HK Alblasserwaard

11 oktober 2018

HK Alblasserwaard 11 oktober 2018


Ruim 150 aanmeldingen burgerpanel

molenlanden • Er zijn inmiddels ruim 150 aanmeldingen binnen voor het burgerpanel TipMolenlanden. TipMolenlanden is een initiatief van onderzoeksbureau Toponderzoek in samenwerking met Kontakt Mediapartners.

Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het burgerpanel TipMolenlanden is raadplegend. "Dat betekent dat we inwoners vragen om mee te denken. We zoeken naar tips om de gemeenschap van Molenlanden mooier te maken. Geen opiniepeilingen maar concrete zaken. Met mensen praten, in plaats van over ze", zegt Martijn Hulsen, eigenaar van onderzoeksbureau Toponderzoek.

"Raadgeving is het doel. Als je de inwoners in een onafhankelijk burgerpanel om raad vraagt, dan krijg je een beter beeld van hoe de gemiddelde inwoner denkt. De resultaten kunnen de basis vormen van iets waar de gemeenschap beter of mooier van wordt."

Het platform draagt de naam TipMolenlanden.nl, waarbij Tip staat voor Transparant Inwoners Panel. De website is te vinden via: www.TipMolenlanden.nl. Iedere inwoner van de gemeente Molenlanden die ouder is dan 16 jaar kan zich bij het panel aansluiten. Dat geldt eveneens voor diegenen die buiten Molenlanden wonen, maar binnen de gemeentegrenzen werkzaam zijn. Deelnemen is eenvoudig. Meld jezelf aan via www.TipMolenlanden.nl en vul de vragen in over onder meer leeftijd, postcode en gezinssamenstelling. Daarop toetst Toponderzoek de representativiteit.

Elke deelnemer krijgt maandelijks een tiental vragen voorgelegd. De tijd die het invullen van de vragenlijst in beslag neemt, varieert van een paar minuten tot mogelijk een klein kwartier. Aanmelden voor het burgerpanel kan via www.TipMolenlanden.nl.

ASV Arkel nieuwe koploper in 3C

ASV Arkel heeft Schelluinen afgelost als koploper in de 3e klasse C. De ploeg van Leon Elands won de derby op Scalune met 0-3. VVAC had in dezelfde klasse een totale offday en verloor kansloos met 6-0 van SVW. De voor zaterdag 13 oktober geplande topper tussen Arkel en SVW gaat niet door. Dit in verband met de uitvaart van SVW'er Kor Damen, die op 35-jarige leeftijd is overleden. Om die reden is ook Heerjansdam-GJS uitgesteld.

Michael Prins terug in De Vijf Lelies

Na meer dan vijftien jaar keert singer-songwriter Michael Prins terug naar zijn roots in Streefkerk. Op 20 oktober treedt hij met zijn band op in De Vijf Lelies. Prins heeft dit voorjaar een grote clubtour met band gedaan. Hij stond op podia in grote steden, van Groningen tot Breda. De hoogste tijd om daar Streefkerk aan toe te voegen. "De clubtour was tof om te doen, we hebben overal gestaan. Ik vond het leuk om ook naar Streefkerk te komen, omdat mijn derde album een bandalbum is."

Het Rampjaar komt weer tot leven

De Historische Kring Nieuwpoort wil in het historische Stadhuis een permanente interactieve tentoonstelling maken over het rampjaar 1672. Het is één van manieren om de vereniging nieuw elan te geven. Want er moet wat gebeuren, anders gaat het op de lange termijn niet goed. Die conclusie trok het bestuur van de Historische Kring Nieuwpoort eerder dit jaar. "Bij ongewijzigd beleid zou het een aflopende zaak zijn", beamen voorzitter Bart Toonen en bestuurslid Kees van der Zwart.

'Inrijverbod móet gehandhaafd'

Een inrijverbod voor vrachtwagens in Meerkerk, bij een calamiteit op de A27, zál gehandhaafd worden. Dat is de stellige overtuiging van wethouder Maks van Middelkoop. Het inrijverbod is één van de maatregelen om ervoor te zorgen dat het centrum van Meerkerk bereikbaar blijft, ook bij een calamiteit op de A27. Maandagavond besprak de Zederikse politiek het voorstel van het college. Met name de SGP liet weten twijfels te hebben over de haalbaarheid van de plannen.

Foto: Rick den Besten

De koe Geertje 567 van maatschap Van Dijk-de Bruin uit Giessenburg won de rundveekeuring op de Fokveedag Boerenlandfeest zaterdag voor de tweede keer op rij. Niet uniek, wel heel bijzonder. Elders in deze krant een fotopagina van de Fokveedag. En op ons You Tube-kanaal een video-impressie.

ALBLASSERWAARD

donderdag 11 oktober 2018 | jaargang 39 no. 41

'Inrijverbod móet worden gehandhaafd'

Foto: Rijkswaterstaat

meerkerk • Een inrijverbod voor vrachtwagens in Meerkerk, bij een calamiteit op de A27, zál gehandhaafd worden. Dat is de stellige overtuiging van wethouder Maks van Middelkoop.

Het inrijverbod is één van de maatregelen om ervoor te zorgen dat het centrum van Meerkerk bereikbaar blijft, ook bij een calamiteit op de A27. Maandagavond besprak de Zederikse politiek het voorstel van het college.

Met name de SGP liet bij monde van Edwin Weijgertze weten twijfels te hebben over de haalbaarheid van de plannen. "Dit is een vrij lastig verhaal. Het gevoel bekruipt ons dat deze maatregelen niet echt hun doel zullen treffen. Vooral het handhaven is lastig."

Hij doelde daarmee op de zinsnede in het voorstel: 'De capaciteit van de politie is beperkt; vooral tijdens een calamiteit op de A27 zal de prioriteit op het hoofdwegennet liggen en niet op de Tolstraat. In overleg met de politie heeft deze aangegeven dat de handhaving hierdoor in het geding kan zijn.'

Wethouder Maks van Middelkoop reageerde fel: "Deze opstelling is te gemakkelijk. De politie is nog niet klaar met mij. Het kan niet zo zijn dat wij een verbod voor vrachtwagens instellen en dat chauffeurs dat zomaar aan hun laars kunnen lappen. Daarom, als zij nu meeluisteren: probeer het niet!"

Om het verkeer in Meerkerk bij een calamiteit op de A27 door te laten stromen wil het gemeentebestuur een algeheel vrachtwagen inrijverbod instellen op de Tolstraat tussen het Dorpsplein en de bebouwde komgrens. Daarnaast moet er een vrachtwagen inrijverbod, met uitzondering van bestemmingsverkeer, komen op de Gorinchemsestraat en Dorpsplein tussen Blommendaal en Tolstraat. De doseerinstallatie op het Lakerveld wordt dynamisch, waardoor deze ook boven een bepaalde verkeersintensiteit aan- en uitgaat. Als laatste wil de gemeente bij een calamiteit op de A27 verkeersregelaars inschakelen, ter begeleiding van het verkeer in Meerkerk. Het voorstel komt binnenkort ter goedkeuring terug in de raad. De partijen lieten maandag al weten in te kunnen stemmen met de plannen.


Geurt Mouthaan

Burgemeester Krimpenerwaard: 'Miscommunicatie na brand Molenaarsgraaf'

Foto: Geurt Mouthaan

schoonhoven • Burgemeester Roel Cazemier gaat in gesprek met de leiding van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om voortaan 'miscommunicatie' te voorkomen. Aanleiding is de felle brand bij een verpakkingsbedrijf in Molenaarsgraaf op 27 september.

Weliswaar was er 's ochtends om 8 uur ambtelijk overleg met de gemeente Molenwaard, maar NL-alerts aan de Schoonhovense bevolking om vanwege de chemische stoffen ramen en deuren dicht te houden, kwam slechts bij een kwart van de inwonen binnen. VVD-woordvoerder Marco Oudshoorn was op de bewuste dag niet op de hoogte, terwijl zijn vriendin wel een melding kreeg. "Dat was raar, want we zaten samen aan tafel in onze woning. De scheidslijn was blijkbaar heel nauw."

Volgens Cazemier zijn er twee alerts gestuurd. "Toen de rookwolken richting Utrecht werden geblazen, kwam dat laatste bericht binnen. Er was geen gevaar meer. Ik geef toe dat dit beter kan en moet."

De gemeente Krimpenerwaard heeft na de brand geen metingen verricht. Oudshoorn maakt zich zorgen over de aanpak. "Met al het scheepvaartverkeer op de Lek en de verffabriek van Akzo Nobel aan de overzijde van de stad moeten we op onze hoede blijven. Het lijkt me niet nodig om onveilige situaties pas het hoofd te bieden na een ongeluk."

Bijna 3,5 ton voor plein MFC Hoogblokland

giessenlanden • De gemeenteraad van Giessenlanden gaat bijna 3,5 ton beschikbaar stellen voor de reconstructie van het plein bij het multifunctioneel centrum (MFC) in Hoogblokland.
Voor het verhogen van de belevingswaarde zijn in het project onder meer nieuwe bomen, groenvakken, nieuwe openbare verlichting en een beeldbepalende brede trap (annex tribune) opgenomen. Het MFC is momenteel in aanbouw.

Foto: Geurt Mouthaan

De jaarlijkse Herfstfair van de winkels van De Graanbuurt in Giessenburg trok afgelopen week vele honderden bezoekers.

Foto: Geurt Mouthaan
Foto: Geurt Mouthaan
Foto: Geurt Mouthaan
Foto: Geurt Mouthaan
Foto: Geurt Mouthaan

Aanpassingen in 'verkeersplan' Schelluinen?

giessenlanden • Dorpsberaad Schelluinen stelt aanpassingen voor in het raadsvoorstel over de reconstructie van het Schelluinse centrum. Dit tot verbazing van wethouder Harmen Akkerman. "Ik ben onaangenaam verrast."

Met de reconstructie is 2.450.000 euro gemoeid. Onderdelen uit het plan zijn onder meer twee composiet houten voetgangers- en fietsersbruggetjes, de aanleg van een fietspad en opwaardering van het Kerkplein.

Bob Brokking pleitte namens het Dorpsberaad niet voor een fietspad, maar voor 'langsparkeren'. "Dat is veiliger en goedkoper." De geplande klinkers zouden moeten worden vervangen door gekleurd asfalt met een streetprint. "Van het geld dat overblijft kan dan ook het Voordijkgedeelte tussen de Commanderijstraat en de Nolweg meegenomen worden."

Op vragen vanuit de gemeenteraad verklaarde Brokking deze punten al eerder kenbaar gemaakt te hebben. "Maar in dezen hebben we geen gehoor gevonden." Wethouder Akkerman dacht juist met het Dorpsberaad op één lijn te zitten. "Naar onze overtuiging kan Schelluinen in meerderheid goed leven met klinkers." Akkerman zal op korte termijn een gesprek arrangeren met de projectleider en vertegenwoordigers van het Dorpsberaad.

Ad van Duin (VVD) vroeg zich af of de alternatieven van de inspreker zijn onderzocht. "Kunnen we deels nog andere keuzes maken? En kiezen we voor mooi of functioneel?"

Wethouder Akkerman verdedigde het collegevoorstel. "Gelet op de situatie geeft het een optimale invulling." Projectleider Oudeman gaf er een rapportcijfer aan: van een 4 naar een 8. "Het wordt voor fietsers beduidend veiliger." Akkerman zei de roep vanuit het dorp om ook het laatste stukje mee te nemen, te begrijpen. "Maar dat kost 350.000 euro. Om die reden hebben wij het eruit gelaten. Ik ben benieuwd naar uw oordeel." De raad beslist in de vergadering van 18 oktober. Maar eerst komt er dus nog een gesprek. "Ga dat gesprek open in", gaf Van Duin als dringend advies aan de wethouder mee.

'Geen hogere belasting zonnepanelen'

molenlanden • De CDA-fracties van Molenwaard en Giessenlanden willen van de beide colleges weten of zonnepanelen op woningen en bedrijfspanden in deze gemeenten mee tellen bij het bepalen van de WOZ-waarde. Aanleiding is een uitspraak van de rechtbank in Emmen dat zonnepanelen waardeverhogend zijn en dus in de WOZ-waarde mogen worden meegerekend. "Molenwaard wil duurzaamheidsmaatregelen door inwoners en bedrijven stimuleren. Het kan toch niet zo zijn dat we aan de ene kant mensen stimuleren te investeren in duurzaamheid en hen aan de andere kant straffen door lasten die hoger uitvallen door de hogere WOZ-waarde. Wij vinden dat onwenselijk", aldus het CDA in schriftelijke vragen aan de colleges. De CDA-fracties hebben de colleges gevraagd hoe kan worden voorkomen dat inwoners en bedrijven met zonnepanelen hiervoor extra worden belast.

Verjaardagscadeau

• De overhandiging van de cheque.

arkel • De Dorpsraad van Arkel heeft woensdag 3 oktober een gift van 3500 euro uitgereikt als verjaardagscadeau aan zwembad De Tobbe, dat dit jaar 35 jaar bestaat.

"Super trots zijn we er mee dat alle inwoners van Arkel hier gebruik van kunnen maken en met name de aller jongste en aller oudste van het dorp", meldt de Dorpsraad. Want dat wordt niet als vanzelfsprekend beschouwd. Tegenwoordig is er geen financiële steun meer van de gemeente en moet het zwembad 'zelf zijn broek ophouden'. Reden voor de Dorpsraad om een groot cadeau te geven. De Dorpsraad staat open voor ideeën om er ook in de toekomst voor te blijven zorgen dat het zwembad open blijft.

Tegemoetkoming van 100 euro voor Giessenlandse huishoudens

giessenlanden • Op initiatief van de VVD en de andere coalitiepartijen krijgen alle Giessenlandse huishouden over 2018 een eenmalige tegemoetkoming van 100 euro. Dit bedrag zal volgend jaar worden uitgekeerd. Achterliggende reden is de harmonisatie van het belastingbeleid van Giessenlanden en Molenlanden, die voor de inwoners van Giessenlanden nadelig uitpakt. De lasten zullen stijgen. "Breng in beeld wat het de komende drie jaar gaat kosten", verzocht Ruud van Rijn (PvdA) de coalitie. Een suggestie die in het definitieve initiatiefvoorstel, waarover de raad op 18 oktober beslist, zal worden meegenomen. "Het is geen presentje, zo ligt het natuurlijk niet...", benadrukte Esther Renes (Fractie Renes). Indiener Bram Visser (VVD) beaamde dat: "Het is inderdaad een tegemoetkoming.

'Gesprekken De Hoeken zijn volop gaande'

giessenlanden • De gemeente Giessenlanden heeft bureau Over Morgen in de arm genomen voor mediation in de kwestie landgoedplan De Hoeken in Hoornaar. De raad diende hiertoe voor de zomervakantie een motie in, waarin werd opgeroepen initiatiefnemer en tegenstanders (verenigd in Initiatiefgroep Binnenstebuiten) aan tafel te krijgen. "De gesprekken zijn volop gaande", bevestigde wethouder Jan de Groot donderdagavond. Inhoudelijk wenste hij er niet nader op in te gaan. "Dat zou niet kies zijn." Het bureau hoopt de gesprekken deze maand te kunnen afronden. "Het belang om dit goed te doen, achten wij heel hoog", gaf Huib Glerum (CDA) -die het ziet als een eenmalige kans- nog mee. Aart Schalk (CU) waarschuwde voor naïviteit. "Het ligt gecompliceerd."

Dag van het huren

nieuwpoort • Lek en Waard Wonen organiseert op zaterdag 13 oktober van 11.00 tot 14.00 uur de Dag van het huren in de Vijverhof aan de Vlietzicht 3 in Nieuwpoort.

Het thema van de dag is 'een duurzame relatie' vanwege de langdurige relatie die de corporatie met veel huurders heeft en vanwege de opgave die corporaties hebben om hun woningen te verduurzamen. Huurders kunnen op deze dag onder andere kennismaken met huisaannemer Zwaluwe Bouw en met Bouwbedrijf Damsteegt, de aannemer die de isolatieprojecten voor Lek en Waard Wonen uitvoert.

Ook zullen bestuursleden van de nieuwe Huurdersstichting en leden van de Maatschappelijke Adviesraad aanwezig zijn. De dag wordt feestelijk aangekleed met koffie/thee, limonade en wat lekkers en de aanwezige kinderen zullen op een leuke manier worden vermaakt. De eerste 100 bezoekers ontvangen een goodiebag.

Meer informatie: www.lwwonen.info.

Knuffel gevonden op Fokveedag

hoornaar • Op de Fokveedag/Boerenlandfeest in Hoornaar is zaterdag een knuffel gevonden, waarschijnlijk van een jonge bezoeker. Op de website www.hetkontakt.nl/alblasserwaard staat een afbeelding van de knuffel. Wie de knuffel mist, kan contact opnemen met de redactie van het Kontakt via redactie.alblasserwaard@kontaktmediapartners.nl.

Foto: Peter Verbeek

Echtpaar Gerrie en Andries van der Grijn-de Groot uit Ameide was zondag 7 oktober zeventig jaar getrouwd. Burgemeester Bonthuis kwam hen maandag feliciteren.

Rabobank (W)eet-spel bij avonturenboerderij

groot-ammers • Avonturenboerderij Molenwaard is sinds woensdag 3 oktober een attractie rijker: het Rabobank (W)eet-spel.

Fien en Teun onthulden, in het bijzijn van honderden Rabobankleden, het nieuwe educatieve spel op het park.

• Fien en Teun onthullen het spel.

Het Rabobank (W)eet-spel is ontstaan uit de gemeenschappelijke visie van de Rabobank en Avonturenboerderij Molenwaard op het gebied van voedselverspilling.

700 miljoen kilo eten

"Jaarlijks gooien we in Nederland gezamenlijk 700 miljoen kilo eten weg", vertelde Riejanne Verhoeks-Bok, accountmanager MKB Rabobank Merwestroom, woensdag tijdens de officiële onthulling van het interactieve spelbord. Samen bouwen aan een betere wereld kan volgens haar ook al op kleine schaal beginnen.

Michael van Hoorne, directeur van Avonturenboerderij Molenwaard vult aan: "Wat is dit een prachtige samenwerking met de lokale banken: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Merwestroom. We zijn trots op deze mooie partner waarmee we kinderen op ons park een stukje bewustwording kunnen meegeven over voedselverspilling."

Het spel

Met het Rabobank (W)eet-spel krijgen de kinderen de keuze voorgelegd om het voedsel, wat afgebeeld staat op het interactieve spel, in de prullenbak te gooien of lekker op te eten. Wat zullen ze bijvoorbeeld doen met een beschimmelde boterham, een scheve komkommer of kaas met gaten erin? Fien en Teun, de karakters van Avonturenboerderij Molenwaard, zullen aan de hand van de keuze van de kinderen reageren en ervoor zorgen dat de kinderen de juiste beslissing maken.

Verder samenwerking

Het Rabobank (W)eet-spel is niet het enige project van de Rabobank en Avonturenboerderij Molenwaard. Zo zijn Fien en Teun aanwezig op de Ledendag in Kinderdijk op zaterdag 6 oktober en zal de Avonturenboerderij onderdeel zijn van het Rabobank spaarfeest, waarbij kinderen kunnen sparen voor gratis toegang tot het park.

CU start campagne op de Fokveedag

• Bijna 300 kinderen deden mee aan de raadwedstrijd ‘Hoeveel kastanjes zitten er in deze vaas?’

hoornaar • Op een zonovergoten Fokveedag heeft de ChristenUnie Molenlanden afgelopen zaterdag haar verkiezingscampagne gestart. De campagnetitel luidt: 'Waardevol Molenlanden'.

"We zijn trots op al het moois in de twintig kernen van de gemeente. En dat willen we graag zo houden", zegt lijsttrekker Harry Stam. "Maar dat gaat niet vanzelf. De gemeente en alle inwoners moeten samen aan de slag. Dat klinkt door in de titel van ons verkiezingsprogramma Waardevol Molenlanden."

ChristenUnie Molenlanden heeft het thema 'waardevol' langs vier lijnen uitgewerkt: waardevol wonen in de kernen, waardevol welzijn voor iedereen, waardevol buitengebied en waardevol duurzaam.

"Alle belangrijke onderwerpen vallen onder een van de vier thema's. Samen geven ze aan waar de ChristenUnie voor staat. De ChristenUnie hanteert christelijke uitgangspunten: iedereen is waardevol en we dragen zorg voor de schepping: mens én natuur", aldus de CU-lijsttrekker.

Vertaald naar de gemeente Molenlanden betekent dit dat de ChristenUnie staat voor een leefbare wereld, waar ook de kinderen en opgroeiende jongeren een toekomst hebben. Harry: "Daar willen we samen de schouders onder zetten. We zien een gemeente voor ons waar inwoners maximaal worden uitgedaagd om zelf initiatieven te nemen die bijdragen aan de leefbaarheid van hun eigen omgeving."

"Maar we weten ook dat niet iedereen in staat is zelf de regie te nemen. Er zijn altijd mensen die door wat voor omstandigheden dan ook geen hulp om zich heen kunnen organiseren. Ook naar hen moeten we omzien, onder andere door middel van een goed doordacht en uitgevoerd sociaal beleid."

Voor het verkiezingsprogramma heeft de ChristenUnie intensief contact gehad met de leden, lokale instanties en externe deskundigen. De fietstocht die Harry Stam deze zomer langs de twintig kernen in de Alblasserwaard maakte, werd gebruikt om de puntjes op de i te zetten. Het verkiezingsprogramma kan gedownload worden op de site van de ChristenUnie.

'Regenboogvlag in 2019'

Foto: Aangeleverd

molenlanden • Als het aan DoeMee! Molenlanden ligt zal de regenboogvlag op 11 oktober 2019 ook op het gemeentehuis in Molenlanden gehesen worden.

Een aantal jaren geleden is 11 oktober uitgeroepen tot nationale coming out dag. Op deze dag wordt benadrukt dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en (sociaal) veilig moet kunnen voelen. Bijna de helft van de gemeenten in Nederland hijsen deze dag de regenboogvlag op het gemeentehuis.

Joke Stravers, één van de twee lijsttrekkers van DoeMee! Molenlanden: "Wij wonen in een regio waar soms best nog conservatieve denkbeelden heersen. Daarom is het des te belangrijker dat we als gemeente het goede voorbeeld geven en de regenboogvlag hijsen op 11 oktober. Hiermee geven we als gemeente een belangrijk signaal naar onze inwoners: iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd voelen."

Initiatiefvoorstel

In de nieuwe gemeente Molenlanden zal DoeMee! hiervoor volgend jaar een initiatiefvoorstel indienen. "Op deze manier kan op 11 oktober 2019 de regenboogvlag gehesen worden. Wij roepen alle politieke partijen in Molenlanden op dit mooie initiatief te steunen."

Onafhankelijk meld- en adviespunt opgericht

Foto: 123RF.com

molenlanden • Op weg naar de nieuwe gemeente Molenlanden hebben de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard vanaf 1 oktober een onafhankelijk meld- en adviespunt opgericht.

De gemeenten willen graag weten welke ervaringen hun inwoners hebben met de geboden ondersteuning vanuit het sociaal domein. Het werk van de gemeente op het gebied van het sociale domein gaat over alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid. Denk hierbij aan zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en meedoen in de maatschappij. Het meldpunt is bedoeld voor alle inwoners van Giessenlanden en Molenwaard die (eventueel anoniem) hun ervaringen willen delen of een vraag hebben rond alle aspecten van zorg, hulpverlening of ondersteuning (uitvoering van de Wmo, Jeugdhulp en de Participatiewet).

Een laagdrempelig, onafhankelijk meldpunt kan er volgens de beide gemeenten voor zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Daarnaast kan het de gemeente helpen om van meldingen te leren, doordat eventuele verbeterpunten zichtbaar worden.

Het sociaal meld- en adviespunt is ingericht om inwoners met suggesties, ideeën, vragen of klachten over het sociaal domein een luisterend oor te bieden of te adviseren over de mogelijk te zetten (vervolg)stappen. Dat kan bijvoorbeeld een positieve ervaring met de gemeente zijn, of een opmerking ter verbetering. Maar ook een klacht over het contact met de gemeente of een vervelende ervaring tijdens de ontvangen ondersteuning van het sociaal team kan helpen om de dienstverlening te verbeteren.

Het meldpunt is bereikbaar op maandag en donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur en op dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur via 030-2093488. Een onafhankelijke medewerker van het Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR) staat de melder te woord. De vraag of opmerking kan, indien gewenst, gedeeld worden met de vertrouwenspersoon Wmo, vertrouwenspersoon jeugd of de gemeente. Het meld- en adviespunt is ook bereikbaar per e-mail via meldenadviespunt@hetlsr.nl.

12 / 64

Kinderopvang nodig in de Alblasserwaard? Kijk op www.gobziezo.nl !

voor het snoeien en planten van HOOGSTAM en laagstam fruitbomen in uw tuin bel:06-11463178

OVERDEKTE OPENLUCHT VLOOIENMARKT ZAT 27 + ZON 28 OKT FEIJENOORDSTADION 250 KR/PD (10-16 U) INFO 06-53.777.967

SNUFFELMARKT GORINCHEM OOST. Zondag 14 Oktober. Evenementenhal. 500 kramen.vanaerlebv.nl - Gratis parkeren.

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

spuiterij de Zeeuw Gr. Ammers gez. M/V die op zatd.ocht.hand en spandiensten willen verrichten van 7.30 tot 12.00 min.lft.15 j. info@spuiterijdezeeuw.com D de Zeeuw

Raad: 'Tienhoven aan de Lek'

• De plaatsnaamborden van Tienhoven worden binnenkort aangepast. Foto: Bert Bons

zederik • Tienhoven gaat in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden straks Tienhoven aan de Lek heten. Dit om verwarring met het Utrechtse Tienhoven te voorkomen.

Het idee werd eerder dit jaar ingebracht door CDA-raadslid Maria de Jong. Het college liet een onderzoek uitvoeren onder de inwoners van Tienhoven, waaruit bleek dat van degenen die reageerden een meerderheid voor een verandering van de plaatsnaam was. Maandagavond bleken de Zederikse partijen daarin mee te willen gaan. Vooral Maria de Jong liet weten daar blij mee te zijn: "Wij hebben al diverse malen gehoord dat er verwarring ontstaat: van camping De Koekoek, van Bed & Breakfast Tienhoven, van de tennisvereniging; daar staan mensen voor de deur die in het verkeerde Tienhoven zijn aangekomen. Wij vinden Tienhoven aan de Lek een chique naam."

Andere partijen waren wat minder enthousiast, maar gingen wel mee. Kees Vermaat (SGP): "We zijn absoluut niet de enige met twee dezelfde plaatsnamen in één provincie. De gemeentenaam is bijvoorbeeld in de navigatieapparatuur toch onderscheidend genoeg? Kunt u voorzien wat er allemaal komt kijken bij deze verandering?" De burgemeester gaf aan dat het al met al wel zal meevallen, waarop de SGP zich toch aansloot bij de meerderheid.

De enige echte tegenstem kwam van de PvdA. Bram Provoost: "Het gaat als je goed naar de cijfers kijkt maar om twintig procent van de inwoners van Tienhoven die instemt met de naamsverandering. Het heeft nogal wat gevolgen, terwijl het al bijna duizend jaar Tienhoven is. Hou het formeel gewoon bij hetzelfde en laat inwoners er zelf aan de Lek, Zuid-Holland of bij Ameide bijzetten."

Oproep vanuit buitengebied om glasvezelabonnement af te sluiten

Met verbazing heb ik uw publicatie 'Kritiek op Glasvezel buitenaf tijdens bijeenkomst in Vianen' gelezen. Ik woon in het buitengebied en ik en met mij vele anderen, wil dolgraag glasvezel. Wij hebben nu alleen maar een simpel koper draadje van KPN. Glasvezel buitenaf voert in ons buitengebied een campagne om glasvezel te kunnen aanleggen. Zij zijn de enige marktpartij die met een aanbod is gekomen. Wij hebben tot nu toe helemaal geen aanbod gehad van een andere aanbieder. Dit is ook bevestigd tijdens de druk bezochte bijeenkomst van afgelopen maandag in ons dorpshuis in Nieuwland. De mensen in mijn omgeving voelen zich helemaal niet onder druk gezet. De mensen die in Nieuwland een aanbod hebben gehad voor glasvezel, zijn volwassen, weldenkende mensen die zelf heel goed kunnen bepalen of ze wel of niet mee willen doen. Er is gewoon een einddatum om je aan te melden en daar heeft bij ons iedereen begrip voor. Sterker nog, dat schept vertrouwen. Een commercieel bedrijf wat snelheid wil maken, dat is precies wat we nodig hebben hier. Om dit bedrijf nou als een soort malafide scharensliep af te schilderen riekt naar stemmingmakerij van andere partijen.

In uw artikel schrijft u over 'zwaar onder druk gezette bewoners' die niet kunnen of willen beslissen binnen de gestelde termijn van 6 weken. Als deze mensen meer tijd nodig hebben om er over na te denken moeten ze naar eigen zeggen een boete betalen? Wat een vreemde draai wordt er hier aan de situatie gegeven. Mensen die zich na 15 oktober willen aanmelden kunnen gewoon meedoen, maar zullen dan wel moeten betalen voor de extra aansluitkosten. Deze kosten vallen waarschijnlijk hoger uit. Dit is toch logisch? Als er collectief iets wordt aangelegd is dit altijd goedkoper dan dat je dat voor één adres doet. Stichting VijfheerenlandenNet, KPN en Glasdraad? Van geen van deze partijen hebben wij een aanbod gehad.

U schrijft in uw artikel dat 'het commerciële' bedrijf Glasvezel buitenaf samen met 'non-profit' stichting VijfheerenlandenNet naar de gunst van de klanten dingt. Dit is helemaal niet waar. Ik heb geprobeerd een concreet aanbod te krijgen van deze net opgerichte stichting VijfheerenlandenNet, maar dat heb ik niet gekregen. Ik werd verwezen naar de opzet van stichting GiesenlandenNet. Op de website staat geen concreet aanbod vermeld. Om een concreet aanbod te kunnen doen aan de inwoners van de gemeente heeft deze stichting blijkbaar een garantstelling van vele miljoenen euro's nodig van de nieuwe gemeente. Deze garantstelling is enorm onzeker, omdat de gemeente al eerder heeft aangegeven niet garant te willen staan voor dergelijke bedragen voor lokale initiatieven. Bovendien zal de nieuwe gemeente door de herindeling voorlopig helemaal geen tijd hebben om over glasvezelzaken na te denken. Het is maar zeer de vraag of de gemeente überhaupt garant mag staan. Overheden mogen zich namelijk niet zomaar bemoeien met de aanleg van glasvezel in de buitengebieden, omdat dit een vrije markt is. Dit heet 'ongeoorloofde staatssteun'. Pas wanneer er sprake is van marktfalen kan de overheid, onder strikte voorwaarden, een helpende hand bieden. In de gemeente Vijfheerenlanden is er mijns inziens geen sprake van marktfalen. Glasvezel buitenaf doet namelijk iedereen in de hele gemeente een prima aanbod met keuzevrijheid tussen 6 landelijke providers.

Ik wil dus iedereen oproepen om voor 15 oktober een abonnement af te sluiten bij een van de 6 providers van Glasvezel buitenaf. Wij hebben met Glasvezel buitenaf te maken met een betrouwbare partij die een goed aanbod heeft en begin 2019 al kan starten met aanleggen. Nadat de buitengebieden zijn aangesloten, krijgen ook de kernen een aanbod. Waarom wachten op luchtkastelen, waarvan de doorlooptijd jaren kan duren en die onze gemeente geld gaat kosten? Ik weet het wel!

Vivian Stemerdink, Nieuwland

CU VHL presenteert programma in gewone taal

• Tirtsa Kamstra tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma van de CU in gewone taal.

vianen/regio • De ChristenUnie van de Vijfheerenlanden heeft woensdag haar verkiezingsprogramma in gewone taal gepresenteerd.

De CU wil daarmee staan voor een inclusieve samenleving. "Iedereen telt mee, of je nu wel of niet gelooft, rijk of arm bent, jong of oud bent", aldus de ChristenUnie Vijfheerenlanden. Daarom presenteert de partij een verkiezingsprogramma in gewone taal.
CU-Lijsttrekker Tirtsa Kamstra: "Toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen zijn niet voor alle mensen vanzelfsprekend. Cliëntenraden en bestuurders van ASVZ, Syndion, Reinaerde, Philadelphia en andere organisaties brachten dat onlangs nog bij ons onder de aandacht door middel van een brief. Daarin stond dat veel mensen met een beperking niet kunnen lezen of lezen moeilijk vinden. De informatie over verkiezingen of de plannen van de politieke partijen begrijpen zij niet goed. Daarom hebben wij naast ons gewone verkiezingsprogramma er ook een in 'gewone taal' geschreven. Dat is op taalniveau B1: eenvoudige en korte zinnen, zonder ingewikkelde woorden."
Met het verkiezingsprogramma in gewone taal geeft de ChristenUnie handen en voeten aan de slogan 'de kracht van samen'. Kamstra: "Het is heel makkelijk om groepen weg te zetten en te vergeten. Wij willen juist tegenstellingen overbruggen en samen de schouders eronder zetten, zowel binnen als buiten de politiek."

Het CU-verkiezingsprogramma in gewone taal is te lezen op www.vijfheerenlanden.christenunie.nl/standpunten

D66 Vijfheerenlanden lanceert partijprogramma

VIJFHEERENLANDEN • D66 Vijfheerenlanden heeft woensdag haar verkiezingsprogramma gelanceerd, titel: 'Groen Realistisch Ambitieus'. Lijsttrekker Christa Hendriksen: "Met dit programma kunnen we laten zien dat wij het historisch en landschappelijk karakter van Vijfheerenlanden koesteren en dat wij tegelijkertijd niet willen blijven hangen in het verleden. Wij willen vooruit en dan vooral samen met de inwoners van Vijfheerenlanden."

Het verkiezingsprogramma is te vinden via deze website.

Verkiezingskick-off in de Vijfheerenlanden; kennismaken met partijen

Verkiezingskick-off in de Vijfheerenlanden

vijfheerenlanden • De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik organiseren op zaterdag 13 oktober een verkiezingskick-off. Daarmee kunnen inwoners van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden op een laagdrempelige manier kennismaken met de mogelijk toekomstige raadsleden en de partijen waarop gestemd kan worden.

Want op 21 november mogen alle inwoners van achttien jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag van deze gemeenteraadsverkiezingen wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.

Elke stem telt. En daarom vinden de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen, het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Wat daarbij helpt, is dat de kiezers bekend zijn met de politieke partijen en met hun standpunten.

Daarom organiseren zij op zaterdag 13 oktober van 11.00 tot 15.00 uur een heuse verkiezingskick-off waarbij bezoekers op een laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met huidige en mogelijk toekomstige raadsleden. Dat kan op de volgende locaties:

• Gemeentehuis Meerkerk, Pr. Marijkeweg 1 te Meerkerk
• Stadhuis Vianen, Voorstraat 30 te Vianen
• Het hofje van mevrouw van Aerden, Huisgracht 67 te Leerdam

Op deze dag kan men trouwens ook met de lijststrekkers van de diverse partijen in gesprek. Zij reizen daarvoor de gemeenten rond. Zij zijn op de onderstaande tijdstippen op de volgende locaties:

• 11.00 uur in Gemeentehuis Meerkerk
• 12.30 uur in Stadhuis Vianen
• 14.00 uur in Het hofje van mevrouw van Aerden

Kandidaat provinciale Staten van Utrecht

• Gerdien Bikker.

lexmond • Gerdien Bikker is kandidaat op de lijst van het CDA voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Utrecht op woensdag 20 maart 2019. Ze staat op een verkiesbare zesde plek en komt uit Lexmond. Op 17 november stellen de leden van CDA Provincie Utrecht de lijst definitief vast.

Gerdien: "Ik ben blij met deze mooie plek op de kieslijst van het CDA, waarmee ik de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden mag vertegenwoordigen. Dat is ook nodig, zodat de overgang naar de provincie Utrecht soepel kan verlopen, waarbij ik in de Provinciale staten aandacht zal vragen voor de basisvoorzieningen in onze dorpen en steden, zoals winkels, medische voorzieningen, scholen, sport en cultuur, ouderenzorg en mobiliteit. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de provincie Utrecht op een realistische manier toewerkt naar duurzaamheid, zodat onze groene omgeving bewaard blijft voor toekomstige generaties."

Gerdien Bikker zit nu in het bestuur van CDA Vijfheerenlanden en heeft mede het verkiezingsprogramma opgesteld.

Week Mantelzorger in Zederik en Leerdam

zederik • In de week van 5 tot en met 10 november organiseert SamenDoen samen met verschillende organisaties namens de gemeenten Leerdam en Zederik de Week van de Mantelzorger.

Tijdens de Week van de Mantelzorg bruist het van de activiteiten in Leerdam en Zederik. Verschillende organisaties besteden extra aandacht aan mantelzorgers om hen te bedanken voor het werk dat ze doen voor Leerdamse en Zederikse burgers die zorg nodig hebben. Er is een gevarieerd programma met theater, muziek maken, spelletjes, rondleidingen, film, high teas, bingo en nog veel meer. Er zijn ook diverse interactieve workshops en informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld autisme en dementie. Dit jaar zijn er ook vier activiteiten speciaal voor jonge mantelzorgers tot 23 jaar.

Aanmelden kan tot 27 oktober. Bij sommige activiteiten mogen deelnemers een introducé meenemen. Voor meer informatie en aanmelden: mail naar info@samendoen.expert, bel met 0341-637363 of kijk op www.samendoen.expert.

Verkiezingskick-off in Vijfheerenlanden

vijfheerenlanden • De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik organiseren op zaterdag 13 oktober een verkiezingskick-off. Daarmee kunnen inwoners van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden op een laagdrempelige manier kennismaken met de mogelijk toekomstige raadsleden en de partijen waarop gestemd kan worden.

Want op 21 november mogen alle inwoners van achttien jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen. Deze drie gemeenten vormen vanaf 1 januari 2019 de gemeente Vijfheerenlanden. Op basis van de uitslag van deze gemeenteraadsverkiezingen wordt de eerste raad en het eerste college van Vijfheerenlanden gevormd.
Elke stem telt. En daarom vinden de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen, het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Wat daarbij helpt, is dat de kiezers bekend zijn met de politieke partijen en met hun standpunten.
Daarom organiseren zij op zaterdag 13 oktober van 11.00 tot 15.00 uur een heuse verkiezingskick-off waarbij bezoekers op een laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met huidige en mogelijk toekomstige raadsleden. Dat kan op de volgende locaties:

• Gemeentehuis Meerkerk, Pr. Marijkeweg 1 te Meerkerk
• Stadhuis Vianen, Voorstraat 30 te Vianen
• Het hofje van mevrouw van Aerden, Huisgracht 67 te Leerdam

Op deze dag kan men trouwens ook met de lijststrekkers van de diverse partijen in gesprek. zie hieronder.

In gesprek met de lijsttrekkers

vijfheerenlanden • Tijdens de verkiezingskick-off van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik op zaterdag 13 oktober kunnen belangstellenden in gesprek met de lijsttrekkers van de deelnemende partijen aan de verkiezingen. Zij reizen daarvoor op zaterdag de gemeenten rond. Zij zijn op de onderstaande tijdstippen op de volgende locaties: om 11.00 uur in Gemeentehuis Meerkerk, om 12.30 uur in Stadhuis Vianen en om 14.00 uur in Het hofje van mevrouw van Aerden.

Op 21 november mogen alle inwoners van achttien jaar en ouder uit de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik gaan stemmen.

Ambianza gaat verder in nieuw pand

• Van Gammeren zorgt met Ambianza voor sfeer in huizen van klanten. Foto: Aangeleverd

meerkerk • Zeven jaar na de start aan de Houtstraat in Meerkerk heeft Kachels.com een nieuwe naam en een gloednieuw, groot gebouw. Het bedrijf gaat verder onder de naam Ambianza.

Aan de verhuizing en naamsverandering ligt een weldoordachte strategie ten grondslag. Directeur Corné van Gammeren: "Eind 2016 bestonden we ruim vijf jaar. We vroegen onszelf af: waar staan we, wie zijn we en hoe zijn we hier gekomen? We kwamen erachter dat we heel weinig energie kregen van onze webshop, vanwege het ontbreken van klantcontact. We konden daar geen toegevoegde waarde leveren. Onze energie ging in de winkel zitten en dat zorgde voor een forse groei. We hebben ervoor gekozen om daar de focus te leggen. We proberen niet om de goedkoopste te zijn, maar willen een toegevoegde waarde meegeven. Bij dat laatste liggen onze diepste drijfveren."

Toen Van Gammeren en zijn compagnon Krijn de Heer dat eenmaal helder hadden, besloten ze te stoppen met de webshop. "Daardoor paste de naam niet meer bij ons. Ook moest de showroom een facelift krijgen." Doelend op de ruime en sfeervolle spreekkamer: "Als iemand besluit te investeren in een kachel, wil je daar rustig met de klant over kunnen spreken. Daarnaast wilden we meer showroomruimte creëren; een kachel moet je van drie meter afstand kunnen beoordelen."

De veranderingen zijn in twee fases doorgevoerd. "Eerst de naam, daarna de locatie. Wel hebben we dezelfde huisstijl gehouden. Opmerkelijk genoeg hadden mensen het soms nauwelijks door, terwijl wij ertegenop hadden gezien."

Ook renovatie

Ambianza beschikt over vijf keer zoveel vierkante meters als op de oude locatie. De showroom beslaat twee verdiepingen. Van Gammeren, De Heer en hun acht personeelsleden hebben nu alle ruimte om inhoud te geven aan hun bedrijfsfilosofie: tijd nemen voor goed advies, kwaliteit leveren en klanten zoveel mogelijk (regel)werk uit handen nemen. Van Gammeren: "Onze focus ligt op ontzorgen. Dat gaat verder dan alleen een haard plaatsen. We doen ook renovatie rondom de kachel, inrichting met bijvoorbeeld kastwerk, kunnen zorgen voor maatwerk meubels en een houtopslag. We doen het tot en met het stukadoren en sauzen. Daar hebben we onderaannemers voor."

Voor aanvang van de werkzaamheden tekent Ambianza een impressie. "Als de klant een foto van de woonkamer heeft, zetten wij die om in een 3D-tekening met de haard erin. Wij zeggen tegen klanten: maak je geen zorgen, geef ons 's morgens vroeg de sleutel en een bak koffie en 's avonds staat jullie kachel te branden. We hebben ook nog steeds klanten die de kachel en materialen afhalen en zelf installeren. Maar als het kan, ontzorgen we heel graag." Meer informatie: ambianza.nl.

Schelluinse plek voor Circuit Romeijn

• Robert Troost kan klanten nu beter bedienen. Foto: Aangeleverd

schelluinen • Circuit Romeijn uit Ottoland is verhuisd naar de Sportlaan in Schelluinen. Eigenaar Robert Troost opende op 1 oktober de deuren van de nieuwe locatie.

In juli van dit jaar nam Troost alle inbouwwerkzaamheden over van Martin Romeijn. "De klanten hielpen we de afgelopen maanden nog in Ottoland", vertelt Troost.

"In Schelluinen waren we druk met de verbouwing bezig. Die is nu klaar. Van onze klanten krijgen we veel positieve reacties." De verhuizing is een strategische keuze. Troost wil meer bedrijven uit Gorinchem en omstreken kunnen bedienen. "We merkten dat de reistijd naar Ottoland een obstakel vormde voor onze groei. Nu, centraal aan de N216, A15 en A27 zijn we beter bereikbaar. En voor onze bestaande klantenkring is het ook nog steeds dichtbij."

Voor alle duidelijkheid: niet alle werkzaamheden van Circuit Romeijn zijn verplaatst. "Autobedrijf Romeijn en Romeijn Telecom zijn in Ottoland gebleven."

Kans

Dertien jaar geleden wist Troost al dat hij ooit zelfstandig ondernemer zou worden. "Ik wilde eerst ervaring opdoen in deze branche. Ik heb elf en een half jaar bij Circuit Romeijn gewerkt voordat ik voor mezelf begon. Drie jaar geleden deed zich deze kans voor en ben ik in gesprek gegaan met Martin."

Hij heeft plannen voor de toekomst. "Ik wil verder professionaliseren. Doordat we nu honderd procent kunnen focussen op Automotive, kan ik mijn klanten beter bedienen. Mijn hart ligt bij de auto's. Wat ik hier doe, dat kan ik goed. Ons werk loopt uiteen van beveiliging, kilometerregistratie en de inbouw van audio en multimedia tot bedrijfswageninrichting, werkverlichting, cruisecontrol, radardetectie en camerasystemen. Ook kunnen we auto's van een trekhaak voorzien."

Na bijna twaalf jaar is Troost onverminderd enthousiast over zijn vak. "Ik heb een zwak voor auto's, audio en muziek. Ik vind het echt gaaf om die dingen te combineren, daarover in gesprek te gaan met de klant en zijn wensen realiseren. Een auto is voor veel klanten een paradepaardje."

Rechtsvormen en erfrecht

• Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden houdt op 19 april een derde bijeenkomst over ondernemen.

molenlanden • Op dinsdag 16 oktober wordt er een ondernemersavond gehouden voor zzp'ers en MKB'ers uit Molenwaard en Giessenlanden. Het thema van deze avond is 'Is uw onderneming stormvast?' Notaris Van der Heiden gaat in op juridische rechtsvormen van bedrijven. Hij wil ondernemers laten zien dat het veel verschil maakt welke rechtsvorm een klant of leverancier gebruikt. Ook de gevolgen van overlijden en wilsonbekwaamheid worden besproken in het kader van de continuïteit van de onderneming. Vanaf 20.00 uur bij Van der Vegt smeed- en constructiebedrijf, Manmakerweg 2, Bleskensgraaf. Aanmelden kan via ondernemersloket@gemeentemolenwaard.nl.

Opbrengst kledingbeurs

streefkerk • Afgelopen september is de tweedehands kinderkledingbeurs van Streefkerk gehouden.

De helft van de opbrengst was voor degenen die de kleding hadden ingeleverd, de andere helft was voor het goede doel. Dat was ditmaal Woord en Daad, dat 2861,41 euro heeft ontvangen. Van dat geld kunnen 95 kinderen een maand naar school en krijgen daarmee een betere toekomst.

De tweedehands voorjaars kinderkledingbeurs zal gehouden worden op woensdagavond 10 en donderdagmorgen 11 april 2019. Voor meer informatie, zie Facebook: Tweede Handskinderkleding Beurs.

10e verjaardag Zorgboeren

• Ouderen bij de Bernerboefjes vieren feest.

groot-ammers • De in Groot-Ammers gevestigde stichting Zorgboeren Zuid-Holland bestaat op zondag 14 oktober exact tien jaar. De medewerkers van de stichting trakteren daarom de cliënten van de aangesloten zorgboerderijen de aankomende weken op taart. Op zorgboerderij De Bernerboefjes genieten Gijsbert, Lucinda en vrijwilligster Alie samen met de ouderen van de traktatie. Het tienjarig bestaan wordt door de zorgboeren en andere relaties gevierd tijdens een feestelijke receptie op vrijdag 19 oktober. Zorgboeren Zuid-Holland is in 2008 voortgekomen uit de afdeling Landbouw en Zorg van de vereniging Den Hâneker en is het centrale loket voor landbouw, zorg en welzijn in Zuid-Holland. "Het meest dankbare aan ons werk is dat we het verschil kunnen maken in iemands leven; de cliënten de rust en ruimte geven om ze te laten groeien. De belangrijkste schakels in dit verhaal zijn natuurlijk de zorgboeren, zonder hen geen betrokken zorg", aldus bestuurder Paulien van Pelt. Voormalig zorgboeren of relaties van de stichting zijn ook uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zij kunnen zich aanmelden via: n.vandenarend@zbzh.nl.

• Leo van Zorgboerderij De Hogt viert feest.

Anne Koudstaal bedenkt holle weg van plastic

• Anne Koudstaal (rechts) fietst over de eerste PlasticRoad in Zwolle. Foto: Arnold Reyneveld

ameide • Anne Koudstaal (30) en zijn collega Simon Jorritsma kregen tijdens een vrijdagmiddagborrel een idee: laten we gerecycled kunststof benutten voor de aanleg van wegen. De Plastic-Road was geboren.

Anne werkt bij wegenbouwer KWS in Vianen. In de week van 11 september stond hij in de spotlights van landelijke en buitenlandse media. Aanleiding was de officiële opening van het eerste fietspad van plastic, in Zwolle. Een wereldprimeur. Anne: "Ik had op 11 september wel tien interviews, als het er niet meer waren. Simon en ik waren live op de radio. Het ging de hele dag door: BBC World, The Guardian. We zijn met iets bijzonders bezig. Dat motiveert ons team en onze partners ook weer."

Grond verzakt

Aan de Hogeschool Utrecht studeerde Anne civiele techniek (watermanagement). Hij woont in Ameide, is geboren en getogen in Nieuw-Lekkerland. "Het is prettig wonen in de Alblasserwaard", vindt hij. Een nadeel van de streek kent hij ook. "De grond verzakt. En in Rotterdam zag ik dat kabels en leidingen een probleem zijn. De ondergrond zit zo vol, er kan eigenlijk niks meer bij. Dan is er nog de toename van het aantal hoosbuien. Simon en ik wilden voor die drie problemen een oplossing vinden. En we dachten: als we het dan ook nog van gerecycled kunststof maken, hebben we een mooi product."

In zijn pas verbouwde woning vertelt Anne over de toekomst van onze aardbol en zijn PlasticRoad. "Ik denk wel dat we in staat zijn om wat aan de milieuproblemen te doen, maar ben vooral bezorgd over het gebrek aan snelheid waarmee we veranderen. Heel veel maatschappelijke kosten worden in de berekeningen niet meegenomen. Ik denk dat we niet snel genoeg kunnen schakelen, terwijl de oplossingen er wél zijn. Bedrijven vragen zich af: hoe kunnen we winst maken? Soms moet je dingen doen zonder dat er een business case voor is. Laten we het proberen omdat het goed is voor de wereld. Kijk naar The Ocean Cleanup. Soms moet je gewoon dingen doen, dan krijg je gaandeweg vanzelf nieuwe inzichten."

Hij is blij dat zijn werkgever hem de kans gaf om 'gewoon dingen te doen'. Dat ging niet van de ene op de andere dag. "Ik moest intern iedereen ervan overtuigen dat er potentie in het product zit. Er wordt al snel gedacht dat opdrachtgevers niet op innovaties zitten te wachten. Als iets nieuw is, gaan mensen vragen stellen. Het was aan Simon en mij om de antwoorden te geven. Wij zeiden: we maken al bruggen en steigers van gerecycled plastic, waarom dan geen weg? Het materiaal is sterk genoeg. Rolf Mars, onze directeur, zei: 'Ga het maar doen'. We zijn bedrijven gaan zoeken. Oliemaatschappij Total en buizenfabrikant Wavin zijn partners geworden."

Rubber deeltjes

"De verwachting is dat de weg drie keer zo lang meegaat als een asfaltweg en bij de aanleg produceren we minder CO2. Regenwater kan in het wegelement worden opgeslagen en gefilterd." Het eerste plastic fietspad is 30 meter lang, bevat duizend kilo gerecycled plastic en heeft een toplaag van steenslag. De uitvinding biedt ook een oplossing voor de rubber deeltjes die door slijtage van banden in het milieu terechtkomen. "Het afslijpsel van banden komt in de goot terecht. Regenwater wordt nu geïnfiltreerd in de ondergrond. We zien kansen om een filter in te bouwen en de deeltjes af te voeren."

In november komt er in Giethoorn een tweede fietspad, een doorontwikkelde versie. Anne ziet nog veel mogelijkheden; opritten, parkeervakken, stoepen en perrons van kunststof. "In die volgorde willen we de kansen onderzoeken. Het allermooist zou het zijn als we ook straten voor elkaar krijgen." En snelwegen? "Dat is nog een ver-van-ons-bed-show. Maar het is geweldig dat dit al gelukt is. Zelfs hoogleraren dachten dat het niet zou kunnen. Ik vind het mooi dat we dit met onze partners hebben waargemaakt, in twee jaar tijd."

Anne Marie Hoekstra

Jongeren ontmoeten bedrijven op Rabo Event

• Vijf van de organisatoren: Jerry van Buuren, Luuk de Gans, Myron Muilenburg, Henri van Bennekom en Miressa van Dijk. Foto: Matthijs Daniels

gorinchem • Voor jongeren een kans om zich te oriënteren op de regionale arbeidsmarkt, voor het bedrijfsleven een uitgelezen mogelijkheid om potentiële jonge werknemers te benaderen. Dat is het Carrière Event van de Rabobanken Alblasserwaard Vijfheerenlanden, Merwestroom en Drechtsteden dat op 1 november gehouden wordt in het Rabo-kantoor in Gorinchem.

Het Carrière Event is voor jongeren van 16 tot 29 jaar die een stage zoeken, bijna klaar zijn met hun studie, toe zijn aan een volgende stap in hun carrière of zich willen laten inspireren voor hun kansen op de arbeidsmarkt. Zij kunnen op 1 november een bedrijvenmarkt bezoeken met ruim 20 bedrijven uit de regio, sollicitatiegesprekken oefenen, hun CV laten checken en gratis een professionele profielfoto laten maken. Er zijn ook verschillende workshops: over het doeltreffend opstellen van een LinkedIn-profiel, over het opstarten van een eigen bedrijf, succesvol solliciteren en hoe je jezelf goed kunt pitchen in een minuut.

Leden van de jongerenraad van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en de jongste leden van de ledenraad van Merwestroom organiseren het event. Zij behoren zelf tot de doelgroep, ieder op eigen wijze.

Jerry van Buuren zit in het laatste jaar van zijn studie Commerciële Economie. "Ik moet stageplekken zoeken en later een baan. Ik moet me daarop voorbereiden met een elevator pitch en een goed LinkedIn-profiel." Miressa van Dijk is al een paar jaar afgestudeerd en heeft nu onder meer een succesvolle eigen webshop Midi Boutique. Henri van Bennekom en Luuk de Gans hebben hun eigen werkgevers, Groenendijk Onderwijsadministratie en Raaak Personeel, gestrikt om deel te nemen aan de banenmarkt. "Ik ben bezig met mijn master en werk drie dagen in de week op de personeelsafdeling van Groenendijk", verklaart Van Bennekom. "Wij zijn specifiek naar jongeren op zoek. Het is moeilijk om jonge mensen te vinden, dat is echt iets van de laatste tijd."

Vurenaar Myron Muilenburg ten slotte heeft onlangs zelf ervaren hoe moeilijk het kan zijn om werk te vinden. "Ik was na mijn studie Chemische Technologie nog nergens via een stage 'binnen'. Hoe vind je dan een werkgever? Ik ben door recruiters benaderd toen ik mijn LinkedIn had opengesteld. Iemand van Raaak Personeel heeft me in contact gebracht met Den Hollander Engineering. Daar werk ik nu."

Alle deelnemende bedrijven aan het Carrière Event hebben openstaande vacatures en stageplaatsen. "De krapte op de arbeidsmarkt is bekend", vertelt Koen Wemmenhove namens zorgorganisatie Present. "Wij laten ons graag op regionale evenementen als deze zien om de naam Present bekender te maken."

"Voor bedrijven is het goed om kritisch te kijken naar hoe ze zich presenteren richting jongeren", denkt Luuk de Gans. "Doorgroeimogelijkheden, de kans om opleidingen en cursussen te volgen en secundaire arbeidsmogelijkheden zijn zaken die jongeren belangrijk vinden."

"In grote steden zie je initiatieven als het Carrière Event meer", weet Henri van Bennekom. "Daar werken bedrijven bijvoorbeeld samen met studentenverenigingen om in contact te komen met jongeren."

"Wij zijn als Mourik Infra actief op mbo's, hbo's, technische universiteiten en zelfs het bijzonder onderwijs", beaamt Bas Pruijmboom, Manager Personeel & Organisatie bij Mourik in Groot-Ammers. Bezoekers en bedrijven kunnen voor het Carrière Event een netwerk-app downloaden. Jongeren kunnen onder andere aangeven welke opleiding ze hebben en wat voor werk ze zoeken. Werkgevers kunnen daarop selecteren en chatten met de jongeren of een afspraak maken.

Voor meer informatie en aanmelden: www.rabo.nl/av/carriere.

MBO Award voor Van Vliet Wonen

• Pauline van Turenhout-Bos nam de wisselbeker in ontvangst.

arkel • Tijdens de Maatschappelijke Beursvloer op dinsdag 2 oktober heeft Van Vliet Wonen de MBO Award 2018 gewonnen.

Van Vliet Wonen uit Arkel ontving de bijbehorende wisselbeker uit handen van oud-winnaar Ellen Sterk van Corbion. In het Da Vinci College handelden op 2 oktober bedrijven en maatschappelijke organisaties weer in spullen, menskracht en adviezen. Tijdens deze derde Gorcumse Maatschappelijke Beursvloer sloten vele verenigingen en stichtingen matches met lokale bedrijven en organisaties.

Met de MBO Award bedankt de Gorinchemse Uitdaging Van Vliet Wonen voor hun hulp de afgelopen jaren. Hun donatie van nieuwe meubels uit de showroom was heel welkom bij diverse cliënten van het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk en Humanitas. Hiermee heeft Van der Vliet Wonen in Arkel zich een zeer betrokken lokale ondernemer getoond.

Pauline van Turenhout-Bos reageerde verrast: "Iets dat voor ons vanzelfsprekend is en dat we al jaren doen, wordt op deze mooie manier beloond. Wij zijn hier ontzettend trots op en zullen er ook zeker mee doorgaan. De wisselbeker krijgt een mooi plekje bij ons in de winkel." Alle andere genomineerden, Damen Shipyards, het Da Vinci College, Online Marketing bureau Heers, VGZ, de Kringloop Gorinchem en Poort6 werden hartelijk bedankt voor het verhuizen van Dress for Succes, het doneren van keuken- en kantoorinrichting tot voetbaldoelen, het maken van een website voor het Dierenasiel en nog veel meer.

Mede dankzij hun inzet is de Gorcumse samenleving weer een beetje mooier geworden.

Stadsomroeper Roy Grünewald legde om 18.45 uur met een slag op de gong de handel stil. In anderhalf uur hebben de deelnemers 37 matches gesloten met een gemeenschappelijke waarde van 28.605 euro. De Gorinchemse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat Gorcumse verenigingen en stichtingen belangeloos steunt. De Uitdaging bemiddelt bijvoorbeeld voor spullen, extra handjes, creativiteit en deskundig advies, altijd met gesloten beurs.

Instrumentenfonds ontvangt mooie giften

alblasserwaard • Het Instrumentenfonds heeft een paar mooie giften ontvangen die het fonds in staat stelt instrumenten aan te schaffen om kinderen op het basisonderwijs kennis te laten maken met muziek. Hiervoor werkt het fonds samen met muziekdocenten, muziekverenigingen en basisscholen. Innerwheel Gorinchem doneerde de opbrengst van hun dansavond; een cheque van maar liefst 5000 euro. De A.A. de Haan stichting stelde 2000 euro beschikbaar. Het rivierenlandfonds droeg 1250 euro bij. En de gemeente Gorinchem steunde het initiatief met 2000 euro subsidie. Een mooie impuls voor muziekonderwijs aan kinderen.

Computerspreekuur in 't Waellant

nieuw-lekkerland • De L. & N. Smit's Stichting wil 55-plussers op donderdagmorgen 25 oktober in de gelegenheid stellen om met hun problemen of vragen over het gebruik van I-pad, Smartphone of Laptop naar 't Waellant te komen.

Men kan vrijblijvend inlopen van 09.00 tot 12.00 uur. Er zullen drie vrijwilligers gereed staan om vragen te beantwoorden. De toegang is gratis en de koffie staat klaar, de locatie is de Kleine Wael, Ooievaar 10, Nieuw-Lekkerland. Voor meer informatie: de balie in 't Waellant of via de telefoonnummers 0184-689360 of 06-24482530.

Winnende kazen bij de Fokveedag

• De kaaskeuring in beeld. Foto: Rick den Besten

hoornaar • Voor de kaaskeuring van de 106e Fokveedag Boerenlandfeest was een recordaantal van 122 kazen ingezonden. Traditiegetrouw werden de kazen op de (vrijdag)ochtend voor de Fokveedag gekeurd.

De winnende boerenkazen (van koemelk) zijn gemaakt door kaasboeren uit Alblasserdam, Hellouw, Giessenburg en Polsbroek.

Categorie jong: 1. Biokaas Kinderdijk, Alblasserdam - 94 punten, 2. Gebr. Van den Heuvel, Molenaarsgraaf - 93 punten, 3. Kaasboerderij Speksnijder, Lekkerkerk - 93 punten.

Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten
Foto: Rick den Besten

Categorie kruiden: 1. VOF Slob, Giessenburg - 97 punten, 2. Zuivelboerderij De Westplaat, Sommelsdijk - 93 punten, 3. Booij Kaasmakers, Streefkerk - 93 punten

Categorie specialiteiten: 1. Kaasboerderij Verweij, Polsbroek - 89 punten, 2. J.J. van Maanen, Randwijk - 89 punten, 3. Hoefhuys, Genderen - 88 punten.

Geitenkaas kruiden: 1. Biokaas Kinderdijk, Alblasserdam - 96 punten.

Smakelijke actie van Ladies' Circle 35

alblasserwaard • Stichting Ladies' Circle 35 Alblasserwaard komt dit najaar met een nieuwe actie met een smakelijk tintje. De Ladies verkopen namelijk verschillende wijnpakketten met een diverse inhoud. De opbrengst van deze actie gaat naar Stichting Neurofibromatose. De wijnpakketten zijn gesponsord door lokale ondernemers.

Ladies' Circle 35 bestaat uit een groep van dertien vrouwen uit Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Papendrecht. Neurofibromatose is nog niet te genezen. Voor meer informatie of pakketten: www.lc35acties.com.

Kinderkledingbeurs in Molenaarsgraaf

molenaarsgraaf • In de schuur van de familie Aslander aan de Graafdijk-Oost 39a te Molenaarsgraaf wordt op vrijdag 19 oktober van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 20 oktober van 09.00 tot 11.00 uur weer een najaars- en winterkinderkledingbeurs gehouden. Kleding inleveren kan tot en met 15 oktober bij: Yvonne Demper, Beatrixstraat 21, Brandwijk (0184-642222) of Eveliene Hoogendoorn, Ocker Repelaerstraat 4a, Molenaarsgraaf (06-30291207). De kledingverkoop is zaterdagochtend voor de halve prijs. Opbrengst is voor Stichting Lach voor een dag. Van de verkoop is 50 procent voor de indiener. Niet opgehaalde kleding gaat naar een goed doel.

Het Rampjaar komt weer tot leven

Permanente tentoonstelling over 1672 in Stadhuis Nieuwpoort

• Bart Toonen en Kees van der Zwart voor het Stadhuis. Foto: Geurt Mouthaan

nieuwpoort • Er moet wat gebeuren, anders gaat het op de lange termijn niet goed. Die conclusie trok het bestuur van de Historische Kring Nieuwpoort eerder dit jaar. "Bij ongewijzigd beleid zou het een aflopende zaak zijn", beamen voorzitter Bart Toonen en bestuurslid Kees van der Zwart. "We zien het ledental en het aantal vrijwilligers afnemen. Blijkbaar sluiten onze activiteiten niet goed aan bij de huidige tijd."

Daar kwam de mededeling van het gemeentebestuur dat de nieuwe gemeente Molenlanden het Stadhuis als werkruimte en als representatieve locatie wilde gaan gebruiken bovenop. Een boodschap die het bestuur inmiddels niet meer als een bedreiging, maar als een kans ziet. "Een betere buur kun je niet hebben. De ruimte op de eerste verdieping waar ambtenaren komen te werken, mogen wij bijvoorbeeld ook gebruiken." De afgelopen maanden is veel overlegd en vergaderd over de nieuwe koers die de Historische Kring in wil slaan. Het resultaat: een ambitieuze route om de geschiedenis van Nieuwpoort een professioneler en eigentijds podium te geven. "Wij geloven in het algemeen belang van onze vereniging voor de streek en willen daarom graag een nieuwe fase ingaan."

Rampjaar

Centraal daarbij staan het Stadhuis in Nieuwpoort en een jaartal: 1672. Het rampjaar, waarin Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Munster en Keulen de Republiek binnenvielen en het nog jonge Nederland in zijn bestaan bedreigden. In de nipte redding speelde de Waterlinie een belangrijke rol en Nieuwpoort maakte daar onderdeel vanuit. "We blijven wel, zij het in een andere vorm, wisselende tentoonstellingen houden, maar het verhaal van het Rampjaar en de Waterlinie willen we met een permanente expositie vertellen", vult Toonen aan. "Wist je dat het Stadhuis op een sluis is gebouwd, die gebruikt werd om het omliggende land onder water te zetten? Dat dezen ze bewust, om te voorkomen dat boeren die het er niet mee eens waren de sluis zouden vernielen. De expositie wordt echt een belevenis voor jong en oud. Het historische gebouw moet daarmee veel meer gaan bruisen." En Van der Zwart: "Laatst waren hier nog 120 kinderen, die van twee acteurs het verhaal van de Waterlinie te horen kregen. Het sprak ze heel erg aan. Als je de geschiedenis levend maakt, is daar heel veel belangstelling voor. En dat willen we hier gaan doen."

Plattelandssubsidie

Om die interactieve tentoonstelling een plek te geven is een verbouwing noodzakelijk. Een kostbare zaak: het gaat om vele duizenden euro's. "We zijn nu al bezig om dit binnen te halen. Zo hebben we al de toezegging van plattelandssubsidie via Leader en we verwachten ook een gemeentelijke bijdrage." Het zal niet voldoende zijn; het bestuur van de Historische Kring gaat daarom de boer op om met name bedrijven om een gift te vragen. "Begin deze week zijn we een campagne begonnen om ondernemers voor sponsoring te benaderen. Zo hopen we het resterende bedrag op onze bankrekening te krijgen."

Vrijwilligers

Overigens: voorafgaand zijn de vrijwilligers van de vereniging al geïnformeerd over de plannen van het bestuur. "Ons doel is daarnaast de komende tijd nieuwe vrijwilligers binnen te halen, die mee kunnen helpen bij de nieuwe koers die we gaan varen. Daarbij richten we ons vooral ook op jongeren. Om de leden van de Historische Kring mee te nemen, overwegen we een extra ledenvergadering in te plannen, bijvoorbeeld rond de viering van oud en nieuw."

Samenwerking zoeken is nog een onderdeel van de plannen van de Historische Kring. Met de andere historische verenigingen in de omgeving, van Alblasserdam tot en met Hoogblokland. "Maar we zijn ook in overleg met Schoonhoven, hoe we de 'Twin Cities' breder kunnen promoten. We hebben met onze vestingsteden goud in handen; samen kunnen we ervoor zorgen dat mensen dat ook weten."


Geurt Mouthaan

Plaatselijke politiek is doof

Tijd om uw stem eens te laten horen, want de plaatselijke politiek is doof.

De campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is van start gegaan en de lijsttrekkers van een aantal partijen gaan ons weer oproepen om op hen te stemmen.

Beste inwoners van Zederik, ik zou u op willen roepen deze komende verkiezingen als teken van protest massaal te boycotten.
Niemand van de plaatselijke politieke partijen heeft er aan gedacht een referendum te houden onder onze inwoners over deze herindeling. Was dit wel gedaan dan had zeker bijna de hele bevolking tegen deze herindeling gestemd en waren we niet aan de provincie Utrecht vastgeplakt. We zijn en behoren echt tot de Alblasserwaard.

De heer Provoost is niet bang dat onze dorpen hun identiteit verliezen, doch reeds nu worden er mensen gehuisvest van heinde en ver en probeer dan maar eens over 5 jaar het volgende Oranjefeest te organiseren, veel bewoners hebben hier geen enkele binding mee. Kortom het dorpse karakter verdwijnt.

Reeds nu is het gesteggel over de zondagsrust al begonnen, de winkeliers in Vianen en Leerdam willen graag op zondag open gaan, echter binnen onze dorpen is daar geen enkele behoefte aan.
Wat te denken van de diverse woningbouwcoöperaties die de sociale woningen moeten gaan verhuren? Er krijgen mensen overal vandaan hier een woning toegewezen.
Wat te denken van de samenwerking van diverse uitvoeringsinstanties die hun cliënten bedienen in onze gemeenten?

En wat te denken van de komende claim van Niemans beton van zeker 50 miljoen die wij met zijn allen dienen te betalen? Ach we verhogen gewoon de OZB tot het maximale en als we dat een aantal jaren doen is deze claim voldaan. Het is tenslotte makkelijker om dit over meer inwoners te kunnen verdelen. In zijn ingezonden schrijven merkt dhr. A.E. Versluis op dat hij precies weet welke partijen voor deze herindeling waren.

Wij hebben echter nooit iets gehoord over een plaatselijk referendum in onze gemeenten, dit had wel gemoeten om de mening van onze inwoners te peilen, dus een grote gemiste kans.

Leuk dat er zoveel vrouwelijke lijsttrekkers zijn, doch de belangen en meningen van onze inwoners worden genegeerd en al deze partijen willen wel hebben dat wij onze stem uit gaan brengen.
Ik zou u allen dus op willen roepen als teken van protest tegen deze gang van zaken de komende gemeenteraadsverkiezingen te boycotten. Wij horen en voelen ons thuis in de Alblasserwaard, wij hebben niks met Vianen of Leerdam en ook niets met de provincie Utrecht.

Laten we met zijn allen hiertegen protesteren en deze verkiezingen boycotten.

A.O. Streefkerk, Ameide

Huisartsen verzorgen avond over euthanasie

lexmond • De huisartsen Maartje van Doormaal en Esther Schepper van huisartsenpraktijk Lexmond verzorgen op woensdag 31 oktober een avond in de huisartsenpraktijk waarin ze uitleg zullen geven over euthanasie.

Zij doen dat aan de hand van het thema 'Spreken over het levenseinde, doodgewoon'. Maartje van Doormaal: "Er zijn veel mensen die wel van euthanasie gehoord hebben of iemand kennen die overleden is door euthanasie, maar die niet precies weten wat het inhoudt. Het is vaak een lastig onderwerp om over te beginnen, zeker als je zelf niet direct ziek bent. Vandaar dachten wij dat het laagdrempelig zou zijn om een groepsconsult van maximaal 20 personen te organiseren waarin we in het algemeen gaan uitleggen wat euthanasie is, wat de wettelijke regels zijn en waarin we vragen kunnen beantwoorden van de mensen in de groep."
De huisartsenpraktijk is gevestigd aan de Kortenhoevenseweg 59b in Lexmond. Opgeven kan via de assistente of bij de balie.

RIVM: gezondheidsrisico's zijn klein

• Er kwam veel rook vrij bij de brand. Foto: Geurt Mouthaan

molenaarsgraaf • Uit de metingen van het RIVM die gedaan zijn tijdens de brand op 27 september bij Montapacking in Molenaarsgraaf blijkt dat de gezondheidsrisico's verwaarloosbaar klein zijn.

RIVM heeft metingen verricht naar dioxines en zware metalen. Uit het onderzoek blijkt dat er geen dioxines en zware metalen zijn vrijgekomen in waarden die gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Zoals eerder gecommuniceerd is het nooit verstandig om in de rook van een brand te staan. Daarover hebben VRZHZ (de Veiligheidsdiensten) en de gemeente vanaf het moment van de brand gecommuniceerd via websites en andere kanalen.

Er zijn in de afgelopen dagen op verschillende locaties monsters genomen. De gemeten concentraties dioxines zijn lager dan de Europese normen voor gras als veevoer. Dit betekent dat koeien en ander vee veilig naar buiten kunnen. Voor inwoners geldt dat eieren van hobbykippen gegeten kunnen worden. Het advies om zichtbaar roet van gewassen te wassen, geldt nog steeds.

Burgemeester Dirk van der Borg: "Na het drama van afgelopen donderdag, ben ik opgelucht over het nieuws dat de metingen uitwijzen dat de gezondheidsrisico's verwaarloosbaar klein zijn. Daarnaast ben ik zeer onder de indruk van de hulp vanuit de gemeenschap na de brand. Het is hartverwarmend om dit te ervaren. We leven net als iedereen mee met iedereen die getroffen is."

Deze week ontvangen de inwoners en ondernemers van Molenaarsgraaf en directe omgeving een bewoners- en ondernemersbrief.

29 / 64

30 / 64

31 / 64

32 / 64

33 / 64

34 / 64

35 / 64

36 / 64

jubileum • Echtpaar Gijs en Jannie van der Vlies-van Hoornaar uit Giessenburg vierde op donderdag 4 oktober hun vijftigjarig huwelijk. Wethouder Harmen Akkerman feliciteerde hen.

kinderboekenweek • Donderdag is de Kinderboekenweek met het thema 'Kom erbij' (thema vriendschap) feestelijk geopend door Brede school de Bijenkorf in Lexmond.

dierendag • Op donderdag 4 oktober, Dierendag, mochten de leerlingen van groep 3/4 van de Prinses Wilhelmina school uit Lexmond hun huisdier mee naar school nemen.

• Annika, Amber, Nick, Mart en Stef.

sulawesi • Vijf kinderen uit Nieuwpoort en Langerak hebben vrijdagmiddag geld opgehaald voor de slachtoffers van de aardbeving bij Sulawesi in Indonesië. Opbrengst: 42,25 euro.

rebus • Ronia Baan uit Giessenburg heeft zaterdag tijdens de Fokveedag in Hoornaar de rebus gewonnen van de Historische Vereniging Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos.

jubileum • Op woensdag 3 oktober vierde echtpaar Jan en Corrie van den Heuvel uit Noordeloos hun vijftigjarig huwelijksjubileum. Wethouder Jan de Groot feliciteerde hen.

vvd-taart • De 21-jarige Amber den Toom uit Noordeloos heeft in de afgelopen week de taart van 'Raad waar de VVD staat' gewonnen. Amber raadde het goed: Hoornaar.

voorlezen • Tijdens de Nationale Ouderendag op vrijdag 5 oktober las CU-raadslid Harry Stam in verpleeghuis 't Waellant in Nieuw-Lekkerland voor uit 'Straatje' van Yvonne Keuls.

Foto: Suus Leidelmeyer

schrijvers • Tijdens de Kinderboekenweek bezocht het schrijversechtpaar Hans en Monique Hagen OBS De Springplank in Meerkerk. Dergelijke bezoeken is al een jarenlange traditie.

Foto: Suus Leidelmeyer
Foto: Suus Leidelmeyer
Foto: Suus Leidelmeyer
Foto: Suus Leidelmeyer
Foto: Suus Leidelmeyer
Foto: Bert Bons

jubileum • Echtpaar Stigter uit Nieuw-Lekkerland vierde maandag hun 65-jarig huwelijksfeest. Burgemeester Van der Borg en zijn vrouwen brachten hen 's middags een bezoek.

voorleeskampioen • Emma Koejemans is schoolkampioene geworden van de voorleeswedstrijd op OBS De Stapsteen in Bleskensgraaf. Ze gaat naar de regiofinale.

spelwinnar • Mevrouw Hoefnagel uit Nieuw-Lekkerland heeft zaterdag tijdens de Fokveedag het spel van st. Oorlogsmonument Brandwijk/Molenaarsgraaf gewonnen.

muzikale presentatie Foto: Obs De Boomgaard

jubileum • Juf Conja heeft dinsdag haar 25-jarig jubileum op De Boomgaard in Streefkerk gevierd. De dag werd feestelijk ingevuld door muzikale workshops met een uitgebreide muzikale presentatie van de kinderen, waar iedereen van genoten heeft.

schaken • De Merwede Cup jeugdcompetitie On Tour is op vrijdag 5 oktober gestart in Meerkerk. Dorpshuis de Linde was het strijdtoneel voor 17 jeugdschaakteams uit de regio. Deze eerste avond werd gesponsord door CF Groep uit Meerkerk.

fokveedag • Veel mensen kwamen zaterdag 6 oktober op de Fokveedag hun favoriete ambitie kiezen uit de dertien ambities van VVD Molenlanden. Hierdoor ontstonden er veel leuke, serieuze en verrassende gesprekken. VVD Molenlanden is blij met deze bijdragen.

Foto: Willeke

voorleeslunch • Tijdens de Nationale Ouderendag op vrijdag 5 oktober nam ook verpleeghuis Laakse Hof in Lexmond deel aan de Nationale Voorleeslunch. Zowel de medewerkers als vrijwilligers lazen het verhaal 'Straatje' van Yvonne Keuls voor aan bewoners en familie.

Foto: Willeke

concertmappen • Tijdens de wekelijkse repetitieavond op donderdag 4 oktober ontving voorzitter Henk Spek (links) fraaie lederen concertmappen voor al haar leden. Op de foto overhandigt Louis van Dijk, namens Dynamic@work BV uit Gorinchem, symbolisch een map van het mannenkoor.

fokveedag • De SGP was ook dit jaar weer van de partij op de Fokveedag in Hoornaar. De kandidaat-raadsleden van SGP Molenlanden en SGP Vijfheerenlanden zijn in gesprek gegaan met de bezoekers over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe gemeente.

Einde aan Ammerse familiebeurs

Cor Mourik: 'Dit was mijn kindje'

• De beurs werd in 2016 een groot succes. Archieffoto: Geurt Mouthaan

groot-ammers • En dat doet pijn. De ondernemer uit Groot-Ammers raakte als 'jong broekie' betrokken bij de organisatie van de beurzen in zijn woonplaats, begin jaren tachtig. Hij zette zich er altijd met ziel en zaligheid voor in. "Het was niet altijd makkelijk om voldoende ondernemers binnen te halen, maar afgezien van de eerste editie heeft het nooit geld gekost. Voor mij was het elke keer een prachtige uitdaging om in een relatief klein dorp zo'n groots evenement neer te zetten."

Deze keer lukte het echter niet. Het op een laat moment afhaken van de gemeente Molenlanden en in het kielzog daarvan van diverse projectontwikkelaars en makelaars was voor Cor Mourik een onoverkomelijke horde. "Ik moest in een paar weken tijd dan nog 450 meter aan standruimte aan de man brengen. Dat gaat gewoon niet lukken. Het risico was te groot. Maar het was sowieso lastig de beurs vol te krijgen. Het gaat economisch daarvoor te goed. We hadden altijd enkele honderden meters aan autobedrijven. Nu kon ik er geen enkele over de streep trekken omdat ze het allemaal te druk hebben. Heel triest, vooral om de ondernemers af te moeten bellen die enthousiast waren en graag deel wilden nemen."

Bubbelbad

Hij vertelt er graag over, laat plakboeken vol met foto's en uitgeknipte krantenartikelen zien. En verhalen heeft hij ook meer dan voldoende. De Eiffeltoren van brood van speciaalbakkerij Van der Grijn ("Die waren er trouwens altijd bij"), de aannemer die maar liefst negen huizen verkocht, staatssecretaris Lyklema die een half uur te laat kwam voor de officiële opening en het bubbelbad dat in volle werking door een ondernemer werd neergezet. "Er trad toen ook een jazzballet op. Zegt die man tegen de danseressen: jullie club krijgt van mijn 100 gulden als jullie allemaal nu in het bubbelbad springen. En ja hoor, daar gingen ze zo met z'n allen het bad in. Geweldig."

Één keer werd Cor Mourik zelfs met de dood bedreigd door één van de ondernemers die op de beurs stond. "Er was geen airco en door de warmte waren zijn producten niet meer te verkopen. Hij stond daar met een mes en dreigde de organisator daaraan te rijgen. Ik was er zelf niet; toen ik aankwam stond de politie voor de deur en werd ik vriendelijk verzocht even naar boven te gaan, terwijl die ondernemer werd afgevoerd. Ach, ik heb me er niet veel van aangetrokken."

Het ging daarbij om een uitzondering. De voldoening haalde Mourik uit de vele complimenten en schouderkloppen tijdens en na afloop van de beurs. "Daar genoot ik van; ik was het gezicht van het evenement en mensen kwamen op mij af, hoewel ik het altijd met een team gedaan heb. En of er nog een beurs komt? Nee, het is nu definitief over."


Geurt Mouthaan

Koffiekamer Leerbroek

• De Hof van Leerbroek heeft een koffiekamer. Foto: nl.123rf.com

leerbroek • Het Hof van Leerbroek beschikt sinds kort over een eigen koffiekamer. De woongemeenschap voor ouderen wil graag dat die kamer de functie krijgt van ontmoetingsplek voor alle senioren uit het dorp.

Vijf jaar geleden opende het Hof van Leerbroek de deuren. Er zijn dertig levensloopbestendige appartementen. Sinds 1 juli beschikt het hof ook over een eigen koffiekamer.

Marrie van Dalen, voorzitter van de bewonerscommissie: "De ouderenmiddagen in Leerbroek stoppen, daarom dachten wij: dan proberen we om hier activiteiten te organiseren voor ouderen uit het dorp. Het is hier een leuke woongemeenschap, maar het dorp staat nog een beetje apart. Er is een drempel om hiernaartoe te komen."

Jeu de boules

Als het aan de bewonerscommissie ligt, komt daar snel verandering in. Elke maand organiseren vrijwilligers diverse activiteiten waarbij alle 55-plussers uit het dorp welkom zijn. Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is er een koffieochtend. De voorzitter: "Sinds september beschikken we ook over een jeu-de-boulesbaan en hebben we een jeu-de-boulesclub: 'De Boulevard'. Mensen uit het dorp kunnen ook lid worden. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris, Jilles Blom." Blom is bereikbaar via: 06-20533261.

Andere activiteiten zijn het Bijbeluurtje (eens per maand op dinsdagochtend), het breiuurtje eens in de twee weken op dinsdagmiddag en de bingo op elke derde dinsdag van de maand. Regina van Assel verstrekt meer informatie over het Bijbeluurtje. Ze is bereikbaar via: 0345-621471. Lia van Bergeijk is contactpersoon voor het breiuurtje. Haar telefoonnummer is: 0345-599774. Hanneke Withoos is betrokken bij de bingomiddagen, elke derde dinsdag van de maand. Zij is bereikbaar via: 06-21911560.

Verjaardagen

De koffiekamer kan ook worden gehuurd voor verjaardagen en andere evenementen. De huur bedraagt 50 euro per dagdeel. Er is ruimte voor veertig mensen. Marrie van Dalen is bereikbaar voor meer informatie: 06-13637907 of 0345-643412.

Zilvermuseum in teken van natuur

schoonhoven • Het Zilvermuseum presenteerde donderdag haar nieuwe tentoonstelling: Designed by Nature. Ruim honderd stukken, die in het teken staan van de natuur, zijn tot en met juni 2019 in Schoonhoven te zien.

De opening van de tentoonstelling, door burgemeester Roel Cazemier, was het sluitstuk van een lange voorbereiding. "Een proces dat een jaar geleden al begon", blikken directeur Marcel Teheux en conservator Arjenne Bouwknegt terug.

Vervolgens: "Zoiets begint met een brainstormsessie met het hele team, waarbij in dit geval de natuurtekeningen van de Duitse zoöloog en filosoof Ernst Haeckel (1834-1919) naar voren kwamen. Hij is een inspiratiebron geweest voor vele kunstenaars, ook zilversmeden. Wat volgde was een grote hoeveelheid post-its op de muur met allemaal leuke en gekke ideeën over zilver-marketingacties, activiteiten, scholenprojecten en nog veel meer. Dit leidde tot een zoektocht naar bijpassende, bijzondere zilveren objecten, die we mogelijk in bruikleen konden krijgen."

Het resultaat staat vanaf deze middag in het museum: meer dan honderd zilveren objecten en sieraden, die alle een link hebben met de natuur: van een robuuste en haast kitscherige zilveren roofvogel -waarvan de kop een drinkbeker is- tot een kunstwerk van paddenstoelen, gemaakt van ragfijne zilveren draden, op een herfstblad. Het betreft volgens de museumdirecteur en conservator 'topstukken uit het Rijksmuseum, Gemeentemuseum Den Haag, Koninklijke Verzamelingen en nog nooit eerder getoond bijzonder zilver uit privéverzamelingen'.

Tenslotte belicht het Zilvermuseum uit de eigen collectie een aantal objecten die onderdeel zijn van Designed by Nature.

De Zes Molens terug in de boerentijd

hoornaar • De Zes Molens, het woonzorgcentrum van De Lange Wei in Hoornaar, maakt net als begin dit jaar het vroegere boerenleven zichtbaar door middel van een expositie.

Net als in januari hangen er in de hal op de begane grond foto's van Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en kunnen bezoekers maquettes van eeuwenoude boerderijen bewonderen.

Twee maquettes

Twee om precies te zijn. De vorige keer stond er 'maar' één, namelijk die van Meine Mollema uit Noordeloos, mede-oprichter van de plaatselijke historische vereniging.

Hij maakte in miniatuurformaat (schaal: 1:25) de ontginningsboerderij na die circa duizend jaar geleden op dezelfde plek stond als waar in 2012 De Zes Molens verrees.

Archeologisch onderzoek

Voorafgaand aan de bouw werd er archeologisch onderzoek verricht en op basis daarvan vervaardigde de heer Mollema, eveneens gepensioneerd bouwkundige, dit zeer gedetailleerde model.

Waterzolder

Het was de voorloper van de boerderij zoals we die nu kennen. Gemaakt van klei, stro, riet, elzenhout en wilgentenen en met een beperkte levensduur van veertig tot vijftig jaar. Wat ook voordelen had, zo vertelt de maker, want bij de bouw van een nieuwe boerderij diende de grond te worden verhoogd.

Later, toen er rond 1600 stenen boerderijen verrezen, hoefde dit niet meer. Met al het overstromingsgevaar was dit wel riskant. Er werd dan ook een waterzolder ingericht voor het vee. In de maquette van Rokus van der Giessen, die ook is te bewonderen, is dat heel goed te zien.

Boerenstoep

De foto's dateren van de twintigste eeuw. Ze zijn uitgezocht door de werkgroep Boerenerven van Boerderij & Erf.

"Tijdens de vorige expositie waren historische plaatjes van boerenerven te zien. Wij willen voorkomen dat mensen dit zo herkenbare beeld vergeten. Zo ook het beeld van het boerenleven. Hoe zag dat eruit?", aldus Wil Kortleve. Bij haar staat dit op het netvlies gedrukt.

Ze woont al haar hele leven op een boerderij, die ze samen met haar man heeft gerund en waarvan haar zoon de vijftiende generatie belichaamt die hiermee in zijn levensbehoeften voorziet.

Alle foto's (uit de eigen albums van de leden en het omvangrijke stichtingsarchief) zijn zwart-wit. "Hoe ver we teruggaan? Poeh .... . Er zit in elk geval een foto tussen uit de jaren veertig. Eén van onze leden staat erop afgebeeld bij een boerenstoep. Toen ze nog een klein meisje was. Zij is in 1941 geboren."

De foto's hangen tot eind november in De Zes Molens. Wie de maquettes wil bezichtigen zal al in oktober het woonzorgcentrum moeten bezoeken.

Daarna verhuizen ze naar Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf.

Cursus Zorg de Baas

Cursus Zorg de Baas

gorinchem • Mee en Buurtzorg verzorgen vanaf 19 oktober de cursus Zorg de Baas voor inwoners van onder meer Giessenlanden, Molenwaard en Zederik.

In de cursus staat de vraag centraal: 'Hoe zorg ik voor een balans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor mezelf?' Tijdens deze cursus staat de zorgverlener centraal. Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen als het evenwicht tussen draagkracht en draaglast, wetten en regelingen en praktische vaardigheden zoals iemand verplaatsen. (H)erkenning van en over uw situatie met anderen praten kan het gevoel van steun vergroten. De cursus vindt plaats bij MBO Gorinchem (Da Vinci college), Mollenburgseweg 82 in Gorinchem. Aanmelden: Servicebureau MEE Plus, via servicebureau@meeplus.nl of 0183-691600. Deelname kost 10 euro.

Kledinginzameling Kom Over En Help

Kledinginzameling Kom Over En Help

regio • Stichting Kom Over En Help (KOEH) houdt op zaterdag 13 oktober weer een kledinginzameling.

Het gaat om baby-, kinder-, dames- en herenkleding, mits heel en schoon gewassen, schoenen, laarzen en sokken, tassen en riemen, huishoudtextiel, beddengoed, lakens, dekens en spreien, sjaals, mutsen, petten, hoeden en handschoenen. Gevraagd wordt om stevige plastic zakken te gebruiken.

Op de onderstaande adressen kan men zaterdag 13 oktober tussen 09.30 en 12.00 uur in de regio terecht: Noordeloos, Chr. Geref. Kerk, Noordzijde 1, Nieuwpoort, Chr. Geref. Kerk, Hoogstraat 5, Groot-Ammers, Hervormd Centrum, Wilhelminastraat 3, Streefkerk, Gebouw Het Anker, Molenakker 12, Nieuw-Lekkerland, Het Carillon, Raadhuisplein 1, Kinderdijk, Ned. Herv. Kerk, Molenstraat 149.

Voor meer informatie: www.komoverenhelp.nl/kleding.

Kledinginzameling

regio • Stichting Kom Over En Help (KOEH) houdt op zaterdag 13 oktober weer een kledinginzameling. Het gaat om baby-, kinder-, dames- en herenkleding, mits heel en schoon gewassen, schoenen, laarzen en sokken, tassen en riemen, huishoudtextiel, beddengoed, lakens, dekens en spreien. Op de onderstaande adressen kan men zaterdag 13 oktober tussen 09.30 en 12.00 uur in de regio terecht: Noordeloos, Chr. Geref. Kerk, Noordzijde 1, Nieuwpoort, Chr. Geref. Kerk, Hoogstraat 5, Groot-Ammers, Hervormd Centrum, Wilhelminastraat 3, Streefkerk, Gebouw Het Anker, Molenakker 12, Nieuw-Lekkerland, Het Carillon, Raadhuisplein 1, Kinderdijk, Ned. Herv. Kerk, Molenstraat 149.

Kledinginzameling Kom Over En Help

regio • Stichting Kom Over En Help (KOEH) houdt op zaterdag 13 oktober weer een kledinginzameling.

Het gaat om baby-, kinder-, dames- en herenkleding, mits heel en schoon gewassen, schoenen, laarzen en sokken, tassen en riemen, huishoudtextiel, beddengoed, lakens, dekens en spreien, sjaals, mutsen, petten, hoeden en handschoenen. Gevraagd wordt om stevige plastic zakken te gebruiken.
Op de onderstaande adressen kan men zaterdag 13 oktober tussen 09.30 en 12.00 uur in de regio terecht: Noordeloos, Chr. Geref. Kerk, Noordzijde 1, Nieuwpoort, Chr. Geref. Kerk, Hoogstraat 5, Groot-Ammers, Hervormd Centrum, Wilhelminastraat 3, Streefkerk, Gebouw Het Anker, Molenakker 12, Nieuw-Lekkerland, Het Carillon, Raadhuisplein 1, Kinderdijk, Ned. Herv. Kerk, Molenstraat 149.

Voor meer informatie: www.komoverenhelp.nl/kleding.

Cursus Zorg de Baas

gorinchem • Mee en Buurtzorg verzorgen vanaf 19 oktober de cursus Zorg de Baas voor inwoners van onder meer Giessenlanden, Molenwaard en Zederik.
In de cursus staat de vraag centraal: 'Hoe zorg ik voor een balans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor mezelf?' Tijdens deze cursus staat de zorgverlener centraal. Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen als het evenwicht tussen draagkracht en draaglast, wetten en regelingen en praktische vaardigheden zoals iemand verplaatsen. (H)erkenning van en over uw situatie met anderen praten kan het gevoel van steun vergroten. De cursus vindt plaats bij MBO Gorinchem (Da Vinci college), Mollenburgseweg 82 in Gorinchem. Aanmelden: Servicebureau MEE Plus, via servicebureau@meeplus.nl of 0183-691600. Deelname kost 10 euro.

Boek slaat brug van verleden naar heden

• Janny den Besten met de poster van 'Verborgen lied'.

nieuw-lekkerland/ammerstol • Met haar deels historische roman 'Verborgen lied' slaat Janny den Besten een brug van het verleden naar het heden.

Het verhaal van de Nieuw-Lekkerlandse schrijfster speelt zich gedeeltelijk af in Ammerstol, waar aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een grote groep vluchtelingen vanaf de Veluwe onderdak zoekt. De Duitsers voeren rondom de Grebbeberg een verbeten strijd met de Nederlandse strijdkrachten. Een groot deel van de bevolking van Veenendaal en omstreken evacueert op rivierschepen naar het relatief veilige westen van het land.

In 'Verborgen lied' heeft de oude vrouw Machteld het meegemaakt en ze herinnert zich daarvan nog heel veel wanneer de kleindochter van haar vriendin Ellis Rozengaarde jaren later met haar het gesprek aangaat over haar passie voor vluchtelingen.

"In het verhaal wordt het verleden gespiegeld aan het heden", vertelt Janny, die inmiddels zeven romans en vijf kinderboeken geschreven heeft. "Er kwam toen een enorme groep van enkele tienduizenden vluchtelingen naar deze streek vanwege de slag bij de Grebbeberg, waarvan een groot deel ondergebracht werd in Ammerstol. Tegenwoordig hebben we ook te maken met grote aantallen vluchtelingen. Hoe reageren we daarop?"

In haar nieuwste roman lopen de liefde en naastenliefde in elkaar over. Die zorgen voor verwarring bij de hoofdpersoon. Een bijzondere droom helpt haar om de koers van haar leven uit handen te geven aan de 'Stuurman'. De romans van Janny den Besten krijgen daarmee een christelijke kleur, alhoewel die niet overheersend is.

Historische gebeurtenissen uit de eerste weken van de Tweede Wereldoorlog spelen een grote rol in het boek, zoals de schenking van twee tableaus vanuit de kerken van Veenendaal voor Ammerstol, waarvan er één pas bij het schrijven van het boek weer herontdekt werd. Ook de kolenschuiten waarop de vluchtelingen verscheept werden en de Pinksterpreek van de dominees van Veenendaal en Ammerstol worden beschreven in haar roman.

Janny wil niet alles verklappen van haar nieuwste boek en nodigt belangstellenden graag uit voor de presentatie op woensdag 17 oktober in de kerk van Ammerstol.

De kerk gaat op woensdag 17 oktober open om 19.30 uur. Om 20.00 uur wordt de bijeenkomst geopend met een welkomstwoord van de voorzitter van de kerkenraad. Na een korte historische lezing over de evacuatie, gericht op Bergambacht en Ammerstol, wordt het eerste exemplaar van 'Verborgen lied' door uitgeverij De Banier overhandigd aan schrijfster Janny den Besten. Na afloop van de bijeenkomst, om uiterlijk 21.30 uur, is er gelegenheid voor een praatje, het bekijken van de tableaus en het kopen van boeken en signeren. Verborgen Lied telt 350 bladzijden en kost 16,95 euro.

The Passion volgend jaar in Dordrecht

dordrecht • Op Witte Donderdag 2019 vormt Dordrecht het decor voor The Passion. De jaarlijkse muzikale paasvertelling wordt op donderdag 18 april live uitgezonden bij de EO en KRO-NCRV om 20:30 uur op NPO 1 en NPO Radio 2.

Met het thema Je bent niet alleen legt The Passion dit jaar de nadruk op aandacht voor elkaar, meldt de EO op haar website. Dit sluit aan bij de aandacht in onze samenleving voor eenzaamheid en de talloze initiatieven om mensen bij elkaar te brengen.

Voor kenners zal de keuze voor Dordrecht geen verrassing zijn. Het is de plaats waar dit jaar 400 jaar geleden tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht werd gegeven voor de eerste officiële Nederlandse Bijbelvertaling: de Statenbijbel.

Deze vertaling was een revolutie voor het geloof en voor de Nederlandse taal. De verhalen uit de Bijbel konden ineens door iedereen gelezen worden. En de verschillende dialecten in de Lage Landen kregen door deze Bijbelvertaling een gemeenschappelijk boek.

Tot op de dag van vandaag gebruiken we woorden en uitdrukkingen uit de Statenbijbel. 400 jaar later is het eigenlijk niet anders. De Nederlandse taal zorgt er ook bij The Passion voor dat het lijdensverhaal van Jezus een verhaal is voor iedereen. De Nederlandse liedjes brengen het passieverhaal opnieuw tot leven en verbinden ons rondom dit verhaal.

Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff is dankbaar gastheer