HK Alblasserwaard

18 oktober 2018

HK Alblasserwaard 18 oktober 2018


Max van Hoorne baas in eigen huis

De offroadwintercompetitie van RC Jan van Arckel is zaterdag in Noordeloos onder zomerse omstandigheden van start gegaan.Voor eigen publiek was Max van Hoorne een klasse apart. Er verschenen in Noordeloos 383 renners aan het vertrek. Zij genoten van een temperatuur van 25 graden en een snelle ondergrond. In de A-klasse gaf Max van Hoorne een demonstratie waar iedereen bewondering voor had. Met een wijd opengeritst shirt zette hij de rest van het veld op grote afstand.

Nominaties voor natuurfilm

De geboren en getogen Giessenburger Stijn Philips heeft in de afgelopen winter een dag of twintig doorgebracht in de polder achter de Peursumseweg om daar het bijzondere paargedrag van de hazen te filmen. Stijn Philips (35) is professioneel natuurfilmer. Hij wilde dit relatief onbekende aspect van de natuur in de polder in beeld brengen. "Toen ik in het verleden ging wandelen met de hond, zag ik bjina nooit de hazen die in de weilanden leven. Alleen tijdens de rammeltijd."

Verkeersactie 'Te gast in Arkel'

Foto: Politie

arkel • Op donderdagmiddag 18 oktober om 15.00 uur begint op de Brede School Lingewaard de verkeerscampagne 'Te gast in Arkel'. De campagne maakt weggebruikers op een positieve wijze bewust van het gewenste rijgedrag op de doorgaande route Stationsweg – Schotdeuren – Dam door Arkel. Aan de actie werken politie, inwoners, dorpsraad Arkel, gemeente en groep 6, 7, 8 mee van de Brede School Lingewaard.

Geld voor vernieuwing trapveld

noordeloos • In Noordeloos zijn de koppen bij elkaar gestoken om het plaatselijke trapveld een forse opknapbeurt te geven. Dit trapveld verkeert nu in een slechte staat en daarom heeft de Leerlingenraad van de School met de Bijbel het initiatief genomen en bij het Dorpsberaad aangeklopt.

Het Dorpsberaad heeft een mooi plan bedacht en uitgewerkt. Om dit plan financieel rond te krijgen, werd door de School met de Bijbel een Sponsorloop gehouden op donderdag 11 oktober. Deze activiteit leverde ruim 2000 euro op. Ook werd het Coöperatiefonds van de Rabobank benaderd en voorafgaand aan de sponsorloop werd een cheque uitgereikt ter waarde van 5000 euro. Het streven is om het plan in het najaar te realiseren, zodat het vernieuwde trapveld gereed is als de School met de Bijbel verhuist naar de nieuwe locatie bij het Noorderhuis.

Een oud ambacht in ere hersteld

Bij Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf wordt hard gewerkt aan de herbouw van een kuiperij. Belangstellenden kunnen 27 oktober komen kijken. In 1972 trok Hendrik van Engelen voor de laatste keer de deur van zijn 'Fabriek van houten kuipen' achter zich dicht. Alles bleef daar onaangeroerd staan, tot tientallen jaren later mannen de ruimte inlopen om alles weg te halen. Niet om het weg te gooien, maar om de kuiperij een nieuw leven te geven.

Maximumaantal toeristen molens

Een maximumaantal toeristen dat de Kinderdijkse molens mag bezoeken; daarvoor pleiten SGP en DoeMee! Molenlanden in hun verkiezingsprogramma's.
DoeMee! Molenlanden gaat het verst. Wat de nieuwe lokale partij betreft komen er straks slagbomen te staan die het nu nog openbare gebied afgrendelen. Lijsttrekker Berend Buddingh': "Het klinkt heftig om het molengebied af te sluiten, maar het zal wel moeten."

Foto: Geurt Mouthaan

• Stichting Langenort zorgde donderdagavond voor een spectaculaire afsluiting van de 361e editie van de Paardenmarkt in Ameide, met veel stunts, vuurspuwende acteurs en natuurlijk paarden. Meer foto's staan elders in de krant en op www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard.

donderdag 18 oktober 2018 | jaargang 39 no. 42

alblasserwaard

Maximum aan toeristen Kinderdijk

SGP en DoeMee! pleiten voor bovengrens bezoekers molens

kinderdijk • DoeMee! Molenlanden gaat het verst. Wat de nieuwe lokale partij betreft komen er straks slagbomen te staan die het nu nog openbare gebied afgrendelen.

Lijsttrekker Berend Buddingh': "Nadenken hebben we al te lang gedaan. Het klinkt heftig om het molengebied af te sluiten, maar het zal wel moeten. Overal ter wereld wordt het aantal bezoekers gereguleerd en daar ontkomen we in de Alblasserwaard niet aan. Laatst was ik in Amerika; bij de National Parks is het daar heel gewoon, terwijl je het daar over een veel groter oppervlakte hebt."

Wat DoeMee! Molenlanden betreft hoeven inwoners van Kinderdijk en wellicht ook de bewoners van de omliggende plaatsen straks geen entree te betalen om te wandelen langs de molens. "Voor omwonenden zouden we kunnen werken met een bezoekerspas, zodat zij wel toegang krijgen. Al moeten we dan wel kijken wie die omwonenden dan zijn; is dat alleen Kinderdijk of bijvoorbeeld de hele gemeente?"

De SGP stelt in het verkiezingsprogramma een maximum te willen stellen aan het aantal bezoekers, maar ziet helemaal niets in een afsluiting. Lijsttrekker Corné Egas: "Het gebied moet openbaar blijven, dat is de uitdrukkelijke wens van de inwoners van Kinderdijk. En hoe wil je bezoekers tegenhouden als ze er eenmaal zijn? Dat wordt een chaos. Wij zien twee wegen om het aantal toeristen in te dammen: via de site aangeven wanneer Kinderdijk vol is, zodat toeristen een andere hotspot kunnen kiezen en daarnaast terughoudender zijn met het maken van reclame. Laatst zag ik in een hotel folders liggen van Kinderdijk. Dat kan wel wat minder."

Januari

Cees van der Vlist, directeur van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, schrikt niet meteen van het idee van een toeristenstop. "Op zich is dat geen gekke gedachte. Wel zou je dat per dag of zelfs per uur moeten bekijken; in januari kunnen er over het algemeen nog wel wat toeristen bij."

Maar waar het volgens Van der Vlist vooral om gaat is het verminderen van de overlast voor Kinderdijk. We zijn bezig met het opstellen van een gebiedsperspectief waarbij op basis van diverse onderzoeken oplossingen worden aangedragen. En we maken al stappen, onder meer met de nieuwe in - en uitstapzone en bussen die geparkeerd worden op een industrieterrein in Nieuw-Lekkerland. Onze parkeerinkomsten zullen dit jaar voor het eerst lager zijn. Dat is een goed teken."

Online boekingen

De ideeën van de SGP worden in de praktijk al toegepast, vult communicatieadviseur Jan-Dirk Verheij aan: "Via onze site proberen we te sturen. Wie voor een drukke dag een kaartje koopt ziet een oranje kleur (druk). Normale en rustige dagen zijn (licht)groen. Zo hopen we mensen te laten kiezen voor een 'groene' dag."

Bij een bepaald aantal online boekingen op één dag is het simpelweg niet meer mogelijk om online een ticket te bestellen. "Wanneer wij op piekdagen oordelen dat Kinderdijk vol is, sluiten we ook de kassa's hier. Via onze site en sociale media vertellen we uiteraard wat hier gebeurt, maar adverteren doen we praktisch niet."


Geurt Mouthaan

Foto: Geurt Mouthaan

nieuwland • Een bijdrage van de gemeente Zederik van 245.000 voor bouwkundige aanpassingen aan dorpshuis 't Brandpunt in Nieuwland staat op losse schroeven.

Herindelingspartners Leerdam en Vianen, die in de aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden over dergelijke uitgaven toestemming moeten geven, vinden de precedentwerking richting andere dorpshuizen te groot om ja te zeggen.

Dit meldde het college onlangs aan de gemeenteraad. 'Als tussenoplossing hebben we nog voorgesteld om het bedrag te verlagen naar 200.000 en de bruidsschat eerder af te lossen, zodat die gelijk ingezet kan worden voor de renovatie van het gebouw. Maar ook die inzet leidde niet tot het gewenste resultaat.' Al met al een ongewenste situatie voor het bestuur van de stichting 't Brandpunt, de inwoners van Nieuwland en de vrijwilligers die hier belangeloos veel tijd in steken', zo constateert het college. 'Aan de andere kant zijn dit de gevolgen van de afspraken die we gemaakt hebben aan het begin van de herindeling.'

Wethouder Arie Donker laat het er desondanks niet bij zitten. "Intern zijn we ons nu aan het beraden op de mogelijkheden om toch de bijdrage aan 't Brandpunt te kunnen geven. In de raadsvergadering van november hopen we met een definitief voorstel te komen."

Aanleiding voor de aanvraag: het bestuur van dorpshuis Brandpunt in Nieuwland vindt dat het ten opzichte van dorpshuis De Linde in Meerkerk en dorpshuis De Schakel in Leerbroek ongelijk wordt behandeld. Waar er grote bedragen naar De Linde in Meerkerk en de nieuwbouw van De Schakel in Leerbroek gaan, komt het Nieuwlandse dorpshuis er volgens het bestuur bekaaid vanaf.

De Stichting Dorpshuis Nieuwland vroeg het gemeentebestuur vorig jaar daarom een deel van een opknapbeurt van 't Brandpunt, waarvan de kosten geschat worden op 500.000 euro, voor haar rekening te nemen. In een reactie op de afwijzende houding van Leerdam en Vianen reageert bestuurslid Arjan van der Ham: "We wachten nu de ontwikkelingen binnen het Zederikse college af."

Extra opstelstroken Hoge Kruispunt

Een afbeelding van het plan voor het Hoge Kruispunt. Foto: Provincie ZH

ottoland • De provincie Zuid-Holland is van plan om extra opstelstroken te creëren op de kruising van de N214 met de N216, ook wel het hoge kruispunt genoemd.

Het verbeteren van de doorstroming op het kruispunt is één van de speerpunten van de grote renovatie van de N214. De provincie Zuid-Holland heeft dinsdag de eerste van twee informatieavonden over het project.

Om onderhoud uit te voeren en om de doorstroming en verkeersveiligheid te vergroten worden de N214 vanaf de A15 tot aan de A27 en de kruising van de N214 met de N216 aangepakt. Aan de N214 worden een hele reeks grote en kleine maatregelen voorzien. Veruit de grootste aandacht zal in het project uitgaan naar het verbeteren van het hoge kruispunt.

"Een rotonde-oplossing voldeed helaas niet vanwege de benodigde capaciteit en daarom is een oplossing met verkeerslichten weer in beeld gekomen", laat projectleider Eric Bos van de provincie weten. "Bij deze verkeerslichten is echter sprake van een veel grotere capaciteit door meer en langere opstelstroken en een moderne regelinstallatie. Tevens zijn in alle richtingen bushaltes toegevoegd."

Er zijn in de afgelopen weken twee informatieavonden over de verbeteringen aan de N214. De provincie Zuid-Holland belegde deze avonden in Hoornaar en Bleskensgraaf. Tijdens deze avonden werd het voorlopig ontwerp van het groot onderhoud aan de N214 en van de reconstructie kruising N214/N216 gepresenteerd en waren medewerkers van de provincie Zuid-Holland aanwezig om vragen te beantwoorden.

ChristenUnie bevraagt college over voortbestaan Soos

giessen-oudekerk • De ChristenUnie van Giessenlanden heeft een aantal vragen neergelegd bij het gemeentebestuur van Giessenlanden over de mogelijke sluiting van de Soos in Giessen-Oudekerk.

In Giessen-Oudekerk worden plannen gemaakt voor de bouw van een nieuw schoolgebouw en de herinrichting van het omliggende gebied. Volgens deze plannen moet het onderkomen van De Soos verdwijnen en is er in de nieuwe opzet geen plaats meer voor De Soos. Het bestuur van De Soos wil graag alternatieve huisvesting en heeft hiervoor de hulp van de gemeente nodig.

De ChristenUnie wil graag van het college weten of zij het belang onderschrijft van De Soos als ontmoetingsplaats voor jongeren uit Giessen-Oudekerk, Giessenburg en omgeving. Ook is de fractie benieuwd naar hoe er overleg is gevoerd over de kwestie en wat de uitkomsten daarvan waren. De ChristenUnie van Giessenlanden wil graag meer weten over de mogelijke oplossingen voor de huisvesting van De Soos in Giessen-Oudekerk.

De Soos bestaat al 35 jaar en is opgericht door de gezamenlijke kerken van Giessenburg. Er is een bestuur dat bestaat uit jongeren. Elke twee à drie weken trekt De Soos 150 tot 200 jongeren uit Giessen-Oudekerk, Giessenburg en omgeving. De minimumleeftijd is 16 jaar. Alle activiteiten en werkzaamheden worden door vrijwilligers gerund. Al 35 jaar wordt alles met zelfwerkzaamheid onderhouden en geregeld. De laatste jaren hebben vrijwilligers het gebouw opnieuw opgeknapt en is onder andere een rokersruimte gebouwd. Met omwonenden wordt regelmatig overlegd over de gang van zaken rond De Soos. De omwonenden gebruiken het gebouw ook voor activiteiten.

Richard van Hoek

De rommelmarkt van Nieuw-Lekkerland Dorp, die afgelopen vrijdag en zaterdag gehouden werd, heeft 49.000 euro opgebracht.

Organisator collecte Hersenstichting

nieuw-lekkerland • De Hersenstichting is op zoek naar iemand die wil helpen bij het organiseren van de collecte voor de Hersenstichting in Nieuw-Lekkerland, die van 28 januari tot en met 2 februari 2019 wordt gehouden. Voor meer informatie of aanmelding: 070-3604816 of www.hersenstichting.nl.

Subsidie voor 't Brandpunt op losse schroeven

nieuwland • Een bijdrage van de gemeente Zederik van 245.000 voor bouwkundige aanpassingen aan dorpshuis 't Brandpunt in Nieuwland staat op losse schroeven.

Herindelingspartners Leerdam en Vianen, die in de aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden over dergelijke uitgaven toestemming moeten geven, vinden de precedentwerking richting andere dorpshuizen te groot om ja te zeggen.

Dit meldde het college onlangs aan de gemeenteraad. 'Als tussenoplossing hebben we nog voorgesteld om het bedrag te verlagen naar 200.000 en de bruidsschat eerder af te lossen, zodat die gelijk ingezet kan worden voor de renovatie van het gebouw. Maar ook die inzet leidde niet tot het gewenste resultaat.' Al met al een ongewenste situatie voor het bestuur van de stichting 't Brandpunt, de inwoners van Nieuwland en de vrijwilligers die hier belangeloos veel tijd in steken', zo constateert het college. 'Aan de andere kant zijn dit de gevolgen van de afspraken die we gemaakt hebben aan het begin van de herindeling.'

Wethouder Arie Donker laat het er desondanks niet bij zitten. "Intern zijn we ons nu aan het beraden op de mogelijkheden om toch de bijdrage aan 't Brandpunt te kunnen geven. In de raadsvergadering van november hopen we met een definitief voorstel te komen."

Aanleiding voor de aanvraag: het bestuur van dorpshuis Brandpunt in Nieuwland vindt dat het ten opzichte van dorpshuis De Linde in Meerkerk en dorpshuis De Schakel in Leerbroek ongelijk wordt behandeld. Waar er grote bedragen naar De Linde in Meerkerk en de nieuwbouw van De Schakel in Leerbroek gaan, komt het Nieuwlandse dorpshuis er volgens het bestuur bekaaid vanaf.

De Stichting Dorpshuis Nieuwland vroeg het gemeentebestuur vorig jaar daarom een deel van een opknapbeurt van 't Brandpunt, waarvan de kosten geschat worden op 500.000 euro, voor haar rekening te nemen. In een reactie op de afwijzende houding van Leerdam en Vianen reageert bestuurslid Arjan van der Ham: "We wachten nu de ontwikkelingen binnen het Zederikse college af."

Telefooncirkel nu ook in Molenwaard

molenlanden • Onlangs is er vanuit de Seniorenraad van Giessenlanden het initiatief genomen om voor alleenwonende inwoners van Giessenlanden een telefooncirkel op te starten. Met ingang van heden is het ook voor alleenwonende inwoners van Molenwaard mogelijk om zich hiervoor aan te melden.

Zelfstandig met een beetje toezicht, dat is de Telefooncirkel. Een telefooncirkel is een dagelijks belrondje van alleenwonende mensen. Een vrijwilliger is het begin- en eindpunt van de keten en belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende op de lijst en zo verder. De vrijwilliger komt in actie bij 'geen gehoor', bijvoorbeeld door de familie of huisarts in te schakelen.
"Het is altijd fijn als iemand weet hoe het met je gaat", meldt welzijnswerker Claudia Straathof. "Mocht er wat zijn, dan sta je er immers niet alleen voor. Voor alleenwonenden is die vinger aan de pols soms niet vanzelfsprekend. De telefooncirkel ondervangt dat op een mooie, eenvoudige manier."
In Giessenlanden zijn er al enkele enthousiaste vrijwilligers, maar om dit mooie initiatief ook verder te kunnen uitbreiden binnen heel Molenlanden, is men nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Molenwaard. Wie wil deelnemen aan de telefooncirkel of zich als vrijwilliger wil inzetten voor de Telefooncirkel, kan contact opnemen met Arie Slob via 0183-581331 of via mrarieslob@hetnet.nl.

Telefooncirkel Giessenlanden breidt uit naar Molenwaard

Telefooncirkel Giessenlanden breidt uit naar Molenwaard

MOLENLANDEN • Onlangs is er vanuit de Seniorenraad van Giessenlanden het initiatief genomen om voor alleenwonende inwoners van Giessenlanden een telefooncirkel op te starten. Met ingang van heden is het ook voor alleenwonende inwoners van Molenwaard mogelijk om zich hiervoor aan te melden.

Zelfstandig met een beetje toezicht, dat is de Telefooncirkel. Een telefooncirkel is een dagelijks belrondje van alleenwonende mensen. Een vrijwilliger is het begin- en eindpunt van de keten en belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende op de lijst en zo verder. De vrijwilliger komt in actie bij 'geen gehoor', bijvoorbeeld door de familie of huisarts in te schakelen.

"Het is altijd fijn als iemand weet hoe het met je gaat", meldt welzijnswerker Claudia Straathof. "Mocht er wat zijn, dan sta je er immers niet alleen voor. Voor alleenwonenden is die vinger aan de pols soms niet vanzelfsprekend. De telefooncirkel ondervangt dat op een mooie, eenvoudige manier."

In Giessenlanden zijn er al enkele enthousiaste vrijwilligers, maar om dit mooie initiatief ook verder te kunnen uitbreiden binnen heel Molenlanden, is men nog op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers uit Molenwaard.

Wie wil deelnemen aan de telefooncirkel of zich als vrijwilliger wil inzetten voor de Telefooncirkel, kan contact opnemen met Arie Slob via 0183-581331 of via mrarieslob@hetnet.nl.

DoeMee!: Arco Bikker kandidaat wethouder

Foto: aangeleverd

molenlanden • Arco Bikker is de wethouderskandidaat voor DoeMee! Molenlanden. Met de voordracht van de 44-jarige zelfstandige ondernemer uit Groot-Ammers kiest DoeMee! voor een ervaren kandidaat die al jaren ervaring heeft in de gemeenteraadspolitiek. Al sinds 2006 is hij actief als raadslid. Ook was Bikker tijdens de laatste fase van de Gemeente Liesveld een periode wethouder.
Arco Bikker: "Ik wil ontzettend graag aan de slag voor alle inwoners van Molenlanden. Samen werken aan lokale oplossingen. Niet te veel praten, maar vooral aanpakken." Duo-lijsttrekker Berend Budding: "Het mag wat ons betreft best wat vlotter en voortvarender. De afgelopen jaren is er veel gepraat maar gaat het vaak heel langzaam. In Arco zien wij de geschikte persoon om met daadkracht aan de slag te gaan en echt resultaten te boeken."

Voor een uitverkochte zaal in Groot-Ammers trad zaterdag onder anderen André Hazes op. De feestavond van de Ammerse Piraten werd, net als de vrijdagavond, een groot succes.

Nominaties Giessenburgse natuurfilm

Stijn Philips met 'Rammeltijd' op Wildlife Film Festival

Stijn Philips in de polder van Giessenburg. Foto: Bert Bons

giessenburg • De geboren en getogen Giessenburger heeft in de afgelopen winter een dag of twintig doorgebracht in de polder achter de Peursumseweg om daar het bijzondere paargedrag van de hazen te filmen. Stijn Philips (35) is professioneel natuurfilmer. Hij wilde dit relatief onbekende aspect van de natuur in de polder in beeld brengen.

"Toen ik in het verleden ging wandelen met de hond, zag ik bjina nooit de hazen die in de weilanden leven. Alleen tijdens de paartijd, die ook wel rammeltijd genoemd wordt, krijgen de hormonen de overhand", vertelt Philips, die nu in Utrecht woont. Hij heeft gewerkt voor ondermeer de internetredactie van Vroege Vogels en is drie jaar geleden voor zichzelf begonnen als natuurfilmer.

Heel hard rennen

Tijdens de rammeltijd ruiken de mannetjes, ook wel rammen genoemd, dat de vrouwtjes vruchtbaar zijn. Ze verzamelen zich dan bij het vrouwtje, maar die laat alleen de snelste lopers met haar paren. Stijn: "Ze gaat rennen om te testen wie het fitst is. De hazen halen daarbij snelheden tot zeventig kilometer per uur."

Verkleumen

De natuurfilmer heeft het in zijn twintig dagen in de polder allemaal kunnen vastleggen. "Er waren ook dagen bij dat er niks gebeurde. Dan sta je daar te verkleumen op de open vlakte", blikt Stijn met een grijns terug. Maar de keren dat de hazen het op een rennen zetten, heeft hij mooie beelden kunnen schieten.

Zó mooi zelfs, dat de korte bioscoopfilm 'Rammeltijd' die hij ervan gemaakt heeft, te zien is op het Wildlife Film Festival in Rotterdam. Zijn film is zelfs genomineerd voor twee prijzen; voor die van de beste korte film en in de categorie kinderfilm (omdat Stijn ervan houdt om goede uitleg te geven in zijn films). Stijn: "Ik was al verbaasd dat ze mijn film op het festival wilden laten zien, maar later kreeg ik zelfs bericht dat ik mee mag doen voor de prijzen!"

"Het lijkt me heel leuk wanneer mijn film straks op het grote doek te zien is. Je naam wordt genoemd en je weet nooit wat er uit voort komt!" De vertoning van Stijn's film is op donderdag 25 oktober.

Hij overweegt de film ook te gaan inzenden voor andere festivals, maar wil eerst het Wildlife Film Festival in Rotterdam afwachten.

Daarnaast: de liefde voor de hazen overstijgt zijn ambitie met de film. "Ik ben hazen heel tof gaan vinden. Het zijn eigenwijze beesten. Ze hebben een geweldig leven en ik heb ervan genoten om de spectaculaire paartijd te filmen."

Voor meer informatie, het programma en kaarten voor de filmvoorstellingen: www.wffr.nl.

Plakdag voor verkiezingsposters

Foto: Bert Bons

vijfheerenlanden • De gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam organiseren op zaterdag 20 oktober een plakdag voor verkiezingsposters.

Op 21 november 2018 mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik namelijk gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.
De plakdag start om 10.00 uur op de gemeentewerf in Meerkerk, aan de Ambachtstraat 7. Na deze gezamenlijke start kunnen de partijen ook op de stadswerf in Vianen (Sportlaan 4) en op de diverse locaties in Leerdam gaan plakken. In de gemeente Leerdam staan de verkiezingsborden het hele jaar op locatie.

Kandidaten bieden kijkje in hun leven

molenlanden • De eerste negen kandidaten van VVD Molenlanden geven een kijkje in hun leven. Vanaf donderdag 18 oktober komt er iedere dinsdag en donderdag een filmpje online op de sociale media en website van VVD Molenlanden. Bij ieder filmpje staat een andere kandidaat centraal.

De filmpjes betreffen de tweede voorstelronde van de eerste negen kandidaten. Eerder dit jaar was de eerste voorstelronde. Toen zijn er korte beschrijvingen van deze kandidaten op de website van VVD Molenlanden geplaatst. In de komende weken worden de kandidaten nader voorgesteld.
In de filmpjes 'Een kijkje in het leven van' laten de eerste negen kandidaten een verrassende of kenmerkende kant van zichzelf zien. De opnames zijn gemaakt in verschillende kernen in de gemeente Molenlanden. De filmpjes komen online op de sociale media en website van VVD Molenlanden.

Meest ludieke match

De overhandiging van de prijs voor de ludiekste match.

lexmond • In de Laakse Hof in Lexmond werd woensdagmorgen 10 oktober een deel van de ludiekste match uitgevoerd die tijdens de Beursvloer van Zederik was gesloten.

De deal was gesloten in maart van dit jaar tijdens de zesde editie van Beursvloer Zederik. Beursvloer Zederik is hét evenement waar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten om deals te maken met gesloten beurzen.

De gemeente Zederik stelde 200 euro beschikbaar voor de ludiekste match. Dit is een deal geworden tussen de Laakse Hof en Passage afdeling Nieuwland/Leerbroek. De Laakse Hof heeft tijdens de jaarlijkse fietsdag van de Passage de lunch verzorgd en op woensdag 10 oktober heeft de Passage handwerkactiviteiten in de Laakse Hof georganiseerd.

Heleen de Jong van de Laakse Hof en Nanda Baars van de Passage ontvingen uit handen van Deliana Versluis van Beursvloer Zederik een cheque van 200 euro.

Scholenmarkt voortgezet onderwijs

Dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf. Foto: Bert Bons

bleskensgraaf • Meer dan twintig scholen voor voortgezet onderwijs uit de gehele regio stellen zich op maandagavond 12 november voor aan leerlingen uit de groepen 7 en 8 van Molenwaardse en Giessenlandse basisscholen en hun ouders/verzorgers. De scholenmarkt start om 18.30 uur en vindt plaats in zalencentrum De Spil, Melkwegplein in Bleskensgraaf. De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard, basisscholen en voortgezet onderwijs hebben deze avond georganiseerd om leerlingen en ouders/verzorgers te helpen bij het maken van een schoolkeuze in het vervolgonderwijs. Elk kwartier start er een algemene presentatie over de structuur van het voortgezet onderwijs en de schoolkeuze. In de diverse zalen en de sportzaal van De Spil staan informatiestands van 24 verschillende scholen uit de regio waar ouders en leerlingen kunnen kennismaken met docenten en vragen kunnen stellen.

WC-papier actie in Giessenburg

giessenburg • Van woensdagavond 31 oktober tot en met zaterdag 3 november verkoopt World Servants Giessenburg huis aan huis wc-papier in Giessenburg. De opbrengst komt geheel ten goede aan het project waar 28 jongeren uit Giessenburg en omgeving in de zomer van 2019 aan hopen deel te nemen: de bouw van twee lerarenwoningen en latrines in Zambia, met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Verrast over winst en toch weer niet

Jessica van den Bosch:

Jessica van den Bosch met Florence.

ameide • Na afloop van het jaarlijkse evenement reageert Jessica van den Bosch uit Meerkerk trots op de prestaties van haar achtjarige elite merrie Florence. "Dit jaar namen ze voor de eerste keer deel aan de keuring op de Termeise markt, met een resultaat waar ze alleen maar van konden dromen", aldus Jessica.

Florence pakte de drie meest prestigieuze prijzen tijdens de 361e Paardenmarkt: de rijpaardenkeuring gewonnen, Florence werd verkozen tot bestgaand rijpaard en als klap op de vuurpijl werd de titel algemeen dagkampioen keuring in de wacht gesleept.

"De winst bij de keuring had ik niet zo verwacht", blikt Jessica terug. "Het paard is heel 'heet'; ze is snel gespannen met publiek en muziek. In de loop naar het dorp toe ging het nog goed, maar van het dorp af werd ze heet."

De winst als bestgaande rijpaard voor Florence had Jessica overigens wél verwacht. Florence is een zeer elegant paard met veel souplesse en uitmuntende bewegingen. "Maar je weet het natuurlijk nooit zeker, want je kent je concurrenten niet."

De overall-winst zorgde ervoor dat haar dag compleet geslaagd was. "Omdat het een best lastig paard is om in toom te houden, ben ik er trots op dat we deze prijzen behaald hebben. Beter dan dit wordt het ook nooit meer, want volgend jaar neem Florence niet meer mee naar de Paardenmarkt. Je moet om de veiligheid van iedereen denken en het lukte donderdag maar net aan."

"Toch ben ik blij dat ik het gedaan heb. Het was voor mij een bevestiging dat Florence echt een heel goed paard is", besluit Jessica van den Bosch.

De merrie Florence is opgeleid door Jessica en in eigendom van de familie Streefkerk. Jessica zelf is geen onbekende in Ameide en op de Paardenmarkt. Elf jaar geleden was ze al succesvol aanwezig bij het jaarlijkse evenement. De afgestudeerde fysiotherapeut heeft paarden als haar grote hobby.

Bij de keuringen waren de uitslagen als volgt: Kleine Shetlanders, veulens: 1e Mandy Verheij met Madonna van stal Verheij; Kleine Shetlanders, 1 ½ - 2 ½ jarigen: 1e M.Kers met Kylie van stal de Kershoeve; Kleine Shetlanders, ouderen: 1e Mandy Verheij met Vanessa van stal Verheij; Kleine Shetlanders, kampioen: M. Kers met Kylie van stal de Kershoeve; Shetlanders, veulens: 1e Frasa met Manno; Shetlanders, 1 ½ - 2 ½ jarigen: 1e K. Bruynes met Kadienne van stal Berknes; Shetlanders, ouderen: 1e M. Kers met Felicia vd Kampsedijk; Shetlanders, kampioen: Frasa met Manno; Welsh, ouderen, 1e Ilse Van der Plaat met Dabernon Sugababe; Welsh, kampioen: Ilse Van der Plaat met Dabernon Sugababe; New-Forest, veulens: 1e K. de Hoop met Rex; New-Forest, 1 ½ - 2 ½ jarigen: 1e K. de Hoop met Silvester; New-Forest, ouderen: 1e K. den Besten & J. Kloek met Marion; New-Forest, kampioen: K. de Hoop met Silvester; Diversen: Ouderen: 1e Chabeli Mangal met Promes; Diversen, kampioen: Chabeli Mangal met Promes; Friezen, ouderen: 1e Remco Krouwel met Vivaldie van de hengstekamp; Friezen, kampioen: Remco Krouwel met Vivaldie van de hengstekamp; Rijpaarden, ouderen: 1e Familie Streefkerk/Jessica van de Bosch met Florence AS; Rijpaarden, kampioen: Familie Streefkerk met Florence AS; Tuigpaarden, 1 ½ - 2 ½ jarigen: 1e Cobi Bassa met Ma'belle; Tuigpaarden, ouderen: 1e K. Embrechts met Kendrik; Tuigpaarden, kampioen: K. Embrechts met Kendrik; Dagkampioen Paardenmarkt Ameide 2018: Familie Streefkerk met Florence AS; Paardenmarkt Got Talent: 1e Janine de Groot en Casandra Haars, 2e Cobi Bassa, 3e Mosja en Dahnay Mennema; Bestgaand tuigpaard en pony aangespannen paard: 1e Atellos, K. Embregts, K. Embregts; Bestgaand rijpaard: 1e Florence A.S. Fam Streefkerk, Jessica vd Bosch, 2e Gorgio Apache, N. Steehouwer, N. Steehouwer, 3e Giriuoux, J. Visser & J. Blokland, J. Blokland; Bestgaand rijpony: 1e Disaronno, Jonne Liefhebber, Jonne Liefhebber, 2e Dinkey, Esther Wink, Esther Wink, 3e Poppings Equator, Christel v Mill, Christel v Mill; Bestgaand tuigpaard ohz: 1e Enzy, P.Rook, P. v.d. Gun, 2e Atellos, K. Embregts, A. Haverkamp, 3e Coffie, C. Bassa, C. Bassa.

Muzikale afsluiting vaarseizoen

Samen muziek maken op de lek. Foto: L. Bennis

ameide • De Paardenmarkt in Ameide is traditioneel de laatste dag van het jaar dat het pontje tussen Ameide en Jaarsveld de Lek oversteekt. De burgemeesters van Lopik en Zederik maakten er dit keer een feestje van, omdat ze straks bij dezelfde provincie behoren. Om 09.00 uur voer burgemeester Laurens de Graaf van Lopik (Utrecht) met Voetveer De Overkant naar Zederik (nu nog Zuid-Holland). De Zederikse locoburgemeester Maks van Middelkoop en burgemeester Laurens de Graaf ontmoetten elkaar, spelend op trompet, als goede buur voor het laatst op de provinciegrens. In 2019 vaart het voetveer heen-en-weer in Utrecht.

Muziek verbindt, zoals ook de rivier De Lek een verbindende schakel is tussen de aanliggende gemeenten. Voetveer De Overkant verbindt beide oevers van de Lek (in de huidige twee provincies) en daarmee de inwoners van de gemeenten. Ook toeristen en recreanten maken graag gebruik van de verbinding van het veer, zodat zij al fietsend kunnen genieten van wat beide gemeenten aan 'de overkant' te bieden hebben.

Sinds 1995 zijn Ameide en Lopik in het zomerseizoen met elkaar verbonden door het veer De Overkant over de rivier de Lek. Van oudsher is er al een verbinding tussen de twee oevers van de Lek. Zo voer er van 1875 tot 1965 één kilometer stroomafwaarts dagelijks een veerpont tussen Tienhoven en Lopik.

Dankzij de inspanningen van donateurs, sponsors, verschillende overheidsinstanties en niet te vergeten enthousiaste vrijwilligers, is deze verbinding weer in ere hersteld.

Landbouw centraal bij twee debatten

Foto: Rick den Besten

regio • In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 november organiseert LTO Noord afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op 25 oktober en 1 november een Landbouwdebat.

Diverse politici geven aan de hand van scherpe stellingen hun standpunten weer. Alle agrarische ondernemers (lid of niet-lid) zijn om van harte welkom.

Om tot een goede keuze te komen is het belangrijk te weten wat de plannen van de politieke partijen zijn op het gebied van land- en tuinbouw. Daarom organiseert LTO Noord afdeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden twee verkiezingsdebatten waar lokale politici en agrariërs met elkaar in gesprek gaan.
Belangstellenden kunnen het debat bijwonen: in Molenlanden op donderdag 25 oktober om 19.30 uur in Het Bruisend Hart, Dirk IV-Plein te Hoornaar en voor de Vijfheerenlanden op donderdag 1 november om 19.30 uur in De Schakel, Raadhuisplein 1 te Leerbroek. Aanmelden kan via Karel Rietveld via k.j.rietveld@planet.nl.

De Bob-Shop gaat naar 'Molenwaard'

De vrijwilligers van de Bob-Shop waren deze week nog druk bezig met inrichten. Foto: Geurt Mouthaan

molenaarsgraaf • Kringloopwinkel De Bob-Shop opent vrijdag 19 oktober voor de eerste keer de deuren op de nieuwe locatie: aan de voorkant van winkelcentrum Molenwaard in Molenaarsgraaf. De winkel gaat daar in plaats van één dag vijf dagen per week open.

Het komt altijd goed, maar het was de afgelopen weken wel hard werken voor de vrijwilligers van de Bob-Shop om de nieuwe winkelruimte in te richten en te vullen met honderden tweedehands artikelen. Antieke schilderlijsten, reddingsboeien, glaswerk, een stamper om stamppotten te maken, boeken, Tupperware, je komt het er allemaal tegen. Gebrek aan spullen is er sowieso niet; het aanbod is altijd groter dan de vraag.

"Het kringloopgevoel moet hetzelfde zijn als op de vorige locatie", stellen de werkgroepleden Jacqueline Cluistra en Bas Mourik. "Op je gemak rondsnuffelen tussen de spulletjes, zoeken naar dat ene artikel dat je voor een klein prijsje wilt kopen, de gezelligheid; dat is heel belangrijk. We werken met ruim zestig vrijwilligers, dus het is vanzelf een beetje rommelig." En met een lach: "Zo prijst iedereen en het gebeurt wel eens dat iets goedkoops van plastic een forse prijs meekrijgt en iets waardevols juist voor bijna niets weggaat. Maar dat hoort er gewoon bij, dat is de charme van onze kringloopwinkel." De Bob-Shop (voor de niet-ingewijden: de naam verwijst naar wijlen Bob den Butter, die jarenlang het gezicht vormde van de Molenaarsgraafse zaak) was inmiddels alweer zes jaar te vinden in een oude loods aan de Graafdijk-Oost. "Daar zouden we twee jaar naar toe gaan; we zijn heel dankbaar dat we er zo lang gebruik van mochten maken. Maar nu moesten we echt weg, dus we waren dringend op zoek naar een ander onderkomen."

Dat vonden ze uiteindelijk via Nico Stam van winkelcentrum Molenwaard. Hij bood de ruimte aan de voorzijde van het pand aan. "Een prachtige locatie. Bij de Jumbo supermarkt komen bijvoorbeeld elke week duizenden klanten. We verwachten dat de omzet, ook omdat we van één dag naar vijf dagen per week gaan, minstens zal verdubbelen." Die omzet is trouwens niet voor 'eigen gewin': "De helft gaat naar het onderhoudsfonds van de plaatselijke hervormde gemeente, de andere helft naar allerlei goede doelen in de Alblasserwaard. Liefst kiezen we voor lokale doelen, maar bij rampen denken we ook buiten de Alblasserwaard. Deze maand sparen we volledig voor noodhulp aan Sulawesi."

De nieuwe openingstijden van de Bob-Shop zijn: dinsdag tot en met donderdag, 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag, 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 20.00 uur; zaterdag, 10.00 tot 13.00 uur.


Geurt Mouthaan

College: Monopoly Zederik

Foto: Geurt Mouthaan

meerkerk • Frans Versteeg van Plus Meerkerk reikte maandag aan burgemeester en wethouders van Zederik exemplaren van de Zederikse versie van het wereldberoemde spel Monopoly uit. Het is een bijzondere actie van de Meerkerkse supermarkt om het afscheid van de gemeente Zederik te markeren. "En wat is er leuker dan in je eigen dorp een hotel te bouwen?", lacht Frans Versteeg. "De reacties zijn dan ook heel positief. Twee weken geleden konden de klanten beginnen met sparen en de eerste volle spaarkaarten zijn al ingeruild voor een spel." Dat sparen hoeft het college niet meer. Wethouder Arie Donker laat zijn collega's dan ook weten: "Even appen naar het thuisfront dat zegels niet meer nodig zijn."

Maanden geleden begon Versteeg al met de voorbereidingen. Zo is er maar een beperkt aantal licenties om versies van Monopoly uit te geven. "We hebben de inwoners van Zederik gevraagd wat er op de verschillende vakken zou moeten komen. Op een mooie dag zijn we de gemeente door gegaan om de foto's te maken."

Glasvezel buitenaf haalt quotum

Piet Grootenboer en Vivian Stemerdink (bewoner buitengebied) snijden de 'Go-taart' aan.

vijfheerenlanden • Veel inwoners van Leerdam, Vianen en Zederik hebben gekozen voor het aanbod van Glasvezel buitenaf. Het bedrijf geeft daardoor zekerheid over de komst van het supersnelle netwerk.

Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf, licht toe: "We zien veel enthousiasme in het gebied. Er zijn lokale verkopers en ambassadeurs die zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen. En dat is natuurlijk fantastisch. We hebben voldoende abonnementen afgesloten om glasvezel aan te leggen. Iets dat voor de inwoners en bedrijven ongelooflijk goed nieuws is."
Glasvezel buitenaf heeft signalen uit het gebied ontvangen dat de inschrijfperiode als zeer kort werd ervaren. Daarom biedt zij de inwoners van het buitengebied van Leerdam, Vianen en Zederik die nog niet in de gelegenheid zijn geweest zich aan te melden, tot 1 december 2018 de mogelijkheid zich aan te melden zonder de extra aansluitkosten van 995 euro. Glasvezel buitenaf informeert de inwoners volgende week persoonlijk over het goede nieuws.
Na de succesvolle campagne in het buitengebied gaat Glasvezel buitenaf verder met de voorbereidingen voor de volgende fase: een aanbod voor de kernen en de industrieterreinen. Zodra het aanbod bekend is ontvangt iedereen die in aanmerking komt persoonlijk bericht. Voor meer informatie: www.glasvezelbuitenaf.nl.

Voeding en emoties

oud-alblas • Ploni van Zessen-Stuij, eigenaresse van Voedingspraktijk Balanz, spreekt maandagavond 5 november bij Graan&Zo. Tijdens deze interactieve lezing spitst ze toe op emoties en voeding. Hoe je 'gezonde'(voedings-)keuzes kunt maken, je emoties leert begrijpen en wat je kunt doen met emotie-eten. Ploni heeft als visie dat je met een leven in balans meer in je kracht kunt staan en lekker in je vel zit. Dat past goed bij de visie van Graan&Zo: mensen helpen bij een gezonde levensstijl door het beschikbaar stellen van puur voedsel (voedsel met een hoge voedingswaarde). De lezing start om 19.45 uur en duurt tot 21.45 uur. De kosten zijn 20 euro. Opgeven kan via www.graanenzo.nl.

Den Besten Installatie

Arie en Corné met Marjanne van Hoorne. Foto: St. Lach voor een Dag

ottoland • Het onlangs gehouden open huis bij Den Besten Installatie in Ottoland werd gevierd op een bijzondere manier. Alles stond namelijk in het teken van Stichting Lach voor een Dag.

Het open huis vond plaats in het nieuw gebouwde pand aan de A114 in Ottoland. De cadeautip tijdens de dag was een gift voor de stichting. Bij Den Besten konden de kinderen op de foto met Junior, de mascotte van de stichting en er werd de hele dag een video afgedraaid met een documentaire over de stichting. "Er zijn bij de open dag zeker 400 bezoekers geweest. Wij zijn heel blij met hun komst en dat we een mooi bedrag kunnen schenken aan de stichting", aldus Arie en Corné den Besten. Het Installatiebedrijf heeft het bedrag nog eens verdubbeld en op dinsdag 9 oktober nam Marjanne van Hoorne, bestuurslid van de stichting, dankbaar een cheque in ontvangst met het mooie bedrag van 3000 euro. Met dit geld kunnen weer mooie wensdagen georganiseerd worden.

Info over internet

nieuw-lekkerland • De L. & N. Smit 's Stichting organiseert op maandag 22 oktober vanaf 13.45 uur samen met Seniorweb en de Rabobank een bijzondere informatiemiddag voor senioren. Het thema is: Hoe veilig is internet/email en wat zijn de gevaren? Nel Westerhof van Seniorweb zal hier een lezing over houden. De dames Erica van Genderen-Stevens en Inge de Groot van de Rabobank laten zien hoe men veilig online kan bankieren. Ook Service voor ouderen, phising-mail, babbel- en wisseltrucs worden besproken.
Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en vervoer: het meldpunt van de L. & N. Smit 's Stichting of 0184-689360.

Dierenartsen oefenen in Langerak

Foto: Geurt Mouthaan Het Kontakt

langerak • Een groep dierenartsen uit heel Europa oefende woensdagochtend op een boerderij in Langerak de bestrijding van een uitbraak van de gevreesde koeienziekte mond- en klauwzeer.

Het is en blijft een onheilspellend gezicht: mannen en vrouwen die in witte pakken over het erf lopen en de stal ingaan. Gelukkig gaat het deze ochtend om een oefening. Melkveehouder Kees Romeijn en zijn vrouw staan een groepje dierenartsen in het Engels te woord, terwijl even verderop anderen kijken hoe, als er geruimd moet worden, dit op de meest humane wijze uitgevoerd zou kunnen worden.

De leiding is in handen van Klaas Steijn, voormalig dierenarts en inwoner van Ameide. Hij is al enkele jaren betrokken bij het programma Better Training for Safer Food van de Europese Commissie. "Jaarlijks wordt er via BTSF 16,5 miljoen euro besteed aan onderwijs aan dierenartsen die in vaste dienst zijn van de overheid. Ik werk al zes jaar met een cursus gericht op rampenplannen voor dierziektebestrijding."

Foto: Geurt Mouthaan Het Kontakt
Foto: Geurt Mouthaan Het Kontakt
Foto: Geurt Mouthaan Het Kontakt
Foto: Geurt Mouthaan Het Kontakt
De dierenartsen krijgen instructies voor hun oefening. Foto: Geurt Mouthaan

Die cursus bestaat uit allerlei lezing over hoe een uitbraak van bijvoorbeeld mond- en klauwzeer of de Afrikaanse varkenspest aan te pakken. "Een vast onderdeel is ook het bezoeken van een boerderij om de theorie in de praktijk uit te voeren, door een uitbraak na te bootsen. Alle scenario's, van het doden van de dieren, het ontsmetten van het bedrijf en het herbevolken worden nagespeeld. Achteraf wordt de hele gang van zaken besproken en geanalyseerd."

Tot nog toe hebben zo'n duizend dierenartsen uit heel Europa de cursus gevolgd. Op het erf van de Langerakse boerderij loopt een mix van door de wol geverfde dierenartsen en jongelingen in het vak rond. Een bewuste keuze: "Je leert van de praktijk, maar zeker zoveel van de ervaring van anderen. In Nederland hebben we nogal wat uitbraken gehad. Zelf heb ik in 2001 bijvoorbeeld de mond- en klauwzeercrisis als dierenarts meegemaakt. Wat ik toen geleerd heb, kan ik vandaag overdragen."

Uiteraard beginnen de deelnemers niet op nul. "Ze zijn zeker capabel om zo'n uitbraak aan te pakken, de basiskennis is aanwezig. Wij werken hier aan de verfijning. Wat voor keuzes maak je als je binnen een etmaal vijf meldingen krijgt van mond- en klauwzeer? Hoe zet je je mensen in? Waar ga je als eerste op af? Daar oefenen we op."

Klaas Steijn koos de oefenlocatie in Langerak niet voor niets. "Als dierenarts kwam ik hier al. Het is mooi meegenomen dat de melkveehouder Engels spreekt. En de deelnemers zijn onder de indruk van de boerderij. Qua productie hoort hij bij de top van Nederland en het is een hele modern bedrijf, met onder meer een melkrobot. Daar is veel bewondering voor, ze zijn er echt enthousiast over."

EHBO-cursus in Leerbroek

EHBO-cursus

leerbroek • De EHBO vereniging van Leerbroek wil binnenkort weer een EHBO cursus voor beginners starten. Tijdens de cursus leren de deelnemers diverse verwondingen en ongevallen te beoordelen en daarna zo nodig eerste hulp te verlenen of verband aan te brengen. Ook reanimatie en het gebruik van een AED komen tijdens deze cursus aan bod. De cursus wordt afgesloten met een examen voor een erkend EHBO diploma. De kosten voor de cursus bedragen 150 euro. Voor meer informatie en aanmelding: ehboleerbroek@live.nl of 0345-599623.

Cursus vrijwilligers en dementie in Zederik

Cursus vrijwilligers en dementie

meerkerk • In het gemeentehuis van Zederik, aan de Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk, wordt vanaf dinsdag 30 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een cursus gegeven over mensen die in hun vrijwilligerswerk in aanraking komen met mensen met dementie. Deze cursus is geschikt voor alle vrijwilligers in zorg en welzijn. Voor meer informatie of aanmelding: Yvonne Maasbommel van MEE via 06-55308142 of yvonne.maasbommel@meeplus.nl. Deelname is gratis.

Klankbordgroep plaatst bord rotonde

goudriaan • Met een ludieke actie vraagt de Klankbordgroep van Goudriaan aandacht voor de beloofde rotonde bij de N216. Er is een bord geplaatst bij de kruising van de N216 met het dorp Goudriaan, waarop de naam van de rotonde staat. "De aanleg van de rotonde zou in september of oktober al zijn begonnen, maar is uitgesteld", legt voorzitter Joop Broer van de Klankbordgroep uit. Er zijn namelijk problemen met de waterberging. Het Waterschap heeft aangegeven dat daar een waterkering ligt die mogelijk van belang is bij de waterbeheersing van de polder. Broer: "Er wordt nu onderzoek gedaan. Het zou kunnen dat de kruising verhoogd moet worden vanwege die waterkering. Het is natuurlijk handig om dit te weten voordat de rotonde aangelegd wordt. Anders moet straks de rotonde, als die er net ligt, weer op de schop."

Die waterkering in Goudriaan staat weer in relatie met de nieuwe waterkering in Groot-Ammers, die momenteel aangelegd wordt. Onderzocht moet worden wat die verandering voor effecten heeft voor de waterkering in Goudriaan.

Om aandacht te vragen voor de dringende wens van de inwoners van Goudriaan voor deze rotonde, die de veiligheid van de kruising zal verbeteren, werd dinsdagavond het bewuste bord geplaatst. Het college van B&W bracht die dag een kernbezoek aan Goudriaan. "Het gemeentebestuur heeft het bord gezien en het levert aandacht op", aldus Klankbordvoorzitter Broer.

De leden van de Klankbordgroep bij het bord.

De titel 'Rondje Goudriaan', dat op het bord staat, is overigens de toekomstige naam van de rotonde. Deze benaming is in het verleden tijdens een bijeenkomst over de rotonde gekozen door de bezoekers.

Spullen ophalen voor rommelmarkt

streefkerk • De organisatoren van de rommelmarkt in Streefkerk houden op zaterdag 27 oktober vanaf 08.30 uur weer een ophaaldag in het dorp.
De aangeleverde artikelen moeten degelijk en verkoopbaar zijn. Grote wandkasten en bankstellen zullen niet meer worden meegenomen, behalve bankstellen die in zeer goede staat verkeren. Verder zijn alle spullen welkom, uitgezonderd kleding. Verder doet men de rommelmarkt met DE punten een groot plezier. De eerstvolgende rommelmarkt van Streefkerk wordt gehouden op zaterdag 13 april 2019.

Cursus vrijwilligers en dementie

meerkerk • In het gemeentehuis van Zederik, aan de Prinses Marijkeweg 1 in Meerkerk, wordt vanaf dinsdag 30 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een cursus gegeven over mensen die in hun vrijwilligerswerk in aanraking komen met mensen met dementie. Deze cursus is geschikt voor alle vrijwilligers in zorg en welzijn. Voor meer informatie of aanmelding: Yvonne Maasbommel van MEE via 06-55308142 of yvonne.maasbommel@meeplus.nl. Deelname is gratis.

Cursus Peuter in zicht

hoornaar • Rivas Zorggroep start in Hoornaar met een nieuwe serie van de cursus Peuter in zicht. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 18 maanden tot en met 3 jaar. De eerste bijeenkomst is op maandag 29 oktober in het Bruisend Hart in Hoornaar.
Peuter in Zicht is een praktische cursus waar men adviezen krijgt die van pas komen bij de opvoeding van uw peuter. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en aanmelden: j.van.der.marel@rivas.nl of 0900-8440.

EHBO-cursus

leerbroek • De EHBO vereniging van Leerbroek wil binnenkort weer een EHBO cursus voor beginners starten. Tijdens de cursus leren de deelnemers diverse verwondingen en ongevallen te beoordelen en daarna zo nodig eerste hulp te verlenen of verband aan te brengen. Ook reanimatie en het gebruik van een AED komen tijdens deze cursus aan bod. De cursus wordt afgesloten met een examen voor een erkend EHBO diploma. De kosten voor de cursus bedragen 150 euro. Voor meer informatie en aanmelding: ehboleerbroek@live.nl of 0345-599623.

'Psychiatrie in de familie'

ameide • In november start Indigo ZHZ, in samenwerking met Zorgboerderij bijBram en Samendoen, een reeks thema- en ontmoetingsbijeenkomsten over psychiatrie in de familie. Op de eerste avond worden met elkaar de relevante thema's voor de vervolgbijeenkomsten bepalen. De bijeenkomsten starten op dinsdag 6 november en vinden tweewekelijks plaats. Na afloop van de thema-avonden is er nog een terugkombijeenkomst. Kosten bestaan enkel uit een bijdrage voor de cursusmap. Er kunnen acht tot twaalf deelnemers meedoen. De cursus wordt gegeven bij zorgboerderij BijBram aan de Prinses Marijkeweg 59d in Ameide. Voor meer info of aanmelding: info@samendoen.expert of 0345-637363.

Spullen ophalen voor rommelmarkt

Spullen ophalen voor rommelmarkt

streefkerk • De organisatoren van de rommelmarkt in Streefkerk houden op zaterdag 27 oktober vanaf 08.30 uur weer een ophaaldag in het dorp.

De aangeleverde artikelen moeten degelijk en verkoopbaar zijn. Grote wandkasten en bankstellen zullen niet meer worden meegenomen, behalve bankstellen die in zeer goede staat verkeren. Verder zijn alle spullen welkom, uitgezonderd kleding. Verder doet men de rommelmarkt met DE punten een groot plezier. De eerstvolgende rommelmarkt van Streefkerk wordt gehouden op zaterdag 13 april 2019.

Cursus Peuter in zicht

Cursus Peuter in zicht

hoornaar • Rivas Zorggroep start in Hoornaar met een nieuwe serie van de cursus Peuter in zicht. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 18 maanden tot en met 3 jaar. De eerste bijeenkomst is op maandag 29 oktober in het Bruisend Hart in Hoornaar.

Peuter in Zicht is een praktische cursus waar men adviezen krijgt die van pas komen bij de opvoeding van uw peuter. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en aanmelden: Joanneke van der Marel via j.van.der.marel@rivas.nl. Bellen kan ook met de Rivas Zorglijn via 0900-8440.

VHL-raden bespreken Participatiewet

vijfheerenlanden • Avres gaat waarschijnlijk per 1 januari 2020 de Particiaptiewet voor heel het territorium van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden uitvoeren. In 2019 blijft de gemeente echter nog wel een jaartje lid van de Utrechtse aanbieder WIL (Werk en Inkomen Lekstroom).

Vanaf 2020 maakt de gemeente Vijfheerenlanden ook nog wel gebruik van de diensten van WIL, via zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten. Het onderwerp is dinsdagavond besproken in het VHL Beraad. Dat leidde nog niet gelijk tot een eenduidig advies. Het voorstel komt nu nog terug in de gemeenteraden van Leerdam, Zederik en Vianen. De colleges van de drie fusiegemeenten willen de dienstverlening aan inwoners die gebruik maken van voorzieningen voor werk en inkomen op tenminste gelijk niveau continueren. "Het uitgangspunt van de gemeente Vijfheerenlanden is dat deze medewerkers zo veel als mogelijk blijven werken op hun huidige werkplek."

De keuze voor ofwel Avres en WIL was de afgelopen reden voor een behoorlijke clash tussen de gemeenten Gorinchem, Giessenlanden en Molenwaard enerzijds en de Vijfheerenlanden-gemeenten anderzijds. Aanvankelijk was er bij de Vijfheerenlandense gemeenten een voorkeur om de keuze over te laten aan het nieuwe college en raad van de fusiegemeente.

Die besluiteloosheid vonden de Alblasserwaardse gemeenten onacceptabel. De plooien zijn inmiddels weer aardig gladgestreken. "Het heeft te lang geduurd", erkende wethouder Arie Donker (Zederik) dinsdag tijdens de behandeling van het voorstel. Een mogelijke keuze voor WIL zou grote gevolgen hebben, omdat het voortbestaan van Avres in het geding komt. Hardinxveld is al uitgetreden, Lingewaal gaat dat waarschijnlijk ook doen. En dan blijven alleen Gorinchem en de nieuwe gemeente Molenlanden over.

Even in schoenen mantelzorger

molenlanden • Op woensdag 10 november, de nationale dag van de mantelzorg, gaat CDA-wethouderskandidaat Lizanne Lanser, respijtzorg verlenen in de toekomstige Molenlanden.
Het CDA is mede initiatiefnemer van het mantelzorgcompliment en pleit voor het ruimhartig ondersteunen van mantelzorgers en het bieden van respijtzorg (zodat de mantelzorger een moment vrij kan zijn van mantelzorgtaken). Mede om het belang van respijtzorg aan te kaarten is het CDA opzoek naar een mantelzorger of iemand die zorg ontvangt om een dagdeel de zorgtaken over te nemen. Wethouderskandidaat Lizanne Lanser: "Wat is er mooier om met mensen in gesprek te kunnen gaan en tegelijkertijd mensen helpen. Juist de dingen uit de praktijk zijn belangrijke input voor een gemeentebestuurder."
Wie wil dat Lizanne een dag respijtzorg komt verlenen of wanneer iemand een afgevaardigde van het CDA wil spreken onder het genot van een kop koffie, kan dat laten weten via: elcovandenberg@hotmail.com of 06-47683926.

VVD peilt mening jongeren

molenlanden • Om de mening van jongeren en jongvolwassenen te peilen, start VVD Molenlanden op Instagram met de 'Woensdag-stelling'. Wekelijks komt er op woensdag een stelling online, die speciaal voor 17- tot en met 27-jarigen bedoeld is. VVD Molenlanden is benieuwd naar de mening van alle jongeren en jongvolwassenen, ongeacht hun politieke voorkeur.
Op hun Instagramaccount richt de VVD Molenlanden zich specifiek op jongeren en jongvolwassenen. Zo zijn ook de vlogs 'Raad waar de VVD staat' met de prijsvraag, waarmee een taart te winnen valt, te zien op Instagram.
Met de stellingen wil VVD Molenlanden achterhalen hoe jongeren en jongvolwassenen denken over zaken in hun eigen gemeente en hun eigen dorp.

Veel te beleven tijdens archeologiedagen in Dordrecht

Foto: Antoine de Zeeuw

DORDRECHT • Voor liefhebbers van geschiedenis was er zaterdag genoeg te beleven tijdens de Nationale archeologiedagen in Dordrecht. Deze dag, die werd georganiseerd door de AWN en gehouden werd op het kasteelterrein van huis te Merwede in Dordrecht, lieten veertiende eeuwse ridders zien hoe er in hun tijd werd gevochten en werd er met scherp geschoten met historische kanonnen.

Op het kasteelterrein, wat gelegen is ten oosten van de brug naar Papendrecht, waren diverse kramen opgesteld, waar diverse activiteiten uit de regio werden getoond die te maken hebben met geschiedenis. Zo waren er diverse grondvondsten te zien, zoals vliegtuigonderdelen van een verongelukt toestel uit de tweede wereldoorlog. Ook waren er potscherven en glaswerk te zien uit de 17e eeuw en diverse dierenschedels. De liefhebber kon zelf aan de slag met een metaaldetector en zoeken naar schatten in de grond. Verder waren er op het terrein diverse vrijwilligers uitgedost in historische kleding en waren middeleeuwse activiteiten te zien. Er werd gekookt op een open vuur en werd er gewerkt op een weefgetouw. Dit alles maakte dat de geschiedenis weer even tot leven kwam.

Gedurende de dag werden er ook diverse demonstraties gegeven. Zo vuurde de 'Compagnie van Brederode' een aantal historische kanonschoten af. Deze schoten waren in de verre omgeving te horen. Toen de Compagnie haar kruit verschoten had, werd er door de 'Heeren van Altena' een gevechtsdemonstratie gegeven. Twee ridders joegen elkaar in een veertiende eeuws harnas en gingen elkaar vervolgens te lijf met zwaarden en lieten de omstanders zien hoe er in de late middeleeuwen werd gevochten.

Foto: Antoine de Zeeuw
Foto: Antoine de Zeeuw
Foto: Antoine de Zeeuw
Foto: Antoine de Zeeuw
Foto: Antoine de Zeeuw

Achter het terrein van Huis te Merwede was ook een bijzonder schip te zien, de Kamper Hanze kogge. Dit historische handelsschip is gebouwd naar het voorbeeld van een in Flevoland opgegraven wrak, wat omstreeks 1340 is vergaan. De Kamper Hanze kogge heeft een lengte van bijna 22 meter en is ruim 7 meter breed. Een kogge had een relatief groot laadvermogen en werd met name gebruikt voor handel met Portugal, Frankrijk, Engeland en Italië. Bezoekers konden het schip betreden en van dichtbij bekijken.

cheque • Leen Mastenbroek van DIO Groot-Ammers heeft een mooie cheque uitgereikt aan de heer Kwakernaak, woonachtig in Hof van Ammers, bestemd voor een fietslabyrint.

Kleuters genieten van het hapjesbuffet. Foto: N. Ruis

hapjesbuffet • De kleuters van OBS De Ammers in Groot-Ammers hebben bij het thema ‘landen en culturen’ samen met hun ouders genoten van een heerlijk hapjesbuffet.

tenniskampioenen • Op de foto staan v.l.n.r. Walter, Mart, Frans-Jelle, Lieuwe, Marijn en Lisa. Zij zijn jeugdclubkampioen geworden bij tennisclub Racket Schelluinen.

SGP leider Kees van der Staaij bezoekt Vijfheerenlanden Foto: Nico Van Ganzewinkel

van der staaij • SGP Vijfheerenlanden heeft maandag haar landelijke voorman Kees van der Staaij op bezoek gehad. Hij deed die dag een rondje langs fusiegemeenten.

bananenboom • Na twee jaar hele goede verzorging werden alle medewerkers op De Hoeff in Giessenburg verrast door een prachtige bloem in de bananenboom.

groene wout • Op donderdag 11 oktober was er een gezellig samenzijn vanwege het tienjarig jubileum bij B&B / Groepsaccommodatie Het Groene Wout te Goudriaan.

aannemer • In het kader van een project over bouwen heeft de bovenbouw van de Kandelaar uit Ameide aannemersbedrijf P. van Leeuwen in Meerkerk bezocht.

jubilarissen • Bij Vv De Alblas werd onlangs stil gestaan bij het feit dat de club op 14 juli 65 jaar bestond. Vier jubilarissen van het eerste uur werden in het zonnetje gezet.

voorlezen • Tijdens de Kinderboekenweek hebben leerlingen van de Prinses Wilhelmina School voorgelezen bij hun vriendjes van Kinderdagverblijf De Grobbevogels.

Lars de Bruijn ontvangt een pakket met streekproducten van Corrie de Kluijver van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

prijsvraag • Lars de Bruijn (11) uit Langerak is één van de zes winnaars van de Rabobankprijsvraag 'Hoe goed ken jij het boerenleven?' die op de Fokveedag gehouden was.

melkhart • Op de Fokveedag die begin oktober in Hoornaar plaatsvond, heeft het CDA hun standpunt Molenlanden Melkhart van Holland met succes gepresenteerd.

Foto: Arie van Noordennen

bloembakken • Het Dorpsoverleg van Giessenburg heeft 5 oktober samen met omwonenden 'officieel' de bloembakken aan de Giessenburgse bruggen in gebruik genomen.

33 / 48

Een oud ambacht in ere hersteld

Oude kuiperij herrijst naast Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf

Het grootste deel van het dat de historische kuiperij realiseert. Foto: Geurt Mouthaan

bleskensgraaf • We schrijven het jaar 1972 als Hendrik van Engelen voor de laatste keer de deur van zijn 'Fabriek van houten kuipen' achter zich dichttrekt. Alles blijft daar onaangeroerd staan - op een paar hamers na die door spelende kleinkinderen worden meegenomen - tot tientallen jaren later mannen de ruimte inlopen om alles weg te halen. Niet om het weg te gooien, maar om de kuiperij een nieuw leven te geven.

Bij Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf is door een team van vrijwilligers het afgelopen jaar hard gewerkt om een schuur naast de hofstee te bouwen waarin de apparaten om houten kuipen te maken een plek gaan krijgen. "Mijn vrouw kwam bij de weduwe Van Engelen regelmatig op bezoek", vertelt Bas Bons uit Ottoland, één van de vrijwilligers. "Via haar wist ik van deze kuiperij." En met een lach: "Ik heb jarenlang Jan aan zijn hoofd lopen zeuren dat we er iets mee moesten doen."

Jan, dat is Jan Boele, voorzitter van de Historische Vereniging Binnenwaard. Samen met de andere bestuursleden besloot hij vorig jaar de handschoen op te pakken. "Omdat we wisten: doen we nu niks, dan verdwijnen de spullen naar de sloop. Daarom zijn we op zoek gegaan naar geld en mensen om dit project uit te voeren."

Team

Via allerlei instanties kwamen de benodigde euro's binnen. "En we hebben een prachtig team met heel veel expertise bij elkaar weten te krijgen: Fas van Genderen uit Bleskensgraaf, Bas Bons, Jacob Oskam uit Wijngaarden, Martin den Butter uit Molenaarsgraaf, Wim Breedijk uit Molenaarsgraaf, Bob de Vries en Piet Aantjes uit Goudriaan, Joke Karelse uit Ottoland, kees Baan uit Brandwijk en Rokus van de Giessen uit Goudriaan."

De eerste fase is inmiddels zo goed als klaar: het gepotdekselde gebouw naast Boerderij Gijbeland staat. Zoveel mogelijk opgebouwd uit oude of oud gemaakte materialen. Eén van de wanden wordt voorzien van een levensgrote historische foto van een kuiperij in actie. Fas van Genderen: "We hebben de kosten zo laag mogelijk gehouden door overal vandaan materialen op te pikken, gratis of voor een appel en een ei. En de bijbehorende zaagmachines komen ook uit de buurt: uit Goudriaan en Bleskensgraaf." En Boele: "Het is een heel mooi verlengstuk van Boerderij Gijbeland geworden, alsof het er altijd al heeft gestaan."

Houten emmer

Met de herbouw van de kuiperij wil de Historische Vereniging Binnenwaard het verhaal van dit oude ambacht bewaren voor de komende generaties. Jan Boele: "We hebben wel wat rondgekeken, maar er zijn er maar heel weinig in die originele staat bewaard gebleven. Voor de streek was dit een belangrijk ambacht. Onder meer bij het kaasmaken werd veel gebruik gemaakt van houten kuipen." Bas Bons vult hem aan: "De uitzet als je op jezelf ging, begon met een houten emmer. Dat was de basis." Naast de kuiperij is er ook ruimte voor andere ambachten: het vervaardigen van klompen en het timmeren. Bob de Vries: "En we willen dit uitbreiden met een wagenmaker en een smid. Maar dat is nog toekomstmuziek."

Belangstellenden zijn zaterdag 27 oktober van 11.00 tot 16.30 uur welkom om te komen kijken. Jan Boele: "De materialen van de kuiperij liggen dan uitgespreid klaar. Er zijn vrijwilligers aanwezig die vragen beantwoorden en het verhaal van de kuiperij vertellen. Want dat willen we graag: niet alleen laten zien, maar ook door het vertellen van de verhalen erachter het werk van Van Engelen weer tot leven brengen."

Klaar

Na 27 oktober gaat de volgende fase van start: het opbouwen van de kuiperij. De Vries: "Het streven is om aan het einde van het jaar klaar te zijn. Dan kan de kuiperij draaien en op termijn kunnen we er wellicht zelfs weer kuipen gaan maken."


Geurt Mouthaan

Jubileumtoer

alblasserwaard • De Historische Vereniging Binnenwaard houdt zaterdag 27 oktober tussen 11.00 en 16.30 uur een jubileumtoer door het werkgebied, de dorpen Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden. In elk dorp is een pand te bezichtigen, waarvan er meerdere nooit open zijn voor publiek. Deze zijn voorzien van de Nederlandse vlag en het zijn tegelijkertijd ook de startplaatsen.
De locaties zijn: Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf; Broekse Boertje, langs de kade van het Achterwaterschap voorbij De Donk in Brandwijk; diepvrieshuis, ter hoogte van Zuidzijde 127 in Goudriaan; Middelmolen, ter hoogte van Graafdijk-west 56 in Molenaarsgraaf; Boerderij A152 In Ottoland; Pand Bongers Architecten BNA, Dorpsstraat 48 in Oud-Alblas; historisch pand, Dorpsstraat 23 in Wijngaarden.
Op elk van de startplaatsen ligt een routekaart voor de deelnemers gereed. Leden van de vereniging kunnen het themanummer dat ze thuis ontvangen meenemen. Niet-leden krijgen op hun startplaats een themanummer met daarin informatie over de panden. Daarnaast ontvangt elke deelnemer twee consumptiebonnen die alleen op die dag in museum Het Voorhuis ingewisseld kunnen worden. Er zijn daarnaast ook bijzondere panden die vanaf de weg bekeken kunnen worden. Deze zijn voorzien van een bezem aan de weg, vroeger het symbool dat er de bodedienst moet stoppen om iets mee te nemen.

Opbrengst beurs

ameide • De tweedehands kledingbeurs in september, die georganiseerd werd door Passage Ameide-Tienhoven heeft weer een prachtig bedrag opgebracht.
Bijna de helft van de opbrengst is uitgekeerd aan degenen die de kleding hadden ingeleverd. Na aftrek van de onkosten is er 2500 euro naar de volgende goede doelen overgemaakt: Sporten voor Sophia kinderziekenhuis, Project YWAM Medical Ships, Ameides Fanfare Korps, Somebody Care Roemenie en Sulawesi ontvingen allen 500 euro.
De tweedehands voorjaars kledingbeurs zal gehouden worden op 27 en 28 maart 2019.

Kerst theaterwandeling

giessen-oudekerk • In en om het dorp Giessen-Oudekerk wordt op zaterdag 22 december weer de Kerst theaterwandeling georganiseerd.

Deelnemers beleven tijdens deze wandeling een stukje van de geboorte en het leven van Jezus. "Met een groep acteurs geven wij u op diverse locaties weer een vernieuwde inkijk in de tijd van de bijbel, vertelt Jan Hoftijzer, één van de organisatoren van het Kersttheater.

Tijdens deze rondwandeling door de polder, die ongeveer drie kilometer lang is, nemen de acteurs de bezoekers ruim 2000 jaar mee terug in de tijd. Al lopend over een oud pelgrimspad beleeft men het verhaal van de geboorte en het leven van Jezus anders dan voorgaande jaren. Met een groep van ongeveer 150 amateurspelers wordt op diverse locaties een inkijkje gegeven uit de tijd van de Bijbel. Minimumleeftijd om mee te wandelen is tien jaar.

De start is vanuit de Oude School in Giessen-Oudekerk. Vertrektijden van dertien groepen zijn tussen 16.15 en 21.00 uur. Er wordt gewerkt met een strak tijdschema. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar in de periode van 8 tot en met 20 november via de website www.lichtindepolder.hggop.nl.

Deelname kost 5 euro voor kinderen van tien tot twaalf jaar en 10 euro voor volwassenen. Tijdens het evenement zijn consumpties verkrijgbaar in de Oude School.

Foto: Arie van Noordennen

Tractorvereniging De Lange Slag hield zaterdag een geslaagde toertocht door de Alblasserwaard.

Boek over dubbelspel van Groen Tukker

Rehabilitatie voor Giessenburgse topambtenaar in oorlogstijd

Kees Tukker bij 'De Gave Gulden', waar Groen en zijn vrouw Leida ooit woonden. Foto: Anne Marie Hoekstra

giessenburg • Aanvankelijk was Tukker, journalist en schrijver uit Culemborg, helemaal niet van plan een boek over Groen te schrijven. Wel deed hij al lange tijd onderzoek naar de oudoom die in de Tweede Wereldoorlog als topambtenaar gevaarlijk dubbelspel speelde.

Na de oorlog volgden beschuldigingen. Groen zou hebben geheuld met de vijand. Was dat waar, vroeg Tukker zich af. Hij dook in archieven, sprak met mensen die zijn oudoom gekend hadden. De informatie voegde hij bij zijn eigen herinneringen. "Af en toe kwam Groen bij onze boerderij in Giessen-Oudekerk voorgereden in zijn Mercedes met chauffeur. Dan mocht ik meerijden en voelde verhulde trots. Ik voelde ook schaamte. Dat is de cultuur van de Alblasserwaard denk ik: je moet niet teveel opvallen. Maar Groen was daar niet mee bezig."

Vrijheid

Waarom vond Tukker zijn oudoom zo fascinerend? "Zijn twee broers gingen hun hele leven gebukt onder zware depressies, die steeds terugkeerden. Ik heb me altijd afgevraagd: waarom hij dan niet? En hoe kan het zijn dat hij een mooie carrière heeft gehad, terwijl de anderen zich gedwongen voelden boer te worden? Ik denk omdat hij als enige zijn eigen levensweg bepaald heeft. Mede door zijn astma, wat hem ongeschikt maakte voor een leven als boer, heeft hij gelegenheid gekregen zijn eigen leven op te bouwen. Hij mocht studeren. Dat heeft hem denk ik een gevoel van vrijheid gegeven, terwijl zijn broers altijd in het harnas van het boerenleven hebben gezeten."

Uiteindelijk waren het anderen die Tukker stimuleerden een boek over Groen te schrijven. Hij is blij dat hij dit heeft gedaan. "Door het schrijven van het boek heb ik dieper inzicht gekregen in zijn motieven en drijfveren en bevestiging gevonden van wat ik al dacht: je moet kinderen vrijheid geven om hun mogelijkheden te ontdekken. Stuur ze weg. Als ze dan terugkomen, is dat veel beter dan dat je hen dwingt te blijven en aan jouw verwachtingen te voldoen." Hij herkent de vrijheidsdrang van Groen. "Ik denk dat hij in mijn jeugd al een identificatiefiguur was, want ik wilde ook weg uit de Alblasserwaard."

Sukkel

In het boek beschrijft Tukker hoe Groen in de oorlog duizenden onderduikers aan eten hielp, maar tegelijkertijd soms de nazi's nodig had. In de ogen van sommigen was hij een held, anderen gaven hem na de oorlog aan als collaborateur. Begrijpt Tukker de keuzes die Groen in de oorlog maakte? "Ik heb één keer hardop gezegd: sukkel. Dat was toen ik de kaart zag waarmee hij zich heeft aangemeld voor de Nederlands-Duitse Kultuurgemeenschap in Arnhem, de NDK. Na de oorlog stond die op de lijst van verboden organisaties. Maar toen ik die kaart vond, kende ik de achtergrond nog onvoldoende. Hij dreigde uit zijn positie gesmeten te worden. Voor het geld hoefde hij niet aan te blijven; hij had inkomsten genoeg. Maar hij wilde niet dat er een NSB'er op zijn plek zou komen. Hij schrijft ergens: 'Om de Beauftragte in een wat gunstiger stemming te mijnen opzicht te brengen, heb ik de uitnodiging aanvaard om naar de operette van de NDK te gaan.' Toch blijf ik er een beetje een gemengd gevoel over houden. Had hij dat moeten doen?"

Zoals Groen uiteindelijk terugkwam naar de Alblasserwaard, waar hij aan de Giessen een prachtig huis liet bouwen - 'De Gave Gulden', aan de Slingelandseweg – zo blijft ook Tukker toch steeds terugkomen naar de waard. "Mooi zijn vooral de dingen die niet veranderen: de polder, de kerktorens, de Giessen, het waterstelsel zoals je dat ziet als je de Molentocht rijdt."

Op donderdag 17 januari 2019 geeft Kees Tukker in De Til in Giessenburg een lezing over zijn boek, met medewerking van Miek-Kado Boek Kadoshop. Hij zal ook signeren.

Voor een langere versie van dit interview, zie: hetkontakt.nl.

Anne Marie Hoekstra

Avond over geloven met een beperking

meerkerk • In de Ichthuskerk aan de Burgemeester Sloblaan 23 in Meerkerk wordt op woensdagavond 24 november vanaf 20.00 uur een bijeenkomst gehouden over het thema 'Geloven met een beperking'. Arie Huizer zal deze avond vertellen over hoe het is om als gelovige te leven met een handicap. Verder is er gelegenheid om daarover met hem in gesprek te gaan.

Oproep onterechte uithuisplaatsingen

regio • De Stichting Dutch Child Center is op zoek naar mensen uit de Alblasserwaard die tussen 1986 en 1996 te maken hebben gehad met een onterecht uithuisplaatsing.
Dat meldt de stichting in een persbericht. Het gaat volgens de stichting minstens om drie gevallen waarbij dit zou zijn gebeurd, maar nadere gegevens ontbreken. "Een ernstige zaak uit die jaren is nu weer gaan spelen en daarom wordt deze oproep geplaatst", aldus de stichting. Mensen die de stichting kunnen helpen kunnen contact opnemen via 06-20673029 of info@dutchchildcenter.nl.

SUMMAklas start in Hoornaar

Ellen Verweij (links) en Marianna Fidder.

hoornaar • De SUMMAklas, een klas voor hoogbegaafde leerlingen, gaat binnenkort van start in Hoornaar.

Deze klas gaat van start om in te spelen op de specifieke onderwijsbehoefte die deze kinderen hebben. Daarnaast treffen ze hier gelijkgestemden en dat is belangrijk voor het ontwikkelen van een goed zelfbeeld. Voor de leerlingen die in hun eigen groep dit aanbod niet kunnen krijgen is de SUMMAklas een mooi alternatief. Er wordt in januari gestart met een klas voor leerlingen in groep 5, 6 en 7. Leerlingen uit groep 4 en 8 kunnen eventueel na overleg worden geplaatst. De klas wordt gevestigd op OBS Klim-op in Hoornaar.

Op dinsdag 6 november is er voor leerlingen die reeds zijn aangenomen en hun ouders én voor leerlingen/ouders die mogelijk over willen gaan naar deze vorm van onderwijs de gelegenheid kennis te maken met de leerkrachten en met elkaar. Om 16.00 uur is de inloop en van 16.15 tot 17.00 uur zullen de leerkrachten samen met de leerlingen doorbrengen. Locatie is OBS Klim-op in Hoornaar. Aanmelden kan via everhoek@o2a5.nl.

Wereld Cup fotografie

Leo Lanser.

giessenburg • Leo Lanser, fotograaf en ontwerper uit Giessenburg, is uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen bij de World Photographic Cup. Aan deze prestigieuze internationale fotowedstrijd doen landenteams mee, maar ook kunnen fotografen een individuele onderscheiding krijgen. De vakorganisatie DuPho heeft uit een groot aantal Nederlandse beroepsfotografen een selectie gemaakt. Leo Lanser behoort daar toe. Alleen vakfotografen en kunstfotografen kunnen meedoen. Lanser voelt zich zeer vereerd. Er zijn diverse categorieën, waaronder natuur, digitale kunst en portretten. In november en december bekijkt de internationale jury alle inzendingen. De finalisten worden in januari bekendgemaakt. De uitreiking is in april.

Kinderworkshops in De Koperen Knop

hardinxveld-giessendam • Aansluitend bij de huidige expositie Denkend aan Holland houdt Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam op de woensdagen 24 oktober en op 14 november kinderworkshops. Daarbij staat het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden centraal. Vooraf opgeven is gewenst. De workshops zijn van 14.00 tot 16.00 uur. De kinderen maken een eigen landschapje. De kosten zijn 2,50 euro. Opgeven: koperenknop@koperenknop.nl of 0184-611366. Info: www.koperenknop.nl.

Alzheimer Trefpunt

hoornaar • In De Zes Molens in Hoornaar wordt op donderdag 25 oktober vanaf 19.30 uur weer een Alzheimer Trefpunt gehouden. Er wordt tijdens de bijeenkomst een film vertoond waarin het onderwerp 'dementie en mantelzorg' centraal staat. Er wordt een Amerikaanse film uit 2001 getoond, getiteld Iris en gebaseerd op het ontroerende, waargebeurde verhaal van de levenslange liefde tussen de schrijfster Iris Murdoch en haar man John Bayley.

Da Capo zoekt spullen Kerstmarkt

giessenburg • Op zaterdag 1 december houdt muziekvereniging Da Capo een grote en sfeervolle tweedehands kerstmarkt. Ruim 50 meter kraampjes worden ingericht aan de Van Brederodestraat 1a in Giessenburg met een veelzijdig aanbod aan tweedehands kerstspullen. De opbrengst komt ten goede aan de vereniging.
Voor deze markt is de vereniging op zoek naar bruikbare kerstspullen. Voor info en ophalen: Trudie Loggen via 0184-651326. Zie ook www.dacapo.giessenburg.nl.

Kerstproject met Chananja

wijngaarden • Gospelkoor Chananja organiseert dit najaar een meezing-Kerstproject voor dames en heren die zich niet willen binden aan een koor, maar toch een aantal weken willen repeteren voor een aantal optredens. Iedereen tot en met 55 jaar is elke dinsdagavond welkom in 't Wingerds Hof, Dorpsstraat 31 in Wijngaarden van 19:30 tot 21:30 uur. De deelnamekosten zijn 25 euro. Er staan een aantal bijzondere Kerstoptredens gepland. Voor meer informatie of aanmelding: Anneke van Lomwel via 06-30190361 of voorzitterchananja@gmail.com.

Gymvereniging zoekt leiding

meerkerk • Gymvereniging Meerkerk is op zoek naar nieuwe leiding voor de 60-plys gym. Voor meer informatie of aanmelding: leden.gvmmeerkerk@gmail.com.

Unicefloop brengt 4750 euro op

groot-ammers • De Unicefloop die op woensdag 3 oktober in Groot Ammers werd gehouden, heeft 4750 euro opgebracht, een record. Ook dit jaar waren er weer veel schoolkinderen, die enthousiast meeliepen voor het goede doel: Kinderen op de vlucht.

Opbrengst collecte

nieuw-lekkerland • De onlangs gehouden collecte voor de Nierstichting heeft in Nieuw-Lekkerland 2718,60 euro opgebracht.

39 / 48