HK Alblasserwaard

8 november 2018

HK Alblasserwaard 8 november 2018


Binnenstebuiten dringt aan op haast

Initiatiefgroep Binnenstebuiten riep donderdag de Giessenlandse raad op om nog voor de herindeling met Molenwaard een knoop door te hakken over landgoed De Hoeken in Hoornaar. De eerder ondernomen bemiddelingspoging van Bureau Over Morgen verwijst de initiatiefgroep naar de prullenbak. Dat maakte Joop Hartog, voorzitter van de initiatiefgroep die zich verzet tegen de realisatie van het landgoed, tijdens de informatieavond duidelijk aan de raadsleden.

Na fusie nieuwe opzet buitendienst

De buitendienst van de nieuw te vormen gemeente Molenlanden krijgt de beschikking over twee werven en zeven 'steunplekken'. De reistijd die de verdeling over negen locaties tot gevolg heeft, vormde woensdag tijdens de raadsvergadering aanleiding voor vragen van raadsleden. Op dit moment zijn de buitendiensten van de twee gemeenten verdeeld over drie locaties: twee in Molenwaard en één in Giessenlanden. Wethouder Harmen Akkerman legde het vorige week uit.

Snoep inpakken goed voor een ton

Al twintig jaar pakken vrijwilligers van de gereformeerde kerk in Brandwijk snoep in, om zo geld voor de kerk bijeen te brengen. Dinsdag werd een bijzondere mijlpaal gevierd: het inpakken heeft in totaal 100.000 euro opgebracht. Elf miljoen snoepjes. Die duizelingwekkende hoeveelheid snoepgoed gingen door de handen van de inpakkers om de ton te bereiken. "Elke keer ligt er 400 kilo snoep op tafel die wij verwerken", vertellen Gina en Anton Snijders.

'Ik zocht naar acceptatie'

Oud-Vianees Simon Timmerman roept politiek Vijfheerenlanden op het Regenboog Stembusakkoord van COC te tekenen. Om het belang hiervan te benadrukken, blikt hij terug op zijn eigen jeugd in de Vrijstad.

"Goh, het is blijkbaar niet zo tof als je homo bent." Hij benadrukt het meerdere keren. Dat hij heel fijn is opgegroeid in Vianen. Zijn moeder vertelt op verjaardagen nog steeds fier dat zij al heel vroeg iets doorhad.

Foto: Geurt Mouthaan

• De totaalopbrengst van de Hoogbloklandse rommelmarkt kwam zaterdag op 39.500 euro. De markt zelf was de afsluiting én het hoogtepunt van een jaar lang geld inzamelen. Net als vorig jaar stonden de stands in één van de grote hallen van Betonson in Arkel.

donderdag 8 november 2018 | jaargang 39 no. 45

alblasserwaard

Raden: Hoornaar voorlopig vergaderlocatie

bleskensgraaf • De raden van Giessenlanden en Molenwaard kozen woensdag 31 oktober het gemeentehuis in Hoornaar als tijdelijke vergaderlocatie voor de raad Molenlanden.

Er is een tijdelijke plek nodig omdat de locatie in Bleskensgraaf eerst verbouwd moet worden. In mei dit jaar kozen de raden De Spil in Bleskensgraaf voor de huisvesting van collegeleden, medewerkers en raadsvergaderingen. Op een kavel achter De Spil komt nieuwbouw. De verwachting is dat de nieuwbouw en verbouwing medio 2021 gereed zullen zijn.

De raden lieten voor tijdelijke huisvesting twee opties onderzoeken: zalencentrum het Bruisend Hart in Hoornaar en de raadzaal in het gemeentehuis van Hoornaar. Een voordeel van het Bruisend Hart is de grotere ruimte, maar nadeel is de onzekere internetverbinding en er is geen beelduitzending mogelijk. Voordelen van het gemeentehuis Hoornaar zijn onder andere: geen huurkosten en er is op vrij korte termijn beelduitzending mogelijk. Ook is de ict-verbinding stabiel. Nadeel is de krappe ruimte.

Vergaderen in het Giessenlandse gemeentehuis is goedkoper. Bij keuze voor het Bruisend Hart zou Molenlanden 119.780 euro moeten betalen, gebruik van het gemeentehuis in Hoornaar kost 96.230 euro (beide tot en met mei 2021). De aanschaf van audiovisuele middelen wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Overigens moet Molenlanden in januari en februari sowieso gebruik maken van het Bruisend Hart, want de raadzaal in het gemeentehuis van Hoornaar moet een beetje verbouwd worden. Corné Egas (SGP) vond dat het 'ook emotionele waarde heeft om een bestaand gemeentehuis te gebruiken'. Hij vroeg zich wel af: "Voltooiing van de permanente locatie is 2,5 jaar verder, dat is wel een lange tijdspanne." Burgemeester Dirk van der Borg: "U moet beseffen: 2019 is het al heel gauw. We zullen het jaar 2019 denk ik nodig hebben om de verdere voorbereiding te treffen voor de herhuisvesting. Op zijn vroegst zal er eind 2019 gebouwd kunnen worden. Dus je zit al heel gauw in 2020." Meer op: www.hetkontakt.nl.

(Ingezonden brief)

Geen verkwanseling van dorpskarakter Zederik

Met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 november in verband met de fusie Vianen, Leerdam en Zederik is in gesprekken met de inwoners van de 7 dorpen duidelijk naar voren gekomen, dat ze in de toekomst aan zien komen dat de eigen identiteit verloren gaat, samen met het simpele eenvoudige dorpsleven.

Dit is onaanvaardbaar.

Veel onenigheden binnen de fusie moeten wat ons betreft direct of alsnog voor 21 november van tafel.

Zondagsrust moet men blijven koesteren, niet aan tornen dus. Ook geen stadsmanager of iets dergelijks. Dit is totaal overbodig. Ook huurwoningverdeling verloopt zeer onrechtvaardig. Geen eigen inwoners benadelen, maar voorrang verlenen.

Geen grootschalige woningbouw creëren voor huisvesting van talloze buitenstaanders van heinde en verre.

Ook de claim van Niemans Beton, minstens 50 miljoen euro, moet zeer zeker voor de fusie opgelost zijn door Vianen.

Tot slot vragen wij nog steeds aan de gemeenteraad van Zederik: Daadkrachtig en zonder politiek gewin onze mooie en landschappelijke dorpen, waar rust en vertier elkaar goed begrijpen, in stand te houden. Want: rust en natuur met eenvoud is echte leefbaarheid, die wij mensen nodig hebben voor nu en in de toekomst, voor ons en onze kinderen.

J. Lakerveld, Tienhoven

Foto: Geurt Mouthaan

De kerkbanken in de hervormde kerk te Hoornaar zaten zaterdagmiddag vol tijdens het jubileum- concert van Kerkkoor Hoornaar. Het koor vierde het 75-jarig bestaan met een uitvoering.

Veel vragen over Slingelandse Plassen

Een archieffoto van de Slingelandse Plassen. Foto: Geurt Mouthaan

bleskensgraaf • De Natuur- en Vogelwacht 'de Alblasserwaard' (NVWA), Den Hâneker en raadsleden hadden woensdag tijdens de raadsvergadering van Giessenlanden en Molenwaard veel vragen over de toekomst van de Slingelandse Plassen in Goudriaan.

Sinds 1 maart zijn de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden eigenaar van de Slingelandse Plassen. Vanaf 2019 gaat Molenlanden het gebied ook zelf beheren. Diverse partijen hebben zich opgeworpen om bij te dragen aan beheer en onderhoud. Bij monde van Jacques Verhagen vroegen de NVWA en Den Hâneker om duidelijkheid over het gemeentelijk beleid.

Geen terugkoppeling

Verhagen vertelde de raadsleden: "Een aantal ondernemers en maatschappelijke organisaties onder de naam 'Consortium Slingelandse Plasssen' bogen zich over een duurzame invulling van het gebied. Jos van Oosten kwam namens het consortium met een aantal ideeën, maar terugkoppeling vond helaas nimmer plaats."

Het consortium legde in februari 2016 een offerte neer voor het beheer, maar kreeg daarop formeel nooit een reactie, aldus Verhagen. "Die offerte is door beide raden omarmd. Onze vraag aan u is om dat nogmaals te doen en onze offerte te honoreren, zodat de partijen met elkaar voor het gebied kunnen zorgen. Er is ons door een ambtenaar gezegd dat de uitvoering bij een aannemer wordt neergelegd. Staatsbosbeheer, schaapherder Huug Hagoort, de hengelsportvereniging, de wildbeheereenheid, Den Haneker en de NVWA vonden elkaar. Zonder dat de gemeente open kaart speelt over waar het naartoe gaat. Betrokken burgers worden gepasseerd. Onze oproep: laat samenwerkende partijen het beheer van het gebied uitvoeren."

Wethouder Kees Boender vertelde de raad: "De heer Verhagen en ik hebben een aantal keren contact gehad. Er is overleg gaande, met de partijen die hij noemde. Er wordt gewerkt aan een onderhoud- en beheerplan. Volgende maand is het klaar en komt het op de collegetafel. Er is geen keuze voor een aannemer gemaakt. Er is gezegd: in ruime mate wordt ruimte geschapen voor vrijwilligers om medewerking te verlenen, ook mensen met een beperking willen we er een positie in geven. Er is ook gezegd: we moeten nagaan in hoeverre het nodig is er een aannemer bij te betrekken."

Boender beloofde dat het college met een plan van aanpak zal komen en de raad daarover zal informeren. "Over dat plan willen we voor de raad een presentatie geven en in gesprek komen."

Johan de Kruijk: : Is het de intentie van het college dat een maatschappelijke partij de grote kanshebber is om straks het beheer en onderhoud uit te gaan voeren?" Boender: "Ja."

Meer op: www.hetkontakt.nl.

CDA bezoekt alle weekmarkten

vijfheerenlanden • De komende twee weken tot en met de verkiezingen van 21 november staat CDA Vijfheerenlanden op alle weekmarkten met een marktkraam. Alle inwoners van de kernen van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zijn dan welkom om over het verkiezingsprogramma in gesprek te gaan met de lijsttrekker Maria de Jong-Middelkoop en andere kandidaten van de lijst van CDA Vijfheerenlanden. CDA Vijfheerenlanden wil 1% van het budget van de nieuwe gemeente (ruim 1 miljoen euro per jaar) reserveren voor initiatieven van burgers in een wijk en in een dorp. De partij wil weten welke initiatieven belangrijk zijn.

Wensboom in De Burgemeester

bleskensgraaf • De leden van Rotaryclub Alblasserwaard hebben een Wensboom geplaatst in restaurant De Burgemeester in Bleskensgraaf. De Rotaryclub komt elke woensdag voor haar bijeenkomsten samen in het restaurant. De Rotaryclub wil maatschappelijk betrokken zijn en bijdragen aan het welzijn van inwoners van de Alblasserwaard en omgeving. Hiervoor hebben zij een Wensboom geplaatst in Restaurant de het Bleskensgraafse restaurant. Gasten van het Restaurant kunnen een wens invullen en deze in de wensboom hangen. De wens kan betrekking hebben op het geven van vreugde, afleiding of een extraatje.

Politie vindt dode man in auto

hoogblokland • De politie heeft vrijdagmiddag een dode man aangetroffen in een auto die langs de Beemdweg in Hoogblokland stond. Er lijkt geen sprake van een misdrijf of ongeval. De technische recherche van de politie doet onderzoek.

Na achtervolging gepakt

hoogblokland • De politie heeft vrijdagavond na een korte achtervolging op de A27 tussen Hoogblokland en Werkendam een dronken automobilist aangehouden.

Binnenstebuiten dringt aan op haast

Het gebied waar het landgoed zou moeten komen. Foto: Geurt Mouthaan

hoornaar • Initiatiefgroep Binnenstebuiten riep donderdag de Giessenlandse raad op om nog voor de herindeling met Molenwaard een knoop door te hakken over landgoed De Hoeken in Hoornaar. De eerder ondernomen bemiddelingspoging van Bureau Over Morgen verwijst de initiatiefgroep naar de prullenbak.

Dat maakte Joop Hartog, voorzitter van de initiatiefgroep die zich verzet tegen de realisatie van het landgoed, tijdens de informatieavond duidelijk aan de raadsleden.

"Wij hebben de begeleiding door Bureau Over Morgen ervaren als een belediging voor onze inzet en betrokkenheid. Voordat er enig gesprek met de procesbegeleider had plaats gevonden lagen opzet, protocol en beoogde uitkomst vast."

Voornaamste pijnpunt: volgens Binnenstebuiten was er geen enkele ruimte voor alternatieven. "Gemeente noch initiatiefnemer hebben ons enige nieuwe informatie geboden, ons voorstel om een deskundigenpanel over natuur-inclusief agrarisch beheer te raadplegen is gesmoord en er heeft geen enkel overleg over alternatieven plaatsgevonden."

Tussenrapportage

Halverwege juli sprak de raad af dat er voor dit proces een tussenrapportage zou volgen op 15 oktober. Volgens Binnenstebuiten is die nooit gekomen. "Wij hebben geen enkele aandrang bespeurd om aan te koersen op rapportage op 15 oktober. Eerder het tegendeel.

De motie dateert van 12 juli. Het eerste overleg stond geagendeerd op 19 september. Na een overleg tussen De Leeuw cs en Initiatiefgroep Binnenstebuiten op 24 september heeft, voor zover wij weten, geen enkele bijeenkomst tussen partijen meer plaats gehad. Over een kernvraag die al op 12 juli leefde, financiële onderbouwing van de noodzaak van woningbouw, staat overleg gepland op 6 november."

Wat de initiatiefgroep betreft heeft de Giessenlandse raad de plicht om nog voor de verkiezingen van 21 november een beslissing te nemen over het plan De Hoeken. Dat zou dan tijdens de raadsvergadering van 8 november moeten gebeuren. "Wachten op een advies van Bureau Over Morgen heeft geen zin, omdat dat advies in geen geval een breed gedragen alternatief plan voor De Hoeken zal presenteren."

Ter kennisgeving

Na de mededeling van Joop Hartog dat hij niet in zou gaan op inhoudelijke vragen van de raadsleden, namen de partijen zijn inspraak ter kennisgeving aan. Alleen Fractie Esther Renes liet duidelijk merken zich achter het standpunt van Binnenstebuiten te scharen. "Er is geen speld tussen te krijgen."

Lijsttrekkersdebat Molenlanden

Foto: Janneke Boogaard

giessenburg • Op maandag 12 november houden de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard een lijsttrekkersdebat in samenwerking met Klokradio en Het Kontakt.

Het debat vindt plaats in de Til, Breestraat 1 in Giessenburg en begint om 19:30 uur. De toegang is vrij, iedereen is welkom. Op deze avond gaan de lijsttrekkers van de zeven politieke partijen met elkaar in debat over verschillende lokale thema's. Het debat is live te volgen via www.hetkontakt.nl en www.opwegnaarmolenlanden.nl en wordt eveneens live uitgezonden door Klokradio. Op 97.3 FM (West-Alblasserwaard) en 107.0 FM (Oost-Alblasserwaard), maar ook te beluisteren via de kabelnetwerken, de mobiele apps of de live-stream op www.klokradio.nl.

Inwoners die niet bij het debat in Giessenburg aanwezig zijn, kunnen via Twitter vragen stellen met #molenlandenkiest. Een aantal van deze vragen wordt aan de lijsttrekkers voorgelegd. De verkiezingen voor alle herindelingsgemeenten worden gehouden op woensdag 21 november.

Laatste kaarten voor slotdebat

vijfheerenlanden • Er zijn nog zo'n 40 (gratis) kaarten beschikbaar voor het bijwonen van het politiek slotdebat met de acht lijsttrekkers die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen Vijfheerenlanden.

Dit debat is op woensdag 14 november van 20.00 tot 21.30 uur in Theater Helsdingen in Vianen, precies een week voordat er gestemd kan worden. Onder leiding van professionele presentatoren Bas van Werven (BNR Nieuwsradio) en Maaike Timmerman (Goedemorgen Nederland) krijgen de politici vragen van inwoners voorgelegd en gaan zij met elkaar in discussie. Belangstellenden om gratis naar het debat te gaan kunnen een mail sturen naar info@lichtopvianen.nl.

Verkiezingsavond SGP in Maranatha

leerdam • SGP Vijfheerenlanden organiseert vrijdag 16 november een verkiezingsavond in gebouw Maranatha in Leerdam, met Tweede Kamerlid Roelof Bisschop. Naast Bisschop, komen ook Kees Vermaat - nummer 4 op de kieslijst van de SGP - en lijsttrekker Arie Keppel aan het woord. Ze spreken onder meer over het agrarisch beleid en onderwijs op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau. Ook zal Kees Vermaat het hebben over jongeren en politiek en hoe dat, vanuit de SGP, vorm zal krijgen binnen de nieuwe gemeente. De avond zal worden afgesloten met een meditatief moment door dominee N. den Ouden. De avond begint om 20:00 uur, iedereen is welkom.

Criminaliteit op het platteland

hoornaar • In het Bruisend hart aan het Dirk IV-plein in Hoornaar wordt op donderdag 15 november een avond gehouden over het thema 'Criminaliteit op het platteland', die specifiek voor agrariërs binnen Giessenlanden en Molenwaard georganiseerd wordt. De burgemeesters van Giessenlanden en Molenwaard willen er alles aan doen om (georganiseerde) criminaliteit te voorkomen of te verminderen. Graag gaan zij hierover met belangstellenden in gesprek. Tijdens deze avond krijgt men informatie over wat (georganiseerde) criminaliteit is, wat de gevolgen zijn en wat men er tegen kan doen. Daarnaast gaat het deze avond over criminaliteit op het eigen erf, het voorkomen van diefstal uit schuren, dieseldiefstal, enzovoorts. Gedurende deze bijeenkomst wordt het 'onzichtbare zichtbaar' gemaakt. De avond duurt van 19.45 tot 21.30 uur.

CDA onderzoekt respect

molenlanden • Het CDA roept alle inwoners op om mee te denken over hoe men in de nieuwe gemeente Molenlanden respectvoller met elkaar kan omgaan.
Uit onderzoek blijkt dat mensen zich zorgen maken over de manier waarop ze met elkaar omgaan. CDA Molenlanden deelt deze zorgen en lanceert tijdens de Week van Respect van 5 tot 11 november het 'Hoe respectvol is Molenlanden?' onderzoek op www.cda.nl/respect. In het onderzoek wordt onderzocht hoe mensen in Molenlanden vinden dat het met respect gesteld is en wat er beter kan. Door middel van gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de organisatie van de Week van Respect bij aan een tolerante en respectvolle samenleving. Lijsttrekker Ad van Rees: "Binnen Molenlanden zien we dat veel mensen waarden hechten aan de vertrouwende omgangsvormen en respect voor elkaar, echter zien wij dat het ook hier minder vanzelfsprekend wordt en daarom vragen wij aandacht voor respect." De resultaten van de enquête zullen later bekend worden gemaakt.

Opbrengst collecte

regio • De collecte voor Diabetes Fonds heeft in Nieuwpoort en Langerak 1423,86 euro opgebracht.

Nieuwe opzet buitendienst na fusie

'Buitendienst Molenlanden gaat werken met koppels per dorp'

bleskensgraaf • De reistijd die de verdeling over negen locaties tot gevolg heeft, vormde woensdag tijdens de raadsvergadering aanleiding voor vragen van raadsleden.

Op dit moment zijn de buitendiensten van de twee gemeenten verdeeld over drie locaties: twee in Molenwaard en één in Giessenlanden.

Wethouder Harmen Akkerman legde uit: "De buitendienst is van plan te gaan werken met koppels per dorp. Dat koppel is er dan voor alles wat er speelt in dat dorp, op hun werkterrein. We gaan dus niet eerst een aantal schoffelaars sturen en dan mensen om stoeptegels recht te leggen." Akkerman verwacht dat het op deze manier verantwoordelijk laten zijn van buitendienstmedewerkers zal bijdragen aan trots op het dorp. "De manier waarop de medewerkers erover hebben nagedacht, geeft ons het vertrouwen dat het gaat leiden tot goede resultaten."

Akkerman erkende dat reistijd belangrijk is. "Het is de bedoeling dat men vanaf de locatie naar de werkplek rijdt. Dus reistijd is er altijd. Vandaar dat we komen tot twee werven."

De raad ging unaniem akkoord met de keuze voor de twee werven, in Bleskensgraaf en Noordeloos, en steunplekken in zeven kernen. Wel onder het voorbehoud dat de bijzondere ondernemingsraad (bor) een positief advies zal uitbrengen.

Ondernemingsraad

Herman van de Water (CDA) vroeg zich in verband daarmee af: "Stel dat de bor met een afwijkende conclusie komt, komt het voorstel dan terug in de raad?" Hij kreeg bijval van andere raadsleden. Esther Renes: "Waarom is dit voorstel niet op de agenda van de volgende gezamenlijke vergadering gezet, omdat de bor half november een besluit neemt?"

Akkerman: "Omdat we in deze hectische tijden niet het risico willen lopen dat we een aantal maanden zouden moeten wachten. Als het overleg met de bor effect heeft op ons besluit, komen we bij u terug. We verwachten geen spannende dingen."

De steunpunten, ook wel 'koffielocaties' genoemd, komen in de volgende dorpen: Streefkerk (bestaand), Oud-Alblas (bestaand), Wijngaarden (bestaand), Nieuw-Lekkerland (nieuw), Groot-Ammers (nieuw), Giessenburg (nieuw: verplaatsing huidige plek) en Arkel (nieuw: verplaatsing huidige plek).

Joke Stravers van Gemeentebelangen wilde weten waarom de steunpunten langs de rand van de gemeente liggen. "Waarom niet meer in het midden? Vragen we van medewerkers dat ze starten op een bepaalde locatie of dicht bij huis? Dit in verband met de reistijd." Akkerman: "Dat was een afweging. Het gaat om locaties die beschikbaar zijn of gemaakt kunnen worden. De beide werven liggen wel in het middengebied. Per saldo levert dit een efficiënt beeld op, met name voor de reistijd."

Werkwijze

Arco Bikker (Gemeentebelangen) wilde nog iets meer uitleg over de werkwijze. "De medewerkers starten op een van de twee hoofdlocaties. Maar wat als je in Nieuwpoort woont en eerst naar Noordeloos moet om vervolgens in Nieuwpoort met je werk te beginnen?"

Akkerman: "In principe beginnen de mannen vanaf een van beide werven. Dat is geen wet van Meden en Perzen, maar daar is voor gekozen omdat je altijd materiaal nodig hebt om mee te werken. Natuurlijk kun je je voorstellen dat ze op een morgen de afspraak maken: je neemt de bus mee naar huis en komt niet eerst naar de werf. Maar in principe wordt gewerkt vanaf een van de twee werven."

Geen bezwaren

Gevraagd naar de mening van de medewerkers vertelde de wethouder: "Er zijn geen bezwaren tegen het plan, wel voorkeuren. Dit voorstel is met name afkomstig van de buitendienst, ze hebben eraan meegewerkt, dit is echt hun stuk. Natuurlijk is er een keuze van het college, maar de buitendienst heeft er met hart en ziel aan gewerkt."

De organisatie wil medewerkers verbinden aan een bepaald werkgebied, waar ze aanspreekbaar zijn voor inwoners. Inwoners van een gebied zien dan vertrouwde gezichten.

Gesprek 'grenzeloos samenwerken'

ottoland • In het kader van het thema 'Grenzeloos Samenwerken' hebben verschillende partijen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gewerkt aan een agenda voor de komende jaren. Op deze agenda staan de thema's waar men als gebied gezamenlijk aan wil werken. Over de vraag wat dit betekent voor het gebied en voor het maatschappelijk middenveld, organiseert de Regio AV op woensdag 14 november van 19.30 tot 22.00 uur een gesprek in Schaapskooi in Ottoland.

Doel van de avond is de thema's verder uit te diepen en met elkaar te bespreken hoe dit samen vorm gegeven kan worden en wie welke rol kan spelen bij de nadere uitwerking. Burgemeester Dirk van der Borg en Jan Boele verzorgen de opening. Daarna worden de thema's toegelicht: landschapsontwikkeling door Dick Verwoert, agrarische economie door Folkert Both, vrijetijdseconomie door Cor Revet, bodemdaling door Marieke Kok en energietransitie door Jeanette Bijkerk, Eline van Wel en/of Willem van Valen. Meer informatie staat op www.gebiedsplatform.nl.

Nieuw historisch boek

Wilbert de Jong overhandigt het boek.

meerkerk • In de Bovezolder te Meerkerk werd maandag 5 november de zevende editie met historische verhalen van en over Meerkerk gepresenteerd. Dit gebeurde na de lezing door Fons Alkemade over 'Erfgoed van de auto'. Het eerste exemplaar van Historisch Meerkerk 2018 is door voorzitter Wilbert de Jong overhandigd aan Wim den Hartog. Hij is oprichter en lid van het eerste uur van Motor- en Automobielclub MAC Magneet, opgericht 29 april 1947. Het boekje is voor 5 euro te koop bij Hubo Meerkerk, Nijverheidsstraat 2 te Meerkerk en per email: historischmeerkerk@gmail.com.

Oud papier

lexmond • In Lexmond wordt op woensdag 14 november vanaf 17.00 uur oud papier opgehaald.

Foto: Alex Willemsen

Nog geen jaar na de start van de verkoop van nieuwbouwplan 'De Rede' in Nieuwpoort/Langerak, werd woensdag de eerste steen geplaatst.

Foto: Alex Willemsen
Foto: Alex Willemsen

Hulp voor armlastig GiessenlandenNet

Foto: nl.123rf.com

giessenlanden • Het gemeentebestuur van Giessenlanden wil extra geld stoppen in GiessenlandenNet.

Het glasvezelnetwerk in Giessenlanden is duurder dan gedacht. Tenminste, de eerste jaren gaat er meer geld uit dan dat er binnen komt. Dat heeft te maken met kosten die op korte termijn afbetaald moeten worden en inkomsten die pas na elf jaar groter worden dan de uitgaven.

Het college van Giessenlanden is bereid om 750.000 euro extra beschikbaar te stellen, zodat GiessenlandenNet aan haar verplichtingen kan voldoen. Ook is het gemeentebestuur bereid om een al verstrekte lening een langere looptijd te gunnen.

Eerst onderzoek

De gemeenteraad van Giessenlanden neemt op donderdag 8 november een besluit over dit voorstel. De ChristenUnie heeft zich op voorhand tegen het plan gekeerd. De partij vindt dat er eerst een onderzoek van een onafhankelijk adviesbureau moet komen en dan pas besluitvorming.

"Een grondige financiële analyse ontbreekt. Wij vinden het cruciaal dat zo'n onderzoek er alsnog komt. Zonder een dergelijk advies van een registeraccount vinden we het voorstel ondermaats en niet rijp voor besluitvorming", aldus CU-fractievoorzitter Aart Schalk.

De ChristenUnie deelt de zorgen over de financiële situatie van de stichting en de gelijknamige bv die in Giessenlanden de aanleg van glasvezel heeft gerealiseerd. Maar de manier waarop de gemeente nu te werk gaat, vindt de CU niet grondig genoeg.

"Bij een bankinstelling zou GiessenlandenNet direct na het niet betalen van de renteverplichtingen en het verzoek om de financiering te verruimen in de ziekenboeg zijn opgenomen. De bank zou onmiddellijk een onderzoek starten. Ook als gemeente behoren we dit te doen", aldus Schalk, die in zijn werkzame jaren bankdirecteur is geweest.

In Giessenlanden doet 36 procent van de bevolking mee aan het glasvezelnetwerk. Er was minimaal 30 procent nodig om het project te laten slagen.

Meedenken over watermaatregelen in Alblasserwaard

Foto: Waterschap Rivierenland

Meedenken over watermaatregelen in Alblasserwaard

KINDERDIJK • Belangstellenden kunnen op maandag 12 november meedenken en discussiëren omtrent twee watersysteemmaatregelen in de Alblasserwaard die op de planning staan.

Het gaat om een plan voor een opening in de Middelkade en een peilverlaging van het Achterwaterschap. De bijeenkomst vindt plaats in De Klok aan de Molenstraat 117 te Kinderdijk en start om 19.30 uur. Aanmelden kan via het e-mailadres A5H@wsrl.nl, maar is niet noodzakelijk.

Op 30 oktober heeft een eerste informatiebijeenkomst over de diverse watersysteemmaatregelen plaatsgevonden in Giessen. Aanleiding is een visie die het bestuur van het waterschap heeft opgesteld voor 2050 om wateroverlast te voorkomen en het aantal te versterken regionale keringen te verminderen. Inmiddels is de verkenningsfase gestart en hoopt het waterschap op input vanuit de omgeving en andere betrokkenen.

Voor meer informatie en nog meer data kan men terecht op de website van Waterschap Rivierenland onder 'werk in uitvoering' en 'Alblasserwaard Visie A5H'. Op 19 en 22 november staan ook meedenktafels gepland. Respectievelijk voor een nieuw boezemgemaal in Groot-Ammers en een afsluitmiddel Achterwaterschap en een afsluitmiddel in de Graafstroom en het verplaatsen van het poldergemaal Laag Blokland.

Meedenken over watermaatregelen

kinderdijk • Belangstellenden kunnen op maandag 12 november meedenken en discussiëren omtrent twee watersysteemmaatregelen in de Alblasserwaard die op de planning staan. Het gaat om een plan voor een opening in de Middelkade en een peilverlaging van het Achterwaterschap. De bijeenkomst vindt plaats in De Klok aan de Molenstraat 117 te Kinderdijk en start om 19.30 uur. Aanmelden kan via het e-mailadres A5H@wsrl.nl, maar is niet noodzakelijk. Aanleiding is een visie die het bestuur van het waterschap heeft opgesteld voor 2050 om wateroverlast te voorkomen en het aantal te versterken regionale keringen te verminderen. Het waterschap hoopt op input vanuit de omgeving en andere betrokkenen. Voor meer info: de website van Waterschap Rivierenland onder 'werk in uitvoering' en 'Alblasserwaard Visie A5H'. Op 19 en 22 november staan ook meedenktafels gepland. Respectievelijk voor een nieuw boezemgemaal in Groot-Ammers en een afsluitmiddel Achterwaterschap en een afsluitmiddel in de Graafstroom en het verplaatsen van het poldergemaal Laag Blokland.

DoeMee bezoekt Kinderdijk

kinderdijk • Vrijdagavond 9 november gaat DoeMee op bezoek in Kinderdijk. Er zal huis-aan-huis worden geflyerd en na afloop wordt een drankje gedaan in de Klok, waar ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan.
Johan Quik: "De situatie in Kinderdijk vraagt de komende jaren alle aandacht van de nieuwe gemeente Molenlanden. De groeiende toeristenstroom zorgt voor tal van problemen, zoals drukte op de toegangswegen, parkeeroverlast en zwerm afval. Niet voor niets heeft DoeMee voor Kinderdijk een eigen paragraaf opgenomen in het verkiezingsprogramma."


Meldpunt PM over woningnood

molenwaard • Progressief Molenlanden (PM) opent in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november een meldpunt over woningnood.
Betaalbare woningen zijn namelijk schaars in Molenlanden, stelt de partij. "Veel van onze jongeren gaan ergens studeren, maar kunnen na hun studie nauwelijks meer hier, in Molenlanden, terecht. Dat is uiteindelijk rampzalig voor de leefbaarheid in de gemeente." Om aandacht te vragen voor deze veelal verborgen woningnood opent Progressief Molenlanden het meldpunt 'Ik-kan-niet-aan-een-betaalbare-woning-komen'. "We zitten in een fantastisch gebied", zegt Progressief Molenlanden, "maar we moeten die trend keren en actief betaalbaar gaan bouwen. Gevarieerd in prijsklassen en gemixt, zodat we geen goudkusten en verpauperde straten krijgen. Tegen de vergrijzing. Toekomstbestendig en passend bij onze landelijke polder. Progressief Molenlanden wil graag van de inwoners van de nieuwe gemeente horen wat voor huis ze zoeken." Meldingen kunnen gedaan worden bij progressiefmolenlanden@progressiefmolenlanden.nl.

Foto: Geurt Mouthaan

Het Rabo Carrière Event van de Jongerenraad van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden kon donderdagavond op een grote belangstelling rekenen.

Geld dorpshuis Brandpunt moet er komen

nieuwland • Wethouder Arie Donker kreeg van de Zederikse raad maandag een duidelijke boodschap mee: het verzoek om een financiële bijdrage van dorpshuis Brandpunt in Nieuwland moet met ja beantwoord worden.

Dorpshuis Brandpunt was door de inzet van het dorp het enige dorpshuis in Nieuwland dat in de economische crisis op eigen benen kwam te staan; uitgangspunt van de gemeente Zederik was destijds dat ook andere dorpshuizen die stap zouden zetten. Maar juist die andere dorpshuizen kregen de afgelopen jaren forse financiële steun vanuit de gemeente. Vandaar dat Stichting Dorpshuis Nieuwland anderhalf jaar geleden aanklopte om voor een forse opknapbeurt van het pand om een bijdrage bij het gemeentebestuur aanklopte. Uiteindelijk bleek in de loop van dit jaar dat herindelingspartners Vianen en Leerdam geen toestemming wilden geven voor deze bijdrage.

Dat was al eerder in de Zederikse raad op tafel gekomen, maar wethouder Arie Donker had aangegeven toch nog een poging te wagen om een oplossing te vinden. Maandagavond lag een raadsinformatiebrief op tafel waarin hij aangaf dat dat niet gelukt was. De partijen waren unaniem zeer teleurgesteld. Marieke van der Spek (CDA): "Waarom wordt Stichting Dorpshuis Nieuwland, na al hun inspanningen, nu gestraft? Willen we dat het verdwijnt? Dit is respectloos tegenover hen en heel Nieuwland." En Edwin Weijgertze (SGP): "Ik vind dat Nieuwland en het bestuur van de stichting hierdoor in hun hemd staan. Het is heel pijnlijk dat juist dit dossier is blijven liggen."

Provincies

Wethouder Arie Donker stelde dat het college tekort is geschoten. "Ik ben twee keer op een nee van mijn collega's in Vianen en Leerdam gestuit. Voor de raad van 19 november zullen we hier, zoals u vraagt, een raadsvoorstel van maken." Wethouder Herman van Santen gaf aan dat dit dossier uiteindelijk bij de provincies Zuid-Holland en Utrecht terecht kan komen. "Als u besluit het geld toe te kennen aan dorpshuis Brandpunt, dan buigen eerst de wethouders van de drie gemeenten zich erover. Komen zij er niet uit, wat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal gebeuren, dan zullen de provincies er een oordeel over vellen."


Geurt Mouthaan

Giessenlanden en Molenwaard gaan extra PFOA-onderzoek doen

Foto: nl.123rf.com

Giessenlanden en Molenwaard gaan extra PFOA-onderzoek doen

MOLENLANDEN • De colleges van Giessenlanden en Molenwaard hebben besloten tot extra onderzoek van bodem en water. De aangetroffen gehalten in vorige onderzoeken zijn vrijwel overal laag. Wel zijn er nog steeds veel vragen.

In de hele regio komt PFOA voor. Dat is duidelijk geworden uit eerdere onderzoeken. Via de wind en de regen is de stof PFOA in het verleden neergekomen in een breed gebied rond en benedenwinds van de fabriek DuPont/Chemours.

In de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden loopt een onderzoek, waarbij verspreid over diverse plaatsen in de gemeenten gezocht is naar PFOA en de opvolger GenX. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen over de omvang van de verspreiding, de mogelijke effecten en om helderheid te geven over hoe hiermee om te gaan.

Bodemonderzoek
Op alle onderzochte locaties is PFOA in de bodem aangetroffen. GenX is wel onderzocht, maar nergens aangetroffen. De risicogrenswaarde van PFOA voor wonen met tuin wordt nergens overschreden (900 microgram per kilo, vastgesteld door het RIVM). Gehalten onder deze waarde geven aan dat het veilig is om daar bijvoorbeeld te wonen, te tuinieren en te spelen. Gehalten daarboven zijn niet direct onveilig, maar geven aan dat nader moet worden bekeken of er mogelijk risico's zijn.

Extra bodemmonsters
In een eerder onderzoek troffen we een wat hoger PFOA-gehalte aan in een berm aan de Polderweg West, tussen Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf (92 microgram per kilo). Extra bodemonderzoek in de directe omgeving laat hogere concentraties zien (maximaal 320 microgram per kilo). Er is gezocht naar een logische, anders dan via de wind en regen, historische verklaring voor de hogere gehalten in dit gebied. Deze is nog niet gevonden, daarom volgt nader (historisch) onderzoek.

Volkstuinen
Ook namen bodemonderzoekers extra monsters bij de dorpen rondom de Polderweg West, onder andere bij twee grotere volkstuincomplexen. Voor moestuinen is de risicogrenswaarde strenger: 86 microgram per kilo. Hierbij gaat het RIVM ervan uit dat mensen hun leven lang uitsluitend groenten uit dezelfde eigen tuin eten.

De gemiddeld gevonden waarde in de onderzochte volkstuinen is circa 35 microgram per kilo. In één bodemmonster is een hogere waarde gevonden: 75 microgram per kilo. Het betreft het volkstuincomplex in de kern Wijngaarden. Omdat het gevonden gehalte dichtbij de risicogrenswaarde ligt, hebben de colleges besloten om hier aanvullend PFOA-bodemonderzoek uit te voeren.

Het eerdere onderzoek richtte zich vooral op de gebieden waar hogere gehalten te verwachten zijn, dit is onder andere op basis van de windrichting. De gemeente vindt het belangrijk om een gebiedsdekkende kaart te hebben. Daarom volgen er nog steekproeven in Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Arkel. Ook volgen er nog extra bodemmonsters rondom enkele locaties waar eerder iets hogere waarden van PFOA zijn gevonden (circa 50 microgram per kilo).

Weilanden
In de weilanden was het gemiddelde PFOA-gehalte in de bovengrond 65 microgram per kilo en het hoogst aangetroffen PFOA-gehalte 150 microgram per kilo. Door het RIVM is geen risicogrenswaarde bepaald voor PFOA in weilanden. Een directe toetsing van de gehalten is daarom niet mogelijk, het is wel mogelijk om gerichter te kijken naar de effecten van PFOA. Onderzoekers van het NVWA onderzochten daarvoor PFOA in zuivel, kuilgras en eieren in onder meer Molenwaard.

Het NVWA-onderzoek loopt nog, maar de eerste resultaten zijn vergelijkbaar met de waarden in voedsel gevonden in Europees onderzoek. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) concludeerde eerder op basis van dat onderzoek, dat het onwaarschijnlijk is, dat de gevonden waarden in voedsel een gezondheidsrisico vormen. Op dit moment evalueert de EFSA de advieswaarde voor PFOA. In verband daarmee wacht de NVWA met het publiceren van haar rapport tot het moment waarop de EFSA haar evaluatie gereed heeft. In tegenstelling tot eerdere verwachting publiceert de NVWA haar rapport eind 2018.

Irrigatiewater
De colleges gaven eerder opdracht om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het water, dat wordt gebruikt voor bewatering. Dit onderzoek wordt verricht bij bemonsteringsplekken, waaronder moestuinen, waar eerder de grond is onderzocht. Inmiddels is het waterschap gestart met onderzoek naar PFOA in het oppervlaktewater. De inzet is om het gemeentelijk onderzoek en het onderzoek door het waterschap goed op elkaar af te stemmen.

Gezondheid
Tijdens de inwonersavond deze zomer stelden inwoners vragen over de gezondheid. De Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) voerde mede daarom een gezondheidsonderzoek uit. De vraag was of testis- en nierkanker in Molenwaard vaker voorkomt dan in de rest van Nederland. Dit is niet zo. Dit onderzoek richtte zich zowel op Molenwaard geheel, als op de verschillende kernen, en laat zien dat er niet meer gevallen zijn dan te verwachten is op basis van landelijke cijfers (over de periode 1995 tot en met 2016). De DG&J ziet daarom geen aanleiding tot nader onderzoek naar kanker in Molenwaard.

Aansprakelijkheidstelling
De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard hebben Chemours en DuPont eerder per brief aansprakelijk gesteld. In dezelfde brief nodigden de gemeenten deze bedrijven uit om over de gevolgen van de verspreiding van PFOA en GenX in Giessenlanden en Molenwaard in gesprek te gaan. Dit verzoek heeft Chemours afgewezen. De colleges zijn zeer verbaasd en laten weten deze weigerachtige houding niet te kunnen rijmen met de uitspraak van Chemours, dat zij goed contact willen onderhouden met de omgeving en met haar ambitie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De gemeenten blijven dan ook aandringen op overleg.

Achtergrondinformatie
PFOA is de afkorting voor perfluoroctaanzuur. De stof is in het verleden jarenlang uitgestoten door DuPont. Via de wind en de regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt. Dit bleek in 2017 al uit bodemonderzoek. Om de precieze omvang van de verspreiding te bepalen, is in opdracht van provincie Zuid-Holland en gemeenten, de bodem op veel verschillende locaties in de regio onderzocht.

PFOA is gebruikt als hulpstof in het productieproces van onder meer anti-aanbakbodems. PFOA breekt niet af en kan daardoor zeer lange tijd in het milieu worden aangetroffen.

ChristenUnie Vijfheerenlanden lanceert eigen magazine

ChristenUnie Vijfheerenlanden lanceert eigen magazine

VIJFHEERENLANDEN • De kracht van samen. Dat is de titel van het magazine dat ChristenUnie Vijfheerenlanden in de aanloop naar de herindelingsverkiezingen uitgebracht heeft.

Lijsttrekker Tirtsa Kamstra: "Ik ben trots als ik door dit mooie magazine heen blader en zie wat een mooie mensen wij in onze gemeente hebben. Mensen die zich op allerlei manieren inzetten en hun steentje bijdragen."

Op 1 januari worden de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de gemeente Vijfheerenlanden. Een gemeente die in totaal vijftien dorpen en steden gaat tellen. "Of het nu over Ameide of Zijderveld, over Vianen of Kedichem gaat: ze zijn allemaal anders en hebben een eigen identiteit. Juist de eigenheid en de identiteit zorgen dat je je ergens thuis voelt en erbij wilt horen", aldus ChristenUnie Vijfheerenlanden. In dit magazine vertellen mensen van binnen en buiten de ChristenUnie hoe zij hun eigen omgeving een beetje beter willen maken.

Kamstra: "Dit magazine laat op een laagdrempelige manier zien wat ons motiveert om in de lokale politiek actief te zijn. Het is toegankelijk geschreven en makkelijk leesbaar. En we gaan graag over deze verhalen in gesprek. We gaan ons vol energie inzetten om van Vijfheerenlanden een plek te maken waar iedereen meetelt en meedoet."

Een van de eerste exemplaren is donderdagavond 1 november aangeboden aan burgemeester Wim Groeneweg van Vianen. Het magazine wordt in een oplage van 10.000 stuks huis-aan-huis verspreid in de Vijfheerenlanden. Digitaal lezen kan op de website www.vijfheerenlanden.christenunie.nl.

Lintje voor Teus Koorevaar

Teus Koorevaar met zijn vrouw en de burgemeester.

wijngaarden • Teus Koorevaar uit Wijngaarden heeft zaterdagmiddag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen.

De plechtigheid vond plaats in 't Wingerds Hof in Wijngaarden en werd gedaan door burgemeester Dirk van der Borg. Teus Koorevaar is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Als docent Elektronica bij het Techniek College Rotterdam speelde hij een belangrijke rol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe onderwijsvormen zoals praktijkgericht leren, projectonderwijs en competentiegericht leren. Daarnaast is hij actief in de archeologie. Verder is hij onder meer vrijwilliger bij de telefonische hulpdienst, vrijwilliger bij de Nederlandse Hervormde kerk te Wijngaarden, bestuurslid van basisschool De Zaaier en lid van de Klankbordgroep Wijngaarden.

VVD on Tour in Molenlanden

molenlanden • Het kandidatenteam van VVD Molenlanden gaat op de zaterdagen 10 en 17 november een toer maken langs de twintig kernen in Molenlanden. Het doel van de toer is het peilen van de dertien ambities van VVD Molenlanden. VVD on Tour vindt plaats in een Biodiesel Touringcar.
Tijdens VVD on Tour langs de twintig kernen zullen de eerste negen kandidaten van VVD Molenlanden een peiling houden van de ambities die de partij heeft. De VVD heeft dertien ambities voor de nieuwe gemeente. Inwoners zullen gevraagd worden aan te geven wat zij de belangrijkste ambitie vinden. Tijdens de Fokveedag bleek dat dit niet makkelijk is. Vaak werd aangegeven, dat het moeilijk kiezen was, omdat men vond er meerdere belangrijke ambities waren. Onder de deelnemers wordt aan het einde van de beide dagen van VVD on Tour een taart van 'Smullen met Annemieke' uit Hoornaar verloot.
VVD on Tour vindt plaats met een Biodiesel Touringcar. Deze bus heeft een gereduceerde CO2-uitstoot, doordat biodiesel geproduceerd wordt op basis van plantaardige oliën.
Op 10 november bezoekt de VVD kernen in Molenlanden Zuid en Oost en op 17 november in Molenlanden West en Noord. Op de website van VVD Molenlanden is voor beide dagen van VVD on Tour een overzicht te vinden met de stopplaatsen van de VVD-bus: www.vvdmolenlanden.nl.

CDA: visueel programma

vijfheerenlanden • CDA Vijfheerenlanden heeft een visueel verkiezingsprogramma gemaakt: een 'Praatplaat', een getekende versie van het verkiezingsprogramma. Hiermee willen zij op een eenvoudige manier de speerpunten uit het programma laten zien. De plaat is bedoeld voor iedereen en ook geschikt voor mensen die de Nederlandse taal niet zo goed beheersen of voor mensen die moeite hebben met lezen. Maria de Jong-Middelkoop: "CDA Vijfheerenlanden heeft ook een officieel verkiezingsprogramma, maar als je onze speerpunten daaruit wilt halen moet je best veel lezen. Met ons visuele programma kun je in één oogopslag zien wat onze speerpunten zijn."

CDA Vijfheerenlanden hoopt dat de eenvoudige weergave van haar speerpunten wordt gewaardeerd. Het visuele verkiezingsprogramma is te vinden op de Facebookpagina van CDA Vijfheerenlanden en op de website: www.cdavijfheerenlanden.nl/programma. Op verzoek kan de praatplaat ook per mail worden toegestuurd, neem dan contact op met info@cdavijfheerenlanden.nl. CDA Vijfheerenlanden zal ook nog haar programma in vogelvlucht als animatie gaan lanceren.

Minister Carola Schouten.

bleskensgraaf • Landbouwminister Schouten brengt op uitnodiging van de ChristenUnie op 12 november een werkbezoek aan Molenlanden.

Op Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf krijgt de minister een rondleiding en gaat ze in gesprek met agrarische ondernemers uit de streek. De activiteiten van de Zuivelfabriek sluiten goed aan bij de visie van de minister en de ChristenUnie Molenlanden op kringlooplandbouw.

De gemeente Molenlanden omvat een groot agrarisch gebied met bloeiende bedrijven. De Nederlandse landbouw is toonaangevend in de wereld en die positie moeten we zo houden, ook in Molenlanden, zo vindt de ChristenUnie.

Leon de Wit, boerenzoon en de nummer drie op de kandidatenlijst van ChristenUnie Molenlanden: "We staan voor een aantal grote uitdagingen. De bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, wordt zwaar belast. We hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit en we moeten een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. De agrarische sector heeft hierin een grote rol. De ChristenUnie Molenlanden wil samen met alle betrokken partijen werken aan de randvoorwaarden die nodig zijn om deze uitdaging aan te gaan."

Extra onderzoek naar PFOA

molenlanden • De colleges van Giessenlanden en Molenwaard hebben besloten tot extra onderzoek van bodem en water. De aangetroffen gehalten in vorige onderzoeken zijn vrijwel overal laag. Wel zijn er nog steeds veel vragen.

In de hele regio komt PFOA voor. Dat is duidelijk geworden uit eerdere onderzoeken. Via de wind en de regen is de stof PFOA in het verleden neergekomen in een breed gebied rond en benedenwinds van de fabriek DuPont/Chemours. In een eerder onderzoek werd een wat hoger maar niet bedreigend PFOA-gehalte aangetroffen in een berm aan de Polderweg West, tussen Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf (92 microgram per kilo). Extra bodemonderzoek in de directe omgeving laat hogere concentraties zien (maximaal 320 microgram per kilo). Er is gezocht naar een logische, anders dan via de wind en regen, historische verklaring voor de hogere gehalten in dit gebied. Deze is nog niet gevonden, daarom volgt nader (historisch) onderzoek.
De gemeente vindt het belangrijk om een gebiedsdekkende kaart te hebben. Daarom volgen er nog steekproeven in Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Arkel. Ook volgen er nog extra bodemmonsters rondom enkele locaties waar eerder iets hogere waarden van PFOA zijn gevonden (circa 50 microgram per kilo).

CU lanceert eigen magazine

vijfheerenlanden • De kracht van samen. Dat is de titel van het magazine dat ChristenUnie Vijfheerenlanden in de aanloop naar de herindelingsverkiezingen uitgebracht heeft.

Lijsttrekker Tirtsa Kamstra: "Ik ben trots als ik door dit mooie magazine heen blader en zie wat een mooie mensen wij in onze gemeente hebben. Mensen die zich op allerlei manieren inzetten en hun steentje bijdragen."
Op 1 januari worden de drie gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de gemeente Vijfheerenlanden. Een gemeente die in totaal vijftien dorpen en steden gaat tellen. "Of het nu over Ameide of Zijderveld, over Vianen of Kedichem gaat: ze zijn allemaal anders en hebben een eigen identiteit. Juist de eigenheid en de identiteit zorgen dat je je ergens thuis voelt en erbij wilt horen", aldus ChristenUnie Vijfheerenlanden. In dit magazine vertellen mensen van binnen en buiten de ChristenUnie hoe zij hun eigen omgeving een beetje beter willen maken.
Een van de eerste exemplaren is donderdagavond 1 november aangeboden aan burgemeester Wim Groeneweg van Vianen. Het magazine wordt in een oplage van 10.000 stuks huis-aan-huis verspreid in de Vijfheerenlanden. Digitaal lezen kan op de website www.vijfheerenlanden.christenunie.nl.

CU-minister Schouten bezoekt Molenlanden

bleskensgraaf • Landbouwminister Schouten brengt op uitnodiging van de ChristenUnie op 12 november een werkbezoek aan Molenlanden.

Op Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf krijgt de minister een rondleiding en gaat ze in gesprek met agrarische ondernemers uit de streek. De activiteiten van de Zuivelfabriek sluiten goed aan bij de visie van de minister en de ChristenUnie Molenlanden op kringlooplandbouw.
De gemeente Molenlanden omvat een groot agrarisch gebied met bloeiende bedrijven. De Nederlandse landbouw is toonaangevend in de wereld en die positie moeten we zo houden, ook in Molenlanden, zo vindt de ChristenUnie. Leon de Wit, boerenzoon en de nummer drie op de kandidatenlijst van ChristenUnie Molenlanden: "We staan voor een aantal grote uitdagingen. De bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, wordt zwaar belast. We hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit en we moeten een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. De agrarische sector heeft hierin een grote rol. De ChristenUnie Molenlanden wil samen met alle betrokken partijen werken aan de randvoorwaarden die nodig zijn om deze uitdaging aan te gaan."

24 / 56

voor het snoeien en planten van HOOGSTAM en laagstam fruitbomen in uw tuin bel:06-11463178

TOERCARAVANS & CAMPERS GEVRAAGD metSPOED.Hoogste bod. Jos Hommel Caravans, Eikenlaan 30, Sprang-Capelle. Contant of per bank. Tel. 0416-274672 of 06-23633117

Foto: Dirk van der Borg

jubileum • Burgemeester Van der Borg ging dinsdag 23 oktober op felicitatiebezoek bij echtpaar Prins-Stevense uit Bleskensgraaf. Zij waren op 27 september zestig jaar getrouwd.

gratis winkelen • Bart van Essen uit Vianen mocht een minuut gratis winkelen in de Albert Heijn van De Kreij in Giessenburg. Hij had de verloting gewonnen van TV Giessenburg.

in gesprek • Leden van de nieuwe partij Progressief Molenlanden hebben zaterdag folders uitgedeeld aan winkelend publiek in Groot-Ammers en zijn met hen in gesprek gegaan.

vvd-taart • Danielle Bosch uit Groot-Ammers raadde waar VVD Molenlanden deze week stond, doordat dochter Caitlin naar Het Hazendonkje in Molenaarsgraaf ging.

keedtfeest • De opbrengst van het jaarlijkse Keedtfeest in Ottoland is afgelopen zaterdag overhandigd aan Roparun Team Goudriaan. Het gaat om een bedrag van 2300 euro.

sgp-fietstocht • SGP Vijfheerenlanden heeft vorige week maandag een fietstocht langs alle kernen in de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden gemaakt.

Foto: Gera van den Hof

zwerfvuil • De Alblasserwaardse vrijwilligers van De Plastic Guerrilla (DPG) hebben zaterdag een flinke hoeveelheid zwerfvuil opgeruimd in de uiterwaarden bij Vianen en in Lexmond.

Foto: Gera van den Hof
Foto: Gera van den Hof
Foto: Gera van den Hof
Foto: Gera van den Hof
Juf Lianne en Corné

getrouwd • Juf Lianne uit Molenaarsgraaf, werkzaam op de kleine dorpsschool Eben-Haëzer te Jaarsveld, is vrijdag 19 oktober getrouwd met haar Corné. De hele school was erbij.

Foto: Jacob de Vos

kringloopcentrum • Onlangs reikte Kringloopcentrum Graafstroom 18.000 euro uit aan zes goede doelen, waaronder aan Vrienden van de Hoop en Woord en Daad.

Foto: Jan de Bruin

hulpdienst • Tijdens de viering van het veertigjarig jubileum van de Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek (V.H.G.) werden de vrijwilligers toegezongen door bestuur en contactpersonen.

Foto: Gyselle Blokland

getrouwd • Juf Sandra van de School met de Bijbel in Noordeloos is op vrijdag 19 oktober getrouwd met Arie. Zij werden 's morgens op school toegezongen.

fietsen cda • Zaterdag is CDA Molenlanden op de fiets gestapt. Leden van de provinciale Statenfractie sloten zich aan. Ze stonden stil bij het belang van fietswegen en fietsroutes.

Geslaagde dwarsfluitdag in Gorinchem

GORINCHEM • Afgelopen zaterdag verzamelden zich zo'n 60 fluitisten in De Luisterpost te Gorinchem voor een sprankelende dwarsfluitdag.

In leeftijd variërend van 7 tot 70-plus, afkomstig uit Gorinchem en de wijde regio, speelden zij samen een prachtige mix van klassiek, wereldmuziek en pop: een heus fluitconcert. Deze dag werd georganiseerd door docenten Rosie Tonnaer, Marilou Krouwel en Marja van Heelsum. Medewerking werd verleend door Lex Gorter (basklarinet) en Peter Snoek (piano).

fietslampjes • Vorige week donderdagochtend vroeg hebben de kandidaten van CDA Molenlanden in Hoornaar fietslampjes uitgedeeld aan scholieren op de fiets.

ontploffing • Aan de Kerkweg in Giessenburg is vrijdagavond 2 november een verkiezingsbord ontploft. De politie doet onderzoek en heeft een getuigenoproep gedaan.

auteur • Jeroen Windmeijer kwam zaterdag zijn nieuwe boek 'De pilgrim fathers complot' presenteren bij Miek-Kado in Giessenburg. Hij heeft gesigneerde boeken achtergelaten.

erwtensoep • De erwtensoepactie van de Hervormde kerk van Schelluinen is een groot succes geworden: ruim 600 liter erwtensoep en meer dan 150 rookworsten zijn verkocht.

Foto: Peter Paul Klapwijk

blauwzaam • Ook op het achtste Symposium van de Stichting BlauwZaam, die donderdag gehouden werd, bruist het binnen de stichting van duurzame ideeën en energie.

sgp-gebak • SGP Molenlanden heeft zaterdag in het kader van de verkiezingscampagne en het 100-jarig bestaan van de partij, de bewoners van Graafzicht getrakteerd op gebak.

vvd-taart • Arjette Veenvliet uit Hoogblokland raadde dat VVD Molenlanden in Noordeloos stond. Ruud Luchtenveld overhandigde haar de 'Raad waar de VVD staat'-taart.

De zonnepanelen op het dak bij ARTI70.

zonnepanelenveld • Bij ARTI70 aan de Energieweg 10 in Meerkerk zijn 742 zonnepanelen geplaatst. Daarmee is het bedrijf bijna geheel zelfvoorzienend qua elektriciteit.

De zonnepanelen op het dak bij ARTI70.
De zonnepanelen op het dak bij ARTI70. Foto: ARTI70

statiegeld • De hele maand november sparen de leerlingen van de Eben Haëzerschool in Nieuwpoort lege statiegeldflessen (ook bierflesjes en -kratten) voor de situatie in Jemen.

flessenactie • Groep 5-6 van Basisschool Het Fundament in Nieuwland heeft flessen opgehaald voor de slachtoffers op Sulawesi. De opbrengst was ruim 170 euro.

cheque • De dochter en het buurmeisje van mevrouw A. van der Graaf uit Groot-Ammers, die de zomerfotowedstrijd gewonnen heeft, namen vrijdag de prijs in ontvangst.

minister • Minister Hugo de Jonge heeft maandag voor de CDA Tour een bezoek gebracht aan het dorpshuis in Noordeloos. Meer info: www.facebook.com/CDAmolenlanden.

'Soms wou ik dat ik hier geboren was'

Pleegvader Dick: 'Je helpt een kind een toekomst op te bouwen'

Dick, Alida, Sterre en Sabine aan tafel, waar plaats is voor iedereen. Foto: Janneke Boogaard

lexmond • Bij het hoekhuis van de Kersbergens staat het pad vol met fietsen. Is er een feestje? "Nee hoor, dit is heel normaal bij ons", lacht Dick Kersbergen. Voor hem en zijn vrouw Sabine begon het pleegzorgavontuur zo'n vijftien jaar geleden.

Sterre, de jongste van hun vier kinderen, was ongeveer een jaar oud toen ze twee keer een informatieavond over pleegzorg bezochten. "Omdat Sterre nog zo jong was, twijfelden we een beetje, totdat een klasgenoot van onze zoon Jesse niet langer thuis kon wonen. Al snel zeiden we tegen elkaar: laten we proberen of wij Sjoerd kunnen opvangen", vertelt Sabine. Dick, die het voetbalteam van de jongens trainde, vervolgt: "Dat liep eigenlijk meteen heel soepel. Het scheelde natuurlijk dat we elkaar al kenden."

Het contact met de vader van Sjoerd ging ook vanaf het begin goed. Sabine: "Hij zag in dat dit de beste oplossing was. Ik vind het knap als ouders dat kunnen. Soms duurt het langer om een vertrouwensband op te bouwen. Contact met ouders is enorm veel waard voor kinderen. Het is een belangrijk onderdeel van pleegzorg."

Ook Alida (9), die bij Dick en Sabine kwam toen ze drie weken oud was, ziet en spreekt haar ouders regelmatig. "We bellen best vaak en om de zes weken spreken we af. Dat vind ik wel fijn. Toch wou ik soms dat ik hier geboren was. Dan kreeg ik ook niet zo vaak de vraag hoe het kan dat ik een donkere huid en zwart haar heb en mijn 'ouders' niet. Eigenlijk vind ik dat mensen daar niet naar horen te vragen. Ik probeer het dan wel uit te leggen, maar meestal snappen ze het niet."

Sjoerd, inmiddels twintig, loopt er ook niet mee te koop dat hij in een pleeggezin woont. In het dagelijks leven valt het amper op. Dochter Sterre: "Voor mij is dit normaal. Ik voel ook echt geen verschil tussen mijn zus en broers en mijn pleegzus en -broer." Dat geldt ook voor Sabine: "Dit is al zo lang ons gezin, we staan er amper bij stil." Vroeger leverde het wel grappige situaties op. "Op de camping werden we weleens gek bekeken. Mensen willen dan toch weten hoe het zit. Dan vroegen ze bijvoorbeeld of Jesse, Tieme en ik een drieling waren. Terwijl ik echt helemaal niet op hen lijk", lacht Sjoerd.

De momenten dat er een kind bij kwam, waren ook speciaal. "Alle kinderen zaten er met hun neus bovenop. Soms lag er 'opeens' een baby in een bedje als ze thuiskwamen. Zo snel kan het gaan met crisispleegzorg. Na een aantal plaatsingen merkten we dat wij daar niet zo voor gemaakt zijn, het afscheid nemen was altijd moeilijk", vertelt Sabine. Gelukkig zijn er verschillende vormen van pleegzorg: crisis- of langdurige plaatsing, weekend- en vakantiepleegzorg.

Of pleegouders speciale vaardigheden nodig hebben? Dick en Sabine kunnen niet echt iets bedenken. "Het is wel handig als je flexibel bent, maar dat is met een groter gezin toch al zo. Ik denk dat je naar je gevoel moet luisteren om te weten of pleegzorg iets voor je is. Als je ervoor voelt, kun je informatie gaan inwinnen." Een tip van Sjoerd: "Praat met andere pleeggezinnen om erachter te komen hoe het echt is." En, heel belangrijk, het hele gezin moet erachter staan. Dick: "Als dat zo is, is het echt mooi om te doen. Je helpt iemand een toekomst op te bouwen."

De familie Kersbergen wordt begeleid door Horizon. Marlies Michels (directeur pleegzorg) vertelt: "Op dit moment hebben veel pleegzorgorganisaties een wachtlijst. Kinderen zitten bijvoorbeeld in een crisisgezin, of tijdelijk op een woongroep. Of ze wonen nog thuis, in een situatie die niet acuut gevaarlijk is maar zeker ook niet wenselijk. De cijfers zijn niet heel concreet omdat er veel verschillende zorgvragen zijn, maar landelijk zijn er ongeveer 3500 pleegouders te weinig. Als zich hier in de regio honderd gezinnen zouden aanmelden, kunnen we ze allemaal inzetten."

Sjoerd en Alida heten in werkelijkheid anders.


Janneke Boogaard

Tweede avond over 'doodgewoon'

noordeloos • Woensdag 14 november organiseert de Ontmoetingskerk in Noordeloos de tweede avond over het thema 'Doodgewoon'. Deze keer zal het gaan over de praktische kant van 'stervenskunst'. Bij een sterfgeval komt er veel op de nabestaanden af en zijn er veel vragen die beantwoord moeten worden.

Tijdens deze avond gaat predikant Annette Driebergen samen met Tina Hakkesteegt van uitvaartonderneming De Stilte in op de dingen die rondom een overlijden op naasten af komen. Het zal gaan om praktische zaken, maar ook om de vraag hoe je dingen van tevoren bespreekbaar kunt maken met elkaar. Het uitgangspunt daarbij is dat een periode van afscheid een mooie, waardevolle tijd mag zijn. Ook de rol van de kerk en de predikant zal aan bod komen tijdens de bijeenkomst.

De avond begint om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de M.J. Veder van Hobokenstraat 15e te Noordeloos. De toegang is vrij en de avond is toegankelijk voor iedereen; ook niet-leden van de Ontmoetingskerk zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Infoavond dementie Zorgplatform

bleskensgraaf • Zorgplatform Graafstroom deelt woensdag 14 november voor de eerste keer de kennis over zorgonderwerpen met de 'buitenwereld'. Dat gebeurt tijdens een informatieavond in woonzorgcentrum Graafzicht te Bleskensgraaf, met als thema 'Dementie'. De aanvang is 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Op 14 november zijn er eerst sprekers, zoals een arts ouderengeneeskunde, een verpleegkundige, een vrijwilliger van Huiskamer Ottoland en Goudriaan en een logopediste. Zij gaan onder meer in op de verschillende vormen van dementie, wat er gebeurt als je de diagnose te horen krijgt en welke vormen van opvang er mogelijk zijn in de regio. In de pauze kunnen de aanwezigen terecht bij diverse stands van instanties die zich bezighouden met mensen met dementie. Scholten: Daarnaast kunnen er vragen ingediend worden. Een panel van specialisten gaat daar na de pauze op in. Meer info: www.zorgplatformgraafstroom.nl.

Windroos houdt doemiddag

gorinchem • Woensdag 14 november houdt De Windroos van 13.30 tot 15.30 uur een doemiddag. De Windroos is een VMBO-school in Gorinchem met de volgende beroepsrichtingen; Economie + Ondernemen, Media en Vormgeving en Zorg & Welzijn. Bezoekers kunnen op de doemiddag met al