HK Klaroen

12 juli 2017

HK Klaroen 12 juli 2017


Gemeente sluit café 't Stekkie op de Dam

Foto: Peter Stam Foto: Peter Stam

alblasserdam • De gemeente heeft de vergunningen van café 't Stekkie op de Dam in Alblasserdam ingetrokken. Vanaf maandag 10 juli moet eigenaar Jan Buijs de deuren van zijn zaak gesloten houden.

Volgens woordvoerster Monique Boer van de gemeente Alblasserdam is 'een opeenstapeling van incidenten' er de oorzaak van dat alle drie de vergunningen zijn ingetrokken. "Op basis van de politierapporten en op grond van de handhavingsmatrix heeft de burgemeester maatregelen moeten treffen. De eigenaar is vorige week op de hoogte gesteld van de maatregel."

In de afgelopen periode was er een aantal keer 'gedoe' in de horecagelegenheid. De politie heeft diverse keren op moeten treden bij vechtpartijen. Boer: "Op een gegeven moment moeten er dan maatregelen genomen worden. Er is een gesprek geweest en de incidenten werden door de eigenaar niet weersproken. De exploitant heeft zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing." Burgemeester Paans ging in maart in gesprek met de twee horeca-exploitanten van The Abbey en 't Stekkie naar aanleiding van ongeregeldheden.

Exploitant Jan Buijs vindt dat hij 'veel te hard wordt gestraft' en gaat bezwaar maken tegen het besluit van burgemeester Paans. Café 't Stekkie werd in september 2013, na een faillissement overgenomen. Café Blieck's Point op de Dam, dat ook gerund wordt door Jan Buijs, mag wel openblijven

Mooie dag voor goed doel in speeltuin Zonnebloem

Foto: Richard van Hoek

papendrecht • Kiwanis Young Professionals Alblasserwaard/Drechtsteden heeft zaterdag een gezellige en goed bezochte activiteitendag georganiseerd in speeltuin De Zonnebloem in Papendrecht.

Kinderen konden allerlei leuke spelletjes doen, zoals sjoelen, stokken vangen, ballonnen darten en zich laten schminken. Ook was er een kraam met koffie en taart en was er een politieagent met een politiebus waar de kinderen nog in konden zitten en waar ze vingerafdrukken konden laten maken.

Eten en drinken waren ook volop aanwezig. Het zelf een pannenkoek of cupcake versieren waren erg in trek.

De opbrengst van de dag was voor Kika. Er werd in totaal 3400 euro opgehaald.

Alblasserdam bereidt zich voor op de Paardenmarkt

Foto: Anne Marie Hoekstra

alblasserdam • Over iets meer dan twee weken, op woensdag 26 juli, wordt de Sint Jacobus Paardenmarkt weer gehouden in Alblasserdam.

De jaarlijkse Sint Jacobus Paardenmarkt vindt plaats in en rondom de Kerkstraat in Alblasserdam. De markt begint 's morgens om 08.00 uur.
Op de markt zijn paarden, pony's en kraampjes. Ook rijdt er een paardentram. Tegen een vergoeding is het mogelijk om met deze paardentram van de firma Baan een rondrit te maken door de gemeente.
De traditionele ponykeuring onder het zadel wordt ook dit jaar weer gehouden op het grasveld aan de van Lennepstraat. De ponykeuring begint om 10:45 uur.

Wethouder Rozendaal wordt burgemeester

woensdag 12 juli 2017 | jaargang 75 no. 28

Nog steeds verwarring scholencomplex

'We kunnen het ons niet permitteren om hieraan voorbij te gaan'

Het Willem de Zwijger College. Foto: Bert Bons Foto: Bert Bons

papendrecht • De verwarring begon eigenlijk al direct na de eerste presentatie van de plannen, iets meer dan een jaar geleden. Christelijke scholengemeenschap De Lage Waard en het Willem de Zwijger College, de twee scholen voor voortgezet onderwijs in Papendrecht, zouden samen gaan verhuizen naar park Oostpolder. Dat nieuws werd naar buiten gebracht door het gemeentebestuur van Papendrecht, maar stuitte op fel protest.

Op verzoek van de gemeenteraad werden alternatieven onderzocht. Over de uitkomsten daarvan was de raad niet te spreken. Het gemeentebestuur zou zich er veel te gemakkelijk van af hebben gemaakt door slechts twee opties als reëel te bestempelen. Dat waren park Oostpolder en de locatie waar nu het Willem de Zwijger College gevestigd is. Omdat de parklocatie afgeserveerd is door de gemeenteraad, lijkt de huidige vestiging van het Willem de Zwijger College als enige toekomstige locatie voor de beide scholen over te blijven.

Achter de schermen

Lijkt. Want er lijkt achter de schermen nog veel meer aan de hand te zijn. CDA-voorman Egbert Lichtenberg wist te melden dat er allerlei geruchten en tekeningen 'rondzwemmen' die ervoor zorgen dat er veel onduidelijkheid en wantrouwen is bij de beide scholen.

Lichtenberg: "Wat we oppikken uit de samenleving en belanghebbenden uit de scholen is dat er overal ideeën zijn en dat het niet meer met elkaar spoort. Er is daardoor nu geen vertrouwen meer. Het gaat om veel geld en het is iets heel belangrijks. We kunnen het ons als gemeente niet permitteren om hieraan voorbij te gaan. Als we zo doorgaan zoals we dat nu lijken te doen, dan gaat het niet goed."

Haast en zorgvuldigheid

Nog meer partijen, waaronder GroenLinks, D66 en ChristenUnie, gaven aan bezorgd te zijn over het proces. Aan de ene kant willen ze haast met het maken van een plan, omdat de scholen dat zelf graag willen. De gebouwen zijn gedateerd en de onderwijsvoorzieningen voldoen niet meer aan de eisen van de tijd.

Aan de andere kant wordt gehamerd op zorgvuldigheid en het belang van de neuzen die overal dezelfde kant op moeten staan.

Duidelijkheid

Wethouder Joke Reuwer van onder meer onderwijs nam de waarschuwingen en bedenkingen ter harte. "De scholen worden betrokken bij het tijdpad wat we willen opstellen. Er moet duidelijkheid komen, voor de raad en voor de betrokken de scholen."

Het gaat daarbij met name om een locatie, samenwerking en om de toekomstvisie en of die nog gedeeld worden door de betrokken partijen.

Bert Bons

Respect voor de burger

Als voorzitter van het actiecomité dat zich verzet tegen het uitruilen van onze mooie bibliotheek voor alweer een supermarkt, neem ik met stijgende verbazing kennis van de reactie van de wethouder en een aantal raadsleden op de bezwaren die worden geuit tegen dit onzalige plan. Wie je ook spreekt; niemand is het er mee eens. Dat maakt voor het College en een meerderheid van de Raad niets uit. Bezwaren worden weggepoetst, wat krom is wordt recht gepraat, de stem van de burger wordt niet of nauwelijks gehoord.
Wethouder Van Eekelen stelde in de laatste raaadsvergadering dat ze het centrum levendig wil houden en dat er dan dingen gebeuren waar niet iedereen blij mee kan zijn. Nou, mevrouw Van Eekelen, u woont in Wassenaar. Ik ben heel benieuwd of ze in Wassenaar de vestiging van een Aldi, midden in het hart van die rijke gemeente, als een leuke verlevendiging zouden ervaren. Dat is misschien niet zo'n aardige opmerking, maar uw uitspraak dat het groen achter onze flat nog geen hondenuitlaatplaats waardig is, vinden wij dan weer zeer ongepast. Het is zeker niet de Keukenhof, maar de rust en de frisse lucht van die ruimte willen wij niet kwijt.
Uw benadering is niet fair. Winkelkarretjes van de Aldi die over de nieuwe markt worden getrokken, vrachtwagens die met grote regelmaat hun zaken komen afleveren, is dat levendigheid? U weet wel beter.
U wilt de begroting sluitend krijgen. Dat is uw verantwoordelijkheid. Maar kom ons niet vertellen dat we blij moeten zijn met de manier waarop dat gaat gebeuren. De wethouder spreekt ook nog over de markt als de huiskamer van Papendrecht. Daar wil ik het graag mee eens zijn. Alleen voor mij zou dat juist een extra reden zijn om heel goed op te letten wat je in die huiskamer neerzet. Een vierde supermarkt...!
Dat mevrouw Van Es van D66 de suggestie doet dat eigenlijk die ouderen in de Schoolstraatflat, die nog het meeste de dupe dreigen te worden van dit beleid, maar moeten verkassen, vind ik een opmerking die ver onder de maat is. Uw partij D66 is de partij van het referendum. Nou, ik daag u uit. Word eens origineel, steek uw nek eens uit en organiseer zelf hierover eens een referendum. Ik leg me neer bij de uitkomst.
En verder laten wij ons als ouderen niet door u of uw partij onze fijne flat uitjagen. We wonen er met veel plezier en de meesten van ons genieten van de echte levendigheid waar onze nieuwe markt voor bedoeld is. Het zal wel zo'n vaart niet lopen, maar dat dit soort ideeën leeft, vind ik beangstigend. Overigens, en dat geeft de burger dan weer moed, hebben de Burgemeester en de Gemeentesecretaris in een keurige reactie aan ons Comité laten weten dat we in overleg zullen blijven. Maar zo'n raadsvergadering doet je dan weer het ergste vrezen.
Ik ben met mijn 93 jaar waarschijnlijk niet de jongste inwoner van ons mooie dorp, maar die leeftijd heeft me wel de gelegenheid gegeven om in al die jaren veel van dit politieke gespartel te mogen observeren.??????? Het is nu meer dan duidelijk. Het overgrote deel van de Papendrechters wil dit niet. En laat me één voorspelling doen: Als de raadsleden van de landelijke partijen, zoals VVD, CDA en D66, niet meer respect vertonen voor hun kiezers, dan zullen ze bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar nog raar opkijken. Wat dat betreft maken de lokale partijen als OP en PAB hun beloftes naar de Papendrechtse burgers heel wat meer waar. Die vertolken met veel inzet de bezwaren die overal hoorbaar zijn. Ik hoop dat ik nog de kans krijg ze daarvoor met mijn stem te mogen belonen.

Arie de Leur, voorzitter Actiecomité Schoolstraat

'Welbevinden' op Anne Frankschool

Wethouder Reuwer onthult het vignet. Foto: Petra Scheurwater

papendrecht • De OBS Anne Frank is een gezonde en veilige school. Wethouder Joke Reuwer heeft woensdagochtend een vignet onthuld omdat de school aan de kwaliteitseisen voldoet die het Ministerie van Onderwijs heeft opgesteld voor het Vignet Welbevinden.

De school heeft volgens directeur Ine Aantjes vooral de knop omgezet. "We vertellen de leerlingen niet meer wat ze niet mogen, maar wat ze wel mogen."

Om het vignet te behalen is er geïnvesteerd in de omgang van leerlingen met elkaar, hoe ze gezond eten en hygiënisch leven. Wat de kinderen er van opgestoken hebben laten ze zien in een zelfbedacht toneelstuk over pesten. De directeur is trots: "Ze lieten zien hoe raar kinderen tegen elkaar kunnen doen en dat je beter normaal met elkaar om kan gaan. Dan kan je gewoon vrienden zijn."

Wethouder Reuver vindt het belangrijk dat de school ook aan deze punten aandacht besteedt. "Soms heeft de ouder net even de school nodig om op het juiste spoor gezet te worden. Voor de kinderen is het belangrijk om dit al jong te leren. Want hoe gezonder je basis is, hoe weerbaarder je in je verdere leven bent."

De directeur sluit zich hierbij aan. "Ik denk dat je als school een hele goede basis kan leggen. We hopen wel dat alle ouders er thuis bij aansluiten. Toen we startten hadden we dan ook een werkgroep met ouders die meekeken en tips gaven."

Of er meer Papendrechtse scholen volgen is niet bekend, maar de wethouder hoopt het wel. "Ik zou het heel tof vinden als alle scholen dit vignet hebben."

Petra Scheurwater

Plannen maken afvalbrengstation

Foto: aangeleverd

papendrecht • Het afvalbrengstation en de gemeentewerf aan de Willem Dreeslaan in Papendrecht zijn dringend aan vervanging en/of vernieuwing toe. De gemeente is bezig met het maken van plannen en wil daarbij gelijk een systeem opzetten waarbij afval beter gescheiden door burgers.

Dat bleek donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering in Papendrecht. Het CDA had een motie voorbereid waarin het gemeentebestuur opgedragen wordt om met een plan te komen om het afvalbrengstation en de gemeentewerf doelmatig te renoveren.

"Het verkeert momenteel in een erbarmelijke staat", lichtte CDA-raadslid Lorenzo Essoussi toe. Eigenlijk iedereen was het daarmee wel eens, maar toch kreeg de motie van de christendemocraten geen meerderheid. Dat kwam vooral door de inbreng van wethouder Joke Reuwer, die beloofde snel met een plan te zullen komen. Mevrouw Reuwer: "Er moet echt wat gebeuren aan de werf. Dat is telkens uitgesteld en dat is niet goed. Als je arbowetgeving ernaast legt, dan moeten we ermee aan de slag." Die woorden waren voor de meesten voldoende om een voorstel vanuit het college af te wachten.

Luisterliedavond voor goed doel

alblasserdam • Lionsclub Alblasserwaard Souburgh organiseert op vrijdag 13 oktober in samenwerking met Landvast in Alblasserdam een avond met singer-songwriter Michael Prins.

De in Streefkerk geboren zanger is sinds 2013, toen hij nummer 1 werd in het programma 'De beste singer-songwriter van Nederland',een zeer veel gevraagd artiest in binnen- en buitenland. Hij treedt bijvoorbeeld regelmatig op in De Wereld Draait Door en heeft inmiddels meerdere albums op zijn naam. Toen de commissie Kunst en Cultuur van de Lionsclub hem benaderde voor een optreden en hem voorstelde een deel van de opbrengst te besteden aan een door de gemeente gesteund project om kinderen in contact te brengen met muziekinstrumenten, was hij meteen enthousiast. Voor verdere informatie en kaartverkoop worden belangstellenden doorverwezen naar Landvast in Alblasserdam. Reserveren kan ook via www.landvast.nl.

'Verstild Papendrecht'

papendrecht • In het Museum van Stichting Dorpsbehoud Papendrecht is de tentoonstelling 'Verstild Papendrecht' te zien. Het gaat hierbij om schilderijen en tekeningen, grotendeels uit eigen depot die een uniek beeld geven van het dijkdorp aan de Noord en de Beneden Merwede.

De tentoonstelling is tevens een uitnodiging aan iedereen, die haar of zijn favoriete plekje in Papendrecht wil gaan tekenen of schilderen. Inspiratie is in het museum beslist te vinden. Ook is er aan de interactie gedacht. Op de schildersezel zijn al bezoekers bezig geweest het schilderij verder af te maken. Iedereen kan aan de hand van het elektrobord 'testen' of de schilderijen en tekeningen niet alleen gezien zijn, maar ook goed zijn bekeken. Het museum nodigt de jeugd uit tekeningen en schilderijen in het museum tentoon te stellen. Voor de mooiste werkstukken is er een leuke verrassing.
Ook tijdens de zomervakantie is het museum op woensdag van 10.00 tot 12.00 en op zaterdag van 14.00 tot 16.00 open.

'Lammetjeswiel klaar voor mooie zomer'

Betrokkenen kletsen wat voor de opening. Foto: Gemeente Alblasserdam

alblasserdam • Het eerste deel van het Lammetjeswiel in Alblasserdam, dat in de afgelopen weken werd opgeknapt, is af.

De afronding van deze fase en de opening van het zomerseizoen werd woensdag gevierd met mensen die zich hebben ingespannen om de herontwikkeling van het Lammetjeswiel mogelijk te maken.

Het zandstrand is vergroot, er is een zitrand omheen geplaatst en een nieuw asfaltpad aangelegd. Ook de toiletgroep en twee bruggen zijn vervangen. Verder is er een watertappunt geplaatst, waar iedereen gratis drinkwater kan pakken. Er wordt al flink gebruik gemaakt van de nieuwe fitnesstoestellen en de nieuwe steiger aan het water. De visvereniging heeft aan de overkant van het water twee steigers laten aanleggen.

Wethouder Arjan Kraijo: "Ik ben erg blij met het resultaat tot nu toe. Het is echt al enorm opgeknapt. Het Lammetjeswiel is dus klaar voor een mooie zomer. Onze inwoners kunnen hier heerlijk ontspannen op de ligweide of het vergrote strand, maar ook sportief bezig zijn. Een prachtig resultaat van een project dat we samen met de samenleving hebben opgepakt!"

Vanaf afgelopen maandag zal Arie Taal weer met zijn mobiele horecakar in het Lammetjeswiel staan. Op de Facebookpagina van de stichting Lammetjeswiel worden data en tijden gepubliceerd: www.facebook.com/StichtingLammetjeswiel.

Vanaf september wordt verder gewerkt aan de herinrichting. Dan worden de sloten en waterpartijen gebaggerd, de natuurspeelplaats aangelegd, nieuwe waterlopen gegraven, natuurvriendelijke oevers aangelegd, nieuwe bruggen en het amfitheater aangelegd, bruggen vervangen, oude asfaltpaden hersteld en een fruitboomgaard ingericht.

De provincie Zuid-Holland verstrekt voor deze werkzaamheden een subsidie van 100.000 euro. Hiervoor ondertekenden de gemeente en de penvoerder van de Landschapstafel woensdag een overeenkomst. Volgens planning is de herinrichting helemaal afgerond in het voorjaar van 2018.

Aan de tweede fase gaan leerlingen van het Wellantcollege en het Da Vinci College meewerken. Deze scholen naar projecten in de praktijk waarbij zij leerlingen mee kunnen laten werken met bedrijven in hun sector. Dit geldt zowel voor de groenopleiding als de (civiel)technische. Het Lammetjeswiel geeft voor meerdere opleidingen mogelijkheden om met leerlingen hierop aan te haken. Daarnaast start de uitvoering van de tweede fase gelijk met het nieuwe schooljaar waardoor leerlingen gelijk kunnen instromen. Gemeente en scholen zien het Lammetjeswiel als een opmaat naar een intensievere samenwerking en ondertekenen hiervoor een intentieverklaring om dit voor de toekomst te borgen.

Jan Stuurman uit Streefkerk doet van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 juli mee aan de Vierdaagse van Nijmegen. Hij laat zich sponsoren voor de Hersenstichting.

1 Wie is Jan Stuurman?

Jan: "Jan Stuurman is een 58 jarige geboren en getogen Streefkerker. Gehuwd en vader van één zoon en twee dochters, en genietend van een lieve kleindochter. Al 40 jaar werkzaam in een Dordtse kantoorvakhandel."

2 Waarom loop je voor de hersenstichting?

Jan: "Vijftien jaar geleden heeft mijn vrouw een hersenbloeding gehad, vandaag de dag zijn de gevolgen hiervan nog steeds zichtbaar en voelbaar. Onbekendheid van de herkenbaarheid van de symptomen van een hersenbloeding hebben hieraan bijgedragen. Voor mij (ons) is het van enorm belang dat er daarom meer aandacht is voor preventie en voorlichting. Maar ook onderzoek."

3 Hoe bereid je je voor?

Jan: "Eerlijk gezegd niet veel extra. Sinds ik 5 jaar geleden door mijn oudste dochter ben uitgedaagd om aan de vierdaagse deel te nemen. Sindsdien ben ik bijna wekelijks aan de wandel."

4 Hoe kunnen mensen je sponsoren?

Jan: "Via de site www.devierdaagsesponsorloop.nl kan men mij vinden en rechtstreeks een willekeurig bedrag sponsoren."

5 Wat wil je bereiken met deze actie?

Jan: "Natuurlijk dat er voor de Hersenstichting zoveel mogelijk geld binnenkomt. Voor de hersenstichting is het nooit genoeg. Hadden wij meer geweten, hadden we misschien adeqaater gereageerd, hadden de gevolgen wellicht ook wat minder geweest."

D66 pleit voor volledige berichtgeving

Foto: ingimage

alblasserdam • D66 Alblasserdam vindt dat haar inbreng in de gemeenteraad van Alblasserdam onvolledig wordt weergegeven door andere partijen.

Het gaat dan met name om de discussie over de verbouwing van het gemeentehuis en het voeren van de Nederlandse vlag. "Er waren twee weken terug heftige discussies in de raad over de investering van 7,9 miljoen voor de restauratie van het gemeentehuis en de opknapbeurt voor het Raadhuisplein en Havenstraat, samen ruim 10 miljoen euro", meldt Ramon Pardo, fractievoorzitter van D66 Alblasserdam.

"D66 wil de renovatie van dit zeer aansprekend gebouw ook, maar het voorstel van het college geeft de inwoners van Alblasserdam te weinig in waarde terug. Een mooi gebouw is niet genoeg om deze investering te rechtvaardigen. Verbaasd waren we over het persbericht dat vanuit het college werd uitgestuurd. Een hiep-hiep-hoera bericht zonder weergave van het verloop van het debat. Net als bij de overige berichtgeving over dit onderwerp, dat op de website van de gemeente kwam, lijkt het alsof iedereen enthousiast is."

Pardo vervolgt: "D66 denkt dat inwoners recht hebben op het hele verhaal. Ook als het gaat over het debat over het gebruik van de Nederlandse vlag. D66 is niet tegen het vlaggen met de Nederlandse vlag zoals wellicht een eerder bericht in De Klaroen doet vermoeden. Niets is namelijk zo vanzelfsprekend als het uiten van je eigen identiteit. Bedenkelijk vinden wij het als je je eigen identiteit gebruikt om je af te zetten of te isoleren van anderen, door te zeggen dat de Europese vlag vervangen moet worden door de Nederlandse. Vlaggen gebruikt men over het algemeen om samenwerking tot uitdrukking te brengen, niet om je tegen die samenwerking af te zetten. Kortom, wat D66 betreft gewoon de Nederlandse vlag erbij."

Vier vertrouwde gezichten weg

Bert de Jong en Fred Bulté

papendrecht • Op 7 juli begon de vakantie voor zo'n 1450 leerlingen en 145 personeelsleden van het Willem de Zwijger College. Maar voor vier 'ouwe getrouwen' was het even heel anders. Na 38 jaar gaat Bert de Jong, docent natuur- en scheikunde van zijn pensioen genieten. Fredy Bosman-Pronk heeft 23 jaar aardrijkskundeles gegeven en gaat nu als pensionada door het leven. Fred Bulté heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, nadat hij 19,5 jaar als fietsenbewaker op de Willem werkte. Tenslotte verlaat Debby Haex na 12 jaar de school om in haar woonplaats Gorinchem verder te gaan met het geven van lessen Nederlands.


Vluchtelingenkinderen bedanken 'Joef'

Bijzonder afscheid op Anne Frankschool in Papendrecht

Wethouder Rozendaal overhandigt certificaten terwijl de kinderen 'de school uitglijden'. Foto: Petra Scheurwater

papendrecht • In twee jaar tijd hebben de kinderen, die veelal met hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, Nederlands leren spreken, lezen en schrijven. Uit handen van wethouder Jan Nathan Rozendaal kregen ze daarvoor een certificaat. Vanaf nu kunnen ze regulier onderwijs op een basisschool bij hen in de buurt volgen.

De kinderen kwamen destijds de school binnen zonder dat ze een woord Nederlands spraken of begrepen. Nu gaan ze weg met een taalniveau van minstens groep 4/5. Agneta uit Litouwen vond het Nederlands goed aan te leren. "Ik heb moeten leren voor dit diploma, maar de taal vond ik best makkelijk." Kristin is het daar niet mee eens. "Het was wel een beetje moeilijk." Meryam vult haar aan: "Vooral de grote woorden vond ik lastig".

Kroon op werk

De uitreiking van deze certificaten ziet directeur Ine Aantjes als de kroon op het werk in de taalklassen. "Twee jaar geleden zijn we begonnen met drie kinderen, inmiddels hebben we er vijftig. De eerste leerlingen stromen vandaag door naar andere scholen hier in Papendrecht en Sliedrecht. Ze moeten namelijk integreren en daarbij hoort ook vriendjes en vriendinnetjes in je eigen wijk krijgen."

Kinderen van alle leeftijden en nationaliteiten komen bij elkaar in de taalklas, toch vormt de communicatie tussen de docenten en de leerlingen geen probleem volgens de directeur. "Het gaat heel snel. Ze mogen alleen Nederlands praten, daardoor horen ze het de hele dag om hen heen. Binnen de kortste keren kunnen ze al 'joef' zeggen. Het is onvoorstelbaar wat de kinderen in een paar maanden tijd al kunnen begrijpen en communiceren."

Het doel van de lessen in het eerste jaar is dat de kinderen Nederlands leren spreken, lezen en schrijven. Als ze al naar school geweest zijn dan proberen we ook bijvoorbeeld hun sommen op hun niveau bij te houden. Na het eerste leerjaar zit hun Nederlands al op het niveau van eind groep 3."

Niet te springen

De ouders van de 'normale' leerlingen op de Anne Frankschool stonden in eerste instantie niet te springen om de komst van de kinderen van vluchtelingen. Een paar kinderen zijn daarom zelfs niet op deze school gekomen.

Aantjes "Ouders vonden het griezelig dat er vluchtelingen kwamen. Ze vroegen zich af 'hoe moet dat nu, straks hebben we een school met alleen vluchtelingen?' Ik heb aangegeven dat dit niet het geval is, omdat de kinderen weer uitstromen naar een school bij hen in de wijk. Ouders mogen in het begin best sceptisch zijn, maar nu zijn ze ook heel trots. Bijvoorbeeld als deze kinderen zich binnen een paar maanden zo veilig bij ons voelen dat ze al meedoen met optredens."

Enige school

De Anne Frankschool is de enige in Papendrecht die dit onderwijs aanbiedt. "Daar is bewust voor gekozen", zegt wethouder Jan Nathan Rozendaal. "Het leuke is dat als je de kinderen bundelt, je ze samen in één klas zet. Ik ben op bezoek geweest in één van de klassen, daar was net een nieuwe leerling. Die wordt dan ook echt geholpen door zijn klasgenoten. Dat mis je als iedere school het voor zich zou doen, dan komen ze namelijk in reguliere klassen."

De keus om de kinderen op de Anne Frankschool te onderwijzen was volgens de directeur een makkelijke. "Toen het asielzoekerscentrum nog op het dorp zat, begeleidden wij de school van het AZC. Wij hadden dus al wat knowhow over hoe je dat doet. Daarnaast zijn wij gewend om extra taalondersteuning te geven, daarom was het voor alle directeuren het meest logische dat wij dit op ons zouden nemen."

Petra Scheurwater

Werkstraf voor ontucht met meisje

alblasserdam • Een veertigjarige man uit Alblasserdam is donderdag door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en het betalen van een schadevergoeding van 3000 euro in verband met het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje.

Twee weken geleden bekende de Damdorper huilend schuld voor de rechters in de rechtbank. Donderdag deed de rechter uitspraak in de zaak, waarbij het slachtoffer ruim 88.000 euro schadevergoeding had gevraagd.

Kampeerboerderij
De ontuchtige handelingen vonden in april 2013 plaats op een kampeerboerderij op Goeree-Overflakkee. De man betaste, tijdens het kijken van een film, een toen 14-jarig meisje en liet zich ook door de tiener aftrekken. Hij werd tijdens deze ontuchtige handelingen betrapt door zijn echtgenote.

Training
De veertiger verklaarde tegenover de rechtbank dat een seksuele obsessie, veroorzaakt door een gevoel voor aandacht tekort, aan de misstap ten grondslag lag. De Damdorper, die eerder al twee keer werd betrapt op potloodventen, meldde zich na het misbruik op eigen initiatief aan voor een intensieve training voor zedendelinquenten. Vorig jaar deed het meisje aangifte. De nu achttienjarige tiener eiste via het Openbaar Ministerie een schadevergoeding van 88.597 euro.

Kans op herhaling
Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een taakstraf van 200 uur. De rechter legde de gevraagde straf donderdag op. "Het gaat hier om een bijzondere zaak, waarbij meneer bijna alles heeft bekend en zich, voordat er aangifte tegen hem werd gedaan, een uitgebreide behandeling voor zedendelinquenten bij De Waag heeft gehad."

"De reclassering heeft daarom het advies gegeven dat bijzondere voorwaarden voor meneer niet nodig zijn, omdat de kans op herhaling nihil is. Daar houdt de rechtbank rekening mee, al blijft het vreselijk wat er is gebeurd. In de eerste plaats voor het meisje, maar ook voor de familie van meneer. Iedereen lijdt hieronder," zo begon de rechter zijn vonnis.

200 uur
De rechter vervolgde: "Meneer bekende hier op zitting bijna alles, maar ontkende dat er sprake was van aftrekken. Het ging volgens hem om 'vasthouden'. Juridisch gezien is er echter wel sprake geweest van aftrekken en daarmee zijn alle feiten bewezen. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een werkstraf van 200 uur, zoals gevraagd door de officier van justitie."

Claim
Over de ingediende vordering van ruim 88.000 euro zei de rechter: "Er is een groot bedrag gevraagd door het slachtoffer. Hier gaat de rechtbank grotendeels niet in mee. De materiële schadevergoeding wordt afgewezen en voor de immateriële schadevergoeding wordt het symbolische bedrag van 3000 euro toegekend op grond van billijkheid. Het slachtoffer zou via de civiele rechter alsnog een claim kunnen indienen." Na de uitspraak benadrukte de advocate van meneer dat er inmiddels een goed en schuldbewust gesprek is geweest tussen het meisje en haar cliënt.

Beroep
De Alblasserdammer heeft twee weken de tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis. Gebeurt dit niet, is de straf definitief.

ActiveView wint ICTWaarborg Award

Foto: Politie Foto: Politie

alblasserdam • ActiveView uit Alblasserdam heeft de ICTWaarborg Award 2017 voor Sociaal Ondernemerschap in de wacht gesleept.

ICTWaarborg, gevestigd aan de Omweg 57L in Alblasserdam, voegde dit jaar het onderdeel Vakprijzen toe aan de Awards-uitreiking. Hiervoor zonden ICT-bedrijven uit heel Nederland cases in waarna een zevenkoppige en onafhankelijk vakjury deze beoordeelde.
Daar kwam een top 3 per categorie uit, waarna de betreffende bedrijven een pitch hielden met betrekking tot hun inzending. Vervolgens bepaalden de tijdens de Awards-avond aanwezige branchegenoten middels een stemming de uiteindelijke winnaar.
Na een geweldig 'a capella' optreden van Arthur Shorty van United by Music in Sliedrecht en de pitch door Carola Rodrigues van ActiveView kwam ActiveView winnaar uit de bus.
''Op deze Award zijn we heel erg trots'', aldus Marcel Uittenbogaard van het winnende bedrijf. ''Vooral het feit dat het om een prijs gaat die onze inzet voor goede doelen waarde(n) en inhoud geeft."

DIO De Zwart de beste

Het team van DIO De Zwart.

nieuw-lekkerland • DIO drogisterij De Zwart aan het Kleijburgplein in Nieuw-Lekkerland, is verkozen tot beste DIO drogisterij van zuidwest Nederland

Vorig jaar was deze winkel nog genomineerd voor de titel 'Beste Nieuwkomer' onder de DIO-drogisterijen, dit jaar is de winkel van Marcel en Annemarie de Zwart verkozen tot beste DIO van de regio zuidwest. In de winkel is er veel aandacht voor een goed winkelbeeld en een breed assortiment. Recent is de gehele warenindeling nog aangepast om de klant nog beter tegemoet te komen. "De klant wordt hier nog echt gezien", zo luidt de beoordeling vanuit DIO Nederland. "Altijd goed advies en een luisterend oor."

ActiveView uit Alblasserdam wint ICTWaarborg Award

ALBLASSERDAM • ActiveView uit Alblasserdam heeft de ICTWaarborg Award 2017 voor Sociaal Ondernemerschap in de wacht gesleept.

ICTWaarborg, gevestigd aan de Omweg 57L in Alblasserdam, voegde dit jaar het onderdeel Vakprijzen toe aan de Awards-uitreiking. Hiervoor zonden ICT-bedrijven uit heel Nederland cases in waarna een zevenkoppige en onafhankelijk vakjury deze beoordeelde.

Daar kwam een top 3 per categorie uit, waarna de betreffende bedrijven een pitch hielden met betrekking tot hun inzending. Vervolgens bepaalden de tijdens de Awards-avond aanwezige branchegenoten middels een stemming de uiteindelijke winnaar.

Na een geweldig 'a capella' optreden van Arthur Shorty van United by Music in Sliedrecht en de pitch door Carola Rodrigues van ActiveView kwam ActiveView winnaar uit de bus.

''Op deze Award zijn we heel erg trots'', aldus Marcel Uittenbogaard van het winnende bedrijf. ''Vooral het feit dat het om een prijs gaat die onze inzet voor goede doelen waarde(n) en inhoud geeft. Dat is voor ons een erg mooie erkenning."

Gemeente bestrijdt eikenprocessierups

Foto: Jan Wijninga/twitter Foto: Jan Wijninga/twitter

alblasserdam • Nadat afgelopen vrijdag op een aantal plaatsen in het dorp de eikenprocessierups is aangetroffen, is maandagochtend een gecertificeerd boomverzorger gestart met de bestrijding ervan. Hij verwijdert in beschermende kleding de volledige nesten, die over het algemeen hoog in de boomtoppen zitten. De verwachting is dat alle nesten uiterlijk dinsdag verwijderd zijn.
De rupsen zijn onder meer in de eikenbomen in het Lammetjeswiel aangetroffen. De boomverzorger heeft de bomen rond de ligweide maandagmorgen direct aangepakt om de overlast zo snel mogelijk te beperken.
De eikenprocessierups heeft zogenaamde brandharen met stoffen die een op allergie lijkende huiduitslag veroorzaken. Contact met de haren kan zwellingen, rode ogen en jeuk veroorzaken. De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. De haartjes verspreiden zich met de wind en kunnen zo in contact komen met mensen en dieren. Met name honden kunnen er ook last van hebben. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf.

'Lang gekoesterde wens in vervulling'

Wethouder Rozendaal van Papendrecht wordt burgemeester van Elburg

Wethouder Rozendaal krijgt daags na zijn benoeming bezoek van het Elburgs' college.

papendrecht • "Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling", reageert Rozendaal, die drie jaar lang namens de SGP wethouder van de gemeente Papendrecht is geweest.

Met name in de jaren voordat hij wethouder werd in Papendrecht, heeft hij enkele malen gesolliciteerd naar de functie van burgemeester. Hij was toen werkzaam als projectleider en manager bij de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta.

Toen hij in 2014 wethouder werd van Papendrecht, zette hij zijn burgemeestersambitie op een lager pitje, maar de laatste tijd begon het toch weer te knagen.

"Ik ga niet weg uit Papendrecht omdat ik het niet naar m'n zin gehad zou hebben", vervolgt de veertigjarige Jan Nathan Rozendaal. Hij was in gesprek met de plaatselijke fractie van de SGP met de bedoeling om voor een volgende termijn als wethouder te gaan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

"Maar Elburg is een mooie plek", weet Rozendaal inmiddels. "De stad heeft een oude, historische kern met een aantal landgoederen eromheen en vijf dorpen. Het landschap en de cultuur zijn heel divers."

Nadat hij in Elburg solliciteerde naar de functie als burgemeester, ging hij enkele malen undercover als toerist naar de Gelderse stad aan het IJsselmeer. "De grote saamhorigheid onder de bevolking sprak ons aan, we kregen warme gevoelens tijdens de contacten die we hadden."

Prachtkans

Rozendaal ziet het ambt als een prachtkans om zijn politieke ambities verder vorm te geven. Toch had hij er woensdag bijna niet meer op gerekend dat hij het zou worden.

Rozendaal: "Er waren nog twee andere kandidaten. Tussen twee en drie uur zou ik gebeld worden. Toen het kwart voor drie werd ging ik er eigenlijk vanuit dat ik het niet zou zijn. Maar om vijf voor drie belden ze met de mededeling dat ik het zou worden!"

"Wij zien in hem een burgemeester voor alle inwoners, een verbinder en een vaardig spreker. Hij heeft veel ervaring met samenwerkingsverbanden en met procesbegeleiding. Hij is een visionair en creatief denker die in staat is om mensen te enthousiasmeren en partijen bij elkaar te brengen."

Zo luidde de motivatie van de vertrouwenscommissie in Elburg die belast was met de benoeming van de nieuwe burgemeester. Vanaf het moment dat zijn voordracht bekendgemaakt werd door de gemeente Elburg, stroomden de felicitaties binnen. Zijn telefoon stond roodgloeiend en zijn twitter timeline liep vol.

Nieuwe planning werk Merwedebrug

De Merwedebrug tussen Papendrecht en Dordrecht. Foto: Bert Bons

papendrecht • Rijkswaterstaat heeft de nieuwe planning bekend gemaakt voor de werkzaamheden aan de Merwedebrug van Papendrecht naar Dordrecht.

In het weekend van vrijdag 14 tot en met maandagochtend 17 juli is de brug afgesloten in de richting van Papendrecht naar Dordrecht, inclusief toerit Papendrecht en afrit de Staart.

De werkzaamheden duren van vrijdag 14 juli 21:00 uur tot en met maandag 17 juli 05:00 uur. Op 14 juli is in deze richting vanaf 19:30 uur tot 21:00 uur slechts één rijstrook beschikbaar is. Als de werkzaamheden eerder klaar zijn dan maandag 05.00 uur, wordt de brug al eerder vrijgegeven voor verkeer.

Tweede weekend

In het weekend van vrijdag 28 juli tot en met maandag 31 juli in de richting van Dordrecht naar Papendrecht ter hoogte van de brug over de Beneden Merwede, inclusief toerit de Staart en afrit Papendrecht. De werkzaamheden duren van vrijdag 28 juli 21:00 uur tot en met maandag 31 juli 05:00 uur. Op 28 juli is vanaf 19:30 uur tot 21:00 uur in deze richting slechts één rijstrook beschikbaar. Ook dit weekend geldt wanneer de werkzaamheden eerder klaar zijn, dat dan de weg eerder wordt vrijgegeven.

De slijtlaag van het beweegbare deel van de Merwedebrug Papendrecht, gelegen in de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht, is aan vernieuwing toe. Rijkswaterstaat sluit daarom ter hoogte van de brug de hoofdrijbanen van de N3 beurtelings een weekend af.

Reserveweekenden

Het aanbrengen van een slijtlaag is weersafhankelijk. Daarom zijn reserveweekenden nodig. Deze worden alleen ingezet als dit noodzakelijk is.

Het fietspad van de brug is tijdens de werkzaamheden wel beschikbaar. Fietsers kunnen dus gewoon van de brug gebruik maken.

Gedurende bovenvermelde werkzaamheden kan de Merwedebrug Papendrecht niet bediend worden. De brug is dus gestremd voor de hoge scheepvaart over de Beneden Merwede.

Voedselbank blij met geld

De overhandiging van de cheque.

alblasserdam • Marjan de Groot en Mark van Oosterhout van Raaak Personeel overhandigden vrijdag een cheque van 1373 euro aan de Voedselbank in Alblasserdam.

Het uitzendbureau opende onlangs op feestelijke wijze het nieuwe hoofdkantoor aan de Edisonweg in Alblasserdam en vroeg aan genodigden een bijdrage voor de Voedselbank. Vrienden, familie en zakenrelaties doneerden gul. In de collectebussen zat aan het eind van de avond om precies te zijn 686 euro en 50 cent. Raaak heeft dat verdubbeld naar 1371 euro. Marjan de Groot: "We hebben bij Raaak alles wat ons hart begeert. We wilden ter ere van de opening graag iets betekenen voor Alblasserdammers die het moeilijk hebben." Carmen Valk- Struik van de Voedselbank is erg blij met het geld: "We hebben een hele oude koelbus en zijn toe aan een nieuwe. Dit geld komt dus heel goed van pas."

Stagiaire gezocht voor VanRip events. Kernwoorden: flexibel, horeca, social media en hands-on mentaliteit? Help dan mee met het commercieel uitbouwen van ons bedrijf. Meer info: VanRip.nl Interesse? Mail naar : P.rip@vanrip.nl of 06 512 67 890

Adverteren op een bowlingbaan? Een jaar zichtbaar voor een laag tarief: www.bowlingbaanreclame.nl

Uw auto niet spuiten, maar wrappen? Bel Signland voor de mogelijkheden: 085-4894756

Een prachtige muursticker van een foto of tekst? www.signland.nlof bel 085-4894756

Kleding met bedrukking voor een bedrijf of promotie. www.signland.nlof bel 085-4894756

Heeft u oude fietsen staan? Ik kom ze graag gratis ophalen opknappers geen bezwaar 0624850887

PAARDENVERZORGSTERS GEZOCHT Stal Norwind Streefkerk, vrijwill., les mogelijk, f2hnorwind@hetnet.nl

Breng nu uw tuinmachine voor een onderhoudsbeurt. Gratis haal- en brengservice! Zanen Techniek Service. Tel. 06 16 03 09 33

Gezocht: verzorg(st)er(s) voor mijn twee lieve Shetlandpony's tijdens de zomervakantie! dianabaan@hotmail.com, 06-50953723, Molenaarsgraaf

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD met SPOED,Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

Houtkap in het stukje bos aan het Kortland

alblasserdam • In een deel van het bos naast het Kortland in Alblasserdam zal Staatsbosbeheer eind juli een eindkap van populieren uitvoeren.

De eindkap betekent het einde voor het oude bos, maar is tevens het begin van het nieuwe bos. Als bomen ouder worden neemt de groeisnelheid af. Bovendien wordt de kans op schade door storm of houtrot groter. Voor de veiligheid van bezoekers heeft Staatsbosbeheer besloten de bomen in een deel van dit bos te kappen.

"Om onveilige situaties voor te zijn en om het hout nog te kunnen benutten, kappen we de oude bomen voordat ze omwaaien of wegrotten", laat boswachter Jeroen den Hartog weten. Van het dikke hout dat vrijkomt bij de eindkap worden vooral grote planken en balken gezaagd. Van het dunnere hout worden houtsnippers gemaakt die worden geleverd aan duurzame warmtecentrales.

Met deze kap voldoet Staatsbosbeheer ook aan de wens van de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) en tevens aan de Provinciale regelgeving (Molenbiotoop) om vrije windvang te waarborgen voor de Kortlandse Molen. De populieren hebben inmiddels een hoogte van ruim 30 meter bereikt en dit komt de windvang voor de molen niet ten goede.

Vooraf wordt bekeken of er op de betreffende plek bijzondere planten of dieren aanwezig zijn. Zonodig worden beschermende maatregelen genomen volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer.

Tijdens en direct na het vellen van de bomen ziet het er nogal rommelig uit in het bos. Dit is slechts van korte duur. "Wij zullen als alle werkzaamheden zijn voltooid eventuele schade aan paden herstellen", aldus Den Hartog.

"Als alle werkzaamheden zijn voltooid zullen wij weer nieuwe bomen gaan planten. Met de herplant van bomen wordt rekening gehouden met de boomsoort zodat vooralsnog niet dezelfde problemen ontstaan. Zeker is wel; bos blijft gewoon bos."

Essentaksterfte in het Alblasserbos

Foto: Geurt Mouthaan

alblasserwaard • De essenboom dreigt verloren te gaan als gevolg van een agressieve schimmelziekte. In de Alblasserwaard zal Staatsbosbeheer vanaf 15 juli diverse bomen moeten kappen als gevolg van de zogenoemde essentaksterfte.

Nu bossen en beplantingen in blad staan valt het op dat dit niet voor alle boomsoorten geldt. De es kwijnt massaal weg als gevolg van de agressieve schimmelziekte 'essentaksterfte'. De es herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds sneller tempo om zich heen grijpt in Nederland. Steeds meer bomen gaan dood.

In het Alblasserbos is het overgrote deel van de essen matig tot zwaar aangetast. De zieke bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom zijn we als bosbeheerder genoodzaakt nu actie te ondernemen voor de veiligheid van de bosbezoeker.

Risico's beperken
Vanaf 15 juli zal er in het Alblasserbos hard gewerkt worden om de risico's te beperken. In de eerste plaats zullen de zieke bomen in een brede zone langs wegen en paden worden verwijderd. Dit zal met name in het Alblasserbos (Oud-Alblas) zijn en een deel van het Alblasserbos (Wijngaarden) langs de openbare weg. In Oud Alblas wordt 3 hectare bos gekapt.

Toekomst van de es
Bij Staatsbosbeheer is landelijk inmiddels 85 tot 90 % matig tot zwaar aangetast en 10 tot 15 % is licht aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen gezond blijft. Daarmee dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit het bos te verdwijnen. In een groot deel van Nederland ontstaan grote gaten in het bos.

"In deze open plekken gaan we zorgen voor nieuw bos door het planten van bomen of door natuurlijke verjonging", meldt Staatsbosbeheer. Het kan wel enige jaren duren voordat het bos zich heeft hersteld.
"We zijn als beheerders heel zuinig op de resterende, nog gezonde bomen. Samen met wetenschap en kwekers onderzoeken we of hiermee resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is er echter geen oplossing voor de essentaksterfte."

Dunningen
Naast boswerkzaamheden in verband met essentaksterfte zullen er nog reguliere werkzaamheden plaatsvinden, waaronder het dunnen van een deel van het Alblasserbos (deel Papendrecht). Deze zogenaamde dunning leidt tot een meer gevarieerd bos, dat natuurlijker is en minder vatbaar voor ziektes. Omringende bomen krijgen hierdoor meer licht en ruimte om te groeien.

Eindkap populieren
In een deel van het Alblasserbos (Grote Nes en laangs de parkeerplaats deel Papendrecht) zal een eindkap van populieren plaatsvinden. De eindkap betekent het einde van het oude bos, maar tevens het begin van van het nieuwe bos. Als bomen ouder worden neemt de groeisnelheid af. Bovendien wordt de kans op schade door storm of houtrot groter. Voor de veiligheid van bezoekers heeft Staatsbosbeheer besloten de bomen in dit deel te kappen.

Zorgvuldig bosbeheer
Vooraf wordt bekeken of er op de betreffende plekken bijzondere planten of dieren aanwezig zijn. Zonodig worden beschermende maatregelen genomen volgens de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer.

Juf Anja met pensioen

Juf Anja wordt in de bloemen gezet.

alblasserdam • Juf Anja van de Graaf uit Alblasserdam heeft vorige week afscheid genomen. Ze gaat met pensioen.

Anja van de Graaf heeft veertig jaar met hart en ziel gewerkt op openbare basisschool 't Nokkenwiel in Alblasserdam.

Na die jarenlange trouwe dienst die ze met plezier heeft ingevuld, gaat ze genieten van haar pensioen.

Afscheidsreceptie

Ter gelegenheid van deze mijlpaal werd door het bestuur een afscheidsreceptie aangeboden in De Portier in Alblasserdam, waar diverse sprekers met respect memoreerden aan haar verdiensten.

Beroep voor dominee Talsma

Foto: Bert Bons

papendrecht • De Bethlehemkerk aan de Van der Palmstraat in Papendrecht heeft vrijdag een beroep uitgebracht op dominee Henk Talsma uit Hendrik-Ido-Ambacht. Het gaat om de vacature die is ontstaan na het emeritaat van dominee Thea Bouwman begin dit jaar. Dominee Talsma is al ruim 2,5 jaar werkzaam in de Bethlehemkerk als interim predikant, ter ondersteuning van de gemeente na het vertrek van dominee Guus Labooij en tijdens het ziekteverlof van dominee Bouwman.

Expositie in de bibliotheek

papendrecht • Leerlingen van Riet Meyer exposeren sinds vorige week in de bibliotheek aan De Markt in Papendrecht. Er zijn 23 schilderijen te bezichtigen met olieverf, acrylverf, exoline en monitype. Het thema is 'een eindeloze filmrol'. Buiten dit thema zijn er schilderijen van leerlingen die maar vijf maanden les hebben gehad, maar er zijn ook leerlingen die jarenlang lessen gevolgd hebben. Tevens zijn er enkele serpentijne en speksteen beeldjes te zien. De expositie duurt tot en met 28 september.

Record voor VBW Alblasserdam

alblasserdam • De Vakantie Bijbel Week (VBW) in Alblasserdam is maandagochtend van start gegaan met een recordaantal kinderen. Er kwamen 280 kinderen naar Landvast in Alblasserdam, om mee te doen aan knutselwerkjes, te luisteren naar bijbelverhalen en mee te doen met spelletjes. Vorig jaar begon de week met bijna 250 kinderen, om te eindigen met 289 deelnemers. "We zien elk jaar dat het aantal kinderen in de loop van de week toeneemt, omdat enthousiaste kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen", vertellen de organisatoren. De Vakantie Bijbel Week duurt nog tot en met komende donderdag, iedere ochtend van 09.30 tot 11.20 uur. Woensdagavond 12 juli is er een tieneravond en donderdagavond is er poppentheater met Carla Vis. Op zondag 16 juli wordt de week afgesloten met een welkomstdienst in de Grote Kerk aan het Cortgene.

Foto: Bert Bons Foto: Bert Bons

De Vakantie Bijbel Week in Alblasserdam is maandagochtend van start gegaan met een recordaantal kinderen. Zie het artikel rechtsonder deze foto voor meer informatie.

De oogst van één van de moestuintjes.

onlangs • De Havo- en Vwo-brugklasleerlingen van csg De Lage Waard hebben in de afgelopen weken groente gegeten die ze hebben geoogst van hun eigen schooltuinen naast de school. Dit project gebeurde in het kader van onderwijs in natuur, milieu, voeding, gezondheid en duurzaamheid.

Sibold Lous is de nieuwe voorzitter.

onlangs • In restaurant De Wachter in Alblasserdam vindt de jaarlijkse bestuurswissel plaats van Rotary Club Kinderdijk (RCK). De nieuwe voorzitter, Sibold Lous, huisarts in Oud-Alblas, zet zijn jaarthema 'Interactie' kracht bij door de aanwezigen uit te nodigen voor een Djembé-workshop.

zaterdag 1 juli • De Dancefreaks van sportcentrum Physique uit Papen-drecht verzorgen een spetterend optreden in het Energiehuis in Dordrecht. Normaal gesproken vindt dit optreden plaats bij het sportcentrum zelf. Deze keer was gekozen voor een andere opzet. In een echte zaal.

Foto: Peter Stam

zondag 9 juli • Een overkapte tuinkeuken achter een woning aan de Haverhof in Alblasserdam wordt in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door brand. De brand wordt om drie uur 's nachts ontdekt door jongeren. De brand is zo goed als zeker ontstaan bij de barbecue.

vrijdag 7 juli • De cheque met de definitieve opbrengst van de Hans den Ouden Muziekmarathon 2017 is vrijdagavond overhandigd aan Udo Wiersma van KWF kankerbestrijding. Het totaalbedrag is uiteindelijk uitgekomen op maar liefst 88.318,71 euro.

De prijswinnaars, met v.l.n.r. Corné Passchier (3e prijs), William Verheij (1e prijs) en Laurens Vreeken (2e prijs).

donderdag 6 juli • In het nieuwe clubgebouw van de Verenigde Alblasserdamse Hengelaars worden de prijzen uitgereikt van de Alblasserdamse jeugdcompetitie, Op de foto staan van links naar rechts Corné Passchier (3e prijs), William Verheij (1e prijs) en Laurens Vreeken (2e prijs).

Jeugdland start de kaartverkoop

Het team van Jeugdland dat het weer gaat doen. Foto: Peter Lodder

alblasserdam • Jeugdland, de populaire vakantie-activiteitenweek voor kinderen in Alblasserdam wordt ook dit jaar gehouden in de laatste week van de zomervakantie; van 14 tot en met 18 augustus. De kaartverkoop is deze week gestart.

Jeugdland Alblasserdam is uitgegroeid tot een evenement van formaat, waar kinderen niet alleen kunnen knutselen, maar waar ook aandacht is voor fun-educatie, sport en spel en kunst en cultuur. Een breed aanbod aan activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De voorverkoop van de kaarten is gestart en zijn te verkrijgen aan de balie van Landvast. Het is mogelijk om een dagkaart voor 2,50 euro, een weekkaart van 10 euro en een snoepkaart van 1 euro aan te schaffen.

Foto: Peter Lodder Foto: Peter Lodder

Naast de vele vaste activiteiten als knutselen, bloemschikken, dans, muziek, theater, gamen, sport en spel, is er ook dit jaar weer een Huttendorp. Vanaf maandag 14 augustus kunnen de kinderen weer vier dagen volop zagen en timmeren aan hun eigen hut. Uiteraard kan dit afgewisseld worden met alle andere leuke activiteiten op Jeugdland. De timmertent wordt goed bewaakt.

Voor deelneming aan het Huttendorp is men wel verplicht om in te schrijven en deze activiteit is alleen mogelijk in combinatie met het kopen van een weekkaart van Jeugdland. Inschrijven kan via het aanmeldformulier op de website van Jeugdland Alblasserdam.

Per inschrijving kan je maximaal 6 kinderen als groep opgeven. Inschrijvingen met minder dan 5 kinderen worden door de organisatie aangevuld tot zes kinderen wanneer er nog individuele inschrijvingen zijn. Dit jaar is er plaats voor 18 hutten waardoor er nog meer kinderen kunnen deelnemen.

"Ook voor dit jaar hebben we gewerkt aan een aantrekkelijk, leuk en gevarieerd programma", vertelt een enthousiaste voorzitter Cynthia. Het thema was al bekend: Bos.

Bos Rijkee

"We hebben enkele ochtend voor de kleinste een kabouterzoektocht georganiseerd door Bos Rijkee. Samen met Kunstkanjers maken we ook een kunstwerk van vogelhuisjes voor in het bos Rijkee. Veel van onze knutsels binnen zijn ook aangepast op het thema."

Vrijdag belooft een actieve afsluitochtend te worden met heel veel sport- en spel activiteiten op het terrein van de Scouting Alblasserdam. Deze kaarten zijn ook al te koop in de voorverkoop. Om hier aan deel te nemen is een zwemdiploma verplicht in verband met het omliggende water en zijn oude kleren wel heel praktisch. Het volledige programma voor aankomende zomer is te lezen op de vernieuwde website. De organisatie verwacht dat het opnieuw een succes zal zijn.

Landelijk projectkoor in Alblasserdam

alblasserdam • Net als in 2016 en 2017 wordt er ook in 2018 een Groot Johannes de Heer Koor samengesteld, dat onder meer in Alblasserdam zal gaan repeteren.

De voorgaande edities waren zeer succesvol en sloten aan bij de groeiende voorkeur van koorliefhebbers om op projectbasis repertoire in te studeren en uit te voeren. Het landelijke koor repeteert in acht plaatsen om uiteindelijk als groot samengesteld koor concerten te geven in de Grote Kerk te Apeldoorn, Bovenkerk te Kampen en Concertgebouw de Doelen te Rotterdam.

Er zijn ook repetities in de Havenkerk te Alblasserdam. Het project staat onder muzikale leiding van Wim en Wilbert Magré uit Elburg, repetities en concerten zijn van januari tot en met juni 2018. Psalmen en liederen worden geselecteerd rondom het thema 'Geloof, hoop en liefde'. Uiteindelijk doel is het geven van drie concerten. Van deze uitvoeringen komt een cd beschikbaar. Koorleden en bezoekers zamelen door hun deelname of concertbezoek geld in voor een hulpverleningproject van stichting Woord & Daad.

Uit voorgaande jaren blijkt dat koorleden zowel de projectaanpak als de inhoud van muziek en liedteksten erg aansprekend vinden. "Het meezingen was een geweldige ervaring", blikt Berdien van Grol terug. Zij zong in beide edities mee en heeft zich al ingeschreven voor 2018.

Aanmelden

Inmiddels zijn de eerste 300 aanmeldingen al weer binnen. De organisatoren van het koor hebben een maximum aantal leden ingesteld bij 700 zangers. Er is dus nog plaats voor 400 zangers.

Meer informatie en aanmelden kan via: www.johannesdeheerkoor.nl.

Mooie resultaten muziekexamens

Foto: Danny van der Weck Foto: Danny van der Weck

papendrecht • De maand juni staat bij de afdeling Muziek van muziekvereniging Excelsior uit Papendrecht altijd in het teken van de examens. Dit jaar waren de examens op 16 en 27 juni in Dordrecht. In totaal hebben 48 muzikanten, uit heel de regio, de muziek-examenroute gevolgd.

Van november tot februari hebben de examenkandidaten theorielessen gevolgd en afgesloten met een theorie-examen. In juni was het voorspelen op het muziekinstrument voor een commissie van muziekdocenten. Aan het muziekexamen deden elf Papendrechtse kandidaten mee, allemaal muzikant bij Muziekvereniging Excelsior Papendrecht.

Geslaagden
Slagwerkdocent Peter Lahey is trots op zijn slagwerkleerlingen. Jesse Toes, heeft een prachtig A diploma voor Kleine Trom behaald. Yannick Bot, Daan Peters en Daan Bot hebben een B- diploma behaald. Kleine Trom is bij Hafa-slagwerk het hoofdinstrument, maar daarnaast halen de slagwerkers ook modules op drumstel, xylofoon of kleine percussie instrumenten.

De leerlingen van Matthijs Valkenhout kwamen ook naar het Energiehuis in Dordrecht voor hun examen. Jilles Bot voor een trompet A- diploma, Quint Bot en Miranda van Lansbergen hebben een A-diploma behaald op Bugel en een B-diploma ging naar Siebe Herks op trompet.

Drie saxofoonleerlingen van Casper van Nugteren hebben een B-diploma behaald: Eva Riphage op altsaxofoon, Anna Wemmenhove en Sophie Romijn op sopraansaxofoon.

Examenconcert
Een onderdeel bij het C en D examen is een optreden voor publiek. Tijdens het examenconcert op 27 juni in het Energiehuis in Dordrecht speelden verschillende C en D kandidaten samen met de ToBe Bigband.

Voor een goed gevulde zaal speelde Kevin Bouter een mooie solo op trombone van Leonard Bernstein, Elegy for Mippy (Bernsteins kat) en de ballad Being Green met begeleiding van de ToBe Bigband. Hij heeft hiermee het C-diploma op trombone behaald. Het was een fantastische avond met andere C en D kandidaten uit Dordrecht en Ridderkerk.

Voor meer informatie over de examenroute en muzieklessen kunnen belangstellenden surfen naar de website www.tobe.nl.

Picknick vluchtelingen en taalmaatjes

Genieten van een heerlijke picknick. Foto: Pieter van den Berg

papendrecht • Oerhollandse krentenbollen en Syrische zoetigheden lagen zaterdag gebroederlijk naast elkaar op de tafel vol lekkers voor de jaarlijkse picknick van de Stichting Interkerkelijke Hulp Vluchtelingen Papendrecht (SIHVPa). In het Vondelpark schoven zo'n honderd statushouders en hun (taal)maatjes aan. Elke gast had wat lekkers gemaakt (of gekocht) en meegebracht naar de picknick. Er was eten in overvloed. Speciaal voor de kinderen waren er spelletjes en een springkussen. De ontmoeting voltrok zich in een prima sfeer, onder een weldadig zonnetje. De SIHVPa biedt een helpende hand aan vluchtelingen, inmiddels meestal statushouders, in Papendrecht. De stichting doet dat door het geven van taalondersteuning, waarbij vaak een vriendschappelijk contact met de vluchtelingen ontstaat. Taalmaatjes helpen de statushouders bij het spreken en schrijven van de Nederlandse taal.

De stichting wil verbindingen smeden tussen vrijwilligers en statushouders. Hiervoor worden momenten van ontmoeting georganiseerd. Behalve de jaarlijkse picknick is er een twee keer per jaar een Meet & Eat waarbij statushouders en hun maatjes samen de maaltijd gebruiken. Op dit moment helpen de vrijwilligers van de SIHVPa ruim veertig statushouders en hun gezinnen. Door het enthousiasme van de statushouders die al een (taal)maatje hebben, melden zich regelmatig nieuwe statushouders aan. Er is dan ook een wachtlijst. De stichting is op dit moment met name op zoek naar mannelijke vrijwilligers voor enkele jonge vluchtelingen. Voor meer informatie of aanmelding www.sihvpa.nl of coordinator@sihvpa.nl.

Reformatiekoor zoekt zangers

alblasserdam • Een speciaal samengesteld mannenkoor en een damesensemble dat zal optreden in een indrukwekkende Reformatie-cantate, zijn op zoek naar zangers en zangeressen met zangervaring. Met medewerking van L'Orchestra Particolare en orgelbegeleiding zal het door Johan Bredewout geschreven muziekwerk worden uitgevoerd in Apeldoorn, Rotterdam en Gorinchem. De koren staan onder leiding van Harm Hoeve en Lennert Knops. Het repeteren vindt onder meer plaats in Alblasserdam. De kosten bedragen 89 euro per persoon. Hierbij is inbegrepen: muziekmap, oefenbestanden en deelname aan cd-opname. Voor meer informatie of aanmelden: www.reformatie500.nl. Met deze Reformatieconcerten wordt een project ondersteund van de Spaans Evangelische Zending.


Vrijwilliger op konijnenheuvel

Piet den Ouden al veertig jaar actief:

Piet den Ouden te midden van de dieren. Foto: Janny den Besten

Reeds meer dan veertig jaar zorgt Piet den Ouden ervoor dat alles er prima uit ziet op de Dierenweide in Nieuw-Lekkerland. "Het was in het jaar 1973 dat burgemeester Hardonk aanwezig was op een openingsavond van de NKPV (Nieuw-Lekkerlandse Konijnen en Pluimvee Fokkersvereniging)," zo begint Pieter Cente den Ouden. "De burgemeester vond het allemaal geweldig en stelde voor om er wat meer mee te gaan doen. Wij als bestuur van de NKPV reageerden: 'Prima burgemeester, creëert u maar wat, dan zullen wij wel voor dieren zorgen.' En zo gebeurde dat. Er kwam een groengebied ten noorden van de tegenwoordige Planetenlaan, plus een dierenweide. Na een aantal jaren echter werd de Planetenlaan aangelegd. Het was niet zo handig dat moeders met jonge kinderen die drukke weg moesten oversteken om bij de dierenweide te komen. Vandaar dat we besloten om de dierenweide opnieuw aan te leggen, en dan wel aan de zuidkant van de Planetenlaan."

"Er stond ook een schuurtje op de oude dierenwei. Sommigen zagen het niet zo zitten om dat over te brengen naar het nieuwe terrein, maar ik zei tegen een medebestuurslid van de NKPV: 'Als jij nou zorgt voor een vrachtwagen, dan neem ik wel wat spul mee van de Bailey en dan komt het allemaal voor elkaar.' Nou, we hebben de schuur in zijn geheel op de vrachtwagen gehesen en hem in één keer keurig op zijn plek gezet. En daar staat hij nu nog. De nieuwe dierenweide wordt konijnenheuvel genoemd, omdat het een berg grond is bovenop een afgekeurde vuilbunker. Af en toe klim ik door een van de twee luiken naar beneden. De ratten maken de vloer, die uit vier tegels bestaat, regelmatig kapot. Dan zorg ik voor nieuw zand en leg de tegels weer vlak. Voor de konijnen is het leuk dat we twee pijpen in de heuvel gelegd hebben waar ze doorheen kunnen lopen."

Piet (70) is getrouwd met Pieta Eykelenboom. Ze hebben vier kinderen, zes kleinkinderen en een achterkleinkind. Jarenlang heeft Piet als voorman samenstellen en transport bij Kloos gewerkt. Brugdelen en hoogspanningsmasten moesten in elkaar gezet worden. Na de periode bij Kloos is Piet nog enkele jaren bij Bailey en Hollandia in dienst geweest en heeft onder andere meegewerkt aan de Arena in Amsterdam. In zijn vrije tijd zette hij zich in voor de EHBO waar hij al 47 jaar lid van is. Verder is hij in de kerk plaatsvervangend coördinator Bedrijfshulpverlening. Het allergrootste deel van zijn vrije uren besteedt hij echter aan de dieren. Zijn vrouw Pieta vertelt: "Hij is bijna net zoveel weg als toen hij nog werkte, maar ik vind het prima. Hij heeft het naar zijn zin. En ik hou ook van dieren, dus dat scheelt."

'Hij is bijna net zoveel weg als toen hij nog werkte'

Piet is een geboren Streefkerker. "Ik ben aan de Zijde geboren, midden tussen de boeren. Mijn vader had kippen, konijnen, varkens en een stier. Bij ons thuis was ik het enige kind dat veel met beesten op had. Ik leerde al vroeg hoe dieren zijn en wat je van ze kan verwachten." Piet heeft in zijn eigen schuur een stuk of twaalf hokken met konijnen en op zolder een broedmachine voor kuikens. Hij fokt konijnen van het ras Rex. Een kortharige konijnsoort met een bijzondere haarstructuur. "Wanneer je het haar een kant opduwt en erin blaast, zie je prachtige kleuren tot blauw toe in zijn bruine vacht."
Er zitten uren werk in het bijhouden van de dieren op de konijnenheuvel. Iedere dag gaat Piet de dieren voeren. Regelmatig moet het gras met de motorzeis gemaaid worden, het schuurtje moet geverfd worden en de sloot uitgebaggerd. Op het moment zitten er konijnen, hoenders, dwerghoenders, sierduiven, eenden en een geit op de konijnenheuvel. "Ze weten op een prikkie als ik er aan kom," vertelt Piet. "Ze rennen direct naar het hek toe. Soms komt er een groep kinderen op afspraak. Dan ga ik bovenop de heuvel zitten, de kinderen komen meteen om me heen, en vervolgens pak ik een konijn of kip en vertel erover."

De dierenweide voorziet duidelijk in een behoefte. Ouders met kleine kinderen, maar ook veel bewoners uit 't Waellant pauzeren even op het bankje en voeren de dieren. Soms liggen er voedselresten, maar brood wordt wel opgepikt door de meeuwen en kauwen. Resten groente gooit Piet zelf weg. "Iedereen geniet van de dieren, maar het is een keer gebeurd dat de buurtbewoners klaagden, omdat een haan 's nachts steeds kraaide. Dat beest ging niet in het nachthok en iedere keer als er een auto voorbijkwam, kraaide hij luid. 'Daar maak ik gauw een eind aan,' zei ik. 'Dat beest ligt morgen bij mij in de soep.' En zo gezegd, zo gedaan."

'Over ijs valt veel te vertellen'

Allerlei soorten en smaken

Een lekker ijsje: wie houdt daar nou niet van? Foto: Janneke Boogaard

Tachtig liter verse melk van zuivelboerderij Den Eelder uit Well, een paar liter pure slagroom, suikers en heel veel geduld en liefde. Dat is de basis van het ijs in ijssalon Tiesimo in de Gamerschestraat in Zaltbommel. IJsbereider Annelies Wichink leerde de fijne kneepjes van het vak van een Italiaanse professional en doet elk jaar mee aan de wedstrijden op de oudste ijsbeurs in Longarone in de Dolomieten. Ze eindigt meestal bij de eerste tien van Nederland. Afgelopen jaar werd ze zelfs elfde van de wereld met haar 'Bier-ijs'. Annelies gebruikt uitsluitend verse ingrediënten, verkoopt de 'standaard' soorten als bananenijs, aardbeienijs en vanille-ijs, maar ook exotischer smaken. Afgelopen week bijvoorbeeld caramel-ijs met zeezout. "Dat vonden de mensen écht heel lekker", zegt ze. Als het lukt om het mooie kruid citroenverbena op de kop te tikken, maakt ze daar deze week het 'Roomijs van de Week' van. "Dat geeft een fluweelachtige citroensmaak."

Niet alleen bij Tiesimo wordt bier-ijs gemaakt, ook Frans Baks van IJs & Spijssalon Baks in Woudrichem is bezig een ijs met biersmaak te maken. Hij richt zich daarmee echter op een streekproduct: het Woerkumer bier. "In september is er Pruuve Maor in de vesting, dit jaar wordt dan het het tienjarig bestaan van het Woerkumer Bier gevierd. Ik vond het wel leuk om daar extra aandacht aan te besteden." Het Woerkumer bier-ijs moet nog gemaakt worden, maar dat maakt voor de klanten die de Woudrichemse ijssalon bezoeken niet uit. In de vitrine aan de Bagijnestraat kunnen zij nu al kiezen uit twintig soorten. Daarnaast verkoopt Baks ook Fairtrade koffie en thee. "Èn ijs, gemaakt van Tony Chocolonely. Dat is helemaal hot. Maar ook het Griekse yoghurt-cassis ijs en ons Malaga-ijs, naar eigen recept met twee soorten rum, loopt als een trein."

Het dorp Beesd werd in 2015 verrijkt met LIC. Behalve likken kun je er ook genieten van een lunch, een lekkere kop koffie en sinds kort van pizza's. Het enthousiasme van eigenaar Jeroen Vergouw, die met LIC ook actief is in Culemborg, Geldermalsen en Dreumel, werkt aanstekelijk op de bezoekers. Eén van de fans is Petra Clements uit Leerdam. "Ik had LIC ontdekt op Facebook. Toen we een keer niks te doen hadden, ben ik er met mijn dochter naartoe gefietst. Toevallig bleek toen de actie 'Opschepper van de maand' aan de gang te zijn. Het was een dolle boel, ontzettend leuk." Kinderen mogen tijdens die actie gratis zelf hun favoriete ijsje scheppen. Foto's daarvan komen op Facebook en de foto met de meeste likes wint een prijs. Sinds die kennismaking is Petra regelmatig bij LIC te vinden. "Het is er heel gezellig en de bediening is zo vriendelijk. En dan het ijs... Momenteel vind ik de smaken met yoghurt erg lekker, vooral als het erg warm is. Maar de zoute caramel blijft ook favoriet. Daar zitten van die hele stukken caramel in. Mmmm!" Nicolien en Arjan van Zeelst dachten er bijna twintig jaar geleden voor het eerst over om ijs te maken van de melk van hun koeien. Hun boerderij met vijftig koeien aan de Veldweg in Hedel was voor moderne begrippen klein, dus om toekomstperspectief te houden moest er iets gebeuren. Nicolien: "Er fietsten hier altijd al veel mensen langs. We stelden onszelf de vraag: hoe krijgen we die op de hof?" Met ijs dus. Intussen is het zelf ontwikkelde boerenbruiloftijs een begrip in de omgeving. Maar ook mensen met een koemelkallergie kunnen heerlijk smullen op boerderij De Schoonheuvel, van het sorbetijs. "Het aardbeienijs is een hardloper. Het bestaat voor vijftig procent uit aardbeien, en dat proef je." Boerin Nicolien en boer Arjan houden van een persoonlijke aanpak en maken graag een praatje met de gasten. Die komen behalve voor een ijsje ook voor boerengolf, om een kano te huren en om even de kalfjes te aaien. Zo wordt een bezoekje aan de ijsboerderij een hele belevenis.

'Momenteel vind ik de smaken met yoghurt erg lekker, vooral als het erg warm is'

Johan van 't Sant van Lekker Gemekker maakt op zijn boerderij aan de Middenweg in Andel ijs van verse geitenmelk. "Een secuur proces." Omdat Lekker Gemekker niet echt aan doorgaande route ligt, bezoekers zijn echter altijd welkom voor ijsje en een kijkje op de boerderij, heeft Van 't Sant andere manieren gevonden om zijn ijs aan de man te brengen. Zo staan er in de regio diverse ijsmachines waar mensen zelf een ijsje kunnen tappen. Maar wie zin heeft in een koude lekkernij op bijvoorbeeld een bruiloft, tuin-, of bedrijfsfeest kan Lekker Gemekker ook inschakelen. Van 't Sant komt dan langs met de foodtruck of de ijskar. "Natuurlijk is er altijd vraag naar de smaken vanille, stracciatella en aardbei, maar we proberen ook altijd nieuwe smaken uit. Zo loopt bijvoorbeeld mandarijn-pistache heel erg goed. Ook onze nieuwste variant, bokkepootjesijs, slaat enorm aan. Die vind ik zelf eigenlijk wel hilarisch omdat we ijs maken van geitenmelk."

Kerkdiensten

Kerkdiensten
zondag 16 juli

ALBLASSERDAM - Baptisten Gem. 'De Hoeksteen' 09.30 uur br. J. de Jongh. Chr. Geref. Kerk 09.30 en 16.30 uur dienst. De Alblashof/De Waard 11.00 uur hr. J. Tuijtel. Evang. Gem. 't Scheepke in Alblasserdam 09.00 uur M. Lelie. Evang. Gem. Jozua Alblasserwaard 10.00 uur Cees van Herpen. Geref. Gem. Eben-Haezerkerk 09.30 en 16.30 uur ds. B. v.d. Heiden. Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur ds. O.M. v.d. Tang. Geref. Kerk De Haven 09.30 uur ds. B.C. van Wieren. Geref. Kerk Vrijgem. De Levensbron 10.00 uur dienst, 16.30 uur ds. G.J. Hommes, te Nw-L. Herst. Herv. Gem. Alblasserdam 19.30 uur ds. W.J. Teunissen, Bijbellezing (donderdag 13 juli). 09.30 en 18.00 uur ds. W.J. Teunissen. Herv. Elthetogem. Alblasserdam i.s.m. de Ver. van Vrijz. Herv. 10.00 uur mw. M. Nieuwenhuis-den Dulk. Herv. Gem. I Grote Kerk 09.30 uur ds. R.W. van Mourik, Kinderdienst, 18.00 uur ds. W. Arkeraats. Herv. Gem. III Ontmoetingskerk 09.30 uur ds. P. Barmentlo. Jehovah's Getuigen, Fazantstraat 20 10.00 uur Openbare lezing. 19.15 uur Bijbelstudie (dinsdag 18 juli). Oud Geref. Gem. in Ned. 19.30 uur ds. R.J. Jansen (woensdag 12 juli). 10.00 en 18.00 uur leesdienst.

KINDERDIJK - Herv. Gem. Kinderdijk 10.00 uur ds. P.C.H. Kleinbloesem, 18.00 uur dr. C.A. van der Sluijs. Herv. Gem. Rehoboth 10.00 uur ds. J.A.H. Jongkind, 18.00 uur ds. H.J. Lam.

NIEUW-LEKKERLAND - Geref. Kerk 09.30 uur ds. A.J.G. Dronkert, 18.30 uur ds. J.A.L. Duister. Geref. Kerk Vrijgem. De Hoeksteen 10.00 uur leesdienst, in Albl., 16.30 uur Leesdienst. Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.00 uur ds. J. van Meggelen. Herv. Gem. Dorp 10.00 uur ds. L. v. Rees, 18.30 uur ds. A. de Lange. Herv. Gem. Maranatha 09.30 uur ds. H.M. Habekotté. Vrije Baptisten Gem.(Maranathakerk, Mattenbies 1) 13.30 uur Ard Vergunst.

OUD-ALBLAS - Herv. Gem. 09.30 uur ds. W. Akeraats, 18.30 uur ds. M. van Kooten.

PAPENDRECHT - Agape Pinkstergemeente, Papendrecht (Pr. Florisschool, Zuidkil 53) 10.30 uur br. Lody Geerst, dienst met getuigenissen. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 17.00 uur stud. A.S. de Jong. Evang. Gem. De Schuilplaats (Schooldwarsstraat 50) 10.00 uur dienst. Gemeente God Redt, gebouw De Spil. 10.00 uur samenkomst. Geref. Kerk De Morgenster 10.00 uur ds. P. van Die. Hersteld Hervormde Gemeente Papendrecht 09.30 uur kand. G.J. Noordemeer, 14.30 uur ds. H. Juffer. Herv. Gem. Bethlehemkerk 10.00 uur ds. J.P. Kraaijeveld. Herv. Gem. Grote Kerk 09.30 uur ds. C.J. v.d. Plas, 17.00 uur ds. P.J. Teeuw. Herv. Gem. Sionskerk 09.30 uur ds. P.J. Teeuw, 17.00 uur ds. J.H. Dekkers. Iglesia di Cristo 10.30 uur pastor Benjamin Coutinho. Oud Geref. Gem. in Ned. 10.00 en 18.00 uur leesdienst. R.K. Parochie 11.30 uur Eucharistieviering, mgr. van den Hende m.m.v. Regiokoor, 15.00 uur Eucharistieviering, Poolse mis, gastpriester. Verg. van Gelovigen (Pr. Florisschool) 09.30 uur Eredienst. Vrije Baptisten Gem. Papendrecht (Poldermolen 7) 10.00 uur dhr. L. Heijboer.

STREEFKERK - Herv. Gem. 10.00 uur ds. H.A. Samsom, 18.30 uur ds. D.J. Budding.

Medische diensten

Alblasserdam: Regionale huisartsenpost Drechtsteden, Albert Schweitzer, locatie Dortwijk. De centrale post is op za., zon- en feestdagen, dag en nacht geopend voor spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg. Bel eerst 078-6542600.

Huisartsen Streefkerk, Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk: Middagdiensten ma. t/m vr. via antwoordapparaat van de eigen huisarts. Avond-, nacht- en weekenddiensten: regionale Huisartsenpost Dordrecht. Inlichtingen over dienstdoende apotheek: 0184-415546.

woensdag 12 juli

Open eettafel 't Waellant
12:30, Nieuw-Lekkerland, 't Waellant, Ooievaar 10. De L. en N. Smit's Stichting houdt een open tafel voor 55+'ers uit Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Menu: kippensoep, bami goreng, toetje. Entree: 7,50 euro excl. drankjes. Aanmelden tot 10 juli, 10:00 uur via 0184-689360 (werkdagen 9:00-12:00 uur. Info: www.smitsstichting.nl.

Aan Tafel in De Schoorsteegt
12:30-14:00, Papendrecht, De Schoorsteegt, Schoorweg 4. Waardeburgh houdt een gezamenlijke maaltijd voor senioren. Het menu: ossenstaartsoep, chinese kool met aardappelen, bosvruchtenvla. Deelname kost 8,50 euro. Aanmelden tot donderdag 6 juli via 078-6921515.

donderdag 13 juli

Open eettafel Streefkerk
12:00, Streefkerk, De Strevenaer. Meer informatie: Tineke den Haak, 0184-682853, of Sonja IJsbrandy, 0184-684211.

Slotavond
19:00-20:15, Alblasserdam, Landvast. Slotavond van de Vakantie Bijbel Week, met poppentheater van Carla Vis. Alle kinderen die mee hebben gedaan met de vakantieweek zijn samen met hun broertjes, zusjes, ouders en grootouders welkom.

zaterdag 15 juli

Zomerconcert Urker Mans Formatie
19:30, Alblasserdam, Havenkerk, Ieplaan 9. De Urker Mans Formatie presenteert de nieuwe cd 'Morgen' die zojuist is uitgebracht. Het album is gevuld met liederen die verwijzen naar 'morgen', zowel in de geestelijke zin van het woord als in de dagelijkse. Met overgave zingen de mannen onder andere: 'Nooit meer een morgen, De Haven van Rust, Nader mijn God bij u en Get on board.' Maar ook klassiek repertoire komt aan bod bij 'Die Allmacht' van Schubert. Ten slotte zingen twee mannen in Urker dialect het aangrijpende lied 'De Familieboom' dat de realiteit van de vissersgemeenschap vertelt. De formatie zingt in traditionele Urker kleding onder leiding van de bekende dirigent Martin Mans. Aan het orgel zit de vaste begeleider Mark Brandwijk. De zangers komen ook solistisch aan bod en twee van hen bespelen, naast hun zang, een taragot en een altviool. De zangers komen zingend in processie op en zetten daarmee de toon voor een avond ontspannen genieten. Aan het einde geeft Martin Mans de luisteraar gelegenheid om op het podium een nummer mee te zingen. Hieraan wordt massaal gehoor gegeven. Entree: 17,50 euro (bij reservering 16 euro). Kinderen tot en met elf jaar mogen voor 5 euro naar binnen. ANBO/KBO/PCOB-leden betalen op vertoon van de lidmaatschapspas 13 euro. Reserveren kan via www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06-25391903. Voorverkoop van kaarten vindt tevens plaats bij Boekhandel De Schuilplaats aan de Plantageweg 13a te Alblasserdam. De Urker Mans Formatie is in 2012 met haar optredens begonnen. Een serie zomerconcerten en kerstconcerten staan elk jaar op het programma. De zomeravonden zijn luchtig van karakter en er is ruimte voor een vrolijke noot. De luisteraars worden aan het einde nog meer bij het optreden betrokken en uitgenodigd op het podium om mee te zingen met de toegift. De zangers hebben een jarenlange podiumervaring en zijn semi-professioneel of professioneel. Solistisch komen de zangers ook aan bod waarmee hun unieke stemmen nog meer tot hun recht komen. Vorige zomer traden ze op in Canada waar ze een goede indruk hebben achter gelaten. In het najaar gaan zij op hun tweede tournee.

zondag 16 juli

Kerk voor de wijk
11:00-14:00, Alblasserdam, Ichthuskerk, Scheldeplein. Iedere zondag heeft de Ichthuskerk na de ochtenddienst haar deuren open voor de wijk. Iedereen is welkom om binnen te komen.

LiveMusic SummerCafé met Don't Explain en Multi-Music
15:00-18:00, Oud-Alblas, Restaurant De Kat in de Wilg, Peperstraat 28. Het gratis toegankelijke LiveMusic SummerCafé start met een gastoptreden van het combo Don't Explain van contra-bassist Henk Kok. Zangeres Adrea Keller zorgt voor het vertolken van diverse, meestal bekende, nummers uit het American Songbook, maar ook een paar nummers uit de Franse hoek kunnen zomaar voorbij komen. Behalve Henk op de bas, doet Jack Weijts het drumwerk en is Martin Boskamp er voor het pianowerk. Multi-Music speelt van 16.00 tot 18.00 uur met zangeres Nicole Forée, zanger Dennis van Aarssen, saxofonist Daan Roosenbrand en natuurlijk vaste zangeres Iris Boermans, die ooit het LiveMusic SummerCafé heeft gestart. Gelukkig is de vaste en geroutineerde begeleidingsgroep er ook nog steeds: Martin Boskamp (piano), Marcel Perik (contrabas), Simon Dekker (gitaar), Sandro Estourgie (vibrafoon) en Peter Boermans (drums). Na afloop ik er een maaltijd, keuze uit twee dagschotels (vis of vlees) en een dessert voor 17,50 euro per persoon, reserveren is aanbevolen en kan via 0184-692770. De volgende LiveMusic SummerCafé zijn op 6 en 29 augustus.

Welkomstdienst
9:30, Alblasserdam, Grote Kerk. Welkomstdienst vanuit de Vakantie Bijbel Week. De dienst sluit aan bij het thema van de VBW en ook wordt met alle kinderen het themalied gezongen. Info: http://vbwalblasserdam.wix.com/vbwalblasserdam

woensdag 19 juli

Workshop Zentangle tekenen in de Bibliotheek
13:00-16:00, Alblasserdam, Bibliotheek, Ieplaan 2. Jong en oud kan meedoen met de workshop Zentangle tekenen door Marianne Brand. Zij laat zien dat zentangle tekenen niet alleen een kunstvorm is, maar ook een soort van meditatie. Marianne leert bezoekers de fijne kneepjes van het vak. Iedereen is welkom een eigen creatieve zentangle te maken, die daarna natuurlijk mee naar huis mag. Entree: gratis, aanmelden verplicht via de balie van de bibliotheek of via www.debibliotheekaanzet.nl.

zondag 23 juli

Kerk voor de wijk
11:00-14:00, Alblasserdam, Ichthuskerk, Scheldeplein. Iedere zondag heeft de Ichthuskerk na de ochtenddienst haar deuren open voor de wijk. Iedereen is welkom om binnen te komen.

ZATERDAG 15 JULI

Urker Mans Formatie in concert
alblasserdam • De Urker Mans Formatie geeft zaterdag 15 juli om 19:30 uur een zomerconcert in de Havenkerk te Alblasserdam. De groep presenteert de nieuwe cd 'Morgen', gevuld met liederen die verwijzen naar 'morgen'. Met overgave zingen de mannen onder andere: 'Nooit meer een morgen' en klassiek repertoire zoals 'Die Allmacht' van Schubert. Ten slotte zingen twee mannen in Urker dialect 'De Familieboom', over de realiteit van de vissersgemeenschap. De formatie zingt in traditionele Urker kleding onder leiding van dirigent Martin Mans. Entree: 17,50 euro (reservering 16 euro), kinderen t/m 11 jaar 5 euro. Reserveren: 06-25391903. Voorverkoop: De Schuilplaats, Plantageweg 13a, Alblasserdam.

Voor het eerst een tieneravond

De Vakantie Bijbel Week Alblasserdam houdt voor het eerst een tieneravond. Van 19:00 tot 21:00 uur zijn alle tieners welkom op het Kerkplein in Alblasserdam. Het programma is nog geheim, maar het is in ieder geval iets met spel, vuurkorven en gitaren. Daarnaast is donderdag 13 juli de slotavond van de week, met van 19:00 tot 20:15 uur poppentheater van Carla Vis in Landvast.

Workshop Zentangle tekenen in de bieb

Jong en oud kan meedoen met de workshop Zentangle tekenen door Marianne Brand, van 13:00-16:00 uur in de Bibliotheek te Alblasserdam. Marianne toont dat zentangle tekenen een kunstvorm en meditatie is en geeft tips. Iedereen is welkom een eigen zentangle te maken, die daarna mee naar huis mag. Entree: gratis, aanmelden verplicht via de balie van de bibliotheek of via debibliotheekaanzet.nl.

LiveMusic Summer Café

Multi-Music: Dennis van Aarssen, Marcel Perik, Nicole Forée, Simon Dekker, Martin Boskamp.

Het gratis toegankelijke LiveMusic SummerCafé in De Kat in de Wilg te Oud-Alblas heeft deze keer tussen 15:00 en 18:00 uur optredens van Don't Explain en Multi-Music.

'Verfrissende poule voor Nieuw-Lekkerland'

nieuw-lekkerland/regio • Er werd met spanning naar uitgekeken door de streekclubs, maar nu ios ie er: de competitie-indeling voor voetbalseizoen 2017-2018.

In de eerste klasse B wacht Nieuw-Lekkerland een uitdagend seizoen met sterke poulegenoten. "Ik ben er enthousiast over", reageert trainer Ronald Hulsbosch. "Onze overstap naar district West 2 zorgt er in ieder geval dat we een aantal nieuwe tegenstanders gaan ontmoeten. Ik vind dat verfrissend."

Hulsbosch hoopt met zijn team i het linkerrijtje terecht te komen én te eindigen. "Dat zou echt een knappe prestatie zijn met onze voor een groot gedeelte nieuwe ploeg. Dit is namelijk een sterke afdeling. SC Feyenoord zie ik als de titelfavoriet, maar ook van clubs als Brielle en Deltasport verwacht ik het een en ander. DCV, Bruse Boys en Heerjansdam zullen het naar mijn mening lastig krijgen. Maar goed, misschien pakt het straks allemaal heel anders uit. Het blijft koffiedik kijken hè."

In de 2e klasse F zien we komende seizoen de derby tussen Drechtstreek en Papendrecht weer op het programma staan. Voor beide teams lijkt er wat te halen in deze afdeling. Drechtstreek kwam versterkt uit de overschrijvingsperiode en moet geacht worden een rol te spelen in het linkerrijtje. Papendrecht zou ook wel eens kunnen verrassen. Tot de directe titelfavorieten behoren beide teams overigens niet. Roda Boys en Pelikaan lijken beter voor die rol weggelegd.

Edward Knook kan niet wachten tot hij zijn De Zwerver-selectie kan laten starten met de voorbereiding op een interessant competitiejaar. "De Kinderdijkers zijn ingedeeld in 3C, een 'Zuid-afdeling' met tal van regioclubs.

"Mooie poule", vindt de coach die in de slotfase van het voorbije seizoen Jan Verveer opvolgde als hoofdtrainer. "Het is altijd geweldig om tegen strekderby's met De Alblas en Streefkerk uit te vechten. En nu komt Alblasserdam daar nog eens bij."

Voor Knook zijn Vuren, Schelluinen, DFC nieuw. "Ik ben benieuwd wat deze teams gaan brengen. Voor De Zwerver is duidelijk dat we in het linkerrijtje willen spelen."

Indelingen zaterdagvoetbal seizoen 2017-2018

Indelingen zaterdagvoetbal seizoen 2017-2018

REGIO - De KNVB heeft woensdag de indelingen vanaf de eerste klasse (en lager) bekendgemaakt.

De 1C-indeling zoals deze al enige tijd circuleerde blijkt te kloppen. GJS, GRC 14, LRC, Sliedrecht en WNC treffen opponenten als Bennekom, Montfoort en De Merino's. Nieuw-Lekkerland is in de westelijke 1e klasse B terechtgekomen met onder meer DCV, Heerjansdam, Heinenoord, Oranje Wit, SC Feyenoord, SHO en VVGZ.

Als vanouds is 2F sterk regionaal getint, met ook Papendrecht er ditmaal bij. Veel derby's ook in 3C, 3D en 4D.

Voor HSSC'61, SC Everstein en zeker Lekvogels zal de indeling even wennen zijn en met gemengde gevoelens zijn ontvangen. Reacties volgen later op Regio-Voetbal.

Voor de clubs uit het gebied van Regio-Voetbal ziet de indeling er als volgt uit:

ZUID I

2e klasse F: Almkerk, Brederodes, Drechtstreek, Hardinxveld, Heukelum, Nivo Sparta, Papendrecht, Pelikaan, Roda Boys, SV Meerkerk, SVW, Tricht, Wilhelmina'26, Woudrichem.

3e klasse C: De Alblas, Alblasserdam, DFC, Ameide, Vuren, De Zwerver, Asperen, Schelluinen, Streefkerk, ZBC'97, EBOH, Leerdam Sport'55, IFC, Groote Lindt.

WEST 2

1e klasse B: Brielle, Bruse Boys, DCV, Deltasport, Heerjansdam, Heinenoord, Kloetinge, Nieuw-Lekkerland, Nieuwenhoorn, Oranje Wit, Oude Maas, SC Feyenoord, SHO, VVGZ.

Bij de beste minoren van Nederland

alblasserdam • Dide Provily en Luca Nguyen-Tri hebben zondag in Dordrecht bij de jaargangfinale bewezen bij de beste minioren zwemmers van Nederland te behoren.

Aan de start verschenen de 24 snelste minioren per leeftijdscategorie op diverse afstanden. Dide Provily en Luca Nguyen-Tri hadden zich namens Wiekslag meermalen geplaatst.

Dide
Dide Provily zwom op de 50 vlinder naar een achttiende plaats met een tijd van 0.42.22 en verbeterde met die tijd haar pr zowel de 50 meterbaan als 25 meterbaan. De 100 rug zwom ze in 1.29.96 en ook met die tijd werd ze achttiende.

Op de 200 wissel zwom Dide een tijd van 3.21.24 en ze eindigde op plaats 19. Haar beste afstand in Dordrecht was de 100 vrij. Met een verbetering van liefst 7 seconden van haar oude tijd eindigde Dide in 1.18.86 op een negende plaats.

Luca
Luca eindigde op de 100 rug op de veertiende plaats met een tijd van 1.22.19. De 100 school zwom hij in 1.37.05 en daarmee eindigde hij als nummer 24. De 200 wissel zwom hij met een pr van ruim 3 seconden in 2.58.07 en met die tijd werd hij zestiende.

De beste race van Luca was de 100 vlinder. Zijn tijd van 1.24.60 was goed voor plaats 11 en tevens een nieuw clubrecord bij de jongens onder de 12.

Dide en Luca kunnen terugkijken op een leuke dag waarbij ze zich mochten meten met de top van Nederland. Ook voor hen komt er nu een einde aan een lang seizoen. Ze mogen even uitrusten om over zes weken weer fris op de eerste training te verschijnen.

De beste minoren van Nederland

alblasserdam • Dide Provily en Luca Nguyen-Tri hebben zondag in Dordrecht bij de jaargangfinale bewezen bij de beste minioren zwemmers van Nederland te behoren.

Aan de start verschenen de 24 snelste minioren per leeftijdscategorie op diverse afstanden. Dide Provily en Luca Nguyen-Tri hadden zich namens Wiekslag meermalen geplaatst.

Dide
Dide Provily zwom op de 50 vlinder naar een achttiende plaats met een tijd van 0.42.22 en verbeterde met die tijd haar pr zowel de 50 meterbaan als 25 meterbaan. De 100 rug zwom ze in 1.29.96 en ook met die tijd werd ze achttiende.

Op de 200 wissel zwom Dide een tijd van 3.21.24 en ze eindigde op plaats 19. Haar beste afstand in Dordrecht was de 100 vrij. Met een verbetering van liefst 7 seconden van haar oude tijd eindigde Dide in 1.18.86 op een negende plaats.

Luca
Luca eindigde op de 100 rug op de veertiende plaats met een tijd van 1.22.19. De 100 school zwom hij in 1.37.05 en daarmee eindigde hij als nummer 24. De 200 wissel zwom hij met een pr van ruim 3 seconden in 2.58.07 en met die tijd werd hij zestiende.

De beste race van Luca was de 100 vlinder. Zijn tijd van 1.24.60 was goed voor plaats 11 en tevens een nieuw clubrecord bij de jongens onder de 12.

Dide en Luca kunnen terugkijken op een leuke dag waarbij ze zich mochten meten met de top van Nederland. Ook voor hen komt er nu een einde aan een lang seizoen. Ze mogen even uitrusten om over zes weken weer fris op de eerste training te verschijnen.

René van Hulst pakt overwinning

alblasserdam • René van Hulst wist donderdagavond de rest van vissers van HV De Ruisvoorn achter zich te houden.
Er werd gevist in de Overwaard nabij de achtste molen. Met een vangst van ruim 4200 gram werd Van Hulst voor de derde keer dit seizoen winnaar bij de zomeravondwedstrijden.
Kinus van de Veen werd tweede met 3180 gram, Anton de Vries derde met 2940 gram, Henk Velthuis vierde met 1910 gram en Hand Meijer vijfde met 1670 gram vis.

De Zwerver zoekt spelers voor JO15

De Zwerver zoekt spelers voor JO15

KINDERDIJK • Het voetbalseizoen zit erop en de zomervakantie is voor veel mensen begonnen. Bij voetbalvereniging De Zwerver echter ligt er nog een uitdaging te wachten die men niet over de zomer heen wil tillen: het compleet maken van het JO15-team van de Kinderdijkse club.

"We zijn nog op zoek naar een aantal gezellige voetballers voor deze leeftijdscategorie", vertelt jeugdvoorzitter René Struis. "Jongens van dertien, veertien of vijftien jaar die zin hebben om samen met vrienden bij ons te komen voetballen, kunnen een mail sturen naar jeugdbestuur@vvdezwerver.nl."

"Eerst een paar keer meetrainen om de sfeer te proeven, kan ook. Een mailtje is daarvoor genoeg." Overigens zijn ook jongens en meiden van andere leeftijden nog steeds van harte welkom om bij De Zwerver te komen voetballen.

Internationale winst

Gero en Evelien Dijk met hun winnende duif.

alblasserdam • Gero Dijk uit Alblasserdam heeft dinsdag met één van zijn duiven een internationale postduivenwedstrijd gewonnen, georganiseerd door de Limburgse Unie. Er waren door 992 duivenliefhebbers uit Nederland, België,Frankrijk en Duitsland 6211 duiven ingekorfd voor Agen. Dinsdag 4 juli om 07.00 uur werden de duiven gelost. Om 19.54 uur arriveerde de eerste duif in Alblasserdam bij Gero en Evelien Dijk van postduivenvereniging De Doorzetters uit Alblasserdam. Deze duif, de NL 14-1049775, haalde een snelheid van 1169 meter per minuut. Na wat heen en weer gebeld te hebben, bleek deze Alblasserdamse duif de snelste te zijn van het hele nationale en internationale concours.

De Doorzetters

alblasserdam • De duiven van postduivenvereniging De Doorzetters uit Alblasserdam hebben het afgelopen weekend weer aan een drietal vluchten meegedaan.
De uitslagen zijn als volgt: Asse Zellik, Jonge duiven: Comb.Groenendijk 1,22,24,25 ; Comb Elkhuizen 2, 3, 4, 7, 14,15; H.Visser 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 23; Gero Dijk 8, Asse Zellik, Oude duiven: Comb.Roodnat-MIddelkoop 1, 2, 3, 4, 10, 17, 23, 24; S.Minovgioudis 5, Oude Duiven: Comb Elkhuizen 1,2,4,20,22 ; S.Minovgioudis 3,5,11,23,24, Fam.Toom 6.

Indelingen voor amateurvoetbal

regio • De indelingen voor het amateurvoetbal zijn vorige week bekendgemaakt. Rechts naast dit verhaal staan reacties en hieronder de indeling.

1e klasse B: Brielle, Bruse Boys, DCV, Deltasport, Heerjansdam, Heinenoord, Kloetinge, Nieuw-Lekkerland, Nieuwenhoorn, Oranje Wit, Oude Maas, SC Feyenoord, SHO, VVGZ.

2e klasse F: Almkerk, Brederodes, Drechtstreek, Hardinxveld, Heukelum, Nivo Sparta, Papendrecht, Pelikaan, Roda Boys, SV Meerkerk, SVW, Tricht, Wilhelmina'26, Woudrichem.

3e klasse C: De Alblas, Alblasserdam, DFC, Ameide, Vuren, De Zwerver, Asperen, Schelluinen, Streefkerk, ZBC'97, EBOH, Leerdam Sport'55, IFC, Groote Lindt.

Veel vis aan de Ponykade

alblasserdam • De vissers van HV De Noord hebben maandagavond goed vis gevangen aan de Ponykade.

Zowel brasem, zeelt als grote voorns en blieken werden binnengehaald. In totaal werd er door de 12 deelnemers exact 45 kilo vis gevangen.

Ad Zwartbol ving veruit de meeste vis en werd winnaar van deze wedstrijd. De top 3 van deze avond: 1. Ad Zwartbol met 10.840 kilogram vis; 2. Peter van Dijk met 5740 kilogram vis en 3. Wout van Hulst met 5460 kilogram vis.

Streefkerkse touwtrekkers vierde en zesde

streefkerk • Het was zaterdagavond zweten geblazen voor de Streefkerkse touwtrekkers. Ze werkten op eigen terrein de laatste wedstrijd van de zomeravondcompetitie af.

De jeugdploeg van TTV Streefkerk deed het goed met een vierde plaats. Het team in de 680 kg-klasse eindigde voor eigen publiek als zesde. Competitiewinnaar werd Veenseboys. Veenseboys jeugd eindigde als tweede en Valleitrekkers pakte de derde plaats. De Streefkerkse jeugdtouwtrekkers gaan zich nu voorbereiden op het GENSB-toernooi. Dit internationale jeugdkampioenschap wordt op zaterdag 26 augustus in het Belgische Retie gehouden.

Veel vis aan de Ponykade

alblasserdam • De vissers van HV De Noord hebben maandagavond goed vis gevangen aan de Ponykade.

Zowel brasem, zeelt als grote voorns en blieken werden binnengehaald. In totaal werd er door de 12 deelnemers exact 45 kilo vis gevangen.

Ad Zwartbol ving veruit de meeste vis en werd winnaar van deze wedstrijd. De top 3 van deze avond: 1. Ad Zwartbol met 10.840 kilogram vis; 2. Peter van Dijk met 5740 kilogram vis en 3. Wout van Hulst met 5460 kilogram vis.

Foto: Rick den Besten

De Streefkerkse touwtrekkers werden zaterdagavond vierde en zesde op hun eigen terrein. Zie rechtsonder voor het verhaal.