HK Krimpener- en Lopikerwaard

4 december 2018

HK Krimpener- en Lopikerwaard 4 december 2018


'Eus' te gast op Schoonhovens College

schoonhoven • Schrijver/presentator Özcan Akyol was woensdag, vergezeld van een cameraploeg, te gast op het Schoonhovens College,

Het bezoek hield verband met een nieuwe documentaireserie met de werktitel 'Eus op de feiten'. In dit programma onderzoekt Özcan het veranderende medialandschap. Hij behandelt onderwerpen als omgaan met fake-nieuws en de vraag of de perceptie van de waarheid onder leerlingen de laatste jaren is veranderd.
Er is gefilmd bij een geschiedenisles van Liesbeth Dirks aan leerlingen van 6 VWO. De leerlingen werden zich bewust van het feit dat zowel historici als journalisten interpretaties geven van de werkelijkheid en dat men er daarom niet vanuit kan gaan dat er maar één waar (geschiedenis)verhaal is.

Mediawijsheid komt op het Schoonhovens College uitgebreid aan bod bij de lessen Academische Vaardigheden, waarin leerlingen onder andere leren kritisch om te gaan met bronnen.
Naast dat er gefilmd is in de les zijn ook enkele docenten geïnterviewd over dit onderwerp.
Het programma van Özcan Akyol wordt vanaf 5 maart 2019 uitgezonden bij de NTR.

Oproep verbod laagvliegen

Burgemeester Roel Cazemier wil het laagvliegen boven de Krimpenerwaard aankaarten bij bevoegde instanties. Hij noemde het initiatiefvoorstel van Pro Krimpenerwaard om naar aanleiding van het recente ongeval met een sportvliegtuig en de verstoring van het leefgebied van vogels een verbod in te stellen 'sympathiek, maar wellicht onhaalbaar'. "Zowel de natuurverstoring als de luchtveiligheid zijn in het geding", stelde Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard).

'Menigeen verslijt me voor gek'

Wie diverse keren aan zijn knie is geopereerd, zou zich wel twee keer bedenken om weer onder de lat te gaan staan. De ervaren doelman Guido de Gruijter (33) laat Ammerstol echter niet in de steek. De bewuste knie mist inmiddels de binnen- en buitenmeniscus en een kruisband. Die is later met spieren uit het bovenbeen gerepareerd. "Menigeen verslijt me voor gek dat ik blijf keepen, maar ik vind het leuk en laat mijn club niet in de steek."

Na 44 jaar afscheid van CBS De Ark

Arnold de Winter heeft na 44 jaar (!) onderwijs op cbs De Ark afscheid genomen. Hij gaat met pensioen. "Ruim veertig jaar op één school. Dat is een unieke gebeurtenis, zeker in het huidige maatschappelijke debat over onderwijs, salarissen en mannelijke leerkrachten", stelt Adriaan Hanse, directeur van De Ark. Donderdag nam De Winter feestelijk afscheid. Met zijn gezin, collega's en enkele oud-collega's werden oude tijden nog eens opgehaald.

Panorama Krimpenerwaard

Nauwe samenwerking tussen inwoners, ondernemers en bestuurders is een vereiste om de ruwe schets van de toekomst van de Krimpenerwaard te verfijnen. "De aanpak van dit vergezicht is best ingewikkeld met zoveel participanten en keuzes", sprak Sybilla Dekker, voorzitter van de Tafel van Verkenning, woensdagavond. "Het omturnen van een krimpregio naar een groeigemeente behoort tot de belangrijkste opgaven als je de vitaliteit in dit gebied wilt behouden."

• Özcan Akyol was woensdag met een cameraploeg te gast op het Schoonhovens College. Akyol is o.a. bekend van het boek 'De neven van Eus' en is regelmatig tafelheer bij De Wereld Draait Door. Het bezoek hield verband met een nieuwe documentairese, waarin het veranderende medialandschap wordt onderzocht.

dinsdag 4 december 2018 • 12e jaargang nr. 49

krimpener- en lopikerwaard

Presentatie 'Panorama K'waard'

'Omturnen van krimpregio naar groeigemeente'

Oud-minister Dekker reikte het Panorama Krimpenerwaard uit aan alle betrokken vertegenwoordigers. Foto: Stephan Tellier

krimpenerwaard • "De aanpak van dit vergezicht is best ingewikkeld met zoveel participanten en keuzes", sprak Sybilla Dekker, voorzitter van de Tafel van Verkenning, woensdagavond in gebouw Amicitia in Lekkerkerk. "Het omturnen van een krimpregio naar een groeigemeente behoort tot de belangrijkste opgaven als je de vitaliteit in dit gebied wilt behouden."

Dekker presenteerde met schrijver Peter van Rooy het boek 'Panorama Krimpenerwaard' aan de deelnemers van de gesprekken en de leden van de Waardcommissie, die tips en aanwijzingen gaven. Alleen professor Riek Bakker, de initiatiefneemster van de doorkijk naar 2050, ontbrak vanwege gezondheidsproblemen.

Precies een jaar hadden de participanten uit de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel nodig om tot een breed gedragen 'product' te komen. Het vitale slagenlandschap met eigentijds elan, zoals de subtitel van het boek luidt, telt maar liefst 29 agendapunten. "Het spreekt hoop en verwachting uit. Er is een onomkeerbaar proces in gang gezet", meende Peter van Rooy. "Het succes is afhankelijk van een integrale aanpak. De Waardtafel is de opvolger van deze verkenning."


Gaat dat gepaard met dynamiek en vliegende vaart of en stroperigheid? Die vraag konden de deelnemers niet uit de losse pols beantwoorden. Feit is dat er nu al van alles gebeurt om de energietransitie en verduurzaming te bewerkstelligen. In de Krimpenerwaard is bovendien sprake van bodemdaling en heeft hoogwaterbescherming prioriteit. Daar kan je volgens Dekker en Van Rooy vlot op inspelen met maatregelen die de overheid wil financieren, zoals onderwaterdrainage in de weilanden, een snelfietsroute voor recreanten en de beoogde tweede oeververbinding voor een vlottere doorstroming van het verkeer. "Grijp die kansen. Het gaat er nu om de schouders er onder te zetten."

Eigenbelang zal aan de kant moeten worden geschoven om eensluidende oplossingen te bedenken en tot speerpunt te maken. Agrariërs en natuurbeschermers zullen een verdeelsleutel voor bedrijvigheid en natte natuur moeten aanreiken en dat kan wel eens botsen. "Je kan niet alles voor elkaar krijgen", weet Jaap Graveland van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard. "Iemand zal aanpassingen moeten aandragen."

De boer wil graag droge voeten.. Er zijn er al genoeg collega's gestopt of vertrokken om elders een boterham te verdienen. Cees Verhagen hoort daar niet bij, ook al verhuisde hij naar een ander perceel in de polder: "Ik wil graag doorpakken. Misschien moeten we enige bodemdaling accepteren. Deze waard verdient koeien."

De economie heeft volgens ondernemer Peter Breedveld veel te bieden. "Hier liggen kansen. De arbeidsmoraal is hoog en je hebt prachtige bedrijven, die zelfs wereldwijd meetellen. Duurzaamheid speelt daarbij een voorname rol. Misschien moeten we de ruimte-voor-ruimte-regeling, die voor agrariërs geldt ook bij bedrijven toepassen. Dat voorkomt leegstand." Chris Kalden (Staatsbosbeheer) riep op tot daadkracht. "Er komt een belangrijke fase aan. Het gaat er niet om volgens de letter stappen te zetten, maar het draait om de geest die rondwaart in deze polder."

Hoewel enkele jongeren betrokken waren bij de eerdere verkenningsgesprekken, was er geen tiener of jong volwassene te bekennen in Amicitia. De Waardcommissie begreep dat wel: "Deze bijeenkomst is gewoon te saai voor onze jeugd."

De beide gemeenteraden moeten zich nog officieel achter het panorama stellen. Volgens Krimpens burgemeester Martijn Vroom moeten ze er daarna zoveel mogelijk van af blijven. "Laat de Waardtafel z'n werk doen." Zijn collega Roel Cazemier wees op de snelle veranderingen in het nieuwe tijdperk. "We moeten samen beslissen. Dit is geen bestuurlijke opgave. Het gaat ons allemaal aan."


Pieter van der Laan

Participatieverklaring

Een feestelijk moment in de bibliotheek.

krimpenerwaard • Tien statushouders uit de Krimpenerwaard hebben afgelopen week een participatieverklaring ondertekend.

De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de bibliotheek van Schoonhoven.

Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek verwelkomde de nieuwkomers en feliciteerde hen met het bereiken van deze mijlpaal.

Door de participatieverklaring te ondertekenen verklaren de statushouders kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en deze te respecteren. De laatste les werd feestelijk afgesloten met Syrische hapjes. Daarna volgde de ondertekening.

Samenwerking met Stichting Leergeld

krimpenerwaard • De gemeente Krimpenerwaard gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden.

Deze samenwerking houdt in dat per 1 januari 2019 een deel van de uitvoering van de minima-kindregelingen in handen wordt gelegd van deze stichting. De officiële ondertekening vindt aankomende vrijdag plaats.

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Stichting Leergeld Krimpenerwaard wil deze kinderen mee laten doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur.

Stichting Leergeld Krimpenerwaard gaat een kindpakket met voorzieningen aanbieden in de gemeente Krimpenerwaard. Het Kindpakket bestaat uit een fiets, computer, laptop, kindpas, schoolspullenpas en Jarige Job Verjaardagsbox.

Groot Dictee

krimpenerwaard • Bibliotheek Krimpenerwaard organiseert op zaterdag 15 december van 11.00 tot 13.00 uur in de vestiging te Bergambacht het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Belangstellenden kunnen hun spellingskunsten meten met andere Krimpenerwaarders, onder wie wethouder Leon de Wit. Er zijn prijzen voor de beste spellers en een poedelprijs.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal komt terug. Niet op televisie, maar op de radio. Philip Freriks leest het dictee als vanouds voor, Frits Spits presenteert de uitzending en het Genootschap Onze Taal kijkt na. Het nieuwe dictee moet 'leuk en begrijpelijk' worden en 'maakbaar voor iedereen die de spellingsregels beheerst'. Aanmelden kan via info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl. Er is plek voor een beperkt aantal deelnemers. De publieke zender NPO Radio 1 organiseert het dictee samen met De Taalstaat en het Genootschap Onze Taal. Op 15 december wordt het uitgezonden vanuit de bibliotheek in Haarlem; inwoners van de Krimpenerwaard kunnen meedoen in de bibliotheek van Bergambacht.

Oproep om laagvliegen te verbieden

krimpenerwaard • Burgemeester Roel Cazemier wil het laagvliegen boven de Krimpenerwaard aankaarten bij bevoegde instanties.

Hij noemde het initiatiefvoorstel van Pro Krimpenerwaard om naar aanleiding van het recente ongeval met een sportvliegtuig en de verstoring van het leefgebied van vogels een verbod in te stellen 'sympathiek, maar wellicht onhaalbaar'.

Dat stelde de burgemeester dinsdagavond in de commissie Ruimte & Financiën. Cazemier gaf aan dat het college niet precies weet bij wie de kwestie moet worden voorgelegd. "Het is wellicht een oude aanwijzing van het ministerie van verkeer om de Krimpenerwaard als laagvlieggebied te gebruiken. Inmiddels is de situatie sterk gewijzigd en is een onderhoud met de overheid zeker op z'n plaats. De raad zou met een politiek besluit de oproep krachtig kunnen steunen."

Laagvlieggebied
Een groot deel van de Krimpenerwaard is destijds op grond van de luchtvaartwet aangewezen als laagvlieggebied om noodlandingsprocedures te oefenen. Daarbij wordt een hoogte aangehouden van zo'n 300 meter. De polder is daarnaast door de Provincie Zuid-Holland bestempeld als stiltegebied en deels ook door de provincie Zuid-Holland aangewezen als natuurgebied voor weidevogels. Het laagvliegen betekent een verstoring van het leven van duizenden aanwezige vogels.

"Zowel de natuurverstoring als de luchtveiligheid zijn in het geding", aldus Ad Struijs (Pro Krimpenerwaard). "Daar moeten we iets aan doen om verdere ongelukken te voorkomen."

Hij kreeg bijval van Saskia van Rooy (Dierbaar Krimpenerwaard), die een emotioneel betoog hield over het lot van de kleine zwaan en de vele ganzen, die het veld moeten ruimen.

Andere partijen vroegen zich af hoe vaak incidenten voorkomen en of er wel sprake is van een ernstig probleem. Het debat wordt in de raad van 11 december vervolgd.

Vliegtuigcrash
In mei dit jaar stortte een sportvliegtuigje in een weiland in de buurt van de Benedenheulseweg in Stolwijk neer. De twee inzittenden kwamen daarbij om; waarschijnlijk oefenden ze een noodlanding.

Pieter van der Laan

Verzoeningspoging richting buren

Koeien in een stal. Foto: Lya Cattel

bergambacht • Om draagvlak voor uitbreiding van zijn melkveebedrijf te krijgen, heeft agrariër Martin Verhoef onlangs zijn buren aan de Zuidbroek in Bergambacht bezocht en nader geïnformeerd.

Zij hadden met een petitie geprotesteerd tegen grootschalige ingrepen bij zijn melkveehouderij en Kaasboerderij Schep. Weliswaar leidden de gesprekken niet meteen tot verzoening, maar wel tot enig begrip voor zijn situatie. "Ik heb het idee dat de sfeer nu verbeterd is", sprak Verhoef tot de leden van de commissie Ruimte & Financiën van de gemeente Krimpenerwaard. Twee buren hadden daar geen trek in. De één wees de commissie op stank, lawaai, verkeersbewegingen en illegale bouw van sleufsilo's. Ze stelde vraagtekens bij het gebrek aan handhaving door de gemeente en de matige communicatie sinds maart van dit jaar. "Het terrein van Schep is intussen vier keer zo groot en Verhoef heeft flink gebouwd zonder vergunning. Dat moet je als gewone burger eens in je hoofd halen."

De politieke vertegenwoordigers waren te spreken over de verzoeningspoging van Verhoef, maar hadden moeite met de illegale bouwactiviteiten. Wethouder Leon de Wit kon dat begrijpen, maar wees op de wettelijke mogelijkheid tot legaliseren als de plannen niet botsen met het bestaande bestemmingsplan. "Daarbij houden we een bouwoppervlak aan van 1,5 hectare. Verhoef blijft daar binnen; Schep zal mogelijk weer een deel moeten afbreken."

De wethouder zag in deze kwestie geen rol weggelegd als bemiddelaar of politieagent. "Inwoners moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom juichen wij gesprekken tussen beide partijen toe." Volgens Willem Schoof (GBK) vraagt de situatie om een breder onderzoek. "Het gaat om de juiste afstemming tussen tussen natuur, landbouw en leefbaarheid. Het verdienmodel van de agrariër schuurt met het woongenot van zijn omgeving." Dergelijke geluiden waren ook te horen bij diverse andere partijen. In de raad zal de discussie een vervolg krijgen. Beide veehouders hebben de gemeente inmiddels verzocht om een omgevingsvergunning.

'Saskia van Rooy stalkt jagers al drie jaar'

stolwijk • Sinds een week staat een foto van Coen Wouda op Facebook en Twitter. Daarbij wordt de jager van de Wild Beheer Combinatie Stolwijk afgebeeld met een zwart balkje voor zijn ogen. Dorpsgenoot Saskia van Rooy heeft de foto voorzien van laatdunkend commentaar.

"Onwaar en schandalig", zegt Wouda. "Ze doet dit, omdat er aanklachten tegen haar zijn ingediend. Op deze manier probeert ze haar gram te halen. Ze provoceert voortdurend in de hoop dat een jager in de fout gaat. Dan kan Van Rooy tegen iedereen zeggen dat wij niet deugen. Ze haalt het bloed onder je nagels vandaan. Maar we tellen steeds tot tien en proberen intussen de instanties te wijzen op haar obsessieve gedrag. Dit moet echt stoppen. Dat heb ik tegen burgemeester Cazemier en de teamchef van de politie gezegd. Tot op heden maakt dat weinig indruk op Saskia van Rooy, die nota bene als raadslid namens Dierbaar Krimpenerwaard in de gemeenteraad zit en juist een voorbeeldfunctie heeft."

Volgens Wouda worden hij en zijn collega's al drie jaar gestalkt door Van Rooy. "We jagen volgens de regels van de wet in het gebied rond Stolwijk. Feitelijk beheren we het evenwicht in de natuur. Alle tellingen en afschotgegevens worden verplicht afgestaan aan een provinciale databank. Wil je overpopulatie tegengaan en ziekten onder dieren voorkomen, dan moet je in een bepaalde periode tot afschot overgaan. Als wij op pad gaan, scheurt Van Rooy er in haar auto achteraan met haar filmtoestel. Dan stapt ze uit en begint ze te schreeuwen. Of ze gaat midden op de weg een tijdje staan toeteren. Ze wordt steeds agressiever met deze stemmingmakerij."

Wouda meent dat Saskia van Rooy best een andere mening mag hebben over wildbeheer, maar dat ze bij de Tweede Kamer moet zijn om de Natuurwet te veranderen. "Daarnaast voeren wij schadebestrijding uit aan de hand van ontheffingen van de Provincie. Het verstoren van ons werk is feitelijk verstoring van de openbare orde. Daarom heb ik een aanklacht tegen haar ingediend." De jager toont beelden van provocaties van Van Rooy op zijn mobiele telefoon. "Ik heb deze bewijzen doorgestuurd naar de bevoegde instanties. Kunnen ze zelf zien hoe deze mevrouw zich steeds laat gaan en bewust de confrontatie zoekt." De Wild Beheer Combinatie Stolwijk heeft het bestuur van de gemeente Krimpenerwaard en de Provincie van zijn zorgen op de hoogte gebracht. "Er liggen ook aanklachten bij de Officier van Justitie."

Saskia van Rooy wilde niet op de uitspraken van Coen Wouda reageren.

Foute Cross op de tocht

De Foute Cross 2019 staat op losse schroeven.

lopik • Of er tijdens Pinksteren 2019 een Foute Cross plaatsvindt is nog maar de vraag. Dat gebeurt in ieder geval niet op de vaste locatie in Lopik, want de landeigenaar heeft de huur opgezegd vanwege geplande bouwactiviteiten op een deel van het terrein.

"Ondanks dat er door de gemeente aangegeven wordt dat er tot eind 2019 nog niet gebouwd gaat worden, en wij er alles aan gedaan hebben om het terrein nog gedurende het eerste half jaar van 2019 te mogen huren, blijft de landeigenaar bij zijn standpunt. Hij wil hierin niet meewerken. Per 1 januari 2019 moeten we het land vlak en schoon opleveren', aldus de teleurgestelde Foute Cross-organisatie op haar Facebookpagina. De vijftiende editie van de Foute Cross, die de organisatie in 2019 met de bezoekers groots hadden willen vieren, staat hiermee dus op losse schroeven. De zoektocht naar een andere locatie is inmiddels in gang gezet. 'Maar dit heeft helaas nog niets opgeleverd. Uiteraard staan we open voor tips en suggesties'.

De organisatie zoekt een geschikt perceel van 10 tot 15 hectare, met het liefst ook de mogelijkheid voor de opslag van spullen: 'We hopen op een locatie waar we weer meerdere jaren de Foute Cross kunnen organiseren'.

Schrijfmarathon

krimpenerwaard • Op verschillende momenten en locaties kan in de Krimpenerwaard worden deelgenomen aan de schrijfmarathon van Amnesty International.

Rondom 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, wordt de Write for Rights-schrijfactie gehouden.

Amnesty Krimpenerwaard-Oost is zaterdag 8 december present tijdens de kerstmarkt in Ammerstol, waar bezoekers brieven en kaarten kunnen schrijven. Zondag 9 december kan dat in Schoonhoven na de ochtenddienst in De Hoeksteen en in de consistorie van de Hervormde gemeente Berkenwoude (na 11.00 uur). Op 10 december liggen er voorbeeldbrieven klaar in de bibliotheek te Schoonhoven. Daarnaast kan iedereen op een zelf gekozen tijdstip meeschrijven via de website van Amnesty Nederland.

Dit jaar vestigt Amnesty International speciale aandacht op vrouwen uit acht landen. Ze strijden tegen een hele reeks van schendingen en misstanden. Voor meer informatie en voorbeeldbrieven: www.krimpenerwaard-oost.amnesty.nl/0182-362453.

Participatie- verklaring

lopik • Drie statushouders uit Syrië die in de gemeente Lopik wonen hebben donderdag, in aanwezigheid van wethouder Van Everdingen, de participatieverklaring ondertekend. Wethouder Van Everdingen riep de statushouders op om vooral niet thuis te blijven, maar actief het contact met Nederlanders te zoeken: "Doe mee en leer de taal. Je leeft nu in het gelukkigste land ter wereld. Ik hoop dat jullie een mooie tijd tegemoet gaan", wenste hij de statushouders toe. Alle nieuwkomers volgden speciale workshops om de participatieverklaring te kunnen ondertekenen. Bij de ondertekening was hun leraar aanwezig.

Lezing Lama

ammerstol • De jaarlijkse lezing van de boeddhistische Lama Jigme Namgyal vindt vrijdag 14 december plaats in de kerk van Ammerstol.

Centraal staat de vraag hoe we positief en vreugdevol kunnen leven ondanks het verdriet en de tegenslagen die bij het leven horen.

Lama Jigme Namgyal werd geboren in een nomadenfamilie in het oosten van Tibet. Hij volgde zijn studie aan de boeddhistische universiteit Sertar Larung Gar. Op verzoek van zijn leraren kwam Lama Jigme naar Europa en stichtte een centrum in Rotterdam en Luxemburg. Iedereen die nieuwsgierig is geworden naar de ideeën en de humor waarmee Lama Jigme spreekt is welkom.
Aanvang: 19.30 uur. Kaarten à 10 euro zijn te bestellen bij phuntsokcholing.org of via Sandra Siebkes, 0182-353333.

Herinneringsavond

bergambacht • De SWOBV nodigt nabestaanden die recent een dierbare hebben verloren uit voor een herinneringsbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 december in De Tulp, Burgemeester Huijbrechtstraat 2 te Bergambacht. Aanvang: 19.30 uur, aanmelden via 0182-350012 of info@ swobv.nl

Na 44 jaar (!) afscheid van CBS De Ark

Arnold de Winter en zijn vrouw Marianne tijdens het afscheid op school. Foto: Mascha Boot

bergambacht • Arnold de Winter heeft donderdag na 44 jaar onderwijs op cbs De Ark afscheid genomen. Hij gaat met pensioen.

"Ruim veertig jaar op één school. Dat is een unieke gebeurtenis, zeker in het huidige maatschappelijke debat over onderwijs, salarissen en mannelijke leerkrachten", stelt Adriaan Hanse, directeur van De Ark

In augustus 1974 startte Arnold de Winter zijn loopbaan op de toenmalige School met de Bijbel in Bergambacht. "Het zal in het begin wel even een cultuurschok zijn geweest," zegt Adriaan Hanse lachend. "Zowel voor de Amsterdamse Arnold als voor de Bergambachtse bevolking. De Winter zette zijn schouders eronder. Techniek en ICT hadden zijn interesse en dat is zijn hele loopbaan zo gebleven."

Vervolgens: "Al vroeg in de '80-er jaren sleept hij persoonlijk de eerste Commodore '64-machines de school in. Netwerken werden aangelegd, software geschreven. Het ging hem echter niet om de techniek zelf, maar om de onderliggende visie. Hoe kon hij zijn kinderen onderwijs op maat bieden? Met een klas van 44 leerlingen was dat onmogelijk in het toen geldende onderwijssysteem. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en adaptief onderwijs waren hierin toen al voor hem belangrijke begrippen. Dat resulteerde in tal van vernieuwingen, waarbij De Winter vaak voorop liep."

Ook in de afgelopen jaren heeft hij zich ingezet voor eigentijds onderwijs. Hanse: "Bij Arnold zie je hoe een kritische houding en vooruit kijken mooi samen kunnen gaan. Hij blijft niet hangen in de 'oude dingen', maar bekijkt ook eventuele vernieuwingen eerst van alle kanten. Dat heb ik enorm in hem gewaardeerd." Glasvezel voor alle scholen van de Stichting PCPO Krimpenerwaard, leerlinglaptops en robotica op de Ark zijn de laatste ontwikkelingen waar hij zich hard voor heeft gemaakt.

De Winter kende in zijn loopbaan ook moeilijke perioden. Hanse: "In de '90-er jaren werd een ernstige tumor aan zijn ruggenwervel ontdekt. Artsen schreven hem af en voorspelden dat hij volledig arbeidsongeschikt zou raken. Arnold gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Fysiotherapie met een ijzeren zelfdiscipline, tot op de dag van vandaag, en een enorme dosis doorzettingsvermogen, brachten hem weer voor de klas. Dat bleek echter een brug te ver. Vanaf 1998 vervult hij een rol buiten de klas: als ICT-coördinator, remedial teacher en zorgcoördinator zijn de taken divers."

Donderdag nam hij feestelijk afscheid. Met zijn gezin, collega's en enkele oud-collega's werden oude tijden nog eens opgehaald. Hanse: "Van de stencilmachine tot de overheadprojector, van het eeuwfeest van de school tot zijn eigen 40-jarig jubileum. Nu breekt een periode van rust aan."

Tijdens de afscheidsspeech haalde directeur Adriaan Hanse een citaat van Herman van Veen aan: "Ouder worden doe je voor het eerst, alles is fris en nieuw, er gaat een wereld voor je dicht. Arnold, we wensen je Gods Zegen toe. Het ga je goed."


De school opende een online gastenboek plus tijdlijn van het werkzame leven van meester De Winter. Oude bekenden, leerlingen, ouders of collega's worden opgeroepen om een leuk bericht achter te laten op www.meesterdewinter.nl

Hockeyfeest loopt uit de hand

krimpen a/d ijssel • Een après-ski feest in het clubhuis van Mixed Hockey Club Krimpen (MHCK) is in de nacht van vrijdag op zaterdag behoorlijk uit de hand gelopen. Twee personen zijn aangehouden.

Een agent reed rond 02.00 uur langs de feestlocatie aan de Driekamp na signalen dat het daar helemaal mis zou gaan. Jongeren van de hockeyclub en externe bezoekers zouden hommeles met elkaar hebben gekregen tijdens de uitloop. Ter plaatse zorgde een groep van zo'n 50 tot 60 jongeren voor 'aanzienlijke overlast' voor de woonomgeving, zo schrijft de politie in een verklaring.

Toen de jongeren weigerde weg te gaan, volgde er een aanhouding. De agent moest uiteindelijk om assistentie vragen omdat diverse jongeren hem - en later ook toegesnelde agenten - belaagden, beledigden en bekogelden met glazen flesjes. Ondanks meerdere vorderingen weigerde de groep naar huis te gaan en keerde zich tegen de agenten. Ook zij moesten op hun beurt weer om extra politie-eenheden vragen.

Zeker zestien agenten en een surveillancehond waren nodig om te helpen de openbare orde te herstellen. Agenten gebruikten geweld tegen verschillende jongeren die weigerden te luisteren naar de oproep om weg te gaan. Een 19-jarige jongen uit Krimpen werd opgepakt voor baldadigheid en een 23-jarige Dordtenaar moest mee vanwege openbare dronkenschap.

Over het gebruik van de wapenstok richting de jongeren plaatst het bestuur van MHCK z'n vraagtekens. "Protocollair zal alles volgens het boekje zijn gegaan, maar gezien de situatie zijn wij van mening dat er anders had moet worden opgetreden. Dit was buitenproportioneel." MHCK is inmiddels met verschillende partijen in gesprek over het incident.

BAB d'HuZes weer in actie voor KWF

BAB d'HuZes tijdens 'Klimmen tegen MS'.

bergambacht • Team BAB d'Huzes neemt komend jaar weer deel aan Alpe d'HuZes. "Doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding en ons sportief te laten gelden", stelt teamlid Niels de Waard.

BAB d'Huzes wordt gevormd door vrienden uit Bergambacht en omstreken. De Waard: "De gemeenschappelijke historie van sommigen gaat ver terug, maar als fietsteam hebben we elkaar in 2013 gevonden bij de eerste deelname aan Alpe d'HuZes. Het werd een fantastische ervaring, die ervoor heeft gezorgd dat we in 2014 weer de fiets pakten. Nu met als uitdaging 'Klimmen tegen MS', Daarvoor hebben we de Mont Ventoux meerdere malen bedwongen. In beide edities haalden we door vele verschillende acties en activiteiten mooie sponsorbedragen op om het goede doel te ondersteunen."

Dit jaar bestaat het team uit de negen vrienden Jeroen Hollander, Arnold Elderhorst, Jan ten Kate, Michel de Heer, Niels de Waard, Bouke van Bergen Bravenboer, Frank Mourits, Adriaan Dooms en Wim Koutstaal. De meeste teamleden zijn ervaren deelnemers, maar drie van hen nemen voor het eerst deel aan Alpe d'HuZes. De Waard: "Via gezamenlijke trainingen gaan we ons klaarstomen voor een succesvolle deelname."

Acties

In de komende maanden komt BAB d'Huzes met diverse acties, die veel geld moeten gaan opbrengen voor het kankeronderzoek.

"Om het team nu al te ondersteunen kunnen er flessen wijn gekocht worden tijdens onze wijnactie. Ook zijn donaties uiteraard welkom", aldus De Waard.

q www.babdhuzes.nl

Lezers schrijven:

jubelstemming

Ik heb mij enorm verbaasd over de jubelstemming bij enkele politieke fracties met betrekking tot de eventuele oeververbinding Krimpen aan den IJssel-Ridderkerk. Een plan van de jaren zeventig wordt hiermee nieuw leven ingeblazen. De vraag is dan ook: waarom is dit plan niet eerder doorgezet? Waarom moeten we dit nu, anno 2018, wel willen als gemeente Krimpenerwaard zijnde?

Kortom, zijn 'we' vergeten waarom dit plan jaren lang niet goed landde bij de toenmalige gemeenten?

Hiervoor is wel een verklaring te bedenken: de Krimpenerwaard is het groene gebied met mensen die graag landelijk dan wel dorps willen wonen. Dit opgeven omdat er een expansiedrift vanuit de gemeente Rotterdam/Rijnmond is?! Een autosnelweg naar de waard halen is stap 1. Vervolgens zal deze weg de waard aan stukken gaan snijden richting Gouda/Utrecht. De Krimpenerwaard is immers een geweldige Vinix-locatie voor de stedenbouwkundigen in het Rotterdamse.

Bestuurders, kijk verder dan uw neus lang is.

Willem van der Graaf,
Bergambacht.

Spullen rommelmarkt

lopik • Voor de rommelmarkt van De Brugkerk, voorheen Gereformeerde Kerk te Lopik, is de organisatie op zoek naar bruikbare spullen. Deze worden na een telefoontje met 0348-553736/552229 na afspraak opgehaald.

Tweede vrouwelijke predikant 'Hoeksteen'

Agnes Gooijer: 'Het werken met mensen, jong en oud, spreekt me aan'.

schoonhoven • Aankomende zondag zal in de Hoeksteen de bevestiging- en intrededienst plaatsvinden van Agnes Gooijer-Snel. Vanaf die datum zal ze als predikant werkzaam zijn in de gemeente. Daarmee ontstaat in de Hoeksteen een unieke situatie: twee vrouwelijke dominees aan het roer.

Na een zorgvuldige beroepingsprocedure heeft Agnes Gooijer enige tijd geleden het beroep aangenomen. Op dat moment was ze als proponent werkzaam in De Lier. Een proponent is een afgestudeerd theoloog, die mag preken en kan worden beroepen door een gemeente. Tijdens deze periode heeft ze alle ruimte gekregen om haar taak naar eigen inzicht in te vullen.

"Ik heb het beroep aangenomen omdat ik een plezierige indruk kreeg van de Hoeksteen: een warme, actieve en gelovige gemeenschap. En omdat ik me geroepen voelde om te gaan", vertelt Agnes. "Hiermee kan ik de stap maken naar het ambt van predikant. Dat betekent dat ik dan bevoegd ben om bijvoorbeeld te dopen, een avondmaalviering te leiden en deel uit te maken van de kerkenraad."

Begin november heeft ze afscheid genomen van de gemeente in De Lier.

Tussenjaar

Agnes Gooijer is geboren in de Betuwe en groeide op in Overijssel en Zuid Holland. Na het afronden van haar opleiding VWO heeft ze een 'tussenjaar' gevolgd aan de Evangelische Hoge School in Amersfoort. Tijdens dat jaar besloot ze om theologie te gaan studeren. "Ik heb een brede interesse en verschillende studies overwogen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de opleiding theologie, omdat hier veel verschillende aspecten samenkomen. En het werken met mensen, jong en oud, spreekt mij zeer aan."

Werkruimte

Tijdens haar opleiding theologie ontmoette ze haar man Aaldert, die nu predikant is in hun huidige woonplaats Berkel en Rodenrijs. Samen hebben ze drie kinderen. Inmiddels is er in de Hoeksteen een werkruimte ingericht waar de nieuwe predikant haar kantoor krijgt. Vooralsnog blijft Agnes Gooijer wonen in Berkel en Rodenrijs. Op de dinsdag en donderdag zal ze in Schoonhoven werkzaam zijn. "Ik ga mij vooral richten op de afgesproken taken, zoals voorgaan in de diensten, de ouderen in de gemeente en een actieve bijdrage leveren aan vernieuwing van de liturgie.

Donderdagavond werd in de Hoeksteen voor de nieuwe predikant een kennismakingsavond georganiseerd waarin zij werd voorgesteld aan belangstellenden. Tevens presenteerden enkele geledingen binnen de kerk zich. Agnes Gooijer: "Daarmee kreeg ik een goed beeld van de vele activiteiten."

De bevestiging- en intrededienst op zondag 9 december begint om 15.00 uur.

Dirk Molenaar/RTV Krimpenerwaard

Rikkoert genomineerd voor prijs

Het bezoek van de jury.

schoonhoven • Rikkoert Juweliers is afgelopen week bij de Ondernemersprijs Midden-Holland 2019 genomineerd in de categorie 'detailhandel & horeca'.

"We zijn blij verrast met deze nominatie en zien dit als een waardering voor de inzet en het vakmanschap van ons personeel en de bevestiging van het unieke karakter van ons bedrijf. We danken de gemeente Krimpenerwaard en de ondernemerskring Schoonhoven voor het aandragen van ons bedrijf", meldt Herjan Rikkoert.

Vervolgens: "Dinsdag mochten wij de jury ons bedrijf laten zien. We hebben ze unieke zilverstukken, bijzondere horloges en sieraden getoond en verteld over de historie van ons bedrijf sinds 1876. Bij het bezoek aan de ateliers hebben we de werkzaamheden van onze uurwerkmakers, goudsmeden en zilversmid laten zien en onze toekomstvisie besproken. De jury vond het een zeer inspirerend bezoek en zei een goed beeld te hebben gekregen van de diversiteit van ons bedrijf. We wachten in spanning af of we ons volgend jaar 'Onderneming van het Jaar' mogen noemen."

Stinis

In de categorie grootzakelijk viel de pitch van Stinis Holland BV (Krimpen aan de Lek) in de smaak van de jury.

Maandag 14 januari 2019 wordt de vijfde editie van de OndernemersPrijs feestelijk gevierd in de Goudse Schouwburg te Gouda.

Daar worden de genomineerde bedrijven gepresenteerd aan de aanwezige ondernemers uit de regio en worden de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt.

Tiende Nacht van het Zilver

schoonhoven • 'Heel Schoonhoven Smeedt' is de kers op de taart tijdens de tiende editie van de Nacht van het Zilver, in de avond en nacht van zaterdag 15 december.

In sprookjesachtige setting kan het publiek de jubileumeditie van het intieme evenement bijwonen. En bij een verjaardag hoort taart, bedachten de organisatoren Dick van de Lagemaat en Frans van Mierlo. Dat is de wedstrijd 'Heel Schoonhoven Smeedt' geworden. Met het vervaardigen van een zilveren taartstuk dingen vakscholieren, (semi-)professionals en cursisten mee naar verschillende prijzen. Dat doen zij achter de werkbanken van in Schoonhoven gevestigde goud- en zilversmeden, die hiervoor hun werkplek een avond afstaan. Het publiek krijgt met deze invulling een uniek kijkje in de ateliers. Inschrijven voor de smeedwedstrijd kan via www.nachtvanhetzilver.nl.

Meer dan dertig goud- en zilversmeden zetten de deuren van hun atelier, galerie of werkplaats open om tijdens de Nacht van het Zilver het ambacht van de zilverkunst te tonen. Het is voor hen dé avond om in een unieke setting de nieuwste creaties en ontwerpen van sieraden en zilverkunst te presenteren. De oude binnenstad is verlicht met fakkels en vuurkorven. Geïnteresseerden kunnen onder leiding van een gids tijdens een stadswandeling over de geschiedenis van Schoonhoven en haar zilver horen.

Tijdens de Nacht van het Zilver wordt live verslag gedaan van de vorderingen van deelnemers aan de smeedwedstrijd. De rol van André van Duijn uit het populaire tv-programma Heel Holland Bakt wordt vertolkt door ambassadeur van Schoonhoven Zilverstad, René Kappers. De prijsuitreiking vindt rond middernacht plaats in de Hoge Vierschaar, onder het stadhuis in Schoonhoven.

Geslaagde sponsoractie

Foto: Joey Juffermans

stolwijk • Een jaar lang organiseerde oud-Stolwijker Wim Verhoog (inmiddels woonachtig in Harderwijk) een sponsoractie ten bate van ecologische woningbouw in Guatemala. Dit resulteerde in een bedrag van ruim 25.500 euro: genoeg om vier eco-modelwoningen te bouwen.

Verhoog: "Statiegeldacties in supermarkten, kleine en grote (bouw)bedrijven, maar ook vrienden, familie en andere betrokkenen leverden hieraan een bijdrage."

Ruim 1.000 huizen zijn er al gebouwd in Guatemala door de in Nederland opgerichte stichting Constru Casa. Het land is zwaar getroffen door natuurgeweld en burgeroorlogen. Onlangs was er nog een verwoestende vulkaanuitbarsting. Verhoog: "Bij het bereiken van de mijlpaal van het duizendste huis besloot ik om een felicitatieactie op te starten. Doel: vier ecologische woningen ontwikkelen en bouwen om nog meer te betekenen voor deze kansarme mensen. Mijn doel is bereikt."

De ecologische woningen worden met duurzame materialen en oplossingen gebouwd. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van gerecycelde autobanden om muren te verstevigen. Alle huizen zijn aardbevingbestendig. De bewoners bouwen zelf mee en moeten een eigen financiële bijdrage leveren.

Verhoog organiseerde de sponsoractie in Harderwijk, waar hij woont, maar ook in de regio rondom zijn geboortedorp Stolwijk. Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van vrijwilligers reikte hij aan directeur van Constru Casa, Carolien van Heerde, de opbrengst uit. Zie ook: www.construcasa.nl

Afscheid Jopie van Zoest

bergambacht • Jopie van Zoest-Boerboom heeft een oorkonde met speldje en een boeket bloemen gehad uit handen van Hans Groen in't Wout, voorzitter van Veilig Verkeer Nederland Regio West. Dit als dank voor haar inzet gedurende 48 jaar (!) voor de verkeersveiligheid bij de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland.

Bij haar afscheid werd ze bedankt als organisator en stuwende kracht bij vele activiteiten. Ze coördineerde o.a. de verkeersexamens op de scholen in Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude, maar ook braderieën, verlichtingscontrôles enz.

Winnaars kleurwedstrijd

Rob Glastra Fotografie

schoonhoven • Drie kleurplaten prijken aan de wand in Galerie Meesters van de Zilverstad in Schoonhoven. Nu nog, want na 5 december neemt Sinterklaas de drie winnende tekeningen – waarop de Veerpoort in Schoonhoven fraai gekleurd is – mee naar Spanje als aandenken aan de Zilverstad.

Sinterklaas zelf was zaterdag in de galerie en overhandigde de drie hoofdprijzen aan de prijswinnaars Shyloh ten Brink (5 jaar), Juule Verweij (7) en Ilse Barth (10). Tevens reikte de Goedheiligman tien 'Pietenprijzen' uit. Deze tien kleurplaten gaan ook mee naar Spanje en komen te hangen in de kamers van de Pieten.

In juni dit jaar vestigde galeriehouder Stefan van Beeten zich in de Veerpoort. In de vitrinekast ligt het werk van goud- en edelsmeden, die ooit afstudeerden aan de Vakschool Schoonhoven. Het merendeel is inmiddels buiten Schoonhoven gevestigd, maar presenteert zijn of haar sieraden graag aan het publiek van de galerie.

Voor het eerst sinds jaren is de Veerpoort weer dagelijks voor het publiek open. Van Beeten krijgt met enige regelmaat scholen op bezoek. "Zij krijgen hier educatie over de Hollandsche Waterlinie, waarvan Schoonhoven deel uitmaakte. Met deze kleurwedstrijd wil ik hen meegeven hoe belangrijk het zilver in hun woonplaats is." (foto: Rob Glastra Fotografie)

Kerstbingo

lopik • SV Lopik organiseert op vrijdag 14 december een kerstbingoavond incl. verloting. Er worden tien ronden en een superronde gespeeld à 15 euro. Aanvang: 20.00 uur.

20 / 32

Denkbeeldige vaartocht over rivier

'Het was een monnikenwerk'

Piet Mourik, schrijver van het boek over de Hollandsche IJssel. Foto: wijntjesfotografie.nl

regio • De basis voor het boek legde Piet Mourik drie jaar geleden toen hij een stukje schreef voor de nieuwsbrief van de historische vereniging Ouderkerck op d'IJssel. Daarin schetste hij een beeld hoe zijn woonplaats er pakweg honderd jaar geleden vanaf het water van de Hollandsche IJssel uitzag. "Dat liep een beetje uit de hand. Na de eerste vier pagina's bleef ik maar schrijven."

De denkbeeldige vaartocht begint in IJsselmonde, bij Het Zalmhuis. Mourik staat aan het roer en beschrijft onderweg met veel oog voor detail wat hij allemaal ziet. Dat begint al op de Nieuwe Maas waarop 'houthavens' drijven met soms wel honderden boomstammen. "Die gebruikten ze als heipalen voor de nieuwbouw in Rotterdam." Na bij Krimpen het veer van Van de Ruit te zijn gepasseerd, verschijnen aan zowel de Krimpense als Capelse kant scheepswerven met bekende namen als Van der Giessen, Van Duijvendijk en Hoogendijk. Even verderop bij Ouderkerk aan den IJssel staat molen 'Hoop en Liefde'. Ook komt steenfabriek De Molenplaats voorbij. Mourik: "Langs de IJssel zag je veel van dit soort steenplaatsen waar soms hele families - dus ook kinderen - bezig waren met het maken van de bekende IJsselsteentjes." Tot aan de Waaiersluis bij Gouda staat de Hollandsche IJssel bekend als een 'levende rivier' waar de invloed van eb en vloed goed merkbaar én zichtbaar is. Na de sluis begint het 'dode' stuk: de gekanaliseerde Hollandsche IJssel. "Maar aan deze kant van de IJssel bruist het evengoed van het leven", weet Mourik. Hij komt met leuke weetjes. Bijvoorbeeld over de Haastrechtsebrug, die de Krimpenerwaard met Gouda verbindt. "Die brug lag ooit in Haastrecht en hebben ze naar Gouda verhuisd. Geen idee waarom, maar dat verklaart wel waarom de brug die naam draagt." In Haastrecht lees je meer over het Jaagpad. Mourik: "De rivier is daar recht en smal. Je kon daar met je schip moeilijk laveren. Als er geen wind was, werden de schepen vanaf de kant getrokken door de schipper of een paard. Dat heette scheepsjagen." Net voorbij IJsselstein (bij Lopikerkapel) eindigt de IJssel als een kleine wetering.

Mourik haalde zijn informatie uit zo'n 140 boeken en naslagwerken. Het verhaal vulde hij aan met zo'n 600 (!) foto's, ansichtkaarten, topografische kaarten en andere prenten. "Het was een monnikenwerk, maar tegelijkertijd ontzettend leuk om te doen. Ik ben trots op het eindresultaat."

Het boek 'Historische vaartocht over de Hollandsche IJssel' wordt verspreid via boekwinkels in de plaatsen langs de rivier en is ook verkrijgbaar bij de historische verenigingen en de musea. De kosten bedragen 28,50 euro.

Alfred Jodocus Kwak

Poseren voor het theater. Foto: Janet de Graas

haastrecht • De wereldberoemde eend Alfred Jodocus Kwak bracht zondag een bezoek aan Theater Concordia in Haastrecht.

Als het in je leven wel eens lastig is, kan je het met elkaar makkelijker oplossen dan in je 'eendje', was het thema van de voorstelling.

De leden van het Harlekijn Muziektheater, met Mark Haayema in de rol van Alfred Jodocus Kwak, kreeg versterking van vijf kinderen.

Bijtjes

Stella, Tijn, Fenna, Sem en Benjamin waren de bijtjes van deze voorstelling. Ze vonden het best wel spannend, maar deden het goed op het podium.

Inschrijvingen SamenLoop

krimpenerwaard • Voor de SamenLoop voor Hoop Krimpenerwaard hebben zich in twee weken tijd bijna zeventig deelnemers en twaalf teams aangemeld.

"We moesten minimaal vijftien teams hebben, dus het evenement gaat sowieso door", vertelt bestuurslid Wilma de Jong. "Vanwege de grote animo wordt begin januari nog een informatiebijeenkomst belegd. Deelnemers uit de hele Krimpenerwaard worden uitgenodigd om zich in te schrijven."

De SamenLoop, op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019, is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Tijdens deze 24-uurs estafetteloop zamelen teams geld in voor KWF Kankerbestrijding. Voor meer informatie, zie Facebook.

Leerlingen in finale

schoonhoven • Leerlingen van het Schoonhovens College hebben meegedaan aan de regionale finale van de First Lego League Rijnmond. Meer dan 30 middelbare scholen uit de regio Rijnmond kwamen hiervoor met een robot, die zij zelf hadden ontworpen, gebouwd en geprogrammeerd, bij elkaar in het Innovation Dock op de RDM Campus in Rotterdam, Een dag eerder bracht Koning Willem Alexander een bezoek aan de wedstrijd. De teams van het Schoonhovens College vielen helaas buiten de prijzen.

'Stolwijk Kookt'

stolwijk • Speciaal voor inwoners tot 60 jaar organiseert welzijnsstichting Bergambacht-Vlist op woensdag 9 januari 2019 voor de eerste keer 'Stolwijk Kookt'.
Elke tweede woensdag van de maand komen deelnemers bijeen om samen te koken en eten. Voor 2 euro krijgen zij een volledige maaltijd met wat drinken erbij. De activiteit is van 17.30 tot 20.00 uur op een nader te bepalen locatie.Meer informatie is verkrijgbaar bij gerjo Goudriaan: 0182-350012 of e-mail:
g.goudriaan@swobv.nl

'Kunst knoeien'

benschop • Burgemeester Laurens de Graaf opent zaterdag 15 december om 11.00 uur in Dorpshuis XXL de expositie 'Kunst knoeien'.

Er hangen werkstukken van alle deelnemers aan de schildercursus 'Kunst knoeien', die dit najaar werd gehouden. De creaties zijn tot eind januari te zien. Dus ook op de open dag op 26 januari, als het Kursusprojekt het 45-jarig jubileum viert.

Breien en haken in bibliotheek

regio • In de bibliotheken van Lekkerkerk, Schoonhoven en Bergambacht is er maandelijks de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens een brei- en haakcafé.

De groep in Lekkerkerk, bestaande uit rond de dertig deelnemers, is momenteel bezig met een extra project. Zij zijn aan het breien en haken voor bewoners van zorgcentrum De Breeje Hendrick. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 13 december.

In Schoonhoven komt de club weer bijeen op dinsdag 11 december en in Bergambacht op woensdag 19 december. Alle bijeenkomsten zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Kerstwandeling

haastrecht • De Haastrechtse kerken organiseren op vrijdag 21 december voor de derde keer een kerstwandeling. Het thema is: op weg naar het licht.

De wandeling begint bij het parkeerterrein van de Liezeborgh, waar de wandelaars worden opgewacht door de fanfare, een vertelster en Romeinse soldaten.

Starten kan tussen 18.00 en 19.30 uur. De wandeling voert langs verschillende locaties en kerken in de dorpskern, waarbij onderweg van alles te horen, zien en te beleven is.

Wandelend het kerstverhaal beleven

krimpen a/d lek • Wandelend het kerstverhaal tot je nemen. Dat gaat gebeuren op woensdag 19 december in Krimpen aan de Lek.

Op elf verschillende locaties in het dorp worden die avond scenes uit het kerstverhaal nagespeeld door inwoners van Krimpen aan de Lek. Bij elke scene wordt in enkele minuten uitleg gegeven over wat de wandelaars zien. Uiteindelijk moet dat leiden tot een op beeldende wijze gepresenteerd kerstverhaal. Startpunt van de kerstwandeling is Het Cultuurhuis in hartje Krimpen aan de Lek. De deelnemers kunnen daar tussen 18.30 uur en 19.30 uur aan de route beginnen.

Streetwise

polsbroek • ANWB Streetwise verzorgde afgelopen week een verkeersprogramma bij basisschool Eben Haëzer in Polsbroek. In verschillende praktijklessen leerden de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg en reactiesnelheid.

woensdag 5 december

Open Tafel Project
12:30, Benschop, Dorpshuis XXL
Het ouderencomité het Trefpunt in Benschop houdt op iedere laatste woensdag van de maand het Open Tafel Project. Iedereen die een vorkje wil mee prikken is uitgenodigd. Kosten voor deelname bedragen 8,50 euro. Vooraf reserveren kan telefonisch bij Thea Boere: 0348-451749.

Spel- en activiteitenmiddag
14.00-16.00 Lopik, dorpshuis de Schouw
Voor 2 euro (inclusief koffie) kunnen de deelnemers kaarten, sjoelen, kegelen en rummicub spelen.

donderdag 6 december

Repair Café
13:30-16:00, Haastrecht, Theater Concordia
Iedereen kan met zijn of haar kapotte spullen naar Concordia komen, ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs weer in orde te maken. De handige technische vrijwilligers van het Repair Café kunnen (kleine) reparaties uitvoeren aan allerlei defecte spullen, zoals huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap, klokken en verlichting.

Spelletjesmiddag
14:00, Stolwijk, Het Kwartier, Jan Steenlaan 16b
Middag georganiseerd door de lokale seniorencommissie. Bezoekers gaan koersballen, sjoelen en spellen een spelletje rummicub met elkaar. Voor de beste speler is er een beker beschikbaar.

Film : Manchester by the sea
20:15, Schoonhoven, Arto Theater
Naast somberte viel er zelden zoveel te lachen in een loodzwaar drama. Na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer wordt Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore. Kaarten kunnen besteld worden via www.artotheater.nl, bij Provence (Haven 63) of aan de kassa van het theater.

vrijdag 7 december

Lampionnenoptocht
18:45, Benschop, Dorpsplein
Vakantie Ontspanning Benschop organiseert ook dit jaar weer in samenwerking met Brandweer Benschop een lampionnenoptocht. Vanaf 18.45 uur worden de lampionnen bij Sportcafé De Bosrand uitgedeeld. Om 19.00 uur gaat de optocht van start. Na de optocht worden op het Dorpsplein de lichtjes in de kerstboom ontstoken.

Adventsconcert
19:30, Krimpen aan de Lek, Hervormde Kerk
Mannenensemble Maranatha uit Ouderkerk aan den IJssel geeft een adventsconcert. Aan dit concert werken verder mee: gemengd koor Rejoice uit Hoogvliet en kinderkoor De Regenboog uit Krimpen aan den IJssel. Carina Bossenbroek speelt panfluit, Vincent van Dam piano en Piet de Vries het orgel. Entree is gratis. Wie verzekerd wil zijn van een mooi plekje, kan die reservere op de website.
www.korenindekerk.nl

Bingo
20:00, Lopik, dorpshuis De Schouw
Naast verschillende waardebonnen valt er totaal 300 euro aan cash geld winnen. Het eerste kopje koffie of thee is gratis.
www.deschouwlopik.nl

Pubquiz
21:00, Haastrecht, Theater Concordia
Samen strijden om smakelijke en vermakelijke beloningen tijdens deze Concordia-quizavond. Het hele Grand Café is gevuld met twintig teams van drie tot vijf deelnemers. Alleen met een groepsticket kun is deelname mogelijk. Minimumleeftijd: 14 jaar. Kaarten à 15 euro per team) zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).

zaterdag 8 december

Winterwandeling
09:30, Ouderkerk aan den IJssel, Tuincentrum De Tiendhoek, Kerkweg 170b
Winterwandeling van wandelsportvereniging Op Stap. Deelnemers kunnen kiezen uit een wandeling van 8 of 13 kilometer. Net als vorig jaar gaat de wandeling langs de winterfair in Ouderkerk. Deelname kost 3,50 euro (kWbn leden 2,50 euro). Voor leden van wsv Op Stap is de tocht gratis. Een lidmaatschap kost 27,50 euro per jaar.
www.wsvopstap.nl

'Sacrale Parels'
15:00, Krimpen aan den IJssel, De Bron, Memlinghof 2
Onder de titel 'Sacrale Parels' brengt gemengd koor Pur Sang klassieke liederen ten gehore. Dirigent is Hans Barkmeijer, met begeleiding van Federica Grassullu op de piano. Kaarten kosten 10 euro in de voorverkoop en 12 euro aan de deur. De entree voor kinderen is 7 euro. Bestellen kan per e-mail: kaarten@gemengdkoorpursang.nl.
www.gemengdkoorpursang.nl

Bibo avond
19:00, Lopikerkapel, buurthuis
Jaarlijkse bingo & bout avond. Om 19.30 uur start de eerste bingoronde. Zoals gebruikelijk worden de bingorondes afgewisseld met rondes van het rad van avontuur. De bingoboekjes kosten 10 euro (tien kaarten per boekje). De lootjes voor het rad van avontuur zijn 1 euro per stuk. Daarnaast kunnen er loten gekocht worden à 0,50 cent per stuk voor de grote verloting aan het einde van de avond, met als prijs 'het halve varken'. Aanmelden voor de bibo avond is niet nodig.

Adventsconcert
19:30, Stolwijk, Hervormde Kerk
Christelijk mannenkoor Con Forza uit Woerden verzorgt en adventsconcert. Thema van het concert is: 'Uitzien naar Jezus'. Entree is gratis. Wie verzekerd wil zijn van een mooi plekje, kan deze reserveren via de website.
www.korenindekerk.nl

Kerstoratorium
20:00, Krimpen aan den IJssel, IJsseldijkkerk, IJsseldijk 232
Christelijk gemengd koor 'Oefening & Stichting' brengt het kerstoratorium 'In de Volheid van de Tijd' ten gehore, een stuk geschreven door Leander van der Steen. Het koor wordt begeleid door christelijk ensemble Parlando, Martien van der Zwan (orgel) en Leander van der Steen (piano). Hans de Borst (bariton) zingt de verbindende bijbelteksten. Dit alles onder leiding van dirigent Cees van der Slik. De toegang is gratis.

Culture Beats 18+
20:00, Krimpen aan de Lek, het Cultuurhuis
Muzieklab presenteert 'Culture Beats' met DJ Marco en DJ Mies. Zij draaien nummers uit de jaren '80, '90 en '00. Kaarten kosten in de voorverkoop 5 euro. Aan de deur is de prijs 7,50 euro. Tickets reserveren kan via: receptie@cultuurhuiskrimpenaandelek.nl.

Absolutely Floyd
20:15, Haastrecht, Theater Concordia
Optreden van de Pink Floyd Tributeband Absolutely Floyd. Bezoekers worden verwend met een keur aan hits uit het gehele oeuvre van Pink Floyd. Kaarten à 17,50 euro zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).

Dansavond
20:30, Lopik, dorpshuis De Schouw
Iedereen kan deze avond met de voetjes van de vloer en dansen op live muziek. Dans de tango, de cha cha cha of de rumba. Marco & Ineke van Roosy Entertainment zorgen voor de muziek. Entree is 5 euro.
www.deschouwlopik.nl

zondag 9 december

Clean Foot Clan
15:00, Haastrecht, Theater Concordia
Live-optreden van de Clean Foot Clan. Het top 40-bandje uit Oudewater van 45 jaar geleden maakt een comeback. Het repertoire is niet echt veranderd. Dus volop terug in de tijd. Kaarten à 7,50 euro zijn te bestellen via: www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).

maandag 10 december

Kerstavond
19:30, Cabauw, partycentrum In 't Witte Paard, Cabauwsekade 42
Kerstavond van ZijActief Cabauw. Het Weteringkoor zorgt voor de muzikale omlijsting. Zij brengen eigentijdse kerstliedjes ten gehore. Voor de afwisseling leest het bestuur een paar gedichten en een kerstverhaal voor. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt de avond afgesloten.

Klaverjassen
19:30 Bergambacht, De Waard.
Nieuwe kaartavond bij klaverjasvereniging De Waard. De uitslag van de vorige speelavond: 1. Dija van der Marel, 5116 punten; 2. Ingrid van der Wouden, 5001; 3. José van Schoonhoven, 4883. De kaarters komen iedere maandagavond bijeen in De waard. Nieuwe belangstellenden zijn welkom.

dinsdag 11 december

Bingoavond
20:00, Cabauw, partycentrum In 't Witte paard, Cabauwsekade 42
Er worden tien rondes gespeeld en één superronde. Bingokaarten kosten 12,50 euro. Voor de superronde (met kans op een hoofdprijs van 250 euro cash) betalen deelnemers 5 euro.

woensdag 12 december

Creakids: lampion met lichtje
14:00, Krimpen aan de Lek, het Cultuurhuis
Onder leiding van de vrijwilligers van het Creakids-team maken kinderen een lampion met lichtje. Kinderen tot 6 jaar kunnen met begeleiding meedoen. Een kaartje kost 2,50 euro, te verkrijgen bij aan de balie van het Cultuurhuis.

donderdag 13 december

Kerstviering
14:15, Krimpen aan den IJssel, De Ark, Burgemeester Aalberslaan 41
Kerstviering van PCOB afdeling Krimpen aan den IJssel e.o. Met een meditatie, declamatie en samenzang. Medewerking wordt verleend door de christelijke zangvereniging 'Vita Nova'. Iedereen is welkom.

Filmmiddag
14:30, Ammerstol. H. Zanenhuis
Peter Dijkstra vertoont films van landen die hij heeft bezocht, bijvoorbeeld China, Jordanië, Spanje, Madeira en Italië. Kosten zijn 3 euro, inclusief een kop koffie of thee.

vrijdag 14 december

Boekpresentatie
14:00-17:00, Lopik, De Manebrug, Rolafweg Noord 50
Auteur Kitty Johansen presenteert haar boek 'Ken je mij?'. Het is is een biografie van de onschuldig veroordeelde Martien Hunnik voor de 'Hilversumse Showbizzmoord'. De langstlopende gerechtelijke dwaling ooit.

Cameretten Finaletournee
20:15, Haastrecht, Theater Concordia
Het Cameretten Festival is dé cabaretkweekvijver van Nederland. De drie finalisten van de 53e editie treden op in Haastrecht: Waterkonijnen, Chris Verlaan en Hassan el Rahaui. Kaarten à 15 euro zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in Grand Café Concordia en voor de voorstelling aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website). Minimum leeftijd is 14 jaar.

zaterdag 15 december

Kerstconcert Onomatopee
14:15, Krimpen aan den IJssel, De Bron, Memlinghof 2
Het concert is georganiseerd door project 'Samen Een Tegen Eenzaam' en wordt uitgevoerd door vocaal ensemble Onomatopee. Naast een vertolking van The Promise zullen ook kerst-klassiekers en Nederlandstalige samenzangnummers op het programma staan. Iedereen is welkom. Toegang is vrij.
www.kooronomatopee.nl

Kerstconcert
16:00, Benschop, Nederlands Hervormde Kerk
Medewerking wordt verleend door Musica Sororum, de bekende panfluitiste Carina Bossenbroek, pianist Rens de Winter en organist Jan Teeuw. Voor deze gelegenheid schreef Jan Teeuw weer een kerstfantasie waaraan alle instrumentalisten deelnemen. Er is bewust voor een tijdstip op de zaterdagmiddag gekozen zodat ook kinderen de gelegenheid hebben het concert bij te wonen. Op het programma staan bewerkingen van allerlei bekende kerstliederen. De toegang is vrij.

Reinaert de Vos
19:30, Krimpen aan de Lek, het Cultuurhuis
Het Nieuw Krimpenerwaards Kinderkoor brengt de muzikale kindervoorstelling Reinaert de Vos op de planken. Het verhaal over de vos die iedereen te slim af is wordt door het kinderkoor aanstekelijk verteld in een serie swingende en humoristische liedjes. Met dirigente Mirjam IJsseldijk aan de piano en Jeroen Bron op dwarsfluit wordt het toneel omgetoverd tot een muzikaal dierenbos. Het muziekspektakel is gratis toegankelijk voor kinderen, volwassenen betalen 5 euro entree. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal, reserveren kan via: nkkreservering@gmail.com.

WinterWonderland in Ouderkerk

De coverband Shaky Ground. Foto: M. Kelfkens Photography

ouderkerk a/d ijssel • Na tien jaar op rij vonden de winkeliers in Ouderkerk aan den IJssel het tijd om de traditionele Winterfair in een nieuw jasje te steken. En daar hoort een nieuwe naam bij: WinterWonderland.

Zoals de naam al doet vermoeden zal het plantsoen op vrijdag 7 en zaterdag 8 december zijn omgetoverd tot een 'wonderland', met kramen, eettentjes, een draaicarrousel en het bekende reuzenrad. Nieuw dit jaar is het speelparadijs waar de kleintjes lekker kunnen spelen.

Charles Dickens-figuren zullen er dit jaar niet rondlopen op het terrein. "We hebben bewust gekozen voor een ander thema", laat Henk Ceelen namens de winkeliersvereniging weten. "Scrooge ga je dus niet zien op de fair. Af en toe is het nodig om wat te vernieuwen, om je bezoekers te verrassen."

Toch keren er een aantal dingen terug. Zo kunnen bezoekers genieten van een glas gluwein en zijn de Ouderkerkse Kronkels 'gewoon' verkrijgbaar. Ook treden er zowel op de vrijdag als zaterdag een groot aantal koren op. Verder zijn er optredens van jongerentheater Quint en de turnselectie van OKK. Kinderen kunnen zich laten schminken en kerststukjes maken.

Ook in de avonduren is er genoeg te beleven. Zo treedt op vrijdagavond de coverband Shaky Ground op en draaien zaterdagavond de dj's van La Grotta oude en nieuwe nummers. Tijdens de fair staat er een glazen huis om geld in te zamelen voor Maureen van Dam. Deze 21-jarige Ouderkerkse lijdt al jaren aan de ziekte van Lyme en zamelt geld in voor een therapie. Het volledige programma staat op de website.


q www.winterwonderlandouderkerk.nl

Duo-expositie in Galerie Deerenberg

schoonhoven • Galerie Deerenberg aan de Haven in Schoonhoven toont van eind november tot januari volgend jaar een duo-expositie met schilderijen van Aart Verduijn en keramieken en bronzen beelden van Jan Leeuwenburgh. Leeuwenburgh werkte tot 2004 als docent beeldende vorming waarna hij zich vol overtuiging ging wijden aan zijn eigen kunst. Hij heeft een voorliefde voor keramiek en ontwikkelde een zeer herkenbare stijl: keramieken beelden (ook geschikt voor buiten) die vaak, soms op humoristische wijze, de 'ploeterende' mens verbeelden die probeert te ontsnappen aan het dagelijkse moeten. Geïnspireerd door zijn vader begon Aart Verduijn ooit met schetsen en pentekeningen. Vanuit zijn aandrang ook andere technieken en materialen te ontdekken kwam hij uit bij aquarel en olieverf op paneel. In Galerie Deerenberg zijn beide te zien: aquarel schilderijen van landschappen en stillevens van olieverf op paneel. Galerie Deerenberg (ingang via Optiek Boon) is van dinsdag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur geopend, vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Lekker jammen in Bar Double D

Voor de derde keer vindt in Bar Double D aan de Burgemeester Roosstraat in Lekkerkerk een jamsessie plaats. Iedereen kan langskomen met zijn of haar muziekinstrument om een moppie te spelen. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. ook zangers en zangeressen kunnen van zich laten horen. Wie geen muziek wil maken kan langskomen om te luisteren. De jamsessie begint om 20.00 uur.

Foto: Cameretten/Marcel Kollen

zaterdag 8 december

Autist Fabian speelt 'Vlafeest'


schoonhoven • Fabian Franciscus is cabaretier en autist. Het programma 'Vlafeest' dat hij in het Schoonhovense Arto Theater brengt, gaat over hoe hij met dat laatste steeds beter heeft leren leven. Fabian: "Het theater is een goede plek om het daar over te hebben. Als mensen op straat met me praten denken ze: wat een mafkees. Sta ik op een podium denken ze: dit is echt theater! Dat voelt veilig en daar kan ik mee spelen." Tijdens zijn show praat hij uitgebreid over zijn autisme en beschrijft op een hilarische manier hoe dat hem soms in verwarrende situaties brengt. Kaarten voor de voorstelling kosten 15 euro per stuk en zijn via www.pakhuishoorn.nl en www.artotheater.nl. De voorstelling begint 20.15 uur.

Brief schrijven voor vervolgde vrouwen

Amnesty-groep Krimpenerwaard Oost houdt in de bibliotheek van Schoonhoven op deze dag van de mensenrechten een schrijfmarathon. Tussen 14.00 en 17.00 uur is er gelegenheid om brieven te schrijven of te ondertekenen. De aandacht gaat dit jaar uit naar tien vrouwen die wereldwijd opkomen voor rechten van de mens, maar daarvoor vervolgd worden. Iedereen is welkom.

Herinnerings- bijeenkomst

De SWOBV nodigt nabestaanden die recent een dierbare hebben verloren uit voor een herinneringsbijeenkomst in De Tulp in Bergambacht. Tijdens deze tijd van het jaar is er dikwijls behoefte aan troost en aan het ophalen van warme herinneringen. Samen herinneren kan troost en herkenning bieden. Aanvang is 19.30 uur. Aanmelden via: 0182-350012, e-mail: info@swobv.nl of p.wolffenbuttel@swobv.nl.

Kerstuitverkoop bij kringloopwinkel

Bij kringloopwinkel De Groene Weg in Krimpen aan de Lek gaan deze dag alle kerstartikelen met 50 procent korting de deur uit. De Groene Weg is onderdeel van Stichting Oost Europa Zending/CCEW. De opbrengsten uit de kringloopwinkel komen ten goede aan diverse hulpprojecten in Oost-Europa. Meer informatie: 0180-521966 of e-mail: info@oosteuropazending.nl.

Kerkdiensten zondag 9 december


AMMERSTOL - Herv. Gem. 10.00 uur mevr. ds. A. Nottelman.

BENSCHOP - Herv. Gem. 09.30 uur ds. C. Bos, 18.30 uur ds. S.J. Verheij. Prot. Gem. 09.30 uur ds. M.A.H. Six-Wienen.

BERGAMBACHT - Geref. kerk, Ontmoetingskerk 10.00 uur ds. A. Schumacher, bed. H.A., 18.30 uur ds. A. Schumacher, dankz. H.A.. Herv. Gem. 08.45 en 10.30 uur ds. R.R. Eisinga, 18.30 uur ds. L. de Wit.

BERKENWOUDE - Geref. Gem. 10.00 uur Leesdienst, 19.00 uur ds. W.A. Zondag. Herv. Gem. Wijk 1 10.00 uur ds. Hartogsveld.

HAASTRECHT - Geref. Kerk 10.00 uur ds. C.M. Baggerman-van Popering, bed. H.A., 19.00 uur You tube dienst geref.kerk. H. Gabrielkerk 10.00 uur Themaviering. Herv. Gem. 10.00 uur ds. F. Bos.

SCHOONHOVEN - Evangelische Gemeente De Levensbron, Het Bastion 10.30 uur Thijs Jansen. Prot. Gem. De Hoeksteen Schoonhoven en Willige Langerak 10.00 uur ds. Anja van Alphen, 15.00 uur ds. Hanneke Ouwerkerk, bevestiging en intrede prop. Agnes Gooijer-Snel.

STOLWIJK - Geref. Gem. 19.30 uur ds. A. Verschuure (woensdag 5 december). 10.00 uur leesdienst, 15.00 uur ds. J.W. Verweij.

GOUDERAK - Herv. Gem. 09.30 uur ds. W.G. v.d. Top, bed. H.A., 18.30 uur ds. W. Geerlof, dankz. H.A..

KRIMPEN A/D IJSSEL - De Rank 10.00 uur ds. M.D. v.d. Giessen, 18.30 uur dienst in de IJsseldijkkerk. Evang. Gem. Krimpen - Ontmoetingscentrum De Tuyter 10.00 uur Job van Beek. Geref. Kerk Vrijgem. (Immanuelkerk) 10.00 en 19.00 uur ds. J.B. de Rijke. Herv. Gem. IJsseldijkkerk 10.00 uur ds. M. Vreugdenhil-Mijnarends, 18.30 uur dr. G. den Hartogh. Herv. Wijkgem. van Bijzonder Aard - Rehobothkerk 10.00 uur ds. J.J. Mulder, 18.30 uur ds. J.A.W. Verhoeven. Herv. Wijkgem. van Bijzonder Aard - Sionskerk 10.00 uur ds. J.A.W. Verhoeven, 18.30 uur ds. J.J. Mulder. PKN-Gemeente De Ark 10.00 uur dr. G. den Hartogh. PKN-gemeente De Wingerd 10.00 uur ds. C.R. Groenendijk.

KRIMPEN A/D LEK - Gemeente 'Leven in het Woord' 10.00 uur dienst. Geref. Ontmoetingskerk 10.00 uur mw. drs. J. v.d. Neut. Herv. Gem. 10.00 uur ds. B.F. Bakelaar, 18.30 uur ds. E. v.d. Ham.

LEKKERKERK - Herv. Gem. 't Venster 10.00 uur ds. P. Vernooij, 19.00 uur ds. G.H. Molenaar. Kath. Gemeenschap St. Jozef 09.30 uur viering. Prot. Gem. 10.00 uur ds. A. Admiraal(Grote- of Johanneskerk).

OUDERKERK A/D IJSSEL - Gemeente Schaapskooi Ouderkerk 13.15 uur dienst. Geref. Kerk Ouderkerk/Berkenwoude 10.00 uur ds. D. Siebelink, 18.30 uur ds. G. Schouten. Herst. Herv. Gem. Oudekerk 10.00 en 18.30 uur ds. D. Heemskerk. Herv. Gem. Dorpskerk 09.30 uur ds. L.J. Geluk. Herv. Gem. Oosterkerk 18.30 uur ds. B.F. Bakelaar.

Lezing lama Jigme in Ammerstol

De jaarlijkse lezing met de boeddhistische lama Jigme Namgyal in de kerk in Ammerstol. De lezing begint 19.30 uur. Entree is 10 euro. Kaarten kunnen worden besteld via: 0182-353333.

The Rude Move in Het Gebouw

Foto: Ron van Varik

The Rude Move speelt tijdens het Cultureel Café Ammerstol in Het Gebouw. De band speelt gevarieerde blues-, en rockmuziek. Het optreden begint 16.00 uur. Entree is 5 euro.

Foto: aangeleverd

Het Nieuw Krimpenerwaards Kinderkoor speelt 15 december de voorstelling Reinaert de Vos.

'Zolang ik heel blijf, ben ik beschikbaar'

Ammerstol-goalie Guido de Gruijter: 'We zijn voor niemand bang'. Foto: wijntjesfotografie.nl

ammerstol • Wie diverse keren aan zijn knie is geopereerd, zou zich wel twee keer bedenken om weer onder de lat te gaan staan. De ervaren doelman Guido de Gruijter (33) laat vierdeklasser Ammerstol echter niet in de steek.

"Ik wissel deze positie af met Coen van der Schee, een jonge keeper met potentie. In principe zouden we evenveel wedstrijden op doel staan, maar door een blinde darmontsteking is dat er niet van gekomen. Omdat het herstel lang vergde was dit pas mijn derde wedstrijd van het seizoen. Daarom ben ik de komende weken present. Ik moet nog veel duels inhalen om op hetzelfde gemiddelde als Coen uit te komen."

De Gruijter is een echte clubman, ook al bracht hij zijn jeugdjaren door bij ADO Den Haag. Het Ammerse talent brak vanwege zijn blessuregevoeligheid niet door bij de Haagse profclub. De bewuste knie mist inmiddels de binnen- en buitenmeniscus en een kruisband. Die is later met spieren uit het bovenbeen gerepareerd. "Menigeen verslijt me voor gek dat ik blijf keepen, maar ik vind het leuk en laat mijn club niet in de steek", zegt hij na de wedstrijd tegen CKC, die nogal ongelukkig met 0-2 werd verloren.

Guido de Gruijter speelde vorig seizoen een belangrijke rol in de redding van prestatievoetbal. Dat de spelers voor de zaterdag kozen, was niet zo gek. "Maar het gevaar bestond dat te veel jongens zouden afhaken. Dat hebben we met veel inspanning kunnen voorkomen. Daardoor voelde ik me verplicht om het goede voorbeeld te geven. Afhaken zou verkeerd uitgelegd kunnen worden. Zolang ik heel blijf, ben ik beschikbaar. Alleen moet ik de trainingen overslaan, omdat ik keeperstrainer ben bij Gouderak en Stolwijk."

De vertegenwoordiger maakt dus lange dagen, maar hij vindt het prima. "De voetbalsfeer is prettig en de clubs waar ik kom zijn heel gezellig. Ammerstol maakt bovendien een prima seizoen door. Er wordt gedisciplineerd gevoetbald en we zijn voor niemand bang. Die derde plaats hebben we bereikt door collectieve inzet en flair."

Daarom was het jammer dat Ammerstol na noeste arbeid een punt weggaf tegen koploper CKC.De rood-witten hadden ten minste een gelijkspel verdiend, maar twee minuten voor tijd ging het alsnog mis. Michel Rozendaal zou volgens scheidsrechter Schuitemaker de bal met de arm uit het doel hebben gewerkt. Vanaf elf meter schoot CKC-speler Jeffrey Bourne dankbaar raak: 0-1. Ammerstol koos daarna massaal de aanval en zag CKC in de 90ste minuut via een snelle counter 0-2 aantekenen door Nick Koster.

De nummer drie van 4F had daarvoor mogelijkheden om zelf aan de leiding te komen, maar was voorin te slordig. Trainer Chris van der Weide miste de broers Mick en Yori de Lange, die met hun vader Ben in de Premier League de Londense derby Arsenal-Tottenham Hotspur bijwoonden.

Pieter van der Laan

Lekkerkerk verslaat Schoonhoven

schoonhoven • Schoonhoven verliest terrein in 3C. Lekkerkerk was de blauw-witten in de streekderby op het Hoflandpark met 2-3 de baas.

Schoonhoven had de nederlaag voor een groot deel aan zichzelf te wijten, want bij spelhervattingen was de ploeg van trainer Raymond van der Kort niet bij de les. Dat leidde al in de 9e minuut tot een 0-1 achterstand door toedoen van Tristan de Bruijn.

Daarna nam Schoonhoven het heft in handen. Via Amine Karroum en Walter van Maurik werd de tussenstand omgebogen in 2-1. Lekkerkerk kwam echter op slag van rust door Pim Molenaar op 2-2 en na de hervatting meteen op 2-3 door Mike van Gent. Deze mokerslagen kwam hard aan bij Schoonhoven, dat niet meer scoorde. Lekkerkerk greep drie belangrijke punten in de strijd tegen handhaving.

FC Perkouw verloor op het eigen sportpark met 0-1 van het sterke VVOR uit Rotterdam. Zonder het geblesseerde centrale verdedigingsduo Maarten Adriaanse/ Eelco van Viersen hadden de Perkouwenaren het erg moeilijk voor rust. Hun vervangers Julian van Lith en Dennis Bodegom stonden onder grote druk, maar hielden stand. De thuisclub kreeg slechts enkele kansen via Stef de Goede en Kevin Guttink.

"Na rust viel na een hoekschop de enige treffer van de wedstrijd," vertelde Perkouw-trainer Mark Buijs enigszins teleurgesteld. "Je weet vooraf dat je het moeilijk krijgt tegen de nummer twee op de ranglijst, maar zolang het verschil maar een doelpunt is blijf je hoop houden."

In de slotfase werd een kopbal van Pieter Jan Geneugelijk nog van de doellijn gehaald. Aankomende zaterdag speelt FC Perkouw tegen DRL, dat een-na-laatste staat.

'Dichtgespijkerd' DCV blijft winnen

krimpen a/d ijssel • DCV blijft winnen. Ook het Rotterdamse Alexandria '66 slaagde er op eigen veld niet in om de Krimpenaren temmen. De ploeg van trainer Ronald Klinkenberg won door een doelpunt van Daan van Ingen met 0-1 en dat betekende de zevende overwinning in deze competitie. De rood-zwarten maken een fantastisch seizoen door en nemen met Neptunus-Schiebroek ruim afstand van de overige clubs in 2D. De grote kracht is de stabiliteit van het team. De defensie is vrijwel dichtgespijkerd. DCV incasseerde tot op heden slechts vijf tegentreffers. Dat is een historisch record.

Zevenklapper Haastrecht tegen Cabauw

Foto: wijntjesfotografie.nl

haastrecht • Haastrecht won vrij simpel met 7-0 van hekkensluiter Cabauw, dat er voor rust niet aan te pas kwam. Al in de tweede minuut kopte Lars Harmsen de bal tegen de touwen. Rik Nap (3x), nogmaals Harmsen en Björn van Leeuwen bepaalden de ruststand op 6-0. De naam van de maker van de hattrick was opvallend. Rik Nap nam namelijk vorig seizoen met zijn broer Mark afscheid van de hoofdmacht en ging lager spelen. "Dat klopt, ik speel nu in het vijfde mijn wedstrijdjes," zegt hij lachend. "Omdat het eerste vanwege blessuregevallen dun in de aanvallers zit, vroeg trainer Edwin de Bruin mij erbij. Dat doe je dan uiteraard voor je club. Tot de winterstop ben ik beschikbaar. Daarna ga ik weer lekker in het vijfde ballen." In de tweede helft viel de concentratie bij de Haastrechtenaren weg en vond alleen Lars Harmsen, die dus ook drie keer scoorde, nog het doel. Haastrecht-doelman Max Tuinenburg, die voor rust vrijwel niets te doen kreeg, moest eenmaal handelend optreden op een inzet van Rutger de Lang.

Benschop net niet langszij

benschop • Benschop verloor in De Bilt met 1-0 van de gelijknamige vereniging, die na deze speelronde de koppositie inneemt in de tweede klasse B (West 1).

De thuisclub was voor rust de bovenliggende partij. De eerste goede kans was echter voor Benschop. Een kopbal van David Verweij haalde de sluitpost van De Bilt met een miraculeuze redding uit het doel. Kort daarna wilde verdediger Coen Horb de bal over de achterlijn laten rollen. Een aanvaller van de tegenpartij zag toch nog kans de bal voor te geven. De attente spits van de gastheer schoot vervolgens raak.
In de tweede helft ging Benschop op jacht naar de gelijkmaker. Verweij, die constant door twee man op de huid gezeten werd, zag zijn lob rakelings langs de verkeerde kant van de paal gaan. "Op basis van onze inzet hadden we wel een puntje verdiend," aldus elftalleider Martijn Sluis.

BFC in laatste minuut langs Lopik

lopik • Lopik verloor in Bussum in de slotfase met 2-1 van BFC.

De Lopikenaren speelden een puike eerste helft. Ardy de With en Bas Landman zagen echter geen kans om te scoren uit de mogelijkheden die zij kregen.

In de tweede helft ging de strijd wederom gelijk op. Een kwartier voor rijd knalde Jonathan Werrie de bal van ver buiten het zestienmetergebied tegen de touwen. Direct na de aftrap schoot de linksbuiten van BFC uit een onmogelijke hoek raak. "We leken na twee nederlagen op weg naar een verdiend puntje," baalde Lopik-trainer Bertus van Schaik na afloop. "We zijn dit seizoen goed gestart, maar de laatste weken zat het tegen. Ook nu weer. In de laatste minuut mocht de thuisclub nog een corner nemen. Een aanvaller schoot tijdens een scrimmage voor ons doel half in de grond, maar de bal hobbelde wel over onze doellijn."

Spirit heeft lek nog niet boven

ouderkerk a/d ijssel • Spirit heeft het lek nog steeds niet boven. De 'Kanaries' bleven op eigen veld tegen middenmoter SVS steken op 1-1.

De formatie van trainer Richard van Cappellen moest nog flink z'n best doen om tenminste een punt aan dit duel over te houden, want SVS kwam in de 56ste minuut op een 0-1 voorsprong. In de 78ste minuut werd dat hersteld door spits Micky Veldhoen: 1-1. Beide teams slaagden er daarna niet in het winnende doelpunt te produceren.

Slordig Dilettant zegeviert

krimpen a/d lek • Dilettant vertrok met de volle buit uit Rotterdam door Excelsior met 2-3 te verslaan.

Dat ging niet makkelijk. De rood-witten speelden nogal slordig. Het team van trainer Jan Verveer begon fel aan de wedstrijd , maar creëerde weinig kansen Tot de 30ste minuut, toen Stefan de Kok de bal na een voorzet van Sven Schilders vanaf de rand van het strafschopgebied hard binnenschoot. Even later plantte Robin Segers de bal uit een vrije trap in de bovenhoek en leek de wedstrijd beslist: 0-2.
Na rust werd Excelsior agressiever en kwam de thuisclub terug tot 2-2. Na een counter schoot Sven Schilders in de 83ste minuut alsnog nummer drie binnen: 2-3.

Nils van Kooij geniet van de cross

Waardrenner aan de leiding in A-klasse

Nils van Kooij: 'Ik fiets voor mijn plezier, maar als het moet geef ik vol gas'. Foto: wijntjesfotografie.nl

krimpen a/d lek • De inwoner van Krimpen aan de Lek staat in de A-klasse met nog zeven veldritten te gaan riant aan de leiding in de tussenstand.

Van het amateurteam van de Waardrenner, dat dit seizoen op de weg aardige resultaten boekte, zijn enkele coureurs ook 's winters actief. De Bart Brentjes Challenge van 110 kilometer, met 48 beklimmingen in Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek, was begin oktober de eerste uitdaging. Nils van Kooij (28): "Ik deed er ruim vijf uur over. In mijn periode als eliterenner was ik een uur sneller. Nu fiets ik echt voor mijn plezier, maar als het moet geef ik vol gas. In de Ronde van Lekkerkerk eindigde ik als vijfde en op de districtskampioenschappen tijdrijden kwam ik enkele seconden tekort voor een bronzen plak."

Na het wegseizoen trainde hij een tijdje niet. "Ik besloot toch te gaan crossen", blikt hij terug. "De eerste wedstrijden vielen mij niet mee. Mijn techniek was niet goed en het lopen met de fiets in mijn nek liep voor geen meter. Ik kan alleen op mijn vrije donderdag trainen. Nu heb ik het juiste ritme te pakken, maar ik zal tot het uiterste moeten gaan om deze competitie winnend af te sluiten. Het niveau van de deelnemers is best hoog." Afgelopen zaterdag werd hij vierde in Dordrecht.

Binnenkort verhuist Nils van Kooij naar Leiden. Hij werkt in de gehandicaptenzorg in Wassenaar. "Ik ga dichterbij mijn werk wonen, maar ik blijf De Waardrenner trouw," weet hij zeker. "De wielervereniging is goed bezig. Er is sprake van jeugdaanwas en het aantal licentiehouders bij de senioren stijgt. De Weydehoeck in Lekkerkerk is onze thuisbasis. De jeugd kan er al trainen en het bestuur is bezig met een wielerparkoers in dit park." Volgend jaar versterkt Jan Bos uit Friesland het amateurteam. Eerder reed hij al voor De Waardrenner. In 2013 won hij als eliterenner de Ronde van Lekkerkerk.

Mits de verhuizing meevalt, wil Nils van Kooij geen regionale cross missen. "Voor de telling mag je niet je slechtste resultaat wegstrepen," aldus Van Kooij. "Ik sta nu 20 punten voor. Die marge moet ik zien te behouden, mocht ik onverhoopt toch een keer niet kunnen."

Na het crossen gaat het team de weg weer op. "Dit jaar is het er niet van gekomen om een buitenlandse etappewedstrijd te rijden. In 2019 staat in België de Ardennen Challenge voor amateurs op het programma. Die reed ik al eens als eliterenner. Ik ben benieuwd wat ik er nu kan presteren met een zwaar crossseizoen in de benen."

Wim Kroone

Alsnog een punt voor Bergambacht

bergambacht • Bergambacht sleepte in Rotterdam tegen HWD na een 3-1 achterstand een 3-3 gelijkspel uit het vuur.

Het duel startte rommelig. De arbiter keurde het hoofdveld af, omdat de krijtlijnen niet goed te zien waren. Na vijf minuten viel verdediger Max Bakker op het plaatsvervangende kunstgras uit met een liesblessure. Snel daarna viel de Rotterdamse openingstreffer. Pieter Meijer schoot Bergambacht vanaf de penaltystip langszij, nadat een overtreding op Erik Kuiper gehonoreerd werd met een strafschop. "In de tweede helft bakten wij er weinig van," erkende Bert Potuyt. "We kwamen met 3-1 achter en het had daarna nog erger kunnen worden. Vanuit het niets scoorde Pieter Meijer na prima acties echter twee keer. Een inzet van Rody Bezemer raakte daarna de onderkant van de lat. Nu was het de thuisclub die niets meer in te brengen had. De winnende treffer konden we net niet forceren."

Gouderak herstelde zich van de 5-6 nederlaag tegen Bolnes vorige week. De ploeg van trainer Raymond Noordam won knap met 2-4 van Hillegersberg.

SPV'81 verloor op eigen veld van Linschoten. Binnen vijf minuten stond de thuisclub al met 0-2 achter na weifelend optreden achterin. Martijn Hakkenberg verkleinde de achterstand, maar vlak voor rust vergrootte Linschoten de marge weer: 1-3. In de tweede helft ontstond er na een afgekeurde Polsbroekse treffer enig tumult, nadat een Linschotenaar natrapte. Hij kwam er met geel goed van af, maar de Linschotense grensrechter kon zich in die hectische fase niet beheersen en moest met rood het veld verlaten. Na een afkoelingsperiode werd het uiteindelijk 2-5.

Stolwijk verloor in Montfoort in de strijd om de belangrijke zesde plaats met 2-1 van concurrent MSV'19. Via Christian Both kwam Stolwijk op voorsprong in het harde maar sportieve duel, maar de Montfoorders kantelden het duel. Een slotoffensief van de Stolkers leverde de (verdiende) gelijkmaker niet op.

Periodekampioenen

Blijdschap bij de spelers van JD1.

krimpen aan den ijssel • Aan het eind van het herfstseizoen zijn de Krimpense hockeyteams Jongens C1, D1 en Meisjes C1 en C2 alle vier periodekampioen geworden.

JC1, MC1 en MC2 konden vorige week al niet meer ingehaald worden; JD1 pakte afgelopen weekend in een bloedstollende eindstrijd de eerste plaats in hun poule. De teams gaan nu aan het zaalseizoen beginnen en worden daarna opnieuw ingedeeld in andere poules voor het tweede deel van de veldcompetitie.

MHC Krimpen is blij met de goede prestaties van de jeugdleden, waardoor het met de toekomst van Dames 1 en Heren 2 wel goed lijkt te zitten.

Uitvoering Sparta

krimpen aan de lek • Gymnastiekvereniging Sparta uit Krimpen aan de Lek organiseert na vele jaren weer een uitvoering.

Dit gebeurt op donderdag 13 december van 16.00 tot 18.00 uur in sporthal De Walvis.

Het wordt een kleine uitvoering met als thema 'Kijk ons gaan'. De meisjes en jongen die bij Sparta gymmen zullen laten zien wat ze afgelopen periode hebben geleerd. De toegang voor publiek is gratis.

Piotr Havik zegeviert in Panama

ammerstol • Eliterenner Piotr Havik boekte in de Vuelta a Quiriqui (Panma) een zege in de tiende en laatste etappe van deze rittenkoers, waarin niet eerder een Nederlander won. Vanaf de eerste rit, waarin de inwoner van Ammerstol als elfde finishte, loerde de Beat-coureur op etappewinst. Met een vierde plaats in de tijdrit en een vijfde plaats in de achtste etappe zat hij er dichtbij. In de afsluitende rit zat Havik mee in de beslissende ontsnapping en soleerde in de laatste kilometers naar zijn vierde seizoenszege.

36-ste Oliebollenloop

schoonhoven • De 36-ste editie van de populaire Oliebollenloop van de Schoonhovense atletiekvereniging Avantri wordt traditiegetrouw gehouden op Oudjaarsdag, maandag 31 december. Inschrijven met korting kan tot en met 24 december via: www.inschrijven.nl.

De Oliebollenloop kent vier afstanden: 6.4 kilometer (11:00 uur), 2 kilometer (11:05 uur), 10 kilometer (12:00 uur) en 15 kilometer (12:20 uur). Start en finish zijn op de Opweg. Het parcours is geheel geasfalteerd en loopt door het poldergebied van Bergambacht en Vlist. Na afloop kunnen deelnemers in de kantine van het Schoonhovens College, Vlisterweg 22, nagenieten onder het genot van een oliebol. Voor meer informatie: www.avantri.nl.

Minicross- wedstrijden

krimpenerwaard • Wielerclub De Waardrenner organiseert dit seizoen minicrosswedstrijden. Deze laagdrempelige crosswedstrijden zijn voor jongens en meisjes in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar en maken onderdeel uit van een serie van acht wedstrijden in het district Zuid-Holland.

In verschillende categorieën ging de jongste jeugd zaterdag de strijd met elkaar aan. Het was fris op het terrein van sportcomplex de Weydehoeck in Lekkerkerk, maar in de kantine kon iedereen zich laven aan warme en eventueel koude versnaperingen. De eerste vijf per categorie werden verrast met een metalen prijs, gemaakt door Verdo Staalconstructies.

Eerste ronde

krimpen a/d ijssel • Zaterdag is het wedstrijdseizoen voor de turnselectie heren en dames van KDO Krimpen van start gegaan. De jongens en meisjes turnden hun eerste ronde turncompetitie.

Voorlopig staan er acht gymnasten van KDO eerste, drie gymnasten tweede en vier gymnasten op de derde plaats.

In 2019 volgt de tweede ronde van de turncompetitie en wordt de einduitslag bekend.