HK Bommelerwaard

10 oktober 2018

HK Bommelerwaard 10 oktober 2018


Kees Metz viert 70ste met expositie

Kees Metz, bij velen bekend als fractievoorzitter van ZVV in Zaltbommel is deze week jarig. Op 10 oktober wordt hij 70 jaar. En dat viert hij op een bijzondere manier. In de loop der jaren heeft hij regelmatig kunst aangeschaft, van bekende en onbekende kunstenaars, van Bommelaars en van buiten Bommel. In de expositieruimte van Markt Twee laat hij zeventig werken zien van Bommelerwaardse kunstenaars. Van bronzen beeldje tot anichtkaart, van betonnen stoel tot foto

Voetbal en school op één locatie

De voetbalclubs VV Zuilichem en VV Brakel hebben samen met de twee basisscholen in Brakel vergevorderde plannen om in Brakel een multifunctionele accommodatie te bouwen. Donderdagavond werd het plan gepresenteerd aan de Zaltbommelse politiek, die enthousiast reageerde. Belangrijke voorwaarde is wel dat de twee voetbalclubs uiteindelijk gaan fuseren, iets waar de leden zich deze week over kunnen uitspreken. Beide clubs zijn aan een nieuw onderkomen toe.

Keus voor zaterdag doet RKVSC goed

De Velddrielse voetbalclub doet dit jaar voor het eerst mee aan de competitie op zaterdag in plaats van zondag. De eerste resultaten zijn niet ongunstig. Ook een nieuwe (interim)-voorzitter helpt bij het maken van stappen. Walter Fredriksz: "We zijn bezig aan imagoverbetering. Organisatorisch, maar zeker ook op sportief gebied." Trainersduo Robert Hooijmans en Herman Bergacker beseffen dat hun spelers een belangrijke rol spelen in de verbetering van het clubimago.

Bijna vierhonderd nieuwe populieren

Gemeente Zaltbommel start na de herfstvakantie met het kappen en vervangen van honderden populieren in Kerkwijk, Delwijnen en Zaltbommel. De bomen zijn nu zo'n 35 jaar oud en daarom volgens de gemeente nodig aan vervanging toe. Als eerste maken in oktober zo'n honderddertig populieren aan de Kerkwijksekade plaats voor nieuwe. Later in de winter volgen nog bomen aan de Brakelsestraat in Kerkwijk, de Eendenkade in Delwijnen en het Torenstraatje in Zaltbommel.

Het vijfjarig jubileum van Buurtzorg Jong werd onder andere gevierd met een spelletjesmiddag op het grasveld aan de Gisbert Schairtweg. Foto: Julia de Vries

• Buurtzorg Jong vierde woensdag het vijfjarig bestaan in Zaltbommel met een spelletjesmiddag op het grasveld aan de Gisbert Schairtweg.

woensdag 10 oktober 2018 jaargang 12 NO. 41

Bommelerwaard

Scholen en voetbalclubs op één locatie

'VV Brakel en VV Zuilichem moeten wel fuseren'

Foto: Janneke Boogaard

brakel • De voetbalclubs Zuilichem en Brakel en de twee Brakelse basisscholen willen zich op één locatie vestigen.

Voorzitter Ardie van Honk presenteerde de plannen donderdagavond aan de Zaltbommelse politiek. De nieuwe multifunctionele accommodatie is gepland tegenover het Brakelse Bos, aan de Molenkampseweg. "Het wordt iets heel moois", belooft Van Honk. "Een verrijking voor Brakel en Zuilichem en ook voor Poederoijen."

Meerdere partijen

Met vier werkgroepen is gewerkt aan de voorbereidingen van het plan, dat is uitgewerkt door Werkplaats De Gruyter. Op een terrein van ongeveer 12 hectare komt ruimte voor de twee voetbalclubs en de twee basisscholen. Ook de muziekvereniging OBK Brakel, de Bengelenbak, Kindercentrum Kees en Sportschool Fitter sluiten zich aan bij de plannen. Een dorpshuisfunctie is ook mogelijk in de nieuwe accommodatie, die rond de 3500 vierkante meter groot wordt.

VV Brakel zoekt al langer naar een nieuwe locatie, omdat de huidige voetbalvelden plaats moeten maken voor 'Ruimte voor de Rivier'. VV Zuilichem heeft ook een onzekere toekomst op de huidige velden, omdat daar een rotonde moet komen. De twee Brakelse scholen hebben te maken met teruglopende leerlingaantallen en de gebouwen die hun langste tijd gehad hebben.

Samenwerking tussen de twee voetbalclubs en de scholen is volgens de initiatiefnemers dan ook dé oplossing voor de toekomst. "Wat ons betreft kan de nieuwe locatie een voorbeeldpark worden", aldus Van Honk in zijn presentatie. "Het meest duurzame van de Bommelerwaard, van de provincie Gelderland, misschien wel van heel Nederland." Want de mooie voetbalvelden, kleedkamers, klaslokalen en kantine worden honderd procent duurzaam gebouwd. "Niet energie neutraal, maar zelfs energie leverend", zegt Van Honk. Volgens de voorzitter van VV Zuilichem is daarnaast veel aandacht besteed aan verkeersveiligheid, 'ontmoeting en verbinding' en 'groen'.

Fusie voetbalclubs

Politiek Zaltbommel reageerde enthousiast, al zijn er nog wel wat hobbels te nemen. Ook wethouder Kees Zondag zei namens het college 'overwegend enthousiast' te zijn. "Wij moeten hier echt steun aan geven", zei hij donderdagavond. Volgens hem is het wel nodig dat de voetbalclubs VV Brakel en VV Zuilichem gaan fuseren.

Over die mogelijke fusie spreken de leden van de twee clubs zich volgende week uit. Voorzitter Van Honk van VV Zuilichem hoopt dat die fusie er komt: "Een krachtige vereniging is een voorwaarde om tot de mooie accommodatie te komen", zei hij. Hij roept dan ook alle leden op 'hun emotie thuis te laten' en 'te stemmen voor samengaan'.

Britta Alink

Thom Ummels verlaat de politiek

Foto: aangeleverd

zaltbommel • D66 fractievoorzitter Thom Ummels treedt binnenkort terug als lid van de gemeenteraad in Zaltbommel.

Thom en zijn vrouw gaan verhuizen naar Lelystad, de plaats waar ze 25 jaar gewoond hebben. Hun kinderen en kleinkinderen wonen ook in Flevoland. De verhuizing is versneld door het tegenvallende verkiezingsresultaat. Bij de gemeenteraadsverkiezingen ging de fractie van D66 van twee zetels naar één.

Ummels heeft de afgelopen maanden zijn opvolgster Elke Meyers ingewerkt. Hij blijft in de gemeenteraad tot na de behandeling van de begroting en neemt waarschijnlijk in de gemeenteraad van 15 november afscheid. Meyers wordt in de raadsvergadering van 13 december formeel benoemd als raadslid.

Thom Ummels heeft er ruim twaalf jaar in de lokale politiek op zitten. Van 2006 tot 2010 was hij voor D66 burgerraadslid en van 2010 tot heden was hij voor deze partij lid van de gemeenteraad van Zaltbommel. Na de verkiezingen van 2014 volgde een breuk met Frits van der Schans en werd Ummels fractievoorzitter.

Naast zijn reguliere werk als raadslid had Thom Ummels een aantal specifieke functies. Zoals lid van de werkgeverscommissie, lid van de werkgroep kerntaken, en oprichter en coördinator van de werkgroep 'Een Goede Raad'. Deze werkgroep heeft tot doel inwoners meer te betrekken bij de lokale politiek. Zo kwam ze met het initiatieven als 'Gast van de raad', 'De raad on tour' en de Jeugdgemeenteraad.

Ummels is mede-oprichter van het TRIP (toeristisch recreatief informatiepunt) en was jarenlang vice-voorzitter van het Platform Promotie Bommelerwaard (PPB) en bestuurslid van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT).

Afdelingsvoorzitter Piet van Wesemael vindt het erg jammer, dat Thom Ummels terugtreedt. "Thom heeft politiek leiderschap getoond in voor D66 moeilijke tijden. Als het politieke gezicht van D66 heeft hij samen met anderen de partij nieuw elan gegeven. Wij hebben hierdoor meer actieve leden gekregen en ons ook in Maasdriel kunnen positioneren. Daarnaast heeft hij burgerleden en fractievolgers wegwijs gemaakt in de gemeentelijke politiek. Het beste bewijs hiervan is zijn opvolgster Elke Meyers, die goed voorbereid haar nieuwe rol als raadslid kan gaan invullen."

Thom Ummels blijft op cultureel gebied en als dichter wel in de regio actief, onder andere in het kader van het Cultuur Festival Bommelerwaard volgend jaar.

Positieve begroting

maasdriel • Het financiële plaatje voor 2019 in de gemeente Maasdriel ziet er positief uit. De baten overschrijden de lasten ruimschoots. Op 8 november heeft de gemeenteraad het laatste woord over de besteding van de circa vijftig miljoen in de gemeentebegroting.

"Ten opzichte van enkele jaren geleden is de financiële uitgangspositie van de gemeente een stuk zekerder. Jarenlang hebben we de 'broekriem aan moeten halen'. Dit strakke financiële beleid was toen nodig en heeft zijn vruchten afgeworpen, we zijn een financieel zeer gezonde gemeente", zegt wethouder Jan-Hein de Vreede.

Komend jaar wil Maasdriel het programma Krachtige Kernen doorontwikkelen. Doel ervan is dat inwoners worden gestimuleerd en ondersteund om zelf de leefbaarheid te verbeteren. De eerste fase van het programma is afgesloten. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een aangepaste focus en aanpak.

Het college legt het accent op het uitwerken en de implementatie van kerngericht werken en op participatieprojecten met inwoners, ondernemers en instellingen.

Ook de invoering van de Omgevingswet in 2021 houdt de gemeente de komende jaren bezig. Deze wet bundelt de wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dit betekent één wet die ontwikkeling in de fysieke leefomgeving stimuleert en kwaliteit borgt. Met de nieuwe wet zijn de gemeenten voortaan verplicht een omgevingsvisie te maken. Dit is een strategische visie voor de lange termijn voor de hele fysieke leefomgeving, in 2019 gaat hieraan gewerkt worden.

Naast bestaand beleid dat wordt voortgezet zoals Beedeals, onderhoud speelterreinen en wegen, is in deze begroting ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo is de gemeente Maasdriel in 2019 gastgemeente namens de Bommelerwaard voor de Nationale Kersenparty.

Ook worden in 2019 de eerste contouren van de snelfietsroute 's-Hertogenbosch – Zaltbommel zichtbaar. En er is geld beschikbaar gesteld voor een stimuleringsfonds voor kunst en cultuur. In het kader van Cultuurfestival Bommelerwaard 2019 kunnen initiatieven extra worden ondersteund.

Wachtgeld

Ik fiets veel tussen Zaltbommel en Ophemert, een prachtig tochtje. Tussen huis en molen is het ongeveer 13 kilometer en ik probeer dat weleens binnen een half uur te fietsen. Tom Dumoulin lacht er om maar deze du moulin is tevreden als die tijdslimiet gehaald wordt.

Niet altijd sloof ik me zo uit. Dat weten jullie ook wel als je deze column regelmatig leest. In zo'n geval kijk ik maar eens wat meer om me heen. En dan zie ik altijd ergens halverwege een vuilnisbak met daarop de vermelding dat dat ding 350 euro kost. Dat is een goede aanpak om het vandalisme in te dammen. Ik wist als puber, daarna heb ik nooit meer wat kapot gemaakt, niet eens dat een verkeersbord iets kostte. Ik dacht er in ieder geval niet over na. En dat doen die raddraaiers straks in de kern van Waardenburg ook niet als ze de jaarwisseling vieren. Om van de belhamels van Ophemert maar te zwijgen. Tuig van de richel, opvoeden die lui!

Toen ik afgelopen maandag weer langs zo'n vuilnisbak reed, dacht ik aan de komende verkiezingen in West Betuwe. Dat er daarna wethouders benoemd gaan worden. En dat het dan niet gek zou zijn als er op hun rug het bedrag aan wachtgeld gemeld wordt in geval van voortijdig opstappen.

Johan Cahuzak

Rijden zonder invloed

Het campagneteam is van 9:00 tot 14:30 uur op de locatie Buys Ballot met het lespakket 'Sleutel tot veilig verkeer'. Foto: Team Rijden Zonder Invloed

zaltbommel • Het campagneteam 'Rijden Zonder Invloed' is vandaag (woensdag) op het Cambium College locatie Buys Ballot om leerlingen bewust te maken van de gevaren van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. Ook op vrijdag 12 oktober van 11:45 tot 13:45 uur is het team op de school aanwezig. Dan wordt onder meer een debat gevoerd. Tijdens het bezoek laten leden van het team de leerlingen, toekomstige bestuurders, kennismaken met verkeersveiligheid. Ze bespreken de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen.

Daarnaast kunnen leerlingen met behulp van een alcohol- of drugsbril zelf meemaken waarom het een slecht idee is om onder invloed achter het stuur te stappen. De campagne is een initiatief van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid, een organisatie van de provincies Overijssel en Gelderland. Meer informatie over de Rijden Zonder Invloed staat op:

q rijdenzonderinvloed.nl

Ledenbijeenkomst Fanclub Star Wars Foto: Lya Cattel

Star Wars-fans hielden zondag een ontmoeting in De Grote Aak in Zaltbommel, sommigen in gepaste kledij.

Ledenbijeenkomst Fanclub Star Wars Foto: Lya Cattel
Ledenbijeenkomst Fanclub Star Wars Foto: Lya Cattel
Ledenbijeenkomst Fanclub Star Wars Foto: Lya Cattel
Ledenbijeenkomst Fanclub Star Wars Foto: Lya Cattel
Ledenbijeenkomst Fanclub Star Wars Foto: Lya Cattel

Zaltbommel vervangt honderden populieren

zaltbommel • De gemeente kapt dit najaar 390 populieren in Kerkwijk, Delwijnen en Zaltbommel. Kort na de kap en tijdens de Nationale Boomfeestdag komen er weer nieuwe bomen, meestal weer populieren, voor terug.

"Het is altijd spijtig om bomen te moeten kappen", zegt wethouder Adrie Bragt. "Maar deze bomen zijn oud en daardoor neemt het risico dat taken breken toe. Daarom moeten we het wel doen." De eerste oude populieren worden gekapt op de Kerkwijksekade in Kerkwijk, tussen 22 en 26 oktober. Het gaat daar om honderddertig bomen. De gemeente knapt daar ook het asfalt op, tussen de Viaductweg en de Walderweg. Dat werk duurt naar verwachting tot Kerstmis en tot die tijd is de weg afgesloten voor verkeer. Omwonenden krijgen hierover nog een brief van de aannemer. In januari kan de gemeente de nieuwe populieren terugplanten.

Op de Brakelsestraat in Kerkwijk maken tussen november en januari zo'n negentig oude populieren plaats voor nieuwe. Vorig jaar zijn op deze straat ook al bomen vervangen. De gemeente gaat verder vanaf het gedeelte dat vorig jaar op Boomplantdag is aangeplant. Ook dit jaar plant de gemeente tijdens Boomplantdag nieuwe bomen op deze plek, samen met leerlingen van diverse scholen. Honderddertig populieren aan de Eendenkade in Delwijnen, op het stuk tussen de Delwijnsestraat en de Riemerstraat, verdwijnen ook komende winter. En in het Torenstraatje in Zaltbommel maken veertig oude populieren plaats voor nieuwe.

Zaltbommel wil jaarlijks een extra ton gaan steken in het beheer van het openbaar groen. Dat staat in de begroting, die op 8 november door de gemeenteraad behandeld wordt.

Onkruidbestrijding

Er komt onder andere meer aandacht voor onkruidbestrijding. "We willen een extra rondje gaan maken om de stoepen en straten netjes te houden", aldus Adrie Bragt. Sinds de gemeente geen gif meer mag gebruiken bij de bestrijding van het onkruid, is het aantal klachten van inwoners flink toegenomen.

Open dag bij strooiploeg Zaltbommel

gameren • De gemeentelijke buitendienst houdt woensdag 17 oktober van 15:00 tot 17:00 uur open dag op de gemeentewerf aan de Rondgang 25 in Gameren.

Het thema is 'Gladheid'. De medewerkers bereiden zich nu al weer voor op de winter. Volgens wethouder Adrie Bragt is het elk jaar weer een 'enorme inspanning' om de wegen begaanbaar te houden. "We laten graag zien wat daar allemaal bij komt kijken. Dit is dé kans om de strooiwagens te bekijken en te ervaren hoe het is om in de schoenen van een gladheidsbestrijder te staan.

De open middag vindt plaats tijdens de jaarlijkse 'vlootschouw'. Dan passeren alle strooiwagens de revue voor inspectie. Om de wegen begaanbaar te houden zet de gemeente grote en kleine vrachtwagens, tractoren en een verreiker in. Met de verreiker wordt zout inladen op de voertuigen.

De kleinere voertuigen strooien de fietspaden, de grotere zijn voor de hoofdroutes. Bezoekers mogen uiteraard een stukje meerijden. Voor iedereen staat een kop warme chocomel klaar.

Het gladheidsbestrijdingsteam strooit op de hoofdroutes, op de dijken en minimaal één toegangsweg naar iedere school. Hoofdroutes zijn de wegen en fietspaden vanuit de kernen naar de provinciale weg. De strooiroutes staan op de website van de gemeente Zaltbommel.

Vijf auto's botsen op A2

bommelerwaard • De A2 tussen Utrecht en Den Bosch was vrijdagochtend voor knooppunt Empel helemaal afgesloten.
Rond 10:15 uur vond bij het knooppunt een aanrijding plaats, waar vijf auto's bij betrokken waren. De hulpdiensten rukten massaal uit en de traumahelikopter is geland op de snelweg.
Aan het eind van de ochtend was de weg weer vrij en losten de files langzaam maar zeker op.

Stadsbrouwerij aanslaan van het eerste vat bokbier Foto: Lya Cattel

Wethouder Kees Zondag sloeg zaterdag het eerste vat Kroniek Bok aan onder toeziend oog van bierbrouwer Adrie van der Meijden van de Stadsbrouwerij.

In het proeflokaal kunnen liefhebbers kiezen uit dertig verschillende bokbieren, wisselend op zes tapkranen. De Oktober Bokbiermaand duurt tot en met 31 oktober.

De opening van het Bokbierseizoen gaat gepaard met de start van de Bokbierroute. Hier kunnen 'Bokkies' op verschillende locaties twintig verschillende bieren proeven. Per 'bok' wordt een hapje aangeboden.

Stadsbrouwerij aanslaan van het eerste vat bokbier Foto: Lya Cattel
Stadsbrouwerij aanslaan van het eerste vat bokbier Foto: Lya Cattel
Stadsbrouwerij aanslaan van het eerste vat bokbier Foto: Lya Cattel

De Bokbierroute gaat zondag 7 oktober van start. Vanaf 16:00 uur is er dan ook live-muziek in Orion: rock 'n roll met The Blue Moon Trio.

Sonia & Nola

Foto: dierenasiel

Sonia (bruin/wit) wordt geschat op 4 jaar en haar dochter Nola is 4 maanden. Moeder en dochter komen uit het buitenland waar ze geen schijn van kans hadden. Ze kunnen het zo goed met elkaar vinden, dat ze bij elkaar moeten blijven. Ze zoeken een huis waar het baasje de tijd en het geduld heeft om ze alles te leren wat nodig is voor een huishond. In een rustige omgeving, zonder kleine kinderen en zonder katten (want die vinden ze niet zo leuk). Info: 0418-643129.

Vermist

Poes - 'Lotje'. Lapje, 7 jr. Sinds 14 sept. uit Molenstraat, Kerkdriel.

Kater - 'Hunter'. bruin/zwart gestreept met wit, 4 jr. Sinds 1 okt. uit de Salie, Kerkdriel.

Gevonden

Kater - grijs met wit, 1 okt. station, Zaltbommel.

Kater - Rood, 5 okt. Baronieweg, Hedel.

CDA Gelderland kiest lijsttrekker

gelderland • De leden van CDA Gelderland hebben Gerhard Bos gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van 20 maart 2019. Bos is sinds 2015 statenlid in Gelderland; daarvoor was hij twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter in Apeldoorn. Hij werkt als docent bestuurskunde en omgevingsrecht bij Saxion Hogeschool. Hij is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw een dochter en zoon. Jeroen de Jong is gekozen tot nieuwe voorzitter van CDA Gelderland.

Kritiek op plan voor kasteelruïne

hedel • Het historisch museum in Hedel is het niet eens met het plan van een groepje inwoners voor de kasteelruïne. Aan de gemeenteraad schrijft het museum dat het niet verantwoord is om het kasteelmonument voor een groot gedeelte te laten verdwijnen.

10 / 28

Rieske aanhangwagens: Nu winterklaar maken van aanhangwagens 0487-573114

voor het snoeien en planten van HOOGSTAM en laagstam fruitbomen in uw tuin bel:06-11463178

SNUFFELMARKT GORINCHEM OOST. Zondag 14 Oktober. Evenementenhal. 500 kramen.vanaerlebv.nl - Gratis parkeren.

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

Foto: Van Zeelst

Beleef de Boerderij • Kinderen (en hun ouders) konden zaterdag ter ere van Dierendag in alle vroegte een handje helpen op de boerderij van de familie Van Zeelst. Na afloop was er een heerlijke boerenlunch, mogelijk gemaakt door Mijn Kaaskoe.

Als echte boeren en boerinnen hebben de kinderen geholpen met melken, het voeren van de koeien én de kalfjes en de stallen schoonmaken, of zoals boer Joris het noemt "de bedden van de koeien opmaken".

Er werd niet alleen hard gewerkt, ook werd er veel verteld zoals; waarom de koeien in een carrouselmelkstal staan of wat ze precies te eten krijgen, zodat het naast een leuke ochtend ook leerzaam was (zelfs voor de ouders).

Foto: Van Zeelst
Foto: Van Zeelst

"Super leuk dat hiervoor zoveel belangstelling is, dit gaat zeker een vervolg krijgen, aldus boer Bert van Zeelst'.

De ochtend werd mogelijk gemaakt door Mijn Kaaskoe en afgesloten met een gezamenlijke boerenlunch midden in de stal.

De winnende foto. Foto: Adri van de Graaf

Zomerfotowedstrijd • De zomerfotowedstrijd 2018 van Het Kontakt is gewonnen door Adri van de Graaf uit Groot-Ammers. De overige prijzen gaan naar: Wim Nobel uit Lekkerkerk, Henrieke van Loon-Roza uit Veen, Gert van der Hee uit Groot-Ammers en Dennis van Driel uit Poederoijen.

Autowasdag HHK • De autowasactie van de hersteld hervormde gemeente Zuilichem-Brakel heeft zaterdag 700 euro opgebracht. De opbrengst is bestemd voor de zending van de hersteld hervormde kerk.

Aan elke ballon hangt een kaartje voor 'een verre vriend'. Foto: Suzanne te Voert

Kinderboekenweek • De leerlingen van speciale basisschool De Toermalijn hebben vorige week de Kinderboekenweek geopend door ballonnen los te laten met kaartjes er aan. Het thema van de Kinderboekenweek, die duurt tot en met 14 oktober, is 'Vriendschap'.

Aan elke ballon hangt een kaartje voor 'een verre vriend'. Foto: Suzanne te Voert
Aan elke ballon hangt een kaartje voor 'een verre vriend'. Foto: Suzanne te Voert
Aan elke ballon hangt een kaartje voor 'een verre vriend'. Foto: Suzanne te Voert
Aan elke ballon hangt een kaartje voor 'een verre vriend'. Foto: Suzanne te Voert
Directeur-bestuurder Peter van den Heuvel van Woonlinie kijkt toe hoe wethouder Gijs van Leeuwen de eerste woning officieel opent. Foto: Woonlinie

Nieuwe huurwoningen • Wethouder Gijs van Leeuwen en directeur/bestuurder Peter van den Heuvel hebben woensdag de nieuwe huurhuizen in De Waluwe geopend: twaalf studio's voor jongeren, zes reguliere huurwoningen, een vrije sectorwoning en een woning voor Buurtzorg Jong.

Foto: aangeleverd

NK Rolstoeldansen • Anouk van Zandvliet uit Nederhemert is met haar danspartner Daphne van de Langenberg tweede bij de Latin en vierde bij de Ballroom geworden op het NK rolstoeldansen in Steenwijk. Anouk en Daphne dansen nu in de hoogste klasse van Nederland.

'Houd begraafplaats in Rossum levend'

Emotionele discussie in Maasdrielse raadszaal

rossum • Rossum heeft twee begraafplaatsen: de oude aan de Burgemeester Van Randwijckstraat en de nieuwe aan de H.C. de Jonghweg. Op de oude begraafplaats zijn ongeveer 140 graven met grafrechten voor onbepaalde tijd. Deze graven zijn veelal slecht onderhouden en er zijn nauwelijks rechthebbenden of nabestaanden te achterhalen.

De gemeente staat voor de keus: restaureren of ruimen. Het college stelt dat laatste voor, uit kostenoverwegingen. In de nieuwe verordening zou dan de eeuwige grafrust vervangen worden door een termijn van twintig jaar. Daarna kunnen de graven geruimd worden. Op nieuwere graven rust sowieso geen onbeperkte grafrust, en door geen nieuwe graven meer uit te geven kan het hek uiteindelijk definitief op slot.

"Als Van Randwijck zou weten wat hier besproken werd, zou hij zich omdraaien in zijn graf", stelde Rossumer Meijler in een inspraakreactie. Hij verweet de gemeente gebrek aan historisch besef en respect. Hij vroeg zich dan ook af waarom de gemeente van de begraafplaats af wil. "Is er soms een plan om hier woningen te bouwen of een winkel te laten uitbreiden?" Naast de oude begraafplaats is een supermarkt gevestigd.

Meijler pleitte ervoor de oude graven met rust te laten. "De begraafplaats is een groene oase, belangrijk voor de natuur en voor mensen om tot rust te komen." Dat onderhoud geld kost, vindt hij geen argument. "Er wordt toch ook geld uitgegeven aan de bibliotheek en aan onderwijs?"

Waar nabestaanden niet aangesproken kunnen worden op onderhoud, zou de gemeenschap de handschoen moeten oppakken, gesteund door de gemeente, vindt Meijler.

Ook stichting Terebinth was bij de vergadering aanwezig. Deze organisatie houdt zich bezig met 'funerair erfgoed'. Woordvoerder Korrie Korevaart had grotendeels dezelfde argumenten als Meijler. Volgens Korevaart zijn er in den lande voorbeelden van begraafplaatsen die met succes worden omgeturnd in parken, gedragen door inwoners. "Houd de begraafplaats levend, het kan een stimulerende plek voor het dorp worden."

Volgens Korevaart is het overigens juridisch ook niet mogelijk om een graf voor onbepaalde tijd via een wijziging in de beheersverordening 'op te ruimen'. Het Maasdrielse college denkt daar anders over.

Alle partijen in de raadscommissie Ruimte schaarden zich achter de insprekers. Toen wethouder Erik van Hoften ook nog eens niet duidelijk uitlegde wat nou het toekomstige plan is voor de begraafplaats en niet kon zeggen wat de kosten zouden zijn als deze open blijft, kwam hem dat op stevige kritiek te staan. Ook van coalitiepartner CDA.

Het college gaat het plan aanpassen. Als daarin komt te staan dat de oude begraafplaats in Rossum tot monument verklaard wordt, is de kou waarschijnlijk uit de lucht. Over de rest van de verordening was geen discussie.


Janneke Boogaard

Gemeente haalt grafstenen weg

Foto: aangeleverd

brakel • In de week van 15 oktober zijn er werkzaamheden op de algemene begraafplaats in Brakel. De gemeente verwijdert dan grafbedekking (meestal een grafsteen en beplanting) van graven waarvan de grafrechten niet verlengd worden.

Hierover maakte de gemeente afspraken met de nabestaanden van de overledenen die afstand doen van de grafrechten. In november komen vervolgens, als de nabestaanden het op prijs stellen, gedenkplaatjes met naam, geboorte- en sterfdatum van de overledenen op het herinneringsmonument op die begraafplaatsen.

Herbegraven niet nodig

De werkzaamheden in oktober zijn alleen bovengronds. Op dit moment is er namelijk nog genoeg ruimte op de begraafplaats in Brakel. Naar verwachting blijft dat de komende jaren ook zo. De stoffelijke resten van overledenen op deze begraafplaats blijven sowieso altijd op de begraafplaats in Brakel. Als er in de toekomst ruimte nodig is, dan zullen de stoffelijke resten herbegraven worden in het verzamelgraf op deze begraafplaats. "Dat gebeurt altijd pas wanneer het nodig is, we willen zo veel mogelijk rust op de begraafplaats", aldus de gemeente.

Sommigen van de nabestaanden kiezen ervoor om zelf de grafbedekking te verwijderden. Bij de overige graven verwijdert de gemeente de grafbedekking. In Brakel gaat het om zo'n 350 graven.

Eerder dit jaar zijn deze werkzaamheden op de begraafplaatsen in Nederhemert, Zuilichem, Aalst en Nieuwaal geweest. Volgend jaar zijn de begraafplaatsen in Bruchem, Gameren en Zaltbommel aan de beurt.

Grafrechten

Grafrechten geven recht op een graf voor een bepaalde periode. De gemeente houdt een administratie bij van alle mensen die begraven zijn op de begraafplaatsen. Uiterlijk een jaar voordat de grafrechten verlopen neemt de gemeente contact op met de rechthebbende (meestal de nabestaanden van de overledene) bij wie de grafrechten verlopen. De rechthebbende kan er vervolgens voor kiezen de grafrechten te verlengen in termijnen van tien jaar of om afstand te doen van de grafrechten.

Ritueel en mysterieus kledingstuk

Een schootsvel was van oorsprong een soort schort. Foto: aangeleverd

zaltbommel • Stadskasteel Zaltbommel presenteert elke maand een 'museumschat'. Dit keer is dat een schootsvel van de vrijmetselarij.

Het is een tamelijk mysterieuze museumschat, want het is niet bekend hoe het schootsvel in de collectie van het Stadskasteel terecht is gekomen. Maar dat past natuurlijk ook wel een beetje bij de achtergrond van dit voorwerp. Dit enigszins geheimzinnige broederschap vindt zijn oorsprong in 1717 in Engeland. Vanaf 1734 was er een eerste loge, zoals een plaats van ontmoeting genoemd wordt, in Nederland.

Een schootsvel werd van oorsprong gebruikt als een soort schort, door bijvoorbeeld steenhouwers, om de schoot tijdens het werken te beschermen. Binnen de vrijmetselarij is het een ritueel kledingstuk geworden, vaak rijkelijk gedecoreerd met verschillende symbolen. Het Stadskasteel heeft er meerdere in de collectie, maar dit is wel één van de mooiste.

Symbolen

Het schootsvel is handgemaakt, geschat tussen 1850 en 1900, de voorkant van goudkleurige zijde, de achterkant van bruine zijde. Het geheel is omrand met een rode zijden bies, die doorloopt in twee striklinten en aan de voorzijde een V vormt. Met gouddraad zijn er symbolen op geborduurd. De passer staat symbool voor het betrachten van matigheid, de winkelhaak staat voor haaksheid en rechtvaardigheid. Ze worden omgeven door een lauwerkrans en bovenaan prijkt het alziend oog. Dit laatste symbool komt oorspronkelijk uit het oude Egypte en staat symbool voor de zonnegod Horus.

De museumschat is net als de rest van de collectie te bewonderen van dinsdag tot en met zondag van 13:00-17:00 uur.


q stadskasteelzaltbommel.nl

Aanpak kruising N831 nog onbekend

ammerzoden • Het is niet zeker of de kruising van de Bernseweg met de Weigraaf in Ammerzoden zo wordt ingericht dat de hoofdstroom van het verkeer om Hedel en Ammerzoden heen wordt geleid. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Maasdriel aan de gemeenteraad. B&W hadden aan de provincie gevraagd of de voorrangssituatie op de kruising veranderd kan worden, omdat de provincie toch al onderhoudswerk ging doen. De provincie ging akkoord, mits de gemeente het gedeelte van de kruising tot aan de bebouwde kom over zou nemen en financieel zou bijdragen. De gemeenteraad heeft daarvoor eerder geld beschikbaar gesteld. "Maar uit de evaluatie van deze variant door de provincie is gebleken dat dit meer veiligheidsrisico's met zich meebrengt dan een normaal kruispunt of een rotonde, vanwege de vrijliggende fietspaden. Nu is het de vraag of het beoogde ontwerp doorgaat", zegt wethouder Jan-Hein de Vreede. Een onafhankelijk bureau is ingeschakeld om de verkeersveiligheid te beoordelen. "Als de provincie op basis daarvan toch een andere variant kiest, trekken we onze bijdrage in", zegt De Vreede.

Fanfare krijgt deel huur terug

ammerzoden • Fanfare Sint Caecilia in Ammerzoden krijgt de komende drie jaar een deel van de huur voor hun repetitieruimte terug van de gemeente. Maasdriel geeft in principe alleen subsidie voor huur als een vereniging een ruimte gebruikt in een accommodatie van de gemeente. "Maar voor Sint Caecilia maken we een uitzondering, omdat het dorpshuis te klein is voor de fanfare om er te oefenen", zegt wethouder Erik van Hoften. De muziekvereniging repeteerde lange tijd op de bovenverdieping van De Weesboom. Maar nadat het dorpshuis in 2001 afbrandde, werd alleen de begane grond herbouwd. De fanfare verkaste naar de handboogvereniging. "Omdat de fanfare hier niks aan kan doen, hebben we een overgangsregeling opgesteld", legt Van Hoften uit. In 2019 krijgt Sint Caecilia 35 procent van de huur terug, net als andere clubs. De twee jaren erna wordt het percentage steeds gehalveerd.

Maartenskerk open om te gedenken

zaltbommel • De Sint Maartenskerk in Zaltbommel is op 1 november van 18:00-21:00 uur open voor mensen die een overledene willen gedenken.

'Dood ben ik pas als jij mij bent vergeten'. Zo zong Bram Vermeulen in het lied 'Testament'. In de dagen rond 1 november worden in de kerken de overledenen herdacht in allerlei vieringen met allerlei rituelen.

Protestantse gemeente Zaltbommel stelt daarnaast de Sint Maarten open voor iedereen die op zijn eigen stille wijze zijn eigen geliefde overledene(n) wil gedenken.

"Ieder die dat wil, kan een lichtje ontsteken en zolang dat wenselijk is in de kerk verblijven", licht dominee Trijnie Bouw de bedoeling van de openstelling uit. "Het is dus geen kerkdienst of mis, maar de kerk is vrij toegankelijk om op je eigen manier stil te staan bij het leven en de dood van die mens die er niet meer is, maar voor jou van zoveel betekenis is."

Er is gelegenheid tot gesprek voor wie daar behoefte aan heeft. De kerk is daarvoor donderdag 1 november open van 18:00-21:00 uur.


q pgzaltbommel.nl

Bomen hebben meer zuurstof nodig

hedel • De bomen aan de Koningin Wilhelminastraat in Hedel hebben zuurstofgebrek. Dat is de reden dat meerdere bomen zijn omgevallen tijdens een grote hoosbui op 29 mei, blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft gedaan. Tijdens het onderzoek bleek dat de overgebleven dertig bomen verkleurde wortels hadden en dat de kroon begon af te sterven. Ook de geur van de grond wees op zuurstoftekort. Inmiddels is vervolgonderzoek gedaan en is duidelijk dat de bodem slecht lucht en water doorlaat, waardoor de bomen niet diep genoeg kunnen wortelen. Als het dan ook nog hard regent wordt de toplaag van de bodem te zacht waardoor bomen kunnen omvallen.
De gemeente gaat nu bij de bomen gaten van anderhalve meter diep boren in de bodem. Die gaten worden gevuld met zand. Dan voert de bodem het water beter af en kunnen de bomen dieper wortelen. De kosten zijn nog niet bekend.

De fractie van D66 in de Maasdrielse raad stelde meermaals vragen over de lijdende lindebomen.

Bakkerij Verba wil 'groeien in geluk'

25 jaar geleden maakte Christiaan zijn intrede bij Verba. Foto: Rianne van Daalen

brakel • Christiaan van de Vegt is altijd op zoek naar nieuwe manieren om de kwaliteit te verbeteren. Kwantitatieve groei is na 25 jaar geen doel op zich meer, zeker niet sinds de Brakelse bakker voet zette op Afrikaanse bodem.

Het is dit najaar 25 jaar geleden dat Christiaan in de bakkerij van zijn vader begon. Dat er veel meer uit het bedrijf te halen was, drong bij de jonge Brakelaar vooral door toen hij in 1997 meedeed aan het Nederlands kampioenschap voor bakkersleerlingen. "Daar zag ik dat er ook een verkiezing was voor de beste bakkerij van Nederland. Vanaf dat moment was het mijn droom om ooit op dat podium te staan. Het heeft lang geduurd, maar het is gelukt!"

In 1999 werd bakkerij Verba uitgebreid: Christiaan en zijn vrouw Gijske openden de winkel in Rijswijk. In 2000 volgde Sleeuwijk en weer vijf jaar later namen Christiaan en Gijske het bedrijf over. "Die 25 jaar is snel gegaan, maar als je erover nadenkt wat er allemaal is gebeurd, klopt het wel dat het een lange periode is geweest", blikt Christiaan terug.

Wat in elk geval nooit is veranderd, is het zoeken van uitdaging. "Als je in een sleur raakt, krijg je geen energie meer van je werk." Energie die Christiaan en zijn team wél kregen van drie sterren in 2014, het hoogst haalbare kwaliteitscertificaat in de bakkerijbranche. "Dat is echt wel een hoogtepunt in de afgelopen 25 jaar. Ook het wereldkampioenschap van onze leerling Rianne is er zo één. En de verkiezing van het lekkerste worstenbroodje van Brabant heeft ons ook veel gebracht." Door alle publiciteit rondom de worstenbroodjes maakte zelfs een minister een omweg om voor de ambtenaren in Den Haag de allerlekkerste traktatie mee te kunnen brengen. Vorige maand werd de gevulde speculaas van Verba nog uitgeroepen tot de beste van Gelderland.

"Het is belangrijk om steeds met de kwaliteit bezig te zijn, vooral voor de klanten natuurlijk. Voor de toekomst ben ik niet zo bezig met groei in omzet, meer met groei in geluk en tevredenheid. Dat komt ook wel doordat ik sinds een paar jaar betrokken ben bij ontwikkelingswerk in Afrika. We helpen daar startende bakkers. Als je ziet hoe blij de mensen daar zijn met niks... Altijd maar méér willen, geeft alleen maar onrust."

Christiaan telt zijn zegeningen, en daar is zijn 25-jarig jubileum er zeker één van. Zoals bij alle mijlpalen tot nu toe pakt bakkerij Verba flink uit. Zaterdag 13 oktober is er van 9:00-15:00 open huis in de bakkerij. Doorlopend worden er leuke demonstraties gegeven. In de winkel in Brakel geldt deze dag 25 procent korting op alles. Klanten kunnen vanaf de winkels in Sleeuwijk en Rijswijk met speciale gratis bussen naar Brakel. Wie zelf rijdt, kan parkeren op het marktplein en daar in een treintje stappen.

Kinderen mogen samen met de bakkers gratis hun eigen taartje maken om mee naar huis te nemen. Ook maken bezoekers kans op 25 weken gratis brood. "We hopen veel mensen te verwelkomen. We willen onze klanten graag bedanken voor de afgelopen 25 jaar!"


Janneke Boogaard

Opknappen Stadswallen schiet al aardig op

Deze winter start de opknapbeurt rond de muziektent. archieffoto: Janneke Boogaard

zaltbommel • Het Oranjebolwerk, in de buurt van de Heksenwal in de oude binnenstad van Zaltbommel, gaat de laatste fase in van de restauratie.

Met de aanplant van bomen, struiken en bodembedekkers is dit deel van het Stadspark als eerste weer ingericht in de Engelse Landschapsstijl zoals ontwerper François de Virieu het oorspronkelijk bedoeld heeft. De drie niveaus van de beplanting zijn in de zomer van 2019 helemaal gereed. Het beplantingsplan is gemaakt in overleg met bureau Bosch-Slabbers en landschapsontwerper Carien van Boxtel.

Kanonnen

Het kanon op het Oranjebolwerk schuift misschien een stukje op. In totaal staan er vier kanonnen op de Zaltbommelse Stadswallen. Die kanonnen kwamen pas begin jaren zeventig naar Zaltbommel. In die tijd was er een grote renovatie van het Voornse kanaal (bij Hellevoetsluis). De oude kanonlopen die daar waren ingegraven om als meerpalen te dienen, gingen van de hand. Veel vestingsteden, waaronder Zaltbommel, kochten een of meer van die kanonnen. Destijds zijn ze voor 200 gulden per stuk aangekocht. "De kanonnen passen dus goed beschouwd niet in het park dat François de Virieu ooit heeft bedacht", zegt wethouder Gijs van Leeuwen. "Dat is ook wel te zien aan de bijzondere manier waarop ze in het park staan, soms met de loop naar binnen of zelfs op een boom gericht. Historisch gezien zouden ze het veld moeten ruimen. Maar de kanonnen staan er alweer bijna vijftig jaar en je zou ook kunnen zeggen dat ze inmiddels bij het park horen. Hoeveel bruidsparen zijn niet op de foto gezet voor het kanon nabij de muziektent? En voor hoeveel kinderen was het een mooie klautergelegenheid?"

Lanenstructuur

Op een aantal plaatsen op het Oranjebolwerk komen bomen langs de wandelpaden. Dit zorgt voor het herstel van de lanenstructuur. Op kruisingen van paden komen struiken die ook in de winter groen blijven. Deze struiken ontnemen in eerste instantie het zicht van de wandelaar een beetje maar zorgen daarna voor een verrassingseffect. Langs de randen van de open plekken komen de meer bloemrijke soorten. Tot slot verlegt de gemeente een pad aan de ingang van het park zodat er één herkenbare ingang komt.

Deze winter start ook de restauratie van het Lage Singelbolwerk, het bolwerk rondom de oude muziektent.

Kringloop deelt weer uit

bommelerwaard • Net als vorig jaar deelt kringloop De Spullewaard tijdens de Kerstactie 1000 euro uit aan tien goede doelen.

Verenigingen, clubs, organisaties, ANBI-instellingen en goede doelen kunnen zich hiervoor nu inschrijven. Vereiste is dat de organisatie een link heeft met de Bommelerwaard. Normaal gesproken steunt De Spullewaard alleen charitatieve organisaties met een ANBI-status, tijdens kerst zet de Spullewaard de deur veel wijder open.

Klanten van de Spullewaard beslissen mee over welke doelen een cheque krijgen. Zij kunnen tussen 13 november en 15 december bij aankoop van spullen een stembiljet inleveren met daarop de naam van hun favoriete organisatie. De tien organisaties met de meeste stemmen krijgen ieder 1000 euro. De cheques worden op 22 december tijdens een feestelijk moment uitgereikt.

Organisaties die in aanmerking willen komen voor een cheque, kunnen zich tot en met 11 november inschrijven via kringloop@spullewaard.nl onder vermelding van de naam van de organisatie, contactpersoon, telefoonnummer, de activiteiten van de organisatie en wat de bestemming is van de eventuele donatie van 1000 euro.

Clubs, verenigingen en stichtingen kunnen zelf zoveel mogelijk publiciteit maken voor de actie en klanten stimuleren de kringloop te bezoeken en op hen te stemmen.

Gratis karnemelk bij Den Eelder

well • De boerenkarnemelk van Den Eelder is op de eerste plek geëindigd tijdens de Cum Laude Awards op 1 oktober. Om dat te vieren kan iedereen een gratis pak karnemelk ophalen bij het bedrijf aan de Molenachterdijk 3 in Well, op donderdag 11 oktober van 9:00-17:00 uur.

De Cum Laude Awards zijn de enige landelijke verkiezingen voor boeren die op ambachtelijke wijze zuivel maken op de boerderij. Gemaakt met de melk van hun eigen koeien, geiten of schapen. De verkiezing is geïnitieerd door belangenbehartigingsorganisatie Bond van Boerderijzuivelbereiders.

De karnemelk van den Eelder is al verschillende keren uitgeroepen tot de lekkerste karnemelk van Nederland. Van het zorgen voor de koeien tot het maken van zuivel, het gebeurt allemaal in Well. De karnemelk is gemaakt van dagverse gepasteuriseerde koemelk die nog op traditionele wijze wordt gekarnd. Hierdoor is hij mooi vol en smaakt hij nog zoals vroeger, romig met een licht zuurtje.

Cursus Klik en Tik

zaltbommel • Je bankzaken regelen, solliciteren of een DigiD aanvragen: het gaat bijna allemaal via internet. Mensen die daar vaardiger in willen worden, in hun eigen tempo in een veilige omgeving, kunnen aansluiten bij Klik en Tik. Iedereen met een redelijke kennis van de Nederlandse taal kan meedoen. Op donderdag 25 oktober van 15:15-16:30 uur is er een informatiemiddag. Daarna is er elke donderdag op die tijd cursus, behalve in de schoolvakanties, tot 4 juli 2019. Deelname is gratis, wel wordt trouwe aanwezigheid verwacht. De lessen zijn bij stichting Kompas, in brede school De Waluwe in winkelcentrum Portage Zaltbommel. De ingang is aan de Prins Bernhardweg naast de Aldi. Meer info: Ans Klein Geltink: ans.kleingeltink@kompasbommelerwaard.nl of 06-11252724.

q www.kompasbommelerwaard.nl

EHBO in twee dagen

uitwijk • De EHBO-verenigingen van Aalst en Brakel organiseren een EHBO-cursus van twee dagen. Er is aandacht voor onder meer verbandleer, reanimatie en gebruik AED en diagnose stellen. De cursus is op 3 en 4 januari 2019 met een examen op de avond van de tweede cursusdag. De kosten bedragen 175 euro inclusief koffie, lunch en een buffetje op vrijdag. De lessen zijn in gebouw De Hoogt, Hoefpad 2 in Uitwijk. Meer info en aanmelden: EHBO Aalst, Aria Grandia (06-27585464 of secretariaatehboaalst@gmail.com) of EHBO Brakel, Suzanne Duijzer (06-14420354 of ehboverenigingbrakel@gmail.com).

Oliebollenverkoop in Ammerzoden

Foto: 123rf.com

ammerzoden • Cafetaria Geen Punt mag in december oliebollen verkopen.

De cafetaria had een vergunning aangevraagd voor een kraam. Burgemeester en wethouders wilden het toestaan, omdat het eigenlijk mooi past bij de jaarwisseling, maar het kan niet volgens de geldende regels.

"Er zijn wel regels voor verkoop van seizoensproducten. Mensen mogen bijvoorbeeld jaarlijks peren verkopen vanaf hun eigen perceel als ze daarvoor eenmalig een vergunning hebben aangevraagd. Maar oliebollen staan niet in de lijst van seizoensproducten", zegt wethouder Jan-Hein de Vreede. Daarom hebben B&W besloten voor deze keer af te wijken van de regels. Volgend jaar gaat de gemeenteraad de afspraken opnieuw bekijken en de regels aanpassen.

De oliebollenkraam kot te staan van 1 tot en met 31 december op drie parkeerplaatsen.

Verjaardagsexpositie door Kees Metz

Zeventig kunstwerken in Markt Twee

Kees Metz naast de mini-versie van het beeld van Maria van Gerwen, op de begane grond van Markt Twee. Foto: Lya Cattel

zaltbommel • Kees Metz viert eigenlijk nooit zijn verjaardag. Alleen toen hij 40, 50 en 60 werd, organiseerde hij een feestje voor vrienden en familie.

Hij haalde ze allemaal naar het familievakantiehuis in Frankrijk. "Meer dan honderd mensen namen dan de moeite om te komen", vertelt hij. "Ik zorgde voor een heel programma, met een puzzelrit, een borrel, een diner, een feestavond. Echt ontzettend leuk." Maar dit jaar wordt hij 70. En veel van zijn vrienden zijn ook al 'op leeftijd'. Dus Kees vroeg zich de afgelopen jaren af of het voor iedereen nog wel leuk was om het weer in Frankrijk te vieren.

Als kunstliefhebber bezoekt hij vaak Bommelse kunstevenementen en een paar jaar geleden ging hij naar een expositie in de Kloosterkapel. Hij realiseerde zich dat hij in de loop der jaren zelf ook een flinke hoeveelheid kunst van lokale kunstenaars in huis heeft en kwam op het idee om daar een expositie van samen te stellen. Een mooie manier om je zeventigste verjaardag te vieren. Hij ging in gesprek met Henk Laheij, op dat moment eigenaar van de Kloosterkapel. Die ruimte bleek niet beschikbaar, maar toen dochter Corina Laheij het pand Markt Twee op de hoek van de Markt in Zaltbommel vorig jaar omtoverde tot prachtige expositieruimte, waren de afspraken snel gemaakt. De expositie kreeg de naam 'Maal70'.

Op de begane grond, bij binnenkomst, staat een kleinere versie van het beeld van Sint-Maarten, gemaakt door Maria van Gerwen. Dit 3,5 meter hoge beeld wordt op 10 november geplaatst bij de Bossche Poort. Kees Metz is groot fan van het werk van Maria en bezit enkele kleine door haar gemaakte penningen en een bronzen beeld. Het mini-beeld van Sint-Maarten gaat hij aanschaffen en moet nog een plaats in huize Metz krijgen.

In dezelfde ruimte als de laatste aanwinst van Kees, bevindt zich ook zijn allereerste kunstwerk. Het is het enige stuk dat niét van een lokale kunstenaar is; een werk van E.W. Kruijer, aangeschaft toen Kees nog studeerde in Delft. "Ik heb het niet gekocht", verklaart hij. "Ik zag het bij een studiegenoot en zei dat ik het mooi vond. Hij stelde voor dat ik het kon krijgen in ruil voor twee speakers. We hebben dus geruild." Nog steeds heeft het werk een prominente plek in de woning van Kees.

Kees, bij veel Bommelaren vooral bekend als fractievoorzitter van de lokale partij ZVV, noemt zichzelf geen 'echte' kunstverzamelaar. "Ik koop wat ik mooi vind", legt hij uit. "Of omdat een bepaald werk of een bepaalde kunstenaar iets voor me betekent. Ik investeer niet, ik ga er niet van uit dat het allemaal meer waard wordt. Van sommige werken vraag ik me nu af waarom ik ze ooit gekocht heb, van andere weet ik dat ik ze nog steeds heel mooi vind." Overigens heeft hij ook werken van niet-Bommelse kunstenaars.

De kunstwerken staan of hangen in zijn huis zoals het uitkomt. "Ik heb geen vitrinekasten ofzo", lacht hij. "Die asbak wordt gewoon gebruikt als er rokende vrienden komen. Dat beeldje staat ergens in de boekenkast, er staan ook werken in de vensterbank en op de grond." Vorige week zijn de zeventig werken naar Markt Twee verplaatst en vervolgens ging Corina Laheij aan de slag om de expositie in te richten. "Daar heb ik me niet mee bemoeid", vertelt Kees. Vorige week dinsdag mocht hij het resultaat komen bewonderen en hij was helemaal tevreden. Eén klein dingetje in 'Maal70' zag hij liever anders, maar dat was geen probleem.

Afgelopen donderdag ging de expositie open. "Er komt veel publiek op af", vertelt Corina. "Soms omdat ze Kees kennen, soms gewoon omdat ze het werk van de Bommelse kunstenaars willen zien." De expositie is nog te zien van donderdag 11 tot en met zondag 14 oktober van 10:00 tot 17:00 uur. Kees vindt het niet nodig om cadeautjes te krijgen voor zijn verjaardag. Maar wie tóch iets mee wil brengen, kan een donatie doen voor het Sint-Maartensbeeld van Maria van Gerwen.

Britta Alink

De bruid van Ammersoyen

Foto: Rob Reis

Nog niet zo lang geleden werd in het Museum voor Schone Kunsten van Budapest een zeventiende-eeuws schilderij aangetroffen waarop de ruïne van het afgebrande kasteel Ammersoyen is weergegeven. Het doek, dat wordt toegeschreven aan de Vlaamse schilder Gillis Neyts, werd zo'n zeventig jaar na de verwoestende brand vervaardigd. Op 29 maart 1590 was in kasteel Ammersoyen brand uitgebroken, waarbij vrijwel alles werd verwoest. Kasteelheer Joris van Arkel overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. Zijn vrouw Anna van Lockhorst overleefde de ramp, maar stierf een kleine twee jaar later.

Hoe de brand ontstond, is niet duidelijk, maar er wordt sinds lang een mysterieus verhaal verteld dat betrekking heeft op de brand, en dat wellicht enig licht werpt op het ontstaan ervan. Joris van Arkel had drie wettige kinderen, maar het verhaal gaat dat de kasteelheer nog een vierde kind had, een dochter, Ada genaamd. Heer Joris had besloten dat Ada op de dag van haar volwassenheid haar leven in een nabijgelegen klooster zou voortzetten als bruid van Christus. Er werd een groot afscheidsfeest georganiseerd, waarbij de gehele aristocratie uit de omtrek aanwezig was. Het feestgedruis was al op gang, toen een onbekende jonge edelman naast Ada ging zitten. De jongeman keek Ada ernstig en doordringend aan. 'Weet je nog, Ada, dat we elkaar trouw zworen?' Maar Ada gaf geen krimp. 'Weet je nog, dat ik een arme vondeling was?' 'Nu ben ik een gefortuneerde graaf, behorend tot het geslacht D'Affaytadi.' Ada zweeg. 'Je hebt het gezworen!' Wat er gebeurde, weet niemand meer, maar nadat Ada een gil slaakte en flauwviel, was de jonge edelman verdwenen. Onverhoeds slaan de vlammen uit de ramen van het kasteel. Niets was meer te redden. De volgende dag werden de slachtoffers geborgen. De lichamen van Ada en de mysterieuze gast werden nooit teruggevonden.

Reisje voor Hedelse senioren

hedel • Seniorenhof De Munt, Stichting Overlegorgaan Ouderen Hedel en de Zonnebloem afdeling Hedel organiseren op 20 november een reisje. De bestemming is Moeke Mooren in Appeltern. Het gezelschap vertrekt om 11:15 uur bij De Munt. Er staat een heerlijke lunch klaar bij aankomst, daarna volgt een rondrit door het Land van Maas en Waal. Bij terugkomst wacht een diner van drie gerechten, terwijl er muziek wordt verzorgd. Rond 18:30 komen de senioren weer in Hedel aan. De kosten bedragen 40,00 euro. Belangstellenden kunnen zich op maandagavond en woensdagmiddag opgeven in De Munt, het aantal plaatsen is beperkt. Telefonische inlichtingen bij Gerry Bernards (073-5991152/06-14069723) of Marianne Lagarde (073-5994508/06-549423540.

Verras de mantelzorger

bommelerwaard • Op 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg met dit jaar als thema 'Verras de mantelzorger'. Stichting Welzijn Bommelerwaard organiseert daarom een ontspannen lunch voor mantelzorgers waarbij de Bommelerwaardse theatergroep 'Rondom gelukkig' de aanwezigen gaat verrassen. De lunch vindt plaats in Hedel van 11:30 tot 14:00 uur. Tijdens de lunch wordt door de burgemeester voor de derde keer de fraaie St. Maarten Mantelzorgpenning uitgereikt. Dit jaar aan twee jonge mantelzorgers. Deze doelgroep is redelijk onzichtbaar, onder andere omdat jongeren niet snel over hun zorgen praten. Mantelzorgers die bij Welzijn Bommelerwaard zijn ingeschreven, hebben reeds een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mantelzorgers die woonachtig zijn in de Bommelerwaard maar nog niet bij Welzijn Bommelerwaard bekend zijn, zijn óók van harte welkom. Aanmelden kan door voor 31 oktober te mailen naar mantelzorg@welzijnbommelerwaard.nl. Telefonisch aanmelden kan ook door te bellen naar Mariëlla van Heck-van Steenis of Barbara van der Meer op 0418-634231. Mantelzorgers die degene waarvoor zij zorgen niet alleen kunnen laten of die geen vervoer hebben, kunnen dat bij hun aanmelding laten weten.

donderdag 11 oktober

Seniorenorkest
14:00, Ammerzoden, Het Zonnelied. Het Seniorenorkest Bommelerwaard bestaat tien jaar, dat wordt gevierd met een openbare repetitie in De Terp van Het Zonnelied.

Kaartje Sintintocht
18:30-20:30, Velddriel, Voorstraat 101a. Laatste kans om kaartjes te kopen voor de intocht van Sinterklaas op zondag 25 november in Velddriel. Kaartjes kosten 4,00 euro per stuk.

Geestelijke groeiavond
20:00, Zaltbommel, De Ontmoeting (Nieuwe Tijningen). Spreker: Gerrit van Valen.
geestelijkegroeibommelerwaard.nl

Andermans Veren
20:15, Zaltbommel, De Poorterij. 'Er Mag Zovéel Niet', het vierde programma van Andermans Veren Live. Met werk van Ivo de Wijs tot Annie M.G. Schmidt, van Cornelis Vreeswijk tot Brigitte Kaandorp en van Maarten van Roozendaal tot Drs. P. Het muzikale ensemble bestaat uit Johan Hoogeboom, Bas Marée, Dorien Haan, Maria Noë en Matthias Valk. Entree: 18,50 euro.
www.de-poorterij.nl

vrijdag 12 oktober

Moeilijke voeten
10:00-12:00, Kerkdriel, De Leyenstein. Verkoopochtend door Jonker Speciaal Schoeisel. Schoenen en pantoffels, voor dames en heren, in veel verschillende lengte- en wijdtematen. Toegang gratis, pinnen is mogelijk.

De Ontmoeting
10:00-16:00, Ammerzoden, Het zonnelied. Mensen ontmoeten, een kopje koffie drinken, een kaartje leggen, een spel spelen of nieuwe activiteiten ontwikkelen. Deelname kost 2,50 of 5 euro als bijdrage voor koffie en thee. Elke vrijdag en maandag.

Voorstelling rond Doctor Zjivago
20:00, Neerijnen, Het Stroomhuis. De in Rusland geboren Irena Filippova en Flairck-oprichter Hans Visser beelden het leven uit van Boris Pasternak, de schrijver van Doctor Zjivago. Begeleid door historische foto's en filmfragmenten. Multimedia muziektheater over het tragische, maar ook romantische en meeslepende leven van Doctor Zjivago. Toegang: 12,50 euro. Reserveren is nodig en kan via:
www.stroomhuisneerijnen.nl

zaterdag 13 oktober

Open huis bakkerij Verba
9:00-15:00, Brakel, bakkerij Verba (Burg. Posweg 34). Open huis vanwege 25-jarig jubileum van bakker Christiaan van de Vegt. Gratis vervoer vanaf de winkels in Sleeuwijk en Rijswijk.

Verkoping diverse artikelen
9:30-14:00, Bruchem, Eben Haëzer. Dames comité PKN kerk houdt verkoping van diverse artikelen, o.a. boeken, bloemen, vogelvoer, enveloppen trekken, gebak, pannenkoeken, eigen gemaakte artikelen enz. koffie en thee staan klaar. Opbrengst voor de kerk en zending/missie

Brocante bij de Maas
10:00-17:00, Poederoijen, Maasdijk 84a. Brocantemarkt bij de oude Batterij. Voor de liefhebbers van vintage, antiek en brocante. Zo'n 20 deelnemers met de mooiste brocante uit binnen en buitenland. Een kopje koffie op het terras van Brasserie de Buurman en dan lekker struinen tussen al dat moois.

Bommelse Appeldag
10:00-16:00, Zaltbommel, Zelfplukboomgaard 't Straatje. Aftrap van de Bommelse Zelfplukdagen. Zie rechtsonderaan op deze pagina.
www.zelfplukboomgaard.nl

Riddertijd in kasteel Ammersoyen
11:00-17:00, Ammerzoden, Kasteel Ammersoyen (Kasteellaan 1). Altijd al willen weten hoe het leven van een ridder er uitzag? In het eerste weekend van de herfstvakantie kun je het beleven in kasteel Ammersoyen tijdens het familie evenement Riddertijd.
www.glk.nl/ammersoyen

Shantykoor
14:00, Ammerzoden, Het Zonnelied. Shantykoor Muiterij Kantje Boord uit Dussen komt Ierse, Schotse, Engelse, Duitse en Nederlandse liedjes zingen. Driestemmig, met een lach en een traan.

Jubileum Ons Genoegen
19:30, Brakel, hervormde kerk. Jubileumconcert ter ere van het 90-jarig bestaan van mannenkoor Ons Genoegen uit Poederoijen. M.m.v. het Gelders Politie Mannenkoor uit Apeldoorn en jeugdkoor Kol Sjofar uit Leerbroek. Met muzikale begeleiding door orgel, dwarsfluit en bugel. Toegang gratis, collecte voor Stichting Hulp Vervolgde Christenen.

Jan Rotband
20:15, Zaltbommel, De Poorterij. De nieuwe Jan Rotband met 'Het Beste' van de laatste albums en 'Het Beste' uit Jans rijke verleden. Dertig titels uit de ruim 700 Rotliedjes. Entree: 20,50 euro.
www.de-poorterij.nl

Tonproatersgala Alem
20:30, Alem, kantine voetbal. Zie bovenaan deze pagina.

zondag 14 oktober

Paddenstoelen wandeling
10:00, Neerijnen, Het Stroomhuis. Met de boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen naar het parkbos van landgoed Waardenburg en Neerijnen om te kijken welke paddenstoelen er dit jaar weer te zien zijn. De boswachter vertelt onder andere over de rol van de paddenstoel in het ecosysteem. Deelname kost 5 euro, kinderen van 4 t/m 12 jaar 2,50 euro. Meer informatie bij Jan Taat: 06-83086024. Reserveren is noodzakelijk en kan via:
www.glk.nl/activiteiten

Riddertijd in kasteel Ammersoyen
11:00-17:00, Ammerzoden, Kasteel Ammersoyen (Kasteellaan 1). Zie ook zaterdag.

maandag 15 oktober

Groot Gymfestijn
10:00-12:00, Aalst, sporthal De Maaijenbogerd. Voor kinderen vanaf 2 jaar. Met springplein, airtrack, freerunparcours, touwen en ringen. Deelname kost 2 euro incl. drinken en een stuk fruit. Aanmelden: femkerooijens@hotmail.com
www.hamarithi.nl

Soos Het Zonnelied
14:00, Ammerzoden, Het Zonnelied. Samen naar muziek luisteren, foto's van gebeurtenissen in de Bommelerwaard bekijken en koffie drinken.

dinsdag 16 oktober

Zingend geloven
14:00, Ammerzoden, Het Zonnelied. Samenzijn in de kapel waarbij het geloof centraal staat.

Kinderrondleiding Ammersoyen
14:00, Ammerzoden, Kasteel Ammersoyen. Speciaal voor kinderen en hun grootouders. De kinderen mogen zich eerst verkleden tot jonkvrouw of ridder en gaan dan met de gids op pad. Na afloop knutselen of een spelletje spelen. Ook op 17, 18, 20, 21, 23, 24 en 25 oktober. Reserveren is noodzakelijk en kan via:
www.glk.nl/ammersoyen

Cinemaarten
20:15, Zaltbommel, De Poorterij. 'The Road to Mandalay'. Zie bovenaan deze pagina.

woensdag 17 oktober

Open Morgen
10:00-12:00, Zaltbommel, Pand 9. Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee met iets erbij en voor gezelligheid en een luisterend oor. Georganiseerd door evangelische gemeente.

Repair Café
14:00-16:30, Kerkdriel, De Leyenstein. Kapotte spullen laten repareren of herstellen. Klein elektra, kleding, speelgoed, fietsen, meubeltjes en computers.

Stoeren laarzenstruintocht
14:00, Poederoijen, Slot Loevestein. Familiestruintocht. Samen met de gids van Staatsbosbeheer door de wilde natuur rondom Slot Loevestein. Met spelletjes en opdrachtjes. Deelname kost 3 euro voor kinderen, 5 euro voor volwassenen. Betalen aan de kassa van Slot Loevestein (ongeveer 10 minuten vanaf de parkeerplaats). Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op:
www.staatsbosbeheer.nl

Lezing Gerrit Verkuil
19:30, Zaltbommel, De Grote Aak. Gerrit Verkuil geeft de lezing 'De kurk waar de Bommelerwaard op dreef'. Toegang: 2,50 euro.

donderdag 18 oktober

Alzheimer Café
19:--21:30, Ammerzoden, partycentrum De Weesboom. Thema: 'Dagbesteding en dagbehandeling'. Welke voorzieningen zijn er in de regio? Dat zijn verschillen en overeenkomsten voor dagbesteding en dagbehandeling'? Wat is wel en wat niet mogelijk? Gastsprekers: Jacomien de Bruijn, ouderadviseur Stichting Welzijn Bommelerwaard; Nicole Faber, manager dagbesteding/dagbehandeling Brabant Zorg en Dineke van Arkel, zorgmanager van De Vaste Burcht in Rossum. Toegang gratis.

Film in Stroomhuis
19:30, Neerijnen, Het Stroomhuis. 'Woman in Gold'. Zie bovenaan deze pagina.

Geestelijke groeiavond
20:00, Zaltbommel, De Ontmoeting (Nieuwe Tijningen). Spreker: Gerrit van Valen.
geestelijkegroeibommelerwaard.nl

zaterdag 20 oktober

Expositie 'Met Verve'
10:00-16:00, Zaltbommel, Havenkantoor De Golfbreker. Zeven leden van Schildersclub 'Met Verve' exposeren hun werk. Toegang gratis. Havendijk 2.

UiterwaardenCross
10:00, Zaltbommel, Uiterwaarden. KNWU wedstrijden voor dames en heren: nieuwelingen, junioren, beloften, amateurs, sportklasse en elite. Parcours van 2500 meter vol modder, zand, trappen, hoogteverschillen en een finish op de kasseien. CrossTent op Rotterdamse Bol. Clinics en laagdrempelige wedstrijden voor de jeugd en als afsluiter de spectaculaire OktoberfestCross voor mountainbikers.

Riddertoernooi
11:00-17:00, Poederoijen, Slot Loevestein. Met o.a. demonstraties boogschieten, wapen vaardigheidsproeven, de Ridderschool met 'Kiddy Battle' voor kinderen van 4 tot 10 jaar, Wapendemonstratie te paard en om 16:00 uur het Riddertoernooi met steekspel. Kijk voor toegangsprijzen en meer over het programma op:
www.slotloevestein.nl

Meezingmiddag
13:30, Ammerzoden, De Weesboom. Meezingmiddag met De Disselzangers, voor jong en oud. M.m.v. Gere Weg uit Kerkdriel en het Waardenburgs Visserskoor. Hoofdzakelijk Nederlandstalige liedjes. Toegang gratis.

zondag 21 oktober

Bollendag Hurns Kerkje
10:00-16:00, Hurwenen, Hurns Kerkje. Bloembollendag in samenwerking met Hein Meeuwissen, bloembollenspecialist uit Voorhout en tuinontwerper Carien van Boxtel. Groot aanbod van verwilderingsbollen. Om 11.00 en 14.00 uur verzorgt Carien een lezing over het nut van bloembollen en -knollen voor de biodiversiteit.

Riddertoernooi
11:00-17:00, Poederoijen, Slot Loevestein. Met o.a. demonstraties boogschieten, wapen vaardigheidsproeven, de Ridderschool met 'Kiddy Battle' voor kinderen van 4 tot 10 jaar, Wapendemonstratie te paard en om 16:00 uur het Riddertoernooi met steekspel. Kijk voor toegangsprijzen en meer over het programma op:
www.slotloevestein.nl

Praisedienst
18:30, Zuilichem, gereformeerde kerk (Zijlstraat 1). Ds. Inge Eckhardt-Groeneveld geeft uitleg over het thema 'God maakt vrij', waarbij de Leerdam Praise Band de praiseliederen zal begeleiden. Jong en oud mag komen luisteren en meezingen.

woensdag 24 oktober

Bezig in het bos
14:00, Neerijnen, Het Stroomhuis. Met de boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen op pad op landgoed Waardenburg en Neerijnen. Op zoek naar bladeren, bomen en paddenstoelen. Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Deelname kost 5 euro, kinderen t/m 12 jaar 2,50 euro. Reserveren is noodzakelijk en kan via:
www.glk.nl/activiteiten

Struinen door het Munnikenland
14:00, Poederoijen, Slot Loevestein. Struintocht voor iedereen vanaf vier jaar. Beschermende kleding en laarzen aanbevolen; de tocht gaat buiten de verharde paden. Aangelijnde honden die goed luisteren kunnen mee. Vertrek en betalen bij de kassa van Slot Loevestein, tien minuten lopen vanaf de parkeerplaats. Prijs: 5,00 euro, kind t/m 12 jaar: 3,00 euro Leeftijd: vanaf 4 jaar Contact: boswachter Dianne Renders via d.renders@staatsbosbeheer.nl.

Repair Café
14:00-16:30, Zaltbommel, Pand 9. Kapotte spullen laten repareren of herstellen. Klein elektra, kleding, speelgoed, fietsen, meubeltjes en computers.

Kulturhus Film: Matterhorn
14:30-16:00, Kerkdriel, De Leyenstein. De film 'Matterhorn' gaat over de 54-jarige weduwnaar Fred die Theo in huis neemt. Dat stuit op grote weerstand van de kerkgemeenschap. Entree inclusief koffie en een glaasje: 3,00 euro.

Kijk voor meer activiteiten in de Bommelerwaard op: www.hetkontakt.nl

'Have it all' bij A Mee Zing Zinder

Er waren 95 deelnemers. Foto: Popkoor Zinder

zaltbommel • Popkoor Zinder hield afgelopen zaterdag voor de tweede keer een openbare meezingdag in het Van der Valk Hotel in Zaltbommel.

Met 95 deelnemers was het bij voorbaat een succes. De dag zelf begon met een kop koffie en een kort en welluidend optreden van het koor. Daarna kregen alle deelnemers de partituur van een, ook voor het koor, onbekend én vrolijk nummer: 'Have it all' van Jason Mraz.

Dirigent Stef Fennis maakte een verdeling in vijf stemgroepen en liet de stemmen warm worden met verschillende inzingoefeningen, waarna het echte werk begon: het instuderen van het nummer dat aan het eind van de dag deel ging uitmaken van de muzikale finale.

Workshops

Na het goed verzorgde lunchbuffet konden de deelnemers groepsgewijs drie workshops volgen: stemtechniek en ademsteun bij Elise Zijlstra, performance en tekstbeleving bij Carla Lagarde en een partijrepetitie bij Stef Fennis.

Daarna kwam iedereen weer bij elkaar voor een laatste repetitie van het gezamenlijke nummer. "Toen ik dat boekje met tekst en muziek zag, vroeg ik me af hoe we dat ooit op zo'n dag samen zouden kunnen zingen. Maar het ging steeds beter. En aan het eind van de dag klonk het als een klok. Daar kreeg ik echt een kick van", zegt een van de deelnemers. "Het was een geweldige belevenis. Er kwamen ook nog familie en vrienden luisteren, mijn vriend wist niet wat-ie hoorde! Het was een superdag!"

q www.popkoorzinder.nl

Appeldag is start Zelfplukdagen

zaltbommel • In Zelfplukboomgaard 't Straatje wordt zaterdag 13 oktober de Bommelse Appeldag gehouden. Het is de start van de Bommelse Zelfplukdagen, waarbij iedereen voor 1 euro per kilo zelf appels kan komen plukken op 13, 17, 19 en 20 oktober. De Jonagold-appels zijn goed rijp en erg lekker. Plukkers wordt gevraagd zelf kisten of tassen mee te nemen om de appels in te vervoeren. De boomgaard ligt onder aan de Gamersedijk, even voorbij de Kloosterwiel. Zaterdag 13 oktober is er van alles te doen. Josse Haarhuis van de buitenvarkens van Pigme is aanwezig en vaste imker Jan Vernooij vertelt alles over de bijen. Naar verwachting komen ook Willem van de Zalm (van Willem & Drees), de Vlaamse pomoloog/fruitdeskundige Vincent Turkelboom, de mensen van Hoogstambrigade Rivierenland en Whoopies kleindierenopvang. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De dag wordt rond 16:00 uur afgesloten met een ciderproeverij van ciders van appels uit de zelfplukboomgaard. Meer informatie staat op de website:

q www.zelfplukboomgaard.nl

AALST - Herst. Herv. Gem. 11.00 uur ds. J.P. Stoel, 18.30 uur ds. M.W. Muilwijk. Herv. Gem. 09.30 uur DS. M. v. Campen, 18.30 uur ds. J. Domburg. ALEM - H. Hubertus 09.30 uur Eucharistieviering, pastoor R. Putman. AMMERZODEN - Verpleeghuis de Lindeboom 16.00 uur Oecum. viering, Marten Tel (12 oktober). Verpleeghuis Het Zonnelied 14.30 uur Oecum.viering, Marten Tel (12 oktober). 19.00 uur Eucharistieviering, B. Bus (13 oktober). 14.30 uur prot.viering, M.W. Muilwijk. 14.00 uur Zingend geloven (16 oktober). BRAKEL - Herv. Gem. a.h. Marktplein 09.30 uur ds. B.A. Belder, 18.30 uur ds. B.J. v.d. Kamp. BRUCHEM - Herv. Gem. PKN 09.30 uur ds. G. Mulder, 18.30 uur ds. A.N. v.d. Wind. EST - Herv. Gem. 10.00 uur ds. J. de Jong, 18.30 uur ds. H. Roozeboom. GAMEREN - Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur kand. H. Roelofsen. Herv. Gem. 09.30 uur ds. G. Wassinkmaat, 18.30 uur ds. A. v. Zetten. GELDERMALSEN - Vrije Evang. Gem. de Ark(Helicon,Burg. Roozeveld v.d. Venlaan 7) 10.00 uur G. van Dijke. HEDEL - Herv. Gem. 09.30 uur prof.dr. M.J. Paul, 18.30 uur prop. M.G.M. Mudde. HEEREWAARDEN - Prot Tweestromengem. Rossum-Heerewaarden-Hurwenen 10.00 uur dienst in Rossum. KERKDRIEL - Prot. Gem. 10.00 uur ds. M. Baan. St. Martinus Parochie 09.00 uur Eucharistieviering (12 oktober). 11.00 uur Eucharistieviering, pastor B. Bus. 18.30 uur Rozenkransgebed (16 oktober). 08.00 uur Gebed (17 oktober). KERKWIJK - Herst. Herv. Gem. Kerkwijk e.o. 09.30 uur ds. N.A. Donselaar, 18.30 uur ds. A.P. Muilwijk. Herv. Gem. PKN Kerkwijk/Delwijnen/Nederhemert 09.30 uur ds. A.N. v.d. Wind, 18.30 uur ds. G.H. Molenaar. NEDERHEMERT - Herst. Herv. Gem. 10.00 en 18.30 uur ds. R.P. v. Rooijen. 19.30 uur ds. A.J. Britstra (17 oktober). NEERIJNEN - Herv. Gem. Waardenburg/Neerijnen PKN 10.00 uur ds. K.E. Schonewille. NIEUWAAL - Herst. Herv. Gem. 09.00 uur ds. A.T. v. Andel, 18.30 uur ds. P. Verhaar. OPIJNEN - Herv. Gem. 10.00 uur ds. de Goei. POEDEROIJEN - Herst. Herv. Gem. Poederoijen en Loevestein 09.30 uur ds. G.J. Blankers, 18.30 uur kand. T.A. Bakker. Herv. Gem. Poederoijen en Loevestein 09.30 uur ds. A. Naijen, 18.30 uur ds. G.C. Lock. ROSSUM - Prot. Tweestromengem. Rossum-Heerewaarden-Hurwenen 10.00 uur ds. C.A. Davidse. VARIK - Protestantse kerk 10.00 uur ds. A. de Bruijn. R.K. Kerk 09.30 uur Woord- en Communieviering, diaken V. v.d. Helm. VELDDRIEL - Parochie H. Martinus 09.30 uur Eucharistieviering, pastor B. Bus, 13.00 uur Doopviering, pastor B. Bus. 09.00 uur Eucharistieviering (16 oktober). WELL - Ned. Herv. Gem. te Well/Ammerzoden 10.00 uur dienst in Ammerzoden, 18.30 uur ds. G.J. v. Beek. ZALTBOMMEL - Evang. Gem. Bommelerwaard (Pand 9, van Heemstraweg west 9) 10.00 uur eigen spreker. Evangelisatie Herst. Herv. Kerk 14.00 uur ds. J. Joppe. Geref. Kerk Vrijgem. 10.00 uur ds. C. Hamstra, 16.30 uur ds. K. Beiboer. Protestantse Gemeente Zaltbommel i.w. Het Anker 10.00 uur ds. J. de Heer. R.K. St. Martinuskerk in de Franciscus-parochie 11.00 uur Eucharistieviering, pastoor R. Putman. 08.45 uur Oecumenisch gebed (17 oktober). Volle Evangelie Gem. De Kandelaar (sportcomplex Cambium, Courtine 4) 10.00 uur Anton Doornebal. ZUILICHEM - Geref. Kerk Gameren/Zuillichem 09.30 uur ds. I. Eckhardt, 18.30 uur ds. v. Bolhuis-Szabo. Herst. Herv. Gem. 09.30 en 18.30 uur ds. P. Verhaar. Herv. Gem. 09.30 uur prop. C. Budding, 18.30 uur prop. J.A. de Kruijf.

Herfstvakantie op de kastelen

ammerzoden/poederoijen • Slot Loevestein en Kasteel Ammersoyen hebben vanaf zaterdag 13 oktober, de start van de herfstvakantie, twee weken lang allerlei extra activiteiten op het programma staan. Ammersoyen trapt af met het 'Ridderweekend' op 13 en 14 oktober met ridders, middeleeuwse ambachtslieden en jonkvrouwen. Een paar keer per dag demonstreren de ridders het zwaardvechten. Ook zijn er diverse workshops voor kinderen zoals letters verluchten, kaligraferen, weven en spelletjes die de ridders vroeger zelf ook deden.. Op Slot Loevestein vindt op zondag 14 oktober de Nationale Archeologiedag plaats met rondleidingen door leden van de archeologische werkgroep, die alles vertellen over de kasteelvondsten in en om het kasteel. In Kasteel Ammersoyen kunnen kinderen op verschillende dagen meedoen aan speciale kinderrondleidingen waar ze als jonkvrouw of ridder met een gids het kasteel kunnen ontdekken. Op Slot Loevestein vindt ook een Ridderweekend plaats: 20 en 21 oktober. Kijk voor de programma's op: www.slotloevestein.nl en op www.glk.nl/ammersoyen

Brocantemarkt bij Batterij Poederoijen

Gezellig evenement voor de liefhebbers van brocante, rondom de oude Batterij in Poederoijen. Van 10:00 tot 17:00 uur zijn bezoekers welkom bij zo'n twintig kramen met de mooiste brocante uit binnen- en buitenland. Een kopje koffie op het terras van Brasserie de Buurman, leuke jaren '50 en '60 van DJ Buzz erbij en dan lekker struinen. De toegang is gratis. Maasdijk 84a, Poederoijen.

Tonproatersgala in voetbalkantine Alem

Al weer de twaalfde editie van het Spreeuwendurper Tonproatersgala. Dit keer met Frans Bevers, Alex Wintermans en Dirk Kouwenberg. De avond in de kantine van VV Alem begint om 20:30 uur. Toegang: 10 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop in de kantine, bij COOP Rossum en bloemenshop Jolene in Kerdriel of te bestellen via :06-30824392 (Adrie Leerintveld).

Cinemaarten toont 'Road to Mandalyve'

Niets in 'Road to Mandalay' doet denken aan Kipling's ode, waaraan de titel is ontleend. De film draait om twee geliefden in Taiwan met een verschillende droom: hij wil een toekomst opbouwen in zijn geboorteplaats, zij wil haar armoedige bestaan inruilen voor een luxeleven in de stad. Ingetogen, ontroerende verhaal. De Poorterij, Zaltbommel, aanvang 20:15 uur.

Historische film 'Woman in Gold'

De Joodse Maria Altmann vluchtte vlak voor de oorlog met haar ouders van Wenen naar de VS. De nazi's roofden vijf schilderijen uit het ouderlijk huis. Na de oorlog kwamen de werken in bezit van de Oostenrijkse overheid. Na een jarenlange strijd kreeg Maria ze uiteindelijk terug. Het iconische werk van Gustav Klimt werd verkocht voor 135 miljoen dollar. Het Stroomhuis, Neerijnen, 19:30 uur.

Foto: ingimage

zaterdag 20 oktober

'Met Verve' exposeert in haven

zaltbommel • Schildersclub 'Met Verve' exposeert op zaterdag 20 oktober van 10:00 tot 16:00 uur in Havenkantoor De Golfbreker aan de Havendijk 2 in Zaltbommel. De club komt elke woensdagavond bij elkaar voor schilderlessen onder leiding van Nel van Iersel. De leden hebben hun werk al eens vaker geëxposeerd, maar nu voor het eerst in het havenkantoor. Er zijn werken te zien van Sonja de Bruin, Cher van Daster, Gerda den Dekker, Irene Diependaal, Nel van Iersel, Ina Jonkers, Bets Kersten, Connie Oomen, Adrie de Putter en Marjo van Tuyl. De expositie is gratis toegankelijk. Bezoekers kunnen gratis parkeren op de Beersteeg of op het parkeerterrein van Albert Heijn (maximaal 1,5 uur).

Foto: aangeleverd

Donderdag 11 oktober. Andermans Veren in De Poorterij: 'Er Mag Zovéel Niet'.

Jan Rotband brengt 'Het Beste'

Foto: Jaap Reedijk

Jan Rot speelt in theater De Poorterij in Zaltbommel zijn dertig beste liedjes met de nieuwe Jan Rotband. Met goede muzikanten en een strak lichtplan. Aanvang: 20:15 uur.

Stoere struintocht rond Slot Loevestein

Foto: Tanja de Bode

Met de gids van Staatsbosbeheer struinen door de wilde natuur van het Munnikenland rondom Slot Loevestein. Start om 14:00 uur.

q www.staatsbosbeheer.nl

'We hebben een inhaalslag te maken'

Nieuwkomer RKVSC hoopt aanwinst te zijn voor de vierde klasse

RKVSC verloor drie weken geleden nog ruim van Kerkwijk, maar heeft inmiddels al vier punten binnen. Foto: Lya Cattel

velddriel • Amper twee dagen vervult hij de functie van (interim)-voorzitter, maar toch is Walter Fredriksz zich nu al compleet van zijn rol bewust. Dat is ook niet verwonderlijk. Eerder al was de 70-jarige Fredriksz bestuurslid bij RKVV Wilhelmina in 's-Hertogenbosch, om vervolgens als supporter in Velddriel neer te strijken.

Hij komt op deze zaterdagmiddag, voorafgaand aan het duel RKVSC-Well, over als een rustige, maar slagvaardige man. Iemand met een surplus aan ervaring op het gebied van bestuurlijke taken. Fredriksz geeft aan dat het nieuwe bestuur en vele anderen binnen de vereniging zich ervan doordrongen moeten zijn dat het nodig is om stappen te maken: "We zijn vanwege ons verleden bezig aan imagoverbetering, in brede zin. Organisatorisch, maar zeker ook op sportief gebied. Niet dat we het liefste jongetje van de competitie willen zijn, maar we hebben wel een inhaalslag te maken wat ons imago betreft. We hameren op correct gedrag in het veld. En natuurlijk ontkom je er niet aan dat er een keer een gele kaart valt bij een verkeerde sliding of zoiets. Maar het gezeur tegen de scheidsrechter, tegen tegenstanders; dat moet voorbij zijn. Het meest belangrijke is om bij tegenslagen, bij verliespunten, de moreel hoog te houden. Daar wordt op dit moment veel aandacht aan besteed. Spelers wordt dat nadrukkelijk ingeprent."

Dat beaamt Robert Hooijmans. Hij vormt dit seizoen samen met clubman Herman Bergacker het trainersduo van het eerste elftal en beseft terdege dat zijn spelers een belangrijke rol spelen in de verbetering van het imago van de vereniging: "Ik vind het belangrijk dat we in het veld positiviteit uitstralen. Het moet leuk zijn om tegen 'Velddriel' te voetballen en de clubs moeten het mooi vinden dat we van de zondag- naar het zaterdagvoetbal zijn overgestapt. Alles is nieuw voor ons; we hebben een stuk of vijftien nieuwe spelers moeten halen. Er zijn jongens die elkaar, bij wijze van spreken, pas een week bij naam kennen. We zijn op nul begonnen en alle punten die we bij elkaar sprokkelen zijn mooi meegenomen."

Daaraan begon RKVSC een week geleden. Waar de seizoensopener tegen Kerkwijk nog met 1-5 verloren ging (zie foto), was het eerste punt een feit in het duel met Noordeloos. Vandaag gaan de manschappen van Hooijmans en Bergacker tegen het door blessures geplaagde Well op jacht naar de eerste zege van het seizoen. Vanaf minuut één is Hooijmans' rol duidelijk; als een volleerd dirigent houdt hij zijn spelers in het gareel. Bij ieder moment van dreiging van een opmerking van één van zijn spelers tegen de tegenstander of de scheidsrechter, laat hij zich horen: "Niks zeggen", "niet roepen", "geen commentaar".

En die aanpak werpt zijn vruchten af. RKVSC komt binnen drie minuten al op voorsprong, om vervolgens een aantal grote kansen te missen op een grotere score. Na rust tekenen de Velddrielenaren de 2-0 aan. Dat is de genadeklap voor het armetierig ogende Well. Nadat er nog twee strafschoppen over beide teams wordt verdeeld, is na 90 minuten een 3-1 overwinning voor RKVSC een feit. Toch is het na afloop van die eerste driepunter van het seizoen vooral de sportiviteit die bij Hooijmans hoog in het vaandel staat: "Ik heb zelf ook op vrij hoog niveau gevoetbald en ik heb altijd al een hekel gehad aan discussies, aan commentaar leveren. Dat is nergens voor nodig, als speler deed ik dat ook niet. We moeten gewoon lekker voetballen. Dat mag van mij hard en stevig, dat hoort erbij, maar het moet wel fair gaan. Niet te druk maken, het is maar vierde klasse."

Well-trainer Edwin van de Braak is na de wedstrijd vooral teleurgesteld over hetgeen zijn ploeg in de voorgaande anderhalf uur heeft laten zien, maar hij is wel van mening dat RKVSC een goede toevoeging voor het zaterdagvoetbal is: "Als ze van Well winnen, denk ik van wel ja." En daar is Hooijmans blij mee: "Dat is natuurlijk mooi om te horen. De tijd zal het moeten uitwijzen, maar we hopen een aanwinst te zijn voor deze klasse."

Martin van Hemert

UITSLAGEN

Zaterdag 6 oktober

WNC - GRC'14         1-3
Nivo Sparta - EBOH         2-3
Roda Boys - Pelikaan         3-1
HSSC'61 - GVV'63         5-0
Brakel - Kerkwijk         6-1
RKVSC - Well         3-1
Zuilichem - Lekvogels         6-1


Zondag 7 oktober

Buren - Jan van Arckel         1-2
Alem - RKTVC         1-3
OSC'45 - Hedel         2-3
GVV - DSC         6-2
Wadenoijen - Heerewaarden         2-1
DSS'14 - DESO         0-0
Maaskantse Boys - Ophemert         2-2
HRC'14 - Ruwaard         1-2


PROGRAMMA

Zaterdag 13 oktober

Nieuw Lekkerland - WNC
Zwaluwe - Nivo Sparta
EBOH - Roda Boys
GVV'63 - BLC
Noordeloos - Brakel
Groot Ammers - RKVSC
Well - Zuilichem
Kerkwijk - MVV'58


Zondag 14 oktober

DSC - Teisterbanders
Hedel - Alem
Jan van Arckel - OSC'45
BZS - DSS'14
SCZ - HRC'14
Heerewaarden - OKSV
Ophemert - MEC'07

Stehmann Sport Topscorersbokaal

Topschutter van de week is Jasper Gouda Quint. De Brakelnaar was al eens topschutter in de Bommelerwaard. Met zijn drie treffers, waarvan één vanaf elf meter, maakte hij na rust het verschil in de derby tegen Kerkwijk. De van Nivo Sparta naar Brakel teruggekeerde Sten Pijlman schoot twee keer raak en bracht zijn totaal al op vier. Twee doelpunten vielen ook te noteren bij Nils Loef (Roda Boys/Bomm.), Hamza Bouharrou (RKVSC) en Zuilichemer Erik van Dalen. Willem Looijen - hij prikte er toch weer één binnen voor het verliezende Nivo Sparta - blijft lijstaanvoerder.

Stehmann Sport Topscorersbokaal

Vijf doelpunten: Willem Looijen (Nivo Sparta).
Vier: Sten Pijlman (Brakel), Bas Vos (DSC), Thom de Looijer (Jan van Arckel), Martijn de Wildt (Roda Boys/Bomm.).
Drie: Jasper Gouda Quint (Brakel), Patrick Kooijman (Zuilichem).

Kontakt Bokaal

Promovendus Jan van Arckel neemt brutaal de leiding in de strijd om de Kontakt-bokaal.

Acht punten: Jan van Arckel.
Zeven: Roda Boys/Bomm.
Vijf: Alem, DSC, Nivo Sparta.

Roda Boys rekent af met oude concurrent

Foto: Gerald van Zanten

aalst • Waar Roda Boys vorig seizoen nog een pijnlijke en zeer kostbare 1-2 thuisnederlaag leed tegen Pelikaan, was de ploeg uit Aalst zaterdag met een 3-1 overwinning wel aan de winnende hand. Roda Boys opende de score op het eigen sportpark De Maaskant binnen no-time; al na 45 seconden lag de 1-0 in het netje. Martijn de Wildt tekende daarmee alweer zijn vierde treffer in drie wedstrijden aan, na de hattrick van vorige week bij Drechtstreek. Na die pikstart liet Roda Boys het wat op zijn beloop, maar ondanks dat wist Nils Loef na 25 minuten voor de 2-0 te zorgen. Pelikaan deed voor rust nog iets terug met de 2-1, om vervolgens in de tweede helft toch de onderliggende partij te zijn. Loef was de enige die in het restant één van de vele kansen wist te benutten en zo de 3-1 overwinning veilig stelde. Net als een week geleden had ook dit keer de score hoger uit moeten vallen, vond trainer Frank Brands: "Zonder goed te voetballen hebben we weer heel veel kansen gecreëerd om de score uit te breiden."

'Geen wedstrijd, gewoon pure fun'

Zes of veertien kilometer 'obstakel lopen' op zaterdag 27 oktober

Vijf van de zes organisatoren op het terras van Hoppies. Foto: Lya Cattel

ammerzoden • De sportieve prestatie is heel belangrijk bij de eerste 'Champignon Obstakel Run'. Maar gezelligheid en lekker eten staan ook centraal bij deze eerste editie van dit sportieve evenement.

Tussen de honderdvijftig en tweehonderd deelnemers. Daarop hoopt Han van Hemert, eigenaar van champignonkwekerij De Hopwaag. Samen met de broers Robbert en Mark Kuijs, Rolf van Zandwijk, Fred Verhoeven en Joep van Hemert heeft hij het initiatief genomen om een echte 'obstacle run' te organiseren op het terrein van Hoppies. Het parcours is 6 of 14 kilometer lang. "De deelnemers kunnen door slootjes heen of droog blijven", vertelt Han. "Ze gaan de weg over, door bosjes, langs de kwekerij van Leon van den Oord, door de aardbeien van Joost van Uitert, en door de champignoncellen van de Hopwaag."

In eerste instantie wilde de organisatie het evenement de 'Champion Obstacle Run' noemen. Maar champignonkweker Han vond het wel zo leuk om de sportieve dag te koppelen aan zijn eigen dagelijks werk en bedrijf. Die mening wordt gedeeld door veel collega kwekers uit de regio én uit Zuid-Limburg. Dankzij de sponsors die tot nu toe hun medewerking hebben toegezegd, worden de deelnemers aan de run flink in de watten gelegd. Zo krijgen ze allemaal een speciaal wedstrijdshirt en staat voor alle sportievelingen een bord dampende stamppot klaar.

De dag belooft een waar spektakel te worden voor de deelnemers en voor het publiek dat van harte welkom is. "In Ammerzoden en omgeving praat iedereen er al over", lacht Han. "De mensen hebben er zin in."

Inschrijven kan, liefst zo snel mogelijk in verband met de organisatie, via de website, als individu of als groep (vanaf vier personen). De minimumleeftijd is 14 jaar. Deelname aan de 6 kilometer kost 17,50 euro p.p. in een groep en 19,50 euro als individu en aan de 14 kilometer 25 euro in een groep en 27,50 als individu. De starttijden zijn tussen 11:00 en 14:00 uur. Het parcours zit barstensvol sportieve uitdagingen.

Mensen die op 27 oktober een handje willen helpen door bijvoorbeeld bij een obstakel te gaan staan om deelnemers te begeleiden, kunnen zich aanmelden bij vrijwilligerscoördinator Luuk van Keulen: 06-55908737.

De Champignon Obstakel Run is de afsluiting van het buitenseizoen van Hoppies, binnen gaan de activiteiten natuurlijk gewoon de hele winter door. Zoals bijvoorbeeld het 'Hebbedingen event' op vrijdag 16 november.

q https://champignonobstakelrun.nl

Niet meer roken langs de lijn bij Nivo

zaltbommel • Voetbalclub Nivo Sparta in Zaltbommel is vanaf 1 januari rookvrij. Samen met de KNVB en de initiatiefnemers van de 'Rookvrije Generatie' zet de club de stap naar een rookvrij sportterrein. "Roken en sporten passen niet bij elkaar elkaar", aldus de voetbalcub. "Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee) roken schadelijk is voor de gezondheid." De vereniging vraagt rokers dan ook om voortaan buiten het terrein hun sigaretje op te steken. Binnen het terrein wordt één rookzone ingericht. "Dit zal een gedeelte zijn van het terras op de eerste verdieping, naast de kantine", meldt de club. Alle andere plekken op het sportterrein zoals de entree, de toegangspaden, langs de lijn en de tribune worden rookvrij. "We vinden het overigens vanzelfsprekend dat onze eigen trainers, leden en spelers, die gekleed zijn in een Nivo Sparta-tenue, zelf het goede voorbeeld geven en dus ook niet roken", aldus het bestuur.

KBC thuis tegen koploper Smashing

kerkdriel • De badmintonners van KBC1 speelden zondag tegen koploper Smashing. Op papier een zware tegenstander en dat bleek ook in de zaal zo te zijn. Zowel de heren- als damesdubbel werd een spannende 3 setter. Marjolijn en Cindy wisten het eerste punt binnen te halen, de jongens moesten hun hoofd buigen en verloren net hun partij. De single wedstrijden werden alle vier verloren door KBC, Brian en Lucas konden nog goed bij blijven in hun partij, maar beide met net 2 punten verschil trokken zij aan het kortste eind. Tot slot de mix partijen, Lucas en Marjolijn hadden weinig in te brengen in hun mix, Brian en Cindy waren daarentegen in 2 sets te sterk voor de tegenstanders. Uitslag 2-6. KBC U17 versloeg BC Lieshout met 8-0, KBC U11 speelde gelijk tegen BC Bavel: 4-4.

Rotac'82 verslaat Den Bosch met 9-1

rossum • Team 1 van tafeltennisvereniging Rotac'82 is bezig met een soeverein seizoen, met 4 speelronden gespeeld staan zij met 33 punten bovenaan in de poule. Afgelopen vrijdag speelde team 1 in de vaste opstelling met Marcel Wijgerse, Antoinette Lacet en Nelson Cheung tegen het 6e team van Never Despair uit Den Bosch. De Bossche spelers gaven hier en daar nog wel wat tegenstand, maar wisten geen vuist te maken tegen het eerste team uit Rossum. Antoinette en Nelson wonnen al hun enkelpartijen. Alleen Marcel gaf één partij af. Doordat ook de dubbelpartij in 3 sets op naam van het Rossumse team werd geschreven, werd de eindstand 9-1 voor Rossum. Team 3 speelde tegen het 6e team van Taverbo/Sabo uit Boxtel. Ton Gil, Henry Cheung en Ruud van Osch hadden een kluif aan het team uit Boxtel. Veel partijen werden pas beslist na de 4e of zelfs een 5e set. Uiteindelijk won Rotac'82 3 met 6-4.

Ker-Rolls naar WK

De rijdsters doen mee in de discipline 'Grote Groep'. Foto: aangeleverd

kerkdriel • Kunstrolschaatsvereniging De Ker-Rolls doet deze week aan de wereldkampioenschappen kunst-rolschaatsen in het Franse La Vendée.

Zestien meiden in de discipline 'Grote Groep' doen mee met het nummer Asi es la Vida, waarmee zij tijdens de Nederlandse Kampioenschappen een mooie zilveren medaille behaalden. De groep van rijdsters, trainers en supporters vertrekt donderdag 11 oktober naar hun bestemming. Om de deelname financieel mogelijk te maken, werd tijdens de afsluiting van het vorige seizoen een verloting gehouden. Ook is een online doneeractie gehouden.

Intussen werken de Ker-Rolls ook hard aan de beroemde kerstshow.

Groot gymfestijn bij Hamarithi voor alle kinderen vanaf 2 jaar

aalst • Sportvereniging Hamarithi houdt in de herfstvakantie op maandag 15 oktober van 10:00 tot 12:00 uur in De Maaijenbogerd een leuke gymsportmiddag voor alle kinderen uit de Bommelerwaard. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen meedoen. Ze kunnen springen op het springplein met onder andere de 'airtrack' (luchtbaan). Ook kunnen jongens en meisjes het turnen uitproberen en lekker dansen. Er is een freerunparcours en natuurlijk hangen ook de touwen en ringen klaar. Voor de allerkleinsten staat er een leuk peuter/kleuterparcours opgesteld. Kinderen die mee willen doen, kunnen zich aanmelden via de website van Sjors Sportief of via: femkerooijens@hotmail.com onder vermelding van naam, leeftijd en woonplaats. Deelname kost 2 euro inclusief drinken en een stuk fruit.

Eerste plaats voor Rosanne van Kessel

gameren • Rosanne van Kessel van paardensportvereniging De Bommelerwaard heeft afgelopen weekend een eerste plaats behaald in een wedstrijd in Erichem, in de klasse M1. Samen met haar paard Gaudhy haalde ze een eerste plaats 185 punten en een tweede plaats met 180 punten.

Eerste punten voor Hedel

den bosch • Hedel heeft de eerste punten binnen. Met 2-3 won de ploeg van trainer Wilco van Houtum bij OSC'45. "Het zat er aan te komen. Het is ook een verdiende overwinning", aldus Van Houtum. Via Jelmer Toonen kwam Hedel op voorsprong en na een 1-1 ruststand bouwden Lukasz Junatowski en Bas van der Star de score uit naar 1-3. OSC'45 kwam vanaf de penaltystip nog terug nadat het eerder ook al een strafschop had gemist. Van Houtum: "Toen werd het nog wel even billen knijpen. Gezien de kansen hadden we eerder de zaak al definitief moeten beslissen."

Heerewaarden wacht nog op winst

wadenoijen • Heerewaarden wacht nog steeds op het eerste puntje. Maar er is sprake van een soort opgaande lijn want in tegenstelling tot de eerste twee wedstrijden werd het tegen Wadenoijen een nipt verlies. "We kwamen zelfs na vier minuten voor. Ja, daar schrokken we zelf van", glimlachte Heerewaarden-trainer Eugène van Geenen. Helaas boog de thuisclub de stand om naar 2-1. "We konden in de eerste helft aardig meekomen. Maar na rust kwam de conditie weer mee spreken en konden we het niet meer recht breien", vervolgde Van Geenen. Bij Heerewaarden speelde Marien van Tussenbroek, die de ploeg tot vorig seizoen nog trainer, ook mee. "We hadden een paar spelers van het tweede erbij waaronder Van Tussenbroek, die het ook nog eens niet onverdienstelijk deed."

'In de benen' om vallen te voorkomen

bommelerwaard • Op verschillende locaties in Maasdriel en Zaltbommel zijn activiteiten, trainingen of cursussen om 55-plussers meer te laten bewegen. De Bommelerwaard doet ook dit jaar mee aan de jaarlijkse valpreventiemaand. Het thema dit jaar is 'Hup in de benen'. Bewegen vermindert botontkalking en daardoor de kans op een botbreuk, het draagt bij aan soepelheid en balans en verkleint de kans op vallen. Ook bevordert bewegen de werking van de hersenen en het geheugen en zorgt het ervoor dat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving. Het advies van 'Gezond Bewegen' voor 55-plussers is om iedere dag een half uur te bewegen, op minimaal vijf dagen in de week, maar het liefst alle dagen van de week. In de Bommelerwaard kunnen senioren kiezen uit veel verschillende activiteiten, van wandelen tot tennissen, van fietsen tot badmintonnen. Ook zijn er gerichte trainingen om balans en evenwicht te verbeteren. De regionale valpreventiemaand is een initiatief van GGD Gelderland-Zuid en vele andere organisaties. Zij sluiten hiermee aan bij de landelijke valpreventieweek van VeiligheidNL. Kijk voor meer informatie op:

q www.bommelerwaardbeweegt.nl

Hooijkaas snelste bij M45 in Alblasserdam

alblasserdam/zuilichem • Egbert Hooijkaas was zaterdag als eerste over de streep bij de Molenloop in Alblasserdam in de categorie M45.

Hooijkaas finishte in 1.01.55. De overall winst ging naar Leendert van der Lugt (55.29), na een uitermate curieuze ontknoping. Daarmee zette Van der Lugt tevens een grote stap richting winst van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2018. Saskia Heijnen was de snelste vrouw van de dag in de Molenloop.

De zestien Engelse mijlen tegen het magnifieke decor van de molens van Kinderdijk werden zaterdag gelopen onder prachtige nazomeromstandigheden, hoewel de wind stevig waaide. Desalniettemin wonnen Leendert van der Lugt en Saskia Heijnen niet alleen de wedstijd, maar verbeterden ze ook het parcoursrecord van de Molenloop.
Bij de mannen werd zaterdag uitgekeken naar het vervolg van de tweestrijd tussen Van der Lugt en Cornelis Chatziioannou, die tot dusverre nauwelijks voor elkaar onderdeden. De Molenloop was de achtste wedstrijd uit de serie van negen.

GVV'63 'voor joker' met zware nederlaag

gameren • Bij GVV'63 is de stabiliteit nogal eens ver te zoeken. Zaterdag was dat wederom het geval met een 5-0 nederlaag op bezoek bij HSSC'61.

En daar kwam de ploeg uit Gameren nog goed mee weg, vond trainer Denny van Geffen: "We moeten blij zijn dat we Maikel van Tuyl op doel hebben staan, anders maken ze er tien. Het leek helemaal nergens op. Alles, maar dan ook werkelijk al-les ging fout. Vorige week trokken we met negen man de drie punten over de streep en een week later zakken we zó door de ondergrens. Ik vind het beschamend voor onze supporters die een half uur in de auto hebben gezeten. Ik neem aan dat de jongens ook beseffen dat ze voor joker hebben gestaan. Fouten maken kan, maar het hoort toch echt bij 'Gameren' om de mouwen op te stropen. En dat heb ik ook geen moment gezien", aldus Van Geffen, die geen verklaring heeft voor de totale offday van zijn elftal: "Ik kan er mijn vinger niet op leggen. Afgelopen donderdag heb ik echt genoten van de training en dan speel je twee dagen later de slechtste wedstrijd."

DSC heeft offday

geldermalsen • DSC (Kerkdriel) liep zondag tegen een zware nederlaag aan (6-2 verlies bij GVV). "Het was het totale falen van de hele ploeg", sprak DSC-trainer Roland Timmermans. "GVV deed het heel goed. Die ploeg benutte de kansen. Dat wij zes goals tegen krijgen mag gewoon niet gebeuren", vervolgde Timmermans, die Bas Vos voor rust en Damian van Herwijnen na rust tegen zag scoren. Zondag rekent Timmermans tegen Teisterbanders op betere tijden. "Dan moeten we maar revanche op onszelf nemen."

Foto: Marco Oomen

Voetbalvereniging Nivo Sparta vierde zondag het 65-jarig bestaan. Bijna tachtig jubilarissen telt de club dit jaar, van wie er tientallen aanwezig waren. Ook stond deze middag in het teken van de vele vrijwilligers van de club. Sportwethouder Kees Zondag was erbij.

Postuum eerbetoon Loek van Gameren

Burgemeester Rehwinkel overhandigt de penning. Foto: aangeleverd

zaltbommel • Mevrouw Van Gameren nam woensdag postuum een sportpenning in ontvangst voor haar echtgenoot Loek van Gameren, die op 8 september overleed. Van Gameren heeft veel betekend voor voetbalclub Nivo Sparta. In 2003 werd hij al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Nieuwe tenues voor Roda Boys 1

aalst • Het vlaggenschip van voetbalvereniging Roda Boys is in het nieuw gestoken. De tenues konden worden aangeschaft dankzij sponsoring door Booijmans FoodImpuls, Lequinda Printing en steenfabriek De Rijswaard.