HK Vianen

31 januari 2017

HK Vianen 31 januari 2017


Geen zorgen voor glasfabriek

leerdam • De bijna 300 werknemers van de Glasfabriek in Leerdam hoeven zich geen zorgen te maken over het voortbestaan van de fabriek. Dat is de stellige overtuiging van directeur Jules Herfst. Vorige week werd bekend dat de Schiedamse vestiging van het concern in augustus haar deuren moet sluiten. Door dit besluit van eigenaar O-I Manufacturing komen 230 werknemers op straat te staan. De productie van de fabriek in Schiedam zou gedeeltelijk worden verplaatst naar de glasfabrieken in Leerdam en Maastricht. Herfst: "De fabriek in Leerdam heeft een concurrerende positie in de markt. Sluiting is absoluut niet aan de orde. Ik maak me daar dan ook geen enkele zorg over", aldus de Plant Manager van O-I Manufacturing die stelt dat de fabriek in Schiedam minder concurrerend was. Bovendien investeerde O-I in het voorjaar van 2013 nog 21 miljoen euro -waaronder een nieuwe oven- in de Leerdamse fabriek.

Geen beschutting voor de eendjes

Jolanda Hogenkamp in wijk de Hagen maakt zich grote zorgen over het dierenleed dat zich afspeelt voor haar deur. Waar eerst hoog riet, struiken en andere bosschages stonden, kreeg zij daar een kale moddervlakte voor terug. Het gevolg is dat de eenden en watrerkipjes geen beschutting meer hebben. "Zo zielig ook om te zien hoe die waterkipjes met klompvoetjes strompelen omdat ze al die modder aan hun poten er niet af krijgen." De wethouder belooft in actie te komen,

Vianen sluit aan bij Jeugdcultuurfonds

vianen • Met ingang van 1 januari heeft Vianen zich aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds. Dat geeft kinderen tot 18 jaar, uit gezinnen die op of onder 110 procent van het bijstandsniveau leven, de mogelijkheid deel te nemen aan een culturele activiteit. Net als bij het Jeugdsportfonds wordt een aanvraag voor het Jeugdcultuurfonds niet gedaan door ouders, maar door een intermediair (bijvoorbeeld de school).

Stichting Leergeld neemt de aanvragen in behandeling, en beoordeelt deze. Na akkoord melden de ouders/verzorgers het kind aan bij de cultuurinstelling. Gedurende een jaar wordt de contributie of het lesgeld door de gemeente rechtstreeks betaald aan de club of culturele instelling. Voor de kinderen van deze doelgroep heeft het deelnemen aan bijvoorbeeld ballet, schildercursus of muziekvereniging een positief effect op de ontwikkeling en op de sociale en emotionele vorming.

Inbrekers gepakt

leerdam • Na een intensieve zoektocht hebben agenten vrijdagnacht drie inbrekers op heterdaad aangehouden. De mannen (twee van twintig en één van 29 uit Culemborg) worden verdacht van een inbraak in de Etos aan het Europaplein in Leerdam. Om 2.30 uur ging daar het inbraakalarm af. Agenten startten een zoektocht met hulp van een politieheli en een politiehond. Twee van de drie verdachten konden korte tijd later op de Lingedijk in een bestelauto worden aangehouden. De derde zat verstopt tussen twee auto's in een woonwijk.

De Rank krijgt een jonge predikant

Baptistengemeente De Rank Rivierenland in Vianen heeft na een opbouwperiode van drie jaar een eigen predikant: de pas 24-jarige Jesse Timmer uit Tienhoven. Jesse begon op z'n achttiende met spreken in kerken. Na de middelbare school ging hij theologie studeren. Het predikantschap voor De Rank Rivierenland is een kans om verder te gaan met die studie. Hij is gemotiveerd om samen in de regio te bouwen aan een kerk die iedereen begrijpt.

Pioniersplantjes in Lekuiterwaarden

De Lek krijgt meer en meer het karakter van een zoet­watergetijdenrivier. Dat concludeert Dick Kerkhof, lid van de plantenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden. Kerkhof heeft tussen 2008 en 2016 de flora in de Lekuiterwaarden gekarteerd en de resultaten van zijn onderzoek verwerkt in een rapport. Al snel na de oplevering van de nieuwe geulen vestigden zich op de oevers allerlei voor het ri­vie­ren­gebied karakteristieke pionierplantjes.

Brederodes bakt er niet veel van

Brederodes had maandenlang het aureool van onoverwinnelijkheid. Maar die tijd is wel een beetje voorbij. Afgelopen zaterdag bakten de groengelen er op sportpark Blankensteijn tegen GJS voor rust niet veel van. De spits van het team uit Dalem kopte al in de tweede minuut raak: 0-1. Na de thee slaagden de ontketende thuisclub er tegen GJS niet in de vroeg opgelopen achterstand ongedaan te maken. Daarmee deed het elftal zichzelf tekort.

Foto: Peter Verbeek

• Onder grote belangstelling van het college, raadsleden en vrijwilligers heeft Stichting Welzijn Vianen vorige week dinsdag een tweede Plusbus in gebruik genomen. Deze is met name bedoeld voor rolstoelgebonden inwoners (zie ook pag. 5)

dinsdag 31 januari • jaargang 26 no 5

editie Vianen

Eendjes dupe van kaalslag in De Hagen

Anja en Jolanda Hogenkamp: 'Nog maar één struik' Foto: Astrid Pel

vianen • Met pijn in het hart ziet Jolanda Hogenkamp het dierenleed voor haar deur in wijk De Hagen aan. Waar eerst hoog riet, struiken en andere bosschages stonden, kreeg zij daar een kale moddervlakte voor terug. Op het kale stuk moet op een gegeven moment gras gaan groeien, maar vanaf oktober is het al modder.

Jolanda heeft het allemaal zien gebeuren vanuit haar woonkamer. "Ik kijk liever naar de flat, dat is nog wel gezellig. Maar die kale boel hiervoor met die eenden en de waterkipjes die helemaal geen beschutting meer hebben, dat raakt me enorm. Er staat nog maar één struik voor mijn deur.''

Bijval

Jolanda krijgt bijval van veel buurtgenoten, zo merkt zij uit de reacties via Facebook en buiten op straat. Haar zus Anja die op een steenworpafstand woont, is het roerend met haar eens. "Zo zielig ook om te zien hoe die waterkipjes met klompvoetjes strompelen omdat ze al die modder aan hun poten er niet af krijgen. Ze kunnen nu ook nergens meer schuilen, alles is weg. Hoe moet dat als het voorjaar wordt?''

De doorgaande weg, de Willem van Duvenvoordestraat die aan de ene kant door flats en aan de andere kant door het water wordt begrensd waarlangs Jolanda woont, is door het weghalen van al het groen ook nog gevaarlijker geworden vinden de zussen. De wijkagent kan in zijn algemeenheid bevestigen dat het weghalen van bomen en struiken de veiligheid doorgaans niet bevordert.

'Laatste stukjes paradijs'

Jochem Keizer van Keizer Tuinen op de Kastanjelaan, is ook niet te spreken over het groenbeleid van de gemeente Vianen. Hij is beheerder van enkele stukken groen in De Hagen die daardoor ontkomen zijn aan de gemeentelijke snoeischaar. "De laatste stukjes paradijs,'' noemt hij ze liefkozend. "Ik probeer er wat gezelligs van te maken. In december stonden er kerstbomen op. Nee, met het weghalen van al het riet, struiken en bomen vind ik er weinig meer aan in de wijk.'' Hij constateert net als Jolanda dat het vanwege het kappen van groen ook met de dieren slechter gaat, en niet alleen met de eenden. "Toen ik hier kwam wonen zag je nog veel egels. Nu zijn die er bijna niet meer. Die hebben ook groene zones nodig.''

Wethouder Frank Meurs die over het openbaar groen gaat, laat weten dat hij aandacht gaat schenken aan het lot van de eenden in De Hagen die nu weinig tot geen beschutting meer hebben en kampen met klompvoetjes.

Over het hoofd

"Ik ben bang dat we dit volledig over het hoofd hebben gezien. Het is goed dat we dit nu weten en gaan er wat mee doen.''

Astrid Pel

Hartenkreet Hagestein blijft bezorgd

vianen/hagestein • Het mag niet zo zijn dat door de komst van het nieuwe dorp Hoef en Haag de leefbaarheid uit Hagestein wordt gezogen. Dat betoogde Barbara Cozijnsen vorige week dinsdag tijdens een forumavond van de gemeenteraad.

De raad moet op dinsdag 7 februari een besluit nemen over een onderzoek naar de nieuwe locatie voor de Meester Vosschool.

Een groep Hagesteiners -onder de noemer Hartenkreet Hagestein- vindt dat de nieuwe school moet komen op een locatie tussen de beide dorpen in. Dat wil zeggen bij de Kasteelplaats. Als er twee scholen zouden komen in Hoef en Haag -ook scholenbestuur Fluenta heeft belangstelling- dan moeten beide scholen in één locatie komen. Concreet: "Een groot kindercentrum waar ook de peuterspeelzaal en de voor- en naschoolse opvang kan plaatsvinden."

Brink

Het college wil de school -of meerdere scholen- juist midden in het centrum (de brink) van Hoef en Haag situeren. Op die manier kunnen immers meerdere functies worden gecombineerd.

De bewoners van Hagestein zijn bezorgd dat het locatiebesluit eigenlijk bij voorbaat al vaststaat. "Is het onderzoek alleen bedoeld om u een alibi te geven en wordt er naar een onderzoeksresultaat toe geredeneerd? Onderzoeken we locaties waarvan we op voorhand al weten dat deze niet mogelijk zijn. Of komen alle alternatieven echt aan bod?"

Een onderzoek dat 150.000 euro mag gaan kosten moet volgens Cozijnsen antwoord geven op alle vragen en mag volgens haar zeker niet voorgekookt zijn. "Hoe objectief is dit onderzoek? Wat zijn de onderzoeksvragen precies?"

Cees Taal in beeld als wethouder

leerdam • De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid in Leerdam draagt Cees Taal voor als opvolger van Wim van der Leij, die onlangs zijn vertrek als wethouder heeft aangekondigd. Dat heeft de PvdA vrijdag bekend gemaakt.

De beoogd wethouder is al vele jaren maatschappelijk en politiek actief in Leerdam. Zo was Taal van 2006 tot 2010 raadslid en bekleedde hij diverse bestuurlijke functies. Hij was initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van de Kringloop Leerdam, bestuurslid van stadspodium Go en actief in het Team 2015 dat allerlei activiteiten in het kader van de Millenniumdoelen organiseert. Hij bekleedde verschillende leidinggevende functies bekleed bij Syndion.

"We verwachten dat Cees zijn nieuwe functie met de van hem bekende passie, inzet en betrokkenheid zal invullen", laat de fractie weten.

In het persbericht wijst de PvdA erop dat de gemeente de komende periode voor enkele grote opgaven staat, zoals de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling. "Maar zeker ook op sociaal maatschappelijke terrein staat er veel te gebeuren. Daarom hecht de PvdA sterk aan de stabiele samenwerking binnen het huidige college van B&W. De PvdA heeft er het volste vertrouwen in dat met het toetreden van Cees Taal die samenwerking wordt gecontinueerd."

Wim van der Leij neemt na negen jaar wethouderschap op 1 maart van dit jaar afscheid.

Burgemeesters boos op provincie Zuid-Holland

vijfheerenlanden • De drie burgemeesters van de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden zijn verbolgen over een bijeenkomst die de provincie Zuid-Holland voor dinsdag 7 februari heeft georganiseerd in Ameide.

De bijeenkomst heeft als doel om inwoners van de Vijfheerenlanden-gemeenten de gelegenheid te geven om hun reactie te geven op (aspecten van) de voorgenomen herindeling ten behoeve van de door de provincie op te stellen zienswijze. André Bonthuis, Tjerk Bruinsma en Wim Groeneweg betreuren dat ze niet op de hoogte zijn gesteld van deze bijeenkomst. Ze hebben de aankondiging moeten lezen in de krant (=Het Kontakt).

Ook zijn ze op geen enkele wijze betrokken bij de inhoud of opzet van deze avond. "Het gaat immers om de fusie van onze drie gemeenten en de aspecten die blijkens de advertentie aan de orde zouden kunnen komen zijn zeker deels ook aspecten waar gemeentelijk beleid en gemeentelijke keuzes bij aan de orde zullen zijn."

'Provinciediscussie wordt opgeklopt'

zederik • De discussie over de provinciekeuze bij de herindeling Vijfheerenlanden wordt opgeklopt. Dat zegt scheidend wethouder Goof Bos van Zederik. "Het gaat meer om het gevoel dan om de feiten."

De eeuwige optimist Bos ziet de totstandkoming van de nieuwe gemeente als een grote kans. "Als gemeente Vijfheerenlanden ben je een sterke speler aan de onderhandelingstafel. Vanuit de Alblasserwaard gezien vormt de gemeente Vijfheerenlanden een ideale poort naar de dynamische oostzijde , waar de nieuwe gemeente Giessenlanden en Molenwaard een westelijke poort naar de Drechtsteden en Rotterdam vormt. Dat biedt mogelijkheden om de vitaliteit van de streek te bevorderen." Wethouder Bos kondigde onlangs zijn afscheid aan om ruimte te maken voor zijn opvolger.

Van stagiaire tot Meester Worstmaker

vianen • Roland Schneider, worstmaker van slagerij De Goeij, heeft onlangs het diploma Meester Worstmaker behaald. De 20-jarige Vianer is de jongste in ons land met deze onderscheiding.

De Goeij staat bekend als een ambachtelijke slagerij waar het maken van worst bijna tot kunst is verheven. Hij is dan ook niet voor niets aangesloten bij het Worstmakersgilde en werd in de achterliggende jaren vele malen provinciaal en nationaal kampioen met een van zijn producten.

Als student aan de slagersvakschool in Houten klopte Roland 3,5 jaar geleden bij De Goeij aan voor een stageplaats. Hij was van harte welkom, werkte eerst in de winkel, maar gaf na een jaar aan dat hij liever productief wilde zijn. Zodoende kwam hij terecht in de worstmakerij waar hij, begeleid door Hans de Goeij, de fijne kneepjes van het vak leerde.

"Begin vorig jaar ben ik begonnen met de opleiding tot Meester Worstmaker", vertelt Roland. "Die is gegeven in zalencentrum 't Klooster, door een docent van het Gilde. Er waren vijftien cursisten uit het hele land, dus het reizen heeft mij niet veel tijd gekost. De cursus omvatte acht dagen, verspreid over het jaar. 's Morgens theorie, onder andere het oefenen op kruidenkennis, en 's middags praktijk. Die bestond uit het proeven en keuren van eigen gemaakte worstsoorten. Ik heb veel geleerd van de uitleg van en de discussies over de toegepaste werkwijzen van mijn medecursisten. Zelf heb ik producten meegenomen die we ook in de winkel verkopen, maar daarnaast heb ik zelf ontwikkelde producten laten proeven. De Italiaanse rauwe ham was er daar één van, en sinds kort is die opgenomen in het assortiment."

Tijdens de onlangs gehouden jaarbijeenkomst van Het Worstmakersgilde zijn de certificaten uitgereikt. Met een 7 voor de theorie en een 8,4 voor de praktijk behaalde Roland Schneider prima cijfers. "Ik heb leuke reacties gehad van Hans en Esther, en de collega's. Door het volgen van deze cursus ben ik een betere worstmaker geworden."

Peter Verbeek

Van stagiaire tot Meester Worstmaker

Foto: Peter Verbeek

vianen • Roland Schneider, worstmaker van slagerij De Goeij, heeft onlangs het diploma Meester Worstmaker behaald. De 20-jarige Vianer is de jongste in ons land met deze onderscheiding.

De Goeij staat bekend als een ambachtelijke slagerij waar het maken van worst bijna tot kunst is verheven. Hij is dan ook niet voor niets aangesloten bij het Worstmakersgilde en werd in de achterliggende jaren vele malen provinciaal en nationaal kampioen met een van zijn producten.

Stageplaats

Als student aan de slagersvakschool in Houten klopte Roland 3,5 jaar geleden bij De Goeij aan voor een stageplaats. Hij was van harte welkom, werkte eerst in de winkel, maar gaf na een jaar aan dat hij liever productief wilde zijn. Zodoende kwam hij terecht in de worstmakerij waar hij, begeleid door Hans de Goeij, de fijne kneepjes van het vak leerde.

"Begin vorig jaar ben ik begonnen met de opleiding tot Meester Worstmaker", vertelt Roland. "Die is gegeven in zalencentrum 't Klooster, door een docent van het Gilde. Er waren vijftien cursisten uit het hele land, dus het reizen heeft mij niet veel tijd gekost. De cursus omvatte acht dagen, verspreid over het jaar. 's Morgens theorie, onder andere het oefenen op kruidenkennis, en 's middags praktijk. Die bestond uit het proeven en keuren van eigen gemaakte worstsoorten. Ik heb veel geleerd van de uitleg van en de discussies over de toegepaste werkwijzen van mijn medecursisten. Zelf heb ik producten meegenomen die we ook in de winkel verkopen, maar daarnaast heb ik zelf ontwikkelde producten laten proeven. De Italiaanse rauwe ham was er daar één van, en sinds kort is die opgenomen in het assortiment."

Tijdens de onlangs gehouden jaarbijeenkomst van Het Worstmakersgilde zijn de certificaten uitgereikt. Met een 7 voor de theorie en een 8,4 voor de praktijk behaalde Roland Schneider prima cijfers. "Ik heb leuke reacties gehad van Hans en Esther, en de collega's. Door het volgen van deze cursus ben ik een betere worstmaker geworden."

fotobijschrift:

foto: Peter Verbeek

Vianen Fietsstad?

Met de renovatie van de Helsdingse Achterweg hebben ook de fietspaden een fraaie nieuwe uitstraling gekregen. Maar: waar zijn alle oversteekpunten voor voetgangers gebleven? Vanaf de Rietkamp tot aan de Lange Waaysteeg kunnen voetgangers alleen nog maar oversteken via fietspaden. Juist in het Monnikenhof zijn voetgangers in veel gevallen uitsluitend aangewezen op fietspaden, of op de voor auto's bestemde wegen. Op zich hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn,maar dan moet het wel zo zijn, dat beide categorieën gebruikers, fietsers en voetgangers, rekening houden met elkaar. Helaas is dat lang niet altijd zo! Veel wielrenners, maar ook gebruikers van fietsen met motoraandrijving, alsmede scooters gaan er maar vanuit, dat zij altijd voorrang hebben. Zij worden daar in bevestigd, omdat er zowel aan het begin als aan het eind van het fietspad borden staan met de aanduiding FIETSPAD. Met soms waanzinnige snelheden komt men aan suizen. Het aantal 'bijna ongelukken' neemt aanzienlijk toe, ook al omdat veel fietsers kennelijk geen bel hebben, of deze niet gebruiken...Evenmin is het duidelijk wie er juridisch aansprakelijk is ingeval het echt een keertje mis gaat. De gemeente heeft desgevraagd al enkele jaren geleden in een schriftelijke reactie aangegeven dat het allemaal wel mee zal vallen, er van uitgaande dat men toch wel rekening zal houden met elkaar. Ik heb daar, gezien mijn dagelijkse ervaringen, grote twijfels over. Van groot belang voor de veiligheid van de diverse soorten gebruikers is dat de gemeente duidelijkheid gaat geven, ook juridisch gezien, door het plaatsen van de juiste verkeersborden: FIETSERS-VOETGANGERS.

Victor L.M. Albers Spierings, Vianen

Plusbus voorziet in grote behoefte

vianen • De tweede Plusbus van Stichting Welzijn Vianen van Stichting Welzijn Vianen voorziet in een grote behoefte. Op jaarbasis worden voor het doen van boodschappen, familie- en/of ziekenhuisbezoek circa 3.500 losse ritten gemaakt. Daarnaast maakt een zelfde aantal dementerenden er gebruik van voor vervoer van huis naar de dagopvang in Hof van Batenstein. Ongeveer twee-derde van het aantal ritten heeft een medische achtergrond. De aanschaf van de bus is mede mogelijk gemaakt door een genereuze opstelling van de gemeente Vianen. De nieuwe bus heeft een lage instap, beschikt over een lift en biedt ruimte aan maximaal vier rolstoelgebruikers. Extra service is dat wie niet zonder hulp op pad kan gratis een begeleider mee mag nemen. Beide bussen rijden, van maandag tot en met zaterdag, door de hele gemeente, met op- en uitstapplaatsen naar keuze. Daarnaast kunnen ze worden gereserveerd voor bezoek aan zieken- of verpleegtehuizen in Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht. Het lidmaatschap van de Plusbus bedraagt 18 euro per jaar. Een enkeltje in Vianen kost 1,40 euro. Reserveren via 0347-374097.

Aantal misdaden in Vianen gedaald

vianen • Het aantal misdrijven in Vianen is in 2016 met 8% gedaald, in de regio met 6%. De gunstige cijfers in Vianen worden vooral in de hand gewerkt door afname op het gebied van bedrijfsinbraken. Die namen van 34 af naar 19 (-44%). De woninginbraken daalden van 47 naar 38 (-19 procent).

Met name de afname in de eerste zes maanden (-41 procent) was opvallend. In de laatste zes maanden was echter sprake van een toename van 10 procent. Het aantal pogingen steeg in 2016 met 27 procent, maar daarentegen zakte het aantal geslaagde woninginbraken met 33 procent (van 36 naar 24). Ook de vernielingen gaven een sterke afname te zien: van 112 naar 94 (-16 procent). Het aantal geweldsmisdrijven is vorig jaar met 22 procent gestegen (van 64 naar 78). Meest opvallend is de toename van bedreiging (+45 procent), huishoudelijk geweld (+33 procent) en mishandeling (+15 procent). Het aantal meldingen van jongerenoverlast bleef gelijk (120 tegen 118), het aantal autokraken daalde met 7% (van 121 naar 113), het aantal fietsdiefstallen met 8% (van 50 naar 46).

Foto: Peter Verbeek

Roland Schneider heeft de nominatie Meester Worstenmaker in de wacht gesleept en is zo trots als een pauw.

Eerste bewoners naar Hoef en Haag

Bloemen voor de eerste bewoners. Foto: Dick Aanen

hoef en haag • In deelplan Het Dorpshart in het nieuwe Viaanse dorp Hoef en Haag werden vorige week dinsdag de eerste woningen opgeleverd. Het jonge stel Van der Linden kreeg uit handen van een medewerker van aannemer BAM de allereerste sleutel overhandigd.

In dezelfde week was ook de oplevering bij Jeroen en Evelien Tishauser, de buren. "We komen uit Breda en hebben heel bewust gekozen voor een woning in Hoef en Haag", zegt Evelien. "Jeroen werkt in Vianen en ikzelf in Utrecht. Hoef en Haag ligt heerlijk centraal, dicht bij de snelweg en op nog geen twee kilometer van het centrum van Vianen." Jeroen en Evelien hebben een kleintje van anderhalf jaar. "Het is heerlijk om in een nieuwe wijk te komen wonen met andere jonge gezinnen." Dat het de eerste maanden misschien nog wat kaal is in de nieuwe wijk nemen ze graag op de koop toe. "De bouw is heel goed gegaan. We konden met onze wensen altijd terecht bij BAM."

De bouw van de eerste 37 woningen in het Dorpshart van Hoef en Haag is volledig volgens schema verlopen. Binnenkort volgt de oplevering van 44 huurwoningen van LEKSTEDEwonen. Later dit jaar worden nog eens 29 koopwoningen opgeleverd.

Deelplan Het Lint

Vrijdag startte Hoef en Haag CV (een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar BPD en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM) ook met de bouw van 71 woningen in deelplan het Lint. Wethouder André Landwehr van de gemeente Vianen heeft samen met de toekomstige bewoners van deze nieuwe wijk de officiële handeling verricht. In het bijzijn van mensen die bij het project zijn betrokken en overige belangstellenden, legden zij de eerste funderingsbalk met elkaar.

Na het officiële moment gevierd te hebben op de bouwplaats, konden de nieuwe buren met elkaar verder kennismaken bij Stal Bosgoed. Het project De Hoffelijkheid bestaat uit twee fases van 59 en 12 woningen. Tevens waren de toekomstige bewoners van de 17 vrije kavels aan de Hoeveweg uitgenodigd.

Geweldig dorp

Voor André Landwehr was het een echte mijlpaal: "Hoef en Haag (Vianen) heeft alles wat een mens zich kan wensen. Hoef en Haag wordt een geweldig dorp dat naast de randstedelijke ligging een heerlijke rustige, groene en waterrijke omgeving biedt. In Hoef en Haag en Vianen voel je je gelijk thuis. De stad en de voorzieningen blijven dichtbij. Welkom in onze gemeente."

Raymond Stapel, projectmanager bij Hoef en Haag CV: "Met de bouw van deze 71 woningen is het begin van een mooie reeks in Het Lint aangebroken. We verwachten dat Hoef en Haag aan het einde van het jaar zo'n 400 nieuwe bewoners heeft." De planning is dat tot het jaar 2030 in Hoef en Haag circa 1.800 woningen gerealiseerd.

Vianen start project Welzijn op Recept

vianen • Deze maand is in Vianen het project Welzijn op Recept gestart. Mensen die niet zo lekker in hun vel zitten worden niet geholpen door het voorschrijven van medicijnen, maar door hen passende activiteiten aan te bieden.

Welzijn op Recept is een samenwerking tussen huisartsen, Stichting Welzijn Vianen en de gemeente. Ingrijpende gebeurtenissen, zoals ontslag, het verlies van een dierbare of een ernstige en langdurige ziekte, kunnen ertoe leiden dat mensen het even niet zo zien zitten, en op eigen kracht niet in staat zijn een positieve draai aan het leven te geven. Ze hebben een duwtje in de rug nodig. Welzijn op Recept is een aanpak waarbij mensen die te maken hebben met psychosociale klachten worden ondersteund bij het verbeteren van hun gezondheid en welzijn. De huisarts verwijst hen door naar de welzijnscoach van de SVW. Deze kijkt en bespreekt samen met hen welke activiteit voor hernieuwde energie kan zorgen. Er is keuze uit een ruim aanbod: van een eetclub tot sport en yoga, van een cursus tot culturele uitstapjes. Dit alles uieraard binnen de interessesfeer en de financiële mogelijkheden van de hulpvrager. De welzijnscoach is op de hoogte van het grote scala aan mogelijkheden in Vianen en omgeving, kan contacten leggen en indien nodig een keer mee gaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Een en ander kan leiden tot minder doktersbezoek, minder medicijnen en een vermindering van medische kosten. Het concept Welzijn op Recept wordt, ook al door de positieve resultaten, al in veel plaatsen in ons land uitgevoerd. Wethouder Marcel Verweij is verheugd dat dit ook in Vianen navolging heeft gekregen. "We zijn blij met de samenwerking met de huisartsen. Zij staan dicht bij hun patiënten, en kunnen als geen ander inschatten op Welzijn op Recept hen het juiste duwtje in de rug kan geven."

Bijzondere pioniersplantjes bij de Lek

Knikkende distel Foto: Dick Kerkhof

vianen • De Lek krijgt meer en meer het karakter van een zoet­watergetijdenrivier. Dat concludeert Dick Kerkhof, lid van de plantenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden. Kerkhof heeft tussen 2008 en 2016 de flora in de Lekuiterwaarden gekarteerd en de resultaten van zijn onderzoek verwerkt in een rapport.

In de Lekuiterwaarden tussen Vianen, Houten, Nieuwegein en IJsselstein is de afgelopen jaren het pro­ject Ruimte voor de Lek uitgevoerd. Er zijn nieuwe geulen gegraven, kaden verlaagd of ver­legd en het projectgebied heeft vervolgens een natuurfunctie gekregen.
Kerkhof: "Al snel na de oplevering van de nieuwe geulen vestigden zich op de oevers allerlei voor het ri­vie­ren­gebied karakteristieke pionierplantjes, waaronder slijkgroen, klein vlooienkruid, liggen­de ganzerik, liggende gan­zen­voet en slibmos. Vooral de 't Waalse Waard (aan weerszijden van de A27) blijkt rijk te zijn aan dergelijke pioniers, vermoedelijk doordat daar al een zaad­bank was opgebouwd langs de zandwinput die voor de her­in­rich­ting aanwezig was."

Ook blauwe waterereprijs, witte waterkers en nopjeswier, pioniers die optimaal voorkomen in het zoet­wa­ter­getijdengebied, hebben zich volgens Kerkhof uitgebreid, wat erop wijst dat de Lek meer en meer het karakter van een zoet­watergetijdenrivier krijgt. "In een groot deel van het jaar is het tijverschil hier nu 120 à 150 cm."


In de drogere terreinen gaat de vestiging van nieuwe plantensoorten een stuk minder snel, concludeert Kerkhof. De planten­kar­te­ring maakt vooral duidelijk in welke uiterwaarden waardevolle, soortenrijke graslanden liggen. Dat zijn van oost naar west de Ossenwaard (het schiereiland bij de stuw), de Pontwaard (de westelijke leidijk langs het Merwedekanaal), de Mijnsheerenwaard (tussen de Buitenstad en de A2) en de Middelwaard (ten westen van de A2). Aan de noordzijde van de Lek is het westelijkste, niet vergraven deel van de Bossen­waard relatief rijk aan bijzondere graslandplanten. "Alle genoemde terreinen of terreindelen kennen een lange ge­schie­denis van weinig of geen bemesting en een beheer van hooien of extensief begrazen."

Het belang­rijkste graslandtype is het droge stroomdalgrasland, dat hoofdzakelijk bekend is van Nederland. Kerkhof: "Het was in ons land echter altijd al tamelijk zeldzaam en beperkt tot de zandig­ste delen van de uiterwaarden." Door bemes­ting, maïsteelt en ontzandingen is sinds 1955 meer dan 80% van het droge stroomdalgrasland verlo­ren ge­gaan. "Het is van groot belang de resterende soortenrijke percelen in de gemeente Vianen te be­hou­den en in andere geschikte zandige, droge uiterwaarddelen, zoals de kribvakken in de Vianense Waard, nieuw droog stroom­dalgrasland te ontwikkelen." Door de plantenkartering over 4 à 6 jaar te herhalen kan er volgens Kerkhof vastgesteld worden of er dan veran­de­ringen ten goede of ten kwade zijn opgetreden. "Vervolgens kunnen desgewenst de natuurdoe­len en het beheer aangepast worden. De meeste recente versie van dit rapport kan worden ge­down­load van de website

q www.natuurcentrum.nl

Vianen krijgt mobiel goudwisselkantoor

vianen • De prijs van goud en zilver staan nog steeds hoog. Dat maakt het voor veel mensen aantrekkelijk hun sieraden en oude munten in te wisselen voor euro's. Goudwisselkantoor helpt hierbij en is een familiebedrijf pur sang. Naast de 30 vaste locaties in heel Nederland, kan men ook terecht in het mobiele kantoor.

Elke donderdag staat het mobiele kantoor op het winkelcentrum de Hagen in Vianen. Het mobiele kantoor is uitgerust met alle mogelijke faciliteiten zodat ze van alle gemakken zijn voorzien! Een ontvangst- en wacht ruimte en een apart taxatiekantoor voor de taxatie zijn belangrijke onderdelen.

Het bedrijf is de laatste jaren gegroeid, zegt eigenaar Erik de Ruiter. "Wij hebben ruim 25 jaar ervaring in de goud- en zilverhandel en bieden een goede prijs. Bovendien zijn we discreet en eerlijk: zo testen wij het goud en zilver waar de klant bij is, in een aparte taxatieruimte. Daar nemen we alle tijd voor. Vervolgens kan men bij ons kiezen voor contante betaling of overschrijving via de bank.

Naast de goud en zilver waarde van munten kan de verzamelwaarde van de munt ook van belang zijn, bleek kort geleden toen Goudwisselkantoor een kwartje uit 1818 kocht dat een waarde vertegenwoordigde van maar liefst 95.000 euro. ,,Dit soort gevallen komen natuurlijk niet vaak voor, maar zijn wel erg bijzonder." Het Goudwisselkantoor is gericht op de in- en verkoop van goud, zilver en munten. Ook verpanden is bij Goudwisselkantoor geen probleem. Het mobiele kantoor is elke donderdag geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Klanten kunnen zonder afspraak binnenlopen voor taxatie.

q www.goudwisselkantoor.nl

'Provinciediscussie wordt opgeklopt'

zederik • De discussie over de provinciekeuze bij de herindeling Vijfheerenlanden wordt opgeklopt. Dat zegt scheidend wethouder Goof Bos van Zederik. "Het gaat meer om het gevoel dan om de feiten."

De eeuwige optimist Bos ziet de totstandkoming van de nieuwe gemeente als een grote kans. "Als gemeente Vijfheerenlanden ben je een sterke speler aan de onderhandelingstafel. Vanuit de Alblasserwaard gezien vormt de gemeente Vijfheerenlanden een ideale poort naar de dynamische oostzijde , waar de nieuwe gemeente Giessenlanden en Molenwaard een westelijke poort naar de Drechtsteden en Rotterdam vormt. Dat biedt mogelijkheden om de vitaliteit van de streek te bevorderen." Wethouder Bos kondigde onlangs zijn afscheid aan om ruimte te maken voor zijn opvolger.

Zeldzame glaskunst in stadhuis Vianen

Een bijzonder expositie Foto: Aangeleverd

vianen • Een speciale collectie koninklijk glas is vanaf vandaag te bezichtigen in het stadhuis van Vianen. Het betreft vier Leerdamse oranjevaasjes, vaasjes die ontworpen zijn op hoogtijdagen van de koninklijke familie: het Beatrixvaasje, het Alexiavaasje, het Arianevaasje en het Koningsvaasje.

Het bekendste is het Beatrixvaasje, ook wel bekend als het 'oranjeappeltje', dat in 1938 voor de geboorte van prinses Beatrix ontworpen is. Verder zijn er in de expositie glazen sculpturen te zien van de bekende glaskunstenaar Lucienne Bloch (1909-1999). Deze in Zwitserland geboren Amerikaanse kunstenaar kwam in 1929 naar Nederland op uitnodiging van de directeur van de Glasfabriek Leerdam, Petrus Marinus Cochius. In die jaren ontwierp zij voor de fabriek prachtige gestileerde dieren, waaronder een hert en een olifant. Wethouder Marcel Verweij: "Wij zijn erg blij dat we deze prachtige stukken konden lenen van het Glasmuseum Leerdam. Als u in de buurt bent, is het zeker het bezichtigen waard. Kom dus vooral langs." De expositie is t/m 28 april gratis te bezichtigen tijdens openingstijden van de gemeente.

Minder schade door muskusratten

regio • In 2016 ving het Samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer minder muskusratten dan vorig jaar. Dat betekent minder schade aan dijken en oevers. Tegelijk werden er, vooral langs de Duitse grens, meer beverratten gevangen. In totaal werden in de samenwerkende waterschappen Hollandse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland 12.006 muskusratten en 453 beverratten gevangen. In 2015 was dit respectievelijk 12.442 en 371. De vangsten daalden in alle waterschappen, behalve Hollandse Delta. Daarmee lijkt de populatie onder controle. Het waterschap blijft alert, want muskusratten planten zich razendsnel voort. In Hollandse Delta is in twee vanggebieden intensief gevangen, om oplopende populatie snel weer onder controle te krijgen. Langs de Duitse grens blijft de instroom van muskusratten hoog. Beverratten worden vrijwel allemaal gevangen in het grensgebied met Duitsland, waar deze dieren niet worden bejaagd. De strategie van vangsten bij de grens werkt nog steeds. Voor het vierde opeenvolgende jaar stijgen de getallen: van 371 in 2015 naar 453 in 2016.

In 2016 zijn 406 bijvangsten geregistreerd, tegen 503 vorig jaar.

13 / 40

Miniatuurwerelden van Willemien Schroot

vianen • Van 5 februari tot en met 21 mei is er een speciale expositie in de tuin van het Stedelijk Museum Vianen te zien: De miniatuurwerelden van Willemien Schroot.

Schroot (1960) groeide op in Zuid-Afrika, waar ze tot haar veertiende woonde. In 1974 verhuisde ze naar Vianen, waar ze haar middelbare schooltijd doorbracht. Ervaringen uit haar jeugd zijn terug te zien in haar kabinetten. Wilde dieren die thuishoren op de Afrikaanse savanne zijn getransporteerd naar huiselijke interieurs in wereldsteden en onder water.

Negen kabinetten

De expositie in de tuinvitrines bestaat uit negen kabinetten. Op het eerste gezicht lijken het grappige miniatuurtjes, maar de kunstenares heeft ook een maatschappijkritische blik op industrialisatie en milieuvervuiling, globalisering en anonimisering. Dieren hebben de plaats ingenomen waar mensen horen te zijn en dat werkt vervreemdend.

Op haar 21e is Schroot aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie schilderen en vrije grafiek gaan studeren. Daarna studeerde ze binnenhuisarchitectuur in de avonduren. Dit is de eerste keer dat zij haar werk exposeert. "Laat u overtuigen door de aantrekkingskracht van miniatuur en de poëzie van ruimte," aldus de kunstenaar.

Schoonmaak Fort Everdingen

everdingen • Stichting Honswijk Everdingen organiseert op zaterdag 11 maart van 10.00- 16.00 uur in het kader van NLDoet een voorjaarsschoonmaak op Fort Everdingen. Het gaat om licht groenonderhoud. Voor deze klus kunnen we 20 vrijwilligers van alle leeftijden gebruiken.

Er is een korte rondleiding door dit geheimzinnige fort uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook wordt gezorgd voor een lunch en een fortbiertje na afloop.

Voor vragen over NLDoet kan je de Stichting bereiken via 06-22038496 of via marja@valkestijn.nl Aanmelden kan via www.nldoet.nl. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

q www.forten-honswijk-everdingen.nl

Bijzondere foto-expositie in de Grote Kerk

vianen • Sinds 16 januari is in de expositieruimte van de Grote Kerk een bijzondere fototentoonstelling te zien. De foto's zijn in 2016 op initiatief van ds. Rein den Hertog gemaakt in de tijd die aan Pasen voorafgaat, de zogenaamde Veertigdagentijd. Elke zondag werd er in de kerk een stuk gelezen uit het Lucas-evangelie.

Bert van Loo, Frank van der Laan, Gerda van de Ven, Henrik Stevens en Rein den Hertog hebben in die periode de Evangelielezingen verbeeld in de eigen Vianense omgeving. Zij veroorloofden zich daar de nodige artistieke vrijheid. Zo werd de "verloren zoon" een verloren dochter, die achterop een snelle motor het vertrouwde thuis ontvlucht. En bij het evangelieverhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem is het verhaal ook duidelijk naar Vianen in de 21e eeuw vertaald. Bij deze tentoonstelling zijn alle foto's te zien, die destijds bij de ingang van de kerk werden geprojecteerd. Op een aantal kleinere foto's is de 'making of' te zien. De expositie kan worden bezocht na de zondagsviering en voor en na evenementen (zoals concerten).

Longpunt in Leerdam

leerdam • De bijeenkomsten van Longpunt vinden vanaf 2017 in Leerdam plaats. Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) organiseert deze bijeenkomsten in samenwerking met Rivas Zorggroep. De eerste bijeenkomst is op donderdag 16 februari van 14.00 tot 16.00 uur. Longpunt is dé ontmoetingsplek voor longpatiënten en hun naasten en zorgverleners. Tijdens de bijeenkomsten gaan deskundigen in op thema's die van belang zijn voor longpatiënten. De thema's van dit jaar zijn onder andere 'Doe meer met minder energie' en 'Opname, wat staat me te wachten?'. Daarnaast kunnen bezoekers hun ervaringen uitwisselen onder het genot van een kopje koffie of thee. Tijdens de eerste bijeenkomst in Leerdam spreekt Tina van de Koppel, longverpleegkundige in het Beatrixziekenhuis, over het thema 'Inhaleren voor beginners en gevorderden'. De Longpuntbijeenkomsten in Leerdam vinden plaats van 14.00 tot 16.00 uur in Rivas-locatie Lingesteyn aan Lingesteynplantsoen 20.

Thema-avond 500 jaar reformatie

lexmond • De Hervormde Gemeente Lexmond en de Protestantse Gemeente Lux Mundi houden op dinsdag 7 februari opnieuw een gezamenlijke thema-avond. Dr. Jan Wim Buisman en drs. Tanja Kootte zullen met woorden en beelden ingaan op het thema '500 jaar Reformatie – Woord en Beeld', een actueel onderwerp in dit Lutherjaar. De avond vindt plaats in Hervormd centrum De Voorhof , aanvang 19.45 uur.

Open eettafel

lexmond • Op woensdag 8 februari is er in Lexmond weer een open eettafel in Huis Het Bosch. Nieuwe deelnemers voor de open eettafel in Lexmond kunnen zich aanmelden bij Ali Liefhebber (341032) of Riet Lemmen (341539). Aanvang: 12:15 uur. Aan- of afmeldingen uiterlijk 's maandags voor 12.00 uur doorgeven.

Modeconcern Vögele failliet

leerdam • Modeconcern Charles Vögele is vrijdag failliet verklaard, dat melden diverse landelijke media. De keten heeft 95 winkels in Nederland waaronder één in de Kerkstraat in Leerdam. Het van oorsprong Zwitserse Vögele vestigde zich in 1999 in Nederland.

Het bedrijf is vorig jaar overgenomen door een Italiaanse retailer, die zich wil concentreren op Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië.

Vorig jaar werd een deel van de Belgische en Duitse winkels verkocht, maar voor de Nederlandse vestigingen werd geen koper gevonden.

Boekenfestijn Nieuwegein

nieuwegein • Nieuwegein verwelkomt van donderdag 16 tot en met zondag 19 februari het Boekenfestijn: een rondreizende boekenbeurs met meer dan 1 miljoen boeken, spellen, puzzels, hobby- en knutselartikelen. In de Beursfabriek Nieuwegein kunnen bezoekers vier dagen lang terecht voor het grootste en breedste boekenassortiment van Nederland.

Ameide Voetbalquiz

ameide • De negende vv Ameide Voetbalquiz is met één punt verschil gewonnen door Martin Slob en Marco Alblas. Dat het spannend was bleek wel uit het feit dat er maar liefst zeven koppels op de gedeelde derde plaats eindigden. Aan de quiz was een goed doel gekoppeld: De Vereniging van Huntington. Er kon 300 euro worden overgemaakt.

'Op zoek naar mezelf'

gorinchem • Cabaretier Ruurd Walinga speelt op zaterdag 4 februari zijn show 'Op zoek naar mezelf' in 'de Ark' in Gorinchem. De aanvang is 20:00 uur. Het programma gaat over identiteit, wie ben ik? Het programma gaat over identiteit, wie ben ik? De zoektocht leidt o.a. langs Bert en Ernie, adhd-vriendjes, carrière makende ouders, aantrekkelijke uitgaanscentra, spirituele leiders, Lady Gaga en Jezus.De toegang is gratis. De avond wordt georganiseerd door het CR team.

Foto: Nico van Ganzewinkel

Kinderen mochten zaterdag in de bibliotheek volop meedoen met de vrolijke, muzikale voorstelling van de Klittenbandbende over 'De Kleine Walvis', als onderdeel van de Nationale Voorleesdagen.

Vergadering Passage

hei- en boeicop • Op dinsdag 7 februari is er een huishoudelijke vergadering bij Passage in Hei- en Boeicop. Keurslager Muilwijk komt met lekkere hapjes en tips. De avond wordt gehouden in De Rank, aanvang 19.45 uur.

Goede opkomst vergadering Contactus

Netwerken aan de bar. Foto: Aangeleverd

leerdam • Donderdag werd in gasterij Het Oude Posthuys in Leerdam de ledenvergadering van Businessclub Contactus gehouden. Er was een mooie opkomst. Na de ledenvergadering kon er in het bargedeelte nog genetwerkt worden onder het genot van een bitterbal en een drankje.

'Duidelijkheid in verwarrende wereld'

Jesse Timmer (24) voorganger bij baptistengemeente De Rank

'Iedereen moet begrijpen wat in de kerk gezegd wordt' Foto: Aangeleverd

vianen • Baptistengemeente De Rank is een eigentijdse en groeiende baptistenkerk in Utrecht, Leidsche Rijn en Rivierenland Vianen. De gemeente in Vianen startte in 2013 en houdt sindsdien kerkdiensten in gebouw De Hoeksteen.

De afgelopen vier jaar was een opbouwperiode. "Mensen die deel zijn van Baptistengemeente de Rank ervaren onze gemeente als een groot gezin waarbij er aandacht en zorg voor elkaar is", zo staat te lezen op de website. "Je wordt er geholpen te groeien in je geloof, maar ook om dienstbaar te zijn aan de samenleving."

Ook de nieuwe predikant Jesse Timmer voelt zich helemaal thuis bij de energieke kerkelijke gemeenschap. "Mijn volledige familie was tot zeker vier generaties terug overtuigd christen in de regio Rivierenland", zegt Jesse Timmer. Hij groeide op in Hei- en Boeicop, vlakbij Vianen en ging als vanzelfsprekend met z'n ouders mee naar de hervormde kerk. "Het besef dat er een God is begon bij mij op jonge leeftijd. Ik vertelde mijn moeder op vierjarige leeftijd hoe ik later ook dominee wilde worden."

Theologie

Jesse begon op z'n achttiende met spreken in kerken. Na de middelbare school ging hij theologie studeren. Het predikantschap voor De Rank Rivierenland is een kans om verder te gaan met die studie. Hij is gemotiveerd om samen in de regio te bouwen aan een kerk die iedereen begrijpt. "Ik ben deze maand gestart, heb een aanstelling voor twintig uur per week en zal me in die tijd vooral richten op het spreken in de diensten op zondagochtend en op het leren kennen van mensen in en buiten de kerk."

Diep verlangen

Voor Jesse waren twee dingen erg belangrijk bij de keuze om voorganger te worden in de Rank Rivierenland. "Allereerst, dit is mijn regio, met deze mensen heb ik gewoon iets. Daarnaast is er in mij een diep verlangen om samen met een groep mensen God te leren kennen en te ervaren. De visie van de gemeente is dan ook dat niet zozeer tradities centraal staan, maar dat het gaat om bruggen slaan naar mensen buiten de kerk, naar de nieuwe generatie. Hoe? Door 'je naaste' op te zoeken en er voor hem of haar te zijn. Naastenliefde dus."

Dat oude woord is altijd al één van de belangrijkste christelijke waarden geweest en daar gaat het nog steeds om, benadrukt Timmer. "De Rank is zo'n groep mensen met het hart op de juiste plaats die daadwerkelijk het goede willen voor de regio en tegelijkertijd beseffen dat ze dat niet kunnen zonder God."

Veel opgebouwd

Jesse: "Onder leiding van een ervaren kerk-stichter is een groep van zo'n zestig mensen gestart. Deze zestig mensen hebben heel veel opgebouwd, zoals een gebedsgroep, een muziekteam, kinderprogramma's en zes doordeweekse gesprekskringen. Inmiddels bezoeken meestal zo'n honderd mensen de wekelijkse diensten. Er zijn mensen uit Vianen en omstreken bijgekomen, er zijn kinderen geboren, er zijn mensen uitgezwaaid voor christelijke projecten in de derde wereld. De opstartperiode is nu afgerond, daarom ziet men het nu zitten een voorganger aan te stellen."

Geen kerkelijk jargon

Jesse: "Er is hier een heel enthousiast bestuur, dat mij de ruimte geeft om aan de slag te gaan, zij zijn mijn sparringpartners. Maar in een kerk hoort iedereen erbij: alle generaties komen er samen, ze hebben allemaal een belangrijke rol. Ik wil mensen aan de hand van de Bijbel een stukje duidelijkheid geven in een heel verwarrende wereld."

Jesse wil in de kerkdiensten wegblijven bij kerkelijk jargon. "Iedereen zou moeten begrijpen wat in de kerk gezegd wordt. Het gaat over gewone dingen, zoals: hoe weet je of God bestaat? Hoe kun je God beter snappen? Is er een verschil tussen religie en God volgen? Gaat geloof nou wel of niet over 'je aan de regels houden'?"


Piet Jan den Dikken

Dode katten in Kanaal

vianen • De afgelopen 1,5 jaar zijn in het Merwedekanaal bij Vianen maar liefst elf dode katten aangetroffen. Dat bevestigt een medewerker van Dierenambulance Vianen.

Het is niet officieel vastgesteld of deze katten per ongeluk in het water zijn terechtgekomen of dat er sprake is van moedwillige verdrinking.

Geen twijfel

Voor Judith, moeder van een Viaanse kattenbazin, is er geen enkele twijfel. "Bij mijn dochter zijn binnen 1,5 jaar twee katten verdwenen en later dood aangetroffen in het kanaal. De laatste keer gebeurde dat begin januari. Het is gruwelijk, vooral als je bedenkt wat voor doodstrijd zo'n kat heeft ondergaan."

Volgens Judith kan het geen toeval zijn, vooral nu ze weet dat er maar liefst elf katten zijn teruggevonden in het Kanaal. "Een kat houdt niet van water en blijft daar zo ver mogelijk uit de buurt. Dit moet dus gewoon het werk zijn van iemand die een bloedhekel heeft aan katten."

Judith heeft contact gezocht met de Dierenambulance. Ook heeft ze aangifte gedaan bij de Dierenpolitie. "Bij de politie waren ze niet heel erg bereidwillig om te helpen. Ze willen geen onnodige onrust zaaien. Maar ik wil gewoon dat die idioot die dat op zijn geweten heeft stopt. We mogen hiervoor onze ogen niet sluiten. De mensen die een kat hebben in Vianen moeten gewaarschuwd worden dat ze voorzichtig moeten zijn om hun katje zomaar buiten te laten lopen."

Dierenambulance

Henk Bunders van Dierenambulance Vianen bevestigt het verhaal. De katten zijn aangetroffen over een lengte van zo'n vier kilometer. Het is vaak lastig om de eigenaar van de dieren te achterhalen, omdat maar niet alle katten zijn gechipt of geregistreerd. Als dit niet het geval is, wordt geprobeerd de eigenaar op een andere manier te achterhalen, zodat deze weet wat er met zijn dier is gebeurd en kan aangeven wat zijn wensen zijn. Het dode dier wordt ten slotte afgeleverd bij de dierenarts, waar het nog een week in de vriezer ligt.

Ruime meerderheid Arkel wil naar Gorinchem

arkel • Een ruime meerderheid van de Arkelaren kiest voor de gemeente Gorinchem wanneer het tot een nieuw een herindelingsvoorstel zou komen. Dat blijkt uit de door de werkgroep #deontkoppeling gehouden huis-aan-huis enquête in het dorp. De actiegroep gaat nu een zienswijze indienen om het dorp naar de stad te loodsen.

Op basis van de opgehaalde flyers kiest 67,1 procent voor de gemeente Gorinchem, 32,9 procent heeft een voorkeur voor samengaan met Molenwaard.
Berend Buddingh', één van de initiatiefnemers, licht de cijfers toe. "We hebben een kleine 1400 flyers bezorgd. Naast informatie over waarom wij het logischer zouden vinden dat Arkel naar Gorinchem zou gaan, gaf de flyer een stembiljet voor maximaal vijf stemmen, uitgaande van meer dan één achttien-plusser per woning. Uiteindelijk hebben we meer dan 1500 handtekeningen opgehaald. Dat komt overeen met een opkomstpercentage van 55 procent. 1025 Personen hebben de voorkeur aangegeven voor Gorinchem, 502 mensen kiezen voor Molenwaard."

In de afgelopen weken was de herindeling het gespreksonderwerp in Arkel. Waar veel inwoners tot voor kort niet op de hoogte waren van de gemeentelijke plannen, werd er nu volop gediscussieerd. Met elkaar op straat, thuis en natuurlijk op de sociale media. Buddingh' geeft aan geschrokken te zijn over de verbale krachten die los gekomen zijn, met name op facebook. "We hebben als #deontkoppeling altijd aangegeven dat we willen onderzoeken hoe Arkel nu echt denkt. Maar we zien dat het debat voor een deel misbruikt is door voorstanders van Molenwaard. Dat is jammer. Want uit eerder, beperkt onderzoek van de gemeente, was de voorkeur voor Gorinchem in Arkel allang bekend. Dat signaal negeren was voor ons de belangrijkste reden om de mening nogmaals te peilen. Op basis daarvan zullen we een zienswijze indienen."

De opkomst is is volgens Buddingh' hoger dan bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, de Europese verkiezingen of het Oekraïne referendum.

Attentie bij afscheid De Zonnebloem

Bloemen voor de scheidende Zonnebloem-medewerkers Foto: Nico van Ganzewinkel

vianen • "Een aderlating." Zo omschreef burgemeester Wim Groeneweg het feit dat vrijwilligers Thea Peters, Toos van Doorn en Hennie Verkijk na vele jaren afscheid nemen van De Zonnebloem Vianen.

Thea en Toos zijn beiden onlangs nog verblijd met een Koninklijke onderscheiding. Tja, en dan kun je als gemeente geen officiële lokale onderscheiding meer uitreiken. Geen Viaanse Noot dus.

Het bestuur had bedacht dat een goede tweede keus op het wensenlijstje van de drie, ongetwijfeld was, dat de burgemeester zelf in vol ornaat bij het afscheid in De Prenter aanwezig zou zijn. Gezien hun stralende gezichten bleek dit een schot in de roos. Groeneweg hield een mooie, persoonlijke toespraak. Ze waren hierdoor erg verrast. Hij ga de twee vrouwen een mooie broche en Hennie een erespeldje van De Zonnebloem.

Bij de officiële plechtigheid werd verder een mooi en toepasselijk gedicht voorgelezen van Phil Bosman met de titel 'Parkeren in de zon'.

Mevrouw Peters-Quax was de afgelopen twintig jaar afdelingsvoorzitter en vanaf 1987 algemeen bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen. Zij had (nadat het algemeen bestuur werd opgeheven) tot januari 2015 een plaats in de Raad van Advies van Stichting Welzijn Vianen. Mevrouw Van Doorn-Van de Laar is al vanaf 1981 actief voor vereniging De Zonnebloem, al die jaren als 'hoofd bezoekwerk'. Ook was zij lid van het Gehandicapten Overleg Vianen. De dames organiseerden samen, naast deze activiteiten, ook een jaarlijkse vakantieweek voor 20 mensen met een licht lichamelijke beperking. Een initiatief dat altijd erg gewaardeerd is.

woensdag 1 februari

Bingo
20:30, Everdingen, dorpshuis het Knooppunt. De Oranjevereniging houdt een bingo-avond. Het dorpshuis is gevestigd aan de Graaf Florisstraat.

vrijdag 3 februari

Stef Bos in De Kom
20:15, Nieuwegein, De Kom.

zaterdag 4 februari

Repair Café vianen
9:00, Vianen, wijkcentrum Monnikenhof (Langeweg 6b). Men kan langskomen met allerlei kapotte elektrische en huishoudelijke apparaten, audiovisuele apparatuur, computers, fietsen, speelgoed en voor kleine kledingreparaties. De reparaties zijn gratis. Meer informatie via repaircafevianen@gmail.com of via Elly van Stiphout (06-13636414).
www.repaircafe.nl

Wiener Melange
20:15, Nieuwegein, De Kom. Ernst Daniël Smid presenteert een klassieke avond met het beste van Wenen, de hoofdstad van de operette. Naast bariton Ernst Daniël Smid staan er nog andere getalenteerde topsolisten op het podium. Zij worden terzijde gestaan door het 24-koppige Wiener Strauss Ensemble. Ballroomdansers maken de Weense sfeer compleet met fijne walsen en polka's.
www.dekom.nl

Jacques Brel
20:30, Nieuwegein, De Kom. De Vlaamse zangeres Micheline Van Hautem werkt in 'Brel & Brass' samen met bastrombonist Jos Jansen, fanfareorkest Kunst na Arbeid uit Nieuwegein en muziekvereniging Dr. Engelhard uit Den Dolder.
www.dekom.nl

zondag 5 februari

Miniatuurwerelden
12:00, Vianen, Stedelijk Museum Vianen: de miniatuurwerelden van Willemien Schroot. Op het eerste gezicht lijken het grappige miniatuurtjes, maar de kunstenares heeft ook een maatschappijkritische blik op industrialisatie en milieuvervuiling, globalisering en anonimisering.

maandag 6 februari

Azlheimer Café
20:00, Vianen, Hof van Batenstein. Dementie kan soms vragen oproepen over het levenseinde, bijvoorbeeld over wel dan niet reanimeren, of over euthanasie. Debby van Rhijn ontvangt Bert Keizer, voormalig verpleeghuisarts en momenteel werkzaam in de levenseindekliniek. Het café is open vanaf 19:00, het programma duurt van 19:30-21:30 en daarna is er nog gelegenheid om na te praten. De toegang is gratis en aanmelding niet nodig. Voor meer informatie of problemen met vervoer: Wickey van den Brink (0347-361200).

dinsdag 7 februari

Thema-avond 500 jaar reformatie
19:45, Lexmond, De Voorhof. De Hervormde Gemeente Lexmond en de Protestantse Gemeente Lux Mundi organiseren een gezamenlijke thema-avond. Dr. Jan Wim Buisman en drs. Tanja Kootte zullen met woorden en beelden ingaan op het thema '500 jaar Reformatie - Woord en Beeld', een actueel onderwerp in dit Lutherjaar.

Vergadering Passage
19:45, Hei- en Boeicop, De Rank. Keurslager Muilwijk komt met lekkere hapjes en tips.

woensdag 8 februari

Open Eettafel
12.15, Lexmond, Huis Het Bosch. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij Ali Liefhebber (341032) of Riet Lemmen (341539). Aan- of afmeldingen uiterlijk 's maandags voor 12:00 doorgeven.

Spelletjes en goudsmid
13:00-16:00, Vianen, Hof van Batenstein. De goudsmid komt langs. Van 13:30:15:30 zijn er ook spelletjes. Entree voor de spelletjes: 1,50 euro inclusief drinken en een hapje.

Demonstratie Mahjong in de Bibliotheek
14:30-16:30, Vianen, bibliotheek Vianen. Leden van Mahjong-vereniging De Negen Poorten demonstreren het spel in de Bibliotheek Vianen. Bezoekers kunnen vrij binnen lopen, kennismaken met het spel, zien hoe het gespeeld wordt, zelf meedoen en vragen stellen. Ook op 1 maart en 5 april komt de Mahjong-vereniging naar de Bibliotheek Vianen.
Mahjong is een chinees denkspel.
www.bibliotheeklekijssel.nl/vianen

Bingo
19:30-21:30, Vianen, Hof van Batenstein. Kosten: 3,00 euro inclusief plankje, drankje en hapje.

Van mode naar kunst
20:00, Vianen, 't Klooster. Mevrouw Masselink geeft een lezing voor het KVG. Zij zet mode en kunst naast elkaar. Deze avond is alleen voor leden en aspirant-leden bestemd.

Absurd cabaret
20:15, Nieuwegein, De Kom. Cabaretier Ronald Snijders speelt 'Welke show'.

vrijdag 10 februari

Bodylanguage
20:15, Nieuwegein, De Kom. Komische stoomcursus lichaamstaal. Aan de hand van hilarische en herkenbare voorbeelden komt het publiek alles te weten over het miniroksyndroom, pluisjesplukken en territoriumdrift bij automobilisten. Deze komische stoomcursus wordt geleid door Alfred van den Heuvel, Alexandra Alphenaar en Joey Ferre en de zaal doet ook volop mee.
www.dommelgraafencornelissen.nl

An Irish Crossroads
20:30, Nieuwegein, De kom. Liefhebbers van Ierse muziek zitten goed bij de muzikale voorstelling 'An Irish Crossroads'. O'Dreams bestaat uit een opmerkelijk drietal. Een roodharig ventje uit de Ierse middle of nowhere. Een langharige folky uit de Hollandse polder. En een dwaze rocker die steeds dwarsligt. Als hun drie wegen kruisen valt alles op zijn plek. Ze grijpen hun instrumenten en spelen zichzelf terug in de tijd. Ze gaan van nu naar toen en weer terug. Menig kruispunt komt voorbij tijdens deze muzikale trip down memory lane vol meeslepende Ierse songs en dwaze verhalen.
www.odreams.nl

zaterdag 11 februari

CreaBeez
13:00-14:30, Vianen, bibliotheek. Iedereen die op zoek is naar een leuk, origineel, zelfgemaakt cadeau voor Valentijn kan, eventueel met de hulp van CreaBeez, aan de slag. Natuurlijk zijn er weer verschillende voorbeelden van verschillende materialen. Iedereen vanaf vijf jaar is welkom. Dus ook tieners en volwassenen. De kosten zijn 3,50 euro per item. Wel graag even aanmelden via info@Creabeez.nl of Puck de Haan, 06-18793980.

Efteling-musical
13:30/16:00, Nieuwegein, De Kom. De Efteling komt weer met een betoverende sprookjesmusical voor de hele familie: 'Pinokkio'. Een prachtige voorstelling naar het wereldberoemde verhaal van Carlo Collodi. Reis meer naar het Italiaanse dorpje waar de vriendelijke timmerman Geppetto woont. Hij kan zijn geluk niet op als een fee zijn houten pop Pinokkio tot leven tovert. Eindelijk heeft hij een zoon! Maar al snel blijkt die ondeugende Pinokkio niet zo heel goed te luisteren... Hij heeft echter ook een grote droom: het állerliefst wil Pinokkio een echt jongetje zijn. Zal zijn wens ooit uitkomen?
www.efteling.com

Winterconcert
20:00, IJsselstein, Het Kruispunt (Touwlaan 36). Christelijk Regionaal Mannenkoor Deo Datus organiseert een winterconcert in samenwerking met een ensemble van drie IJsselsteinse solisten. Mede dank zij de steun van Rabobank Utrechtse Waarden en het Carel Nengerman Fonds is het concert voor iedere liefhebber toegankelijk. In elk geval via de voorverkoop; de prijs bij vooraf reserveren is bewust laag gehouden (10,00 euro), om kaartverkoop aan de deur (15,00 euro) zoveel mogelijk te beperken. Reserveren is alleen mogelijk via leden van het koor tot 10 februari: deruiter@kabelfoon.nl en l.p.noordzij@gmail.com.

zondag 12 februari

Snuffelmarkt in Lexmond
10:00, Lexmond, Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6. De Snuffelmarkt duurt tot 15.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen te huur. Aanmelden: 06-11204674 of snuffelmarktlexmond@gmail.com.

Kerkdiensten

Kerkdiensten zondag 5 februari

EVERDINGEN - H.H. Petrus en Paulus Parochie 19.00 uur Eucharistieviering (zaterdag 4 februari). Herv. Gem. 09.30 uur prop. M. Verheuvel, 18.30 uur ds.M. v. Dam.

HAGESTEIN - Herv. Gem. 09.30 uur ds. J. Niesing, 18.30 uur ds. Verheij.

LEXMOND - Herv. Gem. 09.30 uur ds. G.H. Kruijmer, 18.30 uur ds. P. Vroegindeweij. Prot. Gem. Lux Mundi 10.00 uur dr. E. v.d. Veer, 18.30 uur dr. F. Stark.

VIANEN - Baptistengemeente De Rank Rivierenland - De Hoeksteen 10.00 uur Albrecht Boerrigter. Chr. Geref. Kerk 10.00 en 18.00 uur ds. A.A. Egas. Herst. Herv. Gem. Eben Haëzer 09.30 uur ds. W.J. op't Hof, 15.30 uur ds. W.J. opt Hof. Prot. Gem. - Grote Kerk 10.00 uur ds. J.H. Langelaar, 18.30 uur ds. J.H. Langelaar, in Vrouwekoor. R.K Parochie Maria ten Hemelopneming 10.00 uur Eucharistie.

ZIJDERVELD - Herv. Gem. 09.30 uur ds. D. Verkuil, 18.30 uur ds. H.J. Donken.

Stef Bos: van de Balkan tot Afrika

20:15, Nieuwegein, De Kom. Zanger en liedjesschrijver Stef Bos reisde de afgelopen tien jaar de hele globe over. Alle indrukken verwerkte hij in de voorstelling 'Wereldwijd'. Van de Balkan tot Afrika, van Mexico tot de Lage Landen en verder. Eigenlijk waait Bos al zijn hele leven al alle kanten op en in zijn hoofd woont hij dan ook in een soort niemandsland. Meer informatie: www.dekom.nl

Mysterieus Chinees spel in bibliotheek

14:30-16:30, Vianen, bibliotheek. Leden van Mahjong-vereniging De Negen Poorten demonstreren het spel. Bezoekers kunnen vrij binnen lopen, zien hoe het gespeeld wordt, zelf meedoen en vragen stellen. Mahjong is een Chinees denkspel, dat gespeeld wordt met vier spelers. Het ziet er mysterieus uit, maar de basis is eenvoudig aan te leren. Spellen zoals jokeren en Rummikub zijn ervan afgeleid.

Foto: aangeleverd

Het klassieke sprookje Pinokkio is zaterdag 11 februari in musicalvorm te zien in De Kom.

Vervreemdende miniaturen

Foto: aangeleverd

Start van expositie miniatuurwerelden Willemien Schroot in de tuin van Stedelijk Museum Vianen. De grappige miniatuurtjes vertolken ook een maatschappijkritische blik.

Vroege goal doet Brederodes de das om

Vianezen verliezen met 0-1 van GJS

De kopbal van Tjerk Heestermans verdwijnt naast het GJS-doel. Foto: Peter Verbeek

vianen • Afgelopen zaterdag bakten de groengelen er op sportpark Blankensteijn voor rust niet veel van. Na de thee slaagden de ontketende thuisclub er tegen GJS niet in de vroeg opgelopen 0-1 achterstand ongedaan te maken.

Bij de gasten haakte Louis Damen af tijdens de warming-up waardoor bankspeler Ynzo Calor alsnog een basisplaats kreeg. De spits maakte dat vertrouwen volledig waar. Mede doordat Brederodes-keeper Bastian Spriel een te afwachtende houding aan nam kopte hij een voorzet van Niels Hofman al in de tweede minuut keurig in de touwen: 0-1.

Brederodes herstelde zich pas na een kwartiertje van die domper. De thuisclub werd sterker, won meer duels en kreeg een licht veldoverwicht. Brederodes, dat achterin de geschorste Ruben de Gans en Bowan de Bruin miste, gaf veel ruimte weg en de beste mogelijkheden waren voor de bezoekers. Calor miste kort achter elkaar twee behoorlijke kansen. Halverwege de eerste helft werd de doorgebroken Mike de Groot van achteren neergelegd door Joey van der Wal. Arbiter Dee trok de rode kaart maar kwam daar, na overleg met de grensrechter van de gasten die voorheen buitenspel had geconstateerd, op terug. Het onrustig voetballende Brederodes, met te veel spelers die hun niveau niet haalden, bofte dat gasten uit Dalem bar slordig omgingen met de kansen.

Stabiele defensie

In de tweede helft gaf Brederodes vanaf het beginsignaal gas. GJS moest achteruit, maar de stabiele defensie raakte nooit in paniek en schroomde evenmin de slof onder de bal te zetten als de situatie daar om vroeg. Op het kwartier kwam de thuisclub tot zijn beste aanval. De voorzet van de tegenvallende Kevin Bos werd door Kevin Kroeze op René de Blok gespeeld. Die had daar niet meer gerekend en gleed daardoor een fractie te laat naar de bal. Nadat Coral zijn derde grote kans om zeep had geholpen zag hij zijn ervaren keeper Raymon de Haan een pegel van Bas Doeland uit de kruising ranselen. Dat was pech voor Brederodes dat een gelijkspel méér dan verdiend had. Brederodes-trainer Tim van Breukelen vond dat zijn elftal zich zelf te kort had gedaan. "Voor rust voetbalden we als een kip zonder kop. We waren niet vanaf de eerste minuut bij de les, speelden te onrustig en hadden te veel zwakke pionnen om het GJS lastig te maken. De tweede helft zag er veel beter uit maar als het doelpunt niet wil vallen schiet je daar niets mee op."

Peter Verbeek

Oefenwinst voor Brederodes (zon)

vianen • De competitiewedstrijden van twee van de vier Vianense standaardelftallen gingen afgelopen weekeind niet door, maar gelukkig voor hen was er een lijst van schaduwduels. Zodoende nam Vianen het op tegen Maarssen (vierde klasse).

Na een sterk begin, waarin Jefrey Sangers en Thomas Danza opgelegde kansen misten, kwamen de gasten tegen de verhouding in uit een counter op 0-1. De tricolores waren daardoor dusdanig van slag dat ze niet meer in hun spel kwamen en uiteindelijk met 0-5 verloren.

Het zondagelftal van Brederodes, aangevuld met enkele jeugdspelers, kwam in actie tegen derde klasser Cabauw. Voor rust voetbalden de groengelen slordig, met veel foutieve passes en kiezen voor moeilijke oplossingen.

Ondanks dat leidde Brederodes bij rust met 2-1, met doelpunten van Rick van Leijenhorst en Dean Brookman. In de tweede helft was het Vianense spel verzorgder, hetgeen resulteerde in een 4-3 zege (treffers van Tasos Iltsidis en Stefan Ligthart Schenk).

vv Vianen

Het meest interessante duel dat komend weekeind op de rol staat is dat tussen Lekvogels en Vianen. In de heenwedstrijd maakte Vianen lange tijd de dienst uit, maar in de slotfase werd, volkomen onnodig, een 2-0 voorsprong verspeeld waardoor de Lexmonders met een 2-2 gelijkspel goed weg kwamen. Het duel begint om 14.30 uur.

Diezelfde dag staan ook voor de andere Vianense standaardelftallen uitwedstrijden gepland. Brederodes gaat tegen Altena proberen zich te revancheren voor de 2-4 thuisnederlaag (aanvang 14.30 uur). SC Everstein trapt om 15.00 uur af bij De Alblas, en hoopt daar op een beter resultaat dan de 0-2 nederlaag die destijds in eigen huis werd geleden. Het zondagelftal van Brederodes speelt om 14.00 uur op sportpark Blankensteijn tegen Rivierwijkers. De eerste ontmoeting eindigde eerder in 3-3.

Libreteam Vianen klimt na 5-2 zege

vianen • Het libreteam van Vianen is de laatste weken goed bezig. Tegen De Plaats beet Cok Florie het spits af tegen Ferry Lempers (168). De partij kwam pas na tien beurten op gang. De Montfoorter stootte reeksen van 17, 20 en 22 caramboles, die werden beantwoord door series van 27 en 17. De Vianer trok de scorende lijn beter door dan Lempers en won in 28 beurten (135-121): 2-0. Na een matige start leidde Jhon Burggraaf (150) tegen Dick Kamperman na dertien beurten met 88-52. De wisselvallige Montfoorter produceerde daarna enkele grotere series (14 en 30 caramboles). De Vianer toonde zich een poedelhater, maar zijn series waren te klein om Kamperman van de nipte zege af te houden (146-120 in 25 beurten): 2-2. Lempers, die een tweede keer in actie kwam, moest tegen Joop Florie 185 caramboles maken. Hoewel hij tot reeksen van onder andere 21, 20 en 35 kwam redde hij het niet tegen de Vianer, die de pot in 25 beurten op zijn naam schreef (76-153): 5-2 (inclusief bonuspunt).

Bert Vroege redt eer van Het Fust

montfoort • De Plaats 7 en Het Fust spelen een ondergeschikte rol in de competitie, en zijn nét geen hekkensluiter. Beide teams troffen elkaar afgelopen week. Robbert Geuze (22) had dertig beurten de leiding tegen Ab van de Haselkamp. De Montfoorter excelleerde in zijn laatste zes beurten. Daarin maakte hij, inclusief een slotserie van 5, liefst 12 caramboles, en dat was Geuze te gortig (25-18 in 36 beurten): 2-0. Herman Hoogeboom en Niek Schermer (19) tekenden voor een langdradige partij met als dieptepunt 23 poedels op rij voor de Vianer, en een tussenstand van 16-5 na 48 beurten. Schermer gaf de moed niet op, maar zijn achterstand was té groot om het tij te kunnen keren (20-11 in 61 beurten): 4-0. Met een serie van 3 caramboles nam Bert Vroege tegen Cees Kooijman (19) in de twintigste beurt de leiding (5-7), en bouwde die uit tot 12-16 (in 42 beurten): 5-2.

Podiumplaats voor Red Impact

Het podium in Zwolle. Foto: Aangeleverd

zwolle/zijderveld • Tractorpullingteam Red Impact is vrijdagavond derde geworden tijdens de eerste indoorwedstrijd van 2017. De wedstrijd werd gehouden in de IJsselhallen van Zwolle.

Henri Versluis mocht met de International 1086 als vijfde deelnemer van start gaan en reed als eerste deelnemer een Full Pull. Dat zag er dus goed uit.

In de finale had de machine echter last van lichte onbalans en eindigde de run op 86.95 meter.

Het team Van Stappust werd eerste met 93.21 meter gevolgd door Up and Down met 89.65 meter.

Winst De Linge/PCG

gorinchem/leerdam • De waterpoloërs van De Linge/PCG hadden afgelopen zaterdag geen kind aan het laaggeklasseerde ZPC Rotterdam. In Gorinchem won De Linge/PCG in een erg sterke wedstrijd met 12 – 2.

38 / 40

Gerritsen en Venhuizen winnen Dirk IV-loop

hoornaar • Lars Gerritsen en Christine Venhuizen hebben zaterdag de Physio.Fit Dirk IV-loop gewonnen, de eerste wedstrijd van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2017.

Lars Gerritsen scherpte zijn persoonlijk record op de 10 kilometer aan tot 30.47. De snelste vrouw van de dag ging rond in 37.33.

De altijd druk bezochte openingsloop van de loopserie in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Drechtsteden vond plaats onder prachtige omstandigheden. De winterse setting van de afgelopen jaren mocht er al wezen, maar dit jaar was de kou veel minder doordringend dan in recente edities.
Ongeveer 650 lopers waren op de 'Dirk IV' afgelopen in en rond het dorpje Hoornaar, in het oer-Hollandse polderdecor. Bij de mannen bood het deelnemersveld uitzicht op een spannende strijd om de winst en die kwam er inderdaad. De Dordtse titelverdediger Lars Gerritsen was ook nu weer een grote kanshebber, maar hij kon zich geen slechte dag veroorloven met competitie van Nick van der Poel, Jeroen van Damme en Ivo Bijl. Ook Albert Meijer en Henkjan den Braven, oud-winnaars van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit, waren van de partij.

Klassementsambities

Meijer, hij heeft net als Gerritsen klassementsambities dit jaar, pakte in de eerste helft van de race veelal de kop in een leidende groep die bestond uit de beste vier van de dag: Meijer, Gerritsen, Van der Poel en Bijl. En van die twee leken Gerritsen en Van der Poel de sterkste twee. Op de Pinkeveerse Brug plaatste Gerritsen, net als in 2016, een scherpe tussensprint. Van der Poel liep als enige dat gaatje nog dicht, maar moest passen toen Gerritsen op acht kilometer nogmaals aanzette. Achter Gerritsen werden Van der Poel en Bijl tweede en derde in 31.30 en 31.40. Opvallend was de terugkeer van Albert Meijer (vierde in 31.53) in de voorste rangen. Hij won het circuit drie jaar geleden, maar stopte daarna een poosje met hardlopen.

Christine Venhuizen won met enorme overmacht de strijd bij de vrouwen. Ze had bijna drie minuten voorsprong op Anne Zijderveld.Succesvol weekend voor turnsters DOS

Jeugdturnster Yvy van Bruggen. Foto: Ramon Oost

amsterdam/vianen • Tijdens de laatste regionale kwalificatie in de 3e divisie hebben turnsters van G.V. DOS Vianen afgelopen weekend tickets in de wacht gesleept voor landelijke- en districtswedstrijden.

Ivy van Bruggen turnde bij de junioren, niveau D wederom een stabiele wedstrijd. Mede door de hoogste score op brug wist ze de 2e plaats op te eisen. Clubgenootje Jolijn veroverde in deze categorie het brons.

Jeugdturnster Noa Kramer was in haar niveau ook het beste op brug. Ze liet helaas teveel punten liggen op het onderdeel vloer waardoor een top-3 klassering er niet in zat. Haar 5e plaats werd echter nog wel beloond met een medaille.

Senioren

De Viaanse vereniging kwam bij de senioren, supplement C in actie met een grote groep van negen turnsters. De eindresultaten waren boven verwachting.

Eva Bax, Margot de Boer, Danique en Anissa Meijdam kwalificeerden zich voor de landelijke halve finale en voor het districtskampioenschap.

Ook voor Elvira van Houwelingen, Jessica van Toorn en Noémi Meijdam is het seizoen nog niet voorbij. Zij mogen ook deelnemen aan de districtsfinale.

1e divisie

Juniore Ivon Verkroost, uitkomend in de 1e divisie turnde zaterdag haar eerste individuele wedstrijd. Ze kwam op alle toestellen goed voor de dag en ondanks een val van de balk met de salto werd ze in dit hoge niveau knap 6e.

Servia D1 hervat zegereeks

utrecht/vianen • In een altijd levendig Galgenwaard in Utrecht namen de volleybaldames van Servia vier punten mee naar huis tegen het negende team van Utrecht.

Hoewel de scheidsrechter het voor beide partijen niet echt makkelijk maakte, speelde Servia een degelijk potje volleybal. Stefanie van Vliet en Chantal Beckmann waren sterk aan het net en zorgden voor veel punten. De eerste twee sets werden eenvoudig gewonnen: 19-25, 13-25. In de derde set ging het fout door veel persoonlijke fouten, een slordige opbouw en weinig servicedruk: 25-17. De dames vochten zich terug. Een matig begin met 6-0 achterstand werd langzaamaan weggewerkt in een voorsprong van 4 punten. Een goede sfeer kwam terug wat het spel weer ten goede kwam. Toch werd het een spannende eindstrijd. De opluchting was groot toen het laatste punt voor Servia was; 24-26.

Servia is door deze zege nog steeds koploper, met 12 punten verschil ten opzichte van de nummer 2. Komende zaterdag spelen de dames thuis tegen Tovo 3, de laatste in de poule.

De volleybalheren van Servia verloren in Voorschoten met 3-1 van Gemini-Kangeroes, een tegenstander van formaat.

De Viaanse mannen startten scherp, met felle aanvalsimpulsen en weinig onnodige fouten. Halverwege de set kwam Gemini-Kangeroes beter in het spel. Met enkele sterke services werd het Viaanse team opzij gezet: 25-16. In de tweede set wist Servia sterk terug te komen. Coach Mark Meuleman probeerde met diverse wissels een aanvallende positie aan het net te houden. Toch trok de thuisploeg ook dit keer aan het langste eind: 25-23. In de derde set maakte Gemini-Kangeroes weinig fouten. Servia had moeite om te scoren door het goede verdedigende werk van de tegenstander. Na een lastige servicereeks van Gemini-Kangeroes leip de voorsprong van Gemini-Kangeroes flink: 25-19. Servia redde met sterk aanvallend spel en goede blokkerende acties de spannende vierde set: 23-25.

Aanstaande zaterdag 4 februari spelen de mannen van Servia thuis in Sporthal Helsdingen tegen Kalinko Haaglanden HS2 om 16:00.

Volley Meerkerk

meerkerk • Tweededivisionist Volley Meerkerk'95 won zaterdag met 3-2 van het bovenin meedraaiende Somas/Activia. In de eerste set lieten beide teams volleybal van hoog niveau zien. Meerkerk won: 27-25. Volley Meerkerk hield het niveau vast in de tweede set, vooral door de inzet van Margreet Wigmans en Lisan Middeljans: 25-21. Deel drie was een thriller en werd door de Meerkerkers verloren: 34-36 en kostte veel energie, zo was in de vierde set te zien: 12-25. De thuisclub trok het winnende lot.

Nederlaag WHV

asperen • De Asperense volleybalheren hebben afgelopen vrijdag in Sliedrecht een 3-1 nederlaag geleden. WHV had veel moeite met het controleren van de service van de tegenstander en kwam daardoor nooit echt in het juiste ritme. Alleen de derde set werd door de Asperense equipe gewonnen, dankzij onder meer een sterke servicereeks van René Roth. Komende zaterdag krijgt WHV het Rotterdamse Fusion op bezoek. Een ploeg uit de middenmoot waar WHV het meestal lastig mee heeft.

Remise voor SC Everstein

everdingen • SC Everstein hervatte de competitie in eigen huis. Streefkerk is een tegenstander die veel strijd levert, opteert voor de lange bal op de spitsen en rekent op bijsluitende middenvelders. De thuisclub had voor rust meer balbezit, combineerde goed maar slaagde er niet in gaten te vinden. Twee mogelijkheden tot kansen leverden niets op door verkeerde balaannamen van Robbie de Roos. Streefkerk kwam tot geen enkele aanval van betekenis. Na rust werd het spel slordiger en bovendien werd meer ruimte weggegeven. Streekkerk wisselde een aanvaller voor een spits waar meer dreiging van uit ging, maar de defensie van SC Everstein stond goed en gaf niets weg. Na een schitterende voorzet werd een prachtige volley van Sander Bergshoeff gered door de Streefkerkse sluitpost: 0-0.