. "Goed om vermelden, de dieven zijn aan de achterkant van de kerk bezig geweest. Niet aan de kant van de weg." Getuigen kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844.

Boek over Asperen verschenen

asperen • Onder het pseudoniem Elias Mutor is afgelopen maand het boek 'Herinneringen aan de vooruitgang' verschenen. In het boek beschrijft de auteur zijn jeugd op de stadsboerderij in Asperen. Het boek bestaat uit korte verhalen die zich allen afspelen in de jaren '60. De grote metamorfoses in de landbouw (mechanisatie, specialisatie en ruilverkavelingen) komen aan bod, maar ook de meer algemene veranderingen in de samenleving die eind jaren '60 ook op het platteland plaatsvonden.

Laatste stukjes muur ook hersteld

asperen • De lage muur langs het gemeentehuis in Asperen is de afgelopen periode gerestaureerd, behalve het stukje aan de Nieuwstraat. Na vragen van de gemeenteraad heeft het college nu opdracht gegeven om ook dit deel, plus de muur rond de kerk aan de overkant van de straat, te herstellen. Restaureren blijkt niet nodig, repareren wel. De extra kosten bedragen 30.000 euro. Wat de toekomst van het raadhuis zelf wordt, daarover besluit de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe.

Landbouwpercelen aangeboden

regio • Agrariërs zijn donderdag 1 en dinsdag 6 november welkom om tijdens de openbare inschrijving in aanmerking te komen voor de pacht van agrarische percelen van het waterschap. Het gaat om kavels in Varik, Dodewaard, Slijk-Ewijk, Heesselt, Echteld, Zaltbommel, Hellouw, Hardinxveld-Giessendam, Vianen, Culemborg en Beusichem. Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in pacht uitgegeven. In november worden er achttien kavels aangeboden. De grootte varieert van circa één tot ruimt zes hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning toegewezen en ontvangt hier een pachtovereenkomst voor. Meer informatie over de bijeenkomsten en de regeling is op onderstaande website te vinden.

q waterschaprivierenland.nl/pachten

Belegen kaas van Noordam de beste

hoornaar • De belegen kaas van zuivelboerderij Noordam uit Hellouw viel in de prijzen tijdens de kaaskeuring op de Fokveedag in Hoornaar afgelopen weekend. Voor de keuring van het evenement was een recordaantal van 122 kazen ingezonden. Traditiegetrouw werden de kazen op de vrijdagochtend voor de Fokveedag gekeurd. De belegen kaas uit Hellouw was in haar categorie de beste. De Fokveedag beleefde overigens - mede door het stralende weer - een topdag: met 13.500 bezoekers werd er een nieuw record neergezet. Daaraan droeg zeker ook Britt Dekker bij. De tv-bekendheid gaf met haar Fries Vito een clinic.

Koopzondagpilot wekt irritatie ChristenUnie

west betuwe • D66 West Betuwe stelt voor om als proef winkels in de gemeente Geldermalsen op zondagen 16 en 23 december de kans te geven hun deuren te openen. Dit voorstel is dinsdagavond in de commissievergadering ter sprake gekomen. Tot frustratie van ChristenUnie West Betuwe.

D66 lanceerde het voorstel nadat in september ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen verzocht om de winkeltijdenverordening in Geldermalsen te versoepelen. De vereniging zou graag minstens twaalf koopzondagen tot haar beschikking hebben. Als soort try-out had Gastvrij Geldermalsen verzocht om alvast twee zondagen in december open te mogen. Maar Geldermalsen wees deze vergunningsaanvraag van de hand. D66 West Betuwe wil de ondernemers nu toch tegemoet komen en diende dinsdag een initiatiefvoorstel in om de winkeliers toch die twee koopzondagen in december te geven. De partij schrijft onder meer in overweging te nemen dat "veel consumenten op zondag 16 en 23 december hun kerstinkopen doen of gaan winkelen en dit nu in andere plaatsen doen". Het zou dan gaan om een winkelopenstelling op de twee zondagen tussen 12:00 en 17:00 uur.

ChristenUnie West Betuwe is ondertussen niet te spreken over deze gang van zaken. De partij is namelijk nu niet vertegenwoordigd in gemeente Geldermalsen, "maar we zijn wel samen op weg, en inmiddels heel dichtbij, naar de nieuwe gemeente West Betuwe", zo schrijft fractievoorzitter Fred Temminck. "Wij vinden het ongewenst dat er nu in de gemeenteraad van Geldermalsen een initiatiefvoorstel behandeld gaat worden over dit gevoelige onderwerp. Deze discussie zal in de nieuwe gemeenteraad gevoerd moet worden." ChristenUnie heeft een brief gestuurd naar het college van B&W van Geldermalsen met het dringende verzoek om "dit initiatiefvoorstel af te raden". Overigens geeft het college van Geldermalsen in begeleidende brief aan dat ze vindt dat afspraken van het coalitieakkoord "gerespecteerd moeten worden". In dit akkoord hebben de coalitiepartijen SGP, Dorpsbelangen en CDA vastgelegd dat de winkels op zondag gesloten zijn.

West Betuwe maakt zich op voor vorst

west betuwe • Omdat het weer zich niets aantrekt van een herindelingsdatum, hebben de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal samen met de Avri nu al het draaiboek klaar waarin is geregeld hoe in de toekomstige gemeente West Betuwe de gladheidsbestrijding wordt aangepakt. Hoeveel personeel is nodig, welk materieel wordt ingezet, wat zijn logische routes om te rijden, waar wordt regelmatig gestrooid en waar minder of helemaal niet? Ook het is een datum geprikt om het plan te testen op uitvoerbaarheid, dit gebeurt op donderdag 11 oktober. Dan komen alle betrokken medewerkers bij elkaar op de gemeentewerf aan de Rijnstraat in Geldermalsen. Daar wordt het in te zetten materieel verzameld voor een vlootschouw. Na een korte uitleg over het uitgewerkte gladheidsbestrijdingsplan en de route-indeling aan de medewerkers worden alle voertuigen geschikt gemaakt om daadwerkelijk uit te rijden. Alle routes worden die dag in de praktijk getoetst. Na terugkomst volgt een gezamenlijke evaluatie. De resultaten van deze dag worden verwerkt in de definitief te rijden routes. Deze routes worden direct bij de eerste gladheid in de praktijk gebracht. De samenwerking van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is dan een feit voor gladheidsbestrijding. Ook als de eerste gladheid zich voordoet vóór de officiële herindelingsdatum.

Baie Dankie viert 10-jarig bestaan

leerdam • Dit jaar bestaat stichting Baie Dankie 10 jaar. Dit laat de stichting niet zomaar voorbijgaan. De afgelopen 10 jaar is er veel gedaan voor kinderen en gezinnen in Zuid-Afrika en zijn er heel veel mensen betrokken geraakt bij Baie Dankie. Om het jubileum te vieren, is er op zaterdag 20 oktober een Baie Dankie-middag. Sponsoren, betrokkenen en andere belangstellenden zijn welkom om samen te genieten van een Zuid-Afrikaanse maaltijd. Er zal teruggeblikt worden op de afgelopen 10 jaar, maar er is ook ruimte voor een vooruitblik. De middag begint om 17:00 uur en is in de Bethelkerk in Leerdam. Het samenzijn zal tot ongeveer 20:00 uur duren. Opgeven voor de avond kan tot en met vrijdag 12 oktober via baiedankie@live.nl of 06-16985364.

q www.baiedankie.nl

A. Kraalweg Beesd nu echt afgesloten

beesd • Gemeente Geldermalsen gaat de A. Kraalweg in Beesd nu écht afsluiten. In de week van maandag 22 oktober wordt er nabij de rioolwaterzuivering in het wegdek een forse afsluiting aangebracht. Het asfalt wordt hier gedeeltelijk verwijderd en de afsluitding wordt goed verlicht. Alleen (brom)fietsers en voetgangers kunnen er straks nog door. Deze fysieke maatregel is zeker 'hufterproef'. Dit is ook wel nodig, want de eerder gerealiseerde afsluiting van de A. Kraalweg worden met regelmaat vernield, waardoor het sluipverkeer de weg toch weer weet te vinden. Geldermalsen heeft al enige tijd geleden besloten dat de weg onvoldoende gefundeerd is voor intensiever gebruik dan alleen bestemmingsverkeer. In juni 2015 toonde een verkeerstelling al aan dat het op deze weg veel te druk is. Aanwonenden en ook camping 'Het Betuwestrand' blijven vanaf de Parkweg bereikbaar.

Leerdam plaatst bladkooien

leerdam • In de week van maandag 15 oktober plaatst gemeente Leerdam weer bladkooien op diverse locaties in de gemeente. Het is de bedoeling dat bewoners in deze kooien hun bladafval gooien. Zodra een kooi volzit, kunnen ze contact opnemen met de gemeente via 088-5997000 en dan zullen ze deze legen. De kooien zullen blijven staan tot week 51. Op de website van gemeente Leerdam is een overzicht van de locaties te vinden.

q www.leerdam.nl

Jeugdbrandweer landskampioen

leerdam • De jeugdbrandweer van Leerdam is zaterdag in Mijdrecht Nederlands kampioen geworden in de klasse lage druk. Het team eindigde met 1.009 punten voor de teams van Neerijnen en Vinkeveen. Bij terugkeer in Leerdam werd een ererondje door Leerdam gemaakt. Meerdere brandweerwagens trokken met loeiende sirenes door de stad. Ook werden de jonge kampioenen feestelijk onthaald op de brandweerkazerne.

q www.jeugdbrandweer.nl/leerdam

Foto: Marianne van Dommelen

Een drukte van jewelste in een koeienstal op de Tiendweg in Rhenoy. Ontelbaar veel spreeuwen pikken graag een graantje van het voer mee.

10 / 40

voor het snoeien en planten van HOOGSTAM en laagstam fruitbomen in uw tuin bel:06-11463178

SNUFFELMARKT GORINCHEM OOST. Zondag 14 Oktober. Evenementenhal. 500 kramen.vanaerlebv.nl - Gratis parkeren.

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

'Voor onze klanten is dit het ergste'

De rookwolken van de brand waren in de verre omtrek te zien. Foto: Geurt Mouthaan

molenaarsgraaf/meerkerk • Het in Molenaarsgraaf gevestigde magazijn van Montapacking, het florerende bedrijf van Edwin en Rianne van der Ham, brandde onlangs volledig af. De rookwolken waren tot in de verre omtrek te zien. De schade loopt in de miljoenen. Een terugblik.

"Het pand alleen al heeft een waarde van enkele miljoenen euro's", vertelt Van der Ham. "Daar kun je nog een vergelijkbaar bedrag bij optellen voor de apparatuur en machines die in het pand stonden. En we zijn nu heel veel tijd bezig met de vervangende locatie, die we anders aan andere zaken hadden besteden. Gelukkig zijn we goed verzekerd." De brand is een klap voor Montapacking, die als verpakkingsspecialist de logistiek verzorgt voor meer dan driehonderd webshops. Deze shops zijn volgens Van der Hem nog zwaarder getroffen. '"Zij hebben alleen nog hun computer en hun site. Zij hebben hun hele hebben en houden bij ons ondergebracht", vertellen eigenaren Edwin en Rianne van der Ham. "Sommigen kunnen snel weer aan nieuwe voorraad komen, maar anderen niet. Sommigen zijn hierdoor zwaar in de problemen gekomen. Gelukkig zijn de reacties die we tot nu toe krijgen alleen maar begripvol."

Edwin en Rianne van der Ham vertellen hun verhaal in de tijdelijke locatie in Meerkerk, waar de werkzaamheden van de Molenaarsgraafse vestiging grotendeels naar toe zijn verplaatst. De grote hal achter de kantoorruimte van Avres is dan al het terrein van drukke werkzaamheden om de stroom van binnenkomende en te verzenden producten van webshops weer op gang te brengen. Edwin en Rianne zijn nog aangeslagen, maar ogen desondanks actief. "We zijn heel blij dat er niemand in het pand was en dat er niemand gewond is geraakt. Dat had veel erger geweest. We pakken nu gewoon aan om alles weer op de rit te krijgen."

In een etmaal tijd draaiden de computers van Montapacking al, waren er stellingen verrezen en werden de eerste pakketjes al klaargemaakt om de deur uit te gaan. "Het doet ons heel veel goed om te zien met hoeveel inzet en passie ons team dit voor elkaar heeft gekregen. Er is maar weinig geslapen vannacht." Dat geldt onder anderen voor Wouter Stolk, hoofd it. "We hebben heel hard gewerkt", knikt hij. "In 3, 4 uur tijd hebben we een operationele basis gemaakt. Helemaal nieuw is dat niet: in feite is het gewoon het inrichten van een nieuwe locatie. Maar hierbij spelen de emoties wel een veel grotere rol. Het is bizar om zoiets mee te maken."

Rianne hield zich donderdag vooral bezig met de opvang van medewerkers. "Zij wisten niet wat ze moesten doen, waren soms bang dat ze hierdoor hun baan kwijt zouden raken. Ons eerste doel was hen een hart onder de riem te steken. Onze medewerkers zijn voor ons het belangrijkst." En, uiteraard, de webshops die van de diensten van Montapacking gebruikmaken. Zij werden allen persoonlijk en zo snel mogelijk gebeld om het slechte nieuws te horen, voordat het hen via de media zou bereiken. "Natuurlijk, wij konden hier niets aan doen, maar je voelt je toch verantwoordelijk", reageert accountmanager Arno van den Berg. "Gelukkig reageren de klanten positief en meelevend en willen ze er samen met ons de schouders onder zetten om alles weer op te bouwen." En Wouter: "Voor ons is het een pand dat je kunt vervangen; voor onze klanten is alles, hun levenswerk, weg. Daar moet ik elke keer weer aan denken als ik hier bezig ben."

'Zet een pro-actief bedrijf als Glasvezel buitenaf niet weg als boze wolf'

Met verbazing heb ik uw publicatie 'Kritiek op Glasvezel buitenaf tijdens bijeenkomst in Vianen' gelezen. Ik woon in het buitengebied en ik (en met mij vele anderen) wil dolgraag glasvezel. Glasvezel buitenaf voert in ons buitengebied een campagne om dit te realiseren. Zij zijn de enige marktpartij die met een aanbod is gekomen.

De mensen in mijn omgeving voelen zich helemaal niet onder druk gezet. De mensen die een aanbod hebben gehad voor glasvezel, zijn volwassen, weldenkende mensen die zelf heel goed kunnen bepalen of ze wel of niet mee willen doen. Er is gewoon een einddatum om je aan te melden en daar heeft bij ons iedereen begrip voor. Een commercieel bedrijf wat snelheid wil maken, dat is precies wat we nodig hebben hier. Om dit bedrijf als een soort malafide scharensliep af te schilderen riekt naar stemmingmakerij van andere partijen. In uw artikel schrijft u over 'zwaar onder druk gezette bewoners' die niet kunnen of willen beslissen binnen de gestelde termijn van 6 weken. Als deze mensen meer tijd nodig hebben om er over na te denken, moeten ze naar eigen zeggen een boete betalen? Wat een vreemde draai wordt er hier aan de situatie gegeven. Mensen die zich na 15 oktober willen aanmelden, kunnen gewoon meedoen, maar zullen wel moeten betalen voor de extra aansluitkosten. Dit is toch logisch? Als er collectief iets wordt aangelegd is dit altijd goedkoper dan dat je dat voor één adres doet.

Ik heb geprobeerd een concreet aanbod te krijgen van de net opgerichte stichting Vijfheerenlandennet - dat overigens door haar naam doet vermoeden dat het een initiatief van de gemeente is, maar dat beslist niet is - maar dit voorstel heb ik niet gekregen. Ik werd verwezen naar de opzet van stichting Giesenlandennet. Op de website staat geen concreet aanbod vermeld. Om een concreet aanbod te kunnen doen aan de inwoners van de gemeente heeft deze stichting blijkbaar een garantstelling van vele miljoenen euro's nodig van de nieuwe gemeente. Maar het is maar de vraag of de gemeente überhaupt garant mag staan. Overheden mogen zich namelijk niet zomaar bemoeien met de aanleg van glasvezel in de buitengebieden, omdat dit een vrije markt is. Dit heet 'ongeoorloofde staatssteun'. Als uw krant zoveel verwarring blijft scheppen door een pro-actief bedrijf als de grote boze wolf weg te zetten, wie zijn er dan de dupe? Juist, de bewoners van de buitengebieden. Ik wil dus iedereen oproepen om voor 15 oktober een abonnement af te sluiten bij een van de zes providers van Glasvezel buitenaf. Waarom wachten op luchtkastelen, waarvan de doorlooptijd jaren kan duren en die onze gemeente geld gaat kosten?

Vivian Stemerdink
Nieuwland

Aftrap verkiezingstijd in Vijfheerenlanden

vijfheerenlanden • Gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik organiseren zaterdag 13 oktober de aftrap van de verkiezingscampagne. Inwoners van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden kunnen deze middag op een laagdrempelige manier kennismaken met de mogelijk toekomstige raadsleden en de partijen waarop gestemd kan worden.

De verkiezingen zijn op woensdag 21 november. Dan mogen alle inwoners van achttien jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag van deze gemeenteraadsverkiezingen wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

Om de inwoners de kans te geven om de partijen te leren kennen, organiseren ze op zaterdag 13 oktober een kennismakingsmiddag. Tussen 11:00 tot 15:00 uur kunnen belangstellenden een praatje maken met huidige en mogelijk toekomstige raadsleden. Dat kan op de volgende locaties: het gemeentehuis in Meerkerk aan de Prinses Marijkeweg 1, het stadhuis in Vianen aan de Voorstraat 30 en het Hof van Mevrouw van Aerden aan de Huisgracht 67 in Leerdam. Op deze dag kunnen mensen ook met de lijsttrekkers van de diverse partijen in gesprek. Zij reizen daarvoor de gemeenten rond en zijn op de onderstaande tijdstippen op de volgende locaties: om 11:00 uur in Meerkerk, om 12:30 uur in het stadhuis in Vianen en om 14:00 uur in het Hofje van Mevrouw van Aerden.

Infoavonden over zwerfafval

neerijnen • Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hoopt in gemeente Neerijnen ook zwerfafvalbrigades te kunnen starten. Deze brigades bestaan uit bewoners die op gezette tijden erop uittrekken om zwerfafval in hun omgeving op te ruimen. Het is de bedoeling dat iedere kern een eigen zwerfafvalbrigade krijgt. Daarom zijn er verschillende informatieavonden in de regio: op woensdagavond 10 oktober in De Keijsershof in Opijnen, op woensdag 17 oktober in Atelier Varik. En op woensdag 31 oktober in De Biskamp in Hellouw. De avonden starten om 19:30 uur en duren tot uiterlijk 21:00 uur.
Deelname aan een zwerfafvalbrigade is vrijblijvend en kost weinig tijd, brigades spreken zelf af wanneer ze aan de slag gaan. Vaak is dat eens in de 4 á 6 weken en zijn deelnemers 1 à 2 uur bezig. De gemeente zorgt voor de benodigde materialen en voor het afvoer van het afval.

Regionale actie van buurtpreventiegroepen

leerdam • Buurtpreventiegroepen in Leerdam en omgeving houden op donderdagavond 19 oktober een regionale actie. Op deze avond willen ze inwoners bewust maken van en informeren over de aankomende donkere dagen.

Buurtpreventieteams werken samen met de eigen inwoners van de buurt, de politie en de gemeente aan een veilige en prettige buurt. Het idee van de buurtpreventieteams is om zowel overdag als in de avond een aantal rondes te lopen in de straten.

Zichtbaar aanwezig

"Wij willen gedurende op 19 oktober met zoveel mogelijk mensen zichtbaar aanwezig zijn in de gemeente", zegt wethouder Teus Meijdam. Inwoners uit Leerdam gaan met de lokale buurtpreventie-vrijwilligers samen op pad. "Wij hopen nog meer bekendheid aan buurtpreventie te geven om uiteindelijk nog meer mensen te motiveren deel te nemen aan onze activiteiten en hiermee de veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente nog meer te vergroten."

De buurtpreventieteams in de regio hebben al veel contact met elkaar. En er is inmiddels een regionale samenwerking ontstaan op het gebied van scholing, uitwisseling van ervaringen en regionale acties op het gebied van buurtpreventie.

De actie avond op 19 oktober begint om 19:00 uur bij het stadskantoor van Leerdam. Aanmelden is mogelijk door een mailtje te sturen naar t.meijdam@leerdam.nl.

D66 lanceert partijprogramma

vijfheerenlanden • D66 Vijfheerenlanden heeft woensdag haar verkiezingsprogramma gelanceerd, titel: 'Groen Realistisch Ambitieus'. Lijsttrekker Christa Hendriksen: "Met dit programma kunnen we laten zien dat wij het historisch en landschappelijk karakter van Vijfheerenlanden koesteren en dat wij tegelijkertijd niet willen blijven hangen in het verleden. Wij willen vooruit en dan vooral samen met de inwoners van Vijfheerenlanden."

q vijfheerenlanden.d66.nl

Partijprogramma in gewone taal

vijfheerenlanden • De ChristenUnie van de Vijfheerenlanden heeft woensdag haar verkiezingsprogramma in gewone taal gepresenteerd. De partij wil daarmee staan voor een inclusieve samenleving. "Iedereen telt mee, of je nu wel of niet gelooft, rijk of arm bent, jong of oud bent", aldus ChristenUnie-lijsttrekker Tirtsa Kamstra. Daarom presenteert de partij een verkiezingsprogramma in gewone taal. "Toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen zijn niet voor alle mensen vanzelfsprekend. Cliëntenraden en bestuurders van ASVZ, Syndion, Reinaerde, Philadelphia en andere organisaties brachten dat onlangs nog bij ons onder de aandacht door middel van een brief. Daarin stond dat veel mensen met een beperking niet kunnen lezen of lezen moeilijk vinden. De informatie over verkiezingen of de plannen van de politieke partijen begrijpen zij niet goed. Daarom hebben wij naast ons gewone verkiezingsprogramma er ook een in 'gewone taal' geschreven."

q vijfheerenlanden.christenunie.nl

Aandacht voor valpreventie

Lingewaal besteedt volop aandacht aan valpreventie. Foto: nl.123rf.com

lingewaal • Lingewaal Fit, Veilig & Vitaal organiseert vanwege de regionale valpreventiemaand - de 'Hup in de benen'-maand gedoopt - verschillende activiteiten voor senioren, zoals fittesten, een lezing en een beweegcursus.

Evenals voorgaande jaren vinden er ook dit jaar twee fittesten plaats: in dorpshuis EMM in Asperen op maandag 15 oktober van 10:00 tot 12:00 uur en in dorpshuis De Lindenhof in Spijk op dinsdag 16 oktober van 10:00 tot 12:00 uur. Aanmelden hiervoor is niet nodig. In het dorpshuis van Asperen is woensdag 31 oktober ook een dansworkshop, deze begint om 14:00 uur en wordt gegeven door Josien Teuling. Na afloop gaan verschillende professionals met de deelnemers in gesprek over bewegen en mobiel blijven, voeding en medicatie in relatie tot valproblematiek en over slimme aanpassingen in de woning. Ook hiervoor is aanmelden niet nodig. Verder staat er een lezing op de planning door Maarten Stiggelbout, bewegingswetenschapper en leefstijlcoach naar Vuren. Hij geeft donderdag 8 november een lezing over het belang van bewegen in relatie tot gezondheid. Daarnaast is bewegen ook leuk en dat wordt die dag in de praktijk gebracht. Deelnemers maken voorafgaand aan de lezing met elkaar een wandeling door Vuren en na afloop is er een high tea. Aanmelden voor deze dag kan bij Stijn Brokx van Welzijn West Betuwe via mail: sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl of 0345-616610. Deelnemers verzamelen zich om 13:00 uur bij het gezondheidscentrum in Vuren aan de Dorpsstraat 10.

Op woensdag 14 november start de beweegcursus 'In Balans' onder leiding van een fysiotherapeut van Procare Fysiotherapie. De cursus bestaat uit vier cursusbijeenkomsten en 10 weken lang twee keer per week beweegactiviteiten. Het vindt plaats in het nieuwe gezondheidscentrum in Vuren. Deze cursus is speciaal voor mensen die moeite hebben met bewegen of al eens (bijna) gevallen zijn. Informatie over de cursus is verkrijgbaar via Procare Fysiotherapie via 0183-699933

In 2016 is in Lingewaal gestart met het project Lingewaal Fit, Veilig & Vitaal. Meer informatie over dit project is verkrijgbaar bij Maaike Geertzen, GGD Gelderland-Zuid, via 088-1447193 of mgeertzen@ggdgelderlandzuid.nl.

Hermeta gaat partnerschap aan

asperen • Interieur Partners treedt toe tot de Hermeta Groep. Met dit partnerschap verstevigt Hermeta haar positie binnen de Nederlandse markt op het gebied van maatwerk interieurs. Beide organisaties blijven naast elkaar bestaan, en daarmee ook de merknamen. Interieur Partners zal onder dagelijkse leiding van Jacco van der Heiden, Andries de Boer en Frank Liplijn blijven geschieden vanuit Roosendaal. Hermeta Projectbouw zal voortaan Hermeta Interieur Partners heten, waarbij werkzaamheden als vanouds vanuit Asperen plaatsvinden.

Kijkdag op Hovo-terrein in Schoonrewoerd

schoonrewoerd • Aannemer Radix & Veerman organiseert vrijdag 12 oktober een kijkdag op de bouwplaats op het voormalige Hovo-terrein in Schoonrewoerd.

Mensen die hier regelmatig langsrijden, hebben wellicht de bouwactiviteiten wel gezien. In het afgelopen jaar is er gewerkt aan de bouw van twaalf appartementen, beter bekend als complex 'De Fruitgaerde'. De naam is niet voor niets gekozen: aan de zuidoostzijde grenst het perceel aan boomgaarden. De ruwbouw is in een ver gevorderd stadium, waardoor de uiteindelijke uitstraling al een beetje zichtbaar begint te worden. Mensen die dit van dichtbij willen bekijken zijn vrijdag tussen 15:00 en 17:00 uur welkom.

De Stoffenkraam is verhuisd

De Stoffenkraam heet nu: Stofjes en Co. Foto: aangeleverd

leerdam • De voorheen in de Kerkstraat gevestigde winkel De Stoffenkraam is verhuisd naar de Fonteinstraat 24c en tegelijk met de verhuizing is de winkel zelfstandig verder gegaan onder de naam Stofjes en Co.

Eigenaresse Marjolein Stam vertelt: "In de nieuwe winkel is hetzelfde assortiment te vinden en de plannen zijn dat er binnenkort ook een webshop komt, waardoor klanten ook via internet kunt bestellen. Ook ligt het in de planning om het assortiment te gaan uitbreiden." Om de verhuizing en naamsverandering feestelijk te vieren is er deze en volgende week een spectaculaire actie voor klanten. Meer informatie hierover is in de winkel te verkrijgen. De winkel is van dinsdag tot donderdag van 09:30 tot 17:30 uur geopend en op vrijdag van 09:30 tot 21:00 en zaterdag van 09:30 tot 17:00. Verder is ook de DPD-parcelshop mee verhuisd naar de Fonteinstraat waardoor mensen ook hier weer hun pakketjes kunnen wegbrengen of ophalen.

Tuinen moeten wijken voor school

Raad buigt zich over woningbouw en nieuwbouw school in Spijk

spijk • Consequentie van het voorstel is wel dat omwonenden vijf meter tuin moeten inleveren. De kleine christelijke basisschool De Hoeksteen verhuist naar de kavel achter het dorpshuis, zodat de voorzieningen in het dorp zoveel mogelijk geclusterd worden. Eerst was het de bedoeling er één gebouw van te maken, maar daar zag de gemeenteraad vorig jaar vanaf omdat noch de school noch het dorpshuis er gelukkig mee was. "Het huidige schoolgebouw ligt nogal verscholen, we hopen en verwachten dat de school op de nieuwe locatie meer leerlingen trekt", zegt wethouder Griedo Bel. Voor de leefbaarheid vindt de gemeente basisonderwijs onmisbaar.

Toch wordt bij de bouw al rekening gehouden met het scenario dat de school het op termijn toch niet redt. In dat geval kan het gebouw vrij makkelijk worden omgevormd tot woningen. Daarmee is rekening gehouden bij het ontwerp en bij de wijze van bestemmen. "We gaan er niet vanuit dat het gebeurt, maar hiermee nemen we in elk geval het argument weg dat er een te groot risico zou zijn op desinvestering", vult wethouder Govert van Bezooijen aan.

De tien woningen komen ten zuiden van de school te liggen, richting de golfbaan. Op het bestemmingsplan hebben acht omwonenden gereageerd met een zienswijze. Zij raken hun vrije uitzicht kwijt en soms ook een deel van hun tuin. De bewoners van de twee tweekappers en de vrijstaande woning naast het dorpshuis huren nu een strook van vijf meter grond achter hun huizen van de gemeente. Die raken ze door het bouwproject kwijt. "Dat is natuurlijk zuur, maar er zijn vooraf duidelijke afspraken over gemaakt met de bewoners", zegt Bel. "We hebben gekeken of we het bouwplan zonder die strook konden inrichten, maar dan konden we er echt veel minder mee, dat vinden we niet in verhouding staan tot het algemeen belang."

De gemeente heeft het plan wel wat aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Het bouwvlak van de school is verkleind en er komen tien in plaats van elf woningen. Wat voor huizen er precies gebouwd worden, wordt nog open gehouden om zo flexibel mogelijk in te kunnen spelen op de actuele behoefte. Ook wordt op verzoek van een omwonende vastgelegd dat, als de school zou worden omgebouwd naar woningen, er extra parkeerplaatsen bij komen.


Behalve het bestemmingsplan staat op de raadsagenda ook het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van 1,5 miljoen euro. Dat geld heeft de raad eerder via het Manifest van Lingewaal al beschikbaar gesteld, maar moet nog worden toegewezen. De bouw van de brede school valt 220.00 euro duurder uit dan vooraf geschat. Dat komt doordat er gasloos moet worden gebouwd, de markt is aangetrokken en de wettelijke eisen zijn aangescherpt.

De opbrengst van het bouwproject speelt geen rol bij de financiering van de brede school. Ook de eventuele verkoop van het oude schoolgebouw wordt niet gebruikt als dekkingsmiddel. De bestemming van het oude pand is nog niet duidelijk. Met de bouw van de school wil gemeente Lingewaal zo snel mogelijk starten, op het woningbouwproject zit minder tijdsdruk.

Na vaststelling kunnen mensen die een zienswijze hebben ingediend nog procederen bij de Raad van State.


Janneke Boogaard

Centraal tellen van stemmen

vijfheerenlanden • De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik doen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november mee aan het experiment 'centraal tellen van stemmen'. Doel is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar temaken. "Sinds het weer invoeren van het stemmen met biljetten en het rode potlood in plaats van met de stemcomputer is het telproces beduidend intensiever en een zaak van lange adem geworden", schrijft de organiserende gemeente Leerdam in een toelichting. "Vaak is de telling op partij- en kandidaatsniveau vanuit de stembureaus pas na middernacht binnen en moet dan nog in de daartoe bestemde software worden ingevoerd. Dit proces is minder betrouwbaar en efficiënt als de volgende ochtend op een centraal punt wordt geteld." Iedere belangstellende is welkom om van een afstand op het totale telproces toe te zien. De stembureaus tellen nog wel op lijstniveau, zodat de voorlopige uitslag per partij op de verkiezingsavond bekend wordt. De totale uitslag wordt op vrijdag 23 november vastgesteld en bekend gemaakt.

Inloopuurtje Wijkraad West

leerdam • Wijkraad West houdt donderdag 11 oktober van 19:30 tot 20:30 uur weer een inloopspreekuurtje. Mensen die iets leuks te melden hebben of juist een klacht hebben over de wijk, zijn welkom op deze avond. De koffie en thee staat klaar in het wijkcentrum in Leerdam. Meldingen doen kan overigens ook via de mail: info@wijkraadwestleerdam.nl.

Brede scholen extra duurzaam

asperen/heukelum • Lingewaal wil graag dat de nieuwe brede scholen in Asperen en Heukelum voldoen aan de nieuwste norm voor duurzaamheid. Daarom vraagt het college de gemeenteraad 84.700 euro extra.
De bouw van de brede school in Asperen is gestart, die in Heukelum bijna. De oplevering is voorzien in 2019. Per 1 januari 2020 moet nieuwbouw voldoen aan de BENG-norm: Bijna Energie Neutraal Gebouw. Het zou een gemiste kans zijn om daar niet meteen bij aan te haken, vindt het college. Met het extra geld kan bij beide scholen automatische zonwering worden aangelegd en kunnen per gebouw 33 extra zonnepanelen worden geplaatst.
In de brede school in Asperen gaan CBS De Open Poort, OBS De Zandheuvel, BSO Fortkanjers en peuterspeelgroep Piggelmee zich vestigen. Het gebouw komt op de plek waar nu De Open Poort zit, aan de Leerdamseweg. De brede school in Heukelum biedt plaats aan OBS De Rietput, CBS De Wegwijzer en een gymzaal. Deze school komt op de huidige locatie van De Rietput aan het Voorste Gewind. Beide brede scholen zijn ontworpen door Van Hoogevest en worden gebouwd door aannemersbedrijf Van Leeuwen.

Werkzaamheden op Veerweg Beesd

beesd • Zaterdag 13 oktober vinden er, tussen 09:00 en 15:00 uur, werkzaamheden plaats op de Veerweg in Beesd. Het gaat om het onder de weg door aanbrengen van bekabeling ten behoeve van de brandweerkazerne. Tijdens de werkzaamheden wordt telkens een halve rijbaan afgezet. Doorgaand verkeer in twee richtingen blijft mogelijk. Er zijn verkeersregelaars aanwezig. Ondanks dat, kan er toch enige hinder voor het verkeer ontstaan.

Foto: Iris Stekelenburg

Wethouder Cees Taal opende maandag de tentoonstelling 'Samen Schilderen in Noord' bij Huis ter Leede.

Emotie geen reden voor 'nee' tegen radar

herwijnen • De Lingewaalse gemeenteraadsleden beslissen donderdag of het radarstation van defensie in de polder bij Herwijnen er wat hen betreft mag komen.

De radartoren ligt al lange tijd op het bordje van de gemeente. In Herwijnen ontstond flinke onrust naar aanleiding van het plan. Drie informatieavonden met tal van deskundigen konden de zorgen van de inwoners over stralingsrisico's niet wegnemen.

Het college schuift de hete aardappel nu richting de gemeenteraad: normaal gesproken vragen burgemeester en wethouders om instemming met een bestemmingsplan, maar dit keer vragen ze de raad 'het bestemmingsplan vast te stellen ofwel het bestemmingsplan niet vast te stellen'.

Neutraal

"Wetenschappelijke onderzoeken plus een second opinion tonen aan dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat er gezondheidsrisico's zijn. Maar we begrijpen de zorgen en emoties die het plan heeft opgeroepen in Herwijnen. Vandaar dat we het neutraal voorleggen aan de raad", zegt verantwoordelijk wethouder Ed van Sambeek.

De gemeenteraad is voorzien van tal van rapporten waaruit blijkt dat er op dit moment geen schadelijke effecten bekend zijn van de straling die de radartoren uitzendt. Ook voldoet de installatie aan internationale normen. Maar het college meldt ook dat er geen garantie af te geven is dat de installatie niet leidt tot gezondheidsrisico's. Ook kan toekomstig wetenschappelijk onderzoek aantonen dat de radarinstallatie toch risico's met zich meebrengt.

In die hoek moet een eventueel argument tegen de aanpassing van het bestemmingsplan gezocht worden. Puur het feit dat het radarstation gevoelig ligt en veel emoties oproept, is geen geldige reden voor afwijzing. Dat blijkt uit eerdere rechterlijke uitspraken.

Overigens kan het ministerie van defensie een gemeentelijk besluit overrulen. Van Sambeek weerspreekt berichten in de media dat het ministerie het raadsbesluit zou respecteren. "Er is alleen gezegd: we willen niet op de feiten vooruitlopen. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan niet vaststelt, beraadt het ministerie zich op vervolgstappen."

De raadsvergadering begint donderdag 11 oktober om 20:00 uur in het gemeentehuis in Asperen.


Janneke Boogaard

Lingewaal past plan voor dorpshart Vuren aan

vuren • De gemeente Lingewaal heeft het plan voor de inrichting van de Mildijk in Vuren laten aanpassen na stevige kritiek van Veilig Verkeer Nederland. In plaats van 'shared space' gaan de normale verkeersregels gelden.

De gedachte achter 'shared space' is dat verkeersdeelnemers extra alert worden en vanzelf rekening met elkaar houden als er geen aanwijzingen in de vorm van verkeersborden of lijnen op de weg zijn. Maar volgens Veilig Verkeer Nederland is dit principe alleen bedoeld voor ingewikkelde verkeerssituaties waar de normale regels tot misverstanden kunnen leiden. In het centrum van Vuren zou het de veiligheid van fietsers en voetgangers juist in gevaar brengen.

Daarom is nu besloten de rijbaanverharding in een afwijkende kleur te straten ten opzichte van de aangrenzende stroken. Op de kruisingen komen punaises. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid over de voorrang en zullen auto's minder snel te hard rijden, is de gedachte.

Extra maatregelen om de snelheid van auto's in te perken zijn volgens het ingeschakelde bureau Megaborn niet nodig. De rijbaan is al smal, er staan bomen en geparkeerde auto's dicht langs de weg, er zijn veel zijstraten en inritten en er is interactie vanwege de winkels.


Plantenbakken en hagen

Wel is de kans aanwezig dat motorvoertuigen de parkeerstrook annex stoep op schieten omdat de rijbaan van de Mildijk vrij smal is. Daarom wordt voorgesteld om plantenbakken te plaatsen in de strook langs de Mildijk tussen de Enk en de Esdoornlaan en hagen tussen de Esdoornlaan en de Molenlaan.

Naar verwachting stemt de gemeenteraad donderdag in met het plan Hart voor Vuren. Behalve een upgrade van het centrale plein in het dorp bestaat het plan uit de bouw van maximaal dertig woningen, verdeeld over drie locaties.


Verbetering

"Het wordt echt heel mooi. Vooral de sloop van het oude Rabobank-gebouw, waarvoor drie woningen in de plek komen, zal een hele verbetering worden", verwacht wethouder Ed van Sambeek.

De gemeente verwacht nog dit jaar uitsluitsel over de aanvraag van 500.000 euro aan subsidie bij de provincie Gelderland.

SGP trakteert op taart

SGP Vijfheerenlanden ging langs in Huis ter Leede. Foto: aangeleverd

regio • SGP Vijfheerenlanden heeft vorige week ouderen van Hof van Leerbroek én zorgcentrum Huis ter Leede getrakteerd op taart. De partij deed dit in het kader van de Week tegen Eenzaamheid.

Eenzaamheid wordt op verschillende manieren ervaren bij ouderen, vertelden de senioren zelf. Vorige week dinsdag was de partij bij Huis ter Leede. "We hebben een fijne ontmoeting gehad en gezien dat er gelegenheid is voor onze ouderen om leeftijdsgenoten te ontmoetten en samen met elkaar wat tijd door te brengen. In de tijd dat we daar waren mochten we iets van de gezelligheid proeven die er heerst in deze groepen."

Leerbroek was donderdag aan de beurt. "Niet iedereen is eenzaam hier hoor", kreeg SGP Vijfheerenlanden hier te horen. Tijdens het koffiedrinken werd er gesproken over de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en wat er allemaal kan veranderen.

De ouderen in Hof van Leerbroek gaven aan dat de graag hun bereikbaarheid met het openbaar vervoer wilden behouden, en stelden verder een stop van de buurtbus bij de Hof van Leerbroek aan de orde.

Griffieteam VHL compleet

vijfheerenlanden • De griffie van de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden zal bestaan uit vijf medewerkers. Naast griffier Krista Goossens zijn dat Odette Wevers (raadsadviseur), Maaike van Elteren (raadsadviseur), Joost Jan Kool (communicatiemedewerker griffie) en Eveline ten Caat (griffiemedewerker).

Odette Wevers is nu al werkzaam als commissiegriffier en plaatsvervangend griffier in Leerdam. Maaike van Elteren is momenteel werkzaam bij Necker van Naem, waardoor zij in verschillende gemeentelijke keukens heeft mogen kijken. Ook was zij kwartiermaker van de herindelingsgemeente West-Betuwe. "Zij heeft dus niet alleen ervaring op de griffie, maar ook in de dynamiek van een herindeling", aldus voorzitter Dico Baars van de werkgeverscommissie

Joost Jan Kool woont in Lexmond en heeft ervaring opgedaan in wijk- en kerngericht werken in de gemeente Giessenlanden. "Hij kent de gevoelens en historie naar aanloop van deze herindeling en heeft zich laten zien als creatief denker."

Eveline ten Caat heeft al veel ervaring opgedaan binnen de griffie van de gemeente Zederik. "Zij heeft veel kennis van de systemen die we gebruiken en laat zich kennen als zeer enthousiast, meedenkend en proactief."

Groen licht voor omstreden bouwproject

Het totale plan voor Sluisieland omvat de bouw van 184 woningen. Foto: nl.123rf.com

vianen • Met een krappe meerderheid van negen stemmen voor en zes stemmen tegen is de gemeenteraad van Vianen maandagavond akkoord gegaan met het omstreden bestemmingsplan voor het terrein Sluiseiland, in het hart van de Vrijstad. CDA, SGP, VHL Lokaal en VVD stemden voor. Naast oppositiepartijen D66 en ChristenUnie keerde ook de tweemansfractie van de PvdA zich tegen het plan.

Ook dit keer werd het debat bijgewoond door een grote groep omwonenden, die bezwaar hebben tegen de 108 woningen die op het zuidelijke deel van Sluiseiland moeten verrijzen. De partijen waren het over één ding eens maandagavond: het hele besluitvormingsproces verdient niet bepaald de schoonheidsprijs. Vooral omdat er op dat gewraakte zuidelijke puntje veel meer woningen gebouwd gaan worden dan de raad ooit voor ogen heeft gehad. Jan Scheringa (CDA) erkende: "De burgerparticipatie heeft niet goed uitgepakt." Dick den Hertog (SGP): "Ik begrijp heel goed dat de omwonenden kritisch zijn." Siebolt Nieuwenhuis (VVD) erkende: "U mag best weten: hier zit een twijfelaar."

Christa Hendriksen (D66) - die uiteindelijk tegen stemde - vond dat de afstand tussen inwoners en politiek in dit project onoverbrugbaar groot is geworden. Elke kanttekening van bewoners is met ambtelijke efficiëntie weggewuifd, merkt ze op. "Het college verschuilt zich voortdurend achter de 'juiste' procedures en regelgeving. Wettelijk gezien kan dat misschien door de beugel, maar het is natuurlijk niet raar dat een dergelijke gang van zaken door inwoners niet wordt begrepen. Uit de nota spreekt daar geen enkel begrip voor. Er wordt geen enkele poging gedaan om de kloof tussen overheid en bezorgde inwoner te slechten." Tirtsa Kamstra (D66) herhaalde nog maar eens dat het huidige plan op essentiële onderdelen afwijkt van de kaders die de raad had vastgelegd. "In plaats van een parkachtig gebied met mooie doorkijkjes krijgen de bewoners van de Merenborch nu een Vinex-wijk tegenover zich."

CDA zoekt cartoontalent

west betuwe • CDA West Betuwe lanceert een cartoonwedstrijd met als thema: 'Bouwen aan West Betuwe'. Lijsttrekker Dittie van Zee legt uit: "Het is een uitnodiging aan iedereen om creatief te zijn en het staat tevens voor ons voornemen om nog meer dan voorheen de inwoners te betrekken. Daarom hebben we als thema gekozen voor 'Bouwen aan West Betuwe'. Iedereen mag meedoen om dat thema vorm te geven, want iedereen heeft talent." Regels zijn er eigenlijk niet. Hein van Harten - nummer twee op de lijst van CDA West Betuwe - legt aan: ''Daar heb je alleen maar last van (...). Iedereen tussen 3 en 100 jaar kan meedoen. Formaat, kleur of vorm doet er niet toe, als de regels van fatsoen maar worden gehanteerd." De cartoons kunnen worden ingeleverd tot zaterdag 27 oktober bij restaurant Harten Inn in Geldermalsen of per post opgestuurd worden (Harten Inn, Rijksstraatweg 17, 4191 SC, Geldermalsen). Alle cartoons worden beoordeeld en voor de drie mooiste zijn er leuke prijzen te winnen: een cadeaubon van 100 euro, vier kaartjes voor de Efteling en een cadeaubon van 50 euro. Het is ook de bedoeling dat de cartoons worden tentoongesteld.

Schooldirecteur wil voetbalveldje

herwijnen • Theo Jeninga, directeur van de School met de Bijbel in Herwijnen, heeft bij de gemeenteraad van Lingewaal een burgerinitiatief ingediend. Hij vraagt of het grasveld naast het schoolplein ingericht kan worden als voetbalveld. Het schoolplein van de nieuwe brede school biedt daarvoor niet genoeg ruimte. De gemeenteraad bespreekt het voorstel donderdag. Het college stelt voor Jeninga eerst om een meer uitgewerkt plan te vragen. De schoolleider geeft al wel aan dat de kinderen willen helpen met geld inzamelen en dat er een bijdrage gevraagd kan worden aan Jantje Beton.

26 / 40

Foto: aangeleverd

woensdag 3 oktober • Op christelijke basisschool Klim Op speelden leraren het prentenboek 'Kikker vindt een vriendje' na voor de leerlingen. Dit in het kader van de Kinderboekenweek dat dit jaar in het teken van vriendschap staat. Er was daarnaast ook nog een voorleeswedstrijd.

Foto: John Pouw

maandag 1 oktober • Echtpaar De Jager uit Leerdam vierde hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Tjerk Bruinsma ging daarom bij het paar op de koffie om de felicitaties namens de gemeente over te brengen. Hij had niet alleen een bos bloemen bij zich, maar ook een mooie glazen presentje.

Foto: aangeleverd

dinsdag 2 oktober • Op de Antoniusschool in Beesd werd de Kinderboekenweek geopend door een chef-kok. in het bijzijn van alle leerlingen werd het recept voor een goede vriendschap bekend gemaakt. De Kinderboekenweek duurt nog tot en met zondag 14 oktober.


Foto: aangeleverd

dinsdag 2 oktober • Bij de Buurtontmoetingsplek (Bop) in dorpshuis De Lindehof in Spijk hebben deelnemers maar liefst 105 mutsjes genaaid voor de kinderen van het Prinses Máxima Centrum, het eerste kinderkankerziekenhuis in Nederland dat pas recent is geopend.

Foto: aangeleverd

woensdag 3 oktober • Alle kinderen van Lokhorstschool in Deil deden mee aan de workshop 'Op zoek naar mooie geluiden'. Spelenderwijs legde Joep Everts dirigeertechnieken uit aan de leerlingen, samen bouwden ze aan een levend orkest met alleen het lichaam als instrument.

Foto: Iris Stekelenburg

woensdag 3 oktober • De feestweek van de protestants-christelijke woonzorgorganisatie Huis ter Leede is goed verlopen, zo laat de organisatie weten. Er waren verschillende activiteiten, waaronder een gezamenlijke maaltijd voor bewoners uit de wijk waar 105 mensen aanschoven.

27 / 40

Foto: aangeleverd

woensdag 3 oktober • In Schoonrewoerd werd de najaarsavond voor stichting Ouderencontakt georganiseerd, egerländerkapel De Lingemuzikanten onder leiding van André van der Leest was present. Sommige gasten durfden zelfs een walsje te wagen.

UG3300 Foto: aangeleverd

vrijdag 5 oktober • De kinderen van obs De Rietput in Heukelum hebben de kinderboekenweek, met het thema 'Vriendschap' geopend. Het motto 'Kom erbij' is zeer levendig uitgebeeld. De komende dagen staan er allerlei activiteiten op de planning rondom dit thema.

Foto: aangeleverd

zaterdag 6 oktober • Muziekvereniging Aurora mocht op uitnodiging van Henk Visscher een oldtimertocht maken door de Betuwe. Dit als dank voor de samenwerking tijdens de voorbereiding van het concert in de garage van Visscher Autogroep in juni.

Foto: aangeleverd

donderdag 4 oktober • Groep 7 van Lingelaar Beesd is naar het gemeentehuis in Geldermalsen geweest. Hier werd het 'Democracity' spel gespeeld. De kinderen werden raadsleden uit verschillende politieke partijen. Met elkaar hebben ze een stad ingericht.

Foto: aangeleverd

zaterdag 6 oktober • SPAR-supermarkt in Asperen deed voor het eerst mee aan de stratenactie voor Voedselbank Leerdam. Hierbij kunnen mensen op vaste adressen houdbare producten in een bak doen. Dit leverde maar liefst dertig kratten op.

Foto: aangeleverd

zaterdag 6 oktober • Muziekvereniging Voorwaarts in Rumpt zette twee jubilarissen in het zonnetje: broer en zus Wilco van Mook en Elly Volders, die beiden al 50 jaar aan de vereniging zijn verbonden. Wethouder Niko Wiendels mocht hen de gouden speld van de KNMO opspelden.

Over Acquoy en het koningshuis

Predikant schreef historisch boek over het dorp

Auteur van het boek 'De baronie Acquoy' Henk Dijk bij de oorspronkelijke toegang tot de voorburcht. Foto: Levien Vermeer

acquoy • "Acquoy lijkt misschien een klein, onbetekenend dorpje, maar het heeft een ongekende geschiedenis, daarin doet het niet onder voor Asperen of Leerdam, het is alleen nooit stad geworden", vertelt plaatselijke predikant Henk Dijk (68). Over de geschiedenis van het dorp schreef hij een mooi geïllustreerd boek voor een breed publiek. Het eerste exemplaar wordt vrijdag 12 oktober om 15:30 uur overhandigd in dorpshuis de Schakel. "Aan wie, dat blijft even een verrassing", lacht Dijk, die nog meer geheimzinnigs in petto heeft: "Er zal ook een groot historisch geheim onthuld worden." Het is al wel bekend dat het koningshuis banden heeft met Acquoy. Er heeft een burcht met dubbele gracht gelegen op een heuvel langs de tegenwoordige provinciale weg tussen de Lingedijk en de Nieuwesteeg. Dijk vertelt: "Die burcht is voor 1520 vernietigd, maar de voorburcht bleef langer bestaan. Daar heeft koning-stadhouder Willem III van Oranje - 1650-1702 - af en toe gelogeerd." Op de voorburcht stonden een aantal boerderijtjes, waar nu een grote boerderij staat uit 1795. Dijk zegt: "Als je erop let kun je daar de contouren van de gracht en de voorburchtheuvel nog goed waarnemen."

Archeoloog

Henk Dijk werd in het Sallandse dorp Wijhe geboren en was van kinds af aan in geschiedenis geïnteresseerd. Hij wilde aanvankelijk archeoloog worden, maar werd predikant en docent: "Ik ben onder meer vergelijkende godsdienstwetenschappen, fenomenologie en kerkgeschiedenis gaan studeren." Sinds 1982 komt hij als gastvoorganger in Acquoy, in 2006 werd hij gemeentepredikant. Dijk vertelt: "Omdat we verlangden naar de rust van het platteland, waar mijn vrouw oorspronkelijk vandaan komt, zijn we in 2008 van Nieuwegein hierheen verhuisd. De twee oudsten waren het huis al uit, de jongste - met een verstandelijke beperking - woont nog steeds thuis." Het gezin was snel gewend, zegt hij. "De vertrouwde stilte was een weldaad en de donkere nachten met de sprankelende sterren zelfs voor onze jongste dochter letterlijk een 'eyeopener'. Ook de mensen in Acquoy waren vanaf het begin - en zijn nog steeds - gastvrij en meelevend. Recent heb ik er mijn 12,5-jarig ambtsjubileum gevierd."


Legpuzzel

Voor zijn geboortedorp beschreef hij al eerder de geschiedenis van de oudste plaatselijke kerk. Voor Acquoy wilde hij hetzelfde doen, maar dan van het hele dorp. Het boek zag in 3,5 jaar het levenslicht. Dijk zegt: "In de loop van de tijd heb ik heel wat dorpsbewoners gesproken. Met alle kennisdeeltjes, en vooral op grond van bronnenonderzoek, heb ik langzaam de legpuzzel kunnen voltooien." Het boek is voor een groot publiek geschreven en bevat dus veel wetenswaardigheden. Naast de Oranjes komen de Hollandse waterliniewerken aan bod, als ook de vroegere en huidige problemen in de landbouw en veeteelt (er waren speciale stoeterijen ten behoeve van de legers van de Oranjes).

Mevrouw Pisa

Wie 'Acquoy' zegt denkt aan de scheve toren, die wel 115 centimeter uit het lood staat. En aan mevrouw Pisa, wier graf aan de voet van de toren is te vinden. Dijk zegt geamuseerd: "Er doen wel vijf verhalen de ronde waarom de toren scheef staat. Een daarvan is dat het kwam van de schrik toen deze mevrouw Pisa begraven werd." Dijk beschrijft de echte reden in zijn boek. En zegt daarom ook: "Dus wil je die weten, koop het boek."

Tijdens de boekpresentatie op vrijdag 13 oktober in gebouw De Schakel zingt het plaatselijk koor 'Gaat zoals die gaat' het in de jaren '70 van de vorige eeuw gecomponeerde volkslied van Acquoy, en vertelt Paula Smit een kort verhaal. Ook wordt een deel van de bij het boek uitgegeven dvd vertoond. Het boek kost 19,50 te bestellen via info@vriendenvanacquoy.nl.


Levien Vermeer

Eerste leerlingenraad voor Heredium

De kersverse leerlingenraad. Foto: aangeleverd

zijderveld • Voor het eerst is er op cns Heredium een leerlingenraad gekozen. De kinderen van groep 5 tot en met 8 mochten een stem uitbrengen op een meisje en jongen uit groep 6 tot en met 8.

Iedere leerling hield een presentatie om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Er werd zodoende een aan beetje politiek gedaan. De leerlingenraad vertegenwoordigt dus alle leerlingen van cns Heredium.

Zij zullen hun ideeën voor de school weer bespreken met de directeur, sinds begin augustus is dat Luuc Wilschut. Het doel is kinderen mee te laten denken over het reilen en zeilen op de school en hen te stimuleren eigen initiatieven te ontplooien.

Publiekslezing over dementie

gorinchem • Specialisten en zorgprofessionals van Rivas Zorggroep delen hun kennis over dementie tijdens een publiekslezing op donderdagavond 18 oktober. Bezoekers worden op een laagdrempelige manier geïnformeerd over dementie en krijgen praktische tips over het omgaan met dementie, zowel thuis als in een verpleeghuis. De lezing vindt plaats van 19:00 tot 21:00 uur in het grand café van Het Gasthuis in Gorinchem. De entree is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich tot maandag 15 oktober aanmelden via het aanmeldformulier op onderstaande website.

q www.rivas.nl/publiekslezingdementie

Reanimatiecursus met aed

leerdam • Stichting Reanimatie Alblasserwaard en Gorinchem geeft weer een aantal reanimatiecursussen met aed-uitleg in Leerdam. De data voor de herhaalcursussen zijn woensdag 24 oktober, donderdag 1 november, donderdag 8 november en maandag 12 november van 19:30 uur tot 21:30 uur. Deelname aan de herhaalcursus kost 10 euro, een beginnerscursus start woensdag 31 oktober van 19:00 uur tot 22:00 uur. Deelname aan de beginnerscursus kost 25 euro, aanmelden via reanimatieleerdam@live.nl. De cursussen worden gegeven in van de zalen van kerk aan de Hoogstraat 80 in Leerdam.

Leesclub zoekt boekenwurmen

geldermalsen • De leesclub in Geldermalsen zoekt nieuwe leden in de omgeving van Geldermalsen en Leerdam. Mensen die van lezen houden en daarover graag in gesprek gaan met andere liefhebbers, kunnen zich aanmelden. Er zijn twee plaatsen vrij. De club komt om de 6 weken samen op een maandagochtend. De leden komen afwisselend bij elkaar thuis langs. De leesclub is nu met zes leden, allemaal vrouwen, en maakt gebruik van de literatuurlijst van de landelijke organisatie Senia. Hierdoor kan de club gebruik maken van leeswijzers, met samenvattingen en eventueel discussiepunten. Aanmelden kan bij contactpersoon Simone Stam via s.l.stam@tele2.nl.

EHBO-cursus van start in Leerbroek

leerbroek • De EHBO-vereniging van Leerbroek wil binnenkort weer een EHBO-cursus voor beginners starten. Tijdens de cursus leren de deelnemers diverse verwondingen en ongevallen te beoordelen en daarna zo nodig eerste hulp te verlenen. Ook reanimatie en het gebruik van een aed komen tijdens deze cursus aan bod. De cursus wordt afgesloten met een examen waarbij een erkend EHBO-diploma is te behalen. De cursus vindt plaats in hervormd centrum De Overkant in Leerbroek en bestaat uit 25 uur. Avond of dagdeel wordt in overleg met de cursisten vastgesteld. Deelname kost 150 euro. Dit is inclusief lespakket, koffie of thee en het examen. Meer informatie is te verkrijgen via ehboleerbroek@live.nl. Of bij Leen Bijl via 0345-599623.

Huurwoningen van energielabel E naar A

vianen • Bouwbedrijf Van Dillen pakt in opdracht van LEKSTEDEwonen 69 huurwoningen aan om hun energielabel flink op te vijzelen. Bijvoorbeeld: van label E naar label A.

Dit betekent een grondige verbouwing van deze woningen, de werkzaamheden worden ook nog eens in bewoonde staat uitgevoerd. Het ontwerp maakt dat de jaren '50 woningen van een gemiddeld label E naar een label A worden gebracht. Dit bewerkstelligt Van Dillen door spouw-, vloer- en dakisolatie aan te brengen, evenals HR++ beglazing in nieuwe kozijnen. Ook pakt het bouwbedrijf de lateien in met isolatiemateriaal om de invloed van deze koudebruggen te reduceren.

Om de energetische prestatie zo hoog mogelijk te houden worden cv-ketels vervangen, wordt mechanische ventilatie aangebracht en isoleert Van Dillen het dak aan de buitenzijde, om de overlast voor de bewoners te beperken. Door het aanzetten van de dakoverstekken en de dakgoot, herstelwerkzaamheden aan de gevels en de balkons moeten de woningen ook nog eens "een krachtiger uitstraling" krijgen.

Bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van wissel- en logeerwoningen. Hiervoor vindt veelvuldig overleg plaats in het projectteam van Van Dillen en LEKSTEDEwonen. Overigens worden de werkzaamheden uitgevoerd zonder nadien aanpassen van de huurprijs door LEKSTEDEwonen, zo benadrukt de woningcorporatie. Enkel indien een bewoner kiest voor extra individuele verbeteringen wordt de huurprijs aangepast.

Bij één type woning gaan Van Dillen en LEKSTEDEwonen nog een stapje verder. Deze woningen worden geheel ingepakt met een geïsoleerde gevelschil, oftewel een op maat ontworpen jas. De woningen krijgen een comfortabel en gezond binnenklimaat. Daarnaast worden deze woningen vergroot met zogenaamde badkapellen: badkamers die zich deels in de woning bevinden en deels aan de buitenkant van de woning hangen. Hierdoor worden de badkamers circa 2,5 m² groter.


q www.lekstedewonen.nl

Opbrengst HandicapNL

leerdam • HandicapNL heeft tijdens de nationale collecteweek 2.975,07 euro opgehaald in Leerdam. De collectanten gingen van maandag 24 tot en met zaterdag 29 september langs de deuren. Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten gefinancierd.

Muziekevent voor KWF Kankerbestrijding

leerdam • LDM Vision organiseert op zaterdag 27 oktober een muziekevenement in café 't Vennetje aan de Nieuwstraat 108 in Leerdam. Naast de muziek staat het gebeuren in het teken van de strijd tegen kanker. Er wordt namelijk geld opgehaald voor KWF Kankerbestrijding.

De avond in 't Venntje begint om 21:30 uur. Organisator van het gebeuren is Arjan Kersten. Hij is artiest, producer en oprichter van het muzieklabel LDM Vision. Arjan heeft voor de feestavond in totaal zes dj's bereid gevonden om speciaal voor het goede doel op deze avond gratis te komen draaien. Onder zijn artiestennummer Arimann zal hij ook zelf zijn nieuwe nummer ten gehore brengen. Verder wordt meegewerkt door RCKNRLLL, Beat Patrol, dj Koban, dj Shirel, The Sack en 'Geen ID'.

Ahmet Tufan

Arjan Kersten heeft ook dit keer bij de voorbereiding van de avond veel steun gehad van Ahmet Tufan, bekend van zijn Facebook-pagina Nieuw Leerdam. "De muziek op deze avond is vooral techno en pop", zegt Ahmet, die Arjan op allerlei manieren ondersteunt. "Zijn label staat nog in de kinderschoenen en ik ben voor hem een beetje manusje-van-alles."

Tijdens de avond in 't Vennetje willen Arjan en Ahmet zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. Ze streven naar een bedrag van 1.000 euro. Ahmet: "Er sterven nog altijd veel mensen aan kanker. Iedereen heeft in zijn of haar omgeving wel iemand die getroffen is door deze verschrikkelijke ziekte. Dat is ook de reden dat wij door het organiseren van dit muziekevenement heel graag ons steentje willen bijdragen bij de bestrijding van deze ziekte."

Posters

KWF Kankerbestrijding heeft voor de gelegenheid posters, collectebussen en t-shirts beschikbaar gesteld. "Ik heb al veel positieve reacties gehad", zegt Arjan enthousiast. "Er is veel animo. Dat is ook de reden dat we het aanvangstijdstip een uur vervroegd hebben."

Officieel duurt de muziekavond tot 01:00 uur 's nachts. Maar Arjan verwacht dat er daarna nog wel eventjes doorgefeest zal worden.

De actie van Arjan en Ahmet is inmiddels aangemeld bij KWF Kankerbestrijding. Meer informatie is op de onderstaande website te vinden.


q acties.kwf.nl/ldmvisionvoorhetkwf

Open dag bij De Schaapskooi

schoonrewoerd • Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden organiseert zaterdag 13 oktober voor de 25ste keer haar open dag in en rond De Schaapskooi in Schoonrewoerd. De open dag begon ooit als een verkoopdag waarop het fruit van de door de vereniging onderhouden hoogstamfruitbomen aan de man werd gebracht. Maar inmiddels is er op de open dag veel meer te doen. Tussen 10:00 en 16:00 uur zijn er tal van activiteiten. Voor de jeugd is er om 08:00 uur al een vogelexcursie. En tussen 11:00 en 14:00 uur is er een activiteit met meelwormen. Tijdens de dag kunnen de kinderen sowieso nestkasten timmeren (kosten: 6 euro), brood bakken, spoorzoeken, puzzelen en tekenen. Verder is er bij De Schaapskooi een imker aanwezig die uitleg geeft over bijen en het oogsten van honing. Ineke Visser geeft demonstraties van werken met wol en wilgentenen. Daarnaast zijn er kramen met streekproducten, antiquarische boeken. Om 10:30 en 13:30 wordt een excursie gehouden in het terrein achter De Schaapskooi met als thema paddenstoelen. De vrijwilligers van natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden geven verder desgewenst uitleg over het werk van de vereniging.

Monkey Town Leerdam zoekt figuranten

leerdam • Monkey Town Leerdam is op zoek naar figuranten voor een fotoshoot in het indoor speelparadijs op vrijdag 2 november. Figuranten moeten tussen de 2 en 12 jaar oud zijn en moeten in de namiddag en de avond beschikbaar zijn. Laurens van Heerde is de fotograaf tijdens de fotoshoot.

"Helaas hebben wij een tekort aan voldoende beeldmateriaal om bijvoorbeeld in te zetten op Facebook, Instagram, onze website en in gedrukte advertenties. Met deze fotoshoot moet dat in een keer opgelost zijn", aldus woordvoerder Micha Reij van Monkey Town Leerdam. Er zijn voor de shoot ruim twintig figuranten nodig waarbij wellicht ook enkele volwassenen in beeld komen.

De fotoshoot start om 17:30, waarbij alle genodigden om maximaal 17:15 aanwezig moeten zijn. Micha Reij: "Een exacte eindtijd aangeven is best lastig omdat we met kinderen werken en het niet te voorspellen is hoe snel de verschillende onderdelen van het klimtoestel gaan. Echter richten wij ons op maximaal 21:30 uur, waarbij de peuters als eerste aan de beurt zijn."


Geïnteresseerde ouders kunnen hun kinderen aanmelden door een privébericht te sturen op Facebook: @monkeytownleerdam (let op: er zijn een paar valse Facebook-accounts in omloop). In de aanmelding moeten de naam en leeftijd van het kind of de kinderen staan. Tevens verzoekt Monkey Town Leerdam om een foto bij te voegen van maximaal 4 mb. Ook heeft het indoor speelparadijs een telefoonnummer nodig. Genodigden krijgen per mail of telefonisch bevestiging. Alle andere geïnteresseerden ontvangen geen bericht.

Verrassing

Vragen kunnen gesteld worden via leerdam@monkeytown.eu. "Helaas is er geen vergoeding beschikbaar voor de deelnemers," aldus Micha Reij. "Echter verzorgen wij wel snacks en drinken tijdens de opnamen en hebben we voor de deelnemers nog een leuke verrassing, die we nog niet verklappen."

Monkey Town Leerdam is het grootste indoor speelparadijs van Leerdam en is gevestigd aan de Industrieweg 23 te Leerdam. Het is geopend van woensdag tot en met zondag. Voor actuele openingstijden is het raadzaam om de website te checken. Verder beschikt de vestiging over pooltafels, een bowlingbaan en een restaurant.


q www.monkeytown.eu/leerdam

Viaans dictee terug van weggeweest

Het Viaans dictee in 2015. Foto: Nico van Ganzewinkel

vianen • Stichting Leergeld Vianen neemt de organisatie van het Viaans dictee over van de Rotary. Jong en oud kan meedoen op donderdag 15 november.

Toen Rotary Vianen-Vreeswijk het Viaans dictee aanbood aan Stichting Leergeld Vianen, hoefde laatstgenoemde organisatie daar niet lang over na te denken. "We vinden aandacht voor taal belangrijk en dit is een evenement dat al een aardig begrip begint te worden in Vianen, dus het is ook zonde als het verdwijnt", zegt Yolanda Petermeijer, secretaris van Leergeld Vianen.

Het eerste dictee onder de vlag van Stichting Leergeld vindt plaats op 15 november in De Wiekslag, omdat het Oosterlicht momenteel verbouwd wordt. "We krijgen wel weer hulp van leerlingen van het Oosterlicht College bij het bereiden van het diner en de hapjes en drankjes, en van docenten Nederlands bij het nakijken van de dictees", zegt Petermeijer, zelf oud-directeur van de scholengemeenschap. Het diner komt dus ook dit keer weer terug. Voor 18 euro kunnen liefhebbers aanschuiven. "Niet iedereen wil meedoen aan het dictee, sommige mensen zien daar tegenop. Die kunnen alleen reserveren voor het diner."

Wel meeschrijven maar het geschrevene niet inleveren ter correctie is ook een optie. "Het gaat niet om het aantal fouten, maar allereerst om het goede doel. We maken trouwens alleen de nummers 1 en 2 bekend, dus niemand hoeft bang te zijn voor de uitslag." Er zijn verschillende categorieën: teams kunnen inschrijven voor 52 euro, individuele deelnemers voor 16 euro. Nieuw is het kinderdictee, bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Zij betalen 6 euro inschrijfgeld als enkele deelnemer of 19 euro als groepje. "Het zou leuk zijn als er flink wat teams tegen elkaar gaan strijden", moedigt Petermeijer weifelaars graag aan. Op de website Eventbrite.nl kunnen deelnemers zich opgeven.


q www.leergeldvianen.nl

Kijkje nemen bij Julianaschool

leerdam • De Julianaschool in Leerdam organiseert donderdag 11 oktober onder de noemer 'Julianaschool in bedrijf' weer een open dag. Belangstellenden zijn van 10:15 tot 11:45 uur welkom. Ze mogen zo de school inlopen en bij de klassen langsgaan. De kinderen en leraren gaan gewoon door waar ze mee bezig waren. Dat is namelijk de gedachte achter 'Julianaschool in bedrijf': dat bezoekers vooral zien hoe een normale schooldag eruit ziet. In de hal staat koffie of thee voor alle belangstellenden klaar.

q www.cbsjuliana.nl

Samenloop voor Hoop

Aftrap Samenloop voor Hoop 2019. Foto: aangeleverd

leerdam • De organisatie van Samenloop voor Hoop Leerdam presenteerde vorige week woensdag de plannen voor een nieuwe editie in 2019. Het evenement moet dan op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober plaatsvinden.

De aanloop naar de derde Leerdamse Samenloop van Hoop is vorige week met het doorknippen van het startlint door de vrijwilligers van het eerste uur, Jan Vink en Adrie Wesker, officieel van start gegaan. Dit onder toeziend oog van Evelien de Ruiter, die namens het KWF Kankerbestrijding aanwezig was bij deze startbijeenkomst. Het evenement wordt een "groots spektakel", verklaarde voorzitter Kees Bel. Tijdens de 24 uur durende wandelestafette vragen de deelnemers aandacht voor kanker, maar wordt ook het leven gevierd. "Er zijn verschillende ceremonies, muziekoptredens, acties van deelnemers die op een bijzondere wijze geld inzamelen voor kankeronderzoek en nog veel meer." De organisatie van Samenloop voor Hoop Leerdam is nog op zoek naar vrijwilligers die het team willen komen versterken. Mensen die zich willen inzetten voor dit bijzondere lokale initiatief, kunnen zich aanmelden via leerdam@samenloopvoorhoop.nl.

Jan Blanken-vaartocht

vianen • Historische vereniging Het Land van Brederode organiseert zaterdag 20 oktober in het kader van het Waterjaar een Jan Blanken-vaartocht met partyschip Domani. Volgens de vereniging is het dé kans voor toekomstige Vijfheerenlanders om hun nieuwe gemeente en de regio beter te leren kennen. Tussen 09:00 en 09:30 kunnen belangstellenden inschepen bij de aanlegsteiger op Sluiseiland. Rond 18:00 uur zijn de opvarenden terug in Vianen. De vaartocht gaat richting Asperen, er wordt gevaren over het Merwedekanaal en de Linge. Onderweg wordt er informatie over de werken van Jan Blanken, die onderweg te zien zijn, verstrekt. Deelname kost 37,50 euro per persoon. De vaartocht is inclusief een lunchbuffet. Opgeven via secretariaat@landvanbrederode.nl. De kosten à 37,50 euro moeten gestort worden op NL 05 RABO 0103182454 t.n.v. Het Land van Brederode onder vermelding van 'najaarsexcursie'.

Slaatjesactie

haaften • De hervormde gemeente van Haaften gaat vrijdag 12 oktober langs de deuren in het dorp om slaatjes te verkopen. De verkoop start eind van de middag. De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk aan de Waalbandijk en kerkelijk centrum De Hoeve aan de Steenweg.

donderdag 11 oktober

Boeken inleveren
10:00-12:00 & 19:00-21:00, Leerdam, oude Emmahuis. Boekenmarkt Leerdam houdt weer een inzameling. Boeken inleveren kan tussen 10:00 en 12:00 en tussen 19:00 en 21:00 uur. Een andere afspraak maken is ook mogelijk, dit kan via 06-22588927 of boekenmarktleerdam@gmail.com.

Open dag
10:15-11:45, Leerdam, Julianaschool. De Julianaschool in Leerdam organiseert onder de noemer 'Julianaschool in bedrijf' weer een open dag. Belangstellenden zijn van 10:15 tot 11:45 uur welkom.

Demo Body-wizard
19:30-21:30, Leerdam, Jo's Feet and Skin Care (Dr. Reilinghplein 4). Kennismaken met de Body-wizard, een nieuw apparaat bij Jo's om vetcellen in probleemzones te verwijderen.

Filmavond in de bieb
20:00, Leerdam, Bibliotheek Leerdam. Filmavond in de bibliotheek. Te zien is 'Woman in gold', een pareltje van een film vol spanning en historie met Helen Mirren in één van de hoofdrollen. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom. Entree is 5 euro voor bibliotheekleden en 7,50 euro voor niet-leden. Inclusief koffie, thee en een hapje en een drankje. Reserveren kan via de website.
www.debibliotheekaanzet.nl

vrijdag 12 oktober

Lezing over Leonardo
14:00, Leerdam, stadspodium GO. Erfgoedspecialist en kunsthistorica Mirelle Nunes geeft een lezing over Leonardo da Vinci, in het kader van de expositie 'Leonardo, emotie en expressie' in Teylers Museum. De lezing begint om 14:00 uur, entree is 14 euro (inclusief koffie of thee). Reserveren kan via de e-mail: reserveren@go-leerdam.nl. Of op de website. www.go-leerdam.nl

Jaarlijkse verkoping
15:30-22:00, Hellouw, dorpshuis De Biskamp. De jaarlijkse verkoping ten bate van de hervormde gemeente van Hellouw staat weer voor de deur. Daarbij zal weer van alles te koop worden aangeboden, zoals bloemen, rookworsten, koek, slaatjes, erwtensoep, oliebollen enzovoorts. Verder kunnen bezoekers enveloppen trekken, peren plukken, meedingen naar verschillende prijzen, snuffelen tussen tweedehandse spullen, maar ook ontbreken de spelletjes niet. En om even uit te rusten: een kopje koffie met iets lekkers. De verkoping wordt gehouden in De Biskamp. De deuren van het dorpshuis zijn open van 15:30 uur tot 22:00 uur voor iedereen open.

Hondenmassage
19:30, Geldermalsen, mfc De Pluk. Ook dit jaar organiseert hondenschool WinWin verschillende workshops hondenmassage. Deze zijn erop gericht vuurwerkangst bij de dieren af te laten nemen. Baasjes krijgen deze avond uitleg over het geven van een dergelijke massage en de effecten ervan. Aan deelname zitten kosten verbonden. Meer informatie is te verkrijgen via info@hondenschool of 06-52520953. Er zijn ook workshops op vrijdagen 26 oktober en 9 november.

Voorstelling rond Doctor Zjivago
20:00, Neerijnen, Het Stroomhuis. De in Rusland geboren Irena Filippova en Flairck-oprichter Hans Visser beelden het leven uit van Boris Pasternak, de schrijver van Doctor Zjivago. Toegang: 12,50 euro. Reserveren is nodig en kan via de website.
www.stroomhuisneerijnen.nl

LingeFilm: 'Der Hauptmann'
20:30, Geldermalsen, mfc De Pluk. LingeFilm draait de film 'Der Hauptmann' waarin een jonge Duitse soldaat in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in een beul verandert. Ook te zien op woensdag 17 oktober.

zaterdag 13 oktober

Open dag
08:00-16:00, Schoonrewoerd, natuurcentrum De Schaapskooi. Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden organiseert een open dag. Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. www.natuurcentrum.nl

De Rommelschuur
09:00-12:00, Schoonrewoerd, Overheicop 1. De Rommelschuur in Schoonrewoerd is weer open. Er is volop najaars- en winterkleding aanwezig. De organisatie is in handen van de gereformeerde kerk.

Kumpulan
14:00-19:00, Spijk, dorpshuis De Lindehof. Indische vereniging Oost en West Te Saam viert de herfst met een kumpulan in De Lindehof in Spijk. Met muziek, dans, bingo en pikante hapjes wordt deze middag op z'n Indisch gevuld. Het ensemble @Once verzorgt de muzikale omlijsting. Leden en kinderen tot 12 jaar hebben vrij entree. Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen 10 euro. Tenzij vooraf is gereserveerd via 06-28758347 of owts@live.nl, dan kost het slechts 8 euro per persoon.

Bingoavond
19:00, Hellouw, Paalgraaf. IJsvereniging D.E.S. organiseert een bingoavond in het clubgebouw. De avond begint om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:00 uur. De hoofdprijs is 100 euro.

Benefietavond in de Pauluskerk
19:00, Leerdam, Pauluskerk. Zang- en muziekgroep Gideon verzorgt in samenwerking met werkgroep 'Vrienden van Servië' van stichting Hulp Oost Europa (HOE) een benefietavond in de Pauluskerk in Leerdam. Tijdens de avond wordt een inzameling gehouden voor het werk van de stichting onder de Roma in Servië. Zo'n tien jaar geleden zijn via HOE de eerste contacten gelegd met de jeugd van de kerk. Tijdens de benefietavond is de dominee van de Roma-gemeenschap, Aleksandar Subotin aanwezig. Er is een presentatie van het werk in Servië. Gideon wil graag het werk van stichting HOE ondersteunen en verzorgt daarnaast een muziek- en zangavond, de aanvang is 19:30 uur. De kerk gaat om 19:00 uur open en de toegang is gratis. Iedereen is welkom. www.zanggroepgideon.nl

Orgelconcert
19:30, Leerdam, De Hoeksteen. Minne Veldman geeft een orgelconcert, ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum van Justin van den Heuvel als organist bij De Hoeksteen in Leerdam. Veldman zal onder meer muziek spelen van Bach, Händel, Dienel, Willscher, Pasini en Vierne. Ook staan er koraalbewerkingen van Klaas Jan Mulder, John Propitius en Minne Veldman zelf op het programma. De jubilaris speelt vlak voor het einde een lied van gospelzanger Andrae Crouch. Uiteraard is er ook ruimte voor samenzang. De avond is gratis toegankelijk. Wel is er bij de uitgang een collecte. Het concert begint om 20:00 uur, de deuren gaan open om 19:30 uur.

Fado in GO
20:30, Leerdam, stadspodium GO. Daisy Correia geeft een concert in GO. Al tien jaar is zij de bezielde Hollandse stem van de Portugese fado. Als vrouw van deze tijd geeft ze dit repertoire van liefde, passie en plezier haar eigentijdse stijl. De avond begint om 20:30 uur, entree is 15 euro.

LingeFilm: 'On Chesil Beach'
20:30, Geldermalsen, mfc De Pluk. Bij LingeFilm is 'On Chesil Beach' te zien. Draait ook op zondag 14 oktober, aanvang is dan 20:00 uur.

zondag 14 oktober

Vogelexcursie
08:00, verschillende opstapplaatsen. Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden organiseert een vogelexcursie naar de Biesbosch bij Werkendam onder leiding van Jules Klees. Deelnemers kunnen aansluiten op verschillende verzamellocatie: om 08:00 uur vanaf de parkeerplaats op de Benedictushof 132 in Vianen. Of als tweede opstappunt de parkeerplaats Avelingen in Gorinchem om 08:20 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Klees via fam-klees@hetnet.nl of 0347-351499.

Paddenstoelenwandeling
10:00, Neerijnen, Stroomhuis Neerijnen. De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert een paddenstoelenexcursie in het parkbos van landgoed Waardenburg en Neerijnen. Het is elk jaar weer een verrassing welke soorten zich laten zien en wanneer. Als het in de week voor de wandeling veel regent, zullen er veel paddenstoelen staan. De wandeling duurt zo'n 2 uur. Deelname kost 5 euro per persoon, kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen 2,50 euro per persoon. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen kunnen gratis mee op vertoon van een geldige donateurspas. Reserveren is noodzakelijk via de website. www.glk.nl/activiteiten

Kinderdienst
10:00, Vuren, gereformeerde kerk. Kinderdienst in Vuren, thema is 'God is ook bij jou!'. T. van Ooijen zal in deze dienst voorgaan en kinderkoor Op Pad uit Boven-Hardinxveld zal muzikale medewerking verlenen.

Dansmiddag
14:30-18:00, Spijk, dorpshuis De Lindehof. De Danssalon organiseert weer een dansmiddag in Spijk. Zowel paren als alleenstaanden zijn welkom, de middag is vooral bedoeld voor 40-plussers. Qua muziek passeren allerlei stijlen de revue: van tango, samba, salsa tot bachata. Na afloop is het mogelijk een hapje te eten in De Lindehof. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het dorpshuis via 0183-563856. De dansmiddag is van 14:30 tot 18:00 uur, entree is 6 euro. www.de-danssalon.nl

Welkomstdienst
16:00, Leerdam, Grote Kerk. De hervormde gemeente Leerdam organiseert een welkomstdienst, zoals die term al zegt: iedereen is dan welkom. Thema is: 'Ziet God mij staan?'. De dienst zal geleid worden door dominee Schroten. Voor de kleine kinderen is er oppas aanwezig. Na afloop is er gelegenheid om koffie, thee of wat fris te drinken en na te praten over de dienst.

Jeugddienst
19:00, Geldermalsen, centrumkerk. Jeugddienst in Geldermalsen met als thema 'Once upon a time'. Het is de eerste jeugddienst van het nieuwe seizoen in de centrumkerk in Geldermalsen. De dienst begint om 19:00 uur, er is muzikale begeleiding van de band Rise Up.

Taizéviering
19:00, Beesd, St. Pieterskerk. In de kerk in Beesd vindt een taizéviering plaats, thema is 'Luister naar een droom'. Georganiseerd door het Oecumenisch Beraad Beesd

maandag 15 oktober

Buurtontmoetingsplek (Bop)
10:15-11:45, Asperen, dorpshuis EMM. De Buurtontmoetingsplek (Bop) is weer open van 10:15 tot 11:45 uur. Iedereen is welkom in het vernieuwde dorpshuis.

Creatieve middag
13:30-15:30, Leerdam, wijkcentrum West-End. Wijkvereniging West-End organiseert een creatieve middag. Haken, breien, borduren, kaarten maken: alles is mogelijk. Tijdens de middag draait het om creatief bezig zijn en het leren van nieuwe dingen. Deelname kost 1,50 euro per persoon, inclusief een kop koffie of thee. Deelnemers moeten wel hun eigen materialen meenemen.

Toerisme
20:00, Geldermalsen, mfc De Pluk. Monique Hafkamp, kunstkenner en Italië-liefhebber vertelt tijdens een de bijeenkomst van Nuts Geldermalsen over de 'Grand Tour', oftewel: term voor een uitgebreide reis door het vasteland van Europa, zoals dat gebruikelijk was in de 18de tot in het begin van de 20stee eeuw. Hafkamp belicht aan de hand van afbeeldingen de verschillende kanten van dit bijzondere fenomeen. Een geschikte lezing als voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling 'Classic Beauties' in de Hermitage. De aanvang is 20:00 uur, toegang voor leden van Nuts Geldermalsen is gratis. Leden van de bibliotheek betalen 4 euro. Niet-leden betalen 5 euro.

dinsdag 16 oktober

Rouw rond overlijden partner
10:30, Heukelum, dorpshuis De Krakeling. Het overlijden van een partner verandert het leven voor altijd. Iedereen verwerkt op zijn of haar eigen manier het gemis. Samen erover nadenken en praten, naar elkaar luisteren en informatie krijgen, kunnen opbeurend werken. Welzijn West Betuwe organiseert het lotgenotencontact rouw bij verlies van partner. Aanmelden is niet noodzakelijk. Voor informatie kunt u contact opnemen met Christien den Hartog via 0345-616610 of mailen naar cdenhartog@welzijnwestbetuwe.nl.

Open eettafel Herwijnen
16:45, Herwijnen, dorpshuis De Poort. Vrijwilligers van Welzijn West Betuwe nodigen iedereen uit voor een gezellig samenzijn. Rond 17:00 uur zal het driegangenmenu worden geserveerd. Aanmelden uiterlijk vrijdag 12 oktober bij Jolisa van Zanten via 0418-582033.

woensdag 17 oktober

Buurtontmoetingsplek (Bop)
10:00-12:00, Herwijnen, dorpshuis De Poort. Bij de Buurtontmoetingsplek (Bop) in Herwijnen is er een presentatie van zorgboerderij 'Nooitgedacht'.

Boeken te koop
13:00-21:00, Leerdam, Emmahuis. Boekenmarkt Leerdam houdt een verkoping in het oude Emmahuis aan de Oranjehof 27 in Leerdam. Het is volgens de organisatie een mooie gelegenheid om voor de herfstvakantie de boekenvoorraad weer aan te vullen. Alle boeken kosten 1 euro, kinderboeken zijn 0,50 eurocent per stuk.

Inloopmiddag
14:00-15:30, Leerdam, Noorderberg. Seniorweb Leerdam organiseert een wekelijkse inloopmiddag voor mensen die vragen hebben over het gebruik van hun computer, tablet of mobiele telefoon. Vrijwilligers staan paraat om allerlei problemen op te lossen. Deelname kost 5 euro per 'consult'. Aanmelden is niet nodig. www.leerdam.seniorweb.nl

Broodmaaltijd
17:00, Leerdam, wijkcentrum West-End. Wijkvereniging West-End organiseert een broodmaaltijd. Er wordt altijd wel iets warms bij geserveerd. Iedereen is welkom: van jong tot oud. De maaltijd begint om 17:00 uur, deelname kost 4,50 euro per persoon voor leden. Niet-leden betalen 5 euro. Opgeven kan tot en met maandag 15 oktober bij Gerda van der Wielen via 0345-616031, Rika Holtjer via 0345-615882. Of per e-mail: info@wijkverenigingwestend.nl.

Brugwachters
19:30, Leerdam, gebouw Maranatha. De interkerkelijke bejaardenzorg organiseert weer een avond in Maranatha. Voor de pauze verzorgt dominee J. W. Ploeg de meditatie. Erna zijn H. Rijneveld en J. Sebus aan het woord. Zij spreken over het thema: 'De brugwachters van het Merwedekanaal'. Het belooft weer heel interessant te worden.

Jaarvergadering en reisverslag
19:45, Herwijnen, dorpshuis De Poort. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Herwijnen, komt bijeen voor haar jaarvergadering. Na de pauze vertellen Dick en Bas Klein Geltink over de Annapurna-trektocht in Nepal, die zij vorig jaar hebben gemaakt. De aanvang is 19:45 uur, entree voor niet-leden is 5 euro.

Herdenking van de reformatie

leerdam • De kerkelijke gemeenten uit Leerdam willen zaterdag 27 oktober de reformatie herdenken. Dit keer is de invulling van de avond anders dan voorgaande jaren. Dominee W.N. Middelkoop uit Harderwijk hoopt een korte lezing te houden met als thema 'Heeft het nog zin om in 2018 de reformatie te herdenken?'. Na de lezing is er gelegenheid tot vragen stellen. Muzikale medewerking wordt verleend door kinderkoor Mattanja uit Leerdam. De avond begint om 19:30 uur, sluiting om 21:00 uur. Locatie is de Grote Kerk in Leerdam. Toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden voor stichting Woord en Daad. Alle belangstellenden zijn welkom.

Tosca Menten bij Boek & Co

Tosca Menten – schrijfster van onder meer de populaire 'Dummie de Mummie'-serie – geeft bij Boek & Co aan de Kerkstraat een signeersessie. Ze is vanaf 15:30 uur in de Leerdamse boekenwinkel te vinden om haar nieuwste boek 'Dummie de mummie en de schat van Sohorro' te signeren. De boekenwinkel heeft een hele voorraad van het nieuwe boek beschikbaar.

Over grinden in vroeger tijden

Bij Dorpsontmoetingspunt (Dop) in Deil komen Aart en Diny Horden vertellen over grinden in vroeger tijden. Een griend of ham is een vochtige akker waarop wilgenhout wordt verbouwd. Grienden werden tot ongeveer 1960 op grote schaal geëxploiteerd, daarna nam de vraag sterk af. Belangstellenden zijn welkom in dorpshuis 't Duifhuis vanaf 09:30 uur.

Zelf shampoo maken in Asperen

De Kruidenbrouwerij organiseert een workshop natuurlijke shampoo maken. Deelnemers gaan op twee manieren shampoo maken. De eerste manier is met kastanjes en de tweede manier is met brandnetels en rozemarijn. Aan deelname zitten kosten verbonden, iedereen die meedoet krijgt natuurlijk de zelfgemaakte shampoo mee naar huis. Opgeven kan via info@dekruidenbrouwerij.nl.

Kaartmarathon in Patrimonium

Buurtvereniging Groen van Prinsererstraat organiseert een klaverjas- en jokermarathon in wijkpaviljoen Patrimonium. Het inschrijfgeld bedraagt 12,50 euro (inclusief een kop soep, twee broodjes en een kop koffie). Er worden drie rondes gespeeld, hierbij zijn verschillende geldprijzen te winnen. Ook is er een verloting. De zaal is om 09:30 uur open, de aanvang is 10:00 uur.

Fotowedstrijd bij De Paay

De Paay ontstond uit een voorliefde voor uilen. Foto: nl.123rf.com

beesd • In verband met de herfstvakantie is uilen- en dierenpark De Paay van maandag 15 tot en met zondag 28 oktober een uurtje langer open dan normaal. Namelijk van 10:00 tot 18:00 uur.

De Paay is sinds 2000 geopend voor publiek. De eigenaar is een verwoed uilenliefhebber, met een voorliefde voor de Europese oehoe. Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat het park open zou gaan voor bezoekers, maar op aandringen van vrienden besloot de eigenaar dit uiteindelijk wel te te doen. Dit bleek een groot succes

Er zijn inmiddels overigens veel meer dan alleen uilen te vinden aan de Dr. A. Kuyperweg 120 in Beesd. Het park is niet groot: zo'n hectare groot, maar er zijn wel zo'n 78 verschillende dierensoorten te vinden. Waaronder wallaby's, een klein soort kangoeroe. Deze zijn te bewonderen in een speciale kangoeroeweide. Maar daarnaast zijn er beermarters, capibara's, kamelen, stokstaartjes, ezels, cavia's en natuurlijk verschillende oehoe's te vinden in het park. Sinds juli dit jaar zijn er daar kolonoks bijgekomen, oftewel: vuurwezels. De Paay is één van de weinige parken in Nederland waar dit diertje is te vinden.

Omdat De Paay een nieuw reclamebord wil laten maken, start het uilen- en dierenpark een fotowedstrijd onder haar bezoekers. De mooiste inzendingen komen uiteindelijk op het nieuwe reclamebord terecht. En de winnaar krijgen een vrijkaartje. Het opsturen van foto's kan via uilenparkdepaay@gmail.com. Meer informatie over het park en haar dieren is op de website te vinden.


q www.depaay.nl

Kerkdiensten

ACQUOY - Herv. Gem. 10.00 uur dhr. Dijkstra.

ASPEREN - Geref. Kerk 09.30 uur ds. G. Rietberg. Herv. Gem. 09.30 uur ds. H.F. Klok, 18.30 uur ds. P.G.I. v.d. Berg.

BEESD - Protestantse Gemeente Beesd 10.00 uur ds. J.F. Scheffer, 19.00 uur Taize viering. `t Veld Beesd/Acquoy 10.00 uur ds. E. van Roijen.

DEIL - Herv. Gem. 10.00 uur ds. K. Touwen.

GELDERMALSEN - Vrije Evang. Gem. de Ark(Helicon,Burg. Roozeveld v.d. Venlaan 7) 10.00 uur G. van Dijke.

HAAFTEN - Evang. Gem. Elohim (Burcht van Haeften, Vredeplein 1) 10.00 uur Eric Weidema. Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. W. Stijf, 18.30 uur ds. P.M. van 't Hof.

HEI- EN BOEICOP - Herv. Gem. 09.30 uur prop. C.B. Westerink, 18.30 uur dr. J. van Eck.

HELLOUW - Herv. Gem. 09.30 uur ds. A. van Zetten, 18.30 uur ds. A.J. Hagedoorn.

HERWIJNEN - Geref. Kerk 09.30 uur ds. D. Westerneng, 18.30 uur ds. H.P. de Goede. Herv. Gem. 09.30 uur ds. P.G.I. v.d. Berg, 18.30 uur ds. J. Ouwehand.

HEUKELUM - Herv. Gem. 10.00 uur ds. G.T. Molenaar, H.A., 18.30 uur ds. J. Kaai, H.A..

KEDICHEM - Herv. Gem. 10.00 uur drs. B. de Velde-Harsenhorst.

LEERBROEK - Herst. Herv. Gem. 09.15 uur ds. R.W. Mulder, 18.30 uur ds. IJ.R. Bijl. 19.30 uur ds. N. den Ouden (woensdag 17 oktober).

LEERDAM - Chr. Geref. Kerk 10.00 uur ds. J. v. Walsem, H.Doop, 18.00 uur ds. H. Peet. Evang. Lutherse Gem. 17.00 uur ds. A. Wijting. Geref. Bethelkerk 09.30 uur ds. B. Heijting. Geref. Gem. Adullamkerk 10.00 en 18.00 uur Leesdienst. Geref. Gem. in Ned. 09.30 en 18.30 uur ds. A. van Voorden. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 09.30 uur ds. D.C. Meijer, 16.30 uur ds. W. Schaaij. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. P. Vermaat, 16.00 uur ds. A. Schroten. Herv. Gem. Pauluskerk 10.00 uur ds. H.I. Methorst. Immanuel Gemeente Leerdam, in "Het Dak" 10.00 uur Gerben Veerbeek. Ned. Geref. Kerk (Hoogstraat) 10.00 uur drs. J.C. Schaeffer, H.A.. R.K. Mariakerk 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 13 oktober). ROCK CCM Gemeente, Meent 24 10.30 uur Pastor Rita. Verpleeghuis Lingesteijn 10.30 uur ds. B. Oosterom, H.A..

LEERDAM-OOSTERWIJK - Hersteld Hervormde Gemeente (in Luterse kerk) 09.30 uur ds. G. de Greef, 18.45 uur ds. K. Klopstra.

NIEUWLAND - Herv. Gem. 09.30 uur dr. M.A. v.d. Berg, 18.30 uur ds. A. v.d. Stoep.

OOSTERWIJK - Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. A. v.d. Stoep, 18.30 uur ds. C.M. Baan.

RHENOY - Prot. Gem. 10.00 uur ds. H. Dijk.

RUMPT - Herv. Gem. 10.00 uur kand. L. de Laan.

SCHOONREWOERD - Geref. Kerk 10.00 uur ds. K. Spronk (kerk/schooldienst), 18.30 uur ds. L. de Borst. Herst. Herv. Kerk 09.30 en 18.30 uur ds. F. van Binsbergen. Herv. Gem., 09.30 uur ds. E. v.d. Poel, 18.30 uur prop. A.J. Scheer.

SPIJK - Herst. Herv. Gem. 09.30 uur kand. G.A. van Ginkel, 14.30 uur ds. J.C. den Ouden.

TRICHT - Herv. gem. "Maranatha" 14.30 uur ds. D. Breure, 19.00 uur ds. J.C. de Groot.

TUIL - Ned. Herv. Gem. 10.00 uur ds. N. Raatgever.

VUREN - Geref. Kerk 10.00 uur mw. T. van Ooijen, kinderdienst, 18.30 uur Corjan Matsinger. PKN Gem. Thaborkerk 10.00 uur ds. W. Bos.

WAARDENBURG - Herst. Herv. Gem. (Kerkstraat 17a) 09.30 uur ds. J.G. van Tilburg, 18.30 uur ds. A.C. Rijken. Herv. Gem. Waardenburg-Neerijnen PKN 10.00 uur ds. K.E. Schonewille.

ZIJDERVELD - Herv. Gem. 09.30 uur ds. L. van Wingerden, 18.30 uur ds. D. Verkuil.

zaterdag 13 oktober

Vlogster Fenna bij HartenHoeve
deil • Vlogster Fenna van Dam van het YouTube-kanaal HoefWijzer! opent samen met haar fjord Moos om 13:00 uur de open dag van manege HartenHoeve en buitenschoolse opvang HartenTroef. Tot 17:00 uur zijn er allerlei leuke activiteiten te doen, zoals knutselen bij HartenTroef, ponyritjes, demonstaties en nog veel meer. Er zijn veel lekkere hapjes en drankjes te koop én er zullen kraampjes zijn van onder andere zorgatelier HartenSprong en het HartenHoeve-team dat naar Moldavië is geweest. Alle activiteiten zijn gratis. "Het moet vooral een hele gezellige middag worden waarin iedereen zich welkom voelt", vertelt directeur Hein van Harten. "We willen de veelzijdigheid van de HartenHoeve laten zien en bieden daarom een heleboel leuke activiteiten aan voor jong en oud."

Over het Koninklijk Huis en Leerdam

leerdam • Jos Slieker van de Historische Vereniging Leerdam is donderdag 18 oktober te gast in Bibliotheek Leerdam. Hij neemt bezoekers door middel van beeld en geluid mee op een koninklijke reis door de tijd. Hij vertelt namelijk alles over de bezoeken van de koninklijke familie aan Leerdam en omstreken. De lezing is van 20:00 tot 22:00 uur. De koffie met wat lekkers staat klaar. Reserveren is niet nodig, er is vrije inloop. Meer informatie is te vinden op de website.

q www.debibliotheekaanzet.nl

Herfstvakantie bij Aqua Zoo

leerdam • In het kader van de herfstvakantie is de onderwaterdierentuin Aqua Zoo vanaf zaterdag 13 oktober tot en met zondag 28 oktober weer elke dag open van 13:00 uur tot 17:00 uur. Tijdens deze schoolvakantie zijn er weer veel vissen en planten te zien in de 43 grote aquariums, speciaal onze eb- en vloedaquarium is volgens Aqua Zoo een aanrader. Voor kinderen is er een speurtocht.

Vakantiebijbelfeest in De Pluk

geldermalsen • In De Pluk in Geldermalsen vindt donderdag 25 en vrijdag 26 oktober een vakantiebijbelfeest plaats. Aanmelden kan tot vrijdag 19 oktober via de website. De activiteiten zijn voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

q www.vbfgeldermalsen.nl

Creatief bezig zijn bij West-End

Foto: nl.123rf.com

Wijkvereniging West-End organiseert een creatieve middag in het wijkcentrum, vanaf 13:30 uur. Gezelligheid staat voorop. Deelname kost 1,50 euro. Wel eigen materialen meenemen.

Jammen in het stadspodium

Pascal Vermeulen verzorgt met zijn band bestaande uit Maurice van den Dool op drums en Bas Bach op bas jamsessies in stadspodium GO. Aanvang is 20:30 uur, iedereen is welkom.

Op jacht naar de tweede zege

Vuren en HSSC'61 gaan allebei voor tweede overwinning

Aanvoerder Menno de Keijzer vindt dat HSSC'61 een goede ontwikkeling doormaakt. Foto: Jeroen de Bruin

vuren/hei- en boeicop • Na drie wedstrijden is het verschil tussen Vuren en HSSC'61 één punt in het voordeel van de ploeg uit Hei- en Boeicop. Toch hangt de vlag er bij beide ploegen net iets anders bij. Waar HSSC'61 tevreden is over de competitiestart, leeft in Vuren het gevoel dat er meer uit te halen viel.

HSSC'61 leverde afgelopen zomer nogal wat kwaliteit in. Arwin van Soest en Floris Kool maakten een stapje omhoog naar respectievelijk LRC Leerdam en Heukelum. Mark Steenbeek keerde terug naar Leerdam Sport. Het verlies van deze spelers moet worden opgevangen door anders te voetballen. Tegen het sterke sv Capelle werd gelijk gespeeld. Sleeuwijk was een maatje te groot. Afgelopen zaterdag leverde de nieuwe speelwijze voor het eerst drie punten op. Menno de Keijzer, sinds dit seizoen aanvoerder van de Heicopse hoofdmacht, vindt dat zijn ploeg een goede ontwikkeling doormaakt. "Met het vertrek van Floris zijn we niet alleen doelpunten, maar ook een aanspeelpunt kwijt geraakt", geeft De Keijzer aan. "Natuurlijk wilden we vorig seizoen ook verzorgd voetbal spelen, maar met iemand als hem in de spits is het makkelijk om soms een lange bal te geven om onder de druk uit te komen. Dat is met onze huidige groep geen optie meer. Dus moeten we van achteruit altijd de voetballende oplossing zoeken."

Pupil van de week

Tegenover het vertrek van het drietal staat de komst van Marko Luksen en de terugkeer van Lucas van Dam. "Met Lucas heb ik altijd in de jeugd gespeeld", zegt De Keijzer. "We hadden een goede generatie, waarvan ook Niek de Vos, Jari Aantjes en Kees de Nijs nu in het eerste staan. Het is leuk om met vrienden in het eerste elftal te spelen. Je kunt elkaar ook wat makkelijker op je plekje zetten, want we kunnen veel van elkaar hebben." De Keijzer sloot vijf jaar geleden onder Marten Boverhof bij de selectie aan. "Toen stond ik ineens tussen mannen die al voetbalden toen ik pupil van de week was", herinnert De Keijzer zich. Na de promotie naar de derde klasse en drie seizoenen onder Boverhof, nam Gerrit Molenaar vorig seizoen het stokje over. "Een heel andere trainer dan Boverhof, die vooral tactisch veel met ons bezig was", zegt De Keijzer. "Molenaar is wat persoonlijker en socialer. Hij kan ons goed motiveren. Zijn mondje blijft gaan tijdens trainingen en wedstrijden." De Keijzer heeft er vertrouwen in dat HSSC'61 de lijn tegen Vuren kan doortrekken. "We kunnen na drie wedstrijden nog niet echt zeggen waar iedereen staat. Ik denk echter wel dat wij er goed voor staan."

Ervaring

Vuren beleefde een totaal andere start van de competitie. In de eerste wedstrijd werd gestunt met een 7-2 zege op Haaften. De twee wedstrijden daarna leverden twee keer een teleurstellende nederlaag op. Sjors Vonk is in Vuren de man met ervaring. Hij wijt de wisselvalligheid van de ploeg aan de jeugdigheid. "Natuurlijk hebben we een paar begin twintigers die al best wat jaartjes in het eerste spelen", zegt Vonk. "Maar toch is het op die leeftijd nog moeilijk om iets anders te gaan doen als het even niet loopt."

Het onderstreept het belang van de aanwezigheid van Vonk. "Ik probeer rust in de ploeg te brengen door de organisatie goed neer te zetten en van achteruit te gaan voetballen." Want net als HSSC'61 heeft ook Vuren de ambitie om het spel te maken. "In deze klasse wordt er wat meer vechtvoetbal gespeeld", weet Vonk. "Daar ligt niet onze kracht. Dat zullen we voetballend op moeten lossen. Dat gaat steeds beter, maar het is soms wel moeilijk. Eigenlijk missen we iemand die op het middenveld echt de lijnen uitzet en iedere bal opeist. En een echte afmaker voorin zou ook wel fijn zijn. We misten afgelopen zaterdag - ondanks dat we niet goed speelden - een hoop kansen. Als je zo'n bal er wel een keer in schiet, kom je vanzelf beter in de wedstrijd."

Winterstop

Vuren haalt de laatste jaren een stuk meer punten ná de winterstop dan ervóór. "Vorig jaar stonden we op twaalf. Dat moet echt beter", zegt Vonk. "Maar dat is eigenlijk ieder jaar dat ik hier speel al zo. Onverklaarbaar." Vonk denkt met Vuren uiteindelijk op veertig punten uit te kunnen komen. "Vorig jaar haalden we er 37, waarvan we er nog twee in mindering hebben gekregen. Natuurlijk moet het met blessures en schorsingen niet teveel tegen zitten, maar ik denk wel dat het haalbaar is. Dan zouden we, denk ik, rond de zesde plek uitkomen en een goede middenmoter zijn, zonder die druk van onderin te spelen. Dat zou wel lekker zijn." Vuren is op z'n best tegen tegenstanders die aanvallend willen voetballen. En dus is HSSC'61 gewaarschuwd. "Ik acht ons inderdaad zeker niet kansloos, vooral thuis niet", zegt Vonk. "Wij zijn inderdaad vaak wat beter tegen ploegen die de aanval zoeken en HSSC'61 is zo'n ploeg. Wij hebben echt wel kwaliteit, zeker in de omschakeling. Zij hebben vooraf de betere papieren, maar kansloos zijn wij niet."

Maarten van Hoogevest

SVS'65 wint verrassend van Leerdam Sport

spijk • SVS'65 wist verrassend met 3-1 te winnen van Leerdam Sport. Voor de Leerdammers de eerste nederlaag na twee zeges. Voor Spijk betekende de winst de tweede overwinning in deze competitie.

Na een treurige week zonder voetbal wegens het overlijden van een jeugdlid, rechtte SVS'65 zaterdag zijn rug. "Natuurlijk heeft dit invloed op een ploeg en een club", zei SVS-trainer José van de Ven. "Vandaag was de uitvaart en ik heb de jongens de vrijheid gegeven om zelf te kiezen of ze wilden spelen. Dat wilden ze." SVS'65 pakte in de tweede helft tegen tien man de winst. Leerdam Sport-trainer Yoni Sahertian baalde. "We zaten in een lekkere flow en dan wil je door. Misschien hebben we ze wel wat onderschat en dan kun je hier dus zomaar verliezen."

Leerdam Sport pakte voor rust het initiatief, maar deed daar te weinig mee. SVS'65 kwam via Bart van Andel op voorsprong. De Leerdammers maakten via Dick Schaaij gelijk en waren het kwartier na rust duidelijk op zoek naar meer. De wedstrijd kantelde toen het Spijk twee keer meezat. De bal ging na hands van Mark Steenbeek discutabel op de stip (Jorn Meijerink scoorde 2-1) en Joshua Cohen werd wegens commentaar met zijn tweede geel weggestuurd. "Daarna hebben zij het goed afgemaakt", vond Sahertian. Van de Ven keek daar iets anders tegenaan. "Als we het iets beter hadden uitgespeeld, hadden we ruimer kunnen winnen. Maar met 3-1 ben ik uiteraard ook dik tevreden."

Op aangeven van Van Andel maakte Sam Muilenburg de 3-1. In de slotfase moest Leerdam Sport nog met negen man verder toen ook Mark Steenbeek wegens een vermeende elleboog zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. "Dit soort wedstrijden heb je altijd", zei Sahertian. "Gelukkig gebeurt het vroeg in de competitie. Dus hebben we nog tijd om ervan te leren en de schade te repareren."

ASH vooral fysiek sterker dan Rhelico: 2-5

rumpt • Voetballend was het verschil niet eens zo groot tussen Rhelico en ASH. Sterker nog: misschien voetbalde de thuisploeg wel beter dan de bezoekers uit Hellouw. ASH speelde echter mannelijker en was beter in de duels. De 2-5 overwinning was dan ook verdiend.

Daar was Rhelico-trainer Olav van Rijkom het mee eens. "Het gaat niet alleen om het voetballende deel, maar je moet ook werken en sterk zijn in de duels. Dat deden zij gewoon beter." Collega Ron Laros zag dat Rhelico sterker aan de wedstrijd begon. "Maar uit standaardsituaties maakten wij binnen twaalf minuten drie doelpunten. Wat dat betreft leek het een beetje op de wedstrijd tegen Lekvogels. Toen maakten we ook in korte tijd drie doelpunten", zei Laros. Na een vrije trap opende Marijn Hak de score. Folkert van der Werff maakte er uit een corner 0-2 van. De 0-3 van Gert-Jan van Oort was een mooie vrije trap die van ver ineens in de kruising eindigde. Na rust kwam Rhelico via Olof Schiltmans terug in de wedstrijd. De zege van ASH kwam echter niet meer in gevaar. Danny Bijl en opnieuw Hak tilden de marge naar vier doelpunten. Hussain Taghi maakte de 2-5.

"We hebben een redelijke tot goede start met zes punten uit drie wedstrijden", vond Laros. "En we hebben best een paar doelpuntjes gemaakt. Dat was vorig seizoen nog wel eens een probleem, dus is het heel mooi dat dat nu beter gaat." Van Rijkom had na logische nederlagen tegen Groot-Ammers en Leerdam Sport gehoopt op een eerste overwinning. "Die tegenstanders zijn voetballend beter en dan kun je verliezen", zei Van Rijkom. "Vandaag hebben we het echter vooral op inzet verloren en dat mag natuurlijk niet gebeuren. ASH kleunde er op een gezonde manier in. Dan verdien je de winst ook gewoon. Je kunt niet voetballen zonder duels."

Everstein na winst koploper

's-hertogenbosch • Gezien het grote aantal riante kansen had SC Everstein eigenlijk met dubbele cijfers moeten winnen van SV BLC. Toch werd de overwinning pas kort voor tijd veilig gesteld: 2-3. Na een kwartier opende Simon van Zante de score: 0-1. Niet veel later gingen de gasten twee keer in de fout en kwam de thuisploeg ineens aan de leiding. Omdat Van Zante vlak voor rust zijn tweede treffer maakte, zochten beide ploegen in evenwicht de kleedkamers op. In het eerste kwartier van de tweede helft creëerden de bezoekers net als voor rust tal van opgelegde kansen. Met name aan Robbie de Roos waren ze echter niet besteed. Vlak voor tijd completeerde Van Zante zijn hattrick en gingen de punten alsnog mee naar Everdingen.

"We hadden voor rust al royaal op voorsprong moeten staan. Pluspunt is dat we collectief goed bezig zijn. Hoewel het nog veel beter kan, denk ik dat elke tegenstander tot het gaatje moet gaan om van ons te winnen. Voorlopig zijn we koploper en zowel de technische staf als de selectie willen dat nog wel even blijven", lachte trainer Carel van der Velde.

WNC na rust onderuit

waardenburg • WNC leed op eigen veld een 1-3 nederlaag tegen GRC'14. Tot ongenoegen van trainer Cor Prein. "Dit mag ons niet gebeuren. We spelen een prima eerste helft en moeten de kansen beter uitspelen. Na rust verliezen we de grip op het middenveld en komen we er niet meer uit." Nehemia Sanaky opende in de eerste helft de score. Vlak na rust kreeg WNC via Luuk Uitman nog een goede kans op de 2-0. Daarna knokten de gasten zich terug in de wedstrijd. Na de 1-1 - een kwartier voor tijd - viel ook al snel de 1-2. "Toen zaten we niet lekker genoeg meer in de wedstrijd om er nog een puntje uit te slepen", analyseerde Prein.

Asperen krijgt er elf om de oren

asperen • Asperen beleefde op eigen veld een rampzalige middag. Binnen no-time keek de ploeg tegen sv Capelle tegen een 0-5 achterstand aan. Asperen kwam daar niet meer overheen en verloor met ontluisterende cijfers: 0-11. "Dit is heel erg", oordeelde trainer Jaap van Hattem. "Capelle is een goede ploeg en daartegen komen we tekort. Maar dan moet je wel met z'n allen knokken. Dat is niet gebeurd." Al na dertien minuten stond het in Asperen 0-5. Na de 0-6 ruststand hoopte Asperen na rust nog wat terug te doen, maar het kreeg nog vijf doelpunten om de oren. Door een tweede gele kaart werd Maikel Groenenberg ook nog weg gestuurd.

Eerste zege HSSC'61

hei- en boeicop • Over het spel van zijn ploeg had Gerrit Molenaar al niet te klagen, tegen GVV'63 leverde dat ook nog eens de eerste zege van het seizoen op. "En met de cijfers kunnen we natuurlijk alleen maar heel blij zijn", wees Molenaar op de 5-0 uitslag. HSSC'61 wachtte nog vrij lang om het overwicht in de score uit te drukken. Op slag van rust scoorde de ploeg echter twee keer. Bas Scheenhart en Lucas van Dam tekenden voor de 2-0 ruststand. Vlak na rust scoorde Van Dam zijn tweede treffer. Uitblinker Tristan Koet en opnieuw Scheenhart zorgden voor de eindstand. "Het spel was al goed. Nu levert dat tegen een zwakkere ploeg drie punten op. Ik ben er trots op dat de ploeg weer zo aan het voetballen is."

Lamlendig Vuren verliest

sprang-capelle • Ron Vlot was niet mals voor zijn ploeg na de 1-0 nederlaag bij SSC'55. "Ik heb vandaag een lamlendig Vuren gezien. Dit was een belachelijke vertoning." Vuren werd zeker niet weggespeeld door de thuisploeg. "Maar we hebben gewoon slecht gespeeld en toch nog genoeg kansen gehad om te winnen", vond Vlot. In de laatste minuut kreeg zijn ploeg het deksel op de neus met de 1-0. "Heel naïef", oordeelde Vlot.

Haaften weer door ondergrens

haaften • Haaften leed voor de tweede keer dit seizoen een ruime nederlaag. In Haaften was Sparta'30 met liefst 1-6 te sterk. Na twee minuten stond het al 0-2. "De fouten moeten eruit", vond trainer Adrie van Steijn. "Het is op dit moment wel erg wisselvallig bij ons. We zijn hard door de ondergrens gezakt. Daar moeten we uit komen." Nadat de gasten ook nog 0-3 maakten, deed Danny Verwolf vlak voor rust iets terug. Haaften kwam echter niet meer terug in de wedstrijd en ging flink onderuit.

LRC buigt na rode kaart en twee penalty's

Foto: Jeroen de Bruin

leerdam • LRC moest in Leerdam koploper SVL met 1-3 de derde zege toestaan. Na een 1-0 voorsprong nekten een rode kaart en twee penalty's de thuisclub. Na een saaie eerste helft was de 0-0 ruststand terecht. LRC begon na rust sterk en nam al snel de leiding. Bart Barendregt veroverde door goed stoorwerk de bal en Arwin van Soest rondde af: 1-0. Een rode kaart voor Maikel van de Water gooide na een kwartier roet in het eten. Hij beantwoordde een SVL-overtreding met natrappen en moest het veld uit. Met tien man hield LRC de 1-0 nog tien minuten vast. Totdat Rogier Gerritsen invaller Selçuk Albayrak vloerde en Rik van Leeuwen de penalty benutte: 1-1. Tien minuten later kreeg SVL weer een penalty. Bij een solo van Danny Kuijer maakte Rogier Gerritsen hands. Weer schoot Rik van Leeuwen raak: 1-2. Kort voor tijd stelde Ali Alkan met 1-3 de SVL-winst veilig. Na het goede begin van de tweede helft voor LRC een fikse domper. Eén kwartier goed voetbal is nu eenmaal niet genoeg.

Slordig Heukelum maakt het zichzelf lastig, maar wint verdiend van Tricht

Namens Heukelum rukt Adem Kahraman op. Foto: Jeroen de Bruin

heukelum • Heukelum had het zichzelf tegen Tricht een stuk makkelijker kunnen maken. In een goed eerste halfuur had de wedstrijd al beslist kunnen zijn, maar was Heukelum met 2-0 mild.

Daarna ging Heukelum slordiger voetballen en bleef het kansen missen. Na een 3-0 voorsprong kwamen de gasten nog dichtbij, maar meer dan 3-2 zat er niet in. Heukelum heeft nu zes punten uit de eerste drie wedstrijden en daar is Marco Verbeek tevreden mee. "Onze voorbereiding was met veel afwezige spelers erg moeizaam", zei Verbeek. "We kunnen nu steeds wat meer met een vaste ploeg spelen. Dan is het prima dat we nu zes punten hebben." Heukelum begon uitstekend aan de wedstrijd. In het eerste halfuur kreeg de ploeg zeker vijf goede kansen. Benjamin Meijdam met een bekeken schot en Sil van Putten (strafschop) wisten er daarvan twee te benutten. Daarna werd het slordiger. Na rust kreeg Heukelum echter nog een stortvloed aan kansen om de wedstrijd al heel snel op slot te gooien, maar Tricht-doelman Nicky Janssen hield zijn doel - op soms wonderbaarlijke wijze - lang schoon. De 3-0 van Adem Kahraman leek de beslissing te zijn, maar het jonge Tricht kwam nog dichtbij een stuntje. Pepijn Lambregts maakte de 3-1 toen Heukelum de bal achterin niet weg kreeg. Invaller Luuk Monker kopte vlak voor tijd van dichtbij nog de 3-2 binnen, maar meer tijd kregen de gasten niet. "De lat ligt dit seizoen wat hoger", zei Verbeek. "We willen net wat beter presteren dan vorig jaar en dat betekent dat deze wedstrijden gewonnen moeten worden. Dat is vandaag gelukt."

Maarten van Hoogevest

Herovina moeizaam langs Noordeloos

herwijnen • Herovina had de nodige moeite met sv Noordeloos, maar hield dankzij een laat doelpunt van Jesse van Vliet de punten thuis: 2-1.

"Mooi dat dat nog lukt", vond trainer Glenn Calor. "Het ging moeizaam. Noordeloos speelde met elf man achter de bal. Dat is lastig voetballen. Ons tempo was te laag en er was te weinig beweging." Na de 1-0 van Kevin Steenbruggen ging Herovina slordiger spelen en kwam Noordeloos op gelijke hoogte. Tien minuten voor tijd pakte Herovina alsnog de zege toen Jesse van Vliet de 2-1 maakte. "Na rust speelden we wel wat beter, maar het werd nog wel even spannend in de slotfase", zei Calor.

Beesd geeft voorsprong weg

beesd • Beesd leek tegen koploper SCR op weg naar zijn eerste zege. De gasten uit Rijswijk speelden een uur lang met tien man. Na een 2-0 ruststand kwam Beesd een kwartier voor tijd op een 3-1 voorsprong. Het bleek niet voldoende voor een goed resultaat. SCR stapte met een 3-4 overwinning van het veld. "Of dit een dieptepunt is, weet ik niet. Maar deze wedstrijd zal ik weer niet snel vergeten", zei trainer Dick Wammes na afloop. "In de slotfase hadden we de scheidsrechter niet mee, maar dat mag geen excuus zijn. We roepen de ellende over onszelf af. Terwijl we gewoon een uur lang goed gevoetbald hebben." SCR kwam na twee gele kaarten al voor rust met tien man te staan. Dankzij doelpunten van Nick van Gameren en Jarno van de Water leek er halverwege geen vuiltje aan de lucht. "Maar meteen na rust maken zij de 2-1 en dan maak je het jezelf moeilijk", constateerde Wammes. Met zijn tweede treffer leek Van Gameren de wedstrijd te beslissen, maar SCR kwam nog helemaal terug. De winnende treffer viel diep in blessuretijd uit een strafschop. "Die was dubieus. Een speler van ons kreeg de bal tegen zijn hand toen hij zijn gezicht beschermde", zei Wammes, die na afloop wegens aanmerkingen nog rood kreeg.

Uitslagen

6 en 7 oktober

WNC - GRC'14        1-3

LRC - SVL        1-3

Heukelum - Tricht   &nb