HK Alblasserwaard

6 december 2018

HK Alblasserwaard 6 december 2018


Voorlopige opbrengst Glazen Spinning ruim 8500 euro

GROOT-AMMERS • De voorlopige opbrengst van Glazen Spinning is ruim 8500 euro. De definitieve opbrengst kan naar verwachting over een week bekend worden gemaakt.

Glazen Spinning werd zaterdag voor de tweede keer gehouden; de eerste keer was in 2016. Het sportieve evenement is een spinningmarathon voor het goede doel.

In de showroom van Vakgarage Van 't Hoog werd van 08:00 tot 18:00 uur gespind. Vertegenwoordigers van Stichting ALS (3774,60 euro), Hersenletsel.nl (3774,60 euro) en Vrienden van De Dompelaar (1000 euro) ontvingen zaterdagavond uit handen van de organisatie een cheque.

Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten

Philip den Haan pisnijdig

Het was me weer het dagje wel in de 3e klasse C. Neem nou Schelluinen, dat -niet voor het eerst dit seizoen- in de slotfase een 2-0 voorsprong volkomen onnodig uit handen gaf. Alblasserdam kwam nog terug tot 2-2 en dat maakte trainer Philip den Haan pisnijdig. Arkel en Ameide liepen tegen hun eerste nederlaag aan. Arkel verloor de topper tegen de nieuwe koploper Groote Lindt met 1-0 en Ameide bleek in Gorinchem niet opgewassen tegen SVW (3-1).

Gesprek gemeenten Chemours/DuPont

alblasserwaard • De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden gaan nog voor het einde van het jaar het gesprek aan met Chemours/DuPont in Dordrecht. De gemeentebesturen stelden enkele maanden geleden de Dordtse bedrijven aansprakelijk voor de directe en indirecte schade van PFOA en GenX. In de brief stond ook een uitnodiging om over de gevolgen van de verspreiding van PFOA en GenX in de twee gemeenten het gesprek aan te gaan. Begin november meldden de gemeenten nog dat Chemours/DuPont de uitnodiging had afgewezen. 'De colleges kunnen deze weigerachtige houding niet rijmen met de uitspraak dat zij goed contact willen onderhouden met de omgeving en met haar ambitie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen', reageerden Giessenlanden en Molenwaard toen. Nu is gebleken dat de bedrijven en de gemeenten alsnog om de tafel gaan.

Laatste optreden zanggroep Gideon

Cor Barten gaf 37 jaar leiding aan zanggroep Gideon. Op 8 december is in Noordeloos het laatste optreden. Er staan dan ruim 1700 optredens op de teller. De 'zangtijgers' deden meer dan zestig optredens per jaar.
Barten werd geboren in een gelovig gezin in het Noord-Hollandse Anna Paulowna. Op zondagen verzamelde de familie zich rond het harmonium en werd er gezongen. Barten hield er een liefde voor het eenvoudige geestelijke lied aan over.

CDA, CU, VVD, PvdA en D66 aan de slag

Informateur Ad de Regt vindt dat CDA, Christenunie, VVD, PvdA en D66 de beste coalitie is in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dat betekent dat de SGP en VHL Lokaal (de tweede en derde partij van Vijfheerenlanden) buiten de boot vallen. Beide partijen zijn hierover zeer teleurgesteld.

De Regt zocht bij zijn formatie naar overeenkomsten op belangrijke onderwerpen als kernenbeleid, zorg, verkeer, woningbouw en veiligheid.

Uitstel beslissing over De Hoeken

Niet de Giessenlandse maar de Molenlandse politiek bespreekt de uitkomsten van de mediation over landgoed De Hoeken in Hoornaar. De poging om de partijen die rond landgoed De Hoeken in Hoornaar tegenover elkaar staan dichter bij elkaar te brengen, wordt deze week afgerond. De raad nam in juli hiervoor een motie aan. Het gemeentebestuur schakelde om dit te realiseren Bureau Over Morgen in. Er zijn de afgelopen maanden meerdere gesprekken geweest.

Foto: Rick den Besten

De voorlopige opbrengst van Glazen Spinning 2018 in Groot-Ammers is ruim 8500 euro. De revenuen van de spinningmarathon voor het goede doel zullen worden verdeeld onder Stichting ALS, Hersenletsel.nl en Vrienden van De Dompelaar. Kijk voor een filmpje op ons You Tube-kanaal.

alblasserwaard

donderdag 6 december 2018 | jaargang 39 no. 49

Molenlanden handelt De Hoeken af

Deze week presenteert Bureau Over Morgen conclusies overlegproces

hoornaar • De poging om de partijen die rond landgoed De Hoeken in Hoornaar tegenover elkaar staan dichter bij elkaar te brengen wordt deze week afgerond. De raad nam in juli hiervoor een motie aan.

Het gemeentebestuur schakelde om dit te realiseren Bureau Over Morgen in. Er zijn de afgelopen maanden meerdere gesprekken geweest; bij één overleg zaten de 'tegenstanders' daadwerkelijk samen aan tafel. De conclusies van Over Morgen worden deze week gepresenteerd. "De laatste gesprekken vinden donderdag (6 december, red.) plaats", vertelt een woordvoerster van de gemeente Giessenlanden. "Dan wordt ook de planning van de verdere behandeling van de uitkomsten van het overleg besproken."

Daarmee is de opdracht voor Bureau Over Morgen om het gesprek aan te gaan met Arie de Leeuw uit Hoornaar, initiatiefnemer van het landgoed, en zijn 'tegenstrever' Initiatiefgroep Binnenstebuiten een maand later dan gepland afgerond. In oktober kreeg de gemeenteraad nog te horen dat het bureau diezelfde maand de gesprekken hoopte af te ronden. Waarom het een maand later wordt, daar wil wethouder Jan de Groot niet op reageren. Hij gaat er inhoudelijk ook verder niet op in. "Mijn indruk is dat de zorgvuldigheid waarmee het bureau werkt dit veroorzaakt heeft", stelt Arie de Leeuw. "Om een voorbeeld te geven: in het eerste gesprek kon Joop Hartog, de financiële man van Binnenstebuiten, er door vakantie niet bij zijn. Er is apart nog een afspraak met hem gemaakt om bij te praten en naar zijn inbreng te luisteren. Met zo'n manier van werken ben je zo een paar weken verder; Over Morgen werkt ongelooflijk secuur en neemt de tijd voor hoor- en wederhoor."

Initiatiefgroep Binnenstebuiten liet eerder de raad weten veel minder positief te zijn over Bureau Over Morgen. "Wij hebben de begeleiding ervaren als een belediging voor onze inzet en betrokkenheid. Voordat er enig gesprek met de procesbegeleider had plaatsgevonden lagen opzet, protocol en beoogde uitkomst vast. (..) Wij dachten een open overleg in te gaan over de onderbouwing van het plan De Leeuw en onderzoek van alternatieven. Maar voorgesteld werd een onderhandelingsproces met een bindend advies aan het college, een volstrekte miskenning van de aard van politieke besluitvorming."

En in reactie op De Leeuw stelt Joop Hartog: "Ik was inderdaad op vakantie ten tijde van het gesprek waar de Leeuw naar refereert. Daarom is een ander in mijn plaats gegaan. In deze bijeenkomst is er daarom afgesproken dat er een overleg zou komen met een externe expert en mij over de financiële onderbouwing. Daarover ben ik medio oktober per mail door bureau Over Morgen benaderd, na mijn vakantie, met als datavoorstellen 6 en 12 november. Mijn vakantiedagen zijn nooit aan de orde geweest voor deze zaak."

De twee partijen staan niet alleen in hun mening over de werkwijze van het bureau lijnrecht tegenover elkaar; ook over het plan zelf zijn er weinig tot geen raakvlakken. De opdracht voor Over Morgen lijkt op voorhand schier onmogelijk. Wat Arie de Leeuw betreft zijn er desondanks wel kansen. "Het is geen onmogelijke, maar wel een zware opdracht. Wij hebben het afgelopen jaar in overleg met de inwoners het oorspronkelijke plan, gepresenteerd op de informatieavond op 30 januari, al behoorlijk aangepast. Zoals ik er tegenaan kijk is Binnenstebuiten mij echter op geen enkele manier tegemoet gekomen. Of het dan nog kans van slagen heeft? Ik ben heel benieuwd met wat voor conclusies Over Morgen komt."

Ook Binnenstebuiten schuift donderdag tijdens de presentatie van de conclusies aan, laat de initiatiefgroep in een reactie weten. "Wij zijn erg benieuwd naar de bevindingen van het bureau." Over de tegemoetkomingen die De Leeuw noemt, stelt de initiatiefgroep: "Hij heeft een aantal kleine aanpassingen gedaan naar aanleiding van de input tijdens de inloopavond van 30 januari. Dan gaat het om bijvoorbeeld het niet aanleggen van een kano-opstapplaats. Het aantal woningen en de locatie van de woningen zijn niet gewijzigd. De Leeuw heeft meerdere malen gezegd dat elk plan met minder dan twaalf huizen voor hem niet aanvaardbaar is." Voor Binnenstebuiten is woningbouw niet per definitie onbespreekbaar: "Wij streven ernaar de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van polder De Hoeken te behouden en te bevorderen; woningbouw en/of een herinrichting van het gebied die afbreuk doet aan deze kwaliteiten willen we voorkomen."

Politiek Giessenlanden accepteert dat de Molenlandse raad De Hoeken 'overneemt'. Bram Visser (VVD): "We hadden het liever in Giessenlanden afgehandeld, maar het is niet anders." Aart Schalk (ChristenUnie): "We dragen onze mening goed gefundeerd over aan de Molenlandse ChristenUnie-fractie, dus daar heb ik alle vertrouwen in."


Geurt Mouthaan

Ruim 40.000 euro naar tennisclubs

giessenlanden • De tennisverenigingen in Giessenlanden kunnen, als het aan het college ligt, een bijdrage van 42.427 euro tegemoet zien.
De herindeling met Molenwaard is daar de directe aanleiding toe. In deze gemeente, waarmee Giessenlanden vanaf 1 januari samen verder gaat als Molenlanden, krijgen de tennisclubs geen subsidie. 'Vanwege de harmonisatie is het redelijk om de tennisverenigingen in Giessenlanden geen subsidie meer te verstrekken', zo schrijft het college in het voorstel aan de raad.
De Algemene wet bestuursrecht schrijft echter voor dat dat niet zomaar kan. 'Er moet een afbouwregeling worden getroffen bij het beëindigen van de subsidierelatie.' Burgemeester en wethouders vullen dat in door de tennisverenigingen in Hoornaar en Giessenburg een bedrag toe te kennen van zeven maal het subsidiebedrag van 2018. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens de raadsvergadering op 13 december.

Foto: Geurt Mouthaan

De eerste Winterfair van de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos trok zaterdag veel bezoekers naar de stands van vooral lokale ondernemers.

DoeMee en CDA: samen naar stabiel college

Foto: Geurt Mouthaan

molenlanden • Doe Mee! Molenlanden trekt samen op met het CDA in de zoektocht naar een stabiel college.

Dat maakten beide partijen vrijdag bekend. Ander nieuwtje is dat Bert Blase is aangesteld als informateur. Hij zal de beide partijen Doe Mee! Molenlanden en CDA begeleiden in de gesprekken die moeten leiden tot een gemeentebestuur voor de nieuwe gemeente Molenlanden.

Eerste en tweede

Doe Mee! werd met zeven zetels de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november, het CDA eindigde met zes zetels als tweede.

Opdracht

Bart Blase, onder meer oud-burgemeester van Alblasserdam en (waarnemend) Hardinxveld-Giessendam, gaat het proces leiden. Doe Mee! en CDA hebben hem een specifieke opdracht meegegeven.

Die opdracht luidt als volgt: 'Onderzoek de mogelijkheid van een vernieuwend en stabiel college gebaseerd op een gedegen meerderheid in de gemeenteraad en voorzie dit zonodig van een advies'.

Motorblok

Over de keuze om met het CDA het proces verder te lopen zegt Doe Mee!-lijsttrekker Joke Stravers: "Het CDA is niet alleen de tweede partij in grootte, maar het is vooral een herkenbare en stabiele bestuurderspartij."

"Tegelijkertijd hebben ze tijdens de campagne laten zien dat ze ook willen en kunnen vernieuwen", vervolgt lijsttrekker Joke Stravers. "We kiezen daarmee voor een motorblok van Doe mee! met CDA."

Heldere keuze

Ad van Rees, CDA-kopman, is ook helder in zijn keuze: "Doe Mee! is de grootste partij geworden. De kiezer heeft daarmee gesproken."

"Wij doen in ieder geval graag mee om samen met Doe Mee! de uitdagingen van de nieuwe gemeente op alle gebieden duurzaam aan te pakken", besluit Van Rees.

Eervolle vermelding Innovatieprijs 2019 voor Mourik

groot-ammers • Firma Mourik uit Groot-Ammers kreeg met samenwerkingspartners Rijkswaterstaat en Besix onlangs voor het project DOEN - Nijkerkerbrug een eervolle vermelding van Infratech Innovatieprijs 2019.
In totaal waren er 67 inzendingen. De eervolle vermelding voor Mourik valt in de categorie 'Vernieuwende samenwerking'. Juryvoorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland is opgetogen over de kwaliteit van de inzendingen: "Hiermee toont de infrasector hoe vernieuwend en slim ze is."
'Goede samenwerking, logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is: dat is waar Project DOEN voor staat', meldt Mourik op de eigen website. 'Niet omdat wij de enigen zijn die dit kunnen, maar omdat wij de ruimte krijgen om een heel andere aanpak uit te proberen. Omdat we niet gebonden zijn aan regels, worden we uitgedaagd om na te denken over dingen die anders vanzelfsprekend zijn. Hierdoor opent zich een wereld aan keuzemogelijkheden.'
De wieg van Project DOEN stond bij Rijkswaterstaat. 'Inmiddels zijn er al veel mooie stappen gezet en is DOEN een gedachtengoed dat in praktijk wordt gebracht bij de renovatie van de Nijkerkerbrug.'

Koks Rivas in finale 'Beste Menu Zorg'

gorinchem • Rivas Zorggroep dingt wederom mee naar de titel 'Het beste Menu van de Zorg'. Niels Bron, Niels Zillig en Robin Schaap staan woensdag 13 maart als titelverdedigers in de finale.
Deze vindt plaats tijdens de zorgtotaal beurs 2019 in de jaarbeurs Utrecht. De koks nemen het dan op tegen de teams van het Flevoziekenhuis en Woonzorg Flevoland. Ieder jaar is organisator Distrivers op zoek naar de zorginstelling die 'het beste Menu van de Zorg' serveert. "Voor patiënten, bewoners en cliënten is de maaltijd het hoogtepunt van de dag", zegt Niels Bron, kok bij Rivas Zorggroep. "Het is een moment waar zij elke dag weer naar uit kijken. Een lekkere en gezonde maaltijd is daarom enorm belangrijk."
"Na het winnen van het beste dessert 2016 en het beste menu 2017 zou het een ongekende prestatie zijn om dit jaar weer in de prijzen te vallen. Met het gewonnen prijzengeld hebben we al mooie investeringen kunnen doen in apparatuur en materialen om nog meer te kunnen voorzien in de wensen en behoeften van onze patiënten."

René Heijboer beheerder

De betrokkenen bij de ondertekening. Foto: Ferry Verheij

noordeloos • René Heijboer uit Noordeloos wordt de beheerder van het nieuwe dorpshuis van Noordeloos, Het Noorderhuis.

De handtekeningen onder het contract werden vorige week maandagavond gezet.

Stichting Dorpshuis Noordeloos laat weten blij te zijn met René Heijboer als de beheerder van het nieuwe Noorderhuis.

Foto: Ferry Verheij

"René heeft als zelfstandig ondernemer ruime ervaring met beheer, horeca en gastvrijheid. Als dorpsgenoot is hij bekend met Noordeloos, haar verenigingen en inwoners. Dit maakt hem zeer geschikt als hét gezicht van het nieuwe Noorderhuis."

Inbraken in meerdere dorpen

Foto: nl.123rf.com

regio • Inbrekers waren donderdag en vrijdag op meerdere plaatsen actief in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

In woningen aan de Achthoven in Lexmond, Hofwegen in Bleskensgraaf, de Prinses Beatrixstraat in Oud-Alblas en de Dreef in Streefkerk werd ingebroken.
De inbraken vonden voornamelijk vroeg in de avond plaats. In alle gevallen kwamen de daders binnen door een raam in te slaan.

Auto te water na aanrijding in Arkel

Foto: ZHZ Actueel

arkel • Bij een aanrijding op de Vlietskade in Arkel is zondagochtend een auto in de sloot beland. De twee inzittenden konden zelf het voertuig verlaten.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.00 uur. Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee auto's met elkaar in botsing. Eén van de auto's, met daarin twee inzittenden, belandde vervolgens in de sloot.

Direct werd 112 gebeld en werden de brandweer, ambulancedienst en de politie ter plaatse gestuurd. Bij aankomst van de Arkelse brandweer bleek iedereen uit het voertuig te zijn. Diverse betrokkenen zijn door het personeel van de ambulancedienst gecontroleerd op verwondingen. De politie doet onderzoek.

Auto botst frontaal op boom in Arkel

Foto: ZHZ Actueel

arkel • Op de Achterdijk in Arkel is donderdagavond een auto frontaal op een boom gebotst. Er zijn drie slachtoffers.

Het eenzijdige ongeval vond om iets voor negen uur plaats. Hulpdiensten rukten massaal uit. De slachtoffers zaten aanvankelijk bekneld in hun voertuig, maar konden al snel bevrijd worden. De slachtoffers waren aanspreekbaar toen eerste hulp geboden werd. Zij zijn met ambulances naar het ziekenhuis overgebracht.

Kwaliteitskeurmerk Rivas Zorggroep

gorinchem • Rivas Zorggroep heeft vorige week opnieuw het internationale keurmerk van Joint Commission International (JCI) toegekend gekregen voor de verpleeg- en verzorgingshuizen en de afdelingen Revalidatie & Herstel. JCI heeft Rivas Zorggroep getoetst op duizenden aspecten op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg. Om het mooie resultaat te vieren worden medewerkers, bewoners en cliënten vandaag getrakteerd op gevulde speculaas.

Foto: Geurt Mouthaan

Langs de rivierdijken in de Alblasserwaard hield Waterschap Rivierenland zaterdag een grote hoogwateroefening, waarbij hoogwater op de rivier door een storm vanaf zee werd nagebootst.

14 / 44

voor het snoeien en planten van HOOGSTAM en laagstam fruitbomen in uw tuin bel:06-11463178

Te koop: Diverse nederlandstalige CD's (ongeveer 100 stuks). Tel. 0345-599226. Graag bellen tussen 12:00 - 13:00 uur.

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

Wie heeft mijn onmisbare bejaarden-telefoon DORO gevonden? Aan de Hugo Botterweg in Noordeloos. Bel 030- 27 17 330 of pietpols@gmail.com. Vindersbeloning

LET OP ! Handelaren, antiquairs, scharrelaars en speurders naar Antieke houten/ijzeren sloop- en gebruiksvoorwerpen, huisraad en meubels. Ook 17e, 18e en 19e eeuws antiek:www.antiekachthoven.nl Wekelijkse aanvoer! Achthoven 66 Lexmond

CDA, CU, VVD, PvdA en D66 aan de slag

SGP valt af door koopzondag, VHL Lokaal 'niet stabiel'

vijfheerenlanden • Dat betekent dat de SGP en VHL Lokaal – de tweede en derde partij van Vijfheerenlanden – buiten de boot vallen. Beide partijen zijn hierover zeer teleurgesteld. Maandagavond vertelde De Regt in het gemeentehuis van Meerkerk dat hij tien dagen eerder de opdracht kreeg om op zoek te gaan naar een coalitie met een zo breed mogelijk draagvlak. De Regt zocht bij zijn formatie naar overeenkomsten op belangrijke onderwerpen als kernenbeleid, zorg, verkeer, woningbouw en veiligheid.

Op basis daarvan bleek VHL Lokaal een serieuze kandidaat voor de nieuwe coalitie. De partij van lijsttrekker Teus Meijdam werd door de andere partijen echter niet gezien als een stabiele factor. Dat kwam vooral door het 'gedoe' rond Harry van Tilburg, nummer twee op de lijst van VHL en wethouder in Vianen. Hij bracht onlangs het nieuws naar buiten dat de lijsttrekkers niet in zee wilden met Wim Groeneweg als waarnemend burgemeester. Fractievoorzitter Wim van Dijk had weinig waardering voor de opstelling van zijn collega's. "Onze partijgenoot heeft gelekt, maar hij is vervolgens wel uit de partij gezet. Nu vindt men ons toch onstabiel. Betreurenswaardig. Ik leg dit naast me neer, zielig dat men dit argument gebruikt." Bovendien stelde Van Dijk vast dat met de keuze van deze coalitie en de wethouders die daarbij horen de nadruk wel erg op Vianen komt te liggen. "Door het passeren van VHL Lokaal wordt de stem van Leerdam niet meer gehoord. En Zederik komt er wat wethouders betreft wel erg slecht van af." De SGP struikelde over de verruiming van de koopzondagen. Informateur De Regt was bang dat deze kwestie zich zou ontwikkelen tot een splijtzwam, waardoor de stabiliteit van de coalitie in gevaar zou kunnen komen. Vandaar dat hij dit onderwerp naar voren haalde en aanstuurde op een overeenstemming op hoofdlijnen.

De informateur daagde het CDA uit om de nek uit te steken en een notitie over dit onderwerp te maken. De SGP kon niet met het CDA-opzetje leven en kwam met een tegenvoorstel om een onderzoek in te stellen naar alle aspecten van de koopzondag en pas na de volgende verkiezingen een besluit over dit onderwerp te nemen. Na raadpleging van de andere partijen bleef het CDA-voorstel overeind. "Het werd er alleen maar slechter op. Dat maakt het voor ons onmogelijk om met deze coalitie mee te doen", zei Keppel teleurgesteld. "De confessionele partijen halen een meerderheid bij de verkiezingen en dan is dit het resultaat. Treurig." De beoogde coalitie gaat bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart de kiezers meteen enquêteren over de koopzondag. Als de meerderheid van een kern voor verruiming van de zondagopenstelling is én de opkomst tenminste 33 procent bedraagt, mogen de winkels in die kern open van 12:00 tot 17:00 uur. De informateur bond de partijen op het hart te zorgen voor een goede verdeling van de wethouders over de kernen. De aspirant-wethouders zouden op dit moment vooral uit Vianen komen. De coalitiepartijen - met 20 van de 31 zetels - waren vol lof over het rapport. "We zien de formatie met veel vertrouwen tegemoet. Dit is een brede basis voor een stabiel bestuur", klonk het eensgezind.

Namens Groen Links beloofde Erik van Doorn de coalitie positief-kritisch te volgen. Teus Meijdam (VHL) stelde vast dat het Leerdamse geluid door de coalitie wordt 'uitgehold'. "Leerdam wordt onthoofd'. Mét de SGP gaan we stevig oppositie voeren. Daar hebben we samen al twaalf jaar ervaring mee."

André Bijl

Nieuwe hospice voor Alblasserwaard

Wethouder de Ruijter (rechts) en Ad van Driel. Foto: Richard van Hoek

papendrecht • Hospice De Cirkel en de gemeente Papendrecht hebben de intentie om binnenkort een koopovereenkomst af te sluiten voor een perceel in de wijk Oostpolder. Het plan is op een kavel die ligt aan de Roerdomp (hoek Andoornlaan), een tweede vestiging van hospice De Cirkel te realiseren die zich richt op het westelijke gedeelte van de Alblasserwaard.

De afgelopen maanden heeft een afvaardiging van hospice De Cirkel gesprekken gevoerd met onder anderen de burgemeesters van de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard, Papendrecht en Sliedrecht. Zij omarmen het initiatief van harte en hebben meegedacht over een eventuele locatie. Vanwege de strategische ligging is uiteindelijk gekozen voor Papendrecht-Oost.

"Er is daar een prachtig perceel beschikbaar dat een maatschappelijke bestemming heeft en prima geschikt is om een nieuw hospice conform ons Plan van Eisen te laten bouwen. Daarnaast is het prima bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer," zegt bestuursvoorzitter Ad van Driel van hospice De Cirkel.

Maatschappelijk belang

Wethouder Kees de Ruijter, die onder meer volksgezondheid in zijn portefeuille heeft, is verheugd dat het nieuwe hospice in de gemeente Papendrecht komt. "Het college van burgemeester en wethouders en onze gemeenteraad vinden het een mooie voorziening. We erkennen volledig de regionale behoefte aan zo'n huis waar mensen die niet langer dan drie maanden te leven hebben hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Wij zijn blij dit te mogen faciliteren en deze kavel met een maatschappelijke bestemming hiervoor beschikbaar te kunnen stellen."

Het hospice krijgt een regionale functie en richt zich op de West-Alblasserwaard. "Wij hopen dat mensen uit dit gebied ons snel weten te vinden en dat wij net zoveel draagvlak krijgen als in de Zwijndrechtse Waard waar wij sinds 2011 een hospice in Hendrik-Ido-Ambacht hebben," aldus Ad van Driel. Inmiddels is kennisgemaakt met de naaste buren van de Roerdomp. Begin volgend jaar zal het hospice zich voorstellen aan de andere buren in de wijk. "Wij hechten zeer aan een goede verstandhouding met onze omgeving."

Donatie

Hospice De Cirkel heeft om een tweede vestiging te realiseren een prachtige, substantiële donatie gekregen van de stichting Fleur in Alblasserdam. Inmiddels is er ook al een aantal andere bedrijven en particulieren dat steun heeft toegezegd.

Mogelijk hertelling stemmen in de Vijfheerenlanden

leerdam • Mogelijk moeten de stemmen in de gemeente Vijfheerenlanden opnieuw worden geteld. Dat liet de gemeente vorige week weten.

"De verkiezingsuitslag van de gemeente Vijfheerenlanden is voor enkele kandidaten aanleiding tot twijfel over de juistheid van het aantal stemmen dat zij behaald hebben", zegt gemeentevoorlichter Marieke Kuijsters.

Er bestaan twijfels over de telling van voorkeursstemmen op twee kandidaten op twee stembureaus van twee verschillende partijen. Het gaat om de stembureaus Stadskantoor en Huis ter Leede. Twee kandidaten stemden daar op zichzelf, terwijl ze bij de uitslag van dat stembureau later op nul stemmen bleven steken. Daarop trokken zij aan de bel. De gemeente wil niet bekend maken om welke twee kandidaten het gaat.
Omdat burgemeester Bruinsma het proces verbaal van de einduitslag al getekend heeft, is hertelling alleen mogelijk na een besluit tot hertelling door de organiserende gemeenteraad. Op 6 december neemt de gemeenteraad van Leerdam daarom het besluit of en op welke manier er een hertelling komt. Het gaat in dat geval vrijwel zeker alleen om een hertelling op de twee genoemde stembureaus. Deze hertelling zal dan plaatsvinden op 12 december om 9:00 uur in cultureel centrum Het Dak.

Geld voor Dorpsboerderij

giessen-oudekerk • De stichting Vrienden van de Dorpsboerderij in Giessen-Oudekerk heeft zaterdag vanuit het coöperatiefonds van Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een waardecheque van 2500 euro ontvangen (zie foto hiernaast).
Mede dankzij deze financiële steun is zaterdag op het terrein van de basisschool een dorpsboerderij gerealiseerd door tientallen vrijwilligers. De Dorpsboerderij is een initiatief van de werkgroep 'Dorpsschool in actie' die zich inzet voor het behoud van de school. De Dorpsboerderij is toegankelijk voor alle kinderen uit het dorp. Het verzorgen en onderhouden van de dieren wordt geïntegreerd binnen het takenpakket van de leerlingen van de basisschool.

Vuurwerkshow van IJzerman

brandwijk • Bij IJzerman Tweewielers aan de Vuilendam wordt op donderdagavond 13 december om 20.00 uur weer de jaarlijjkse vuurwerkshow gehouden. Het wordt straks de zevende keer dat Cees IJzerman van IJzerman Vuurwerk deze show organiseert om de vuurwerkcollectie van GBV Weco Vuurwerk te demonstreren.

Ook dit jaar is er weer van alles te krijgen op het gebied van vuurwerk van sterretjes, knalerwten, diverse knalwerk en mooie cakeboxen en zelfs stadionfakkels. "Wat ook bij ons verkrijgbaar is, is een speciale Duitse vuurwerklijn met leuke betaalbare prijzen", verklapt Cees IJzerman. "Wat nieuw is dit jaar, dat is de St8ment-collectie. Dit vuurwerk bevat een Compound boxen lijn voor de echte Pyrofreaks!"

De verkoopdagen zijn dit jaar vrijdag 28 en zaterdag 29 december van 08.00 uur tot 20.00 uur en maandag 31e van 08.00 tot 17.00 uur. Online bestellen kan op de website www.ijzermanvuurwerk.nl of via de door de bus gedeponeerde IJzerman Vuurwerk-folder.

De stichting Vrienden van de Dorpsboerderij in Giessen-Oudekerk heeft zaterdag een waardecheque van 2500 euro ontvangen. Meer info links.

Fitnessen in de buitenlucht in Brandwijk

Waida Vogel-Bwefar op het schoolplein van De Overstap. Foto: Geurt Mouthaan

brandwijk • Outdoorfitnessapparaten op het schoolplein in Brandwijk; daar zet Waida Vogel-Bwefar zich voor in. Met een enquête wil ze peilen hoeveel draagvlak er onder haar dorpsgenoten is.

Terwijl ze op de fiets door Zwolle reed zag Waida Vogel op een plein fitnessapparaten in de buitenlucht. Dat moet in Brandwijk toch ook mogelijk zijn, schoot door haar hoofd. Een idee dat ze vervolgens meteen in de praktijk ging brengen.

"Ik was al betrokken bij de invulling van het leegstaande schoolgebouw van obs De Overstap; daar wil ik onder andere een wekelijks peutercafé beginnen", vertelt ze. "Op het schoolplein is al een mooi plan voor een buurtspeeltuin voor de kinderen, maar voor de oudere jeugd en volwassenen lijkt outdoor fitness me een perfecte aanvulling. En er blijft voldoende speelruimte over voor de kinderen."

Enquête

Ze bracht haar plan in bij de gemeente Molenwaard, die 2500 euro beschikbaar stelt voor zogenaamde 'Gezonde Ideeën'. "Ik heb nog geen harde toezegging binnen; eerst moet ik aantonen dat er vraag naar is. Vandaar dat ik met een enquête ben begonnen. Inmiddels hebben er vijftig mensen op gereageerd."

De helft van hen gaf aan interesse te hebben in een 'sport of lifestyle challenge', die Waida samen met Voedingspraktijk Balanz uit Brandwijk op wil zetten. "Twee mensen hebben via de enquête al aangegeven mee te willen denken bij de realisatie. Molenwaard Actief heeft al aangegeven de toestellen te kunnen gebruiken voor verschillende doelgroepen."

De voortekenen zijn goed, maar er moet nog wel het nodige gebeuren. De 2500 euro is nog niet genoeg om de drie apparaten die Waida op het oog heeft aan te schaffen en te laten plaatsen. "Het gaat om een crosstrainer, een multistation waar je allerlei verschillende oefeningen op kunt doen en een legpress. Ze zijn hufter- en weerproof. Om genoeg geld binnen te halen, zou er bijvoorbeeld aangeklopt kunnen worden bij bedrijven voor sponsoring."

Idealisme

Een portie idealisme zit er bij de inwoonster van Brandwijk zeker in. De outdoor fitnessapparaten zijn wat haar betreft niet alleen bedoeld om de gezondheid van haar dorpsgenoten te bevorderen, maar ook om de saamhorigheid een duw in de rug te geven. "Het is toch mooi als jongeren en volwassenen daar straks samen bezig zijn en contact met elkaar hebben? De apparaten voegen echt iets toe aan alle plannen die er nu met het gebouw en het plein van De Overstap zijn."

De enquête is in te vullen via de volgende link: nl.surveymonkey.com/r/DXVTFJV.


Geurt Mouthaan

Foto: De Schakel

nieuw-lekkerland • Op het schoolplein van basisschool De Schakel in Nieuw-Lekkerland hebben jongeren in het afgelopen weekend weer voor veel overlast gezorgd.

"De jeugd heeft dit weekend weer genoten op het schoolplein." Deze schampere opmerking heeft de school geplaatst op haar twitteraccount. "Rum, wodka en bier gaat er goed in als je weet dat je voor controle niet bang hoeft te zijn."

Daarmee heeft de school opnieuw te kampen met overlast, want in het voorjaar was het ook al diverse malen raak. Er werden begin juni vernielingen aangericht. De schade bedroeg ruim 850 euro. De daders van het vandalisme werden uiteindelijk opgepakt door de politie en zouden de schade terug betalen. Volgens de school is dat echter nog nooit gebeurd.

Voor wat betreft een oplossing voor de aanhoudende overlast kijkt de politie vooral naar de politie. "Met weinig tot geen controle en geen sancties is dit een uitnodiging voor daders om terug te komen", twitterde de school enkele weken terug. Politiewoordvoerder Wim Erkelens meldt dat de wijkagenten weten van de overlast, maar helaas weinig rechtstreekse meldingen krijgen. "Als er klachten zijn, is het belangrijk om te bellen. Dat kan via 112 als het bedreigend is en anders via 0900-8844. Beide nummers worden 24 uur per dag opgenomen", aldus Erkelens. "Twitterberichten komen helaas niet aan in de meldkamer."

Mooie cijfers Lek en Waard Wonen

nieuw-lekkerland • "Lek en Waard Wonen heeft het in zich om door te groeien naar een excellente organisatie", oordeelt de visitatiecommissie, die een onderzoek naar Lek en Waard Wonen afgerond heeft met mooie cijfers. Meer info: www.lwwonen.info.

Sanidrõme Wemmers failliet; geen gevolgen voor installatiebedrijf

papendrecht/bleskensgraaf • Sanidrõme Wemmers aan de Coornhertstraat 18 in Papendrecht is dinsdag 27 november failliet verklaard.

Het bedrijf was in Papendrecht actief op het gebied van sanitair, zoals badkamers en toiletten. Gerard Wemmers van Wemmers Installatiebedrijf uit Bleskensgraaf had het bedrijf, dat toen Sanidrõme Bouter heette, per 1 september 2016 overgenomen en de naam veranderd naar Sanidrõme Wemmers. Bij Wemmers Installatiebedrijf in Bleskensgraaf wordt benadrukt dat het faillissement van zusterbedrijf Sanidrõme Wemmers geen gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van Wemmers Installatiebedrijf. Als curator voor het faillissement van Sanidrõme Wemmers is mr. A.F. Ammerlaan aangesteld door de rechtbank van Rotterdam.

Waterschap laat heffingen stijgen

Foto: Waterschap Rivierenland

regio • Waterschap Rivierenland moet de waterschapsheffingen volgend jaar met 5 procent laten stijgen.

De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied.

Met de opbrengst van deze heffingen zorgt het Waterschap voor veilige dijken, want zonder dijken staat het rivierengebied regelmatig onder water. Daarom ligt de prioriteit van het waterschap bij de bescherming van het gebied tegen hoogwater op de rivieren en het beperken van de gevolgen van overstromingen. Ook zorgt het Waterschap voor voldoende water.

Vrachtwagen en auto botsen

oud-alblas • Op de provincialeweg N214 vond ter hoogte van Wijngaarden vrijdag aan het eind van de middag een ongeval plaats.
Daarbij waren een vrachtwagen en één auto betrokken. Het ongeluk gebeurde vlak voor de rotonde met de afslag naar Oud-Alblas. De N214 was ongeveer een kwartier in beide richtingen dicht. Beide voertuigen konden nog rijden en zijn naar een veilige plek toe gegaan om de schade af te handelen.

Sponsorloop voor Serious Request

ameide • De kinderen van openbare basisschool Hendrik van Brederode uit Ameide zullen op donderdag 13 december tijdens een sponsorloop rondjes rennen om zoveel mogelijk geld op te halen voor Serious Request.

DJ's van 3FM lopen de komende weken vanuit verschillende delen van Nederland een route richting Utrecht om geld op te halen voor drie goede doelen: bescherming tegen natuurgeweld, reanimatie in Nederland en noodhulp bij oorlog & conflicten.
De Hendrik van Brederodeschool wil met een eigen actie geld ophalen voor deze drie doelen.
Op zondag 23 december komen de dj's tussen 15.00 tot 21.00 uur door Ameide en dan wordt een cheque met de opbrengst aangeboden. Direct doneren kan via www.kominactie.npo3fm.nl/acties/hvb-rent-serious-mee. De kinderen zijn erg enthousiast en hopen een mooi eindbedrag bij elkaar te rennen.

Huurders Fien Wonen tevreden

Huis ter Leede houdt een woonwensenonderzoek. Foto: 123rf.com

zederik • De huurders van Fien Wonen zijn bovengemiddeld tevreden over hun woningbouwvereniging. Dat meldt Fien Wonen, die zich daarbij baseert op een onderzoek van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Er deden bijna 300 corporaties mee.

Leerling-handhavers actief in VHL

De ondertekening van de overeenkomst met op de achtergrond de handhavers in opleiding. Foto: Dick Aanen

vianen • De Vijfheerenlandense burgemeesters Tjerk Bruinsma en Wim Groeneweg hadden woensdagmiddag in de raadzaal van het stadhuis in Vianen een ontmoeting met 25 eerstejaars studenten van de ROC-opleiding Handhaver Veiligheid en Toezicht (HTV) in Nieuwegein.

De leerlingen zullen in de Vijfheerenlanden ervaring opdoen in hun vakgebied: veiligheid en handhaving. Ze zullen meelopen met professionele boa's (handhavers) en bij hun rondes vooral aandacht besteden aan zwerfafval bij containers, buurtpreventie, controle op vuurwerkoverlast en jongerenoverlast (hangjongeren). Enkele studenten vertelden al enthousiast over hun eerste ervaringen in de praktijk. Na de kennismaking werd door Groeneweg en Bruinsma een contract ondertekend met ROC-directeur Ruud van Diemen.

"De afgelopen twintig jaar is het vak van boa, handhaver en toezichthouder geëvalueerd", vertelde Ruud van Diemen. "Het is echt een vak geworden." Volgens de ROC-directeur gaan de studenten HTV enerverende dingen meemaken. "Natuurlijk fantastische mooie dingen, die je energie geven. Maar je gaat ook vervelende dingen meemaken. Veel mensen zijn blij met jullie, maar er zijn ook veel mensen niet blij met jullie." Soms zullen ze later te maken krijgen met agressie en beledigend taalgebruik. "Die taal is niet gericht alleen naar jullie uniform. Het is ook gericht naar jullie als vakman." Volgens Van Diemen gaan de studenten HTV ook op een andere manier kijken naar dingen die de gewone burger nooit opvalt. "Ik kan je voorspellen: daar kom je ook nooit meer vanaf. Ik heb ooit bij de gemeentepolitie gewerkt en daarna bij de nationale politie. Ik heb het nog steeds als ik een winkel binnenga. M'n vrouw kijkt in de etalage en ik kijk om me heen. Dat is een soort beroepsdeformatie."

Dex Koning - uit het Utrechtse Overvecht - liep vorige week een avondje mee met professioneel handhaver Rick de Kuiper. "Het was leuk, maar in vergelijking met Overvecht is het in Leerdam wel heel erg rustig." De handhavers en de ROC-leerlingen maakten een rondje langs hangplekken in Leerdam. "Op sommige plekken hebben we jongeren weggestuurd en later hebben we nog een keer gekeken of de jongeren waren teruggekomen. De moeilijkheid is wel dat je afhankelijk bent van wat er op zo'n avond gebeurt." Volgens De Kuiper is het overigens niet verboden om ergens rond te hangen. "Zolang jongeren maar niks vernielen of afval achterlaten."

Presentatie kinderboek Fien & Teun

Fien en Teun bekijken hun eigen boek. Foto: Cees van der Wal

kinderdijk • Bij de molens van Kinderdijk heeft vrijdagochtend de boekpresentatie plaatsgevonden van 'Fien & Teun en de mooie molens van Kinderdijk'.

Bij Museummolen Blokweer overhandigden Fien en Teun het eerste exemplaar aan Jeanet de Jong, manager marketing & sales van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en Michael van Hoorne, directeur Van Hoorne Entertainment en Avonturenboerderij Molenwaard.

Het voorleesboek 'Fien & Teun en de mooie molens van Kinderdijk' is ontstaan uit de gemeenschappelijke visie van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en Van Hoorne Entertainment op het gebied van kindereducatie over de Hollandse polder. Het verhaal van Fien en Teun, het vrolijke boertje en boerinnetje, dient hierbij als rode draad voor de humorvolle, speelse wijze waarop de werking van de molens van Kinderdijk wordt uitgelegd.

"Dit is zo'n ontzettend prachtige samenwerking", vindt Michael van Hoorne. "We zijn trots dat we samen met deze lokale partner aan kinderen het bijzondere verhaal van de molens kunnen vertellen en hen zo een stukje bewustwording kunnen meegeven over de kracht van het water en het mooie Hollandse landleven." Jeanet de Jong vult aan: "Een leuk en leerzaam verhaal om voor te lezen. Een mooie samenwerking om verder voort te zetten."

In het verhaal van 'Fien & Teun en de mooie molens van Kinderdijk' spelen Fien en Teun in de sneeuw. Plots valt er een koude druppel in de nek van Fien. Waar komt dat koude water ineens vandaan? Om daarachter te komen, brengen Fien en Teun een bezoekje aan de molens van Kinderdijk. Maar wat hebben de molens en die koude druppel met elkaar te maken? In dit vrolijke verhaal leren kinderen samen met Fien en Teun, alles over sneeuw, water en de molens van Kinderdijk. Het voorleesboek is te koop voor 9,99 euro bij diverse boekhandels, in de souvenirshops in Werelderfgoed Kinderdijk en bij Avonturenboerderij Molenwaard. Het boek is ook verkrijgbaar in een Engelse versie: 'Fien & Teun and the mighty mills of Unesco Kinderdijk'.

Computercursus voor gevorderden

bleskensgraaf • In Graafzicht aan de Burgemeester Dekkingstraaat 1 in Bleskensgraaf start op dinsdag 15 januari vanaf 09.30 uur een computercursus voor gevorderden. De cursus wordt verzorgd door Seniorweb en bestaat uit in totaal vier lessen. In de cursus leert men de mogelijkheden kennen van de computer zoals het ordenen van bestanden, eenvoudige fotobewerking en het beveiligen van de computer. Ook is er ruimte om eigen computervragen te stellen.

Aanmelden kan via door te mailen of te bellen naar welzijn.gz@presentvooru.nl of 088-4080235.

Winterexcursie kadeversterking

Foto: nl.123rf.com

groot-ammers • Waterschap Rivierenland organiseert op zaterdag 15 december een winterexcursie bij kadeversterking Molenkade in Groot-Ammers. Het Waterschap verbreedt en verhoogt de kade en dempt de naastgelegen poldersloot. De sloot die circa 70 meter polderinwaarts ligt, wordt verbreed met natuurvriendelijke oevers. Om fietsers en wandelaars veilig om de molens te leiden, worden bypasses aangelegd. De medewerkers van het Waterschap vertellen aan belangstellenden op 15 december graag meer over het project en mogen een kijkje nemen op het bouwterrein. Aanmelden kan tot 10 december via y.bartholomeus@wsrl.nl.

Kleuters leren v- en f-klanken via boekje

nieuw-lekkerland • Agnes Janse- van der Beek uit Nieuw-Lekkerland heeft onlangs haar boek 'Visje Vinnengoud zoekt vriendschap - v- en f-klanken leren voor kleuters' gepresenteerd.
Veel kinderen hebben moeite met het uitspreken van bepaalde klanken. Ze krijgen vaak logopedie hiervoor. Dit boek is een speelse en uitdagende manier om uw kind kennis te laten maken met de v- en f-klank. In de praktijk is gebleken dat kinderen door veel herhaling het beste leren. Dit kinderboek wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. Het boek telt 30 pagina's, is uitgevoerd in paperback en kost 14,99 euro.

Waterschap Rivierenland wint Waterinnovatieprijs

Foto: Waterschap Rivierenland

regio • Waterschap Rivierenland, onderzoeksinstituut Deltares en de project overstijgende verkenning Piping hebben donderdag 29 november de Waterinnovatieprijs 2018 ontvangen. De nieuwe techniek 'grofzandbarrière' is gekozen tot winnend project in de categorie 'Waterveiligheid'. Op natuurlijke wijze voorkomt de grofzandbarrière het probleem van piping. Bij piping stroomt er, bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland, water onder de dijk door. De grofzandbarrière beschermt dijken.

Sap en stroop van hoogstamfruit

schoonrewoerd • Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden verkoopt ook dit jaar weer streekproducten gemaakt uit het geoogste hoogstamfruit. De vrijwilligers van de natuur- en vogelwacht onderhouden al jaren een aantal hoogstamfruitbomen in deze regio. Om het noodzakelijke onderhoud te te financieren, wordt het afkomende fruit verkocht. Voor de verkoop wordt een groot gedeelte hiervoor verwerkt tot fruitsappen en een appelperenstroop. De beschikbare producten bevatten geen toevoegingen en zijn gemaakt uit onbespoten appels en peren. Het is te koop in het natuurcentrum.

Rikkoert genomineerd voor prijs

Het bezoek van de jury.

schoonhoven • Rikkoert Juweliers is afgelopen week bij de Ondernemersprijs Midden-Holland 2019 genomineerd in de categorie 'detailhandel & horeca'.

"We zijn blij verrast met deze nominatie en zien dit als een waardering voor de inzet en het vakmanschap van ons personeel en de bevestiging van het unieke karakter van ons bedrijf. We danken de gemeente Krimpenerwaard en de ondernemerskring Schoonhoven voor het aandragen van ons bedrijf", meldt Herjan Rikkoert. "Dinsdag mochten wij de jury ons bedrijf laten zien. Ze vonden het een zeer inspirerend bezoek."

Bart Baars (Rotary Alblasserwaard), Margreet den Hartog (Rotary Kinderdijk) en Jacco van Kleef en Corine Monster (Stichting Lach voor een Dag) met de cheque (v.l.n.r.). Foto: Peter Verheijen

fietsmolentocht • Stichting Lach voor een Dag kreeg 15.275 euro uit handen van Rotary Kinderdijk en Rotary Alblasserwaard, organisatoren van de Fietsmolentocht.

spaarfeest • Tijdens het Rabo Spaarfeest ontving de bank ruim duizend kleurplaten. De achttien winnaars kregen hun prijzen bij de bank in Sliedrecht.

schippers • De kleuters van groep 0/1 van de Rehobothschool uit Groot-Ammers, die werken over het thema 'Wij zijn schippers', kregen uitleg van JH Watersport uit Noordeloos.

trouwe leden • De EHBO van Meerkerk heeft onlangs tijdens de jaarvergadering tien trouwe leden gehuldigd. Hun namen staan op www.hetkontakt.nl/alblasserwaard.

afvalvrij • De kinderen van de plusklas van de Eben Haëzer in Nieuwpoort hebben ervoor gezorgd dat hun school afvalvrij geworden is. Ze kregen hulp van de veegwagen.

goed gekleed • Johan Lakerveld uit Lexmond en Steffan van Leeuwen uit Groot-Ammers waren heel blij met hun fashioncheque, gewonnen bij het Rabo Carrière Event.

brandweer • De kinderen van groep 3 van de School met de Bijbel in Noordeloos zijn vrijdag 23 november op bezoek geweest bij de brandweerkazerne in Hoornaar.

jubilarissen • Gymnastiekvereniging Kracht & Vriendschap heeft onlangs twee leden gehuldigd die veertig jaar lid zijn. Het gaat om de dames Marry van Eck en Mia de Bode.

dompelaar • Op de laatste klusdag van het seizoen werden de vrijwilligers van Vrienden van de Dompelaar verrast door een cheque van vierduizend euro van de Rabobank.

baby • Yara Rietveld uit Ameide is deze maand de winnaar van de actie Baby van de maand van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Meer info: www.rabobank.nl/av.

twee jubilarissen • Twee jubilarissen bij brandweer Ottoland/Goudriaan: Nico Korevaar uit Ottoland en Bert Vonk uit Goudriaan zijn allebei 35 jaar actief bij de brandweer.

jubileumjuf • Op 23 november heeft de School Met De Bijbel uit Bleskensgraaf gevierd dat juf Van Pelt 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. Ze kreeg een warm, muzikaal onthaal.

Kinderen Hendrik van Brederodeschool gymen in Open Vensters

gymen • De kinderen van groep 5 en 6 van de Hendrik van Brederodeschool zijn dinsdag 27 november naar Open Vensters gegaan en hebben een gymles van de ouderen bijgewoond.

Samen deden zij verschillende opdrachten, zoals tik de tenen, armen zwaaien, balletjes op doeken laten bewegen en cadeautjes in een grote schoorsteen gooien. Zowel de ouderen als de kinderen van groep 5/6 hebben zich enorm vermaakt.

fotoshoot • Pasgeboren baby's en hun ouders die verblijven in het Beatrixziekenhuis werden op vrijdag 16 november verrast met een fotoshoot en goodiebags.

zomerkleding • Groep 7a van De Schakel in Nieuw-Lekkerland heeft 1325,65 euro opgehaald voor vluchtelingenkamp Moria in Lesbos door in zomerkleding naar school te gaan.

winterfair • Voor de eerste keer werd vorige week een winterfair gehouden in het dit jaar geopend Pand 83 in Nieuw-Lekkerland. De sfeer en de animo waren heel goed.

laatste taart • Afgelopen vrijdag heeft VVD Molenlanden de laatste taart van 'Raad waar de VVD staat' mogen overhandigen aan Hennita Houweling uit Noordeloos.

afscheid • Mevrouw P. Boom-Verheij heeft na 25 jaar afscheid genomen van het Ouderencomité Nieuwland. De voorzitter overhandigde haar een bloemstuk en sieradenset.

schoolplein • Vorige week maandagmiddag overhandigde Caroline Vreugdenhil namens de A.A. de Haan Stichting 1000 euro voor het nieuwe schoolplein bij het Noorderhuis.

pub quiz • De eerste 'Oud-Alblas Pub Quiz' in de Beemd is gewonnen door team Den Hut. Tweede werd Geen Idee. Organisatie was in handen van Oranjevereniging Marijke.

warme truien • Het bestuur van IJsclub Zederik in Meerkerk heeft tijdens de jaarvergadering warme truien in ontvangst genomen van aannemersbedrijf P.A. van Leeuwen.

jokertoernooi • Ella Stuij heeft het derde jokertoernooi van Met elkaar Voor elkaar in Brandwijk gewonnen. Er waren negentien deelnemers.

unicef • André Tukker werd op maandag 26 november in het zonnetje gezet tijdens de Unicef regio vergadering in Meerkerk. Hij is al meer dan 12,5 jaar vrijwilliger bij Unicef.

Dim de Jong, Marleen Bakker en Arjan den Hartog (v.l.n.r.).

jubilarissen • Tijdens het garageconcert heeft muziekvereniging Symphonia twee jubilarissen gehuldigd: Dim de Jong (50 jaar lid) en Arjan den Hartog (25 jaar).

foto: Ayelt van Veen

euphonia • Dance Dance Dance was het thema van het vorige week zaterdag gehouden jubileumconcert van de 120-jarige muziekvereniging Euphonia uit Meerkerk.

jubileum • Echtpaar Moorelisse-den Hartog uit Hoogblokland vierde op woensdag 27 november hun 50-jarig huwelijksjubileum. Wethouder Jan de Groot kwam hen feliciteren.

Spannende filmmiddag Zonnebloem in de Vijverhof

NIEUWPOORT • De gasten van de Zonnebloem afdeling Liesveld hebben woensdagmiddag 28 november een gezellige, spannende én ontroerende filmmiddag beleefd in de Vijverhof in Nieuwpoort;

Zelfs de popcorn ontbrak niet!

Foto: Aangeleverd

zapp • Kinderen van Obs Prinses Wilhelmina uit Lexmond en Obs de Springplank uit Meerkerk waren vorige week getuige van de opnames van de Zapp Kids Top 20.

sint • Sinterklaas heeft deze week kinderdagverblijf Het Hazendonkje in Molenaarsgraaf bezocht. Vanwege het lage water kwam hij met een boot op een gator aangereden.

jubileumjuf • Op OBS de Stapsteen in Bleskensgraaf werd donderdag 29 november feest gevierd. Juf Karin Moen geeft al 40 jaar met plezier les op de basisschool.

Kleuters in het Sinterklaashuis Foto: N. Ruis

sinterklaashuis • De kleuters van OBS De Ammers hebben een bezoek gebracht aan het Sinterklaashuis in Dordrecht. Er waren allerlei soorten kamers die bezocht konden worden.

schoonmaak • Vrijdag 30 november waren de 30 leerlingen van meester Diederik Verheij van de ds. P. van der Veldenschool bezig met Zappen om hun dorp schoner te maken.

Teus van Dieren (links).

jubilarissen • Vogelvereniging De Edelzanger in Groot-Ammers heeft donderdag twee trouwe leden gehuldigd: Teus van Dieren (60 jaar, links op foto) en Renée v.d. Heerik (25 jaar).

Renée v.d. Heerik (links).

rookworst • Leerlingen van de School met de Bijbel in Streefkerk hebben in oktober en november rookworsten voor stichting Timotheos verkocht.Opbrengst was 1451,45 euro.

jubileum • Echtpaar De Hoop-Verhoef uit Schelluinen vierde 22 november hun 50-jarig huwelijk. Waarnemend burgemeester Rinette Reynvaan-Jansen kwam hen feliciteren.

sintjubileum • In de afgelopen week heeft Sinterklaas Arie Vuurens (voorheen uit Meerkerk) zijn 25-jarig jubileum gevierd bij de familie Van Honk aan het Lakerveld in Lexmond.

Conny den Hartog viert jubileum bij Prócount in Meerkerk

MEERKERK/LEERDAM • Conny den Hartog uit Leerdam vierde zaterdag haar 40-jarig jubileum bij Prócount adviseurs en accountants aan de Energieweg 8a in Meerkerk.

Het bedrijf heeft uitgebreid met haar stilgestaan bij dit jubileum.

ehbo-diploma • De kinderen van groep 8 van de Eben-Haëzerschool uit Leerbroek hebben op maandag 3 december hun jeugd EHBO-diploma behaald.

afsluiting • Bij SV Noordeloos hebben de mini's 2018 afgesloten met een Pietenpannenkoekenparty. Na afloop van de training stond er voor ieder kind een pannenkoek klaar.

Jonge ondernemers helpen KiKa

'Misschien ga ik nog wel door als de actie voor KiKa is afgelopen'

Vlnr: Eva, Jochem, Demi en Wim. Ze hopen op veel klanten. Foto: Anne Marie Hoekstra

hoornaar • Met een tientje startkapitaal, geschonken door ondernemer Bastiaan de Groot, gingen de kinderen deze maand aan de slag.

Aanleiding vormt het plan van Gerrit den Hartog uit Hoornaar om volgend jaar in Chicago een marathon te gaan lopen voor KiKa. Onder de noemer 'Business for KiKa' bezocht hij de plusklas van de school in zijn dorp. Hij vertelde de kinderen over zijn plan en een ondernemer gaf uitleg over het opstellen van een ondernemingsplan.

Eva Slob (10) uit Noordeloos vond het best moeilijk om een ondernemingsplan te schrijven. "Je moest erin zetten welke kosten je maakt en wat je wil verdienen. Dan moest je een berekening maken om je prijs te bedenken. Mijn vader heeft een beetje geholpen en mij geleerd hoe Excel werkt." Het was ook haar vader die haar op het idee bracht om kersenflappen te gaan bakken en verkopen. Ze krijgt al regelmatig bestellingen binnen. "Laatst moesten we om zes uur uit bed omdat we 24 flappen moesten bakken. Voor mensen in de straat, voor mijn nicht en voor mensen op mijn moeders werk."

Voetbalclinics

Wim van der Stelt (8) uit Noordeloos regelde met hulp van zijn moeder een middag met voetbalclinics, voor kinderen van zes tot dertien jaar. "Bij RKC Waalwijk, die club wil mij sponsoren. Ik heb trainers van RKC Waalwijk die mij helpen. Zij geven de clinics, ik ga ook voetballen en de trainers een beetje helpen. We gaan ook nog twee ballen verloten met handtekeningen erop van spelers van de club." Wim voetbalt zelf bij vv Stedoco. "Ik ben natuurlijk wel voor Stedoco, maar RKC Waalwijk voetbalt in de keukenkampioendivisie, die komt na de eredivisie. We kennen iemand met vrienden bij RKC Waalwijk, zo zijn we daar terecht gekomen."

De clinics van Wim gaan plaatsvinden op 10 april. Met een blik op de grijze lucht buiten: "Want we gaan niet in dit vieze weer voetballen. We doen een uur training en een rondleiding door het stadion. De kinderen krijgen de clinic van professionele trainers en ze mogen in de kleedkamers komen. Mijn flyers met informatie komen er bijna aan. Die ga ik uitdelen in Hoornaar en Noordeloos."

Taartjes

Demi de Jong (9) en Jochem de Wit (9), allebei uit Hoornaar, verkopen appel- en citroentaartjes. Voor de ingrediënten vonden ze sponsoren, de taartjes bakken ze zelf. De moeders en de opa en oma van Demi helpen. Jochem dacht aanvankelijk aan broodjes knakworst. "Maar dat ging duur worden", vertelt hij. Demi: "En zo'n broodje moet je eigenlijk warm verkopen, dat is moeilijk."

Jochem legt uit hoe ze aan hun bedrijfsnaam 'Zuur & Zoet' kwamen. "Citroentaartjes zijn een beetje zuur, appeltaartjes zoet. We dachten: zuur en zoet smaakt goed." De jongens laten de kar van hun bedrijfje zien, die ze naast de school hebben geparkeerd. Demi: "In het dorp kun je beter een kar hebben, dan hoef je niet met de auto te gaan." Jochem: "De kar heb ik met hulp van mijn vader gemaakt, met hout van een sponsor." De moeder van Demi is grafisch ontwerpster en hielp met het logo. "Iedereen kan bij ons bestellen", vertelt Demi. "Door te mailen naar zuurenzoet@outlook.com en via Facebook." Jochem vult aan: "Mensen moeten twee dagen van tevoren bestellen."

Eva heeft geconcludeerd dat je het als ondernemer erg druk kunt hebben. "Ik wil later geen eigen bedrijf. Dat is heel veel werk, daar heb ik geen zin in. Ik wil juf worden of zoiets. Of de administratie doen, dat doet mijn moeder ook." Maar geld verdienen bevalt haar wel. "Misschien ga ik nog wel door als de actie voor KiKa is afgelopen, maar dan voor mijn eigen zakcenten." Hoe kunnen mensen bestellen? "Door te mailen naar EvaSlob11@gmail.com. Ze moeten wel vermelden wanneer ze de kersenflappen willen hebben en waar ze wonen. Als ze wat verder weg wonen, reken ik reiskosten."

Café Up met poppenkast

lexmond • In Café De Gouden Leeuw in Lexmond wordt op zaterdagmiddag 8 december vanaf 14.00 uur weer een Café Up gehouden met een ouder & kind activiteit met poppenkast van Eva van aap van poot met knutsel, schmink en grabbelton. Het is de bedoeling dat belangstellenden samen met hun kind of kinderen of kleinkind, oppaskind naar het café komt om juist samen deze activiteit te doen. De bar is gewoon open, wel op eigen kosten, er is geen entree. Aanmelden is ook niet nodig. Het programma duurt tot ongeveer 16.00 uur. Daarna is er eventueel tegen een vergoeding een ouder & kind menu te bestellen.

Alzheimer Café

gorinchem • In het Gasthuis aan de Banneweg 57 in Gorinchem wordt op dinsdag 11 december van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur een Alzheimer Café gehouden. Thema is 'Als het htuis moeilijker wordt'. Daya Sterk van zorgboerderij Hoeve Zorgzicht in Hei en Boeicoop en Cobi Bassa van zorgboerderij Boer en Bont in Meerkerk geven informatie.

Open eettafel en Kerstviering

hoogblokland/hoornaar • Voor inwoners van Hoogblokland van 55 jaar en ouder zijn er binnenkort twee activiteiten. Op woensdag 12 december is de open eettafel. Dit is in de Dorpskamer, de maaltijd begint om 12.30 uur. Hiervoor wordt een bijdrage van 8,25 euro gevraagd. Op maandag 17 december is de kerstviering in het Bruisend Hart in Hoornaar. De gratis broodmaaltijd begint om 16.30 uur. Deze wordt omlijst met het zingen van kerstliederen onder begeleiding van mevrouw Van Driel. De meditatie wordt verzorgd door ds. M. Zeeman. Voor beide maaltijden graag opgeven bij mevrouw M. de Groot via 06-40279888.

Seniorenkerstfeest

hoornaar • Het Ouderencomité van Hoornaar organiseert op donderdag 20 december in zalencentrum Het Bruisend Hart een Kerstmiddag voor de 55-plussers van Hoornaar. Zoals ieder jaar hoopt ds. H. Klink de Kerstviering te leiden. De samenzang wordt muzikaal aan de piano begeleid door mevrouw A. van Driel. Hierna kunnen de bezoekers genieten van een heerlijke buffet-broodmaaltijd en vooral van elkaars gezelschap. De aanvang is om 16.30 uur. Tot en met donderdag 13 december kunnen deelnemers zich opgeven bij mevrouw C.v.d. Dool via 0183-581755 of bij de heer P. Baan via 0183-581654.

Laudate Deum viert Kerst en zoekt leden

leerbroek • Christelijk Gemengd Koor Laudate Deum in Leerbroek is aan het oefenen voor een kerstoratorium en zoekt nieuwe leden. Op 15 en 20 december wordt met nog twee koren het kerstoratorium 'In de volheid van de tijd; uitgevoerd in Ouderkerk aan de IJssel en in Gorinchem. Het koor repeteert eens in de twee weken op woensdagavond van half negen tot kwart over tien in dorpshuis De Schakel in Leerbroek. Voor informatie: Trudi de Groot via 06-36183909.

Basiscursus over bijenhouden

Foto: nl123rf.com

ottoland • Wegens groot succes organiseert Bijenvereniging Gorinchem en Omstreken opnieuw een beginnerscursus bijenhouden.

De cursus is bedoelt voor mensen die op zoek zijn naar een uitdagende hobby en altijd de wens gekoesterd hebben om een eigen bijenvolk achter in de tuin te zetten. Ook mensen die belangstelling voor de natuur hebben, kunnen deelnemen.
Bijen produceren naast honing ook andere waardevolle producten. "Het is niet zo dat je bijen zou moeten houden om zoveel mogelijk honing te produceren", meldt de Bijenvereniging. "Het is op zich al fascinerend om te zien wat zich in een bijenvolk afspeelt en hoe zij reageren op de natuur en hun omgeving."

De cursus begint op 12 februari met een theoriegedeelte van vijf avonden, om inzicht te krijgen in een bijenvolk. Na de theorie volgt de praktijk bij de bijenkasten; tweemaal op zaterdag en elf dinsdagavonden. Voor meer informatie of aanmelding: Arnelle van Wijngaarden via 06-54676803 of nbv.gorinchem@gmail.com.

Herdenking Mission Belle

Er werden onder meer kransen gelegd. Foto: Gemeente Molenwaard

nieuw-lekkerland • Bij het monument Mission Belle langs de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland werd zaterdag een herdenkingsplechtigheid gehouden.

Op 1 december 1943, om circa 13.30 uur, crashte de Amerikaanse B-17G bommenwerper Mission Belle in de rivier de Lek ter hoogte van Lekdijk 26 in Nieuw-Lekkerland. In september werd hiervoor een monument onthuld, waar zaterdag de herdenking plaatsvond.

Foto: Gemeente Molenwaard
Foto: Gemeente Molenwaard
Foto: Gemeente Molenwaard
Foto: Gemeente Molenwaard
Foto: Gemeente Molenwaard

Onder andere burgemeester Dirk van der Borg van de gemeente Molenwaard en legerpredikant G. van Driesten namen het woord. Daarnaast werden er kransen en bloemen bij het monument gelegd.

Wijnverkoop goed voor 2000 euro

Bedankt voor uw steun Mariska Verwoert

alblasserwaard • De verkoopactie van de wijnpakketten van Stichting Ladies’ Circle 35 Alblasserwaard is een succes geweest. Er zijn ruim 300 pakketten verkocht en daarmee is er 2.000 euro opgehaald voor Stichting Neurofibromatose.

Ladies’ Circle 35 zet zich in voor verschillende goede doelen. Dit keer is gekozen om de opbrengst te laten gaannaar Stichting Neurofibromatose. De Ladies zijn blij dat ze met deze actie een bijdrage hebben kunnen leveren aan dit goede doel. En daarom willen ze alle sponsors en ook iedereen die een wijnpakket gekocht heeft hartelijkbedanken voor hun steun.

Stichting Neurofibromatose is het Nationale Servicedoel van de Ladies’ Circle. In Nederland zijn er meer dan 70 verschillende Circles die zich gedurende een periode van 2 jaar in zetten voor dit goede doel. Met de opbrengst wordt nieuw onderzoek gedaan naar deze ziekte in het Erasmus MC. Neurofibromatose (NF) is een huid- en zenuwziekte, die meer dan 30 verschillende verschijningsvormen kent.

Oud papier

lexmond • Er wordt in Lexmond oud papier opgehaald op woensdag 12 december. De papiercontainers kunnen om 17.00 uur aan de weg worden geplaatst.

Studente toont historie watertoren

Speurtocht naar ruim zeventig jaar geschiedenis

Rob en Chermaine zijn geboeid door de toren. Foto: Anne Marie Hoekstra

meerkerk • Chermaine groeide op 'in de schaduw van de toren', enkele straten ervandaan. Toen docenten haar een thematische opdracht gaven, hoefde ze niet lang na te denken: de watertoren zou centraal staan.

"Ik wil wat doen voor mijn eigen woongemeenschap", vertelt ze. "Ik woon hier al mijn hele leven en ik vind de toren interessant. Je ziet hem al van kilometers ver. Om informatie te verzamelen heb ik contact opgenomen met de eigenaar, it-bedrijf VPO uit Raamsdonksveer. En met Oasen, de gemeente en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Adrie Bikker, een van de oudste leden van de Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk, helpt me ook aan informatie."

Expositie

De toren, gebouwd in 1935, kent een bewogen geschiedenis. Nadat het bouwwerk zijn functie had verloren, zette drinkwaterbedrijf Oasen er een makelaarsbord naast. In 2010 kocht een particulier uit Meerkerk de toren, maar hij kreeg zijn plannen niet rond. Het markante object stond lang te koop. In april van dit jaar kocht it-bedrijf VPO uit Raamsdonksveer de toren. Rob Mureau van VPO: "We willen straks het verhaal van de toren presenteren, liefst van bouw tot nu. Ik was uit enthousiasme al begonnen met onderzoek en toen kwam Chermaine met haar vraag. Ik dacht: dit is precies wat wij ook willen doen." Een datum voor de expositie is er nog niet. Chermaine: "Waarschijnlijk wordt het januari."

Wat gaat VPO met de toren doen? Rob: "We vinden het leuk om dingen net anders te doen dan andere bedrijven, het is cool als je een watertoren kunt her-bestemmen. We maken er een datacentrum van; er komen servers en glasvezel in." Enthousiast: "Wie had dat tachtig jaar geleden gedacht?" VPO was al langer op zoek naar een gebouw voor het onderbrengen van servers. "Het is tof als je een industrieel pand met historie een high-techfunctie kunt geven. We hebben koelgebouwen van een oude energiecentrale bekeken en oude graansilo's. Die bleken ongeschikt. We kwamen per toeval bij deze watertoren uit. Hij is helemaal van beton, wat wil je nog meer?"

Voordat de servers naar binnen gesjouwd kunnen worden, moeten VPO en de gemeente nog wat papierwerk verzetten. "Er is een bestemmingsplanwijziging nodig", aldus Rob. "De gemeente is positief en wil meedenken, maar we moeten nog een heel traject door. We hebben onze ideeën op papier gezet, we wachten nog op de officiële terugkoppeling van de gemeente. We zijn heel enthousiast en willen snel starten. Op 35 meter hoogte willen we een presentatieruimte maken. Dat is natuurlijk wel heel cool. We overwegen twee verdiepingen in te richten als kantoor voor een klein aantal mensen, met rondom vergaderruimte. Voor een ruimte waarin mensen verblijven, schrijft het bouwbesluit voor hoeveel licht er binnen moet komen. We maken daarom strookjes naast de ramen, in dezelfde stijl. De monumentencommissie moet nog naar dat plan kijken."

Gasmasker

Struinend door de toren vond Rob voorwerpen uit de tijd van de koude oorlog: een gasmasker, een veldbed, een gasfilterbus en een bomb power indicator. "Dat laatste is een instrument om de overdruk te meten bij een nucleaire explosie. Ik vond ook een grond zero indicator, die werd gebruikt om de locatie van een nucleaire explosie te detecteren." Chermaine gaat deze voorwerpen gebruiken voor haar expositie.

Chermaine hoopt dat ze de komende weken op het spoor zal komen van meer verhalen, voorwerpen of foto's van de toren. Wie kan helpen, kan haar bellen of mailen (0183-352787 en cm.vermeulen1@student.avans.nl). "Ik loop een beetje vast in mijn zoektocht. Er is weinig informatie. Op basis van de voorwerpen die Rob heeft gevonden wil ik een verhaal vertellen. Ik denk dat ik met een beamer een projectie ga maken over de mobilisatie, in de watertoren. De watertoren werd tijdens de mobilisatie voor WO II gebruikt als wachtpost."

q watertorenmeerkerk.nl

Anne Marie Hoekstra

Amazing met Trinity

De Amazing Teens.

dordrecht/molenaarsgraaf • De Amazing Teens van Gert-Jan en Hanneke Scherff mogen op zaterdag 22 december meedoen met het Kerstoptreden van Trinity in Dordrecht.

De Amazing Teens hadden een auditiefilmpje gemaakt en opgestuurd en werden door de band geselecteerd om mee te mogen doen aan de show, die plaatsvindt in een manege.

"We vonden jullie Amazing Teens het tofst! Lekkere groove en jullie hebben echt een toffe energie", liet Niek, de drummer van de band weten aan Gert-Jan en Hanneke Scherff. De Teens mogen op het podium meezingen met zes liedjes van Trinity. Daarnaast mogen ze bij binnenkomst van het publiek eigen kerstliederen zingen. "Super leuk voor de Teens natuurlijk!", reageert Hanneke Scherff enthousiast. De Kerststallen tour van Trinity vindt plaats op vijf locaties in Nederland, waaronder in Dordrecht. Voor meer informatie: www.bandtrinity.com.

Verkoop boekje 'Varenderwijs'

ameide • Bij Marijtje A. Struik, kamer 315 in woonzorgcentrum Open Vensters in Ameide, is het boekje 'Varenderwijs' verkrijgbaar. De kosten zijn 10 euro. Het boekje gaat over de Terra Nova, een bedrijfsvaartuig uit 1929. Het is eigendom van de vereniging Het Historisch Bedrijfsvaartuig; in de feestweek lag het aan de Loswal in Ameide om te worden bezichtigd.De verkoop is mogelijk van 9.00 tot 13.00 uur op zaterdag. Informatie: 06-20123910.

Oliebollenactie in Ottoland

ottoland • De kerken van Ottoland houden in december de jaarlijkse oliebollenactie, met oliebollen en appelbeignets. Bestellen kan tot 20 december bij de vrijwilligers die aan de deur komen. De bezorging is op 31 december in de ochtend. Vragen of per mail bestellen kan via oliebollenactieottoland@gmail.com. Voor meer informatie en een like & win actie; zie Facebook. De opbrengst is voor de Zilt leefgemeenscha' in Gorinchem. Zilt is een gastopvang die hulp biedt voor mensen, bij wie de problemen boven het hoofd gegroeid zijn.

EHBO-cursus in Leerbroek

leerbroek • De EHBO-vereniging van Leerbroek start 16 januari een EHBO-cursus voor beginners. Tijdens de cursus leren de deelnemers diverse verwondingen en ongevallen te beoordelen en daarna eerste hulp te verlenen of verband aan te brengen. Ook reanimatie en het gebruik van een AED komen aan bod. De cursus is in Hervormd Centrum De Overkant in Leerbroek, bestaat uit zes woensdagavonden en wordt in principe wekelijks gegeven. Kosten: 150 euro, inclusief lespakket en examen. Meer informatie en aanmelding: ehboleerbroek@live.nl. Bellen kan (bij voorkeur 's avonds) naar Leen Bijl via 0345-599623.

Oliebollen tijdens Kaarsjesavond

nieuwpoort • Tijdens Kaarsjesavond in Nieuwpoort, op 12 december, verkoopt de Commissie Ondersteuning Kerkewerk weer oliebollen. Van 10.00 tot 14.00 uur worden ze gebakken en verkocht vanuit de schuur van de familie Van der Heul aan de Schippersweg. Van 16.00 uur staat de verkoopkraam in de tuin van Het Arsenaal. De opbrengst is voor projecten gesteund binnen de hervormde gemeente van Nieuwpoort.

Vergadering NPV

nieuw-lekkerland • De Nederlandse Patiënten Vereniging NPV houdt dinsdag 11 december vanaf 19.45 uur een vergadering in het Onderkomen van de hervormde gemeente, Lekdijk 118 in Nieuw-Lekkerland. De inleiding gaat over liefdevolle zorg voor de demente naaste. Emerituspredikant Ds J.van Amstel uit Ede reikt handvatten aan voor de omgang met de dementerende medemens. Niet-leden zijn welkom.

Kerststukjes maken

noordeloos • Voor de laatste keer kan er donderdag 13 december vanaf 20.00 uur een kerststukje gemaakt worden in het dorpshuis te Noordeloos. Deelnemers dienen een snoeischaartje, een ijzerkniptangetje en een mesje mee te nemen. Op 10 december zijn er nog enkele plaatsen over. Opgeven: 0183- 581409 of Ina Teeuwen, 06-12794941.

Nieuwe kunst bij galerie

De betrokkenen, met v.l.n.r. John de Gelder, Christien Dutoit, Laurens Spier, Ingrid Zelessen, Raymond Spier, Jan van Diggele, Kitty van der Linden, Rob Nagtzaam, Lianne van der Plaat, Cynthia VandenBor en Wilma de Koster

giessenburg • Kunstgalerie Friends of Art in de Graanbuurt in Giessenburg biedt in december een uitgebreide expositie van talrijke kunst. Maar liefst elf kunstenaars tonen hun nieuwste werken.

Traditioneel start in december het nieuwe kunstseizoen in de galerie. "December is de maand waarin veel aandacht is voor kunst", legt John de Gelder, initiator van de galerie, uit. Als kunstenaar binnen de groep van elf besloot hij tot een tijdelijke tweede galerie in de Kolenbeurs, naast de huidige.

"Een kunstenares die grote bekendheid geniet is de Belgische sculpturaal keramiste Christien Dutoit. Haar fascinerende beelden zijn opgenomen in toonaangevende collecties. Het zijn beelden met een majestueuze geheimzinnigheid en tegelijk boordevol gevoel", vertelt John. "En ongelooflijk knap gemaakt. Christien maakt in keramiek en brons het onmogelijke mogelijk. Dat wij in onze galerie in Giessenburg de grootste collectie van haar werk in Nederland kunnen laten zien, is natuurlijk heel bijzonder."

Diversiteit in kunst bij Galerie Friends of Art.

Vijf kunstenaars maken bronzen beelden, ieder in een volkomen eigen stijl. Schilderijen zijn er van abstract tot uiterst realistisch, met een verfijning die bijna fotografisch is. De galerie is te vinden aan de Doetseweg 34 in de Kolenbeurs in de Graanbuurt – open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op afspraak: 0653 173723. Voor meer informatie: www.friendsofart.nl.